متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر اشعار و متن زيبا درباره دهه فجر انقلاب اسلامي | دانلود های | متن های زیبا مناسب با ایـام الله دهه ی فجر :: عنوشته ... | متن های ادبی هنری کوتاه درباره دهه فجر و ۲۲ بهمن | متن ادبی دهه فجر - beytoote.com | دانلود آهنگ های انقلابی دهه فجر + متن آهنگ های دهه فجر ... |

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر

اشعار و متن زيبا درباره دهه فجر انقلاب اسلامي | دانلود های

نوشته های زیبا درمورد دهه فجر متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر اشعار و  متن زيبا درباره دهه فجر انقلاب اسلامي | دانلود های mimplus.ir

…::  دهه فجر مبارک باد  ::…

امام عزیزم، متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر مرشد و مرادم

در این ایـام خجسته و مبارک، غم فقدانت امانم نمـی دهد و اندوه هجرانت رهایم نمـی کند. متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر آخر ایران را بی تو نوری و فروغی نیست، جای جای ایران نشان از تو دارد و شمـیم وجودت همـه جا را آکنده است. متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر پیوسته تو را مـی جوییم و همواره از تو مـی پرسیم. همـیشـه بـه شوق دیدارت بـه آسمان و ستارگان خیره مـی شویم.

نازنینم

توکه از حال عاشقانت آگاه بودی تو کـه از جان شیفتگانت خبر داشتی و مـی دانستی کـه ما شیدا و بیقرار تو هستیم، چگونـه تنـهایمان گذاشتی. آخر آنکه عمری را درون پرتو وجود رهنمودهای تو سپری کرده ایم و با تو خو گرفته ایم.

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر اشعار و  متن زيبا درباره دهه فجر انقلاب اسلامي | دانلود های mimplus.ir

در غم تو روزها بی گاه شد/ روزها با سوزها همراه شد/ روزها گر رفت گو رو باک نیست/ تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست

این دهه فجر هست گویی نوبهار

وین همـه مـهراست از او یـادگار

غصه ها رفتند و افسانـه شدند

ناله ها فریـاد مستانـه شدند

دردهه فجرامتش پیروزشد

ماه بهمن ماه جان افروزشد

فجرگویی نوبهارزندگی

چون چراغی درون ره سازندگی

ماهمـه دلداده ی رهبرشدیم

تا ابد او یـار و ما یـاورشدیم

گفته بودم قصه دارم با شما

قصه ای از ماه بهمن بچه ها

آنچه بشنیدید برآیندگان

بازگویید که تا بماند همچنان

از نـهضت قاطعانـه ی روح الله

شد دست ستمگران ز ایران کوتاه

با دست تهی و این همـه پیروزی

لا حول و لا قوت الا بالله

دهه فجر مبارکباد.

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر اشعار و  متن زيبا درباره دهه فجر انقلاب اسلامي | دانلود های mimplus.ir

در مزا رآباد شـهر نیستی / اسـتخوان زندگی پوسـیده بود

مرگ وحشت با دهان اسـلحه / اسکلت ها را دهان بوسـیده بود

دیـو درون تاریکی آن سـالـها / از تن آلاله ها ، جان مـی گـرفت

خون سرخ شاهدان نوشیده بود / عنجه هاشان را بـه دندان مـی گرفت

آدمـی افسـون شـیطان پلید، / گوسـفندان راضی از چوپانشـان

گری بیدار مـی شد ناکهان / کشته مـی شـد بی صدا یـا بی نشان

در چنین ظلمت شب ایران زمـین / ناگهان، نـوری درخشـیدن گرفت

روح روح ا… ، جان درون تن دمـید / ابر رحمـت نـیز با گـرفت

آمد آن آرام جان از هجرتش / گوئیـا آن شب شـده صبح سـپید

مردمانـش گشـته با هم متحد / نـور ایمـان درون دل آنـها دمـید

مردم بیدار گشـته مـی شـدند / هـمصـدا با رهـبر بیـدارگر

با غریو مشــتهای لالــه ها / دیـو شـد از کاخهایش درون بـدر

نورحـق تابـید درون دلهـای ما / دست ها دست خدایی گشته بود

نارها گشــته اســیرنـورها / موسـم جشن رهایی گشته بود

سالگشت دیگری ازره رسـید / تهنیت ایدوسـتان، همسنگران

شادی خود را کمـی قسمت کنید / سهم دارند از شـماها دیگران

دهه فجر مبارکمتن زیبایی درباره ی دهه ی فجر اشعار و  متن زيبا درباره دهه فجر انقلاب اسلامي | دانلود های mimplus.irپویـا و باوقار، شـهوار مـی رویم

استاده بر مسیر، بیدار مـی رویم

در باغ انقلاب، شاد و بلند و سبز

هر روز تازه تر، پر بار مـی رویم

دانش سلاح ما، حق هست یـار ما

از ذکر یـاحسین سرشار مـی رویم

*دهه فجر مبارک*

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر اشعار و  متن زيبا درباره دهه فجر انقلاب اسلامي | دانلود های mimplus.ir

برخیز کـه فجر انقلاب هست امروز / بیگانـه صفت خانـه خراب هست امروز

هر توطئه و نقشـه کـه دشمن بکشد / از لطف خدا نقش بر آب هست امروز

۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلام مبارک باد . . .متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر اشعار و  متن زيبا درباره دهه فجر انقلاب اسلامي | دانلود های mimplus.ir

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران / اندیشـه باور شد، درون امتداد باران

بر صخره‏های همّت جوشیده خون غیرت / بانگ سرود و وحدت آید زچشمـه ساران

و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد / بر پهندشت باور، خالی هست جای یـاران . . .

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر اشعار و  متن زيبا درباره دهه فجر انقلاب اسلامي | دانلود های mimplus.ir

دهه فجرمبارکآهن آبدیده را زنگ عوض نمـی کند / چهره انقلاب را جنگ عوض نمـی کند

به دشمن علی بگو بـه کوری دو چشمتان / پیرو خط رهبری رنگ عوض نمـی کند . . .

دهه فجر مبارکمتن زیبایی درباره ی دهه ی فجر اشعار و  متن زيبا درباره دهه فجر انقلاب اسلامي | دانلود های mimplus.irبهمن من تاریخم تو بگو از رازهای ناگفته اماز شـهیدان مظلوم بـه خون خفته امکه صدایشان را فقط خدا شنیداجرشان نوری بر چهره ها دمـیدگوهر فریـادشان نابودی استبداداو کـه مـی گفتن بعد خدا نام خود راخدا…شاه…مـیهن!!!و دستان بـه خون آلودهمظلومان شنکجه داده شدهدر تاریک ترین لحظه های زندگیفریـادشان درون زمان جاریگوشـها شنواترلحظه های آشناتراتحاد زیبا ترمشت شدند انگشتانتمام گروهای مبارز درون آن عیـانریشـه ی استبداد ستس ترداهای مردم قوی تربرفت ظلم از خاک وطن«هوا دلپذیر شدگل از خا بردمـیدپرستو بـه بازگشت زد نغمـه ی امـید»و نگاه منتظران بـه آسمان وافقفرشته بر زمـین نشستو نوای آزادی شور انگیزتر شدحال سی سال گذر تاریخ بر آن زمانجنگ…صبر…تلاش…شکوفایی آنـهر چند گاهی بـه عدالتی شده چون خزانبیـایید چون گذشته شویماسیر قدرت و ظلمـی نشویمخاک بـه خون همـه رنگین شدانقلاب با من و ما پیروز شدمنتوبیـا ما شویمو بر کنیم ریشـه ی ظلم من بودن را…

شاعر : سعید مطوری

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر اشعار و  متن زيبا درباره دهه فجر انقلاب اسلامي | دانلود های mimplus.ir

روز هجران و شب فرقت یـار آخر شد/ زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

آن همـه ناز و تنعم کـه خزان مـی‌فرمود/ عاقبت درون قدم باد بهار آخر شد

شکر ایزد کـه به اقبال کله گوشـه گل /نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

صبح امـید کـه بد مُعتکف پرده غیب / گو برون آی کـه کار شب تار آخر شد

آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل / همـه درون سایـه گیسوی نگار آخر شد

باورم نیست ز بدعهدی ایـام هنوز / قصه غصّه کـه در دولت یـار آخر شد

ساقیـا لطف نمودی قدحت پرمـی باد / کـه به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر اشعار و  متن زيبا درباره دهه فجر انقلاب اسلامي | دانلود های mimplus.irجمـهوری اسلامـی ما جاوید است/ دشمن ز حیـات خویشتن نومـید است/

آن روز کـه عالم ز ستمگر خالی است/ ما را و همـه ستم کشان را عید است

پیــــروزی انقـلاب اسـلامـی و دهـه فجـر
[متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 14:52:00 +0000متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر

متن های زیبا مناسب با ایـام الله دهه ی فجر :: عنوشته ...

متن های زیبا مناسب با ایـام الله دهه ی فجر :: متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر عنوشته | متن های ناب و زیبــا | تکستبـــاز

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر متن های زیبا مناسب با ایـام الله دهه ی فجر :: عنوشته ... متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر mimplus.ir

جدیدتــرین عنوشته های خاص | نوشته های نابــ | متن های عاشقانـه متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر متن های زیبا مناسب با ایـام الله دهه ی فجر :: عنوشته ... mimplus.ir متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر متن های زیبا مناسب با ایـام الله دهه ی فجر :: عنوشته ... mimplus.ir ، متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر
[متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 14 Jul 2018 08:52:00 +0000متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر

متن های ادبی هنری کوتاه درباره دهه فجر و ۲۲ بهمن

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر متن های ادبی هنری کوتاه درباره دهه فجر و  ۲۲ بهمن mimplus.ir

و بالاخره دهه فجر آمد، متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر کـه طلوع فجر آزادی را نوید مـی داد. متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر ملت، که تا پای جان از راه و رهبر دفاع و حمایت د. متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر شـهیدان بر سر مـیثاق جان استوار ماندند.

جانبازان، روز و شب، از روی شیدایی حق و شیفتگی بـه مکتب، بـه سنگر سازی، درگیری، شعار و تظاهرات پرداختند و در برابر حکومت طاغوت، حتی یک لحظه هم سرخم ند و آری نگفتند.

بالاخره زنجیرها گسسته شد، ساعت فرا رسید و یکی از ایـام الله تحقق یـافت و وعده راست الهی بـه وقوع پیوست و خورشید تابید.

دیدی کـه دوام شب بسی کوتاه است؟

دیدی کـه سحر از پی شب، درون راه است؟

آن عیسی ِ ما کـه زنده کرد، ایران را

حقا کـه مسیحا دم و روح الله است.

***

امـام آمـد و چون خون درون رگ هایمان جاری شد. امـام آمـد و به سان نور، شب تارمان را روشنایی داد. امـام آمد و چـون روح بـه کالبد مرده مان، حیـاتی دوبـاره بخشید.

امام آمد و زمستانمان را بهــاری جـاودانـه کرد. امـام آمد و فــجــر آورد و در دسـتان پر نـورش، استقلال، آزادی و جمـهوری اسلامـی را بـه ارمغان آورد.

سلام بر تو ای مطلعِ فجر.

ای سپیده سحر، ای انفجار نور، خوش آمدی.

ای نور چشم ملت ایران خوش آمدی

ای یوسف عزیز بـه کنعان خوش آمدی

دیدی کـه چشم مردم ایران سپید گشت

یعقوب وار، درون غم هجران خوش آمدی

***

بیست و دوم بهمن، درون حکم عید غدیر است؛ زیرا درون آن روز بود کـه نعمت ولایت، اتمام نعمت و تکمـیل نعمت الهی، به منظور ملت ایران صورت عملی و تحقق خارجی گرفت.

***

دهه‌ی فجر، درون حقیقت مقطع رهایی ملت ایران و آن بخشی از تاریخ ماست کـه گذشته را از آینده جدا کرده است.

دهه‌ی فجر، آن آیینـه ای هست که خورشید اسلام درون آن درخشید و به ما منعشد. اگر این آیینـه نبود، باز هم مثل همان دوره ‌های تاریکقبل، حتما ما مـی نشستیم و اسمـی از اسلام مـی آوردیم.

دهه فجر درون حقیقت ولادت امامت درون این کشور است؛ بـه همان معنایی کـه خود امام و اسلام به منظور ما ترسیم کرده‌اند.

خاطره‌ی امام، بیش از همـیشـه، درون دهه‌ی فجر و بیست‌ و دوی بهمن هست حتّی بیشتر از مراسم سالگرد رحلت امام، این بزرگداشت نشان ‌دهنده ‌ی شخصیت آن بزرگوار است.

***

۲۲ بهمن درون حیـات تاریخی و ملی کشور و هدایت سرنوشت ملت ایران بـه سوی حق و صلاح نقش بزرگی داشته است. دشمنان سعی مـیکنند انقلاب را از یـاد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، انقلاب را بـه یـاد مردم مـی آورد. سعی مـیکنند امام را از یـاد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، تجسّم اراده و عظمت امام بزرگوار ماست.

اگر انقلاب اسلامـی و امام بزرگوار ما نبود و اگر اسلام پرچمدار انقلاب و تحوّل درون این کشور نبود، هیچ امـیدی وجود نداشت کـه سلطه امریکا و حکومت دیکتاتورى پهلوی از این مملکت برکنده شود.

***

بیست ‌و دوم بهمن درون جهان یک پدیده بی نظیر است؛ هیچ کشوری درون هیچ مراسمـی چنین اجتماعی را درون شـهرهای بزرگ و کوچک بـه خود نمـی بیند و به یـاد ندارد؛ این مخصوص شماست.

بیست ‌و دوم بهمن مظهر اقتدار ملی است؛ نشان‌دهنده‌ی عزم عمومـی ملت ایران است؛ مظهر همان چیزی هست که هر دشمنی را درون هر حد و اندازه‌ ای از اقتدار نظامـی و تواناییـه ای تبلیغاتی و سیـاسی، مرعوب مـیکند.

***

روز ۲۲ بهمن و راهپیمائی ۲۲ بهمن مظهر اقتدار ملی است؛ مظهر اقتدار ملت ایران است؛ مظهر حضور مردمـی و اراده و عزم ملی ملت ایران هست که مرد و زن و پیر و جوان، درون همـه‌ی شرائط بـه خیـابان ها مـی آیند و خودشان را درون سرتاسر کشور درون مقابل چشم بینندگان قرار مـی دهند؛ این خیلی باعظمت است.

***

جمـهوری ما نشانگر اسلام است

افکار پلید فتنـه ‏جویـان خام است

جمـهوری اسلامـی ما جاوید است

دشمن زحیـات خویشتن نومـید است

***

فجر هست و سپیده حلقه بر درون زده است

روز آمده، تاج لاله بر سر زده است

با آمدن امام درون کشور ما

خورشید حقیقت زافق سر زده است

دهه فجرمبارک

***

برخیز کـه فجر انقلاب هست امروز

بیگانـه صفت، خانـه خراب هست امروز

هر توطئه و نقشـه کـه دشمن بکشد

از لطف خدا نقش بر آب هست امروز

دهه فجرمبارک

***

دهه فجر، خوش آمدی کـه با مقدمت، عطرآزادی بـه جای بوی باروت درون فضای ‏مـیهن اسلامـی‏ مان پیچید. قفس‏ها شکسته شد و نفس‏ها از زندان ‏ ها رهایی یـافت.

دهه فجرمبارک

***

دهه فجر، خوش آمدی کـه با آمدنت، سوز و سرما از شـهر و دیـارمان ‏گریخت، برف های بهمن با حرارت ایمان و اخلاص، آب حیـات شد.

دهه فجرمبارک

***

۲۲ بهمن بهمن درون طول زندگی و برای نسل های آینده حتما سرمشق همـه قرارگیرد .

امام خمـینی(ره)

این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر و این جمـهوری اسلامـی محتاج بـه حفظ و نگهداری است.

امام خمـینی(ره)

***

فجر انقلاب ، دمـیدن خورشید استقلال و آزادی است. امام خمـینی(ره)

***

نـهضت ایران ، نـهضتی بود کـه خدای تبارک و تعالی درون آن نقش داشت . امام خمـینی(ره)

***

دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است.

مقام معظم رهبری

***

زنده نگه داشتن یـاد شـهدای انقلاب باعث تداوم حرکت انقلاب است.

مقام معظم رهبری

***

دهه فجر آئینـه ای هست که خورشید اسلام درون آن درخشید و به ما منعشد.

مقام معظم رهبری

***

انقلاب اسلامـی با اتکاء بـه قدرت مردم، آسیب ناپذیر است.

مقام معظم رهبری

***

این انقلاب، بی نام خمـینی (ره ) درون هیچ جای جهان شناخته شده نیست.

مقام معظم رهبری

***

وحدت، کلید موفقیت و رمز پیروزی انقلاب ما بوده است.

مقام معظم رهبری

***

حفظ حیثیت و آبروی انقلاب اسلامـی و نظام، امروز بر همـه واجب است.

مقام معظم رهبری

***

خط انقلاب، خط عظمت اسلام و مسلمـین و دفاع از مظلومـین و مستضعفین است.

مقام معظم رهبری

***

دهه فجر، دهه تجدید قوای نیروهای انقلابی و تجدید مـیثاق ملت با انقلاب است.

مقام معظم رهبری

***

دهه فجر عیدی هست که یک تاریخ سر که تا پا ظلم و طغیـان را قطع کرد.

مقام معظم رهبری

***

دهه فجر مظهر شکوه و عظمت و فداکاری ملت ایران است.

مقام معظم رهبری

***

انقلاب و نـهضت امام (ره ) به منظور حاکمـیت اسلام بود.

مقام معظم رهبری

***

پیروزی انقلاب اسلامـی درون ایران سرآغاز حاکمـیت ارزش های معنوی بوده است.

مقام معظم رهبری

***

وحدت کلمـه و حضور خود را درون صحنـه حفظ کنید و یـاد امام و انقلاب را زنده نگه دارید.

مقام معظم رهبری

***

۲۲ بهمن روز تجدید عهد با انقلاب،‌ امام و اسلام است.

مقام معظم رهبری

***

دهه فجر درون تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند بـه شمارمـی رود.

مقام معظم رهبری

***

آهن آب دیده رنگ عوض نمـیکند

چهره ی انقلاب را جنگ عوض نمـیکند

به دشمن علی بگو و کوری دو چشمتان

پیرو خط رهبری رنگ عوض نمـیکند

دهه ی فجر مبارک

***

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران

اندیشـه باور شد، درون امتداد باران

بر صخره‏های همّت جوشیده خون غیرت

بانگ سرود و وحدت آید زچشمـه ساران

و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد

بر پهندشت باور، خالی هست جای یـاران

دهه فجرمبارک

***

برخیز، کـه فجر انقلاب هست امروز

بیگانـه صفت، خانـه خراب هست امروز

هر توطئه و نقشـه کـه دشمن بکشد

از لطف خدا، نقش بر آب هست امروز

فجر هست و سپیده حلقه بر درون زده است

روز آمده، تاج لاله بر سر زده است

با آمدن امام درون کشور ما

خورشید حقیقت از افق سرزده است

والفجر کـه سوگند خدای ازلی است

روشنگر حقی هست که با آل ‌علی است

این سوره بـه گفته امام صادق

مشـهور بـه سوره حسین ‌بن ‌علی است

شب رفت و سرود فجر، آهنگین است

از خون شـهید، فجر ما رنگین است

این ملت قهرمان و آگاه و رشید

ثابت قدم هست و قاطع و سنگین است

شب طی شد و روز روشن از راه رسید

خورشید امـید شرق، از غرب دمـید

عیسای زمان، راز زمـین، روح خدا

در کالبد مرده، دمـی تازه دمـید

این نـهضت حق، کـه خلق ما برپا کرد

نـه شرقی‌و غربی است، نـه سرخ هست و نـه زرد

در وسعت و عمق و شور و یکپارچگی

زیباتر از این نمـی‌ توان پیدا کرد

جان ‌های جهانیـان بهآمده است

جان درون پی حق، داوطلب آمده است

جمـهوری اسلامـی ما درون این قرن

فجری هست که درون ظلمت شب آمده است

بر ملت تازه رَسته از دام و کمند

آن بردگی گذشته، یـارب مپسند

این درون که بـه ‌روی ما گشودی از مـهر

بار دگر از قهر، خدایـا تو مبند

***

رسید موسم بهمن بهار باز آمد

جلال محفل ما، یـار دل نواز آمد

به پاست خیمـه آلاله ‏های صحرایی

و ان یکاد بخوان موسم نیـاز آمد

درون هر ورق سبز بنگری، بینی

جمال یوسف مصری درون این تراز آمد

چراغ لاله فروزان شد از دم عیسی

شمـیم یـاد عزیزانِ پاکباز آمد

زمان، زمان طلوع هست و فجر بیداری

کنون کـه جلوه خورشید برفراز آمد

تک فارس » اخبار روز » متن های ادبی هنری کوتاه درباره دهه فجر و ۲۲ بهمن: متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر
[متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 23:19:00 +0000متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر

متن ادبی دهه فجر - beytoote.com

مجموعه: متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر خواندنیـهای دیدنی

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر متن ادبی دهه فجر - beytoote.com mimplus.ir

 مقاله درون مورد دهه فجر

وقتی صدای پای بهمن از کوچه بعد کوچه های خاطره ها بـه گوش تو مـی رسد. متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر گویی شـهیدانند کـه آمده اند به منظور بیعت دوباره به منظور هشدار و تذکر و بیداری . متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر بهمن کـه از راه مـی رسدشـهیدان پیمان نامـه ی خونین شـهادت را به منظور تجدید امضای تک تک ما مـی آورند که تا فراموش نکنیم کـه باغبان لاله ها امام مـهربان بود و سایبان لحظه ها، متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر نگاهش هنوز هم نگران باغمان است. هر بهمن امام هست که دوباره بر بال ملائک بـه دیدارمان مـی آید و کوچه های باغمان را پر از نسترن و نیلوفر مـی نماید. گام هایش همـه جا یـاس مـی کارد و گل محمدی بـه خانـه ها هدیـه مـی کند.

بهمن همـیشـه درون راه است.

فرارسیدن ایـام مبارک فجر طلیعه ی آزادی ملت و محو استبداد و واپس راندن استعمار، بر ملت بزرگ ایران مبارک باد.

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر متن ادبی دهه فجر - beytoote.com mimplus.ir

 مقاله درون مورد دهه فجر

به نام اعظمـی کـه عظیمـی چون خمـینی آفریدسلام بر تو ای روح خدا سلام بر تو کـه بخشنده تر از آفتاب درون آسمان ابدیت تابیدن گرفتی و با ملائک درون هم آمـیختی.

سلام بر تو کـه از نظرها پنـهان و در دل ها جاودانـه ای و سلام بر تو کـه از خاک درون گستره ی افلاک زیستن دوباره آغاز نمودی

خمـینی جانآن دل کـه به یـاد تو نباشد دل نیست/ قلبی کـه به عشقت نتپد جز گِل نیستآن کـه ندارد بـه سر کوی تو راه/ از زندگی بی ثمرش حاصل نیست

سلامـی صمـیمانـه و خاضعانـه محضر شما عزیزانی داریم کـه مشیت الهی، نور مـهرتان را بـه دل ما تاباند و در دل مـهربانتان جایی به منظور ما باز کرد و نعمت همدلی را بـه ما ارزانی داشت. امـیدواریم قدر این نعمت را بدانیم و لایق عنایت و محبت شما باشیم.

ضمن عرض خیر مقدم پیشگاه شما عزیزان و سروران گرامـی، سر بر آستان جلال پروردگاری مـی ساییم کـه همتمان را بدرقه ی راه ساخت که تا در جشن بزرگ انقلاب گامـی برداریم.

الهی گر شکر شوم شکر تو نتوانم گفت/ ور عذر شوم عذر تو نتوانم خواست (نتوانم با سکون "ت").

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر متن ادبی دهه فجر - beytoote.com mimplus.ir

 مقاله درون مورد دهه فجر

همدلان ، همنفسان ، عاشقان سلام، سلامـی چو بوی خوش آشنایی ، سلامـی از دیـار احساس درون لفافه ای از مـهر و محبت و در طبقی از عطر گل یـاس پیشکش حضور پر لطفتان و درودی چون گلواژه ی سرخ عشق بـه پاکی صداقت چشمانتان تقدیمتان باد.

سلام بر فجر و سلام بر فجر آفرینان مـیدان عشقپرهای بافته را بگشا کـه تندیسی بـه لطافت نسیم روی امام، چونان تمثیلی جاندار از این دیـار مـی گذرد و با تبسمـی پاک، عشقی بی آلایش را از دروازه ی شرق عبور مـی دهد که تا خورشیدی را بـه طلوعی دوباره فراخواند.

پرهای بافته را بگشا کـه تیغه های نور درون رگهای ظلمت مـی دود . دانـه های مدفون را بـه تجربه ای نیـازموده دعوت مـی کند. اکنون باغ درون انتظار مولودی جدید است.

پرهای بافته را بگشا که تا برای محشریـان پلی از پیغام عبودیت سازیم و سرود پیروزی و آمدن آفتابی سرخ را همگی بـه یک آهنگ بخوانیم.منبع:iranmojri.com
[متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 02:34:00 +0000متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر

دانلود آهنگ های انقلابی دهه فجر + متن آهنگ های دهه فجر ...

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر دانلود آهنگ های انقلابی دهه فجر + متن آهنگ های دهه فجر ... متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر mimplus.ir

ایـام دهه فجر یـادآور روز های اول انقلاب و حوادث و شیرینی و تلخی های آن روز هاست.

و با توجه بـه آنکه درون آن زمان رسانـه های صوتی نظیر رادیو فراگیر تر بوده است

مردم نیز آن روز ها را با آهنگ های انقلابی و دهه فجر یـادآوری و زنده مـی کنند.

در ادامـه آهنگ های دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامـی ایران را کـه با وجود سادگی و فارغ از هرگونـه پیچیدگی های آهنگسازی

همواره از آهنگهای ماندگار و دوست داشتنی این سرزمـین هستند.

که پدران ما را یـاد آن روزها انداخته و جوانان نیز با شنیدن آنـها

شور و حس زیبایی درون خود احساس مـی کنند.

در این قسمت مجموعه ای از این سرودها و آهنگ های انقلابی

و متن آهنگ های انقلابی و دهه فجر را برایتان آماده کرده ایم

امـیدواریم مفید واقع شود.

دانلود سرود دانش آموزی دهه فجر بـه همراه موزیک بی کلام و متن کامل سرود

دانلود آهنگ های پیروزی انقلاب اسلامـی ایران و دهه فجر

دانلود الله الله تو پناهی بر ضعیفان یـا الله

دانلود هوا دلپذیر شد، متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر گل از خاک بر دمـید

دانلود آمریکا آمریکا ننگ بـه نیرنگ تو

دانلود الله الله الله

دانلود خرمشـهر، ای شـهر شـهیدان

دانلود شعر انقلاب (آقاسی)

دانلود سرود ملی جمـهوری اسلامـی ایران

دانلود ای بسیج، ای سرفرازان افتخار مـیهن اید

دانلود بهاران خجسته باد

دانلود الا معمار و طراح حرم برخیز

دانلود خجسته باد این پیروزی

دانلود آهنگ 22 بهمن – 2.46 مگابایت

دانلود آهنگ الله یـا الله – 4.72 مگابایت

دانلود سرودهای انقلابی با کیفیت عالی

دانلود آهنگ ارتش برادر ما – 1.75 مگابایت

دانلود آهنگ بهار شادی – 1.66 مگابایت

دانلود آهنگ اولین بهار – 3.85 مگابایت

دانلود آهنگ امریکا امریکا – 4.12 مگابایت

دانلود آهنگ بهمن ای بهمن – 4.31 مگابایت

دانلود آهنگ کلید پیروزی – 3.83 مگابایت

دانلود آهنگ خجسته باد – 2.25 مگابایت

دانلود آهنگ برخیزید – 5.01 مگابایت

دانلود آهنگ بوی گل سوسن و یـاسمن – 3.39 مگابایت

دانلود آهنگ ای برزگر ای کارگر – 2.31 مگابایت

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر دانلود آهنگ های انقلابی دهه فجر + متن آهنگ های دهه فجر ... mimplus.ir

متن سرود ها و آهنگ های انقلابی به منظور دهه فجر متن آهنگ و سرود خمـینی ای امام

شاعر : استاد حمـید سبزواری پدر شعر انقلاب

آهنگ ساز: حمـید شاهنگیـان

خواننده: گروه سرود انقلابی

زمان و مکان اجرا: دوازده بهمن ماه 57 هنگام

ورود امام خمـینی بـه ایران درون فرودگاه مـهرآباد

در مقابل حضرت امام (ره) و جمع مـیلیونی استقبال کنندگان

خمـینی ای امام خمـینی ای امام

خمـینی ای امام خمـینی ای امام

ای مجاهد ای مظهر شرف

ای گذشته ز جان درون ره هدف

چون نجات انسان شعار توست

مرگ درون را ه حق افتخار توست

این تویی این تویی پاسدار حق

خصم اهریمنان دوستدار حق

بود شعار تو بـه راه حق قیـام

ز ما تو را درود زما تو را سلام

خمـینی ای امام خمـینی ای امام

خمـینی ای امام خمـینی ای امام

ای مجاهد ای مظهر شرف

ای گذشته ز جان درون ره هدف

لرزد از نام تو پایـه ی ستم

پشت اهریمنان گشته از تو خم

متن سرود خمـینی ای امام

مرز توحید را همچو سنگری

حافظ ملت و دین و دفتری

بود شعار تو بـه راه حق قیـام

ز ما تو را درود زما تو را سلام

خمـینی ای امام خمـینی ای امام

خمـینی ای امام خمـینی ای امام

ای مجاهد ای مظهر شرف

ای گذشته ز جان درون ره هدف

چون تو عزم صف دشمنان کنی

ترک سر ترک تن ترک جان کنی

نازم آن عزم دشمن شکار تو

سرود دهه فجر به منظور دانش اموزان

خشم تو قهر تو اقتدار تو

بود شعار تو بـه راه حق قیـام

ز ما تو را درود زما تو را سلام

خمـینی ای امام خمـینی ای امام

خمـینی ای امام خمـینی ای امام

ای مجاهد ای مظهر شرف

ای گذشته ز جان درون ره هدف

ما همـه یـار تو یـاور توایم

دوستدار تو همسنگر توایم

ای حماسه تو ورد زبان ما

این تویی مظهر آرمان ما

بود شعار تو بـه راه حق قیـام

ز ما تو را درود زما تو را سلام

خمـینی ای امام خمـینی ای امام

خمـینی ای امام خمـینی ای امام

ای مجاهد ای مظهر شرف

ای گذشته ز جان درون ره هدف

ای پی افکنده شورای انقلاب

از تو شد کاخ خود کامگان خراب

این زمان پی فکن درون پناه دین

طرح جمـهوری محکم و متین

آهنگ های انقلابی دهه فجر

بود شعار تو بـه راه حق قیـام

ز ما تو را درود ز ما تو را سلام

خمـینی ای امام خمـینی ای امام

خمـینی ای امام خمـینی ای امام

ای مجاهد ای مظهر شرف

ای گذشته ز جان درون ره هدف

هر زمان مـی رسد از تو این ندا

ای اسیران و مستضعفان بـه پا

زیر بار ستم زندگی بس است

نزد طاغوتیـان ، بندگی بس است

بود شعار تو بـه راه حق قیـام

ز ما تو را درود ز ما تو را سلام

خمـینی ای امام خمـینی ای امام

خمـینی ای امام خمـینی ای امام

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر دانلود آهنگ های انقلابی دهه فجر + متن آهنگ های دهه فجر ... mimplus.ir

متن آهنگ و سرود برخیزید ای شـهیدان

شاعر: استاد حمـید سبزواری پدر شعر انقلاب

آهنگ ساز:؟

خواننده: گروه سرود انقلابی

زمان و مکان اجرا: این سرود بعد از ورود امام خمـینی بـه ایران

و حضور ایشان درون بهشت زهرا بـه هنگام اولین سخنرانی تاریخی

امام انقلاب درون مقابل چشم جمعیت مـیلیونی

استقبال کننده توسط گروه سرود انقلابی اجرا شد.

برخیزید برخیزید برخیزید

برخیزید ای شـهیدان راه خدا

ای کرده بهر احیـای حق جان فدا

کز قطره قطره‌ی خون پاک شما

مـی‌روید که تا ابد درون وطن لاله‌ها

برخیزید برخیزید

برخیزید رهبر آمد کنون درون کنارتان

تا سازد، غرقه درون بوسه خاک مزارتان

تا گیرد، خون بهای شـهیدان ز اهرمن

باز آمد، رهبر ما پی یـاری وطن

برخیزید برخیزید

جاویدان زندگی جوشد از خاک هر شـهید

تا روید لاله از تربت پاک هر شـهید

ای انسان چون شـهادت سر آغاز زندگی ست

مرگ سرخ رمز آزادی و راز زندگی ست

آهنگ های دهه فجر

برخیزید برخیزید

برخیزید ای شـهیدان راه خدا

ای کرده بهر احیـای حق جان فدا

کز قطره قطره‌ی خون پاک شما

مـی‌روید که تا ابد درون وطن لاله‌ها

برخیزید برخیزید

متن سرود برخیزید ای شـهیدان راه خدا

در عالم مایـه ی سرفرازی شـهادت است

پیش ما، مرگ درون راه ایمان سعادت است

هر او، درون ره عدل و دین ره‌ سپر شود

در این ره، گر دهد جان ز کف زنده‌ تر شود

برخیزید برخیزید

از دشت کربلا هر زمان آید این پیـام

در راه عزت و افتخار و شرف قیـام

تا انسان تن رها سازد از بند بندگی

عاشورا بر مجاهد دهد درس زندگی

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر دانلود آهنگ های انقلابی دهه فجر + متن آهنگ های دهه فجر ... mimplus.ir

متن سرود و آهنگ هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمـید

شاعر: دکتر عبداله بهزادی

آهنگ ساز: اسفندیـار منفردزاده

خواننده:؟

زمان و مکان اجرا:؟

هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمـید

پرستو بـه بازگشت زد نغمـه امـید

به جوش آمد از خون درون رگ گیـاه

بهار خجسته‌فال خرامان رسد ز راه (2)

به خویشان، بـه دوستان، بـه یـاران آشنا

به مردان تیزخشم کـه پیکار مـی‌کنند

به آنان کـه با قلم تباهی دهر را

به چشم جهانیـان پدیدار مـی‌کنند

بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

دانلود رایگان سرودهای انقلابی

و این بند بندگی و این بار فقر و جهل

به سرتاسر جهان، بـه هر صورتی کـه هست

نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد

به خویشان، بـه دوستان، بـه یـاران آشنا

به مردان تیزخشم کـه پیکار مـی‌کنند

به آنان کـه با قلم تباهی دهر را

به چشم جهانیـان پدیدار مـی‌کنند

بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر دانلود آهنگ های انقلابی دهه فجر + متن آهنگ های دهه فجر ... mimplus.ir

متن سرود و آهنگ الله الله تو پناهی بر ضعیفان یـا الله

شاعر:؟آهنگ ساز:؟خواننده: هاتفزمان و مکان اجرا:؟

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یـا الله …

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یـا الله …

در جواب یک ندا خلقی آمد بـه خروش

گفت هان ای زن و مرد جامـهء رزم بپوش

خلق بیدار شدند همـه آماده جنگ

ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یـا الله …

شعر دهه فجر کودکانـه

همـه جا کفر و دروغ

همـه جا ظلم و ستم

چهره مردم شـهر همگی آیـه غم

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یـا الله

قصرها قصر بلا ,حاکمش تشنـه خون

مردم شـهر فقیر همـه درون بند زمون

حقشان قسمت گرگ

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یـا الله

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر دانلود آهنگ های انقلابی دهه فجر + متن آهنگ های دهه فجر ... mimplus.ir

متن سرود و آهنگ مسلمانان بـه پا خیزید

شاعر: محمد علی ابرآویز

آهنگ ساز:؟

خواننده:؟

زمان و مکان اجرا:؟

شعر کوتاه انقلابی

مسلمانان بـه پا خیزید

الا معمار و طراح حرم برخیز

چراغ جاودان سوز حرم برخیز

تو ای روح شجاعت نفس آزادی

عزادار شـهیدان حرم برخیز

بزن دستی بـه شمشیر الم نشرح

طلسم بندگی ببپا برخیز

بزن دستی بـه شمشیر الم نشرح

طلسم بندگی ببپا برخیز

تو پیک خلوت روحانیـان و ‌سوزانی

مسلمان مسلح با سلاح شوق و ایمانی

تو شمشیر خدا بر قلب کفار گران جانی

غریو لاتخف سر ده، غریو لاتخف سر ده

به گلبانگ مسلمانی

به گلبانگ مسلمانی

***

لاتخف مسلمان، لا تخف

بپا خیزید ای مسلمانان، بپاخیزید

متن سرود مسلمانان بـه پا خیزید

الله اکبر الله اکبر

الله اکبر الله اکبر

شنیدید ای مسلمانان بپا خیزیم و جان بازیم

بساط دشمن دین را بسوزیم و براندازیم

بپا خیزیم و کاخ خون بـه یک ضربت فرو ریزیم

وجود زشت شیطان را بـه قعر دوزخ اندازیم

اگر جلاد بی ایمان بخواهد خون ما ریزد

من و یـاران بهم سازیم و بنیـادش براندازیم

اگر جلاد بی ایمان بخواهد خون ما ریزد

من و یـاران بهم سازیم و بنیـادش براندازیم

الله اکبر الله اکبر

الله اکبر الله اکبر

به آهنگ حدی و آیـه‌های گرم و شور‌انگیز

کنون با شور و شیدایی قیـامت‌ها بپا سازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو درون اندازیم

درفش سبز قرآن را درون اوج آن برافرازیم

اگر جلاد بی ایمان بخواهد خون ما ریزد

من و یـاران بهم سازیم و بنیـادش براندازیم

اگر جلاد بی ایمان بخواهد خون ما ریزد

من و یـاران بهم سازیم و بنیـادش براندازیم

تو پیک خلوت روحانیـان و ‌سوزانی

مسلمان مسلح با سلاح شوق و ایمانی

تو شمشیر خدا بر قلب کفار گران جانی

غریو لاتخف سر ده، غریو لاتخف سر ده

به گلبانگ مسلمانی

به گلبانگ مسلمانی

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر دانلود آهنگ های انقلابی دهه فجر + متن آهنگ های دهه فجر ... mimplus.ir

متن سرود و آهنگ بانگ آزادی

شاعر: استاد حمـید سبزواری پدر شعر انقلاب

آهنگ ساز: احمد علی راغب

خواننده: محمد گل ریز

زمان و مکان اجرا: 1359

متن سرود حماسی

این بانگ آزادی ست، کز خاوران خیزد

فریـاد انسان‌هاست، کزنای جان خیزد

اعلام توفان‌هاست، کز هر کران خیزد

آتشفشان قهر ملت‌های درون بند است

حبل‌المتین توده‌های آرزومند است

الله‌اکبر، خمـینی رهبر

دشمن بداند ما موج خروشانیم

زاییده بحریم، فرزند توفانیم

در سنگر اسلام، بگذشته از جانیم

بازو بـه بازو، صف بـه صف، ما آهنین چنگیم

سنگر بـه سنگر، جان بـه کف آماده جنگیم

متن سرودهای انقلابی

تخت شـهنشاهان، شد سرنگون از ما

بخت تبهکاران، شد واژگون از ما

دامان آزادی، شد لاله‌گون از ما

ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم

ما درون پی آسایش و معراج انسانیم

الله‌اکبر، خمـینی رهبر

ما درون ره اسلام، پیمان خون بستیم

زنجیر استعمار، مردانـه بگسستیم

همچنین درون سبز پندار بخوانید :

دانلود آهنگ های انقلابی پیروزی انقلاب اسلامـی ایران + متن سرود های دهه فجر سری دوم

متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر دانلود آهنگ های انقلابی دهه فجر + متن آهنگ های دهه فجر ...
[متن زیبایی درباره ی دهه ی فجر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 20:44:00 +0000