انشا توصیف دریا

انشا توصیف دریا 2 انشا درباره دریـا ، انشا درون مورد توصیف دریـا | انشا درباره دریـا بـه زبان ادبی با مقدمـه + مقاله ای درون مورد ... | درباره ی توصیف دریـا - bargozideha.com | انشا درباره دریـا با توصیف کامل عو موضوعات مختلف |

انشا توصیف دریا

2 انشا درباره دریـا ، انشا درون مورد توصیف دریـا

2 انشا درباره دریـا ، انشا توصیف دریا انشا درون مورد توصیف دریـا

انشا شماره یک با موضوع دریـا

کنار دریـا نشسته بودم ، درون سکوت و تنـهایی. انشا توصیف دریا صدای امواج ، طنین خوش هستی بود و من درکنار این وسعت بی کران غرق اسرار الهی، لحظه ای باخودم اندیشیدم : انشا توصیف دریا چرا دریـا آبی رنگ است؟

چراخدای خوب و مـهربان آب را بـه رنگ آبی درون آورده ، با این همـه لطافت و زیبایی؟ دلم آرام تر از همـیشـه بـه من گفت: آیـا تو مـیتوانی بگویی کـه چرا قلب انسانـها همـیشـه سرخ است؟

جواب دادم: نـه معلوم هست که نمـی توانم بگویم. انشا توصیف دریا دلم آرام نجوا کرد: درون هر رنگی حکمتی است. آن گونـه کـه رنگ برگ سبز است، چون نشانـه ای از سرسبزی و خرمـی است. رنگ تنـه درخت قهوه ای است؛ چون رنگ قهوه ای نشانـه ی استوار بودن و بلند قامتی و ایستادگی هست و…

 از همان زمان بود که من سعی کردم، رازهای آفرینش را بیشتر درک کنم و این مطلب را همواره بـه خاطر داشته باشم که خداوند بخشنده و مـهربان درون هر کار یـا رنگ هرچیز حکمتی قرار داده و مـی خواهد از طریق این حکمت ها راه زندگی را بـه ما انسان بیـاموزد، راه خوب اندیشیدن درون طبیعت را و جاودانـه شدن را…

.

.

.

انشا شماره دو با موضوع دریـا

خداوند نعمت های زیـادی بـه ما داده هست که یکی از زیباترین و فوق العده ترین آنـها دریـا است.
من دریـا را خیلی دوست دارم زیرا با آن خاطره های زیـادی دارم.

 
یکی از زیباترین خاطره هایی کـه از دریـا دارم مسافرت مان بـه شمال است. درون آن مسافرت من و دوستانم بـه شـهر رشت سفر کردیم کـه در آنجا بـه کنار دریـا رفتیم و باهم بازی های زیـادی کردیم.

 
دریـا واقعا شور وهیجان زیـاد و وصف نشدنی دارد کـه نمـیتوانم بیـان کنم. از نظر شما چطور؟
آری درست هست دریـا خیلی زیبا هست البته حتما شاکر خداوند مـهربان باشیم کـه همچین نعمت خوبی را بـه ما عطا کرده هست تا بتوانیم از آنـها نـهایت استفاده را ببریم.

 
راستی این را هم حتما گفت کـه گاهی وقت ها دریـا خیلی خطر ناک و زشت مـیشود؛
گاهی اوقات خبر های زیـادی از غرق شدن انسا،قایق،کشتی و… بـه گوش مان مـیرسد کـه دریـا را برایمان خطرناک مـیکند.
این را هم حتما گفت کـه ما خودمان حتما ملاحظه کنیم و خود را دچار خطر نکنیم. ما اید قدر این همـه نعمت را کـه خداوند بـه ما داده هست را بدانیم و شاکر خداوند باشیم.
[انشا توصیف دریا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 09:53:00 +0000انشا توصیف دریا

انشا درباره دریـا بـه زبان ادبی با مقدمـه + مقاله ای درون مورد ...

انشا درباره دریـا بـه صورت عینی و ذهنی / انشا توصیف دریـا

دریـا بی پایـان بود . انشا توصیف دریا موج ها ارامـی نداشتند . انشا توصیف دریا دریـا معنای شوری اب بود با ماهیـهای کوچک و هزاران صدف رنگارنگ .

دریـا یعنی صدای هیـاهوی موج های کف کرده  ، انشا توصیف دریا باران قطره ها ، و فریـادهایی سرشار از هیجان کـه در این بازار هیـاهو درون فضای نامتناهی بـه انتها نمـی رسید .

دریـا یعنی ساحل شنی با خرچنگ های رنگارنگ کـه بی خبر از شن ها سر بیرون مـی اوردند . دریـا یعنی ساعت ها درون جستجوی صدف ها گشتن ! یعنی بـه افق خیره شدن درون ارزوی دیدن پایـان !! دریـا یعنی ساعت ها شنیدن داستان دلفین های مـهربان و روزها و روزها اسیر داستان های تخیلی ذهن بودن ! دریـا یعنی لنج هایی کـه کشتی مـی نامـیدیمشان !! دریـا یعنی کشتی بـه گل نشسته ای کـه هر بار با دیدنش از هیجان جیغ مـی کشیدیم و از شور دیدنش مـی لرزیدیم .

دریـا یعنی صخره های بزرگی کـه به موج ها اجازه ی ورود بـه ساحت شـهر را نمـی دادند .

یعنی فریـاد موج ها به منظور عبور و چشمـهای مشتاقی کـه این مبارزه را بـه تماشا مـی نشستند .

دریـا یعنی شنیدن قشنگترین انشا درباره ی مرغ های دریـایی ! دریـا یعنی وسعت و زندگی بی پایـان !

دریـا یعنی بازی رفت و امد موج ها ! دریـا یعنی هزاران زندگی ، هزاران شور و شوق ، هزاران امـید و ارزو !!!

***********************

درمورد دریـا هر فردی نظر خاص خود را دارد اما بـه نظر من دریـا یعنی آرامش بخش !

مگر مـی شودی امواج زیبای دریـا و جوش و خروش امواج را ببیند ، صدای دریـا را بشنود و آرام نشود ؟

چه تصویر زیبایی را خلق مـی کند وقتی امواج بـه ساحل مـی خورند و شن های ساحل را شسته و صدف بر جای مـی گذارند ؟

دیدن غروب آفتاب درون کنار دریـا چقدر زیبا و لذت بخش هست .

فقط کافی هست بر روی یک تکه سنگ بنشینی و به دریـای زیبا زل بزنی و عظمت پروردگار و خالق آنـها را ستایش کنی .

من از دوران کودکی بسیـار به دریـا علاقه داشتم و همـیشـه به منظور رفتن بـه کنار دریـا شوق داشتم .

چه حسه خوبیـه وقتی پاهاتو روی شن ها مـیذاری و موج های دریـا پاهاتو لمس مـی کنند .

وقتی کـه بچه بودم کنار دریـا به کمک شن ها ، قصر مـی ساختم و ساعت ها مشغول بازی بودم .

دریـا یکی از احساسی ترین نعمت های خداوند هست که همـه ی آرامشی کـه لازم داری رو یکجا بهت مـیده .

دریـا خیلی خیلی دوست داشتنیـه و من خاطرات بسیـار خوبی از دریـا دارم .

********************

در یکی از مسافرت هایی کـه به همراه خانواده ام رفته بودم روزی تک و تنـها کنار دریـا نشسته بودم .

سکوت ، آرامش ، صدای امواج و باد لطیفی کـه مـی وزید قابل توصیف نیست .

در آن شرایط غرق درون تفکر بودم و مدام بـه این مـی اندیشیدم کـه چرا رنگ دریـا آبی هست ؟

خداوند مـهربان و بزرگ چرا دریـاها را آبی رنگ آفریده هست ؟

این همـه زیبایی و عظمت در دریـاها از کجا آمده هست ؟

چرا رنگ قلب ما قرمز رنگ هست ؟

چرا برگ درختان سبز رنگ هست ؟

در همـین افکار بودم کـه در دلم آرام نجوا کرد کـه در هر رنگی حکمتی وجود دارد .

رنگ سبز درختان و گیـاهان بی شک نشانـه ی سرسبزی هست .

رنگ قهوه ای نشاندهنده ی ایستادگی و استوار بودن هست و بـه همـین دلیل رنگ تنـه ی درختان قهوه ای رنگ هست .

پس خداوند بخشنده و مـهربان درون هر چیزی یـا درون هر رنگی حکمتی قرار داده هست .

زیبایی های آفرینش خداوند بی شمار هستند و با تفکر درون آنـها بـه قدرت خالق یکتا پی مـی بریم .

**********************

دریـا همچون سیلی ویرانگر سنگریزه ها را کـه در کنار ساحل بـه تماشای غروبی زیبا نشته اند با خود بـه اعماق مـیبرند.و سنگریزه فکر مـیکند کـه حتما خواهد مرد.و تمام دنیـا درون برابر دیدگانش تیره و تار مـیشود.نـه امـیدی و نـه روزنـه ای بـه سوی روشنایی.تاریکی محض.همان طور کـه به اعماق مـیرود چشمانش را مـیبندد. ودیگر بـه هیچ فکر نمـیکند و در خلائی کامل فرو مـیرود.آن هنگام کـه بر بستر دریـا جا خوش مـیکند درون قفسی دیگر گرفتار مـیشود و با خود مـیگوید چه عیب!این نیز بدبختی دیگری هست و بـه خواب فرو مـیرود و سالیـان بعد هنگامـی کـه دوباره همان غروب دل انگیز را مـیبیند با خود فکر مـیکند کـه چه رخ داده؟و دردستان ماهیگری کـه او را بـه سمت خورشید گرفته که تا زیبایی را بر انداز کند.لحظه ای خودش را مـیبیند.آری حال تبدیل بـه مرواریدی زیبا شده است.بعضی وقت ها حتما رها کرد که تا بگذارید سرنوشت آن طور کـه هست شما را بـه جلو براند.گاهی حتما مرارت ها را تحمل نمود -پا فشاری نمود نگذاریم کـه اسیر چنگ نا امـیدی شویم.

***************************

ماهي گير ، بـه آرامي تور ماهيگيري را بر آبهاي نيلگون دريا پهن كرد و به انتظار نشست. دريا آرام بود و حتي صداي مرغان دريايي ، آرامش آن را برهم نمي زد. چشمان جستجوگر پسر ماهيگير، بـه دقت آبهاي اطراف قايق را مي كاويد او براي اولين بار بـه همراه پدر براي صيد ماهي بـه دريا آمده بود. امواج آرام دريا ، قايق را بـه آهستگي تكان مي داد و نسيمي خنك بر چهره ماهيگير و پسرش مي وزيد. پسر منتظر بود که تا از پدرش فنون ماهيگيري بياموزد ، اما پدر قبل ازهرچيز ، نكته اي مـهم را بـه او يادآوري كرد و چنين گفت :
پسرم ، دريا از بزرگترين نعمت هاي خداوند بـه انسانـهاست اما بدان كه فقط بـه قدر نياز خود از آن بهره ببري ، همان طور كه دريا با بخشندگي آنچه را دارد بـه تو مي دهد ، تو نيز درون زندگي سخاوتمند باش قبل از اينكه تور ماهيگيري را بـه دريا بيندازي بـه روزي رساني خداوند يقين داشته باش و به آنچه كه او بـه تو عنايت مي كند ، راضي و قانع باش که تا با دلي آسوده زندگي كني .
*** انسان همواره بـه دريا بـه عنوان محلي پر از شگفتيها و اسرار نگريسته است. دريا آن چنان مملو از اسرار و معماهاست كه حتي اقيانوس شناسان بزرگ نيز نمي توانند ادعا كنند كه بـه تمامي رازهاي آن پي اند. هزاران سال هست كه انسان ، كشتيهاي خود را بر پهنـه دريا مي راند و از آن ماهي صيد مي كند يا مايحتاج خود را بـه دست مي آورد. با اطلاعاتي كه ما اينك از وسعت و عمق اقيانوسها داريم ، چنين بـه نظر مي رسد كه اطلاق كره خاكي بـه سياره اي كه درون آن ساكن هستيم ، چندان صحيح نيست زيرا نزديك بـه سه چهارم سطح اين سياره را آب فرا گرفته است. عميق ترين نقاط كره زمين درون درون اقيانوسها واقع شده است. حتماً مي دانيد كه بلندترين نقطه روي زمين ، قله اورست درون كشور نپال هست كه 8882 مترارتفاع دارد. حال اگر اين كوه مرتفع را درون گودال ماريانا درون اقيانوس كبير قرار دهيم ، نـه تنـها كاملاً درون آن جاي مي گيرد ، بلكه قله آن 1500 متر پايين تر از سطح اقيانوس قرار خواهد گرفت. اگر آب درياها و اقيانوسها ، كمتر از اين مقدار بود ، كره زمين بـه خشكي مي گرائيد چراكه ميزان برف و باران بسيار كم مي شد درون نتيجه نـه گياهي درون آن مي روئيد و نـه زميني سبز و خرم درون آن يافت مي شد.
*** دريا ، پر از شگفتيهاست. كوچكترين گياهان ذره بيني و همچنين تنومندترين گياهان درون درياها مي رويند. تاكنون راهي براي پي بردن بـه شماره موجودات دريايي و حتي تخمين ميزان آنـها كه سر بـه ميلياردها مي زند ، پيدا نشده است. دانشمندان ثابت كرده اند كه حتي درون عميق ترين نقاط دريا ، نيز جانوراني يافت مي شوند. درون اعماق دريا آنجا كه نوري نيست ، جانوراني وجود دارند كه از خودشان نور ساطع مي كنند. مي توان گفت اين تدبيري ازسوي آفريدگار جهان هست كه درون آن تاريكي مطلق ، جانوران دريايي بتوانند بـه راحتي زندگي كنند. اندام چنين جانوراني ، چنان مقاوم و محكم هست كه مي تواند فشار زياد آب را درون اعماق دريا تحمل كنند. عظيم ترين جانوران روي زمين را نيز درون درياها مي توان پيدا كرد .
*** درون برخي اقيانوسها ، رودهاي عظيمي درون حركت هست كه يكي از مشـهورترين آنـها ، جريان گلف استريم نام دارد. اين جريانـهاي اقيانوسي بر آب و هوا نيز تأثيراتي مـهم مي گذارند. گلف استريم از سواحل آمريكاي مركزي حركت مي كند و سراسر اقيانوس اطلس را مي پيمايد و به سواحل اروپاي شمالي مي رسد اين جريان كه از مناطق نزديك بـه خط استوا حركت مي كند گرم است. گلف استريم با حركت خود ، بادهايي گرم بـه وجود مي آورد و بخش قابل توجهي از حرارت خود را بـه سمت كشورهاي شمالي قاره اروپا مي برد كه درون تعديل و مطبوع شدن آب و هواي آن مناطق موثر هست درياها و اقيانوسهاي كره زمين ، منافع و فوايد بي شماري براي انسانـها دارند.
حال نگاهي بـه آيات زيباي قرآن مي اندازيم و در توضيح اين آيات ، بـه فوايد و نعمتهاي بزرگ خداوند درون دريا اشاره مي كنيم. بـه عنوان مثال درون سوره نحل قسمتي از آيه 14 آمده هست :
«و اوست كه دريا را بـه خدمت گرفت که تا از آن گوشت تازه بخوريد و از آن زيوري برون آريد.»
*** دريا يكي از مـهم ترين منابع تغذيه انسان را تشكيل مي دهد و همـه ساله ميليونـها تن گوشت تازه از دريا صيد مي شود خداوند مـهربان ، چنان محيط دريا را آماده كرده كه موجودات دريايي درون بهترين شرايط رشد و پرورش مي يابند. امروزه بـه لحاظ پزشكي ثابت شده هست كه مواد غذايي دريايي و گوشت ماهيها ، سالم ترين و غني ترين منبع غذايي هست كه سرشار از ويتامينـهاي مفيد براي بدن انسان هست همانطور كه مي دانيد ، آب تمام درياها شور هست به راستي اگر آب دريا شيرين بود ، چه اتفاقي مي افتاد ؟ مسلماً مقاومت آب شور دربرابر فاسد شدن ، از آب شيرين بيشتر هست اگر آب درياها و اقيانوسها ، شيرين بود ، خطر گنديدن آب بيشتر مي شد درون آن صورت ، درون آب درياها و اقيانوسها موجودي زنده باقي نمي ماند. بدين ترتيب بخش عظيمي از منبع غذايي و حتي دارويي انسانـها، ازميان مي رفت. ازطرف ديگر با فاسد شدن آب درياها و اقيانوسها، حيات انسانـها و ساير حيواناتي كه درون خشكي زندگي مي كنند ، نيز مورد تهديد قرار مي گرفت. اينجاست كه بايد تدبير خداوند مـهربان و حكيم را سپاس گفت از اعماق درياها و اقيانوسها شي گرانبهايي بـه نام مرواريد نيز استخراج مي شود كه درون آيه اي كه قرائت شد ، از آن بـه عنوان زيورآلات درون دريا نام شده هست مرواريد ، دانـه اي شفاف و ارزشمند هست كه درون درون صدف ، درنـهايت شگفتي ، ظرافت و زيبايي بـه لطف آفريدگار هستي پرورش مي يابد .
*** درون سوره لقمان آيه 31 نيز درون توصيف ديگري از دريا چنين مي خوانيم :
« آيا نديدي كشتيها – بر صفحه درياها بـه فرمان خدا و به بركت نعمت او حركت مي كنند ؟ او مي خواهد گوشـه اي از آياتش را بـه شما نشان دهد و در اين آيات ، نشانـه هايي هست براي كساني كه شكيبا و شكرگزارند.»
امروزه درياها و اقيانوسها ، از مـهمترين راههاي ارتباطي ميان قاره ها و كشورها هستند و خداوند از اين مسئله بـه عنوان يكي از نعمت هاي خود براي بشر ياد مي كند. بـه خواست و اراده او پهنـه درياها ازجمله بهترين راهها براي سفر انسانـها و حمل و نقل كالاهاي مورد نياز او از نقطه اي بـه نقطه ديگر است. دريا ، اين فضل و رحمت خداوند را قدر بدانيم ، از آن بـه بهترين شكل استفاده كنيم و آنرا آلوده نسازيم .

: انشا توصیف دریا
[انشا توصیف دریا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 16:27:00 +0000انشا توصیف دریا

درباره ی توصیف دریـا - bargozideha.com

 • توصیف طبیعت

  طبـــــــــــــــــــــــــــــــــیعـت   ازسرسبزی و زیبایی کوه و دشت و دمن که تا دریـا و غروب و خورشید و بسیـاری از چیز های دیگر کـه زبان من قادر بـه گفتن آن نیست طبیعت همان گلی هست که ما از روی خود خواهی آن را از اصلش جدا مـی کنیم، انشا توصیف دریا که تا زیبایی و عمر کوتاهش را کوتاه ترکنیم را کوتاه تر مـی کنیم. انشا توصیف دریا طبیعت همان دریـایی هست که از زیباییش استفاده مـی کنیم ،از جزر و مدش زیبایی طبیعت را بیش تر حس مـی کنیم،اما بعد از ترک دیـا وساحل هر آنچه کـه دور ریختنی هست را درون آن جا رها مـی کنیم ،با اینکه مـی دانیم این کار بد و ناپسند هست ولی آن را انجام مـی دهیم و از همـه بد تر زمانی هست که به منظور تفریح خود زباله ها را درون طبیعت رها م کنیم ، اما نمـی دانیم چه آثار بدی به منظور خودمان دارد صدای طبیعت همچون آهنگ دلنواز روح ما را تازه مـی کند و به ما زندگی دوباره مـی بخشد .صدای شرشر آب صدای جیک جیک گنجشگ ها و صدها صدای دیگر کـه از آن لذت مـی بریم . انشا توصیف دریا ما انسان ها طبیعت را بسیـار دوست داریم ، ولی از همـه موجودات بیش تر بـه آن آسیب مـی زنیم ما حتما برای طبیعت مانند هر موجود زنده ی دیگری احترام بگذاریم و برای آن ارزش قائل باشیم . یـادمان باشد کـه ما درون برابر نعمت های خداوند مسئول هستیم و خداوند از ما درباره ی آن نعمت ها باز خواست مـی کند . خداوندا کمک کن که تا قدر طبیعت را بهتر و بیش تر بدانیم .   آمـین

 • درس های انشا/ اوّل راهنمایی

    درس پانزدهم :قطعه قطعه ،شعری هست که درون آن بـه پند واندرز و مسائل اخلاقی و اجتماعی مـی پردازند و مصراع های دوم همـه ی بیت های آن هم قافیـه هستند . موضوع انشا : انشا توصیف دریا 1-درباره ی یکی از شخصیِّت های زیر چند خط بنویسید . ستّارخان رئیس علی دلواری مـیرزا کوچک خان جنگلی 2- درباره ی پروین اعتصامـی و شعر های او انشا بنویسید . -------------------------------------------------------------------------- درس های انشا / اوّل راهنمایی درس شانزدهم:خاطره نویسی خاطره نویسی همچون نامـه نگاری و سفرنامـه نویسی یکی از انواع نوشتن هست . هرگاه صحنـه ها یـا حادثه هایی را کـه در زندگی روی داده یـا مشاهده شده هست ، بازگو کنیم یـا بنویسیم ، بـه آن خاطره گویند . هنگام گفتن یـا نوشتن خاطره ، بـه همـه ی نکاتی کـه خاطره را مستند مـی کند ، حتما اشاره کنیم . خاطره نوشته ای هست شخصی کـه معمولاً زیبا ، عاطفی و پرجاذبه هست .ص/116 موضوع انشا : 1-   خاطره ای از کودکی پدر و مادرتان بنویسید . 2-   زیباترین خاطره ی خود را از کلاس ادبیـات بنویسید . 3-   بهترین اتّفاقی کـه در طول زندگی برایتان رخ داده بنویسید . تمرین : 1-   با کلمـه ها و ترکیب های زیر جمله بسازید . متواضع و صمـیمـی : دانش آموختگی : خیر و صلاح : تکالیف : موظّف : توصیـه ها : غلتیدند: نکته ها : 1-   یکی از راه های پرورش ذهن خلاّق ، خاطره نویسی هست ، خوب هست دفتر یـادداشتی به منظور ثبت روی دادهای روزانـه داشته باشیم . 2-   ساده ترین اتّفاق و حوادث هم مـی تواند سر آغاز نوشتن یک خاطره ی ماندگار باشد .ص/147 -------------------------------------------------------------------------- درس های انشا / اوّل راهنمایی درس هفدهم : توصیف نویسندگان به منظور زیباتر نوشته ی خود از توصیف استفاده مـی کنند .توصیف باعث مـی شود که تا احساس نویسنده را بهتر دریـابیم و متن درون ما تاثیر بیشتری بگذارد . توصیف زمانی زیباست کـه دقیق و همراه با ذکر جزئیّات و سرشار از احساس و عاطفه باشد . درون توصیف هرچیز ، حتما به دوری ، نزدیکی ، رنگ ، اندازه ، بو ، لطافت وزبری و رابطه ی آن با پدیده های اطراف توجّه کنیم؛ مثلاً اگر بخواهید کلاس خود را توصیف کنید ، بـه همـه ی خصوصیّات کلاس مانند رنگ ، فضا ، موقعیّت آن مدرسه ، اشیـای موجود درون آن و .... توجّه کنیم . ص/165 موضوع انشا : 1-   یکی از ایثار گران و فداکاران شـهر یـا روستای خود را درون ده سطر معرّفی کنید . 2-   پرچم سرفراز ایران 3-   زیبایی های دریـا را تو صیف کنید . 4-   کلاس درس خود را توصیف کنید . ----------------------------------------------------------------------------- درس های انشا /اوّل راهنمایی درس هیجدهم: تخیّل بـه این دو بیت توجّه کنید : چادر من چلچراغی از صفاست چادر من باغی از آیینـه هاست باغی از آیینـه های دوستی باغی از مـهر و صفای دوستی شاعر درون عالم خیـال ...

 • انشای سوم و دوم راهنمایی/کتاب قدیم/الیـاس امـیرحسنی

  انشای سوم راهنمایی درس اول: تفاوت زبان گفتار و نوشتار: درون این درس مـی آموزیم: همـه ی ما ناچاریم گاهی بنویسیم . فکر کنید درون خیـابان گواهی نامـه ای پیدا کرده اید و مـی خواهید بـه صاحبش بدهید .برای این کار چه کار مـی کنید ؟آسان ترین کار این هست که چیزی بنویسیم و به شیشـه مغازه، اداره یـا کار خانـه بزنیم که تا صاحبش بخواند و بیـاید بگیرد . خوب چه بنویسیم ؟کار سختی نیست . اول هر چه مـی خواهیم بنویسیم ؛مـی گوییم . بـه این صورت :" این گواهی نامـه این جا پیدا شده هر کی گم کرده نشونی اونو بده و اونو بگیره ."این بـه زبان گفتار (محاوره ) هست .حالا بـه زبان نوشتار تبدیل مـی کنیم :"یک گواهی نامـه پیدا شده ،هر آنرا گم کرده هست نشانی اش را بـه صاحب مغازه بدهد و گواهی نامـه را بگیرد ."در گفتار معمولا کلمات و فعل های شکسته بـه کار مـی بریم . مثل نشونی بده چون مخاطب حضور دارد و اما درون زبان نوشتار این امکان نیست . خلاصه :برای نوشتن کافی هست آنچه رامـی خواهیم بـه زبان بیـاوریم، یعنی حاصل فکر خود را روی کاغذ بنویسیم . اما حتما به چند نکته توجه داشته باشیم : 1-کلمات شکسته بـه کار نبریم .2- از تکرار بپرهیزیم .3-مطالب زاید را حذف کنیم .4- که تا مـی توانیم رسا وواضح بنویسیم چون مخاطب را نمـی بینیم و نمـی توانیم با زبان گفتار بـه او توضیح بدهیم . موضوعات انشا : 1-از دوست خود دعوت کنید که تا برای درس خواندن بـه خانـه شما بیـاید . ابتدا بـه زبان گفتار بنویسید سپس بـه زبان نوشتار تبدیل کنید. 2-جملاتی از درس چشمان مادر بزرگ را بـه زبان گفتار بنویسید . 3-گفت وگوی خیـالی مـیان تخته سیـاه و گچ را بـه زبان گفتار بنویسید . 4- جمله ی زیر را کامل کنید : بدین سان درز ندگی محمد آرامشی پدید آمد ولی افسوس...... 5- کلمات زیر را درون جمله بـه کار ببرید : پاکیزگی ،حصیر ،غمخوار 6- بیت زیر را بـه نثر روان بنویسید و در باره آن کمـی توضیح دهید : بـه گفتار پیغمبرت راه جوی        دل از تیرگی ها بدین آب شوی 7-شرح حال نظامـی گنجوی و سعدی شیرازی را فراهم کنید ودر کلاس بخوانید . 8-درباره  ی زندگی وشخصیت یکی از بزرگان ایران کـه به تمدن اسلام خدمت کرده هست تحقیق کنید . 9- 10- سوالات درس: 1-  به منظور نوشتن کافی هست آن چه را کـه مـی خواهیم بـه زبان بیـاوریم یعنی ..........روی کاغذ بنویسیم . 2-در نوشتن (تبدیل زبان گفتاربه نوشتار )به چه نکاتی حتما توجه داشته باشیم؟  

 • موضوعات پیشنـهادی انشا به منظور استفاده درون مدارس

  موضوعات پیشنـهادی انشا به منظور استفاده درون مدارس     1- انشایی از زبان حیـاط مدرسه بنویسید . 2- دریـا و زیباییـهای آن را توصیف کنید . 3- بهترین روز زندگی من . 4- محل زندگی خود را توصیف کنید . 5- هر چه مـی خواهد دل تنگت بگو . 6- یکی از بستگان یـا دوستان یـا آشنایـان خود را کـه در زندگی به منظور همـه الگوست توصیف کنید . 7- به منظور ایـام تعطیلات خود چه برنامـه ریزی دارید ؟ 8- نقش و فواید ورزش درون زندگی چیست . 9- درون نومـیدی بسی امـید هست ...      . 10- زادگاه خود را توصیف کنید . 11- راز رسیدن بـه هدف چیست ؟ 12- آیـا ممکن هست شکست معنای پیروزی داشته باشد ؟ 13- داستانی از زبان درخت . 14- شـهر یـا روستای خود را توصیف کنید . 15- نامـه ای بـه خدا . 16- تن زنده والا بـه ورزندگی است                کـه در زندگی مایـه ی زندگی هست . 17- دانش اندر دل چراغ روشن است            وز همـه بد بر تن تو جوشن هست . 18- چرا همـه بـه مـیهن خود عشق مـی ورزند ؟ 19- نباشد همـی نیک و بد پایدار                  همان بـه که نیکی بود یـادگار  . 20- چگونـه مـی توانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان باشیم ؟ 21- از چه راه هایی مـی توان زبان فارسی را حفظ کرد ؟ 22- یک روز بسیـار سرد زمستانی را توصیف کنید . 23- چگونـه ما ایرانیـان مـی توانیم چراغ فروزان علم را برفراز همـه جهان روشن کنیم ؟ 24- دوست خوب کیست ؟ 25- از زبان یک کودک بی سرپرست انشایی بنویسید . 26- چگونـه مـی توان با صبر و استقامت بر مشکلات پیروز شد . 27- یکی از زیبایی های طبیعت را توصیف کنید . 28- حال یک گل زیبای چیده شده را از زبان خودش بنویسید . 29- دوست داری دنیـا چگونـه باشد . 30- اگر درون خانواده ای ثروتمند – فقیر  به دنیـا مـی آمدم ... 31- اگر من بـه جای معلم خود بودم ... 32- فصل بهار را توصیف کنید . 33- زیبایی های پاییز من را بـه یـاد ... . 34- تفاوت انسان راستگو با انسان دروغگو را بنویسید . 35- اگر مـی توانستم پرواز کنم ... 36- از زبان خورشید انشایی بنویسید . 37- تصوّر کنید درون یک زیر دریـایی شیشـه ای زیر دریـا گردش مـی کنید چه مـی بینید ؟ 38- اگر یک مـیز بودم ... . 39- زندگی عشایری را توصیف کنید . 40- یک روز بارانی را توصیف کنید . 41- خاطره ای از دوران تحصیل خود بنویسید . 42- کتاب خوب از آن جهت بـه دوست شبیـه هست که ... . 43- رمز موفّقیّت را درون چه مـی دانید ؟ 44- محبت و دوستی را تعریف کنید . 45- نقش کتاب خوانی را درون شخصیت انسانی توصیف کنید . 46- شرح دیدار خود را از یک جنگل بنویسید . 47- درباره خصوصیـات و ویژگی های یک پدر مـهربان و وظیفه شناس انشایی بنویسید . 48- درباره شخصیت والای حضرت علی با کمک گرفتن از آمادگی ذهنی خود انشایی بنویسید . 49- گفت و گویی خیـالی مـیان کشتی و طوفان بنویسید . 50- سرمای زمستان درون خانـه ی کلبه ای درون وسط جنگل . 51- ...

 • انشای توصیفی

  توصیف دریـا من و همکلاسی هایم بـه همراه معلممان درون تاریخ ۱/۸/۹۱به اردوی توصیفیدریـا رفتیم.منو دوستانم درون ابتدای کار از غلوه سنگ های بزرگ و کوچک پایین آمده و بعضی از ما بر روی غلوه سنگ های بزگ و بعضی ها همدریـا نشسته بودیم و رود چالوس را دیدیم کـه پس از سپری هفت خان رستم بـه دریـا وارد شده و زندگی جدیدی را آغاز مـی کنند.صدای بر هم خوردن سنگ ها و صدف ها بسیـار دلنشین بود و همچنین صدای موج دریـا کـه چون امروز هوا آفتابی بو جوش و خروش خاصی داشت. درون یک طرف پشت غلوه سنگ های بزرگ اسکله و بندر نوشـهر بود کـه کشتی ها با غرور دل بـه دریـا مزدند و در یک طرف ما ماهیگیران بر روی غلوه سنگ های بزرگ ایستاده و با هر چه زور و تلاشی کـه بو به منظور روزی خودشان مایگیری مـی د. درست هست که دریـا رنگ آبی دارد ولی امروز چون هوا ابری بو رنگ تیره ای بـه خود گرفته بود.معلممان هم امروز مقنـه و مانتویی بـه رنگ آبی آسمان داشت و ما هم درون کنار نوشتب انشایمان با هم خندیده و خوراکی هایمان را مـی خوردیم. درست هست که دریـا زیباست اما گاهی وقت ها امواجش دل آدم را بـه لرزه درون مـیاورد و گاهی وقت ها بـه آدم آرامش مـی دهد.      

 • توصیف خدا

  خدا وندا تو را چه گویمت زیبا؟          تو کـه از همـه زیبا ها سری الله خدا وندا تو را کوه گویمت یـا دریـا          بـه راستی کـه تو از همـه بزرگ تری الله خداوندا تو کـه هستی؟          کـه نـه مـیبینمت نـه مـیشنوم صدایت را ولی باز مـهرت هست          درون این قلب کوچک ما خدایـا دلگیرم از خودم          کـه خواستم تو را توصیفت کنم تو نـه ماهی نـه خورشید نـه دریـا نـه زمـین          خداوندا تو خالقی خالق زمـینشعری از من حقیر

 • توصیف زیبایی های طبیعت با استفاده از حواس پنج گانـه

  به نام خدا انشا درباره ی زیبایی های طبیعت با استفاده از حواس پنج گانـه                                            من داشتم از اتاقم بـه گل ها و درخت هایی کـه در باغچه مان بودنگاه مـیکردم.ناگهان بوی خوشی بـه مشامم خورد.آن بوی گل ارکیده بود،من بـه حیـاط خانـه مان رفتم،آن گل را لمس کردم.خیلی لطیف و خوب بود.ناگهان نسیم روح افزایی وزیدن گرفت.و با طراوت نسیم خوش بو گل ها هم مـی یدند.یـاس های سفید از روی دیوار بـه پنجره ی اتاقم سرک مـی کشند.از این همـه زیبایی سیمای پر طلایی اندیشـه ام بـه پرواز درون مـی آید.طبیعت یعنی نشاط،شادی،سر سبزی،طبیعت یعنی زندگی،هیجان،دوستی و... درختان درون هنگام وزیدن باد همـه بـه هم دست مـی دهند و روی هم بذر افشانی مـیکنند.گل های زیبای آنـها نوید مـیوه های خوب خداوند است.برگ های سبز آنـها مثل سجاده ی نماز است.پاک و شادی بخش.کاش ما انسان ها نیز درون نماز مثل ریشـه ی درختان محکم و استوار باشیم که تا مثل مـیوه ی درخت از این اخلاص و سجده بهره ببریم و خداوند دوستمان داشته باشد. صدای خش خش برگ درختان بـه گوش مـی رسد.آهنگ دلنواز این صدا احساس خوبی درون من دارد.این احساس یعنی بوجود آمدن برگ های سبز و تازه.قطره های شبنم روی گل ها،مانند وضو آن ها را پاک کرده.نگاه بـه این طبیعت زیبا آن قدر دلنشین هست که انسان از بیـان زیبایی های آن قاصر هست و دستانش قادر بـه لمس همـه ی آن نیست یعنی نمـیتواند احساسش را حتما و شاید بیـان کند.خلاصه کـه طبیعت یعنی آفریده ی خدای زیبایی ها ،یعنی گل،کوه،دشت،دریـا،خورشید،ماه و هر آنچه کـه در این گیتی بزرگ وجود دارد.کاش بتوانیم کمـی از این آفرینش را سپاس بگوییم.خدایـا تو را بـه خاطره آفریده های جهان هستی و زیبایی هایش شکرگزاریم                                                                           
[انشا توصیف دریا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 14:15:00 +0000انشا توصیف دریا

انشا درباره دریـا با توصیف کامل عو موضوعات مختلف

انشا درباره دریـا با توصیف کامل

همـینک درون مجله آنلاین فارسی ها با موضوع انشا درباره دریـا با توصیف کامل در خدمت شما کاربران گرامـی هستیم .

انشا درباره دریـا با توصیف کامل

امروز به منظور شما عزیزان موضوع انشا دریـا را آماده کرده ایم .

امـیدواریم از خواندن انشاهای زیر لذت ببرید .

پیشنـهاد مـی کنیم انشاهای خود را درون قسمت کامنت ها با دیگر کاربران بـه اشتراک بگذارید .

انشا درباره دریـا ( اول )

بی شک یکی از بهترین و زیباترین نعمت های خداوند دریـاها مـی باشند .

صدای امواج دریـا یکی از آرامش بخش ترین صداهای دنیـا مـی باشند .

ما همـیشـه سعی مـی کنیم درون سال ۱ مرتبه بـه شما سفر کنیم و ساعاتی رادریـا بگذرانیم .

بهترین خاطرات من درون مسافرت ها قدم زدندریـاست .

وقتی کفش هایم را درون مـی آورم و درساحل قدم مـی .

موج های دریـا بـه آرامـی پاهایم را لمس مـی کنند .

وقتی کـه نرمـی شن ها را حس مـی کنم .

کم کم سعی مـی کنمدریـا شروع بـه دویدن کنم .

واقعا کـه زیبا و لذت بخش هست .

باید با دیدن این همـه زیبایی جهان هستی خداوند را شکر کنیم و قدر این نعمت ها را بدانیم .

سعی کنیم درون حفظ و نگهداری پاکیزگی دریـا تلاش کنیم و زیبایی آن را از بین نبریم .

چه خوب هست گاهی آشغال هایی کـه دیگران درون دریـا رها مـی کنند را جمع کرده و دور بیندازیم .

طبیعت سهم همـه ی ماست و باید از آن بـه بهترین وجه نگهداری کنیم .

موضوع انشا درباره دریـا ( دوم )

در یکی از مسافرت هایی کـه به همراه خانواده ام رفته بودم روزی تک و تنـها کنار دریـا نشسته بودم .

سکوت ، انشا توصیف دریا آرامش ، صدای امواج و باد لطیفی کـه مـی وزید قابل توصیف نیست .

در آن شرایط غرق درون تفکر بودم و مدام بـه این مـی اندیشیدم کـه چرا رنگ دریـا آبی هست ؟

خداوند مـهربان و بزرگ چرا دریـاها را آبی رنگ آفریده هست ؟

این همـه زیبایی و عظمت درون دریـاها از کجا آمده هست ؟

چرا رنگ قلب ما قرمز رنگ هست ؟

چرا برگ درختان سبز رنگ هست ؟

در همـین افکار بودم کـه در دلم آرام نجوا کرد کـه در هر رنگی حکمتی وجود دارد .

رنگ سبز درختان و گیـاهان بی شک نشانـه ی سرسبزی هست .

رنگ قهوه ای نشاندهنده ی ایستادگی و استوار بودن هست و بـه همـین دلیل رنگ تنـه ی درختان قهوه ای رنگ هست .

پس خداوند بخشنده و مـهربان درون هر چیزی یـا درون هر رنگی حکمتی قرار داده هست .

زیبایی های آفرینش خداوند بی شمار هستند و با تفکر درون آنـها بـه قدرت خالق یکتا پی مـی بریم .

موضوع انشا توصیف دریـا ( سوم )

درمورد دریـا هر فردی نظر خاص خود را دارد اما بـه نظر من دریـا یعنی آرامش بخش !

مگر مـی شودی امواج زیبای دریـا و جوش و خروش امواج را ببیند ، صدای دریـا را بشنود و آرام نشود ؟

چه تصویر زیبایی را خلق مـی کند وقتی امواج بـه ساحل مـی خورند و شن های ساحل را شسته و صدف بر جای مـی گذارند ؟

دیدن غروب آفتاب درون کنار دریـا چقدر زیبا و لذت بخش هست .

فقط کافی هست بر روی یک تکه سنگ بنشینی و به دریـای زیبا زل بزنی و عظمت پروردگار و خالق آنـها را ستایش کنی .

من از دوران کودکی بسیـار بـه دریـا علاقه داشتم و همـیشـه به منظور رفتن بـه کنار دریـا شوق داشتم .

چه حسه خوبیـه وقتی پاهاتو روی شن ها مـیذاری و موج های دریـا پاهاتو لمس مـی کنند .

وقتی کـه بچه بودم کنار دریـا بـه کمک شن ها ، قصر مـی ساختم و ساعت ها مشغول بازی بودم .

دریـا یکی از احساسی ترین نعمت های خداوند هست که همـه ی آرامشی کـه لازم داری رو یکجا بهت مـیده .

دریـا خیلی خیلی دوست داشتنیـه و من خاطرات بسیـار خوبی از دریـا دارم .

موضوع انشا ساحل دریـا (چهارم )

صدای بسیـار آرام و دلنشینی تمام وجودم را پر کرده هست .

آرام چشمانم را مـیبندم و باد ملایم و آرامـی کـه موهایم را نوازش مـی کند را حس مـی کنم .

دریـا واقعا حس خوب و آرامـی را بـه من مـی دهد .

وقتی زیبایی بـه این بزرگی را مـیبینم بـه یـاد خالق یکتا مـیفتم و خداوند را شکر مـی گویم .

دریـا بـه من آرامش بعد از طوفان را یـاد مـی دهد و اصلا پیدا نیست کـه این دریـای آرام ، همان دریـای مواجی هست که شب قبل پر از تلاطم بود .

چه خوب هست که مانند دریـا باشیم .

پس از سختی ها و مشکلاتی کـه با آنـها مواجه شدیم بـه این فکر کنیم کـه طلوعی دیگر درون راه هست و نباید نا امـید شویم .

دریـا بهترین مکان به منظور آرام شدن هست .

همچنین درون بخش داستان و رمان مجله آنلاین فارسی ها بخوانید :

انشا درباره آنچه درون مسیر خانـه که تا مدرسه مـیبینید

. انشا توصیف دریا . انشا توصیف دریا : انشا توصیف دریا
[انشا توصیف دریا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 21:33:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com