باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید | گسترش ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید | درخت هر چه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید (ضرب المثل) | ضرب المثل،ضرب المثل فارسی،ضرب المثل ایرانی،ضرب المثل ... |

باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید

مجموعه: باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید دنیـای ضرب المثل

باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید mimplus.ir

ضرب المثل درخت هر چه پربارتر، باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید افتاده تر

این ضرب المثل بـه خودی خود روشن و گویـا است. باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید “بار” همان مـیوه است، و درختان پر مـیوه، سرشان خمـیده تر از درختان بی بار و بر.

اشاره دارد بـه اینکهانی کـه سرشان را از روی غرور بالا مـیگیرند و فروتنی ندارند، اتفاقاً از روی بی باری و بی مغزی شان هست و درون برابرِ اینان هم انسان های فروتن اند کـه در نتیجه ی دانایی و پرباری اخلاق افتاده تری دارند.

این ضرب المثل با کمـی دگرگونی بـه شکل های دیگری نیز شنیده مـی شود. باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید مثلاً: “درخت هر چه پر بارتر،خمـیده تر” و یـا “درخت هر چه پربارتر، افتاده تر.”منبع:zarbolmasal.org
[باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 04:28:00 +0000باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

گسترش ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید

اشتراک

گسترش ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید

با کلیک بر روی خطوط آبی رنگ زیر، باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید مـی توانید بـه گسترش سایر ضرب المثل ها نیز دسترسی پیدا کنید.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مثل های زیر را بخوانید و سپس یکی انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.

منظور این ضرب المثل بـه خوبی روشن و واضح است. باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید بار درخت درون واقع همان مـیوه درخت هست . باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید طبیعتا درخت هرچه پر مـیوه تر باشد، درون اثر سنگینی آن‌ها خمـیده تر و افتاده تر مـی‌شود.

این ضرب المثل را بیشتر درون مواقعی بـه کار مـی برند کـه بخواهند بر لزوم فروتنی و افتادگی آدمـی اشاره کنند.

همانطور کـه درخت بـه مـیزانی کـه مـیوه ببار مـی آورد شاخه هایش سنگین شده و بطرف زمـین خم مـی شوند، اانسانـها نیز هر چه بـه لحاظ علمـی، ادبی و معنوی غنی تر گردند، تمایل بـه مطرح خویش درون آنان کمتر شده و نیـاز بـه جلب توجه و فخر فروشی بـه دیگران درون آنان کاهش مـی یـابد.

در واقع پیـام این ضرب المثل این هست که این انسان‌های فروتن و متواضع هستند کـه از روی دانایی و بینشی کـه در زندگیب د، همواره درون تقابل با دیگران فروتنی و تواضع پیشـه مـی کنند و در طرف مقابلانی کـه سرشان را از روی غرور بالا مـیگیرند و فروتنی ندارند، اتفاقاً از روی بی باری و بی مغزی شان هست .

 این ضرب المثل با کمـی دگرگونی بـه شکل های دیگری نیز شنیده مـی شود. مثلاً: باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید “درخت هر چه پر بارتر،خمـیده تر” و یـا “درخت هر چه پربارتر، افتاده تر.”

منبع:zarbolmasal.org

باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید گسترش ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید
[باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 15 Jul 2018 12:47:00 +0000باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

درخت هر چه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید (ضرب المثل)

باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید درخت هر چه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید (ضرب المثل) mimplus.ir

در اینجا یکی از کهن ترین ضرب المثل های جالب ایرانی را گردآوری کرده ایم. باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید ضرب المثل “درخت هر چه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید” را درون ادامـه مـی خوانید:

این ضرب المثل بـه خودی خود روشن و گویـا است. باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید “بار” همان مـیوه است، باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید و درختان پر مـیوه، سرشان خمـیده تر از درختان بی بار و بر.

اشاره دارد بـه اینکهانی کـه سرشان را از روی غرور بالا مـیگیرند و فروتنی ندارند، اتفاقاً از روی بی باری و بی مغزی شان هست و درون برابرِ اینان هم انسان های فروتن اند کـه در نتیجه ی دانایی و پرباری اخلاق افتاده تری دارند.

این ضرب المثل با کمـی دگرگونی بـه شکل های دیگری نیز شنیده مـی شود. مثلاً: باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید “درخت هر چه پر بارتر،خمـیده تر” و یـا “درخت هر چه پربارتر، افتاده تر.”

باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید درخت هر چه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید (ضرب المثل)
[باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 15 Jul 2018 02:10:00 +0000باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

ضرب المثل،ضرب المثل فارسی،ضرب المثل ایرانی،ضرب المثل ...

باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید ضرب المثل،ضرب المثل فارسی،ضرب المثل ایرانی،ضرب المثل ... باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید mimplus.ir

جدیدترین مدل چینی زرین

باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید ضرب المثل،ضرب المثل فارسی،ضرب المثل ایرانی،ضرب المثل ... باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید mimplus.ir

تور ویژه مشـهد // قیمت مناسب

باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید ضرب المثل،ضرب المثل فارسی،ضرب المثل ایرانی،ضرب المثل ... mimplus.ir

بزرگترین حراج جواهرات زنانـه و مردانـه

باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید ضرب المثل،ضرب المثل فارسی،ضرب المثل ایرانی،ضرب المثل ... mimplus.ir

شماره موبایلتان را نام خودتان بگذارید 0912sara

باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید ضرب المثل،ضرب المثل فارسی،ضرب المثل ایرانی،ضرب المثل ... mimplus.ir

برای اطلاع از تمامـی تخفیفات کلیک کنید

باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر مـی شود سرش فروتر مـی آید ضرب المثل،ضرب المثل فارسی،ضرب المثل ایرانی،ضرب المثل ... mimplus.ir

خانـه ایی مدرن و شیک داشته باشید

: باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید ، باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید ضرب المثل،ضرب المثل فارسی،ضرب المثل ایرانی،ضرب المثل ...
[باز آفرینی مثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 23:41:00 +0000