کانال اموزش متریک

کانال اموزش متریک الگوی لباس کشی بـه روش متریک - vadiye.com | آموزش خیـاطی متریک - banookade.ir | آموزش گام بـه گام خیـاطی - الگوی بالاتنـه بـه روش متریک | متریک های بسیـارمـهم و حیـاتی درون دنیـای بازاری دیجیتال |

کانال اموزش متریک

الگوی لباس کشی بـه روش متریک - vadiye.com

اساس الگو ی لباس کشی بـه روش متریک مناسب پارچه های ظریف ژرسه و کشی با حد اکثر کشش یـا پارچه های لیکرا ، کانال اموزش متریک ریون و ….  هست هر چه کشش پارچه کمتر باشد الگو بـه فضای آزاد بیشتری نیـاز دارد .برای بدست آوردن مقدار کشش مـی توانید 10 سانت از پارچه را انتخاب کنی و آن را یکشید ببینید چقدر کش مـی آید ا/ر کشش پارچه بیشتر از 3 سانتبود لازم هست حد اکثر که تا 3 سانت از یک چهارم دور درون در مرحله 12 کم کنید

قسمت بالاتنـه

1 ـ از نقطه  O  روی صفحه دو خط عمود بر هم مـی کشیم ( درون تصویر خطوط O  تا6  و O که تا 2)

2 ـ O که تا 1 مساوی قد از گردن که تا کمر باضافه 1 سانتی متر

3 ـ نقطه 1 که تا 2 برابر هست با قد بزرگ

4 ـ از نقاط 1 و 2 خطوطی عمود درون عرض الگو رسم مـی کنیم

5 ـ نقطه O که تا 3 برابر هست با بلندی حلقه آستین منـهای 3 سانت از نقطه 3 نیز خطی عمود درون عرض الگو رسم مـی کنیم

6 ـ نقطه O که تا 4 برابر هست با نصف O  تا 3 . کانال اموزش متریک از نقطه 4 نیز خطی عمود درون عرض الگو رسم مـی کنیم

7 ـ نقطه O  تا 5 برابر هست با یک هشتم اندازه O که تا 4 از نقطه 5 هم خطی عمود رسم مـی کنیم

8 ـ O که تا 6 برابر هست با یک ششم دور  گردن ( سایز گردن)

9 ـ از نقطه 6 خطی عمود باندازه یک سانت و سه مـیلیمتر بـه سمت بالا مـی کشیم نقطه 7 شکل مـی گیرد . کانال اموزش متریک از نقطه 7 منحنی پشت گردن را بـه سمت O   رسم مـی کنیم

10 ـ نقطه 3 که تا 8 برابر هست با نصف کارور پشت منـهای دو و نیم سانت . از نقطه 8 خطی بـه سمت بالا عمود مـی کنیم که تا نقاط 9 و 10 بدست بیـایند

11ـ از نقطه 10 یک سانت بـه سمت بیرون رفته ( نقطه 11 ) نقطه 11 را بـه 7 وصل مـی کنیم ( سرشانـه )

12 ـ از نقطه 3 روی خط عرضی باندازه یک چهارم دور منـهای 3 سانت اندازه مـی زنیم ( نقطه 12 ) و از نقطه 12 خطی عمود بـه سمت پایین مـی کشیم که تا نقاط 13 روی خط کمر  و 14 روی خط بدست بیـایند    شکل 1

کانال اموزش متریک الگوی لباس کشی بـه روش متریک - vadiye.com mimplus.ir

13 ـ خط منحنی حلقه آستین را رسم مـی کنیم طوری کـه از نقاط 11 و 9 و 12 بگذرد

14 ـ از نقطه 13 سه سانتی متر بـه سمت داخل  آمده ( نقطه 15) خط پهلو را درون نقاط 12 و 15 و 14  رسم مـی کنیم .

15 ـ از نقطه O  باندازه یک ششم دور گردن منـهای 1 سانتی متر پایین مـی آییم ( نقطه 16) حلقه گردن جلو را رسم مـی کنیم

نکته : حلقه گردن پشت و جلو درون سرشانـه منطبق برهم هستند اما دراندازه گودی با هم اختلاف دارند .  شکل 2

کانال اموزش متریک الگوی لباس کشی بـه روش متریک - vadiye.com mimplus.ir

رسم آستین

1 ـ از نقطه 17 روی صفحه خط عمودی بـه پایین مـی کشیم

2 ـ از نقطه  17 باندازه ی نصف خط O تا3 ( درون بالاتنـه ) باضافه 1 سانتی متر پایین مـی اییم ( نقطه 18) از این نقطه عمودی درون عرض الگو رسم مـی کنیم

3 ـ از نقطه 17 که تا 19 برابر هست با طول آستین ژرسه ( درون جدول استاندارد زنانـه ذکر شده ) باضافه 3 سانتی متر . از نقطه 19 عمودی درون عرض الگو رسم مـی کنیم .

4 ـ نقطه 17 که تا نقطه 20 برابر هست با اندازه خط مورب 11 که تا 12 روی حلقه آستین درون بالاتنـه باضافه نیم سانت .

5 ـ از نقطه 20 باندازه یک سوم خط 17 که تا 20 را علامت زده ( نقطه 21 ) منحنی فرو رفته ای با گودی 6 مـیلیمتردر وسط 20 که تا 21  رسم مـی کنیم  .

6 ـ وسط 21 که تا 17 را پیدا کرده 2 سانت بـه سمت بالا عمود مـی کنیم و منحنی برآمده ای را همانند شکل رسم مـی کنیم .

7 ـ نقطه 19 که تا 22 برابر هست با نصف دور مچ باضافه نیم سانتی متر نقطه 20 را بـه نقطه 22 وصل مـی کنیم

آستین کوتاه

از نقطه 17 باندازه طول آستین کوتاه مورد نیـاز علامت مـی زنیم ( نقطه 23) و عمودی را درون عرض الگو رسم مـی کنیم که تا نقطه 24 بدست آید

9 ـ از نقطه 24 یک سانت و نیم داخل شده ( نقطه 25 ) و آن را با خطی منحنی بـه نقطه 20 وصل مـی کنیم

کانال اموزش متریک الگوی لباس کشی بـه روش متریک - vadiye.com mimplus.ir

منبع : کانال اموزش متریک نوشته شده توسط ندا ایمانی برگرفته از کتاب الگو برش بـه روش متری نوشته وینفرد الدریچ ترجمـه پری شـهیر مفرح  همراه با باز طراحی و اصلاح تصاویر توسط ندا ایمانی

کانال اموزش متریک الگوی لباس کشی بـه روش متریک - vadiye.com
[کانال اموزش متریک]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 13 Jul 2018 22:44:00 +0000کانال اموزش متریک

آموزش خیـاطی متریک - banookade.ir

وب سایت بانوکده درون اردیبهشت ماه سال 1392 با رویکرد ایجاد پایگاهی جامع به منظور بانوان ایران زمـین شروع بـه کار کرد.در طی این سالها با پشتوانـه نظرات شما بانوان عزیز کاستی ها را بهبود دادیم.امـید هست از مطالب بانوکده بهره و با نظرات خود ما را درون ارائه مطالب بهتر یـاری فرمایید.

. کانال اموزش متریک . کانال اموزش متریک : کانال اموزش متریک ، کانال اموزش متریک

کانال اموزش متریک آموزش خیـاطی متریک - banookade.ir
[کانال اموزش متریک]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 05:36:00 +0000کانال اموزش متریک

آموزش گام بـه گام خیـاطی - الگوی بالاتنـه بـه روش متریک

با سپاس از انتخاب شما بايت کلاکت آموزش خياطي خانم سيما عمراني توجه شما را بـه چند نکته جلب مي نمايم

اول اينکه تمامي کلاکتها اورجينال بوده و در بسته بندي مناسب و ضد ضربه قرار گرفته اند و دوم اينکه

کلاکتها بعد از درخواست شما توسط مامور پست درب منزل تحويل داده مي شود لذا يادآور ميشوم کـه شما

ميبايست از تعداد آنـها و سالم بودنشان اطمينان حاصل کنيد سپس وجه آن را بـه مامور پست درون قبال رسيد

پرداخت نماييد

عنوان کلاکت : کانال اموزش متریک آموزش خياطي خانم سيما عمراني

تعداد dvdکلاکت : 4 عدد dvd اورجينال

کيفيت پخش : full hd

قابل اجرا : بر روي کامپيوتر ، کانال اموزش متریک ويديو سي دي ، گيرنده هاي ديجيتال درون صورت کپي کلاکت بر روي مموري يا فلاش

آنچه بـه شما آموزش داده خواهد شد

بخش 1 : شامل 15 جلسه آموزش خياطي آشنايي با مقدمـه خياطي ، آشنايي با وسايل آشپزخانـه ، آشنايي با دوخت جاحوله اي ،آشنايي با دوخت پيش بند ، آشنايي با دوخت جانوني ،آشنايي با دستکش آشپزخانـه ، آشنايي با چادر نماز ، آشنايي با چادر ملي ، آشنايي با دامن سرخپوستي ، آشنايي با کوچک لباس ،آشنايي با بلوز راحتي يا گوشـه والن دار ، آشنايي با دوخت زيپ مخفي ، آشنايي با دوخت پايين دامن ، آشنايي با طريق دوخت سرويس آشپزخانـه ، آشنايي با کت کوتاه با آستين کيمونو

بخش  2 : شامل 12 جلسه آموزش خياطي آشنايي با کيف نوزاد ، آشنايي با شنل نوزاد کلوش ،آشنايي با دوخت شنل ، آشنايي با قنداق فرنگي ، آشنايي با کيسه خواب ،آشنايي با جالباسي نوزاد ، آشنايي با جاجورابي نوزاد ،آشنايي با لباس نوزاد با زيرپوش ، آشنايي با دوخت جيب رو ،آشنايي با آستين کلوش و پاکتي و دمپا ،تبديل الگوي اوليه بـه سارافون و لباس گوشـه دار،آشنايي با برش زيرسينـه يا يقه چپ و راستي ، آشنايي با شنل چوپاني ، آشنايي با نکات سه جاف مخفي

بخش  3: شامل 12 جلسه آموزش خياطي آشنايي با چادر نماز آستين دار ، آشنايي با کيسه سبزي ، آشنايي با روي قوري ،آشنايي با دستمال سبد نان با گلبرگ ،دستگيره فر ، آشنايي با دستگيره يخچال ، آشنايي با يقه آرشال جدا با دکمـه بـه پالتو وصل مي شود ،آشنايي با دامن لنگي ،آشنايي با آستين دو تکه کتي ،آشنايي با دامن حلزوني والن سرخود ،آشنايي با شوميزه زنانـه ،پيراهن مردانـهآستين مردانـه مچي و بليطي ، آشنايي با يقه مردانـه پايه سرخود ،آشنايي با يقه مردانـه پايه جدا ،آشنايي با آستين کلوش سرخود

بخش  4 : شامل 14 جلسه آموزش خياطي آشنايي با الگوي پايه شلوار ، آشنايي با برش شلوار ،آشنايي با اندازه گيري شلوار با ران مناسب ، آشنايي با پشت شلوار ،آشنايي با نکات ايراد شلوار افراد چاق با شکم برجسته ، آشنايي با روش دوخت شلوار ، آشنايي با زيپ ، آشنايي با آنفوز شور ( مربوط بـه اندازه گيري فاق شلوار ) ، آشنايي با شلوار بارداري ،آشنايي با دامن ترک اريب يقه حلزوني ، آشنايي با آستين براي افراد چاق ، آشنايي با شيب آستين ، آشنايي با کلاه نوزاد ، آشنايي با الگو و برش و دوخت پالتو ، آشنايي با دامن ترک ،آشنايي با دامن ماهي

بخش  5 : شامل 12 جلسه آموزش خياطي آشنايي با دامن نيلوفري گوده دار ، آشنايي با دامن کلوش بدون قرينـه ، آشنايي با زيپ مخفي کمر ، آشنايي با دامن شلواري ، آشنايي با تونيک آبشاري ،آشنايي با آستين کيمونو ، آشنايي با برش و دوخت نوار دوزي آستين رگلان ، آشنايي با يقه ول پيلي دار برش دار از اريب ، آشنايي با پيراهن چپ و راستي ، آشنايي با دوخت گره اي ، آشنايي با گل تزئيني

  بخش 6: شامل 7 جلسه آموزش خياطي آشنايي با الگوي رو و پشت شلوار ، آشنايي با پيراهن بالاتنـه کوتاه ،آشنايي با نکات خياطي ، آشنايي با دوخت سه جاف و بندينک جلو بسته ،آشنايي با بلوز يقه دراپه ،آشنايي با سه جاف سه دکمـه ، آشنايي با آستين لاله اي لبه گشاد

بخش  7 : شامل 11 جلسه آموزش خياطي

آشنايي با اندازه گيري دامن ساده ، آشنايي با دوخت دامن ساده و کمري سه جاف زيپ مخفي ، آشنايي با دامن چاک ساده ، آشنايي با دامن چاک پيلي دار ،آشنايي با زيپ معمولي ،آشنايي با تشخيص رنگ دهي پارچه ، آشنايي با نکات دوخت کمري جد ا، مقنعه چانـه دار سرخود بند دار ، آشنايي با مقنعه زير شال ، آشنايي با شال و مقنعه ، آشنايي با دامن پيله راسته ،آشنايي با دامن پيله اريب ، آشنايي با يقه زير مانتو ، آشنايي با اندازه گيري بالاتنـه

بخش  8 : شامل 10 جلسه آموزش خياطي آشنايي با اندازه گيري آستين ،آشنايي با تبديل بالاتنـه بـه بلوز ،آشنايي با تغيير الگوي آستين براي بازوي چاق ، آشنايي با سه جاف انواع يقه ، آشنايي با روش دوخت آستين ، آشنايي با اپل گذاري ،آشنايي با شنل براي لباس عروس دکلته ، آشنايي با شنل براي زمستان ، آشنايي با يقه کرواتي ، آشنايي با يقه اسپرت ،آشنايي با دوخت يقه گرد چين خورده ،آشنايي با انتقال پنس ، آشنايي با جيب مانتو ( کراس ) ، آشنايي با لباس هايي کـه برش نداره ولي پايين آن لول بخوره

بخش  9 : شامل 12 جلسه آموزش خياطيدامن عصايي با روش مغزي دوزي ، دامنـه ? دامنـه با آستر و بدون آستر ، سه جاف يقه و حلقه سارافون بدون درز ،جيب داخل درز پهلو براي مانتو و دامن ، مدل گره اي روي سينـه ، چادرملي ، مانتو آزاد و کلوش و گوشـه دار ، مقنعه آستين دار

بخش  10 : شامل 12 جلسه آموزش خياطيآستين دو تکه کتي ، سه جاف سه دکمـه ساده با يقه انگليسي و شکاري ، دراپه تاکمر با تاپ ، جادکمـه اي پارچه اي ، يقه آرشال سرخود ، يقه آمريکايي ، چادرساده ، چادرمشکي ، يقه انگليسي سرخود ، دوخت يقه انگليسي و آرشال ، يقه انگليسي سه جاف سرخود ، شلوار دمپا گشاد ، بلوز چپ و راست برش دار زيرسينـه ، يقه انگليس دوتيکه

بخش  11 : شامل 10 جلسه آموزش خياطي آشنايي با کت کوتاه آستين کيمونو ، آشنايي با اشکالات اندامي ، آشنايي با پارچه هاي توري بافت ، آشنايي با دوخت و برش ،آشنايي با گيپور (برش) حجيم ،آشنايي با چادر فارسي (جاي دست دارد) ،آشنايي با دامن کلوش برش دار ، آشنايي با دامن هايي کـه ? طرف قرينـه نيست ،آشنايي با يقه حلزوني سرخود ،آشنايي با سوي شرت کلاه سرخود ،آشنايي با دامن آزاد مدل دار ،آشنايي با شلوار لاله اي ، آشنايي با دامن مجلسي چروک براي لباس عروس

بخش  12 :شامل 10 جلسه آموزش خياطي آشنايي با آشنايي با ابزار خياطي ،آشنايي با آموزش الگوي دامن پايه ،آشنايي با آموزش دوخت پنس و زيپ ،آشنايي با آموزش دوخت دامن پشت باز و زيپ مخفي ،آشنايي با آموزش کمرجدا و سه جاف دامن ،آشنايي با آموزش آستري کشي دامن ،آشنايي با آموزش دوخت دامن فون ،آشنايي با آموزش دامن جناقي ، آشنايي با آموزش دامن دراپه ،آشنايي با آموزش دوخت شلوار دراپه ،آشنايي با آموزش دامن جيب دار ،آشنايي با آموزش دوخت سارافون با يقه دراپه ، آشنايي با آموزش دوخت پوشش روي لباس

بخش 13شامل : 10 جلسه آموزش خياطي آشنايي با آموزش دوخت جليقه دو لايه ، آشنايي با آموزش دوخت دامن ترک ،آشنايي با آموزش مقنعه ،آشنايي با آموزش روسري لبناني ، آشنايي با آموزش دوخت شلوار عثماني ،آشنايي با آموزش الگو شلوار ، آشنايي با آموزش دوخت شلوار ،آشنايي با آموزش دوخت لباس زنانـه ،آشنايي با آموزش مقنعه جذب زير شال

بخش   14شامل 10 جلسه آموزش خياطي

آشنايي با آموزش الگوي اوليه بالا تنـه ،آشنايي با آموزش الگوي اوليه بالا تنـه ( قسمت پشت)، آشنايي با آموزش الگوي بالا تنـه (ايرادهاي اندامي) ، آشنايي با آموزش اندازه گيري و الگوي آستين ،آشنايي با آموزش کنترل حلقه آستين ، آشنايي با آموزش دوخت نقاب روسري ، آشنايي با آموزش لباس جلو گره اي ، آشنايي با آموزش الگوي آستين کلوش سرخود ، آشنايي با آموزش دوخت سارافون آزاد ،آشنايي با آموزش دوخت لباس يقه گره اي ،آشنايي با آموزش دوخت پرده آشپزخانـه

بخش  15شامل 10 جلسه آموزش خياطي: آشنايي با آموزش دوخت آستين کيمونو و آموزش يقه دراپه ،آشنايي با آموزش پرده والان نيم دراپه ، آشنايي با سوالات بينندگان درباره قسمت هاي مختلف ،آشنايي با آموزش بلوز آستين سرخود ، آموزش بلوز يقه کرواتي سرخود ، آشنايي با آموزش دامن برش دار ،آشنايي با آموزش سارافون مدل رومي ( با پارچه هاي کشي ) ، آموزش چند نکته درباره انواع دوخت ، آشنايي با آموزش يک مدل مانتو ( با پارچه نخي ) ،آشنايي با آموزش بلوز يا مانتو يا تونيک غيرمتقارن ، آموزش دامن فانتزي ،آشنايي با آموزش گره درون روي کمر ، آشنايي با آموزش مانتو چپ و راستي يقه دراپه ،آشنايي با آموزش روپوش والان دار

بخش  16 : شامل ?0 جلسه آموزش خياطي آشنايي با آموزش دوخت مانتو آستين کيمونو شال دار (طرح تابستان) ، آشنايي با آموزش دوخت دامن فانتزي ،آشنايي با آموزش مانتو فانتزي پهلودراپه ( مانتونخي) ،آشنايي با آموزش آستين جمع شده ، آشنايي با آموزش شلوار رکاب دار ، آشنايي با آموزش روپوش مدرسه يا فرم اداري ،آشنايي با آموزش آستين گره اي (لباس کشي) ،آشنايي با آموزش مانتو يقه کرواتي فانتزي

بخش  17 : شامل 7 جلسه آموزش خياطي آشنايي با آموزش دوخت مانتو عبايي ،آشنايي با آموزش دوخت مانتو يقه آرشال سر خود ، آشنايي با آموزش دوخت لباس ثريايي ، آشنايي با آموزش خياطي و دوخت پيراهن بارداري

بخش کلاکت 18 : شامل 7 جلسه آموزش خياطيآموزش دوخت دامن فانتزي برش دار ، دوخت مانتو يقه دراپه بدون دکمـه ، آموزش آستين کت دکمـه دار ، آموزش تونيک ، کت کوتاه روي لباس (پارچه تريکو ) دوره يقه ( پارچه لمـه ) ، آموزش دامن فانتزي بلند براي طرح لباس مجلسي ( پارچه کشي )

بخش  19 : شامل 4 جلسه آموزش خياطي آشنايي با آموزش دوخت شنل با کلاه ، آشنايي با آموزش دوخت دامن برش دار با پارچه لي

بخش  20 : شامل 5 جلسه آموزش خياطي آشنايي با آموزش پليسه راسته ،آشنايي با آموزش دامن شلواري بدون پيله و با پيله ، آشنايي با آموزش دوخت دامن جيب دار ،آشنايي با آموزش دوخت يقه

بخش  21 : شامل 8 جلسه آموزش خياطي آشنايي با آموزش يقه بلوز ، آشنايي با جليقه زنانـه ، آشنايي با آستين دو تکه ،آشنايي با آموزش دامن پليسه اريب، آشنايي با آموزش دوخت انواع شلوار، آشنايي با آموزش دوخت انواع ترک ها

قيمت 4 عدد کلاکت اورجينال شرکتي : 16,800 تومان

. کانال اموزش متریک . کانال اموزش متریک

کانال اموزش متریک آموزش گام بـه گام خیـاطی - الگوی بالاتنـه بـه روش متریک
[کانال اموزش متریک]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 00:54:00 +0000کانال اموزش متریک

متریک های بسیـارمـهم و حیـاتی درون دنیـای بازاری دیجیتال

۵ افسانـه درباره بازاری دیجیتال کـه اغلب صاحبان ب و کارهای کوچک باور کرده اند

درباره بازاری دیجیتال بـه عنوان یک نوع نسبتا جدید از بازاری ، کانال اموزش متریک افسانـه های زیـادی ساخته و پرداخته شده است. کانال اموزش متریک اگر دستی بر آتش بازاری دیجیتال داشته باشید، خواهید دید کـه بسیـاری از صاحبان ب و کارهای کوچک درک کاملا درستی از بازاری دیجیتال ندارند. کانال اموزش متریک فارغ از اینکه استارتاپی را راه انداخته اید یـا یک […] ... ادامـه ...

آشنایی با عبارات مـهم درون بازاری دیجیتال

بازاری دیجیتال به منظور بسیـاری از مردم یک مفهوم مبهم و گنگ است. چیزی کـه بیشتر مردم مـی دانند این هست که بازاری دیجیتال بـه نحوی با وبسایت ها و شاید رسانـه های اجتماعی ارتباط دارد. اما اگر درون حوزه بازاری بـه فعالیت مـی پردازید، یـا ب و کاری را اداره مـی کنید، هر شکاف کوچکی […] ... ادامـه ...

مدیریت بازاری محتوا

بازاری محتوا مزیت استراتژی بازاری محتوا این هست که نیـازمند بهبود یک کانال جداگانـه مانند سئو، شبکه های اجتماعی، بازاری ایمـیلی یـا استراتژی وب سایت شرکت نیست و در عوض امکان اتحاد تمامـی ارتباطات بازاری دیجیتال درون یک استراتژی طولانی مدت چندد کاناله جهت پشتیبانی درون حفظ و نگهداری مشتریـان و ارتقا اه با همکاری یک آژانس تبلیغاتی دیجیتال را درون اختیـار قرار مـیی دهد.یک طرح بازاری محتوای منسجم، نیـاز بـه برنامـه های جداگانـه به منظور تک تک فعالیت های بازاری دیجیتال را کاهش دهد. امروزه ایجاد مطالب جذاب یکی از تکنیک های قدرتمند موجود درون بازاری آنلاین هست که بسیـاری از تکنیک های بازاری جذبب ورودی را تغذیـه مـی کند مانند: کانال اموزش متریک سئو – بهینـه سازی بازاری جستجو پرداخت بازاری شبکه های اجتماعی بازاری ایمـیلی بهینـه سازی نرخ تبدیل ... ادامـه ...

۵ مـهارت مـهم بازاری دیجیتال به منظور سال آینده

به منظور موفقیت استراتژیـهای بازاری دیجیتال ب و کارها درون سال پیش رو، همـینطور کـه تکنولوژی ها، کانال ها و پلتفورم های بازاری تکامل پیدا مـی کنند، مجموعه مـهارتهای متخصصان بازاری نیز حتما به همـین ترتیب تکامل یـابد. آیـا تیم بازاری شما مـهم ترین مـهارتهایی کـه برای موفقیت مستمر و تلاش های مثمر ثمر لازم […] ... ادامـه ...

بازاری دیجیتال بـه زبان ساده

بسیـاری از مردم از پیچیدگی های بازاری دیجیتال مـی ترسند. البته این از جهاتی قابل درک هم هست؛ کارهای زیـادی هست که حتما انجام شود، چیزهای زیـادی حتما در ذهن تان باشد، و هر چیزی کـه فکر مـی کردید مـی دانید درون حال تغییر است. بـه همـین دلیل یک هاله از ترس دور بازاری دیجیتال […] ... ادامـه ...

آمارهای جالب بازاری دیجیتال

بازاری آنلاین و به طور کلی بازاری دیجیتال درون حال تبدیل شدن بـه برترین نوع بازاری است. درون حال حاضر تبلیغات موبایلی از تبلیغات دسکتاپ (تبلیغات آنلاین کـه بر روی نمایشگر های رایـانـه نمایش داده مـی شود) پیشی گرفته هست و پیش بینی مـی شود کـه این اتفاق به منظور دیگر بخش های بازاری نیز بیفتد. با توجه بـه فراگیر شدن دستگاه های موبایل درون زندگی افراد، این روند غیر قابل انتظار نیست. با اینحال دیگر این بـه معنی پایـان یـافتن دوره کامپیوترهای دسکتاپ نیست. کماکان بیشتر بودجه بازاری بـه سمت شیوه های دسکتاپ مـیرود. درون این پست آمارهای جالبی درون زمـینـه بازاری دیجیتال آورده شده است. ادامـه مطلب را درون سایت وبگستران پارسیـان بخوانید ... ادامـه ...

پاو وینت امضای دیجیتال

پاو وینت امضای دیجیتال پاو وینت درون مورد امضای دیجیتال، درون قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمـه، آشنایی با امضای دیجیتال، را ارها و ابزارهای امنیتی درون دنیـای مجازی، مشکلات و مسائل امنیتی درون مبادلات الکترونیکی، برخی از خواص مـهم امضای دستی و ... ادامـه ...

سایت تبلیغات رایگان تاپیش

با درود حضور شما بازدید کننده محترم: سایت تبلیغات رایگان تاپیش آماده همکاری درون زمـینـه های زیر مـی باشد : 1-ثبت آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی 2-بازای رایگان اینترنتی 3-درج آگهی ید و فروش کالا وخدمات نو ودست دوم 4-نیـازمندی های رایگان با کلیـه خدمات 5-ثبت آگهی و تبلیغات درون دنیـای دیجیتال 6-حراجی انلاین، بازار ی اینترنتی آنلاین ، تبلیغات موبایلی 7-خدمات دیجیتال مارکتینگ خدمات دیجیتال مارکتینگ یـا بازاری دیجیتال، 8- تبلیغات بنری ، تبلیغات درون سایت جیمـیل: armnice.ir@gmail.com آدرس سایت:http://tapish.ir تلفن:09148452066 با سپاس از حسن توجه شما شاد و پیروز باشیدhttp://uupload.ir/files/3oou_آگهی_نامـه_تاپیش.jpg ثبت آگهی و تبلیغات درون دنیـای دیجیتال ، بازای رایگان اینترنتی، نیـازمندی های رایگان، ید و فروش کالا وخدمات،آگهی نامـه تبلیغاتی ، آگهی نامـه نیـازمندیـها،حراجی انلاین، بازار ی اینترنتی آنلاین ، تبلیغات موبایلی، خدمات دیجیتال مارکتینگ خدمات دیجیتال مارکتینگ یـا بازاری دیجیتال، تبلیغات بنری ، تبلیغات درون سایت ... ادامـه ...

یک کمپین دیجیتال مارکتینگ موفق راه اندازی کنیم !

در این مقاله قصد دارم که تا به مـهم ترین نکات به منظور راه اندازی یک کمپین دیجیتال مارکتینگ اشاره کنم کـه بسیـار مـهم و کاربردی هستند. درون ادامـه همراه با آی تی من باشید. با توجه بـه اهمـیت روز افزون دیجیتال مارکتینگ درون دنیـای امروز بـه زودی بـه زمانی مـی رسیم کـه تنـها راه رقابت و حفظ سهم بازار درون هر ب و کاری، بازاری دیجیتال خواهد بود. درون نتیجه اگر به منظور ب و کار خود بـه دنبال برندسازی هستید، مـی خواهید با مشتریـان خود ارتباط موثر برقرار کنید و از برترین های صنعت خود باشید، حتما به فکر طراحی کمپین دیجیتال مارکتینگ باکیفیت تر و موفق تری باشید.ادامـه را اینجا بخوانید : کمپین دیجیتال مارکتینگ منبع : آی تی من - آی تی - ای تی - تلگرام - اینستاگرام - دیجیتال مارکتینگ - آموزش دیجیتال مارکتینگ - سروش یـا تلگرام - ید شارژ - ید گیفت کارت - تکنولوژی - فناوری - جلال - تر ... ادامـه ...

بزرگ ترین زمـین بازی دیجیتال درون سنگاپور، جهان آینده

این مکان، یک دنیـای دیجیتالی بـه همـه جانبه هست که 16 تجهیزات هنری دیجیتال توسط تیم آزمایشگاهی هنر چندرشته ای هنری ژاپنی را بـه نمایش مـی گذارد و این هدف و یت موزه را بیـان مـی کند کـه کشف ارتباط بین هنر، علم، تکنولوژی و فرهنگ است.ادامـه مطلب ... ادامـه ...

بازاری دیجیتال چیست ؟

بازاری دیجیتال چیست؟ بازاری دیجیتال نوعی از بازاری هست که از طریق کانال های دیجیتال چه آنلاین و چه غیرآنلاین انجام مـی شود. درون این روش، از تمامـی ظرفیت ها و کانال های ممکن و موجود درون دنیـای دیجیتال استفاده مـی شود که تا اطلاعات بـه مشتری یـا مصرف کننده رسانده شود. بعد اگر دقت بفرمایید، بازاری دیجتال محدود بـه اینترنت و یـا رسانـه های الکترونیکی نیست. بـه بیـان دیگر، بازاری دیجیتال از دو بخش یـا دو فرآیند تشکیل شده است: فشار و کشش. بخش فشار فرآیندی هست که بـه مصرف کننده دسترسی ایجاد مـی کند و بر او تأثیر مـی گذارد. درون مقابل بخش کشش فرآیندی هست که شما انجام مـی دهید که تا زمانی کـه مصرف کننده بـه دنبال شما گشت شما را بیـابد. بعد نتیجه مـی گیریم: بازاری دیجیتال یعنی دستی بـه اه بازاری با استفاده از روش ها و ابزارهای دنیـای فناوری دیجیتال. نگاه ریزبینانـه تر بـه بازاری دیجیتال: استفاده از فناوری های دیجیتال جهت ایجاد کانال های آنلاین و غیر آنلاین به منظور دسترسی بـه بازار. جهت دست ی بـه هدف: پشتیبانی از فعالیت های بازاری با درون نظر داشتن سودآوری و حفظ مشتریـان درون کانال های چندگانـه ید و چرخه حیـات مشتری. براساس تاکتیک های زیر: • درک اهمـی ... ادامـه ...

دیجیتال

دیجیتال و دنیـای دیجیتال پر از شگفتی و نو آوری است. درون دنیـای دیجیتال امکانات بسیـار زیـاد هست و مـی شود گفت کـه دیجیتال امکانات انسانی رابه شدت بالا است. دیگر انسانـها درون این دنیـا ترس از کمبود نخواهند داشت مانند همـین نوشتن، کـه هر عزم نوشتن داشته باشد فقط حتما بنویسد و خوب بنویسد و عمـیق بنویسد که تا مخاطب خودش را پیدا کند. دیجیتال دنیـای ثروتمندی هست کافی ست بخواهی و بعد تلاش کنی و درست تلاش کنی که تا در این دنیـای دیجیتال بـه چیزی کـه مـیخواهی برسی. اما مطمئنا حتما قوانین این دنیـا و محیط و امکانات خاصش را بشناسیم که تا بهتر بتوانیم درون دنیـای دیجیتال قدم برداریم. ... ادامـه ...

استراتژی بازاری آنلاین

باید ها و نباید های بازاری آنلاین اعتقاد ما بر این هست که استراتژی بازاری آنلاین امری هست ضروری کـه نباید از آن چشم پوشی کرد چرا کـه فرصت هایی کـه در دنیـای دیجیتال هست را نباید از دست داد. زیک استراتژی یکپارچه دیجیتال بـه شما مبنا و اساس تمام فعالیت های بازاری آنلاین را مـی دهد، اما هنوز بسیـاری از شرکت ها یک استراتژی بازاری دیجیتال ندارد! استراتژی دیجیتال مارکتینگ موثر شرکت شما را بـه تصمـیم گیری درست درون ب موفقیت آنلاین کمک خواهد کرد. یک مدل فرآیند استراتژی، چارچوب یک توالی منطقی را به منظور حصول اطمـینان از گنجایش تمام فعالیت های کلیدی توسعه و اجرای استراتژی، فراهم مـی کند. استراتژی بازاری دیجیتال یک کانال استراتژی هست با ویژگی های زیر: ب اطلاعات بواسطه پژوهش درون رفتار مشتری و فعالیت بازار (واسطه ها، ناشران و رقبا ) مبتنی بودن بر اه آینده آنلاین و آفلاین سهم کانال برقراری ارتباط با مشتریـان جهت معرفی تفاوت های کانال بـه آنـها و تشویقشان بـه استفاده از محصولات مدیریت یکپارچه کانال بـه عبارت دیگر فرایند تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ تعیین مـی کند کـه چگونـه شرکت ها باید: بـه اه فروش و برتری درون بازار برسند ب ... ادامـه ...

آموزش الگوسازی متریک

آموزش الگوسازی متریک آموزش الگوسازی متریک آموزش الگو سازی متریک از روش های الگوسازی لباس است. درون الگوساز متریک حتما تمامـی اندازه های شخص را مشخص و تعیین کرد. درون این روش تمامـی اندازه گیری الگو بر اساس اندازه های آناتومـی شخص تعیین مـی گردد. الگو سازی متریک جزء متدهایی هست که درون هنرستان ها از آن به منظور آموزش بـه هنرجویـان استفاده مـی شود. الگوسازی متریک یکی از روش های دقیق الگو سازی است. ... ادامـه ...

آموزش الگوسازی متریک

آموزش الگوسازی متریک آموزش الگوسازی متریک آموزش الگو سازی متریک از روش های الگوسازی لباس است. درون الگوساز متریک حتما تمامـی اندازه های شخص را مشخص و تعیین کرد. درون این روش تمامـی اندازه گیری الگو بر اساس اندازه های آناتومـی شخص تعیین مـی گردد. الگو سازی متریک جزء متدهایی هست که درون هنرستان ها از آن به منظور آموزش بـه هنرجویـان استفاده مـی شود. الگوسازی متریک یکی از روش های دقیق الگو سازی است. ... ادامـه ...

آموزش الگوسازی متریک

آموزش الگوسازی متریک آموزش الگوسازی متریک آموزش الگو سازی متریک از روش های الگوسازی لباس است. درون الگوساز متریک حتما تمامـی اندازه های شخص را مشخص و تعیین کرد. درون این روش تمامـی اندازه گیری الگو بر اساس اندازه های آناتومـی شخص تعیین مـی گردد. الگو سازی متریک جزء متدهایی هست که درون هنرستان ها از آن به منظور آموزش بـه هنرجویـان استفاده مـی شود. الگوسازی متریک یکی از روش های دقیق الگو سازی است. ... ادامـه ...

آموزش الگوسازی متریک

آموزش الگوسازی متریک آموزش الگوسازی متریک آموزش الگو سازی متریک از روش های الگوسازی لباس است. درون الگوساز متریک حتما تمامـی اندازه های شخص را مشخص و تعیین کرد. درون این روش تمامـی اندازه گیری الگو بر اساس اندازه های آناتومـی شخص تعیین مـی گردد. الگو سازی متریک جزء متدهایی هست که درون هنرستان ها از آن به منظور آموزش بـه هنرجویـان استفاده مـی شود. الگوسازی متریک یکی از روش های دقیق الگو سازی است. ... ادامـه ...

نگاهی بـه چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال چیستامروزه دنیـای چاپ دیجیتال به منظور همـه از فردی کـه در خانـه مـیخواهد ع هایش را چاپ کند، که تا مجموعه های بزرگی کـه چاپ دیجیتال را بـه صنعتی بزرگ تبدیل کرده اند باز است. با افزایش کیفیت چاپ، تاثیرگذاری چاپ دیجیتال نیز بسیـار پررنگ تر گردیده است.چاپ دیجیتال، سرعت پیشرفت صنعت چاپ را بـه شکل قابل توجهی بهبود بخشید. اگر خیلی سریع بـه یک کار چاپی نیـازدارید، قطعا چاپ دیجیتال بهترین گزینـه شما خواهد بود. سرعت بالای چاپ دیجیتال بر کیفیت آن تاثیر نگذاشته هست .شما حجم بالایی از چاپ را درون کمترین زمان ممکن خواهید داشت.چاپ دیجیتال که تا به امروز ایده آل ترین روش چاپ بوده و بسیـار پیشرفته تر از چاپ لیتوگرافی هست . هم چنین ساده ترین و آسانترین روش چاپ محسوب مـیشود.بهترین بعد مربوط بـه چاپ دیجیتال آپشن همـه کار بودن آن است. شما مـی توانید تصویر، متن یـا هر چیز دیگری را بر روی سطوح مختلف(سرامـیک، سنگ، ف ،شیشـه، چرم، فوم برد،پل ی و بوم) چاپ کنید.چاپ دیجیتال بسیـار اقتصادی و مقرون بـه صرفه است. جوهر کمتر، زمان کمتری مصرف مـی کند و به این دلیل شما هزینـه کمتری را خواهید پرداخت.امروزه، مصرف کنندگان بیشتر از هر زمان دیگری رنگ ها ... ادامـه ...

پاو وینت بازاری ویروسی

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت بازاری ویروسی با و پر سرعت . این فایل حاوی مطالعه بازاری ویروسی مـی باشد کـه به صورت فرمت powerpoint درون 40 اسلاید درون اختیـار شما عزیزان قرار گرفته است، درون صورت تمایل مـی توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید. فهرست ویروس ویروس درون بازاری تاریخچه بازاری ویروسی دو بینش بازاری ویروسی دلایل محبوبیت بازاری ویروسی ویروسی ارزشی ویروسی حیله ای ویروسی حیـاتی ویروسی ما یچی ویروسی ناخوشایند روش های انتقال بازاری ویروس متدهای انتقال بازاری ویروس موانع بر سر راه بازاری ویروسی کنترل نام و نشان تجاری رشد بدون نمودار فقدان سنجش و اندازه گیری تهدید روابط شخصی ده روش موثر به منظور بازاری ویروسی تصویر محیط برنامـه با پاو وینت بازاری ویروسی ... ادامـه ...

استراتژی باراری آنلاین

باید ها و نباید های بازاری آنلاین بـه نظر ما توجه بـه استراتژی بازاری آنلاین سبب مـی شود که تا با بـه کار بردن آن،فرصت های درون حال رشد درون دنیـای دیجیتال را تجربه کنید.زیرا یک استراتژی یکپارچه دیجیتال بـه شما مبنا و اساس تمام فعالیت های بازاری آنلاین را مـی دهد، اما هنوز بسیـاری از شرکت ها یک استراتژی بازاری دیجیتال ندارد! استراتژی دیجیتال مارکتینگ موثر شرکت شما را بـه تصمـیم گیری درست درون ب موفقیت آنلاین کمک خواهد کرد. استراتژی بازاری دیجیتال درون واقع یک کانال استراتژی مـی باشدکه دارای ویژگی های زیر هست که توجه بـه آن ضروری است: ب اطلاعات بواسطه پژوهش درون رفتار مشتری و فعالیت بازار (واسطه ها، ناشران و رقبا ) مبتنی بودن بر اه آینده آنلاین و آفلاین سهم کانال برقراری ارتباط با مشتریـان جهت معرفی تفاوت های کانال بـه آنـها و تشویقشان بـه استفاده از محصولات مدیریت یکپارچه کانال بـه عبارت دیگر فرایند تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ تعیین مـی کند کـه چگونـه شرکت ها باید: بـه اه فروش و برتری درون بازار برسند به منظور اکتساب، تبدیل، نگهداری و رشد و خدمات بودجه بندی کنند از مزایـای کانال استراتژی به منظور بالابردن و رشد برند خود استف� ... ادامـه ...

بازاری سنتی یـا دیجیتال مارکتینگ

برای اینکه امروزه بتوانیم روی مخاطب بیشتر تاثیر بگذاریم و کاربران بیشتری جذب کنیم، حتما از تفکر سنتی به منظور تبلیغات فاصله گرفته و وارد دنیـای دیجیتالی شویم. درون اینجا مقایسه کوچک از روش های بازاری سنتی و بازاری دیجیتال یـا همان دیجیتال مارکتینگ را به منظور شما ارائه مـی کنیم: درون روشـهای بازاری سنتی مخاطبانی را هدف قرار مـی دادند کـه به ب و کار آن ها مرتبط نمـیشد. هم چنین درون زمان های نامناسبی ، مخاطبان را مورد هدف قرار مـی دادند. ولی درون دیجیتال مارکتینگ از روش هایی کـه مبتنی بر دیجیتالی بودن هستند ، به منظور افزایش اثر گذاری استفاده مـی کنند. هم چنین، مخاطبانی را کـه مرتبط با محصولات هستند ، درون زمان مناسب هدف گذاری و اقدام بـه جذب آن ها مـی کنند. افزایش تبلیغات درون روش های سنتی بازاری ، هزینـه های زیـادی دارد. این درحالی هست که درون بازاری دیجیتال ، افزایش تبلیغات بـه صورت دهان بـه دهان هست که هزینـه بسیـار کمـی دارد ولی نیـاز بـه تخصص و دقت دارد. درون روش های دیجیتال مارکتینگ ، افراد بـه سرعت اطلاعات بیشماری از محصولات درون اختیـارشان قرار مـی گیرد درون صورتی کـه در بازاری سنتی این چنین نیست. طبقه بندی اطلاعات از نظر بازاریـابان سنتی م� ... ادامـه ...

بازاری دیجیتال چیست ؟

بازاری دیجیتال چیست؟ بازاری دیجیتال نوعی از بازاری هست که از طریق کانال های دیجیتال چه آنلاین و چه غیرآنلاین انجام مـی شود. درون این روش، از تمامـی ظرفیت ها و کانال های ممکن و موجود درون دنیـای دیجیتال استفاده مـی شود که تا اطلاعات بـه مشتری یـا مصرف کننده رسانده شود. بعد اگر دقت بفرمایید، بازاری دیجتال محدود بـه اینترنت و یـا رسانـه های الکترونیکی نیست. بـه بیـان دیگر، بازاری دیجیتال از دو بخش یـا دو فرآیند تشکیل شده است: فشار و کشش. بخش فشار فرآیندی هست که بـه مصرف کننده دسترسی ایجاد مـی کند و بر او تأثیر مـی گذارد. درون مقابل بخش کشش فرآیندی هست که شما انجام مـی دهید که تا زمانی کـه مصرف کننده بـه دنبال شما گشت شما را بیـابد. بعد نتیجه مـی گیریم: بازاری دیجیتال یعنی دستی بـه اه بازاری با استفاده از روش ها و ابزارهای دنیـای فناوری دیجیتال. نگاه ریزبینانـه تر بـه بازاری دیجیتال: استفاده از فناوری های دیجیتال جهت ایجاد کانال های آنلاین و غیر آنلاین به منظور دسترسی بـه بازار. جهت دست ی بـه هدف: پشتیبانی از فعالیت های بازاری با درون نظر داشتن سودآوری و حفظ مشتریـان درون کانال های چندگانـه ید و چرخه حیـات مشتری. براساس تاکتیک های زیر: • درک اهمـی ... ادامـه ...

آشنایی با اصول دیجیتال مارکتینگ درون شبکه های اجتماعی

اطلاع از نحوه کار هر یک از شبکه های اجتماعی و دیجیتال و نقشی کـه این شبکه ها اجرا مـی کنند بسیـار مـهم است. اکثر افرادی کـه با این شبکه ها کار مـی کنند مـی خواهند بدانند مثلا پست های شان حتما چقدربا پست های توییتر یـا اینستاگرام شان فرق داشته باشد؟ اولویت ها درون ایمـیل مارکتینگ چیست ؟ آیـا بازاری محتوا مـی تواند بـه بهینـه سازی موتور جستجو من کمک کند؟ یکی از چالش های بزرگی کـه امروزه وجود دارد، سرعت بالای تغییرات درون دنیـای دیجیتال مـی باشد. اینکه چقدر حتما برای تبلیغات درون بودجه کرد، کانال های بازاری کـه از طریق گوشی های هوشمند قابل دسترسی است، همـه نیـاز بـه آشنایی با اصول دیجیتال مارکتینگ و افزایش مـهارت و دانش از این شبکه های اجتماعی و نحوه تغییر آن ها دارد بر لینک زیر کلیک کنید: 6 اصل مـهم از اصول دیجیتال مارکتینگ ... ادامـه ...

7 ویژگی استخدام یک مشاور بازاری

اختصاصی از هایدی 7 ویژگی استخدام یک مشاور بازاری با و پر سرعت . درون این دوره لازم و حیـاتی هست که هر ب وکاری بـه هر اندازه ای خودش را بـه کمک یک مشاور بازاری مجهز کند کـه به خوبی از تمامـی نکات ظریف و دقیق بازاری سنتی و یـا از طریق جراید، شبکه های اجتماعی و بازاری دهان بـه دهان آگاه باشددر دوره ای کـه بازاری هوشمندانـه از طریق شبکه های اجتماعی مـی تواند موجب موفقیت یـا ش ت ب وکار شما شود، هیچ ب وکاری قادر بـه نادیده گرفتن چنین فرصت هایی به منظور بازاری محصولات خودش نیست.. با 7 ویژگی استخدام یک مشاور بازاری ... ادامـه ...

بازاری

بازاری دیجیتال چیست ؟ دیجیتال مارکتینگ یـا همان بازاری دیجیتال چه درون ابعاد بزرگ اجرا شود و چه درون ابعاد کوچک، موتور ب و کار امروز است! یک بازاری دیجیتال تاثیرگذار، بـه بازاری گویند کـه مـیان تکنولوژی الکترونیک و روانشناسی بازار ارتباط ایجاد کند. ما درون اینجا درباره اصول اساسی بازاری دیجیتال ، یعنی نتیجه و فرایند یک شغل و همچنین دیدگاه تجار صحبت خواهیم کرد و با تلاشی هوشمندانـه، سعی مـی کنیم کـه از بیـان اصطلاحات تکنیکی خاص بپر م و دیجیتال مارکتینگ و مفاهیم آن را با زبانی ساده و آسان توصیف نماییم. درون توصیف بازاری اینترنتی بهتر هست که از بیـان مفاهیم مصطلح چشم پوشی کنیم، زیرا اگرچه آن ها مفاهیمـی عمومـی هستند و یـادگیری آن ها آسان است، اما دانش کمـی را منع مـی کنند. بـه نظر ما، دیجیتال مارکتینگ بـه مفهوم استفاده از تکنیک هایی هست که بـه تجار اجازه استفاده از بهترین های بازاری و دیجیتال را درون کنار مفاهیم پایـه بازاری مـی دهد. بازاری دیجیتال بـه معنای دریچه دیگری از بازاری نیست. درون مقابل، این مفهوم راهی جدید درون بازاری هست که درون آن مـی توان بـه تحلیل رفتار مشتری نیز پرداخت. چه مفاهیمـی جزو بازاری دیجیتال بـه حساب نمـی ... ادامـه ...

ترجمـه مقاله متریک مسیری شبکه های رادویی شناختی ، یک بر

ترجمـه مقاله متریک مسیری شبکه های رادویی شناختی ، یک برآورد بـه صفحه فایل ترجمـه مقاله متریک مسیری شبکه های رادویی شناختی ، یک برآورد خوش آمدید. بـه منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمـه سبز رنگ زیر کلیک کنید. توضیحات بیشتر ... ادامـه ...

پاو وینت کتابخانـه ملی دیجیتال پزشکی ایران

پاو وینت کتابخانـه ملی دیجیتال پزشکی ایران فرمت فایل : پاو وینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 13 قسمتی از پاو وینت : •فهرست راهنمای کتابخانـه ملی دیجیتال پزشکی ایران •به کتابخانـه دیجیتال ملی پزشکی ایران خوش آمدید •ثبت نام و شخصی کتابخانـه دیجیتال •استفاده از سرویس athens •انواع منابع اطلاعاتی درون کتابخانـه دیجیتال •مرورموضوعی منابع درون کتابخانـه ملی دیجیتال پزشکی •مرور زیرموضوعات موجود درون کتابخانـه ملی دیجیتال پ ... دریـافت فایل پاو وینت کتابخانـه ملی دیجیتال پزشکی ایرانسرویس athens"/> ... ادامـه ...

نقش اپلیکیشن درون دیجیتال مارکتینگ

در مورد اهمـیت دیجیتال مارکتینگ و بازاری دیجیتال مقالات متعددی را ارائه کردیم و در ادامـه نیز بـه دو اصل مـهم درون دیجیتال مارکتینگ کـه طراحی سایت و طراحی اپلیکیشن مـی باشد خواهیم پرداخت. هر چند بنا بـه اذعان بسیـاری از کارشناسان طراحی سایت فروشگاهی، دیجیتال مارکتینگ جندان قدیمـی نبوده و به نوعی نو ظهور هست اما اهمـیت تبلیغات درون بازارهای امروز با وجود طراحی سایت های متعدد و پیشرفت ب و کارها یک نیـاز اساسی محسوب مـی شود بـه صورتی کـه دیجیتال مارکتینگ درون حال بدل شدن بـه یک علم مـی باشد.ادامـه مطلب درون لینک زیر... طراحی اپلیکیشن اصل مـهم دیجیتال مارکتینگ ... ادامـه ...

نقش اپلیکیشن درون دیجیتال مارکتینگ

در مورد اهمـیت دیجیتال مارکتینگ و بازاری دیجیتال مقالات متعددی را ارائه کردیم و در ادامـه نیز بـه دو اصل مـهم درون دیجیتال مارکتینگ کـه طراحی سایت و طراحی اپلیکیشن مـی باشد خواهیم پرداخت. هر چند بنا بـه اذعان بسیـاری از کارشناسان طراحی سایت فروشگاهی، دیجیتال مارکتینگ جندان قدیمـی نبوده و به نوعی نو ظهور هست اما اهمـیت تبلیغات درون بازارهای امروز با وجود طراحی سایت های متعدد و پیشرفت ب و کارها یک نیـاز اساسی محسوب مـی شود بـه صورتی کـه دیجیتال مارکتینگ درون حال بدل شدن بـه یک علم مـی باشد.ادامـه مطلب درون لینک زیر... طراحی اپلیکیشن اصل مـهم دیجیتال مارکتینگ ... ادامـه ...

بازاری محتوا

اختصاصی از فایل هلپ بازاری محتوا با و پر سرعت . با توجه بـه تحقیقات گسترده ایی کـه صورت گرفته ، نزدیک بـه ۴۰۰ شرکت بازاری حرفه ای راه خود را از سمت بازاری هایی مثل b2b و دیگر نوع بازاری موجود ، بـه سمت بازاری محتوا کج کرده اند ، درون حال حاضر استخدام بازاریـابان محتوا درون این شرکت ها ، بازاری داغ را بـه راه انداخته هست ، این موضوع ، دلیلی محکم به منظور پر اهمـیت بودن محتوا مـی باشد . با بازاری محتوا ... ادامـه ...

bim یک ضرورت به منظور دیده شدن پیمانکاران و فعالان صنعت برق درون دنیـای

bim یک ضرورت به منظور دیده شدن پیمانکاران و فعالان صنعت برق درون دنیـای دیجیتال مدلسازی اطلاعات ساختمان یـا درون اصطلاح بیم(bim) کـه مخفف عبارت building information modeling مـی باشد درون طول چند سال گذشته بسیـار محبوب شده است. اگر شما بـه عنوان یکی از فعالان حوزه ساختمان و صنعت برق چه درون نقش طراح، چه درون نقش سازنده یـا پیمانکار مانند بسیـاری دیگر درون این حوزه تمایلی بـه استفاده از فرآیند مدلسازی اطلاعات ساختمان ندارید و خود را مجبور بـه ب این دانش و به روز شدن نمـی بینید، ولی زمان آن خواهد رسید و شاید زودتر از آن چیزی کـه فکرش را ید. درون این مطلب، آنچه کـه باید به منظور ورود بـه این حوزه و در نـهایت دیجیتال شدن ب و کار خود و دیده شدن درون مـیان تعداد کثیر مدعیـان درون صنعت ساختمان درون وضع کنونی بدانید آمده است.ادامـه مطلب ... ادامـه ...

5 منبع معتبر به منظور آگاهی از آ ین اخبار و تغییرات درون دنیـای سئو و

5 منبع معتبر به منظور آگاهی از آ ین اخبار و تغییرات درون دنیـای سئو و دیجیتال مارکتینگ: webmaster central blog: آیـا مـی دانستید کـه گوگل یک بخش محتوایی دارد کـه مخصوص وب مسترها و کارشناسان سئو طراحی شده هست تا با مطالعه آن بتوانند بـه مشتریـان خود به منظور بهتر دیده شدن درون موتورهای جستجو کمک کنند. search engine land: درون صورتی کـه به همـه جنبه های دیجیتال مارکتینگ علاقه دارید، این وبسایت را بـه طور منظم مطالعه کنید. search engine roundtable: خی ان راحت باشد! هیچ اتفاقی درون دنیـای سئو نمـی افتد مگر اینکه درون این وبسایت گزارش شود. نویسندگان این وبسایت همـیشـه درون حال رصد اخبار مرتبط با سئو، گوگل وب مستر سنترال و حتی اکانت های شبکه اجتماعی اشخاصی هستند کـه نقش کلیدی درون اعمال این تغییرات دارند.moz blog: اگر بـه دنبال را ار و توصیـه به منظور تولید محتوا، تحلیل داده های سئو و یـا تکنیک های بهبود فروش هستید، حتما بـه این وبسایت مراجعه کنید. ?semrush blog : تقریبا همـه شرکت های بزرگ و مطرح دیجیتال مارکتینگ بخشی از فعالیت خود را بـه تولید محتوای جدید درون رابطه با دیجیتال مارکتینگ اختصاص مـی دهند. این مسئله بـه دلیل آگاهی آنـها از اهمـیت بازاری محتوایی است. semrush یکی از وبسایت هایی اس� ... ادامـه ...

کانال اموزش متریک متریک های بسیـارمـهم و  حیـاتی درون دنیـای بازاری دیجیتال
[کانال اموزش متریک]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 08 Jun 2018 15:40:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com