دانلود تقویم نجومی همسران

دانلود تقویم نجومی همسران دانلود تقویم نجومـی 97 - دانلود تقویم نجومـی pdf 97 - پویـافایل | تقویم نجومـی 97 - تقویم نجومـی امروز | نمادها و نشانـه ها - دانلود رایگان تقویم نجومـی 1397 - حسین ... | دانلود رایگان تقویم 96 با فرمت PDF دانلود مجانی سالنامـه ... |

دانلود تقویم نجومی همسران

دانلود تقویم نجومـی 97 - دانلود تقویم نجومـی pdf 97 - پویـافایل

دانلود تقویم نجومـی ۹۷ – دانلود تقویم نجومـی pdf 97 دانلود تقویم نجومـی ۹۷ – دانلود تقویم نجومـی pdf  دانلود تقویم نجومـی همسران دانلود تقویم نجومـی 97 - دانلود تقویم نجومـی pdf 97 - پویـافایل mimplus.ir

دانلود تقویم نجومـی ۹۷ – دانلود تقویم نجومـی pdf 97

دانلود تقویم نجومـی ۹۷ – دانلود تقویم نجومـی pdf – تقویم نجومـی ۹۷ – تقویم نجومـی – تقویم نجومـی امروز – تقویم نجومـی ۱۳۹۷ – تقویم نجومـی قمر درون عقرب – تقویم نجومـی قمر درون عقرب ۹۷ – تقویم نجومـی علوم غریبه – تقویم نجومـی عقد – تقویم علم نجوم- تقویم نجومـی همسران ۹۷ تقویم نجومـی ۹۷ کامل بصورت pdf بـه همراه ساعات اذان شـهرهای ایران + مطالبی خواندنی تقویم نجومـی ۹۷ و سمت قبله شـهرهای ایران

تقویم نجومـی ۹۷ چه نوع تقویمـی است؟ و به چه کار ما مـی آید: تقوم نجومـی با طالع بینی اسلامـی به منظور شما تعیین مـی کند کـه چه ایـامـی به منظور کدام کارها خوش یوم (سعد) مـی باشد و کدام ایـام به منظور کدام کارها بد یمن (نحس) مـی باشد . دانلود تقویم نجومی همسران نحس و سعد بودن روزها درون قرآن هم آمده و از گذشته هم زمان قمر درون عقرب مشـهـور مـی باشد. دانلود تقویم نجومی همسران درون پایین تر خواهید توانست نظـر آیت الله مکارم شیرازی را هم مشاهده کنید. با تقویم نجومـی ۹۷ خواهید توانست به منظور کارهایتان ایـام خوش یمن و با برکت را گزینش نمایید و درصد موفقیت خود را درون هر کاری بیشتر کنید. تقویم نجومـی یـا تقویم قمر درعقرب با مشـخص تعطیلات و مناسبت ها، دانلود تقویم نجومی همسران اوقات شرعی شـهرها، رویدادهای نجومـی با مشـخص بروج و توضیحاتی درون مـورد اقسام سالها و با طالع بینی اسلامـی دقیقآ معیـن شده کـه چه ایـامـی به منظور پیوند، معالجه، تهیـه و ساز، زناشویی، مسافرت، کار های آموزشی، کشاورزی، نقل محل و خلاصه هر کار مـهم کـه تمایل داریـد انجام دهید را با کمک تقویم نجومـی خواهید توانست مشـخص نمایید کـه دقیقآ چه روزی آن را آغاز نمایید که تا خوش یمن و با برکت باشد

چه روزهایی قمر درون عقرب است:

کدام روزها دو ستاره جفت شده و خوش یمن مـی باشد.در تقویم نجومـی ۹۷ رویدادهای نجوم و کواکب درون سـال ۹۷ و آشنایی با بروج گوناگون و رویدادهای نجومـی علوم غریبه درون سـال ۱۳۹۷ را مشاهده مـی کنید. تقویم نجومـی ۹۷ منجم باشی، برتریـن تقویم نجومـی کشور، حاوی طالع بینی اسلامـی,رویدادهای نجومـی, اوقات شرعی بـه افق همـه استان های کشور، موقعیت سیـارات درون صور فلکیـاحتمالا بعضـی روزها نحس و سعد را خرافات بدانند ولی اشـخاصی کـه آشنایی مختصری هم با علوم غریبه دارند بـه خوبی اطلاع دارند کـه روزهای خوش یمن و با برکت (سعد) و ایـام نحس (شگون دارد) آنقدر از طرف بزرگان علما حکایت شده کـه نیـازی بـه اصرار دوباره ندارد ولی درون زیـر نظـر آیت الله مکارم شیرازی را به منظور خوانندگان قرار خواهیم داد:در پرسشی کـه خبرنگار مـهر از دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی درون رابطـه با نحس و سعد بودن ایـام مطرح گردید درون جواب ، قسمتـی از کتابی مورد اشاره قرار گرفت کـه یکصد و هشتاد پرسش و جـواب درون آن گردآوری شده است.آیت الله مکارم شیرازی درون رابطـه با این کتاب نوشته است: «زمان تایپ تفسیر نمونـه (با کمک جمعى از فضلاء) تلاش کردیم همـه سؤالاتی را کـه در کتب مفسران پیش چون محل مبتلا نبوده، بى پاسـخ مانده هست و بـه خصوص آنچه مسئله روز بوده را مطرح نمـوده و به طور دقیق بـه پاسخگویی آن بپردازیم.»

سعد و نحس ایـام:

از نظـر عقل محال نمـی بـاشد کـه اجزاء وقـت با همدیـگر فرق داشته باشند، بعضى داراى خصوصیـات نحوست و برخی ویژگی هاى ضد آن، هر چند از نظـر علـت عقلى راهى براى تاییـد یـا نفى چنین مطلبى درون دست نداریم، این حد مى گوییم ممکن هست اما از نظـر عقل ثابت نمـی باشد. بعد چنان چه عـلت ها شرعى از طریق وحى کـه افق هاى گسترده ترى را روشن مى کند بر این معنى درون دست داشته باشیم اثبات آن نـه فقط بى مانع چـرا کـه لازم مـی باشد.

آیـات قرآن

در آیـات قرآن فقط درون دو مورد اشاره بـه “نحوست ایـام” شده است: یکى درون آیـه ۱۹ سوره عظیم الشأن قمر و دیگرى درون آیـه ۱۶ سوره عظیم الشأن فصلت کـه در مـورد ماجراى قوم عاد سخن گفته هست در آنجا مطالعه مـی کنیم:فارسلنا علیـهم ریحاً صرصراً فى ایـام نحسات: “مثل بادى دشوار و سرد درون روزهاى شومى بر آنان مسلط ساختیم.”در نقطه رو بـه رو ، تعبیر “مبارک” هـم درون برخی از آیـات قرآن مشاهده مـی شود، درون صورتی کـه در مـورد شب قدر مى گویید انا انزلناه فى لیلة مبارکة “، “ما قرآن را درون شبى پر برکت نازل نموده ایم”“نحس” درون اصل بـه معنى سرخى فوق العاده افق مـی باشد کـه آن را بـه شیوه “نحاس” یعنى “شعله آتش خالى از دود” درون مى آورد، بعـد بـه این مناسبت درون معنى “شوم” بـه کار رفته است.به این ترتیب قرآن جز اشاره سربسته اى بـه این مسئله ندارد، ولى درون روایـات اسلامى بـه روایـات بیشتری درون حوزه “نحس و سعد ایـام” برخورد مى نماییم کـه هرچند بسیـارى از آنان روایـات ناتوان مـی باشد و یـا احیـانا آمـیخته با برخی روایـات مجعول و خرافات مـی باشد، اما تمام آنـها چنین نمـی باشد، چـرا کـه روایـات معتبر و قابل قبولى درون بین آنـها قطعا وجود دارد، چنان چه مفسران هـم درون تفسیر آیـات فوق بر این معنى صحه گذاشته اند.

تقویم نجومـی ۹۷ کامل بصورت pdf بـه همراه ساعات اذان شـهرهای ایران + مطالبی خواندنی تقویم نجومـی ۹۷ و سمت قبله شـهرهای ایران دانلود تقویم نجومـی همسران دانلود تقویم نجومـی 97 - دانلود تقویم نجومـی pdf 97 - پویـافایل mimplus.ir

دانلود تقویم نجومـی ۹۷ – دانلود تقویم نجومـی pdf 97

دانلود تقویم نجومـی همسران دانلود تقویم نجومـی 97 - دانلود تقویم نجومـی pdf 97 - پویـافایل mimplus.ir

دانلود تقویم نجومـی ۹۷ – دانلود تقویم نجومـی pdf 97

دانلود تقویم نجومـی همسران دانلود تقویم نجومـی 97 - دانلود تقویم نجومـی pdf 97 - پویـافایل mimplus.ir

دانلود تقویم نجومـی ۹۷ – دانلود تقویم نجومـی pdf 97

دانلود تقویم نجومـی همسران دانلود تقویم نجومـی 97 - دانلود تقویم نجومـی pdf 97 - پویـافایل mimplus.ir

دانلود تقویم نجومـی ۹۷ – دانلود تقویم نجومـی pdf 97

دانلود تقویم نجومـی همسران دانلود تقویم نجومـی 97 - دانلود تقویم نجومـی pdf 97 - پویـافایل mimplus.ir

دانلود تقویم نجومـی ۹۷ – دانلود تقویم نجومـی pdf 97

دانلود تقویم نجومـی همسران دانلود تقویم نجومـی 97 - دانلود تقویم نجومـی pdf 97 - پویـافایل mimplus.ir

دانلود تقویم نجومـی ۹۷ – دانلود تقویم نجومـی pdf 97

دانلود تقویم نجومی همسران دانلود تقویم نجومـی 97 - دانلود تقویم نجومـی pdf 97 - پویـافایل
[دانلود تقویم نجومی همسران]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 11 Jul 2018 17:09:00 +0000دانلود تقویم نجومی همسران

تقویم نجومـی 97 - تقویم نجومـی امروز

تقویم نجومـی ۹۷ دانلود تقویم نجومـی همسران تقویم نجومـی 97 - تقویم نجومـی امروز mimplus.irتقویم نجومـی ۹۷

در این مطلب مـی خواهیم به منظور شما تقویم نجومـی ۹۷ را قرار بدیم کـه مـی توانید با دنبال ما که تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را درون این زمـینـهب نمایید. دانلود تقویم نجومی همسران درون ادامـه با ما باشید. دانلود تقویم نجومی همسران جدول روزهای قمر درون عقرب سال ۹۷-قمر درون عقرب ۹۷-نحوه محاسبه روزهای قمر درون عقرب-دانلود تقویم نجومـی ۹۶-دانلود رایگان تقویم نجومـی سال ۹۶-دانلود تقویم نجومـی رایگان-تقویم همسران-تقویم نجومـی امروز

دانلود تقویم نجومـی ۹۷ بصورت کامل pdf

فهرست مطلب

جدول روزهای قمر درون عقرب سال ۹۷-قمر درون عقرب ۹۷-نحوه محاسبه روزهای قمر درون عقرب-دانلود تقویم نجومـی ۹۶-دانلود رایگان تقویم نجومـی سال ۹۶-دانلود تقویم نجومـی رایگان-تقویم همسران-تقویم نجومـی امروز

هرساله از طرف موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دانلود تقویم نجومی همسران لیستی از رویدادهاي نجومـی قابل مشاهده درون ایران و دنیـا حاوی خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی ساخته و عرضه مـی شود . لحظه تحویل سـال ۱۳۹۷ هجري شمسی بـه ساعت رسمـی جمـهوري اسلامـی ایران ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیـه روز سه شنبه ۲۹ اسنفد ۱۳۹۶ هجري شمسی مطابق ۲ رجب ۱۴۳۹ هجري قمري و ۲۰ مارس ۲۰۱۸ مـیلادي رویدادهاي نجومـی قابل رویت درون ایران درون سـال ۱۳۹۷ هجري شمسی ۱ -ماه گرفتگی کامل درون تاریخ هاي جمعه و شنبه ۵ و ۶ مرداد شـروع گرفتگی : دانلود تقویم نجومی همسران ساعت ۲۲ و ۵۴ دقیقه شـروع گرفتگی کامل : راس ساعت ۲۴ انتهـا گرفتگی کامل : ساعت ۱ و ۴۳ دقیقه بامداد انتهـا گرفتگی : ساعت ۲ و ۴۹ دقیقه بامداد ۲ -ماه گرفتگی کامل درون تاریخ دوشنبه ۱ بهمن شـروع گرفتگی : ساعت ۷ و ۴ دقیقه شـروع گرفتگی کامل : ساعت ۸ و ۱۱ دقیقه انتهـا گرفتگی کامل : ساعت ۹ و ۱۳ دقیقه انتهـا گرفتگی : ساعت ۱۰ و ۲۱ دقیقه (در مناطق شرقی ایران ، پیش از شـروع گرفتگی ، ماه غروب مـی کند .

بیشتر بخوانید: روزهای قمر درون عقرب سال ۹۷ – تقویم قمر درون عقرب سال ۹۷

ضمناً گرفتگی کامل درون هیچ آخرین مطالب تعطیلات و مناسبت هاي بهمن ۹۷ تعطیلات و مناسبت هاي دي ۹۷ تعطیلات و مناسبت هاي آذر ۹۷ تعطیلات و مناسبت هاي آبان ۹۷ تعطیلات و مناسبت هاي مـهر ۹۷ تعطیلات و مناسبت هاي شـهریور ۹۷ تعطیلات و مناسبت هاي مرداد ۹۷ تعطیلات و مناسبت هاي تیر ۹۷ تعطیلات و مناسبت هاي خرداد ۹۷ تعطیلات و مناسبت هاي اردیبهشت ۹۷ تعطیلات و مناسبت هاي فروردین ۹۷ طالع بینی سـال سگ سـال ۱۳۹۷ رویداد نجومـی قابل رؤیت سـال ۹۷ درون ایران و جھان | تقویم ۹۷ ۲۰۱۸/۲۸/۱ … ۳/۹ نقطه اي از ایران دیده نخواهد شد.

این گرفتگی درون مناطق غربی ایران بـه شیوه جزئی دیده مـی شود . اطلاعات تکمـیلی رویدادهاي نجومـی سـال ۱۳۹۷ هجري شمسی قابل درج درون تقویم خورشید گرفتگی ها : ۱ -خورشید گرفتگی جزئی : جمعه ۲۲ تیر ، غیرقابل رویت درون ایران . این گرفتگی درون قسمـت هاي کوچکی از جنوب استرالیـا ،نیوزلند و جنوبگان بـه شیوه جزیی قابل مشاهده مـی باشد. ۲ -خورشید گرفتگی جزیی : شنبه ۲۰ مرداد ، غیرقابل رویت درون ایران . این گرفتگی درون قسمـت کوچکی از شمال شرق کانادا ، قسمتـی از شمال اروپا و قسمـت هاي مـیانی و شمالی آسیـاي شرقی بـه شیوه جزیی قابل مشاهده مـی باشد. ۳ -خورشید گرفتگی جزیی : یک شنبه ۱۶ دي ، غیرقابل رویت درون ایران . این گرفتگی درون قسمـت هایی از شرق و شمال شرق آسیـا ، شمال اقیـانوس آرام و قسمـت کوچکی از آلاسکا صورت جزیی قابل مشاده مـی باشد.

ماه گرفتگی ها : ۱ -ماه گرفتگی کامل : جمعه ۵ مرداد ، قابل رویت درون ایران . این گرفتگی درون همـه پهنـه دنیـا بـه جز ایسلند و گرینلند ، شمال غرب آمریکاي جنوبی ، همـه آمریکاي مرکزي و شمالی ، شمال و شمال شرق روسیـه دیده مـی شود . ۲ -ماه گرفتگی کامل : دوشنبه ۱ بهمن ، قابل رویت درون ایران . این گرفتگی درون همـه پهنـه دنیـا بـه جز قسمـت هایی از آسیـاي غربی ، شرق آفریقا ، و شمال شرق آسیـا ، اقیـانوسیـه و نسبتا تمام جنوبگان دیده مـی شود.

تقویم نجومـی ۹۷ چگونـه هست و بـه چه کار ما مـی آید: این تقویم با طالع بینی اسلامـی به منظور شما معیـن مـی نماید کـه چه ایـامـی به منظور چه اموری  خوش یمن مـی باشد و چه ایـامـی به منظور چه اموری بد یمن مـی باشد. نحس و سعد بودن روزها درون قرآن گفته شده هست و از گذشته هم هنگام قمر درون عقرب معروف مـی باشد. درون پایین تر خواهید توانست نظـر آیت الله مکارم شیرازی را هم مشاهد نمایید. با تقویم نجومـی ۹۷ خواهید توانست به منظور امورهای ایـام خوش یمن و با برکت را گزینش نمایید و مـیزان موفقیت خویش را درون هر اموزی توسعه  دهید. تقویم نجومـی ۹۷ با طالع بینی اسلامـی مستقیماً معیـن شده هست که چه ایـامـی به منظور وصلت ، ساخت و ساز، معالجه،مسافرت، زناشویی، کشاورزی، امورهای آموزشی، نقل محل و خلاصه هر کار مـهم کـه تمایل دارید انجام دهید مـی توانید با کمک تقویم نجومـی مشـخص نمایید کـه دقیقآ چه روزی آن را آغاز نمایید که تا خوش یمن و با برکت باشد. چه ایـامـی قمر درون عقرب مـی باشد. چه ایـامـی دو ستاره جفت مـی شوند و خوش یمن مـی باشد. درون تقویم نجومـی ۹۷ رخدادهای نجوم درون سـال ۹۷ و شناخت با بروج گوناگون و رخدادهای نجومـی علوم غریبه درون سـال ۱۳۹۷ را مشاهده مـی کنید

نحس و سعد روزها

از نگاه عقل محال نمـی بـاشد کـه اجزاء وقـت با همدیـگر فرق داشته باشند، برخی خصوصیـات نحوست و برخی خصوصیـات مخالف آن، هر چند از نگاه برهان عقلى راهى براى تاییـد همچین مطلبى نداریم، این حد مى گوییم احتمال دارد اما عقلاً اثبات نشده است. بعد چنان چه عـلت های شرعى بـه شکل وحى کـه افق هاى گسترده ترى را روشن مى نماید به منظور این معنى درون اختیـار داشته باشیم تایید آن نـه فقط بلامانع چرا کـه ضـروری مـی باشد.

آیـه های قرآن

در آیـات قرآن فقط درون دو مورد اشاره بـه “نحوست روزها” شده است: یکى درون آیـه ۱۹ سوره عظیم الشأن قمر و دیگرى درون آیـه ۱۶ سوره عظیم الشأن فصلت کـه در مـورد ماجراى قوم عاد سخن گفته هست در آنجا مطالعه مـی کنیم: فارسلنا علیـهم ریحاً صرصراً فى ایـام نحسات: “مثل بادى دشوار و سرد درون ایـام شومى بر آنان مسلط ایجاد کردیم.”در نقطه رو بـه روی ، تعبیر “مبارک” هم درون برخی از آیـه های قرآن مشاهده مى گردد، درون صوری کـه در مـورد شب قدر گفته هست انا انزلناه فى لیلة مبارکة “، “ما قرآن را درون شبى پر برکت نازل نمودیم”

اَهمّ موارد روزهای هفته ی پیش رو (برای برنامـه ریزی زودتر و بهتر )

✳ #شنبه: ۵ اسفند ۹۶ ، ۷ جمادی الثانیـاصلاح سروصورت: خوب خون دادن: بدامور لباس: بد👈جابجایی منزل، نقل و انتقالات، بردن جهیزیـه، انجام امور مـهمـه، تدریس و تحصیل، آغاز نویسندگی و نگارش، غرس درخت، شروع بنایی خوب است.

✳ #یکشنبه:اصلاح سروصورت:بد خون دادن:بدامور لباس: بد👈 کندن چاه، کانال یـا آبراه وانجام امور کشاورزی خوب است.

✳ #دوشنبه:اصلاح سروصورت:بد خون دادن: بدامور لباس: خوب👈 اموری مانند یکشنبه خوب است.

✳ #سه_شنبه:اصلاح سروصورت: خوب خون دادن: بدامور لباس: بد👈شب کـه شد ، مجامعت مکروه است.👈 مسافرت، خرید و فروش ، سلف خ، شخم و زراعت، ساخت و ساز ،خرید جواهرات، ختنـه اطفال، ازدواج، جراحی، شروع معالجه خوب است.

✳ #چهارشنبه:اصلاح سروصورت:بد خون دادن:بدامور لباس: خوب👈ساخت و ساز ، خرید جواهرات،ختنـه اطفال، ازدواج ، جراحی ، شروع معالجه خوب است.

✳ #پنجشنبه:اصلاح سروصورت: خوب خون دادن:بدامور لباس: خوب👈 خرید و فروش املاک، صید، معامله، تجارت ، دیدار رؤسا و بزرگان خوب است.

✳ #جمعه:اصلاح سروصورت: بد خون دادن: بدامور لباس: خوب👈 اموری همانند پنجشنبه خوب است.

✅ منابع مطلب تقویم نجومـی👇💠 کتاب تقویم همسران (حبیب الله تقیـان)💠 تقویم اطلاعات نجومـی (دکتر حبیب الله رزمـی)💠 تقویم آستان قدس رضوی(همـه اینـها نیز از منابع قوی برگرفته و جمع آوری شدند.)

💫💫💫تقویم همسران چهارشنبه ۹ اسفند ۱۱ جمادی الثانی ۲۸فوریـه 💫💫💫

امروز:مولود زندگی خوبی خواهد داشت

امشب:فرزند حاکمـی از حاکمان یـا عالمـی از عالمان گردد.

تعبیرخواب(شب):تعبیر همان هست ک دیدهاصلاح سر و صورت(روز):غم و اندوه دارد&حکم فصد و حجامت:سبب خبط دماغ است

&وقت استخاره از صبح تاظهر و ازعصر تاعشا خوب است.&ب و دوختن و خ لباس خوب است.

💫💫💫تقویم همسران پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۲ جمادی الثانی ۱ مارس💫💫💫

مطالب مرتبط:

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۲ جمادی الثانی ۱ مارس

امروز و فردا و تا بعد فردا ظهر :خرید و فروش املاک.معامله.تجارت.دیدار رؤسا و بزرگان و صید خوب است

امشب:فرزند چنین‌شبی هنگام فضیلت عشا.امـید مـی رود از یـاران امام زمان باشد

تعبیر خواب(شب):تعبیر نیکو دارداصلاح سر و صورت:باعث هیبت و شکوه است&حکم فصد و حجامت:باعث ضعف بدن

&ساعت استخاره:ازاذان صبح که تا طلوع آفتاب و ازظهر که تا عشاء&ب و دوختن خ و پوشیدن علم و دانش روزی اش مـیسازد

🌏🌕تقویم نجومـی سه شنبه 👈 ۸ اسفند ماه ۹۶ 👈 ۲۷ فوریـه ۲۰۱۸ 👈 ۱۰ جمادی الثانی ۱۴۳۹

🌓 درون این روز #قمر درون ساعت ۰۸:۱۱ وارد #برج_اسد مـی شود.

✅ این روز و فردایش ، رپزهای مناسبی به منظور امور زیر هستند:👈 امور کشاورزی👈مسافرت👈 ساخت و ساز👈 خرید وفروش👈خرید جواهرات👈ختنـه اطفال👈جراحی و معالجات👈 ازدواج

❤⛔ سه شنبه شب، عقد و عروسی و #مباشرت #مکروه است.

✅ طبق روایـات، #اصلاح_مو (سر و صورت) و در دهم ماه قمری، باعث عزت و احترام است.

✅ #خون_یـا #حجامت درون این روز موجب درد و الم است.

✅ ب و دوختن #لباس درون سه شنبه خوب نیست، آن لباس یـا درون آتش مـیسوزد یـا سرقت مـیشود وبه روایتی درون آن مـی مـیرد.

❇ وقت #استخاره : درون روز سه شنبه ازطلوع آفتاب که تا ظهر و از عصر عشا خوب است.

❇ #ذکر روز سه شنبه نیز: یـا ارحم الراحمـین

☣ پانزدهم ماه شُباط (سال رومـی)👈 این ماه بیست و هشت روز است👈 خوردن سیر ، گوشت پرندگان شکار و مـیوه های خشک شده سودمند است.👈 مباشرت و حرکتو فعالیت و کارو تلاش درون این ماه بسیـار نیکوست.

تقویم نجومـی دوشنبه 👈 ۷ اسفند ۹۶ 👈 ۲۶ فوریـه ۲۰۱۸ 👈 ۹ جمادی الثانی ۱۴۳۹

🌓 درون این روز #قمر درون #برج_سرطان واقع است.

✅ این روز ، به منظور انجام امور زیر مناسب است:👈 کاشت و برداشت.👈انجام امور کشاورزی👈 کندن کانال ، آبراه، چاه

❤ مولود این روز درون کارهایش موفق هست و فرد صالحی خواهد یود.

❤ فرزند حاصل از #مباشرت درون این دوشنبه شب، دهانی خوشبو دارد، بسیـار نرم دل و مـهربان است. انشاالله

✅ طبق روایـات، #اصلاح_مو درون نـهم ماه قمری ، باعث درد و بیماری مـی شود.

✅ #خون_یـا #حجامت درون این روز باعث درد اعضاست.

✅ ب و دوختن #لباس درون دوشنبه مایـه برکت است‌.

❇ وقت #استخاره : درون روز دوشنبه از اذان صبح که تا طلوع آفتاب و در روز که تا ظهر و از عصر که تا وقت نماز عشا خوب است.

❇ #ذکر روز دوشنبه نیز: یـا قاضی الحاجات

☣ روز چهاردهم ماه شُباط (سال رومـی)👈 این ماه بیست و هشت روز است👈 خوردن سیر ، گوشت پرندگان شکار و مـیوه های خشک شده سودمند است.👈 مباشرت و حرکت و فعالیت و کارو تلاش درون این ماه بسیـار نیکوست.

مطلب مرتبط:

تقویم نجومـی ۹۶ تقویم نجومـی امروز

چقدر بـه کودکم پول توجیبی بدهم؟

کلمات کلیدی مرتبط تقویم نجومـی ۹۷ تقویم نجومـی سال ۹۷ روزهاي قمر درون عقرب ۹۷ دانلود تقویم نجومـی ۹۷ تقویم نجومـی دانلود رایگان تقویم نجومـی ۹۷ تقویم نجومـی سال ۹۷ تقويم نجومي ١٣٩٧ تقویم‏ ‏نجومـی‏ ‏۹۷ تقويم نجومي ٩٧

« دانلود برترین کتابها »

دانلود تقویم نجومی همسران تقویم نجومـی 97 - تقویم نجومـی امروز
[دانلود تقویم نجومی همسران]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 00:10:00 +0000دانلود تقویم نجومی همسران

نمادها و نشانـه ها - دانلود رایگان تقویم نجومـی 1397 - حسین ...

دانلود تقویم نجومـی همسران نمادها و   نشانـه ها - دانلود رایگان تقویم نجومـی 1397 - حسین ... دانلود تقویم نجومی همسران mimplus.irتقویم نجومـی حسین جانقربان سال 1397حسین جانقربان معروف بـه منجم باشی عضو ستاد استهلال مقام معظم رهبری استتقویم زناشویی، دانلود تقویم نجومی همسران ازدواج، قمر درون عقرب، معملات خانـه، مسافرت و ...تقویم قمر درون عقرب یـا تقویم نجومـی 97 همراه با تقویم معمولی سال 1397

تقویم نجومـی 97 چیست و به چه دردی مـی خورد: تقوم نجومـی با طالع بینی اسلامـی به منظور شما مشخص مـی کند کـه کدام روزها به منظور کدام کارها خوش یمن (سعد) هست و کدام روزها به منظور کدام کارها بد یمن (نحس) استسعد و نحس بودن ایـام درون قرآن هم آمده و از قدیم الایـام هم زمان قمر درون عقرب معروف است. درون پایینتر مـی توانید نظر آیت الله مکارم شیرازی را هم ببینید.با تقویم نجومـی 96 مـی توانید به منظور کارهایتان روزهای خوش یمن و با برکت را انتخاب کنید و درصد موفقیت خود را درون هر کاری بالا ببری

استخراج تقویم نجومـی 1397 توسط : دانلود تقویم نجومی همسران حسین جانقربانی ( نجم السپهر) - عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبریتقویم نجومـی حسین جانقربان سال 1397 با اسکن رنگی صفحات، با کیفیت عالی و بـه صورت پی دی اف مـی باشدشما مـی توانید تنـها با پرداخت 5800 تومان لینک دانلود تقویم نجومـی 1397 شامل طالع بینی اسلامـی، اعلام خوش یمنی یـا بد یمنی کارها، ازدواج، درمان را درون تاریخ و روزهای مختلف سال، اوقات شرعی و ... را را همراه با تقویم معمولی 1397 و کتاب تصویری ایران قدیم بدون هزینـه پست و فوت وقت دریـافت کنید( اگر درون هنگام پرداخت یـا دانلود، اینترنت شما قطع شد، نگران مبلغ پرداخت شده نباشید. با شماره های فروشگاه درون ساعات کاری تماس بگیرید یـا بـه modirgoruh@gmail.com ایمـیل بزنید تابررسی شده و لینک دانلود به منظور شما ارسال شود ) دانلود تقویم نجومـی همسران نمادها و   نشانـه ها - دانلود رایگان تقویم نجومـی 1397 - حسین ... mimplus.ir

دانلود تقویم نجومـی همسران نمادها و   نشانـه ها - دانلود رایگان تقویم نجومـی 1397 - حسین ... mimplus.irدانلود تقویم نجومـی همسران نمادها و   نشانـه ها - دانلود رایگان تقویم نجومـی 1397 - حسین ... mimplus.irدانلود تقویم نجومـی همسران نمادها و   نشانـه ها - دانلود رایگان تقویم نجومـی 1397 - حسین ... mimplus.ir همراه با تقویم نجومـی سال 97 ، کتاب تصویری ارزشمند ایران قدیم رایگان و بـه عنوان هدیـه تقدیم شما مـی گردد : شامل تصاویر قدیمـی از مردمان، پادشاهان، بناها و شـهرهای مختلف ایران قدیم، تصاویری کـه انسان را بـه سفری بـه زندگی پدر بزرگها و مادربزرگهای ما درون 70 که تا 150 سال پیش مـی برد (pdf)

دانلود تقویم نجومـی همسران نمادها و   نشانـه ها - دانلود رایگان تقویم نجومـی 1397 - حسین ... mimplus.ir

در تقویم نجومـی 97 با طالع بینی اسلامـی دقیقآ مشخص شده کـه چه روزهایی به منظور ازدواج ، معالجه، ساخت و ساز، زناشویی، مسافرت، فعالیت های آموزشی، کشاورزی، نقل مکان و خلاصه هر کار اساسی کـه مـی خواهید انجام دهید را با کمک تقویم نجومـی مـی توانید تعیین کنید کـه دقیقآ چه روزی آنرا شروع کنید که تا خوش یمن و با برکت باشد

چه روزهایی قمر درون عقرب استکدام روزها دو ستاره جفت شده و خوش یمن استدر تقویم نجومـی 97 رویدادهای نجوم و کواکب درون سال 97 و آشنایی با بروج مختلف و رویدادهای نجومـی علوم غریبه درون سال 1397 را خواهید دید دانلود تقویم نجومـی همسران نمادها و   نشانـه ها - دانلود رایگان تقویم نجومـی 1397 - حسین ... mimplus.ir

بهترین تقویم نجومـی کشور، شامل طالع بینی اسلامـی, اوقات شرعی بـه افق تمامـی استانـهای کشور، رویدادهای نجومـی, موقعیت سیـارات درون صور فلکی

در تقویم نجومـی با طالع بینی اسلامـی دقیقآ مشخص شده کـه چه روزهایی به منظور ازدواج ، معالجه، ساخت و ساز، زناشویی، مسافرت، فعالیت های آموزشی، کشاورزی، نقل مکان و خلاصه هر کار اساسی کـه مـی خواهید انجام دهید را با کمک تقویم نجومـی مـی توانید تعیین کنید کـه دقیقآ چه روزی آنرا شروع کنید که تا خوش یمن و با برکت باشدچه روزهایی قمر درون عقرب استکدام روزها دو ستاره جفت شده و خوش یمن است.در همـین تقویم دقیقا جدول بندی شده و مشخصآ عنوان شده کـه فلان روز به منظور فلان کار مناسب تر است.در تقویم نجومـی 97 رویدادهای نجوم و کواکب درون سال 96 و آشنایی با بروج مختلف و رویدادهای نجومـی علوم غریبه درون سال 1397 را خواهید دید

دانلود تقویم نجومـی همسران نمادها و   نشانـه ها - دانلود رایگان تقویم نجومـی 1397 - حسین ... mimplus.ir

شاید برخی ایـام سعد و نحس را خرافات بدانند اماانی کـه آشنایی مختصری هم با علوم غریبه دارند بـه خوبی مـی دانند کـه ایـام خوش یمن و با برکت (سعد) و ایـام نحس (شگون دارد) اینقدر از طرف بزرگان علما روایت شده کـه نیـازی بـه تاکید مجدد ندارد اما درون ذیل نظر آیت الله مکارم شیرازی را به منظور خوانندگان قرار مـی دهیم:

در سؤالی کـه خبرنگار مـهر از دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی درون رابطه با سعد و نحس بودن ایـام مطرح شد درون پاسخ، بخشی از کتابی مورد اشاره قرار گرفت کـه یکصد و هشتاد سؤال و پاسخ درون آن گردآوری شده است.آیت الله مکارم شیرازی درون رابطه با این کتاب نوشته است: «هنگام نوشتن تفسیر نمونـه (با کمک جمعى از فضلاء) سعى کردیم تمام سؤالاتی را کـه در کتب مفسران پیشین چون محل ابتلا نبوده، بى جواب مانده هست و بـه ویژه آنچه مسئله روز بوده را مطرح کرده و به طور دقیق بـه پاسخگویی آن بپردازیم.»

سعد و نحس ایـام از نظر عقل محال نیست کـه اجزاء زمان با یکدیگر تفاوت داشته باشند، بعضى داراى ویژگیـهاى نحوست و بعضى ویژگیـهاى ضد آن، هر چند از نظر استدلال عقلى راهى براى اثبات یـا نفى چنین مطلبى درون اختیـار نداریم، همـین اندازه مى گوییم ممکن هست ولى از نظر عقل ثابت نیست.بنابراین اگر دلایل شرعى از طریق وحى کـه افقهاى وسیعترى را روشن مى سازد بر این معنى درون دست داشته باشیم قبول آن نـه تنـها بى مانع بلکه لازم است.

آیـات قرآندر آیـات قرآن تنـها درون دو مورد اشاره بـه "نحوست ایـام" شده است: یکى درون آیـه 19 سوره قمر و دیگرى درون آیـه 16 سوره فصلت کـه درباره ماجراى قوم عاد سخن مى گوید درون آنجا مى خوانیم: فارسلنا علیـهم ریحاً صرصراً فى ایـام نحسات: "مانند بادى سخت و سرد درون روزهاى شومى بر آنـها مسلط ساختیم."در نقطه مقابل، تعبیر "مبارک" نیز درون بعضى از آیـات قرآن دیده مى شود، چنانکه درباره شب قدر مى فرماید انا انزلناه فى لیلة مبارکة "، "ما قرآن را درون شبى پر برکت نازل کردیم""نحس" درون اصل بـه معنى سرخى فوق العاده افق هست که آنرا بـه صورت "نحاس" یعنى "شعله آتش خالى از دود" درون مى آورد، سپس بـه همـین مناسبت درون معنى "شوم" بـه کار رفته است.به این ترتیب قرآن جز اشاره سربسته اى بـه این مسئله ندارد، ولى درون روایـات اسلامى بـه احادیث زیـادى درون زمـینـه "نحس و سعد ایـام" برخورد مى کنیم کـه هرچند بسیـارى از آنـها روایـات ضعیف هست و یـا احیـانا آمـیخته با بعضى روایـات مجعول و خرافات است، ولى همـه آنـها چنین نیست، بلکه روایـات معتبر و قابل قبولى درون مـیان آنـها بدون شک وجود دارد، چنانکه مفسران نیز درون تفسیر آیـات فوق بر این معنى صحه نـهاده اند.

شامل طالع بینی اسلامـی, اوقات شرعی بـه افق همـه استانـهای کشور.رویدادهای نجومـی, موقعیت سیـارات درون صور فلکیوضعیت رویت پذیری هلال ماههای قمری و اطلاعات خواندنی نجومـیزمان تحویل سال 1397 هجری شمسیـاستخراج : حسین جانقربانی ( نجم السپهر)عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری(خانـه نجوم و ژئوفیزیک شـهرضا ).

کلمات توضیحی : دانلود رایگان تقویم نجومـی 97، دانلود رایگان تقویم نجومـی 1397، دانلود رایگان تقویم قمر درون عقرب 1397، تقویم نجومـی حسین جانقربان 1397، تقویم نجومـی 97 حسین جانقربان، دانلود تقویم حسین جانقربان 97، دالود تقویم نجومـی 97 منجم باشی، دانلود تقویم سعد و نحس 97، تقویم نجومـی 97، تقویم نجومـی 1397، دانلود تقویم نجومـی 97، دانلود تقویم نجومـی 1397، تقویم قمر درون عقرب 97، دانلود تقویم قمر درون عقرب 1397

موضوع : دانلود علوم غریبه و ادعیـه و اذکار،برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ،

دانلود تقویم نجومی همسران نمادها و  نشانـه ها - دانلود رایگان تقویم نجومـی 1397 - حسین ...
[دانلود تقویم نجومی همسران]

نویسنده و منبع: از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 09:15:00 +0000دانلود تقویم نجومی همسران

دانلود رایگان تقویم 96 با فرمت PDF دانلود مجانی سالنامـه ...

دانلود رایگان تقویم ۹۶ مجانی با فرمت PDF

فرمت فایل ZIP و PDF به منظور دانلود رایگان است

دانلود رایگان تقویم ۹۶ با فرمت PDF

دانلود تقویم ۹۶ رایگان PDF دانلود مجانی تقویم ۹۶ فرمت TIFF

علاوه بر آن در تقویم مربوط بـه هر ماه، دانلود تقویم نجومی همسران روز های تعطیل و سایر جزئیـات روزهای هر ماه قرار داده شده است

و تمامـی مناسبتها و تعطیلات رسمـی سال درون تقویم ۹۶ گنجانده شده است. این تقویم زیر نظر شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

استخراج و تنظیم شده است.این تقویم قابل استفاده درون دسکتاپ کامپیوتر، لپ تاپ و گوشی های اندروید کـه قابلیت خواندن PDF و JPG رو داشته باشند، مـی باشد.

دانلود تقویم نجومـی همسران دانلود رایگان تقویم 96 با فرمت PDF دانلود مجانی سالنامـه ... دانلود تقویم نجومی همسران mimplus.ir

زمان و لحظه تحویل سال: دانلود تقویم نجومی همسران ساعت ۱۳ و ۵۸ دقیقه و ۴۰ ثانیـه روز دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۶ هجری شمسی مطابق ۲۱ جمادی الثانیـه ۱۴۳۸ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۱۷ مـیلادی برای خرید فرمت لابه باز PSD به فروشگاه سایت بروید دانلود رایگان تقویم ۹۶ با فرمت PDF دانلود مجانی سالنامـه ۱۳۹۶ شمسی سایز تقویم دیواری با رنگ قرمز و علامت سال خروس تک برگی سایز A4 دانلود رایگان تقویم ۹۶ pdf

دانلود تقویم ۹۶

دانلود تقویم نجومـی همسران دانلود رایگان تقویم 96 با فرمت PDF دانلود مجانی سالنامـه ... دانلود تقویم نجومی همسران mimplus.ir

دانلود تقویم نجومی همسران دانلود رایگان تقویم 96 با فرمت PDF دانلود مجانی سالنامـه ...
[دانلود تقویم نجومی همسران]

نویسنده و منبع: Graphiciran | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 23:19:00 +0000