تیماسین برای افراد باردار

تیماسین برای افراد باردار شربت و قطره تيم| دانشنامـه پزشکی مدپلاس | با این روش‌ها درون دوران بارداری زیبا‌تر مـی‌شوید - تک فال | خواص درمانی انگور • هلو • گیلاس • گلابی | تک فال | قرص کلسیم D | تک فال - takfal.com | تزریق بوتا| تک فال |

تیماسین برای افراد باردار

شربت و قطره تيم| دانشنامـه پزشکی مدپلاس

» تيممرهم سرفه های بی امان «

این روزها داروهای متفاوتــی به منظور درمان سرفه از سوی پزشــکان تجویز مـی شود که تا عارضه ای را کـه مـی تواند واکنشــی ســاده از ســوی ریـه ها باشــد یـا بـه دلیــل ابتلا بـه ســرماخوردگی و … بروز کرده درمان کند.در این بین کم نیســتند داروهای شیمـیایی یـا فراورده های گیـاهی کـه روند بهبود فرد را تسریع مـی کند. تیماسین برای افراد باردار قطره و شربت تیمـیکی از آنـهاست کـه به دلیل گیـاهی بودن و داشتن مضرات حداقلی مدت هاســت نـه تنـها توجه پزشــکان به منظور تجویز بلکه بیماران را نیز بـه خود جلب کرده هست و آنـها رغبت بیشتری به منظور مصــرف آن دارند.اگــر مـی خواهید اطلاعات بیشــتری درون این باره داشته باشید خواندن این مطالب را از دست ندهید.

تجویز درون چه مواردی لازم است

بروز سرفه درون افراد بـه این معنا هست که یك عامل خارجی وارد ریـه آنـها شده هست و بــدن مـی خواهد با عالعملی آن را دفع کنــد؛ بنابراین واکنش بدن درون قالب سرفه تلاشی هست که به منظور خارج و دفع شــدن عامل مزاحم صورت مـی گیرد.به طور طبیعی مصرف زیـاد فراورده های ضدسرفه و خلط آور چندان مناسب نیست، تیماسین برای افراد باردار بعد بیماران نباید از آنـها بدون تجویز پزشــك اســتفاده کنند.

گاهی اوقات دلیل چنین واکنشی یك تحریك ساده است، زمانی نیز علت آن ویروسی است؛ درون این موارد مـی توان از قطره یـا شــربت تیمبرای درمان فرد بهره برد.این درون حالی هست که به منظور مداوای سرفه هایی کـه دلیل آن مـی هست علاوه بر این فراورده حتما از آنتی بیوتیك مناسب نیز کمك گرفت، زیرا تیمتا حدی اثر تحریکی را تسکین مـی دهد اما نمـی تواند نقش درمانی آنتی بیوتیك را درون از بین بردن ویروس ایفا کنــد؛ بعد اگر عفونت مـی درون ریـه فرد ایجاد شــده اســت علاوه بر این فراورده گیـاهی حتما از آنتی بیوتیك یـا داروهای دیگر درون درمان بیمار بهره برد.

شربت یـا قطره

تیمبه صورت شــربت و قطره بـه بازار عرضه مـی شــود؛ ایــن دو مورد تنـها از لحاظ ساخت دارو متفاوت است. تیماسین برای افراد باردار البته قطره تیمدر مقایسه با شربت غلیظ تر بوده و حجــم کمتری دارد و بیمار نیــز با مصرف بـه عنوان مثــال 10 قطره٬ دوز دارویی مشــخصی را دریـافت مـی کند.

این درون حالی اســت کـه شربت شیرین بوده و برای کودکان مناسب تر اســت؛ البته به منظور هر دوز دارویی حتما تعداد قاشق های مشخصی مصرف شــود کـه تجویز مـیزان آن بر عهده پزشــك خواهد بود.بر این اســاس حتما گفت تنـها تفاوت شــربت و قطره درون حجم و اندازه آن هست و تفاوتی درون مــاده موثره ندارد؛ بنابراین اگر افراد درون هر گروه ســنی کـه قرار دارند، مبتلا بـه بیماری خاصی نباشند، تجویز شربت و قطره به منظور آنـها فرقی نمـی کند. البته نقل و انتقال قطره به منظور افراد راحت تر است.اشخاصی کـه باید درون ساعت مختلف روز درون خارج از منزل حضور داشــته باشند، مانند محل کار راحت تر مـی توانند این دارو را درون قالب قطره با خود همراه ببرند، که تا در ســاعت های تعیین شده مصرف کنند. اما تاثیرگذاری شربت و قطره تیمبه یك مـیزان است.

تداخل دارویی ندارد

اگر چه از تحریك مخاط دســتگاه گــوارش درون بعضی بیماران بـه عنوان عوارض جانبی یـاد مـی شود، اما واقعیت این هست که تداخلی درباره این فراورده ثابت نشده است، تنـها اشــاره بـه این نکته ضرورت دارد کـه در روش های پزشــکی و درمانی گاهی اوقات به منظور افراد داروی ضدسرفه و زمانی خلط آور تجویز مـی شــود کـه بایکدیگر متفاوت است، بنابراین نمـی تــوان این دو نــوع دارو را بـه جای یکدیگر تجویــز کرد.

درباره آویشــن این موضوع بـه اثبات نرسیده اســت کـه این فراورده ها بـه طور دقیق کدام یك از این خاصیت ها را دارند. توصیـه ای کـه پزشکان حتما به بیماران داشته باشند، این هست که اگر بیمار بـه مدت دو روز از این فراورده گیـاهی استفاده کند، اما سرفه وی کنترل نشود، این امکان وجود دارد کـه دلیل بروز عارضه درون وی عفونت مـی باشد؛ بنابراین  پزشك بعد از معاینـه درون صورت تشخیص حتما برای وی آنتی بیوتیك تجویز کند زیرا ناراحتی های تنفسی کـه در بیشــتر موارد درون اثر ویروس ها رخ مـی دهند بـه راحتی تبدیل بـه عفونت های مـی مـی شوند و احتیـاج بـه مصرف آنتی بیوتیك دارند، اگر یك عفونت ساده ویروسی باشد درون مدت یك که تا دو روز بهبود خواهد یـافت.

دارویی با عوارض جانبی بسیـارکم

هر فراورده ای مـی تواند یك عارضه جانبی داشــته باشد. درباره فراورده های گیـاهی این عوارض کمتر اســت. درون باره این فــراورده دارویی دو نوع عارضه ممکن اســت بروز کند.عارضه نخست مربوط بـه گیـاه آویشن است، البته این عارضه زیـاد رواج ندارد و قرن هاســت کـه انسان از آویشن بـه شیوه های مختلف استفاده مـی کند. با این حال ممکن هست ترکیبات آویشــن باعث تحریك غشاهای مخاطی درون بدن فرد شــود.بخش دیگر نیز مربوط بـه عصاره و موادی هست که درون فرمولاسیون آن بـه کار رفته اســت کـه در صورت بروز آن حتما مصرف دارو قطع شود، بـه عبارتی چنین عوارضی بـه دارو و گیـاه ربطی ندارد و به فراورده هایی کـه در فرمولاسیون بـه کار رفته هست مربوط مـی شود.

فراموش نکنید، بــروز برخی از عوارض دلیل بر این نیســت کـه مصرف دارو حتما به طور کامل قطع شــود، بلکه مـی توان با کنترل آن از بار مشکلاتی کـه برای بیمار ایجاد مـی کند کاست که تا دوره درمان وی تکمـیل شود؛ بـه طور نمونـه مـی توان آن را همراه با غذا مصرف کرد، یـا از فرمولاسیون های جدیدتر آن کـه باعث بروز ناراحتی های گوارشی نمـی شود بهره برد که تا هم عارضه کنترل و هم دوره درمان تکمـیل شود.همچنین بـه دلیل کارآیی یك دارو بهتر هست بیمار به منظور مدتی بروز برخی مشــکلات را تحمل کند یـا شــیوه مصرف آن بـه طور نمونـه از شــربت بـه قطره یـا برعتغییر دهد که تا دارو اثر کرده و بیماری درمان شود.

چه افرادی نباید تیممصرف کنند

اگر چه این دارو بـه دلیل داشتن پایـه گیـاهی و به عبارتی قرار گرفتن درون مجموعه فراوری های گیـاهی بـه بسیـاری از بیماران توصیـه مـی شود، اما درون مواردی نیز استفاده از آن محدودیت هایی به منظور افراد دارد؛ بـه عنوان مثال تیمبه زنان باردار، توصیـه نمـی شود.البته اشاره بـه این نکته ضرورت دارد کـه عوارض این دارو یـا مفید بودن آن به منظور زنان باردار هنوز بـه طور علمـی مشخص نشده است، اما پزشکان بـه این اتفاق نظر رسیده اند کـه از هیچ فراورده دارویی که تا حد امکان به منظور زنان بار دار استفاده نکنند.علاوه براین گفته مـی شود زنان شیرده که تا زمانی کـه به کودک خود شیر مـی دهند نیز بهتر هست از این دارو استفاده نکنند، زیرا ایمنی مصرف آن به منظور آنـها اثبات نشده است.

توجه داشته باشید تیمفراورده دارویی از یك گیـاه معطر بوده و ممکن هست از راه های مختلف دفع شود کـه ترشح درون شیر نیز یکی از این راه ها بـه شمار مـی رود، بنابراین ممکن هست مزه شیر مادر که تا حدودی تغییر کرده و نوزاد وی از خوردن آن امتناع کند یـا با اکراه این کار را انجام دهد.از این رو ترجیح براین هست در دوره بارداری و شیردهی این دارو تجویز نشود که تا ادله مطمئن تری به منظور مفید و بی ضرر بودن آن بـه اثبات برسد.  گروه بعدی کـه مصرف این دارو به منظور آنـها بـه نوعی منع شده هست نیز شامل بیمارانی مـی شود کـه مبتلا بـه ناراحتی های شدید دستگاه گوارش هستند.

علاوه بر این افرادی کـه دچار بیماری های کلیوی از جمله التهاب کلیـه هستند هم نباید این دارو را به منظور درمان سرفه خود مصرف کنند، دلیل منع استفاده به منظور این بیماران نیز این هست که گفته مـی شود تیممـی تواند اثر تحریکی روی مخاط لوبیـاهای سحرآمـیز بدن درون هنگام دفع دارو داشته باشد.در شرایطی کـه مجاری اداری فرد ملتهب باشد نیز نباید این دارو به منظور وی تجویز شود، علت آن هم دلیل مشابهی هست که درباره مبتلایـان بـه التهاب کلیـه عنوان شد. درون این موارد نیز البته تاکنون تحقیقی کـه به طور دقیق اثبات کند مصرف این دارو به منظور چنین بیمارانی مضر است، صورت نگرفته است.

اما پزشکان براساس نگرانی و مطالعات شخصی خود درون مواردی از تجویز تیمبرای این گروه از افراد خودداری مـی کنند. اگر فردی کـه به هر دلیلی دچار سرفه شده و نیـاز بـه تجویز دارو بـه عبارتی شربت تیمبرای وی است، اما بـه بیماری دیـابت نیز مبتلا است، حتما به یك نکته توجه کرد، اینکه درون شربت تیمساکاروز Sucrose وجود دارد کـه یك ترکیب آلی دی ساکاریدی بـه شمار مـی رود و دارای گلوکز و فروکتوز هست و به منظور بیماران دیـابتی ممکن هست مشکلاتی را ایجاد کندغ از این رو بـه جای شربت حتما قطره تیمبرای این افراد تجویز کرد.

دکتر فراز مجاب/داروساز – دانشنامـه پزشکی: تیماسین برای افراد باردار
[تیماسین برای افراد باردار]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 20:57:00 +0000تیماسین برای افراد باردار

با این روش‌ها درون دوران بارداری زیبا‌تر مـی‌شوید - تک فال

زنان باردار نـه تنـها هورمون‌هایشان بلکه ظاهرشان نیز تغییر خواهد کرد. تیماسین برای افراد باردار این تغییرات ظاهری فقط بـه برآمده‌شدن شکم خلاصه نمـی‌شود، تیماسین برای افراد باردار بلکه پوست و موی افراد هم درون این دوران دست‌خوش تغییر قرار مـی‌گیرد.

هر بارداری متفاوت از دیگری است. تیماسین برای افراد باردار با دنبال این نکته‌ها مـی‌توانید بر زیبایی ظاهر خود بیـافزایید.

۱-آب زیـاد بنوشیدشاید پزشکتان بـه شما گفته باشد کـه باید درون طول دوران بارداری مقدار زیـادی آب بنوشید. آب بـه دفع سموم و نگهداشتن مایع آمونیـاک درون کیسه به منظور نوزاد، کمک مـی‌کند. همچنین بـه شما کمک مـی‌کند کـه پوست شفاف‌تری داشته باشید.

۲-غذاهای سالم بخوریددر این دوره بسیـار مـهم هست که غذاهای سالم و مقوی بخورید. جنین درون حال رشد شما و خود شما نیز بـه مواد مغذی ضروری احتیـاج دارید. زیبایی تنـها مختص ظاهر نیست، اندام‌های داخلی بدن نیز به منظور زیبایی پوست شما حتما درست عمل کنند.

۳-یک زندگی سالم داشته باشیدکلاس‌‌های زیـادی درون رابطه با بارداری درون بیمارستان‌ها یـا موسسه‌های خصوصی تشکیل مـی‌شوند کـه با آموزش ورزش و یوگا زنان را به منظور زایمان آماده مـی‌کنند. تجربه جالبی هست که دیگر زنان باردار را مشاهده کنید و دیدگاه‌های خود را با آنـها درون مـیان بگذارید. از خواب و استراحت کافی خود اطمـینان حاصل کنید که تا بر استرس حاصل از تغییرات هورمونی و اضافه وزن غلبه کنید.

۴-لباس‌های مناسب بپوشیدزنان باردار اغلب بهم ریخته بـه نظر مـی‌رسند و بهانـه آنـها هم بارداری‌شان است. اما شما بـه سادگی مـی‌توانید درون این دوره زیبا بـه نظر برسید. لباس‌هایی را بپوشید کـه راحت‌ هستند و برآمدگی‌های بدن شما را نشان مـی‌دهند. از لباس‌های ستاره‌های باردار نیز مـی‌توانید مدل بگیرید.

۵-بر وزن خود نظارت داشته باشیدبعضی از ما شاید بـه بهانـه بارداری، هر چیزی را بخوریم اما حتما بدانیم کـه وزن اضافه بـه رشد کودک کمکی نخواهد کرد. بهتر هست از خوردن هل هوله بپرهیزید و بر غذاهای سالم تمرکز کنید.

۶-آرایش کنیدآرایش مـی‌تواند لکه‌های سیـاه پوست شما را از بین ببرد. از محصولات آرایشی مناسب این دوره استفاده کنید.

۷-درمان‌های خانگی را فراموش نکنیددرمان‌های خانگی بهترین انتخاب هستند. هنگامـی کـه در حال تماشای تلویزیون هستید، ژل آلوئورا را بر پوست صورتتان بمالید.

منبع: تیماسین برای افراد باردار alodoctor

تیماسین برای افراد باردار با این روش‌ها درون دوران بارداری زیبا‌تر مـی‌شوید - تک فال
[تیماسین برای افراد باردار]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 24 May 2018 03:40:00 +0000تیماسین برای افراد باردار

خواص درمانی انگور • هلو • گیلاس • گلابی | تک فال

تیماسین به منظور افراد باردار خواص درمانی انگور • هلو • گیلاس • گلابی | تک فال mimplus.ir

اگر مـی خواهید سلامت باشید انگور بخورید

انگور دارای مواد غذایی فراوانی هست که عمدتا شکر طبیعی است. تیماسین برای افراد باردار آب انگور تازه دارای مقدار زیـادی ویتامـین A,B1,B2,C و مقدار فراوانی مواد معدنی شامل کلسیم کلر، تیماسین برای افراد باردار مس، فلوئور، آهن، منیزیم، منگنز، فسفر، پتاسیم، سبلیکان، سلفور است. تیماسین برای افراد باردار آب انگور منبع بسیـار خوب اسید تار تاریک و شکرهای طبیعی انرژی زا و محرک سوخت و ساز بدن هست در بعضی مواقع سوخت و ساز بالا ضروری هست زیرا مواد زائد و غذای اضافی درون بدن دفع مـی شوند و چون آب انگور سوخت و ساز بدن را بالا مـی برد جهت کاستن وزن اضافی بدن سودمند است. مواد معدنی فراوان آب انگور موجب تمـیزی و ازدیـاد خون مـی شود و کبد را جهت تصفیـه خون تحریک مـی کند. آب انگور، ملین، مدر، صفرابر و انرژی زا هست انگور مـیوه ای هست که هضم آن به منظور بدن بسیـار ساده هست زیرا قند انگور بدون تغییر وارد خون مـی شود و بدن به منظور هضم آن مشکلی ندارد. درون صورتی کـه سایر مواد قندی و نشاسته ای این طور نیستند.

ترشی آب انگور عبور غذا را از معده بـه روده ها آسان مـی کند و در اثر ورود قند انگور بـه خون مواد مولد نیرو بـه وجود مـی آید کـه موجب تحرک بدن مـی گردد، انگور از اعمالی مانند ترس ، سوء هاضمـه، خونریزی، پیدا شدن سنگ درون کبد و مثانـه مسمومـیت جیوه و سرب و بعضی امراض جلدی و ریوی جلوگیری مـی کند آب انگور پاک کننده بقایـای تغذیـه نادرست از معده و رودهاست اثر درمانی انگور روی رماتیسم امراض شریـانی و وریدی تقرس، فشار خون و زیـاد شدن اوره خون بسیـار مفید هست آب انگور از نظر خواص بـه شیر مادر بسیـار نزدیک است.

کسانی کـه خواهان سلامتی بیشتر هستند حتما از خوردن آب انگور غافل نشوند. انگور تری خون را از بین مـی برد و از این نظر هر کیلوی آن معادل ۶ کیلوگرم جوش شیرین هست انگور ۲ برابر گوشت درون بدن انرژی تولید مـی کند. هر کیلوی آن معادل یک لیتر شیر خاصیت ضد سمـی دارد انگور صفرا را رقیق مـی کند و کلسترول اضافی خون را از بین مـی برد و کم و زیـاد بودن وزن بدن اصلاح مـی کند.

انگور اثر مستقیم بر روان آدمـی دارد و غم اندوه را از بین مـی برد انگور پتاسیم دارد این فلز درون بدن موجب نشاط مـی شود و تپش قلب را معالجه مـی کند. انگور همچنین دارای فسفات های زیـادی هست که غذای مغز و سلسله اعصاب هست انگور زهرابه های مـی را از بین مـی برد و ع یبوست است. یبوست سبب مـی شود سموم موجود درون فضولات مجددا جذب گردند و مسمومـیت ایجاد شود.

هلو؛ پرخاصیت به منظور زنان باردار

هلو از تیره گل سرخ است. مـیوه هلو نیز مورد علاقه همگان است. درون آب گیری آب غلیظی مـی دهد کـه باید با آب معمولی رقیق شود. هلو مقدار فراوانی ویتامـین A دارد. همچنین حاوی ویتامـین های B1,B2,C و مواد معدنی شامل کلسیم، آهن، فسفر، پتاسیم، سدیم است. هلو روده ها را شستشو مـی دهد سبب تحریک حرکت های موجی شکل روده بزرگ مـی گردد. عمل دفع را آسان و یبوست را برطرف مـی سازد. آب هلو بـه طور شگفت آوری درون رفع مشکلات زمان بارداری زنان،الت صبحگاهی و دیگر موارد کمک فراوان مـی کند. جهت آبگیری هلوهای کمـی سفت و تیره رنگ بهتر هستند. از انتخاب هلوهای سبز اگر چه بعد از چند روز نرم مـی شوند حتما صرف نظر کرد.

هلوهای سبز بـه اندازه هلوهای زرد تیره و یـا نارنجی یـا بنفش شیرین نیستند البته هلوهای رسیده سردرختی با رنگ شیره بهتر هستند.

طبیعت مـیوه هلو سرد هست و به منظور افراد گرم مزاج بخصوص آنان کـه طبیعت گرم و خشک دارند مفید هست ترشح و دفع صفرا را درون افراد صفرادی آسان مـی سازد هلو درون تقلیل حرارت کبد و کلیـه موثر است. از برگ هلو مـی توان عصاره تهیـه کرد عصاره برگ هلو کرم کش هست و انگل های روده را از بین مـی برد هلو اختلالات خون را مرتفع مـی سازد و سوء هاضمـه را بر طرف مـی کند.

گیلاس، سرشار از ویتامـین و مواد معدنی

آب گیلاس بسیـار مقوی و منبع سرشاری از ویتامـین های A,B1,B2,C و اسید فولیگ هست و دارای کلسیم، کبالت، فلورین، منیزیم، آهن، فسفر و پتاسیم هست آب گیلاس حالت قلیـایی دارد و اسید خون را پایین مـی آورد و دلیل این امر تاثیرات آب گیلاس درون درمان اختلالات پروستات نقش دارد مصرف گیلاس های خیلی تیره رنگ و سفت بهتر از گیلاس های نرم و رسیده هست گیلاس های له شده بهتر هست حذف شوند.

گلابی: آرامش بخش و شادی آفرین

درباره گلابی روایـات بسیـاری نقل شده از قبیل اینکه گلابی شادی آفرین و ضد غم و غصه است، گلابی معده را شستشو مـی دهد، قلب را روشن مـی سازد، ناراحتی های داخلی را تسکین مـی دهد و … درون هر حال گلابی دارای ویتامـین های A,B1,B2,C اسید فولیک، ویتامـین K و مواد معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، کلر، آهن، منگنز، منیزیم، سولفور، مس و مواد دیگری مثل ویتامـین ها، منیزیم، منگنز، مس، گوگرد و کلر مـی باشد. اصولاً کلیـه مـیوه جات کمپوت شده بسیـاری از مواد خود را از دست مـی دهند. گلابی اعصاب را تسکین مـی دهد و این خاصیت بـه خاطر آرسنیک آن هست که به منظور درمان رعشـه بـه کار مـی رود. گلابی دارای تانن مـی باشد و از این رو به منظور امراضی کـه قوای بدن را کاهش مـی دهند مانند: کم خونی و ضعف عمومـی و سل بسیـار موثر و مفید است.

گلابی خون را تصفیـه و اعمال غدد بدن را تقویت مـی کند. همچنین موجب تحرک روده های کند کار مـی شود. آب گلابی خیلی غلیظ و شیرین است. آب گلابی را مـی توان با آب و آب لیمو و یـا آب سیب مخلوط کرده و نوشیدنی ایده آلی تهیـه کرد. آب گلابی ادرار را زیـاد مـی کند و ملین خیلی خوبی است. جهت آبگیری گلابی های سفت و سبز تیره رنگ و یـا زرد تیره را انتخاب نمائید و به مدت چند روز رها کنید که تا اینکه بـه مقدار خیلی جزئی نرم شود و سپس ساقه چوبی آن را حذف کنید.

منبع: صبح زندگی

تیماسین برای افراد باردار خواص درمانی انگور • هلو • گیلاس • گلابی | تک فال
[تیماسین برای افراد باردار]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 05 Jul 2018 08:56:00 +0000تیماسین برای افراد باردار

قرص کلسیم D | تک فال - takfal.com

تیماسین به منظور افراد باردار قرص کلسیم D | تک فال - takfal.com mimplus.ir

نقش کلسیم درون بدن چیست؟

کلسیم یکی از مواد مصرفی ضروریست کـه برای تمامـی موجودات زنده لازم بوده و ماده اصلی یک رژیم غذایی سالم است. تیماسین برای افراد باردار کلسیم درون تمامـی اعمال سلولی دخیل بوده و نقش اساسی درون تشکیل و استحکام استخوانـها و دندانـها درون طول زندگی یک فرد دارد. تیماسین برای افراد باردار ۹۹٪ کل کلسیم بدن درون استخوانـها و دندانـها ذخیره شده است. این ماده درون آزاد سازی نوروترانسمـیترها، تیماسین برای افراد باردار انقباضات ماهیچه ای، سیستم الکتریکی قلب، انقباض ماهیچه های قلبی و انعقاد خون نقش بسیـار مـهمـی ایفا مـیکند. همچنین بـه عنوان کوفاکتور آنزیمـها و فعالیت غدد درون ریز و برون ریز نقشی اساسی دارد. به منظور جذب کلسیم ویتامـین D لازم است.

نقش ویتامـین D درون بدن چیست؟

ویتامـین D از ویتامـین های محلول درون چربی است. ویتامـین D مـی تواند درون رژیم غذایی موجود بوده یـا درون اثر تابش نور آفتاب بـه پوست ساخته شود. (در طی زمان ۲۰ دقیقه ویتامـین D درون پوست بـه حد تعادل مـی رسد و در زمان بیشتر از آن ویتامـین D ایجاد شده تخریب مـیگردد). ویتامـین D درون بدن ابتدا بـه یک پیش هورمون و سپس بـه فرم فعال D3 تبدیل مـی شود کـه در دفاع بدن علیـه مـیکروبها، تنظیم مـیزان کلسیم و فسفات کـه خود باعث رشد و استحکام استخوانـها مـی شود، نقش اساسی ایفا مـی کند.

چه غذاهایی حاوی کلسیم هستند؟

شیر و پنیر منابع غنی کلسیم هستند. جذب کلسیم شیر بسیـار عالی است. افرادی کـه به این مواد حساسند یـا افراد گیـاهخوار مـیتوانند از جلبکهای دریـایی، غلات، دانـه های روغنی، حبوبات، عدس، پرتغال، انجیر، بامـیه، انواع کلم، آب پرتغال و شیر سویـا استفاده کنند.مقادیر توصیـه شده استفاده از کلسیم درون رژیم غذایی روزانـه درون جدول زیر آمده است، این مقادیر توصیـه شده به منظور شرایط عادی هستند و در زمان نیـاز بـه مکملهای کلسیم این مقادیر با توصیـه پزشک افزایش مـی یـابد.

تیماسین به منظور افراد باردار قرص کلسیم D | تک فال - takfal.com mimplus.ir

تیماسین به منظور افراد باردار قرص کلسیم D | تک فال - takfal.com mimplus.ir

چه غذاهایی حاوی ویتامـین D هستند؟

تعداد کمـی از غذاها حاوی این ویتامـین هستند مانند ماهی، روغن کبد ماهی، جگر، قارچ، تخم مرغ و گوشت. درون بعضی از کشورها غنی سازی شیر، آرد، کره، نان با ویتامـین D انجام مـی شود. مقادیر توصیـه شده به منظور استفاده از ویتامـین D (با درون نظر گرفتن رژیم غذایی بـه عنوان تنـها منبع دریـافت ویتامـین D) درون جدول زیر آمده است. درون صورت نیـاز بـه مکملهای حاوی ویتامـین D به منظور دریـافت مقادیر بیشتری از ویتامـین حتما با پزشک م شود.

تیماسین به منظور افراد باردار قرص کلسیم D | تک فال - takfal.com mimplus.ir

کمبود کلسیوم درون چه مواقعی ایجاد مـی شود؟

هنگامـی کـه دریـافت کلسیم درون رژیم غذایی کم باشد یـا جذب آن درون بدن کاهش یـافته یـا دفع کلسیم بالا بوده و یـا دلایل مختلفی مانند بارداری و شیردهی نیـاز بـه کلسیم افزایش یـابد کمبود کلسیم ایجاد شده و مـیتوان علائم آن را مشاهده نمود.

کمبود ویتامـین D درون چه مواقعی ایجاد مـی شود؟

هنگامـی کـه مـیزان آن درون رژیم غذایی کم باشد یـا امکان استفاده از نور آفتاب به منظور تشکیل این ویتامـین درون پوست وجود نداشته باشد، کمبود ویتامـین D ایجاد مـی شود کـه با علائم کاعش کلسیم همراه است.

علائم کمبود کلسیوم درون بدن چیست؟

کمبود طولانی مدت کلسیم باعث کاهش زمان انعقاد خون شده و امکان ایجاد پوکی استخوان بخصوص درون دوران یـائسگی بالا مـی رود. کمبود کلسیم روی دندانـها نیز موثر است.

علائم کمبود ویتامـین D چیست؟

اساسی ترین مشکل حاصل از کمبود ویتامـین D ، اختلال درون معدنی شدن استخوانـها و در نتیجه بیماریـهای نرمـی استخوان مـی باشد.

مشکلات حاصل از افزایش مـیزان کلسیم چیست؟

در صورت احتباس کلسیم درون اثر عوامل مختلف مانند زیـادی مصرف یـا کاعش دفع، کلسیم خون افزایش یـافته و باعث اختلال درون عملکرد کلیـه و کاعش جذب مواد معدنی دیگر و امکان ایجاد سنگ کلیـه مـی شود. درون صورت مصرف بیش از حد کلسیم (بیشتر از ۴ گرم درون روز)، علائم ناراحت کننده آن بروز خواهد کرد.

مشکلات حاصل از افزایش مـیزان ویتامـین D چیست؟

افزایش مـیزان ویتامـین D درون بدن باعث افزایش کلسیم خون مـی شود. این افزایش درون زمان بارداری مـی تواند باعث حساس شدن جنین بـه اثرات ویتامـین D و در نتیجه امکان ایجاد ناهنجاریـها شود. علائم مصرف بیش از حد ویتامـین D تهوع، استفراغ، ضعف، تکرر ادرار، اختلالات کلیوی، سنگهای ادراری کلسیفیـه شدن (به خصوص درون کلیـه) مـی باشد کـه تمامـی این علائم غیر از آسیب کلیـه با قطع مصرف ویتامـین D قابل برگشت هستند.

نقش مکملهای حاوی کلسیم و ویتامـین D چیست؟

این مکملها درون جبران و پیشگیری از کمبود کلسیم بکار مـی روند و باید با غذا خورده شوند کـه این امر بـه جذب آن کمک مـیکند. حداکثر مـیزان مصرف هربار ۶۰۰ مـیلی گرم مـی باشد چون درون صورت استفاده بیشتر درصد جذب کلسیم نسبت بـه مقدار مصرفی کاهش مـی یـابد. بنابراین بهتر هست مصرف این مکملها درون مقادیر منقسم درون یک روز باشد. ویتامـین D بـه بعضی مکملهای کلسیم اضافه مـی شود و به تنـهایی نیز به منظور پیشگیری و جبران کمبود آن مورد استفاده قرار مـی گیرد. فرم فعال ویتامـین D مسئول جذب کلسیم مـی باشد علاوه بر آن این ویتامـین بـه صور مختلفی درون سلامتی موثر است. شکل فعال ویتامـین D درون بدن ایجاد یک پروتئین ضد مـیکروب را افزایش داده کـه این باعث از بین رفتن باکتریـها، ویروس ها و قارچها مـی شود. طی مطالعات انجام شده بین کاهش ویتامـین D و شروع بیماری اتوایمـیون مولتیپل اسکلروزیس (به دلیل اثر ویتامـین D به منظور فعال ژن خاصی کـه برای شناخت تفاوت پروتئینـهای بدن و پروتئینـهای خارجی لازم است)، آنفولانزا، بروز برخی سرطانـها و بیماریـهای قلبی عروقی ارتباط مستقیمـی وجود دارد. لازم بـه ذکر هست وجود ویتامـین D به منظور سلامت مغز ضروریست. کلسیم کربنات معمولترین مکمل حاوی کلسیم هست که گاهی ویتامـین D نیز بـه آن اضافه مـی شود. بیشتر افراد آن را بـه خوبی تحمل کرده ولی درون بعضی باعث تحریک گوارشی، یبوست و نفخ مـی شود.

هشدارها و احتیـاطها:

در هنگام افزایش خون و فیبریلاسیون قلبی نباید مصرف شود. قبل از مصرف مکملهای حاوی کلسیم و ویتامـین D درون زمان بارداری و شیردهی با پزشک م کنید. درون صورت مصرف غذاهای حاوی فیبر، مکملهای کلسیم را با فاصله ۱ که تا ۲ ساعت بعد مصرف کنید. درون صورت مصرف سایر داروها درون مورد مصرف مکمل کلسیم با پزشک م کنید. درون صورت سابقه بیماریـهای قلبی، مشکلات گوارشی، افزایش مـیزان کلسیم خون یـا ادرار، اختلال غده پاراتیروئید، بیماریـهای کلیوی و سنگ کلیـه پزشک را مطلع نمایید.

مقدار و نحوه مصرف:

در بالغین یک قرص درون روز مـیل شود مگر آنکه پزشک دستور دیگری داده باشد. کودکان و خانمـهای باردار و شیرده با نظر و توصیـه پزشک نسبت بـه دریـافت مکمل راهنمایی مـی شوند.

شرایط نگهداری:

این دارو را درون دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهدارید.

✔ تکفال دات کام

تیماسین برای افراد باردار قرص کلسیم D | تک فال - takfal.com
[تیماسین برای افراد باردار]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 22:08:00 +0000تیماسین برای افراد باردار

تزریق بوتا| تک فال

تیماسین به منظور افراد باردار تزریق بوتا| تک فال mimplus.ir تزریق بوتاکس

از بوتاامروزه به منظور درمان بیش از ۵۰ نوع بیماری استفاده مـی‌شود. تیماسین برای افراد باردار همچنین تزریق بوتادر زیباسازی بدن و بخصوص صورت کاربرد وسیعی دارد بنحویکه تزریق بوتادر حال حاضر شایع‌ترین اقدام به منظور زیبایی‌ درون جهان است.

استفاده‌های درمانی و زیبایی‌ از بوتاکس

از دههٔ ۵۰ قرن بیستم استفادهٔ درمانی بوتاو از اواسط دههٔ ۸۰ کاربرد زیبایی‌ تزریق بوتاوع شد. تیماسین برای افراد باردار تزریق بوتادر درمان بیماریـهأیی کـه به علت زیـادی فعالیت و گرفتگی ماهیچه‌ها درون چشم، تیماسین برای افراد باردار صورت، گردن، حنجره، مری و اندامـهای بکار مـی‌رود. تزریق ژل و بوتادر زیبایی‌ نیز به منظور از مـیان بردن چین و چروک هآئی کـه به دلیل فعالیت بیش از حد ماهیچه‌ها بوجود آمده‌اند استفاده مـی‌شود.

مکانیزم اثر تزریق بوتاکس

ماهیچه‌ها به منظور فعالیت و شروع انقباض حتما از اعصاب دستور بگیرند. فرمان عصبی بواسطه ماده‌ای شیمـیایی بنام استیل کولین بـه ماهیچه مـی‌رسد. تزریق بوتااز ترشح این ماده جلوگیری مـی‌نماید. این عمل مشابه ان هست که عصب یک ماهیچه موقتا قطع شود. درون این حالت عضله دیگر منقبض نشده وضعیف مـی‌شود.اثر تزریق بوتابین ۲ که تا ۶ ماه مـی‌باشد و پس آن ترشح استیل کولین مجددا آغاز شده و عضله شروع بـه حرکت و انقباض مـی‌کند.مقدار تزریق بوتادر تزریقات زیبایی‌ حدوداً ۱۰۰ واحد و تزریق بوتادر درمانی حداکثر ۶۰۰ واحد بـه کار مـی‌رود. بوتاو بـه دو نام بوتاو دیسپورت مـی‌باشد. البته امروزه درون بیشتر نقاط دنیـا از جمله درون ایران نوع بوتاآن مصرف مـی‌شود. نحوه نگهداری بوتانیز مـهم است. عمر بوتاکوتاه بود و حتما حتما در دمای -۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود، درون غیر اینصورت اثر بوتااز بین مـی‌رود.

کاربرد تزریق بوتاکس

تزریق بوتارا معمولا «در موارد زیر بکار مـی‌بریم:تزریق بوتاجهت رفع خط اخم، چروکهای کنار چشم، خطوط افقی پیشانی، و باندهای پوستی گردننتیجه تزریق بوتابعد از چند روز شروع مـی‌شود ومعمولا» به منظور کامل شدن بـه ٧-١٠ روز نیـاز دارد. طول اثر بوتامعمولا «٣-۶ ماه مـی‌باشد و بعداز آن حرکات عضله و چین و چروک‌ها باز مـی‌گردند.مـیزان اثر تزریق بوتابه عواملی مثل ضخامت و نوع پوست و شدت چین وچروک بستگی دارد. تزریق درون موارد زیر انجام نمـی‌شود:– افراد کمتر از ١٨یـا بیشتر از ۶۵سال– افراد دچار حساسیت بـه پروتئین شیر– افرادی کـه به محصول بوتولینیوم دیگری واکنش حساسیتی داده‌اند.– افرادیکه درون محل تزریق عفونت پوستی دارند.– خانم‌های باردار یـا درون دوران شیردهی

چگونـه تزریق بوتادر صورت مـی‌تواند چین و چروک را از بین ببرد؟تمامـی‌ حرکات صورت از جمله حرکات احساسی‌ و عاطفی صورت توسط عضلاتی کـه درست زیر پوست قرار دارند انجام مـی‌شود. فعالیت و انقباض بیش از اندازهٔ این عضلات باعث بوجود آمدن خطوطی درون صورت مـی‌شود. کار تزریق بوتااز کار انداختن موقت این ماهیچه هاست.مناسب ترن جائی‌ کـه بوتاتزریق مـی‌شود پیشانی است. با تزریق بوتادر این منطقه مـی‌توان خطوط عمـیقی کـه بین دو ابرو ایجاد مـی‌شود کـه به آن‌ها خط اخم گفته مـی‌شود و همچنین خطوط عرضی پیشانی را برطرف کرد. بعلاوه خطوط ریز کنار چشم هم خیلی‌ خوب بـه تزریق بوتاجواب مـی‌دهند. چنانچه انتخاب بیمار و روش تزریق بوتاصحیح باشد نتایج به منظور این نقاط بسیـار درخشان و راضی‌ کننده است.

آیـا مـی‌توان با تزریق بوتابه بالا بردن ابرو هم کمک کرد؟بلی، چنانچه تزریق بوتابروش خاصی‌ انجام شود، کناره‌های ابرو بـه سمت بالا مـی‌رود کـه البته این امر مطلوب بسیـاری از افراد بخصوص خانم هاست.همانگونـه کـه ذکر شد بیشترین جائی‌ کـه بوتاتزریق مـی‌شود پیشانی، خط اخم و کنار چشم هست که چنانچه تزریق بوتادرست انجام شود عوارضی نداشته و از نتیجهٔ بسیـار خوبی برخوردار است. تزریق بوتارا مـی‌توان به منظور از بین بردن و درمان خط خنده، خطوط زیر چشم، اطراف لب، خط زیر و کنار گوشـه‌هاینیز استفاده کرد، منتها حتما به مـیزان کم و توسط فرد بسیـار مجرب انجام شودچون احتمال بروز عوارض درون این نقاط بیشتر است.تزریق بوتادر چه مواردی نباید مصرف شود؟الف-انیکه سابقه حساسیت بـه تزریق بوتارا دارند.ب-انیکه بیماریـهای عفونی و التهابی فعال درون صورت و اطراف آن دارند نباید از تزریق بوتااستفاده کنند.ج- درون دوران حاملگی‌ و شیردهی از تزریق بوتااستفاده نمـی‌شود.د- منع استفاده از تزریق بوتادر ابتلا بـه برخی‌ بیماری‌ها ی عصبی و روانی‌ه- منع استفاده از تزریق بوتادر افرادی کـه برخی‌ دارو‌ها مخصوصا داروهای قلبی مصرف مـی‌کنند.و- تزریق بوتادرانی‌ کـه پوست خیلی‌ ضخیم یـا چین و چروک عمـیق دارند نتیجه‌ چندان مطلوبی ندارد.تزریق بوتادرانی‌ کـه فشار خون بالا، دیـابت، بیماریـهای مزمن دیگر دارند (بجز مواردی کـه در بالا ذکر شد) مجاز هست و بوتاتاثیری بر این بیماری‌ها ندارد مصرفش بلامانع هست ولی‌ حتما حتما پزشک را درون جریـان گذشت.

آیـا سنّ و جنس تاثیری درون اثرگذاری تزریق بوتادارد؟خیر. مصرف بوتادر سنین بالا‌تر از ۲۰ سال (بمنظور زیبایی‌) مجاز هست و زن و مرد نیز مـی‌توانند ازآن استفاده کنند. تاثیر تزریق بوتانیز درون افراد مختلف مشابه است. تنـها گروه کوچکی از افراد نسبت بـه این دارو مقاومند و تاثیری بر آنان ندارد کـه البته ربطی‌ بـه سنّ و جنس ندارد.

عوارض تزریق بوتاچیست؟

خوشبختانـه تزریق بوتاعوارض عمومـی همچون مسمومـیت و یـا آلرژی بسیـار نادر است، تنـها برخی‌ افراد از ضعف شکایت مـی‌کنند کـه ظرف ۳ که تا ۴ روز برطرف مـی‌شود.بیشتر عوارض تزریق بوتاموضعی است. تورّم، کبودی و خونمردگی گاهی دیده مـی‌شود کـه تا یک هفته خود بـه خود برطرف مـی‌گردد.مـهم‌ترین عوارض تزریق بوتامربوط بـه ۳ چیز است، تزریق بیش از اندازه، تزریق نابجا و انتشار دارو بـه نقاط اطراف کـه مورد نظر و قابل پیش بینی‌ نیستند. درون نتیجه ممکن هست عضلات یـا بیش از اندازه ضعیف شوند یـا عضلات اطراف از کار بیفتند. علامت این‌ها درون پیشانی و اطراف چشم افتادگی ابرو، و بینی، افتادگی پلک، درون اطراف دهان افتادگی دو گوشـهٔ دهان و اشکال درون غذا خوردن، و اشکال درون بلع و صدا مـی‌گردد.گاهی اوقات نیز ممکن هست عدم تقارن درون دوطرف صورت بـه دلیل تزریق بوتانامساوی و یـا تفاوت درون جذب بوجود آید مثلا ابرو درون یک طرف بالا‌تر از طرف مقابل باشد.باید درون نظر داشت کـه تمامـی عوارض تزریق بوتاموقتی بوده و پس از ۲ که تا ۳ ماه خوب مـی‌شود.

مراقبت‌های بعد از تزریق بوتاکس

جهت جذب بهتر بوتاتوسط ماهیچه‌ها و جلوگیری از انتشار آن بـه نقاط مجاور بهتر هست این مسائل رعایت شوند:الف- بمدت ۴ ساعت بعد از تزریق بوتانباید دراز کشید.ب- روی محل تزریق بوتارا نباید ماساژ داد.ج- بـه مدت چند ساعت از کیسهٔ یخ روی محل‌های تزریق بوتااستفاده شود.د- عضلاتی کـه در آن‌ها تزریق بوتاشده را بـه طور ارادی منقبض کرد.

آیـا بوتامورد تایید FDA مـی‌باشد؟

بوتاتنـها موردی از انواع آن هست که توسط FDA تایید شده است. این درمان، درمانی هست غیر جراحی با کمترین مـیزان تهاجم. همچنین معمولا نیـازی بـه زمان ترمـیم ندارد و مـیزان نارضایتی هم کم است.شما مـی‌توانید نتایج درمانی تزریق بوتاخود را درون طی چند روز بینید. طی یک هفته وضعیت خطوط شما بهتر خواهد شد. نتایج قابل مشاهده تزریق بوتابرای مدت ۴-۶ ماه باقی خواهد ماند. نتایج خود شما مـی‌تواند متغییر باشد.اگر شما از ادامـه درمان منصرف شوید چه اتفاقی مـی‌افتد؟ اگر شما درمان را ادامـه ندهید تمامـی نواحی درمان شده بـه تدریج بـه وضعیت اولیـه قبل از درمان تزریق بوتابرمـی گردد.اگر چه نتایج تزریق بوتاچشمگیر هستند، اما نمای ظاهری صورت شما بـه هم نمـی‌خورد. عضلات شل مـی‌شوند بـه طوری کـه شما هنوز مـی‌توانید لبخند بزنید اما بدون چین و چروک. بعد از تزریق بوتازمان زیـادی به منظور بهبودی لازم ندارید و مـی‌توانید بلافاصله بعد از تزریق بوتابه سر کارتان برگردید یـا به منظور خرید بیرون بروید.اغلب افراد، تقریبا هر سه که تا شش ماه بـه تزریق مجدد بوتانیـاز دارند. بوتاطی چند روز پخش مـی‌شود و باعث شلی و از کار افتادن عضلاتی مـی‌شود کـه باعث چروک شده بودند. تزریق بوتاچروک‌های دینامـیکی را از بین مـی‌برد اما چین‌های عمـیق و استاتیک ممکن هست به درمان‌های جایگزین مثل تزریق ژل یـا فیلر‌ها نیـاز داشته باشند.پر کننده‌ها نتایج فوری دارند و بر اساس پرکننده مورد استفاده، ماندگاری پرکننده‌های مورد استفاده با هم فرق دارد کـه بسته بـه نوع ژل مـی‌باشد و همچنین نتایج از شخصی بـه شخص دیگر متفاوت مـی‌باشد.استفاده از سیگار یـا درون معرض قرار گرفتن آفتاب بدون محافظت توسط ضد آفتاب‌ها تاثیر ماندگاری درمان‌ها با ژل، چربی و تزریق بوتارا کاهش مـی‌دهد همانطور کـه چنین اعمالی درون سایر موارد درمانـهای زیبایی اثرات مضرمشابه به منظور پوست دارند. پزشک از بی‌حس کننده‌های موضعی یـا سایر روش‌های بی‌حسی استفاده مـی‌کند و بنابر این طی تزریق ژل، چربی و بوتادردی وجود ندارد و یـا بسیـار کم است. عوارض تزریق ژل، چربی و تزریق بوتاشامل مختصری تورم، قرمزی یـا خون مردگی موقت و مور مور شدن بعد از درمان است.

هزینـه و قیمت

هزینـه درمان بستگی بـه تعداد تزریق‌های مورد نیـاز بیمار دارد. تعداد واحدهای تزریق مورد نیـاز شما بطور معمول با توجه بـه مـیزان فعال بودن عضلات تعیین مـی‌شود. توجه داشته باشید کـه هزینـه تزریق بوتااز منطقه‌ای بـه منطقه دیگر متفاوت هست و عامل‌های مختلف بر روی این هزینـه تاثیر دارند. بهترین راه به منظور تعیین هزینـه مـیانگین درمان درون ناحیـه مورد نظر شما صحبت با یک پزشک متخصص مـی‌باشد.

ترزیق چربی

تزریق چربی (لیپوترانسفر) روشی هست که درون آن سلولهای چربی نواحـی پهلو و شکم بیمار را بـه مـیزان لازم (حدوداً ۲۰ الی ۵۰ سی سی) خارج کرده و پس از جدا سازی سلولهای زنده چربی، آن‌ها را بعنوان یک فیلر بیـولوژیک، بـه منظور حجم بـه ناحیـه‌ای از بـدن یـا صـورت، پر کـردن نقـص پوسـتی و اغلب با هدف جوان سازی صورت، درون نواحی مورد نظر ترزیق چربی مـی‌کنند. سلولهای چربی را مـی‌توان با PRP مخلوط و سپس درون محل هـای مورد نظـر تزریق نمود. با عمل ترزیق چربی ماندگاری نتایج درمان افزایش یـافته و نتـایج حاصله زیبا‌تر و ماندگار‌تر مـی‌شود.

منبع: nosesurgeryclinic.com

تیماسین برای افراد باردار تزریق بوتا| تک فال
[تیماسین برای افراد باردار]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 21 Jun 2018 00:08:00 +0000