نمایشی طنز برای فضای مجازی

نمایشی طنز برای فضای مجازی متن نمایشنامـه طنز (مسابقه خنده دار) - سیدرضا بازیـار | دست پر رادیو درون فصل تابستان/ از مسابقه طنز که تا نمایش‌هایی ... | نمایشنامـه طنز به منظور تئاتر | دانش آموز مسلمان | هدست واقعیت مجازی کـه فضای چند اتاق را نمایش مـی دهد ... |

نمایشی طنز برای فضای مجازی

متن نمایشنامـه طنز (مسابقه خنده دار) - سیدرضا بازیـار

متن نمایشنامـه طنز ( مسابقه خنده دار ) به منظور اجرا درون نمایش های طنز و خنده دار

مجری: خب مسابقه رو پی مـیگیریم با اولین سوال

آقای گل فوتبال ایران وجهان؟

اسماعیل: ولک احمد رضا عابد زاده؟

مجری: نـه عزیزم اون کـه درو ازه بان بود

محمود: علی پروین؟

مجری: آفرین یـه کم نزدیک شدین اسمش درسته

علی: حسین پروین؟

مجری: عزیزم اسمش درسته نـه فامـیلیش

محمد: پروین اعتصامـیه؟

مجری: آقا اونی کـه شما بهش گیر دادین فامـیلیشـه مـیگم اسمش درسته

اسماعیل: ها هاه هاا ما که تا حالا فکر مـیکردیم اون اسمش پروینـه کلی با بچه ها مـیخندیدیم این یـارو با ین ریشو پشمش چرا اسمش روگذاشته پروین خجالت نمـیکشـه؟

محمود: یتا راهنمایی موکنت؟

مجری: فامـیلیش مربوط مـیشـه بـه یکی از فک و فامـیلاتون مثلا ؟…

محمد: یک کلمـه دیجه بگیـا گیرتی مـیشم کی گفته این یـاروبا ما رابطه داره؟

مجری: گفتم مربوط مـیشـه نـه رابطه داره؟

محمود: خب مربوط و رابطه یکیـه دیـه

مجری: ببینین مثلا اینجوری علی ؟ علی ؟ علی عمو؟

محمد: پسر اشونم گبوله؟ مثلا علی پسر علی پسر دایی؟

مجری: افرین دایی پسرشو بردار

اسماعیل: پسرشو کـه نمـیتونم بردارم 2تا داشت کـه اونم یکی دیگه برداشت

مجری: بابا مـیگم علی پسر دایی پسرشو حذف کن

محمود: یعنی علی داییـه؟

فرشید: علی دایی

سوال دوم

مجری: وزشی مشترک مـیان انسان وحیوان؟

علی: ژیمناستیک؟

مجری: مـیگمحیوان داره

محمد: خب ژیمناستیکم خرک داره؟ من یـه مدت مـیرفتم ژیمناستیک نقش خرکو بهم داده بودن

مجری: خرک نـه حیوان واقعی؟

محمود: فوتباله؟

مجری: فوتبال حیوانـهست؟

محمود: خب آره دیگه مثل حیوون مـیریزن سرو کله هم مـیزنن همدیگه رو لتو پار مـیکنن دیگه

محمد: احمگ حیوان واگعی

مجری: تو این ورزش ورزشکار سوار بر حیوان این ورزشو انجام مـیدن

علی: ماشین سواری؟

مجری: نـه

محمد: موتور سواریـه

مجری: مـیگم سوار بر حیوان این ورزشو انجام مـیدن

محمود: اسم حیوان را هم بگی ما جوابشو مـیدیم

مجری: اسب

اسماعیل: اسب خودتو هفت جد و آبادتی حالا یـه سوال بلد نیستیما چرا توهین مـیکنی؟

مجری: منظورم اون حیونـه اسبه؟

اسماعیل: آهان

محمد: پرتاب اسب

مجری: نـه

محمد: پرش از اسب؟

مجری: آخه کی از اسب مـیپره؟

محمد: من

مجری: آقا جان سوار کاریـه

علی : نمایشی طنز برای فضای مجازی آخه سوار کاری کهحیوون نداره

سوال بعد

مجری: مادر همـه ورزشـها

محمود: چرا فحش مـیدی؟

مجری: کی فحش داد؟

محمد: خب اگه جلو تو نگرفته بود کـه مـیخواستی بگی، نمایشی طنز برای فضای مجازی مادر همـه ورزشـها رو مـیخواستی چکار کنی هان؟

مجری: نـه عزیزم اون سوال مسابقه اس. نمایشی طنز برای فضای مجازی مادر همـه ورزشـها اسمش چیـه؟

اسماعیل: پروین

مجری: پروین اسم ورزشـه؟!

اسماعیل: شما گفتین پروین اسم مرد نیست اسم زنـه خب مادر هم زنـه دیگه

مجری: نـه آقا

فرشید: 2

مجری: آفرین جواب درسته

فرشید: چی درسته؟

مجری: جواب دو دیگه

فرشید: نـه آقا من گفتم از 2 بپرسین من بلد نیستم

مجری: مگه اینجا مسابقه هفته اس کـه از کی بپرسم؟

مجری: بله جواب دو

سوال بعد

مجری: اون کدوم ورزشـه کـه در آب وبا با توپ انجام مـیشـه؟

فرشید: هندباله؟

مجری: هندبال تو آب انجام مـیشـه؟

فرشید: با توپ کـه انجام مـیشـه

مجری: نـه آقا شبیـه بـه هندبال هست ولی توی آب انجام مـیشـه؟

محمود :یتا راهنمایک موکنت؟

مجری: پلو همداره

اسماعیل: رستورانـه؟

مجری: مـیگم ورزشـه مـیگه رستورانـه

اسماعیل: خبپلو کـه داره

مجری: پلو توی اسمش هست

محمد: گیمـه پلو

مجری: نـه

فرشید: سبزی پلو

مجری: نـه

محمود: سبزی پلو با ماهی؟

مجری: مـیگم غذا نیست ورزشـه

محمود: یـه راهنمایی مـیکنین؟

مجری: آب و پلو با هم دیگه

محمد: آهان دست پخت منـه دیگه پلوش حوبه ها ولی خورشتش آب خالیـه ما مـیگیم آب و پلو

آخه همـه برنج آبکش مـیکنن منو حتما خورشتاشو آبکش کنی بیـاری سر سفره

مجری: نـه بابا اب بـه انگلیسی مـیشـه چی؟

فرشید: واتر

مجری: خب واتر با پلو با هم چی مـیشـه

فرشید: واتر پلو

مجری: احست همـینـه کشتین مارو

محمود: واتر پلو

مجری: رشته ای کـه حسین رضا زاده قهرمان کشورمون توی اون فعالیت مـیکرد؟

محمود: فوتباله؟

مجری: نـه ورزشش انفرادیـه نـه تیمـی؟

محمد: خب رضا زاده خیلی قوی بو دیگه یک تنـه یـه تیمو حریف بود دیگه

مجری: اون ورزش انفرادی و قدرتی؟

فرشید: شطرنجه؟

مجری: مـیگم قدرتیـه؟

فرشید: خب حتما خیلی زور بزنی فک کنی دیگه

مجری: نخیر تو این ورزش ورزشکار یک وزنـه ای رو از زمـین بلند مـیکنـه(با حرکت دست)

اسماعیل : بارفیکسه؟

مجری: مـیگم از پایین بـه بالا نـه بالا بـه پایین

محمد: خب حرکتت فول دیگه اشتباه بارفیمـیری

مجری: وزنـه رو از زمـین بلند مـیکرده

محمود: وزنـه بلند موکنی؟

مجری: وزنـه رو از زمـین ور مـیداشته؟

محمود: وزنـه ور مـیداری؟

مجری: وزنـه بر دا دا دا

اسماعیل: ری

محمد: وزنـه بر داری

مجری: خوبه تو یکی مـیفهمـی

مجری: خب بـه سراغ سولات مربوط بـه بخش جغرافی مـیریم

در این بخش هر سوال مختص بـه یک نفر مـیباشد ودستان دیگه لطف کنند زنگ نزنند

مجری: بلندترین قله ایران؟

محمد: نیـاگارا دیجه؟

مجری: عزیزم نیـاگارا آبشاره کوه نیست

محمد: یـه راهنمایی مـیکنید؟

مجری: آب معدنی هم داره؟

محمد: پپسیـه؟

مجری: مـیگم آب معدنی مـیگه پپسی اون نوشابه اس

محمد: سن ایچه؟

مجری: عزیزم آبمـیوه نـه آبمعدنی

محمد: یـه راهنمایی کوچو لو ین جوابشو دادم

مجری: آخرش وند داره؟

محمد: مـیناوند

مجری: مـهندس سولات ورزشی تموم شد مـیناوند فوتبالیسته

محمد: او من هنوز تو فوتبالم من چقد فوتبالو دوس دارم

یـه راهنمایی دیگه مـیکنین؟

مجری: دماونده

محمد: یـه راهنمایی دیگه؟

مجری: آقا جوابش دماونده دیگه چیو راهنمایی کنم؟

محمد: بابا چرا جوابو دادی من نزدیک شده بودما

مجری: خب بـه سراغ سوال بعدی مـیریم با شرکت کننده دوم

بزرگترین دریـاچه جهان؟

اسماعیل: خلیج فارس خومونـه خلیج فارس خومونـه (با اهنگ)

مجری: دریـاچه، خلیج فارس دریـاست

راهنمایی مـیکنم درست مقابل خلیج فارسه

اسماعیل: پاکستانـه

مجری: اقا مـیگم مقابل خلیج فارس

اسماعیل: آهان ما اینجوری حساب کردیم

مجری: اینجوریم کـه حساب کرده باشی اصلا پاکستان کشور نـه دریـا

اسماعیل: رشته کوه البرز؟

مجری: مـیگم دریـا چه؟ مـیگه رشته کوه

اسماعیل: خب دریـا نیست مقابلش کـه هست

مجری: نـه یـه کم برو بالاتر؟

اسماعیل: قله دماوند؟

مجری: وااااای

اسماعیل: خب شما مـیگی رشته کوه البرز رو برو بالاتر مارفتیم رسیدیم بـه قله دماوند دیگه

مجری: بابا برو جلوتر

اسماعیل: محمود آباد؟

مجری: جلوتر

اسماعیل: کلاردشت

مجری: جلوتر

اسماعیل: فریدون کنار

مجری: جلوتر

اسماعیل: بابا جلوتر کـه مـیفتیم تو دریـا دیگه

مجری: آهان اسم همون دریـاهه

اسماعیل: شما مـیگی دریـاچه حالا شد دریـا

مجری: درسته دریـاچه هست ولی همـه بـه اشتباه مـیگن دریـا

اسماعیل: خب با همـین اشتباهاشون ادمو مـیندازن تو اشتباه والا ما همون اول گفته بودیم

مجری: بابا دریـای خ خ خ

اسماعیل: خر خودتو هفت جد و ابادتی حالایـه سوالو جواب ندادیم خرمونم کردی؟

مجری: نـه بابا جواب سوال دریـای خزره

و اما سوال بعد

مجری: طولانی ترین رودخانـه جهان؟

(در اینجا شرکت کننده سوم کاغذجواب سوالات کـه از دست مجری افتاده را بر مـیدارد و از روی کاغذ جواب را مـیخواند وبه نفر بعد مـیدهد)

فرشید: بیل

مجری: بعله نیل

مجری: احسنت

از شـهرهای استان یزد

محمود: یک رد کان

مجری: چی؟

محمود: اوردکان؟ اردکان؟ آقا اینجا چی نوشته؟

مجری: اردکان

محمود: اهان

مجری: ببینم اون چیـه؟

محمود: کاغذ دیگه؟

مجری: مـیبینم کاغذه جواب سوالا دست شما چیکار مـیکنـه؟از کجا اوردی؟!

محمود: بغلی داد

مجری: شما؟

فرشید: خب اینجا گذاشته بود

مجری: بله متاسفانـه جواب سولات بخش جغرافی لو رفت واز این بخش هیچ امتیـازی نمـیگیرید

مجری: بـه سراغ سولات بخش ادبیـات مـیریم

سوال اول

من یک فعل بـه شما مـیدم شما صرف کن

اسماعیل: نـه آقا دست درد نکنـه صرف شده

مجری: نـه من یـه فعل بـه شما مـید شما صرف مـیکنی

مثلا خوردن

من خوردم تو خوردی اوخورد ما خوردیم شما خوردید آنـها خوردند

مجری: فعل زدن

اسماعیل: مو زدم

مجری: خب….. نمایشی طنز برای فضای مجازی تو زدی

اسماعیل: آره مو زدم

مجری: نـه من زدم تو زدی او زد

اسماعیل: او زد؟ مگه مو گذاشتم؟دست بالا اورد با یـه مشت خوابوندمش

مجری: بابا من زدم تو زدی او زد مازدیم؟

اسماعیل: چی شما زدین مال این حرفا نیستین چرا دروغ مـیگی؟

مجری: شما زدید

اسماعیل: آهان ای شد

مجری: بگذریم

نفر بعد

مجری: این شعر از کیست؟

سعدیـا مرد نکونام نمـیرد هرگز

محمد: حافظ؟

مجری: نـه ببین اسم شاعر تو شعر اومده

سعدیییییییـا مرد نکونااام نمـیرد هرگز

محمد: آهان جواد نکونامـه؟

مجری: آیکیو نکونام فوتبالیسته نـه شاعر

محمد: خودت گفتی اسمش تو شعر اومده

مجری: ببین سععععدیییییـا مرد نکونام نمـیرد هرگز

محمد: اهان سعععععدیییییـاو

بعله سعدی

مجری: شاهنامـه اثر کدام یک از شاعران ایرانیست؟

محمود: دکتر حسابی؟

مجری: آقا دکتر حسابی شاعر نبود فیزیکدان بود

خب گفتیم ادم حسابی بوده شاید شعر هم مـیگفته

مجری: نـه

محمود: یـه راهنمایی مـیکنین؟ اولشو بگید ما مـیگم

مجری: فر

محمود: فرچه؟

مجری: نـه

محمود: فرمژه؟

مجری: نـه!

محمود: فرفره؟

مجری: نـه!!!

محمود: تو جیب جا مـیشـه؟

مجری: بابا شاعر

محمود: نمـیدنم متاسفانـه یـه کم ذهنم مشغوله

مجری: فردوسی

نفر بعد

مجری: افعال بـه چند زمان تقسیم مـیشوند؟

علی: زمان گذشته

مجری: بعله

علی: زمان حال

مجری: بعله

علی: زمان آینده

علی: زمان شاه

مجری: زمان شاه دیگه چه ایـه؟

علی: خیلی زمان خوبی بود همـه چی ارزون بود

مجری: خب متاسفانـه دوستان درون این بخش هیچ امتیـازیب نمـیکنن امـیدوارم درون مراحل بعد بهتر ظاهر بشند!

بدروووووووووووووووووووووود.

امـیدوارم از این متن نمایشنامـه طنز خوشتون اومده باشـه 🙂

اگر سوالی درون زمـینـه مشکلات کامپیوتر یـا موبایل دارید ، مـی توانید با استفاده از خط ثابت از سراسر کشور با شماره 9099071681 تماس بگیرید
[نمایشی طنز برای فضای مجازی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 12 Jul 2018 17:08:00 +0000نمایشی طنز برای فضای مجازی

دست پر رادیو درون فصل تابستان/ از مسابقه طنز که تا نمایش‌هایی ...

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس، نمایشی طنز برای فضای مجازی 14 شبکه رادیویی ،برنامـه هایی را برای  ایـام تابستان تهیـه و تولید کرده کـه جزئیـات آنـها بـه شرح زیر است:

 رادیو ایران  با 19 عنوان  برنامـه

گروه ورزش و تفریحات قرار هست مسابقه ای  درون برنامـه «صبح جمعه با شما» اجرا کند کـه خود مخاطبان آن را رقم مـی زنند. نمایشی طنز برای فضای مجازی همچنین این برنامـه کـه هر هفته صبح های جمعه پخش مـی شود علاقمندانی دارد کـه گاهی موفق بـه شنیدن آن نمـی شوند  بـه همـین خاطر  بـه صورت گزیده و گلچین عصرهای جمعه یک ساعت  و در طول هفته منتخبی 10 دقیقه ای از صبح جمعه  به منظور این علاقمندان پخش مـی شود.

تولید مجله طنز رادیویی کـه در آن فضای یک تحریریـه شبیـه سازی شده است، در  عصرهای پنجشنبه  متناسب با نیـاز مخاطب و  با نگاهی انتقادی بـه موضوعات اجتماعی از دیگر برنامـه های این گروه است.

«باشگاه ستاره ها» با رویکردی تعاملی با چهره های حوزه های مختلف گفتگو مـی کند.«پارک ساعی» نیز برنامـه ای هست که برترین های  مسابقه «یک، دو، صدا» درون آن حضور  دارند و در برنامـه تابستانی  قرار هست برندگان بخش  «برپاخند» درون این مسابقه برنامـه هایی برای   «پارک ساعی» داشته باشند.ضمن اینکه برنامـه طنز کوتاه«جارچی »  نیز هر روز صبح  از رادیو ایران پخش خواهد شد.

گروه فرهنگ و اندیشـه در برنامـه «تالار آیینـه» کـه روزهای یکشنبه و سه شنبه پخش مـی شود،کتابهایی پیرامون مدیریت اوقات فراغت  ،همچنین رمان ها و داستان های برگزیده معرفی مـی کند.همچنین «فرهنگ مردم» بـه معرفی بازی های محلی مـی پردازد و در «کافه هنر» درون باره ی کلاس های فرهنگی ،برنامـه های فرهنگسراها درون تابستان ،کتابخوانی و مکان های گردشگری صحبت مـی شود.برنامـه روزانـه «نیشدارو» با  موضوع چگونگی گذراندن اوقات فراغت شوخی مـی کند و به ترویج فرهنگ صحیح این اوقات مـی پردازد و در «حوض نقره» فیلم های فاخر ایرانی معرفی مـی شود.ضمن اینکه درون برنامـه های «راه شب » موضوعات کتابخوانی ،گردشگری داخلی ،معرفی اماکن فرهنگی ،موزه ها جهت بازدید و کنکاش مخاطبین و اوقات فراغت  مطرح مـی شود.

گروه جامعه درون برنامـه «ردپای حادثه» پرونده ای درون خصوص اوقات فراغت تشکیل داده است  .ضمن اینکه درون «ایران را بشنویم» با مسئولان حوزه اوقات فراغت گفتگو خواهد شد.

برنامـه «مـیزبان» کـه توسط گروه دانش و اقتصاد تهیـه  مـی شود،با حضور کارشناسان  مـیزگردی درباره مدارس فوتبال برگزار مـی کند. نمایشی طنز برای فضای مجازی دو برنامـه  «نمودار»  و «خاص باشید» بـه موضوع کارآفرینی و کارگاههای آموزشی تفریحی مـی پردازد  و موضوعات کلاس های ایده پردازی ،طرح مـهارت آموزی در برنامـه روزانـه «رهاورد» مطرح مـی شود.«سیـاره آبی» برنامـه تخصصی محیط زیست بـه طبیعت گردی مسئولانـه و«راهی بـه آبادی» بـه معرفی جاذبه های گردشگری روستایی  بـه دانش آموزان مـی پردازد.ضمن اینکه برنامـه ایرانشـهر از برنامـه های فاخر و ارزشمند عصرگاهی رادیو ایران هست که با نقش آفرینی «کمال هن»  هر روز عصر بـه مدت دو ساعت ارتباطی صمـیمـی با مخاطبین بر قرار مـی کند .ایرانشـهر مطابق برنامـه ریزی های انجام شده برنامـه ای تعاملی هست و هر روز بـه یکی از نقاط کشور سفر مـی کند و با هنرمندی تیپ های شناخته شده خود صدای رادیو ایران را بـه گوشـه و کنار کشور مـی رساند.

رادیو فرهنگ  با 28 برنامـه

گروه ادب و هنر این شبکه رادیویی به منظور دانش آموزان مقطع دبیرستان مسابقه ی  فرهنگی و علمـی «موج 106» را برگزار مـی کند ،آموزش داستان نویسی در  «پاتوق داستان » ،شرحی مختصر، کلی و عام از شاعر و

شعر نو آن(نیمایی) و پخش آن آهنگ و موسیقی درون «نغمـه های نیمایی » ،خوانش داستان های شیرین و طنز و معرفی مختصر نویسنده درون «کاغذ کاهی » ،مروری بر ادبیـات و شعر ایران درون «هوای تازه» و گفتگو با پیشکسوتان رادیو درون راستای تجلیل از آنـها درون «دیدار درون رادیو» از دیگر برنامـه های این گروه است.ضمن اینکه «چهار باغ» برنامـه ای با مضمون شعر و موسیقی با محوریت شعرخوانی شنوندگان و پخش ترانـه های مناسب از گروه پخش و نظارت که تا بیستم شـهریور پخش مـی شود.

گروه فرهنگ و جامعه با برنامـه های «صبح بـه وقت فرهنگ» ،«هفت کوچه» ،«ردپا» و «ترانـه باران» بـه معرفی فرهنگ مناطق مختلف ایران و معرفی بازی های محلی و سفر و گردشگری مـی پردازد.

گروه تاریخ و اندیشـه با برنامـه های «شنیدنی های تاریخ انقلاب» ،«با فرهنگ سفر کنیم » ،«فکرانـه»برنامـه آموزشی فلسفه به منظور کودکان ،«کافه نیم روز» ،«پنجاه و هفت ،نود و هفت» ،«سیـاه و سفید» سعی مـی کند اوقات خوبی را به منظور شنوندگان فراهم کند.

گروه کتاب به منظور آشنایی کودکان و تشویق آنـها بـه کتاب و کتابخوانی و ترویج سفر برنامـه های «رادیو کتاب» ،«کتابک» و سفر نامـه خوانی را پخش مـی کند.

«ساعت موسیقی » ،«نغمـه های ایرانی » ،«گام های گمشده» «لبخند زندگی » ،«نمایش های ایرانی و خارجی فرهنگی ،«ایل بانگ» و «گفتارش» از برنامـه های تولید و تامـین این شبکه رادیویی است.

رادیو تهران با 9 عنوان برنامـه

گروه تهران و رویدادها  با برنامـه «تهران من» درون جهت افزایش حس تعلق و خودباوری مردم تهران نسبت بـه تهران  فعالیت مـی کند.

«گفتاورد» با آسیب شناسی اوقات فراغت و «خانـه ما» درون جهت برنامـه ریزی خانواده به منظور غنی سازی این اوقات توسط والدین به منظور سفرهای دسته جمعی با تاکید بر ایران گردی از گروه اخلاق و زندگی شـهروندی هست که شنیده مـی شود.

«پارک شـهر» مجله رادیویی با رویکرد اطلاع رسانی درون راستای ایجاد فضای امـید بخش درون استان تهران ، «نقطه سر شب» اطلاع رسانی از رویدادهای هنری مانند سینما ،تئاتر  و موسیقی بـه منظور غنی سازی اوقات فراغت ،«تهرانک» برنامـه ای ترکیبی نمایشی با موضوع حقوق شـهروندی ؛«صفر بیست و یک» اجرای مسابقه رادیویی با سوالاتی طنز و لطیفه خوانی و «رادیو ها روشن» همـه چیز درباره زندگی شـهری ،قطعات کوتاه نمایشی طنز  درون باره مزاحمتهای شـهری به منظور داشتن یک زندگی  آرام از دیگر برنامـه های این شبکه رادیویی است.

رادیو قرآن با 7 عنوان برنامـه

«قرآن کتاب زندگی » کارگاه آموزشی حفظ قرآن  ویژه طرح  ملی حفظ قرآن کشوری بشارت 1452  با محوریت حفظ جزء سی از سوره زلزال که تا ناس هست که هر روز بـه جزء پنج شنبه و جمعه ها که تا سی و یکم مرداد ماه پخش مـی شود.

برنامـه قرآن کتاب زندگی برنامـه مـیدانی از بقاع متبرکه استان تهران با محوریت طرح تابستانی رادیو قرآن هست همچنین بررسی روایی ترجمـه و تفسیر جزء 30 قرآن کریم درون «کارگاه ترجمـه» ، حفظ جزء 30 ویژه کودوجوان درون «هدیـه های آسمانی » از دیگر برنامـه های این شبکه رادیویی است.

برنامـه اکسیر درون قالب جنگ و آیتم های جذاب مسابقه با محوریت پخش تلاوت از قاریـان صاحب سبک و تأثیرگذار بـه مباحثی چون آموزش تحلیل و بررسی تکنیک ها و فنون تلاوت ، مـیزان بدیع بودن شیوه تلاوت نسبت بـه سایر سبک ها بـه ارتقاء سطح علمـی تلاوت مخاطبان مـی پردازد.و برنامـه مـهر تابان درون قالب جنگ صبحگاهی با محوریت سوره های ناس، فلق، اخلاص، مسد و .... منعطف با طرح تابستانی رادیو قرآن بـه پخش فرازهای تلاوت و فواصل قرآنی مـی پردازد.

رادیو جوان با 22 عنوان برنامـه

گروه جامعه با برنامـه صبحگاهی «جوان ایرانی سلام» ،«کیلومتر 88» بررسی راهبرد رهبری درون تمدن سازی با رویکرد فرهنگی اقتصادی و علمـی و فناوری ،«فصل اول» بیـان مسائل و مشکلات اجتماعی ،«دایره» با موضوع ازدواج جوانان سعی مـی کند اوقات فراغت مخاطبان خود را بـه نحو احسن  پر کند.

«جوان گشت» با هدف گردشگری و توریسم ،«کاوشگر» بیـان مباحث روز علمـی ، دو برنامـه «کیفیت برتر»  و «نبض» معرفی کالای با کیفیت ایرانی ، «فوق برنامـه»ارائه  بهترین راههای درس خواندن،«رادیو همراه» با موضوع بازار موبایل ،«رادیو چی» توجه بـه موضوعات جزئی ولی مـهم کـه از نظر دور مانده «دنگ و دونگ» برنامـه ای طنز نمایشی و «موج جوونی» درون باره ی تحقق شعار سال ازگروه دانش پخش مـی شود.

گروه تفریحات با برنامـه های طنز اجتماعی – نمایشی «جمعه من» ،«دو کلام حرف یواش» بـه بررسی مشکلات و مسائل جوانان با زبان طنز مـی پردازد.همچنین «توپ» طنز ورزشی و «اما ورزش» ، «جام جوانی»،«راهکار» و «چهار چهار دو»  درون راستای بررسی خبرها و  تحلیل رویدادهای ورزشی است.

دو برنامـه «عصر من» و «شمارش معکوس» از گروه اندیشـه بـه فرهنگ و هنر و تربیت فرزندان مـی پردازد.

رادیو ورزش با 11 عنوان برنامـه 

این شبکه رادیویی با رویکرد تهیـه و تولید  برنامـه هایی با محتوای طنز ورزشی، مسابقه، اطلاع رسانی و اخبار، برنامـه های کوتاه و جذاب ورزشی و همچنین پر اوقات فراغت هموطنان بـه استقبال تابستان رفته است.

4 برنامـه جدید ورزشی با عناوین "مـهربانو" معرفی چهره های موفق ورزش بانوان ، "ورخند"بیـان حاشیـه های جذاب ورزشی  بـه صورت طنز ، "شبی دیگر" اطلاع رسانی رویدادهای ورزشی و دورهمـی رشته های مختلف ورزشی، بعد از پایـان مسابقات جام جهانی با ایجاد فضایی مفرح و گفت و گوهای خودمانی بصورت دوسویـه با مردم و "جام بیست ویکم" تحلیل و کارشناسی جام جهانی (دستاوردهای اقتصادی، ورزشی و سیـاسی  و...) از منظر جامعه شناسی ورزش و نقش فوتبال درون ایجاد شادی و نشاط اجتماعی ، درون ایـام تعطیلات تابستانی از آنتن رادیو ورزش پخش مـی شود.

«صبح و ورزش» برنامـه 100 دقیقه ای با محوریت اطلاع رسانی ، اخبار  و بازتاب رویدادهای ورزشی بـه همراه تحلیل و کارشناسی مو شکافانـه ،"همـیشـه با ورزش"تحلیل وضع موجود و نقش سازمانـها و نـهادهای مختلف درون پر اوقات فراغت و ارائه راه کار،«گلچین» ویژه برنامـه 110 دقیقه ای تفریحی – سرگرمـی با آیتمـهای متناسب با فصل تابستان «نیمکت »برنامـه 80 دقیقه ای با رویکرد تفریحی سرگرمـی درون قالب طنز و نمایش، «مجله ورزشـهای آبی »برنامـه ای 50 دقیقه ای به منظور گسترش ورزش قهرمانی و حرفه ای « ورزش و نوجوانان »برنامـه 30 دقیقه ای با رویکرد ترویج ورزش درون گروه سنی نوجوان و اطلاع رسانی بـه خانواده ها به منظور غنی سازی اوقات فراغت درون تابستان از دیگر برنامـه های شاخص این شبکه رادیویی  هست ضمن اینکه  جمعه ها ساعت 12:05 با محوریت نشست صمـیمانـه با کوهنوردانی کـه به قلل مرتفع ایران و جهان صعود داشته اند، داستان یک صعود شنیده مـی شود کـه برای دوست داران طبیعت و علاقمندان بـه ورزش کوهنوردی، قطعا جذاب خواهد بود.

رادیو سلامت با 14 عنوان برنامـه

این شبکه رادیویی ماجراهای  شنیدنی مادر بزرگ و نوه را  عصرهای پنج شنبه درون مجله «عصرتون سلامت» و ماجراهای من و همسایـه ام با محوریت اخلاق شـهروندی  جمعه ها درون «کوچه سلامت پلاک 102» و خانواده آقای نشاط درون «بفرمایید سیب» ر ا جمعه ها پخش مـی کند.

«پشت پلک صبح» مجله شبانگاهی با طراحی آیتمـهایی همچون  ایستگاه ترانـه با هدف معرفی موسیقی های متناسب با فصل تابستان، چکاوک(سفرنامـه)  با هدف اینکه سفر را بهانـه ای به منظور دوستی با طبیعت و طبیعت گردی بدانیم، یـاد کتاب مدرسه با هدف سرگرمـی و ایجاد نشاط درون جمع خانواده با نگاه نوستالژیک بـه دوران درس و مدرسه و حسی کـه تابستان و فراغت از تحصیل بـه ما مـیداد، شبگرد کوچه های آبادی(دلنوشته هایی به منظور تلاشگران عرصه کشاورزی درون تابستان)/،ساحل و دریـا(با هدف بیـان نکات آموزشی و ایمنی به منظور پیشگیری از حوادث مانند غرق شدگی)  کـه هر شب پخش مـی شود.

«صبح و زندگی» مجله صبحگاهی  هست که درون آن آیتم های تابستانی  همچون صبحانـه محلی استان های مختلف، یک دو سه ورزش درجهت  ترویج فعالیت های ورزشی روزانـه دیده شده است.

در برنامـه های «غذا سلامت زندگی »و «دارچین» نکات لازم به منظور تغذیـه درست در سفرهای  تابستانی آموزش داده مـی‌شود. همچنین از پارک های شـهر تهران جهت ترویج ورزش های گروهی و خانوادگی برنامـه «ورزش همگانی » پخش مـی شود.

«افق روشن» ،«مجله پزشکی» ،«مسابقه اف ام 102»،«تپش مـهر» بـه ارائه موضوعات متناسب فصل تابستان همچون گردشگری ،مشکلات شایع درون سفر ،افزایش آگاهی درون مورد سبک زندگی سالم و اطلاع رسانی درون خصوص فعالیت های بسیجی حوزه سلامت درون قالب گروههای  جهادی درون تابستان مـی پردازد.

همچنین چون اکثر سفرهای خانوادگی درون ایـام تابستان صورت مـی پذیرد دو برنامـه «30-60»و «زنگ سفر» بـه ارائه راهکارهای مناسب درون خصوص سفری ایمن و بهداشت سفر مـی پردازد.

رادیو گفت و گو با 7 عنوان برنامـه

این شبکه رادیویی با موضوع  آسیب شناسی اوقات فراغت گفت و گوهایی اجتماعی را تدارک دیده هست همچنین گروه تاریخ و فرهنگ با برنامـه «ارغنون» بـه آسیب شناسی حوزه موسیقی کشور ،«آهوانـه» با دعوت از نوازندگان و خواننده های این حرفه بـه بررسی موسیقی اقوام مختلف ایرانی مـی پردازد. و در «چکاوک» موسیقی های فاخر و شعر خوانی پخش مـی شود .ضمن اینکه در  «رواق تماشا» آثار تاریخی و مراکز گردشگری معرفی مـی شود.

«مسابقه توقف ممنوع» مسابقه دانشجویی با آیتم ها و بخش های متنوع هست که از گروه سیـاسی و اجتماعی این شبکه رادیویی پخش مـی شود.

در جهت افزایش سواد رسانـه ای خانواده ها با تمرکز بر حضور درون فضای مجازی بویژه درون فصل تابستان و در اوقات فراغت برنامـه تعاملی «هشتگ گفت و گو» تهیـه  شده است.

رادیو معارف  با 7عنوان برنامـه

یکی از برنامـه هایی کـه به مناسبت آغار تابستان و ایـام اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از امواج فضیلت و فطرت بـه روی آنتن مـی رود ؛برنامـه" جام جوانی" هست .این برنامـه  هر روز با معرفی یک شـهید ورزشکار بـه تبیین دلاورمردیـهای این غیورمردان مبارز مـی پردازد

حجت الاسلام رسول پور درون این برنامـه روایتگر زندگی شـهدای قهرمانی مـی شود کـه علاوه بر اینکه با خون پاکشان درخت اسلام را تنومند کرده اند از ورزشکاران و قهرمانان این دیـار هم محسوب مـی شدند.

حجت الاسلام و المسلمـین محمد علی پور متقی کـه به عنوان داور لیگ فوتبال فعالیت مـی کند  بـه عنوان کارشناس مباحثی را مطرح مـی کند.

ره‌توشـه این رادیو  به منظور مسافران سرزمـین وحی   برنامـه  گفتگویی "مسافر قبله"  هست که همزمان با آغاز موسوم حج ابراهیمـی اهمـیت و اسرار حج را بازگو مـی کند.

بررسی برکات و مسائل اقتصادی حج،بررسی ظرفیت‌های کلان و بین‌المللی حج، بررسی اهمـیت، اسرار و معارف حج، بررسی جایگاه حج درون آیـات و روایـات از جمله موضوعاتی هست که با کارشناسی حجج اسلام رضایی، قاضی عسگر، نصری، روحانی و به آن پرداخته مـی شود.

سواد رسانـه ای با تاکید بر آسیب های افراط و تفریط درون فضای مجازی در  «سایـه روشن» ،مسابقه نماز و نماز خوانی با محوریت روش دعوت فرزندان بـه نماز درون «معراج» ،بیـان مـهارتهای حل مساله و چالش درون «کلیدهای خوشبختی» ،فرصت ها و تهدیدهای اوقات فراغت فرزندان درون «خانـه مـهر» ،ترویج گردشگری و ایران گردی درون «مـهربان باشیم» از دیگر برنامـه های این شبکه رادیویی درون ایـام تابستان  است.

رادیو صبا با 5 عنوان برنامـه

این شبکه رادیویی با برنامـه «عصر صبا» بـه مشاغل ، تفریحات و گردشگری ،«زنگ صبا» معرفی بازی های محلی ،« صبای ورزشی» ورزش و تفریحات ،مسابقه «همپای صبا» و «زیر چتر ترانـه» بـه موسیقی و ترانـه مـی پردازد.

رادیو نمایش و 36 عنوان  برنامـه و نمایش  رادیویی

این شبکه رادیویی با بازی هنرمندان توانمند خود دو برنامـه ترکیبی نمایشی  «گیومـه» با موضوعات اجتماعی  ، و  «صبح چهار فصل» کـه موضوعات اجتماعی را بـه صورت طنز بیـان مـی کند  را پخش مـی کند.

نمایش های «رستوران صداقت » ،«آبلیمو »،«زنگ های بی چرخ» ،«بحران بیسکوئیت درون منزل ما» ،«مـیامـی » ،«سیلک» ،«نقش جهان« ،«سلطانیـه» ،«قلعه رود خان» ،«توت فرنگی» ،«بازار تبریز» ،«سازه آبی شوشتر» ،«مـیر چخماق» ،«من و اردشیر خان گراز دست» ،«فوتبال قجری»،«شـهر سوخته» ،«ارک بم» «چغازنبیل» ،«ده دشت» ،«شیخ صفی» ،«گنبد کاووس« ،«تپه زاغه» ،«تپه هگمتانـه» ،«قلعه مـیبد» ،«کلات نادری« ،«تخت سلیمان» ،«رسکت» ،«مـیل مـیلون» ،«سعد السلطانیـه» ،«قره کلیسا» ،«فلک الافلاک» ،«مردی بـه دنبال حقیقت» ،«صحت یـا ناخوشی سنجر خان» ،«داماد سعادتمند» بـه معرفی آثار تاریخی و گردشگری مـی پردازد.

رادیوهای «تلاوت» ،«آوا» و «پیـام» نیز درون بخش هایی بـه موضوع تابستان و اوقات فراغت مـی پردازند.

  انتهای پیـام/ 

∎​: نمایشی طنز برای فضای مجازی
[نمایشی طنز برای فضای مجازی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 10 Jul 2018 04:46:00 +0000نمایشی طنز برای فضای مجازی

نمایشنامـه طنز به منظور تئاتر | دانش آموز مسلمان

از این نمایشنامـه طنز مـیتونید به منظور انجام یـه کار تئاتر کوچک و خوشمزه و آوردن لبخند روی لبان مخاطبان استفاده کنید..

مضمون نمایشنامـه اجرای یک مسابقه اطلاعات عمومـی تلوزیونی هست که با پاسخ های خنده دار شرکت کنندگان همراه است..

فایل فشرده حاوی فایل pdf و word نمایشنامـه است.

[download id=”71″]

.
دریـافت مجموعه دوم نمایشنامـه

.

. نمایشی طنز برای فضای مجازی . نمایشی طنز برای فضای مجازی : نمایشی طنز برای فضای مجازی ، نمایشی طنز برای فضای مجازی
[نمایشی طنز برای فضای مجازی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 12:41:00 +0000نمایشی طنز برای فضای مجازی

هدست واقعیت مجازی کـه فضای چند اتاق را نمایش مـی دهد ...

هدست واقعیت مجازی کـه فضای چند اتاق را نمایش مـی دهد

شرکت “اچ تی سی”(HTC) یک هدست “واقعیت مجازی”(VR) ساخته هست که کاربر را قادر مـی سازد با وجود اینکه هدست را روی چشمش گذاشته و فضای دیگری را تماشا مـی کند، نمایشی طنز برای فضای مجازی درون چند اتاق مجزا راه برود و بتواند اشیـاء را تشخیص دهد. نمایشی طنز برای فضای مجازی بـه گزارش آیسام و به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، همـه کاربرانی کـه از فناوری “واقعیت مجازی”(VR) استفاده مـی کنند، مـی دانند کـه این فناوری درون اتاق های بزرگ بـه راحتی قابل استفاده است. نمایشی طنز برای فضای مجازی اما راجع بـه استفاده و جابجایی درون بین اتاق ها چطور؟ واقعیت مجازی یـا “Virtual Reality” کـه به اختصار با حروف “VR” نمایش داده مـی شوند عبارتند از تلاش بشر به منظور برداشتن مرزهای بین فضای واقعی و فضای مجازی. سالهاست کـه محققان بـه دنبال راهی به منظور ادغام فضای مجازی و فضای واقعی هستند که تا با ایجاد چنین فضایی، انسان ها را گاهی از خستگی ها و مشغله های فکری دور کنند. درون این راستا، شرکت “اچ تی سی”(HTC) از یک هدست جدید رونمایی کرد کـه با استفاده از پلتفرم “SteamVR beta”، هدست واقعیت مجازی “Vive Pro” “اچ تی سی” و ۱۶ ایستگاه پایـه بـه کاربر این امکان را مـی دهد کـه بین چندین اتاق حرکت کند. درون آزمایش این هدست جدید کاربر توانست با موفقیت بین چند اتاق حرکت کند و اشیـاء را تشخیص دهد. این تست بـه این نحو انجام گرفت کـه کاربر با اینکه این هدست را روی چشمان خود گذاشته بود و در حال تماشای فضای دیگری بود، توانست بین چند اتاق راه برود و اشیـاء را تشخیص دهد. انتهای پیـام گردآوری: نمایشی طنز برای فضای مجازی مجله تفریحی و سرگرمـی آیسام (۰) لینک بـه منبع : هدست واقعیت مجازی کـه فضای چند اتاق را نمایش مـی دهد مطالب مرتبط بیشتر:دو انتصاب درون واحد علوم و تحقیقات تهران درمان ام.اس ممکن هست به یک پروتئین مشکل ساز بستگی داشته باشد امکان جلوگیری از نارسایی قلبی با مصرف ویتامـین دی پیش بینی عوارض مصرف همزمان ۲ دارو توسط هوش مصنوعی
[نمایشی طنز برای فضای مجازی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 13:15:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com