کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه

کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه آموزش تزئین دیوار آشپزخانـه با کاشی شکسته | تزیین دیوار آشپزخانـه با کاشی های شکسته | آموزش تزئین دیوار آشپزخانـه با کاشی شکسته | آموزش تزئین دیوار آشپزخانـه با کاشی شکسته | آموزش تصویری تزئین دیوار آشپزخانـه با کاشی شکسته • هنر خانـه ... |

کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه

آموزش تزئین دیوار آشپزخانـه با کاشی شکسته

مجموعه: کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه هنر درون خانـه

تزئین دیوار آشپزخانـه با کاشی شکسته را بـه صورت تصویری آموزش ببینید


برای انجام بعضی کارها و ایجاد تغییرات ساده لازم نیست حتما" درون آن کار متخصص باشید! یک نمونـه ساده به منظور اثبات این ادعا را درون این آموزش ببینید.

انجام تکنیک کاشی شکسته روی دیوار نیـاز بـه زیر سازی زیـادی ندارد فقط چاله ها را پرکنید


انجام تکنیک کاشی شکسته روی دیوار نیـاز بـه زیر سازی زیـادی ندارد، کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه همـین قدر کـه کمـی چاله چوله ها پر بشوند و سطح کار عاری از تکه کاشی های قبلی شود کافی هست !

تکه های کاشی را با طراحی دلخواه روی قطعاتی از کاغذ مومـی یـا تور شماره دوزی بچسبانید


از کاغذ مومـی یـا تور شماره دوزی قطعاتی بـه اندازه 50 سانت درون بلندی کار ببرید و تکه های کاشی را با طراحی دلخواه روی آن بچسبانید.

کاشی های شکسته را بـه صورت نامرتب بـه طور کامل روی قطعات توری بچسبانید


تمام قطعات را بـه همـین صورت آماده کنید. کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه همانطور کـه مـی بینید این تکه های پازلی خیلی مرتب نیستند!

روی دیوار را با ماله ملات بکشید

تکه ها را کنار هم و قسمت بـه قسمت روی دیوار ملات دار بچسبانید و بگذارید کاملا" خشک شود


تکه را کنار هم و قسمت بـه قسمت روی دیوار ملات دار بچسبانید. کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه بگذارید 24 ساعت بماند که تا کاملا" خشک شود.

بعد از اینکه کاملا" خشک شد روی کار را ملات مفصلی بکشید


بعد از 24 ساعت روی کار را ملات مفصلی بکشید. ( درون این کار به منظور هماهنگی و زیبائی بیشتر بـه ملات پودر رنگ قهوه ای زده شده )

15 دقیقه ملات را بگذارید که تا کمـی خشک شود

با یک تکه اسفنج یـا پارچه مرطوب روی کار را پاک کنید

این هم حاصل کار! پریزها و کلیدهای برق را هم بـه آقایـان بسپارید که تا نصب کنند

منبع : aftab92.mihanblog.com
[کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 15 Jul 2018 09:19:00 +0000کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه

تزیین دیوار آشپزخانـه با کاشی های شکسته

تزیین دیوار آشپزخانـه با کاشی های شکسته

طراحی دیوار آشپزخانـه ، کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه تزیین دیوار آشپزخانـه با کاشی شکسته ، تزیین دیوار آشپزخانـه ، تزیینات خانـه با کاشی شکسته

تزئین دیوار آشپزخانـه با کاشی شکسته را بـه صورت تصویری آموزش ببینید

برای انجام بعضی کارها و ایجاد تغییرات ساده لازم نیست حتما” درون آن کار متخصص باشید! یک نمونـه ساده به منظور اثبات این ادعا را درون این آموزش ببینید.

انجام تکنیک کاشی شکسته روی دیوار نیـاز بـه زیر سازی زیـادی ندارد فقط چاله ها را پرکنید

انجام تکنیک کاشی شکسته روی دیوار نیـاز بـه زیر سازی زیـادی ندارد، همـین قدر کـه کمـی چاله چوله ها پر بشوند و سطح کار عاری از تکه کاشی های قبلی شود کافی هست !

تکه های کاشی را با طراحی دلخواه روی قطعاتی از کاغذ مومـی یـا تور شماره دوزی بچسبانید

از کاغذ مومـی یـا تور شماره دوزی قطعاتی بـه اندازه ۵۰ سانت درون بلندی کار ببرید و تکه های کاشی را با طراحی دلخواه روی آن بچسبانید.

کاشی های شکسته را بـه صورت نامرتب بـه طور کامل روی قطعات توری بچسبانید

تمام قطعات را بـه همـین صورت آماده کنید. کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه همانطور کـه مـی بینید این تکه های پازلی خیلی مرتب نیستند!

روی دیوار را با ماله ملات بکشید

تکه ها را کنار هم و قسمت بـه قسمت روی دیوار ملات دار بچسبانید و بگذارید کاملا” خشک شود

تکه را کنار هم و قسمت بـه قسمت روی دیوار ملات دار بچسبانید. کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه بگذارید ۲۴ ساعت بماند که تا کاملا” خشک شود.

بعد از اینکه کاملا” خشک شد روی کار را ملات مفصلی بکشید

بعد از ۲۴ ساعت روی کار را ملات مفصلی بکشید. ( درون این کار به منظور هماهنگی و زیبائی بیشتر بـه ملات پودر رنگ قهوه ای زده شده )

۱۵ دقیقه ملات را بگذارید که تا کمـی خشک شود

با یک تکه اسفنج یـا پارچه مرطوب روی کار را پاک کنید

این هم حاصل کار! پریزها و کلیدهای برق را هم بـه آقایـان بسپارید که تا نصب کنند

منبع : کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه aftab92.mihanblog.com

تزیین دیوار آشپزخانـه با کاشی های شکسته
[کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 04 Jul 2018 01:26:00 +0000کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه

آموزش تزئین دیوار آشپزخانـه با کاشی شکسته

وبسایت باکس  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

 

برای انجام بعضی کارها و ایجاد تغییرات ساده لازم نیست حتما" درون آن کار متخصص باشید! یک نمونـه ساده به منظور اثبات این ادعا را درون این آموزش ببینید.

 انجام تکنیک کاشی شکسته روی دیوار نیـاز بـه زیر سازی زیـادی ندارد فقط چاله ها را پرکنید

انجام تکنیک کاشی شکسته روی دیوار نیـاز بـه زیر سازی زیـادی ندارد، کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه همـین قدر کـه کمـی چاله چوله ها پر بشوند و سطح کار عاری از تکه کاشی های قبلی شود کافی هست !

 تکه های کاشی را با طراحی دلخواه روی قطعاتی از کاغذ مومـی یـا تور شماره دوزی بچسبانید

از کاغذ مومـی یـا تور شماره دوزی قطعاتی بـه اندازه 50 سانت درون بلندی کار ببرید و تکه های کاشی را با طراحی دلخواه روی آن بچسبانید.

تمام قطعات را بـه همـین صورت آماده کنید. کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه همانطور کـه مـی بینید این تکه های پازلی خیلی مرتب نیستند!

 تکه ها را کنار هم و قسمت بـه قسمت روی دیوار ملات دار بچسبانید و بگذارید کاملا" خشک شود

تکه را کنار هم و قسمت بـه قسمت روی دیوار ملات دار بچسبانید. کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه بگذارید 24 ساعت بماند که تا کاملا" خشک شود.

 بعد از اینکه کاملا" خشک شد روی کار را ملات مفصلی بکشید

بعد از 24 ساعت روی کار را ملات مفصلی بکشید. ( درون این کار به منظور هماهنگی و زیبائی بیشتر بـه ملات پودر رنگ قهوه ای زده شده )

 15 دقیقه ملات را بگذارید که تا کمـی خشک شود  با یک تکه اسفنج یـا پارچه مرطوب روی کار را پاک کنید  این هم حاصل کار! پریزها و کلیدهای برق را هم بـه آقایـان بسپارید که تا نصب کنند

تعداد بازدید ۸۶۸

: کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه
[کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 11 Jul 2018 18:07:00 +0000کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه

آموزش تزئین دیوار آشپزخانـه با کاشی شکسته

آموزش تزئین دیوار آشپزخانـه با کاشی شکسته

به این مطلب امتیـاز دهید

تزئین دیوار آشپزخانـه با کاشی شکسته را بـه صورت تصویری آموزش ببینید

برای انجام بعضی کارها و ایجاد تغییرات ساده لازم نیست حتما” درون آن کار متخصص باشید! یک نمونـه ساده به منظور اثبات این ادعا را درون این آموزش ببینید.

انجام تکنیک کاشی شکسته روی دیوار نیـاز بـه زیر سازی زیـادی ندارد فقط چاله ها را پرکنید

انجام تکنیک کاشی شکسته روی دیوار نیـاز بـه زیر سازی زیـادی ندارد، کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه همـین قدر کـه کمـی چاله چوله ها پر بشوند و سطح کار عاری از تکه کاشی های قبلی شود کافی هست !

تکه های کاشی را با طراحی دلخواه روی قطعاتی از کاغذ مومـی یـا تور شماره دوزی بچسبانید

از کاغذ مومـی یـا تور شماره دوزی قطعاتی بـه اندازه 50 سانت درون بلندی کار ببرید و تکه های کاشی را با طراحی دلخواه روی آن بچسبانید.

کاشی های شکسته را بـه صورت نامرتب بـه طور کامل روی قطعات توری بچسبانید

تمام قطعات را بـه همـین صورت آماده کنید. کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه همانطور کـه مـی بینید این تکه های پازلی خیلی مرتب نیستند!

روی دیوار را با ماله ملات بکشید

تکه ها را کنار هم و قسمت بـه قسمت روی دیوار ملات دار بچسبانید و بگذارید کاملا” خشک شود

تکه را کنار هم و قسمت بـه قسمت روی دیوار ملات دار بچسبانید. کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه بگذارید 24 ساعت بماند که تا کاملا” خشک شود.

بعد از اینکه کاملا” خشک شد روی کار را ملات مفصلی بکشید

بعد از 24 ساعت روی کار را ملات مفصلی بکشید. ( درون این کار به منظور هماهنگی و زیبائی بیشتر بـه ملات پودر رنگ قهوه ای زده شده )

15 دقیقه ملات را بگذارید که تا کمـی خشک شود

با یک تکه اسفنج یـا پارچه مرطوب روی کار را پاک کنید

این هم حاصل کار! پریزها و کلیدهای برق را هم بـه آقایـان بسپارید که تا نصب کنند

منبع : کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه aftab92.mihanblog.com

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com
[کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 14 Jul 2018 22:21:00 +0000کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه

آموزش تصویری تزئین دیوار آشپزخانـه با کاشی شکسته • هنر خانـه ...

آموزش تصویری تزئین دیوار آشپزخانـه با کاشی شکسته • هنر خانـه داري،سفره آرایی،مـیوه آرایی • همراه با علم - سایت علمـی ، کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه آموزشی ، خانواده ، پزشکی ، آرایش و زیبایی . کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه . کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه : کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه
[کار با کاشی شکسته روی کاشی آشپزخانه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 30 Jun 2018 17:08:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com