رکورد دار آب منی خوردن

رکورد دار آب منی خوردن حکم خوردن و آلت زن و مرد | بررسی خوردن آب منی مرد توسط زن از نظر شرع و طب | حکم خوردن مایع منی از نظر شرعی و پزشکی | آب منی مرد با خوردن این گیـاه چند برابر مـی شود | همـه چیز درون مورد منی مردان و ماسک منی به منظور صورت |

رکورد دار آب منی خوردن

حکم خوردن و آلت زن و مرد

خوردن و آلت زن و ی مرد

سوال ۱:

? چرا زوج هاي جوان بعد از گذشت مدّتي از آغاز زندگي ديگر آن شور و شوق دوران نامزدي را ندارند و مانند سابق از همسرشان لذت نمي برند؟ و به قول خيلي ها : رکورد دار آب منی خوردن چرا زندگي فقط 6 ماه اوّلش زيباست؟...!
 
پاسخ
 
مطلبي کـه بايد مدّ نظر قرار گيرد اين هست که درون آغاز آشنايي ها هر دو نفر از طرف مقابل تنـها يک ظاهر و يا باطن کلّي مي بينند و به جزئيات آن توجهي ندارند کـه اين امر بـه علّت کمي مدّت آشنايي کاملاً طبيعي است، رکورد دار آب منی خوردن ولي بعد از گذشت مدّتي از آغاز زندگي کم کم بـه جزئيات دروني و ظاهري يکديگر پي و آن جزئيات را بـه تنـهايي مورد بررسي قرار مي دهند، غافل از اينکه اين جزئيات کـه برخي بد و برخي خوب هستند درون کنار يک ديگر آن کلّيتي را مي سازند کـه در اوايل با چه عشقي بـه آن دوستت دارم مي گفتند.
 
مشکل اصلي درون اينجاست کـه اگر با ديد جامعي بـه طرف مقابل نگاه کنند خواهند ديد کـه کاستي هاي او درون کنار خوبي هايش چه زيباست و بالا تر از آن درون کنار خوبي هاي خودشان... رکورد دار آب منی خوردن اگر هميشـه بـه يکديگر کلي نگاه کنيم و در جزئيات وجودي هم توقف نکنيم، زندگي هميشـه همان شيريني اوّل خود را خواهد داشت، چه بسا با اين ديد کلي، هر روز ابعاد تازه اي از وجود هم خواهند شناخت کـه به علاقه يشان بيشتر دامن خواهد زد.
 
سوال 2
 
? من درون آستانـه ازدواج با ي هستم ولي مي خواهيم فعلا عقد کنيم و تا چند سالي بـه همين منوال بمانيم ولي من درباره حد و حدود رولبط جنسي درون اين دوران هيچ نمي دانم لطفا مرا راهنمايي کنيد ممنون و سپاسگذارم. رکورد دار آب منی خوردن ( )
 
پاسخ
 
در اين خصوص بايد گفت تقريبا هيچ محدوديتي درون روابط جنسي بين زن و شوهر وجود ندارد، چه درون عقد موقت و چه درون عقد دائم ، ولي متعارف اين هست که درون مدت عقد موقت با باکره انجام نشود ، چه از دبر ( پشت ) و چه از قبل ( جلو ) و در دوران عقد دائم هم از دبر ( پشت ) مکروه  است.
 
 
اما درون مدت عقد دائم هر نوع استفاده و لذت بري مرد از زن و بالعبسيار نيکو هست و زن حق ندارد از لذت بري مرد ممانعت بـه عمل آورد، و نيکو هست ، مرد از نظر جنسي زن را ارضا کند چرا کـه امام صادق (ع) مي فرمايد: اگر يکي از شما با همسرش جماع کند و او را ارضا نکند اگر آن زن بـه يک سياه زنگي دست پيدا کند بـه او بياويزد.
 
سوال 3
 
? آيا نزديکي با همسر درون شبهاي شـهادت ائمـه گناه دارد ؟ (رضا)
 
پاسخ
 
خير ، ولي بهتر هست در اين شبها ، از لهو و لعب بدور باشيم و به عبادت و سوگواري بپردازيم ، و اگر خوف بـه گناه افتادن وجود دارد بـه نزديکي بپردازيم و حواسمان باشد که تا اين کار بـه صورت شادي درون نيايد و اين مصيبت را فراموش نکنيم
 
سوال 4
 
? ايا درون هنگام روابط جنسي با همسر خود ميتوان درون مورد زن ومرد ديگر حرف زد ويا فکر کرد؟
 
پاسخ
 
خير، زن و مرد مسلمان و مومن هرگز چنين كاري نخواهند كرد چرا كه عواقب شوم آن دامن گير آنـها خواهد شد ؛ رسول الله (ص) درون وصيت خود بـه امام علي (ع) فرمود: يا علي! با و خواهش زن ديگري با زن خود جماع مكن كه اگر فرزندي حاصل شود مخنث و در صفت زنان ( دو جنسييت؛ كه امروزه نيز درون جامعه زياد مشاهده مي شود) و يا ديوانـه خواهد شد. و در مورد حرف زدن فرمود: درون هنگام جماع كمتر حرف بزند كه اگر فرزندي حاصل شود لال مي شود.
 
 
سوال 6
 
? آيا نزديكي با همسر از راه پشت (دُبُر) از نظر شرعي اشكال دارد؟

پاسخ
 
از نظر قريب بـه اتفاق علما نزديكي با همسر كراهت  دارد
 
سوال 7
 
? آيا ميتوان آلت ي را درون دهان زن نـهاد؟آيا حرام نيست؟

پاسخ
 
آري ، حتي مي توان گفت يكي از لذت بخش ترين قسمت هاي رابطه ي جنسي مي تواند رابطه ي دهاني باشد ، همچنان كه از معصوم (ع) سوال شد آيا انسان مي تواند فرج زن خويش را ببوسد؟ حضرت پاسخ دادند باكي نيست. امّا كار هايي كه معمولا افراد و منحرف انجام مي دهند مثل خوردن مني بسيار قبيح و علاوه بر حرام بودن عواقب جسمي و روحي نيز درون پي دارد.
 

سوال 9
 
? آيا خود ارضايي حرام است؟ چرا؟
 
پاسخ
 
بله بـه نظر مـیرسد مـهمترین دلیل حرمت آن این هست که زن و مرد بـه خودشان بسنده کرده و باعث اختلال درون امر ازدواج کـه یکی از مقدسترین و مـهمترین امور هست مـیشود
 
سوال 10
 
? من چند سال پيش درون اثر ناداني و البته نداشتن آگاهي براي اين کـه بعد از قاعدگي بفهمم پاک شدم يا نـه از داخل انگشت استفاده مي کردم . بعدا جايي خوندم کـه اين کار ممکنـه باعث آسيب رسيدن بـه پرده بکارت بشـه.حالا از کجا بفهمم من دچار مشکل نشدم؟ آيا پارگي بکارت ممکن هست بدون خونريزي باشد؟ آيا اين خونريزي زياد است؟
 
پاسخ
 
پرده ي بكارت ممكن هست بر اثر دويدن ، افتادن ، پريدن ، تصادف ، انگشت زدن و يا هر تكان شديدي پاره شود و البته اين بستگكي بـه جنس و نوع پرده دارد ، امّا متاسفانـه يك رسم قبيح و زشتي كه درون خانواده ها مد شده هست اين هست كه را قبل از ازدواج بـه پزشك قانوني و در مورد بكارت او تحقيق مي كنند

اما درون خصوص پارگي بكارت انچه درون رسائل عمليه آمده اين هست كه فرد پنبه را داخل فرج خود فرو كرده و چند لحظه بـه راست مي خوابد ، بعد پنبه را خارج مي كند ، اگر پنبه مقداري بـه خون آغشته شده و خون از آن عبور نكرده هست خون بكارت هست ، ولي اگر خون از پنبه عبور كرده و به طرف ديگر آن رسيده هست خون حيض و يا چيز ديگري است.
 
 
سوال 11
 
? آبي کـه بعد از ادرار از مردان خارج مي شود و شباهت بـه مني دارد چيست؟

پاسخ
 
بايد توجه داشت کـه آب هايي کـه از مردان خارج مي شود چهار نوع هست که بـه ترتيب نام و علائم هر يک را توضيح مي دهيم:

1. مني : آن آبي هست که با و جستن بيرون آيد و پس از خروج آن معمولاً بدن سست مي شود اما برخي سست شدن بدن را از علائم مني نمي دانند، و در زن و مرد مريض جستن نيز شرط نيست، و تنـها با بودنش کافي است. مني نجس هست و از هرخارج شود غسل جنابت براو واجب است.
 
2. مذي : آن آبي هست که قبل از مني از انسان خارج مي شود و اين آب معمولاً بعد از ملاعبه و بازي از انسان خارج مي شود و پاک است
 
3. وذي : آبي کـه گاهي بعد از مني خارج مي شود و پاک است
 
4. ودي : آبي کـه گاهي بعد از بول (ادرار) خارج مي شود و اگر بول بـه آن نرسيده باشد پاک است
 
نکته : اگر رطوبتي از انسان خارج شود و نداند مني هست يا بول يا غبر اينـها ، چنانچه با و جستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن آن بدن سست شده ، آن رطوبت حکم مني دارد، و اگر هيچ يک از اين سه نشانـه يا بعضي از اينـها را نداشته باشد ، حکم مني ندارد
 
تذکر: طبق فتاواي برخي از مراجع درون اين مسئله دو شرط اول را کافي مي دانند، براي فهميدن نظر مرجع تقليد خود نام آن را ذکر کنيد
 
سوال 12
 
? اگر مرد با زن بازي کند ولي هيچ گونـه عمل نزديکي صورت نگيرد ايا ابي کـه از زن خارج مي شود حکم مني را دارد؟ (مرجع: آيت الله بهجت)
 
پاسخ
 
اگر آب همراه با و جستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن آن بدن سست شده ُ حکم مني دارد ، حتي اگر بدن سست هم نشود باز حکم مني دارد. و کم يا زياد آن فرقي ندارد.
 
سوال ۱۳
 
? خوردن شير همسر چه حکمي دارد؟
 
پاسخ
 
خوردن شير همسر جائز نيست (حرام است)
 
 
سوال ۱۴
 
? استمناء توسط همسر چه حکمي دارد؟

پاسخ
 
جايز هست (اشکالي ندارد)
 
سوال ۱۵
 
? اگر مردي درون دوران عقد با همسر خود نزديکي کرده باشدبه طوري کـه بکارت همسرش پاره نشده باشد ومني از او خارج و روي دهانـه رحم زن بريزد حتي بـه اندازه يک قطره آيا امکان باردار شدن وجود دارد؟ اگر وجود دارد چگونـه ميتوانيم جلوگيري کنيم؟
 
پاسخ
 
به راستي نمي توان گفت امکان باردار شدن بـه طور صد درون صد وجود ندارد ولي مي توان گفت امکان بار دار شدن بسيار ضعيف هست و بـه ندرت چنين اتفاقي مي افتد ، و شرط آن اين هست که مني از دهانـه ي رحم داخل شده و لقاح صورت گيرد کـه اگر بعد از ريخته شدن مني بر روي دهانـه ي رحم زن خود را سريعا شستشو دهد معمولا احتمال بارداري از بين مي رود اما اگر احتمال بارداري مي دهيد مي توانيد که تا ?? ساعت بعد از قرص هاي زد بارداري استفاده کنيد و دو وعده مصرف کنيد کـه البته دستور استفاده را حتما از داروخانـه سوال کنيد اگرچه ما اينکار را توصيه نمي کنيم چرا کـه ممکن هست عوارضي براي زن درون پي داشته باشد.
 

سوال ۱۶
 
? کفاره ي لواط چيست؟(??)
 
پاسخ
 
لواط یکی از گناهان کبیره هست که کفاره آن توبه است. و مجازاتي کـه براي آن درون نظر گرفته شده اين هست که فرد لواط دهنده براي هميشـه بـه فرد لواط کننده حرام مي گردد و ديگر امکان ازدواج آن دو وجود ندارد. و البته اقرار بـه گناه نيز خود گناهي ديگر است.

اما مجازات آن اگر اثبات شود اعدام است
 
سوال ۱۷
 
? براي کم چه بايد کرد

پاسخ
 
براي رفع بايد بـه موارد زير توجه کنيد:
 
الف: از مسائل تحريک کننده مثل ديدن فيلم يا عيا خواندن مطالب محرک يا شنيدن مطالب محرک و ... دوري کنيد.
 
ب: از خوردن زياد مواد غذايي با طبع گرم مثل خشکبار زياد ، خرماي زياد ، و ... خود داري کنيد.
 
ج: هر شب قبل از خواب يک پياله ماست بخوريد.
 
د: روزه مستحبي گرفتن يکي از راه هاي کم است.
 
ه: قبل از سير شدن کامل از غذا دست بکشيد.
 
و: درون مواقع هجوم افکار آلود ذکر لااله الا الله بگوييد.
 
ز: از مجالست با زن ها خود داري کنيد.
 
ح : درون مواقع هجوم وضو گرفته دو رکعت نماز دوري از حديث نفس بخوانيد.
 
نکته ي مـهم : تمام موارد ذکر شده درون بالا راهکار هاي موقتي هستند و بايد توجه داشت کـه يکي از نعمت هاي بزرگ خداوند هست و نبايد آن را بـه مدت طولاني سرکوب کرد بلکه بايد از اين نعمت بزرگ بـه درستي استفاده کرد و شکر آن را بـه جا آورد و تنـها راه استفاده ي درست از آن ازدواج هست يا ازواج دائم يا موقت. و اين تنـها راه صحيح کنترل مي باشد.
 
سوال ۱۸
 
? آيا نزديکي باعث بزرگ شدن مي شود؟ چرا نبايد مايع مني داخل ريخته شود؟

پاسخ
 
خير نزديکي باعث بزرگ شدن نمي شود و اين موضوع از نظر علمي ثابت نشده هست بلکه يک اشتباه عاميانـه است.
 
سوال ۱۹
 
? اگر رابطه صورت بگیرد و سپش انزال صورت بگیرد و شستشوئئ صورت نگیرد و فقط آب منی با دستمال پاک شود و پس از 2و3 ساعت دوباره رابطه صورت گیرد ولی انزالی رخ ندهد.آیـا آب مذی یـا وذی باعث بارداری مـی شود؟

پاسخ
 
بله این امکان وجود دارد چراکه بـه احتمال قوی درون صورت ادرار ن بعد از انزال مقداری منی درون مجاری باقی مانده باشد. بلکه درون صورت مستعد بودن زوجین احتمال قوی بر باردارشدن مـی رود.
 
سوال ۲۰
 
? راجع بـه احکام غسل جنابت و اینکه چه وقت بر زن واجب مـیشود بگوئید؟ ایـا ترشحاتی کـه هنگام حرف زدن عاشقانـه ی مرد از زن خارج مـیشود نجس است؟
 
پاسخ
 
خیر نجس نیست و از نظر آیت الله بهجت (ره) غسل جنابت درون دو صورت بر زن و مرد واجب مـی شود 1. 2. خروج منی.
 
 
سوال ۲۲
 
آیـا مایع منی مربوط بـه مرد هست یـا درون مورد زنان هم وجود دارد؟چه موقع؟

پاسخ
 
بله منی درون زنان نیز وجود دارد و در موقع اوج و ارضا شدن ترشح مـی گردد و اگر درون داخل ترشح شود و خارج نشود طبق نظر آیت الله بهجت (ره) غسل بر زن واجب نیست.
 
سوال ۲۴
 
آیـا اگر دو پسر الت همديگر را بمالند مرتكب گناه مي شوند؟

پاسخ
 
بله دست زدن بـه آلت غیر همسر مانند نگاه بـه آن مـی باشد و در غیر ضرورت و خطر مـهم حرام است.
 
سوال ۲۵
 
?آيا استمنا فقط با بكار بردن دست انجام ميشود يا نـه؟

پاسخ
 
خیر استمناء یعنی طلب منی و در اصطلاح یعنی انسان کاری کند کـه عمدا منی از او یـا دیگری خارج شود و اینکه بـه چه وسیله ای باشد تفاوتی نمـی کند.
 

سوال ۲۶
 
?يكي از نشانـه هاي جنابت ه آيا وقتي رخ ميدهد كه صداهايي خاص خارج شود يا نـه؟

پاسخ

خیر جنابت تنـها از دو را رخ مـی دهد یکی جماع و دوم بيرون آمدن منى ، چه درون خواب باشد و چه درون بيدارى ، با اختيار باشد يا بى اختيار، كم باشد يا زياد، با باشد يا بى
 
سوال ۲۷
 
? آيا رطوبتى كه هنگام ملاعبه و شوخى با همسر از آنان خارج مى‏شود، حكم منى را دارد؟(مرجع آیت الله خامنـه ای

پاسخ
 
اگر زن بـه اوج لذت جنسى برسد و در آن حال مايعى از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب مى‏شود و اگر شك كند كه بـه اين مرحله رسيده يا نـه و يا شك درون خروج مايع داشته باشد، غسل واجب نيست.
 
سوال ۲۸
 
?آیـا انجام غسل جنابت درون زمانی کـه پریود هستیم صحیح است؟

پاسخ
 
طبق نظر آیت الله غسل اشکال دارد و باید بعد از پاک شدن غسل نماید ولی طبق نظر آیت الله بهجت مـی تواند به منظور طهارت از خباثت جنابت درون هنگام حیض غسل کند.
 
سوال ۲۹
 
?پس از نزدیکی با همسرم و زمانی کـه از هم جدا مـی شویم منی وارد شده از او خارج مـیشود.آیـااین امر طبیعی هست .آیـا به منظور بارداری مشکلی ایجاد نمـیکند؟(مجید)
 
پاسخ
 
بله طبیعی هست و معمولا مشکلی ایجاد نمـی کند، اما بهتر هست پس از اتمام نزدیکی زن مقداری دراز کشیده و ترجیحا یک بالش بـه زیر خود بگذارد که تا منی کمتری از او خارج شود.
 
سوال۳۰
 
آیـا استفاده از کاندوم دربه تعویق انداختن زمان انزال تاثیر دارد؟
 
در حالت کلی بله. اگر از کاندومـهای ضخیم استفاده شود، حس را کم تر کرده و ممکن هست انزال را بـه تاخیر بیـاندازد. کاندوم های دیلِی (تاخیر) بطور خاص به منظور این موضوع ساخته شده اند. این کاندوم ها بـه موادی آغشته هستند کـه احساس آلت ی را کم مـیکنند و بنابراین تحریک را کم کرده و زمان انزال را بـه تاخیر مـی اندازند.
 
سوال ۳۱
 
?اگر با همسر خود بازی کنم که تا هر دو بـه اوج لذت برسیم اشکال دارد؟
 
پاسخ
 
خیر اشکالی ندارد.
 
 
سوال ۳۲
 
?نشانـه ی اوج لذت زن چیست؟

پاسخ
 
معمولا حرکت های سریع و نوعی تشنج کوتاه، تنفس سریع، تپش قلب ، و گاهی سرخ شدن گونـه ها یـا بـه ندرت جمع شدن اشک درون چشم ها و گاهی ایجاد صداهایی خاص کـه نا خود آگاه از هنجره ی زن خارج مـی شود.
 
 
سوال ۳۳
 
?اگر مایع از بدن زن خارج نشود آیـا مـیتوان گفت بـه اوج لذت خود رسیده است؟

پاسخ
 
بله ممکن هست بدون خروج مایع منی ، زن بـه اوج لذت خود برسد.
 
 
سوال ۳۴
 
?اگر مایع از بدن زن خارج نشوددر این گونـه مواقع آیـا غسل بر او واجب هست ؟

پاسخ
 
طبق نظر ایت الله بهجت (ره) خیر غسل بر او واجب نیست.
 
 
سوال ۳۵
 
?شوهری دارم کـه دارای مـیل بسیـار بالایی هست و هنگامـی کـه نماز مـیخونم مرا دست مالی مـیکند . آیـا این کار او اشکال شرعی دارد؟

پاسخ
 
خیر اگر باعث بـه هم خوردن شکل نماز نیست و همچنین توهین بـه مقدسات محسوب نمـی شود اشکالی ندارد. ولی وظیفه ی شما درون این مورد این هست که نماز خود را که تا جایی کـه امکان دارد سریعتر بخوانید و مستحبات را ترک کرده و سریعتر بـه نیـاز های همسرتان پاسخ دهید که تا دیگر نیـاز نداشته باشد کـه در وقت نماز اظهار نیـاز کند. حتی اگر آنقدر وقت به منظور غسل یـا وضو ندارید و ممکن هست نمازتان قضا شود باز واجب هست که بـه نیـاز همسرتان رسیدگی کنید و سپس نماز خود را با تیمم بخوانبد که تا قضا نشود.
 
سوال ۳۶
 
?آیـا خوردن منی حرام است؟

پاسخ
 
بله حرام هست و مانند سایر نجاسات مـی باشد.
 
 
سوال ۳۷
 
?علایم جنب شدن درون خواب چیست؟

پاسخ
 
اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى هست يا بول يا غير اينـها، چنانچه با و جستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن آن بدن سست شده ، آن رطوبت ، حكم منى را دارد و اگر هيچ يك از اين نشانـه هاى بالا را نداشته باشد، حكم منى را ندارد. و در مريض لازم نيست آن آب ، با جَستن بيرون آمده باشد، بلكه اگر با بيرون آمده باشد درون حكم منى هست .
 
سوال ۳۸
 
?آیـا آن چیزی کـه بعد از ادرار خارج مـیشود لزج است؟

پاسخ
 
بله و معمولا تمام رطوبت هایی کـه از انسان خارج مـی شوند لزج هستند.

 
سوال۳۹
 
آیـا استفاده از کرم ها و یـا اسپری های موجود درون بازار و یـا پمپ ها بر روی طول و یـا قطر آلت ی نقش دارد؟
 
خیر. نـهایت تاثیری کـه این ابزار دارند این هست که بر اثر تحریک موضعی و یـا بخاطر جنبه روانی و اطمـینانی کـه به فرد مـیدهند، یـا مثلا مثل ویباعث پرخونی آلت ی شده وروی کیفیت نعوظ اثر بگذارد. اما بهتر هست تا جای ممکن از این تحریکات استفاده نشود چون اعصاب آلت ی ممکن هست در طول زمان بـه محرک های دیگر کمتر جواب بدهد و روی روابط فرد با شریک اش اثر منفی بگذارد.
 
سوال ۴۰
 
?در ارتباط با انزال زودرس و درمان آن درون زندگی زناشویی راهنمایی بفرمایید

پاسخ
 
بیشترین کاری کـه در این ارتباط مـی توان انجام داد تغییر درون رژیم غذایی هست و از آن جمله غذاهای با طبع گرم بیشتر مصرف کنید مانند خرما , خشکبار , عسل , روغن زیتون , زل , زعفران و... همچنین روزی یک قاشق مربا خوری روغن سیـاهدانـه درون یک لیوان آب هویج مخلوط نموده مـیل شود ، همچنین از خوردن لبنیـات غیر محلی خود داری نموده و لبنیـات محلی را محدود بـه کشک نموده و شیر و پنیر محلی هفته ای یک بار همراه با گردو خورده و شب ها مـیل کنید. همچنین ماست را کم کرده و بدون پودر آویشن یـا زنیـان یـا سیـاهدانـه مـیل نکنید. همچنین بعد از هربار نزدیکی و پس از غسل یک قاشق و نیم غذاخوری عسل طبیعی + یک قاشق غذا خوری آب لیموی طبیعی + یک قاشق غذا خوری روغن زیتون طبیعی درون یک لیوان آب سرد مخلوط نموده درون عرض پنج دقیقه بـه آرامـی مـیل کنید ، نوشیدنی ها را درون روزها ایستاده و در شب ها نشسته مـیل کنید، و از غذا خوردن درون حال راه رفتن و استاده خود داری نمایید.
 
همچنین فاصله ی بین دفعات نزدیکی خود را کوتاه تر نمایید.
 
سوال۴۱
 
آیـا استفاده از ویـاگرا درون دراز مدت بـه اندازه آلت ی اضافه مـیکند؟
 
به هیچ عنوان. ویـاگرا تنـها به منظور نگهداشتن خون درون آلت ی و در نتیجه کیفیت نعوظ تاثیرگذار است.

 
سوال ۴۲
 
?حداقل اندازه ی الت به منظور نزدیکی حتما چقدر باشد؟ایـا به منظور همسر اندازه مـهم است؟(یـاسر)
 
پاسخ
 
اندازه ای کـه در آلت مرد بیشترین اهمـیت را دارد معمولا قطر آلت هست نـه طول آن چرا کـه معمولا حد متوسط طول آلت بین ۱۰ که تا ۲۰ سانتیمتر درون حالت نعوض(بلند شدگی) مـی باشد کـه این اندازه به منظور رضایت زن از رابطه کافی هست و حتی اگر آلت بلند تر از طول زن باشد ممکن هست موجبات درد او را فراهم آورد، اما آنچه درون رضایتمندی زنان اهمـیت بـه سزایی دارد قطر مناسب آلت مرد مـی باشد چرا کـه بیشترین لذت درون رابطه ی ناشی از اصطکاک بالای آلت با دیواری است، اما این نکته را نباید فراموش کرد کـه طول مناسب آلت به منظور رابطه با هر زن متفاوت بوده و بستگی بـه طول او دارد، اما طول (عمق) متوسط زنان نیز بین ۱۰ که تا ۲۰ سانتیمتر است. و معمولا بلندی و کوتاهی آلت مرد سالم درون کم لذت زن تاثیر چندانی نخواهد داشت و تنـها سود داشتن آلتی با طول مناسب همسر رسیدن آلت درون هنگام نزدیکی بـه نقطه ی جی درون انتهای زن مـی باشد کـه مـی توان این مسئله را یکی از بالاترین لذت های رابطه ی زناشویی به منظور زنان دانست.
 
سوال ۴۳
 
?آیـا نگاه زن بـه آلت مرد و الت ازنظر شرعی حرام است؟

پاسخ
 
خیر ، جائز است.
 
 
سوال ۴۴
 
?آیـا باعث بزرگی زن مـی شود؟(علیرضا)
 
پاسخ
 
بله چرا کـه بافت درونی از چربی تشکیل شده و مالش آن درون دمای بالا باعث روان شدن چربی ها شده و را نرم تر خواهد کرد درون نتیجه بـه مرور زمان بزرگ تر خواهد شد.
 
 
سوال ۴۵
 
?اگر زن بـه اوج لذت برسد وبدنش سست شود ولی آبی از او خارج نشود بایدغسل جنابت کند؟

پاسخ
 
همانطور کـه در سوالات قبل گفته شد طبق نظر آیت الله بهجت (ره) جنابت درون زن یـا مرد تنـها از دو راه حاصل مـی شود ۱- جماع ۲- خروج منی ، بنابر این درون صورت محقق شدن سوال فوق غسل جنابت واجب نمـی شود.
 
سوال ۴۶
 
?من شنیدم کـه اگه بعد از غسل جنابت بخوایم نماز بخونیم،احتیـاج بـه وضو نداره. آیـا این حالت فقط به منظور زن و شوهر هاست؟یـا اگه مجرد باشیم جنب شیم غسل کنیم و فورا بخوایم نماز بخونیم احتیـاج بـه وضو نداریم؟(جی جی) (مرجع تقلید رهبر)
 
پاسخ
 
غسل جنابت کفایت کننده از وضوست و نباید به منظور نماز بعد از غسل جنابت وضو گرفت و فرقی درون نحوه ی جنابت __ کـه با جماع باشد یـا با خروج منی ، درون بیداری باشد یـا درون خواب و غیره ، جنب شونده مجرد باشد یـا متاهل. ندارد.
 
سوال ۴۷
 
?اگه یـه پسر دیر آبش بیـاد یعنی حدودا تو نیم یـا یک ساعت مشکلش چیـه، با توجه بـه اینکه من و نامزدم هنوز عروسی نکرده ایم نامزدم این مشکل را دارد؟آیـا اگه خود ارضایی کرده باشـه دیر انزال مـیشـه؟(نفس)
 
پاسخ
 
معمولا مشکلی درون دیر انزالی مردان وجود ندارد و این مسئله ممکن هست به علت عدم و جماع باشد چرا کـه مرد لذتی کـه باید ببرد نمـی برد و درنتیجه دیر ارضاء مـی شود، و خود ارضائی نیز انسان را دوچار زودانزالی مـیکند نـه دیر انزالی.
 
 
سوال ۴۸
 
?چه ساعات یـا چه روز هایی به منظور نزدیکی بهتر است؟ اگر هرشب با همسر خود نزدیکی کنیم اشکالی دارد؟

پاسخ
 
از نظر اوقات جماع و نزدیکی درون کتاب شریف الوسیله نوشته ی ابن حمزه طوسی و سایر کتب احکام درون این باره چنین گفته شده است: جماع و نزدیکی درون بعضی اوقات مکروه و در بعضی اوقات مستحب است. و در هیچ روز یـا زمانی غیر از حیض نزدیکی حرام نیست.
 
الف. مکروهات (۱۴ مورد):
 
۱. شب اول ماه قمری بجز ماه رمضان ۲. شب نیمـه ی ماه قمری ۳. شب ماه گرفتگی ۴. روز خورشید گرفتگی ۵. شبی کـه روزش از سفر امدی ۶. شبی کـه فردایش قصد سفر داری ۷. اوائل شب ۸. بین اذان صبح و طلوع آفتاب ۹. بین غروب آفتاب و تاریکی کامل ۱۰. از ظهر که تا شب عید قربان ۱۱. شب نیمـه ی شعبان ۱۲. بین اذان و اقامـه ۱۳. درون هنگام زلزله ۱۴. درون هنگام وزیدن باد سیـاه یـا زرد.
 
ب. مستحبات (۴ مورد):
 
۱. شب اول ماه رمضان ۲.آخر شب روزهای دو شنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه و جمعه ۳. روز پنج شنبه بعد از ظهر ۴. روز جمعه بعد از عصر.
 
همچنین درون خصوص مکان ها و حالات جماع احکامـی وارد شده کـه در پاسخ این سوال نمـیگنجد. اما این نکته را نباید فراموش کرد کـه در احکام دینی تقلید لازم هست و مستحبات و مکروهات را نیز حتما از مرجع تقلید پرسید.
 
سوال ۴۹
 
آیـا راهی به منظور افزودن بـه قطر و یـا طول آلت ی وجود دارد؟
 
بعد از سن بلوغ تنـها راه این کار جراحی هست که معمولا بدلایل زیر توصیـه نمـی شود مگر درون شرایطی کـه این جراحی بـه توصیـه پزشک باشد. این جراحی ها ممکن هست به اعصاب ناحیـه ی آسیب وارد کند کـه فرد را درون احساس اش دچار مشکل کند. نتیجه عمل از نظر زیبایی ممکن هست نتیجه ای نباشد کـه فرد درون ذهن داشته است. پژوهش ها نشان داده کـه برخی افراد بعد ار انجام این جراحی ها بـه اختلالات نعوظی دچار شده اند. بر اساس پژوهش های انجام شده افرادی کـه تن بـه اینگونـه جراحی ها مـی دهند غالبا از اعتماد بـه نفس خوبی برخوردار نیستند و از روان درمانگری و مشاوره نفع بیشتری مـیبرند که تا اینگونـه جراحی ها. معمولا بعد از جراحی نیز از وضعیت خود راضی نیستند.
 
 
سوال ۵۰
 
?من درون حدود 3ماه هست که عقد کردم و تا بـه حال با همسرم نزدیکی کامل نداشتم و نمـی خواهم که تا قبل از عروسی داشته باشم ، چگونـه مـی توانم همسر خود را درون این مدت راضی نگه دارم و آیـا که تا زمانی کـه صورت نگیرد امکان بارداری هست یـا خیر ؟

پاسخ
 
راه های زیـادی به منظور راضی نگاه داشتن یک مرد بدون وجود دارد کـه بهترین حالت جمع تمام مواردی هست که درون ادامـه ذکر مـی شودو از آن جمله:
 
۱. برخورد لطیف و ظریف و اعتماد بخش چرا کـه اگر مرد حس کند دست و پای او بسته شده هست از رابطه ی خود بسیـار ضعیف لذت خواهد برد بعد باید طوری برخورد شود کـه مرد احساس اسارت نکند و بهترین راه توضیح منطقی شرایط موجود و دلایل خود به منظور جلوگیری از هست و همچنین بـه او اطمـینان دهید کـه شما نیز بـه اینکار تمایل دارید اما بـه خاطر دلایلی کـه دارید مخالف هستید و یـا نمـیتوانید اجازه دهید.
 
۲. ارضا مرد بـه وسیله ی دست یـا دهان و یـا با قرار آلت او درپاها. و بهتر هست از خود او درون این مورد کمک گرفته و سوال کنید چگونـه بیشترین لذت را مـی برد و راهنمایی بخواهید.
 
۳. آرایش و آراستگی ظاهری و نظافت و استعمال عطر های خوش بو و آور و بهتر از درون این مورد از خود مرد راهنمایی بخواهید.
 
سوال ۵۲
 
?برای باردار شدن زن خارج شدن و تخلیـه منی مرد درون زن کافیست یـا منی زن نیز حتما تخلیـه شود؟پاسخ
 
در حقیقت تخلیـه شدن منی مرد درون داخل زن به منظور بار دار شدن زن کافی هست به شرطی کـه اسپرم مرد آنقدر قوی و زیـاد باشد که تا به تخمک رسیده و لقاح صورت گیرد اما ترشح منی زن درون ، باعث ایجاد محیطی مناسب به منظور زنده ماندن بهتر و بیشتر شدن سرعت حرکت اسپرم ها درون و رحم مـی شود و برای باردار شدن زن بهتر است.
 

سوال ۵۳
 
?بهترین روش جلوگیری ازبارداری به منظور زوج های جوان کـه تازه ازدواج کرده اند چه روشی هست قرص یـا کاندوم؟ آیـا کاندوم بـه تنـهایی روش قابل اعتمادی است؟ درون صورت مصرف قرص ایـا امکان دارد برمـیزان باروری تاثیر منفی گذارد؟ ایـا حتما قرص و کاندوم را با هم استفاده کنیم؟

پاسخ
 
بهترین روش جلوگیری از بارداری به منظور زوج های جوانی کـه تازه ازدواج کرده اند و فعلا قصد بچه دار شدن را ندارند استفاده نوبتی از کاندوم و قرص مـی باشد بـه طوری کـه پس از استفاده ی حدود شش ماه از کاندوم سپس یک دوره از قرص استفاده کنند و بعد از یک دوره استفاده از قرص دوباره بـه مدت حدود شش ماه از کاندوم استفاده کنند. و علت این روش این هست که تخمدان های زن بعد از مدتی استفاده از کاندوم تنبل شده و ممکن هست در تخمک گذاری کوتاهی کنند و علت آن این هست که تخمک رها شده بعد از تحریک و یـا احیـانا ارضا شدن زن آماده ی لقاح مـی شود اما بـه علت عدم وجود اسپرم لقاحی صورت نگرفته و تخمک ظرف سه روز مـیمـیرد، اما درون استفاده از قرص اگر بـه طور مداوم صورت گیرد تخمدان ها بـه مرور درون تخمک گذاری ضعیف شده و نوعی بـه اصطلاح فراموشی بـه آنـها دست مـی دهد بـه طوری کـه ممکن هست پس از مدتی بـه طور کلی تخمک گذاری را رها کرده و در اصطلاح فراموش کنند.

http://www.mehradnews.blogfa.com/post/181
[رکورد دار آب منی خوردن]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 14 Jul 2018 06:50:00 +0000رکورد دار آب منی خوردن

بررسی خوردن آب منی مرد توسط زن از نظر شرع و طب

بررسی خوردن آب منی مرد توسط زن از نظر شرع و طب

در رابطه دهانی مردان و زنان برخی اوقات زن اقدام بـه خوردن آب منی مرد مـی کند کـه در این مطلب ما این کار را از نظر شرعی درون اسلام و طب بررسی مـی کنیم که تا اطلاعات خوبی را درون اختیـار شما عزیزان گذاشته باشیم.خوردن مایع منی از نظر شرعی حرام مـی باشد چرا کـه در شرع اسلام منی از نجاسات هست و خوردن نجاست حرام است. رکورد دار آب منی خوردن کـه البته همچون سایر احکام اسلام درمورد سلامتی این حکم نیز بـه شرح ذیل منشاء پزشکی هم دارد .

نظر علمـی و پزشکی دربارهخوردن مایع منی مردان :
به نقل از دکتر شیخ السلامـی : رکورد دار آب منی خوردن مایع منی مایعی هست که سرشار از فروکتوز مـی باشد( فروکتوز قندی هست که درون مـیوه ها موجود مـی باشد) و برخی ویتامـینـها و مواد غذایی درون آن وجود دارد و وظیفه این مایع تامـین منبع انرژی لازم به منظور اسپرم مـی باشد.همچنین مـیلیونـها اسپرم درون این مایع شناورند. رکورد دار آب منی خوردن یکی از منابع ویروسهایی مثل هپاتیت ب و ث و همچنین ویروس ایدز نیز درون صورت ابتلا فرد بـه این بیماریـها مـی باشد.

در صورتی کـه فرد بیماری ی داشته باشد نیز باکتری ها و مـیکروب بیماری درون این مایع بـه وفور یـافت مـی شوند و به دلیل غنی بودن آن از مواد مغذی بـه راحتی درون آن رشد و نمو مـی نمایند. اگر فرد سالم بوده و هیچگونـه بیماری نداشته باشد خوردن مایع منی تاثیری ندارد ولی اگر فرد مبتلا بـه یکی از این بیماریـها باشد خوردن مایع منی مـی تواند منجر بـه انتقال بیماری گردد.

در مجموع بـه علت اینکه بسیـاری از بیماریـها مخفی بوده و در آزمایشات فقط مشخص مـی گردد و فرد ناقل خاموش بیماری مـی باشد خوردن مایع منی توصیـه نمـی گردد و کاری هست اشتباه.متاسفانـه درون برخی از فیلمـهای و تصاویر خوردن مایع منی توسط زنان بـه تصویر کشیده مـی شود و همـین عاملی شده که تا افراد با تقلید از این فیلمـها اقدام بـه چنین کاری کنند کـه اشتباه بوده و مـی تواند ناقل بیماریـها باشد.لذا چه از نظر شرعی و چه از نظر پزشکی خوردن مایع منی امری اشتباه مـی باشد و خطرات زیـادی به منظور افراد دارد .

مطالب بیشتر:

همـه چیز درباره مایع منی آقایـان کـه باید بدانیم

ریختن مایع منی درون چه قسمت هایی منجر بـه بارداری مـی شود؟

جنابت و ارضا شدن خانم ها درون هنگام خواب

احتمال باردار شدن باکره با پرده بکارت سالم

دلیل عشق بازی و رابطه زوج ها درون نیمـه شب

رابطه داغ ی زنان با نظر گرفتن این شرایط

، رکورد دار آب منی خوردن
[رکورد دار آب منی خوردن]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 14:33:00 +0000رکورد دار آب منی خوردن

حکم خوردن مایع منی از نظر شرعی و پزشکی

از نظر شرعی خوردن مایع منی :

خوردن مایع منی از نظر شرعی حرام مـی باشد چرا کـه در شرع اسلام منی از نجاسات هست و خوردن نجاست حرام است. رکورد دار آب منی خوردن کـه البته همچون سایر احکام اسلام درم ورد سلامتی این حکم نیز بـه شرح ذیل منشاء پزشکی هم دارد .

از نظر علمـی و پزشکی خوردن مایع منی :

به نقل از دکتر شیخ السلامـی : رکورد دار آب منی خوردن گفت مایع منی مایعی هست که سرشار از فروکتوز مـی باشد( فروکتوز قندی هست که درون مـیوه ها موجود مـی باشد) و برخی ویتامـینـها و مواد غذایی درون آن وجود دارد و وظیفه این مایع تامـین منبع انرژی لازم به منظور اسپرم مـی باشد. رکورد دار آب منی خوردن همچنین مـیلیونـها اسپرم درون این مایع شناورند. یکی از منابع ویروسهایی مثل هپاتیت ب و ث و همچنین ویروس ایدز نیز درون صورت ابتلا فرد بـه این بیماریـها مـی باشد.

در صورتی کـه فرد بیماری ی داشته باشد نیز باکتری ها و مـیکروب بیماری درون این مایع بـه وفور یـافت مـی شوند و به دلیل غنی بودن آن از مواد مغذی بـه راحتی درون آن رشد و نمو مـی نمایند. اگر فرد سالم بوده و هیچگونـه بیماری نداشته باشد خوردن مایع منی تاثیری ندارد ولی اگر فرد مبتلا بـه یکی از این بیماریـها باشد خوردن مایع منی مـی تواند منجر بـه انتقال بیماری گردد.

در مجموع بـه علت اینکه بسیـاری از بیماریـها مخفی بوده و در آزمایشات فقط مشخص مـی گردد و فرد ناقل خاموش بیماری مـی باشد خوردن مایع منی توصیـه نمـی گردد و کاری هست اشتباه. متاسفانـه درون برخی از فیلمـهای و تصاویر خوردن مایع منی توسط زنان بـه تصویر کشیده مـی شود و همـین عاملی شده که تا افراد با تقلید از این فیلمـها اقدام بـه چنین کاری کنند کـه اشتباه بوده و مـی تواند ناقل بیماریـها باشد.

لذا چه از نظر شرعی و چه از نظر پزشکی خوردن مایع منی امری اشتباه مـی باشد.

منبع: بـه نقل از دکتر شیخ الاسلامـی

امتیـاز 4.37 ( 438 رای )

برچسب ها :

، رکورد دار آب منی خوردن
[رکورد دار آب منی خوردن]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 02:41:00 +0000رکورد دار آب منی خوردن

آب منی مرد با خوردن این گیـاه چند برابر مـی شود

آب منی مرد با خوردن این گیـاه چند برابر مـی شود

در روابط خود اگر دچار مشکل شده اید مـی توانید با خوردن این گیـاه آب منی خود را افزایش دهید و این اختلال را رفع کنید.مصرف طبیعی بعضی از گیـاهان بـه شما کمک مـی کند کـه این مشکل را بـه صورت طبیعی رفع کنید بعد همـین الان این پست را با دقت بخوانید که تا مشکلات خود را برطرف نمایید.

افزایش آب منی با خوردن این گیـاه

به گزارش سماتک ناتوانی اختلال درون نعوظ را مـیتوان با خوردن هویج برطرف کرد ! بـه گزارش سایت سماتک هویج یـا زردک نقشی بسیـار موثر به منظور افزایش آب منی و همچنین افزایش قدرت نعوظ دارد . رکورد دار آب منی خوردن زردک یـا هویج ایرانی باعث تقویت توان _ مـی شود کـه امروزه علت قابل توجهی از ناتوانی های را بـه خود اختصاص داده است

به گزارش سماتک یک کارشناس طب سنتی گفت: رکورد دار آب منی خوردن زردک یـا هویج ایرانی باعث تقویت توان _ مـی شود کـه امروزه علت قابل توجهی از ناتوانی های را بـه خود اختصاص داده و داروهای شیمـیایی زیـاد و متنوعی درون این حوزه بـه بازار عرضه شده کـه معمولاً دارای عوارض است.

سید جواد علوی درباره زردک یـا هویج ایرانی اظهار داشت: مربای هویج یکی از افزاینده های قوای و مقوی احشا، رکورد دار آب منی خوردن رحم و هاضمـه هست و درون بدن تولید خلط سالم مـی کند.به گفته وی زردک تقویت کننده معده هست و که تا حدودی ملین هست بنابراین به منظور رفع یبوست خوب است.

زردک مایع (منی) را زیـاد مـی کند و نعوظ را هم افزایش مـی دهد. رکورد دار آب منی خوردن بـه خصوص اگر بـه صورت مربا و یـا حلوا آماده مصرف شود یعنی قدری شیرین تر تهیـه و پخته شود.

این کارشناس طب سنتی ادامـه داد: زردک باعث تقویت توان _ و نعوظ (سفتی آلت ی) مـی شود کـه امروزه علت شمار قابل توجهی از ناتوانی های را بـه خود اختصاص داده و داروهای شیمـیایی زیـاد و متنوعی درون این حوزه بـه بازار عرضه شده کـه معمولا دارای عوارض است.

علوی افزود: مزاج زردک گرم و تر هست و دارای رطوبت بسیـار خوب و اصطلاحاً رطوبت فضیله هست و خوردنی هایی کـه این خصوصیـات را دارند جزو بهترین خوراکی ها محسوب مـی شوند.

وی یـاداور شد: تخم هویج خاصیت مدر (ادرار آور) دارد و آن هم باعث تقویت قوه _ مـی شود و به صورت پودر یـا جوشانده قابل استفاده است.این کارشناس طب سنتی گفت: افراد با مزاج گرم نباید درون خوردن هویج زیـاده روی کنند.

مطالب مرتبط :

کشف کاندوم حاوی آب منی درون غذای دانشجویـان + تصاویر

علت آمدن آب کمر (منی) درون زمان ادرار

دلیل وجود خون درون منی (آب کمر) مرد
[رکورد دار آب منی خوردن]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 08:13:00 +0000رکورد دار آب منی خوردن

همـه چیز درون مورد منی مردان و ماسک منی به منظور صورت

در مورد ماهیت تشکیل دهنده مایع منی مردان و خاصیت ان به منظور پوست صورت حرفها و سوالات زیـادی مطرح مـیشود درون ادامـه این مطلب از ایران ناز بـه مـهم ترین سوالات شما درون مورد مایع منی و ماسک صورت با منی مردان جواب داده شده هست .با ما همراه باشید و از غربالگری فواید یـا مضرات ماسک منی و … مطلع شوید و این بخش به منظور دیگران نیز بـه اشتراک بگذارید .

برای اینکه بدانید درون فعالیت چه اتفاقی مـی‌افتد و دانستن آنکه آنچه بـه عنوان مایع منی شناخته مـی‌شود، رکورد دار آب منی خوردن چه خواصی دارد بهتر هست در این آزمون شرکت کنید.ابتدا بدانید که تا از فواید و مضرات ماسک منی درون ادامـه این بخش هم مطلع شوید.

1. رکورد دار آب منی خوردن اسپرم چه تی دارد؟

– زن

– مرد

– مـیتواند زن یـا مرد باشد

– هیچ کدام

پاسخ: رکورد دار آب منی خوردن هیچکدام. رکورد دار آب منی خوردن اسپرم خود بـه خود تی ندارد اما مسئول ت نوزاد است. اسپرم پدر کرموزوم X و Y را حمل مـی‌کند و تعداد مساوی از هرکدام دارد.

آنـهایی کـه کرموزوم Y دارند سریع‌تر شنا مـی‌کنند و زیـاد زنده نمـی‌مانند اما شما نیـاز بـه تکنولوژی‌های جدی و گران به منظور تغییر شانس تعیین ت جنین از حالت 50/50 دارید.

چقدر درباره مایع منی مـی‌دانید؟

2. اسپرم بعد از جدا شدن از بدن مرد، چه مدت زنده مـی‌ماند؟

– 30 که تا 70 دقیقه

– 4 که تا 6 ساعت

– 2 که تا 5 روز

پاسخ: 2 که تا 5 روز. اسپرم مـی‌تواند درون به منظور چند روز زنده بماند اما اگر آنـها خارج از بدن باشند، خیلی زود از بین مـی‌روند. بنابراین نگران دستمال‌های آغشته بـه اسپرم نباشید. گرما و کلر هم مـی‌تواند اسپرم را بکشد.

3. اگر بخواهید اسپرم بیشتری تولید کنید، باید:

– آرام باشید و تلویزیون را تماشا کنید

– بـه یک تیم ورزشی ملحق شوید

– دوچرخه سواری طولانی مدت داشته باشید

پاسخ: بـه یک تیم ورزشی ملحق شوید. درون یک مطالعه مردانی کـه هفته‌ای 15 ساعت ورزش مـی‌د 73 درصد اسپرم بیشتری نسبت بـه افراد کم تحرک داشتند.

اما این مـهم هست که چه فعالیتی را انتخاب مـی‌کنید. دوچرخه سواری بیش از 186 مایل درون هفته مـی‌تواند کیفیت اسپرم را کاهش دهد.

4. مایع منی حاوی چیست؟

– اسپرم

– پروتئین

– آب

پاسخ: اسپرم تنـها 5 درصد مایع منی را تشکیل مـی‌دهد. مایع منی همچنین حاوی اسیدهای آمـینـه، پروتئین، قند،‌ مواد معدنی به منظور ایجاد خاصیت شناوری است.

5. ارگاسم بـه معنای دیدن مایع منی است.

– درست

– نادرست

پاسخ:نادرست. اگر هنگام اوج لذت مایع منی بیرون نیـاید ممکن هست به مثانـه شما رفته باشد. این خطرناک نیست اما اگر قصد پدر شدن داشته باشید بهتر هست به یک متخصص مراجعه کنید.

6. چندبار نعوظ به منظور پر یک فنجان مایع منی لازم است؟

–7

–17

–70

پاسخ: 70. بیشتر مردان حدود سه چهارم قاشق چایخوری درون هر بار نعوظ مایع منی تولید مـی‌کنند کـه حتی کمتر از یک دوز شربت سرفه است. اما مردانی کـه بدنشان پرآب هست یـا مدت طولانی ارگاسم نشده‌اند،‌ مایع بیشتری تولید مـی‌کنند.

7. آیـا مایع منی درون تاریکی مـی‌درخشد؟

– بله

– خیر

پاسخ: خیر. بـه خودی خود درخششی ندارد اما اگر با سایر مایعات همراه پروتئین بدن مانند خون،‌ عرق، بزاق، ادرار باشد رنگی ماورا بنفشی یـا سیـاه و سفید و قابل انعکاس خواهد داشت.

به همـین دلیل جاسوسان انگلیسی از آن بـه عنوان جوهر نامرئی درون طول جنگ جهانی اول استفاده مـی‌د.

8. مایع منی مرطوب کننده پوست خوبی است.

– درست

– نادرست

پاسخ: نادرست. با وجود باورهایی کـه وجود دارد هیچ شواهدی درون این مورد وجود ندارد. درون موارد نادر حتی مـی‌تواند مضر باشد. پروتئین‌های درون آن مـی‌تواند واکنش آلرژیک ایجاد کند ه با درد، خارش، سوزش و تورم همراه است.
[رکورد دار آب منی خوردن]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 02:34:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com