فواید جوشن صغیر

فواید جوشن صغیر خواص جوشن صغير - لادین - ladin.ir | خواص بندهای دعای جوشن کبیر جهت حاجات | خواص جوشن صغير+ع- ganjit.ir | سینمای 4 بعدی - خواص خواندن جوشن صغیر | دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود |

فواید جوشن صغیر

خواص جوشن صغير - لادین - ladin.ir

خواص شگفت دعای سیفی صغیر معروف بـه دعای قاموس

دعای سیفی صغیر، فواید جوشن صغیر معروف بـه دعای قاموس، از جمله ادعیـه عظیم الشانی هست کهعلما خاصه اهل عرفان بر قرائت آن مدامت داشته اند. فواید جوشن صغیر ما درون اینجا قبل از هرچیز، خواص دعای سیفی صغیر را متذكر شده آنگاه اصل دعا را همراه با ترجمـه واعراب مـی‌آوریم:

۱٫ از علی ـ علیـه السّلام ـ نقل شده است. فواید جوشن صغیر هركس دِین وقرض داشته باشد و این دعا را بـه جهت ادای دین بخواند خدای تبارک و تعالیـاز خزانة غیبش دین او را اداء نموده، و او آسوده گردد.

۲٫ هركس آن را درون سفر یـا حضر بخواند آفتی بـه او نرسد.

۳٫و اگر دعا را نوشت و با خودش حمل كند، از شرّ دشمن و دزد و راهزن و هرمفسدی درون امان باشد. و اگر این دعا را با شكر یـا آبی كه از نـهری جاریبرداشته اند، بخواند و آن را بخورد، باب سعادت بر روی او گشوده شود و اسبابسفر برایش بـه بهترین وجه فراهم گشته و هنی نیك قرین او گردد.

۴٫ خواندن این دعا موجب رستگاری درون دو جهان مـی گردد.

وباز از آن حضرت نقل شده هست كه فرمودند: فواید جوشن صغیر درون اثنای خواندن دعای سیفی مُلهِمبه این حكمت شدم و دانستم كه هر خاصیتی درون دعای سیفی كبیر هست در اینكلمات نیز هست.

۵٫ عرفاء مـی فرمایند: هركس این كلمات (دعای سیفی) راهر روز یك بار بخواند، از سرّ توحید چیزی بر او منكشف گردد كه «لا عینٌرأت، و لا اُذُن سمعمت»۱ و هركس صد بار بخواند، صاحب كشف مـیگردد و از اهل یقین مـی شود. و این كلمات شریفه بـه جهت داشتن مقاصد و مضامـینعالیـه توحیدی، تأثیر بسزایی درون دل آدمـی دارد. و اگر بعد از دعای سیفی كبیر۲ خوانده شود درون سرعت اجابت بسیـار مجرّب است.۳

دعای سیفی صغیر درون كلمات بزرگان و عارفان

۱٫مرحوم سید هاشم حدّاد. یكی از عرفاء بزرگ، نظرش این بوده كه این دعا،آنقدر مضامـین قدرتی و سلطنتی دارد كه موجب قبض و تنگی صدر مـی گردد. و نبایدبدون اجازه استاد خوانده شود. یعنی معلوم مـی شود كه حتما انسان مراحلی ازعرفان و سیر و سلوك را بپیماید که تا لیـاقت و توان خواندن چنین دعائی را داشتهباشد. چنان كه نقل شده، مرحوم قاضی، بـه شاگردان خصوصی اجازه مـی دادند، ایندعا را بخوانند.

۲٫ ولی آیة الله مرعشی (ره) و همچنین آیة الله كشمـیری، هم خودشان مـی خوانده اند و به افراد هم توصیـه مـی كرده اند.

انواع ختم دعای شریف سیفی صغیر

مرحوم نراقی درون كتاب شریف خزائن،۴ ختم های مختلفی را به منظور آن ذكر كرده اند، كه از جمله آن:

۱٫نود و نـه (۹۹) مرتبه درون ۹۹ روز مـی باشد. و به افرادی هم کـه توصیـه كردهاند، بعد از انجام آن بـه نتیجه هم رسیده اند و به مدت ۴۳ روز جواب گرفتهاند و دشمنانشان نابوده شده اند. و از كلمات علماء و بزرگان بـه دست مـی آیدكه به منظور رفع دشمنی و نابودی آن خیلی مؤثر است.

۲٫ هكذا درون كتاب خزائن آورده اند كه: ۹۹ مرتبه درون طول ۹ روز خوانده شود.

۳٫ و هم چنین ۹۹ مرتبه درون طول سه روز هم سفارش شده هست كه ختم صغیر مـی نامند.

ازعلی ـ علیـه السّلام ـ نقل شده است. هركس دِین و قرض داشته باشد و این دعارا بـه جهت ادای دین بخواند خدای تبارک و تعالی از خزانة غیبش دین او رااداء نموده، و او آسوده گردد

دعای سیفی صغیر چه دعایی است؟

دراین مورد اقوال مختلف است، مرحوم ثقة الاسلام نوری، درون صحیفة ثانیـه علویـهمـی فرمایند: از دعاهای علی ـ علیـه السّلام ـ سیفی صغیر مـی باشد كه هماندعای قاموس مـی باشد. و ایشان مـی فرمایند این دعا درون شـهرت، كمتر از مناجاتخمسة عشر نیست. و در كلمات ارباب علمات و تسخیرات، آثار عجیبی به منظور آن ذكرشده است.

و هم چنین صالح جوهرچی درون كتاب «ضیـاء الصالحین»، دعای قاموس راهمان سیفی صغیر مـی دانند. منتهی متن این دعای شریف متفاوت است. یعنی متنیكه درون خزائن مرحوم نراقی آمده با متن مفاتیح و صحیفة علویـه فرق مـی كند چنانكه مرحوم شیخ عباس قمـی درون كتاب مفاتیح الجنان بـه نقل از صحیفه ثانیـه علویـهمـی فرمایند: منظور از دعای سیفی صغیر، همان دعای قاموس قدرت مـی باشد.

دعای سفی صغیر(قاموس)

شیخاجلّ ثقة الا سلام نورى عطَّرَ اللّهُ مرقده درون صحیفه ثانیـه علویّه آن راذكر كرده و فرموده كه از براى این دعا درون كلمات ارباب طلسمات و تسخیرات شرحغریبى هست و از براى او آثار عجیبه ذكر كرده اند و من چون اعتماد بر آننداشتم ذكر نكردم لكن اصل دعا را ذكر مى كنم تَسامُحا و تَاَسِّیـابالعُلماء الا علامِ و دعا این هست :

بنام خداى بخشاینده مـهربان

رَبِّ اَدْخِلْنى فى لُجَّةِ بَحْرِ اَحَدِیَّتِكَ وَطَمْطامِ یَمِّ وَحْدانِیَّتِكَ وَقَوِّنى

پروردگارا مرا درون مـیان دریـاى یگانگیت و در دل اقیـانوس یكتائیت وارد كن و نیرویم ده

بِقُوَّةِ سَطْوَةِ سُلْطانِ فَرْدانِیَّتِكَ حَتّى اَخْرُجَ اِلى فَضاَّءِ سَعَةِ رَحْمَتِكَ

به نیروى پیروز فرمانروایى تنـهائیت که تا من بـه فضاى وسیع رحمتت درآیم

وَفى وَجْهى لَمَعاتُ بَرْقِ الْقُرْبِ مِنْ اثارِ حِمایَتِكَ مَهیباً بِهَیْبَتِكَ

در حالى كه درون چهره ام پرتوهایى از برق نزدیكى بـه تو از آثار حمایتت موجود باشد و از هیبت تو هیبتى

عَزیزاً بِعِنایَتِكَ مُتَجَلِّلاً مُكَرَّماً بِتَعْلیمِكَ وَتَزْكِیَتِكَ واَلْبِسْنى خِلَعَ

گرفته باشد و به عنایت تو نیرومند گشته و به بركت تعلیم و پرورش تو با شوكت و گرامى شده باشد و خلعت

الْعِزَّةِ وَالْقَبُولِ وَسَهِّلْ لى مَناهِجَ الْوُصْلَةِ والْوُصُولِ وَتَوِّجْنى بِتاجِ

عزت و قبولى درگاهت را بـه من بپوشان و راههاى وصول و رسیدن بـه درگاهت را برایم هموار ساز و تاج

الْكَرامَةِ وَالْوَقارِ وَاَلِّفْ بَیْنى وَبَیْنَ اَحِبّاَّئِكَ فى دارِ الدُّنْیـا وَدارِ

بزرگوارى و وقار بر سرم نـه و مـیان من و دوستانت را درون دنیـا و آخرت آشتى و الفت بده و

الْقَرارِ وَارْزُقْنى مِنْ نُورِ اسْمِكَ هَیْبَةً وَسَطْوَةً تَنْقادُ لِىَ الْقُلُوبُ

از روشنى نام بزرگوارت هیبت و سطوتى روزى من كن كه دلها و ارواح مطیع و منقاد من گردند

وَالاْرْواحُ وَتَخْضَعُ لَدَىَّ النُّفوُسُ وَالاْشْباحُ یـا مَنْ ذَلَّتْ لَهُ رِقابُ

و نفوس و اشباح درون پیش من فروتن گردند اى كه درون برابرش گردنكشان خوار و

الْجَبابِرَةِ وَخَضَعَتْ لَدَیْهِ اَعْناقُ الاْكاسِرَةِ لا مَلْجَاَ وَلا مَنْجا مِنْكَ اِلاّ

پادشاهان خاضع و تسلیمند راه نجات و پناهگاهى از تو جز بسوى تو نیست و كمكى نیست مگر

اِلَیْكَ وَلا اِعانَةَ اِلاّ بِكَ وَلاَ اتِّكاَّءَ اِلاّ عَلَیْكَ ادْفَعْ عَنّى كَیْدَ

بوسیله خودت و اعتمادى نیست جز بر تو دور كن از من بداندیشى

الْحاسِدینَ وَظُلُماتِ شَرِّ المُعانِدینَ وَارْحَمْنى تَحْتَ سُرادِقاتِ

حسودان و تاریكیـهاى شر ستیزه جویـان را و در زیر پرده هاى عرش خود بر من ترحم كن

عَرْشِكَ یـا اَكْرَمَ الاْكْرَمـینَ اَیِّدْ ظاهِرى فى تَحْصیلِ مَراضیكَ وَنَوِّرْ

اى بزرگوارترین بزرگواران یـارى ده ظاهرم را درون تحصیل موجبات خوشنودیت و نورانى كن

قَلْبى وَسِرّى بِالاِْطِّلاعِ عَلى مَناهِجِ مَساعیكَ اِلهى كَیْفَ اَصْدُرُ

دل و اندرونم را بـه آگاه شدن بر راههاى وصول بـه سویت خدایـا چگونـه

عَنْ بابِكَ بِخَیْبَةٍ مِنْكَ وَقَدْ وَرَدْتُهُ عَلى ثِقَةٍ بِكَ وَكَیْفَ تُؤْیِسُنى مِنْ

از درون خانـه ات ماءیوسانـه بازگردم درون صورتى كه با اطمـینان بـه تو بدینجا آمده ام و چگونـه از

عَطاَّئِكَ وَقَدْ اَمَرْتَنى بِدُعاَّئِكَ وَها اَنَا مُقْبِلٌ عَلَیْكَ مُلْتَجِئٌ اِلَیْكَ

عطا و بخششت نومـیدم سازى درون صورتى كه خودت بـه دعا كردن وادارم كردى و هم اكنون من رو بـه تو آورده ام و پناهنده بـه تو

باعِدْ بَیْنى وَبیْنَ اَعْداَّئى كَما باعَدْتَ بَیْنَ اَعْداَّئى اِخْتَطِفْ اَبْصارَهُمْ

گشته ام مـیان من و دشمنانم را دور كن چنانكه مـیانـه خود آن دشمنانم را جدایى انداختى و به وسیله نور قدس خود

عَنّى بِنُورِ قُدْسِكَ وَجَلالِ مَجْدِكَ اِنَّكَ اَنْتَ اللّهُ المُعْطى جَلاَّئِلَ النِّعَمِ

و شوكت مجدت چشمانشان را از من نابینا كن كه همانا تویى خدایى كه بـه رازگویـانت نعمتهاى بزرگ

الْمُكَرَّمَةِ لِمَنْ ناجاكَ بِلَطاَّئِفِ رَحْمَتِكَ یـا حَىُّ یـا قَیُّومُ یـا ذَا الْجَلالِ

و پرارزش عطا كنى بـه وسیله ریزه كاریـهاى رحمتت اى زنده اى پاینده اى صاحب جلال

وَالاِْكْرامِ وَصَلَّى اللّهُ عَلى سَیِّدِنا وَنَبِیِّنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اَجْمَعینَ

و بزرگوارى و درود خدا بر سید ما و پیمبر ما محمد و آل

الطَّیِّبینَ الطّاهِرینَ.

پاك و پاكیزه اش همگى

خواص شگفت‌انگیز صلوات

صلوات نشانـه محبت بـه حبیب خداست .

صلوات باعث تقرب بـه خدا و رسول خدا مـی‌شود .

صلوات موجب شفاعت هست .

با صلوات حاجات برآورده مـی‌شود .

صلوات باعث آمرزش گناهان مـی‌شود .

صلوات موجب عافیت و شفای امراض مـی‌شود .

صلوات حافظه را تقویت مـی‌کند .

صلوات موجب توانگری هست .

صلوات موجب روشنایی قبر و قیـامت هست .

صلوات باعث تشریف فرمایی پیـامبر بـه موقع مرگ هست .

صلوات نور صراط هست .

صلوات باعث نجات از آتش جهنم و داخل شدن درون بهشت هست .

معنای صلوات

صلوات درون لغت بـه معنی «دعاست» و نماز را بـه جهت این کـه شامل دعا مـی‌شود «صلاة» مـی‌گویند.

اما صلوات درون مـیان عرف مردم شامل دو چیز مـی‌شود:

معنای اول:سلامو درود بی‌کران خداوند و فرشتگان وانی کـه ایمان بـه رسول خدا آوردند، بهجهت عظمت، مقام و منزلت آن حضرت صلوات بر محمد (صلی الله علیـه و آله)  وآلش مـی‌فرستند .

معنای دوم:صلوات بـه معنای نماز هست .

عده‌ای هم صلوات پروردگار عالم را بـه پنج معنی تقسیم مـی‌کنند .

۱) بـه معنای رحمت

۲) بـه معنای مغفرت

۳) بـه معنای شفاء

۴) بـه معنای تزکیـه

۵) بـه معنای کرامت

معنای حروف صلوات از دیدگاه علمای دین

بعضی از علمای دین حروف صلوات را بـه معنای خاصی بـه کار‌اند کـه عبارت‌اند از:

«صاد» درون صلوات از «صمد» هست که از اسماء خداوند هست .

«لام» درون صلوات از «لطیف» هست که از اسماء خداوند هست .

«واو» درون صلوات از «واحد» هست که از اسماء خداوند هست .

«هاء» درون صلوات از «هادی» هست که از اسماء خداوند عالم هست .

فضایل صلوات درون روایـات

رسول اكرم (صلی الله علیـه و آله) فرمودند:

«هر صد بار بر محمد و آل محمد (صلی الله علیـه و آله) صلوات بفرستد، خداوند صد حاجت او را برآورده مـی‌سازد.»

حضرت علی (علیـه السلام) مـی‌فرماید:

«هیچ دعایی بـه آسمان نمـی‌رسد مگر این کـه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد.»
[فواید جوشن صغیر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 00:55:00 +0000فواید جوشن صغیر

خواص بندهای دعای جوشن کبیر جهت حاجات

مجموعه: فواید جوشن صغیر داروخانـه معنوی

فواید جوشن صغیر خواص بندهای دعای جوشن کبیر جهت حاجات mimplus.ir

برای ختم هر کدام از بندهای دعای جوشن کبیر حتما 41 روز هر روز 7 بار خوانده شود.

 بند1: به منظور زیـادی روزی هر روز بخوانید.

 بند 2: به منظور رهایی از هر مـهلکه ای کـه نمـی توانید ار آن خلاص شوید.

 بند3:اگر دشمن زیـاد دارید درون مقابل آن بخوانید.

 بند 5: به منظور نزدیکی دل بـه خدای تبارک وتعالی و انیس و همدم شدن با او.

 بند6: به منظور خشوع و تواضع پیدا درون مقابل خدای تبارک وتعالی.

 بند 7: برایب روزی حلال.

 بند 14: به منظور آرامشانی کـه عصیـانگر هستند.

 بند 16: به منظور راهای از خوف نکیر ومنکر.

 بند 19: به منظور آسان گذاشتن از پل صراط.

 بند 20: به منظور حفظ ایمان و از دست نآن.

 بند 22:برای آسان شدن کارها قبل از اینکه دنبال آن بروید چند روز ذکر کنید.

 بند23: به منظور بیداری دل و حال خوش داشتن درون عبادات.

 بند 25: به منظور حفظ ایمان.

 بند 26: به منظور رفع غم وی کـه عاشق بیت اللّه الحرام است.( روزی 26 بار

 بند 31: اگر مـی خواهید همـیشـه درون اطاعت و عبادت خدا سر حال باشید و عاشق عبادت شوید یـا دیگری را عاشق عبادت کنید بـه نیت خود یـا دیگران بخوانید.

 بند 33: زبان بند بسیـار مـهمـی است.

 بند 35: به منظور عزیز شدن پیش مردم ،همسر وهمـه.

 بند 38: به منظور چشم و نظر.

 بند 41:برای رفع بلا.

 بند 42: اگر دوست دارید بـه رحمت خدا نایل شوید.

 بند 43: اگر از دست معصیت ها خسته شدید و دوست دارید ار آنـها خلاص شوید .

 بند 52: به منظور رفع ناراحتی اعصاب.

 بند 56 و57 : اگر بـه تهمتی دچار شدید این دو بند را بخوانید، فواید جوشن صغیر تهمت رفع شده و شخص تهمت زن بـه گرفتاری عجیبی دچار مـی شود.

منبع:شفاخانـه

. فواید جوشن صغیر . فواید جوشن صغیر
[فواید جوشن صغیر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 14:23:00 +0000فواید جوشن صغیر

خواص جوشن صغير+ع- ganjit.ir

خواص شگفت دعای سیفی صغیر معروف بـه دعای قاموس

دعای سیفی صغیر، فواید جوشن صغیر معروف بـه دعای قاموس، از جمله ادعیـه عظیم الشانی هست کهعلما خاصه اهل عرفان بر قرائت آن مدامت داشته اند. فواید جوشن صغیر ما درون اینجا قبل از هرچیز، خواص دعای سیفی صغیر را متذكر شده آنگاه اصل دعا را همراه با ترجمـه واعراب مـی‌آوریم:

۱٫ از علی ـ علیـه السّلام ـ نقل شده است. فواید جوشن صغیر هركس دِین وقرض داشته باشد و این دعا را بـه جهت ادای دین بخواند خدای تبارک و تعالیـاز خزانة غیبش دین او را اداء نموده، و او آسوده گردد.

۲٫ هركس آن را درون سفر یـا حضر بخواند آفتی بـه او نرسد.

۳٫و اگر دعا را نوشت و با خودش حمل كند، از شرّ دشمن و دزد و راهزن و هرمفسدی درون امان باشد. و اگر این دعا را با شكر یـا آبی كه از نـهری جاریبرداشته اند، بخواند و آن را بخورد، باب سعادت بر روی او گشوده شود و اسبابسفر برایش بـه بهترین وجه فراهم گشته و هنی نیك قرین او گردد.

۴٫ خواندن این دعا موجب رستگاری درون دو جهان مـی گردد.

وباز از آن حضرت نقل شده هست كه فرمودند: فواید جوشن صغیر درون اثنای خواندن دعای سیفی مُلهِمبه این حكمت شدم و دانستم كه هر خاصیتی درون دعای سیفی كبیر هست در اینكلمات نیز هست.

۵٫ عرفاء مـی فرمایند: هركس این كلمات (دعای سیفی) راهر روز یك بار بخواند، از سرّ توحید چیزی بر او منكشف گردد كه «لا عینٌرأت، و لا اُذُن سمعمت»۱ و هركس صد بار بخواند، صاحب كشف مـیگردد و از اهل یقین مـی شود. و این كلمات شریفه بـه جهت داشتن مقاصد و مضامـینعالیـه توحیدی، تأثیر بسزایی درون دل آدمـی دارد. و اگر بعد از دعای سیفی كبیر۲ خوانده شود درون سرعت اجابت بسیـار مجرّب است.۳

دعای سیفی صغیر درون كلمات بزرگان و عارفان

۱٫مرحوم سید هاشم حدّاد. یكی از عرفاء بزرگ، نظرش این بوده كه این دعا،آنقدر مضامـین قدرتی و سلطنتی دارد كه موجب قبض و تنگی صدر مـی گردد. و نبایدبدون اجازه استاد خوانده شود. یعنی معلوم مـی شود كه حتما انسان مراحلی ازعرفان و سیر و سلوك را بپیماید که تا لیـاقت و توان خواندن چنین دعائی را داشتهباشد. چنان كه نقل شده، مرحوم قاضی، بـه شاگردان خصوصی اجازه مـی دادند، ایندعا را بخوانند.

۲٫ ولی آیة الله مرعشی (ره) و همچنین آیة الله كشمـیری، هم خودشان مـی خوانده اند و به افراد هم توصیـه مـی كرده اند.

انواع ختم دعای شریف سیفی صغیر

مرحوم نراقی درون كتاب شریف خزائن،۴ ختم های مختلفی را به منظور آن ذكر كرده اند، كه از جمله آن:

۱٫نود و نـه (۹۹) مرتبه درون ۹۹ روز مـی باشد. و به افرادی هم کـه توصیـه كردهاند، بعد از انجام آن بـه نتیجه هم رسیده اند و به مدت ۴۳ روز جواب گرفتهاند و دشمنانشان نابوده شده اند. و از كلمات علماء و بزرگان بـه دست مـی آیدكه به منظور رفع دشمنی و نابودی آن خیلی مؤثر است.

۲٫ هكذا درون كتاب خزائن آورده اند كه: ۹۹ مرتبه درون طول ۹ روز خوانده شود.

۳٫ و هم چنین ۹۹ مرتبه درون طول سه روز هم سفارش شده هست كه ختم صغیر مـی نامند.

ازعلی ـ علیـه السّلام ـ نقل شده است. هركس دِین و قرض داشته باشد و این دعارا بـه جهت ادای دین بخواند خدای تبارک و تعالی از خزانة غیبش دین او رااداء نموده، و او آسوده گردد

دعای سیفی صغیر چه دعایی است؟

دراین مورد اقوال مختلف است، مرحوم ثقة الاسلام نوری، درون صحیفة ثانیـه علویـهمـی فرمایند: از دعاهای علی ـ علیـه السّلام ـ سیفی صغیر مـی باشد كه هماندعای قاموس مـی باشد. و ایشان مـی فرمایند این دعا درون شـهرت، كمتر از مناجاتخمسة عشر نیست. و در كلمات ارباب علمات و تسخیرات، آثار عجیبی به منظور آن ذكرشده است.

و هم چنین صالح جوهرچی درون كتاب «ضیـاء الصالحین»، دعای قاموس راهمان سیفی صغیر مـی دانند. منتهی متن این دعای شریف متفاوت است. یعنی متنیكه درون خزائن مرحوم نراقی آمده با متن مفاتیح و صحیفة علویـه فرق مـی كند چنانكه مرحوم شیخ عباس قمـی درون كتاب مفاتیح الجنان بـه نقل از صحیفه ثانیـه علویـهمـی فرمایند: منظور از دعای سیفی صغیر، همان دعای قاموس قدرت مـی باشد.

دعای سفی صغیر(قاموس)

شیخاجلّ ثقة الا سلام نورى عطَّرَ اللّهُ مرقده درون صحیفه ثانیـه علویّه آن راذكر كرده و فرموده كه از براى این دعا درون كلمات ارباب طلسمات و تسخیرات شرحغریبى هست و از براى او آثار عجیبه ذكر كرده اند و من چون اعتماد بر آننداشتم ذكر نكردم لكن اصل دعا را ذكر مى كنم تَسامُحا و تَاَسِّیـابالعُلماء الا علامِ و دعا این هست :

بنام خداى بخشاینده مـهربان

رَبِّ اَدْخِلْنى فى لُجَّةِ بَحْرِ اَحَدِیَّتِكَ وَطَمْطامِ یَمِّ وَحْدانِیَّتِكَ وَقَوِّنى

پروردگارا مرا درون مـیان دریـاى یگانگیت و در دل اقیـانوس یكتائیت وارد كن و نیرویم ده

بِقُوَّةِ سَطْوَةِ سُلْطانِ فَرْدانِیَّتِكَ حَتّى اَخْرُجَ اِلى فَضاَّءِ سَعَةِ رَحْمَتِكَ

به نیروى پیروز فرمانروایى تنـهائیت که تا من بـه فضاى وسیع رحمتت درآیم

وَفى وَجْهى لَمَعاتُ بَرْقِ الْقُرْبِ مِنْ اثارِ حِمایَتِكَ مَهیباً بِهَیْبَتِكَ

در حالى كه درون چهره ام پرتوهایى از برق نزدیكى بـه تو از آثار حمایتت موجود باشد و از هیبت تو هیبتى

عَزیزاً بِعِنایَتِكَ مُتَجَلِّلاً مُكَرَّماً بِتَعْلیمِكَ وَتَزْكِیَتِكَ واَلْبِسْنى خِلَعَ

گرفته باشد و به عنایت تو نیرومند گشته و به بركت تعلیم و پرورش تو با شوكت و گرامى شده باشد و خلعت

الْعِزَّةِ وَالْقَبُولِ وَسَهِّلْ لى مَناهِجَ الْوُصْلَةِ والْوُصُولِ وَتَوِّجْنى بِتاجِ

عزت و قبولى درگاهت را بـه من بپوشان و راههاى وصول و رسیدن بـه درگاهت را برایم هموار ساز و تاج

الْكَرامَةِ وَالْوَقارِ وَاَلِّفْ بَیْنى وَبَیْنَ اَحِبّاَّئِكَ فى دارِ الدُّنْیـا وَدارِ

بزرگوارى و وقار بر سرم نـه و مـیان من و دوستانت را درون دنیـا و آخرت آشتى و الفت بده و

الْقَرارِ وَارْزُقْنى مِنْ نُورِ اسْمِكَ هَیْبَةً وَسَطْوَةً تَنْقادُ لِىَ الْقُلُوبُ

از روشنى نام بزرگوارت هیبت و سطوتى روزى من كن كه دلها و ارواح مطیع و منقاد من گردند

وَالاْرْواحُ وَتَخْضَعُ لَدَىَّ النُّفوُسُ وَالاْشْباحُ یـا مَنْ ذَلَّتْ لَهُ رِقابُ

و نفوس و اشباح درون پیش من فروتن گردند اى كه درون برابرش گردنكشان خوار و

الْجَبابِرَةِ وَخَضَعَتْ لَدَیْهِ اَعْناقُ الاْكاسِرَةِ لا مَلْجَاَ وَلا مَنْجا مِنْكَ اِلاّ

پادشاهان خاضع و تسلیمند راه نجات و پناهگاهى از تو جز بسوى تو نیست و كمكى نیست مگر

اِلَیْكَ وَلا اِعانَةَ اِلاّ بِكَ وَلاَ اتِّكاَّءَ اِلاّ عَلَیْكَ ادْفَعْ عَنّى كَیْدَ

بوسیله خودت و اعتمادى نیست جز بر تو دور كن از من بداندیشى

الْحاسِدینَ وَظُلُماتِ شَرِّ المُعانِدینَ وَارْحَمْنى تَحْتَ سُرادِقاتِ

حسودان و تاریكیـهاى شر ستیزه جویـان را و در زیر پرده هاى عرش خود بر من ترحم كن

عَرْشِكَ یـا اَكْرَمَ الاْكْرَمـینَ اَیِّدْ ظاهِرى فى تَحْصیلِ مَراضیكَ وَنَوِّرْ

اى بزرگوارترین بزرگواران یـارى ده ظاهرم را درون تحصیل موجبات خوشنودیت و نورانى كن

قَلْبى وَسِرّى بِالاِْطِّلاعِ عَلى مَناهِجِ مَساعیكَ اِلهى كَیْفَ اَصْدُرُ

دل و اندرونم را بـه آگاه شدن بر راههاى وصول بـه سویت خدایـا چگونـه

عَنْ بابِكَ بِخَیْبَةٍ مِنْكَ وَقَدْ وَرَدْتُهُ عَلى ثِقَةٍ بِكَ وَكَیْفَ تُؤْیِسُنى مِنْ

از درون خانـه ات ماءیوسانـه بازگردم درون صورتى كه با اطمـینان بـه تو بدینجا آمده ام و چگونـه از

عَطاَّئِكَ وَقَدْ اَمَرْتَنى بِدُعاَّئِكَ وَها اَنَا مُقْبِلٌ عَلَیْكَ مُلْتَجِئٌ اِلَیْكَ

عطا و بخششت نومـیدم سازى درون صورتى كه خودت بـه دعا كردن وادارم كردى و هم اكنون من رو بـه تو آورده ام و پناهنده بـه تو

باعِدْ بَیْنى وَبیْنَ اَعْداَّئى كَما باعَدْتَ بَیْنَ اَعْداَّئى اِخْتَطِفْ اَبْصارَهُمْ

گشته ام مـیان من و دشمنانم را دور كن چنانكه مـیانـه خود آن دشمنانم را جدایى انداختى و به وسیله نور قدس خود

عَنّى بِنُورِ قُدْسِكَ وَجَلالِ مَجْدِكَ اِنَّكَ اَنْتَ اللّهُ المُعْطى جَلاَّئِلَ النِّعَمِ

و شوكت مجدت چشمانشان را از من نابینا كن كه همانا تویى خدایى كه بـه رازگویـانت نعمتهاى بزرگ

الْمُكَرَّمَةِ لِمَنْ ناجاكَ بِلَطاَّئِفِ رَحْمَتِكَ یـا حَىُّ یـا قَیُّومُ یـا ذَا الْجَلالِ

و پرارزش عطا كنى بـه وسیله ریزه كاریـهاى رحمتت اى زنده اى پاینده اى صاحب جلال

وَالاِْكْرامِ وَصَلَّى اللّهُ عَلى سَیِّدِنا وَنَبِیِّنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اَجْمَعینَ

و بزرگوارى و درود خدا بر سید ما و پیمبر ما محمد و آل

الطَّیِّبینَ الطّاهِرینَ.

پاك و پاكیزه اش همگى

خواص شگفت‌انگیز صلوات

صلوات نشانـه محبت بـه حبیب خداست .

صلوات باعث تقرب بـه خدا و رسول خدا مـی‌شود .

صلوات موجب شفاعت هست .

با صلوات حاجات برآورده مـی‌شود .

صلوات باعث آمرزش گناهان مـی‌شود .

صلوات موجب عافیت و شفای امراض مـی‌شود .

صلوات حافظه را تقویت مـی‌کند .

صلوات موجب توانگری هست .

صلوات موجب روشنایی قبر و قیـامت هست .

صلوات باعث تشریف فرمایی پیـامبر بـه موقع مرگ هست .

صلوات نور صراط هست .

صلوات باعث نجات از آتش جهنم و داخل شدن درون بهشت هست .

معنای صلوات

صلوات درون لغت بـه معنی «دعاست» و نماز را بـه جهت این کـه شامل دعا مـی‌شود «صلاة» مـی‌گویند.

اما صلوات درون مـیان عرف مردم شامل دو چیز مـی‌شود:

معنای اول:سلامو درود بی‌کران خداوند و فرشتگان وانی کـه ایمان بـه رسول خدا آوردند، بهجهت عظمت، مقام و منزلت آن حضرت صلوات بر محمد (صلی الله علیـه و آله)  وآلش مـی‌فرستند .

معنای دوم:صلوات بـه معنای نماز هست .

عده‌ای هم صلوات پروردگار عالم را بـه پنج معنی تقسیم مـی‌کنند .

۱) بـه معنای رحمت

۲) بـه معنای مغفرت

۳) بـه معنای شفاء

۴) بـه معنای تزکیـه

۵) بـه معنای کرامت

معنای حروف صلوات از دیدگاه علمای دین

بعضی از علمای دین حروف صلوات را بـه معنای خاصی بـه کار‌اند کـه عبارت‌اند از:

«صاد» درون صلوات از «صمد» هست که از اسماء خداوند هست .

«لام» درون صلوات از «لطیف» هست که از اسماء خداوند هست .

«واو» درون صلوات از «واحد» هست که از اسماء خداوند هست .

«هاء» درون صلوات از «هادی» هست که از اسماء خداوند عالم هست .

فضایل صلوات درون روایـات

رسول اكرم (صلی الله علیـه و آله) فرمودند:

«هر صد بار بر محمد و آل محمد (صلی الله علیـه و آله) صلوات بفرستد، خداوند صد حاجت او را برآورده مـی‌سازد.»

حضرت علی (علیـه السلام) مـی‌فرماید:

«هیچ دعایی بـه آسمان نمـی‌رسد مگر این کـه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد.»

منبع:ganjit.ir

خواص جوشن صغير+عکس
[فواید جوشن صغیر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 17:54:00 +0000فواید جوشن صغیر

سینمای 4 بعدی - خواص خواندن جوشن صغیر

خواص خواندن جوشن صغیر دعای جوشن صغیر کلیـات مفاتیح الجنان با ترجمـه استاد حسین انصاریـان دعای کمـیل متن و صوتی بـه همراه صوت نماز خواندن وهابیون روی پله های مسجدالحرام جزئیـات خواص خواندن جوشن صغیر هیئت حضرت ابوالفضل العباس ع تهرانسر عربی جوشَن کبیر دعایی هست برای شیعیـان کـه دعای کمـیل درون آن خدا نام‌ها صفات گوناگون آیـات ویکی‌پدیـا دُعاى جُوشَن كَبیرْ 1 اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ یـا اَللَّهُ یکی از سوره عجیب قرآن خواص فواید انشراح اذکار ادعیـه مناجات♥ارتباط 1 آن آیـات آین ابوالفضل ادعیـه اذکار از هست استاد اطلاع الجنان العباس انشراح انصاریـان اَسْئَلُكَ اَللَّهُ اَللّهُمَّ اِنّى‏ این با بر به منظور بند بنظر بـه بِاسْمِكَ ترجمـه تعداد تمرکز تهرانسر جزئیـات جوشن دعای کمـیل جوشَن جُوشَن حسین حضرت حقیر خدا خواص خواندن درون درخواست دعا دعای خواص خواندن جوشن صغیر دُعاى رساند رسانی روی سایت سمت سوره شیعیـان صغیر صفات صوت صوتی ع خواص خواندن جوشن صغیر عجیب عربی عرض فرهنگی فواید قرآن كَبیرْ لذا متن مسجدالحرام معا.

فواید جوشن صغیر سینمای 4 بعدی - خواص خواندن جوشن صغیر mimplus.ir

. فواید جوشن صغیر . فواید جوشن صغیر : فواید جوشن صغیر ، فواید جوشن صغیر
[فواید جوشن صغیر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 24 Jun 2018 20:21:00 +0000فواید جوشن صغیر

دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.ir

دانلود دعای جوشن صغیر

دعای جوشن صغیر بنا بـه روایـات شرحی گسترده تر از جوشن کبیر دارد. فواید جوشن صغیر این دعایی هست بلند کـه هنگامـی کـه هادی عباسی قصد کشتن موسی بن جعفر را کرد آن حضرت این دعا را خواند و در نتیجه حضرت محمد (ص) را درون خواب دید کـه به او فرمود حق تعالی دشمن تو را نابود خواهد کرد. فواید جوشن صغیر هم اکنون مـی توانید دعای جوشن صغیر را با نوای استادان مشـهور از سایت یـاس دانلود دریـافت نمایید.

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.ir فرمت : MP3

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.ir حجم : 15.2 مگا بایت

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.ir دانلود : دانلود دعای جوشن صغیر – باسم کربلایی

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.ir دانلود : دانلود دعای جوشن صغیر – حاج رضا بکائی

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.ir دانلود : دانلود دعای جوشن صغیر – مقدسی

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.ir دانلود : دانلود دعای جوشن صغیر – فرهمند

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.ir رمز : www.yasdl.com

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.ir منبع : یـاس دانلود

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irادعیـه و زیـارات مرتبط

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود آیت الکرسی با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود زیـارت عاشورا با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود دعای عهد با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود دعای ندبه با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود حدیثا با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود دعای کمـیل با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود دعای توسل با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود دعای افتتاح با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود مناجات امـیرالمومنین درون مسجد کوفه با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود زیـارت جامعه کبیره با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود حدیثا با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود دعای عرفه با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود دعای سمات با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود زیـارت ناحیـه مقدسه با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود زیـارت آل یـاسین با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود زیـارت وارث با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود دعای جوشن کبیر با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود دعای مجیر با صدای مداحان مشـهور

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود mimplus.irدانلود دعای ابوحمزه ثمالی با صدای مداحان مشـهور

، فواید جوشن صغیر

فواید جوشن صغیر دانلود دعای جوشن صغیر با صدای مداحان مشـهور |‌ یـاس دانلود
[فواید جوشن صغیر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 08:25:00 +0000