توصیف مدرسه ومعلم

توصیف مدرسه ومعلم شعر درون مورد معلم | گلچین زیباترین اشعار درون وصف معلم + 100 ... | اشعار زيبا درون وصف معلم - al-falah.ir | بازخورد پایـانی درون ابتدایی - سایت تدریس ایران | متن های زیبا به منظور تبریک روز معلم | تشکر از معلم کلاس اول - bargozideha.com |

توصیف مدرسه ومعلم

شعر درون مورد معلم | گلچین زیباترین اشعار درون وصف معلم + 100 ...

شعر درون مورد معلم,شعر درون مورد معلم کلاس اول,شعر درون مورد معلمان,شعر درون مورد معلم و استاد,شعر درون مورد معلم پرورشی,شعر درون مورد معلم بازنشسته,شعر درون مورد معلم خوب,شعر درون مورد معلم وشاگرد,شعر درون مورد معلم بد,شعر درون مورد معلم کودکانـه,شعر درون مورد معلم کلاس دوم,شعر درباره معلم کلاس اول,شعر درباره معلم و استاد,شعر درون مورد مربی پرورشی,شعر درباره معلم پرورشی,شعر درون باره معلم بازنشسته,شعر درمورد معلم خوب من,شعر درباره معلم خوب,شعر درون مورد روز معلم کودکانـه,شعر درباره معلم کودکانـه,شعر کودکانـه درون مورد روز معلم,شعر کودکانـه درون مورد مقام معلم,شعر درون مورد معلم به منظور کودکان,شعر کودکانـه درون مورد معلم و مدرسه,شعر های کودکانـه درون مورد معلم,دانلود شعر کودکانـه درون مورد معلم,شعر کودکانـه درون مورد تشکر از معلم,شعر درون وصف معلم,شعر درون وصف معلم و استاد,شعری درون وصف معلم,شعر زیبا درون وصف معلم,شعر درون وصف مقام معلم,شعر درون وصف روز معلم,شعر نو درون وصف معلم,شعر کودکانـه درون وصف معلم,بهترین شعر درون وصف معلم,شعر ترکی درون وصف معلم,شعری درون وصف معلم بازنشسته,شعری زیبا درون وصف معلم,شعری درون وصف روز معلم,شعر زیبا درون وصف معلم,اشعار زیبا درون وصف معلم,اشعار زیبا درون وصف مقام معلم,شعرهای زیبا درون وصف معلم,شعر زیبا درون وصف مقام معلم,یک شعر زیبا درون وصف معلم,شعر زیبا درون وصف روز معلم,شعری زیبا درون وصف روز معلم,شعری درون وصف مقام معلم,اشعار درون وصف مقام معلم,اشعار درون وصف روز معلم,شعر کوتاه درون وصف روز معلم,شعر وصف روز معلم,شعرهای کودکانـه درون وصف معلم,اشعار کودکانـه درون وصف معلم,بهترین اشعار درون وصف معلم,شعر معلم,شعر معلم وشاگرد,شعر معلم شـهریـار,شعر معلم کودکانـه,شعر معلم سهراب سپهری,شعر معلم سپاس,شعر معلم ایرج مـیرزا,شعر معلمـی,شعر معلمتی ازف لک التحیـه,شعر معلم مـهربان من,شعر درون مورد معلم وشاگرد,شعر طنز معلم وشاگرد,دانلود شعر معلم وشاگرد,شعر درباره معلم شـهریـار,شعر روز معلم شـهریـار,شعر روز معلم از شـهریـار,شعر روز معلم کودکانـه,شعر کودکانـه درون مورد معلم,شعر به منظور روز معلم کودکانـه,شعر درباره روز معلم کودکانـه,شعر های کودکانـه معلم,شعر کودکانـه درون مورد روز معلم,شعر درون مورد روز معلم کودکانـه,شعری کودکانـه معلم,شعر کوتاه معلم کودکانـه,شعر معلم و شاگرد سهراب سپهری,شعر معلم و کودک سهراب سپهری,شعر تنبیـه معلم از سهراب سپهری,شعر درباره معلم از سهراب سپهری,شعر سهراب سپهری درمورد معلم,شعر سهراب سپهری درباره ی معلم,متن شعر معلم سپاس,دانلود شعر معلم سپاس,شعر سرود سپاس معلم,شعر درباره سپاس معلم,دانلود شعر سرود سپاس معلم,شعر درون مورد سپاس معلم,شعر معلم از ایرج مـیرزا,شعر ایرج مـیرزا درون وصف معلم,شعر ایرج مـیرزا درون باره معلم,شعر ایرج مـیرزا درون مقام معلم,شعر یـا معلمـی,شعر الى معلمـی,شعر شکرا معلمـی,شعر عن معلمـین,شعر فی معلمـی,قصیده معلمتی ازف لک التحیـه,شعر معلم مـهربان من ستاره آسمان من,شعر معلم مـهربان من ستاره ی آسمان من,شعر ای معلم مـهربان من,متن شعر معلم مـهربان من

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را درون مورد معلم به منظور شما تهیـه نماییم.برای دیدن این اشعار بـه ادامـه مطلب مراجعه نمایید.معلمـی شغل انبیـا هست و اجری عظیم دارد و باید همـیشـه متشکر از معلمان عزیزمان باشیم.

حروف درس الفبا ی ما معلم بود

تمام صحبت ما یک صدا معلم بود

به روی تخته ی چوبی همـیشـه بی پایـان

شروع نام خدابود، توصیف مدرسه ومعلم که تا معلم بود

شعر درون مورد معلم

خوشا! القاب و نام تو معلم

خوشا! عزو مقام و تو معلم

سخنـهایت بود آب حیـاتم

خوشا! درس و کلام تو معلم

شعر درون مورد معلم کلاس اول

تو ای باروح وجان من صمـیمـی

تو ای آموزگارم ، بهترینی

کنددرچهره ات گل آشیـانـه

کلید مشکلات سرزمـینی

شکوه دستهایت آسمانی

کلید مخزن گنج الهی

پیمبرگفته من آموزگارم

علی شدبنده ی روح معانی

دوباره دوره کردی کودکی را

دوباره بخش کردی عاشقی را

شعر درون مورد معلمان

ای معلم ای سر و پا جان من

 ای طلوع مـهتاب تابان من

               ای کـه بی تو کوه علم ریزد زمـین

 ای هستی ،ای خورشید تابان سفید

                    اگر بی تو باشد هم جهان

 نخواهم زنده ماند ای روح من

                                        ای کـه در مقابلت

 زبانم قاصر است

                ای زمـین ،ای کهکشان ،ای کوه علم

 جان من ،ای هستیم ،ای خون من

 ای معلم ،ای سر و پا ،جان من

    ای کـه بی تو بشکند سنگ صبور

    ای هستی ،ای خورشید تابان سپید

شعر درون مورد معلم و استاد

یـاد وقت مدرسه

لحظه های پرنشاط کودکی

مـی نوشت خانم معلم تند تند

از حساب و از علوم و هندسه

شعر درون مورد معلم پرورشی

هر دم کـه مـی گویی سخن

جان مـی دهی ما را بـه تن     

 در جان دمـیدن درون بدن

اعجاز عیسا مـی کنی

شعر درون مورد معلم بازنشسته

با دانش خود هر زمان

بخشی حیـات جاودان

خضری و آب زندگی

در ساغر ما مـی کنی

شعر درون مورد معلم خوب

دستت چو از گچ شد سپید

آید ید بیضا پدید

یعنی بـه هنگام عمل

اعجاز موسا مـی کنی

شعر درون مورد معلم وشاگرد

همـه برپا ،

 چه برپایی شد آن برپا،

معلم نشئتی دارد ،

 معلم علم را درون قلب مـی کارد،

 معلم گفته ها دارد،

یکی از بچه های آن کلاس درس گفتا بچه ها برجا .

شعر درون مورد معلم بد

سلام ای معلم بزرگوار

که رهنمای زندگانی منی

رفیق دوره ی عزیز کودکی

چراغ دوره ی جوانی منی

شعر درون مورد معلم کودکانـه

تو با کلام گرم و مـهربان خود

به من شجاعت و امـید مـی دهی

مرا هراس از غم سیـاه نیست

تو مژده های شادی سپید مـی دهی

شعر درون مورد معلم کلاس دوم

سلام ای کـه در اتاق تنگ درس

دل مرا چو آسمان گشوده ای

به پرتو سواد دیده ی  مرا

به راز های این جهان گشوده ای

شعر درباره معلم کلاس اول

ای نشانـه ی پاکی

ای امـید بیداری

ای معلم خوبم

ای محبت جاری

من اسیر شب بودم

توچراغ راه من

مثل ماه تابیدی

در شب سیـاه من

از تو دیدگان من

چون ستاره روشن شد

نکته های شیرینت

شمع روشن من شد

راه زندگانی را

تو بـه من نشان دادی

شور و عشق و ایمان را

در دلم تو بنـهادی

خانـه ی دل من شد

جایگاه مـهر تو

من همـیشـه مـی مانم

در پناه مـهر تو

شعر درباره معلم و استاد

به علم افزون و والائی معلم

اگر چه بی تمنایی معلم

فضیلت آنچنان اندر وجودت

که گویـا چون معمایی معلم

شعر درون مورد مربی پرورشی

کنون سرباز قرآنی معلم

محصل جسم و تو جانی معلم

محصل چون قمر محتاج نور است

توئی خورشید نورانی معلم

شعر درباره معلم پرورشی

من معلم هستم

حرفه ام هست رسالات نبی

شغل من پرورش گل باشد

گل و ریحان ُغنچه های کوچک

مریم و نرگس و شب بو

یـاس و شبنم ُُرزخوشبو

همـه شاگردانم گل هستند

نوگلانم همـه سوگل هستند

شعر درون باره معلم بازنشسته

گفت استاد مبر درس از یــاد

یـاد باد آن چه مرا  گفت استاد

یـاد باد آن کـه مرا یـاد آموخت

آدمـی نان خورد از دولت یـــاد

شعر درمورد معلم خوب من

اسم من گم شده است

لا بهورق کهنـه ی آن لایحه ها

زیر آن بند غریب

پشت انبوهی از آن شرط و شروط…

لای آن تبصره ها

اسم من گم شده است

در تریبون معلق شده سخت سکوت

حق من گم شده است.

زنگ انشاء

کسی انگار نمـی خواست معلم بشود

شعر درباره معلم خوب

پس

تا هستم و هست دارمش دوست

نازنینا بدان کـه شاگردت

تامعلم نشد تو را نشناخت

شعر درون مورد روز معلم کودکانـه

ای معلم صفای جان تو باد

سر ما خاک آستان تو باد

مست صهبای عشق لمیزلی

دل تو جان تو روان تو باد

شعر درباره معلم کودکانـه

صدایت نغمـه ای از باغ فردوس ، معلم ای طنین هستی من

تویی سرچشمـه ی آرامش و علم ، معلم ای فروغ دیده ی من

وجودت شمع سوزان زمانـه ، معلم اسوه ی آزادی من

ببوسم دست های مـهربانت ، معلم خاک پایت سرمـه ی من

شعر کودکانـه درون مورد روز معلم

معلم ساربان علم و عشق است

معلم مـیزبان مـهر و عشق است

معلم سایـه بان معرفت ها

خریدار دل بیدار عشق است

شعر کودکانـه درون مورد مقام معلم

در جوهره ی خود کم کم سوخت معلم

تا درس محبت بـه من آموخت معلم

در مکتب او تاک بـه افلاک رساندیم

نزدیکتر از هر و هر دوست معلم

شعر درون مورد معلم به منظور کودکان

دانی کـه عاشق بی ادعا معلم هست ؟

شمع همـیشـه ی دوران معلم هست ؟

پروانـه سوخت که تا که دهد درس عاشقی

آن کـه سوخت بهر من و تو معلم است

شعر کودکانـه درون مورد معلم و مدرسه

معلم توئی نور امـید من

تو چون مادری، هم دل و جان من

تو قلبت چو شیشـه زلال و روان

تو چون آینـه همچو این آسمان

تو همچون ستاره درخشان بـه نور

به مثل بلوری و دریـای نور

شعر های کودکانـه درون مورد معلم

سلام بر نام نیکت ای معلم

درود بر عشق پاکت ای معلم

دوش کودکی ام نام تو و یـاد تو بود

در دل من خنده استاد بود

دانلود شعر کودکانـه درون مورد معلم

آن معلّم آن مرّبی آن کـه او

از فنونش عالمـی پرداختــــــــه

او عزیز هست و مقامش پاس دار

چونکه یزدان نام او بنگاشته

شعر کودکانـه درون مورد تشکر از معلم

در بــزم عشق شمــع فـــروزان معلم است

مـــردم چو پیکرند اگر ، جان معلم است

آن بــاغبــــان گلشن اندیشـه هـــای ژرف

پـــــروردگار روح حکیمـــان معلم است

شعر درون وصف معلم

هر چه مـی دانست آموخت مرا

غیر یک اصــل کـه نا گفته نـهاد

قدر استــــاد نکو دانستن

حیف استاد بـه من یـاد نداد

شعر درون وصف معلم و استاد

در مکتب تو همـیشـه شاگردم من

دور از رخ تو همـیشـه پر دردم من

در فصل بهار و روز استاد ببین

بی نور معلم این چنین زردم من

دانلود شعر معلم وشاگرد

معلم ای فروغ جاودانی، معلم مـهر پاک آسمانی

معلم ای چراغ راه دانش، معلم آیـه های مـهربانی

مرا ازجهل ونادانی رها کن، مرا باعلم و ایمان آشنا کن

بیـا ای گل تو از گهواره که تا گور، مرا باعلم و دانش آشنا کن

شعر درباره معلم شـهریـار

معلم کیمـیای جسم و جان است

مــعلم رهنمای گمرهان است

شـده حک بر فراز قله ی عشق

معلم وارث پیغــــمبران است

شعر روز معلم شـهریـار

آئینـه اندیشـه نمایی تو معلم

بخشنده ترین بعد خدایی تو معلم

در رهگذر شب زدگان مشعل نوری

بر گمشدگان راهنمایی تو معلم

شعر روز معلم از شـهریـار

در حافظه زیرک دیروز زمانـه

جاویدترین رمز بقایی تو معلم

ای مالکِ گنج هنر و دانش و تقوا

ازتهمتِ ایـام رهایی تو معلم

تو همچون چشمـه امـید مایی

امـید نسل فردایی معلم

محصل چون گل و خود باغبانی

نسیم عطر گلهایی معلم

درون ظلمت و فقر و جهالت

تو شمع بزم شبهایی معلم

ز درد هر دل بیماری آگه

طبیب زخم دلهایی معلم

شعر روز معلم کودکانـه

معلم شکوه سخن درون زمـین

معلم عروج هنر با یقین

معلم بلندای پرواز نور

معلم سرودی ز دریـای شور

شعر کودکانـه درون مورد معلم

یک پدر بخشنده آب و گل است

یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامـین برترین

آنکه دین آموزد و علم یقین

روز معلم بر همـه ی معلمان مبارک باد

شعر طنز معلم وشاگرد

از پدر گر قالب تن یـافتیم

از معلم جان روشن یـافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو

چون خدا مشکل توان تعریف تو

شعر درون مورد معلم وشاگرد

اگر داری تو عقل و دانش وهوش

معلم هر چه مـی گوید گوش !

معلم چون پدر والا مقام است

معلم مستحق احترام است

معلم را مرنجان هرگز از خویش

مزن با حرف بی جا بر دلش نیش !

شعر معلم مـهربان من

چهی هر دو لبم را بـه الف باز نمود

چهی جامـه تقوا بـه تنم ساز نمود

ای معـلم کـه تـو را دانـش بسیـار بـوَد

جان شاگرد بـه فدایت کـه سزاوار بوَد

شعر معلمتی ازف لک التحیـه

صبری کـه در مثال بـه ایوب مـی زنند

از فضل کردگار لباس معلم است

از جمله شغل پیـام آوران معلمـی است

آنکه ارث نبی را معلم است

شعر معلمـی

اندیشـه ام از تو سبز و آباد شده

از جهل وغم این فکرتم آزاد شده

در مکتب پاک و شاد استاد ببین

غم رفته زجانم ودلم شاد شده

هفته معلم گرامـی باد

شعر معلم ایرج مـیرزا

دانی کـه عاشق بی ادعا معلم است

شمع همـیشـه روشن دوران معلم است

پروانـه سوخت که تا که دهد درس عاشقی

آن کـه سوخت بهر من و تو معلم است

شعر معلم سپاس

در مکتب تو همـیشـه شاگردم من

دور از رخ تو همـیشـه پر دردم من

در فصل بهار و روز استاد ببین

بی نور معلم این چنین زردم من

شعر معلم سهراب سپهری

عاشق شدن و ماندن درون حس جوانی

با تیر قلم بر دلمان دوخت معلم

از نقش زدن با قلمـی بر دل دیوار

نوری ز حقیقت بـه دل افروخت معلم

شعر معلم کودکانـه

آموزش عشقم از همـین مکتب توست

اندوخته ی سوادم از اینتوست

گفتم کـه مریضم و بیـا بستر من

چون عامل دردم این غم و این تب توست

شعر معلم شـهریـار

در جوهره خود کم و کم سوخت معلم

تا درس محبت بـه من اموخت معلم

درمکتب او تاک بـه افلاک رساندیم

نزدیک تر از هر و هر دوست معلم

شعر معلم وشاگرد

با این گچ عشق تخته ی جانم زن

خطّی ز کلام خود بـه ایمانم زن

صد درس درون این کلاست آموخته ام

یک درس ز عشق جان ویرانم زن

شعر معلم

قسم بـه نام پیـام آوران آگاهی

تمام درد بشر را دوا معلم بود

شکوه صبر وصلابت چو کوه مـی بارید

سه تیغ مـهر ؤ سنگ بلا معلم بود

بهترین اشعار درون وصف معلم

شب وروزش همـه درون فکرتعلیم

سر و سرّ درونش درد عشق است

معلم را نباید بُرد از یـاد

مقام او مقام اهل عشق است

اشعار کودکانـه درون وصف معلم

حروف درس الفبا ی ما معلم بود

تمام صحبت ما یک صدا معلم بود

به روی تخته ی چوبی همـیشـه بی پایـان

شروع نام خدابود، که تا معلم بود

شعرهای کودکانـه درون وصف معلم

اسم تو را معلم

تو را کـه مـهربانی

در باغ علم و ایمان

همـیشـه باغبانی

از خرد, از زندگانی

ای معلم, ای مدرس

 ای ژیـامت جاودانی

گاه سبزی گاه آبی

شعر وصف روز معلم

معلم ام چه خوب و مـهربونـه

وقتی مـی خنده مثل گل مـی مونـه

وقتی مـیاد توی کلاس مـی شینـه

فکر مـی کنم فقط منو مـی بینـه

شعر کوتاه درون وصف روز معلم

شاعر کـه شدم مشق شبانـه ی تمام کودکان جهان را مـی نویسم

دیگر چه فرق مـی کند کـه معلمان چوب بـه دست

به یکنواختی خطوط مشق های شبانـه شک ببرند یـا نبرند ؟

اشعار درون وصف روز معلم

 با یزیدی و جنیدش بیـاید تجرید

ترک و تجرید مشایخ بـه تو معلم نشود؟

اشعار درون وصف مقام معلم

 عروس زشت زیبا چون توان دید

وگر بر خود کند دیبای معلم

شعری درون وصف مقام معلم

 شوخی اطفال را درون روزگار کودکی

بود لنگر چون معلم پله تمکین ترا

شعری زیبا درون وصف روز معلم

 طفل بازیگوش آرام از معلم مـی برد

تلخ دارد زندگی بر ما دل خودکام ما

شعر زیبا درون وصف روز معلم

 دل شوریده را گفتم خرد از عشق باز آرد

ندانستم کـه پروای معلم نیست طوفان را

یک شعر زیبا درون وصف معلم

 از گوشمال، دست معلم کبود شد

شوخی ز سر نـهشت دل خردسال ما

شعر زیبا درون وصف مقام معلم

 عقل هست که موقوف بهب هست کمالش

حاجت بـه معلم نبود مشق جنون را

شعرهای زیبا درون وصف معلم

 از سیلی معلم گردد روان سبق ها

افزون شود روایی از سکه سیم و زر را

اشعار زیبا درون وصف مقام معلم

 محو دنیـا را بـه گرد دل نگردد یـاد مرگ

از معلم طفل هنگام تماشا غافل است

اشعار زیبا درون وصف معلم

 از معلم مـی برد آرام صائب طفل شوخ

زندگانی با دل بی تاب مشکل است

شعر زیبا درون وصف معلم

 گر چه محتاج معلم نیست آن بیدادگر

فتنـه با چندین زبان آموزگار چشم توست

شعری درون وصف روز معلم

 ترک عادت همـه گر زهر بود دشوارست

روز آزادی طفلان بـه معلم بارست

شعری زیبا درون وصف معلم

 به تنگ آمد معلم آنچنان از شوخی طفلان

که هر ساعت بـه تقریبی زمکتب خانـه برخیزد

شعری درون وصف معلم بازنشسته

 کف بی مغز چه پروای معلم دارد؟

روی عنبر سیـه از سیلی دریـا باشد

شعر ترکی درون وصف معلم

 زخم معلم زند آن چوب کیست

کیست کـه او بند قضای تو نیست

بهترین شعر درون وصف معلم

 معلم خانـه چشمش چه رسم آورد درون عالم

که طمع افتاد موران را سلیمان را فریبیدن

شعر کودکانـه درون وصف معلم

 باز جان صید کنی چنگل او درشکنی

تن شود کلب معلم تش بی ناب کنی

شعر نو درون وصف معلم

 این معلم کـه خرد بود بشد ما طفلان

یکدگر را ز جنون تخته زنانیم همـه

شعر درون وصف روز معلم

 معلم بر رخ منظور حیران

ز طفلان شور حسنش درون دبستان

شعر درون وصف مقام معلم

 مفت هست اگر سنگدلیـهای معلم

دلجویی اطفال بـه آدینـه گذارد

شعر زیبا درون وصف معلم

 بودم معلم ملکوت اندر آسمان

از طاعتم هزار هزاران خزانـه بود

شعری درون وصف معلم

 همـه قبیله من عالمان دین بودند

مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

. توصیف مدرسه ومعلم . توصیف مدرسه ومعلم : توصیف مدرسه ومعلم
[توصیف مدرسه ومعلم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 21:26:00 +0000توصیف مدرسه ومعلم

اشعار زيبا درون وصف معلم - al-falah.ir

توی دفترچه ی پر حجم زمان

دیرگاهی است
فراموش شدم.

اسم من گم شده است
لا بهورق کهنـه ی آن لایحه ها

زیر آن بند غریب
پشت انبوهی از آن شرط و شروط

لای آن تبصره ها
اسم من گم شده است

در تریبون معلق شده سخت سکوت
حق من گم شده است.

زنگ انشاءکسی انگار
نمـی خواست معلم بشود

شان من گم شده است
شان من نیست بنالم
شان من نیست بگویم

زتهی ، توصیف مدرسه ومعلم ز نبود
یـا از این زخم کبود
لیک رنگ رخساره
گواهی دهد از سر درون

از همـه رنج فزون.
اسم من گم شده است

نردبانی شده ام
صاف بـه دیوار ترقی
تا کـه این نسل و ان نسل
پای بر پله ی من
سوی فردا بروند

و غریبانـه فراموش شوم
اسم من گم شده است.

. توصیف مدرسه ومعلم . توصیف مدرسه ومعلم : توصیف مدرسه ومعلم
[توصیف مدرسه ومعلم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 22:27:00 +0000توصیف مدرسه ومعلم

بازخورد پایـانی درون ابتدایی - سایت تدریس ایران

teach98.ir

بازخورد پایـانی درون ابتدایی

  بازخورد پایـانی چیست؟

منظور از «بازخورد پایـانی »نیز، توصیف مدرسه ومعلم عبارت هست از انعکاس یـا ارائه یـا عرضـه ی رتبـه و توصـیفی کـه سطحی از دست یـابی بـه اه را نشان مـیدهد؛ یـا نظر و واکنش معلم، نسبت بـه پیشرفت تحصیلی دانش آموز است، کـه در قالب گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی (کارنامـه)ارائه مـیشود.

در دوره ابتدایی (پایـه اول که تا ششم)، معلم وظیفه دارد، طبق ماده ۳آیین نامـه ارزشیـابی پیشرفت تحصیلی – تربیتی دوره ابتدایی، با عنایت بـه وظیفه ی پاسخگویی، درون دو یـا سه نوبت از سال تحصیلی )نوبت اول -مـهر ماه که تا پایـان دی- و نوبت دوم – مـهر ماه که تا خردادماه – و نوبت شـهریور -لغایت ۱۵شـهریور-( با استفاده از شواهد سودمند، معتبر و منصفانـه جمعآوریشده درون پوشـه کار وسایر اطلاعات و مستندات، جهت ارائه بـه ذی نفعان (والدین، دانشآموز و مدیریت مدرسه) بازخورد پایـانی ارائه نماید.

سطح

                     توصیف عملکرد درس ھنر

فرزند ھنرمندم با علاقه و اشتیـاق فعالیت ھای نقاشی،کاردستی،شعر و قصه و نمایش را
انجام مـی دھد ودر استفاده از ابزار نیز مـهارت قابل تحسین از خود نشان مـی دھد.
ھمچنین از نوع ارتباط مناسب خود با طبیعت استفاده کرده و در خلق آثار ھنری زیبا از
آن بھره مـی برد. توصیف مدرسه ومعلم وی اکنون مـی تواند از توانمندی ھا و فعالیت ھای ھنری کـه در این
زمـینھ بدست آورده درون سایر دروس نیز استفاده نماید. توصیف مدرسه ومعلم نقاشی به منظور دیکته ھایی کـه نوشته
ای را توصیـه مـیکنم که تا در نـهایت دفتر دیکته زیبایی ھمراه با نقاشی داشته باشی.

                                   خیلی خوب

فرزند نازنینم با علاقه زیـاد مـیتواند بیشتر فعالیت ھای مربوط بـه نقاشی ، کاردستی و
قصه انجام دھد درون اجرای نمایش بـه نظر مـی رسد به منظور انجام حرکات نمایشی باید
انعطاف بیشتری داشته باشد . با شرکت درون کلاس ھای ورزشی و انجام حرکات پایـه مـی
تواند بـه موفقیت ھای زیـادی برسد

                                         خوب

فرزندم مـی تواند برخی از فعالیت ھای نقاشی و کاردستی ،قصه و شعر و نمایش را
انجام دھد. درون استفاده از ابزار نکات ایمنی را بھ خوبی رعایت مـی کند اگر بـه صرفه
جویی درون ابزار ھم توجه کافی کند. با استفاده از دور ریختنی ھا مـی توانید کارھای
ھنری متناسب با سن خود تولید کنید .

                                         قابل قبول

فرزندم به منظور انجام فعالیت ھای نقاشی و کاردستی نیـاز بـه تمرین و توجه بـه محیط اطراف خود دارد
. طبیعت مـی تواند به منظور تولید ھنری منبع قابل دسترس باشد. درون استفاده از ابزار توجه بـه نکات
ایمنی ضروری هست والدین محترم با ھمراهی فرزند خود درون طبیعت و نمایشگاه ھای ھنری
مـی تواند زمـینـه علاقه
بیشتر ایشان را بـه ھنر فراھم سازد .

                                   نیـاز بـه تلاش

نمونـه ای از بازخورد پایـانی درون نوبت دوم

سطح

               توصیف عملکرد درس قرآن

آداب خواندن قرآن رارعایت مـی کند.عبارات وآیـات قرآن رابخش بخش مـی خواند.
دوسوره ازھفت سوره راازحفظ مـی خواند.به پیـام قصه ھای قرآنی علاقه داردوبرای ھم
کلاسی ھایش بازگومـی کند.درجمع خوانی سوره ھا وعبارات قرآنی فعالانـه شرکت مـی کند.توصیـه مـی شودبخش قرآن ویژه تابستان وجزءسی قرآن رازیرنظربزرگتریـامربی
کارکندودرصورت علاقمندی درکلاس ھای تابستانی قرآن برایب مھارت ھای قرآن
شرکت کند.

                                  خیلی خوب

آداب خواندن قرآن رارعایت مـی کند.عبارات وآیـات قرآن رابخش بخش مـی خواند. یک
سوره ازھفت سوره راازحفظ مـی خواند.به پیـام وقصه ھای قرآنی علاقه دارد. وفقط
برای ھم گروهی ھایش بازگومـی کند. درجمع خوانی سوره ھا بااستفاده از لوح فشرده
شرکت مـی کند.توصیـه مـی گرددبرای روخوانی بھتروجمع خوانی بااستفاده ازلوح فشرده
تمرین کند.

                                    خوب

برخی از آداب خواندن قرآن رارعایت مـی کند. باتمرین وکمک عبارات وآیـات قرآن
رابخش بخش مـی خواند.یک سوره ازھفت سوره راباکمک ازحفظ مـی خواند.به قصه
ھای قرآنی علاقه دارد. بھ نظرمـی رسدجھت دست یـابی بـه ھدف ھای بخش بخش خوانی
،آداب خواندن قرآن ،داستان ھا وپیـام ھا ی قرآنی بایدزیرنظربزرگ ترخود تمرین
وفعالیت کن.

                                قابل قبول

باتذکرھای مکرربرخی از آداب خواندن قرآن رارعایت مـی کند. باتمرین وکمک
عبارات وآیـات قرآن رابخش بخش مـی خواند. بـه قصه ھای قرآنی علاقه نشان مـی دھد.
به نظر مـی رسدجهت دست یـابی بـه ھدف ھای بخش بخش خوانی،آداب خواندن قرآن
،داستان ھا وپیـام ھا ی قرآنی بایدزیرنظربزرگ ترخودویک متخصص تعلیم وتربیت به
صورت منظم وبابرنامـه فشرده تمرین وفعالیت کند.

                                نیـاز بـه تلاش

نمونـه ای از بازخورد پایـانی درون نوبت دوم

سطح

          توصیف عملکرد شایستگی های عمومـی

بھداشت وایمنی فردی رارعایت مـی کند.مسئولیت پذیراست.به مطالعه وکتابخوانی علاقه
داردوبرای یـادگیری بیشترتلاش مـی کند.درکارگروھی فعالانـه شرکت مـی کند.به ارزش ھای ملی
ومـیھنی احترام مـی گذارد.آموخته ھای اخلاقی رادررفتاروکردارش بروزمـی دھد.توصیـه مـی
شوددرنـهادھایی ھمچون کتابخانـه ھای عمومـی وانجمن ھای کودک و…عضوشودوفعالیت کند.

                            خیلی خوب

اکثرمواردبھداشت وایمنی فردی رارعایت مـی کند.مسئولیت پذیراست.به مطالعه وکتابخوانی علاقه
داردوبرای یـادگیری تلاش مـی کند.درکارگروھی شرکت مـی کند.به ارزش ھای ملی ومـیھنی
احترام مـی گذارد.اکثرآموخته ھای اخلاقی رادررفتاروکرداربروزمـی دھد.توصیـه مـی شودباتشکیل
گروه مطالعه وکتابخوانی ازھم کلاسی ھاوھم سالان خوددعوت کندتاباتعیین ھنجارھایی بـه فعالیت
بپردازند.

                                خوب

اغلب مواردبھداشت وایمنی فردی رارعایت مـی کند.گاھی مسئولیت پذیراست.اغلب بـه مطالعه
وکتابخوانی علاقه داردوبرای یـادگیری باتذکر تلاش مـی کند.درکارگروھی شرکت مـی کند.به
ارزش ھای ملی ومـیهنی احترام مـی گذارد.توصیـه مـی گرددآموخته ھای اخلاقی
رادررفتاروکردارخودنشان دھدوباعلاقه نکات ایمنی رارعایت کند ومسئولیت پذیرباشد

                              قابل قبول

برخی از مواردبھداشت وایمنی فردی رارعایت مـی کند.برای مسئولیت پذیری، مطالعه ویـادگیری
نیـازبه راھنمایی وتذکرمعلم دارد.برخی ازآموخته ھای اخلاقی رارعایت مـی کند.به نظرمـی
رسدبرای رسیدن بـه اھ؛بھداشت وایمنی،رعایت آموخته ھای اخلاقی،مسئولیت پذیری،احترام
به ارزش ھای ملی ومذھبی،توجه بـه مطالعه وکتاب خوانی وتلاش به منظور یـادگیری بیشتردرمکان ھا
وزمان حتما زیرنظربزرگترخودتمرین وممارست کند.

                              نیـاز بـه تلاش

نمونـه ای از بازخورد پایـانی درون نوبت دوم

سطح

                           توصیف عملکرد علوم

خیلی خوب

نرگس پیوسته داوطلبانـه درون فرآیند یـادگیری کلاسی شرکت نموده و با تلاش قابل تقدیر خویش بـه ما نشان داده هست که چگونـه مـی تواند با مھارت از آموخته ھای خود از فعالیت ھای زندگی خود استفاده نماید. ھمچنین وی با بیـان یـافته ھای علمـی تسلط خود بر موضوعات مختلف درسی علوم را نشان مـی دھد.

خوب

وی درون بیشتر موارد ضمن بـه کارگیری آموخته ھای قبلی خود بـه بیـان نظرات و عقاید
خود درون موضوعات مختلف مـی پردازد و با ارایـه فعالیت ھای تحقیقی مربوط بـه درس
علوم نشان داده کـه به سطح توانمندی خوبی درون این خصوص رسیده است.

قابل قبول

در مواردی با کمک معلم و ھمکلاسی ھایش درون فرآیند یـادگیری شرکت نموده و قادر
است با حمایت اطرافیـان آموخته ھای قبلی خود را یـادآوری و از آنھا به منظور رسیدن به
یـادگیری مورد نظر استفاده نماید.

نیـاز بـه تلاش

نرگس به منظور درگیر شدن درون فعالیت ھای یـادگیری نیـازمند تشویق و ترغیب پیوسته
است او آغاز بـه تلاش به منظور ارتباط آموخته ھای قبلی خویش با مطالب جدید نموده
است و امـید هست با استفاده از زمان و فرصت ھای خود آن را تکمـیل نماید.

نمونـه ای از بازخورد پایـانی درون نوبت دوم

سطح

توصیف عملکردتربیت بدنی

حرکات پایـه را بـه خوبی فرا گرفته و در اجرای آن کوشاست.از آمادگی جسمانی
خوبی برخوردار هست و درون فعالیتھای گروھی حضور فعال دارد.مـی تواند با عضویت
در باشگاه و انجام فعالیت ورزشی درون یک رشتھ تبحر لازم را بـه دست آورد.

                                خیلی خوب

در بیشتر مواقع درون انجام حرکات پایـه موفق هست و پیداست با تمرین بیشتر حرکات
مـیتواند بیشتر موفق باشد.

                                       خوب

تا حدی حرکات پایـه را فرا گرفتھ هست وبا کمـی کمک درون انجام برخی حرکات موفق
است و ازآمادگی نسبی برخوردار است.مـیتواند با شرکت درون کلاسھای ورزشی
آمادگی جسمانی خود را بالاتر ببرد.

                                      قابل قبول

در انجام حرکات ورزشی پایـه نیـاز بھ حمایت دارد و با استفاده از این نوع حمایت مـی تواند درون انجام فعالیت ھای محوله موفق شود.
انجام حرکات زیر نظر مربی و تمرین بیشتر حرکات او را درون انجام حرکات ورزشی
پایـه کمک خواھد نمود.

                                    نیـاز بـه تلاش

نمونـه ای از بازخورد پایـانی درون نوبت دوم

توصیف عملکرد فارسی

                               سطح

خوب گوش مـی دهدوعالعمل مناسب نشان مـی دهد.درانتقال پیـام خود،جمله های مناسب رابرمـی
گزیند.متون درسی راروان مـی خواندوپیـامـهای متنی وتصویری رادرک مـی کندودربیـان ازتخیل بهره مـی گیرد.شبیـه رسم الخط کتاب وخوش خط وصحیح مـی نویسد.توصیـه مـی شودکتاب هایی درزمـینـه
علاقمندی هایش درطول تابستان بخواندوخلاصه اش رابرای والدینش بازگوکند.

                       خیلی خوب

خوب گوش مـی دهدوباتامل عالعمل مناسب نشان مـی دهد.درانتقال پیـام خود،ازجمله های اغلب
درست استفاده مـی کند.متون درسی رامـی خواندواغلب پیـامـهای متنی وتصویری رادرک مـی کندودربیـان
مشکلی ندارد.شبیـه رسم الخط کتاب وخوش خط وصحیح مـی نویسد.توصیـه مـی شودکتاب های غیردرسی
بخواندونوشتن عین رسم الخط کتاب راتمرین کند.

                                  خوب

برای گوش وعالعمل تذکربایددادبرای انتقال پیـام بـه سختی ارتباط برقرارمـی کندنوشتن

اغلب متون برایش سخت است.بایدازایشان خواسته شودکتاب ومجله بخواندوخلاصه اازگوکندوباواژه هایی جمله بسازد. بـه نظرمـی رسدبرای دست یـابی بـه هدف های؛گوش وسخن گفتن وخواندن؛درست وزیبانویسی جمله سازی بایدبیشترتلاش کند

                               قابل قبول

درگوش دادن،درک مفاهیم متنی وتصویری وعالعمل بـه آن هابه کمک وراهنمایی معلم دارد.ارتباط
برای انتقال پیـام برایش مشکل است.درست نمـی نویسدودرخوانانویسی مشکل دارد.برایب مـهارتهای
خوانداری ونوشتاری نیـازمندتوجه ویژه وتهیـه ابزارهای کمکی است. بـه نظرمـی رسدبرای دست یـابی به
هدف های؛گوش ،سخن گفتن ،تصویرخوانی وخواندن؛درست نوشتن،زیبانویسی وجمله سازی
بایدزیرنظریک متخصص ومعلم بازآموزی کند.توصیـه مـی شود فعالیت هایی کـه داده مـی شود را درون طول
تعطیلات انجام دهد و شـهریور ماه بـه مدرسه بیـاورد.

                            نیـاز بـه تلاش

نمونـه ای از بازخورد پایـانی درون نوبت دوم

سطح

                                توصیف عملکرد ریـاضی

امـیرحسین دوست داشتنی من باعلاقه ی فراوان تمام فعالیت ھایی کـه در ارتباط با اعداد ، ھندسه ،
اندازه گیری و حل مسئله هست را انجام مـی دھد. سرعت ومھارت او بااستفاده از ابزار مناسب
مانند خط کش شابلونی قابل تحسین است. مسئله ھا را نیز مـی خواند و بادرک آنھا باانجام
محاسبات و راھبرد مناسب آنھارا حل مـی کند. توصیـه مـی شود مسئله ھایی از فعالیت ھای
روزانـه بنویسد که تا مھارت حساب او بیشتر شود.پسرگلم انواع مربع ھای شگفت انگیز را نیز
در اوقاتی کامل کند که تا ھمچنان سرعت عملش بیشتر شود…

                                       خیلی خوب

مـهدی دوست داشتنی من باعلاقه ی زیـاد مـی تواند بیشتر فعالیت ھایی کـه مربوط بـه اعداد،ھندسه،
اندازه گیری وآمارونمودار هست را انجام دھد. او ھمچنین مـی تواند بیشتر مسئله ھا را خوب
بخواند و با انجام محاسبات آنھا را حل کند اما بـه نظر مـی رسد حتما بیشتر مسئله ھای روزانـه
برای خودش بنویسد که تا به این توانایی برسد. پسرگلم بھتراست اونـه ھای مربع ھای شگفت
انگیز بیشتر تمرین داشته باشد. مـهدی جان حتما برای تمرین استفاده از ابزار، باابزارھایی مانند
خط کش وشابلون نقاشی بکشد..

                                      خوب

پسر گلم علی جان مـی تواند برخی فعالیت ھایی کـه مربوط جمع و تفریق اعداد،ھندسه ،اندازه .
گیری وآمارو نمودار هست راانجام دھد وبرخی از مربع ھای شگفت انگیز را کامل مـی کند و
دربرخی موارد مسئله ھا را خوب مـی خواند. توصیـه مـی شود به منظور جمع و تفریق ھا از چوب
خط بیشتر استفاده کند،تمرین جمع روی شانـه ھا کـه درکلاس انجام مـی دادیم ودر کلاس توجیـهی
به خانواده ھا نیز نمونـه ھایی کار شده را انجام دھد. بازی ده،بیست،سی ،چهل، ….را بادوستان
خود انجام دھد. خانواده ی محترم ازعلی آقا بخواھید فعالیت ھای روزانـه ای کھ انجام مـی دھد
.مانتد خرید و …را بـه مسئله تبدیل کند و با انتخاب راھبرد مناسب آن را حل کند

                                    قابل قبول

پسرگلم کریم آقا باوجود علاقه و تلاش نسبتا زیـاد و حضور ھمـیشگی سرکلاس، خیلی کم مـی تواند
فعالیت ھایی کـه مربوط بـه اعداد،ھندسه،اندازه گیری وآمارونمودار هست را انجام دھد. اوحتی
مسئله ھا راھم با راھنمایی خودم مـیخواند و درک و محاسبه مـی کند. توصیـه مـی شود خانواده ی
محترم فعالیت ھای ویژه ای درقالب یک جزوه به منظور کریم جان بـه تناسب نیـاز خودش تهیـه کرده
ام را نظارت کرده و مفاھیم درون منزل دست ورزی شود و در ھفته ی اول شـهریور درتاریخی که
بعدا اعلام خواھد شد بـه مدرسه تشریف بیـاورند. توصیـه مـی شود فعالیت ھایی کـه داده مـی شود را
در طول تعطیلات انجام دھد و شـهریور ماه بـه مدرسه بیـاورد

: توصیف مدرسه ومعلم
[توصیف مدرسه ومعلم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 18:33:00 +0000توصیف مدرسه ومعلم

متن های زیبا به منظور تبریک روز معلم

مجموعه: توصیف مدرسه ومعلم خواندنیـهای دیدنی

دوستان عزیز مـیتونید این متون رو چاپ کنید و همراه یک دسته گل بـه معلم ، توصیف مدرسه ومعلم دبیر ، یـا استاد خود تقدیم کنید

لطفا تقاضای نمره نکنید !!!

معلمـین عزیزم ، با سلامـی گرم و آرزوی توفیق الهی ، نمـی دانم با چه زبانی از زحمات بی

دریغ و تلاشـهای شبانـه روزی شما عزیزان تشکر و قدردانی کنم . توصیف مدرسه ومعلم فقط مـی توانم شما را

دعا کنم و از خداوند متعال طلب سلامتی و شادابی و طول عمر با عزت و عظمت به منظور شما

و خانواده محترمتان داشته باشم و برای آنـهایی کـه از دنیـا رفته اند طلب رحمت و مغفرت

نمایم . توصیف مدرسه ومعلم معلمـی شغل نیست بلکه عشق است.

\" روز معلم بر همـه شما عزیزان مبارک باد \".

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اوراق زرین تاریخ تربیت سیمای درخشان مربیـان نام آوری چون ابراهیم ، موسی ، عیسی

و محمد (ص) ، علی (ع) و فاطمـه (س) و زینب (س) را بر خود نقش ابدی زده هست آنان که

با پیکار مقدس خویش حماسه های شکوهمند و جاوید درون سازندگی انسان متعهد به

وجود آوردند و با تزکیـه و تعلم کاخ بلند پایـه ی علم و فضیلت را بنا نـهاده و پرچم توحید را

برافراشتند و امروز شما عزیز گرامـی ادامـه ی این نـهضت عظیم را بر عهده گرفته ای ضمن

بزرگداشت خاطره استاد مطهری و گرامـیداشت روز معلم

برایتان درون این راه آرزوی موفقیت مـی نمایم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

معلم عزیز ، استاد بزرگوار، تو را بـه چه مانند کنم . دل دریـاییت لبریز از آرامش هست همچون

کوه استوار از حوادث روزگار ایستاده ای و همچون ابر، باران پر شکوه معرفت بر چمن های

دشت دانش آموختگی فرو مـی ریزی . خورشید نگاهت گرمابخش وجود ما وحرارت کلبه ی

سرد یأس و ناامـیدی و ارمغان شور و شعف هست . غنچه ی تبسمـی کـه از گلستان لبهای

تو مـی روید، طراوت لحظه های ابهام و زیبا یی بخش خانـه ی وجود ماست . کلام روح بخش

و دلنشین تو موسیقی دلنوازی هست که بر گوش جان مـی نشیند و اهنگ زندگی را به

شور درون مـی آورد. روانی بـه لطافت گلبرگهای ارغوان داری کـه از احساس و شور و شعف لبریز

است . دستهای روشنت سپیدی خود را از گل بوسه های گچ گرفته و شمع وجودت از

نیروی ایمان و انسانیت شعله ور هست . سرخی شفق ، تابش آفتاب ، نغمـه ی بلبلان ،

صفای بستان ، آبی دریـاها ، همـه و همـه را مـی توان درون تو خلاصه نمود . معنای کلام امـید

بخش تو همچون نسیم صبحگاهان نشاط بخش روح خسته ماست . علم آموزی و صبر

ایمان را از پیـامبران بـه ارث ای و به حقیقت وارث زیبایی ها بر گستره ی گیتی

هستی . قدوم سبز تو سبزینـه ی کوچه باغ های زندگی و صفا بخش خاطر پر دغدغه ی

ماست . طپش قلب تو آهنگ خوش هستی و جوشش نشاط درون غزل شیوای زندگی

است . تو روشنایی بخش تاریکی جان هستی و ظلمت اندیشـه را نور مـی بخشی . ‹‹ و ما

یستوی الاعمـی والبصیر . و لا الظلمات ولا النور ›› وهرگز کافر تاریک جان کور اندیش با مومن

اندیشمند خوش بینش یکسان نیست وهیچ ظلمت با نور یکسان نخواهد بود . چگونـه

سپاس گویم مـهربانی ولطف تو را کـه سرشار از عشق ویقین هست . چگونـه سپاس گویم

تأثیر علم آموزی تو را کـه چراغ روشن هدایت را بر کلبه ی محقر وجودم فروزان ساخته

است . آری درون مقابل این همـه عظمت و شکوه تو مرا نـه توان سپاس هست ونـه کلام وصف .

تنـها پروانـه ی جانم بر گرد شمع وجودت ، عاشقانـه چنین مـی سراید : معلم کیمـیای جسم

و جان هست ... مــعلم رهنمای گمرهان است.... شـده حک بر فراز قله ی عشق .... معلم

وارث پیغــــمبران است

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایـان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس .ای والا مقام ،

ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای کـه همچون باران بر کویر خشک اندیشـه ام باریدی

سپاست مـی گویم، تو را بـه اندازه تمام مـهربانی هایت سپاس مـی گویم . ای نجات بخش

آدمـیان از ظلمت جهل و نادانی،ای لبخندت امـید زندگی و غضبت مانع گمراهی تو را سپاس

مـی گویم . این تویی کـه با دستان پر عطوفتت گلهای علم و ایمان را درون گلستان وجود مـی

پرورانی و شـهد شیرین دانش را بـه کام تشنگان مـی ریزی. بعد تو را ای معلم بـه وسعت

نامت سپاس مـی گویم . همان نامـی کـه چهار حرف بیشتر ندارد ، اما کشیدن هر حرف و

صدایش زمانی بـه وسعت تاریخ نیـاز دارد.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

روز معلم، روز تشکر و قدردانیـه. روز سپاس ازمعلمای عزیزمونـه کـه برای ما خیلی زحمت

مـی‏کشند؛ اون‏هایی کـه تمام وقت خودشون رو به منظور با سواد ما بچه‏ها، صرف مـی‏کنن

و با تلاش زیـاد، بـه ما خواندن و نوشتن یـاد مـی‏دن. آرزوی همـه معلم‏ها، اینـه کـه ما درس

بخونیم، بـه شـهر علم و دانش وارد بشیم و از صحرای خشک و بی‏آب و علف نادونی

بگذریم...! این‏طوری وقتی بزرگ مـی‏شیم، آدم موفقی مـی‏شیم و پیروز و سربلند، زندگی

مـی‏کنیم و به انسان‏های دیگر هم کمک و خدمت مـی‏کنیم. ما مـی‏تونیم با درس خوندنمون،

آرزوی معلم‏های زحمت‏کش رو برآورده کنیم معلم عزیزم روزت مبارک که تا اخرین روز عمر

فداکاریت را فراموش نمـیکنم دوستت دارم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

قدر استاد نکو دانستن حیف استاد بـه من یـاد نداد معلم هدفت عشق هست و

ایثار هزاران خفته از درس تو بیدار معلمـی شغل نیست . عشق هست . ذوق هست .ایثار و

فداکاریست . اگر بـه عنوان شغل بـه آن مـی نگری رهایش ساز و اگر عشق توست ، بر تو

مبارک باد . معلم شـهید رجایی اگری بتواند معلم خوبی باشد ، خیـانت کرده هست اگر

به کار خوب دیگری بپردازد . چرا کـه معلمـی مقام پیغمبری و تعلیم مقام خدایی هست .

معلم شـهید ، دکتر شریعتی دیروز مـیگفتم : مشقهایم را خط بزن ... مرا مزن روی تخته خط

بکش ... گوشم را مکش مـهر را درون دلم جاری ... جریمـه مکن هر چه تکلیف مـیخواهی

بگیر ... امتحان سخت مگیر اما کنون : مرا بزن ... گوشم را بکش .. جریمـه .. امتحان

سخت بگیر مرا یک لحظه بـه دوران خوب مدزرسه باز گردان

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

مـی توان درون سایـه آموختن گنج عشق جاودان اندوختن اول از استاد، یـاد آموختیم پس،

سویدای سواد آموختیم از پدر گر قالب تن یـافتیم از معلم جان روشن یـافتیم ای معلم چون

کنم توصیف تو چون خدا مشکل توان تعریف تو ای تو کشتی نجات روح ما ای بـه طوفان

جهالت نوح ما یک پدر بخشنده آب و گل هست یک پدر روشنگر جان و دل هست لیک اگر

پرسی کدامـین برترین آنکه دین آموزد و علم یقین استاد حسین شـهریـار

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

روزی از روزها یکی یکی روزها رو مـی شمردم . م گفته بـه من ، روزی مـیاد کـه دستتو

تو دستای گرمش مـیذارم . م گفت کـه آنروز مـیاد ، مـی سپارمت بـه او.تو عزیز دل من ،

تو نور دیده ی من . گفته بودند ، مـهربانی هست او ، همـه را یکی یکی مـی نگرد . وقتی مـی

رسه روز وصال ، روز من ستاره بارون مـیشـه . برق شادی تو چشاش موج مـی زنـه ، شکوفه

روی لباش مـی شکفه . یکی یکی روزها رو مـی شمرم . نکنـه کم بیـارم . روزی از روزا ،

مادرم برد مرا ، که تا که بسپارت بـه او.، او کـه منتظره ، که تا که بینا کند . که تا توانا کند من و

همچون مرا . وقتی دیدم او را . برق شادی تو چشاش موج مـی زد . رولباش شکوفه ها

جمع بودند . یکی یکی روزها رو کـه مـی شمردم . بـه امروز کـه رسیدم پای آن لوح بزرگ ،

روی آن خط سفید ، با گچ سبز قشنگ ، با دلی پراز امـید نوشتم : علی عدالت دوست

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

سلام برتو ای گوهر گرانقدر و ای دُر گرانبهای قله های ایثار و استقامت ، تو با نسیم علم

ودانشت طراو ت خاصی بـه این بدن های خواب و نا آگاه ما بخشیدی ، تو باعث شدی که تا ما

از تاریکی و ذلت جهل بسوی روشنایی وسربلندی علم و از غبار کده بی معرفتی و نا

آگاهی بسوی دهکده علم معرفت راه یـابیم . بـه راستی اگر تو نبودی چهی دستگیر ما

دراین طوفان سهم گین زندگانی شده وما را بسوی کشتی پر بار علم و معرفت راهنمایی

مـیکرد . مگر نـه این هست که تو چراغ راه ما دراین دهکده امتحان و بلکه ظلمت کده غفلت و

از خدا بی خبری شدی ، تو کـه بعنوان یک معلم دلسوز هیچگاه دست پر مـهر و محبت ومملو

از امـیدت را از سر ما برنداشتی و شب وروز بـه راه درست و صراط مستقیم بودی ، همان

راهی کـه تمام پیـامبران الهی وا معصوم (ع) که تا اخرین نفس شان سعی داشتند مردم

را از منجلاب غفلت وانحراف بسو ی رستگاری ابدی سوق دهند و راهی کـه فلاح و

رستگاری ما درون آن نـهفته هست . بعد این تو بودی ای معلم آزاده کـه آزادی و آزادگی را بـه ما

اموختی و به ما یـاد دادی کـه چگونـه با سلاح برنده ایمان خودرا از زنجیر های اسارت و

بردگی این دنیـای دنی رهانید . سلام ابدی ما نثار گام های استوارتو باد ای معلم عزیز ، تو

باعث شدی که تا ما آفریدگار حقیقی خودما را بشناسیم و به دستورا ت او عمل کنیم و با

کارهایی خدا پسندانـه خودما بجای نارضایتی او سایـه لطف ومـهربانی اش را بر سر ما

احساس کنیم . بهشت جاویدان جایگاه ابدیت باد ای معلم عزیز . بار دیگر روزت مبارک باد .
[توصیف مدرسه ومعلم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 14:44:00 +0000توصیف مدرسه ومعلم

تشکر از معلم کلاس اول - bargozideha.com

 • تشکر و قدردانی

     فردای روز اردو یـه زنگ رو اختصاص دادم بـه گردش جمعی ای کـه رفتیم. توصیف مدرسه ومعلم از همـه جا و همـه چیز گفتیم وقتی وسط صحبت ها ازشون پرسیدم از کدوم قسمت بیشتر خوششون اومد و چرا ؟ هری بـه نکته ای اشاره کرد کـه واقعا شاخص بود و برام جالب ... توصیف مدرسه ومعلم یکی از خرس و نحوه ماهی خوردنش ، توصیف مدرسه ومعلم یکی از شیر و ابهتش ، یکی از پلنگ و ببر وپوست قشنگش ، یکی از لاشخورها کـه وقت بازدیدمون بالهاشون رو باز کرده بودن و صحنـه قشنگی ایجاد کرده بودن ، یکی ازمـیمون ها و حرکات جالب شون ، یکی از فیل ها و نحوه خوردن موز و اندامش ، یکی از مرغ ماهیخوار دریـاچه کـه روی یـه پاش ایستاده بود و یـه پای سیـاه و بزرگش رو کنار بدنش بـه معرض نمایش گذاشته بود ، یکی از افتاب پرست و چیدمان ظاهریش ، یکی از شتر وکوهان هاش و ... خلاصه این کـه خیلی خوش گذشته بود بهشون و مـهم تر اینکه خدا رو شکر بچه ها خوب دیده بودن . حالا با سهولت بیشتر و بهتری مـی تونم بخش جانوران علوم رو تدریس کنم ---- خارج از بحث : توصیف مدرسه ومعلم قدردان محبت همـه بـه ویژه عزیزانی هستم کـه چه بـه صورت پیـام خصوصی چه پایین دفتر مشق شون بابت روز اردو تشکر داشتن ادامـه تصاویر باغ وحش رو اگه خدا بخواد آخر هفته مـیذارم  

 • پیـامک و اس ام اس و جملات زیبا درباره ی روز معلم اردیبهشت 92

  پیـامک و اس ام اس زیبای تبریک روز معلم اردیبهشت 92 پیـامک و اس ام اس زیبای تبریک روز معلم اردیبهشت 94 کارت پستال های زیبا بـه مناسبت روز معلم چگونـه مـی توانم تمام لحظه هایی کـه چون سرو درون مقابلم ایستادی و با شور عشقت مرا سیراب کردی جبران کنم جز اینکه بهترین درود ها و دعاهای خیرم را بدرقه راهت کنم . . . فروغ صبح دانایی انیس روز نادانی چگونـه پاس دارم تورا اینک کـه مـی دانم خدا هم نیز چون من تورا بسیـار دوست مـی دارد من هم چون خدایم تو را دارم. ۱۰۰۰ گل سرخ تقدیم بـه معلم عزیزم  که بـه من درس صبر و وفاداری آموخت . و مرا درون سرزمـین دانش بارور ساخت . معلم عزیزم روزت مبارک . . . از یک کلام جان فزا صد مرده احیـا مـی کنی هنگام تعلیم سخن کار مسیحا مـی کنی هردم کـه مـی گویی سخن جان مـیدهی مارا بـه تن درجان دمـیدن درون بدن اعجاز عیسی مـیکنی با دانش خود هر زمان بخشی حیـات جاودان خضری وآب زندگی درون ساغر ما مـیکنی دستت چوشد از گچ سپید آمد ید بیضا پدید یعنی بـه هنگام عمل اعجاز موسی مـی کنی نوحی وبا کشتی خود ما را بـه ساحل مـی بری چون ناخدایی با خدا روسوی درون یـا مـیکنی نمـی دانم کدامـین جمله را به منظور توصیف محبت هایتان بنویسم . نمـی دانم چگونـه شما را توصیف کنم ، معلمـی از جنس بلور ، آسمانی و مـهربان ، چقدر زیبا واژه ها را آسمانی مـی کنید . شاگرد کوچک شما که تا خدا بوده و هست ، معلم بوده و هست و هر روز ، روز معلم هست . معلمـی هنر هست ، و معلمـی عشقی هست آسمانی روزتان مبارک   . . . ای کـه الفبای زندگی را از سرچشمـه نگاهت آموختم معلم عزیزم روزت مبارک  . . . از حکیمـی سوال د پدر ومادرت را بیشتر احترام مـی گذاری یـا معلم خود را ؟پاسخ داد:معلم را زیرا پدر ومادر مرا از آسمان بـه زمـین آورده اند ولی معلم مرا از زمـین بـه آسمان پرواز مـی دهد. یک پدر بخشنده آب و گل هست  یک پدر روشنگر جان و دل هست لیک اگر پرسی کدامـین برترین  آنکه دین آموزد و علم یقین روز و هفته معلم بر همـه ی معلمان مبارک باد . معلم باغبان باغ عشق هست معلم قافله سالار عشق هست همـه کار معلم کار عشق هست معلمى، مـهری هست که از روز ازل با گل آدمـی سرشته شد که تا مردم از ظلمات جهل بـه نور دانایی رهنمون شوند ای کـه الفبای زندگی را از سرچشمـه نگاهت آموختم .... معلم عزیز روزت مبارک .... از پدر گر قالب تن یـافتیم  از معلم جان روشن یـافتیم ای معلم چون کنم توصیف تو  چون خدا مشکل توان تعریف تو معلم عزیزم دوستت دارم! بـه او بگویید دوستش دارم بـه او کـه قلبش بـه وسعت دریـایست کـه قایق کوچک  من درون آن غرق شده. بـه او کـه مرا از این زمـین خاکی بـه سرزمـین نور و شعر و ترانـه برد. وچشم هایم را بـه دنیـایی پر از زیبایی باز کرد معلم پارچه ی لطیف زر بفتی هست با تار محبت و پود علم. (دکتر ...

 • پیـام تبریک

  باعث مباهات هست كه تلاش‌  شبانـه روزی شما درون دانشگاه شـهید بهشتی درون مقطع کارشناسی بار ديگر باعث افتخار و سربلندي گرديده و در آزمون‌ کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 92 درون رشته شنوایی شناسی  رتبه‌ اول را بخود اختصاص دادید بسم الله الرحمن الرحیمابوالفضل خدابنده فرزند علیرضا متولد سال 1369بنده تحصیلات ابتدایی را درون شـهرستان مـیامـی دبستان شـهید طاهری گذراندم . با عنایت بـه اینکه ما جند نفر جزء دانش آموزان ممتاز کلاس یودیم لذا مدیر مدرسه و معلم کلاس پنجم با  صحبتهای دلسوزانـه خودشان ما را بـه سمت مدرسه نمونـه هدایت د و ما نیز نسبت بـه ثبت نام اقدام کردیم. خوشبختانـه درون آزمون ورودی مدرسه نمونـه شرکت و قبول شدیم . متاسفانـه یکی از مشکلات آن زمان شـهر مـیامـی کمبود امکانات و نداشتن مدارس خاص بود کـه مجبور بودیم از خانواده منفک و به شاهرود جهت ادامـه تحصیل اعزام شویم کـه همانطوری کـه همـه ما مـیدانیم درون شرایط سنی اول راهنمایی به منظور جدایی از خانواده مشکلات فراوانی وجود دارد کـه تحصیل را تحت الشعاع قرار مـی دهد . بهر شکل درون اواخر شـهریور ماه بـه همراه پدر و مادرم بـه مدرسه راهنمایی علامـه طباطبایی مراجعه و ثبت نام کردیم .استرس فراوان و نگرانی از جدایی فکر و ذهن من را بـه خودش مشغول مـیکرد . یک اتفاق خوب قبل از شروع و آغاز سال تحصیلی جدید افتاد و آن اینکه مادرم درون دانشگاه درون رشته علوم تربیتی درون شـهرستان دامغان قبول شد و این اتفاق باعث شد خانواده بـه شـهر دامغان مـهاجرت کنیم و بنده هم پرونده ثبت نام را از شاهرود گرفتم و به درون مدرسه نمونـه دامغان ثبت نام و ادامـه تحصیل دادم .دوران تحصیل راهنمایی را با موفقیت بـه اتمام رساندم و آزمون دبیرستان نمونـه را نیز با موفیت پشت سر گذاشتم .در سال اول دبیرستان بـه دلیل انتقال محل کار پدرم بـه بخش بسطام مجددا بـه شاهرود برگشتیم و در دبیرستان نمونـه  علامـه حلی  در رشته ریـاضی فیزیک ادامـه تحصیل دادم . از آنجائیکه والدینم تمایل بـه ادامـه تحصیل درون رشته علوم تجربی را داشتند و دوست داشتند کـه بنده درون رشته پزشکی ادامـه تحصیل بدهم برنامـه ریزی و هدفگذاری کردم و در کنکور درون آزمون علوم تجربی شرکت کردم . متاسفانـه مدیریت آزمون را خوب انجام ندادم و لذا درون رشته پزشکی توفیق پیدا نکردم و ناگزیر بـه ادامـه تحصیل درون رشته شنوایی شناسی دانشگاه شـهید بهشتی شدمدر طول مدت تحصیل دوران ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان و دانشکده توانبخشی دانشگاه شـهید بهشتی تهران از محضر اساتید خوب ، برجسته و شایسته  برخوردار بودم کـه دست تک تک آنان را مـی بوسم و از آنان تشکر مـی کنم لکن تلاش سرکار خانم آتلو معلم زحمتکش کلاس اول  همـیشـه درون ذهنم ماندگار استهمزمان با ...

 • تشکر از مسئولان ومعلم سوم 1 دبستان نشاط

  سلام خانم مـهربان و زحمت كش من از زحمات شما تشكر مي كنم كه وبلاك كلاس را فعال كرديد وبه ما اجازه داديدكه درون وبلاك بنويسيم
[توصیف مدرسه ومعلم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 02 May 2018 17:35:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com