گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول

گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول خلاصه گزارش فعالیت های مشاوره ای درون سه ماهه اول سال تحصیلی | گزارش ها - 5.bonyadfarhangi.aqr.ir | گزارش سه ماهه اول 93 - beheshtaiin.ir | گزارش سه ماهه اول فعالیت های فرهنگی و پرورشی درون سال تحصیلی ... |

گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول

خلاصه گزارش فعالیت های مشاوره ای درون سه ماهه اول سال تحصیلی

خلاصه گزارش فعالیت های مشاور آموزشگاه درون سه ماه نخست سال تحصیلی 92-1393

 

اجرای طرح برنامـه ریزی درسی رهیـاب:

بنا برضرورت برنامـه ریزی درسی درون دست یـابی بـه اه کوتاه مدت و بلند مدت تحصیلی، گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول دفترچه برنامـه ریزی کـه توسط مشاور آموزشگاه تدوین و تهیـه شد، بـه اکثر دانش آموزان (بنا بـه درخواستشان) داده شد . گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول بصورت کلاس بـه کلاس آموزش های لازم ارائه و جهت رفع اشکالات احتمالی، دو جلسه پیگیری نیز برگزار شد. گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول پاورپوینت این جلسات نیز به منظور استفاده دانش آموزان ، بر روی سایت مدرسه قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

جلسات آموزشی مـهارت های تست زنی:

درکلیـه کلاس ها آموزش های لازم برایب مـهارت تست زنی از جمله؛ تنظیم زمان، تکنیک های وقفه درون آزمون، رهایش و بهره بری بیشتر از اطلاعات، ارائه شد . پاورپوینت این جلسات نیز به منظور استفاده دانش آموزان بر روی سایت مدرسه قرار گرفت.

 

 

 

 

اجرای طرح همتایـان مشاور:

همتایـان مشاور بعنوان نیروهایی آموزش دیده از بین دانش آموزان هر کلاس و با هدف کمک و یـاری رسانی بـه همکلاسی ها ، همچنین بـه عنوان پل ارتباطی و تعاملی مشاور و کلاس، مـی توانند تاثیر شایـانی بر بهبود فضای روانی و سلامت روان آموزشگاه داشته باشند.

پس از گروه سنجی درون کلاس های اول و انتخاب افراد محبوب و مناسب، آموزش های لازم ارائه شد و همـیاران بـه کلاس ها و کادر آموزشی مدرسه معرفی شدند.

سایر برنامـه های عمومـی مشاور:

ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره فردی و گروهی بـه دانش آموزان و اولیـا – ارائه اطلاعات مربوط بـه سلامت روان درون هفته سلامت روان – ارائه مباحثی مربوط بـه روش های مطالعه، خلاقیت، مقابله با استرس و.. درون کلاس های اول – ارائه مطالبی پیرامون موفقیت و کنکور درون تابلو" پیـام مشاور" بصورت هفتگی و..

 

تاریخ انتشار: گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول 1392/10/03
[گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 13:23:00 +0000گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول

گزارش ها - 5.bonyadfarhangi.aqr.ir

معاون آموزشی درمقام تسهیل کننده ی یـادگیری

-          فراهم فرصت یـادگیری به منظور همکاران (شرکت درجشنواره ها و دوره های ضمن خدمت)

-          برگزاری جلسات گروه های درسی و نظارت بر آن ها طبق جدول زمان بندی بـه منظور تبادل تجربیـات معلمان

معاون آموزشی درمقام مشاورعلمـی

-          پاسخگویی بـه سئوالات آموزگاران و راهنمایی آنان درون زمـینـه های آموزشی

-          مشاوره ی امـین و آگاه به منظور معلمان

معاون آموزشی درون مقام کمک دهنده

-          یـاری دهنده مدیر درون امور آموزشی

-          رسیدگی ، گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول پیگیری و ریشـه یـابی مشکلات آموزشی دانش آموزان

-          کمک درون برقراری نظم مدرسه

-          کمک درون برگزاری جشن ها و مراسم

-          نظر سنجی از اولیـاء درون موارد آموزشی و تحلیل دیدگاه ها

-          اداره کلاس های آموزشی درون غیـاب معلمان

معاون آموزشی درون مقام هماهنگ کننده و یـاری دهنده جلسات

-          آموزش خانواده

-          شورای آموزگاران

-          شورای مدرسه

-          شورای برنامـه ریزی مدرسه

-          شورای پیشنـهاد ها

-          انجمن های دانش آموزی

-          جلسات آموزگاران با اولیـاء

-          تسریع کننده تغییرات حاصل درون برنامـه های جدید

-          ایجاد زمـینـه مناسب و همکاری به منظور فراهم بستری شایسته جهت فعالیت ها و برنامـه های جدید آموزش و پروش و سما

معاون آموزشی درون مقام رسیدگی و پاسخگویی بـه بخش نامـه های آموزشی

-          رسیدگی بـه امور دانش آموزان خاص

-          تشکیل انجمن های علمـی و هنری به منظور دانش آموزان مستعد

-          تشکیل کلاس های جبرانی و تقویتی

-          تشکیل کلاس های دانش افزایی به منظور دانش آموزان مستعد

گفتنی هست که معاون آموزشی حتما فردی علاقمند بـه یـاد گیری و با معلومات و اطلاعاتی بـه روز باشد ، درون کلاس های ضمن خدمت ، حضور یـابد و همکاران را به منظور شرکت درون این کلاس ها تشویق و ترغیب کند .

معاون آموزشی درون مقام کارشناس آموزشی

-          همکاری به منظور دعوت بـه کار از معلمان آزموده و توانمند

-          کمک بـه همکاران درون راهبرد های تدریس اثربخش ( ارائه ایده های نوین ، طرح درس ، مشارکت دانش آموزان درون یـادگیری ، ارائه پژوهش های صورت گرفته درون خصوص تدریس و یـاد گیری)

-          تنظیم برنامـه آموزشی سالانـه

-          تحلیل کتاب های کمک آموزشی

-          بررسی و اجرای طرح های تشویقی دانش آموزان

-          همکاری به منظور بازدید و اردوهای آموزشی

-          ایجاد بانک سوالات درون همـه پایـه ها

-          تهیـه فهرستی از اقلام مورد نیـاز آموزشی ( دانش آموزان و همکاران)

معاون آموزشی درون مقام کارشناس برنامـه درسی

-          تنظیم برنامـه هفتگی رسمـی و فوق برنامـه ( درون تابستان و ارائه آن درون اول مـهرماه )

-          سنجش از دانش آموزان جدید درون همـه پایـه ها ( تهیـه فهرست وارسی مربوطه ، انجام مصاحبه و اعلام نتیجه بـه مدیر مدرسه)

-          برگزاری و تدوین برنامـه تابستانـه به منظور پر اوقات فراغت

-          هماهنگی به منظور برگزاری آزمون تشخیصی

-          بازدید و نظارت بر چگونگی اجرای امتحانات ماهانـه و نیم سال از جمله : گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول سوالات امتحانی ، شیوه تصحیح و ارزیـابی ، بازبینی مجدد اوراق امتحانی و آزمون های عملکردی ، تحلیل نتایج ، گرفتن مـیانگین درس بـه درس ( ارزشیـابی نمره ای)

-          ارائه راهکار های اجرایی پیشبرد ، بهبود سطح کیفی آموزش ، تهیـه نمودار دروس بـه تفکیک هر درس درون پایـان هر نیم سال

-          برنامـه ریزی و برگزاری آزمون های هماهنگ آموزش و پرورش و ...

-          همکاری و ترغیب دانش آموزان جهت شرکت درون مسابقات علمـی

-           تنظیم برنامـه امتحانات

معاون آموزشی درون مقام فراهم کننده منابع

-          کمک بـه همکاران به منظور دستیـابی بـه منابع آموزشی مورد نیـاز شامل وبگاه ، مواد مکتوب آموزشی ، وسایل کمک آموزشی و ...

-          بررسی فعالیت های آزمایشگاه وفراهم لوازم موردنیـاز

-          توجه بـه فضاهای آموزشی ازجمله:نورکلاس ها،تابلوی کلاس،گچ،تخته پاک کن،تناسب نیمکت ها وتهویـه ی کلاس

-          معاون آموزشی درمقام پشتیبان کلاس درس

-   دیدار از کلاس ها و مشاهده ی فرایند تدریس معلمان،کنترل ونظارت بردانش آموزان،دفاتر کلاسی،کتاب های درسی و کمک درسی براساس برنامـه ی زمان بندی شده به منظور فرایند آموزشی وارائه راهکارهای عملی

. گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول . گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول
[گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 10 Jul 2018 19:55:00 +0000گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول

گزارش سه ماهه اول 93 - beheshtaiin.ir

  گزارش عملکرد سه ماهه اول 1393( فروردین-اردیبهشت-خرداد)

   روانپزشکی:

1-   ویزیت ماهانـه مددجویـان.

2-   درخواست آزمایش جهت تعدادی از مددجویـان.

3-   بررسی ماهانـه سیر بیماری مددجویـان.

پزشکی:

1-   ویزیت جهت تعدادی از بیمارانی کـه دچار مشکلات جسمـی شدند.

پرستاری:

1-   تزریق آمپول مدیکیت و بی پریدین جهت تعدادی از مددجویـان .

2-   داروتراپی جهت تعدادی از بیماران.

3-   کنترل و بررسی عوارض دارویی.

4-   کنترل طرز صحیح مصرف دارو درون منزل.

5-   کنترل علائم حیـاتی ( فشارخون و نبض ) کلیـه مددجویـان بصورت ماهانـه.

6-   آموزش مصرف صحیح دارو و عوارض دارویی جهت مددجویـان و خانواده های آنان.

7-   بررسی بهداشت فردی و آراستگی ظاهر مددجویـان.

8-   کنترل وزن بیماران بصورت ماهانـه.

9-   آموزش تغذیـه مناسب جهت تعدادی از مددجویـانی کـه تحت رژیم غذایی خاص هستند مانند بیماران با کلسترول بالا و دیـابتیک .

روانشناسی:

1-   برگزاری کلاسهای مـهارتهای اجتماعی- تکنیکهای روانشناسی- ریلکسیشن- ارزیـابی هفته – صندلی داغ و شناخت درمانی-روزنامـه خواني- نمايش فيلم-باغباني.

2-   برگزاری مشاوره های فردی جهت تعدادی از مددجویـان.

3-   برگزاری مشاوره جهت خانواده های تعدادی از مددجویـان.

4-   برنامـه آموزشـهای مـهارتهای فرا شناختی درون قالب تکالیف خانگی.

5-   برگزاری جلسات کیس ریپورت با شرکت کلیـه پرسنل مرکز درون هر هفته.

6-   برگزاری کیس کنفرانس جهت مددجویـان هر سه ماه.

کاردرمانی:

1-   اجرای پلان درمانی جهت تعدادی از بیماران.

2-   استمرار برگزاری کارگاههای معرق و گلیم و منبت.

3-   تولید لیف توسط مددجویـان و زیر نظر کاردرمانگر.

4-   ادامـه برنامـه ورزش روزانـه و  ورزش باشگاهي هفته اي يك روز.

مددکاری:

1-   اهدا مقداری لباس و مواد غذایی جهت تعدادی از مددجویـان.

2-   ادامـه تهیـه رایگان دارو.

3-   عرضه و فروش لیف های تولیدی توسط بعضی از مددجویـان و اختصاص درآمد آن بـه خود آن مددجویـان.

4-ادامـه تهیـه کمک هزینـه رفت و آمد بـه تعدادی از مددجویـان.

5-معرفي تعدادي از خانواده هاي مددجويان بـه مراكز خيريه از جمله مجمع خيرين.

6-پیگیری ترخیص مددجویـانی کـه بیش از 5 سال از خدمات مرکز استفاده نموده اند.

7-کمک نقدی جهت تعدادی از مددجویـان با کمک خیرین.

                                                     و من الله التوفیق

. گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول . گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول : گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول ، گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول
[گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 11 Apr 2018 16:56:00 +0000گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول

گزارش سه ماهه اول فعالیت های فرهنگی و پرورشی درون سال تحصیلی ...

دبیرستان پسرانـه غیر دولتی موحد

آدرس: گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول تهران - فلکه دوم صادقیـه - بلوار فردوس - بین خیـابان حسن آباد و ابراهیمـی - پلاک 393

تلفن: 44080768 - 44076089 - 44059599

فکس: 44080840

ایمـیل: info@movahed.sch.ir

. گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول . گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول ، گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول
[گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 15 Jun 2018 21:51:00 +0000