امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود دانش آموزان ازچه زمانی برنامـه ریزی ودرس خواندن را شروع کنند؟ | الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir | استراتژی مطالعه ریـاضی درون امتحان نـهایی :: استراتژی مطالعه | روش درس خواندن رتبه های برتر کنکور - کنکور |

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود

دانش آموزان ازچه زمانی برنامـه ریزی ودرس خواندن را شروع کنند؟

برنامـه فرصت برابر

شنبه: امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود 17/04/1391

کارشناسان برنامـه: پژمان عبدالهيان

موضوع برنامـه: دانش آموزان بايد برنامـه ريزي و درس خواندن را از چه زماني شروع کنند

.......................................................................

" شروع برنامـه زنده تلويزيوني فرصت برابر "

"با صحبت هاي پژمان عبدالهيان کارشناس تحصيلي کانون فرهنگي آموزش"

پژمان عبدالهيان: دانش آموزان دوست دارند خودشان را بشناسند و جايگاه خود را از قبل حدس بزنند و اگر از قبل بدانند کجاي کار قرار دارند بـه آن ها کمک مي کند.

در اين برنامـه بـه موضوعاتي اشاره خواهم کرد که تا دانش آموزان با توجه بـه آن ها بدانند از آغاز مسير خود را چگونـه پيدا کنند.

رمز موفقيت تمام دانش آموزان برتر کـه سال گذشته درون همين برنامـه درون خدمتشان بوديم، امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود اجراي درست برنامـه راهبردي است. امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود  

بعضي از دانش آموزان خيلي بلند پروازانـه خودشان را دست بالا مي گيرند و دانشگاه هاي خيلي خوب و رشته هاي خيلي مطلوبي را براي خود درون نظر دارند.

البته زماني کـه دانش آموز خودش را دست بالا مي گيرد، تلاش بيشتري هم مي کند ، امّا اشکال کار اين هست که اين دست بالا گرفتن درون طول پروسه کنکور خيلي بـه دانش آموز استرس وارد مي کند.

بعضي از دانش آموزان هم مي گويند ما نمي توانيم هم سال چهارم را امتحان بدهيم و هم کنکور را ، بعد بهتر از فقط بـه يکي از اين ها بپردازيم و فقط سال چهارم را بخوانيم و اين دسته از دانش آموزان تلاش کمتري مي کنند.

اگر دانش آموزان درون حد تواني هايشان خود را بشناسند، مطمئناً مي توانند هم بـه سال چهارم خود برسند و هم درون کنکور شرکت کنند.

دانش آموز سال سومي کـه به استقبال کنکور مي رود بيشترين شانس موفقيت را درون همين تابستان دارد.

موضوع بعدي درس هاي پايه هست و دانش آموزان براي تلفيق اين درس ها با درس هاي سال چهارم کمي مشکل دارند، همان طور کـه مي دانيد طي 4 سال گذشته سهم سؤالات دروس پايه از سال چهارم هم بيشتر بوده هست و درون بعضي از درس ها مانند درس شيمي 23 سؤال از 35 سوال مربوط بـه درس پايه مي باشد.

همين طور درون دروس عمومي سهم بـه سزايي مربوط بـه دروس پايه هست و خيلي از مشکلات عزيزان درون نحوه خواندن دروس پايه است.

به همين دليل ما 4 روش را بـه دوستان معرفي خواهيم کرد و در مورد آن ها براي دانش آموزان توضيح خواهيم داد.

موضوع بعدي بحث انتخاب منابع مطالعاتي است، باز تعدد منابع مطالعاتي و منابع موازي کـه از لحاظ محتوي يکسان هستند يک عامل بسيار بازدارنده آموزشي است.

به عنوان مثال هر کدام از اين دانش آموزان 5 که تا 6 کتاب هم کـه بخرند و زماني کـه دانش آموز بـه حجم بسيار زياد اين کتاب ها نگاه مي کند با يک کار بسيار بسيار سخت مواجه مي شود درون صورتي کـه شايد اطلاعاتي کـه در اين کتاب ها قرار دارد خيلي از آن ها اطلاعات موازي و يکساني باشند.

پس انتخاب درست منابع آموزشي قطعاً بـه مطالعه درست اين دانش آموزان کمک مي کند و بسيار مثمرثمر و مفيد واقع مي شود.

موضوع بعدي آزمون هاي تستي مي باشد، خيلي از دانش آموزان از امتحانات تشريحي سربلند بيرون مي آيند و نتايج خيلي خوبي مي گيرند، امّا براي حضور درون آزمون هاي 4 گزينـه اي و يا اصطلاحاً آزمون هاي تستي مـهارت هاي لازم راب نکرده اند.

کسب اين مـهارت ها هم مي تواند کمک بسيار جدي را بـه اين عزيزان د که تا اين سال را هم با موفقيت پشت سر بگذارند.

                                                      ************                              

"دانش آموزان بايد برنامـه ريزي و درس خواندن را از چه زماني شروع کنند"

   بعضي از دانش آموزان بلافاصله بعد از امتحانات خرداد برنامـه ريزي خود را شروع کرده اند و دقيقاً کار درستي را هم انجام داده اند.

يکي از زمان هاي خيلي تعيين کننده همين تابستان هست و برنامـه ي تابستاني مي تواند بـه دانش آموزان کمک کند و براي موفقيت دانش آموزان تعيين کننده است.

*******

"ارتباط تلفني برنامـه فرصت برابر با کاظم قلم چي مدير کانون فرهنگي آموزش"

  کاظم قلم چي: يک دانش آموز سال سومي کـه از الان مي خواهد برنامـه ريزي کند براي رسيدن بـه موفقيت قبل از هر چيز بايد از خود شناخت پيدا کند و بتواند برنامـه ريزي خود را براي رسيدن بـه موفقيت تعريف کند.

3 معياري کـه دانش آموز بايد براي نقطه آغاز خود درون نظر بگيرد:

ü      کارنامـه امتحان نـهايي سال سوم دبيرستان

ü      نتايج کنکور دانشگاه آزاد

ü      نتايج آزمون هاي برنامـه اي کانون

اولين آزمون برنامـه اي کانون درون تابستان همين جمعه يعني 23 تير ماه برگزار خواهد شد و آزمون بعدي آن 2 هفته ديگر 6 مرداد، 20 مرداد و به همين صورت هر 2 هفته يکبار آزمون خواهند داشت و در تابستان 5 آزمون برگزار خواهد شد.

مجموعه اين آزمون ها باعث مي شود که تا دانش آموز از خود شناخت پيدا کند و برمبناي اين شناخت ها دانش آموزان براي خود برنامـه ريزي مي کنند.

دانش آموزاني کـه تا کنون برنامـه فرصت برابر را نگاه د دانش آموزاني هستند کـه انگيزه بيشتري براي درس خواندن دارند.

دانش آموزاني کـه تصميم دارند از تابستان درس بخوانند ، انگيزه بالايي دارند، سخت کوش هستند و  پدران و مادران دور انديش تري دارند کـه در تابستان براي فرزندان خود وقت مي گذارند.

بنابراين اگر دانش آموزان هم انگيزه داشته باشند و هم برنامـه واضح و شفاف هم داشته باشند صد درون صد نتيجه خواهند گرفت.

دانش آموزان درون روزهاي آخر نزديک بـه کنکور از ما مي پرسيدند ما درون اين فرصت باقي مانده بايد چه کار کنيم و ما بـه آن ها جواب مي داديم کـه بايد از بين انبوه کارها ببينيد مـهم ترين کارها کدام هست و آن را انتخاب کنيد.

***********

"بخش سؤالات پيامکي و پاسخ هاي کاظم قلم چي"

پيامک: من امسال بـه دوم تجربي مي روم، تصميم دارم از هم اکنون شروع بـه درس خواندن کنم، چه درس هايي را بايد بخوانم؟

آيا کانون لوح فشرده اي و يا منابعي براي دسترسي بـه درس ها دارد کـه با آن مروري بـه درس هاي سال آينده داشته باشم؟

کاظم قلم چي: من قبل از هر چيز بـه اين دانش آموز سال دومي کـه تصميم گرفته از الان درس خواندن را شروع کند تبريک مي گويم، همان طور کـه مي دانيدبيش از 640 نفر از  1000 نفري را کـه ما بـه عنوان رتبه هاي برتر کانوني معرفي کرديم از تابستان شروع کرده بودند.

بله ما براي نگاه بـه آينده اين دانش آموزان لوح فشرده خواهيم داشت و آن هايي کـه کلاس مي روند و آن هايي کـه کلاس نمي روند مي توانند از اين لوح هاي فشرده براي برنامـه نگاه بـه آينده خود استفاده کنند و اگر دانش آموزي مي خواهد درس هاي ديگري را هم از نگاه بـه آينده بخواند ما توصيه مي کنيم 2 درس را درون نظر بگيرند و بخوانند.

پيامک: دانش آموز رياضي هستم و نمره هايم خيلي کم هست و معدل کل من 12 شده است، آيا با اين نمره ها و با تأثير 25% مي توانم سال بعد تو کنکور رتبه 3 رقميب کنم؟

کاظم قلم چي: خوشبختانـه سازمان سنجش معدل را با تأثير مثبت درون نظر گرفته است.

يعني اگر دانش آموزي بتواند درون کنکور نتيجه بهتري را بگيرد، معدل او را درون نظر نمي گيرند.

با اين روند درست و دور انديشي کـه مسئولان درون نظر گرفته اند، امکان پيشرفت و موفقيت براي همـه دانش آموزان فراهم است. امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود  امکانات ورود بـه دانشگاه گسترش پيدا کرده و در طراحي و انتخاب دانشجو هم بـه گونـه اي عمل مي کنند کـه هيچ دانش آموزي متضرر نشود.

اگر دانش آموزي تلاش خود را بيشتر کند و بتواند درون کنکور نتيجه خوبي را بـه دست بياورد مي تواند نمره معدل خود را بپوشاند.

  پيامک: اگري معدل پايين داشته باشد مي تواند رشته هاي خوبي مثل پزشکي را قبول شود؟

کاظم قلم چي: ما مثال هاي خوبي را داريم، بـه عنوان مثال سال 88 آقاي رستگار رحماني نفر اول کشور شدند و پيشرفت قابل ملاحضه اي را داشتند.

امثال اين دانش آموز درون گروه هنر و انساني و حتي تجربي هم داشته ايم، مثلاً امير هوشنگ شکراني دانش آموز تجربي با معدل 12 بود کـه وقتي دي ماه سربازي خود را تمام کرد بـه طور جدي کار کرد و دندانپزشکي دانشگاه شـهيد بهشتي قبول شد.

پس مي شود با يک اراده قوي و جدي و با يک برنامـه ريزي سنجيده موفق شد.   

پيامک: من دانش آموز کانون هستم، درصدهايم را کـه وارد سايت کانون کردم، حدود رتبه ام درون منطقه دو 400 که تا 500 شد، چه قدر مي شود بـه تخمين رتبه سايت کانون اطمينان کرد؟

کاظم قلم چي: ما 2 گرايش متفاوت را داريم، برخي از دانش آموزان مي گفتند اين يک مقدار بدبينانـه هست و برخي ديگر هم مي گفتند اين تخمين ها خوشبينانـه هست و آيا من مي توانم بـه اين رتبه ها برسم؟

نتايج بدست آمده حاصل بررسي و مقايسه نتايج آماري 3000 دانش آموز کنکور سراسري 91 با کنکور سراسري 90 است.

2 فاکتور را بايد درون نظر گرفت :

v             دانش آموزاني کـه درصدهاي خود را خوشبينانـه حساب کرده اند، زماني کـه به سايت کانون مراجعه مي کنند و تخمين رتبه را مي زنند فکر مي کنند تخمين هاي بـه دست آمده بدبينانـه است.

دانش آموزاني کـه درصدهاي خود را بدبينانـه حساب کرده اند، برعوقتي وارد سايت کانون مي شوند و تخمين مي زنند بـه نظرشان تخمين ها خوشبينانـه است.

دانش آموزان کنکوري انتخاب رشته خود را از هم اکنون شروع کنند و انتخاب رشته خود را بـه هفته هاي بعد واگذار نکنند و کار را از همين الان شروع کنند.

يک مقدار بالاتر و يا يک مقدار پايين تر مي توانند بـه نتايجي برسند.

--------------------------------------------

تهيه و تنظيم:

گروه سايت هاي اطلاع رساني تخصصي " آتي پرس "

"  info@ictpress.net "

www.lawpress.ir"www.atipress.com""  www.ictpress.ir" www.edupress.ir " www.PrPress.ir

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود دانش آموزان ازچه زمانی برنامـه ریزی ودرس خواندن را شروع کنند؟
[امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 26 May 2018 15:34:00 +0000امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود

الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir

فرشید ناظم

۱۳۸۶-۰۳-۰۸ ۱۹:۲۰:۱۵

سلام آقای دکتر.آیـا فکر نمـی کنید این طرح باعث شود کـه اضظراب دانش آموزان و خانواده ها عوض یکسال بـه چهار سال افزایش پیدا کند؟ آیـا مطالعه یـا طرح کارشناسی رو این صورت گرفته است؟ (27387)

پاسخ

۱۳۸۶-۰۳-۱۳ ۱۵:۰۴:۲۱

فرض بر این قرار بگیرد کـه باید تعداد 10% پایـه دوم ، امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود تعداد 10% پایـه سوم، تعداد 10% پایـه پیش دانشگاهی، حتما دخالت داشته باشد. امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود درون کنکور حتما 30 درس را بطور متراکم بخوانید و ظرف چهار ساعت امتحان بدهید کـه آینده شما تعیین بشود؛ درون صورتی کـه در این طرح پیشنـهاد شده کـه برای هر کدام یک امتحان بخصوص خودش گرفته مـی شود ، ضمن اینکه کـه اگر دانش آموزی درون یک درسی نمره خوبی نیـاورد و مایل بود آن را جبران کند بـه آن فرصت داده مـی شود. امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود بـه این ترتیب اضطراب مطلقاً مانند اضطراب کنکور نیست. البته هر امتحانی، حتی ساده ترین امتحان هم بـه نوبه خودش اضطراب دارد. وقتی دانشجو مـی داند کـه امتحانی کـه مـی خواهد بدهد سرنوشت آینده اش را رقم نخواهد زد با اعصاب و تمرکز راحت تر امتحان خواهد داد. (28035)

علی

۱۳۸۶-۱۱-۰۶ ۰۳:۱۵:۴۷

برادران گرامـی این حرفها یعنی چه؟آیـا اگر کنکور را بردارند بـه شما ضرری خواهد رسید؟بسیـاری از دانش آموزان و یـا دانشجویـان علاقه بـه ادامـه تحصیل دارند.و شایـان ذکر هست (به گفته خود مسئولین درون شبکه 3 سیما)در کل دنیـا تنـها 2 کشور کنکور برگزار مـی کنند.چرا حتما جوانان مملکت ما این چنین درون اظطراب و نگرانی کنکور بسوزند و البته درون نـهایت بـه دلیل استرس و یـا کم خوابی و یـا تغذیـه نا مناسب و... نتیجه لازم را نیگیرند و تمام آینده خود را بـه 3.5 ساعت بسپارند؟!من خودم درون شـهرستان بهبهان(استان خوزستان)فوق دیپلم خود را بدون کنکور با معدل 15.5 بـه پایـان رساندم و علاقه شدیدی بـه ادامـه تحصیل درون رشته مورد علاقه ام دارم و حتی 3 ماه بـه تهران نزد مولفین کلاس رفتم اما درون همـین مقطع کارشناسی درون کنکور موفق نشدم و خدا و خانواده ام و حتی برخی از دوستانم مـیدانند کـه من چه قدر شبانـه روز درون طی این 3 ماه به منظور کنکور لعنتی کارشناسی تلاش کردم اما موفق نشدم و از طرفی چون مشمول خدمت سربازی هم هستم وقتم خیلی محدود است.و اکنون کـه دارم این مطالب را تایپ مـیکنم سرم از شدت ناراحتی درون گرفته کـه چرا ما حتما در این کشور بسوزیم؟حالا بـه نظر شما بهتر نیست بـه جای کنکور لعنتی از سوابق تحصیلی دانشجویـان مانند همـه کشورهای پیشرفته دنیـا دانشجو پذیرش نمود؟چرا بعضی از دوستان درون گفتن و نوشتن مطالب خود دقت لازم را ندارند و حق دیگران را با حرفهای چرند خود پایمال مـیکنند؟خواهش مـیکنم همگی با هم همدل و همـیار شویم که تا این کنکور خانمان سوز حذف شود .با تشکر (49249)

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۰-۱۱-۰۲ ۱۳:۱۰:۰۳

سلام دوست عزیز من حامد از کرمان هستم.عزیزم خواندن کافی نیست حتما مطلب رو فهمـید (618126) (alef-11)

دانشجوی پزشکی

۱۳۹۲-۰۷-۲۰ ۱۱:۲۸:۰۳

شما دارین چرند مـیگین نـه بقیـه.کنکور حذف بشـه دیگه پول حرف اولو مـیزنـه نـه سواد.بفهم (1711952) (alef-6)

یـه پشت کنکوری

۱۳۹۳-۰۶-۲۶ ۱۹:۰۵:۳۰

من پشت کنکور موندم با همـه ی تلاشم بازم موفق نشدم ولی راضی نیستم کنکور حذف بشـه .اگه حذف بشـهی کـه پول و پارتی داشته باشـه بالاتر از بقیـه قرار مـیگیره .درضمن اقا علی کنکور شاید واسه شما خوب نبوده ولی بدونید دنیـا همـیشـه بر وفق مراد نیست برادر من .دوستای من نصف تلاش من رو ن ولی الان دارن بهترین دانشگاه ها درس مـیخونن منی ک تمام تلاشم رو از سال دوم دبیرستان واسه کنکور انجام دادم موندم پشت کنکور. ولی بازم خداروشکر امسال بهترین رشته رو قبول مـیشم مطمئنم .با ارزوی موفقیت واسه همـه دوستان (2379918) (alef-10)

خالقي

۱۳۹۳-۱۰-۰۱ ۲۰:۰۵:۱۴

راست ميگي بـه خدا (2560420) (alef-3)

مـهدی

۱۳۸۷-۰۷-۲۲ ۱۴:۴۵:۵۴

به نظر بنده حقیر چرا حتما دانش اموزان دراضطراب کنکور کـه تنـها حدود2ساعت مـی باشد سوخت شاید از شانسی درون روز امتحان دچار سرماخوردگی یـا هر مشکل دیگری شد ایـا حتما نتیجه ی چندین سال درس خواندن را بدین سان داد بنابرین بـه نظر من حذف کنکور کار معقولانـه ای مـیباشد (85644)

الهه

۱۳۹۴-۰۱-۱۲ ۱۰:۱۸:۴۲

خیر این ور نیست درون این طرح دانش اموزان مـیدونن چیو چه جوری بخونن و به جای یک سال چهار سال رصت دارند درون ضمن دانش اموزان کـه باید این چهار سال را حتما بخوانند حالا چه بهتر کـه این طرح تصویب بشـه (2777449) (alef-11)

رضا

۱۳۸۶-۰۳-۰۸ ۲۰:۰۳:۵۴

با سلامآقای دکتر بفرمایید کنکور ارشد نیز دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت؟در صورت تغییر از چه سالی و به چه شکلی؟با تشکر (27398)

پاسخ

۱۳۸۶-۰۳-۱۳ ۱۵:۰۴:۳۹

امتحان کارشناسی بـه کارشناسی ارشد و یـا کارشناسی ارشد بـه دکترا درون این طرح نیـامده است، حتی از فوق دیپلم بـه کارشناسی هم درون این طرح ذکر نشده هست و طرح فقط مخصوص امتحان هایی هست که ورودی آن مدرسه مـی باشد. (28036)

هانیـه

۱۳۸۷-۰۳-۱۳ ۰۷:۴۱:۰۲

باسلامانشاءالله باحذف کنکور همچون کشورهای پیشرفته راه به منظور همـه مشتاقان ادامـه تحصیل هموارشود.ودست دلالان وبعضی ازمعلمان سودجو کـه به طرق مختلف جیب خانواده ها راخالی مـیکنندکوتاه شود . (65721)

نگين

۱۳۹۱-۰۷-۰۲ ۲۲:۴۸:۱۸

كنكور حذف نشـه.چون فرصت دوباره بـه بچه ها داده نميشـه.اونايي كه تو دبيرستان موفق نبودن ولي بعد از چند سال تصميم گرفتن كه بخونن بعد اونا چي؟اگه كنكور حذف بشـه بـه ضرر بچه شـهرستاني هاست چون شـهر هاي بزرگ با امكاناتي كه دارن وباپولي كه تو جيب معلما ميذارن ميتونن نمره ي خوبي كسب كنن ولي اونايي كه از اين امكانات دورن ......به نظر من اصلا نبايد كنكور حذف بشـه (966193) (moderator22)

۱۳۹۳-۰۷-۰۸ ۲۳:۱۸:۳۵

واقعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.موافقم (2402094) (alef-3)

شرمـین

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۰۰:۱۴:۱۷

کاملا مخالفم (3980066) (alef-3)

۱۳۸۶-۰۳-۰۹ ۰۱:۴۸:۰۶

يك سوال خيلي مـهم اينـه كه اگر مثلا ما 500 دانش آموز داشته باشيم كه معدل آنـها همگي 20 باشد درون طول 4 سال بعد همگي بگويند مي خواهيم بريم برق شريف تكليف چيست؟ (27418)

پاسخ

۱۳۸۶-۰۳-۱۳ ۱۵:۰۴:۵۳

در این طرح بـه معدل اشاره نکرده ایم بـه دروس اشاره کرده ایم و ضریب دروس اعمال مـی شود. مثلا ریـاضی ضریبش 5 و فیزیک ضریبش 4 است. ما درون اینجا بـه نمرات دانش آموزان توجه مـی کنیم و معدل گیری نمـی شود و شما قطعاً 500 نفر نمره مشابه نخواهید داشت. (28037)

حمـید

۱۳۸۷-۱۰-۱۶ ۰۲:۵۹:۳۳

آقای دکتربخش نامـه مربوط بـه حذف کنکور چه زمانی بـه مدارس ارسال خواهد شد؟ (98669)

فاطمـه

۱۳۹۴-۰۱-۱۱ ۱۳:۱۱:۱۳

اگر کمـی سخت گیری درون مدارس صورت بگیرد بعید مـیدونم همـه 20 بشن اگر هم 20 بشن بعد تلاش و حق اونـهاست (2775741) (alef-13)

سعید

۱۳۸۶-۰۳-۰۹ ۰۸:۰۳:۳۷

در مناطق محروم طبیعی هست که دانش آموزان درون امتحانات هماهنگ نمره کمتری مـی گشرند بنابراین معدل پایین تری خواهند داشت.چگونـه این دانش آموزان مـی توانند با دانش آموزان مناطق برخوردار رقابت کنند؟ (27446)

پاسخ

۱۳۸۶-۰۳-۱۳ ۱۵:۰۵:۳۴

همانطور کـه در ماده 5 آمده سهمـیه بندی مناطق حفظ مـی شود و مانند کنکور تحت حمایت قرار مـی گیرند. (28038)

کاظم

۱۳۸۶-۰۳-۰۹ ۰۸:۲۸:۰۰

با سلام خدمت جناب دکتربه نظر من طرح حذف کنکور طرح خوبي هست اما يک نکته کـه باعث نگراني هست تقلب درون امتحانات است. متاسفانـه تقلب درون امتحانات آموزش و پرورش بسيار زياد هست اين يک واقعيتي هست که نمي توان کتمان کرد. بدتر اينکه مراقبين امتحانات اصلا توجه ندارند. آيا اين باعث بي عدالتي و تضعيف دانشگاه ها نمي شود (27447)

پاسخ

۱۳۸۶-۰۳-۱۳ ۱۵:۰۶:۰۰

در ماده 1 کاملاً ذکر شده هست سوابق تحصیلی عبارتند از نمرات دروسی کـه از امتحانات سراسری گرفته مـی شود. یعنی دروسی کـه در کنکور دخالت دارد حتماً آموزش و پرورش حتما آن درس را بـه صورت کشوری و همزمان و برگزار کند. بـه همـین خاطر دیگر هیچ اعمال نفوذ از طرف مدارس دولتی و چه غیر انتفاعی صورت نمـی گیرد چون امتحان از مرکز صورت مـی گیرد و یک نمره هم خواهد داشت. (28039)

احسان

۱۳۸۶-۰۳-۰۹ ۱۱:۳۶:۱۱

با سلامتکلیفانیکه کـه امسال(1386) فارغ التحصیل مـی شوند چیست اگر این افراد بخواهند درسال حذف کنکور(1390) وارد دانشگاه شوند چگونـه مدارک تحصیلی انـها به منظور ورود بـه دانشگاه ارزیـابی مـی شود؟ (27504)

عيسوي

۱۳۸۶-۰۳-۰۹ ۱۱:۵۴:۱۴

موارد زیر چگونـه قابل رفع است؟1- سالهاست کـه کلاسهاي خصوصي باب شده و شاگردان معلمان خود را براي کلاس خصوصي انتخاب مي‌کنن و البته نسبت بـه ساير همکلاسي‌هاي خود نمره بهتر و حتي عالي مي‌گيريند و باز هم البته همـه مي‌دانند چرا2- وقتي درون کنکور با آنـهم دقت سئوالات لو مي‌رود درون امتحانات مدرسه‌اي چه انتظاري مي‌رود؟3- بايد قبول کنيم کـه روابط ... درون نمره‌ها دخيل هستند.4- بفرض نبود رابطه‌اي خاص و... سليقه و سبک متفاوت معلمان درون آموزش، طرح سئوالات و نمره امکان برقراري عدالت چقدر ميسر مي‌کند5- نقشـه مدارس غيرانتفاعي و امکانات خاص رسمي و غير رسمي آنـها6- بدون شرايط کاملا مساوي و البته بيش از ظرفيت براي يک رشته و دانشگاه7- وضعيت تحصيلي سنوات قبل

(27503)

پاسخ

۱۳۸۶-۰۳-۱۳ ۱۵:۰۶:۵۲

به پاسخ بالا مراجعه شود (28040)

علی

۱۳۸۶-۱۱-۰۵ ۰۴:۴۲:۳۸

به پاسخ بالا مراجعه شودبرادران گرامـی این حرفها یعنی چه؟آیـا اگر کنکور را بردارند بـه شما ضرری خواهد رسید؟بسیـاری از دانش آموزان و یـا دانشجویـان علاقه بـه ادامـه تحصیل دارند.و شایـان ذکر هست (به گفته خود مسئولین درون شبکه 3 سیما)در کل دنیـا تنـها 2 کشور کنکور برگزار مـی کنند.چرا حتما جوانان مملکت ما این چنین درون اظطراب و نگرانی کنکور بسوزند و البته درون نـهایت بـه دلیل استرس و یـا کم خوابی و یـا تغذیـه نا مناسب و... نتیجه لازم را نیگیرند و تمام آینده خود را بـه 3.5 ساعت بسپارند؟!من خودم درون شـهرستان بهبهان(استان خوزستان)فوق دیپلم خود را بدون کنکور با معدل 15.5 بـه پایـان رساندم و علاقه شدیدی بـه ادامـه تحصیل درون رشته مورد علاقه ام دارم و حتی 3 ماه بـه تهران نزد مولفین کلاس رفتم اما درون همـین مقطع کارشناسی درون کنکور موفق نشدم و خدا و خانواده ام و حتی برخی از دوستانم مـیدانند کـه من چه قدر شبانـه روز درون طی این 3 ماه به منظور کنکور لعنتی کارشناسی تلاش کردم اما موفق نشدم و از طرفی چون مشمول خدمت سربازی هم هستم وقتم خیلی محدود است.و اکون کـه دارم این مطالب را تایپ مـیکنم سرم از شدت ناراحتی درون گرفته کـه چرا ما حتما در این کشور بسوزیم؟حالا بـه نظر شما بهتر نیست بـه جای کنکور لعنتی از سوابق تحصیلی دانشجویـان مانند همـه کشورهای پیشرفته دنیـا دانشجو پذیرش نمود؟چرا بعضی از دوستان درون گفتن و نوشتن مطالب خود دقت لازم را ندارند و حق دیگران را با حرفهای چرند خود پایمال مـیکنند؟خواهش مـیکنم همگی با هم همدل و همـیار شویم کـه کنکور حتما حذف شود .با تشکر (49199)

شرمـین

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۰۰:۱۸:۱۱

حرف شما کاملا درسته و موافقم (3980068) (alef-3)

فرهاد

۱۳۸۶-۰۳-۰۹ ۱۲:۴۴:۱۲

بااجرای این مصوبه تلاش به منظور اخذنمرات بالاتروبالابردن معدل منظور افزایش شانس ورودبه دانشگاه ازسطح کنکوربه سطح متوسطه منتقل مـیگرددودراین بین یک عده افرادسودجوازاین فضااستفاده کرده ونمرات غیرواقعی راواردکارنامـه های یک عده مـی نمایند.شمابفرمایید1-دولت باچه مکانیسمـی مـی خواهداین مواردرادرمدارس سطح کشورکنترل نماید؟2- باتوجه بـه اینکه سطح آموزش درتمام مدارس سطح کشوریکسان نیست واگرمعلمان خودشان سئوال طرح کنندممکن هست سلیقه های مختلف سرنوشت دانش آموزان را تغییردهدواگرسئوالات استانداردوکشوری باشد،تفاوت کیفیت آموزش درمناطق مختلف کشورراچگونـه مـی خواهیددراین طرح واردکنید؟ (27520)

پاسخ

۱۳۸۶-۰۳-۱۳ ۱۵:۰۹:۴۴

در سوالات بالا پاسخ داده شد (28042)

Mahdi

۱۳۸۶-۰۳-۰۹ ۱۵:۳۱:۱۲

آقای دکتر آیـا فکر نمـی کنید با توجه بـه عدم کنترل درون مدرسه های غیر انتفاعی حذف کنکور باعث تسلط بیشتر اقشار ثروتمند بر دانشگاه ها خواهد شد؟ (27554)

قااني

۱۳۸۶-۰۳-۰۹ ۱۷:۵۴:۱۱

برخي نمايندگان معتقدند چهار سال ديگر طرح كنكور بـه دليل برخي نواقص و ضعف ها بـه صحن علني مجلس باز مي گردد اين مساله چقدر صحت دارد ؟ (27580)

هادي

۱۳۸۶-۰۳-۱۰ ۰۹:۵۵:۰۸

با سلامچرا براي حذف كنكور سراغ شيوه هاي معمول درون برخي كشورهاي عربي از جمله مصر رفته ايم ؟ درون اين كشور بدليل تاثير معدل درون پذيرش دانشگاه عملا گرايش بـه سوي معلم خصوصي و ساير راههاي قانوني و غيرقانوني براي كسب معدل بالاتر روز بـه روز درون حال افزايش هست و اثرات مخربي را بر سيستم آموزشي داشته است. مطالعه وضعيت مصر و بحرانـهايي كه درون اثر اين شيوه درون اين كشور ايجاد شده ميتواند مفيد باشد.آیـا استفاده از تجربه كشورهاي پيشرفته تر دنيا بهتر نبود؟ بعنوان مثال درون بلژيك ورود بـه دانشگاه براي همـه آزاد هست . از اينرو درون سال اول تعداد دانشجويان درون كلاسها بالاي 100 نفر هست و معمولا درون آمفي تئاتر برگزار ميشود. اما درون پي برگزاري امتحانات سالانـه كه معمولا بسيار دشوار هست عملا تعداد كمي موفق بـه كسب نمره قبولي شده و بقيه ناچار هستند درون صورت تمايل جدي بـه ادامـه تحصيل مجددا درون ترم اول ثبت نام كنند.(27531)

پاسخ

۱۳۸۶-۰۳-۱۳ ۱۵:۱۳:۴۷

برای این طرح ما با مرکز پژوهش های مجلس همکاری نزدیکی داشته ایم و مرکز پژوهش های مجلس مطالعه بسیـار گسترده ای درون مورد شیوه پذیرش دانشجو درون بسیـاری از کشورها دنیـا کرد. البته بسیـاری از کشورها ظرفیت فعلی کنکور ما را ندارند، مثلا درون کشور آلمان اصلاً سیستم آموزش و پرورش فرق مـی کند. یعنی از دوران دبستان دانش آموزان را جدا کرده و یک عده ای را بـه مسیر عملی و عده ای را بـه مسیر دانشگاه هدایت مـی کنند. این یک بحث جداگانـه ای هست که ما حتما یک بازنگری درون سیستم آموزش و پروش داشته باشیم. البته سیستم فعلی کـه قرار هست اجرا شود درون بسیـاری از کشورها مانند انگلستان اجرا مـی شود و تاثیر مثبتی هم داشته است. (28047)

۱۳۸۶-۰۳-۱۰ ۱۸:۱۳:۰۷

با سلامآقاي دكتر آيا نميشود درون ايران كنكور برگزار كرد و با مردودي بسيار كم درون حد 5 درصدشركت كنندگان( كه احتمالا با اه ديگري درون كنكور شركت ميكنند) كليه افراد مستعد را درون دانشگاهاي مختلف پذيرفت ولي با برگزاري امتحانات جدي درون پايان ترم اول كلاسها را بـه حد نصاب مطلوب براي ادامـه تحصيل رساند. بـه اين ترتيب نقش شانس و احتمالات درون ادامـه تحصيل بكلي رفع شده و تنش هاي روحي و رواني كنكور نيز برطرف ميشود. از سوي ديگر نقش كنكور تنـها درون حد تعيين رشته و محل تحصيل خواهد بود. البته اين شيوه نيازمند نظارت دقيق بر نحوه ازمون و اعطاي نمره درون دانشگاهها هست كه بـه مراتب از نظارت بر مدارس ساده تر خواهد بود. (27727)

masoud

۱۳۸۶-۰۳-۱۱ ۱۱:۱۱:۰۲

با سلامآقاي دكتر درون اين طرح جديد تكليف ديپلمـه هاي نظام قديم چه ميشود؟آنـها كه پيش بيني همچين روزي را نميكردند كه سال سوم معدلشان را بالا ببرند؟آنـهائي يك ليسانس دارند و دوباره ميخواهخند وارد دانشگاه شوند تكليفشان چيست؟باتشكر (27796)

پاسخ

۱۳۸۶-۰۳-۱۳ ۱۵:۱۱:۱۶

این کار را بـه یک کمـیته 5 نفره کـه در قانون پیش بینی کرده ایم سپردیم کـه تطبیق نمرات و شرایطی کـه دیپلمـه های سالهای گذشته مـی خواهند بـه عنوان سابقه تحصیلی گذشته ارائه دهند درون آن کمـیته اعلام مـی شود. ضمن اینکه مکانیسمـی کـه ما درون نظر گرفته ایم این هست که دیپلمـه های نظام قدیم یک سری دروسی تطبیقی را امتحان بدهند و آن نمره های امتحان تطبیقی محاسبه مـی شود به منظور ورود بـه دانشگاه. (28044)

ابوالفضل

۱۳۸۶-۰۳-۱۲ ۲۱:۴۲:۴۹

آقای دکتر سلاممن یک دانش آموز سوم دبیرستانی هستم.اگر امکان دارد بـه صورت مختصر درون مورد نحوه تاثیر معدل درون پذیرش دانشگاهها توضیح دهید.مثلاً معدل 19.5 با معدل 19.60 چه تفاوتی خواهد کرد؟منظورم این هست که تفاوتی فاحش خواهد بود یـا تفاوت زیـادی نخواهند داشت. (27961)

پاسخ

۱۳۸۶-۰۳-۱۳ ۱۵:۱۲:۵۹

ضرایب برخی دروس اعمال مـی شود نـه معدل (28045)

محمد

۱۳۸۶-۰۳-۱۳ ۰۷:۵۰:۵۸

آيا درون اين طرح فكري براي تصحيح اوراق امتحاني شده است؟ معلمان خسته اي كه بايد درون مدت زمان محدود درون قرنطينـه آموزش و پرورش برگه هاي امتحاني را تصحيح كنند. قطعا ملاك و معيار نمره دهي درون سؤالات تشريحي يكسان و عادلانـه نيست. دانش اموزي كه بتواند دروس حفظي و انشاء و غيره نمره خوبي بياورد معدل بالاتري دارد. (27983)

پاسخ

۱۳۸۶-۰۳-۱۳ ۱۵:۱۳:۱۷

سوالات مـی تواند طوری طراحی شود کـه پاسخ مشخصی داشته باشد.در ماده یک ذکر شده کـه این سوالات حتماً قرار نیست کـه توسط انسان تصحیح شود. با پیشرفت تکنولوژی دستگاههایی هست که سوالهای پاسخ های کوتاه را مـی تواند بخواند. آموزش و پرورش مختار هست که این سوالات یـا توسط معلمـین کارآزموده تصحیح شود و یـا توسط دستگاههای پردازش گر. لذا نمره خارج از سلیقه تصحیح کننده خواهد بود. (28046)

۱۳۸۶-۰۳-۱۶ ۰۲:۵۵:۲۳

فرصت طلایی حذف کنکور دو تهدید دارد : امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود 1-غلبه نمره گرایی بر کیفیت گرایی علمـی کـه منجر بـه افت تحصیلی مضاعف شود . 2- ناعدالتی درون اثر موقعیت بهتر به منظور اقشار برخوردار و اشخاص متنفذ .راه حل باز نگری درون سیستم آموزش و پرورش هست آیـا این طرح وجود خارجی دارد یـا خیر ؟ (28391)

مراد

۱۳۸۶-۰۳-۱۶ ۰۷:۵۴:۰۷

جناب آقای دکترضمن تشکربنده اخیرا خبری مبنی بر حذف کنکور دکتری (امتحان ورودی)هم شنیدخ ام، لطفا بفرمایید کـه این خبر صحت دارد یـا نـه؟اگر صحت دارد از چه زمانی اجرایی مـی شود؟در ضمن معیـار ورود بـه دکتری چه چیزی خواهد بود؟ (28428)

انفالي

۱۳۸۶-۰۳-۱۷ ۱۸:۴۷:۳۱

سلام.با اينكه پيام قبلي من را بـه سبك بازتابيها منتشر نكرديد ولي بـه نظر شما چرا با اينكه كنكور مسئله مورد توجه اكثريت خانواده هاي ايراني هست ولي مشاركت درون اين بحث و طرح سوال از آقاي عباسپور خيلي كم هست و روزها هست كه درون رقم 28 يا حدود آن ثابت مانده است؟ من فكر ميكنم علتش اين هست كه جوابهاي آقاي عباسپور اصلا بـه دل نمينشيند و براي مردم قانع كننده نيست و چنين بـه نظر ميرسد كه ايشان هم بيشتر از مردم عادي درون مورد ابهامات اين طرح اطلاع ندارزند.شما چه فكر ميكنيد؟ (28764)

maziar

۱۳۸۶-۰۳-۱۷ ۲۰:۲۴:۱۹

aghaye Dr salam,,man admae bad bini nistam vali in namodirane iran daran irano az samte research be course hedayat mikonan,,taze daran madareki ke ba asase research hast ro fagat oazhooheshi arziabi mikonan,,in yani risheye elmo az ja kandan. (28786)

رضا امـینی

۱۳۸۶-۰۳-۱۷ ۲۰:۵۴:۴۲

فکر نمـی کنید کـه کنکور یک هست و حذف آن با عث با لا رفتن آمار بیکاری افراد با سوداد مـی شود (28790)

دانشجو دانشگاه آزاد

۱۳۸۶-۰۳-۱۸ ۰۸:۴۳:۴۹

جناب دکتر ...لطف کنید حداقل 6 یـا 7 مورد از نواقصی کـه هم اینک درون شیوه کنکور فعلی وجود دارد و پس از اجرای طرح مورد بحث برطرف خواهد شد را ذکر کنید... (28863)

حسين

۱۳۸۶-۰۳-۱۹ ۱۵:۳۹:۰۸

مي توان گفت اكثر دانش آموزان دبيرستاني خصوصاً درون سالهاي اوايل دبيرستان بـه دنبال درس نيستند و اصولاً درسهايي كه ارئه مي شوند نيز ارزش وغناي چنداني ندارند . چند گروه ممكن هست با اجراي طرح جديد نمرات بالاتري كسب كنند: دسته اول بچه هاي درسخوان دسته دوم دانش آموزان كم هوش ولي عمدتاً زرنگ كه با زرنگ بازي و پارتي نمره كسب مي كنند.از كساني كه قبلاً بـه دانشگاه راه پيدا مي كردند يك عده بچه درسخوانـها بودند ( حالا يا با استعداد يا بي استعداد) دسته دوم بچه هاي بازيگوش و در عين حال نسبتاً باهوشي كه اواخر دبيرستان بـه خود آمده و براي كنكور خودشان را آماده مي كردند. الان با حذف كنكور اگر فرض كنيم درون صد ناچيزي از بچه ها بـه درسخواني رو بياورند ( كه فكر مي كنم بيشتر باشند) انرژي فكري و روحي خود را صرف پرداختن بـه يك سري مطلب بي محتوا و رقابت بر سر آن سپري مي كنند.بازندگان اصلي اين طرح بسياري از بچه هاي باهوش و عمدتاً از خانواده هاي محروم و برندگان خاص ان، زرنگهايي عمدتاً از خانواده هاي صاحب نفوذ خواهند بود.يك گله از سايت الف دارم كه چرا بعد از تصويب طرح بـه بحث درون مورد آن مي پردازد. (29051)

قاسمـی

۱۳۸۶-۰۳-۱۹ ۱۹:۲۹:۱۹

با سلامآقای دکتر بفرمایید کنکور کاردانی بـه کارشناسی نیز دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت؟در صورت تغییر از چه سالی و به چه شکلی؟با تشکر (29094)

بهنام

۱۳۸۷-۰۹-۱۳ ۰۰:۱۰:۴۹

عالیـه حذفش کنین هر چی زودتر این سرطلان کنکور رو ریشـه کن کنین. (94602)

آسنا

۱۳۹۱-۰۳-۳۱ ۱۸:۱۶:۰۷

با سلام لطفا بگویید تکلیف دانش آموزان اول و دوم دبیرستانی چیست کـه در سال 93و94 کنکور مـیدهند؟خوب انـها حتما بدانند بیشتر روی تست تمرکز داشته باشند و به کنکور فکر کنند یـا روی دروس تحصیلی درون مدارس تاکید کنند و به نمره اهمـیت بدهند.بی زحمت بگویید انـها چکار کنند؟ (847922) (moderator19)

۱۳۸۶-۰۳-۲۰ ۱۰:۴۲:۴۵

سوالي كه مطرح هست اينست كه امتحانات دبيرستان نيز بايد بـه صورت تستي برگزار شود که تا از دو مشكل جلوگيري شود يكي داشتن دانش آموزان با نمره هاي مشابه كه همگي آنـها خواهان حضور درون رشته اي خاص درون دانشگاه هستند و دوم نحوه تصحيح نمرات مي باشد كه با توجه بـه تشريحي بودن آنـها بدون شك سليقه نقشي اساسي درون تصحيح نمرات بازي مي كند و حق خيلي ها خورده مي شود.آقاي دكتر لطفا درون اين مورد توضيح بدهيد. (29157)

۱۳۸۶-۰۳-۲۰ ۱۱:۱۱:۴۴

با سلام

اقای دکتر لطفا درون مورد جزییـات این طرح و اینکه آیـا این طرح فقط درون مورد امتحانات خرداد ماه اثر داده مـیشود و اگر این طور استانی کـه نتوانسته اند درون امتحانات شرکت کنند چه راهی پیش رویشان خواهد بود؟

با تشکر (29163)

۱۳۸۶-۰۳-۲۱ ۱۵:۱۵:۳۳

آقای دکتر عباسپورشما خود استاد دانشگاه صنعتی شریف هستیدآیـا شده درون طول سالیـان تدریس مشاهده کنید دانشجویی کـه در سطح این دانشگاه نیست وارد آن شده ؟ اگر هم اینطور شده استثنا بوده یعنی این مساله نشان مـی دهد کـه کنکور فعلی درون سنجش دانش اموزان درست عمل کرده و بهترین ها درون بهترین دانشگاه گزینش مـی شوندالبته قبول دارم عده ای ار دانش آموزان درون جلسه کنکور دچار مشکل مـی شوند اما بـه خاطر 5 درصد کـه سیستم را عوض نمـی کنند.به علاوه درون تصحیح امتحان تشریحی (بر خلاف کنکور ) نحوه تصحیح مصحح بسیـار تاثیر گذار است، بـه نظر من کنکور بعد از سالها تنـها چیزی بود کـه در کشور ما قانونمند شده بود کـه الحمدلله شما ان را هم حذف کردید که تا کل مملکت یک روال قانونمند واقعی هم باقی نماند ! (29353)

mahmoud

۱۳۸۶-۰۳-۲۱ ۱۸:۱۵:۰۳

در چه مقاطعی کنکور حذف مـی شودایـا درون مقطع کارشناسی نا پیوسته حذف مـی شود (کاردانی بـه کارشناسی) (29392)

۱۳۸۶-۱۱-۲۶ ۲۲:۴۶:۱۵

D:\\Documents and Settings\\reza\\Desktop\\Enginner A_Rezaie.htmدر چه مقاطعی کنکور حذف مـی شود (51009)

۱۳۸۶-۱۱-۲۶ ۲۲:۴۶:۵۴

ایـا درون مقطع کارشناسی نا پیوسته حذف مـی شود (51010)

۱۳۸۶-۰۳-۲۴ ۰۰:۲۵:۰۴

آیـا کنکور کاردانی فنی وحرفه ای سال 1387حذف خواهد شد (29733)

مریم

۱۳۸۶-۰۴-۱۰ ۱۳:۱۰:۵۳

با سلامکسانی کـه ده سال پیش موغفق بـه گرفتن دیپلم شده اند بر چه اساسی وارد دانشگاه مـی شوند.اگر معدل بالایی نداشته باشند. (31657)

علی

۱۳۸۶-۱۱-۰۵ ۰۴:۴۴:۳۸

یکی از دوستان من با معدل 11 پذیرش شد خاک بر سر (49200)

حبیب الله رحیمـی نژاد

۱۳۸۶-۰۹-۱۶ ۰۲:۲۰:۰۹

سلام آقای دکتر...آیـا درصدهای دروس دوره متوسطه به منظور ورور بـه دانشگاه افزایش مـی یـابد یـا نـه؟ (45784)

محسن از نقده

۱۳۸۶-۱۰-۰۴ ۱۴:۴۵:۰۵

من مي خواهم از روي معدل دانش اموزان براي رشته هاي مختلف قبول شوند ايا شما موافق هستيد (47055)

مصطفی سید گرگانی

۱۳۸۶-۱۱-۲۲ ۲۲:۱۳:۲۸

پیشنـهاد من این هست که بـه جای کنکور دانش آموزان را بر حسب معدل بـه دانشگاه وارد کنید این راه مـی تواند بـه جلوگیری از ورود افراد تنبل با زدن تست شانسی بـه دانشگاه وهمچنین ضایع نشدن حق دانش آموزانیکه واقعا درس مـیخوانندبه ما کمک کنند (50600)

A

۱۳۸۷-۰۱-۱۷ ۱۳:۴۶:۳۹

من دانش آموز کلاس دوم فرزانگان بوشـهر هستم امسال ما دبیر هندسه نداشتیم و سه ماه اول هم دبیر ریـاضی کـه حالا اون هم درون هفته کمتر از 5/1 ساعت داریم بـه نظر شما من چه جوری امتحان نـهایی بدم؟ (55905)

۱۳۸۷-۰۳-۱۳ ۱۵:۵۲:۲۵

عرض سلام و ادببنده معتقد هستم حذف کنکور یک ایده عالی هست اما از سوی دیگر امتحانات نـهایی کیفیت چندانی ندارد مثلا دانش آموز رشته ی انسانی بـه هیچ وجه نمـی تواند جزء بـه جزء کتاب تاریخ سال سوم را حفظ کند درون حالی کـه در راهنمای تصحیح امتحان همانگونـه کـه ما سومـی ها امسال دیدیم جواب بـه صورت جزء بـه جزء نوشته شده و به هر جمله ی کوتاه عین کتاب نمره تعلق مـی گیرید براستی دانش آموزی کـه از هوش بالایی برخوردار هست هم مـی تواند عین کتاب و بدون فراموشی بنویسد بـه نظر بنده تستی شدن امتحانات نـهایی یـا مفهومـی شدن بـه شرط تعلق نمره درون صورت رساندن مفهوم سوال مـیتواند درون امتحانات نـهایی مد نظر قرار گیرد.تشکر (65873)

مصطفی

۱۳۸۷-۰۳-۱۶ ۱۱:۳۹:۵۲

با سلام.جناب آقای دکترآیـا بهتر نیست آزمون کنکور تقریبا بـه همـین شکلی کـه هست باقی بماند ولی بـه صورت چند مرحله ای برگزار شود(مثلا 4 مرحله) با این تفاوت کـه سوالات کمـی سخت تر و مفهومـی تر شود و تعداد سوالات بیشتر شود و در عوض وقت به منظور هر سوال بیشتر شود(مثلا 4 مرحله کـه در هر مرحله دو درس امتحان گرفته مـی شود و هر مرحله 3 ساعت وقت دارد).به این ترتیب اضطراب بـه طور قابل توجهی کاهش مـی یـابد و تاثیر شانس نیز کم مـیشود.اگر مشکلی هست لطفا بفرمایید.با تشکر. (66042)

جلال

۱۳۸۷-۰۵-۱۷ ۱۶:۲۳:۰۳

به نظر من حذف کنکور چیز بی خودی هست چون وقتی نفری درون یک سال معدل خوبی بدست نیـاورد درون سالهای بعد انگیزه درس خواندن خود را از دست مـیدهد و این اظطراب درون مدت 4سال بـه او وارد مـیشود (74177)

معصومـه ادیبی

۱۳۸۷-۰۶-۲۷ ۱۴:۱۰:۱۵

سلام آقای دکتر عباسپوربه نظر من و افراد زیـادی کـه امسال مـی خواهند وارد دانشگاه بشوند شرط معدل بسیـار خوب هست ، با 1 سال درس خواندن درون کلاسها زیر نظر دبیران خیلی بهتر از شرکت درون انواع کلاس های تست زنی هست.آیـا با نظر من موافق هستید؟ بـه این ترتیب از استرس دانش آموزان هم کاسته مـیشود و خانواده ها هم هزینـه ی کمتری رو متحمل مـیشن (80478)

آریـان

۱۳۸۷-۰۷-۱۵ ۲۱:۲۹:۳۵

با سلام خدمت شما ...

من مـی خواستم بدانم کـه با حذف کنکور , بـه غیر از درس و امتحانات آیـا رتبه های ورزشی هم درون انتخاب رشته فرد موثر هست ؟همـین طور وقتی کنکور بود افرادی کـه در شـهر های کوچک تر امتحان مـی دادند درصد قبولی بیشتری به منظور آنـها منظور مـی شد و خلاصه کمک شایـانی بـه افراد درون شـهرهای کوچک و روستاها مـی کرد ولی درون شـهر های بزرگ این طور نبود ... حالا با حذف کنکور این مسئله از بین خواهد رفت یعنی مثلا کلان شـهر هایی مانند تهران و مشـهد و اصفهان با شـهر هایی مانند بجستان و محمود آلباد و ... یکسان کنکور مـی دهند ؟ (84605)

نیما

۱۳۸۷-۰۷-۱۸ ۱۸:۲۹:۵۴

برای دانش اموزان دوم دبیرستان کنکور حذف است؟ (84819)

مريم

۱۳۸۷-۰۷-۱۸ ۲۰:۳۲:۴۴

ببينيد جناب اقاي دكتر درون اين صورت دانش اموزاني از اين طرح بهره مي برند كه فقط رفتن بـه دانشگاه واسشون مـهمـه اما من كه مي خوام يه دانشگاه خوب و يه رشته ي خوب قبول شم بايد بسوزم آخه تو ايران 1000 نفر هستن كه معدل 20 هستن و ضرايبه تحصيليه 20 دارن تكليف چيست؟بزاريد آب از سره ما ام بگذره بعد هر كاري مي خوايد با كنكور بكنيد (84825)

negin

۱۳۸۷-۰۷-۲۶ ۰۲:۲۲:۵۵

سلامکسی کـه به خاطر معدل پایین نتونـه رشته مورد نظرشو انتخاب کنـه دیگه مثل کنکور سالهای گذشته نمـیتونـه دوباره کنکور بده تکلیف چیـه؟راه برگشت کـه نداره! (86007)

فرزانـه

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۰-۰۷-۲۴ ۱۱:۴۹:۰۸

پس تکلیفانی کـه قبلا لیسانس گرفتند و مـی خواهند نمرات پایین سال گذشتشونو جبران کنند و بخواهند دوباره کنکور بدهند چی مـیشـه اونـها کـه نمـی دونستند کنکور حذف مـیشـه اگه بخواهند دوباره با نمرات بالایی کنکور بدهند چی ؟ این طوری کـه حق دیپلمـه های گذشته ضایع مـیشـه تکلیفانی کـه مـی تونند دوباره درون دبیرستان نمره بالایی بگیرند چی مـیشـه ؟ (511219) (moderator19)

peiman

۱۳۸۷-۰۷-۲۶ ۱۸:۵۰:۲۷

سلام .اگر کنکور حذف شود.آیـا دانش آموزانی کـه امسال امتحانات نـهایی دارند و دیگر کنکور نمـیدهند،نباید بدانند کـه امتحانات بـه چه صورت هست یـا چه درسهایی نـهایی مـی شود،کدام قسمتها مـهم هست یـا انتخاب رشته چگونـه صورت مـی گیرد و....؟ با وجود تصویب این قانون هیچ هیچ اطلاعی از نحوه حذف کنور ندارد. و شما حتما اول اطلاع رسانی کنید . (86056)

مـهدی

۱۳۸۷-۰۸-۰۸ ۰۴:۱۴:۴۴

سلام.آقای دکتر جون مادرت جواب سوال مارو بده.من مـیخواستم بدونم با اجرای قانون حذف کنکور تکلیف دیپلمـه های نظام جدید کـه سالهای پیش دیپلم گرفتن و نمـیدونستن کـه یـه روز نمرات دبیرستان توی کنکور تاثیر مـیزاره چیـه؟ (87693)

نيلوفرسال دوم دبيرستان

۱۳۸۷-۰۸-۰۹ ۱۶:۵۰:۳۳

من نميدونم چي كار كنماصلا كنكور 90حذف مي شـهپس بجاش چي كار مي كنيم؟ (88154)

پرهام

۱۳۸۷-۱۰-۱۶ ۱۲:۲۰:۲۹

شما بـه وسیله ضرایب نمرات درس های دبیرستان درون دنشگاه تعین رشته مـیکنین . شایـان ذکر هست که شرط معدل نیست شرط ضرایب نمرات است. (98757)

توحید

۱۳۸۷-۰۸-۲۱ ۲۰:۳۹:۳۸

سلام من متولد 27/08/1370 هستم ودرسال 1389 به منظور اولین بارکنکور خواهم داد.من مـیخواستم بپرسم اگر من درکنکور سال1389 قبول نشوم آیـا به منظور دومـین بار مـیتوانم درون سال 1390کنکور بدهم/من هم اکنون سال سوم ریـاضی فیزیک هستم (91590)

رضوان

۱۳۸۷-۰۸-۲۳ ۱۳:۳۲:۲۹

باسلام.حذف کنکور خیلی خوب بـه نظر مـی رسه ! اما مشکلاتی وجود داره1- نحوه ی تصحیح اوراق سال سوم ِ کـه واقعا تاسف برانگیزه کـه برگه های بچه ها رو این جوری صحیح مـی کنن !2-به احتمال زیـاد با حذف کنور دانشگاه ها 100% بومـی مـی شن الان کـه حذف نشده بیشتر 50 % ( درصد دقیق رو نمـی دونم ) بومـی ِ . با توجه بـه اینکه بهترین دانشگاه های ایران درون تهران هستن بچه های تهران حتی ضعیف ترینشون بـه این دانشگاه ها مـی رن ! ولی ماها کـه همـیشـه معدلمون 20 بوده چی ؟!؟!؟ ( عملا هیچی ! ) (91813)

سحر

۱۳۸۷-۰۹-۰۳ ۰۸:۵۹:۵۴

اگه من معدل بیستی بـه خاطر بومـی شدن دانشگاه ها نتونم دانشگاه موردنظرم کـه شـهری دیگه هست قبول بشم، کی پاسخ گو هست؟ (93264)

زهرا

۱۳۸۷-۱۰-۰۹ ۱۸:۵۹:۱۱

به نظر من حذف کنکور کار شایسته ایست اما مشکلاتی درون این زمـینـه وجود دارند یکی اینکه باتوجه بـه بحث ارفاق و فامـیل بازی درون مدارس ممکن هست خیلی ها کـه زحمتی هم نمـیکشند بـه معدل های خوبی دست پیدا کنند 2یکی دیگه اینکه چه نمراتی به منظور شرط معدل حساب هست ایـا نمره ی ورزش به منظور من نوعی کـه تمام نمرات درسهایم بیست ومعدلم بـه خاطر ورزش پایین مـیاید (چند صدمـی) کـه خیلی هم برایم اهمـیت دارد حساب مـیشود یـانـه؟به هر حال این مشکلات حتما حل شود (97668)

سارا

۱۳۸۷-۱۰-۱۴ ۱۶:۰۸:۵۳

سلام آقای دکترمن درون کلاس دوم دبیرستان رشته ریـاضی وفیزیک درس مـی خوام معدل سال گذشته من 91/19 بوده هست با وجود اینکه من درون یک منطقه محروم درس مـی خوانم ودبیران ما نسبت بـه دبیرانی کـه در مناطق دیگر درس مـی دهند بـه نسبت پایین تری قرار دارند واگرسوالات هماهنگ کشوری باشد امکان قبولی من درون کنکور چند درصد است؟ (98392)

حمـیدرسولی

۱۳۸۷-۱۰-۱۶ ۰۲:۴۷:۱۶

آیـا واقعا حذف کنکورصددرصدوحتمـی هست البته به منظور ورودی های سال 90 (98667)

مـیثم رحمانی

۱۳۹۱-۰۶-۲۷ ۲۰:۲۸:۳۵

باسلام.آقای دکترتورابه خدابگیدکنکور ازکی برداشته مـیشود آیـادرست هست که مـیگویند سال 93قطعابرداشته مـیشود؟ (957556) (alef-11)

پرهام

۱۳۸۷-۱۰-۱۶ ۱۱:۴۸:۵۱

با عرض سلام و خسته نباشید .من دانش آموز سوم ریـاضی هستم مـیخواستم بدونم زمان امتحان کنکور من کنکور حذف مـیشود یـا نـه ؟ یـا اگه حذف نمـیشود چند درصد شرط معدل مـیشود؟ اگه جوب منا بدین ممنون مـیشم .با تشکر پرهام پسندیده. (98747)

فرهاد

۱۳۸۷-۱۰-۱۶ ۱۲:۰۱:۲۱

مـیدونین چقدر آموزشگاها بـه خاطر کنکور پول تو جیب مـیزننو سوء استفاده مـیکنن؟ چرا حتما اینطور باشـه؟ آخه چرا ؟ اونی کـه نمـیتونـه مخارج این کلاسارو بده حتما چیکار کنـه؟ آخه چقدر استرس؟ چقدر دغدقه؟ من خودم استرسی هستم مـیدونم آخر بـه خاطر استرس کنکور سکته مـیکنم بـه خدا این کنکور چیزه بیخودیـه .من الان بهترین دانش آموز هستم درسا رو فول فول مـیشم مـیرم کنکور بـه خاطر استرس همش از یـادم مـیره قاطی مـیکنم نمـیدونین این نکور لعنتی چه فشاری رو آدم مـیاره کـه . بابا این کنکورا بر دارین هم بـه نفع شماست هم ما .چرا حتما وقتی بهترین دانش آموز هستی بـه خاطر استرس کنکور تو امتحان کنکور هیچی نتونی بنویسی؟ چرا؟ مگه جامعه اسلامـی بر اساس حق نیست؟ مگه امام حسین بـه خاطر حق شـهید نشد؟ آیـا الان این حق منـه کـه بهترین دانش آموز تو مدرسه باشم برم کنکور تو 3 ساعت همـه ی زحمتام بـه باد بره؟ لطفا جواب منا بدین ممنون. (98752)

roshi

۱۳۸۷-۱۰-۲۴ ۱۵:۰۳:۳۱

ایـا درون کنکور سا 91 معدل سال اول مـهم هست (99625)

محمد امـین

۱۳۸۷-۱۰-۲۵ ۱۲:۰۰:۳۷

آیـا معدل سال اول دبیرستان درون کنکور موثراست؟آیـا بچه های سمپاد شرایط متفاوتی به منظور انتخاب شدن دارند (99714)

الهام

۱۳۸۷-۱۰-۲۶ ۰۷:۴۹:۰۴

شما چرا ایران را با کشورهای پیشرفته مقایسه مـی کنید, ایران هنوز خیلی راه داره کـه پیشرفت کنـه و تا 1390 هم هیچ پیشرفتی ازش نمـی بینین, کوروش کبیر تو 3 سال کشور رو بـه آبادترین کشور تبدیل کرد ولی ما که تا 100 سال دیگه هم نـه تنـها پیشرفت نمـی کنیم کـه وضع بدتر مـی شـه؛ قبل از اینکه کنکور بر داشته بشـه حتما همـه جوانب درون نظر گرفته بشـه بعد این وسط این شعار معروف عدالت کجا مـی ره؟ با این کار واقعا بی عدالتی داد مـی زنـه , آخه ما تو کشور چندین نوع مدرسه داریم (غیر انتفاعی , نمونـه و تیزهوشان و بالاخره عادی) تو هر مدرسه هم امکانات و معلمـین و روش تدریس و مطالب مورد تدریس فرق مـی کنن بعضی مدارس اصلا معلم ندارند یـا اگه معلم داشته باشن معلمـیه کـه اطلاعاتش از خود دانش آموز کمتره و اصلا بلد نیست درس بده , بعضی مدارس هم خود معلما و مراقبا جوابا رو خیلی راحت بـه دانش آموزا مـی دن کـه خدای نکرده دانش آموز خسته نشـه درون ضمن اضطراب تو هر امتحانی هست ماها از همون اول کـه مـیریم مدرسه با امتحان آشنا مـی شیم سالی ده بار حتی بیشتر امتحان مـی دیم بعد چرا وقتی نوبت بـه کنکور مـی رسه مضطرب مـی شین این هم مثل بقیـه امتحانا مگه اون همـه امتحانی کـه دادیم مـهم نبودن اتفاقا اون امتحانایی کـه در دوره تحصیل مـی دیم خیلی مـهم ترن بعد کنکور هیچ ترس و اضطراب نداره (99780)

خاطره

۱۳۸۷-۱۰-۲۶ ۰۷:۵۶:۴۸

حذف کنکور اشتباه برزگیـه (99783)

ساناز

۱۳۸۷-۱۰-۲۶ ۱۸:۲۲:۱۲

حالا واقعا کنکور حذف مـی شـه یـا نـه؟ تکلیف چیـه؟ (99837)

مخالف موافق؟

۱۳۸۷-۱۰-۲۶ ۱۸:۳۲:۰۹

آقای دکتر نظر شما درمورد حذف کنکور چیـه؟ (99839)

ع

۱۳۸۷-۱۰-۲۹ ۱۶:۰۵:۱۴

آقاي دكتر احتمال دارد اين طرح زودتر يا ديرتر اجرا شد (100086)

علی رضایی

۱۳۸۷-۱۱-۱۱ ۱۸:۳۸:۱۵

کنکور حذف مـیشود یـا نـه ما کـه نفهمـیدیم (101777)

امامـی

۱۳۸۷-۱۱-۲۲ ۱۶:۴۸:۱۱

اولین سالی کـه دانشجویـان بدون کنکور وارد دانشگاه مـی شوند چه سالی است؟ (103451)

فاطمـه

۱۳۸۷-۱۲-۰۹ ۱۸:۵۳:۳۵

تاثير امتحان نـهايي امسال درون كنكور 1389را توضيح دهيد مي گويند مستمر نيز تاثير دارد (106525)

حامد

۱۳۸۷-۱۲-۱۳ ۱۵:۰۱:۱۰

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اقای دکتر

من تنـها دو سوال از شما دارم :

۱:((بلاخره کنکور کی بـه طور یقین حذف مـیشـه؟در چه سالی؟))

۲:من بـه رشته ی پزشکی علاقه دارام سال دوم تجربی هستم تنـها امـید من قبولی درون این رشته هست اگر کنکور حذف بشـه من به منظور قبولی درون رشته ی پزشکی چه نمره هایی از چه درس هایی را حتما بالا تر از سایر درس ها بگیرم؟ (107315)

علی

۱۳۸۷-۱۲-۱۶ ۰۰:۳۰:۱۴

با سلام . من سوم تجربی هستم و به رشته پزشکی علاقه بسیـار دارم. اگر کنکور حذف شود ایـا من کـه سال دوم دبیرستان گذراندم و امتحاناتش بصورت داخلی بودند نیز درون سوابق من تاثیر داده مـی شود ؟ (107544)

fk

۱۳۹۰-۰۷-۲۴ ۱۳:۳۹:۱۷

سلام من دیپلم ریـاضی دارم و متولد1371 هستم درون کنکور سراسری 1390 فیزیک فردوسی و در دانشگاه ازاد مـهندسی برق قبول شدم و الان فیزیک روزانـه مـی خوانم مـی خزاستم ببینم مـی تونم به منظور سال1391 دانشگاه ازاد درون رشته های پزشکی یـا دندان داوطلب شوم ضمن این کـه معدل کتبی نـهایی ام درون رشته ریـاضی19.20و معدل کلم19.90 مـی باشد خواهش مـی کنم هرچه سریع تر راهنماییم کنید (511310) (moderator19)

مـیلاد حمزه خانی

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۰-۰۷-۲۹ ۱۸:۲۸:۳۰

با سلام.سوال من این هستش کـه آیـا با حذف شدن کنکور دانش آموزان، کنکور کارشناسی ارشد هم حذف خواهد شد؟ با تشکر. (514511) (moderator22)

mahdi

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۰-۰۸-۱۷ ۲۱:۲۸:۰۶

سلام من دوم دبیرستان مـیخونمایـا ما هم کنکور مدهیم (527845) (moderator22)

امير حسن

۱۳۹۰-۰۹-۱۷ ۱۴:۰۵:۰۰

با عرض سلام و خسته نباشيد.بنده هم اكنون درون سال اول متوسطه درس مي خوانم ايا كنكور بـه من هم خواهد رسيد و اگر نخواهد رسيد ايا معدل سال اول تاثيري دارد (552885) (moderator22)

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۱-۰۳-۳۱ ۱۵:۱۰:۵۹

طبق چیز های پیش امده کنکور حذف مـیشود امامعدل سال اول تاثیر ندارد چون اگر تاثیر داشت حتما امتحاناتتان نـهایی بود. (847600) (moderator19)

امير حسين

۱۳۹۰-۰۹-۱۷ ۱۴:۱۱:۳۵

با عرض سلام.اگر شرط معدل بيايد بعد كسانيكه درون مدارس برتر (انرزي اتمي) درس ميخوانند و امتحانات سر سام اور ميدهند با كسانيكه درون مدارس دولتي درون س ميخوانند برابر اند (552897) (moderator22)

محمد

۱۳۹۰-۰۹-۱۷ ۲۱:۵۶:۱۸

با سلام :به نظر من بـه عنوان یک دبیر متوسطه نمره دانش اموز اولا از 15 نمره باشد ثانیـا5 نمره به منظور کار تحقیقی دانش اموزان گرفته شود . ونیز طریقه ازمون مانند ازمون ÷یـام نور کـه از طرف مرکز ارسال ودر مکان معینی مانند کنکور اجرا شود .واین امر به منظور کلیـه ÷ایـه ها حتما باشد با ضریب متفاوت (553348) (alef-11)

احسان

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۰-۰۹-۲۳ ۲۲:۰۵:۴۳

من متود 68 درزمان ما سال اول شرط معدل امد.متاسفانـه بـه علت تاثیر کم ان(15 درصد)معدل کتبی من 12:30 شد حال اگه من بخواهم با این شرایط درون زمان اجرای حذف کنکور بـه دانشگاه مورد نظرم بروم حتما چکار کنم.ایـا درون این طرح بـه امسال من کـه در پی جبران هستن فکری شده.تکلیف ما چه مـیشود.در ضمن مـیخواستم بدونم درون کنکور ارشد هم همـین قانون حاکم هست (560101) (moderator22)

دوم تجربی

۱۳۹۰-۰۹-۲۴ ۱۲:۰۱:۲۱

با عرض سلام خدمت اقای دکتر "بنده سال اول دبیر ستان بـه دلیل تصادفی کـه کردم نتوانستم درون امتحانات خرداد و شـهریور شرکت کنم و متاسفانـه مردود شدم معدل ان سالم 7شد و دوباره سال اول دبیر ستان شرکت کردم و با معدل 60/19 قبول شدم ایـا زمانی کـه کنکور بـه طور کامل حذف شود اون سالی کـه مردود شدم اثر دارد یـا نـه خواش مـی کنم جواب من را بدید "ممنونم (560638) (moderator19)

حمـید رضا

۱۳۹۱-۰۱-۳۱ ۱۰:۵۲:۰۷

اگر کنکور حذف شود معدل سال اول چون عمومـی هست نباید حساب شود بلکه حتما از سال دوم کـه ابتدای رشته ی انتخابی خود هست حساب شود متشکرم از همـه ی دستنددرکاران این مجموعه چون مـیتوانیم اظهار نظر کنیم (747686) (moderator18)

مـهدیـه

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۰-۰۹-۲۷ ۱۸:۵۹:۴۰

من واقعا متاسفم و احساس مـیکنم هدفم رو دارن ازم مـیگیرن من اهل یـاسوجم و دوس دارم پزشکی تهران بخونم الان 2دبیرستانم تو مدرسه تیزهوشان .بااین شرایط امکان نداره بتونم....اخه چرا ما (564162) (alef-11)

رضا

۱۳۹۰-۱۱-۰۴ ۱۱:۴۰:۵۸

با عرض سلام و خسته نباشید بـه جناب اغای دکتر وسایرمسیولان مـیخواستم بپرسم ایـا کنکورسراسری تادوسال اینده حذف خواهدشد امـیدوارم کـه حذف شود زیرا من17ساله حتما شب وروز حتما درس بخوانم تاببینم کـه ایـا من قبول مـیشوم یـا نـه (623075) (alef-11)

aeed

۱۳۹۰-۱۱-۰۴ ۱۱:۴۴:۱۲

اول سلام دومشما را بـه قران قسم مـیدم کـه کنکور را حذ ف کنید (623081) (alef-11)

sara rezaee

۱۳۹۰-۱۱-۰۴ ۱۴:۰۸:۴۵

اگه مـیشـه لطفا یک جواب قطعی بدین کنکور حذف مـیشـه یـا نـه؟ (623390) (alef-11)

علی رییسی

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۱-۰۲-۲۳ ۰۹:۰۵:۱۳

با سلام ایـا سال 93 دانش اموزانی کـه دوم دبیرستان هستند کنکور مـی دهند یـا نـه لطفا با بلی یـا یـا نـه پاسچ دهید///از غلط املا یی عذر ..... صفهه کلید مشکل دارد///// درون ضمن من فهمـیدم امسا ل امتهان ها ی ترم اول سوم را نـهایی و امتهان های سال دوم نیز نـهایی مـی شود این درست است؟ /// بنده بـه اینترنت دسترسی اصلا ندارم لطفا چواب را بـه این شماره پیـامک کنید //ممنون// 09138126966 (779308) (moderator18)

مسعود

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۱۲:۱۸:۱۱

با سلام کنکور کاردانی بـه کارشناسی ناپیوسته ازچه سالی حذف مـی شود؟ (808920) (moderator22)

سحر امـینی

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۱-۰۳-۳۱ ۱۵:۰۴:۴۹

باعرض سلام خدمت شما اگر کنکور حذف بشـه شرط معدل مـیشـه ...... یعنی معدل چه سالی اثر دارد............................................................ (847585) (moderator19)

یگانـه

۱۳۹۱-۰۶-۲۷ ۲۳:۳۴:۵۹

سلام اقای دکترمـیگن 93کنکورحذف مـیشـه یعنی حالا93کنکورمـیدیم یـانـه لطفا خواهش مـیکنم جواب بدین (957603) (alef-11)

احمد

۱۳۹۱-۰۹-۲۳ ۲۱:۵۴:۵۵

سلام من کـه کاردانی پیوسته هستم و معدلم خرابه و مـیخوام درون کنکور 93 شرکت کنم تکلیفم چیـه؟جزو کنکوری ها مـیشم یـا جزو سابقه تحصیلی؟ (1047524) (alef-1)

پریسا

۱۳۹۲-۰۱-۰۴ ۲۲:۲۸:۱۰

سال 93کنکور حذف مـیشـه یـا نـه؟اگه امسال نتونستم رتبه ی مورد نظرم را بیـارم به منظور سال بعد تکلیفم چیـه؟ (1203367) (alef-7)

ازاده

۱۳۹۲-۰۵-۱۶ ۱۹:۰۲:۴۲

سلام اقای دکتر کنکور 94 به منظور همـه رشته ها برداشته مـیشود یـا نـه برداشته شدن کنکور از سا93 حتمـی ممنون (1558134) (alef-10)

مـهدیـه

۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۱۳:۵۷:۵۵

سلام ببخشید من یـه دانش اموز سال دومـی هستم درون مدرسه نمونـه دولتی درس مـیخونم اگه قرار باشـه با نمرات دانش آوزی انتخاب رشته کنیم وضعیت ما با دانش آموزانی کـه در مدرسه های ساده مشغول بـه تحصیل اند فرق مـیکنـههمـه دانش آموزان با طرح حذف کنکور مخالف اندخواهشا دست نگه دارید که تا ما کنکور بدیم بعدا (1563861) (alef-15)

فیروزه

۱۳۹۲-۰۵-۲۸ ۱۴:۰۳:۰۷

سلام.من الان دانشجو هستم.ولی مـیخوام کنکور بدم واسه پزشکی.معدلمم 14حه.چون پدرم درون طول امتحانات مجبور شد عمل پیوند کلیـه انجام ببده.الان تکلیف من چیـه؟یـهنی دیگه فرصتی برا من و امثال من نیس؟این واقعا بی انصافیـهده، (1581012) (alef-6)

امـید

۱۳۹۲-۰۵-۲۸ ۱۴:۱۰:۳۷

باسلامببخشید مـی خواستم بدونم اگه کنکور حذف بشـه به منظور رفتن بـه دانشگاه فقط شرط معدل لازمـه یـا یـه امتحانی دیگه حتما برای ورود بـه دانشگاه بدیم (1581034) (alef-6)

زهرا

۱۳۹۲-۰۶-۱۱ ۲۲:۰۶:۵۵

سلام.من امسال مـیرم سوم تجربی.منطقه محروم درس مـی خونم ومعدل سال اول ودومم اصلا خوب نیستن اگه کنکور حذف بشـه تکلیف چیـه..توروخداجواب بدین دارم دیونـه مـیشم.اگه کنکورحذف بشـه به منظور پژشکی حتما معدل دیپلم چند باشـه؟این درون صورتی کـه کل کشور حتما امتحاناتشون .از اول دبیرستان که تا چهارم کشوری باشـه، کـه بدونیم معدلمون نسبت بـه شـهرهای دیگه سنجیده مـیشـه (1610051) (alef-15)

سارا

۱۳۹۲-۰۷-۱۲ ۱۲:۳۰:۱۷

سلام اقاي دكتر خسته نباشيد.اگه كنكور حذف بشـه و معدل ديپلمم 19به بالا باشـه با اين معدل ميتونم وارد دانشگاه سراسري پزشكي تبريز بشم؟ودر ضمن نياز بـه ازمون ورودي داره؟ (1695123) (alef-6)

علی

۱۳۹۳-۰۴-۰۳ ۰۱:۱۳:۳۵

آقای دکتر چرا مـی خواهی کنکور را حذفی کنی مـیدونی آن وقت حق خوری و پارتی بازی زیـاد مـی شود (2220081) (alef-13)

omid

۱۳۹۳-۰۴-۰۴ ۱۹:۱۲:۱۰

من امسال کنکور دارم شب و روز کـه هیچ زندگیمم حروم شده سوم فنی معدلم 17 هستش کاش همـین امسال حذف مـیشد (2223814) (alef-10)

علیپور

۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۸:۴۷:۲۴

اقای دکتر من دیپلم نظام قدیم هستم وسالها بیمار بودم وامسال مـیخواستم حسابی حالا کـه بهترشدم درس بخونم ولی با این شرط سوابق تحصیلی کـه گذاشته اندومعدل من بـه علت شرایط خاصم اون موقع پایین شد/ ارزویم ورود بـه رشته های تجربی بود /ایـا این ظلم نیست بـه خاطر شرایط ناخواسته ام مرا با تاثیر سوابق تحصیلی از ورود بـه رشته مورد علاقه ام ممانعت نمایند (2246757) (alef-13)

انیکا

۱۳۹۳-۰۴-۲۰ ۰۷:۵۷:۱۶

سلام من تازه امتحان نـهایی رو تموم کردم بخواطر یـه مشل بزرگ خونوادگی نتونستم امتحانمو خوب بدم فقط مـیگم این ظلمـه بزرگیـه اگه کنکور حذف شـه تورو خدا بـه فکر ما باشید نـه نفع خودتون (2248935) (alef-13)

بد بخت ترین ادم دنیـا

۱۳۹۳-۰۵-۱۵ ۱۶:۰۰:۴۷

سلام اقای دکتر شما بگید تکلیف من کـه موقع امتحان کتبی دیپلم پدرم رو از دست دادم و نتونستم نمره بالای 12تو هیچ درسی بگیرم چیـه؟من امسال کنکور دادم واسه پزشکی همـه درصدهام ایقد خوب بود کـه راحت بدون تاثیر معدل رتبه زیر هزار منطقه3مـیاوردم ولی با تاثیر منفی معدل شدم 5500اخه خدا رو خوش مـیاد شما بگین من چیکار کنم (2290392) (alef-10)

یـه کی

۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۲۲:۱۷:۰۹

یعنی واسه پزشکی هم حذف مـی شـه؟؟؟؟؟ (2357632) (alef-3)

baran

۱۳۹۳-۰۷-۰۲ ۱۹:۲۰:۲۱

سلام کنکور 94 فنی حرفه ای هنوز هست یـا نـه ؟ (2389733) (alef-10)

tm

۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۲:۱۰:۴۹

با سلام و عرض خسته نباشید.کنکور کاردانی 94 حذف شده؟؟؟ (2405781) (alef-10)

الناز

۱۳۹۴-۰۱-۱۰ ۱۴:۵۲:۴۷

سلام مـیخواستم بدونم امسال کـه سال تحصیلی 94-93 هست من هشتم هستم و تا زمان کنکور من کنکور حذف مـیشود (2774227) (alef-3)

نگین

۱۳۹۴-۰۱-۱۰ ۲۱:۳۲:۰۷

اره منم همـین سوال رو داشتم (2774775) (alef-3)

زهرا

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۵:۱۷:۴۱

منم همـینطور (3948754) (alef-3)

حدیث

۱۳۹۴-۰۳-۲۱ ۱۰:۱۰:۳۴

این دکتری کـه مـیگین . فکر کنم یـه پنج شش سالی هست. کـه به اینجا سرنزده. ولی همون بهتر کـه کنکور حذف بشـه وقتی شرط معدل باشـه . اونم امتحاناتی کـه از اداره مـیاد مثللللللللللا چه جوری مـی خوان پارتی بازی کنن بعضیـاااااااااااااا؟؟؟؟ (2955912) (alef-13)

پریـا کمالی

۱۳۹۴-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۶:۵۷

من هم با شما هم عقیده هستم (3063801) (alef-13)

عاطفه

۱۳۹۴-۰۵-۰۱ ۱۱:۰۳:۳۴

یعنی من کـه الان کلاس نـهمم دیگه بـه کنکور لازم نیست (3063563) (alef-13)

سعید

۱۳۹۴-۰۶-۱۰ ۱۳:۵۳:۱۴

من موندم منی کـه سال 85 دیپلم گرفتممممم و اون زمان ارزششی نداشت معدل چرا حتما معدل به منظور منم تاثیر داشته باشـه .با تصویب این قانون الکی باعث شدید همـه بچه های کنکوری استرسی بشن یـا روانی واقعا کـه (3155490) (alef-3)

زهرا

۱۳۹۴-۰۷-۳۰ ۱۳:۰۹:۰۵

با سلام من کـه کلاس نـهمم کنکور دارم؟ حالا بـه فرظ اینکه ایشالا حذف بشـه براساس معدل هست ؟اخه اومدیمو یکی نمره ورزش کم اورد و معدلش اومد پایین اونوقت چی؟ بـه نمره درسی کـه مربوط بـه رشتمون هست دقت مـیشـه دیگه؟ (3275473) (alef-3)

امـید

۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۴:۳۱:۵۲

من با شما هم عقیده ام کـه کنکور حذف شود (3355348) (alef-3)

محمد

۱۳۹۴-۰۹-۱۲ ۱۳:۵۲:۲۳

عالیـه (3362778) (alef-11)

۱۳۹۴-۰۹-۱۹ ۲۰:۴۳:۲۹

سلام ، کنکور پزشکی حذف شده !!! (3380373) (alef-13)

فاطمـه

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۴:۲۷:۲۷

باعرض سلام و خسته نباشید

ایـا درون چهار سال اینده کنکور خذف مـی شود؟ (3626303) (alef-3)

فاطمـه

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۴:۳۰:۱۰

اگر کنکور برداشته بشـه بهتر چون دیگه بچه ها استرس کنکور ندارن. (3626311) (alef-3)

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۲-۰۷ ۲۲:۲۹:۲۳

نباید کنکور حذف کنید چون دیگهی درس نمـی خونـه وهمـهای کـه پول دارن قبول مـی شن (3669596) (alef-13)

امـید

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۲۱:۵۴:۵۰

ایـا دانش اموزان دوره جدید کنکور مـی دهند یـا نـه لطفا. بـه سرعت پاسخ دهید به منظور تعیین رشته ام بـه جواب شما نیـاز دارم با تشکر (3674446) (alef-13)

فاطمـه

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۲-۳۱ ۱۲:۳۶:۲۳

من با حذف کنکو کاملا موافقمشاید بـه من بخدید ولی با اینکه هشتم هستم خیلی نگران کنکور هستماز این مـیترسم کـه شاید نتونم دل پدر و مادرم رو کـه توی این سالها برام کشیدن جبران کنمخواهش مـیکنم این طرح حذف کنکور رو سریع تر اجرا کنین

با تشکر (3715010) (alef-13)

ناصر

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۳-۰۱ ۰۰:۴۸:۵۹

سلام ببخشید تکلیف ما دوره قبلیـا چی مـیشـه اگه سال چهارم کنکور بدیمو بعدش رتبه خوبی نیـاریم از سال بعدش بخواین سوابق اول که تا چهارم رو بررسی کنید حق ما خورده مـیشـه خوب مثلای سال اول بیشتر نمره هاشو با تقلب گرفته باشـه بعد بخواد رتبه خوبی بیـاره نمـیشـه که.... (3716069) (alef-13)

جواهری

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۳-۰۳ ۱۹:۰۴:۰۱

سلام ببخشید .مـی خواستم بدونم کنکور برایـانی کـه ششم رفتن برداشته مـی شـه؟ (3720800) (alef-3)

محمد

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۲۰:۲۹:۴۰

ایـا رشته جوشکاری امسال کنکور داره یـا شرط معدل شده (3724483) (alef-13)

محمدی

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۳-۱۰ ۱۴:۵۷:۳۰

دقیقا چه سالی کنکور برداشته مـیشـه؟؟؟ومن بامعدل۱۷نـهایی مـیتونم دولتی قبول بشم؟؟؟ترخداراهنماییم کنید (3732808) (alef-3)

نازنین

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۳-۲۵ ۱۶:۲۲:۰۸

اگری درون سال اخر معدل خوبی نداشت و دانشگاه رشته ی مورد نظر قبول نشد حتما چ کار کند (3759463) (alef-13)

محمد

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۴-۲۷ ۱۲:۳۷:۱۲

سلام بچه ها فقط بخونید چون کنکور آش کشک خالته (3827697) (alef-3)

هانیـه

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۴-۲۸ ۱۷:۰۶:۳۳

سلام اقای دکتر. من دانش اموز سال نـهم هستم بعضی ها مـیگویند کـه نظام جدید کنکور ندارند و بعضی ها مـی گویند کـه کنکور دارن از شما مـی خوام کـه به من بگین ما کنکور داریم یـا خیر. منتظر جوابتون هستم خدا نگهدار (3830333) (alef-3)

رضا

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۵-۱۸ ۱۰:۵۵:۳۳

سلام بـه نظر من کنکوروحذف نکنین بهتره لطف کنین بیشتر فکر کنین (3873783) (alef-3)

عرفان

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۵:۲۸:۳۰

به نظر من حتما کنکور حذف بشـه که تا ما جوانان بتونیم استعداد هایـه خودمونو نشون بدیم حتما ما هم بتونیم وارد جامعه بشیم واسه جامعه مفید باشیم (3929274) (alef-13)

فائزه

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۱۰:۵۴:۲۳

اگه معدلم 16 درون رشته انسانی بود درون کدام دانشگاه قبول مـی شوم (3940717) (alef-3)

فاطمـه

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۷-۰۱ ۱۰:۳۶:۴۴

آیـا واقعا کنکور حذف مـیشود بعد باسلام خدمت آقای دکتر اگه حذف مـیشـه این امتحانات کـه مـیگید چیـه؟ (3944244) (alef-3)

نازیلا

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۷:۱۷:۱۳

عالی مـیشـه اگه کنکور حذف بشـه و بامعدلامون بـه دانشگاه پا بذاریم. (3948904) (alef-3)

یک دهمـی

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۷-۱۰ ۱۱:۱۷:۲۲

الان من متوجه نشدم یعنی کنکور ورداشته شده یـا بازم مثل سالهایـه قبل فقط درون حد حرفه؟ (3957511) (alef-3)

فاطمـه

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۷-۱۷ ۱۹:۳۹:۴۴

با سلام اینکه کنکور حذف شود و با معدل وارد دانشگاه شویم خیلی خوب هست چه بساانی هستند کـه بخاطر استرس کنکور را خراب مـیکنند و با ترس 4سال درس مـیخوانند. (3967134) (alef-3)

PardiS

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۴:۲۸:۲۳

سلام مـیخواستم بدونم به منظور من ک از نظام جدید هستم و دبیرستانمو مـیخوام ریـاضی بخونم ولی به منظور کنکور هنر رو انتخاب کنممـیخواستم بدونم کنکور حذف مـی شـه یـا نـه و من اگه این کارو کنم موفق مـیشم یـا نـهلطفا جواب بدینممنون مـیشم (3969811) (alef-13)

رضا

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۱۳:۰۰:۴۶

سلام اقای دکتر اگرانی کـه ششم ابتدایی خوانده کنکور مـیدهد یـا نـه ؟ (3972149) (alef-13)

سجاد

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۲۰:۴۳:۵۵

یـاچه معدلی مـیتوانیم رشته دارو سازی قبول شویم ؟لطفا پاسخ بدین ممنون مـیشم (3972683) (alef-3)

Mohammad

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۲۱:۴۲:۱۳

سلام جناب دکتر من الان درون پایـه نـهم تحصیل مـیکنم دانش آموز سال تحصیلی 95.96هستم مـی خواستم بدانم کـه برای ورود بـه دانشگاه رشته تجربی شاخه پزشکی حتما کنکور بدم چون سایت های مختلف از زبان افراد مـهم هرچه مـی خواهند مـینویسند بسیـار متشکرم (3974085) (alef-13)

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۱۶:۵۹:۴۸

ایـاانی کـه ششم خوندن کنکور نمـیدن من از بعضی ها اینجوری شندیم (3976649) (alef-3)

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۱۳:۵۳:۳۸

با سلامبه نظرم این طرح زیـاد جالب نیست چون من دارم مشاهده مـیکنمانی کـه تو مدارس غیر انتفاعی درس مـیخونن یـه روز مـیرم و ۲۰روز غایبن اخر هم با معدل ۱۹وخورده ای قبول مـیشن اصلا انصاف نیست حتما به یـه طرح دیگری فکر کنین (3980571) (alef-13)

مصطفی

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۶-۰۵-۱۹ ۱۲:۳۵:۲۶

خییییلی موافقم حق بقیـه رو ضایع مـیکنن ما حتما چهارسال بخونیم ولی اونا یـه سال ایشالا همـه قبول شن پارتی تو این دور و زمونـهپارتی خیییلی تاثیر داره (4513504) (alef-11)

امـیر

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۸-۰۷ ۱۶:۵۰:۴۲

خیلی بد شده با کمـی فکر مـیفهمن کنکور هیچ تقلبی درون کار نیست اما معدلی ...... (3991651) (alef-13)

محمدرضا اینانلو

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۸-۲۵ ۲۱:۴۲:۰۱

اقای دکتر علی عباسپور من از شما بـه خاطر حذف کنکور بسیـار سپاسگزارم.من خودم درون مقطع دهم درون رشته ی علوم تجربی تحصیل مـیکنم.من از سال پیش استرس کنکور را داشتم٬درواقع این کنکور چهار سال قبل از اینکه بـه ان برسم مرا بـه وحشت انداخته بود.اغلب درون فکر بودم و با خودم مـیگفتم خدایـا مگر مـیشود یک انسان سرنوشتش بـه یک روز بستگی داشته باشد.ولی وقتی کـه شنیدم حذف کنکور بـه تصویب رسیده هست از خوشحالی بال دراوردم٬و تمام استرسم و وحشتم را فراموش کردم و بسیـار بـه اینده امـید وار شدم. ان موقع بود کـه با خود گفتم خداوند بـه حرف هایم گوش داد.با سپاس بسیـار و تشکر از جناب دکتر علی عباسپور. (4018086) (alef-13)

محمدرضا اینانلو

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۸-۲۵ ۲۱:۵۷:۲۳

اقای دکتر ایـا صد درون صد ما دهمـی ها کنکور نخواهیم داشت؟؟؟لطفا پاسخ دهید. (4018095) (alef-13)

نگین

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۹-۰۵ ۲۰:۵۵:۱۸

وای آره فکرمون بد درگیره (4032285) (alef-13)

متین

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۹-۱۱ ۲۲:۰۹:۴۴

سللللللللللللللللللاممن دهم انسانی هستم معدل کدام سال مدنظراست (4043859) (alef-13)

نگین

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۹-۰۵ ۲۰:۵۳:۳۵

آیـا ما دهمـی ها کـه سری اول ششم بودیم کنکور داریم یـانـه؟؟؟ (4032284) (alef-13)

حنانـه

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۲۲:۵۶:۵۹

ب نظر من حذف کنکور خوبه اما حتما به بعدش هم توجه بشـه و هم سخت گیری بیشتر بشـه که تا افرادی ک لایق ترن برن بالا . ب نظر من ایده ی خوبیـه ک کنکور بر دارن چون کنکور ی ازمون سخته و اینجوری حقایی کـه تو منطقه ی محروم هستم هم ضایع نمـیشـه چون سطح اموزشی خوبی ندارن. خیلی یک نفر همـه ی ارزوشو با قبول نشدن تو ی کنکور از دست بده درون حالی ک شاید اگر کنکور نبود خیلی هم موفق و شاد بود. (4054399) (alef-13)

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۶-۰۱-۲۲ ۲۰:۰۷:۴۸

به نظر من کنکور حفظ نشود چون کـه برای ما دهمـی ها کـه تجربی مـیخونیم واشکالاتی درون کتاب هایمان داریم وبرای سال بعدی کـه هم یـازدهم چه گناهی داریم از شما ممنون مـیشوم کـه کنکور را حفظ نکنید (4247538) (alef-13)

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۶-۰۴-۳۰ ۱۹:۲۷:۴۹

چون شما مشکل داری بقیـه هم حتما فدایی شما باشن (4483288) (alef-11)

نازنین ابراهیمـی

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۹-۲۲ ۱۸:۰۱:۱۷

سلام. من یک پایـه دهمـی هستم .من حتما دقیقا اشکی به منظور کنکورم آماده شوم ؟رشته تجربه (4063821) (alef-3)

تارا

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۰۹-۲۳ ۱۷:۳۰:۵۷

ببخشید من دقیقا نفهمـیدم الان ما دهم هستیم یعنی که تا سال سوم مـی خونیم وجمع نمرات این سه سال درون نوبت اول و دوم موثر هست یعنی اگه معدل هر سه سال بالی 19 باشـه دانشگاه تهران رو اوردیم (4065227) (alef-3)

یک دهمـی

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۱۰-۱۳ ۲۰:۱۹:۲۶

سلام.والا من کـه نفهمـیدم(یکی مـیگه به منظور ما کنکور هست و دیگری مـیگه نـه)اخر سر ما کنکور داریم یـا نـه؟ (4097450) (alef-13)

رها عظیمـی

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۱۰-۲۰ ۱۲:۱۸:۲۹

سلام من پایـه دهم رشته کامپیوتر دارای معدل 18/54ایـا معدل من به منظور دانشگاه دولتی شیراز مقبول هست؟؟ (4108297) (alef-13)

miiiiiiiinnnnnnaaaaa

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۱۰-۲۳ ۲۳:۳۱:۵۳

سلام من دانش آموز پایـه هشتم هستممـی خواستم بدونم آگه کنکور بر حسب معدل بشـه معدل دوره اول متوسطه نیز تاثیر خواهد داشت؟؟؟ (4113818) (alef-13)

parsa

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۱۱-۰۳ ۱۶:۲۷:۱۲

کاملا با حذف کنکور موافقم بهترین روشیست کـه ممکنـه به منظور اولین بار درایران اجرا شـه....با تشکر فراوان (4131149) (alef-13)

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۲۰:۰۵:۵۳

سلام اگه کنکور حذف بشـه بعد اون های کـه در مناطق محروم هستند واز معلم تجهیزات کافی بسر نمـی برند ما چکار کنیم بـه هر حال عدالت برقرار نیست (4134093) (alef-3)

رها

۱۳۹۵-۱۱-۰۷ ۲۱:۰۲:۲۴

توروخداکنکورو حذف نکنید (4137712) (alef-3)

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۱۰:۵۱:۳۱

سلام لطفا کنکورحذف نشود (4173331) (alef-13)

کوثر

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۶-۰۱-۱۰ ۲۳:۲۹:۱۹

ببخشید الان اون امتحانایی کـه مثلا بعد حذف کنکور مـی گیرین بعد حتما سخت تر از سوالای کنکور خواهد بود بعد کنکور بگیرین کـه دانش آموز بتونـه هر سوالی رو کـه نتونست جواب بده ازش رد شـه نکه امتحان بگیرین و اسمشو نـهایی بزارین و اگه طرف نتونست بـه یـه سوال جواب بده کل بارم و از دست بده!!!!درست نمـی گم؟ (4224118) (alef-13)

کامپیوتریم

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۶-۰۱-۱۳ ۰۰:۴۸:۱۳

سلام لطفا مـیشـه بگید اگه کنکور حذف بشـهانی کـه در نمراتشان نمره ی خوبی نیـاورده ند چه مـی شوند ؟ یعنی انـها دیگر نمـیتوانند بـه دانشگاه بروند ؟ (4226538) (alef-13)

یک دهمـی

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۶-۰۱-۲۲ ۲۰:۰۲:۳۳

من بـه نظرم کار خیلی بدی کـه کنکور حذف شوی با نظام جدید وسخت شدن درس ها ما هوش اازمایشی شده ایم وبرای سالهای بعد کـه همان نـهمـی ها اسون تر مـیکنن وما امتحان های با اشتباه های درون کتاب هابد مـیدهیم گناه ما چه هست به نظر من حفظ نشود چون احتمال تکراری رو داره (4247531) (alef-13)

محدثه

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۶-۰۲-۲۶ ۰۹:۴۸:۳۰

الکی دل خودتونو صابون نزنیدکنکورحذف نمـیشـه ولی چقدرنظام اموزشی خیییییلی بدداریم همش دغدغه همش استرس همش ترس ازاینده وهمش کلی استعدادکه پشت کنکور همـین یـه کنکور بایدپنـهون بشـه وهرگیتونی اونارونمایـان کنی ازنـهضتی هامعلم انتخاب مـیکنن درحالی کـه جوون فوق لیسانسه ما هنوزاواره توخیـابوناست بـه جای اینکه مطلب روکاری کنن درک کنیم وبفهمـیم وتجربش کنیم بایدبه زورحفظش کنیم راستی چرادرمدارس بعضی ازکشورهای خارجی اینقدرروحیـه وفکردانش اموزان مـهم هست ولی تومدارس مااگه باباتم مرده باشـه حتما سرکلاس کـه سهله امتحانم بدی دیگه حرفی ندارم ای کاش یکی بیـادکه مارودرک کنـه وافسوس مـیخورم ک 13سال ازعمرمان رافقط بادغدغه دریک مکان ظالم سپری کردیم هیچ نمـیتونـه مشکلات ماجووناروبرطرف کنـه بـه امـیدروزی کـه منجی عالم حضرت صاحب الزمان ظهورکنـه و همـه دلها ازشادی واسایش اکنده بشـه وبه ارزوهاتون هرچی کـه هس هرشغلی کـه دوست داریدبرسیدامـین (4359938) (alef-11)

دانش آموز

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۶-۰۳-۰۹ ۱۳:۳۷:۵۰

سلام بر شما سوالى ذهن من را درون رابطه با تاثير معدل مشغول كرده.ايا درون پايه دهم كه اكتحانات بـه صورت نـهايى برگزار نشده هست آيا معدل بر كنكور ٩٨ تاثير خواهد داشت يا خير؟! (4401209) (alef-13)

زهرا خزایی

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۶-۰۴-۳۰ ۱۹:۲۶:۰۰

با سلام اقای دکتر مـیخواهم بدانم حقیقت دارد کـه برای انتخاب رشته ی دانشگاهی فقط نمرات امتحان نـهایی مورد نظر هست اگر این مسئله حقیقت دارد این طرح که تا چه سالی ادامـه خواهد داشت (4483285) (alef-11)

rastegar

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir mimplus.ir

۱۳۹۶-۰۵-۰۶ ۲۳:۴۸:۱۴

سلام اقای دکترببخشیدایی کـه در سال ۱۴۰۰کنکور مـیدن یعنی ۴سال دیگه کنکور دارن یـا نـه ؟ (4492881) (alef-11)

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود الف - طرح حذف کنکور - old.alef.ir
[امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 15 Jun 2018 03:43:00 +0000امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود

استراتژی مطالعه ریـاضی درون امتحان نـهایی :: استراتژی مطالعه

نویسنده مقاله:استاد گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

شاید درون نگاهِ اول قرابتی ما بین این دو درس را نتوانید بیـابید اما واقعیت این هست کـه مطالعه دروسِ حلیـاتی کاملا روش یکسانی را مـیطلبد البته درون جزئیـات مطالعه کمـی تفاوت ما بین درس ها هست اما این تفاوت آنقدری نیست کـه نتوان یک مقاله کلی برایش نوشت با این حال به منظور امتحان های پیش رویتان یعنی ریـاضی 3 و جبر و احتمال 7 روش استثنایی را به منظور نتیجه گیری درون این دروس حلیـاتی بررسی خواهیم کرد، امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود این روش هارا بـه دقت مطالعه کرده و در برنامـه درسی خود لحاظ کنید که تا نتیجه شما بهبود یـابد

1- بدون حل تمرین درس نخوانید

بسیـاری از دانش آموزان مطالعه خود را درون دروس حلیـاتی بدون حل تمرین پشت سر مـیگذراند کـه این کاملا اشتباه هست،ماهیت دروسی مثل ریـاضی یـا جبر و احتمال بر پایـه تمرین استوار هست لذا اگر شما بـه اندازه کافی به منظور آن ها تمرین حل نکنید نمـیتوانید نتیجه خوبی درون آن ها بـه دست آورید مثالی کـه من همـیشـه سر کلاس هایم از آن استفاده مـیکنم این هست که هیچنمـیتواند صرفا با نشستن سر کلاس آموزش دوچرخه سواری دوچرخه براند حتما خودش دوچرخه سواری انجام بدهد، این 2 درس هم دقیقا اینطوری هستند حتما برایشان سوال حل کنید که تا نمره خوبی بگیرید

2- تمرینات کتاب را حتما حل کنید

اکثر شما از روی تمرین های کتاب ساده رد مـیشوید احساس مـیکنید کـه سوالات مـهم و استاندارد لا بهجزوات پر زرق و برق موسسات نـهفته شده اما تجربه چندین ساله من درون کار مشاوره کنکور و تدریس بـه من اثبات کرده تنـها سوالاتِ استاندارد به منظور نـهایی سوالاتِ خود کتاب و ارشیو نـهایی سال های قبل و برای کنکور سوالات خود کنکور هستش، درون واقع شما بـه اندازه کافی بـه قدرِ 10 سال آرشیو نـهایی، و همـه تمرین های کتاب را درون دست دارید نباید از آن ها بگذرید، بارها مشاهده کردیم کـه تمرین های آخر کتاب عینا درون امتحان نـهایی آمده است

3-کاغذ و قلم را آشتی بدهید

مطالعه دروس حلیـاتی با خواندن چشم امری مـهال بـه نظر مـیرسد متاسفانـه اکثر دانش آموزان عادت کرده اند حتی حل تمرین را با چشم انجام بدهند و سر امتحان تعجب مـیکنند از اینکه چرا مغزشان بـه اصطلاح قفل شده است! کاغذ و قلم را آشتی دهید اگر جوهری از خودکار روی کاغذ پخش نکنید نمـیتوانید مـهارت خوبی بـه دست بیـاورید

4-ابتدا فصول سخت تر را بخوانید

بهتر هست در ابتدای شروع بازه مطالعاتی خودتان فصول سخت تر و نمره بیـاور تر را بخوانید و بعد بـه سراغِ فصول ساده تر بروید

5-از خود کوئیز بگیرید

اصطلاح کوئیز بیشتر درون دانشگاه کاربرد دارد کوئیز بـه امتحانی اطلاق مـیشود کـه استاد بعد از تدریس یک بخش یـا یک فصل از دانشجویـان خود با اطلاع قبلی یـا بدون اطلاع قبلی مـیگیرد شما هم بعد از اتمام یک فصل حتما از خود یک کوئیز بگیرید منبع شما به منظور کوئیز سوالات طبقه بندی شده نـهایی باشد

6-پیش نیـاز هارا رعایت کنید

دروسِ حلیـاتی بـه صورت زنجیر وار بـه هم متصل هستند شاید وقتی یک مبحث را نمـیتوانید متوجه شوید حتما برگردید و پیش نیـازش را مطالعه کنید سعی کنید پیش نیـاز هارا رعایت کنید

7-یک جلسه رفع اشکال برگزار کنید

همـیشـه بـه دانش آموزانم توصیـه مـیکنم که تا جایی کـه مـیتوانند خود کفا باشند اما بهتر هست پس از اتمام مطالب کتاب یک جلسه رفع اشکال با یک دوست،همکلاسی یـا دبیر خود برگزار کنید که تا سوالات خود را رفع کنید گاهی فقط ندانستن یک مرحله کوچک مـیتواند منجر بـه عدم حل سوال شود

. امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود . امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود : امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود استراتژی مطالعه ریـاضی درون امتحان نـهایی :: استراتژی مطالعه
[امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 10 Jul 2018 05:58:00 +0000امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود

روش درس خواندن رتبه های برتر کنکور - کنکور

آدرس ایمـیل خود را جهت عضویت درون خبرنامـه سایت ، امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود درون کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید که تا آخرین مطالب سایت بـه ایمـیل شما ارسال شود . امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود پس از عضویت بـه ایمـیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .

کل مطالب سایت دانشجویـان و کنکور ارشد مطالب مرتبط با مقطع دکتری

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع مـیشود روش درس خواندن رتبه های برتر کنکور - کنکور mimplus.ir

. امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود : امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود

امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود روش درس خواندن رتبه های برتر کنکور - کنکور
[امتحانات خرداد هشتم ازکی شروع میشود]

نویسنده و منبع: Araz | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 19:23:00 +0000