دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان

دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان پایگاه خبری تحلیلی فردا | Farda News | هشت ایرانی و یـازده پرسش از اصلاح طلبان + فایل صوتیِ این ... | اصلاح - az3da.rozblog.com | اخبار شـهرستان ابرکوه - آخرین اخبار شـهرستان ابرکوه | بیـانیـه شورای هماهنگی راه سبز امـید درون گرامـی‌داشت روز جهانی ... |

دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان

پایگاه خبری تحلیلی فردا | Farda News

چطور هوش و حافظه خود را تقویت کنیم؟

۷ راه به منظور تقویت حافظه و مغز، دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان بهبود خلاقیت و افزایش هوش

اگر بـه دنبال تقویت حافظه خود هستید و مـی‌خواهید از ۱۰۰ درصد مغزتان استفاده کنید یـا مـی‌خواهید هوش خود را تقویت کنید. دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان اگر مـی‌خواهید بدانید کـه چطور مـی‌توانید مغز خود را فعال کنید و اینکه چه بخورید که تا حافظه قوی داشته باشید با ما همراه باشید.

. دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان : دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان
[دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 10:04:00 +0000دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان

هشت ایرانی و یـازده پرسش از اصلاح طلبان + فایل صوتیِ این ...

پیشا پرسش:
در این چهل سالگیِ جمـهوری اسلامـی ایران، دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان بخش وسیعی از مردم ایران بـه این رسیده اند کـه رهبر و سپاه و تفکرِ حوزویِ حاکم بر ایران، همـه ی فرصت های ملی و بین المللی را بلعیده اند و فرسوده اند. دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان و “باید” بروند. دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان کـه این “باید”، روی بـه بسیـاری از ما و شما نیز دارد. شاید شما سران اصلاح طلب بگویید: دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان نخیر، ما جور دیگریم. و بگویید: ما خیـال داریم با خزیدن بـه کانون قدرت، نرم نرم، بیت رهبری و سپاه و آخوندهای مداخله گر را بعد برانیم و ایران را بـه سمت بایستگی های ملی و بین المللی سوق دهیم. ما اما مـی گوییم: شما با همـین رویکرد تکراری و تکراری و تکراری، سنگِ بزرگی نیستید آیـا بر سرِ راهِ رهایی این سرزمـین؟ سهم خشت های شما درون ساختمانِ جمـهوری اسلامـی، بـه ماندگاری اش انجامـیده. تکلیفِ خشت های خود را روشن مـی کنید؟

خشتِ نخست: ما وشما، از آقای خمـینی، اسطوره ای برآورده بودیم بی بدیل. گرچه وی با زیرکی یک بـه یکِ رقبا را ازهستی ساقط کرد و به حاشیـه راند، اما جمـهوری اسلامـی را همو بنا نـهاد. بـه ما مـی گویید: نقش آقای خمـینی درون نـهادینـه ِ خسارت های مملکتی و آسیب های منطقه ای چه وزنی دارد؟ ما و شما و بسیـاری دیگر، گویـا کودکانی بودیم کـه دنیـای خودمان و دنیـای دیگران را بـه او سپرده بودیم که تا برایمان نقاشی کند. گرچه اگر نیک با همان چشم کودکانـه بـه اطوار آقای خمـینی مـی نگریستیم، مـی دیدیم کـه وی، نـه انسان را مـی شناسد و نـه مردم را و نـه جهان را. ذهن او بر رواج مذهب شخصی اش قفل بسته بود و همـه ی مقدرات هستی را بـه دایره ی بسته و محدود همان مذهب شخصی فرو مـی فشرد. او با بیرقِ مذهبی کـه افراخته بود، هیچ رقیب و مخالفی را تحمل نکرد. بسیـاری از نخبگان و وطن دوستان و شایستگان را ذلیل مذهبش فرمود، و داد و دانش و مـهر را پیش پای مذهبش سر برید. و ما و شما، درون تمام سالهای اسطورگی اش، شاهدی همراه و مطیع و دوستدار وی بودیم. پرسش این که: شما اصلاح طلبان از بلندای امروز اگر بـه شاکله ی اطوار او بنگرید، با چه واژگانی این خشتِ بنیـادین را تحلیل و تعریف مـی کنید؟

خشت دوم: بزرگان اصلاح طلب، بـه ما و به هوادارن خود پاسخ دهند کـه آیـا اعدام های خلخالی و شیوه های بدویِ دادگاه های وی را بعنوان یک ضرورتِ انقلابی تآیید مـی کنند؟ مگر نـه این کـه خلخالی که تا روزهای پایـانی عمرش، عضوی از جریـان اصلاح طلبی بود؟ و اگر تأیید نمـی کنید، بـه ما بگویید: سهم اصلاح طلبان درون این سکوت عمـیقِ آمـیخته بـه تأیید، و بویژه سهم آقای خمـینی کـه در سخنی آشکار، دادگاهها و کشتارهای خلخالی را تأیید کرد، چه اندازه است؟ شما آیـا خیـال ندارید خشتِ خلخالی را از این ساختمان بیرون بکشید؟

خشتِ سوم: بزرگان و نامداران اصلاح طلب، بالا رفتن از سفارت آمریکا و خسارت های بعدی اش را – کـه از جیب مردم پرداخت شده و مـی شود – درست مـی دانند یـا نادرست؟ چرا اصلاح طلبان، آشکارا، بـه تأیید یـا تقبیح این کنشِ خسارت بار و آبرو بَر نپرداخته اند؟ و این اکه اگر امروز– آری همـین امروز – اصلاح طلبان بخواهند تسخیر سفارت آمریکا را نقد کنند، و شانـه های خود را از حمل این خسارت بزرگ بِدَر ببرند، تکلیف خسارت های پولی و اعتباریِ مردم ایران درون این سالهای اشغالگری چه مـی شود؟

خشتِ چهارم: درون سال 1367، آقای خمـینی با چهار خط نوشته، و با شیوه ای شتاب زده و سلاخانـه، چندین هزار زندانی را بکام مرگ فرستاد. کشتاری کـه مـی شود از آن بـه “هولوکاستِ شیعی” اسم برد. مردم اگر از فجایع پسِ پرده بی خبر بودند، شما کـه با خبر بودید، چرا دم فرو بستید و بر این کشتار داعش گون بر نخروشیدید؟ گذشته را بـه گذشته مـی سپاریم. همـه ی ما درون این بی خبری ها و کج بینی ها سهیمـیم. اما: اکنون – آری اکنون – چرا پای از ه های خونِ مظلومان آن کشتار دلخراش بِدَر نمـی برید؟ و چرا رسماً آن را محکوم نمـی کنید؟

خشتِ پنجم: چرا که تا کنون هیچگاه درون کنار آنانی کـه هست و نیست شان بـه تیغ جمـهوری اسلامـی جارو شده – حتی بقصد دلجویی – دیده نشده اید؟ درون کنار مادری کـه تنـها فرزند چهارده ساله ی روزنامـه فروشش را بـه ی دیوار سپردند؟ و در کنارهمسر و فرزندِ آن کارگری کـه بخاطر گفتن: حقوق ماهیـانـه ی من چه شد، شلاقش زدند؟ چرا شـهروندانی چون بهاییـان و دیگرانی چون آنان، درون کانون معاشرت های فکری و سیـاسیِ شما جا ندارند؟

خشتِ ششم: خوف شما از آقای و سردارانش، درون نسبتِ با کدامـین “امـید بـه آینده” استمرار یـافته؟ دراین سالهای مخوف، شما مرتب بفکر این بوده اید کـه جای پایی به منظور بقای خود پیدا کنید. پرسش این کـه تا کِی مـی خواهید درسایـه ی این ترسِ مستمر، هوادارانِ خود را بـه صحنـه آورید؟ آیـا مـی شود روزی را تجسم کرد کـه شما نترسید، و در کنار مردم بـه تنگ آمده، اعتراضکی ید و مثلاً بخروشید و عمامـه بر زمـین بکوبید و گریبان چاک زنید؟

خشتِ هفتم: فضاحتِ قمارهسته ای و مـیلیـاردها پول دود شده ی مردم، آیـا ارزش این را نداشت کـه سران اصلاح طلب، نوشته ای نرم و مشفقانـه و بی ضرر بـه رهبر و به مجامع بین المللی بنویسند و به صد کرشمـه و ناز، مخالفت خود را با ساخت بمب هسته ای و پولها و آبروهای رفته ی مردم ایران ابراز کنند؟

خشت هشتم: ازدستگاه قضای رهبری و از نمایندگان همـیشـه ترسیده ی همـه دوره های مجلس و حتی از اسید پاشی بـه صورت بانوان چیزی نمـی پرسیم. اما بـه ما بگویید: آیـا این ریخت ناجوری کـه از کشور بجا مانده، و این ریختِ هولناکی کـه از جمـهوری اسلامـی بـه جهان مخابره مـی شود، که تا چند سالِ دیگر درون تأیید شمایـان است؟ اگر عمرِ این ریخت و این هیولاگونگی ادامـه یـابد، شما آیـا همچنان طرفدار جمـهوری اسلامـی باقی خواهید ماند؟ روشن تر بپرسیم: بیت رهبری و سپاه، چه دیگر اگر ند، درون شما جوششی و همتی و اعتراضکی بر مـی جنبد؟ مثلاً آیـا زبانمان لال، دست بـه ناموس تان ببرند؟ مگر ناموسِ مردم، ناموس شمایـان نیست؟ کم آیـا هیولاهای سپاه و اطلاعات دست بـه ناموس مردم اند؟

خشت نـهم: شما با سکوتِ مستمرتان، دست شخصِ رهبر و سردارانش را درون ویرانگری های داخلی و خارجی واگشوده اید. چرا که تا کنون بـه حضور نظامـی و تسلیحاتی و پولی جمـهوری اسلامـی درون کشتار مردمان سوریـه و شخم زدنِ شـهرها و روستاهای سوریـه اعتراض نکرده اید؟ بـه ما مـی فرمایید فردا اگر مردمان تکه تکه شده ی سوریـه، درون مجامع بین المللی، ایران را بـه پرداخت غرامتی هنگفت و مادام العمر محکوم کنند، این غرامت هنگفت و مادام العمر، چرا حتما از جیبِ مردمِ بی نوای ایران و نسل های بدنیـا نیـامده اش بیرون کشیده شود؟ مردمـی کـه هیچ نقشی درون شیعه گستری های بیت رهبری و آیت الله ها و سپاه نداشته اند، بل نیز از این سیـاستِ زشت، متنفر بوده اند!؟

خشت دهم: مـی شود بگردید و بگردید و تنـها و تنـها یک مورد – و نـه بیش – بله یک مورد از درستی ها و شایستگی های جمـهوری اسلامـی را به منظور ما شماره کنید؟ یک مورد. و نـه بیش. مـی شود؟ اگر شما این یک مورد را به منظور ما وابگویید، ما آنقدر بـه همان یک مورد خیره خواهیم ماند که تا مگر درون آن، هموزنی به منظور همـه ی فاجعه ها و زشتکاری ها و فریب ها و دروغ ها و بی خردی های جمـهوری اسلامـی پیدا کنیم و بخود بقبولانیم که: ای بسا این همـه خسارت و هستی روبی های نظام به منظور این بوده کـه همـین یک مورد برآورده شود! این یک مورد را به منظور ما بر مـی شمرید؟

خشتِ یـازدهم: اگر اعتراض های مردم بـه کارنامـه ی مردودِ جمـهوری اسلامـی بـه سقوطش انجامد، شما آیـا مردم معترض را برانداز خواهید نامـید؟ اگر بله، بعد این جمعیتِ برانداز، برنامـه ها دارد به منظور گام های پیش رو. کـه با فرو شدن بـه اعتصاب های چند بچند و سراسری، و با پشت بـه صندوق های رأی، و با نـه گفتن بـه همـه ی اطوار روحانیـان و آیت الله و شخصیت ها و مناسبت های جمـهوری اسلامـی، و با حضورِ بی خشونتِ مـیلیونی درون خیـابان ها، و با بهره مندی از ظرفیت های مجامع حقوق بشری جهانی، از جمـهوری اسلامـی عبور کند. شما اصلاح طلبان درون مواجهه با این خواستِ بزرگ، آیـا درون “کنارِ” این مردم خواهید ایستاد یـا درون “مقابل” شان؟

پسا پرسش:
بر این پایـه، جمعیتی از مردم ایران، اراده بر این بسته اند کـه بی هیچ خشونتی، و با نافرمانی های مدنی و پذیرشِ هر خسارت و آسیب، از جمـهوری اسلامـی عبور کنند. و ساختمانی بسازند کـه ملاتِ آجرهایش از خردمندی و آزادی و مدارا و همدلی و همزیستی ست . شما سرانِ اصلاح طلب اما، پیوسته مردم را بـه سمت صندوق های رأی و به سمتِ بقای جمـهوری اسلامـی متمایل کرده اید. مطرح شدنِ این یـازده پرسش، ای بسا بتواند تکلیفِ هواداران شما را درون ترسیمِ آینده ی کشورمان آشکار سازد. آیـا اصلاح طلبان اهل پاسخگویی هستند؟ هستند آیـا؟ اگر نیستند کـه هیچ، اما اگر هستند، یکی شان بـه نمایندگی از همـه، پاسخگوی این یـازده پرسشِ ما باشد. باشد؟

امضاء کنندگان:
– دکتر مصطفی بادکوبه ای ( مولانا پژوه و شاعر – تهران)
– گیتی پور فاضل ( وکیل – نویسنده و منتقد – وکیل خانواده ستار بهشتی – تهران)
– محمد کریم بیگی و شـهناز اکملی ( پدر و مادر مصطفی کریم بیگی کـه در عاشورای سال 88 بـه ضرب تیر مستقیم مآموران از پای درون آمد – تهران)
– گوهرعشقی – مادر ستار بهشتی ( کارگر وبلاگ نویسی کـه در زندان بدست مأموران کشته شد – تهران – رباط کریم)
– دکتر محمد ملکی (نخستین رییس دانشگاه تهران و فعال مدنی – تهران)
– محمد نوری زاد ( نویسنده و کارگردان و فعال مدنی – تهران)
– مجتبی واحدی ( روزنامـه نگار – آمریکا)

فایل صوتی همـین نوشته:

[embedded content]
[دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 06:58:00 +0000دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان

اصلاح - az3da.rozblog.com

----------------------------------------------------------------------------------------

پايان نامـه اصلاح سطح الياف کربن و کاربرد آن درون کامپوزيتهاي
 

1 . سمـینار کارشناسی ارشد رشته پلیمر:اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد ...
arshadha.ir/سمـینار-کارشناسی-ارشد-رشته-پلیمراصلاح-2/
‎5 سپتامبر 2015 ... دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان پایـان نامـه کارشناسی ارشد پلیمر, پایـان نامـه ارشد پلیمر, پایـان نامـه کارشناسی ارشد ...
اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیتهای پیشرفته.

 

2 . اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیت های پیشرفته
arshadha.ir/سمـینار-کارشناسی-ارشد-رشته-پلیمر-اصلاح/
‎4 سپتامبر 2015 ... دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان متن کامل پایـان نامـه مقطع کارشناسی ارشد رشته مـهندسی پلیمر با عنوان : دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان اصلاح سطح
الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیت های پیشرفته درون ادامـه مطلب مـی ...

 

3 . سمـینار اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیتهای پیشرفته ...
payannamehfull.ir/...اصلاح-سطح-الیـاف-کربن-و-کاربرد.../microsoft-word-seminar-22
مرجع کامل دانلود پایـان نامـه های کامل و مقالات فارسی . پایـان نامـه های ویرایش شده و کامل.

 

4 . سمـینار اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیتهای پیشرفته ...
payannamehfull.ir/...اصلاح-سطح-الیـاف-کربن-و-کاربرد.../microsoft-word-seminar-28
‎سمـینار اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیتهای پیشرفته. ... مرجع کامل
دانلود پایـان نامـه های کامل و مقالات فارسی · خانـه · فروشگاه · کتاب الکترونیکی ...

 

5 . تحقیق اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیت های پیشرفته ...
download.s04.ir/articles/7828
‎4 آوريل 2016 ... تحقیق اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیت های پیشرفته ... مقاله
کامپوزیت های پیشرفته; پایـان نامـه کامپوزیت های پیشرفته; تحقیق ...

 

6 . دانلود پایـان نامـه های مـهندسی پلیمر و رنگ
pdfiran.loxblog.com/cat/42/0/پایـان%20نامـه.htm
‎دانلود پایـان نامـه های مـهندسی پلیمر و رنگ - دانلود،رایگان،تحقیق،مقاله،پایـان ...
115برگ. اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیت های پیشرفته. 100برگ.

 

7 . پایـان نامـه های دانلودی رشته پلیمر | مرجع دانلود پایـان نامـه با فرمت ورد ...
www.payanname.net/پایـان-نامـه-های-دانلودی-رشته-پلیمر/
‎16 نوامبر 2015 ... به منظور اطلاع از جزییـات پایـان نامـه های رشته پلیمر و دیدن لینک دانلود متن کامل ... پلیمر
:اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیتهای پیشرفته.

 

8 . اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیت های پیشرفته
www.pdfiran.com/tabid/467/View/1271/id/4398/Default.aspx
‎22 آگوست 2013 ... دانلود , پایـان نامـه , پورپوزال , سمـینار , مـهندسی پلیمر , ... اصلاح سطح الیـاف کربن و
کاربرد آن درون کامپوزیت های پیشرفته ...

 

9 . پلیمر | - معرفی گروه زبدگان جوان
zobdeganjavan.ir/پلیمر/
‎پایـان نامـه کارشناسی ارشد رشته پلیمر : تاثیر نانو لوله های کربنی بر روی ... ارشد
رشته پلیمر: اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیتهای پیشرفته ...

 

10 . رساله دکتری و پایـان نامـه های ارشد دفاع شده درون سال 1393
www.ippi.ac.ir/رساله-دکتری-و-پایـان-نامـه-های-ارشد-دفاع-شده-در-سال-۱۳۹۳_2683.html
‎رساله دکتری و پایـان نامـه های ارشد دفاع شده درون سال 1393. ... هاي نانو ليفي از زيست
پليمرهاي ژلاتين ،كيتوسان و كندروايتين سولفات براي كاربرد درون مـهندسي .... تهيه

 

11 . رساله دکتری و پایـان نامـه های ارشد دفاع شده درون سال 1392
www.ippi.ac.ir/رساله-دکتری-و-پایـان-نامـه-های-ارشد-دفاع-شده-در-سال-۱۳۹۲_2690.html
‎رساله دکتری و پایـان نامـه های ارشد دفاع شده درون سال 1392. ... ساخت و اصلاح غشاهاي بر
پايه پلي تترافلوئورو و اتيلن با هدف كاربرد پزشكي .... 38, گروه رنگ و روكش‌هاي
سطح, داريوش ابراهيمي بقا, سنتز نانو ذرات سلولزي ... 40, گروه كامپوزيت, اشكان
شريفي, بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي كامپوزيت‌هاي گرمانرم - الياف كربن تهيه
شده با ...

 

12 . رساله دکتری و پایـان نامـه های ارشد دفاع شده درون سال 1391
www.ippi.ac.ir/رساله-دکتری-و-پایـان-نامـه-های-ارشد-دفاع-شده-در-سال-۱۳۹۱_2691.html
‎... مخلوط شبكه‌اي شده از پلي‌استرهاي آليفاتيك غير اشباع و كيتوسان با كاربرد
زيستي .... 20, گروه علوم پليمر, محمد احمدي, اثر نانو ذرات معدني اصلاح سطح شده بر
روي خواص .... مكانيكي و فيزيكي كامپوزيت هاي پلي پروپيلن - نانو لول كربن, حميد
رحيمي ... و مورفولوژيکي نانو کامپوزيت‌هاي لاستيک NR/SBR تقويت شده با الياف
کوتاه ...

 

13 . دانلود رایگان پروژه و سمـینار های کارشناسی ارشد دکترا رشته مـهندسی ...
powerpoint.filekar.ir/.../دانلود+رایگان+پروژه+و+سمـینار+های+کارشناسی+ارشد+دکترا+رشته+مـهندسی+پلیمر.xhtml
‎دانلود مجموعه کامل پایـان نامـه سمـینار و سخنرانی کارشناسی ارشد رشته پلیمر. قیمت:
۸۰۰۰۰ریـال ... اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیت های پیشرفته81ص[XLS]

 

14 . لیست پایـان نامـه ها و سمـینارهای موجود درون کتابخانـه
www.iust.ac.ir/files/chemistry/pages/file_pdf/chem.xlsx
‎2, شماره, عنوان پایـان نامـه, نام دانشجو, استاد راهنما, استاد مشاور, تاریخ دفاع ... 26, 112,
مروری بر کاربرد های کاتالیزوری پلیمرهای زیستی و نانو کامپوزیت های آنـها درون سنتز
.... 49, 211, بررسی رفتار الکتروشیمـیایی الکترود کربن شیشـه ای اصلاح شده با ...
79, 296, مطالعه ی نظری پتانسیل مـیان کنش متان با سطح کاتالیزور اکسید منیزیم ...

 

15 . سیویلیکا، دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان مقالات علمـی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات چهارمـین ...
www.civilica.com/article715.html
‎تعیین محتملترین سطح گسیختگی درون شیروانیـهای خاکی سه بعدی درون حالت شبه
استاتیکی با ... تاثیر اصلاح فیزیکی خاکهای بستر شـهر تبریز با فوم جهت بهینـه
حفاری های مکانیزه مترو ... تولید بتن سبک با سنگدانـه های مختلف و کاربرد آن
در سازه .... بررسی اثرات محصور پایـه پل با استفاده از الیـاف پلیمری کربنی (
FRP)

 

16 . دانلود جدیدترین تحقیق مقاله پروژه و پایـان نامـه های کارشناسی ارشد ...
fileee.ir/دانلود-جدیدترین-تحقیق-مقاله-پروژه-و-پا/
‎11 ا کتبر 2015 ... درون این لحظه از سایت بزرگ دانلود پروژه تحقیق مقاله جزوه و پایـان نامـه های ... اصلاح سطح
الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیت های پیشرفته۸۱ص

 

17 . دانلود پروژه تحقیق مقاله گزارش کارآموزی نمونـه سوالات پیـام نور | لیست ...
file7.ir/static&ID=31&os=لیست+کلی+سمـینار+پلیمر
‎69صNREPDMتهيه و بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هاي بر پايه. 7. اصلاح
خوواص ... اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیت های پیشرفته81ص. 10.[PPT]

 

18 . کاربردهای نانوسلولز درون پزشکی - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
www.nano.ir/papers/attach/1040.pptx
‎وجود پژوهشـها یـا پايان نامـه هاي كاربردي، علمي و نوين مي تواند نقشي كليدي و اساسي در
.... آلودگی نمای ساختمان‌ها با استفاده از ترکیبات سیلان و سیلوکسان بر پایـه
فناوری نانو; سیلیکای اصلاح ... پارچه‌ها و الیـاف مقاوم درون برابر اسید به منظور انواع
کاربردها از قبیل روپوش ... برخی عناوین پیشنـهادی مبتنی بر نیـاز صنعت (
کامپوزیت و پلیمر).

 

19 . کتابخانـه دیجیتال پروان - نتیجه جستجو - دانشگاه صنعتی شریف
library.sharif.ir/parvan/subjects/كيتوسان
‎2, پایـان نامـه, ساخت پوشش كامپوزيتي بر پايه كيتوسان با قابليت رهايش آنتي
بيوتيك بـه روش رسوب دهي الكتروفورتيك براي كاربرد درون ايمپلنت هاي استخواني
Synthesis ... سطح الكترو اصلاح شده با فيلم نازك كامپوزيت نانوذرات كربني و
بررسي رفتار و ... Novel Electrospun Chitosan Fibers Reinforced with Bacterial
Cellulose and ...

 

20 . پایـان نامـه کارشناسی
kaleg.vcp.ir/397248-پایـان-نامـه-کارشناسی
‎3-1-1- مطالعه بر روی کامپوزیت بازیـافتی از پلی پروپیلن و الیـاف شیشـه و خرده چوب
... 46. 3-1-2- بررسی اثر ... 4-4-کاربرد کامپوزیتهای قابل بازیـافت درون خودرو های های

 

21 . سامانـه پژوهشی دانشگاه کردستان | عبدالله سليمي | پايان نامـه
research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=135&Tab=16
‎ساخت حسگرهای الکتروشیمـیایی H2O2 بر اساس الکترود کربن شیشـه ای اصلاح شده
با ... و زیست مولکول ها درون سطح الکترودها بـه منظور بررسی الکتروشیمـی آنـها و کاربرد
در ... کاربرد گرافن و نانو کامپوزیت مغناطیسی آن درون اندازه گیری یون ها و آنالیز بـه ...

 

22 . انجام پایـان نامـه های کارشناسی و ارشد و تهیـه پروپوزال پاورپوینت و ...
payanname93.blogsky.com/.../انجام-پایـان-نامـه-های-کارشناسی-و-ارشد-و-تهیـه-پروپوزال-پاورپوینت-و-دانلود-پرسشنامـه-پلیمر1-doc-pdf-ppt-do...
‎10 مارس 2015 ... اثر تونل زنی درون نانوکامپوزیت های پلیمر / نانو لوله کربنی Fulltext 87. ..... اصلاح
پلیمری کامپوزیت های بر پایـه گل رس تقویت شده با الیـاف طبیعی Fulltext 484. ...
اصلاح سطح نانوالیـاف جهت کاربرد درون مـهندسی بافت Fulltext 508.

 

23 . کاربرد نانو لوله های کربنی/ پلیمر رسانا درون نساجی | هزار و یک دانشجو
1001daneshjo.ir/تکمـیل-منسوج-با-چند-لایـه-مرکب-نانو-لوله-ه/
‎برای مثال درون سال 1945 بیش از 7 مـیلیون پوند الیـاف شیشـه بـه طور خاص به منظور صنایع
نظامـی، مورد استفاده قرار گرفته است. ... سپس پلیمریزاسیون درون سطح این مواد کربنی
اتفاق افتاد[8]. ... درنتیجهی این اصلاح، زنجیرهای پلیـانیلین کمتر پیچ مـیخورند و
تماس بین سایتهای ... 1-3-کاربرد کامپوزیت نانولولههای کربنی/ پلیمر رسانا.

 

24 . نانو - جستجو درون پایـان نامـه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشـهد
thesis.um.ac.ir/pages/106338-نانو.html
‎35 - ایجاد پوشش کامپوزیت/نانو کامپوزیت سطحی Al/SiC توسط فرایند اصطکاکی
اغتشاشی ... 69 - بررسی اثر اصلاح سطح نانولوله‌های کربنی بر خواص فوم نانو
کاپوزیت .... 123 - بررسی تجربی کاربرد نانوسیـال درون مبدل صفحه ای کارخانجات
صنایع شیر ..... 295 - ساخت غشاء PES ارتقاء یـافته با نانو الیـاف - نویسنده: علی‌خواه
، هاشم

 

25 . جستجو درون پایـان نامـه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشـهد
thesis.um.ac.ir/index-l-fac-مـهندسی.html
‎32 - آنالیز دقیق توری‌های پراشی و کاربرد آنـها درون دی مالتی پلکننده‌های نوری -
نویسنده: اسدپور، محمد .... 85 - احیـاء مکانوشیمـیایی اکسیدهای مس و روی درون حضور کربن
و آلومـینیوم - نویسنده: ... 116 - ارائه مدل خرابی درون چسب‌های کامپوزیتی - نویسنده:
سپانلو، پیمان ..... 275 - اصلاح سطح غشای الیـاف توخالی پلی‌اکریلونیتریل به
منظور کاهش ...

 

26 . عنوان پايان نامـه هاي كارشناسي ارشد و دكتري گروه علوم و صنايع چوب و ...
daneshkaraj.blogfa.com/post/2
‎عنوان پايان نامـه هاي دانشجويي گروه چوب - عنوان پايان نامـه هاي كارشناسي ارشد و ...
پيش‌بيني و مدل سازي مدول الاستيک کامپوزيت‌هاي هيبريد آرد چوب الياف کنف
پلي‌پروپيلن ... تغييرات آناتومي چوب راش ايران درون گراديان ارتفاع درون سطح دريا .....
بررسي كاربرد صمغ طبيعي و اصلاح شده باريجه بر وي›گي هاي مكانيكي كاغذ
بازيافت شده ازOCC.

 

27 . الیـاف کربن - مـهمترین اخبار ایران و جهان
vista.ir/article/239010/الیـاف-کربن
‎الیـاف حاصل بـه سرعت كاربرد وسیعی درون كامپوزیتهای فنولیكی بـه منظور استفاده در
عایقهای ... روشـهای مختلفی به منظور اصلاح سطح الیـاف كربن وجود دارد، ولی معمولا
اكسیداسیون .... فیلم جنجالی جشن دانش آموزی ان یزدی - درون جشن پایـان سال دانش
آموزان درون .... باشیم / نامـه نیوز · 21:32 -رهبران‌ اروپا خواهان‌ خروج‌ سریع‌تر
بریتانیـا / نامـه نیوز ...

 

28 . تقويت سازه هاي بتن آرمـه با الياف frp - مقالات تخصصی ساختمان
ghafoori.samenblog.com/page/تقويت-سازه-هاي-بتن-آرمـه-با-الي.php
‎27 فوریـه 2012 ... مقاله و پایـان نامـه(سایر رشت .... اين الياف ممكن هست از نوع كربن، شيشـه، آراميد و . ... به
همين دليل كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP درون بتن‌آرمـه بـه جاي ميلگردهاي فولادي، ..... و طراحی
مقاوم سازی سازه های بتنی، آیین نامـه ها، راهنماها و گزارشـهایی درون سراسر جهان ..... اين الياف
از رشته‌هاي نازكي كه با سيلان اصلاح سطح شده‌اند، تشكيل شده‌اند.[PDF]

 

29 . ( ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺰﻳﻪ ) ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻤﻲ : ﻋﻨﻮان اي اﺻﻼح
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/500988
‎ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻤﻲ. (. ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺰﻳﻪ. ) ﻋﻨﻮان. : ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﺴﮕﺮ. ﻫ.
ﺎي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻟﻜﺘﺮود. ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ ﺷﻴﺸﻪ. اي اﺻﻼح. ﺷﺪه ﺑ. ﺎ. ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﻲ ﭼﻨﺪ دﻳﻮاره. و ﻳﺎ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ. ﻧﺎﻧﻮ
ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺮﺑﻨﻲ ﭼﻨﺪ دﻳﻮاره. -. ﭼﻴﺘﻮﺳﺎن. و ﻛﺎرﺑﺮد. آن ﻫﺎ درون اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ..... اﻟﻜﺘﺮود ﻫﺎي اﻟﻴﺎف ﻛﺮﺑﻨﻲ ............... .
..... اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ و ﻣﻔﻨﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻟﻜﺘﺮود ﻛﺮﺑﻦ ﺷﻴﺸﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي. ﻛ. ﺮﺑﻨﻲ.

 

30 . Ω دانشنامـه مرجع مـهندسی ايران Ω - بازیـافت مواد کامپوزیتی
smsm.ir/post-311.aspx
‎پایـان نامـه و پروژه های مـهندسی .... هدف کلی این برنامـه پژوهشی، افزایش کاربرد
کامپوزیت های پلیمری گرما سخت، از ... کامپوزیت های الیـاف کربن نیز مورد مطالعه

 

31 . انجام پایـان نامـه های کارشناسی و ارشد و تهیـه پروپوزال پاورپوینت و ...
pazohesh.ir/.../انجام-پایـان-نامـه-های-کارشناسی-و-ارشد-و-تهیـه-پروپوزال-پاورپوینت-و-دانلود-پرسشنامـه-فناوری-نانو-doc-pdf-ppt-docx
‎اصلاح سطح طلا بـه روش خودسامانی لایـه بـه لایـه: تهیـه، توصیف الکتروشیمـیایی و
کاربرد آن ... الکترود پیل سوختی بر پایـه نانو الیـاف کربن رشد یـافته از فاز بخار
Fulltext .... بررسی استفاده از نانو کامپوزیت ها و کاربرد آن ها درون سیستم های سازه ای
مقاوم درون ...

 

32 . پلیمر - سیستم همکاری درون فروش فایل فایلز98,files98.ir
files98.ir/cat-82-polymer.aspx
‎... اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیتهای پیشرفته,سمـینار مکانیسم ...
دانلود سمـینار بتن های پلیمری دانلود مقاله بتن های پلیمری دانلود پایـان نامـه بتن ...

 

33 . دانلود رایگان پایـان نامـه تحقیق و مقاله
tahghigh20.ir/
‎مرجع دانلود رایگان پایـان نامـه تحقیق و پروژه و مقاله درون همـه رشته ها : مدیریت حسابداری
اقتصاد ... پایـان نامـه رشته مـهندسی موادوشش های کامپوزیتی حاوی نانو ذرات الماس ...

 

34 . دكتر عليرضا شاكري - دانشگاه گلستان
gu.ac.ir/TemplateDB/3818.aspx
‎5 مـه 2013 ... اصلاح خواص مکانيکی کامپوزيت های الياف سلولزی- پلی پروپيلن. مجله علوم ...
بررسی و ویژگی های چند سازه الیـاف روزنامـه بازیـافتی و الیـاف شیشـه با پلی .... همايش
ملي فرآوري و كاربرد مواد سلولزي. .... 1389، تهيه و بررسی اصلاح سطح نانو سيليکا و
بررسی خواص ... سرپرستی پايان نامـه های کارشناسی ارشد خاتمـه یـافته:.

 

35 . پلیمر از دانشگاه که تا صنعت.....
polymeris.blogfa.com/
‎کتاب الیـاف کربن با سرفصل های تاریخچه، مواد اولیـه و نحوه تولید الیـاف کربن،
کامپوزیت های ساخته شده با الیـاف کربن، اصلاح سطح و پرداخت الیـاف کربن و تست
های مربوط ... پاورپوینت کامپوزیت کربن-کربن و الیـاف کربن تهیـه شده توسط آقای
مسعود ... هاي آب و فاضلاب و انواع فيلم ها و بطري ها و لوله هاي مخصوص گاز رساني
كاربرد دارد.

 

36 . مقالات همایش کاربرد دفاعی علوم نانو (سومـین دوره همایش)
www.noandishaan.com/.../مقالات-همایش-کاربرد-دفاعی-علوم-نانو.html
‎20 نوامبر 2014 ... تولید نانوذرات کربن و پوشش همزمان آن روی سطح با استفاده از راکتور پلاسمای سرد ...
اصلاح نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 با پلی تیوفن جهت کاربرد درون پوشش های ضدجرقه ...
افزایش مقاومت حرارتی و فداشوندگی کامپوزیت های فنولیک توسط نانو ... تهیـه
نانوکامپوزیت های اپوکسی/الیـاف شیشـه/کربن/پلی پیرول با روش ...

 

37 . فایل های دسته بندی مـهندسی پلیمر
nikanlink.com/group/577/مـهندسی-پلیمر
‎تحقیق اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیت های پیشرفته خرید ...
تحقیق كامپوزيت هاي پليمري بر پايه ضايعات پلي پپتدي ... فایل های قابل دانلود،
شامل انواع تحقیق، پروژه، پایـان نامـه، گزارش، پرسشنامـه، مقاله ترجمـه شده، پروپوزال و .

 

38 . دانلود رایگان مقاله با ترجمـه : اثر نانوالیـاف کربنی درون انتقال حرارت از ...
freepaper.us/?paperno=6403
‎دریـافت مقاله با ترجمـه فارسی sciencedirect : Effect of Carbon Nanofibers on
Thermal ... جستجو و دانلود پایـان نامـه ها و رساله های مرتبط با این مقاله ... عنوان فارسی:
اثر نانوالیـاف کربنی درون انتقال حرارت از فیبر کربن کامپوزیت تقویت شده ....
اصلاح سطح از الیـاف گیـاه با استفاده از روش دوستدار محیط زیست به منظور کاربرد آنـها در
...

 

39 . دکتر علی صمدی (Dr. Ali Samadi) | رزومـه اعضای هیـات علمـی دانشگاه ارومـیه
asatid.urmia.ac.ir/al.samadi
‎عنوان پایـان نامـه: بررسی و مقایسه اثر پایدار کننده‌ها بر روی خواص LDPE ... بررسی
تأثیر اصلاح کننده سطح خاک رس مونتموریلونیت بر خواص فیزیکی ... افزایش
مقاومت آتشگیری کامپوزیت‌های رزین گرماسخت- الیـاف شیشـه، جهت کاربرد درون بدنـه
شناورهای ...

 

40 . پلیمران - فرآیندهای شکل دهی کامپوزیت ها
www.polymer87.blogfa.com/post-276.aspx
‎به عنوان مثال درون صنايع هوافضا ، كاربردهای زير آبی ، حمل و نقل و امثال آن ها ، امكان ... از
الياف متداول درون كامپوزيت ها مـی ‌توان بـه شيشـه ، كربن و آراميد اشاره نمود. ... اين الياف از

 

41 . آرشيو نشریـه - نشريه مـهندسي شيمي ايران
www.ijche.ir/ViewJournal.aspx
‎کاربرد نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با مواد فعال درون سطح (روآور) درون استخراج،
پيش‌تغليظ و اندازه‌گيري آلاينده‌ها درون نمونـه‌هاي ... بررسی روش‌های سنتز الياف
نانولوله‌های کربنی ..... ساخت پلي‌پيرول و پلي‌آنيلين و کامپوزيت‌هاي آنـها جهت جداسازي
كادميم از آب.

 

42 . ارائه پايان نامـه دكترا و کارشناسي ارشد لاستيک - Google Groups
https://groups.google.com/forum/?hl=de...#!topic/chinalinq/--...
‎در سريع ترين زمان ممکن Full Text کتاب , پايان نامـه و تز درون اختيار شما خواهد بود. ...
Fatigue of cord-rubber composites for tires DOWNLOAD PDF خستگی از بند ناف
... DOWNLOAD PDF کاربرد اولتراسوند قدرت compatibilization از پلی ¬ پروپیلن
مـی ... DOWNLOAD PDF خرد لاستیک تایر بـه عنوان رسانـه ای به منظور اصلاح تولید گل

 

43 . مجموعه مقالات اولين همايش ملي نانومواد و نانو تكنولوژي - همایش، مجله و ...
www.callforpapers.ir/.../2095-مجموعه-مقالات-اولين-همايش-ملي-نانومواد-و-نانو-تكنولوژي-در-پایگاه-استنادی-مقالات-کنفرانسهای-کشور-سیویلی...
‎6 ژوئن 2012 ... ... طول كششي وسختي چندسازه ساخته شده از پلي پروپيلن و الياف بازيافتي كارتن
كنگره اي ... مطالعه خواص نانوالياف كامپوزيتي حاوي نانولوله هاي كربني .... سنتز و
بررسي فيلرهاي نوين نانومتخلخل TiO2 بـه منظور كاربرد دركامپوزيت هاي دنداني پايه
پليمري ... اصلاح سطح نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن بـه روش همرسوبي

 

44 . پایـان نامـه پایـان نامـه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشـهد | ايران متلب
matlab1.ir/پایـان-نامـه-پایـان-نامـه-های-دانشجویی-دان/
‎4 ا کتبر 2014 ... صفحه اصلی دانلود پایـان نامـه پایـان نامـه‌های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشـهد .... 23 –
ارایـه‌ی یک ابزار شناسایی و مقاوم‌سازی برنامـه‌های کاربردی تحت وب درون ... 33 – اصلاح
سطح غشای الیـاف توخالی پلی‌اکریلونیتریل بـه منظور .... 72 – بررسی استحکام و
رسانش الکتریکی دو بعدی درون کامپوزیت‌های اپوکسی نانولوله کربنی ...

 

45 . قرن22 - دانلود پروژه پایـان نامـه کارشناسی ارشد رشته نساجی کاربردهای ...
gharn22.mefiles.ir/.../دانلود-پروژه-پایـان-نامـه-کارشناسی-ارشد-رشته-نساجی-کاربردهای-فن-آوری-نانو-تکنولوژی-در-صنعت-نساجی-برای-بهبود-...
‎عنوان پایـان نامـه : کاربردهای فن آوری نانو تکنولوژی درون صنعت نساجی به منظور بهبود ...
خصوصیـات مکانیکی و فیزیکی کامپوزیتهای اپوکسی تقویت شده با نانو الیـاف
کربن .... ها اضافه مـی شوند ابراز داشت:"این روش با روش اصلاح ژنتیکی اندامـها متفاوت
است." ... خصوصیـات جدید را مـی توان بوسیله لیز خوردن یک قطره آب بر روی سطح
ابریشم ...

 

46 . scientific association of wood and paper - استفاده از کامپوزیت های ...
woodgau.blogfa.com/post/2
‎به هر کامپوزیتی کـه شامل الیـاف گیـاهی (چوب یـا غیر چوب) و مواد ترموست یـا ... جذب
رطوبت بالای الیـاف گیـاهی منجر بـه تورم و وجود حفره درون سطح مـی شو کـه به افت خواص ...
اصلاح سطحی الیـاف گیـاهی مانند استفاده از مواد شیمـیایی آبگریز (مانند PPgMA) یـا
اصلاح ... به منظور بهبود خواص مکانیکی ترموپلاستیک ها، از موادی مختلف مانند الیـاف
کربن و ...

 

47 . مقاله كاربرد مواد نانو ساختار درون صنعت ساختمان - باشگاه دانشجویـان ...
forum.pnu-club.com/63866-مقاله-كاربرد-مواد-نانو-ساختار-در-صنعت/
‎19 ژانويه 2012 ... كاربرد مواد نانو ساختار درون صنعت ساختمان خلاصه مواد نانو (Nanoparticular) بـه موادي
گفته مي ش. ... دانلود پایـان نامـه - مقاله -تحقیق - گزارش کارآموزی ... حفاظت درون مقابل
عوامل مخرب محيطي · نانو ذرات بـه عنوان پيش سازنده (Precursor) يا اصلاح .... و در آينده
جايگزين الياف كربن خواهند شد كه درون كامپوزيت ها بـه كار مي شوند .

 

48 . دانلود پایـان نامـه کاربردهای فن آوری نانو درون صنعت نساجی - 0ll0
www.0ll0.ir/product-6132/دانلود-پایـان-نامـه-کاربردهای-فن-آوری-نا
‎15 نوامبر 2015 ... دانلود پایـان نامـه کاربردهای فن آوری نانو درون صنعت نساجی ... فصل سوم: کاربرد نانو
الیـاف درون کامپوزیتها .... سامسونگ الکترونیک درون کره ، درون حال کار بر روی سطح
صفحات نمایش توسط نانو لوله‌های کربنی هستند. ... آن ژن های خرجی بـه درون گونـه ها
اضافه مـی شوند ابراز داشت:”این روش با روش اصلاح ژنتیکی اندامـها متفاوت است.”.

 

49 . مـهندس پريوش حسين‌پور دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران
www.parivash-hosseinpour.com/indexfa.htm
‎ü نشاسته، نشاسته‌هاي اصلاح شده و مشتقات آن ... ü حسين‌پور، پريوش، نجف‌پور اقدس،
"نانو كامپوزيت‌ها"، پروژه پايان‌نامـه جهت اخذ .... كاربرد، توليد ، بررسي نانو لوله‌هاي
كربني و الياف كربن"، پروژه پايان‌نامـه جهت ..... ديترژنت‌ها (كاتيونيك، آنيونيك و غير
يوني) مواد فعال درون سطح مي‌باشند و به واسطه نحوه يونيزه شدنشان درون آب طبقه‌بندي
مي‌شوند.

 

50 . کاربرد نانو درون صنعت بتن سازی | مرجع مـهندسی عمران و معماری - سیویل فا
www.civilfa.com/the-application-of-nanotechnology-in-the-concrete-industry/
‎2 ژانويه 2015 ... آیین نامـه و مقاله ... فیلمـهای نانو لایـه ( Nano Layer Thin Films ) به منظور کاربردهای عمدتاً
... ذرات بـه عنوان پیش سازنده (Precursor) یـا اصلاح ساز (Modifier) پدیده های شیمـیایی

 

51 . مقاله بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیـاف فوق ظریف و نانو
bankmaghale.ir/مقاله-بررسي-فرآيند-توليد-و-كاربرد-اليا/
‎۱۷-۲)تعیین خصوصیـات مکانیکی و ساختاری الیـاف کربن الکترو ریسیده شده ۶۸ ...
۱۲-۳)کنترل کیفیت درون تولید کامپوزیتهای الیـاف نانو الکترو اسپان ۱۰۵ ... قطعات
نانو سطح بزرگی از نسبت مساحت بـه حجم و نیز انرژی سطحی بالایی دارند، بنابراین
بستگی ... درون دنیـای کنونی اصلاحات سطحی بـه یک فرآیند مـهم و اساسی تبدیل شده
است.

 

52 . کامپوزیت - گروه صنعتی مکرر
www.mokarrar.com/fa/Article/item/بـانک%20اطلاعـات/.../کامپوزیت
‎افتــخـارات · جـوایــز و گواهی نامـه ها .... لوله های کامپوزیتی کـه متشکل از الیـاف شیشـه و
رزین های ترموست مـی باشند ساختار محکم ... این لوله ها درون عمق زیـاد نسبت بـه سطح زمـین
قرار مـی گیرند و فشار خاک و فشار .... کاربرد کامپوزیتهای پلمـیری درون صنایع ایران:
..... به منظور برخی کاربردها، ممکن هست اپوکسی اصلاح نشده دارای خواص نامطلوبی از ...

 

53 . مـهندسی ژئوتکنیک و مـهندسی خاک و پی - پایـان نامـه ها
geotechnicscience.blogfa.com/cat-1.aspx
‎مـهندسی ژئوتکنیک و مـهندسی خاک و پی - پایـان نامـه ها - مرجع کامل نرم افزار های Plaxis,
slide, ... روي نمون ههاي كوچك مقياس م يباشد و بيشتر مدلهاي ارايه شده قابل كاربرد جهت
مقاطع دايروي بوده و ... مقياس استوان هاي (300*150 م م) ساخته شده و توسط الیـاف کربن(

 

54 . CFRP) محصور گرديد. ... واژگان كليدي : تنش-كرنش، كامپوزيتها، نمون ههاي كوچك مقياس
.

 

55 . خبرنامـه انجمن كامپوزيت ايران - ircomas.org
ircomas.org/upload/E-letter/Persian/No_203(1).htm
‎25 آگوست 2010 ... درون اين مرحله مطابق روش استوبر (با کمي اصلاح)، پوشش‌دهي سطح نانوذرات ... جزئيات
اين پژوهش -که بخشي از پايان‌نامـه کارشناسي ارشد مـهندس ليدا غضنفري .... طی دهه های
اخیر کاربرد فرآورده های الیـاف شیشـه به منظور ساخت و تولید مصنوعات ...

 

56 . دانلود متن کامل مقالات درون رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...
www.downloadmaghale.ir/دانلود-متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رایگان-از-دانشگاه-فردوسی-مشـهد1.aspx
‎2 ژانويه 2011 ... 2 - تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب (چکیده) 3 - بررسی
و مطالعه .... 72 - چگونـه از پایـان نامـه خود دفاع کنیم؟ (چکیده)

 

57 . مرجع مقالات انگلیسی ISI
jahanpaper.com/
‎ماتریس فیبرینوژن رسوب کرده بر روی سطح مواد زیستی بـه مانند یک پوشش ضد ....
خصوصیـات مکانیکی و هایپرتومـیک نانو کمپوزیت های مغناطیس به منظور کاربرد های بیو
...... سختی مبتنی بر اثر طرح کلی ساختارهای کامپوزیت تقویت شده فیبر کربن ....
رابطه ی مـیان فیتوپلانکتون و عوامل محیطی درون آب باغبانی با مکمل آب اصلاح شده.[XLS]

 

58 . پايان نامـه های دفاع شده ی دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی
www.uma.ac.ir/files/Graduate/Defa/payanname_defa_shode.xls
‎227, اتقیـاء،وحید, اصلاح شیمـیایی سطح نانو ذرات مونت موریلو نیت A)۲۰) از طریق ......
کامپوزیت های پلی ایمـید / خاک رس اصلاح شده, شیمـی کاربردی, کارشناسی ارشد ......
بر ذوب و انجماد بتن حاوی الیـاف شیشـه ای, عمران (زلزله), کارشناسی ارشد, 1391/11/21
...

 

59 . مقاله ترجمـه شده اصلاح سطحی الیـاف سلولزی (مـهندسی شیمـی) — مقاله ...
download.hort.ir/2015/.../مقاله-ترجمـه-شده-اصلاح-سطحی-الیـاف-سلولز/
‎21 آوريل 2015 ... عنوان فارسی مقاله: اصلاح سطحی الیـاف سلولزی به منظور دی اکسید ... ما پیش بینی مـی
کنیم کـه برخی از مواد کامپوزیت مبتنی بر سلولز بطور بالقوه (یعنی با توجه به
سطح ... کلیدواژه: نانوکامپوزیتها، کامپوزیتهای کاربردی، اصلاح سطحی، اصلاح
سطحی ... الکترواسپینینگ (برق ریسی) (پایـان نامـه نساجی) فهرست مطالب ...

 

60 . نانو مواد و تصفیـه آب : فرصت ها و چالش ها - شرکت فاضلاب تهران
ts.tpww.ir/abfa_content/media/article/44.doc
‎از آنجا کـه بحث جامع درون مورد کاربردهای فناوری نانو به منظور تصفیـه آب فراتر از مطالب
این ... اصلاح سفر ه های آب و آبهای زیرزمـینی نیز مسائل مـهمـی هستند و زمانی بر اهمـیت

 

61 . آلپ گروه - مـیهن همکار
sismihanhamkar.alpgroup.ir/
‎پایـان نامـه طراحي ، بهينـه سازي و شبیـه سازی ربات های چند کاره ..... بررسی EDX نشان
داد کـه سطوح ذرات PVC با مواد غنی از کربن پوشش داده مـیشوند . ..... ترجمـه مقاله اصلاح
سطحي الیـاف سلولزی به منظور دي اكسيد تيتانيوم چند منظوره مبتنی بر ... کلیدواژه:
نانوكامپوزيتها، کامپوزیتهای کاربردی، اصلاح سطحی، اصلاح سطحي الياف سلولزي.
مقدمـه:.

 

62 . پایـان نامـه بررسی الياف كربن و کاربردهای آن درون صنعت - ویکی پروژه
wikiproject.ir/1482-.html
‎دانلود پایـان نامـه بررسی الياف كربن و کاربردهای آن درون صنعت. ... كامپوزيت هاي الياف
كربن درون مواردي كه استحكام وسختي بالا و به همراه وزن كم و ويژگي هاي ... فيبريل هاي
كربني درون اندازه هاي زير ميكرون با ويژگي هدايت الكتريكي سطح قطعات پانل هاي بدنـه
را ...

 

63 . اصفهان خرید | لیست سمـینار های رشته پلیمر
www.esfkharid.ir/لیست-سمـینار-های-رشته-پلیمر/
‎اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیت های پیشرفته۸۱ص. ۱۰. اصلاح سطح
الیـاف ... بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های پلیمری ۷۹ص. ۲۲.

 

64 . مواد اولیـه - پایگاه خبری کامپوزیت ایران
www.irancomposite.ir/index.php/raw-materials?format=feed&type=rss
هلنا هالونن (Helena Halonen) از پایـان نامـه دکترای خود با موضوع "تغییرات ساختاری
در ... 14.359Ksi) معرفی نموده‌است کـه این سطح ضریب، قبلاً درون محصولات الیـاف شیشـه
دیده نمـی‌شد! ... پلیمر Sat, 17 Nov 2012 08:58:42 +0000 ده نوع كاربرد مختلف الياف
كربن ... پروژه های صنعتی محرمانـه بـه آن مرکز باعث گردد که تا رویکرد سابق اصلاح شود.

 

65 . دانلود متن کامل مقالات درون رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...
downloadpaper.paak-mech.com/دانلود-متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رایگان-از-دانشگاه-فردوسی-مشـهد2.aspx
‎2 ژانويه 2011 ... 4058 - کاربرد ریبوفلاوین بـه عنوان القاء کننده مقاومت درون برنج (چکیده) ... 4068 -
روش تفریق طیفی چند باندی اصلاح شده به منظور بهبود صحبت (چکیده) ..... 4259 -
کیفیت فرضیـه ها درون پایـان نامـه های دکتری علوم سیـاسی گرایش مسایل ..... 4467 - مدل
سازی درصد کربن سطح قطعات درون عملیـات کربوراسیون گازی فولادها (چکیده)

 

66 . پژوهشی(ارائه مقاله) - گروه مـهندسي عمران - Blogfa
civiliau.blogfa.com/cat-2.aspx
‎مروري بر بررسي مقاوم سازي لرزه اي ستون هاي بتن مسلح با كامپوزيت FRP ... لذا طرح
سازه هاي مقاوم درون برابر زلزله و اجراي دقيق آيين نامـه هاي ساختماني ضروري مي باشد. ......
نانوالياف (مخلوط الياف حاوي نانو لوله هاي کربني چند ديواره براي ايجاد خاصيت .....
تمام کارهای انجام یـافته بر روی کاربرد مواد نانو سیلیس کلوئیدی درون بخش اصلاح
خواص ...

 

67 . الياف كربن - ایران کامپوزیت
www.irancomposite.net/index.php?...id...carbon...fibers...
‎27 ژوئن 2009 ... تماس با ما · عضويت درون شبكه · واژه نامـه · ليست شركت‌ها · دوماهنامـه · کتاب ها و فیلم های
آموزشی · صفحه اصلی ... مـهمترين شكل الياف كربن، پارچه هست كه درون بافتهاي مختلف
وجود دارد. ... الياف حاصل بـه سرعت كاربرد وسيعي درون كامپوزيتهاي فنوليكي بـه منظور ...
روشـهاي مختلفي براي اصلاح سطح الياف كربن وجود دارد، ولي معمولا ...

 

68 . مـهندسی پلیمر بایگانی - لینک - Link
dl37.ir/category/مـهندسی-پلیمر
‎... درون خلا; تحقیق فرآیند نفوذ درون خلا; مقاله فرآیند نفوذ درون خلا; پایـان نامـه فرآیند نفوذ
در خلا ... دانلود تحقیق با موضوع اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیت
های ... درون این تحقیق، اصلاح سطح آندی الیـاف کربن بر پایـه پلی اکریلونیتریل در
جهت ...

 

69 . فايل پايان نامـه بررسي نرم افزار هاي کاربردي درون حمل و نقل و سيستمـهاي ...
roodkhane-han.rozblog.com/post/144
‎فایل پایـان نامـه بررسی نرم افزار های کاربردی درون حمل و نقل و سیستمـهای . ..... اصلاح
سطح الياف کربن و کاربرد آن درون کامپوزيتهاي پيشرفته www.cpro.ir/.

 

70 . پروژه دانشجويي مقاله کاربرد FRP) Fibre Reinforced Polymer) درون طرح و ...
khodkar-abi.rozblog.com/post/53
‎ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ... كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP درون سازه‌هاي بتن آرمـه و
بررسي دوام آنـها. .... دانلود سمـینار و پایـان نامـه ارشد پلیمر اصلاح سطح الیـاف کربن و

 

71 . کامپوزیت های زمـینـه پلیمری - 7175 - دانلود پروژه و تحقیق!
modern.article10.ir/2016/mechanics-7175.html
‎20 دسامبر 2015 ... عنوان مقاله: کامپوزیت های زمـینـه پلیمری شرح مختصر کامپوزیت های زمـینـه پلیمری از
... پایـان نامـه بررسی کامپوزیت های زمـینـه فلزی تقویت شده با آلیـاژ حافظه شکلی – 97
... تحقیق اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیت های ...

 

72 . کامپوزیت های زمـینـه پلیمری – 7175 – پروژه و پایـان نامـه های مختلف درون ...
got.e08.ir/fast/7175
‎20 دسامبر 2015 ... درون کامپوزیت های زمـینـه پلیمری الیـاف تقویت کننده حتما خواص مکانیکی از ... تحقیق
اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیت های پیشرفته ...

 

73 . مـهندسی شیمـی - لیست فایل های آموزشی و کاربردی درون تمام زمـینـه ها و رشته ...
downloadlist.blog.ir/.../لیست-تمامـی-فایلهای-فنی-و-مـهندسی-مـهندسی-شیمـی-قسمت-یک
‎72, پایـان نامـه بررسی کاربرد ترکیب سیلیکای مزوپوری SBA-15 اصلاح شده با ...
ارشد مـهندسی پلیمر اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن درون کامپوزیت های پیشرفته.

 

74 . پاورپوینت کامپوزیت ها و کاربردهای آن – آخر دانلود!
o.s06.ir/desktop/14583
‎22 ژانويه 2016 ... پایـان نامـه رشته مـهندسی مکانیک، پروژه الکترونیک، ترجمـه مقاله برق، نمونـه سوالات مـهم
برای ... تحقیق اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن در…

 

75 . تحقیق بررسی خواص فیزیکی مکانیکی فوم های کامپوزیتی چوب-پلی ...
post.agriarticles.ir/articles/8023
‎23 مارس 2016 ... توضیحات: کامپوزیت های چوب پلاستیک، ترکیبی از رزین پلیمری و پودر ... پایـان
نامـه فوم های کامپوزیتی; خواص فوم های کامپوزیتی; دانلود تحقیق فو ... کامپوزیت ها و
کاربردهای آن · تحقیق اصلاح سطح الیـاف کربن و کاربرد آن در…

 

76 . الیـاف کربن - مرجع دانلود پایـان نامـه
www.maghaleyab.com/downloads/دانلود-پایـان-نامـه-الیـاف-کربن/
‎10 آوريل 2016 ... کامپوزیت های الیـاف کربن درون مواردی کـه استحکام وسختی بالا و به همراه وزن کم و ... با
توجه بـه این ویژگی ها ، پهنـه گسترده موارد کاربرد این ماده درون گستره های ... فیبریل های
کربنی درون اندازه های زیر مـیکرون با ویژگی هدایت الکتریکی سطح قطعات پانل ....
روانشناسی, روانپزشکی, روش تحقیق, ریـاضی, زراعت و اصلاح نباتات ...

 

77 . دانلود مقاله دانلود پایـان نامـه بررسی دانلود پایـان نامـه بررسی
digifilea.avablog.ir/.../دانلود+مقاله+دانلود+پایـان+نامـه+بررسی+دانلود+پایـان+نامـه+بررسی
‎پایـان نامـه بررسی مدیریت کالا درون 104 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc .... دانلود
مقاله تولید نانو الیـاف کربن از پلیمر پلی اکریلونیتریل (PAN) بـه روش
الکتروریسی ... مقاله کاربردهای فناوری نانو درون محیط زیست و انرژی های نو درون 8 صفحه
پی دی اف ... مقاله ایجاد توپوگرافی نانویی بر روی سطح تیتانیوم با اصلاح شیمـیای
سطح.

 

 

 

80 . و بایگانی - 300020
300020.ir/tag/و
‎این پایـان نامـه با فرمت Word درون 87 صفحه ارائه شده و قابل ویرایش است. ... ذرات ( TiC)
و تعداد آنـها درون واحد سطح و شکل آنـها ور حجمـی آن و در نـهایت چگالی کامپوزیت کـه ...

 

برچسب ها : پايان,نامـه,اصلاح,سطح,الياف,کربن,و,کاربرد,آن,در,کامپوزيتهاي,
[دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 05 Jul 2018 19:25:00 +0000دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان

اخبار شـهرستان ابرکوه - آخرین اخبار شـهرستان ابرکوه

ابرنیوز:مطلب"گنج گران (معرفی اجمالی کتاب پر ارج "شناخت ابرقوه و قدمت آن" نوشته استاد گرانمایـه حاج سید علی مدرس زاده)" نوشته علی اکبر قیومـی از همراهان سایت ابرنیوز را مـی خوانید. دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان به منظور خواندن دیگر نوشته های ...

. دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان : دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان ، دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان
[دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 22 Jul 2018 00:29:00 +0000دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان

بیـانیـه شورای هماهنگی راه سبز امـید درون گرامـی‌داشت روز جهانی ...

» ایرانیـان به منظور رسیدن بـه جامعه‌ای آباد و آزاد، دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان رنج‌ها و فداکاری‌ها کرده‌اند

چکیده :شورای هماهنگی راه سبز امـید، ضمن تأکید بر حق مسلم کارگران به منظور طرح مطالبات و حمایت کامل از برگزاری و تجمع آنان، از همراهان و تلاشگران سبز خواست که تا با خواسته های کارگران همدلی و همراهی کنند. دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان این شورا همچنین از همـه رسانـه ها و شبکه های اجتماعی خواست درون شرایطی کـه حاکمـیت اجازه طرح هیچگونـه انتقادی بـه این شرایط را بر نمـی تابد، بـه مشکلات اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان توجه کنند و در بازتاب مصائب غم انگیزی کـه هر روز زندگی را بر اقشار مختلف مردم دشوارتر مـی کند، همت بگمارند....


شورای هماهنگی راه سبز امـید، هفتمـین بیـانیـه خود را بـه گرامـی‌داشت روز جهانی کارگر اختصاص داد و با تأکید بر حق مسلم کارگران به منظور طرح مطالبات و حمایت کامل از برگزاری و تجمع آنان بـه رسم همـه ساله، از همـه همراهان و تلاشگران سبز خواست که تا در حمایت از خواسته های کارگران غیور این مرز و بوم، از همراهی و همدلی با آنان دریغ نورزند.

این شورا از همـه رسانـه ها و شبکه های اجتماعی خواست درون شرایطی کـه حاکمـیت اجازه طرح هیچگونـه انتقادی بـه این شرایط را بر نمـی تابد، بـه مشکلات اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان توجه کنند و در بازتاب مصائب غم انگیزی کـه هر روز زندگی را بر اقشار مختلف مردم دشوارتر مـی کند، همت بگمارند.

شورا درون بیـانیـه خود با استناد بـه گزارش های رسمـی سازمان های مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و صندوق بین المللی پول، نشان داده کـه «نظامـی سازی» اقتصاد و سیـاست درون سال های اخیر، چگونـه اقتصاد ایران را زمـین گیر کرده و درآمد 430 مـیلیـارد دلاری ارزی پنج سال اخیر بـه جای سرمایـه گذاری های زیربنایی و ایجاد شغل، صرف واردات افسار گسیخته و بالمال نابودی تولید داخلی شده است.

شورای هماهنگی راه سبز امـید درون عین حال تاکید کرده است: دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان کارگران شریف ما با پوست و گوشت خود شرایط وخیم اقتصادی کشور را احساس مـی کنند و بی پایگی آماری کـه دولت درون مورد بهبود شرایط اقتصاری اعلان مـی کند قبل از هر قشر و گروه اجتماعی دیگری برایشان قابل درک است.

این شورای درون بخش دیگری از بیـانیـه خود، آورده است: ایرانی، بزرگترین سرمایـه خویش، یعنی امـید بـه آینده بهتر را، برباد رفته و بزرگترین موهبت الهی اش، یعنی کرامت انسانی را، پایمال شده مـی بیند. دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان کارگر و کشاورزی کـه مـی خواست با دسترنج خود، زندگی آبرومندانـه ای به منظور خود و خانواده اش فراهم کند، اینک حتما چشم انتظار مرحمت دولتمردانی شود کـه با تهی خزانـه کشور، سعی مـی کنند ندانم کاری ها و ناتوانی های خود را پرده پوشی کنند.

متن کامل این بیـانیـه کـه برای انتشار درون اختیـار کلمـه قرار گرفته، بـه شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

امسال درون حالی بـه استقبال بزرگداشت روز کارگر مـی رویم کـه دو نماد پایداری سبز مردم ایران بـه همراه همسران همدل و همراهشان درون حصر و حبس قرار دارند. دو سال پیش درون چنین روزهایی، عزم امواج مـیلیونی شـهروندان، مـی رفت که تا سرنوشت کشور را از دست ناکارآمدانی کـه جز بـه بقای خود درون قدرت بـه هر قیمت ممکن نمـی اندیشند و استفاده از هر وسیله ای را به منظور رسیدن بـه اه خود مباح مـی دانند، بگیرد و صالحانی توانمند بر جای آنان بنشاند. آن روزها کـه اقتدارگرایـان فریبکار بر طبل های مـیان تهی تبلیغاتی خود مـی کوبیدند و با وعده های پوچ و دست نایـافتنی کـه به مردمان مـی دادند رأی مـی خد، و از دغل کاری فرصت طلبانـه دولتیـان پرده برداشتند و ناکارآمدی آن را عیـان د و جوانان هوشمند و هوشیـار سبز این مرز و بوم، نشان «دروغ ممنوع» را درون کوی و برزن برافراشتند که تا مبادا دروغ گویـان بار دیگر بر سرنوشت مردمان رنج کشیده این دیـار حاکم شوند. از جمله نگرانی‌هایی كه دو سال پیش از این مردم را بـه تجدید نظر درون كناره‌ گیری از سیـاست کشانید خطرات بلندمدتی بود كه معیشت محروم‌ترین اقشار جامعه را تهدید مـی‌كرد. اما بـه زودی معلوم شد كه بدون بازسازی خلل‌های ایجاد شده درون نظام سیـاسی كشور سخن گفتن از بازسازی اقتصادی ممكن نیست، همچنان‌كه بدون بازسازی اخلاقی جامعه، بدون بـه كرسی نشاندن شعار و شعور دروغ ممنوع، بدون نـهادینـه كردن رعایت امانت، بدون پایبندی بـه عهدهای انسانی و ایمانی و مـیثاق‌های ملی، بدون رو كردن بـه چهره رحمانی اسلام، بدون بـه رسمـیت شناختن حقوق متفاوت انسان‌ها و …ممكن نیست و چنین شد کـه اکثریت ایرانیـانی کـه از فریبکاری دولتیـان خسته شده بودند، ندای آنان را شنیدند و با حضور درون پای صندوق های رأی، بـه دولت دروغ «نـه» گفتند. افسوس کـه اقتدارگران، رأی آنان را همچون سرمایـه های دیگرشان دزدید وخس و خاشاکشان نامـید، بـه گمان این کـه مـی توان با تکیـه بر زر و زور و تزویر، کشور را اداره کرد.

اگر درون آن زمانانی بودند کـه هنوز فریبکاری دولتیـان را باور نمـی د، امروزه رسوایی دولت دروغ بر سر هر کوی و برزن، چنان بلند نواخته شده کـه نـه کشاورز و دامدار و نـه کارگر و کارمند، کـه در هر گوشـه و کنار کشوری کـه با وجود داشتن عظیم ترین ذخایر زیرزمـینی و سرمایـه های انسانی، فقر و فلاکت از آن مـی بارد زندگی مـی کنند، دیگر وعده های توخالی آنان را باور نمـی کنند. زحمتکشان این سرزمـین دیدند کـه مشکل مسکن و بیکاری نـه تنـها از مـیان نرفت، کـه افزایش یـافت و پرداخت سهام عدالت و یـارانـه ها، اگر دوام هم داشته باشد، دردی دوا نکرده است. مردمان این دیـار دیدند کـه نـه تنـها پول نفت بر سر سفره هایشان نیـامد، بلکه سفره هایشان روز بـه روز کوچک تر شد. کارگرانی کـه با تلاش بسیـار سعی مـی د آینده بهتری به منظور فرزندانشان فراهم کنند، امروز درون برآوردن نیـازهای اولیـه آنان درمانده اند. اعتراض ها و اعتصاب های کارگری، علیرغم برخوردهای خشونت بار، هر روز درون گوشـه و کنار کشور رخ مـی دهند. اقتصاد صدقه ای کـه منتقدان دولت نسبت بـه عوارض زیـان آور و خفت بار آن هشدار داده بودند، این روزها، امـید کارگران و کارفرمایـان را نومـید کرده و چرخ های صنعت را بـه سکون کشانده است. درآمد سرشار فروش نفت کـه طی شش سال گذشته بالغ بر پانصد مـیلیـارد دلار یعنی معادل تمام دوران فروش نفت درون دورة پیش از آن بوده، و امانت بزرگ نسل ها درون دست دولتیـان هست و کاهش وابستگی بـه آن از اه بارز مبارزات چند دهه اخیر ملت ما بوده، صرف واردات بی رویـه کالاهای نامرغوب مـی شود؛ گویی هدف این انقلاب بزرگ صرفا عدم وابستگی از یک ابرقدرت و وابسته شدن بـه ابرقدرتی دیگر بوده است!

کارگران شریف ما با پوست و گوشت خود شرایط وخیم اقتصادی کشور را احساس مـی کنند و بی پایگی آماری کـه دولت درون مورد بهبود شرایط اقتصاری اعلان مـی کند قبل از هر قشر و گروه اجتماعی دیگری برایشان قابل درک است. اما بد نیست با استناد بـه گزارش های رسمـی سازمان های مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و صندوق بین المللی پول، دروغ بزرگ ایجاد 6/1 مـیلیون شغل درون سال 89 و 5/2 مـیلیون شغل درون سال جاری را بـه نمایش بگذاریم:

همـه مـی دانیم کـه رشد اقتصاری و رشد سرمایـه گذاری و ایجاد اشتغال لازم و ملزوم یکدیگرند. بـه همـین جهت درون برنامـه چهارم توسعه به منظور ایجاد 850 هزار شغل درون سال، رشد اقتصادی سالانـه 8 درون صد و رشد سرمایـه گذاری 4/12 درون صد درون نظر گرفته شد. اما اکنون بـه موجب آمارهایی کـه از نیمـه دوم سال 87 اعلان آنـها توسط بانکمرکزی ممنوع شده اما توسط صندوق بین الملل پول منتشر شده، رشد اقتصادی سه سال اخیر ایران بطور متوسط 7/0 درون صد بوده و در سال جاری بـه صفر خواهد رسید. نرخ رشد سرمایـه گذاری نیز از حدود 4 درون صد فراتر نخواهد رفت. طبیعی هست در چنین شرایطی نـه تنـها 850 هزار فرصت شغلی سالیـانـه برنامـه چهارم تحقق نیـافته بلکه با افزایش آمار بیکاران مواجه شده ایم. آیـا مـی توان تصور کرد کـه به عنوان مثال درون یک واحد تولیدی کـه سرمایـه گذاری جدید درون آن نشده و فروش و درآمد آن نیز افزایش نیـافته، مدیر آن بـه استخدام کارکنان جدید دست بزند؟

واقعیت اینست کـه «نظامـی سازی» اقتصاد و سیـاست درون سال های اخیر، اقتصاد ایران را زمـین گیر کرده است. بـه موجب گزارش سازمان خصوصی سازی، از 68 هزار مـیلیـارد تومان واحد های واگذار شده از سال 84 که تا 15 تیر 89 ، فقط 22هزار مـیلیـارد تومان بـه بخش خصوصی رسیده هست که بسیـاری از آنـها نیز رانت جویـان وفا دار بـه دولت هستند و نـه کارآفرین. درآمد 430 مـیلیـارد دلاری ارزی سال های 84 لغایت 88 نیزبه جای سرمایـه گذاریـهای زیربنایی و ایجاد شغل، صرف واردات افسار گسیخته و بالمال نابودی تولید داخلی گردید.

دولت بجای خصوصی سازی، دست بـه اختصاصی سازی زده و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی بـه ثمن بخس درون اختیـار نـهادهای شبه دولتی و نظامـی قرار داده مـی شود که تا با تمرکز قدرت و ثروت درون دستان آنان، یکه سالاری خود را تداوم بخشد. امروزه شاهدیم کـه به دنبال این سیـاست های از بنیـان غلط، هزاران کارگر از کار بیکار شده اند. طرح های بزرگ زیربنایی همانند منطقه عسلویـه کـه مـی رفت که تا با ایجاد هزاران فرصت شغلی درون سال درون حل این معضل بزرگ و ملی نقش داشته باشند، بـه دلیل کاهش سرمایـه گذاری ها بـه رکود کشیده شده است. دهها هزار کارگر درون سراسر کشور، ماههاست کـه از دریـافت حقوقشان محروم بوده اند. حقوق اولیـه کارگران مانند حق فعالیت سندیکاها، حق اعتراض بـه شرایط کار، درخواست افزایش دستمزدها بر اساس رشد تورم، تأمـین معاش با کار درون یک شیفت کاری، حق تأثیرگذاری بر اداره سرنوشت خود، با تمسک بـه انواع حیله ها و ابزارها نادیده گرفته مـی شود. ایرانی، بزرگترین سرمایـه خویش، یعنی امـید بـه آینده بهتر را، برباد رفته و بزرگترین موهبت الهی اش، یعنی کرامت انسانی را، پایمال شده مـی بیند. کارگر و کشاورزی کـه مـی خواست با دسترنج خود، زندگی آبرومندانـه ای به منظور خود و خانواده اش فراهم کند، اینک حتما چشم انتظار مرحمت دولتمردانی شود کـه با تهی خزانـه کشور، سعی مـی کنند ندانم کاری ها و ناتوانی های خود را پرده پوشی کنند.

اما آیـا این سرنوشت محتوم مردم ماست؟ ما چنین نمـی اندیشیم، و مـیلیون ها ایرانی آزاده دیگر نیز چنین نمـی اندیشند. مگر ما و مردمان دیگری کـه همزمان یـا دیرتر از ما درون راه آزادی و آبادی گام برداشته اند از سرشتی متفاوت آفریده شده ایم کـه این گونـه حقیرانـه تن بـه ذلت بدهیم؟ مگر نمـی دانیم کـه دستیـابی بـه زندگی سعادتمندانـه، نیـازمند عزم و اراده به منظور ایجاد دگرگونی درون هر چه نادرست هست و جایگزین نمودن آن با آنچه ما را بـه فردایی بهتر رهنمون مـی کند مـی باشد؟ مگر ندیده ایم کـه برای رسیدن بـه جامعه ای آباد، آزاد و عادل، ملت ها چه رنج ها کـه بر خود هموار نکرده اند و چه فداکاری ها کـه در تاریخ خود بـه ثبت نرسانده اند؟ ایران کشوری بزرگ، با سرمایـه های بزرگ طبیعی و بهره مند از خیل کاردانان و کارگران و کارآفرینانی هست که اگر حق تعیین سرنوشتشان را بـه خودشان بازگردانند، مـی توانند درون زمانی کوتاه، کشور را بـه جایگاهی کـه شایسته آن هست برسانند. و مردم ما درون همـین دو سالی کـه پشت سر گذاشتند، با اهدای دهها شـهید، صدها مجروح و هزاران زندانی و از جمله دهها کارگر زندانی، نشان دادند کـه از چنین عزمـی برخوردارند. صبر و استقامت و تلاش این مردم بزرگ، کـه بجای بزرگ فروشی بـه آنان حتما در مقابل بزرگیشان سر تعظیم فرود آورد، آنان را بـه سر منزل مقصود خواهد رساند.

شورای هماهنگی راه سبز امـید از همـه رسانـه ها و شبکه های اجتماعی درخواست مـی کند با توجه بـه مشکلات اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان و در شرایطی کـه حاکمـیت اجازه طرح هیچگونـه انتقادی بـه این شرایط را بر نمـی تابد، درون بازتاب مصائب غم انگیزی کـه هر روز زندگی را بر اقشار مختلف مردم دشوارتر مـی کند همت گمارند. این شورا با تأکید بر حق مسلم کارگران به منظور طرح مطالبات و حمایت کامل از برگزاری و تجمع آنان بـه رسم همـه ساله، از همة همراهان و تلاشگران این فراگیر مردمـی مـی خواهد که تا در حمایت از خواسته های کارگران غیور این مرز و بوم، از همراهی و همدلی با آنان دریغ نورزند.

شورای هماهنگی راه سبز امـید
4 اردیبهشت 1390
[دانلود سایتهای تلگرامی اصلاحطلبان]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 10:32:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com