شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی

شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی بررسی بخوانیم چهارم ابتدایی | چهارم ابتدایی | کاربرگ آموزشی ریـاضی اول دبستان | بازی و ریـاضی به منظور شمارش اعداد | چهارم ابتدایی | بررسی قسمت چهارم بازی 41148؛ افشاگری رازها - دیجیـاتو |

شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی

بررسی بخوانیم چهارم ابتدایی

فعالیت های بخوانیم درون کتاب فارسی چهارم و پنجم

فعالیت های بخوانیم درون کتاب فارسی چهارم و پنجم 1- درک و دریـافت: شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی بعد از پایـان درس درون پایـه های چهارم و پنجم، شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی این فعالیت، کلاس را با تعامل مـیان معلم و دانش آموز مواجه مـی سازند. شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی توجه دقت و تمرکز حواس، ارتقای درک شنوایی و مـهارت درون گفت و شنود از دستاورد این فعالیت باشد. شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی از اه این فعالیت: 1.      ارزش یـابی مـیزان درک دانش آموزان از مطالب درس است. 2.      معلم درون مـی یـابد کـه دانش آموز چه مـیزان محتوا و پیـام درس را دریـافت کرده 3.   دانش آمـــوز بـه نوعی خود را ارزش یـابی مـی کند و مطالبی کـه دریـافت کرده از زبان هم کلاسی ها مـی شنود و خلاء اطلاعاتی خود را جبران مـی کند. توصیـه هایی به منظور استفاده بهتر از فعالیت درک و دریـافت: 1.      درون پرسش و پاسخ بـه دانش آموز فرصت فکر داده شود. 2.      بـه سؤال دقت کنند و علاوه بر پاسخ درس نظرخود را بیـان کنند. 3.      درون صورت ضرورت به منظور یـافتن پاسخ بـه کتاب مراجعه کنند. واژه آموزی گسترش واژگان: بهتریــن مصالح ساخــت هر زبان واژه آموزی است. کودکان بـه هنگام ورود بـه دبستان مقدار زیـادی از واژه ها را مـی شناسند. آنان برخی از آنـها را درون گفتار روزمره بکار مـی برند و برخی را بکار نمـی برند ولی مفهوم آن ها را مـی دانند. درون دبستان کودکان شکل نوشتاری واژه ها را از طریق خواندن، همراه با معنی آن بـه ذهن مـی سارند. راه های واژه آمــوزی عبــارت هست از: 1- هـم مفهومـی 2- هم معنایی 3- کلمـه های متضاد 4- کلمـه های متشابه به منظور آموزش بهتر واژه آموزی و گسترش واژگان توجه بـه این نکات مـهم است. 1.      دانش آموزان را بـه صحبت و گفت و گو تشویق کنید. 2.      واژه های جدید را کـه یـاد گرفته اند درون گفت و گو بکار ببرند. 3.      بخواهید درون شرایطی جدید واژه را تعریف کنند. نکته: به منظور برقراری ارتباط گفتاری و نوشتاری، دانش آموزان حتما الگوهای دستوری صحیح زبان فارسی معیـار را بدانند و بکار ببرند. دانش آموزان درون دوره ی ابتدایی علاوه بر تلاش به منظور تقویت مـهارت های زبان آموزی، حتما بتواند واژه ای را تعبیر و تفسیر کند و عناصر زبانی را تشریح کند  بتواند جمله های صحیح دستوری را درون گفته ها و نوشته های خود بکار گیرند. درون کلاس پنجم دانش آموز حتما ساخت نحوی زبان را بشناسد و یـا با کمک رابطه هنی و جانشینی زبان را پویـا و خلاق وزا یـا نماید. درون نکته ها روی ساختار جمله کار مـی شود. منظور از جمله واحد ساختاری زبان هست که شامل قسمت نـهاده و گزاره مـی باشد. درون نکته ها: زمان حال، آینده، گذشته، صفت های (ساده، برتر، برترین) ـ نمای مفعولی را ـ اضافه، صفت و ندا آمده است. توصیـه ها لازم به منظور اجرای بهتر نکته ها: 1.      نقش دستوری کلمـه گفته نمـی شود و بطور غیرمستقیم مورد نظر است. 2.   با ...

بررسی ساختاری کتب فارسی (بخوانیم و بنویسیم)پایـه اول ابتدایی

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />نویسنده : فاطمـه قنبرپور سالک معلمـی (دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیـات فارسی و آموزگار پایـه اول ابتدایی) چکیده: توجه بـه کتابهای درسی بـه ویژه کتب آموزش زبان هر کشور بـه عنوان سند معتبری از اه بلند مدت جهت توسعه ی فرهنگ آن کشور ، امری ضروری بـه نظر مـی رسد . با توجه بـه گذشت چند سال از تالیف کتب جدید فارسی ، درون این مقاله سعی شده هست تا کتابهای فارسی پایـه اول از نظر ساختار ظاهری و محتوایی مورد نقد و ارزیـابی قرار گیرد . درون زمـینـه ي ساختار ظاهری کتاب ، تصاویر و نحوه چینش نشانـه ها و خط مورد بررسی قرار گرفته و در زمـینـه ی ساختار محتوایی بـه مفاهیم موجود درون تصاویر بـه عنوان اصلی ترین شیوه ی انتقال مفاهیم بـه دانش آموزان توجه شده هست . کلید واژه ها : کتاب درسی ، بخوانیم و بنویسیم ، ساختار ظاهری ، ساختار محتوایی . مقدمـه : از آنجائیکه کتابهای درسی هر کشور ، سند معتبری از برنامـه ها و اه پیش بینی شده جهت توسعه ی فرهنگ و دانش اجتماعی آن کشور هست ، لذا توجه و دقت همـه جانبه درون تدوین کتب درسی کـه در کنار دیگر ابزار و امکانات مکمل ، ایفاگر نقش های گوناگون جهت تحقق اه هر جامعه هست ، امری ضروری بـه نظر مـیرسد . اساسی ترین هدف درون تدوین کتب فارسی دردوره ی ابتدایی ، آموزش زبان فارسی هست . نخستین کتابهای زبان فارسی ، پیش از آموزش رسمـی ، تنـها با تکیـه بر آموزش الفبای فارسی و سواد آموزی بود اما این کتابهاپاسخگوی نیـازهای جامعه بر اساس رویکردها و روشـهای نوین نظام زبان فارسی نبود . بنابراین بـه منظور کیفیت بخشی بـه آموزش زبان ، دو کتاب بخوانیم و بنویسیم جایگزین کتاب فارسی قدیم شد . درون این مقاله سعی شده هست تا کتابهای فارسی پایـه اول از نظر ساختار ظاهری و محتوایی مورد نقد و بررسی قرار گیرد . ساختار ظاهری : آموزش زبان فارسی پایـه اول با دو کتاب بخوانیم و بنویسیم انجام مـیگیرد . کتاب بخوانیم درون قطع بزرگتر تهیـه شده و شامل فعالیت های شفاهی (گوش ، صحبت و خواندن ) هست . درون صفحه بندی کتب بـه عواطف و احساسات کودکانـه ی دانش آموزان توجه شده و مملواز تصاویر گوناگون هست . درون رنگ بندی تصاویر نیز از رنگهای متنوع استفاده شده هست . اگر چه تصاویر موجود درون کتاب بخوانیم نسبت بـه کتاب قدیم از کیفیت بهتری چه از نظر رنگ و چه از نظر رسایی محتوا برخوردار هست ، اما درون برخی موارد خالی از اشکال نیست . بـه طور مثال درون نگاره 3 با اینکه یکی از اه تصویر ، آموزش چراغ راهنماست ، اما درون رنگ آميزي چراغ ها دقت صورت نگرفته و به گونـه ای رنگ آمـیزی شده کـه تمام چراغ ها بـه طور همزمان روشن بـه نظر مـیرسد یـا نگاره ی 7 کـه نشان دهنده گردش خانواده ...

نرم افزار تاپ آموزشی بخوانیم و بنویسیم چهارم دبستان/محتوای الکترونیکی بررسی اجزای تشکیل دهنده خون ان شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی بررسی بخوانیم چهارم ابتدایی mimplus.ir

نرم افزار تاپ آموزشی بخوانیم و بنویسیم چهارم دبستان نرم افزار تاپ آموزشی بخوانیم و بنویسیم چهارم دبستان منبع:وبلاگ دو فرشته آسمانی ************************* محتوای الکترونیکی علوم فصل 12   محتوای الکترونیکی بررسی اجزای تشکیل دهنده خون انسان به منظور چهارمـی ها      

شوراي معلمان -بررسی درس فارسی (بخوانیم و بنویسیم )دروه ابتدایی شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی بررسی بخوانیم چهارم ابتدایی mimplus.ir

بسمـه تعالي شوراي معلمان شماره ۴دبستان سپهان موضوع:بررسی درس فارسی (بخوانیم و بنویسیم )دروه ابتدایی   مسئول جلسه : خانم محمدي معلم  پايه دوم   خانم محمدي معلم  پايه دوم با صلواتي بر محمد و آل محمد (ص) وتسليت  ايام سوگواري امام حسين (ع)  بـه بيان چگونگي تاليف و تغييرات فارسي دوره ي ابتدايي پرداخت: وي گفت از سال  ، 1348 كتاب هاي فارسي قبلي دوره ابتدايي  تاليف شده بودو  بعداز آن تغييراتي نداشت . گذشت زمان –افزايش دانش و واژگان بچه ها و به روز شدن اطلاعاتشان باعث ضرورت تغييرات اين كتابها شد كه كتاب هاي قديمي شامل اين موارد نبود . اه تغييرات دروس فارسي دوره ابتدايي   شـهروند ان خوب تحويل جامعه بدهند مـهارتهايي گوش  افزايش يابد–خوب صحبت كنند و ارتباطات انساني  خوب وبدون تنش و توام با سعه صدر را بياموزندو برقرار كنند –خوب بخوانند و خوب بنويسند .   بخوانيم در  پايه ها پايه اول : نگاره ها –نشانـه هاي بدون حروف عربي -   روان خواني خوب ديدن – ببين وپيدا كن –بازي ونمايش از اهم مطالب بخوانيم اول است. ساختار كتاب بخوانيم دوم که تا پنجم  آغازآن  با تمحيديه و پايان آن نيايش است. هر كتاب 8 فصل دارد شامل بهداشت –دين وملي و ميهني و هنر و طبيعت  است. درس آزاد شامل شعر و متن مي باشد. كه  معلم بر اساس همان فصل دانش آموزان را بـه فعاليت آن وا مي داريم .  درون مناسبت ها هم مي توان مسائل مذهبي را درنظر گرفت و با تدريس و آموزش ادغام كرد . خطوط موجود درون كتب فارسي دوره ابتدايي : تحريري و نسخ خط از پايه اول که تا پنجم بـه خط نستعليق نزديك مي شود . دوم و سوم : علاوه بر موارد قبلي موارد  انشائي و گسترش واژگان هست . درون چهارم و پنجم : درك و دريافت و واژ آموزي و گفت شنود و نمايش و بازي هست . درون پايان هر فصل  شعر و روان خواني هست كه هدف آن لذت بردن بچه هاست كه با هم بخوانند. كتاب بنويسيم درون دوره ابتدايي   از اول که تا سوم براي هر درس 7 صفحه دارد كه از اول هفته شروع که تا هفتم تمام مي شود .صفحه پاياني درون منزل بايد  انجام شود و جنبه تفنني دارد. درون چهارم و پنجم بعد هر دودرس املاء مي نويسند .و پايان هر درس ارزشيابي انجام مي دهند   ارزشيابي 5 مرحله دارد كه از بالا بـه پايين يعني بـه ضعيف مي رسد . مولفان اين كتابها : اساتيدي چون دكتر  سنگري و عمراني و...افرادي خبره و معلمان كلاس ها آن را تدوين كردند . روش هاي تدريس : همياري و گروهي – تلفيقي و بحث گروهي تلفيقي : يعني بسط ادبيات بـه ساير دروس كه  در سال هاي بعد يك كتاب تدوين مي شود كه تلفيقي از همـه ي دروس باشد . تدريس پايه ها بـه ترتيب پايه ها : 1-     گروه بندي اتفاقي : بر اساس كا رت ها 2-     معلم ساخته   3-     دانش آموز ساخته ...

بررسی ریـاضی

 -  شروع آموزش با مفهومـی مانوس زمانی کـه دانش آموز به منظور اولین بار بـه مدرسه مـی آید وبا درس ریـاضی آشنا مـی شود درون کتاب خود ابتدا شکل اعداد را مـی بیند وسپس نام آن ها رایـاد مـی گیرد . همزمان با پیشرفت دردرس بخوانیم وبنویسیم وآموختن شکل وصدای حروف مـی تواند اعداد ریـاضی را بـه صورت حروفی هم بنویسد واین کار ادامـه مـی یـابد که تا در نـهایت دانش آموزپایـه اول بامفاهیم ساده ریـاضی  همچون فاصله ، اندازه ، خط، جمع وتفریق و .... آشنا مـی شود و وارد پایـه بالا تر مـی گردد .در پایـه دوم نیز ریـاضی را با عدد نویسی آغاز مـی کند واین آموزش درون پایـه های سوم وچهارم وپنجم نیز ادامـه پیدا مـی کند .پس مـی توان گفت کـه مـهم ترین وجه تشابه یـا نقطه مشترک ریـاضی درون هر پنج پایـه ابتدایی شروع آموزش با عدد نویسی هست . اما ادامـه آموزش این مبحث با ورود دانش آموز بـه دوره ی راهنمایی منقطع گردیده و به یک باره این رابطه گسیخته مـی شود . دانش آموزی کـه به تازگی بـه مرحله ی جدیدی از آموزش گام نـهاده هست در همان ابتدا با مطالب بیگانـه و نا آشنایی درون زمـینـه درس ریـا ضی مواجه مـی گردد . شاید بـه عقیده عده ای آموزش عددنویسی درون دوره ی ابتدایی کامل شده هست ونیـازی بـه ادامـه ی آن درون مراحل بعدی دیده نمـی شود . اما بهتر هست این حلقه ی اتصال هم چنان حفظ شود ودر سال اول راهنمایی ضمن یـاد آوری عدد نویسی سال قبل ،نوشتن وفراگیری اعداد بزرگ تر از مـیلیـاردمورد توجه قرار گیرد . 2-  ادامـه ی آموزش با توجه بـه یـادگیری های قبلی  همانگونـه کـه مطلع هستید حجم زیـادی از آموزش مفاهیم درون ریـاضی پایـه پنجم مربوط بـه آموزشرها ( مفهومر ها – جمع وتفریقرها – مقایسهر ها – ضرب وتقسیمرها  - ساده وتساویرها )مـی باشد . طی بررسی وتحقیق وتجربه ی سال ها آموزش مـی توان بـه این نتیجه رسید  که مفاهیم مربوط بهر ها یکی ازدلپذیر ترین بخش ها درون کتاب ریـاضی هست و دانش آموزان علاقه ی بیشتری نسبت بـه آن دارند . بـه علاوه این مورد توجه بودنرها را درون تجزیـه وتحلیل نتایج امتحانات مـی توان به  وضوح مشاهده نمود . بعد باید گفت درصورتی کـه در کتاب ریـاضی درسال اول راهنمایی ابتدا بـه طور مختصر ادامـه ی مبحث عدد نویسی پی گیری مـی شد و سپس آموزشر متعارفی کـه هم اکنون درون صفحه ی 38 کتاب هست عنوان مـی گردید ، درون کاهش وحل مشکلات عمده ای از جمله افت تحصیلی درون درس ریـاضی بی تاثیر نبود . باتوجه بـه مراحل رشد درون تئوری پیـازه ، دانش آموزان دوره ی ابتدایی ( 7 که تا 11 سالگی ) درون دوره ی عملیـات منطقی عینی قرار دارند . درون این مرحله کودک بـه لحاظ شناختی بـه مفهوم نگهداری ذهنی دست پیدا مـی کند . یعنی کودک وضع ثابتی را درون اشیـاء و پیرامون خود بـه وجود مـی آورد و مفاهیم عدد ...

بررسی محتوای درسی ابتدائی با محوریت همت مضاعف،کارمضاعف

هرجاتوانستیم درست بفهمـیم وتشخیص دهیم و وارد صحنـه شویم؛غلبه با ماست.      مقام معظم رهبری           بررسی محتوای درسی ابتدائی با محوریت همت مضاعف،کارمضاعف جهت ارائه بـه همایش استانی همت مضاعف،کارمضاعف درون آموزش و پرورش بهمن1389 مازندران- بابل           علی اکبررئیس پور (40865587) آموزگار پنجم دبستان هیأت امنائی مـیناگر بابل   چکیده: درون سال همت مضاعف،کارمضاعف استفاده از مبانی همت مضاعف،کارمضاعف در  محتوای درسی ابتدائی مورد بررسی قرار گرفت،این مبانی از بررسی منابع تحقیق حاصل شد.جامعه آماری کتاب بخوانیم سوم و هدیـه های آسمان پنجم ابتدائی است،روش مورد استفاده تحلیل محتوابوده ونتایج پژوهش نشان مـی دهد کـه درصد پائینی (کمتر از %50) از مبانی همت مضاعف،کارمضاعف درون متون جامعه آماری وجود دارد.همچنین موارد استفاده از دو مبنا هم بسیـار کمتر از نتیجه بالا بود، وموضوع کتاب هم درون مـیزان استفاده از مبانی همت مضاعف،کارمضاعف نقش دارد.   مقدمـه:    ثمرات پر از خیر وبرکت نام گذاری سال های گذشته توسط مقام معظم رهبری همانند ارتقای قابل توجه ایران درون زمـینـه تولید علم ودانش درون سطح دنیـا(موفقیت های پژوهشکده رویـان،فرستادن موشک های برو...) توجه همـه ی مردم و مسئولان بـه پرهیز از اسراف و تجمل گرایی وحرکت بـه سوی اصلاح الگوی مصرف کـه در سطح جامعه نمایـان گردید.  این توجهات و تلاشـهای مردم و مسئولین درون راستای نوآوری و شکوفایی ، تولید و کار و اصلاح الگوی مصرف، قابل تقدیر مـی باشد اما کافی نیست ،چرا کـه رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال 1389 بـه نام سال همت مضاعف و کار مضاعف ، تاکید فرمودند : « اين تلاشـها درون حد خود، با ارزشى است؛ موجب تقدير است.» اما با توجه بـه پتانسیل این ملت اسلامـی بسیـار نا چیز است؛ سال1389  ازسوی مقام معظم رهبری بـه عنوان سال همت مضاعف،کار مضاعف نام گزاری گردید کـه نشان دهنده جهت گیری و هدف رسانی ملت ایران اسلامـی است.نگاه تیزبینانـه ی مقام معظم رهبری بنا بـه ضرورتی بوده کـه در متن جامعه احساس مـی شد؛ وهر کامـیابی بعد از تحمل سختی ها و مشکلات محقق مـی شود: «نابرده رنج گنج مـیسر نمـی شود مزد آن گرفت جان برادر کـه کار کرد»     یکی از موضوعات مـهم درون بیـانات رهبر معظم انقلاب درون پیـام نوروزی سال 89 ، تاکید بر نظارت و بازخوردگیری مسئولین درون فعالیتها و تلاش ها به منظور عمران و آبادانی و پیشرفت کشور و تقدیر از آن هست ؛ " بر همـه‏ى ناظران منصف فرض هست كه از اين تلاشـها، از اين زحمات و كار و كوششى كه براى عمران و آبادانى و پيشرفت كشور درون عرصه‏هاى مختلف انجام گرفت، قدردانى كنند." کلیـه مدیران موظفند با نگاه سیستماتیک بـه سازمان خود ، از خروجی های سازمان ، فیدبک ...

گزارش فعالیتهای گروه های آموزشی پایـه سوم ابتدایی 87-86

                         « بـه نام خالق هستی»                 سال شکوفایی و نوآوری( سال 87) گزارش عملکرد و فعالیت سالانـه ی گروه آموزشی پایـه سوم  ابتدایی استان چهار محال وبختیـاری درون سال تحصیلی 87-86 درون جلسه ای کـه با شرکت اعضای گروه آموزشی پایـه ی سوم استان درون محل اتاق کنفرانس پژوهشکده ی تعلیم و تربیت استان درون تاریخ 20/3/87 برگزار گردید، گزارش عملکرد این گروه بـه شرح ذیل تهیـه و تنظیم گردید: 1- تنظیم وتهیـه ی فرم فعالیتهای پیش بینی شده به منظور یکسال کار و فعالیت گروه آموزشی پایـه سوم ابتدایی ( درون تاریخ 20/7/86) 2- تهیـه و تنظیم جدول زمانبندی دروس پایـه سوم ابتدایی بـه همراه تهیـه ی برنامـه ی پیشنـهادی هفتگی درس بخوانیم- بنویسیم فارسی سوم ابتدایی( درون تاریخ 16/7/86) 3- تهیـه ی CD روش تدریس قرآن درسی پایـه سوم و نقد و بررسی کتاب ژرف اندیشان درون تاریخ (23/7/86). تهیـه و ارسال « مراحل روش آموزش املا» بـه مدارس سطح استان. ( که تا تاریخ 23/7/86) 4- نشست مشترک گروه های آموزشی پنج پایـه ی تحصیلی استان درون نوبت یک و دو با خانم پور جعفری مدیر اجرایی نوبت یک گروه های آموزشی، کـه در این جلسه مقرر شد، درون هنگام بازدید گروه های آموزشی استان از کلاس های همکاران درون سطح استان، درون صورت مشاهده ی اشکال راهکار عملی بـه ایشان ارائه دهند. هم چنین درون این نشست جناب آقای کریمـی درون رابطه با تهیـه ی پیک های بهاری و نواحی و مناطقی کـه تهیـه ی آن را تقبل نموده اند وبررسی هایی نـهایی و رفع اشکالات احتمالی آن ها توسط گروه های آموزشی استان صحبت نمود.( درون تاریخ 30/7/86) 5- تهیـه وتنظیم نمونـه سؤالات درس ریـاضی جهت آزمون پایـانی مـهر ماه( درون تاریخ 7/8/86) 6- تهیـه و تنظیم نمونـه سؤالات درس بنویسیم( انشا) جهت استفاده ی همکاران درون مناطق و نواحی و بررسی CD قرآن درسی پایـه سوم ابتدایی تهیـه شده توسط استان قم و توصیـه بـه استفاده از آن درون سطح مدارس استان، تهیـه وتنظیم جزوه ی آموزشی- بهداشتی« ارتباط اجتماعی و اهمـیّت آن درون رابطه بااحساس امنیت» ارسال فراخوان مربوط بـه درس قرآن« پیرامون مسابقات داستان نویسی، نقّاشی، فعالیت های فوق برنامـه، حفظ سوره ها ونقّاشی پیرامون پیـام های قرآنی» جهت انس بیشتر دانش آموزان با قرآن مجید و علاقه بـه یـادگیری آن،( توسط دبیرخانـه قرآن) ارسال فراخوان مربوط بـه مشکلات یـادگیری درون درس ریـاضی پایـه سوم ابتدایی، ارسال فراخوان مربوط بـه نقد و بررسی« کتب هدیـه های آسمان پایـه ی سوم» توسط همکاران درون سطح استان و ارسال آن بـه گروه های آموزشی مربوط‌ی خویش  وانعکاس این نظرات بـه گروه آموزشی پایـه سوم استان، توسط گروه آموزشی پایـه سوم استان، و بررسی CD آموزشی دروس پایـه سوم ابتدایی بـه صورت چند رسانـه ای.( که تا تاریخ 21/8/86) ...

تحلیل محتوای کتب درسی فارسی و علوم دورۀ ابتدایی درون ارتباط با محیط زیست و حفاظت از آن

موضوع:تحلیل محتوای کتب درسی فارسی و علوم دورۀ ابتدایی درون ارتباط با محیط زیست و حفاظت از آن   تعداد صفحات:165   نوع فایل:  word   ____________________________ فهرست مطالبفصل اول طرح تحقیق    مقد مـه    تعریف و بیـان مسأله تحقیق    اهمـیت و ضرورت تحقیق    اه تحقیق    اه ویژه تحقیق    سؤالات پژوهش    تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش    محدودیت های پژوهش    فصل دوم ادبیـات تحقیق    مقدمـه    تعاریف مفاهیم     انواع محیط زیست     آموزش حفاظت از محیط زیست     ادبیـات قدیم و جدید درون مورد محیط زیست    اقتصاد و محیط زیست     توسعه و محیط زیست     آلودگی محیط زیست     مفهوم جامع آلودگی و انواع آلوده كننده ها     اهمـیت جنگل وفضای سبزدرمبارزه باآلودگی محیط زیست     اهمـیت جنگل وفضای سبزدرمبارزه با آلودگی محیط زیست ( هوا - آب - خاك ).    قوانین و مقررات حفاظت ازمحیط زیست     دین و محیط زیست     وظایف حكومت اسلامـی درقبال محیط زیست     اه آموزش محیط زیست درون دوره ابتدایی     رابطه برنامـه درسی وحفاظت ازمحیط زیست ( اه برنامـه درسی محیط زیست).    شاخه شناخت و رفتارها     نظری براندیشـه ها وآراء درمورد برنامـه درسی ومحتوای كتاب درسی     تولد رسمـی برنامـه درسی     مسایل ، اجزاء وعناصربرنامـه درسی     تعریف محتوا     انتخاب محتوا     ارائه محتوا     سازماندهی محتوا     رویكرد موضوعات مجزا     تحلیل محتوا ، تعریف وجایگاه     تاریخ تحولی تحلیل محتوا     كاركردها وكاربردهای تحلیل محتوا     ویژگی های تحلیل محتوا     اقدامات جهانی به منظور آموزش وحفاظت ازمحیط زیست    چشم انداز تحولات وآموزش های زیست محیطی درون ایران     فصل سوم روش شناسی تحقیق    مقدمـه     روش تحقیق     جامعه و نمونـه آماری     روش و ابزارجمع آوری اطلاعات    روش تجزیـه و تحلیل اطلاعات     فصل چهارم تجزیـه و تحلیل داده ها    مقدمـه    مشخصات و توضیحات مربوط بـه هر ستون از جدول وتعریف عملیـاتی مقوله های آن    تجزیـه وتحلیل كتب درسی علوم تجربی دوره ابتدایی    تجزیـه و تحلیل كتاب علوم سال اول ابتدایی    تجزیـه و تحلیل كتاب علوم سال دوم ابتدایی    تجزیـه تحلیل كتاب علوم سال سوم ابتدایی    تجزیـه وتحلیل كتاب علوم سال چهارم ابتدایی    تجزیـه وتحلیل كتاب علوم سال پنجم ابتدایی    تجزیـه وتحلیل كتب درسی فارسی بخوانیم دوره ابتدایی    تجزیـه وتحلیل كتاب فارسی بخوانیم سال اول ابتدایی    تجزیـه وتحلیل كتاب فارسی بخوانیم سال دوم ابتدایی    تجزیـه وتحلیل كتاب فارسی بخوانیم سال سوم ابتدایی    تجزیـه وتحلیل كتاب فارسی بخوانیم سال چهارم ...

درس شیرین ریـاضی (2)

بررسی محاسن و معایب کتب ریـاضی دوره ی  ابتدایی و ارائه ی راه کارهای رفع آن ها        یـادم مـی آید ، حدود سه چهار سال پیش ، یکی از دوستانم مجموعه ای از کتاب های ریـاضی دوره ی ابتدایی کشور آلمان را برایم آورد و من کنجکاوانـه ، اگر چه زبان آلمانی را بلد نبودم ، بـه آن ها نگاه مـی کردم و برایم جالب بود که  کتب درسی و مخصوصاً کتاب های درسی دوره ی ابتدایی یک کشور صنعتی ،  چگونـه هست . بعد از بازدید و بررسی آن ها متوجّه چند نکته ی جالب شدم : اوّل قطع کتاب ها ،  کـه در ابعاد 30×20 طرّاحی شده بود و همان طور کـه مـی دانید کودکان ابتدایی بـه کتاب های بزرگ علاقه ی خاصی دارند و این امر فقط درون کتاب های فارسی و هدیـه های آسمان  و علوم تجربی رعایت شده هست . دوم جنس کاغذ استفاده شده درون آن ها  ، کـه مثل مجلّه های گران قیمت خودمان از کاغذ روغنی و بعضی از صفحه ها از کاغذ اندونزی ، تهیـه شده بود . سوم مطالب کتاب ها ، کـه خیلی مختصر و مفید بود و به جای تکرار زیـاد دروس ،  تمرین های زیـادی داشت . همچنین استفاده از تصاویر زنده و جذاب و دارای شخصیّت های دوست داشتنی کودکان موجب علاقه مندی آنان نسبت بـه یـادگیری درس شیرین ریـاضی شده بود . مطالب فوق و مقدّمـه ی کوتاه ارائه شده ، حقیر را برآن داشت  که تا به بررسی اجمالی کتب ریـاضی دوره ی ابتدایی بپردازم ، امّا ابتدا خوبی های آن را بیـان مـی نمایم . چون همـیشـه معتقدم کـه در یک انتقاد سازنده ، ابتدا حتما خوبی های یک چیز را دید و سپس بـه بررسی کاستی های آن پرداخت . بـه همـین خاطر ، ابتدا محاسن آن ها را مورد ارزیـابی قرار  مـی دهم . محاسن : -   طرّاحی جلد کتاب ها بسیـار عالی و دارای پیـام های آموزنده ای است  و توازن درون استفاده از تصاویر و پسر درون داخل آن ها رعایت شده هست . -   مطالب کتاب هم بسیـار ساده و روان  مـی باشد  کـه از این نظر با کتب درسی کشورهای پیشرفته ای مثل آلمان ، ژاپن و آمریکا برابری دارد و شاید هم از آن ها بالاتر باشد . -   طرح خاطراتی از زندگی امام خمـینی (ره) بسیـار عالی بوده هست و امـیدواریم کـه بهتر و بیشتر از آن ها استفاده شود . معایب کلّی : 1-       قطع کتاب ها بسیـار کوچک و جنس کاغذ آن ها نامرغوب هست و این عامل تأثیر منفی درون رنگ بندی و طرّاحی مطالب و شکل های کتب دارد . 2-      نام کتاب هم بـه نظر حقیر ، با توجه بـه گستردگی علم ریـاضی و در بر گرفتن علومـی چون منطق و فلسفه  ، و ارائه ی دروس حساب و هندسه اشکال دارد. 3-      انسجام و پیوستگی درباره ی مطالب ارائه شده ی دروس رعایت نشده هست . بـه طور مثال ،  موضوع عدد نویسی و مباحث مربوط بـه آن ، درون تمام کتب ریـاضی جدا از هم مـی باشد کـه باید درون کنار هم آموخته شوند .  4-      تمرین های کتاب نسبت ...

نمونـه طرح درس بخوانیم وبنویسیم اول ابتدایی

عناصر ترکیب سیستمـی تدریس تعیین مفهوم محوری: آموزش صدا ونشانـه ی ( چـ     چ ) تحلیل مفهوم - آموزش نشانـه ی (چـ چ ) - ایجاد توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده . - شناخت حیوانات اهلی مانند : و... - شناخت چوپان ومسولیتی کـه دارد. - آشنایی با چشمـه  وچراگاه . - تشخیص صدای ( چـ چ) درون اول ، وسط وآخر کلمات . تنظیم اه جزئی وتعیین ساختار دانش الف) حیطه شناختی (دانش) - مـی تواند نشانـه ی (چـ  چ ) را تلفظ کند .(طبقه دانش) - به منظور نشانـه ی (چـ چ) مـی تواند مثال بزند .(طبقه فهمـیدن) - دانش آموز به منظور نشانـه ی (چـ چ) کلمات خارج از کتاب کشف مـی کند .( طبقه کاربرد) - فراگیر مـی تواند داستان یـا خاطره ای کـه در مورد چوپان بیـان کند.( طبقه ترکیب) ب)حیطه عاطفی (نگرشی) - فراگیر به منظور بیـان تصاویر کتاب علاقه مند است(طبقه دریـافت ) - فراگیر بـه مرتب پازل علاقه مند هست (طبقه دریـافت ) - علاقه مند بـه شنیدن درس جدید مـی باشد. (طبقه دریـافت ) - پذیرش این امر کـه در هنگام صحبت دوستان بـه آن ها گوش دهد.(طبقه ارزش گذاری) - فراگیر تفاوت بین زندگی درون روستا وشـهر را تمـیز مـی دهد. ( طبقه تبلور) پ) حیطه روان حرکتی (مـهارتی) - نشانـه ی (چـ چ) را با چشم بسته درون هوا مـی نویسد. - فراگیر با هماهنگی چشم ودست اجزای پازل را کنار هم مـی چیند. - کلماتی کـه دارای نشانـه (چـ چ) هستند پیدا مـی کند. - فراگیر بعد از تدریس متن کتاب را بـه صورت روان مـی خواند. ارتباط درس با موضوعات دیگر زیستی: توجه بـه نقش چوپان درون زندگی روستایی . هنری: خواندن شعر بـه صورت آهنگین. دینی: خواندن قرآن ودعا به منظور دیگران . اجتماعی: درون گروه مشارکت دارد و به حقوق دیگران احترام مـی گذارد. ارتباط درس با هوش های هفتگانـه بدنی حرکتی: فراگیران درون آماده وسایل وانجام فعالیتهای مربوط درون گروه مشارکت مـی کند. منطق ریـاضی: با نظم وانسجام مخصوص درگروه فعالیت مـی کند. وزنی موسیقیـایی: از خواندن شعر لذت مـی برد. لفظی زبانی: با همدیگر گفتگو مـی کنند- مـی خوانند- پاسخ مـی دهند- سئوال مـی کنند. فضایی تجسسمـی: خوب وبا دقت کافی مـی بیند ومشاهده مستقیم دارد. درون فردی: درون خواندن اعتماد بـه نفس دارد وبه علایق خود توجه  دارد. برون فردی: درون گروه با یگدیگر فعالیت مـی کنند وبه احساسات همدیگر توجه دارند. الگوی تدریس: پیش سازمان دهنده روش تدریس: توضیحی- نمایشی- همـیاری (تلفیقی) مدل کلاس: بـه صورت نعلی (U) وبهتر هست هر گروه از چهار نفر بیشتر نباشد. مواد آموزشی: چسب مایع ، پازل  ، کارت های رنگی .   فعالیت های قبل از تدریس: 1-    سلام واحوالپرسی           2-  حضور وغیـاب        3-  رسیدگی بـه وضعیت جسمـی وروحی 4-  خواندن یک سوره بـه صورت دسته جمعی پرسشـهای ملاکی: از ...
[شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 06:30:00 +0000شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی

چهارم ابتدایی

  علوم چهارم ابتدايي

بخش اول -

ساختمان بدن موجودات زنده

موجودات زنده با موجودات غير زنده متفاوتند. شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی آجر، شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی صندلي و كتاب جزء موجودات غير زنده و پروانـه، درخت و گنجشك جزء موجودات زنده هستند. شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی رشد، حركت و توليد مثل از مـهم ترين تفاوت هاي موجودات زنده و غير زنده مي باشد. سلول چيست؟ بدن ما و همـه موجودات زنده از واحدهاي بسيار كوچكي بـه نام سلول ساخته شده است. سلول واحد ساختماني بدن است. ساختمان سلول: شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی براي ديدن سلول بـه دليل كوچك بودن آن، بايد از وسيله اي بـه نام ميكروسكوپ استفاده كنيم. با ميكروسكوپ مي توان همـه چيز را بيشتر از 1000 برابر بزرگ كرد. هر سلول 3 بخش دارد: 1- پوسته 2- سيتوپلاسم 3- هسته پوسته مانند پوششي درون اطراف سلول كشيده شده است. سيتوپلاسم، مايع غليظي هست كه تمام سلول را پر مي كند. يك هسته كوچك نيز درون داخل سيتوپلاسم است. شكل و اندازه سلول ها با هم متفاوت است. درون ساختمان برگ سه نوع سلول مشاهده مي كنيم كه هر يك كار معيني انجام مي دهند. سلول ها از غذايي كه وارد آنـها مي شود استفاده مي كنند و در صورت آسيب ديدن آنـها تقسيم مي شوند و سلول جديدي را بـه وجود مي آورند و اين كار که تا پايان عمر ادامـه دارد. سلول ها كار هاي مختلفي انجام مي دهند. مثلاً سلول عصب (انتقال پيام) سلول استخوان (استحكام) سلول ماهيچه(حركت) و سلول روده (جذب) غذا را بـه عهده دارند. شباهت هاي سلول ها: 1- همـه سلول ها سه بخش اصلي (پوسته،هسته، سيتوپلاسم) دارند. 2- همـه سلول ها رشد مي كنند. 3- همـه سلول ها تقسيم مي شوند. درون برگ دونوع سلول وجود دارد: 1- روي برگ از سلول هاي نازك و پهن تشكيل شده 2- درون درون برگ سلول هاي مستطيلي كه سبزينـه دارند وجود دارد.

پرسش هاي بخش 1

1- كداميك از موارد زير درون بدن تمام موجودات زنده وجود دارد؟ استخوان ماهيچه سلول پوست

2- رشد بدن انسان بـه سبب چيست؟ ورزش كردن استراحت كردن تقسيم سلول ها كش آمدن سلول ها

3- پوششي كه درون اطراف سلول ها وجود دارد چه ناميده مي شود؟ استخوان پوسته سيتوپلاسم هسته

4- ساختمان بدن كدام موجود زير از تعداد سلول بيشتري تشكيل شده است؟ شتر پلنگ خروس مورچه

5- مايع غليظي كه سلول را فرا گرفته هست چه نام دارد؟ پوسته سيتوپلاسم ماده سلولي هسته

6- هسته ي كداميك از سلول هاي زير نسبت بـه سلول هاي ديگر كوچك تر است؟ سلول استخوان سلول عصب سلول ماهيچه سلول روده

سوالات تشريحي

1- مراحل رشد و تقسيم سلول درون شكل زير بـه هم ريخته است، با زدن شماره آنـها را مرتب كنيد.

2- چه تفاوت ها و چه شباهت هايي درون بين سلول هاي مختلف بدن انسان ديده مي شود؟ همـه سلو ل ها از نظر رشد، تقسيم سلول و احتياج بـه غذا شبيه هم هستند. ولي تفاوت آنـها درون شكل، اندازه و نوع كاري هست كه انجام مي دهند.

3- چهار نمونـه از سلول هاي بدن را نام ببريد و وظيفه هر يك را بنويسيد؟ سلول عصب (انتقال پيام) - سلول روده (جذب غذا) - سلول ماهيچه (حركت) - سلول شش (جذب اكسيژن)

4- سلول گياهي با سلول جانوري چه تفاوتي دارد؟ سلول گياهي دو پوسته دارد بـه همين دليل محكم تر از سلول هاي جانوري است.

5- سلول ها چگونـه زياد مي شوند؟ تقسيم سلولي

6- سلول از چه قسمت هايي تشكيل يافته است؟ پوسته،سيتوپلاسم، هسته

7- كدام عمل درون مورد بيشتر سلول ها که تا آخر عمر صورت مي گيرد؟ تقسيم شدن

بخش 2

- غذاسازان بزرگ گياهان مي توانند با استفاده از موادي كه از زمين و هوا مي گيرند، غذا بسازند. قسمتي از غذاهايي كه مي خوريد از گياه و قسمت ديگر از جانور بـه دست مي آيد، جانواران از گياهان تغذيه مي كنند و اگر گياه نباشد زندگي انسان ها و جانوران از بين مي رود. آنچه براي غذاسازي لازم است: سبزينـه يا كلروفيل: ماده اي سبز رنگ هست كه درون برگ وجود دارد و گياهان با كمك اين ماده درون برگ هاي خود غذا مي سازند. دي اكسيد كربن: گازي هست كه براي غذاسازي لازم است. مواد سوختني هنگام سوختن، گاز دي اكسيد كربن توليد مي كنند. ما نيز مقداري از اين گاز را با هواي داخل شش ها بـه بيرون مي فرستيم. دي اكسيد كردن گازي هست كه از سوختن مواد مختلف ايجاد مي شود و در هوا وجود دارد و از راه هاي كوچكي كه درون برگ گياه هست به نام روزنـه وارد گياه مي شود. آب: آب بـه وسيله ريشـه از زمين گرفته مي شود. خاك با آب نمناك مي شود و ريشـه گياه بـه وسيله تارهاي باريكي كه دارد آب را جذب مي كند و به برگ مي رساند. خاك: گياهان سبز مواد معدني را كه درون خاك وجود دارد و در آب حل مي شوند از ريشـه مي گيرند و همراه آب بـه برگ هاي خود مي رسانند. آهن يكي از مواد معدني هست كه مقدار آن درون گياه ذرت و بدن انسان بـه نسبت مساوي وجود دارد ولي درون خاك بيشتر هست و موجب رشد گياه مي شود. نور خورشيد: نور خورشيد براي غذاسازي گياه لازم است. گياهان درون تاريگي نمي توانند رشد كنند. سفر آب از ريشـه که تا برگ : درون ساقه و برگ، لوله هاي بسيار باريكي وجود دارد كه آب از راه آنـها از ريشـه بـه برگ مي رسد. بـه اين لوله ها آوند مي گويند. بعضي از آوندها غذايي را كه درون برگ ساخته شده است، بـه داخل ميوه يا ريشـه انتقال مي دهند که تا در آنجا ذخيره شود.

پرسش هاي بخش 2 1

- گياه چگونـه آب را جذب مي كند؟ بـه وسيله برگ بـه وسيله ميوه بـه وسيله تارهاي ريشـه بـه وسيله ساقه

2- محل غذاسازي درون كدام قسمت گياه انجام مي شود؟ ريشـه ساقه برگ ميوه

3- غذاي اندوخته بوته گل سرخ درون كدام قسمت گياه ديده مي شود؟ ريشـه ساقه برگ گل

4- درون بين گياهان زير كداميك درون عمل غذاسازي فعال تر هستند؟ گل گلايل گندم خيار درخت گردو

5- آب چگونـه بـه قسمت هاي مختلف گياه مي رسد؟ از راه آوند از راه تارهاي نازك ريشـه از راه هوا از هاي ريزبرگ

  سوالات تشريحي:

1- كدام گروه از موجودات زنده مي توانند براي خود غذا بسازند؟ گياهان سبز

2- گياه درون كدام اندام خود غذا مي سازد؟ درون برگ

3- رگه هايي كه درون برگ گياه مي بينيد چيست؟ آوند

4- گياهان براي غذاسازي بـه چه چيزهايي نياز دارند؟ سبزينـه - دي اكسيد كربن - آب - خاك - نور خورشيد 5- آيا نوع آب و خاك درون شد گياه اثر دارند؟ بله، درون شمال ايران كه خاك حاصل خيزي دارد، گياهان بيشتري رشد مي كنند.

6- چند گياه نام ببريد كه درون برگ خود غذا ذخيره مي كنند؟ كاهو و كلم

7- درون كدام يك از اين گياهان كار غذاسازي شديدتر است؟ چرا؟ گوجه فرنگي، بوته گندم، بوته گل سرخ بوته گوجه فرنگي. چون درون مدت كوتاهي محصول زيادي مي دهد و ميوه آن محتوي مواد غذايي فراوان است.

8- آيا خود گياه از اندوخته اش استفاده مي كند؟ خير، اندوخته گياه، غذاي اضافي هست كه بـه مصرف ساير موجودات زنده مي رسد.

بخش 3

- گياهان، موجودات پر ارزش گياهان موجودات پر ارزشي هستند كه هم غذاي خودشان را مي سازند و هم منبع اصلي غذاي جانوران و انسان مي باشند. آدميان نخستين، ريشـه، برگ، ميوه و دانـه هاي خوراكي را جمع مي كردند و مي خورند. بعدها انسان مي انديشيد كه مي تواند گياهان مفيد را پرورش دهد. بعد كار كشاوري يعني پرورش گياهان مفيد. شخم زدن: كشاورزان از هزاران سال پيش تاكنون زمين را براي كاشتن، شخم مي زنند. درون ابتدا اين كار با دست انجام مي شد. بعدها از و اسب استفاده شد. امروزه تراكتور جاي جانوران را گرفته است. آب دادن: بـه جهت وجود آب كم درون ايران، كشاورزان براي صرفه جويي درون مصرف آب، گياهاني را مي كارند كه با كمك آب باران و برف رشد كرده و محصول دهند و نياز بـه آبياري نداشته باشند. بـه اين گونـه كشاورزي ديم كاري مي گويند؛ مانند كشت گندم. از بين بردن علف هاي هرز: علف هاي اضافي كه درون لابه لاي گياهان كاشته شده مي رويد. علف هاي هرز گفته مي شود. از بين بردن اين علف ها كار زيادي مي طلبد. مبارزه با آفت ها: بعضي از حشرات كه گياه خوار هستند دسته جمعي بـه مزرعه ها حمله مي كنند و قسمتي از محصول را مي خورند. براي دفع حشرات مزاحم يا آفت ها، مواد حشره كش ساخته شده است. بـه دليل اينكه مواد سمي هستند. دانشمندان از جانوراني مانند عنكبوت يا سوسك بهره مي گيرند. محصولات گوناگون: بعضي از محصولات مانند گندم درون بيشتر استان ها بـه عمل مي آيد. اما بعضي محصولات ديگر مانند خرما، برنج و انگور درون بعضي مناطق رشد مي كنند. مثلاً برنج درون جايي بـه دست مي آيد كه آب فراوان داشته باشد و خرما درون آب و هواي گرم بـه دست مي آيد. نوشيدني ها: بعضي از گياهان بـه صورت دم كرده و نوشيدني مصرف مي شوند مانند چاي، و قهوه؛ و بعضي از محصولات ديگر را براي خوش طعم كردن غذا استفاده مي كنيم مانند انواع ادويه ها كه بيشتر درون كشورهاي گرم و مرطوب بـه دست مي آيد. داروها: مردم از زمان هاي دور، بعضي گياهان را بـه دليل اثرات داروئي آنـها مصرف مي كردند. مانند خاكشير يا دانـه به. امروزه هم از گياهان دارويي استفاده هاي بسياري مي شود. رنگ ها: گياهان درون صنايع رنگرزي هم استفاده مي شوند. رنگرزي درون استان هايي كه قاليبافي دارند رواج دارد كه براي رنگ كردن پارچه يا پشم بـه كار مي رود. از چوب براي تهيه ميز، تخته، پنجره و ساير وسايل استفاده مي كنند.

پرسش هاي بخش 3

1- كار مبارزه با آفت ها، هميشـه و در همـه دوران زندگي آنـها مؤثر است. درست نادرست

2- بيشتر كشاورزان براي شخم زدن زمين هاي پهناور از تراكتور استفاده مي كنند. درست نادرست

3- كار كشاورزي يعني پرورش گياهان مفيد درست نادرست

4- پرندگان كوچك درون خوردن حشرات مزاحم و آفت ها مؤثر هستند. درست نادرست

پرسش هاي تشريحي:

1-وقتي مي خواهيم زمين را براي كاشتن آماده كنيم ابتدا چه عملي را انجام مي دهيم؟ ابتدا زمين را شخم مي زنيم.

2- براي كاشت يك گياه بايد چه كاري انجام داد؟ ابتدا بايد زمين را براي كشت آماده كرد و شخم زد. بعد دانـه ها را پاشيد و سپس زمين را آبياري كرد. مرحله بعدي درون آوردن گياهان هرز از داخل زمين هست تا زماني كه بـه رشد كامل خود برسد.

3- اصلي ترين غذاي انسان را چه گياهاني تشكيل مي دهند؟ گندم، برنج، سيب زميني

4- ياد گرفتن كشاورزي چه اثري درون زندگي انسان داشت؟ توانست محصول بيشتري توليد كند و براي زمستان خود غذا ذخيره كند. ديگر مجبور نبود تمام قسمت هاي گياه را بخورد. بلكه از هر گياهي قسمت هاي مفيد را مي خورد.

5- آيا استفاده زياد از تراكتور براي زمين هاي كشاورزي پهناور مضر است؟ بله. چون تراكتور عميقاً جاي خاك را عوض مي كند و خاك هاي سطح رويي كه مواد غذايي بيشتري دارند بـه سطح زيرين انتقال پيدا مي كنند. استفاده زياد از تراكتور براي زمين مفيد نيست.

6- كدام محصول را حتماً بايد با كشت آبي زياد نمود؟ برنج

7- چه محصولاتي درون ناحيه كوهستاني بيشتر رشد مي كنند؟ گردو، بادام، درختان ميوه

8- ادويه درون چه نوع آب و هوايي بـه دست مي آيد؟ گرم و مرطوب

9- چه گياهاني را مي شناسيد كه مصرف دارويي و رنگرزي دارند؟ دارويي: اوكاليپتوس، گل ختمي، گل بنفشـه، نعناع رنگرزي: حنا، گردو، انار، پوست پياز، روناس

بخش 4

- جانوران بي مـهره دانستيد كه جانوران را بـه دو دسته مـهره داران و بي مـهرگان تقسيم مي كنيم. جانوران مـهره دار: مانند ماهي ها، دوزيستان، پرندگان و غيره كه بدنشان داراي اسكلت از جنس استخوان است. جانوران بي مـهره: جانوراني هستند كه درون بدنشان اسكلت استخواني وجود ندارد. بي مـهرگان دسته بزرگي از جانوران را تشكيل مي دهند مانند مرجان ها، نرم تنان، خارتنان و حشرات و … كرم ها و بند پايان: گروه كرم ها و بندپايان گروه بسيار بزرگي از بي مـهرگان هستند كه دانشمندان آنـها را بـه طبقات كوچك تر تقسيم كرده اند. كرم ها از لحاظ شكل بـه سه گروه تقسيم مي شوند: 1- كرم هاي پهن 2- كرم هاي لوله اي 3- كرم هاي حلقوي كرم هاي پهن : مانند كرم كدو، بدنشان از قطعه هاي پهن تشكيل شده است. يك نوع از كرم كدو درون روده انسان زندگي مي كند و به اين موجود كه غذاي مورد نياز خود را از بدن موجود زنده ديگر مي گيرد، انگل مي گوئيم. كرم هاي لوله اي : مانند آسكاريس بدن باريكي دارند. كرم آسكاريس درون داخل روده انسان زندگي مي كند و در همانجا تخم ريزي مي كند. تخم ها همراه مدفوع از روده خارج شده و محيط را آلوده مي كنند. تخم آسكاريس از راه سبزيجات نشسته و آب آشاميدني آلوده بـه بدن منتقل مي شوند. يكي ديگر از كرم هاي لوله اي انگل كرمك است. كرمك درون انتهاي لوله گوارش كودكان رشد مي كند و باعث خارش شديد مي شود. كرم هاي حلقوي : بدن اين كرم ها از حلقه هاي زيادي درست شده است. مانند كرم خاكي. اين كرم براي يافتن غذا درون خاك حركت مي كند و براي باغچه و زمين كشاورزي مفيد هست زيرا خاك را جابه جا مي كند و هوا را بـه ذرات خاك مي رساند. بندپايان: بندپايان شامل حشرات، عنكبوت ها، خرچن گها و هزارپاها مي باشند. نمونـه هايي از بندپايان درون جنگل، دريا و حتي خانـه ها يافت مي شود مانند مورچه، پروانـه، خرچنگ، هزارپا و … بندپايان فراوان ترين گونـه جانوران بي مـهره هستند. حشرات 6 پا دارند. عنكبوت ها 8 پا دارند. بعضي سمي و بعضي غير سمي اند. خرچنگ ها درون آب زندگي مي كنند پوشش خارجي بدن آنـها سفت است. بعضي خرچنگ ها خوراكي هستند. هزارپاها بعضي علف خوار و بعضي گوشتخوارند. هزارپاي گوشتخوار، سمي است.

پرسش هاي بخش 4

جالي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:

1- بـه جانوراني كه درون بدن آنـها اسكلت استخوان وجود نداشته باشد بي مـهره مي گويند.

2- بـه موجود زنده اي كه غذاي خود را از بدن موجود زنده ديگر مي گيرد انگل مي گويند.

3- نرم تنان درون گروه جانوران بي مـهره قرار دارند.

4- هشت پا يك جانور بي مـهره دريايي هست كه بـه گروه بزرگ تر بي مـهرگان تعلق دارد و به گروه كوچك تر نرم تنان.

5- عروس دريايي بي مـهره اي از جنس مرجان ها است.

6- حشرات بدنشان از 3 قسمت سر و سينـه و شكم تشكيل شده، 2 شاخك و 6 پا دارند.

7- كرم كدو از نوع كرم هاي پهن و كرم خاكي از نوع كرم هاي حلقوي است.

پرسش هاي تشريحي:

1- چه تفاوت مـهمي درون ميان جانواران مـهره دار و بي مـهره وجود دارد؟ جانوران مـهره دار داراي اسكلتي از جنس استخوان هستند و جانوران بي مـهره درون بدن خود فاقد اين اسكلت استخواني مي باشند.

2- بدن بي مـهرگان ساده تر هست يا مـهره داران؟ بي مـهرگان

3- انواع گروه هاي بي مـهرگان را نام ببريد؟ اسنفج ها، مرجان ها، نرم تنان، خارتنان، كرم ها، بندپايان

4- مرجان ها چه شباهت هايي با اسفنج ها دارند؟ هردو گروه درون كف درياها زندگي مي كنند و بعضي از گونـه هاي هر يك حركت دارند.

5- تخم كرم كدو چگونـه از بـه انسان منتقل مي شود؟ مدفوع آلوده انسان علف هايي را كه مي خورد آلوده مي كند و تخم كرم درون بدن حيوان بـه نوزاد تبديل مي شود و زنده مي ماند و با خوردن چنين گوشتي نوزاد كرم كدو بـه انسان و روده او منتقل شده تبديل بـه كردم كدو مي شود.

6- كرم آسكاريس چه مي خورد؟ غذاي گوارش يافته را مي خورد.

7- فرق پوشش بدن حلزون با بدن صدف چيست؟ پوشش بدن حلزون حفره اي هست و پوشش بدن صدف دوكفه اي است.

8- حشرات چه خصوصيات مشتركي دارند؟ همگي 6 پا و 2 شاخك دارند و بدنشان از سه قسمت تشكيل شده است.

9- كدام گروه از بي مـهرگان بـه هيچ گروه ديگري شبيه نيستند؟ خارتنان

10- چند نوع از خارتنان را نام ببريد؟ توتيا و ستاره دريايي

11- اگر قبل از مصرف سبزي آن را ضد عفوني نكنيم، كدام بيماري انگلي درون انتظار ماست؟ بـه انگل آسكاريس مبتلا مي شويم.

12- يك نوع خرچنگ خوراكي را نام ببريد؟ ميگو

بخش 5

- مخلوط ها مخلوط چگونـه تشكيل مي شود؟ وقتي دو يا چند ماده مختلف با يكديگر بـه ترتيبي بياميزند كه ما بتوانيم آنـها را از هم جدا كنيم و هر ماده اي خاصيت خود را حفظ كند، مخلوط تشكيل شده است. درون مخلوط ممكن هست مواد مخلوط شونده همگي جامد، مايع و يا گاز باشند، يا يكي از مواد جامد و ديگري مايع باشد مثل نمك و آب كه مخلوط آب نمك درست مي كنند. هواي اطراف ما كه گازي شكل هست مخلوطي از گازهاي مختلف است. بسياري از خوراكي ها نيز بـه صورت مخلوط مصرف مي شوند. درون يك مخلوط، هر ماده تمام خاصيت هاي خود را حفظ مي كند. مخلوط هاي يكنواخت (محلول): وقتي يك حبه قند را درون آب مي اندازيد، ذره هاي قند از هم جدا مي شوند و در بين ذره هاي آب قرار مي گيرند و مخلوط يكنواخت درست مي كنند. درون نتيجه قند درون آب حل مي شود. بـه اين نوع مخلوط، محلول مي گوئيم. ماده حل شونده و ماده حلال: اگر يك قاشق شكر را درون آب بريزيد و هم بزنيد، شكر درون آب حل مي شود. درون اين محلول بـه شكر ماده حل شونده و به آب ماده حل كننده يا حلال مي گويند. محلول شكر درون آب يك محلول جامد درون مايع و محلول الكل درون آب محلول مايع درون مايع است. درون محلول ها، ماده حل شده، خود بـه خود از حلال جدا نمي شود.

پرسش هاي بخش 5

1- كداميك از مخلوط هاي زير محلول است؟ روغن درون آب نفت و آب نمك و آب نشاسته و آب

2- كداميك از مخلوط هاي زير محلول مايع درون مايع است؟ آب و روغن زيتون آب و آبليمو آب و نشاسته آب و اكسيژن

3- آب داغ چه نوع محلولي است؟ جامد درون مايع مايع درون مايع جامد درون جامد گاز درون مايع

4- بهترين راهي كه مي توانيم بفهميم يك مخلوط، محلول هست يا نـه چيست؟ جوشانيدن از صافي رد كردن بي حركت درون جايي قرار باهم زدن

5- درون ليوان شير يك حبه قند انداختيم و هم زديم درون اين محلول بـه شير چه مي گويند؟ حلال حل شونده مخلوط محلول

پرسش هاي تشريحي:

1- مخلوط چيست؟ وقتي دو يا چند ماده با هم بياميزند و ما بتوانيم بـه راحتي آنـها را جدا كنيم آن مواد با هم مخلوط شده اند، درون مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمي دهند.

2- آيا مي توانيم روغن مايع و آبليمو را مايع درون مايع بدانيم؟ چرا؟ خير، زيرا اين دو مايع درون يكديگر حل نمي شوند و مايع درون مايع يك نوع محلول است.

3- بـه ماده اي كه مواد ديگر را درون خود حل مي كند چه مي گويند؟ حلال

4- چگونـه مي فهميم دو ماده مايع كه با هم آميخته شده اند مخلوط هستند يا محلول؟ درون صورتي كه دو مايع بـه طور يكنواخت ديده شوند و پس از مدتي كه ساكن مي مانند از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر يك مايع درون مايع ديگر بـه صورت معلق ديده شود، مخلوط هست كه بعد از ساكن ماندن بـه تدريج از هم جدا مي شوند.

5- مخلوطي نام ببريد كه از دو ماده جامد تشكيل شده باشد؟ شكر و عدس، نخود و لوبيا

6- مخلوطي از يك ماده جامد و يك مايع نام ببريد كه محلول نباشد؟ شن و آب

7- هوا يك مخلوط هست يا تركيب؟ مخلوط است.

8- درون يك محلول آب شيرين آيا مزه سطح مايع با ته مايع با هم فرق دارد؟چرا؟ نـه، زيرا ذره هاي قند بـه آرامي از هم جدا شده و در بين ذره هاي آب قرار گرفته و مخلوط يكنواختي بـه دست آمده يعني قند درون آب حل شده.

9- درون محلول مواد چگونـه پراكنده مي شوند؟ بـه طور يكنواخت پراكنده مي شوند.

10- آيا درون محلول همـه موادي كه وجود دارند ديده مي شوند؟ خير، ماده حل شونده ديده نمي شود.

11- چرا درون هوا هيچ يك از مواد تشكيل دهنده را نمي بينيم؟ زيرا همگي گاز هستند.

بخش 6

- نور و بازتابش نور انرژي هست كه بـه كمك آن مي توانيم اجسام را ببينيم. بـه موادي كه از خود نور توليد مي كنند چشمـه نور مي گوئيم. نور از همـه اجسام عبور نمي كند. اما اجسامي مانند شيشـه، آب و هوا نور را از خود عبور مي دهند كه بـه آنـها شفاف مي گوئيم. اما اجسامي كه نور را از خود عبور نمي دهند، مانند چوب و سنگ اجسام كدر ناميده مي شوند. هرچه سطح يك جسم هم صاف تر باشد، باز تابش نور آن هم بيشتر است. تصوير هر جسم درون آينـه تخت اندازه همان جسم است. اگر نور بـه آينـه برخورد كند، باز مي گردد كه بـه اين پديده بازتابش نور مي گوئيم. هر چه زاويه بين دو آينـه تخت كمتر شود، تعداد تصاوير بيشتر است. نور درون هنگام برخورد بـه آينـه صاف، بازتاب منظم دارد و در صورت برخورد بـه سطح ناصاف مثل مقوي، بازتابي نامنظم دارد. وقتي نور بـه جسمي بر مي خورد، قسمتي از آن باز مي گردد و به چشم ما بر مي گردد و همين نور بازتاب شده باعث ديدن آن جسم توسط ما مي شود. جسمي كه بـه رنگ سياه باشد، نور را تقريباً بازتاب نمي دهد. با آينـه مي توانيم تصوير چيزهايي را كه بـه طور مستقيم نمي توانيم ببينيم را مشاهده كنيم. مانند راننده اتومبيل كه بـه كمك آيند پشت خود را مي بيند. آينـه ها بر سه نوع هستند : 1- آينـه تخت 2- آينـه فرو رفته 3- آينـه بر آمده درون آينـه فرو رفته تصوير بزرگ تر از جسم و در آينـه برآمده تصوير كوچك تر از جسم منعمي شود. درون زيردريائي ها براي ديدان اجسام درون سطح آب از چشم زيردريايي استفاده مي كنند، كه پريسكوپ نام دارد. كوره آفتابي هم وسيله اي هست كه از يك آينـه فرو رفته بسيار بزرگ تشكيل شده هست و براي استفاده از انرژي گرمايي خورشيد بـه كار مي رود. تصوير ما درون درون يك قاشق بـه صورت وارونـه و كوچك تر از خودمان مي افتد و تصوير ما درون پشت قاشق مستقيم و بزرگ تر بـه نظر مي رسد.

پرسش هاي بخش 6

1- درون كداميك از مكان هاي زير آينـه بر آمده استفاده مي كنند؟ خياطي آرايشگاه ها سرپيچ هاي جاده ها كوره آفتابي

2 - كداميك از موارد زير درون بازتابش نور مؤثر نيست؟ صافي اجسام زبري اجسام كلفتي اجسام رنگ اجسام 3 - درون كداميك از مواد زير نور عبور نمي كند؟ هوا آب آينـه شيشـه

4 - درون پريسكوپ از چه آينـه اي استفاده مي شود؟ تخت فرورفته برآمده كروي

5- هر قدر زاويه بين دو آينـه را بازتر كنيم تعداد تصويرها ….  مي شود. بيشتر كمتر تفاوتي ندارد بزرگ تر

6 - كوره آفتابي بـه چه منظور ساخته مي شود؟ براي گرم كردم محيط براي تفريح و سرگرمي براي بهتر ديدن خورشيد براي استفاده از انرژي گرمايي خورشيد

پرسش هاي تشريحي:

1- نور چيست؟ و چه خواصي دارد؟ يك نوع انرژي هست كه حركت مي كند و موجب ديدن اجسام مي شود. 2- بازتابش نور چيست؟ وقتي نور بـه جسمي برخورد مي كند و برگشت پيدا مي كند، بـه اين پديده بازتابش نور مي گوئيم.

3- چه اجسامي بعد از بازتابش نور، تصوير توليد مي كنند؟ اجسامي كه سطح آنـها صاف هست مثل آينـه و فلزات براق. درون آب و شيشـه هم تصوير ايجاد مي شود.

4- جسمي درون فاصله 20 سانتي متري آينـه قرار دارد. فاصله جسم که تا تصوير چقدر است؟ فاصله جسم که تا تصوير دو برابر فاصله جسم که تا آينـه هست يعني 40 سانتي متر.

5- وقتي آينـه بـه صورت فرو رفته باشد، چه تغييري مي كند؟ و براي چه كارهايي از آينـه فرو رفته استفاده مي شود؟ تصوير بزرگ تر مي شود. وقتي بخواهند تصوير را بزرگ تر نشان دهند مثل عمل جراحي

7- براي افزايش نور و گرما از چه نوع آينـه اي استفاده مي كنيم؟ آينـه فرو رفته

8- براي آنكه جسمي ديده شود چه شرايطي لازم است؟ بايد نور بـه طور كامل بازتاب نمايد

9- درون گذشته انسان ها چگونـه تصوير خود را مي ديدند؟ درون سنگ هاي صاف و صيقلي

بخش 7

- الكتريسيته انرژي الكتريسيته، انرژي هست كه براي نور، حركت، گرما و روشنايي ايجاد مي كند. از انرژي الكتريسيته درون وسايلي مانند پنكه، شوفاژ، اطو، سماور برقي، لامپ، پلوپز و چرخ گوشت استفاده مي كنيم. ما حتي از الكتريسيته صدا نيز توليد مي كنيم. وقتي شما زنگ درون را بـه صدا درون مي آوريد، درون اثر حركت سريع و پيوسته الكتريسيته، اين انررژي بـه صدا تبديل شده است. مدار الكتريكي چيست؟ وقتي لامپ خانـه را روشن مي كنيد با استفاده از كليد برق، الكتريسيته را بـه داخل لامپ مي فرستيد و روشنايي ايجاد مي شود و يا قسمتي سيم و لامپ را بـه باتري متصل مي كنيم، الكتريسيته از باتري بـه وسيله سيم جاري مي شود و پس از روشن كردن لامپ از سيم ديگري بـه باتري باز مي گردد و اين خود يك مدار الكتريكي است. رسانا و نارسانا: چيزهايي مثل ميخ آهني و سيم مسي كه الكتريسيته از آنـها مي گذرد رسانا نام دارند. بـه چيزهايي مثل چوب، پلاستيك و شيشـه كه الكتريسيته از آنـها نمي گذرد نارسانا نام دارد. مدار متوالي و مدار موازي: وقتي مدار بسته شود، الكتريسيته جاري مي شود. درون اين صورت وقتي مي خواهيم دو لامپ را بـه يك باتري وصل کنيم و دو لامپ هم بـه يكديگر وصل شوند، درون اين صورت مي گوئيم لامپ ها بـه صورت متوالي بسته شده اند. درون بستن متوالي جريان، برق ابتدا از يك لامپ عبور مي كند و سپس بـه لامپ ديگر مي رود. اگر بخواهيم قطب مثبت و منفي را بـه هر دولامپ وصل كنيم هر لامپ جداگانـه بـه دو سر باتري وصل مي شود. درون اين صورت لامپ ها بـه صورت موازي بسته شده اند. بـه اين ترتيب جريان برق همزمان بـه هر دو لامپ وارد مي شود و نور ضعيف تر بـه چشم مي رسد. بـه هم بستن باتري ها: مي توانيم با استفاده از دو يا چند باتري مدار الكتريكي تشكيل دهيم. درون اين صورت چون مقدار الكتريسيته بيشتري جاري مي شود، نوري كه لامپ ايجاد مي گردد بيشتر مي شود.

پرسش هاي بخش 7

1- كداميك از وسايل زير رسانا است؟ چوب فرش پتو آهن

2- كداميك از اجسام زير نارسانا است؟ بدن انسان آهن چوب خيس پلاستيك

3- اگر درون منزل شما لامپ آشپزخانـه بسوزد، بقيه لامپ ها: خاموش مي شوند روشن مي مانند مي سوزند پر نورتر مي شوند

4- درون كداميك از وسايل زير از انرژي الكتريسيته براي توليد گرما استفاده مي شود؟ جارو برقي ريش تراش تلويزيون پلوپز

5- درون كداميك از وسايل زير الكتريسيته بـه حركت تبديل مي شود؟ همزن برقي چراغ مطالعه اتو سماور برقي پرسش هاي تشريحي:

1- الكتريسيته چگونـه جريان مي يابد؟ وقتي مدار بسته باشد

2- بـه چه اجسامي رسانا مي گوئيم؟ اجسامي كه جريان الكتريسيته از اين اجسام عبور كند مانند سيم مسي و آب.

3- چه موادي نارسانا هستند؟ بـه اجسامي كه جريان الكتريسيته از آنـها عبور نكند، مواد نارسانا گفته مي شود مانند چوب.

4- مدار چگونـه تشكيل مي شود؟مدار بـه چند طريق بسته مي شود نام ببريد؟ وقتي الكتريسيته جريان پيدا كند. درون صورتي كه مدار ساده نباشد بـه دو طريق موازي و متوالي بسته مي شود.

6- درون چه صورت، مدار درون لامپ نور بيشتري توليد مي كند؟ وقتي مدار بـه صورت متوالي بسته مي شود نور اولين لامپ بيشتر و دومي كمتر مي شود. درون موازي نور هردو لامپ يكسان و كمتر مي شود.

7- آيا براي سيم كشي منزل مي توان از مدار متوالي استفاده كرد؟ چرا؟ خير چون درون اين صورت با سوختن يا قطع كردن جريان درون يك وسيله الكتريكي، ساير وسايل الكتريكي نيز خاموش مي شوند.

8- فرق مدار بسته و باز چيست؟ درون مدار بسته الكتريسيته جاري مي شود و در مدار باز الكتريسيته قطع مي شود.

9- كليد چه اثري درون تشكيل مدار دارد؟ كليد مدار را قطع و وصل مي كند.

10- درون اسباب بازي ها و راديو ها، باتري ها را چگونـه قرار داده اند؟ قطب منفي بـه مثبت و قطب مثبت بـه منفي   

بخش 8

- آهن ربا آهن ربا قطعه اي هست كه ذرات آهن و فولاد را بـه خود جذب مي كند. بـه آهنربا مغناطيس هم مي گوئيم. مي توان گفت هر جسمي كه خاصيت آهن ربايي داشته باشد داراي خاصيت مغناطيسي است. كره زمين نيز داراي دو قطب اصلي شمال و جنوب هست كه براي تشخيص اين قطب ها قطب نما ساخته شده و جهت يابي مي كنند. هر آهن ربا دو سر دارد كه بـه هر يك از سرهاي آن قطب گفته مي شود. قطبي از آهن ربا كه بـه سمت شمال قرار مي گيرد قطب شمال ناميده مي شود كه با علامت N نمايش داده مي شود. قطب ديگر آهن ربا كه بـه سمت جنوب قرار مي گيرد، قطب جنوب ناميده مي شود كه باعلامت S مشخص مي شود. كره زمين درون اطراف خود ميدان مغناطيسي وسيعي توليد مي كند و عقربه قطب نما كه خود خاصيت آهنربايي دارد، درون ميدان مغناطيسي زمين خود بـه خود درون جهت شمال و جنوب كره زمين مي ايستد. هرگاه قطعه اي آهن را از يك جهت بـه آهنربايي بكشيم، قطعه آهني نيز آهن ربا مي شود. وقتي ذرات ريز آهن يا سنجاق هاي ريز جذب آهن ربا مي شوند مشاهده مي كنيم کـه دو سر آهن ربا مقدار بيشتري آهن يا سنجاق بـه خود جذب نموده اند. اگر دو آهن ربا را بـه هم از طرف قطب هاي هم نام آنـها (مثلاً قطب S) بـه هم نزديك كنيم بـه يكديگر جذب نمي شوند و بر عكس اگر از طرف دو قطب غير همنام (مثلاً S و N) بـه هم نزديك شوند، همديگر را جذب خواهند كرد. آهن رباي الكتريكي: قطعه سيم روكش دار را دور يك ميخ ببنديد و دو سر سيم را بـه دو سر يك باتري وصل كنيد. حالا اگر ميخ هاي كوچك يا براده هاي آهن را بـه ميخ نزديك كنيم جذب ميخ مي شوند. بـه اين ميخ كه خاصيت آهن ربايي پيدا كرده آهن رباي الكتريكي مي گوئيم. هرچقدر مقدار سيم ها بيشتر باشد، آهن رباي قوي تري درست مي شود و در صورت قطع جريان برق ميخ. خاصيت آهن ربايي را از دست مي دهد. با كمك آهن رباي الكتريكي مي توان قطعات بزرگ آهني را جابه جا كرد مانند جرثقيل.

پرسش هاي فصل 8

جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

1- هر آهن ربا 2 قطب دارد.

2- قطب شمال آهن ربا را با علامت N نشان مي دهند.

3- درون آهن ربا قطب هاي همنام يكديگر را جذب نمي كنند.

4- قطب شمال آهن ربا، قطب جنوب آهن رباي ديگر را جذب مي كند. 5- اگر سرهاي دو آهن ربا قطب N و S باشند، درون صورت نزديك شدن بـه هم، يكديگر را جذب مي كنند.

6- عقربه قطب نما خود يك آهن رباست.

7- بـه كمك سيم، باتري و ميخ مي توان آهن رباي الكتريكي ساخت.

پرسش هاي تشريحي:

1- با درون نظر گرفتن شمال و جنوب كره زمين عقربه قطب نما چگونـه قرار مي گيرد؟

2- دو قطب آهن ربا هميشـه رو بـه كدام سمت مي ايستد؟ چرا؟ رو بـه شمال و جنوب كره زمين، چون درون ميدان مغناطيسي كره زمين تحت خاصيت آهن ربايي زمين قرار مي گيرند.

3- وقتي دو قطب غير همنام را بـه هم نزديك مي كنيم چه اتفاقي مي افتد؟ همديگر را جذب مي كنند.

4- چه قسمت هايي از آهن ربا، آهن بيشتري را بـه خود جذب مي كند؟ دو سر آهن ربا

5- چگونـه مي توان آهن رباي الكتريكي قوي تري ساخت؟ با افزايش سيم پيچ ها

6- چند وسيله نام ببريد كه درون آنـها آهن رباي الكتريكي بـه كار رفته باشد؟ جرثقيل، زنگ اخبار خانـه ها و … 7- از قطب نما براي انجام چه كاري استفاده مي شود؟ براي تشخيص قبله و تعيين جهت هاي اصلي شمال و جنوب

8- جرثقيل الکتريکي چگونـه كار مي كند؟ وقتي اهرم جرثقيل خاصيت آهن ربايي پيدا مي كند، قطعات بزرگ آهني را جابه جا مي كند.

9- چگونـه بـه كمك يك آهن ربا كه قطب هايش معلوم هست قطب هاي آهن رباي ديگر را مي شناسيم؟ آهن ربا را بـه آهن ريايي كه قطب هايش معلوم هست نزديك مي كنيم اگر جذب هم شوند قطب ها با قطب آهن رباي معلوم غيرهمنام است.

بخش 9

- سنگ ها سنگ ها ازجمله موادي هستند كه درون همـه جاي كره زمين وجود دارند. روي زمين، درون رودخانـه ها، كوه ها و كف درياها و داخل زمين هم سنگ وجود دارد. سنگ ها انواع متفاوتي دارند. بعضي زبر و بعضي ديگر صاف هستند. بعضي درشت و برخي كوچك. بعضي از سنگ ها بـه علت استحكام فراوان، سال ها بـه شكل بناهاي تاريخي باقي مي مانند. سنگ هاي رسوبي: بعضي از سنگ ها بر اثر ته نشين شدن مواد داخل آب بـه وجود مي آيند. رودها مقدار زيادي مواد را با خود بـه درياها و درياچه ها مي برند. اين مواد بـه دليل سنگيني بـه ته دريا مي روند. روي هم قرار مي گيرند و پس از سفت شدن سنگ هايي را بـه وجود مي آورند كه بـه آنـها سنگ هاي رسوبي گفته مي شود. سنگ هاي رسوبي لايه لايه اند كه رنگ يا جنس هر لايه با لايه ديگر متفاوت است. سنگ هاي رسوبي درون كوه هاي البرز و زاگرس بـه فراواني يافت مي شوند. ريگ، شن و سنگ هاي آهكي نمونـه هايي از سنگ هاي رسوبي هستند. سنگ هاي آذرين: گروه ديگري از سنگ ها بر اثر سرد شدن مواد بسيار داغ بـه وجود آمده اند كه قبلاً درون زمين بوده اند. دماي اعماق زمين زياد هست و بعضي سنگ ها را ذوب مي كند. اين سنگ ها درون زير يا سطح زمين دوباره سرد مي شوند و سنگ هايي را بـه وجود مي آورند كه بـه آنـها آذرين مي گويند. سنگ هاي كوه هايي مانند دماوند و الوند از نوع آذرين است. سنگ هاي آذرين از بلورهاي ريز يا درشت تشكيل شده اند. سنگ هاي دگرگون شده: بعضي از سنگ هاي رسويي يا آذرين اگر مدت زيادي درون اعماق زمين بمانند، بايد فشار و گرماي زيادي را تحمل كنند. اين سنگ ها مانند آجر پخته مي شوند و شكل قبلي خود را از دست مي دهند و به همين دليل بـه آنـها سنگ هاي دگرگون شده مي گويند. (مانند سنگ مرمر) سنگ ها از چه ساخته شده اند؟ همـه سنگ ها از يك يا چند كاني بـه وجود آمده اند. كاني چيست؟ مغز مداد شما يك كاني است. گچي كه با آن مي نويسيد، پنجره هاي فلزي و حتي نمكي كه با غذا مي خوريد يك كاني است. بعضي كاني ها مانند نمك بـه همان شكل خود قابل استفاده اند. اما بعضي ديگر اين گونـه نيستند بلكه سنگ معدن بعضي كاني ها مانند فلزات را براي بـه دست آوردن مواد مورد نياز كاملاً خرد و ذوب مي كنند. فايده سنگ ها و كاني ها: سنگ ها و كاني ها درون امر ساختمان سازي، صنعت، پزشكي و غيره بـه كار مي روند. مصارف كاني ها بايد با دقت و صرفه جويي فراوان صورت گيرد.

پرسش هاي بخش 9

1- درون سنگ هاي رسوبي جنس لايه ها هميشـه يكسان نيست. درست نادرست

2- يك تكه سنگ گرانيت فقط از يك نوع ماده تشكيل شده است. درست نادرست

3- كاني هاي كشور ما تمام نمي شوند. درست نادرست

4- افزايش جمعيت، نياز بشر را بـه كاني افزايش داده است. درست نادرست

5- براي بـه دست آوردن فلزات از كاني ها، آنـها را بـه همان شكل استخراج شده استفاده مي کنند. درست نادرست

سوالات تشريحي:

1- سنگ هاي رسوبي چگونـه درست مي شوند؟چرا سنگ هاي رسوبي كناره هاي صاف دارند؟ رسوبات رودخانـه ها درون درياها ته نشين مي شوند و به تدريج درون زمان هاي زياد سنگ هاي رسوبي را درست مي كنند. بر اثر غلطيدن درون آب و ساييده شدن كناره صاف پيدا مي كنند.

2- سنگ نمك چگونـه تشكيل مي شود؟ وقتي نمك درون آب بـه اندازه اي حل شود كه ديگر نتواند درون آب حل شود، ته نشين شده و بلورهاي سنگ نمك را درست مي كند.

3- سنگ ها از چه نظر با هم تفاوت دارند؟ نوع و جنس، شكل ظاهر، مدت زمان تشكيل آن، رنگ و استحکام

4- همانطور كه مي دانيد سنگ هاي كوه هاي البرز و زاگرس رسوبي هستند. آيا مي توانيم بگوئيم زماني اين كوه ها زير درياها بوده اند؟ بله، چون بر اثر رسوبات مختلف درون اثر ساليان طولاني بـه وجود آمده اند. 5- چرا گاهي سنگ هاي آذرين بلورهاي درشت دارند؟ اگر مواد مذاب درون نزديكي سطح زمين بـه تدريج سرد شوند بلورهاي درشت پيدا مي كنند.

6- بـه چه دليل گفته مي شود سنگ ها تغيير مي كند؟ زيرا سنگ هاي دگرگوني كه منشأ رسوبي يا آذرين دارند، درون اثر گرما و فشار زياد تغيير يافته اند.

7- درون چه جاهايي از ساختمان سنگ مصرف مي شود؟ نماي ساختمان، كف ساختمان

8- كدام كاني ها بـه طور خاص درون زمين يافت مي شوند؟ چگونـه مي توان سنگ معدن را از كاني جدا نمود؟ گوگرد و نمك - سنگ معدن را حرارت مي دهند و خرد مي كنند. فلز بـه صورت مايع از سنگ جدا مي شود. 9- زغال سنگ چه نوع سنگي است؟ سنگ سوختي

بخش10

- زمين و همسايه هاي آن زمين حركت مي كند: شايد شما تصور كنيد كه خورشيد هر روز درون آسمان جابه جا مي شود. اما چنين نيست. زمين بـه دور خورشيد حركت مي كند و هر شبانـه روز يك دور بـه دور خود مي چرخد. زمين هم بـه دور خود مي گردد هم بـه دور خورشيد. زمين مانند توپ هست و خورشيد درون هنگام روز يك طرف آن را روشن مي كند و در هنگام شب نيز طرف تاريك آن است. نزديك ترين همسايه زمين: درون هنگام شب درون آسمان چه مي بينيد؟ ماه و تعداد زيادي ستاره. ماه بيش از هر چيز ديگر بـه ما نزديك هست و بـه همين دليل، بزرگ بـه نظر مي رسد. ماه با دوربين هاي قوي و بزرگ بـه نام تلسكوپ مشاهده مي شود. سطح ماه از سنگ و غبار نرم پوشيده شده و به دليل نبودن آب و هوا، هيچ موجود زنده اي درون آن وجود ندارد. درون روي ماه كوه هاي بلند، دشت هاي وسيع و گودالهاي دايره شكلي وجود دارد. ماه نور خود را از خورشيد مي گيرد و از خود نور ندارد و مانند آينـه نور خورشيد را بـه زمين منعكس مي كند كه بـه آن مـهتاب مي گويند. سفر بـه منظومـه شمسي: خورشيد و 9 سياره اي كه بـه دور آن درون گردش هستند منظومـه شمسي ناميده مي شوند. شمس يعني خورشيد و منظومـه يعني سياراتي كه بـه نظم درون آسمان بـه دور خورشيد مي گردند همـه سياره ها هم بـه دور خود مي چرخند و هم بـه دور خورشيد. عطارد: عطارد نزديك ترين سياره بـه خورشيد هست و سياره كوچكي هست كه هر 88 روز يك بار بـه دور خورشيد مي گردد. بـه علت داغي عطارد، هيچ موجود زنده اي نمي تواند روي آن زندگي كند. زهره: زهره يا ناهيد دومين سياره منظومـه شمسي هست كه صبح و عصر درون نزديكي محل طلوع و غروب خورشيد ديده مي شود و مانند زمين، كوه و دشت دارد و باز هم بـه دليل نزديكي بـه خورشيد آب و موجود زنده ندارد. زمين: زمين سومين سياره هست كه از دور بـه شكل كره سفيد و زيبابي بـه نظر مي رسد كه قسمت هاي بـه رنگ آب، اقيانوس ها و قسمت هاي سفيد رنگ ابرها هستند. زمين بـه دليل داشتن شرايط جوي مناسب داراي گياهان، انسان ها و موجودات زنده است. مريخ: بعد از زمين، مريخ قرار دارد. مريخ خاك قرمز رنگي دارد. درون مريخ آب هست؛ ولي آب ها يخ زده اند و هر دو سال يك بار بـه دور خورشيد مي گردد. مشتري: سياره بعدي مشتري هست كه از جنس گاز است. مشتري بزرگ ترين سياره منظومـه شمسي است. اين سياره آنقدر بزرگ هست كه 1400 كره بـه اندازه زمين درون آن جاي مي گيرد. زحل: زحل سياره بسيار زيبايي هست كه درون اطراف آن، حلقه هاي روشن زيادي وجود دارد. زحل هر 29 سال يك بار بـه دور خورشيد باز مي گردد. اورانوس، نپتون و پلوتون: اين سه سياره بـه دليل دوري از خورشيد بسيار سردند. پلوتو دورترين سياره بـه خورشيد است.

پرسش هاي بخش 10 جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

1- سياره مشتري 1400 برابر سياره زمين است.

2- سياره زحل درون هر 29 سال، يك بار بـه دور خورشيد مي گردد.

3- سياره مريخ درون هر 2 سال، يك بار بـه دور خورشيد مي گردد.

4- جنس سياره زحل از گاز است.

5- داغ ترين سياره منظومـه شمسي، سياره عطارد است.

6- هميشـه طرفي از زمين كه رو بـه خورشيد هست روز مي باشد.

7- زمين درون هر شبانـه روز يك بار بـه دور خود مي چرخد.

سوالات تشريحي:

1- شب و روز چگونـه پديد مي آيند؟ از گردش زمين بـه دور خودش.

2- نزديك ترين همسايه كره زمين درون فضا چيست؟ ماه

3- تلسكوپ چيست؟ وسيله اي هست كه با آن چيزهاي خيلي دور را مي بينيم.

4- يك بار گردش ماه بـه دور زمين چقدر طول مي كشد؟ 4 هفته

5- چرا ماه را بـه شكل هاي مختلف مي بينيم؟ درون گردش ماه بـه دور زمين هميشـه تمام قسمت هاي ماه از خورشيد نور نمي گيرد و مقدار نوري كه ماه بـه زمين مي تاباند مطابق با طرز قرار گرفتن ماه نسبت بـه زمين است.

6- منظومـه شمسي چيست؟ خورشيد و 9 سياره اي كه بـه دور آن مي گردند منظومـه شمسي نام دارند.

7- كدام سياره، خاك قرمز رنگي دارد؟ مريخ

8- كدام سياره ها داراي گازهاي منجمد هستند؟ مشتري، زحل، اورانوس، پنتون

9- بـه نظر شما چرا سياره ها هر چه دورتر هستند، زمان گردش آنـها بـه دور خورشيد بيشتر طول مي كشد؟ چون آنـها درون مسير خود دايره هاي بزرگ تري را طي مي كنند.

بخش 11

- دستگاه تنفس كار دستگاه تنفس وارد نمودن اكسيژن بـه بدن و خارج نمودن دي اكسيد كربن از بدن است. هوا از راه بيني و دهان وارد شش ها مي شود. اندام هاي تنفسي: از بيني، ناي، نايژه ها، شش ها و كيسه هوايي تشكيل شده است. ناي درون قسمت جلوي گردن و در زير انگشتان بـه صورت قطعه قطعه و سخت حس مي شود. رسيدن اكسيژن بـه بدن اهميت فراواني دارد. هوا براي رسيدن بـه شش ها راه پر پيچ و خمي را طي مي كند. درون اطراف لوله هايي كه هوا از داخل آنـها عبور مي كند موها و مواد چسبنده اي وجود دارد كه درون هنگام كشيدن نفس، گرد و غبار و مواد زايد بـه وسيله موها و آن مواد چسبنده گرفته شده و هواي پاكيزه بـه شش ها مي رسد. اكسيژن هوايي از راه شش ها وارد خون مي شود. خون، اكسيژن را بـه همـه سلول هاي بدن مي رساند و دي اكسيد كربن توليد شده را از آنـها بعد مي گيرد. اين گاز همراه خون بـه شش ها باز مي گردد و با هوا از شش ها خارج مي شود. بيني: راه عبور هواست و در آن ماده چسبنده و موهاي ريزي وجود دارد كه گرد و غبار هوا را مي گيرد و هواي تميز را وارد بدن مي كند. رگ هاي خوني كه درون جدار بيني قرار دارند موجب گرم شدن هوا مي شود. ناي: هوا بعد از عبور از بيني بـه اين قسمت وارد مي شود ناي بـه دو قسمت تقسيم مي شود و نايژه ها را بـه وجود مي آورد. بهتر هست با بيني تنفس كنيم. شش ها: اندام هاي اصلي تنفس هستند. هر نايژه بـه يكي از شش ها وارد مي شود و به بخش هاي كوچك تري تقسيم مي شود كه درون انتهاي اين بخش ها كيسه هوا وجود دارد و اطراف آن داراي مويرگ است. اكسيژن هوا از راه مويرگ وارد خون مي شود و اين خون همان خوني هست كه بـه طرف چپ قلب مي رود بـه اندام ها مي رسد.

پرسش هاي بخش 11

1- مواد غذايي و اكسيژن توسط چه چيزي بـه سلول بدن مي رسد؟ كليه ها قلب خون شش ها

2- اندام اصلي تنفس كدام است؟ بيني ناي شش كيسه هوايي

3- سلول هاي مغز بيش از چند دقيقه بدون اكسيژن نمي توانند زنده بمانند؟ 5 دقيقه 10 دقيقه 1 روز 3 دقيقه

4- مايع زرد رنگ خون چه نام دارد؟ گلبول سفيد گلبول قرمز پلاسما آب

5- كيسه هوايي درون كدام قسمت بدن است؟ قلب معده كليه شش

6- چرا تنفس با بيني بهتر از تنفس با دهان است؟ چون بيني هوا را گرم مي كند چون بيني هوا را پاكيزه مي كند چون بيني هوا را مرطوب مي كند هر سه مورد

سوالات تشريحي:

1- كار كيسه هاي هوايي را درون دستگاه تنفس شرح دهيد: اكسيژن از راه ديواره كيسه هاي هوايي وارد مويرگ ها مي شود و از آنجا همراه با خون بـه قلب مي رود.

2- چرا نبايد با دهان نفس بكشيم؟ زيرا گر دو غبار هوايي كه از راه شش ها وارد مي شود گرفته نشده.

3- كار كدام قسمت از دستگاه تنفس مـهم تر است؟ چرا؟ كار شش ها، زيرا درون اين اندام ها اكسيژن وارد خون مي شود و دي اكسيد كربن با هواي بازدم از بدن خارج مي شود.

4- از هر گازي چه نوع سوختي بـه وجود مي آيد؟ چرا درون بدن ما دي اكسيدكربن توليد مي شود؟ دي اكسيد كربن - مواد غذايي درون سلول ها مي سوزند و گاز دي اكسيدكربن توليد مي شود.

5- اكسيژن چگونـه بـه اندام هاي بدن مي رسد؟ بـه وسيله گلبول هاي قرمز خون

6- آيا درون هنگام فعاليت، موادغذايي بيشتر مصرف مي شوند؟ چرا؟ بله، زيرا غذاي بيشتري درون خون مي سوزد که تا انرژي كافي براي اندام ها ايجاد مي شود. بـه همين دليل هميشـه بعد از فعاليت زياد، احساس گرسنگي مي كنيم.

7- كداميك از موادي كه بدن دفع مي كند از راه بيني و دهان خارج مي شود؟ گاز دي اكسيدكربن

8- چرا هنگام فعاليت ورزشي تعداد حركات تنفسي افزايش مي يابد؟ چون فعاليت باعث مي شود که تا سلول ها بـه اكسيژن بيشتري نياز داشته باشند.

بخش 12

- دستگاه گردش خون قلب يك ماهيچه تو خالي هست كه بسيار قوي هست و هر بار كه بسته مي شود، خون داخل خود را با فشار از راه رگ ها بـه همـه جاي بدن مي فرستد. دستگاه گردش خون شامل قلب و رگ ها (سرخرگ، مويرگ و سياهرگ) مي شود. قلب يا همان ماهيچه تو خالي و تلمبه خون درون هر دقيقه حدود 70 بار پر و خالي مي شود و هر بار مقداري خون را بـه داخل رگ ها مي فرستد. تعداد ضربان قلب ما مساوي با تعداد ضربان نبض ماست و هرچه فعاليت ما بيشتر باشد، تعداد ضربان قلب ما هم بيشتر است. رگ ها: (لوله هاي حمل كننده خون) رگ ها لوله هاي حمل كننده خون هستند. سرخرگ بـه رگ هايي گفته مي شود كه از قلب خارج مي شوند و به اندام ها مي رسند. سرخرگ هايي كه از قلب خارج مي شوند قطر زيادي دارند اما وقتي بـه داخل هر اندام مي رسند كوچك تر و باريك تر مي شوند. از قلب دو سرخرگ خارج مي شود. يكي بـه شش ها مي رود و دومي بـه اندام هاي گوناگون مي رود. بـه رگ هاي بسيار باريكي كه درون كنار سلول ها وجود دارند، مويرگ گفته مي شود. مويرگ ها فقط با ميكروسكوپ ديده مي شوند چون بسيار باريك هستند. خوني كه از اندام ها خارج مي شود، بـه قلب برمي گردد رگ هايي كه خون را بـه قلب برمي گردانند سياهرگ نام دارند. معمولاً سياهرگ ها درون نزديكي سطح بدن و زير پوست هستند اما سرخرگ ها داخل بدن قرار گرفته اند. تركيب خون: درون بدن انسان بزرگسال، حدود 5 ليتر خون وجود دارد. خون از سه قسمت پلاسما، گلبول قرمز و گلبول سفيد تشكيل شده است. پلاسما يا قسمت مايع خون، بيشتر بـه آب اختصاص دارد و وظيفه آن انتقال مواد غذايي گوناگون و حل شده درون پلاسما بـه سلول هاست. گلبول هاي قرمر درون خون شناور هستند. قرمزي خون مربوط بـه همين گلبول هاست. زيرا تعداد آنـها بسيار زياد است. گلبول هاي قرمز اكسيژن را از شش ها بـه سلول هاي بدن مي رسانند و در عوض دي اكسيد كربن را از آنـها مي گيرند و به شش ها برمي گردانند. گلبول هاي سفيد درون برابر ميكروب ها از بدن دفاع مي كنند. تعداد گلبول هاي سفيد بسيار كمتر از گلبول هاي قرمز است. پاكيزه كردن خون: سلول هاي بدن بعد از گرفتن اكسيژن و مواد غذايي، چند نوع ماده دفعي توليد مي كنند كه دي اكسيدكربن، آب اوره و نمك كمترين آنـهاست. اوره يك ماده سمي هست و اگر درون بدن بماند ما را مسموم مي كند. كليه ها: وظيفه پاكيزه كردن خون بر عهده كليه هاست. هر بدن كليه دارد كه درون داخل شكم و در پشت معده و روده ها قرار گرفته اند. بـه هر كليه يك سرخرگ بزرگ وارد مي شود. تعداد مويرگ هاي كليه زياد است. سلول هاي كليه آب اضافي، اوره و تعدادي از نمك ها را از خون مي گيرند. بـه مجموعه اين مواد ادرار مي گويند. ادرار درون اندامي بـه نام مثانـه جمع مي شود. درون صورت پر شدن مثانـه، شخص احساس دفع ادرار مي كند. عرق: عرقي كه از راه پوست دفع مي شود مقدار زيادي آب و كمي نمك دارد. مواد سازنده عرق از رگ هاي خوني زير پوست گرفته مي شود. بعد عراق هم مانند ادرار مواد زايد بدن را دفع مي كند.

پرسش هاي بخش 12

1- دفاع از بدن درون برابر ميكروب ها، وظيفه گلبول سفيد مي باشد.

2- پلاسماي خون داراي مواد غذايي و آب مي باشد.

3- درون بدن انسان خون وسيله رساندن مواد غذايي بـه سلول هاست.

4- رگ هايي كه خون را بـه قلب بر مي گردانند سياهرگ نام دارند.

5- قلب تقريباً درون هر دقيقه 70 بار پر و خالي مي شود.

6- رگ هايي كه از قلب خارج مي شوند و خون را بـه همـه اندام ها مي برند سرخرگ نام دارند.

7- كليه ها خون را تصفيه مي كنند.

8- مـهم ترين ماده دفعي كه اگر درون بدن بماند ما را مسموم مي كند اوره است.

9- وقتي مثانـه پر شود انسان احساس دفع ادرار مي كند.

10- هر ضربه قلب باعث پيدايش يك ضربه نبض مي شود.

سوالات تشريحي:

1- دستگاه گردش خون شامل چه قسمت هايي است؟ خون، قلب، رگ ها

2- سياهرگ ها درون كجاي بدن قرار دارند و كار آنـها چيست؟ رگ هايي كه خون و دي اكسيد كربن را بـه قلب بر مي گردانند سياهرگ نام دارند. درون نزديك سطح بدن و زير پوست قرار دارند.

3- وظيفه دستگاه گردش خون چيست؟ خون وظيفه دارد كه اكسيژن و مواد غذايي را بـه سلول ها برساند و از سلول ها مواد زايد و دي اكسيدكربن را گرفته و بر گرداند.

4- خون از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟ پلاسما، گلبول قرمز، گلبول سفيد

5- كار گلبول هاي سفيد مـهم تر هست يا گلبول هاي قرمز؟ هر دو نقش مـهمي درون بدن دارند. ولي كم شدن گلبول هاي قرمز كه اكسيژن و مواد غذايي را بـه سلول ها مي رسانند زودتر از كم شدن گلبول هاي سفيد زندگي را غير ممكن مي سازد.

6- درون چه قسمت هايي از بدن نبض وجود دارد؟ درون قسمت هايي كه سرخرگ ها از روي استخوان هاي سطحي عبور مي كنند مانند مچ دست، مچ پا و شقيقه.

7- خون اكسيژن دار از كدام قسمت قلب بـه اندام ها مي رود؟ از سمت چپ قلب

8- نبض چيست؟ نبض همان ضربان قلب هست كه درون بعضي قسمت هاي بدن احساس مي شود.

9- مواد اضافي چگونـه از سلول ها بـه خون وارد مي شوند؟ مويرگ ها رگ هاي بسيار باريكي هستند كه با چشم ديده نمي شوند و در كنار سلول ها قرار دارند و اكسيژن و مواد غذايي را از خون بـه سلول مي رسانند و دي اكسيدكربن و مواد اضافي را از سلول ها مي گيرند.

10- پلاسما و گلبول هاي قرمز هر كدام چه رنگ هستند؟ پلاسما زرد كمرنگ و گلبول قرمز، سرخ رنگ هستند.

11- براي سلامت دستگاه گردش خون چه بايد بكنيم؟ بايد ورزش كنيم، غذاهاي كافي، متنوع و مناسب بخوريم و استراحت كنيم.

12- درون چه مواقعي گلبول هاي سفيد اضافه مي شوند؟ درون صورت بروز بيماري هاي عفوني

13- چرا نبايد ادرار را زياد درون مثانـه نگهداريم؟ زيرا اوره و مواد نمكي مثانـه را پر مي كنند و ادرار درون كليه باقي مي ماند و موجب فساد كليه مي شود.

برچسب‌ها: دانش آموزان عزیز کلاس چهارم ابتدایی این هم خلاصه د
[شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0000شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی

کاربرگ آموزشی ریـاضی اول دبستان | بازی و ریـاضی به منظور شمارش اعداد

درباره ما

همـه چیز|دانلود|هک|عکس|بازی|برنامـه|ترفند|فیلم|رایگان|تلگرام|واتساپ|اندروید|نرم افزار

اطلاعات کاربری

ورود کاربران عضویت سریع

آمار سایت

کل مطالب : شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی 377 کل نظرات : 3 افراد آنلاین : 1 تعداد اعضا : 1 آی پی امروز : 0 آی پی دیروز : 72 بازدید امروز : 2 باردید دیروز : 230 گوگل امروز : 0 گوگل دیروز : 0 بازدید هفته : 447 بازدید ماه : 6,106 بازدید سال : 8,876 بازدید کلی : 192,790

. شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی . شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی ، شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی
[شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 11 Jul 2018 17:31:00 +0000شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی

چهارم ابتدایی

سؤالات ریـاضی پایـه چهارم ابتدایی

۱-عددهای زیر را با رقم بنویسید.

(چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................)

(نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک) (....................)

(دویست هزارو پانزده) (.................)

شصت هزارو هفت صدو سی و دو (.................)

۲-اعداد زیر را با حروف بنویسید.

(۲۳۴۵۶۷)............................................................

(۴۰۵۲۰۸).............................................................

(۹۰۰۰۱۲)..............................................................

(۸۰۳۰۲)............................................................

۳-در عدد ۵۲۸۴۰۹ کـه یک عدد شش رقمـی است. شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی رقم صدگان و صدگان هزار آن را مشخص کنید.

رقم صدگان (........) رقم صدگان هزار (..........)

۵-بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمـی را با رقم های ۵ و ۰ و ۳ و ۶ بنویسید.

بزرگترین (.................) کوچکترین (.................)

۶-علامت >=< بگذارید.

۲۰۳۵۱۲ ۲۰۳۵۱۳ ۹۲۸۵۱ ۱۲۳۰۵۱

۵۴۸۱۲ ۴۹۸۵۵ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰

۷-اعداد ۲۵۳۴۶۸ و ۲۴۸۷۵۳ و ۳۵۸۲۰۰ و ۴۰۰۱۰۰ را از کوچک بـه بزرگ مرتب کنید.

۸-به چه خط هایی نیم خط و خط راست و پاره خط مـی گویند و نمونـه ای از هر خط را بکشید.

۹-نقطه ای درون ورقه خود گذاشته و آن را (م) بنامـید و از نقطه (م) شش نیم خط کشیده و آنـها را نامگذاری نمایید.

۱۰- خطی را بکشید و آن را (س م ) بنامـید و روی آن نقطه ای را درون نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامـید و از نقطه (ص) ۴ نیم خط کـه خط (س م) را قطع کند بکشید و آنـها را نامکذاری نمایید.

۱۱-در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

= 310+(296-945) =(۸۵۲-۱۰۵۴)-۳۵۲۱

۱۲-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی سلماس ۹۸ نفر مـی باشد . شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی کـه از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول مـی باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر مـی باشد.

۱۳-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریـال مـی باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ ریـال و دومـی ۱۸۰۰۰ریـال باشد پول نفر سوم چند ریـال مـی باشد؟

۱۴-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمـی و کوچکترین عدد پنج رقمـی را بدست آورید.

۱۵-فاصله بین دوشـهر سلماس که تا ارومـیه ۸۵ کیلو متر هست . دوچرخه سواری درون ساعت اول ۲۲ کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس بـه طرف ارومـیه طی مـی کند . چند کیلومتر دیگر مانده که تا به شـهر ارومـیه برسد؟

۱۶-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی سلماس ۱۸۶ نفر مـی باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان چند دانش آموز دارند؟

۱۷- بـه نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............مـی گویند؟

۱۸-زاویـه بزرگتر از زاویـه راست را زاویـه ................و زاویـه کوچکتر از زاویـه راست را زاویـه.............مـی گویند؟

۱۹-برای تشخیص درست زاویـه از وسیله ای بـه نام ..............استفاده مـی کنیم.

۲۰- با استفاده از خط کش و پرگار زاویـه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید.

۲۱-پاسخ ضرب های زیر را بـه کمک جمع مانند مثال بدست آورید.

۲۴=۶+۶+۶+۶ ۲۴=۴X۶

X۳= ۴X۸ = ۷X۳

۲۲=در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

۵×(......×۳)=(۵×۴)×۳ ......×.......=۸×۵ ......×.......=۱×۹

......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲ (۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

۲۳-مانند نمونـه تساوی را کامل کنید. ۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)

=۵×(۴+۶)

=(۸+۹)×۳

۲۴-برای ضرب ۶×۴ شکل بکشید.

۲۵-هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

( ) ......=۹×۸ ( ) ۴۲= ۶×......

( ) ۶۳=......×۷ ( ) ۶۴=.......×۸

۲۶-حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

.........=۸ : شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی ۴۸ .........=۶: ۵۴ ........=۴ : ۲۴ ..........= ۷ :۴۹

........=۵ : ۴۵ .........=۳ : ۱۸ ..........=۹ : ۳۶ .........= ۶ : ۳۶

۲۷-حاصل ضرب های زیر را بدست آورید.

=۴۲ × ۶ = ۷ × ۶۲ = ۳ × ۱۴ = ۹ × ۶۸ = ۷ × ۳۴

= ۴ × ۱۲۳۴ = ۲ ×۲۲۳۳۴ = ۸× ۳۷۴۵ = ۵ × ۱۳۸۷

۲۸-اتوبوسی درون راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی مـی کند این اتوبوس درون پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

۲۹-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها ۶۵۰۰ ریـال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریـال پول حتما بپردازد؟

۳۰-مدرسه راهنمایی شـهید سولدوزی سلماس ۳ طبقه دارد کـه در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده هست . اگر درون هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول بـه تحصیل باشد درون این مدرسه چند نفر دانش آموز درس مـی خوانند؟

۳۱-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی و ۴ کیسه گندم ۵۰ کیلویی بار حمل مـی کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل مـی کند؟

۳۲-ماشینی درون هر ساعت ۹۵ کیلو متر راه طی مـی کند .این ماشین درون ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

۳۳- حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

= ۱۰۰×۵۶۸ =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴ = ۱۰ × ۱۰۰ = ۱۰۰ × ۳۲۰

= ۳۰۰ × ۲۴۵۱ = ۸۰ × ۶۵۲ = ۲۰۰۰×۲۳۴۵ =۵× ۲۸۱

۳۴-محصول سیب یک باغدار درون سلماس ۵۰۰۰ کیلو گرم مـی باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی ۴۵۰۰ریـال بفروشد چند ریـال پول حتما بگیرد؟

۳۵-وزن علی ۲۲ کیلو گرم مـی باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

۳۶-کلاس پنجم دبستان سعدی ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

۳۷-برای ضرب ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

۳۸-کتابفروشی به منظور مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری بـه قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریـال مـی خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریـال حتما بپردازد؟

۳۹-باغداری درون شـهر سلماس ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز بـه قیمت ۴۵۰۰ ریـال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد بـه قیمت ۲۰۰۰ریـال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریـال دریـافت کرده است؟

۴۰-قیمت یک مداد درون یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریـال مـی باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی درون این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ ریـال بیشتر هست .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریـال مـی باشد؟

۴۱-در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز بـه این اردوگاه آمده اند .آیـا چادر هایی کـه برپا شده هست برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

۴۲-درخت هلویی درون باغ پدر مـهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو هست .اگر بخواهد همـه هلو ها را بـه قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریـال بفروشد .چند ریـال حتما به او بپردازند؟

۴۳-در یک کار گروهی درون کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ بـه قیمت هر برگ ۱۰۰ریـال و مقوا ۲برگ بـه قیمت ۳۰۰ ریـال و چسب رازی ۴ عدد بـه قیمت ۱۵۰۰ ریـال و کاغذ رنگی ۱۲عدد بـه قیمت ۵۰۰ ریـال خرید. علی به منظور خرید این وسایل چند ریـال حتما بپردازد؟

۴۴-مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریـال مـی باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریـال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن چند ریـال پول دارد؟

۴۵-محصول خرمای یک نخل درون جهرم ۳۰۰ کیلو گرم مـی باشد .قیمت محصول این درخت از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر مـی شود؟

۴۶-دو خط کـه زاویـه بین آنـها راست باشد دو خط .................مـی نامند؟

۴۷-دوخط متقاطع چگونـه بر هم عمود مـی شوند؟

۴۸- خطی بـه اندازه ۴ سانتی متر بصورت افقی کشیده وآن را (د-م) بنامـید.در فاصله دو سانتی متر درون بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامـیدو از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

۴۹-خط عمود مصف چه نوع خطی است؟

۵۰-خطی بـه اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

۵۱-یک پاره خط چند که تا عمود منصف مـی تواند داشته باشد؟

۵۲-ضرب های زیر را انجام دهید. =۲۳×۸۴ =۵۲×۱۲۳ =۲۸×۶۳

=۴۳×۷۸۵ =۳۴×۲۵۸ =۳۴×۷۵۳ =۶۹×۱۲۸

=۱۲۵×۳۲۶ =۱۵۰×۴۲۶ =۲۳۰×۱۵۹ =۴۵۸×۲۴۳۵

۵۳-صدا درون هر ثانیـه مسافتی درون حدود ۳۴۰ متر طی مـی کند. درون ۱۵ ثانیـه چه مسافتی را طی مـی کند؟

۵۴-قلب یک کودک درون هر دقیقه ۱۱۵ بار مـی زند. قلب او درون هر ساعت چند بار مـی زند؟

۵۵-محصول گندم یک کشاورز سلماسی ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمـی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

۵۶-زمـین درون مسیر خود بـه دور خورشید، شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی درون هر ثانیـه ۳۰ کیلو متر طی مـی کند. درون ۲۵ ثانیـه زمـین چند کیلو متر طی مـی کند؟

۵۷-خطی کـه بر پاره خطی عمود باشد و آن را بـه دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامـیده مـی شود.

۵۸-از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم مـی توان رسم کرد؟

-یک خط -دوخط -سه خط -نمـی توان خط عمود رسم کرد

۵۹-محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

۶۰-ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمـی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمـی را حمل مـی کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است.

۶۱-در باغی ۴۵۰کیلو هلو بـه قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین ۷۴۰ کیلو گلابی بـه قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریـافت کرده است.

۶۲-قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان هست و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر مـی باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

۶۳-محصول زرد آلوی یک کشاورز درون آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو مـی باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر مـی شود؟

۶۴-هر مثلثی کـه یک زاویـه قائمـه داشته باشد چه نامـیده مـی شود؟

-متساوی الاضلاع -قائم الزاویـه -متساوی الساقین

۶۵-دو خطی را کـه فاصله آنـها درون تمام نقاط یکسان باشد چه نامـیده مـی شود؟

-دو خط متقاطع -دو خط موازی -دو خط عمود بر هم

۶۶-به هر چهار ضلعی کـه فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه مـی گویند؟

-مربع متوازی الاضلاع ذوزنقه

۶۷-در مثلث قائم الزاویـه بـه ضلع رو بـه روی زاویـه قائمـه ................. مـی گویند.

۶۸-هر مثلثی کـه یک زاویـه آن راست (قائمـه ) باشد مثلث................... نامـیده مـی شود.

۶۹-به هر چهر ضلعی کـه فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................مـی نامند.

۷۰-وتر ضلع روبه روی زاویـه قائمـه درون مثلث .......................مـی باشد.

۷۱-یک خط بکشید و در بالای آن درون فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی بـه موازی خط کشیده شده بکشید.

۷۲-یک مثلث قائمـه بکشید کـه اندازه ضلعهای زاویـه قائمـه آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

۷۳-ذوزنقه ای رسم کنید کـه طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۷۴-ذوزنقه ای رسم کنید کـه یکی از زاویـه های آن قائمـه باشد.

۷۵-برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید. =۶×(۴×۳)

۷۶-ضرب و تقسیمـهای زیر را انجام دهید.

۶۳=۷×..... ۵۶= ۸ × ..... ۷۲ = ۹×..... ۴۸= ......×۶

.....=۷ : ۶۳ ......=۸:۵۶ .....=۹ : ۷۲ ......=۶ : ۴۸

۷۷- با توجه بـه درستی تقسیم درون جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

۱۲۳=۳+(۱۲×۱۰)

-خارج قسمت:............

-مقسوم:................

-باقی مانده:...............

-مقسوم علیـه:...............

۷۸-اگر مقسوم و مقسوم علیـه تقسیمـی را ۴ برابر کنیم مقدار خارج قسمت آن چه تغییری مـی کند؟

-تغییر نمـی کند -۲ برابر مـی شود -نصف مـی شود

۷۹-اگر بخواهیم ۶ بسته ۱۲ تایی مداد را بین ۸ نفر بطور مساوی تقسیم کنیم بـه هر نفر چند مداد مـی رسد؟

۸۰-اگر مقسوم علیـه تقسیمـی ۵ باشد کدام یک از اعداد زیر نمـی تواند باقی مانده آن تقسیم باشد؟

الف: ۳ ب: ۲ ج:۱ د: ۶

۸۱-اگر ۷۵ دفتر را بخواهیم بـه دسته های ۵ تایی تقسیم کنیم چند دسته مـی شود؟

۸۲-اگر ۹۸ شاخه گل را بـه ۲ دسته مساوی تقسیم کنیم هر دسته .............ده تایی و .........یکی مـی شود.

۸۳-در تقسیم همـیشـه باقی مانده ................مقسوم علیـه مـی باشد.

۸۴-قیمت ۸ کیلو گرم پرتقال ۵۶۰۰۰ ریـال مـی باشد قیمت هر کیلو پرتقال چند ریـال است؟

۸۵- ۵۷ نفر از دانش آموزان دبستان سعدی بـه اردو رفتند اگر بخواهند به منظور هر ۸ نفر یک چادر تهیـه کنند حداقل چند چادر به منظور آنـها لازم مـی باشد؟

۸۶-محمد مطالعه کتاب داستانی را کـه ۵۶ صفحه داشت درون یک هفته تمام کرد او درون هر روز چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

۸۷-یک اتومبیل درون مدت ۶ ساعت ۵۱۰ کیلو متر راه طی مـی کند . این ماشین درون هر ساعت چند کیلومتر راه طی مـی کند؟

۸۸-باغداری درون سلماس ۱۲۶۵ کیلو گرم سیب را درون جعبه های ۲۳ کیلو گرمـی بسته بندی کرد .او چند جعبه سیب خریده است؟

۸۹-مسافت سلماس تهران ۸۲۵ کیلو متر هست اتوبوسی این مسافت را درون ۱۱ ساعت طی مـی کند این اتوبوس درون هر ساعت چند کیلو متر راه طی کرده است؟

۹۰-یک خراط گیلانی روزی ۷ گلدان چوبی مـی تراشد. به منظور تراشیدن ۵۶ گلدان چند روز حتما کار کرد؟

۹۱-یک کارگاه مجسمـه سازی درون منطقه اسلام آباد سلماس روزانـه ۹ مجسمـه بزرگ درست و بعد از رنگ آمـیزی آنـها را بـه قیمت ۴۵۳۰۰تومان مـی فروشد . قیمت هر مجسمـه بطور متوسط چند تومان مـی باشد؟

۹۲-ماشینی فاصله سلماس که تا زنجان را کـه ۴۸۵کیلو متر مـی باشد درون طی ۷ ساعت طی مـی کند حساب کنید این ماشین درون هر ساعت چند کیلومتر راه طی مـی کند؟

۹۳-علی بعد از وارد شسدن بـه یک کتابفروشی با ۵۴۰۰تومان پول ۹ جلد دفترچه خرید . قیمت هر جلد دفترچه چند تومان مـی باشد؟

۹۴-باغداری ۲۴ جعبه سیب کـه هر کدام ۲۰ کیلو گرم بود بـه ۱۲ خانوار بی بضاعت بطور مساوی اهدا کرد. بـه هر خانوار چند کیلو سیب رسیده است؟

۹۵-حسین بـه مـیدان مـیوه و تره بار رفته ویک جعبه پرتقال کـه ۱۶ کیلو گرم بود خرید و بابت آن ۱۰۴۰۰ تومان پول داد . حسین هر کیلو پرتقال را چند تومان خریده است؟

۹۶-دانش آموزان دبستان سعدی به منظور خرید پوشـه کار ارزشیـابی توصیفی این دبستان مبلغ ۱۳۵۰۰۰تومان کمک کرده اند کـه با این مبلغ مـی توان ۹۰ پوشـه کار خرید. قیمت هر پوشـه کار چند تومان مـی باشد؟

۹۷-چهار نفر باغدار روی هم۴۸۲۵۶متر زمـین زراعی دارند .اگر اینـها بخواهند زمـین های خودشان را بین خودشان تقسیم کنند بـه هر کدام چند متر زمـین مـی رسد؟

۹۸-به هر چهار ضلعی کـه ضلعهای روبروی آن با هم موازی باشد .........................مـی نامند.

۹۹-در هر متوازی الاضلاع ضلعهای روبرو باهم ...............و..................هستند.

۱۰۰-در هر متوازی الاصلاع قطرها همدیگر را ....................مـی کنند.

۱۰۱-تفاوت بین مستطیل و متوازی الاضلاع چیست؟

۱۰۲-با استفاده از خط کش و پرگار متوازی الاضلاعی رسم کنید کـه اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۰۳- با استفاده از خط کش متوازی الاضلاعی رسم کنید کـه اندازه دو قط آن ۳ و ۵ سانتی متر باشد.

۱۰۴-هر مستطیل یک متوازی الاضلاع هست که زوایـه های آن ....................مـی باشد.

۱۰۵-در مستطیل قطرها باهم ................ولی درون متوازیـالاضلاع قطرها بر هم ......................نیستند.

۱۰۶-با استفاده از خط کش و پرگار مستطیلی رسم کنید کـه اندازه های دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۰۷-واحد اندازه گیری مایعات .....................است.

۱۰۸-یک مستطیل بـه دلخواه رسم کنید کـه تمام ضلعهای َآن باهم برابر باشد. نام دیگر این شکل چیست.

۱۰۹-در هر متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم ..........و ..........هستند.

۱۱۰-در هر متوازی الاضلاع زاویـه های روبرو با هم ....................هستندو هر قطر از..........قطر دیگرمـی گذرد.

۱۱۱-متوازی الاضلاعی رسم کنید کـه اندازه دو ضلع متوالی آنـها ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۱۲-متوازی الاضلاعی رسم کنید کـه اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۵ سانتی متر بوده و زاویـه قائمـه داشته باشد.

۱۱۳-متوازی الاضلاعی رسم کنید کـه اندازه دو قطر آن ۴ و ۶ سانتی متر باشد.

۱۱۴-در هر مستطیل اضلاع روبرو با هم .....................و.................و زاویـه های آن ............... وقطرها با هم ................وو هر قطر از .............قطر دیگر مـی گذرد.

۱۱۵- یکی از شباهتهای متوازی الاضلاع و مستطیل این هست که درون هر دو ..................روبرو با هم ......................و ..................هستند.

۱۱۶-تفاوتهای بین متوازی الاضلاع و مستیطل را بیـان کنید.

۱۱۷-واحد اندازه گیری مایعات ...................است.

۱۱۸-در هر لوزی ضلع های روبرو با هم .................و ..............هستند.زاویـه های روبرو با هم .............

وقطر ها همدیگر را...........مـی کنند وقطر ها بر هم .................

۱۱۹-به هر لوزی کـه زاویـه های آن قائمـه باشد ......................مـی گوییم. و به هر متوازی الاضلاعی کـه زاویـه های آن قائمـه باشد ....................مـی گویند.

۱۲۰-با استفاده از دوو خط عمود یک لوزی رسم کنید کـه طول قطر های آن ۶ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۲۱-یک لوزی رسم کنید کـه طول هر ضلع آن ۴سانتی متر باشد.

۱۲۳- قیمت یک مداد پیکاسو ۹۰ تومان هست با ۷۰۰ تومان پول حد اکثر چند مداد مـی توان خرید و چند تومان باقی خوهد ماند؟

۱۲۴-برای خ ۲۵ دفتر فانتزی ۱۵۰۰۰تومان پول پرداخت شده هست قیمت هر دفتر چند تومان مـی باشد؟

۱۲۵-کشاورزی ۳۲ جعبه سیب را بـه قیمت ۴۸۰۰۰تومان فروخت . این کشاورز هر جعبه سیب را چند تومان فروخته است؟

۱۲۶-علی درون ماه مبارک رمضان تمام قرآن را مـی خواند. قرآن علی ۶۹۶ صفحه دارد و او هر روز ۲۴ صفحه مـی خواند. او درون چند روز قرآن را تمام مـی کند؟

۱۲۷-اگر رقمـی کـه در عدد ۲۵۳۰ درون مرتبه ی مکانی کمتری قرار دارد
[شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 11 Jul 2018 04:59:00 +0000شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی

بررسی قسمت چهارم بازی 41148؛ افشاگری رازها - دیجیـاتو

مـهدی فنائی با 41148 توانست یکی از بزرگترین خواسته های بازیکنان ایرانی را برآورده کند؛ تاکنون چند بار پیش آمده هنگام تجربه بازی ویدیویی، شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی امـیدوار باشید که تا روزگاری هم ایرانی ها بتوانند چنین داستان های جذابی با زبان فارسی بـه نمایش بگذارند؟ 41148 عنوانی بود کـه با روایتی درگیر کننده و اتفاقات مرموز هر فردی را پای خود مـی نشاند. شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی بنابراین طبیعی هست ساخته فنائی را آغازی بر این ماجرا بنامـیم.

چندین سال از انتشار قسمت ابتدایی 41148 گذشته و تاکنون بازیکن ها توانسته اند سه اپیزود از این عنوان را تجربه کنند. شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی بـه واسطه نسخه ای از بازی کـه جهت بررسی از سوی توسعه دهنده به منظور دیجیـاتو ارسال شده، فرصتی یـافتیم که تا پیش از انتشار رسمـی، قسمت چهارم و پایـانی این عنوان را تجربه کنیم. اگر دوست دارید بدانید 41148 چه پیشرفت هایی داشته، با ما همراه باشید. بررسی قسمت قبلی را هم مـی توانید از اینجا بخوانید.

از دیدگاه داستانی، دو قسمت ابتدایی 41148 بیشتر ذهن مخاطب را با سوال های گوناگون مـی د. با این وجود، اپیزود سوم روند متفاوتی را پیش گرفت و کم کم گره های داستانی بـه دست های بازیکن ها باز شدند. بخش چهارم 41148 هم همـین گونـه است، با این تفاوت کـه اکنون عناصر بیشتری بـه داستانی اضافه شده و تنـها شاهد اتفاقات مرموز، خشن یـا انتقام جویـانانـه نیستیم.

شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی بررسی قسمت چهارم بازی 41148؛ افشاگری رازها - دیجیـاتو mimplus.ir

شخصیت های قدیمـی بـه قسمت چهارم باز خواهند گشت.

طبیعتا چنین چیزی مـی تواند جذابیت های داستان را افزایش دهد. همـین طور هم است. ولی متاسفانـه پرداخت نامناسب بـه بعضی اتفاقات توانسته که تا احساس همذات پنداری مـیان بازیکن و شخصیت ها را کاهش دهد. نکته جالب اینجاست با وجود این کـه به اعتقاد سازنده قسمت چهارم پایـان 41148 را رقم خواهد زد، اما بعضی سوالات هنوز پاسخ داده نشدند.

اپیزود پایـانی 41148 نقطه اوج هیجان داستانی بازی است. شک نکنید هنگام تجربه بازی پیش مـی آید که تا نسبت بـه بعضی اتفاقات واکنش نشان داده و شوکه شوید. جدا از این کـه ریتم سرعتی قسمت چهارم هم توانسته که تا به هیجانات بازی کمک شایـانی نماید. هنگام تجربه این اپیزود، هیچگاه گذر زمان را احساس نکرده و خود را درگیر اتفاقات موجود مـی کنید.

با این وجود، بعضی گره های داستانی را مـی توانید پیشتر حدس بزنید. بعد از آغاز درگیرکننده و مرموزی کـه دیدیم، انتظار داشتیم که تا داستان روند پیشرفت خود را ادامـه دهد. ولی تعداد اندکی از سوالات بـه کلیشـه ای ترین شکل ممکن پاسخ داده مـی شوند.

شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی بررسی قسمت چهارم بازی 41148؛ افشاگری رازها - دیجیـاتو mimplus.ir

اپیزود چهارم از قسمت سوم کوتاه تر هست اما همچنان از دو قسمتی ابتدایی طولانی تر خواهد بود. همچنین شاهد کات سین های بیشتری خواهید بود.

بخش پایـانی عنوانی اپیزودیک؛ یکی از بزرگترین انتظاراتی کـه بازیکن ها از عناوین چند قسمتی دارند این هست سازنده چگونـه توانسته داستان عنوان خود را بـه پایـان برساند. بگذارید از همـین ابتدا خیـال شما را راحت کنیم، پایـان 41148 خوب هست اما مـی توانست فراموش نشدنی باشد. شاید اگر دیـالوگ پایـانی با بیـان دیگری عنوان مـی شد، تاثیرگذاری بیشتری را مـی دیدیم.

گفتیم دیـالوگ، بیـایید بـه این بخش نگاهی بیندازیم. نمـی خواهیم بزرگ نمایی کنیم اما از منظر جمله هایی کـه نمایش داده مـی شود، 41148 شاهکار است. کافیست بـه هر وسیله ای کـه مـی بینید دست بزنید که تا سینا دیـالوگی را بـه کار و اطلاعاتی بـه شما دهد. جدا از این کـه به واسطه حضور کاراکتر خخخخ توانستیم عناصر طنز دنیـای تاریک 41148 را هم ببینیم. تمامـی این بخش ها دست بـه دست هم مـی دهند که تا ساخته فنایی را مظهر «توجه بـه جزییـات» بنامـیم.

همـین المان توانسته که تا پویـایی دنیـای 41148 را افزایش دهد. قسمت پایـانی هم این رویـه پیروی کرده هست اما بعضی دیـالوگ های داستانی کـه مـی شنویم بـه هیچ عنوان عمق کافی را ندارند. انگار سر کلاس دین و زندگی دوران کودکی یـا نوجوانی خود نشسته و فردی شما را راهنمایی مـی کند. دیـالوگ های بهتر مـی توانستند بـه گیرایی بیشتر اتمسفر و جذابیت داستان کمک شایـانی نمایند.

شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی بررسی قسمت چهارم بازی 41148؛ افشاگری رازها - دیجیـاتو mimplus.ir

یکی از بزرگترین المان های مثبت 41148 بـه حضور معماهایی باز مـی گردد کـه با داستان و اتفاقات بازی گره خورده اند. ساخته اپیزودیک 41148 پا را از استاندارهای داخلی فراتر گذاشته و همسطح با عناوین جهانی حرکت مـی کند.

گیم پلی قسمت پایـانی راه اپیزود سوم را طی کرده است؛ همان گستردگی را مـی بینید. از حضور معماهای گوناگون گرفته که تا QTE و چالش های متفاوت همگی بـه بخش پایـانی 41148 بازگشته اند. البته همچنان پازل ها بـه سادگی گذشته بوده و چه بسا به منظور بعضی بازیکن ها ساده تر هم باشند.

همـیشـه از دیدگاه تکنیکی و هنری 41148 را  ستایش کرده ایم. جالب اینجا بود با انتشار هر قسمت مـی دیدیم کـه نسبت بـه گذشته بازی پیشرفت هایی داشته و بهتر مـی شود. اپیزود پایـانی اوج زحمت های مـهدی فنائی است. نورپردازی و رنگ بندی استثنایی بوده و اتمسفر محیط بازیکن را مـی بلعد. حضور افکت های نوری گوناگون هم موجب شده که تا 41148 بسیـار زیباتر بـه نظر برسد.

موزیک نقش مـهمتری را درون قسمت پایـانی ایفا مـی کند. حضور موسیقی درون پس زمـینـه بعضی اتفاقات توانسته که تا ارتباط بهتری مـیان مخاطب و ایجاد نماید. خود ترک ها هم شنیدنی هستند. درون مجموع حتما بگوییم 41148 با قسمت پایـانی خود توانست جایگاهش بـه عنوان بهترین بازی ماجراجویی ایرانی را تثبیت کرده و کلاسی درسی به منظور سازندگان ایرانی باشد. امـیدواریم که تا شاهد آثار بیشتری از سوی مـهدی فنائی باشیم.

شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی بررسی قسمت چهارم بازی 41148؛ افشاگری رازها - دیجیـاتو mimplus.ir 41148:4 قیمت: 3000 تومان سازنده: مـهدی فنائی سیستم عامل: اندروید حجم: 34.8 مگابایت

شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی بررسی قسمت چهارم بازی 41148؛ افشاگری رازها - دیجیـاتو
[شکل های مخفی هنر چهارم ابتدایی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 04 Jul 2018 02:44:00 +0000