کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم

کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها | کد های پیشواز بایگانی - محسن چاوشی | رسانـه هوادارن محسن ... | تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ... | تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود | آهنگ زیبای مـیشـه ضامنم بشی امام رضا با صدای غلامرضا صنعتگر |

کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم

آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها

آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی تمام کد آوا های انتظار همراه اول آهنگ های حمـید علیمـی آهنگ پیشواز حمـید علیمـی مداح محبوب ایران .

حمـید علیمـی یکی از محبوب ترین مداحان ایران مـی باشد کـه با صدای گرم خود درون مناسبت های مختلف مردم عزیز ایران را پرشور مـیکند .

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

78479 گوهر ناب علی کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

10253 آقای من حسین کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir 10252 مناجات امام حسین 3 کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir 10251 مناجات امام حسین 2 کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir 10250 مناجات امام حسین 1 کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها mimplus.ir

. کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم . کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم ، کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم

کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم آهنگ پیشواز همراه اول حمـید علیمـی / تمام کدها
[کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 17:11:00 +0000کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم

کد های پیشواز بایگانی - محسن چاوشی | رسانـه هوادارن محسن ...

آواهای انتظار محرم محسن چاوشی به منظور ایرانسل ، کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم همراه اول و رایتل

آهنگ های ظهر عطش و غدیر خون

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم کد های پیشواز بایگانی - محسن چاوشی | رسانـه هوادارن محسن ... کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم mimplus.ir

. کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم : کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم

کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم کد های پیشواز بایگانی - محسن چاوشی | رسانـه هوادارن محسن ...
[کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 04 Jul 2018 04:18:00 +0000کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم

تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ...

کامل ترین و جامع ترین کد های آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی به منظور اولین بار از رسانـه هواداران محسن چاوشی ” چاوشی فنس Chavoshi Fans “

برای مشاهده کدهای پیشواز بـه ادامـه مطلب رجوع کنید …

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ... کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم mimplus.ir

کدهای پیشواز همراه اول آلبوم امـیر بی گزند

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ... کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم mimplus.ir کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ... mimplus.ir

کد های پیشواز آهنگ های سریـال شـهرزاد

خداحافظی تلخ

۲۲۱۲۶۸۰ بـه خداحافظی تلخ تو۲۲۱۲۶۸۱ با چراغی همـه جا گشتم۲۲۱۲۶۸۲ خاطرات تو و دنیـای مرا

………………………………………………

ماه پیشونی

۲۲۱۲۶۷۵ مـیون این همـه سرگردونی دل من گرفته۲۲۱۲۶۷۶ خندهامو با تو از نو ساختم۲۲۱۲۶۷۷ ای گل بهارم دشت لاله زارم قلب داغ دارم

………………………………………………

افسار ( نـه )

 ۲۲۱۲۶۵۶ گفته بودم بی تومـی مـیرم۲۲۱۲۶۵۷ قصد رفتن کرده ای۲۲۱۲۶۵۸ سخت مـی گیری بـه من

………………………………………………

شـهرزاد ( دل مغموم)

۲۲۱۲۶۵۳ – تو رو از دور دلم دید اما۲۲۱۲۶۵۴ – آه ای دل مغموم آروم باش آروم۲۲۱۲۶۵۵ – نیستی اما هنوزم کنارمـی

………………………………………………

کجایی

۲۲۱۲۶۴۵ – یـه پاییز زرد و زمستون سرد و۲۲۱۲۶۴۶ – یـه دنیـا غریبم ، کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم کجایی عزیزم………………………………………………به رسم یـادگار

۲۲۱۲۶۴۷ – نشد با شاخه هام ، بغل کنم تو رو۲۲۱۲۶۴۸ – قدیما هرگلی ، شناسنامـه داشت۲۲۱۲۶۴۹ – تو داری از خودت ، فرار مـیکنی………………………………………………همخواب

۲۲۱۲۶۵۰ – دلتنگم و با هیچکسم مـیل سخن نیست۲۲۱۲۶۵۱- پیش تو بسی از همـه خوارترم من۲۲۱۲۶۵۲ – بر بیی من نگر و چاره من کن

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ... mimplus.ir

کد های آلبوم پاروی بی قایق

دزیره ۳۳۱۷۸۱۹

قهوه قجری۳۳۱۷۸۲۰

جز ۳۳۱۷۸۲۱

تفنگ سرپر ۳۳۱۷۸۲۲

خواب ۳۳۱۷۸۲۳

پاروی بی قایق ۳۳۱۷۸۲۴

یـه خونـه کوچیک ۳۳۱۷۸۲۵

کلنجار ۳۳۱۷۸۲۶

یوسف ۳۳۱۷۸۲۷

وصیت ۳۳۱۷۸۲۸

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ... mimplus.ir

کد های پیشواز ایرانسل آلبوم من خود آن سیزده ام

غلط کردم غلط  ۷۷۱۱۲۸۹دل بـه داغش مبطلا کردم خطا کردم خطا.غلط کردم (۲) ۷۷۱۱۴۵۸تکیـه کردم بر وفای او غلط کردم غلط.غلط کردم (۳) ۷۷۱۱۴۵۹از به منظور خاطر اغیـار خوارم مـی کنی.غلط کردم (۴) ۷۷۱۱۴۶۱روزگاری آنچه با من کرد استغنای تو..کو بـه کو ۷۷۱۱۲۹۰کار دلم بـه جان رسد کارد بـه استخوان رسدکو بـه کو (۲) ۷۷۱۱۴۶۲دوش چه خورده ای دلا راست بگو..کو بـه کو (۳) ۷۷۱۱۴۶۳با کـه حریف بوده ای بوسه ز کـه ربوده ایکو بـه کو (۴) ۷۷۱۱۴۶۴هین کژو راست مـی روی باز چه خورده ای بگورمـیدیم ۷۷۱۱۲۹۱از سر کوی تو با دیده ی تر خواهم رفت..رمـیدیم (۲) ۷۷۱۱۴۶۵ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیمرمـیدیم (۳) ۷۷۱۱۴۶۶دل نیست کبوتر کـه چو برخواست نشیندرمـیدیم (۴) ۷۷۱۱۴۶۷رم صید خود از آغاز غلط بود..نگار ۷۷۱۱۲۹۲نگار تازه خیز من کجایی آی کجایی

نگار (۲) ۷۷۱۱۴۶۸بمـیرم که تا تو چشم تر نبینی

نگار (۳) ۷۷۱۱۴۶۹تو دوری از برم دل درون برم نیست

نگار (۴) ۷۷۱۱۴۷۰نفس درون ی عاشق رسیده آی رسیده

ستمگر ۷۷۱۱۲۹۳از تو بگذشتمو بگذاشتمت با دگران

ستمگر(۲) ۷۷۱۱۴۷۱برو ای یـار کـه ترک تو ستمگر کردم

ستمگر(۳) ۷۷۱۱۴۷۲به خدا کافر اگر بود بـه رحم آمده بود

ستمگر(۴) ۷۷۱۱۴۷۳حیف از آن عمر کـه دز پای تو من سر کردم

ستمگر(۵) ۷۷۱۱۴۷۴در غمت داغ پدر دیدمو چون درر یتیم

شیر مردا ۷۷۱۱۲۹۴شیرمردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان

شیر مردا (۲) ۷۷۱۱۴۷۶چون ملک ساخته خود را بـه پرو بال دروغ

شیر مردا (۳) ۷۷۱۱۴۷۷

من خود آن سیزدهم۷۷۱۱۲۹۵سیزده را همـه عالم بـه در امروز از شـهر

من خود آن سیزدهم (۲) ۷۷۱۱۴۷۸پیـانو..تو از آن دگری رو کـه مرا یـاد تو بس

من خود آن سیزدهم (۳) ۷۷۱۱۴۷۹یـارو همسر نگرفتم کـه گرو بود سرم

قراضه چین ۷۷۱۱۲۹۶۰ای عاشقان ای عاشقان آن کـه بیند روی او

قراضه چین (۲) ۷۷۱۱۴۸۰اشراف زاده(نیـاز نیم شبی..)شاهان همـه مسکیتن او

قراضه چین (۳) ۷۷۱۱۴۸۱شروع موسیقی و قسمت ابتدایی اجرا

بهرام گور۷۷۱۱۲۹۷آن قصر کـه جمشید درون او جام گرفت..

٧٧١١۴٨٢ بهرام گور ۲بهرام کـه گور مـی گرفتی همـه عمر..٧٧١١۴٨۳

بهرام گور ۳چند ثانیـه موسیقی..آن قصر کـه جمشید…٧٧١١۴٨۴ بهرام گور بی کلام ۱از ۱:۵۰ قطعه ی اصلی٧٧١١۴٨۵

بهرام گور بی کلام ۲ثانیـه های پایـاینی بعد از اجرای خواننده٧٧١١۴٨۶ بهرام گور بی کلام ۳از ۳:۲۷ قطعه ی اصلی

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ... mimplus.ir

مـیگه دوسم نداره ( از ابتدای آهنگ ) ۳۳۱۷۶۹۷

این بود زندگی ۲۲۱۲۳۷۸

ابرای پاییزی –  ۲۲۱۲۳۳۱عروس من- ۲۲۱۲۳۳۲گل سر- ۲۲۱۲۳۳۳کم تحمل- ۲۲۱۲۳۳۴کم تحمل.قطعه۱ – ۲۲۱۲۳۳۵متاسفم- ۲۲۱۲۳۳۶متاسفم.قطعه۱- ۲۲۱۲۳۳۷نفس بریده- ۲۲۱۲۳۳۸پرنده- ۲۲۱۲۳۳۹پرنده.قطعه۱- ۲۲۱۲۳۴۰

 دیوار بی درون ۲۲۱۲۳۲۰( توی این خونـه پوسیدم خدایـا … )دیوار بی درون ۲ ۲۲۱۲۳۲۱( هی سر بـه راه تر … )بن بست ۲۲۱۲۳۲۲( درست از اولین باری کـه رفتی … )نخلای بی سر ۲۲۱۲۳۱۸( هنوزم شـهر من زیباست … )نخلای بی سر ۲ ۲۲۱۲۳۱۹( با اینکه دورم از شـهرم … )دوست داشتم ۲۲۱۲۳۰۶( تو این فکر بودم کـه با هر بهونـه … )دوست داشتم ۱ ۲۲۱۲۳۰۷( بـه تو فکر کردم بـه تو آره آره … )به آ ۲۲۱۲۳۰۳( آمد بهار جان ها ای شاخ تر بـه آ … )همسایـه ۲۲۱۲۳۰۴( دریـا واسه کشتی های بی سر نشین جا نداره )چشمـه ی طوسی ۲۲۱۲۳۰۵( توی هر ضرر حتما استفاده ای باشـه )لباس نو ۲۲۱۲۲۸۸( نـه هوای تازه و نـه لباس نو مـیخوام )سال نو یعنی تو ۲۲۱۲۲۸۹( سال نو یعنی تو وقتی از درون تو مـیای )

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ... mimplus.ir ٧٧١٧۴٨ ترنس بی کلام یـه شاخه نیلوفر٧٧١٧۴٩ یـه شاخه نیلوفر ۱(بدون تو سنگم کنار تو ابرم…(شروع آهنگ))٧٧١٧٢٧ یـه شاخه نیلوفر ۲(بدون تو سنگم کنار تو ابرم…(ترجیع بند))٧٧١٧۵۲ یـه شاخه نیلوفر ۳یـه حس گیح و سمج..همـیشـه همد..یـه شاخه نیلوفر بی کلام ۷۷۱۷۴۸۷۷۱۷۶۱ قله ی خوشبختیتو چنگ ابرای بهار..افتادمو درون نمـیام..٧٧١٧٢٨ قله ی خوشبختی ۲اونـهمـه کـه دلم برات بـه آب و آتیش زده بود..٧٧١٧۶۳ قله ی خوشبختی ۳(۳تار کوتاه)ازت مـیخواستم بمونی..بهت مـیگفتم..کجاست بگو بی کلام ۷۷۱۷۵۳۷۷۱۷۵۴ کجاست بگو ۲کجاست بگو اون کـه برات مـی مرده کو..تبریک بی کلام ۷۷۱۷۵۵۷۷۱۷۵۷ تبریک ۲دلی غمگین تر از دل من هم مگه هست۷۷۱۷۵۸ تبریک ۳به تو تبریک مـیگم کـه بیخودی توی ..۷۷۱۷۵۹ چراخاک بی حاصل بارون خورده..۷۷۱۷۶۰ چرا ۲ندونستی عاشقی چه رنگیـه..۷۷۱۷۶۴ هفته های تلخ من ۱هفته های تلخ من بوی تنـهایی من بوی تنـهایی مـیدن..۷۷۱۷۶۵ هفته های تلخ من ۲مرگ هر لحطه برام،قامتم آب شده…۷۷۱۹۹۶ هفته های تلخ من ۳وقتی نیستی دنیـا مثل زندونـه برام..۷۷۱۱۰۱۰ عصا ۱اگه شکسته پای من گریـه نکن عصای من۷۷۱۱۰۱۱  عصا ۲بخندو از خنده بگو از غم بازنده بگو۷۷۱۱۰۰۹ بغض بی کلام۷۷۱۱۰۰۸ بغض ۲چی بگم از کجا بگم دردمو با کیـا بگم۷۷۱۱۰۰۵ دلتنگیآهای همـیشـه و هنوز قلبم ..۷۷۱۱۰۰۶ دلتنگی ۲یـار قشنگ دلم بیـا کـه تنگ دلم …۷۷۱۱۰۰۷ دلتنگی ۳خنده رو از روی لبم گرفتی …۷۷۱۱۰۰۲ تو کـه نیستی ۱تو کـه نیستی غم غربت با منـه…۷۷۱۱۰۰۳ تو کـه نیستی ۲ای دل صابمرده باز تورو خواب..

۷۷۱۱۰۰۴ تو کـه نیستی ۴مـیدونستی پیش تو گیره دلم

۷۷۱۱۰۰۰ ناز ۱روح تو مریمـه چشم تو نرگسه…

ناز بی کلام  ۷۷۱۹۹۹

۷۷۱۱۰۰۱ ناز ۳وقتی کـه خاطره غمگینـه تو هنوز تو خونـه ی منـه..

۷۷۱۹۹۷ خاکستر ۱وقتی کـه رفتو منو از یـاد برد..

۷۷۱۹۹۸  خاکستر ۲با توام ای کـه آبرومو بردی..

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ... mimplus.ir٢٢١١١٣١ سنتوری.زخم زبونات

٢٢١١١٣٠ سنتوری.تنـهای بی سنگ صبور

٢٢١١١٢٩ سنتوری.رفیق من

٢٢١١١٢٧ سنتوری.گوشیو بردار

من با تو خوشم ۲۲۱۱۱۲۸

راه کربلا ٣٣١٨١٧

اسیری ٣٣١١٠١٠

بازار خرمشـهر ٣٣١١٠١١

بازار خرمشـهر.قطعه ۲ ٣٣١١٠١٢

بخون امشب ٣٣١١٠١٣

چهار دیواری ٣٣١١٠١۴

حراج ٣٣١١٠١٨

خنده ٣٣١١٠١٩

دریـاچه مرده ٣٣١١٠١۵

دل شوره ٣٣١١٠١۶

دور آخر ٣٣١١٠١٧

ژاکت ٣٣١١٠٢٢

ظهر عطش ٢٢١٧٢٢

غدیر خون ٢٢١٧١٧

کاشکی‌ ٣٣١١٢۵١

کی‌ بهت خندیده ٣٣١١٠٢٠

لولای شکسته٣٣١١٠٢١

ها  ٣٣١٢٨۶۴

 ب آ  ٢٢١٢٣٠٣

(مثل گنجیشکی کـه زیر برفا مونده..)٣٣١٢٨۶۵ ها قطعه ۲(رد چشمامو نگا کن دسامو بگیر تو دستات..)

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ... mimplus.ir

٣٣١٢٣٢٠ چمدون(چمدونمو دارم مـیبندم،با یـه طرح کهنـه از دلخوشیـام..)

٣٣١٢٣٢١ چمدون قطعه۲(چمدونمو حتما مـیبستم،واسه رفتن از همون روزی که..)

٣٣١٢٣٢٢ چمدون قطعه ۳(من با چمدونم آخر این جاده،منتظرت مـیشم..)

٣٣١٢٣٣۵ پروانـه ها(شال و کلاه کن آسمون خیسه..)

٣٣١٢٣٣۶ پروانـه ها قطعه۲( خیلی دلم گیره،خیلی گرفتارم..)

٣٣١٢٣٢٧ غیر معمولی(دوستی ساده ی ما غیر معمولی مـیشد..)

٣٣١٢٣٣٩ غیر معمولی قطعه۲(بین ما کی بیشتر عاشقه من یـا تو..)

٣٣١٢٣١٩ بوف کور(غباری کـه از تو نشسته روی قلبم..)

٣٣١٢٣١٨ بوف کور قطعه۲( دلم گرفته از دلم کـه از تو دوره..)

٣٣١٢٣٢۴ غم وشادی(توی این خرابه ی متروکه،تو کـه نیستی همـه چی مشکوکه..)

٣٣١٢٣٢۵ غم وشادی قطعه۲(ای غم و شادی من روح آبادی من..)

٣٣١٢٣٢۶ غم وشادی قطعه۳( من کـه از دوری تو دلتنگم،دست خالی با دلم مـیجنگم..)

٣٣١٢٣٣٠ حریص(بهم بگو از عشق تصور تو چیـه،وقتی کـه ….)

٣٣١٢٣٢٩ حریص قطعه۲(نخندو با خنده هات باز منو دلخور نکن..)

٣٣١٢٣٣۴ پرنده غمگین(نگو بهار چی شده پرنده ی غمگین…)

٣٣١٢٣٣٣پرنده غمگین قطعه۲(بگو چه مرگته کـه دوباره مـیخونی..)

٣٣١٢٣٣٨ زیبائی(از خودم مـیپرسم از چی نفرت داره…)

٣٣١٢٣٣٧ زیبائی قطعه۲( اما باز فک مـیکنم،شاید این تقدیره..)

٣٣١٢٣١٧ باد بادک های رنگی(بچه بودم غصه وبالم نبود،هیشکی حریف شوروحالم نبود..)

٣٣١٢٣٣٢کافه های شلوغ(تو غربت خونـه جز منـه دیونـه کی غصه ی تو رو خورد…)

٣٣١٢٣٣١ کافه های شلوغ قطعه۲(بازم اجازه بده بهت سلام کنم،نگو باهام قهری…)

٣٣١٢٣٢٣ دلم تنـهاس(تو مـیدونی،تو خیلی وقته مـیدونی،نمـیفهمـی،چه بی اندازه بی رحمـی..)کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ... mimplus.ir ۳۳۱۲۶۵۱: کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم امام رضا۳۳۱۲۶۵۷:پائیز۳۳۱۲۶۶۰: تنـها بودن۳۳۱۲۶۶۱: تنـها بودن قطعه ۲

۳۳۱۲۶۵۲: خیـانت

۳۳۱۲۶۵۳: خیـانت قطعه ۲

۳۳۱۲۶۵۸: سنگ صبور

۳۳۱۲۶۵۹: سنگ صبور قطعه ۲

۳۳۱۲۶۵۶: متاسفم

۳۳۱۲۶۵۴: من با تو خوشم

۳۳۱۲۶۵۵: من با تو خوشم ریمـیکس

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ... mimplus.ir

کد آهنگ پیشوار نفرین بـه جنگ (سلام بـه صلح)

٣٣١٣۶٧٩(ترجیع بند دوم درون پیشواز قرار گرفته)

واسه آبروی مردمت بجنگ (٢٢١١٩۵٠)

مـیون این پهلوونا هیچی با یـه برد احساس خوشبختی نکرد

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ... mimplus.ir٢٢١١۶٠٢ ( شب عیدی آسمون وقتی کـه مـی باره..)

 کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ... mimplus.ir

کدهای آهنگ پیشواز ایرانسل از آلبوم پرچم سفیدبه همراه متن و مشخص ورژن ها

مردم آزار ٣٣١٣٩٨٩(خیلی وقته حرفامو از چشات نمـیخونی..)

جوابم نکن ٣٣١٣٩٩٠(نذار زندگیم راحت از هم بپاشـه…)

جوابم نکن(۲) ٣٣١٣٩٩١(من از عشق چیزی نمـیخوام بـه جز تو ،صبوریم کمـه…)

خوان هفتصد ٣٣١٣٩٩٢(من ، حتما چیکار کنم منو باورت بشـه…)

با من بمون ٣٣١٣٩٩٣(شب بود خسته بودم چشامو بسته بودم…)

خواب بعد از ظهر ٣٣١٣٩٩۴(عشق چند قدم راهه از اتاق که تا ایوون..)

بگو مگو  ٣٣١٣٩٩۵(چشم تو دنبال کیـه حرف حساب تو چیـه …)

قطار ٣٣١٣٩٩۶(مسافرا شعرن تو برفو بارونی قطار قلب منـه….)

٢٢١٢٠٨٣  (۲)قطاردلت کـه مـی لرزید من با چشام دیدم..

٢٢١٢٠٨۴ قطار (۳)تو برف و بارونی..قطار قلب منـه

٢٢١٢٠٨۵ قطار (۴)بگو شب بخوابه من بیدارمپرچم سفید ٣٣١٣٩٩٧(زیر پرچم ۳ رنگ واسه پرچم سفید..)

تقاص ٣٣١٣٩٩٨(این قصه اول با غم شروع شده… تار)

هر روز پاییزه ٣٣١٣٩٩٩(آروم نمـیگیرم از دست زنجیرم..تا..من زیر آوارم)

کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم تمام کدهای آهنگ های پیشواز ایرانسل محسن چاوشی - محسن چاوشی ...
[کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم]

نویسنده و منبع: Mohammad Reza | تاریخ انتشار: Wed, 11 Jul 2018 20:37:00 +0000کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم

تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود

   کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود mimplus.ir  کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود mimplus.ir

    

 کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود mimplus.ir

آوای انتظار آهنگ مـیگه دوسم نداره از محسن چاوشی

اصلا نمـیتونم از کاراش سر درون بیـارم ( کد : کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم 66687 )

چیزی تو دلش نیست اما هی منو بـه هم مـیریزه ( کد : 66688 )

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود mimplus.ir

کاورهای آلبوم ( من و ما ) را بدون تگ تبلیغاتی

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود mimplus.ir  کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود mimplus.ir

گفت و گوی موسیقی فارس با محسن چاوشی

 به آنچه مـی خوانم، کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم اعتقاد دارم 

 کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود mimplus.ir کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود mimplus.ir

 منتشر شد

آهنگ جدید محسن چاوشی ( مـیگه دوسم نداره )

در قالب آلبوم گروهی با نام ( من و ما ) منتشر شد .

پوستر اختصاصی برای این آهنگ ،

برای دیدن سایز اصلی روی عزیر کلیک کنید

کاری از سعید بهشتی

  کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود mimplus.ir

شرکت پخش : تصویر دنیـای هنر / تصویر گستر پاسارگاد

تهیـه کننده : رامـین بصیرت نیـا

 

لینک دانلود آهنگ محسن چاوشی درون سایت قرار نخواهد گرفت

لطفا این آلبوم را فقط و فقط بـه صورت اورجینال تهیـه کنید

و از دانلود قطعات این آلبوم خودداری کنید که تا شاهد ادامـه انتشار

آلبومـهای گروهی که هم بـه نفع شنونده و هم خواننده کار هست باشیم .

در این آلبوم چهره های سرشناس موسیقی کـه عبارتند از : محسن چاوشی ، مرتضی پاشایی ،

رضا صادقی ، علی لهراسبی ، مـهدی یراحی ، شـهرام شکوهی ، سینا حجازی ، ایمان قیـاسی

به علاوه ی احسان حق شناس ، امـیر مسعود و عرفان معماری حضور دارند .

محسن چاوشی درون این آلبوم با قطعه ی ( مـیگه دوسم نداره ) حضور دارد ،

تنظیم این کار را خود چاوشی انجام داده و ترانـه آن را حسین صفا سروده و

آرش پاکزاد این کار را مـیو مستر کرده است  .

 همچنین چاوشی قطعه ی دریـا ( یکی از قطعات آلبوم پاروی بی قایق ) را بـه ایمان قیـاسی

واگذار کرده هست و چاوشی آهنگسازی و تنظیم این کار را انجام داده

و ترانـه آن از حسین صفا هست که درون این آلبوم آن را مـی شنویم .

 

در آینده نزدیک منتظر سری دوم این آلبوم هم باشید .

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود mimplus.ir کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود mimplus.ir   کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود mimplus.ir   کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود mimplus.ir

ایمان قیـاسی : از طرفداران چاوشی عذرخواهی مـیکنم .

برای خواندن مصاحبه جدید ایمان قیـاسی درون مورد آلبوم ( من و ما )

روی لینک زیر کلیک کنید 

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود mimplus.ir  کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود mimplus.ir 

نویسنده ابراهیم

. کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم . کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم

کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم تمام آهنگ پیشواز های چاوشی » چاوشی دانلود
[کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم]

نویسنده و منبع: Mohammad Reza | تاریخ انتشار: Fri, 29 Jun 2018 18:14:00 +0000کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم

آهنگ زیبای مـیشـه ضامنم بشی امام رضا با صدای غلامرضا صنعتگر

Reviewed by حمـید on Oct 18Rating:

Gholamreza Sanatgar – Mishe Zamenam Beshi Emam Reza

 

کدپیشواز همراه اول یـه دنیـا غریبم آهنگ زیبای مـیشـه ضامنم بشی امام رضا با صدای غلامرضا صنعتگر mimplus.ir

 

با عرض تبریک بـه مناسبت مـیلاد با سعادت هشتمـین اختر تابناک امامت و ولایت ، کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم حضرت علی ابن موسی الرضا علیـه السلام خدمت شما بینندگان عزیز سایت دانلودنشان ، درون این مطلب قطعه آهنگی بسیـار زیبا درون وصف این امام عزیز به منظور شما عزیزان آماده کرده ایم. کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم نام این کار مـیشـه ضامنم بشی امام رضا با صدای غلامرضا صنعتگر مـی باشد کـه بارها هم از تلویزیون پخش شده است. کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم این آهنگ با فرمت MP3 و با کیفیت عالی بوده کـه هم اکنون و در ادامـه مـی توانید آن را با لینک مستقیم از سایت دانلودنشاندریـافت نمایید.

 

اومدم که تا ببینم لحظه عاشق شدنوبه دلم افتاده بود صدا زدین آقا منودل تنـهامو آوردم با یـه دنیـا دلخوشیکمتر از آهو کـه نیستم مـیشـه ضامنم بشیـاومدم همسایـه های پاپرت رو دون بدمدلمو رو دست بگیرم که تا بهت نشون بدمروبروی گنبدت سجده کنم سلام بدمخسته نیستم اگه من از راه دوری اومدمبگم آفتابیو و عاشقم درست مثل جنوببا همون لهجه دریـایی کـه مـیدونی تو خوبمِ از سید مظفر بـه تو دخیل اَ بندُمنظرُم هَ بیـارُم یِتا کیسه گندمشاید کـه کفترانِت لایقُم بِدونِنحاجتی کـه اوم هَ بـه گوشت برسانِنتو چشمـه محبت مِ تشنـه نگاتُمتو کعبه امـیدی بـه هر دم نـه صداتماسم نازنینت که تا روی زبونِناون گدن مدائک لحظه اذانِنروبروت بی اختیـار دوباره زانو بمـیون گریـه بگم غریبو درون به درون منمتو رو شاهد بگیرم کـه با خدا حرف بزنیمـیدونم کـه دست رد باز بـه سینم نمـیزنیمـیدونم شفاعت بی منتت زبون زدهبه همـین امـید دلم بـه مشـهد تو اومدهتو کـه اسمت با غم نقاره ها روی لباستهمـه صحن طلات ردپای فرشته هاستدست خالی هیچکسی از درون خونت نمـیرهیـا رضا رضا مـیگم که تا قلبم آروم بگیرهیـا رضا رضا مـیگم که تا قلبم آروم بگیره

مطالب مرتبط : : کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم

کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم آهنگ زیبای مـیشـه ضامنم بشی امام رضا با صدای غلامرضا صنعتگر
[کدپیشواز همراه اول یه دنیا غریبم]

نویسنده و منبع: Mohammad Reza | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 12:14:00 +0000