شعر برای اسم معصومه

شعر برای اسم معصومه شعر نو معني اسم معصومـه - shereno.com | شعر نو هایی اسم معصومـه - shereno.com | اشعار زیبا به منظور ولادت حضرت معصومـه | شعر مـیلاد حضرت معصومـه (س) | ده شعر زیبا به منظور حضرت معصومـه (س) |

شعر برای اسم معصومه

شعر نو معني اسم معصومـه - shereno.com

گل و پروانـه

شاعر اسم مـهم نیست

در عمق دره ...

چه عظیم است،

پرواز یک پروانـه...

سکیتی هاراترجمـه:اسم مـهم نیست

گل یوگائو

نیمـه باز...

با چین های عمـیق

هیساجو سوگیتاترجمـه:اسم مـهم نیست

...

ضد جنگ

شاعر اسم مـهم نیست

انفجار آتش؛

هزاران گل درحال شکفتن

یـا گل سرخی تنـها...

رایـان موری

باید تمـیزش کنم...

خونـهای زیـادی، شعر برای اسم معصومه زنگار بر وجودت ساخته اند

چاقوی زیبای من!

مایکل مور

(ترجمـه شخصی اسم مـهم نیست)

...

برف

شاعر اسم مـهم نیست

نـه آسمانی هست ونـه زمـینی

دانـه های برف اما

هنوزمـی بارد

هاشین

ترجمـه:اسم مـهم نیست ...

امـید

شاعر اسم مـهم نیست

روزنامـه ی صبح

خوب و بد را پیشگویی مـی کند...

از رویش مـی گذرم

دیو مک کراسکی

تو یک غده داری

اما رویش اسم مگذار

قدرتش مـی بخشد

(مایکل مور)

ترجمـه:اسم مـهم نیست...

پرواز سپید

شاعر اسم مـهم نیست

هوا سوسو مـی زند

پروازی سپید

از حشره ای ناشناس

بوسون یوسابرگردان:اسم مـهم نیست ...

بادبادک

شاعر اسم مـهم نیست

بادباک شناور است

در گوشـه ای از آسمان

آنجا کـه دیروز شناور بود

بوسون یوسا

برگردان:اسم مـهم نیست ...

شب کوتاه تابستان

شاعر اسم مـهم نیست

شب کوتاه تابستان

قطره ی شبنم

بر پشت کرم پرموی درخت

بوسون یوسا

برگردان:اسم مـهم نیست ...

گل شمشاد

شاعر اسم مـهم نیست

خزه نجوا مـی کند

هر بار که

گلهای شمشاد مـی افتند

بوسون یوسا

برگردان:اسم مـهم نیست ...

بیدار بمان

شاعر اسم مـهم نیست

بیدار بمان!

مـی گوید:او اکنون خوابیده است

شب سرد پائیزی...

بوسون یوسا

برگردان:اسم مـهم نیست ...

مـی ند درون دایره

شاعر اسم مـهم نیست

چهار یـا پنج مرد مـی ند درون یک دایره

بالای سرشان،

ماه درصدد افتادن است

بوسون یوسا

برگردان:اسم مـهم نیست

ا ...

. شعر برای اسم معصومه . شعر برای اسم معصومه : شعر برای اسم معصومه
[شعر برای اسم معصومه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 09 Jul 2018 15:39:00 +0000شعر برای اسم معصومه

شعر نو هایی اسم معصومـه - shereno.com

تو مثل بوی نان درون کوچه هایی

شاعر مجتبی زین اوقلی

خواب چشمان تورا شاید زمانی دیده بودمـیا بـه یـادت جرعه هایم را نوشیده بودمآن نگاه مـهربانت را نگیری از نگاهمبی تو من مثل حبابی بی دفاع و بی پناهمدست گرمت را بـه روی صورتم دست نوازش ات را تکیـه گاهی کن به منظور درد و خواهشباز آهنگ صدایت مـی کند آرام جانمتا بـه خود امـید بخشم مـی توانم ، شعر برای اسم معصومه مـی توانممثل یک رنگین کمانی ، هر زمان باران بیـایدآن شکوه رنگهایت غم ز قلبم مـی زدایدچشم خود بگشای بر این آسمان بی ستارهتا بـه نور چشم تو ...

ای از نظرت مست شده اسم و مسما

شاعر مولوی

ای از نظرت مست شده اسم و مسما ای یوسف جان گشته ز لب‌های شکرخاما را چه از آن قصه کـه آمد و خر رفت هین وقت لطیفست از آن عربده بازآای شاه تو شاهی کن و آراسته کن بزم ای جان ولی نعمت هر وامق و عذراهم دایـه جان‌هایی و هم جوی مـی و شیر هم جنت فردوسی و هم سدره خضراجز این بنگوییم وگر نیز بگوییم گویید خسیسان کـه محالست و علالاخواهی کـه بگویم بده آن جام صبوحی تا چرخ بـه آید و صد زهره زهراهر جا ترشی ب ...

رفیقی بـه اسم سیگار

شاعر نازنین جمالی

شکایت مـی کنیونمـی دانیدهان من زمستانی را بـه دوش داردکه سیگارمدودکشـهمـیشـه روشنش بودهگرچه این روزهاپک های پیر منچشم هایم را مـی سوزاننداما نمـی دانممن نابینا شده امـیا سیگارم...

شکایت مـیکنی ونمـی دانیتمام دکه های شـهرمرا مـی شناسندوتورا کـه حالاجا نماز آب نکشیده ام راآب مـی کشیبا دست هاییکه این کاره اند.....!!!نمـیدانمحق باتوست یـا منکه سر دوراهی هاراه راست را نمـی رومچون شاید تمام راه های راستبا من چپ افتاده اندوعجیب ن� ...

با اسم علی زمـین بـه لرزش افتاد

شاعر سید محمد متولی

با اسم علی زمـین بـه لرزش افتاد

چشم دل شیعیـان بـه بارش افتاد

از یمن ورود او بـه دنیـای کنون

هر فتنـه ی مشرکان بـه چالش افتاد

پدر عزیزم،

*روزت مبارک*

روز پدر بر پدران عزیز و مرد هایی که

در آینده پدر مـی شوند ، مبارک باد. شعر برای اسم معصومه ...

اسم تو

شاعر معصومـه تاری وردی

هر لحظه عاشقم !نـه اینکه لحظه بـه لحظه عاشقم!!!باز نگویی کـه ام!!!مـینویسم اسم تو را و تو خط مـیزنی و دوباره مـینویسمت...عشق بازی مـیکنم با حرف وجودت...با لحظه سجودت...بهانـه نگیر اسم توست گر چه همنام تو بسیـار است!نرونرو نگو کـه ف........!!!!! ...

دومـین اصلاح سوگند نامـه

شاعر سید عباس مجابی

دومـین اصلاحیـه یسوگند نامـه

پس از حمد و ستایش بر خداوند تبارک و تعالیپیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر را بـه عموم خوانندگان وشاعران عزیز تبریک عرض نموده، قبولی طاعات و عباداتشما را از درگاه ایزد منان خواهانم.باید باستحضار برسانم کـه عزیزان زیـادی چون جنابان امـیری،فـتحی، الـبـرز، شـریفیـان، رزاقی راد و ... شعر برای اسم معصومه ایـرادات جـدی ونظرات خوبی ارائه نموده اند و از ابتدا هم هر آنچه داشته انددر کف اخلاص نـهاده اند، لکن حق� ...

سومـین اصلاحیـه ی سوگندنامـه

شاعر سید عباس مجابی

سومـین اصلاحیـه یسوگند نامـه

پس از حمد و ستایش بر خداوند تبارک و تعالیـاز محبت شما و زحمات شما سپاسگزارم. این اشعار آخرین اشعاری هست که تنظیم گردیده، بسیـاری از عزیزان پیرامون نواقص و کاستی ها زحمت کشیده اند که:1 – به منظور هر یک از شعرای محترم یک فایل اختصاصی، مفتوح گردیده است.2 – اشعار هر نفر بصورت انفرادی درون همان فایل اختصاصی قرار داده شده است.3 – کلیـه ی نظرات خود شاعر و عزیزان دیگر، درون همان فایل شعر شاعر جمع آوری شده است.4 – اساساً مثنوی ...

عاشورا...

شاعر معصومـه رمضانی علی اکبری

محرم تو را بـه یـاد چه مـی اندازد؟؟؟!!!عاشورا؟تشنگی؟!!دست هایی کـه برای بیعت دراز شد،امادست خیـانت بود!!!بر شانـه های مردم شـهر هنوز آوازه حماسه مردی استکه نـه از عطش گریستنـه از زخمنـه از خونوقتیـهای سرخ او مـی خشکدگریـه کار کمـی هست برای توصیف عطشوقتیـهای سرخ او مـی خشکدقلب ما تیر مـی کشد.......سکوتش فریـادیست جاری درون گوش زمانآری او مرد بودآزاده زیستتا بدانیم زندگی بـه هر قیمتی زیبا نیست.....معصومـه رمضانی علی اکبری (باران) ...

شـهدای گمنام

شاعر معصومـه رمضانی علی اکبری

(نثر)تقدیم بـه شـهدای هشت سال دفاع مقدس

ای شـهدای گمنام

ای غلطیده شدگان درون سرب های سرد و سنگین

ایـانی کـه درجنگ حیـات با شرف را مبادله کردید

و از شما پلاکی با سال ها سابقه حضور درون مـیدان جنگ و چفیـه ایی آغشته بـه خون بر جای مانده

ایـانی کـه شب های شما غریب ترین شب ها ی شام غریبان بوده است

به کدامـین گناه کشته شدید؟؟

بر مزار کدامتان بگرییم؟

من نمـیدانم شیمـیایی چیست

و زخم ترکش چقدر دردناک است

ولی مـیدانم اگر امروز درون آسایش زندگی مـی کن� ...

پایـان سوگندنامـه

شاعر سید عباس مجابی

آخرین بخش ازسوگند نامـه

پس از حمد و ستایش بر خداوند تبارک و تعالیضمن تقدیر و تشکر از همـه ی عزیزان و سایت شعر نو و همـه یـانیکه ما را یـاری داده اند و یـاری خواهند داد.مستدعیست از این بـه بعد هیچگونـه اضافه و تغییراتی درون فایل سوگندنامـه بـه وجود نخواهد آمد، هر چند شما عزیزان و همـه ی شاعران محترم، مـی توانند فقط درون اصلاح ابیـات، نظر دهند، لکن تصمـیم نهایی، درون همایش بزرگی کـه تاریخ تشکیل این جلسه متعاقباً اعلام خواهد گردید، اتخاذ خواهد شد و هرگونـه � ...

دارم امشب از غمت مقتل سرایی مـی کنم..

شاعر معصومـه بیرانوند

"مست اگر باشی درون آغوشت خدایی مـی کنم "عشق را از چشم مستت من گدایی مـی کنم....پیله ای پنـهانی ام! محبوس درون کنج قفـــــسمـی رسی پــروانـه ی دل را هوایی مـی کنم...یک نفـــس آواز مانده انتــــهای بییمـی رسم آنجا و آهنــــگ جدایی مـی کنم...باوفا مـی خواندمت، چشم امـیدم کور شــد!ناگهان یـاد " نـــــوایی ای نوایی.." مـی کنمدور باطل مـی گرد حریــــــم خانـه اتلااقل پیش نــــگاهت دلربایی مـی کنم...حکم تحریم مرا صـــادر از قلب خود!یـا نشــ ...

اسم اعظم

شاعر نسترن صمدپور

**شعری دروصف امـیرالمومنین علیـه السلام**

((اسم اعظم))

به دنبال تو مـی گردم،مـیان کوچه های شـهر،مـیان باغ ونخلستان،مـیان آیـه های درد،تو نبض بغض نشکفته،دل پرپر،تو هم پای، تمام لحظه های غربت مادر.

تو آغاز طلوع واژه ی اعلی،تو درون آغوش کعبه،وا شدی،حیدر.

تو دریـای خروشان،عمق طوفان،رعدبران،صاعقه،آذر.

تو هم پای پیمبر(صلی الله علیـه وآله)،در حراء،در جنگ ها،معراج،توصبح بی غروبی،عدل بی تکرار،مـهر یـار،حق روشن و،آن اولین باور.

تو � ...

به اسم "زن"

شاعر معصومـه نصیری

پر از خیـال واهیپر از اشکی و آهیبین بودن و رفتنموندی تو این دو راهی...غرورتو شکستنبه روت درارو بستناز خودتم بریدیتا ته خط رسیدیفرشته ی مـهربونمریم شیرین زبونبیی اندازه داشتیـه روزایی چاره داشتبه اسم زن اسیریمکه عاقبت بمـیریممریم مـیناییمپری دریـاییمدرد و غم اندازه داشتیـه روزایی چاره داشتبه اسم زن اسیریمکه عاقبت بمـیریم...............

...

حالا تمام شـهر نامت را بلد هستند...

شاعر معصومـه بیرانوند

هی قصه خواندم،شعر گفتم،گفت و گو کردم..."من بی تو پنـهان گریـه هایی درون گلو کردم"نور دو چشمانم ! نگاهی کن بانم...!هر چند عارف گشتم و نا دیده " هو" کردم...!روییده احساس من از تصویر چشمانتآیینـه ها را با دل خود رو بـه رو کردم...شادم کـه مـی آیی و مـی بینی بـه شوق توپس کوچه های عشق را هم رفت و رو...کردم

حالا تمام شـهر نامت را بلد هستنداز عابران نام و نشانت پرس و جو کردم...

زندانی چشم شما، آزاده ی محض است!جانا اسیری را برایت آرزو کردم...

معصو ...

برگرد بـه خانـه‌ی گمشده‌ات

شاعر معصومـه محمدی سیف

برگرد بـه خانـه‌ی گمشده‌ات

برگرد بـه خانـه‌ی گمشده‌اتبرگرد که تا معجزه را با چشمانت ببینیبی‌ باکانـه بـه دنبال خانـه‌ ام مـی‌ گردمباید آگاه باشم، که تا سبز شوم از رؤیـای با تو بودنآسایش زندگی را درون لابهپوشش الهی با عظمت، مـی‌ جویمحقیقت را بیدار مـی‌ کنم و با او همگام مـی‌شوم. از مـیان شاخه‌ های تردید عبور مـی‌ کنماز روی پل‌ های شکسته‌ی غرور و رخوت مـی‌ گذرمدر جستجوی کامـیابی روحم،از رکود لحظه‌ های پریشان غبارگرفته‌ ام، درون ژرفناک خاک کب� ...

: شعر برای اسم معصومه
[شعر برای اسم معصومه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 13 Jul 2018 04:14:00 +0000شعر برای اسم معصومه

اشعار زیبا به منظور ولادت حضرت معصومـه | شعر مـیلاد حضرت معصومـه (س)

شعر به منظور اسم معصومـه اشعار زیبا بـه منظور ولادت حضرت معصومـه | شعر مـیلاد حضرت معصومـه (س) mimplus.irاشعار زیبا به منظور ولادت حضرت معصومـه

شعرهای زیبا بـه مناسبت مـیلاد حضرت معصومـه (س) و روز را درون اینجا بخوانید.

دخت موسى و اخت الرضا خيرمقدمخيرمقدم، شعر برای اسم معصومه خيرمقدم، خيرمقدم، خيرمقدم

حضرت معصومـه بدنیـا خيرمقدمپیک شادى رسد از سما بر زمـین

تا دهد مژده بر جمله مسلمـینمرغ جان را بود نغمـه اى دلنشین

کرده این ایت حق نما خيرمقدمخيرمقدم، خيرمقدم، خيرمقدم، خيرمقدم

حضرت معصومـه بدنیـا خيرمقدمگوهرى کز شرف جلوه کوثر است

فروغ دیده موسى ابن جعفر استدخت فرخنده زهراى اطهر است

روشنى بخش بیت الولا خيرمقدمخيرمقدم، خيرمقدم، خيرمقدم، خيرمقدم

حضرت معصومـه بدنیـا خيرمقدمآنکه قبرش بـه قم سنگر عصمت است

بهر ایرانیـان باعث رحمت استما همـه ی ریزه خوار، او ولى نعمت است

مظهر عصمت کبریـا خيرمقدمخيرمقدم، خيرمقدم، خيرمقدم، خيرمقدم

حضرت معصومـه بدنیـا خيرمقدم

شعر به منظور اسم معصومـه اشعار زیبا بـه منظور ولادت حضرت معصومـه | شعر مـیلاد حضرت معصومـه (س) mimplus.ir

اشعار ولادت حضرت فاطمـه معصومـه «س»

آمده دنیـا ؛ جلوه ي جانان آیـه ي کوثر ؛ پادشاهآمده کریمـه ي آل طاها بانوی علیمـه ي آل طاهاای توحید و قدر و کوثر ؛ بضعه ي موسی بن جعفردر سرم هوای یـا معصومـه درون دلم نوای تو یـا معصومـهچشم آرزوی سائل باشد بر بخشش و عطای تو یـا معصومـهای عزیز فاطمـه یـا معصومـه

شعر به منظور اسم معصومـه اشعار زیبا بـه منظور ولادت حضرت معصومـه | شعر مـیلاد حضرت معصومـه (س) mimplus.ir

مرقدت بانو ؛ جنت الاعلا خاک پاک تو ؛ تربت زهرامـهر تو صفا بـه مـیدهد درگهت بوی مدینـه مـیدهدبابا بـه تو ؛ ای بی همتا ؛ گفته فِداها ابوهاجلوه هاي‌ فاطمـی درون روی تو قبله ي دل ملائک کوی توهر کـه آرزوی سلطانی دارد رو کند پی ِ گدایی سوی توای عزیز فاطمـه یـا معصومـه

شعر به منظور اسم معصومـه اشعار زیبا بـه منظور ولادت حضرت معصومـه | شعر مـیلاد حضرت معصومـه (س) mimplus.ir

اهل ایران و یـار دلداریم صد هزاران شکر کـه تو را داریمبا خدا نما تمام دلها را کن سفارش بـه امام رضا ما رادل بر هجران ؛ شد مبتلا ؛ ما را ببر کرببلابا محبت تو و برادرت ما فروغ دیده ي عالمـینیمگر عنایتی نمایی ؛ عرفه زائر کرببلای حسینیمای عزیز فاطمـه یـا معصومـهحاج امـیر عباسی

شعر به منظور اسم معصومـه اشعار زیبا بـه منظور ولادت حضرت معصومـه | شعر مـیلاد حضرت معصومـه (س) mimplus.ir

شعر مـیلاد حضرت معصومـه «س»

مرغ دلم راهی قم مـی‌شوددر حرم امن تو گم مـیشود

سادات درود علیکروح عبادات درود علیک

كوثر نوری بـه كویر قمـیآب حیـات دل این مردمـی

سادات بگو كیستی؟فاطمـه یـا زینب ثانیستی؟

از سفر كرب و بلا آمدی؟یـا كه بـه دنبال رضا آمدی؟

من چه كنم شعله داغ تو رادرد و غم شاهچراغ تو را

کاش شبی مست حضورم كنیبا خبر از وقت ظهورم كنی

مرحوم محمدرضا آقاسی

شعر به منظور اسم معصومـه اشعار زیبا بـه منظور ولادت حضرت معصومـه | شعر مـیلاد حضرت معصومـه (س) mimplus.ir

شعر بـه مناسبت ولادت حضرت معصومـه سلام الله علیـها

شعر به منظور اسم معصومـه اشعار زیبا بـه منظور ولادت حضرت معصومـه | شعر مـیلاد حضرت معصومـه (س) mimplus.ir

اشعار مدح حضرت فاطمـه معصومـه «س»

آيتي از خداست معصومـه

لطف بي انتهاست، معصومـه

جلوه‌ای از جمال قرآني

چهره‌ای حق نماست، معصومـه

عطر باغ محمدي دارد

زاده مصطفي است، معصومـه

پرتوي از تلألوء زهرا «س»

گوهري پر بهاست، معصومـه

ماه عفت نقاب آلرا

مرتضاست، معصومـه

اختري درون مدار شمس شموس

يعني اخت الرضاست، معصومـه

زائران، يك درون بهشت اينجاست

تربتش با صفاست، معصومـه

در توسل بـه عترت و قرآن

باب حاجات ماست، معصومـه

از مدينـه، بـه قصد خطه طوس

رهروي خسته پاست، معصومـه

تا زيارت كند برادر خويش

فكر و ذكرش دعاست، معصومـه

روز و شب، عاشقي بيابانگرد

ي با وفاست، معصومـه

يا مگر اوست، زينب دگري

كز برادر جداست، معصومـه

تا بداني كه نيمـه ره جان داد

بنگر اكنون كجاست، معصومـه

از مـیهن دور و از برادر دور

حسرتش غم فزاست، معصومـه

داغ زهرا و داغ اجدادش

وارث كربلاست، معصـــومـه

شعر به منظور اسم معصومـه اشعار زیبا بـه منظور ولادت حضرت معصومـه | شعر مـیلاد حضرت معصومـه (س) mimplus.ir

ازشب مـیلاد تو آن گونـه حاصل مـی‌شودماه ،روز اول ذی القعده کامل مـیشود

بارها سر درون مـیارد از شب مـیلاد توتا کـه جبرائیل ازخورشید غافل مـیشود

گوئیـا شان نزولش مـیشود ایران ماهرچه بر “موسی بن جعفر”سوره نازل مـیشود

پای او “شاه چراغ “و دست ها “عبدالعظیم”چشم ایران چون کـه مشـهدگشت-قم ؛دل مـی‌شود

خاک مشـهد نسخه ي ایرانی کرب وبلاستحضرت معصومـه زینب را معادل مـی‌شود

هرچه قابل تر دراین مجموعه ناقابل تر استهرچه ناقابل دراین مجموعه قابل مـی‌شود

هرکسی از خویش داخل گشت خارج مـی‌شودهرکسی از خویش خارج گشت داخل مـی‌شود

هرکسی درشـهر عاقل گشت عاشق هم نشدهرکسی درصحن عاشق گشت عاقل مـی‌شود

رتبه ها بر عدنیـا مـی‌دهد این جا جوابشاه باترفیع درون صحن تو سائل مـی‌شود

درحریمت شعر گفتن کار خود را مـی‌کند“شاطر عباس قمـی” هم گاه “دعبل “مـی‌شود

اشک وقتی واقعی شد درون حرم هم سرگرفتپس بجای مُهر پیشانی من گل مـی‌شود

هرکسی طرز ارادت رابه تو توضیح دادصاحب یک جلد توضیح المسائل مـیشود

گوشـه ای از لطف پنـهان تو کـه معلوم نیستگوشـه ای از لطف معلوم تو”فاضل”مـی‌شود

تاچهل شـهرمجاور وسعت اکرام توستپس من همسایـه ات رانیز شامل مـی‌شود

مشکلات سختم راحت شد ولی کاری دل ب از تو دارد باز مشکل مـیشود

. شعر برای اسم معصومه . شعر برای اسم معصومه

شعر برای اسم معصومه اشعار زیبا به منظور ولادت حضرت معصومـه | شعر مـیلاد حضرت معصومـه (س)
[شعر برای اسم معصومه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 09:40:00 +0000شعر برای اسم معصومه

ده شعر زیبا به منظور حضرت معصومـه (س)

شعر حضرت معصومـه (س) درون مـیان اشعار آیینی شاعران شیعه ایرانی جایگاهی ویژه دارد کـه سبب آن حضور مرقد مطهر این بانو درون ایران و شـهر مقدس قم است. شعر برای اسم معصومه درون مطلب حاضر زیباترین شعرهایی را کـه در سال های اخیر به منظور حضرت معصومـه سروده شده اند بخوانید.

ستاره | سرویس سرگرمـی - شاعران شیعی با روی سوی امام هشتم شیعیـان، شعر برای اسم معصومه بهترین اشعار خود را بـه حضرت معصومـه (س) تقدیم مـی‌کنند. شعر برای اسم معصومه شعرهایی کـه برای حضرت فاطمـه معصومـه (س) و در عرض ارادت بـه محضر ایشان سروده شده‌اند، با دو مضمون امام رضا (ع) و همچنین امام زمان (عج) و مسجد جمکران درون ارتباط هستند.  قرار داشتن حرم مطهر حضرت معصومـه درون شـهر مقدس قم بـه اشعاری کـه در رثای این بانو سروده مـی‌شوند، شور و حال خاصی بخشیده است. ده شعر از زیباترین اشعار با مضمون حضرت معصومـه (س) درون این مطلب گردآوری شده‌اند. شعر به منظور اسم معصومـه ده شعر زیبا بـه منظور حضرت معصومـه (س) mimplus.ir بهترین اشعار به منظور حضرت معصومـه1

حرم امن تو کافی هست هراسان شده رامثل شـه راه بده آهوی گریـان شده را

دل سپردیم بـه آن معجزه چشمانتتا کـه آباد کنی خانـه ویران شده را

مـهر تو باعث خاموشی آتشدان استخارج از دست خلیل است، گلستان شده را

گندم ری بـه تنور کرمت پخته شوداز تو داریم بعد این مزرعه نان شده را

هرچه شد خرج حرم ارزش او بیشتر استاز طلا حرف نزن، نقره ایوان شده را

به درون خانـه تو بسته و وابسته شدیمچه نیـازی هست به جنت سگ دربان شده را

گر قرار هست جبین‌ش بـه قدومت نرسدکافرش بیش نخوانیم مسلمان شده را

در محله خبر لطف تو بهتر پیچیدپخش د اگر قصه مـهمان شده را

شدنی نیست کرم داشته باشی، امادستگیری نکنی دست بـه دامان شده را

پنجره ساخته‌ای دور ضریح کرمتتا ببندند بـه آن زلف پریشان شده را

ما فقط ظاهری از اوج تو را مـی‌بینیمگذری نیست بـه معراج تو حیران شده را

جلوه‌ای کردی و زهرای پر از جذبه توتا قم آورد دل شاه خراسان شده را

علی اکبر لطیفیـان

❆❆❆❆❆❆❆

2

«موسی» کـه دید حال و هوایت، دادت بـه دست‌های «رضا»یتاشکی نشست گوشـه چشمش، که تا «فاطمـه» زدند صدایت

از جنس آسمانی و نوری، از چشم باز پنجره دوریبین برادران غیوری، خورشید هم ندیده ردایت

رنج سفر به منظور تو آسان، شب از قبیله تو هراسانشد قبله دل تو خراسان، ای عطر دوست قبله نمایت

من تشنـه‌ای رسیده بـه دریـا، با آرزوی دیدن «زهرا»دربان! بگو ملیکه قم را: شعر برای اسم معصومه از راه آمده‌ست گدایت

کنج ضریح سر بگذارد، بال و پری اگر چه ندارددل را بـه دست تو بسپارد، که تا پر دهی بـه سمت خدایت

لبخند شـهر تو نمکین است، قم قلب مـهربان زمـین استما هر چه داشتیم همـین است: جان‌های ما، «کریمـه»! فدایت

ای یگانـه مادر! ای جویباری از دل کوثر!مثل «علی» نیـامده دیگر، کو همسری بـه شأن سرایت؟

مـی‌بارد از ضریح تو رحمت، از آسمان اسم تو عصمتاز «اشفعی لنا»ی تو «جنت»، وا شد به‌ روی ما، بـه دعایت

این شاعرت دلش شده آهو، آهو اسیر شـهر و هیـاهواذن زیـارتی بده بانو! این شعر را نخوانده برایت

قاسم صرافان

❆❆❆❆❆❆❆

3

همسایـه سایـه‌ات بـه سرم مستدام بادلطفت همـیشـه زخم مرا التیـام داد

وقتی انیس لحظه تنـهایی‌ام توئیتنـها دلیل اینکه من اینجایی‌ام توئی

هر شب دلم قدم بـه قدم مـی‌کشد مرابی‌اختیـار سمت حرم مـی‌کشد مرا

با شور شـهر فاصله دارم کنار تواحساس وصل مـی‌کند آدم کنار تو

حالی نگفتنی بـه دلم دست مـی‌دهددر هر نماز مسجد اعظم کنار تو

با زمزم نگاه دمادم هزار شمعروشن کننند‌هاجر و مریم کنار تو

تا آسمان خویش مرا با خودت ببراز آفتاب رد شده شبنم کنار تو

در این حریم، زدن چیز دیگری‌ستخونین‌تر هست ماه محرم کنار تو

مادر کنار صحن شما تربیت شدیمداریم افتخار کـه همشـهری‌ات شدیم

ما با تو درون پناه تو آرام مـی‌شویموقتی کـه با ملائکه همگام مـی‌شویم

بانو! تمام کشور ما خاک زیر پاتمردان شـهر نوکر و زن‌ها کنیزهات

زیباترین خاطره‌هامان نگفتنی‌ستتصویر صحن خلوت و باران نگفتنی‌ست

باران مـیان مرمر آیینـه دیدنی‌ستاین صحنـه درون برابر آیینـه دیدنی‌ست

مرغ خیـال سمت حریمت پریده استیعنی بـه اوج عشق همـین‌جا رسیده است

خوشبخت قوم طایفه، ما مردم قم‌ایمجاروکشان خورشید هشتم‌ایم

اعجاز این ضریح کـه همواره بی‌حد استچیزی شبیـه پنجره فولاد مشـهد است

من روی حرف‌های خود اصرار مـی‌کنمدر مثنوی و در غزل اقرار مـی‌کنم

ما درون کنار موسی نشسته‌ایمعمری‌ست محو او بـه تماشا نشسته‌ایم

اینجا کویر داغ و نمک‌زار شور نیستما روبروی پهنـه دریـا نشسته‌ایم

قم سال‌هاست با نفسش زنده مانده استباور کنید پیش مسیحا نشسته‌ایم

بوی مدینـه مـی‌وزد از شـهر ما، بیـاما درون جوار حضرت زهرا نشسته‌ایم

از ما بـه جز بدی کـه ندیدی ببخشماناز دست ما چه‌ها کـه کشیدی ببخشمان

من هم دلیل حسرت افلاک مـی‌شومروزی کـه زیر پای شما خاک مـی‌شوم

❆❆❆

4

با همـین چشم‌های خود دیدم، زیر باران بی‌امان بانودرحرم قطره قطره مـی‌افتاد آسمان روی آسمان بانو

صورتم قطره قطره حس کرده‌ست چادرت خیس مـی‌شود اما به خدا گریـه‌های من گاهی دست من نیست مـهربان بانو

گم شده خاطرات کودکی‌ام گریـه گریـه درون ازدحام حرمباز هم آمدم کـه گم بشوم من همان کودکم همان، بانو

باز هم مثل کودکی هر سو مـی‌دوم درون رواق تو درون تو دفترم دشت و واژه‌ها آهو... گفتم آهو و ناگهان بانو...

شاعری درون قطار قم ـ مشـهد چای مـی‌خورد و زیرمـی‌گفت:شک ندارم کـه زندگی یعنی، طعم سوهان و زعفران بانو

شعر از دست واژه‌ها خسته هست بغض راه گلوم را بسته است بغض یعنی کـه حرف‌هایم را از نگاهم خودت بخوان بانو

این غزل گریـه‌ها کـه مـی‌بینی آن شعر است، شعر آیینی زنده‌ام با همـین جهان‌بینی، ای جهان من ای جهان‌بانو

کوچه درون کوچه قم دیـار من هست شـهر ایل من و تبار من است زادگاه من و مزار من است، مرگ یک روز بی گمان بانو...

سیدحمـیدرضا برقعی

شعر به منظور اسم معصومـه ده شعر زیبا بـه منظور حضرت معصومـه (س) mimplus.ir

5

خاتون شـهر آینـه‌هایی بزرگوارزهرای شـهر یثرب مایی بزرگوار

چشم ملک ندیده دمـی سایـه تو راناموس بارگاه خدایی بزرگوار

این قوم را بـه راه حقیقت کشانده‌ایموسای بی عبا و عصایی بزرگوار

بر شانـه‌های باد، جهاز تو حمل شدفرمانروای ملک صبایی بزرگوار

گم کرده‌ایم کعبه حاجات و آمدیمنزد شما کـه قبله‌نمایی بزرگوار

من گریـه مـی‌کنم کـه نگاهی کنی مراآری همـیشـه عقده‌گشایی بزرگوار

باران رحمت ازلی سهم‌مان شدهبی شک دلیل فیض شمایی بزرگوار

بانوی مـهربان کدامـین قبیله‌ای؟امشب بگو کـه اهل کجایی بزرگوار

خلقت شبیـه پیر کریم عشیره استالحق ز نسل شیر خدایی بزرگوار

فهمـیدم از شلوغی صحن و سرای‌تانـهر لحظه مأمن فقرایی بزرگوار

فرقی نمـی‌کند چقدر نذر مـی‌کنندباب المراد شاه و گدایی بزرگوار

اینجا مریض‌ها همگی خضر مـی‌شوندسرچشمـه حیـات و بقایی بزرگوار

از لحن گریـه زوار واضح استدر قم، بقیع اهل بکایی بزرگوار

یـادت نمـی‌رود چه قراری گذاشتیم؟محشر دم بهشت بیـایی بزرگوار

وحید قاسمـی

❆❆❆❆❆❆❆

6

عاصی و محتاج ترحم شدمراهی بیت‌الکرم قم شدم

رد شدم از وحشت دشت کویررد شدم از تشنگی گرمسیر

کیست کـه این‌گونـه جلا مـی‌دهدبوی غریبی رضا مـی‌دهد

پاره‌ای از بارگه شاه طوسفاطمـه ای شمس‌الشّموس

‌ مظلومـه‌ «صاحب زمان»روشنی نیمـه‌شب جمکران

از سفر سخت کویر آمدمشاعر و رنجور و فقیر آمدم

اذن زیـارت بده بانو! بـه منرو بـه تو کردم، بنما رو بـه من

اذن نمازم بده، بانوی آبروضه معصومـیت آفتاب!

«شیعه» بـه نام تو مباهات کرد«نور» درون این خانـه مناجات کرد

بس کـه در این خانـه خدا منجلی استهری آمد بـه لبش «یـا علی» است

بقعه‌ای از کوی بنی‌هاشم استمدرسه عالمـه و عالم است

دل تپش از بزم محبت گرفتدر ملکوتش سر خلوت گرفت

لحظه‌ای آرام بـه کنجی نشستحضرت معصومـه! دل من شکست

اشک! خدا را، تو بـه من بد نکنحضرت معصومـه! مرا رد نکن

اشک! بـه راه سخنم سد شدیخوب من این باره چرا بد شدی؟

اشک! خدا را، تو بگو: این منمشمع همـین خانـه‌ام و روشنم

من نگرانم کـه مرا رد کنندخواستنی‌هام بـه من بد کنند

مظلومـه «صاحب زمان»روشنی نیمـه‌شب جمکران

نام تو یـادآور زینب شدهموجب آوارگی شب شده

هم‌سخن خلوت تنـهای من! خورشید و مسیحای من!

مریم قدیسه آل علی!سیده نسل زلال علی!

کوثری از سلسله حیدریپاره‌ای از عصمت پیغمبری

شیفتگانت بـه طواف آمدنددر «حرم ستر عفاف» آمدند

جرعه‌ای از آب حیـاتم بدهحضرت معصومـه نجاتم بده

با دل آغشته بـه داغ آمدماز طرف شاهچراغ آمدم

قادر طراوت پور

❆❆❆❆❆❆❆

7

ای کـه از نسل اهل بالاییـای کـه در اوج حجب پیدایی

زینب حضرت رضایی توهمـه افتخار بابایی

دخت موسایی و ولی مریمچون رقیـه شبیـه زهرایی

باب مشکل‌گشای امروزیشافع مـهربان فردایی

مثل اجداد و نسلتان بانوآبرویی به منظور دنیـایی

سرشکسته بـه محضرت آیدهر کـه دارد مدال آقایی

بی‌نگاهت نمـی‌شوم آدمبار کج کی رسیده بر جایی

کاسه‌ام را همـیشـه پرکردیقبل آن کـه کنم تمنایی

من بدون قم و خراسانتمـی‌رسیدم بـه مرز رسوایی

گله از هجر کربلا دارمبا دل من تو راه مـی‌آیی؟

 محمدحسین رحیمـیان

شعر به منظور اسم معصومـه ده شعر زیبا بـه منظور حضرت معصومـه (س) mimplus.ir

8

مـی‌خواستم کـه جانب مـیخانـه رو کنمدست نیـاز حلقه جام و سبو کنم

در ساحل نیـاز نشینم امـیدواردل را بـه شطّ باده دَمادم فرو کنم

وقتى کـه هست شوق تیمم ز خاک یـاردیگر چرا ز چشمـه زمزم وضو کنم

با من حدیث طعنـه نا مردمان مگومن آبروى مى طلب آبرو کنم

تیغ زبان بـه کار نمـی‌‏آیدم دگرباشد بـه چشم خون شده‏‌ام گفتگو کنم

از دست رفته دل بـه تمناى دلبرمساقى کمى تحمل من کن کـه مضطرم

دست خمار جز بـه سوى خم نمـی‌‏رودکشتى ز بحر جز بـه تلاطم نمـی‌رود

گر گُل اسیر پنجه باد خزان شوداز بلبل انتظار ترنم نمىی‌رود

یک خوشـه عشق آل على گر ثمر دهدآدم سراغ دانـه گندم نمـی‌رود

حاتم بخیل نیست، اگر درهمى نداشتلب‌هاش جز بـه مـهر و تبسم نمـی‌رود

تا گفت آشیـانـه ما آن دیـار هستآواره مى‌‏شود دل و از قم نمـی‌‏رود

چشمم فرات و باز دلم مات مـی‏‌شودمحو جلال سادات مـی‌شود

تا باده از سبوى امامت گرفته‌‏ایمپیش خدا جواز اقامت گرفته‌‏ایم

از حُسن خلقتیم بـه حیرت، گمان مبرانگشت بر دهان ز ندامت گرفته‌‏ایم

دل را چو داده‏‌ایم بـه دست طبیب عشقمنزل بـه کوچه باغ سلامت گرفته‏‌ایم

با وعده بهشت برابر نمى‏‌کنیمـهر درهمى از او بـه کرامت گرفته‏‌ایم

خورشید را مُسخر خود کرده‏‌ایم ماتا ذره‏اى ز رحمت عامت گرفته‌‏ایم

تا سوخته چو لاله ز داغت دعاى ماستخاک حریم شاه چراغت دواى ماست

یک صبح مى‏‌شود کـه برایم دعا کنى؟یـا نیمـه شب بـه شوق نمازم صدا کنى

مرغ دل از قفس تن بـه درکشىدر آسمان صحن و سرایت رها کنى

ما را بـه پادشاهى عالم درون آورىیعنى کـه در حریم بلندت گدا کنى

امروز کاین‌چنین بـه کرامت زبانزدىتا رستخیز بهر شفاعت چه‌ها کنى؟

تو زائر مدینـه‏‌اى و طوس مى‏‌روىما را ببر کـه زائر قبر رضا کنى

باشد نصیب ما بنمایى هزار حجیعنى طواف درون حرم ثامن الحجج

اینجا کـه آمدى سخن از تازیـانـه نیستحرفى ز بى وفایى و ظلم زمانـه نیست

در دست‌‏هاى مردم شـهر تو سنگ نیستیعنى سلام مردم تو وحشیـانـه نیست

سیلى نزدى بـه رخ داغدار تواینجا خبر ز خون دل و درد شانـه نیست

با شاخ گل تو را بـه سوى خانـه مى‌‏برندکنج خرابه بهر تو آشیـانـه نیست

آرى حریم تو حرم اهل بیت شدحتى فراز آنکه ز قبرش نشانـه نیست

تا نیت زیـارت معصومـه مى‏‌کنمـیاد از مزار مادر مظلومـه مى‌‏کنم

جواد زمانی

❆❆❆❆❆❆❆

9

چشم دلم بـه سمت حرم باز مـی‌شودبا یک سلام صبح من آغاز مـی‌شود

پر مـی‌کشد دلم بـه هوای طواف تووقتی کـه لحظه لحظه پرواز مـی‌شود 

قفل دلم شکسته کنار درون حرماز مرقدت دری بـه جنان باز مـی‌شود

فهمـیده‌ام ز حکمت ایوان آینـهاینجا دل شکسته سبب‌ساز مـی‌شود

کو چشم روشنی کـه ببیند درون این حرمـهر روز چند مرتبه اعجاز مـی‌شود

اعجاز توست اینکه دلم یـاکریم توستقلب تپنده حرم قم، حریم توست

اینجا بهشت موسی بن جعفر استاز نفحه شـهود و تجلی معطر است

برپا شده هست مکتب قرآن و اهل بیتدارالعلوم مریم آل پیمبر(ص) است

اینجا کلید علم و فقاهت ارادت استخاک درون حریم تو علامـه پرور است

چشم امـید عالم و عاشق بـه سوی توستاینجا چقدر چشمـه جوشان کوثر است

تنـها پناهگاه دلم صحن آینـه استوقتی دلم از آه زمانـه مکدر است

هر شب کنار مرقد تو یک مدینـه دلدنبال قبر مخفی زهرای اطهر(س) است

صحن تو غرق بوی گل یـاس مـی‌شوداینجا حضور فاطمـه(س) احساس مـی‌شود

با آنکه هست هر دو جهان مال فاطمـهاینجا دمـیده کوکب اقبال فاطمـه

بی‌اختیـار پای ضریحت رسیده استهر زائری کـه آمده دنبال فاطمـه

دارد تمام مرقد تو بوی آسماناینجاست سایـه سار پر و بال فاطمـه

فرمود آشیـانـه امن الهی استصحن و سرای تو، حرم آل فاطمـه

خورشید آل فاطمـه(س) از راه مـی‌رسدهر سال ما اگر کـه شود سال فاطمـه

ای امام زمان! کاش درون حرمـیک صبح جمعه لایق دیدار مـی‌شدم

خاتون ملک ارض و سما إشفعی لنامحبوبه حبیب خدا إشفعی لنا

آرامش و قرار دل ثامن الحججای زینب امام رضا(ع) إشفعی لنا

عصمت دخیل بسته بـه پرهای چادرتای آفتاب حُجب و حیـا إشفعی لنا

در هر سحر بـه سوی ضریح اجابتتمـی‌آورم دو دست دعا إشفعی لنا

روی سیـاه و بار گناهان ما کجالطف و کرامت تو کجا إشفعی لنا

مـهر و ولایتت شده حبل المتین مادر صبحگاه روز جزا إشفعی لنا

یوم الحساب تو همـه امـید شیعه‌ایتنـها نـه شیعه اهل جهان را شفیعه‌ای

با حبّ توی کـه دلش را محک زدهطعنـه بـه پارسایی حور و ملک زده

سرشار از زلالی نور یقین شوددر مرقد منور تو قلب شک‌ زده

از چشمـه‌های فیض تو سیراب مـی‌شودهر دلش ز قحطی ایمان ترک زده

تنـها نـه چشم آدمـیان بر عطای توستبر گنبد تو دست توسل فلک زده

شب‌های جمعه طوف حرم مـی‌کنم ولیگویـای بـه زخم دل من نمک زده

دارد ضریح اطهر تو بوی کربلاقلبم به منظور دیدن شش گوشـه لک زده

امشب گره گشاست دم یـا رضا رضادر دست توست تذکره کربلای ما

یوسف رحیمـی

❆❆❆❆❆❆❆

10

مرغ دلم راهی قم مـی‌شوددر حرم امن تو گم مـی‌شود

سادات، سلامٌ علیکروح عبادات، سلامٌ علیک

کوثر نوری، بـه کویر قمـیآب حیـات دل این مردمـی

سادات، بگو کیستی؟فاطمـه یـا زینب ثانیستی

از سفر کرب و بلا آمدییـا کـه به دیدار رضا آمدی

من چه کنم شعله داغ تو رادرد و غم شاه چراغ تو را

کاش شبی مست حضورم کنیبا خبر از وقت ظهورم کنی

کاش جاروکشی صحن نصیبم مـی‌شددل من خادم مولای غریبم مـی‌شد

محمدرضا آقاسی

شعر برای اسم معصومه ده شعر زیبا به منظور حضرت معصومـه (س)
[شعر برای اسم معصومه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 05 Jul 2018 05:35:00 +0000