آموزش کیف خانم پور کرمان

آموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی | یک مدل کیف - خانم پور کرمان (2) | سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی | mp4.ir - آموزش بافت کیف تونسی | آموزش کیف بافتنی - tv5.ir |

آموزش کیف خانم پور کرمان

بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی

نرگس پورکرمان | آموزش هنر قلاب بافی توسط نرگس پورکرمان آموزش بافت یک نوع گل با قلاب | نرگس پورکرمان آموزش بافتنی خانم پورکرمان | 98 آموزش خانوم پورکرمان کیف قلاب بافی – Search by آموزش بافت کوله پشتی – خانم پورکرمان – Hiwoman.ir هنر درون خانـه|قلاب بافی – دانلود فیلم اموزش بافتنی … آموزش بافت تونسی خانم نرگس پورکرمان از مقدماتی … آموزش بافتنی کیف دستی ستاره خانم پورکرمان – … اموزش قلاب بافی آموزش قلاب بافی و بافتنی – پورتال جامع ایران بانو

آموزش بافتنی امروز ما به منظور خانمـهای خوش سلیقه و هنرمند آموزش بافت یک موتیف قلاب بافی خوشگلو داریم کـه خیلی جاها کاربرد داره و  به منظور تزئین لباس ،کلاه ویـا پاپوش قلاب بافی شده استفاده مـی شود ویـا مثل من بـه عنوان گیره مو بافتنی استفاده کنید. آموزش کیف خانم پور کرمان بافت این گل خیلی آسونـه وهری کـه بلد باشـه نخ وقلاب رو تو دستش بگیره بـه راحتی مـی تونـه این گل زیبای بافتنی رو ببافه !!!

رج اول : آموزش کیف خانم پور کرمان بافت رابا ۱۲ که تا پایـه کوتاه داخل حلقه شروع مـی کنیم و کار رو حلقه مـی کنیم

آموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irآموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irرج دوم :

یک پایـه کوتاه سه که تا زنجیره و یک پایـه کوتاه با فاصله دو که تا پایـه کوتاه مـی زنیم که تا در مجموع ۶ که تا خونـه داشته باشیم به منظور بافت ۶ گلبرگ.

آموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irآموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irرج سوم:

در هر خانـه ۲تا پایـه کوتاه ،یک پایـه بلند ،یک پایـه دوبل ،یک پایـه بلند،۲پایـه کوتاه ببافید کـه در مجموع مـی شود ۷ پایـه . آموزش کیف خانم پور کرمان تمام ۶ گلبرک را مـی بافید که تا رج تمام شود.

آموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irآموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irرج چهارم:

حالا نوبت تعویض رنگ هست وبعد از کور نخ سبز ،با نخ صورتی بین دوگلبرگ زنجیره زده ونخ صورتی را با پایـه کوتاه بـه کار وصل مـی زنیم.و۵ زنجیره زده ودوباره با پایـه کوتاه بـه گلبرگ بعدی مـی رویم وتا اخر رج همـین طوری مـیبافیم.فقط حواستان باشد کـه این زنجیره ها را درون پشت کار زده ایم !

آموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.ir

آموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.ir

آموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irرج پنجم:

کار ر و برمـی گردونیم که تا روی کاربه  سمت خودمان باشدواین بار درون هر گلبرگ ۲پایـه کوتاه،۲پایـه بلند،۱پایـه دوبل،۲پایـه بلند،۲پایـه کوتاه مـی زنید کـه در هرگلبرگ درون مجموع ۹ گلبرگ داریم .تا آخرین گلبرگ  بـه همـین صورت مـی بافیم.

آموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irآموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irرج ششم:

نخ صورتی را کور مـی کنیم ودوباره با نخ آبی درون پشت کار ومابین دو گلبرگ با پایـه کوتاه وصل مـی کنیم.با ۸ زنجیره هر گلبرگ را شکل مـی دهیم

آموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.ir

رج هفتم:

بافت این رج بـه این شرح هست ۲پایـه کوتاه،۳تا پایـه بلند ،۲پایـه دوبل،۳پایـه بلند،۲پایـه بلند،۲پایـه کوتاه

آموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.ir

برای بافت بشتر گلبرگ ها بـه همـین نسبت هر ردیف گلبرگ را بزرگتر مـی بافیم که تا به اندازه دلخواه خود برسیم

حالا به منظور بافت توپ وسط گل درون داخل حلقه ۵ پایـه کوتاه مـی زنیم ودو رج  بعدی را بین هر پایـه کوتاه دو که تا پایـه کوتاه مـی زنیم بعد یک رج بین هر پایـه کوتاه یک پایـه کوتاه مـی بافیم و بعد از آن شروع بـه کم پایـه ها مـی کنیم یعنی یک پایـه کوتاه بین دوتا پایـه کوتاه مـی بافیم سپس با پنبه داحل توپ بافته شده مان را پر مـی کنیم و همان طور پایـه ها را کم مـی کنیم که تا کاملا” گرد شود

آموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irآموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.ir

اینم تصویر تمام شده این گل قلاب بافی زیبا !

…………………..

روش بافتن گل رز

آموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.ir

برای بافتن گل رز و برگ گل کـه مـیتوانید با آن لباسهای زمستانی و شال و کلاه خود را تزیین نمایید هم چنین بافتن دسته گل رز حتما :

۱) ابتدا بـه تعداد مورد نیـاز زنجیره مـی‌زنیم، آموزش کیف خانم پور کرمان اگر خواستیم تعداد گلبرگ‌ها درون نـهایت بیشتر باشـه و گل پرپر، زنجیره ها رو زیـادتر مـی‌زنیم و بالعاگه خواستیم کمتر و کوچکتر باشـه، تعداد زنجیره‌ها هم کمتر خواهد بود. (من به منظور بافت گلی کـه در تصویر «کلاه ونـه با گل رز صورتی» مشاهده مـی‌کنید حدود ۴۰-۵۰ زنجیره زدم)

۲)  به منظور ردیف اول کار، ۲ زنجیره اضافه‌تر مـی‌زنیم. سپس ۳ زنجیره زده و یک پایـه متوسط در زنجیره دوم از زنجیره‌های پایـه مـی بافیم و به همـین ترتیب که تا آخر ردیف ادامـه مـیدیم (طبق الگو).

۳) به منظور شروع ردیف دوم، ۳ زنجیره چرخشی مـی‌بافیم. سپس درون فضای زیر ۳ زنجیره از ردیف قبل، یک پایـه بلند بافته، ۳ زنجیره مـی‌زنیم و مجددا دو پایـه بلند مـی‌بافیم. ۱۱ زنجیره زده درون فضای زیر سه زنجیره بعدی دو پایـه بلند بافته ۳ زنجیره زده دو پایـه بلند دیگه مـی‌بافیم. ۱ زنجیره زده سراغ ۳ زنجیره بعدی از ردیف قبل مـی‌رویم…..تا آخر ردیف.

۴) با ۳ زنجیره چرخشی بـه ردیف سوم مـی‌رسیم. درون فضای زیر سه زنجیره از ردیف قبل (طبق الگو) ۷۷ پایـه بلند بافته (بافت صدفی) و بر روی تک زنجیره ردیف قبلی یک بافت نامرئی مـی‌بافیم…تا آخر ردیف.

۵) به منظور بافت ردیف آخر یک زنجیره چرخشی زده و بر روی هر گره از ردیف قبل یک پایـه کوتاه مـی بافیم. (در صورت تمایل مـی‌توانید این ردیف را نبافید)

۶) درون این حالت یک نوار بلند بـه صورت مارپیچ بافتید کـه یک طرف اون دالبور داره و یک طرف صافه. از یک طرف این نوار دالبور اولی رو گرفته و شروع بـه پیچیدن مـی‌کنید که تا به شکل گل دربیـاد و نـهایتا از زیر با نخ و سوزن گلی رو کـه شکل دادید مـی‌دوزید که تا ثابت بشـه.

۷)  این آموزش تصویری مـی تواند شما را به منظور بافتن گل رز کمک کند:

آموزش کیف خانم پور کرمان بافت کیف خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.ir

آموزش دوم آموزش بافتن برگ گل مـی باشد بدین شکل که  ابتدا  بـه تعداد دلخواه زنجیره مـی‌زنید.با بافت یک زنجیره اضافه بافت ردیف اول رو شروع مـی‌کنید و در هر زنجیره یک پایـه کوتاه مـی‌بافید که تا زنجیره آخر.در زنجیره آخر ۳ پایـه کوتاه مـی‌بافید که تا بتونید بـه سمت دیگه زنجیره‌ها برگردید. کار رو برگردونده شروع بـه بافت پایـه کوتاه درون زنجیره ها از سمت دیگر مـی‌کنید. که تا انتهای زنجیره‌ها بافت پایـه کوتاه رو ادامـه مـیدیم و نـهایتا  به منظور شروع بافت ردیف دوم، یک زنجیره چرخشی زده کار رو برمـی‌گردونیم. درون پایـه کوتاه دوم از ردیف قبل یک پایـه کوتاه بافته و تا انتهای ردیف ادامـه مـیدم.در آخرین گره از بافت قبلی مجددا ۳ پایـه کوتاه زده و بافت رو درون سمت مقابل که تا انتهای ردیف ادامـه مـیدیم. بـه این ترتیب بـه صورت رفت و برگشت ردیف‌ها رو بافته و به صورت دلخواه اونـها رو کوتاه و بلند مـی‌کنیم یعنی مثلا طبق الگو ردیف دوم رو از گره دوم ردیف قبل شماره کرده و در سمت مقابل، ۳ گره مونده بـه پایـان ردیف اول خاتمـه‌اش داده با زنجیره چرخشی ردیف سوم رو شروع مـی‌کنیم و نـهایتا بـه روش گفته شده درون جلسات قبل کار رو خاتمـه مـیدیم.
[آموزش کیف خانم پور کرمان]

نویسنده و منبع: pwo | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 20:13:00 +0000آموزش کیف خانم پور کرمان

یک مدل کیف - خانم پور کرمان (2)

تاريخ بارگذاری : 1393/06/06 زمان : 07':10''

بازدید : 383990 25 25

. آموزش کیف خانم پور کرمان . آموزش کیف خانم پور کرمان : آموزش کیف خانم پور کرمان ، آموزش کیف خانم پور کرمان

آموزش کیف خانم پور کرمان یک مدل کیف - خانم پور کرمان (2)
[آموزش کیف خانم پور کرمان]

نویسنده و منبع: pwo | تاریخ انتشار: Fri, 06 Jul 2018 01:09:00 +0000آموزش کیف خانم پور کرمان

سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی

نرگس پورکرمان | آموزش هنر قلاب بافی توسط نرگس پورکرمان آموزش بافت یک نوع گل با قلاب | نرگس پورکرمان آموزش بافتنی خانم پورکرمان | 98 آموزش خانوم پورکرمان کیف قلاب بافی – Search by آموزش بافت کوله پشتی – خانم پورکرمان – Hiwoman.ir هنر درون خانـه|قلاب بافی – دانلود فیلم اموزش بافتنی … آموزش بافت تونسی خانم نرگس پورکرمان از مقدماتی … آموزش بافتنی کیف دستی ستاره خانم پورکرمان – … اموزش قلاب بافی آموزش قلاب بافی و بافتنی – پورتال جامع ایران بانو

آموزش بافتنی امروز ما به منظور خانمـهای خوش سلیقه و هنرمند آموزش بافت یک موتیف قلاب بافی خوشگلو داریم کـه خیلی جاها کاربرد داره و  به منظور تزئین لباس ،کلاه ویـا پاپوش قلاب بافی شده استفاده مـی شود ویـا مثل من بـه عنوان گیره مو بافتنی استفاده کنید. آموزش کیف خانم پور کرمان بافت این گل خیلی آسونـه وهری کـه بلد باشـه نخ وقلاب رو تو دستش بگیره بـه راحتی مـی تونـه این گل زیبای بافتنی رو ببافه !!!

رج اول : آموزش کیف خانم پور کرمان بافت رابا ۱۲ که تا پایـه کوتاه داخل حلقه شروع مـی کنیم و کار رو حلقه مـی کنیم

آموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irآموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irرج دوم :

یک پایـه کوتاه سه که تا زنجیره و یک پایـه کوتاه با فاصله دو که تا پایـه کوتاه مـی زنیم که تا در مجموع ۶ که تا خونـه داشته باشیم به منظور بافت ۶ گلبرگ.

آموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irآموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irرج سوم:

در هر خانـه ۲تا پایـه کوتاه ،یک پایـه بلند ،یک پایـه دوبل ،یک پایـه بلند،۲پایـه کوتاه ببافید کـه در مجموع مـی شود ۷ پایـه . آموزش کیف خانم پور کرمان تمام ۶ گلبرک را مـی بافید که تا رج تمام شود.

آموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irآموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irرج چهارم:

حالا نوبت تعویض رنگ هست وبعد از کور نخ سبز ،با نخ صورتی بین دوگلبرگ زنجیره زده ونخ صورتی را با پایـه کوتاه بـه کار وصل مـی زنیم.و۵ زنجیره زده ودوباره با پایـه کوتاه بـه گلبرگ بعدی مـی رویم وتا اخر رج همـین طوری مـیبافیم.فقط حواستان باشد کـه این زنجیره ها را درون پشت کار زده ایم !

آموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.ir

آموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.ir

آموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irرج پنجم:

کار ر و برمـی گردونیم که تا روی کاربه  سمت خودمان باشدواین بار درون هر گلبرگ ۲پایـه کوتاه،۲پایـه بلند،۱پایـه دوبل،۲پایـه بلند،۲پایـه کوتاه مـی زنید کـه در هرگلبرگ درون مجموع ۹ گلبرگ داریم .تا آخرین گلبرگ  بـه همـین صورت مـی بافیم.

آموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irآموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irرج ششم:

نخ صورتی را کور مـی کنیم ودوباره با نخ آبی درون پشت کار ومابین دو گلبرگ با پایـه کوتاه وصل مـی کنیم.با ۸ زنجیره هر گلبرگ را شکل مـی دهیم

آموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.ir

رج هفتم:

بافت این رج بـه این شرح هست ۲پایـه کوتاه،۳تا پایـه بلند ،۲پایـه دوبل،۳پایـه بلند،۲پایـه بلند،۲پایـه کوتاه

آموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.ir

برای بافت بشتر گلبرگ ها بـه همـین نسبت هر ردیف گلبرگ را بزرگتر مـی بافیم که تا به اندازه دلخواه خود برسیم

حالا به منظور بافت توپ وسط گل درون داخل حلقه ۵ پایـه کوتاه مـی زنیم ودو رج  بعدی را بین هر پایـه کوتاه دو که تا پایـه کوتاه مـی زنیم بعد یک رج بین هر پایـه کوتاه یک پایـه کوتاه مـی بافیم و بعد از آن شروع بـه کم پایـه ها مـی کنیم یعنی یک پایـه کوتاه بین دوتا پایـه کوتاه مـی بافیم سپس با پنبه داحل توپ بافته شده مان را پر مـی کنیم و همان طور پایـه ها را کم مـی کنیم که تا کاملا” گرد شود

آموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.irآموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.ir

اینم تصویر تمام شده این گل قلاب بافی زیبا !

…………………..

روش بافتن گل رز

آموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.ir

برای بافتن گل رز و برگ گل کـه مـیتوانید با آن لباسهای زمستانی و شال و کلاه خود را تزیین نمایید هم چنین بافتن دسته گل رز حتما :

۱) ابتدا بـه تعداد مورد نیـاز زنجیره مـی‌زنیم، آموزش کیف خانم پور کرمان اگر خواستیم تعداد گلبرگ‌ها درون نـهایت بیشتر باشـه و گل پرپر، زنجیره ها رو زیـادتر مـی‌زنیم و بالعاگه خواستیم کمتر و کوچکتر باشـه، تعداد زنجیره‌ها هم کمتر خواهد بود. (من به منظور بافت گلی کـه در تصویر «کلاه ونـه با گل رز صورتی» مشاهده مـی‌کنید حدود ۴۰-۵۰ زنجیره زدم)

۲)  به منظور ردیف اول کار، ۲ زنجیره اضافه‌تر مـی‌زنیم. سپس ۳ زنجیره زده و یک پایـه متوسط در زنجیره دوم از زنجیره‌های پایـه مـی بافیم و به همـین ترتیب که تا آخر ردیف ادامـه مـیدیم (طبق الگو).

۳) به منظور شروع ردیف دوم، ۳ زنجیره چرخشی مـی‌بافیم. سپس درون فضای زیر ۳ زنجیره از ردیف قبل، یک پایـه بلند بافته، ۳ زنجیره مـی‌زنیم و مجددا دو پایـه بلند مـی‌بافیم. ۱۱ زنجیره زده درون فضای زیر سه زنجیره بعدی دو پایـه بلند بافته ۳ زنجیره زده دو پایـه بلند دیگه مـی‌بافیم. ۱ زنجیره زده سراغ ۳ زنجیره بعدی از ردیف قبل مـی‌رویم…..تا آخر ردیف.

۴) با ۳ زنجیره چرخشی بـه ردیف سوم مـی‌رسیم. درون فضای زیر سه زنجیره از ردیف قبل (طبق الگو) ۷۷ پایـه بلند بافته (بافت صدفی) و بر روی تک زنجیره ردیف قبلی یک بافت نامرئی مـی‌بافیم…تا آخر ردیف.

۵) به منظور بافت ردیف آخر یک زنجیره چرخشی زده و بر روی هر گره از ردیف قبل یک پایـه کوتاه مـی بافیم. (در صورت تمایل مـی‌توانید این ردیف را نبافید)

۶) درون این حالت یک نوار بلند بـه صورت مارپیچ بافتید کـه یک طرف اون دالبور داره و یک طرف صافه. از یک طرف این نوار دالبور اولی رو گرفته و شروع بـه پیچیدن مـی‌کنید که تا به شکل گل دربیـاد و نـهایتا از زیر با نخ و سوزن گلی رو کـه شکل دادید مـی‌دوزید که تا ثابت بشـه.

۷)  این آموزش تصویری مـی تواند شما را به منظور بافتن گل رز کمک کند:

آموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی mimplus.ir

آموزش دوم آموزش بافتن برگ گل مـی باشد بدین شکل که  ابتدا  بـه تعداد دلخواه زنجیره مـی‌زنید.با بافت یک زنجیره اضافه بافت ردیف اول رو شروع مـی‌کنید و در هر زنجیره یک پایـه کوتاه مـی‌بافید که تا زنجیره آخر.در زنجیره آخر ۳ پایـه کوتاه مـی‌بافید که تا بتونید بـه سمت دیگه زنجیره‌ها برگردید. کار رو برگردونده شروع بـه بافت پایـه کوتاه درون زنجیره ها از سمت دیگر مـی‌کنید. که تا انتهای زنجیره‌ها بافت پایـه کوتاه رو ادامـه مـیدیم و نـهایتا  به منظور شروع بافت ردیف دوم، یک زنجیره چرخشی زده کار رو برمـی‌گردونیم. درون پایـه کوتاه دوم از ردیف قبل یک پایـه کوتاه بافته و تا انتهای ردیف ادامـه مـیدم.در آخرین گره از بافت قبلی مجددا ۳ پایـه کوتاه زده و بافت رو درون سمت مقابل که تا انتهای ردیف ادامـه مـیدیم. بـه این ترتیب بـه صورت رفت و برگشت ردیف‌ها رو بافته و به صورت دلخواه اونـها رو کوتاه و بلند مـی‌کنیم یعنی مثلا طبق الگو ردیف دوم رو از گره دوم ردیف قبل شماره کرده و در سمت مقابل، ۳ گره مونده بـه پایـان ردیف اول خاتمـه‌اش داده با زنجیره چرخشی ردیف سوم رو شروع مـی‌کنیم و نـهایتا بـه روش گفته شده درون جلسات قبل کار رو خاتمـه مـیدیم.

آموزش کیف خانم پور کرمان سایت خانم پور کرمان – مجله اینترنتی هنر زندگی
[آموزش کیف خانم پور کرمان]

نویسنده و منبع: pwo | تاریخ انتشار: Mon, 25 Jun 2018 16:10:00 +0000آموزش کیف خانم پور کرمان

mp4.ir - آموزش بافت کیف تونسی

به خانـه برمـیگردیم آموزش بافت کیف تونسی با حضور مربی آموزشی خانم پور کرمان ∨بیشتر...

ایجاد لیست پخش

نمایش لیست های پخش بیش تر

کد اشتراک ویدیو تاریخ ارسال : آموزش کیف خانم پور کرمان ۳۰-۳-۱۳۹۴ ۳.۸K تعداد بازدید

توضیح گزارش

ابعاد :

. آموزش کیف خانم پور کرمان . آموزش کیف خانم پور کرمان ، آموزش کیف خانم پور کرمان

آموزش کیف خانم پور کرمان mp4.ir - آموزش بافت کیف تونسی
[آموزش کیف خانم پور کرمان]

نویسنده و منبع: pwo | تاریخ انتشار: Tue, 19 Jun 2018 09:07:00 +0000آموزش کیف خانم پور کرمان

آموزش کیف بافتنی - tv5.ir

نظرات    -2 #1 ایران 1394-06-18 22:43

خوب

نقل قول تازه لیست نظراتفید RSS نظرات این پست نظر شما

نظرات شما بعد از بررسی انتشار داده خواهد شد

نام (الزامـی)

ایمـیل (الزامـی، آموزش کیف خانم پور کرمان نمایش داده نمـی شود)

مرا از نظرات جدید آگاه کن

آموزش کیف خانم پور کرمان آموزش کیف بافتنی - tv5.ir mimplus.irتغییر کد امنیتی

ارسال JComments . آموزش کیف خانم پور کرمان . آموزش کیف خانم پور کرمان : آموزش کیف خانم پور کرمان

آموزش کیف خانم پور کرمان آموزش کیف بافتنی - tv5.ir
[آموزش کیف خانم پور کرمان]

نویسنده و منبع: pwo | تاریخ انتشار: Sat, 30 Jun 2018 20:57:00 +0000