ساعت حرکت قطار پرند 96

ساعت حرکت قطار پرند 96 تغییر ساعت حرکت قطار تهران - پرند + جدول زمان حرکت قطارها | برنامـه حرکت قطار سريع السير شـهري (ريل باس) تهران-پرند ... | ساعت حرکت دو مسیر قطار حومـه‌ای تهران تغییر کرد + جدول | برنامـه حركت قطار حومـه اي (ريل باس) تهران - پرند درون ... | بلیط قطار تهران بـه شیراز - خرید بلیط قطار | سامتیک |

ساعت حرکت قطار پرند 96

تغییر ساعت حرکت قطار تهران - پرند + جدول زمان حرکت قطارها

به گزارش خبرگزاری مـیزان٬ ساعات حرکت قطارهای سریع‌السیر ریل‌باس مسیر تهران - پرند از تاریخ ۱۱ مـهرماه تغییر مـی‌کند و تا ۲۴ اسفندماه ساعات حرکت ۵ رام قطار حومـه‌ای بـه همـین شکل خواهد بود.

این ریل‌باس‌ها دارای صندلی‌های اختصاصی یک نفره٬ سیستم تهویـه مناسب٬ سرویس بهداشتی داخل قطار و مجهز بـه محل ساک و اثاثیـه است.

تمامـی قطارهای حومـه‌ای کـه مقصد آن‌ها ایستگاه راه‌آهن تهران هست به خط سوم مترو نیز دسترسی دارند و مسافران مـی‌توانند از شبکه ریلی درون‌شـهری نیز استفاده کنند.

ساعت حرکت قطار پرند 96 تغییر ساعت حرکت قطار تهران - پرند + جدول زمان حرکت قطارها mimplus.ir

. ساعت حرکت قطار پرند 96 . ساعت حرکت قطار پرند 96 : ساعت حرکت قطار پرند 96 ، ساعت حرکت قطار پرند 96
[ساعت حرکت قطار پرند 96]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 05:26:00 +0000ساعت حرکت قطار پرند 96

برنامـه حرکت قطار سريع السير شـهري (ريل باس) تهران-پرند ...

ساعات حرکت قطارهای سریع‌السیر ریل‌باس مسیر تهران-پرند از تاریخ ۱۱ مـهرماه تغییر مـی‌کند و تا ۲۴ اسفندماه ساعات حرکت ۵ رام قطار حومـه‌ای بـه همـین شکل خواهد بود.

این ریل‌باس‌ها دارای صندلی‌های اختصاصی یک نفره٬ سیستم تهویـه مناسب٬ سرویس بهداشتی داخل قطار و مجهز بـه محل ساک و اثاثیـه است.

تمامـی قطارهای حومـه‌ای کـه مقصد آن‌ها ایستگاه راه‌آهن تهران هست به خط سوم مترو نیز دسترسی دارند و مسافران مـی‌توانند از شبکه ریلی درون‌شـهری نیز استفاده کنند.

. ساعت حرکت قطار پرند 96 . ساعت حرکت قطار پرند 96 : ساعت حرکت قطار پرند 96 ، ساعت حرکت قطار پرند 96
[ساعت حرکت قطار پرند 96]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 18:55:00 +0000ساعت حرکت قطار پرند 96

ساعت حرکت دو مسیر قطار حومـه‌ای تهران تغییر کرد + جدول

جدول زمان حرکت ریل باس مسیر تهران -شـهرقدس–کرج-هشتگرد-قزوین

ساعت ورودبه تهران

ساعت  حرکت از شـهر قدس بـه سمت تهران

ساعت حرکت از کرج بـه سمت تهران

ساعت حركت ازهشتگرد

شماره قطار

نام قطار

ساعت ورودبه هشتگرد

ساعت حرکت از کرج بـه سمت هشتگرد

ساعت حركت از  شـهرقدس بـه سمت هشتگرد

ساعت حركت ازتهران

شماره قطار

نام قطار

۰۶:۴۵

۶:۲۷

۰۶:۱۰

۵:۳۵

۹۳۵

هشتگرد-کرج-شـهرقدس-تهران

۰۷:۵۵

۰۷:۳۰

۷:۱۵

۰۶:۴۵

۹۱۲

تهرانشـهرقدس-کرج-هشتگرد

۷:۳۰

۶:۵۵

۰۶:۴۰

۶:۱۳

(از قزوین۵:۱۰)

۴۵۷

قزوین- هشتگرد-کرج-شـهرقدس-تهران

۱۵:۱۵

۱۴:۴۹

۱۴:۳۲

۱۴:۰۰

۹۶۲

تهرانشـهرقدس-کرج-هشتگرد

۸:۰۰

۷:۲۲

۰۶:۵۷

۶:۳۵

(از قزوین۵:۵۰)

۹۶۵

قزوین-هشتگرد-کرج-شـهرقدس-تهران۲

۱۷:۳۵

(ورود بـه قزوین۱۸:۲۰)

۱۷:۰۷

۱۶:۵۲

۱۶:۲۰

۴۵۶

تهرانشـهرقدس-کرج-هشتگرد -قزوین

۸:۲۵

۷:۴۳

۰۷:۲۷

۷:۰۰

۹۷۷

هشتگرد-کرج-شـهرقدس-تهران

۱۸:۱۰

۱۷:۴۰

۱۷:۲۰

۱۶:۵۰

۹۳۴

تهرانشـهرقدس-کرج-هشتگرد

۰۹:۴۵

۹:۱۲

۰۸:۵۵

۰۸:۲۵

۹۱۳

هشتگرد-کرج-شـهرقدس-تهران

۱۹:۰۰

۱۸:۳۴

۱۸:۱۷

۱۷:۴۵

۹۷۶

تهرانشـهرقدس-کرج-هشتگرد

۱۶:۳۵

۱۶:۱۵

۱۵:۵۶

۱۵:۲۰

۹۶۳

هشتگرد-کرج-شـهرقدس-تهران

۲۰:۱۵

(ورود بـه قزوین۲۱:۰۰)

۱۹:۴۹

۱۹:۳۲

۱۹:۰۰

۹۶۴

تهران –شـهرقدس-کرج-هشتگرد- قزوین۲

جدول زمان حرکت ریل باس مسیر تهران- پرند

ساعت ورودبه تهران

ساعت حركت از  ایستگاه اسلامشـهر بـه تهران

ساعت  حرکت از توقفگاه

نسیم شـهر

به تهران

ساعت حرکت از توقفگاه گلستان بـه تهران

ساعت حركت از  توقفگاه نصیرشـهر بـه تهران

ساعت  حرکت از ایستگاه رباط کریمبه تهران

ساعت حركت ازپرند

ساعت ورودبه پرند

ساعت حركت از  ایستگاه رباط کریم بـه پرند

ساعت حركت از  توقفگاه نصیرشـهر بـه پرند

 

ساعت حركت از  توقفگاه گلستان بـه پرند

ساعت حركت از  توقفگاه نسیم شـهر

به پرند

ساعت حركت از  ایستگاه اسلامشـهر

به پرند

ساعت حركت ازتهران

نام قطار

۶:۴۰

۶:۱۵

۶: ساعت حرکت قطار پرند 96 .۹

۶:۰۵

۶:۰۱

۵:۵۷

۵:۴۰

۵:۱۰

۴:۵۵

۴:۴۸

۴:۴۴

۴:۴۰

۴:۳۶

۴:۱۰

تهران-پرند۱

۷:۲۵

۶:۵۴

۶:۴۹

۶:۴۵

۶:۴۱

۶:۳۵

۶:۲۰

۶:۱۰

۵:۵۵

۵:۵۰

۵:۴۶

۵:۴۲

۵:۳۸

۵:۱۰

تهران -پرند۲

۱۹:۴۵

۱۹:۱۹

۱۹:۱۴

۱۹:۱۰

۱۹:۰۶

۱۹:۰۰

۱۸:۴۵

۱۸:۲۰

۱۸:۰۵

۱۷:۵۷

۱۷:۵۳

۱۷:۴۹

۱۷:۴۴

۱۷:۱۵

تهران -پرند۳

۲۱:۰۵

۲۱:۳۴

۲۱:۳۰

۲۰:۲۶

۲۰:۲۲

۲۰:۱۵

۲۰:۰۰

۱۹:۳۰

۱۹:۱۱

۱۹:۰۶

۱۹:۰۲

۱۸:۵۸

۱۸:۵۴

۱۸:۲۵

تهران -پرند۴

۲۲:۰۰

۲۱:۳۴

۲۱:۲۹

۲۱:۲۵

۲۱:۲۱

۲۱:۱۷

۲۱:۰۰

۲۰:۴۰

۲۰:۲۴

۲۰:۱۹

۲۰:۱۵

۲۰:۱۱

۲۰:۰۷

۱۹:۳۵

تهران –پرند۵

. ساعت حرکت قطار پرند 96 . ساعت حرکت قطار پرند 96 ، ساعت حرکت قطار پرند 96
[ساعت حرکت قطار پرند 96]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 15 Jul 2018 08:08:00 +0000ساعت حرکت قطار پرند 96

برنامـه حركت قطار حومـه اي (ريل باس) تهران - پرند درون ...

ريل باس يا قطار حومـه اي تهران - پرند درون 22 نوبت رفت و برگشت پذيراي مسافران پرند بـه تهران و مسير برگشت مي باشد كه ماهانـه يا بصورت فصلي برنامـه ساعات حركت قطارها از طريق شركت راه آهن جمـهوري اسلامي اعلام و در اختيار همشـهريان عزيز قرار مي گيرد.

ايستگاه ها از تهران بـه ترتيب تپه سفيد - اسلامشـهر - نسيم شـهر - گلستان - نصير شـهر - رباط كريم و پرند مي باشد.

اولين قطار از تهران بـه سمت پرند 3:45 دقيقه و از پرند بـه سمت تهران درون ساعت 5:15 دقيقه مي باشد و ميانگين طول سفر يك ساعت مي باشد. 

. ساعت حرکت قطار پرند 96 . ساعت حرکت قطار پرند 96 : ساعت حرکت قطار پرند 96 ، ساعت حرکت قطار پرند 96
[ساعت حرکت قطار پرند 96]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 07 Jul 2018 17:36:00 +0000ساعت حرکت قطار پرند 96

بلیط قطار تهران بـه شیراز - خرید بلیط قطار | سامتیک

{{? value.Media}} صوت و تصویر {{?}} {{? value.AirConditioning}} تهویـه هوا {{?}} {{? value.FullPrice > value.Cost }} {{=value.FullPrice.nwc().toPersianDigits()}} ریـال {{?}} {{=value.Cost.nwc().toPersianDigits()}} ریـال {{? !value.Timeout }} {{? (value.Counting > 0 && !value.CapicityLow && !value.CompartmentCapicityLow)}} انتخاب {{?}} {{? value.CapicityLow && value.Counting>0 && !value.CompartmentCapicityLow }} ظرفیت کم {{?}} {{? value.CompartmentCapicityLow}} ظرفیت کوپه {{?}} {{? (value.Counting ظرفیت تکمـیل {{?}} {{?}} {{? value.Timeout}} قطار حرکت کرده است {{?}} . ساعت حرکت قطار پرند 96 . ساعت حرکت قطار پرند 96 : ساعت حرکت قطار پرند 96 ، ساعت حرکت قطار پرند 96
[ساعت حرکت قطار پرند 96]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 06:25:00 +0000