اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود

اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود سلام.یکی از جنین هام کـه در هفته 20 بارداری با اکوی قلب ... | سونوی تفصیلی یـا آنومالی اسکن (بروز شده) | اکوژن درون بطن چپ جنین، علت و بررسی‌های لازم | قلب جنین دیگر درون خطر نیست | دپارتمان داخلی قلب کودکان - جديدترين سئوالات و پاسخها |

اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود

سلام.یکی از جنین هام کـه در هفته 20 بارداری با اکوی قلب ...

سلام مادر عزیز.
قبلا بـه شما گفتم کـه ASD درون جنینـها که تا موقع تولد بسته و یـا بسیـار کوچک مـی شود. اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود وضعیت قلبی جنینـهای شما و ضربان قلبشان طبیعی است.

زمان پاسخ بـه سوال : ۱۳۹۳ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت

. اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود : اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود ، اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود
[اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 03:25:00 +0000اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود

سونوی تفصیلی یـا آنومالی اسکن (بروز شده)

سونوگرافی تفصیلی سه ماهه دوم


بروز شده درون تاریخ 94/03/09

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداری : اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود از هفته 15 که تا 28 بارداری هست . اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود چون مرفولوژی همـه اندامـها کامل شده اند مـی توان یک ارزیـابی دقیقی از ساختار آناتومـیک جنین انجام داد. اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود بررسی كامل شامل :
اندازه گیری دور مایع جنین، اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود بررسی محل قرار گرفتن جفت و ساختار جفت و … 
توجه : 1ـ مطالعه بیومتریك درون سه ماهه دوم بارداری از هفته 15 شروع که تا هفته 28 ادامـه دارد . 
2ـ درون این سه ماهه دوم نیـازی بـه پر بودن مثانـه نیست چرا كه پر بودن امكان دارد دیواره خلفی یـا پشتی رحم را بـه دیواره قدامـی و یـا جلویی فشار وارد کند و اشتباهاً جفت سرراهی یـا Placenta previa گزارش كنیم درون این فاز مثانـه حتما نیمـه پر باشد. 

اندازه‎گیری بیومتریك :

ـ بررسی B.P.D روتین انجام مـی‎شود(B.P.D = فاصله بین دو استخوان گیجگاهی درون سر مـی باشد)
ـ بررسی F.O )اكسی پوتو فرونتال) فقط درون الیگوسفالی اندازه‎گیری مـی‎شود .
خط Falx یـا خط نیمكره مغزی كه كره مغز را بـه دو نیمكره تقسیم مـی‎كند حتماً حتما در سونو این خط دیده شود و یك Land mark مـی‎باشد . عمل جذب و دفع مایع نخاع حتما در وانتریكول سوم انجام شود كه كم دیده مـی‎شود و اگر واضح دیده شد معلوم مـی‎شود كه اختلال درون جذب و دفع مایع نخاعی را مطرح مـی‎كند و اگر درون داخل آن اكوفری هم باشد و وانتریكول جانبی من بزرگ باشد نشان دهنده هیدروسفالی ، مننگوسل و عفونتهای توكسوپلاسموز را مـی‎رساند .
خیلی مـهم هست كه با Structure سر جنین كاملاً سونولوژیست آشنا و اطلاعات كافی و تجربه كافی داشته باشد . بـه طور كلی اندازه‎گیری روتین درون سر B.P.D مـی‎باشد ولی اگر براكی سفال و هیدروسفالی باشد درون اینجا اندازه‎گیری F.O درون همـین كوپ هم انجام مـی‎دهیم .
برای بررسی مخچه كوپ را تغییر داده كه شكل یك بادام زمـینی هست مخچه خودش مـی‎تواند یك Land mark اندازه‎گیری سن جنین باشد كه فقط که تا 24 هفته به منظور تعیین سن جنین بـه كار مـی‎رود . كمـی پائینترمـی‎آئیم و در ناحیـه گردن از نظر مننگوسل بررسی مـی‎شود كه آیـا وجود دارد یـا نـه بعد ساف تیشو گردن را اندازه‎ مـی‎گیریم ( بافت نرم گردن كه درون تریزومـی 21 كلفت مـی‎باشد ) . مرفولوژی فرم سر و شناختStructure سر مـهم هست . ممكن هست فرم سر خاجی مانند (در بعضی بیماریـها مثل سندرم آپرت ) ویـا دوكی شكل و یـا … باشد .
نكته :
درصد اشتباه اندازه‎گیری مخچه به منظور تعیین G.A كم مـی‎باشد ولی كلاً درون اندازه‎گیری جنین همـیشـه 10% اختلاف وجود دارد . چون ما تصویر یـا image مـی‎بینیم كه ممكن هست كاذب باشد . مثلاً یك نقطه اكوژن كاذب و بی‎معنا داشته باشیم مثل موی جنین كه ممكن هست تشخیص اشتباهی تومور داده شود . معده حتماً حتما دیده شود نبودن آن آترزی را مطرح مـی‎كند .

ت جنین :
اگر دولبیـا دیده شد Female و اگر penis با حلقه اسكلروتوم دیده شد ت جنین Male هست . درون هنگام سونو حتماً پاهای بچه حتما باز باشد. اگر هنگام سونو پاهای بچه بسته باشد و بند ناف جلو بیفتد و تشخیص اشتباهی Male داده مـیشود بعضی وقتها كه دیلاته باشد هیدروسل را مـی‎رساند و در تخمدانـها هم ممكن هست كیست تخمدان دیده شود .
حتماً حتما جفت دستها و حتماً با 5 انگشت دیده شود . گاه یك یـا چند انگشت بـه هم مـی‎چسبند و در تریزومـی 21 شصت فرو رفته هست و دست بسته و حالت مشت را دارد .
فرم اندازه فمور (استخوان ران) درون تشخیص دیسپلازی مـهم هست و كوچكتر بودن آن نشان دهنده نانیسم هست و بعد حتما اندازه كف پا هم گرفته شود . درون كلیـه‎ها حتماً حتما كالیسها یـا لگنچه و … دیده شود و اگر كیست دیده شود مطرح كننده كلیـه كیستیك هست و اگر كلیـه دیده نشد مـی‎تواند مطرح كننده آژنزی كلیـه باشد .
در سر B.P.D : دو نقطه وسط حتما یك Structure داشته بأشد . که تا لامـید ، خط هلیستوری ، فیستوری سیلیویـه ، یك برش بیضی مانند سر اگر دیده شد درون این صورت تصویر سر درست مـی‎باشد . سپس مقدار مایع آمنیوتیك و … بررسی شود كه ممكن هست Vernix درون داخل مایع بـه صورت نقطه دیده شود وحتی ممكن هست خون دیده شود . وجود نقاط اكوژن قوی و كلفت مـی‎تواند مطرح كننده مكونیوم باشد . سپس بررسی محل قرار گرفتن قطر و گرید جفت باشد . گرید جفت مقدار كلیسفیكاسیون درون جفت را مـی‎رساند و كلاً 4 گرید داریم ( 3ـ2ـ1ـ0 ) . هر چه سن جفت بالاتر باشد از حالت هموژنی كم شده وكلسیفیكاسیون زیـاد مـی‎شود و حدود هفته 8ـ37 بارداری حتما گرید جفت 3 باشد .
قطر جفت : درون ایزوایمو نیزیشن ، دیـابتی بودن مادر IUGR و … اندازه آن فرق مـی‎كند . اگر گرید جفت 3 باشد قبل از هفته 32 ارزش خیلی بالا دارد و برای بچه بسیـار خطرناك هست .
اگر سطح جفت یكدست و هموژن باشد گرید جفت 1ـ0 هست و هرچه مقدار كلسیفیكاسیون جفت بالا باشد سطح گرید جفت هم بالا مـی‎رود .
ـ از هفته 14 آمنوره بـه بعد مـی‎توان دقیق جفت را دید كه قبل آن بصورت تروفوبلاست هست .
ـ محیط شکم جهت بررسی اختلال رشد داخل رحمـی (IUGR) مـهم هست كه محیط دور شكم رشد نكرده و فقط سر رشد كرده هست .
علائم سونوگرافیک سه ماهه دوم درون تریزومـی ها
در صورت وجود بیش از یک مورد از مارکرهای خفیف ذیل، بیمار حتما برای مشاورة ژنتیک ارجاع داده شود:
هایپوپلازی یـا کوچک بودن استخوان بینی، رودة اکوژنیک (وجود یـا توده با اکوژنیسیته بالا درون ناحیـه روده، افزایش ضخامت چین پشت گردن جنین،[1] اتساع لگنچة کلیوی،[2] سیستیک هایگروما،[3] کلینو ‌داکتیلی[4] (خم‌شدگی انگشت کوچک دست بـه سمت انگشت چهارم)، آترزی دئودنوم (فقدان قسمت ابتدایی روده کوچک)،[5] هیدرونفروز (تجمع مایع درون کلیـه ها)، کوتاهی استخوان ران، هیپوپلازی و یـا فقدان بند وسط انگشت پنجم[6]، وجود فاصلة غیر طبیعی بین انگشت بزرگ و انگشت دوم[7]، موج غیر طبیعی درون داکتوس ونوسوس[8] و یـا هر گونـه اختلال ساختاری یـا رشدی درون جنین.

5- یـافته‌های سونوگرافی سه ماهة دوم درون تریزومـی 18 عبارتند از: سر توت‌فرنگی شکل، کیست کوروئید پلکسوس، عدم وجود کورپوس کالوزوم (دسته ی اعصاب وصل کننده دو نیمکره مغز)، بزرگی سیسترنا مگنا[9] (یکی از سه اصلی درون فضای زیر عنکبوتیـه کـه مایع CSF[10] تولید شده از بطن چهارم را بـه بطن های جانبی و مـیانی منتقل مـی کند)، شکاف صورت[11]، کوچکی چانـه، افزایش NF، نقایص قلبی، فتق دیـافراگماتیک، آترزی مری، اگزومفالوس، شریـان نافی منفرد[12]، اختلالات کلیوی، رودة اکوژن، مـیلومننگوسل، IUGR، کوتاه بودن اندام‌ها، آپلازی استخوان را (یکی از استخوان های ساعد)، انگشتان روی هم قرار گرفته[13]، پاچنبری و پاشنة پای برجسته[14].
6- یـافته‌های سونوگرافی سه ماهة دوم درون مورد تریزومـی 13 عبارتند از: هولوپروزنسفالی[15] (نقص درون پوشانده شدن قسمت قدامـی مغز)، مـیکروسفالی، ناهنجاری‌های صورت، نقایص قلبی، کلیـه‌های بزرگ و اکوژنیک، اگزومفالوس و پلی‌داکتیلی پٌست‌آگزیـال.
7- درون تریپلوئیدی، درون صورتی کـه منشاء کروموزوم اضافه از پدر باشد، منجر بـه جفت مولار شده و در این موارد حاملگی بـه ندرت که تا هفتة بیستم دوام مـی‌آورد. اگر منشاء کروموزوم اضافی از مادر باشد، حاملگی ممکن هست تا سه ماهة سوم ادامـه یـابد. ساختمان جفت نرمال ولی کوچک است. درون این موارد ونتریکولومگالی خفیف، کوچکی چانـه، نقایص قلبی، مـیلومننگوسل، سین داکتیلی یـا چسبندگی انگشتان[16] (2 که تا 3 انگشت بـه هم چسبیده‌اند) و دفرمـیتی انگشت پای هیچ-هایکر[17] شایع است.
8- یـافته‌های سونوگرافی درون مورد سندرم ترنر: کیست هایگرومای بزرگ درون ناحیة گردن، ادم عمومـی، افیوژن پلور، آسیت خفیف، نقایص قلبی، کلیة نعل اسبی (که درون سونوگرافی ممکن هست به صورت هیدرونفروز خفیف دوطرفه دیده شود).]3-1[

[1] . nuchal thickness
[2] . renal calyceal dilation
[3] . cystic hygroma
[4] . clinodactyly
[5] . duodenal atresia
[6] . hypoplastic or absent mid-phalanx of the fifth digit
[7] . sandal gap
[8] . abnormal in the ductus venosus
[9] . cisterna magna
[10] . Cerebro Spinal Fluid (=CSF)
[11] . facila cleft
[12] . single umbilical artery
[13] . overlapping fingers
[14] . rocker bottom feet
[15] . holoprosencephaly
[16] . syndactyly
[17] . hitch-hiker toe deformity
[اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 01:00:00 +0000اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود

اکوژن درون بطن چپ جنین، علت و بررسی‌های لازم

کانون اکوژن به منظور اولین بار درون سال ١٩٨٧ شرح داده شده هست ،یک لکه یـا خال کوچک سفید رنگ درون داخل قلب جنین هست کـه با سونوگرافی یـا اکوکاردیوگرافی دیده مـیشود . اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود درون سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی بـه اندازه بافت استخوان سفید دیده مـیشود و معمولا با قسمت های دیگر قلب قابل اشتباه نیست. اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود اغلب یک عدد بوده و اندازه ان معمولا کوچکتر از ٣ مـیلی متر هست ولی ممکن هست متعدد و با سایز های بزرگتر نیز دیده شود .

علت : 

علت دقیق ان مشخص نیست ولی بنظر مـی رسد بعلت رسوب کلسیم درون عضلات پاپیلری ماسل داخل قلب باشد .

محل :

اغلب درون داخل بطن چپ دیده مـی شود ولی ممکن هست در داخل بطن راست نیز باشد و گاها ممکن هست بصورت دوطرفه باشد.

شیوع :

معمولا درون سه ماهه دوم بارداری درون حدود ٣-٥ درصد خانم های باردار دیده مـیشود ولی درون مادرانی کـه جنین شان اختلال تعداد کروموزم (اناپلوئیدی) دارند شایع تر هست ،مثلا درون جنین های کـه سندرم داون دارند ١٣٪ گزارش شده هست ضمنا درون خانم های اسیـایی شایعتر مـی باشد.

اهمـیت : 

کانون اکوژن داخل قلبی به منظور خود قلب جنین هیچ مشکلی ایجاد نمـی کند و اغلب درون سه ماهه سوم یـا بعد از تولد از بین مـی رود. هم چنین اگر سایر یـافته های تست های غربالگری ،ازمایشات بیوشیمـی ،سونوگرافی تخصصی ( انومالی اسکن به منظور بررسی soft markers ) از نظر اناپلوئیدی ( سندرم داون ) منفی باشد این کانون اکوژن خوش خیم بوده و مشکلی به منظور جنین ایجاد نخواهد کرد و نیـاز بـه بررسی بیشتر ندارد٠

ریسک فاکتورها :

سن بالای مادر ، اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود سابقه سندرم داون درون فرزندان قبلی یـا بستگان درجه یک ، تست غربالگری مثبت ( ازمایشات بیوشیمـی یـا سونوگرافی مثبت)

اکوکاردیوگرافی جنین :

همانطوریکه اشاره شد وجود اکوژنیک فویک بیماری قلبی نیست ویک نشانـه ضعیف ( soft marker) سندرم داون هست . انجام اکوکاردیوگرافی جنین از این جهت مـی تواند کمک کننده باشد کـه ٥٠٪ بیماران مبتلا بـه سندرم داون بیماری مادرزادی قلبی همراه دارند لذا اگر درون اکوی انجام شده بیماری مادرزادی شایع سندرم داون ( اندوکاردیـال کوشینگ دیفکت ) دیده شود بـه احتمال خیلی بالا جنین مبتلا بـه سندرم داون مـی باشد ، بـه همـین صورت اگر بیماری مادرزادی قلبی نداشته باشد کمک کننده خواهد بود.

بررسی های بیشتر : 

در مورد بررسی های لازم به منظور خانم های حامله کـه جنین شان اکوژنیک فودارند اختلاف نظر وجود دارد ولی بطور کلی درون مواردیکه درون تست های غربالگری بیوشیمـی و انومالی اسکن (سونوگرافی تخصصی) ریسک اناپلوئیدی یـا سندرم داون پایین گزارش شده باشد و سابقه سندرم داون درون فرزندان قبلی و فامـیل درجه یک وجود نداشته باشد ،وجود اکوژنیک فوبه تنـهایی نیـاز بـه بررسی بیشتر ندارد.

در صورت وجود اکوژنیک فوهمراه با سایر ریسک فاکتورها مثل تست غربالگری مثبت ( ازمایشات بیوشیمـی یـا یـافته های سونوگرافی ) مخصوصا همراه با سن بالای مادر یـا سابقه فامـیلی مثبت به منظور بیماریـهای کروموزومـی بررسی های بیستر لازم خواهد بود. به منظور این منظور پزشک مربوطه با توجه بـه شرایط کلی خانم باردار تصمـیم بـه درخواست ازمایشات غیرتهاجمـی ( cell free DNA بعد از هفته دهم بارداری) یـا تست های تهاجمـی مثل نمونـه برداری از جفت یـا امنیوسنتز مـی نمایید، درون صورتیکه نتایج حاصل از این تست های تهاجمـی ( کاریوتایپ ) منفی باشد ، مـی توان اطمـینان داشت کـه جنین مبتلا بـه سندرم داوان نیست.

: اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود
[اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 26 Jun 2018 07:47:00 +0000اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود

قلب جنین دیگر درون خطر نیست

دانش > پزشکی - سمـیه شرافتی:
بیماری‌های قلبی شایع‌ترین ضایعه مادرزادی هستند کـه در جنین رخ مـی‌دهند. اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود تقریبا از هر 100نوزادی کـه زنده متولد مـی‌شوند یک نوزاد مبتلا بـه بیماری مادرزادی قلبی هست و این نکته اهمـیت بررسی قلب درون دوره جنینی را نشان مـی‌دهد.

بررسی ساختمان قلب جنین از طریق اکو کاردیوگرافی راهی به منظور تشخیص بیماری‌های مادرزادی قلب‌، اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود قبل از تولد است. اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود اما تشخیص این بیماری قبل از تولد چه فوایدی دارد؟

در مواردی جنین، مبتلا بـه بیماری لاعلاج قلبی هست که منجر بـه مرگ بعد از تولد خواهد شد. درون صورتی‌که تشخیص قبل از 18هفتگی حاملگی قطعی شود، مادر بـه پزشکی قانونی معرفی مـی‌شود و در آنجا با درون نظر گرفتن مسائل شرعی و قانونی ، مجوز ختم حاملگی صادر خواهد شد.

دکتر آویسا طبیب، فوق تخصص قلب کودکان درون رابطه با اکوی قلب جنین درون دوران بارداری و ضرورت اهمـیت آن، درون این گفت‌وگو بیشتر توضیح خواهد داد.

 • اکوی قلب جنین فقط به منظور بیماری‌های قلبی قابل درمان انجام مـی‌شود یـا اینکه به منظور تمام بیماری‌های مربوط بـه قلب اثربخش است؟

ببینید، درون مواردی کـه جنین مبتلا بـه بیماری مـهم قلبی قابل درمان است، تشخیص قبل از تولد مـی‌تواند تیم پزشکی معالج را از وضعیت نوزاد، قبل از تولد آگاه ساخته و با برنامـه‌ریزی صحیح درمانی و فراهم امکانات مورد نیـاز، از بروز مشکلات حاد درون بدو تولد کاسته شده و شانس بقای نوزاد افزایش ‌یـابد. البته برخی از این نوزادان درون روزهای اول تولد نیـاز بـه عمل جراحی قلب دارند بـه طوری کـه تاخیر درون انجام جراحی مـی‌تواند منجر بـه مرگ نوزاد شود. این نکته اهمـیت تشخیص قبل از تولد و برنامـه‌ریزی درمانی درون موارد اورژانس را نشان مـی‌دهد‍‍‍‍‍‍.

 • سؤالی درون اینجا مطرح مـی‌شود کـه آیـا به منظور بیماری‌های مادرزادی قلب هنگامـی کـه جنین درون داخل رحم مادر هست مـی‌توان اقدام درمانی انجام داد؟

خب، درون مورد اختلالات ساختمانی قلب، درون حال حاضر هیچ‌گونـه روش درمانی درون دوره جنینی درون دنیـا وجود ندارد. البته اخیرا تحقیقاتی درون زمـینـه درمان داخل رحمـی یکی از بیماری‌های مـهلک قلبی درون آمریکا و اروپا شروع شده هست که تاکنون جنبه آزمایشی داشته و باید منتظر نتایج آتی آن بود.

اما درون مورد اختلالات ضربان قلب جنین کـه اکثرا درون سه‌ماهه آخر حاملگی ایجاد مـی‌شوند، بعد از انجام اکو کاردیوگرافی و تشخیص نوع و شدت نامنظمـی ضربان قلب، درصورتی ‌که نیـاز بـه درمان داشته باشد، مـی‌توان با تجویز دارو بـه مادر، از طریق جفت، دارو را وارد جریـان خون جنین کرده و اختلال ضربان قلب را درمان کرد.

 • این ناهماهنگی ضربان قلب مـی‌تواند بدخیم باشد؟

نـه، این نکته بسیـار مـهم هست که اختلالات ضربان قلب جنین درون اکثر مواقع خوش‌خیم بوده و نیـاز بـه اقدام درمانی ندارند ولی درون مواقعی کـه شدید باشند، تاخیر درون تشخیص و درمان مـی‌تواند منجر بـه نارسایی قلبی و مرگ جنین درون داخل رحم شود.

 • با این حال زمان مناسب به منظور انجام اکوی قلب جنین چه زمانی است؟

در این مورد حتما بگویم مناسب‌ترین زمان به منظور انجام اکو قبل از پایـان یـافتن هفته 18حاملگی هست چون که تا این زمان، درون صورت تشخیص بیماری لاعلاج قلبی امکان ختم حاملگی وجود دارد ولی بعد از آن بـه دلیل دمـیده شدن روح درون جنین، ختم حاملگی غیر مجاز خواهد بود.

 • و دقت تشخیصی این روش چقدر است؟

دقت تشخیصی این روش درون بهترین شرایط، به‌طور متوسط حدود 85درصد است. البته لازم بـه ذکر هست که این دقت درون مورد بیماری‌های مـهم و شدید قلبی بیش از 90درصد هست اما درون مورد بیماری‌های خفیف قلبی، بـه علت خفیف بودن ضایعه، کوچکی قلب جنین و فاصله زیـاد آن از سطح شکم مادر، این دقت کمتر است.

 • خانم دکتر، تمامـی خانم‌های باردار حتما تحت این بررسی قرار گیرند؟

خیر، ببینید بـه طور کلی انجام اکوی قلب جنین به منظور همـه خانم‌های باردار توصیـه نمـی‌شود و بررسی اولیـه قلب درسونوگرافی‌های روتین کـه ضمن حاملگی انجام مـی‌شود به منظور مادرانی کـه در گروه‌های پرخطر قرار ندارند، کافی است.

البته متاسفانـه درون حال حاضر این بررسی به‌صورت روتین و معمول درون تمامـی مراکز سونوگرافی انجام نمـی‌شود کـه امـیدواریم بتوانیم با برگزاری دوره‌های آموزشی، درون آینده این مشکل را مرتفع‌ سازیم.

 • منظورتان از گروه‌های پرخطر کدام گروه‌هاست؟

مادرانی کـه در گروه پر خطر قرار مـی‌گیرند حتما جهت انجام اکو کاردیوگرافی و بررسی تفضیلی قلب بـه پزشک فوق تخصص قلب کودکان معرفی شوند.

در موارد زیر احتمال وقوع بیماری مادرزادی قلب درون جنین افزایش یـافته و به‌اصطلاح مادر درون گروه پر خطر قرار مـی‌گیرد:
1- مواردی کـه سابقه ابتلا بـه بیماری مادرزادی قلب درون پدر، مادر، فرزندان قبلی یـا بستگان نزدیک وجود دارد.
2- وجود سندرم‌های همراه با بیماری مادرزادی قلب درون جنین، مثل سندرم داون
3- استـفاده از داروهای اعصـاب و ضد تشنج توسط مادر
4- وجود برخی بیماری‌ها مثل دیـابت و لوپوس درون مادر
5- وجود هر نوع ضایعه غیرقلبی درون جنین مثل شکاف کام یـا مشکلات کلیوی، گوارشی و....
6- وجود نامنظمـی ضربان قلب جنین
7- مطرح شدن احتمال ضایعه قلبی درون بررسی اولیـه توسط سونوگرافیست

 • با این شرایط خود مادر حتما بفهمد کـه در گروه‌ پرخطر قرار دارد یـا نـه؟

البته اینکه مادر درون گروه پرخطر قرار دارد یـا خیر، توسط متخصصان زنان و زایمان تشخیص داده خواهد شد و همکاری نزدیک بین متخصصان زنان و زایمان و پزشکان فوق‌تخصص قلب کودکان مـی‌تواند منجر بـه ارائه یک کار گروهی خوب و سرویس‌دهی مناسب بـه جنین و نوزاد بعد از تولد شود.

 • با همـه این اوصاف که تا چه حد مـی‌توان بـه اینگونـه روش‌های تشخیصی درون درمان بیماری‌های قلبی امـیدوار بود؟

خوشبختانـه بیماری‌های قلبی‌ای کـه لاعلاج باشند و کاری نتوان برایشان کرد بسیـار محدودند. فقط یک بیماری هست کـه در آن سمت چپ قلب کـه قسمت اصلی قلب هست در بعضی جنین‌ها رشد ناقصی دارد و کوچک مـی‌ماند. این جنین‌ها ضایعه قلبی‌شان آن‌قدر درون بدو تولد شدید هست که کاری درون کشور ما برایشان نمـی‌توان کرد. درون کشورهای دیگر نیز اگر هم بشود به منظور این کودکان درون مراحل تحقیقاتی کاری کرد، با یک آینده تاریک زندگی خواهند کرد و نمـی‌توانند قلبی طبیعی داشته باشند. به منظور دیگر ضایعات، اقدامات درمانی داریم، ولی یک سری از بیماری‌ها نیـاز بـه عمل‌های مکرر دارند. بـه هر حال الان خوشبختانـه موفقیت‌های زیـادی به منظور درمان‌های جراحی و غیرجراحی قلب کودکانب کرده‌ایم.

: اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود
[اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 22 Jul 2018 10:01:00 +0000اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود

دپارتمان داخلی قلب کودکان - جديدترين سئوالات و پاسخها

 • معرفی دپارتمان
 • اعضاء هیـات علمـی
 • برنامـه های آموزشی
  • درباره برنامـه آموزشی
  • کلاس های آموزشی
 • کوریکولوم های آموزشی
  • دستیـاری فوق تخصص قلب کودکان
  • فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب کودکان
 • دوره های کوتاه مدت
  • الکتروفیزیولوژی کودکان
  • مراقبت های ویژه بعد از جراحی قلب کودکان
 • برنامـه ماهانـه آنکالی و کشیک
  • اساتید
  • دستیـاران
 • پرسش و پاسخ
 • گالری تصاویر
انتخاب وب سایت مورد نظر :


دسترسی سریع :

. اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود . اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود : اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود ، اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود
[اکوی کانون اکوژن در جنین چگونه انجام میشود]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 04 Jul 2018 01:19:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com