مصطفی لوری

مصطفی لوری سیر افغانستان (معرفی کتاب) مصطفی عمرزی - پشتو نیوز | بایگانی‌ها سریـال - ایران ترانـه - دانلود رایگان فیلم و سریـال | خلاف برداشت های معمول | مصطفی عمرزی - پشتو نیوز | بن لوری - انتشارات افق |

مصطفی لوری

سیر افغانستان (معرفی کتاب) مصطفی عمرزی - پشتو نیوزفرهنگ ستیزی های مشـهود تاریخی، مصطفی لوری هرچند بعد از هشت ثور، وسعت مـی یـابند، اما جالب هست بدانیم، ریشـه درون ارتجاع اول نیز دارند.

سه تن از فضلای هند درون سفری بـه افغانستان، بـه دعوت اعلی حضرت محمد نادرخان، بـه کابل مـی آیند. مصطفی لوری سرراس مسعود، علامـه اقبال لاهوری و سید سلیمان ندوی، روایتی دارند کـه در کتابی بـه نام «سیر افغانستان»، توفیق برگردان دری مـی یـابد.

در نخستین سالیـان ثبات بعد از ارتجاع اول، کوشش های دولت افغانستان به منظور برآوردن اولویت ها، همچنان روی روابط خوب با نخبه گان خارج مـی چرخیدند. مصطفی لوری نقش ترکان و مسلمانان هند درون آوردن اصلاحات و نوآوری درون نظام تحصیلی افغانستان، همواره یـاد مـی شود.

در سفرنامـه ای کـه از سید سیلمان ندوی داریم، او و دو تن دیگر از همراهان اش، روی سنتی دعوت مـی شوند کـه قبلاً علایق دوستانـه ی افغانان با برادران مسلمان هندی بود.

ماجرای سفر سه شخصیت معروف شبه قاره ی هند، روایت جالب از طبیعت، زنده گی، عمرانات، مردم و بزرگان افغان دارد. آنان از طریق جلال آباد بـه کابل مـی آیند و در این سیـاحت بـه غزنی نیز مـی روند. تماشای مقابری کـه از تاریخ خونین غزنی مانده بودند، علامـه اقبال را متاثر مـی کند کـه مـی بیند چیزی از تاریخی خوانده نمـی شود کـه در تصور داشت. ظاهراً رقابت های غوریـان و غزنویـان، خیلی پیشتر از تفاسیر ضیق ستمـی، داغ هایی تاریخی اند کـه توحش آنان، پایـان بسیـاری از جلال تاریخی را حذف مـی کند.

صفای مسیر راه جلال آباد و پاکیزهزندهمردم آن جا که تا شـهر کهنـه ی کابل و دیدار با شیخی از خانواده ی مجددی کـه در مـیان انبوه زباله های شـهر قدیمـی، بـه تعبیری درون مـیان ناهنجاری ها، جزایر زندهمردمان متمول و صاحب رفاه را تشکیل مـی دادند، دوگونـهطرز زندهو فرهنگ هایی را نشان مـی دهد کـه مخالفان درون نقد دهه های پسین، یکی درون جای دیگر، اصالت مردم را تحریف کرده اند.

علامـه ندوی با تماشای زندهدر شـهر کهنـه، متعجب مـی شود کـه مردم درون مـیان انبوه زباله ها و حفره هایی کـه مجرای کثافات بودند، اما درون مـیان خانـه هایی خویش، صفا را  اندرونی ترجیح داده اند. او با شرحی از زندهدر ننگرهار از طرز بهداشت و توجه مردم بـه آن، تعریف کرده است.

دیدار با اعلی حضرت نادرخان درون مسجد پُل خشتی، هسته ی کتاب «سیر افغانستان» را مـی سازد، اما سه دوست فرهنگی، کابل را جست و جو مـی کنند. گذار آنان درون غرب کابل و منطقه ی دارالامان با خانـه ها و عمرانات مفشن و زیبا، تعریف علامـه ندوی از کابل همان زمان است.

در غرب کابل، درون محوطه ای کـه اکنون موزیم ملی قرار دارد و تعمـیر قدیمـی بـه سبک معماری دوران سراجیـه، اولین مکان آثار تاریخی ست، درون محلی کـه در نخست «عجایب خانـه» نامـیده مـی شد، علامـه ندوی با دوستان اش بـه نخستین موزیم ملی افغانستان مـی روند.

در این روایت، خاطره ای جالب هست که دوستان را شگفت زده مـی کند. آنان آگاه مـی شوند، تعدادی از مجسمـه هایی کـه احتمالاً مکشوفه های تیم های باستان شناسی ایتالیـایی و فرانسوی درون سلطنت اعلی حضرت شاه امان الله بودند، توسط حامـیان حبیب الله کلکانی، تخریب و شکسته شده اند.

در جریـان حاکمـیت سیـاه بچه ی سقا، حامـیان باسواد او کـه حساسیت های دینی مردم، بـه ویژه همتباران شاه امان الله را مـی دانستند، درون شرحی کـه بار ها تکرار و تایید شده، حبیب الله را تشویق مـی د با نمایش مجسمـه های مکشوفه، مردم را فریب دهد کـه شاه امان الله درون نـهان، بت پرست بود.

فرهنگ سازی های ضد طالبان را مـی دانیم. بـه این اساس کـه مشت نمونـه ی خروار است، کوشیده مـی شود با کلی ساختن آن، قوم ستیزی ها را تشویق کنند. این کنش منحرف سیـاسی از زمانی کـه گرایش های افراطی دینی، فرهنگ ستیز مـی شوند، عامدانـه کوشیده  شده هست در جو تبلیغاتی رشد کند کـه دقت درون ماهیت آن ها محرز مـی کند، فشار مضاعف نقد یک سویـه، بیشتر به منظور فرار از تنقیدی ست کـه چه درون ارتجاع اول و چه بعد از هشت ثور، اکثراً مربوط تبار بزرگ نمـی شود.

از تخریب مجسمـه های بودا کـه رد القاعده درون تمام امور آن پیداست که تا فراموشی حافظه ها از ضایعات گسترده ی آن آثار تاریخی کـه در ارتجاع دوم، صورت گرفتند، شرح  تنقیدات یک جانبه، بیشتر دنبال افراد و اشخاصی ست کـه هرچند بسیـار معدود، اما از قوم بزرگ، شمرده مـی شوند.

با اجمال شرح علامـه ندوی از ماجرای تخریب مجسمـه های تاریخی موزیم کابل یـا عجایب خانـه ی آن زمان، رد فرهنگ ستیزی ها، از جمله تخریب مجسمـه ها، نمونـه ای نیز دارد کـه اگر قبل از ضایعات ارتجاع دوم و حکومت ملایـان را بررسی کنیم، ریشـه ی آن ها از اِزار حامـیان ارتجاع اول، بیرون مـی شود.

در زمان طالبان، بخشی از آثار موزیم ملی کـه در حکومت ملا ربانی، بـه وزارت اطلاعات و کلتور، انتقال داده شده بودند، بـه گونـه ای حفظ مـی شوند کـه گفته شده، شماری از بلندپایـه گان طالبان، برخلاف دزدان تنظیمـی کـه موزیم را تاراج و متباقی را درون هرکجایی تخریب یـا دزدی مـی د، امر مـی کنند با تحفظ خاص و رنگ کاری سفید، نقاشی هایی ستر شوند کـه بر اثر هنر صوری، ممکن افراد بی مسوولیت یـا ناآگاه را تشویق بـه تخریب مـی د.

کتاب «سیر افغانستان» درکنار شروحی از افغانستان اوایل دهه ی سی، بـه نکته ای اشاره کرده هست (تخریب مجسمـه های موزیم) کـه در تمام نگاشته های بعد از آن زمان، نکبت یک دوره ی تحمـیلی، ریشـه ها و بنیـان بسیـاری از گرایش های مذموم قومـی، جناحی و رفتار فرهنگ ستیز و بنیـادگرا را نمایـان مـی کند.

به اساس روایت تاریخی علامـه ندوی، تاریخ فرهنگ ستیزی از نوع تخریب مجسمـه ها نیز بـه افراد «غیره» ی ما، تعلق مـی گیرد. خوب هست در تمام جریـان بازخوانی حادثه ی مجسمـه های بودا، ریشـه ی این گرایش های افراطی و بدوی را درون آن گذشته ی افغانستان، جست و جو کنیم کـه حامـیان آنان از عداوت پیشـه گان معلوم الحال تاریخ معاصر و بزرگان این دوره اند.

ریشـه یـابی بسیـاری از معضلاتی کـه در چهل سال اخیر، خوانش جوانب تنظیمـی و گروه های وحشی مربوط بـه آنان مـی شود، مردم را کمک مـی کند با حذر از تنقید یک جانبه، توجه کنند، حجم بزرگ تنقید افغان ستیز، بیشتر به منظور ستر جنایـات و خیـانت هایی ست کـه حامـیان ارتجاع اول، دوم، تجاوز شوروی و توجیـه مشی نادرستی کـه جامعه ی بین المللی را بـه گونـه ای شریک جرم دوسیـه داران افغانستان ساخته است، درون هر مصیبت داخلی، ردی از مزدوری به منظور بیگانـه گان نیز دیده مـی شود.

کتاب «سیر افغانستان» با ترجمـه ی الحاج نصیر عبدالرحمن از زبان اردو بـه دری افغانی، از سوی انتشارات مـیوند، چاپ و نشر شده است. این کتاب، همـین اکنون درون کتاب  فروشی سبا، قریب چهارراه دهن باغ، فروخته مـی شود.

اړوند مطالب


فقر فرهنگی (معرفی کتاب) مصطفی عمرزی

نگرش نو، بر شاهنامـه و فردوسی (معرفی کتاب) مصطفی عمرزی

ادب دری افغانی (معرفی کتاب) مصطفی عمرزی

باستان شناسی تقلب (معرفی کتاب) مصطفی عمرزی

onesignal_meta_box_present:
۱
onesignal_send_notification:

: مصطفی لوری
[مصطفی لوری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 01 Jul 2018 14:51:00 +0000مصطفی لوری

بایگانی‌ها سریـال - ایران ترانـه - دانلود رایگان فیلم و سریـال

دانلود رایگان دوبله فارسی سریـال کره ای خاطراتی از نور – فصل ۲ یـانگوم

دانلود دوبله فارسی سریـال Saimdang با کیفیت FullHD1080P و HD720P و HQ480P

تا قسمت ۳۰ (پایـان) دوبله فارسی | پیشنـهاد ویژه دانلود – از دست ندید

Free Download Korean Series Dubbed Persian Saimdang Light Diary 2017

نام اثر : یـانگوم ۲ سایمدانگ : مصطفی لوری خاطرات نور – Saimdang, Memoir of Colors

ژانر : تاریخی | درام

امتیـاز : ۸٫۳/۱۰

زبان : دوبله فارسی حرفه ای

کیفیت و رزولوشن : FullHD1080P – HD720P – HQ480P

بازیگران : (لی یونگ آئه سریـال یـانگوم) Seo-Joon Lee, Yeong-ae Lee, Seung-heon Song

خلاصه داستان مجموعه : سریـال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یـانگوم درون دو زمان حال و گذشته جریـان دارد و لی یونگ آئه درون دو شخصیت ایفای نقش مـیکند و داستان بـه این شکل آغاز مـیشود کـه پروفسور هنر سو جی یون کـه دفترچه خاطرات سایمدانگ را درون ایتالیـا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه مـیشود و در تاریخ بـه عقب مـیرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانـه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم درون عصر چوسون را بررسی مـیکند

پیشنـهاد ویژه دانلود – ابتدا شاید خسته کننده بـه نظر برسد اما چندقسمت کـه دنبال کنید بی شک پی خواهید برد کـه این سریـال فوق العاده دیدنی و زیباست، مصطفی لوری طوری کـه بیننده را مجاب مـیکند قسمت بعدی را دنبال کند.

. مصطفی لوری . مصطفی لوری
[مصطفی لوری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 07:08:00 +0000مصطفی لوری

خلاف برداشت های معمول | مصطفی عمرزی - پشتو نیوز(معرفی کتاب شاهد بازی درون ادبیـات فارسی)

از زمـینـه ی سیـاسی که تا زمـینـه ی فرهنگی، مصطفی لوری تنازع به منظور دفاع، آماج و ابقا، حداقل درون مـیان قشر باسواد، از مرحله ی عادی، عبور کرده است. مصطفی لوری متاسفانـه نبود منطق کامل به منظور طرح های دیگرستیز، حجم تنقید و تقابل را بـه انبوه ادبیـات و داده هایی مـی رساند کـه پس از حد مصرف، بـه ابزار و دست آویز های سخیف مبدل شده اند.

در سالیـان اخیر کـه تنقید، بـه سطح بهتان، دروغ و تبلیغات رسید، جداسازی های عمدی، ناگزیری بازنگری بـه موضوعاتی را اهم ساخته هست که بیشتر با شکل فرهنگی، از سوی گروه های ضد ملی، افغان ستیز و دشمنان این مرز و بوم مطرح مـی شوند. مصطفی لوری نسخه هایی کـه از جعلیـات تاریخی که تا توهم تاریخی ساخته و تحویل داده مـی شدند، درون آخرین نمونـه های حمایت کامل، باردیگر ارزش روشنگری هایی را مبرهن د کـه شماری از بزرگان، بر اثر مصلحت و ملاحظه، دوست نداشتند مفاخرات کذایی دشمنان، با نقد و روشنگری، اعتماد بـه نفس کاذب آنان را بشکنند. هرچند مفاد این شکستن، بسیـار بود، اما باور بـه آن چه از سوی ستیزه گران درون چهل سال اخیر، همواره شکسته بود، بالاخره بـه این نتیجه رسید کـه برای حفظ سلامت اجتماعی و جلوگیری از پخش بیشتر پرازیت های فرهنگی، بلند سرپوش مفاخرات کذایی کـه پشتوانـه ی مدعیـات ستیزه گران خوانده مـی شود، بـه حد وجوب رسیده است.

طی روند روشنگری های فرهنگی، آگاهی هایی تعمـیم یـافتند کـه در هر نوبت، نـه فقط مردم را غافلگیر مـی د، بل با مسرت از پخش معلومات نو، بار ها شاهد بودم کـه هموطنانی با ارسال پیـام ها، لطف کرده اند کـه از خیر تنقید و سعی شما، دشمنان و باور های فرهنگی آنان، روز بـه روز خوارتر مـی شوند. مفاد این ضربه ها، از تجمع افغان ستیزانی کاسته هست که درون عقب جعلیـات شرم آور آریـایی، خراسانی و فارسی سنگر گرفته اند و مغرضانـه مـی خواهند با تحریف تاریخ، بازخوانی های عمدی، سهم سیـاسی، اجتماعی و مشارکتی اکثریت این مملکت را بـه حد کوچک تر ها، تضعیف کنند.

بر اثر باور ها و تلاش های مدام، انبوهی از یـافته ها و پرداخته های نو، طرز دگم اندیشی های سابق بر تاریخ و فرهنگ را بـه گونـه ای تعویض کرده اند کـه ضمن تحفظ بیشتر اصالت های افغانی، زبونیت فرهنگ های استهلاکی، مستعجل و محذوف، ساحه و حوزه ی کار فرهنگی را بـه تطهیر بیشتر بکشانند. از این رهگذر، آگاهی پیرامون نارسایی هایی کـه در گذشته های تاریخی، عتیقه شمرده مـی شوند، ثابت مـی کند کـه برای رفع مشکلات، نحوه ی کار و طرز فکر ما، حتما روی بایسته هایی متکی باشد کـه از شرایط روز متاثر اند.

کتاب «شاهدبازی درون ادبیـات فارسی»، کاری از مـیان استادان و نخبه گان مسلم حوزه ی زبان دری است. دکتور سیروس شمـیسا با کتاب های سبک شناسی نثر، انواع ادبی، بیـان و معانی و … جایگاه خاصی درون مـیان آگاهان و علاقه مندان زبان دری، بـه ویژه ادبیـات دارد.

کتاب «شاهدبازی درون ادبیـات فارسی»، جرقه ای بود کـه از آتش آن، مدتی ست کـه خرمن جعلیـات مـی سوزد. روشنگری های کتاب «شاهدبازی درون ادبیـات فارسی»، خمار جاه طلبانی را شکست کـه با غوطه درون ابحار ادبیـات بـه اصطلاح فارسی، به منظور تسکین روان های پریشان، فکر مـی د سود معنوی این ابحار، فارغ از شکند هایی ست کـه اگر محیط بحر را با تمام موجودی آن بنگریم، بـه یقین کـه فعالیت ها و کارنامـه هایی هشت پا ها و نـهنگ ها، آرامش منظر جانوران بی آزار را برهم مـی زند.

تعشق، که تا سرحد معرفی قالب غزل، مـیراث های کلاسیک زبان بـه اصطلاح فارسی را با انبوه سروده ها و سرایشگرانی معرفی مـی کند کـه برخلاف معمول، دکتور شمـیسا درون افشاگری های کتاب «شاهدبازی…»، ثابت مـی کند درون نسخه هایی قدیمـی طرز زندهمردم، بـه ویژه فرهنگیـان، گرایش هایی کـه حکایت ها و روایت های متفاوت از بدبختی ها، محرومـیت ها و فساد اند، درون تمام انواع آثار مقدسه ی فارسی- خراسانی، وجود دارند. ثبوت این حقیقت کـه لعبتان متجلی درون آثار کلاسیک فارسی، اکثراً نرینـه هایی اند کـه به تصور زمان ما، مادینـه شمرده مـی شوند، رد بچه بازان کنونی را درون رسم و سنت های باقی مانده، بـه عمق هزار سال نثر و نظم فارسی نیز مـی رساند.

تکانـه ی این حقیقت کـه گرایش های مذموم ، از نوع همجنس کـه در شرع بـه نام لواط، بسیـار زشت تعریف شده است، یک روی دیگر واقعیت از مـیان صندوق هایی تقدس و آن باور هایی ست کـه تنی چند از جاعلان، روی آن ها نشسته اند و در افغانستان ما، افغان ستیزی مـی کنند.

خوب هست اهمـیت کتاب «شاهدبازی…» را درون سایت ایرانی «ممنوع» کـه عموماً کتب توقیف شده و ممنوع را معرفی و منتشر مـی کند، دریـابیم:

«شاهدبازی درون ادبیـات فارسی، کتابی هست که بـه موضوع همجنس‌ گرایی مردانـه در ادبیـات فارسی، بـه ویژه شعر از دورهء غزنویـان که تا اوایل دورهء پهلوی مـی‌پردازد. این کتاب درون سال ۱۳۸۱ درون ایران منتشر شد، ولی همان گونـه کـه نویسنده درون مقدمـهء کتاب حدس مـی زد، بـه مذاق عده‌ای خوش نیـامد و بلافاصله چند روز بعد از انتشار، ممنوع و از بازار و کتاب‌فروشی‌ها جمع آوری شد و اجازهء فروش و تجدید چاپ نیـافت. این کتاب نخستین و تا بـه امروز تنـها کتابی هست که بـه چنین پژوهشی دست زده است. نویسنده بر اساس شواهد گوناگونی کـه بیشتر از نظم و کمتر از نثر برگزیده، نظریـهء خود را بـه اثبات مـی‌رساند کـه معشوق شعر فارسی غالباً و عمدتاٌ مرد است؛ نـه زن و فقط بخش کمـی از اشعار قدماست کـه مـی توان درون آن ها بـه ضرس قاطع، معشوق را مؤنث قلمداد کرد. دکتر شمـیسا درون این کتاب پژوهشی، تلاش دارد شاهدبازی و همجنس گرایی را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد شاهدبازی دست کم هزار و اندی سال درون ایران پیشینـه دارد. کتاب درون هشت فصل و بر حسب دوره‌های تاریخی تدوین شده است. درون فصل نخست نام‌ها و اصطلاحات شاهدبازی و انواع آن مرور مـی‌شود. درون فصل چهارم گفت و گو درون مورد صوفیـان و شاهدبازی هست و درون فصل‌های دیگر با شاعران، نمونـهء شعر و نثر هر دورهء تاریخی آشنا مـی‌شویم. این دوره‌ها عبارت اند از: مصطفی لوری غزنویـان، سلجوقیـان، خوارزمشاهیـان، تیموریـان، صفویـه، افشاریـه، زندیـه، قاجار و پهلوی.

https://mamnoe.wordpress.com/2015/09/01/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/

یـادآوری:

از این لینک، کتاب «شاهدبازی درون ادبیـات فارسی» را رایگان دانلود کنید!

اړوند مطالب


تبصره ی واشنگتن پُست، خلاف معمول بود/ مصطفی عمرزی

عوالم درونی (تحلیل ادبی)  مصطفی عمرزی

درست نویسی پشتو (معرفی کتاب) مصطفی عمرزی

با زبان دری/ مصطفی عمرزی

onesignal_meta_box_present:

onesignal_send_notification:
[مصطفی لوری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 06:23:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com