گفتگو با کشاورز نمونه

گفتگو با کشاورز نمونه گفتگو درباره ی کم آبی؛ دو طیف و یک دیدگاه | خبرگزاری ... | «طلای سرخ» صندوقچه گنج کشاورز نمونـه زفره ای/ تلاش خانوادگی ... | سایت بهمن کشاورز وکیل دادگستری - منابع و جزوات حقوقی ... | گفتگو با کشاورز نمونـه شـهرستان سردشت | تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی |

گفتگو با کشاورز نمونه

گفتگو درباره ی کم آبی؛ دو طیف و یک دیدگاه | خبرگزاری ...

حل بحران آب از کُریدور فرهنگ و اقتصاد مـی گذرد

فروغ خراشادی

چنان کـه در شماره ی پیشین اشاره شد، گفتگو با کشاورز نمونه بیشینـه مصرف آب درون سطح ملی درون بخش کشاورزی هست و خراسان و شـهرستان نیشابور نیز از این امر مستثنی نیستند. گفتگو با کشاورز نمونه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامـی، آب بهای بخش کشاورزی کاملا رایگان هست و ایران تنـها کشور دنیـاست کـه در آن، کشاورز هیچ آب بهایی بـه دولت نمـی پردازد. گفتگو با کشاورز نمونه کشاورزانی کـه مالک چاه آب هستند، بر اساس پروانـه های صادر شده از سوی جهاد کشاورزی، مجاز بـه برداشت حجم آب متناسب با کشت خود از چاه بوده و تنـها برای«مازادِ» برداشت، حتما آب بها بپردازند. کشاورزانی هم کـه چاه آب ندارند، ناچار بـه خرید آب از مالکِ زمـینی هستند کـه چاه درون آن قرار دارد و در ازای دریـافت سهم آّب، و با توجه بـه نوع کشت و شرایط زمـین شان، مبلغ قابل توجهی بـه او مـی پردازند.

یک چاه مجاز مـی تواند ۳۴۸۰ ساعت درون سال، معادل ۱۴۵ روز بـه صورت پیوسته، آب مورد نیـاز کشاورز را تامـین کند. با سیستم فعلیِ کشاورزی، این رقم درون طول سال بـه ۸ که تا ۹ ماه مـی رسد؛ بـه دیگر سخن، کشاورز درون پایـان دوره ی مجاز بهره برداری از آب، به منظور ماه ها ی باقیمانده با مشکل مواجه مـی شود. به منظور پر شدن این فاصله ی زمانی ایجاد شده و وفق پذیری کشاورزی با مـیزان آب درون دسترس، یکی از راهکارهای ارائه شده، نصب کنتورهای هوشمند روی چاه های آب هست که بـه قصد تغییر سیستم های رایج کشاورزی به منظور ایجاد مدیریتی دو سویـه، سامان یـافته هست تا درون فاصله ی زمانی ۳ سال،به تدریج، بـه صرفه جویی درون مصرف آب بخش کشاورزی کمک کند.

کنتور هوشمند؛ ابزاری مدیریتی به منظور مصرف بهینـه ی آب

خیـام نامـه درون گفتگو با سعید خجسته پور، بـه مبحثِ بـه گفته ی کشاورزان “فروش آب” ورود کرد کـه رئیس امور منابع آب شـهرستان درون پاسخ چنین گفت: گفتگو با کشاورز نمونه مقدار برداشت چاه ها که تا قبل از سال ۱۳۹۳، پیش از نصب کنتورها ی هوشمند، آزاد بوده است. وی افزود: بر اساس برداشت همان سال وری مخزن سال بعد، یعنی ۹۴، و مطابق با لیستی کـه جهاد کشاورزی بـه شرکت آب منطقه ای ابلاغ کرده است، شرکت مجاز هست به متقاضیـان علاوه بر آب رایگانی کـه از چاه ها برداشت مـی کنند، اضافه برداشتی زیر عنوان «شارژ مازاد» تخصیص دهد کـه در ازای این حجم، مبلغی دریـافت مـی شود.

خجسته پور تاکید کرد: حجم برداشتی و شارژ مازاد، هر دو بر اساس لیست مورد تایید و ابلاغ شده ی جهاد کشاورزی هست و امور منابع آب شـهرستان، اجازه ی هیچ دخل و تصرفی درون این مقدار مشخص شده ندارد و درصورت عبور از حجم مجاز کـه در پروانـه قید شده است، شخص خاطی با برخورد دستگاه های نظارتی مواجه خواهد شد. 

خجسته پور درون ادامـه گفت: همان طور کـه مـی بینید، رابطه ای تنگاتنگ بین جهاد کشاورزی و امور منابع آب وجود دارد اما درون دو بخش متفاوت؛ امور آب کـه زیر مجموعه ی وزارتخانـه ی نیرو ست درون بحث حاکمـیتی – مدیریتی مسئولیت دارد و جهاد کشاورزی درحوزه ی خدماتی و بهره برداری کار مـی کند.

سواد آبی مردم بالا نیست

خیـام نامـه با کارشناسان امور منابع آب شـهرستان نیز گفتگو کرد.  یکی از آنان ضمن اشاره بـه مساله ی “فرهنگ عمومـی” یـادآور شد کـه مردم درون خصوص هر موضوعی، اظهار نظرهای غیر کارشناسی مـی کنند یـا چنین اظهارنظرهایی را مـی پذیرند؛ معضل آب هم از این قاعده مستثنی نیست؛ ساعت ها کار کارشناسی فدای مصلحت اندیشی و تصمـیم های شخصی و گاه جناحی مـی شود.

وی اظهار داشت: شمار زیـادی از مردم، از سواد آبی بالایی برخوردار نیستد کـه با کار کارشناسی همراهی و همدلی داشته باشند؛ بـه این ترتیب یک مساله ی قابل حل با بی توجهی و عدم اعتماد از سوی مردم، تبدیل بـه معضلی بزرگ مـی شود.  به گفته این کارشناس او درون جریـان بازدید ها و فعالیت ها متوجه شده هست مردم نسبت بـه کار انجام شده و تصمـیمات کارشناسانـه، اعتماد کافی ندارند بـه عنوان مثال درون خصوص همـین کنتورهای هوشمند؛ چون خرید و نصب تجهیزات لازم بـه عهده ی کشاورز است، فکر مـی کنند هدف از نصب کنتور، اخذ هزینـه و محدود توان کشاورز است.

طلا بـه دست غیر متخصص، مس مـی شود

به دیدار یکی از کارشناسان سابق جهاد کشاورزی مـی رویم. ابوالفضل عطابخش معتقد است: سیستم خرده مالکی، نبود تجهیزات و ماشین ها ی مدرن کشاورزی و حضور افرادی کـه تخصص کافی درون امر کشاورزی ندارند، از دلایل اصلی مصرف بی رویـه ی آب درون بخش کشاورزی ست. این کارشناس کشاورزی گفت: وقتی چیزی بـه دست غیر متخصص اش بیفتد، یـا فی الفور از بین مـی رود یـا بد جا مـی افتد؛ حکایت کشت و کار و سیستم های آبیـاری فعلی هم همـین است.

این کشاورز نمونـه درباره ی انواع کشت ها هم صحبت کرد و ضمن اشاره بـه پیشگام بودن نیشابور درون زمـینـه ی کشت های گلخانـه ای ونشایی بیـان کرد: توجه کنید کـه با دو نوبت آب کمتر، آفات کمتر و مدیریت بهتر مـی توان یک هکتار کشت را درون سیصد متر کاشت؛ اما انتقال نشا بـه زمـین حتما “مکانیزه” باشد کـه متاسفانـه انجام نمـی شود؛ نمـی توانیم یک قسمت کار را درست انجام دهیم و قسمت دیگر را غیر اصولی. از سویی برخی محصولات مثل گندم قابلیت نشا ندارند و برخی دیگر کـه قابلیت نشا دارند، از سیستم مکانیزه برخوردار نیستند. این هست که کشت های گلخانـه ای و نشایی درون نیشابور، رواج پیدا نکرده هست و این گونـه هست که وقتی طلا بـه دست غیر متخصص بیفتد، مس مـی شود!

عطابخش با بیـان این کـه تخریبی کـه در نیم قرن اخیر درون منابع آبی و مدیریت آن اتفاق افتاده است، امر کوچکی نیست کـه انتظار داشت یک شبه درست شود، گفت: کشاورزی که تا هنگامـی کـه در دست خرده مالکان باشد، از علم روز، نمایشگاه ها ی علمـیعملی و ماشین آلات و مکانیزاسیون خبری نیست؛ دولت حتما وارد شود و به سیستم ناکارآمد خرده مالکی پایـان بدهد. وی ادامـه داد: کشاورزان هم بـه جای سرمایـه گذاری درون زمـین و ارتقای دستگاه ها و الگوی کشت، حاصل دسترنج یک سال را درون شـهر سرمایـه گذاری مـی کنند؛ این جوری هست که شرایط کشاورزی روز بـه روز ضعیف تر و به تبع آن سیستم آبیـاری نا مناسب تر مـی شود.

فرهنگ با ضعف مالی ایجاد نمـی شود

او کـه کشاورز نمونـه ی ملی سال ۹۶ است، مـی گوید: انتقال آب با ظرف شکسته امکان پذیر نیست؛ هنگامـی کـه کشاورز ضعف مالی دارد و بخش اعظم کشاورزی را با «دست» انجام مـی دهد و محصول مرغوب و با کیفیت روانـه ی بازار های هدف نمـی کند، فرهنگ ایجاد نمـی شود؛ همان فرهنگی کـه باید کشاورزی علمـی را جایگزین کشاورزی سنتی کم بازده کند.

از عطابخش درباره ی شیوه ی مناسب آبیـاری پرسیدیم و از او خواستیم درباره ی الگوی کشت سازگار با کم آبی نیز توضیح دهد کـه وی درون پاسخ گفت: از مـیان ۴ سیستم سنتر(پرتابی)، کلاسیک، رول لاین (ویل موو) و قطره ای، سیستم تحت فشار قطره ای تیپ( نواری) به منظور اقلیم نیشابور مناسب هست که آن هم شرط هایی دارد؛ از جمله حجم برداشت حتما خیلی کم تر از شیوه ی غرقابی باشد چون درون این سیستم، بازگشت آب بـه عمق زمـین اتفاق نمـی افتد و آب برداشتی، جایگزین نمـی شود؛ درون نتیجه کاهش مصرف آب بـه نسبت زمـین اتفاق مـی افتد، اما بازگشت آب بـه چرخه ی طبیعی و جایگزینی بخشی از حجم برداشتی، خیر!

وی ادامـه داد: کشاورزان حتما به سمت استفاده از بذرهای کم آب بر و زودرس بروند کـه به جای ۱۲۰ روز درون ۸۰ روز بـه محصول مـی نشینند، اگر چه قیمت بذر کمـی بیشتر هست اما موجب مـی شود مصرف آب بـه طرز چشم گیری کاهش یـابد و کیفیت محصول بهتر شود همچنین زمان کوتاه شده ی ثمردهی را درون پی دارد و در کل بـه نفع اوست.

با داشته هایمان مناسب  رفتار کنیم

در ادامـه ی گفتگو با عطابخش از وی پرسیدیم کـه به عنوان یک کشاورز کـه از سیستم های بـه روز و کارآمد هم استفاده مـی کند، درباره ی راهکار مناسب به منظور ترویج مصرف بهینـه ی آب چه نظری دارد؟ وی پاسخ داد: مساله ی آب، مختص کشاورزی  نیست اگر چه مصرف درون این بخش، کم تر از دیگر بخش ها مدیریت مـی شود.

او ادامـه داد: ما نیـاز بـه فرهنگ سازی درون همـه ی بخش ها، از خدمات که تا صنعت، کشاورزی و مصارف خانگی داریم؛ مـیوه ای کـه فاسد مـی شود، غذایی کـه دور ریخته مـی شود، کولرهای آبی و ناودان هایی کـه در تابستان، آب سر ریز کولرها را بـه معابر هدایت مـی کنند، ماشین شویی درون خیـابان و … همـه نمونـه هایی از اسراف خانگی هستند؛ درون مورد کشاورزی هم کـه مفصل گفتیم و مـهم ترینش کشت خرده مالکی ست کـه نیـاز بـه تغییر با ورود دولت و سرمایـه گذاری همـه جانبه دارد؛ اما سرمایـه گذاری که تا هنگامـی کـه خرده مالکی منسوخ نشود، بـه دلیل کمبود آب، مقرون بـه صرفه نیست.

عطابخش مـی افزاید: اما بخش صنعت، بهتر مـی تواند جلوی هدر رفت آب را بگیرد؛ هم با سیستم های نوینی کـه آب مصرفی را درون مجموعه بازچرخانی مـی کند و هم با جایگزینی دستگاه های قدیمـی و هم با سرمایـه گذاری درون بخش کشاورزی بـه منظور تجهیز ماشین آلات.  عطابخش درون پایـان حرف هایش بـه این نکته اشاره کرد که: اگر با داشته هایمان رفتار مناسب داشته باشیم، کمتر بـه مشکل بر مـی خوریم.

در ادامـه ی مجموعه ی گزارش های آبی، بحران و راهکار، هفته ی آینده از وضعیت آب و فاضلاب شـهری و روستایی، کنتورها و آب بهای خانگی خواهیم گفت. با ما همراه باشید.

 

دیگر مطالب سایت

به اشتراک بگذارید:
[گفتگو با کشاورز نمونه]

نویسنده و منبع: خبرگزاری خراسان | تاریخ انتشار: Sat, 14 Jul 2018 20:19:00 +0000گفتگو با کشاورز نمونه

«طلای سرخ» صندوقچه گنج کشاورز نمونـه زفره ای/ تلاش خانوادگی ...

مزرعه حسن آباد لاوی، گفتگو با کشاورز نمونه پر بود از همت و تلاش شبانـه روزی جوانان پرتلاشی کـه در مسیر عمل بـه اقتصاد مقاومتی گام های بلندی برداشته اند و امروز کمر همت را به منظور عبور از خشکسالی بسته اند.

به گزارش اصفهان شرق، هیچ دوره ای درون زندگی فردی چون روزگار جوانی، سرسبز و با نشاط نیست و در این بین بـه وضوح مـی توان مشاهده کرد کـه در سایـه فرصت زیبای جوانی مـی توان بـه بسیـاری از کامـیابی ها و پیروزهای زندگی دست یـافت. گفتگو با کشاورز نمونه حقیقت مطلب را بخواهیم ذکر کنیم، این برداشت بـه ذهنمان خطور مـی کند کـه تباه این دوره ناب از زندگی بـه اندوهی همـیشگی به منظور فرد مبدل مـی شود و ذکر آن برایش حسرتی ماندگار است.

جوان کـه باشی و با اراده و ذهن خلاق گام برداری و در کل، همت و پشت کار هم بـه آن اضافه کنی، مـی‌شوی یک نفر مثبت اندیشِ‌ موفقِ کار‌آفرین.ی کـه نان از بازوان پرتوانش مـی خورد کـه فکر و هدفش به منظور رسیدن بـه خواسته های عملی درون حرکت است.

علی اکبر (ع)، از جوانی مجموعه ای از خوبی ها و فضیلت ها و نمونـه ای روشن از فضایل عترت پاک پیـامبر بود و به زیبایی روز مـیلاد جوان امام حسین(ع) روز جوان نام گرفت که تا بدانیم از چهانی حتما در مسیر کار و تلاش الگو بگیریم.

روز جوان فرصتی بود که تا به رسم هر سال، درون کنار جوانان شرق اصفهان حضور یـافته و با آنـها گپ و گفتگویی انجام دهیم.

چندی قبل وصف جوان کشاورز نمونـه زفره ای را از بسیج سازندگی شرق اصفهان کـه برای بازدید بـه یکی از عرصه های براآن جنوبی آمده بودند، شنیده بودم و امروز با مرور مناسبت روز جوان، جرقه مصاحبه با سید ابوالقاسم قوامـی درون ذهنم زده شد.

طی تماس با وی، با روی باز از گفتگو با ما، استقبال کرد ولی قبل از هر چیزی گفت: گفتگو با کشاورز نمونه یک جوان مـی گویید و بس! ولی حتما بدانیم پدر و مادرانی استوار و فداکار پشت ما ایستاده بودند کـه امروز شما بنده را به منظور گفتگو انتخاب کردید و قبل از هر چیز حتما دست پدر و مادرم را بوسه .

از گفته اولش، حس معرفت و خودسازی که تا تلاش و بردباری تراوش مـی کرد و این به منظور شروع گفتگوی امروز ما، مقدمـه کاملی بود.

سید ابوالقاسم روی زمـین کشاورزی اش“صندوقچه گنج” دارد. گفتگو با کشاورز نمونه اوی هست که با پشتکار و تلاش درون کنار پدر و برادرانش، مزرعه حسن آباد لاونی را پرثمر کرده و به درستی شعار اقتصاد مقاومتی را درون عمل نشان دادند.

اگر آستین بالا زده اید و و با ما و سید ابوالقاسم همراه شده اید حتما بـه آسانی مـی توانید چارچوب فعالیتش را درک کرده و همـین امروز فردا بذر اسکناس های سبز را درون خاک بنشانید! درون این گزارش قرار هست بیـاموزیم چگونـه با نیم اینچ آب قنات و خشکسالی های پی درون پی درون شرق اصفهان، افرادی کمر همت را بسته که تا روی مـهاجرت و ناامـیدی خط قرمز بکشند.

*سید ابوالقاسم با اقتصاد مقاومتی دست دوستی داده بود

وی درون ابتدا از خودش گفت: متولد ۶۳ و اهل زفره از توابع بخش کوهپایـه اصفهان هستم و تحصیلاتم را که تا سطح دیپلم برق صنعتی ادامـه دادم ولی علاقه بـه حرفه خانوادگی و کمک کار پدر درون مزرعه، من را راهی کشاورزی و ثابت قدم بودن درون این شغل کرد. درون حال حاضر، عاشق کارم هستم و از خدا مـی خواهم کمکم کند که تا بتوانم بـه خوبی از این فرصت استفاده کنم.

سید ابوالقاسم درون حالی کـه در کنار درخت پسته ایستاده بود از مـیزان کاشت مزرعه این گونـه اذعان کرد: متاسفانـه طی چند سال اخیر بـه جهت خشکسالی درون شرق اصفهان، آب قنات با کاهش قابل توجهی روبه رو شده هست و برخی از درختان بخش کوهپایـه هم خشکید ولی خدا را شکر با وجود مشکلات بسیـار درون مسیر کشاورزی و کمـی آب قنات مزرعه حسن آباد لاویی، برکت خوبی درون محصول ما وجود داشته و دارد.

روی هم رفته ۱۴ هکتار باغات داریم کـه شامل ( ۶ هکتار بادام محب ایرانی-  ۲ هکتار سیب-  انگور – هلو – پسته هست که همـه تحت تلاش و مشاوره پدرم، احیـا شد و زیر آبیـاری تحت فشار قرار دارد و هری این مقدار آب را مشاهده کند اصلا باور نخواهد کرد کـه این سرسبزی بـه واسطه این مقدار آب حاصل شده است.


*یک کار دسته جمعی به منظور نمونـه شدن/ فریضه زکات را بـه کار بستیم

وی از موفقیت هایی کـه در طول چند سال گذشته توسط خانوادهب شده است، این گونـه بیـان کرد: همـه موفقیت هایی کـه به دست آورده ایم بـه همت مادرم بود و در کل مـی توانم بگویم، یک کار دسته جمعی خانوادگی، درون خانـه ما جریـان دارد کـه روح حیـات بـه مزرعه بخشیده است.

*مادرم درون سال ۱۳۸۳ باغدار نمونـه زن درون سطح شـهرستان اصفهان و باغدار نمونـه درون سطح استان طی سال ۱۳۸۴-۸۵

*پدرم اولین سیستم آبیـاری تحت فشار را درون سطح شـهرستان راه اندازی کرده و مقام اول دراین طرح درون سال ۱۳۷۹ راب کرد

*پدرم بادام کار نمونـه شـهرستان درون سال ۱۳۸۱ و جنگلدار نمونـه استان درون سال ۱۳۸۶-۸۹

*احیـا کننده زکات درون سال ۱۳۹۴ بودیم کـه طی این عمل، ۱۲۰ اصله درخت بادام و سیب بـه این امر اختصاص یـافت و با وجود خشکسالی عایدی خوبی داشت.

اینـها بخش کوچکی از مقام های بدست آمده درون زیر سایـه پدر و مادر استوار خانواده قوامـی بود کـه ارزش یک عمر کار و تلاش این خانواده درون امضای هر تقدیر نامـه مشاهده مـیشد.

*تلاش درون عرصه های اقتصادی با مشاوره بسیج سازندگی ناحیـه امام علی(ع)

پسر ۳۱ ساله خانواده قوامـی با تشکر از بسیج سازندگی بـه جهت مشاوره های خوبشان این گونـه اظهار کرد: عرصه های اقتصاد مقاومتی درون کنار مزرعه قوامـی یک نمونـه جامع و کامل از کار شبانـه روزی بود. بـه صورت سنتی ۴ سال هست که پرورش شتر مرغ داریم و عرضه محصول این عرصه اقتصاد مقاومتی بیشتر درون روستای زفره بـه فروش مـی رسد.  درون این مسیر مـی توانم بـه وضوح بگویم کـه همکاری بسیج سازندگی و استفاده از تسهیلات و مشاوره این عزیزان درون پیشرفت این عرصه بـه خوبی مشـهود بود و امـیدوارم بتوانیم این عرصه را از سنتی بـه صنعتی تبدیل کنیم.

*برداشت طلای سرخ حاصل زحمت ۳۰ ساله

سیدابوالقاسم از کشت زعفران درون ۲ هکتار زمـین مزرعه خبر داد و گفت: بـه جهت اینکه آب قنات درون زمستان بلااستفاده بود و از فراغت بال کامل درون زمستان برخودار بودیم، بافکر پدر کشت زعفران را آغاز کرده و از یک جریب سی سال گذشته بـه دو هکتار کاشت زعفران درون حال حاضر رسیدیم.

زفره شامل زمـین و آب و هوای مرغوبی هست و این عاملی درون به ثمر رسیدن زعفران شد بـه نحوی کـه خدا را شکر با تلاش شبانـه روزی، درآمد خوبی عایدمان مـی شود و زعفران مرغوبی بـه دست مصرف کننده مـی دهیم. این یک نوع درآمد زایی فصلی بود کـه به درستی محقق شد. همچنین درون فصل برداشت زعفران با بـه کارگیری ۲۰ نفر بـه نوعی کارآفرینی درون این زمـینـه ایجاد مـی شود. بسته بندی این محصول را خودمان انجام مـی دهیم و بدون واسطه این محصول را بـه دست مصرف کننده مـی رسانیم.


*هزار ترفند را بـه کار گرفتیم که تا درختان مزرعه خشک نشود

وی از سختی های کشاورزی و خسته نشدن اهل خانواده این چنین افزود: گاهی مـی شد کـه آب خیلی کم بود و با خرید یخ و قرار آن درون کنار درختان زیر خاک، جان درختان را بـه در بردیم. یک سال خاطرم هست که بطری های نوشابه را از اقوام مـیگرفتیم و در کنار تنـه درختان قرار مـی دادیم که تا بدون کم ترین تجهیزات، آبیـاری تحت فشار را بـه کار ببندیم. جالب هست بدانید کـه سالی بود کـه بر اثر خشکسالی ۲۸۰ تانکر آب را خریده و در مزرعه جاری کردیم… خشکسالی مسیر سختی بود کـه با اراده پدر و اخوی ها و ابتکارهایی کـه انجام مـی دادند، باعث جلوگیری از خشک شدن درختان مزرعه شد.

همـه مـی دانستیم و آموخته بودیم کـه باتحمل سختی مـی توانستیم بـه راحتی برسیم.


*پرورش ماهی درون استخر چند منظوره کنار مزرعه محقق شد/ بسیج سازندگی شرق اصفهان دست ما را بـه زیبایی فشرد

سید ابوالقاسم درون مسیر گفتگو با ما با اشاره بـه استخر پرآب مزرعه گفت: ۱۵ اردیبهشت سال ۹۴ بود کـه با کمک و همکاری جهاد کشاورزی استخر فرسوده مزرعه را جهت انباشت سهم آبه قنات درون فصل زمستان تکمـیل و به استخر دو منظوره تبدیل کردیم و باهمت و مشاوره بسیج سازندگی حدود ۲۰۰۰ بچه ماهی درون استخر پرورش دادیم که تا مسیری دیگر از اقتصاد مقاومتی را عملیـاتی کنیم. بـه طور قطع مـی گویم کـه اگر بسیج سازندگی مشاهده کند کـه فردی کمر همت به منظور کار بسته است، عرصه را به منظور فرد باز مـی کند و در مسیر زندگی ما، مشاوره های خوبی جهت پیشرفت عرصه های اقتصاد مقاومتی بـه ما کرد و تسهیلات مناسبی را درون اختیـار ما گذاشت و اگری غیر از این بگوید قطعا خودش بـه درستی از این تسهیلات استفاده نکرده است.

*فروش نـهال درون اسفندماه نوعی انتقال پول از بانکی بـه بانک دیگر است

سید ابوالقاسم قوامـی از فروش نـهال مزرعه و سود حاصل از این کار این گونـه اظهار کرد: کشاورزی کـه فقط کشت گندم و جو نیست بلکه هزار رشته شغلی از کنار کشاورزی عاید فرد مـی شود. قبل از خشکسالی درون شرق اصفهان همـه ما را بـه عنوان نـهال فروش که تا سالی ۱۰ هزار نـهال مـی شناختند و امروز نیز با کوشش بسیـار سعی مـی کنیم این کار ادامـه پیدا کند. درون کل مـی توانم بگویم، احیـای باغات رسیدگی خوبی مـی خواهد کـه وابسته بـه کار شبانـه روزی هست و خدا را شکر با عنایت خداوند متعال و کوشش همـه اهل خانواده قوامـی، درون این چند عرصه موفق بودیم.


*برق، گاز و تلفن نداریم ولی دست از تلاش نکشیدیم/ مسئولان دست یـاری دهند

قسمت جالب مزرعه کارگزاری صفحه خورشیدی و تولید برق از آن بود و این نمونـه تلاش خانواده قوامـی درون تولید برق بـه شمار مـی رفت. وی با مشاهده کنجکاوی من ادامـه داد:

متاسفانـه با وجود فاصله ۵ کیلومتری مزرعه که تا روستای زفره، از داشتن برق، گاز و تلفن محرومـیم ولی باعث نشد کـه دست روی دست بگذاریم و با بهره بردن از موهبت خدادادی، با کار گزاری صفحه خورشیدی بـه تولید برق جزئی اقدام کردیم ولی کفاف این حجم کار را نمـی دهد.

متاسفانـه بـه خاطر اینکه با آب قنات آبیـاری مـی کنیم از سهمـیه گازوئیل محرومـیم ولی سال قبل با همکاری جهاد کمـی از مشکل مربوطه رفع شد و دلیل استفاده از گازوئیل بـه خاطر سیستم آبیـاری تحت فشار هست که مـی طلبد مسئولان امر درون این رابطه دست یـاری بـه دست کشاورزان بدهند.

اگر مسئولی دلش به منظور کشاورز سوخت و کاری از دستش ساخته هست در جهت رفع مشکلات کشاورزان قدم بردارد که تا لااقل کشاورزی کـه تلاشش حفظ روستا و تولید داخلی است، کمرش زیر بار برخی مشکلات خم نشود.

دراین رابطه تشکر از همکاری جهاد کشاورزی شـهرستان و استان و بسیج سازندگی ناحیـه امام علی(ع) دارم زیرا گرمای دستشان را بـه وضوح حس کرده ام.

ولی این نکته را متذکر مـی شوم کـه برخی نامـه های من بـه مسئولان گاها بی جواب برگشت خورد و این درحالی هست که اگر کمک مناسبی درون زمـینـه سوخت رسانی و برق نشود، شرایط سختی رقم مـیخورد.

* روستاها را خالی نگذارید و کمر همت را به منظور تلاش ببندید

این جوان موفق روستای زفره، صبر و استقامت را عامل مـهمـی درون کار و تلاش عنوان کرد و گفت: اسوه همـه ما جوانان شرق اصفهان حضرت علی اکبر(ع) هست و قطعا نباید درون دوران خشکسالی نا امـید شویم و در مسیر کار حتما با ایمان قلبی و تلاش شبانـه روزی پله های موفقیت را درون دست گیریم.

از مسئولان هم مـی خواهم که تا با درون اختیـار گذاشتن طرح های بیشتر اقتصاد مقاومتی، رغبت ماندن درون روستا را درون جوانان بالا ببرند که تا یک روز چشم باز نکنیم و ببینیم روستاهایی داریم خالی از سکنـه و مزارعی خشک و بی آب.

*****************************

به گزارش اصفهان شرق، مصاحبه امروز ما با جوان نمونـه شرق اصفهانی، تنـها یک گفتگوی ساده نبود بلکه معرفی یک کارآفرین موفق و شکارچی فرصت های ایده آل بود. خانواده قوامـی درون زفره حرف را بـه عمل کشاندند و به استقبال آینده ای پر ثمر رفتند. این خانواده بهانی کـه با ورود خشکسالی حرف از تعطیلی کشاورزی زدند جواب محکمـی داده و به جای تعطیل کشاورزی، آبیـاری قطره ای را جایگزین روش غرقابی د که تا جایی کـه امروزه بـه عنوان کشاورز نمونـه مطرح هستند. مسئولان دست بجنبانید که تا از همت مردم پرتلاش عقب نمانید. بـه راستی مردم قانع شرق اصفهان از همـه فرصت ها استفاده مـی کنند و این مسئولان هستند کـه باید با شناخت مشکلات آنـها، دست یـاری بـه این قشر دهند.

خدا قوت خانواده سید حسن قوامـی از زفره

همچنین بخوانید:
[گفتگو با کشاورز نمونه]

نویسنده و منبع: خبرگزاری خراسان | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 16:09:00 +0000گفتگو با کشاورز نمونه

سایت بهمن کشاورز وکیل دادگستری - منابع و جزوات حقوقی ...

از امروز هفته قوه‌قضاییـه آغاز مـی‌شود و این فرصت،مـهم‌ترین زمان  برای ارزیـابی عملکرد دستگاه قضا خواهد بود. گفتگو با کشاورز نمونه دستگاه قضا بـه عنوان مسئول برقراری عدالت درون جامعه دارای وظایف مختلفی هست که شامل: گفتگو با کشاورز نمونه رسیدگی و صدور حکم درون مورد تظلمات، گفتگو با کشاورز نمونه تعدیـات، شکایـات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ ...

ادامـه مطلب. گفتگو با کشاورز نمونه
[گفتگو با کشاورز نمونه]

نویسنده و منبع: خبرگزاری خراسان | تاریخ انتشار: Thu, 05 Jul 2018 06:11:00 +0000گفتگو با کشاورز نمونه

گفتگو با کشاورز نمونـه شـهرستان سردشت

از چه روشی درون کشاورزی استفاده مـی­کنید؟ از دو روش سنتی و مدرنیته

چه چیزی باعث موفقیت شما درون کار کشاورزی شده است؟ اهمـیت بـه شغلم و علاقه­ای کـه به کار کشاورزی دارم و کار و کوشش فراوان

باغ شما چند هکتار هست و بیشترین محصول باغتان چیست؟ دارای هشت هکتار باغ درون روستای مـیرشیخ حیدر مـی­باشم و بیشترین محصول باغ انگور سیـاه و بادام است

حرفی به منظور گفتن ندارید؟ امـیدوارم کـه همـه­ی مردم به منظور توسعه کشاورزی تلاش کنند چون یک شغل کم دردسر و حلال است.

باتشکر

. گفتگو با کشاورز نمونه . گفتگو با کشاورز نمونه : گفتگو با کشاورز نمونه ، گفتگو با کشاورز نمونه
[گفتگو با کشاورز نمونه]

نویسنده و منبع: خبرگزاری خراسان | تاریخ انتشار: Wed, 27 Jun 2018 06:35:00 +0000گفتگو با کشاورز نمونه

تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی

انواع رسانـه

موضوعات

گزارش گیری

اخبار

تعداد عنوان ها: گفتگو با کشاورز نمونه 263مرتب سازی

. گفتگو با کشاورز نمونه . گفتگو با کشاورز نمونه ، گفتگو با کشاورز نمونه
[گفتگو با کشاورز نمونه]

نویسنده و منبع: خبرگزاری خراسان | تاریخ انتشار: Sun, 15 Jul 2018 06:42:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com