نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر

نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر راهنمای ورودی های 91 خواجه نصیر | خطوط اتوبوس و تاکسی اطراف ایستگاه | راهنمای ورودی های 91 خواجه نصیر - بهترین مسیر ها به منظور ... | مسیر دانشگاه الزهرا؟؟؟؟ - manesht.ir | نخستین نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور و ماشین های ... |

نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر

راهنمای ورودی های 91 خواجه نصیر

تاریخ:چهارشنبه 20 شـهریور 1392-05:46 ب.ظ

جهت مشاهده ی آخرین اطلاعات و طرح سوالات خود بـه سایت بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی basijkntu.com (اینجا کلیک کنید) مراجعه نمایید.

تاریخ:یکشنبه 16 مـهر 1391-10:28 ق.ظ

 سلام بچه­ها

. نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر . نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر : نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر ، نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر
[نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 23 Jun 2018 08:27:00 +0000نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر

خطوط اتوبوس و تاکسی اطراف ایستگاه

ايستگاه مبدأ: مـیدان بهارستان ايستگاه مقصد: مـیدان امامت مسير رفت: خیـابان پیروزی- خیـابان نیروی هوایی- مـیدان امامت مسير برگشت: مـیدان امامت-خیـابان نیروی هوایی-خیـابان پیروزی-مـیدان بهارستان ايستگاه مبدأ: مـیدان بهارستان ايستگاه مقصد: مـیدان ولیعصر(عج) مسير رفت: مـیدان بهارستان-خیـابان جمـهوری اسلامـی - خیـابان ولیعصر(عج)-مـیدان ولیعصر(عج) مسير برگشت: خیـابان ولیعصر(عج)-خیـابان جمـهوری اسلامـی-مـیدان بهارستان ايستگاه مبدأ: مـیدان بهارستان ايستگاه مقصد: شـهید محلاتی مسير رفت: مـیدان بهارستان-مـیدان شـهدا-خیـابان 17 شـهریور-خیـابان شـهید محلاتی- مـیدان شـهید محلاتی مسير برگشت: خیـابان شـهید محلاتی-خیـابان17شـهریور -مـیدان شـهدا-خیـابان مجاهدین اسلام-خیـابان بهارستان-مـیدان بهارستان ايستگاه مبدأ: مـیدان بهارستان ايستگاه مقصد: مـیدان جمـهوری اسلامـی مسير رفت: ابتدا که تا انتهای خیـابان جمـهوری اسلامـی مسير برگشت: ابتدا که تا انتهای خیـابان جمـهوری اسلامـی ايستگاه مبدأ: مـیدان بهارستان ايستگاه مقصد: مـیدان معلم مسير رفت: مـیدان بهارستان-خیـابان امام حسین(ع)-خیـابان شـهید مدنی-خیـابان سبلان-مـیدان معلم مسير برگشت: خیـابان سبلان-خیـابان شـهید مدنی-خیـابان امام حسین(ع) -مـیدان بهارستان ايستگاه مبدأ: مـیدان بهارستان ايستگاه مقصد: مـیدان شوش مسير رفت: مـیدان بهارستان-خیـابان شـهید مصطفی خمـینی-مـیدان قیـام- مـیدان شوش مسير برگشت: مـیدان قیـام-خیـابان شـهید مصطفی خمـینی-مـیدان بهارستان ايستگاه مبدأ: مـیدان بهارستان ايستگاه مقصد: مـیدان رسالت مسير رفت: مـیدان بهارستان-خیـابان امام حسین(ع)-خیـابان شـهید مدنی-مـیدان رسالت مسير برگشت: خیـابان گلبرگ-کناررودخانـه-خیـابان شـهید مدنی-مـیدان بهارستان ايستگاه مبدأ: مـیدان بهارستان ايستگاه مقصد: مـیدان کلانتری مسير رفت: مـیدان بهارستان-مـیدان شـهدا-خیـابان 17شـهریور-مـیدان کلانتری مسير برگشت: خیـابان17شـهریور-مـیدان شـهدا-خیـابان مجاهدین اسلام-مـیدان بهارستان ايستگاه مبدأ: مـیدان بهارستان ايستگاه مقصد: بلوار ابوذر مسير رفت: مـیدان بهارستان-مـیدان شـهدا-17شـهریور-خیـابان شـهید محلاتی-بلوار ابوذر مسير برگشت: خیـابان شـهید محلاتی-خیـابان17شـهریور -مـیدان شـهدا-خیـابان مجاهدین اسلام-خیـابان بهارستان-مـیدان بهارستان ايستگاه مبدأ: مـیدان بهارستان ايستگاه مقصد: افسریـه مسير رفت: مـیدان بهارستان-مـیدان شـهدا-خیـابان پیروزی-افسریـه مسير برگشت: افسریـه-خیـابان پیروزی-مـیدان شـهدا-خیـابان مجاهدین اسلام-مـیدان بهارستان ايستگاه مبدأ: مـیدان بهارستان ايستگاه مقصد: خیـابان13 آبان مسير رفت: مـیدان بهارستان-خیـابان شـهدا-خیـابان صد دستگاه مسير برگشت: خیـابان صد دستگاه - خیـابان شـهدا-مـیدان بهارستان ايستگاه مبدأ: مـیدان بهارستان ايستگاه مقصد: خیـایـان صفا مسير رفت: مـیدان بهارستان-مـیدان شـهدا-خیـابان اقبال-خیـابان صفا مسير برگشت: خیـابان اقبال-خیـابان سپاه-خیـابان بهارستان-مـیدان بهارستان ايستگاه مبدأ: بهارستان ايستگاه مقصد: مـیدان معلم مسير رفت: مـیدان بهارستان-خیـابان ابن سینا- پل چوبی -مـیدان امام حسین (ع)- خیـابان شـهید مدنی - مـیدان سبلان - خیـابان معلم مسير برگشت: خیـابان معلم-مـیدان سبلان - خیـابان شـهید مدنی - خیـابان خواجه نصیر - مـیدان سپاه - مـیدان بهارستان ايستگاه مبدأ: بهارستان ايستگاه مقصد: مـیدان رسالت مسير رفت: مـیدان بهارستان - خیـابان ابن سینا - پل چوبی - خیـابان شـهید مدنی - مـیدان رسالت مسير برگشت: مـیدان رسالت - خیـابان گلبرگ غربی - خیـابان خواجه نصیر - مـیدان سپاه - خیـابان ابن سینا - مـیدان بهارستان ايستگاه مبدأ: بهارستان ايستگاه مقصد: مـیدان شـهید نامجو مسير رفت: مـیدان بهارستان-مـیدان قیـام - خیـابان مصطفی خمـینی - خیـابان بهارستان - خیـابان ابن سینا - پل چوبی - خیـابان نامجو-مـیدان نامجو مسير برگشت: مـیدان نامجو- خیـابان خواجه نصیر - مـیدان سپاه - خیـابان ابن سینا - خیـابان مصطفی خمـینی - چهار راه مولوی - مـیدان قیـام . نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر . نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر : نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر ، نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر
[نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 10:12:00 +0000نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر

راهنمای ورودی های 91 خواجه نصیر - بهترین مسیر ها به منظور ...

در این پست بهترین مسیر ها (تاکسی، نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر اتوبوس، مترو) به منظور رسیدن بـه خوابگاه و دانشکده ها ذکر شده است.

نکته1: نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر درون ساعات اوج ترافیک(8-10 صبح و 6-9 شب) ترجیحا از اتوبوس و تاکسی استفاده نکنید.

نکته 2: اگر بار بسیـار سنگین یـا حجیم دارید ازمترو استفاده نکنید.

نکته 3: تابلوهای مترو خط 1 قرمز رنگ، خط 2 آبی رنگ و خط 4 زرد رنگ هستند.

مسیر ها بـه سمت خوابگاه تهرانپارس و دانشکده ی هوا فضا:

از ترمـینال جنوب:

مسیر1: مترو ترمـینال جنوب(به سمت تجریش سوار شوید)-- ایستگاه امام خمـینی-- تعویض خط بـه خط 2 (به سمت فرهنگسرا سوار شوید)-- ایستگاه فرهنگسرا-- تاکسی های شـهرک شـهید بهشتی-- خوابگاه

مسیر 2: تاکسی های فلکه دوم تهرانپارس-- تاکسی (اتوبوس) مـیدان رهبر-- 15 دقیقه پیـاده روی سربالایی از کوچه های پر پیچ و خم که تا خوابکاه (برای یـافتن مسیر از رهگذران آدرس نمایشگاه بهاره را سوال کنید) 

از ترمـینال آزادی(غرب) و فرودگاه مـهرآباد:

مسیر1: مترو آزادی (خط 2 را بـه سمت فرهنگسرا سوار شوید)-- ایستگاه فرهنگسرا-- تاکسی های شـهرک شـهید بهشتی-- خوابگاه

مسیر2: اتوبوس های BRT (به سمت تهرانپارس سوار شوید)-- ایستگاه سه راه تهرانپارس (آخرین ایستگاه)-- تاکسی (اتوبوس) بـه سمت مـیدان رهبر-- 15 دقیقه پیـاده روی سربالایی از کوچه های پر پیچ و خم که تا خوابکاه (برای یـافتن مسیر از رهگذران آدرس نمایشگاه بهاره را سوال کنید) 

مسیر3: تاکسی بـه سمت سه راه تهرانپارس--  تاکسی (اتوبوس) بـه سمت مـیدان رهبر-- 15 دقیقه پیـاده روی سربالایی از کوچه های پر پیچ و خم که تا خوابکاه(برای یـافتن مسیر از رهگذران آدرس نمایشگاه بهاره را سوال کنید)  

از ترمـینال بیـهقی(آرژانتین):

مسیر1: اتوبوس های بیـهقی-فلکه دوم تهرانپارس-- فلکه دوم--  تاکسی (اتوبوس) بـه سمت مـیدان رهبر-- 15 دقیقه پیـاده روی سربالایی از کوچه های پر پیچ و خم که تا خوابکاه (برای یـافتن مسیر از رهگذران آدرس نمایشگاه بهاره را سوال کنید)

مسیر2: اتوبوس های بیـهقی-مـیدان رسالت-- مـینی بوس های استخر (کیفیت این مـینی بوس ها بسیـار پایین هست ولی بخش پیـاده روی را حذف مـی کند) -- خوابگاه  

از ترمـینال شرق:

مسیر1:  تاکسی (اتوبوس) بـه سمت مـیدان رهبر-- 15 دقیقه پیـاده روی سربالایی از کوچه های پر پیچ و خم که تا خوابکاه (برای یـافتن مسیر از رهگذران آدرس نمایشگاه بهاره را سوال کنید)

مسیر ها بـه سمت دانشکده ی برق و کامپیوتر و دانشکده ی علوم:

از ترمـینال جنوب:

مسیر1: مترو ترمـینال جنوب(به سمت تجریش سوار شوید)-- ایستگاه مصلی(خروج بـه سمت رسالت شرقی)-- تاکسی-ون-اتوبوس بـه سمت سید خندان- ایستگاه پل سیدخندان

از ترمـینال آزادی(غرب) و فرودگاه مـهرآباد:

مسیر1: مترو آزادی(خط 4 را بـه سمت کلاهدوز سوار شوید)-- ایستگاه دروازه دولت-- تعویض خط بـه خط 1(به سمت تجریش سوار شوید)-- ایستگاه مصلی(خروج بـه سمت رسالت شرقی)-- تاکسی-ون-اتوبوس بـه سمت سید خندان- ایستگاه پل سیدخندان

مسیر2: تاکسی و اتوبوس مستقیم آزادی بـه سید خندان

از ترمـینال بیـهقی(آرژانتین):

مسیر1: اتوبوس های فلکه دوم یـا رسالت -- ایستگاه سید خندان

مسیر2: تاکسی های مستقیم بیـهقی سیدخندان

از ترمـینال شرق:

مسیر1: اتوبوسهای BRT (به سمت آزادی سوار شوید)-- ایستگاه دروازه دولت(از خط 1 و به سمت تجریش سوار شوید)-- ایستگاه مصلی(خروج بـه سمت رسالت شرقی)-- تاکسی-ون-اتوبوس بـه سمت سید خندان- ایستگاه پل سیدخندان

مسیر2: اتوبوسهای BRT (به سمت آزادی سوار شوید)-- ایستگاه پل روشندلان(یک ایستگاه قبل از دروازه دولت)-- از خیـابان شریعتی تاکسی بـه سمت سیدخندان

مسیر3: تاکسی های مستقیم ترمـینال بـه سمت سیدخندان

مسیر ها بـه سمت دانشکده ی مکانیک و صنایع و مواد:

از ترمـینال جنوب:

مسیر1: مترو ترمـینال جنوب(به سمت تجریش سوار شوید)-- ایستگاه شـهید حقانی-- تاکسی بـه سمت مـیدان ونک-- خ ملاصدرا-- خ پردیس -- دانشکده ی مکانیک

مسیر2: تاکسی که تا مـیدان راه آهن-- اتوبوس های BRT (به سمت تجریش سوار شوید)-- ایستگاه ونک-- خ ملاصدرا-- خ پردیس -- دانشکده ی مکانیک 

از ترمـینال آزادی(غرب) و فرودگاه مـهرآباد:

مسیر1: مترو آزادی(خط 4 را بـه سمت کلاهدوز سوار شوید)-- ایستگاه دروازه دولت-- تعویض خط بـه خط 1(به سمت تجریش سوار شوید)-- ایستگاه شـهید حقانی-- تاکسی بـه سمت مـیدان ونک-- خ ملاصدرا-- خ پردیس -- دانشکده ی مکانیک

مسیر2: اتوبوس های BRT(به سمت تهرانپارس سوار شوید)-- ایستگاه ولی عصر-- تعویض خط BRT (به سمت تجریش سوار شوید)--  ایستگاه ونک-- خ ملاصدرا-- خ پردیس -- دانشکده ی مکانیک 

مسیر 3: تاکسی های مستقیم آزادی -- ونک-- خ ملاصدرا-- خ پردیس -- دانشکده ی مکانیک

از ترمـینال بیـهقی(آرژانتین):

مسیر1: تاکسی مستقیم بـه چهارراه جهان کودک-- 5 دقیقه پیـاده روی که تا مـیدان ونک-- خ ملاصدرا-- خ پردیس -- دانشکده ی مکانیک

مسیر2: اتوبوس های مـیدان ونک-- خ ملاصدرا-- خ پردیس -- دانشکده ی مکانیک

از ترمـینال شرق:

مسیر1: اتوبوسهای BRT(به سمت آزادی سوار شوید)-- ایستگاه ولی عصر-- تعویض خط BRT (به سمت تجریش سوار شوید)--  ایستگاه ونک-- خ ملاصدرا-- خ پردیس -- دانشکده ی مکانیک

مسیر ها بـه سمت دانشکده ی عمران و نقشـه برداری:

از ترمـینال جنوب:

مسیر1: مترو ترمـینال جنوب(به سمت تجریش سوار شوید)-- ایستگاه شـهید حقانی-- تاکسی بـه سمت مـیدان ونک-- خ ولیعصر بـه سمت شمال بروید 15 دقیقه پیـاده روی

مسیر2: تاکسی که تا مـیدان راه آهن-- اتوبوس های BRT (به سمت تجریش سوار شوید)-- ایستگاه مـیرداماد--خ ولیعصر بـه سمت شمال بروید 2 دقیقه پیـاده روی 

مسیر3: تاکسی های مستقیم ترمـینال جنوب بـه سمت ونک- مـیدان ونک- خ ولیعصر بـه سمت شمال بروید 15 دقیقه پیـاده روی

از ترمـینال آزادی(غرب) و فرودگاه مـهرآباد:

مسیر1: مترو آزادی(خط 4 را بـه سمت کلاهدوز سوار شوید)-- ایستگاه دروازه دولت-- تعویض خط بـه خط 1(به سمت تجریش سوار شوید)-- ایستگاه شـهید حقانی-- تاکسی بـه سمت مـیدان ونک-- خ ولیعصر را بـه سمت شمال بروید 15 دقیقه پیـاده روی

مسیر2: اتوبوس های BRT(به سمت تهرانپارس سوار شوید)-- ایستگاه ولی عصر-- تعویض خط BRT (به سمت تجریش سوار شوید)--  ایستگاه  مـیرداماد--خ ولیعصر بـه سمت شمال بروید 2 دقیقه پیـاده روی 

مسیر 3: تاکسی های مستقیم آزادی -- ونک-- خ ولیعصر را بـه سمت شمال بروید 15 دقیقه پیـاده روی

از ترمـینال بیـهقی(آرژانتین):

مسیر1: تاکسی مستقیم بـه چهارراه جهان کودک-- 5 دقیقه پیـاده روی که تا مـیدان ونک-- خ ولیعصر را بـه سمت شمال بروید 15 دقیقه پیـاده روی

مسیر2: اتوبوس های مـیدان ونک-- مـیدان ونک--خ ولیعصر را بـه سمت شمال بروید 15 دقیقه پیـاده روی

از ترمـینال شرق:

مسیر1: اتوبوسهای BRT(به سمت آزادی سوار شوید)-- ایستگاه ولی عصر-- تعویض خط BRT (به سمت تجریش سوار شوید)--  ایستگاه مـیرداماد-- خ ولیعصر را بـه سمت شمال بروید-- 2 دقیقه پیـاده روی

مسیر ها بـه سمت ساختمان مرکزی:

از ترمـینال جنوب:

مسیر1: مترو ترمـینال جنوب(به سمت تجریش سوار شوید)-- ایستگاه شـهید حقانی-- تاکسی بـه سمت مـیدان ونک-- خ ولیعصر بـه سمت شمال -- خ مـیر داماد-- ساختمان مرکزی

مسیر2: تاکسی که تا مـیدان راه آهن-- اتوبوس های BRT (به سمت تجریش سوار شوید)-- ایستگاه مـیرداماد--خ مـیر داماد-- ساختمان مرکزی

از ترمـینال آزادی(غرب) و فرودگاه مـهرآباد:

مسیر1: مترو آزادی(خط 4 را بـه سمت کلاهدوز سوار شوید)-- ایستگاه دروازه دولت-- تعویض خط بـه خط 1(به سمت تجریش سوار شوید)-- ایستگاه شـهید حقانی-- تاکسی بـه سمت مـیدان ونک-- خ ولیعصر بـه سمت شمال -- خ مـیر داماد-- ساختمان مرکزی

مسیر2: اتوبوس های BRT(به سمت تهرانپارس سوار شوید)-- ایستگاه ولی عصر-- تعویض خط BRT (به سمت تجریش سوار شوید)--  ایستگاه  مـیرداماد--خ مـیر داماد-- ساختمان مرکزی 

مسیر 3: تاکسی های مستقیم آزادی -- ونک-- خ ولیعصر بـه سمت شمال -- خ مـیر داماد-- ساختمان مرکزی

از ترمـینال بیـهقی(آرژانتین):

مسیر1: تاکسی مستقیم بـه چهارراه جهان کودک-- 5 دقیقه پیـاده روی که تا مـیدان ونک--خ ولیعصر بـه سمت شمال -- خ مـیر داماد-- ساختمان مرکزی

مسیر2: اتوبوس های مـیدان ونک-- مـیدان ونک--خ ولیعصر بـه سمت شمال -- خ مـیر داماد-- ساختمان مرکزی

از ترمـینال شرق:

مسیر1: اتوبوسهای BRT(به سمت آزادی سوار شوید)-- ایستگاه ولی عصر-- تعویض خط BRT (به سمت تجریش سوار شوید)--  ایستگاه مـیرداماد-- خ مـیر داماد-- ساختمان مرکزی

موفق باشید.

. نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر . نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر
[نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 14 Jul 2018 18:46:00 +0000نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر

مسیر دانشگاه الزهرا؟؟؟؟ - manesht.ir

(۰۷ شـهریور ۱۳۹۳ ۰۵:۳۷ ب.ظ)misagh01 نوشته شده توسط: نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر  سلام اگر با بی آر تی چمران ایستگاه پل مدیریت پیـاده بشید بقیـه اش رو پیـاده حتما بروید از پل عابر بروید سمت شرق اتوبان چمران اونجا بپرسید دانشگاه الزهرا ، نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر بهتون مـیگن (حدود ده دقیقه یـا یک ربع راه هست).

جدی پیـاده مـیشـه رفت ؟ تو نقشـه بـه نظر ادم طولانی مـیاد دلی ده دقیقه یـه ربع خوبه . نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر چقد عالی شد . نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر مرسی
[نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 09 Jul 2018 18:02:00 +0000نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر

نخستین نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور و ماشین های ...

خانـه » تمام مطالب » اخبار » نخستین نمایشگاه بین المللی توربین، نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر ژنراتور و ماشین های دوار

نزدیکترین ایستگاه مترو بـه دانشگاه خواجه نصیر نخستین نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور و   ماشین های ... نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر mimplus.ir

سال هاست درون حوزه برق بخصوص گرایش های قدرت، کنترل و الکترونیک صنعتی درون کشور شاهد نمایشگاه و یـا حداقل کنفرانس درست و حسابی نبوده ایم گویـا امسال به منظور اولین بار این نیـاز با توجه بـه سرمایـه درون گردش بسیـار بالا درون این صنایع دیده شده و دست اندرکاران بر آن شده اند به منظور آن یک نمایشگاه بین اللملی برپا نمایند. خروجی این کار “نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور و ماشین های دوار” مـی باشد کـه به دلیل بازار انبوه این حوزه با استقبال شرکت های خصوصی خارجی نیز همراه شده است، هر چند کـه سال اول هست و نباید انتظارات بیش از اندازه از آن داشت ولی به منظور شروع حرکت امـیدوار کننده ای بوده و چه بسا شرکت های نوپای داخلی نیز بتوانند خودی نشان بدهند. در این نمایشگاه شرکت های از کشورهای؛ ایتالیـا، هلند، آلمان، انگلستان، ژاپن، بلژیک، تایوان و چین شرکت کرده اند کـه هرچند جزء کشورهای فعال این حوزه محسوب مـی شوند ولی همچنان جای خالی کشورهایی نظیر؛ آلمان، فرانسه، سوئد، دانمارک، کانادا کـه در حوزه انرژی های پاک درون دنیـا بسیـار مطرح هستند پیداست. پوشش زنده PowerEn این رویداد را بـه فال نیک گرفته و سعی خواهد کرد درون پیج اینستاگرام “پاور ای ان”، درون یکی از روزهای برگزاری این نمایشگاه، بـه صورت زنده به منظور شما گزارش تهیـه نماید. حامـیان مالی این رویداد: انجمن انرژی بادی ، پژوهشگاه نیرو، وزارت نیرو، سازمان صنایع هوایی کشوری، شرکت سهامـی نمایشگاه های بین المللی تهران، شرکت توربو کمپروسور نفت، گروه تابا، انجمن توربین های گازی هلند- آلمان و … مـی باشند. وب سایت تدارک دیده شده به منظور این رویداد: ipgtec نحوه دسترسی: مکان این نمایشگاه “محل دائمـی نمایشگاه های بین المللی تهران” مـی باشد، به منظور بازدید از این رویداد کافیست طبق دو روش زیر اقدام نمایید؛ با استفاده از مترو خود را بـه ایستگاه مترو “توحید” برسانید، سپس سوار اتوبوس درون ایستگاه توحید شده(به سمت پارک وی) و 6 ایستگاه بعد، درون ایستگاه “نمایشگاه” پیـاده شوید، بـه سمت دیگر خیـابان رفته و از نمایشگاه لذت ببرید.(پیشنـهاد مـی شود). با استفاده از مترو خود را بـه ایستگاه مترو “تئاتر شـهر” برسانید، سپس اتوبوس های خیـابان ولیعصر بـه سمت شمال(پارک وی) را سوار شده و در نـهایت درون تقاطع پارک اده شوید(20 دقیقه)، درون ادامـه از خودروهای سواری کنار خیـابان بـه سمت غرب تهران(به سمت دست چپ شما) درخواست کنید که تا شما را بـه نمایشگاه برسانند(5 دقیقه). با استفاده از مترو خود را بـه ایستگاه مترو “مـیرداماد” برسانید، سپس با استفاده از تاکسی درون تقاطع خیـابان مـیرداماد و ولیعصر پیـاده شوید(8 دقیقه)، درون ادامـه اتوبوس های خیـابان ولیعصر بـه سمت شمال(پارک وی) را سوار شده و در نـهایت درون تقاطع پارک اده شوید(10 دقیقه)، درون ادامـه از خودروهای سواری کنار خیـابان بـه سمت غرب درخواست کنید که تا شما را بـه نمایشگاه برسانند(5 دقیقه).

نخستین نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور و ماشین های دوار

5 (100%) 1 vote

نزدیکترین ایستگاه مترو بـه دانشگاه خواجه نصیر نخستین نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور و   ماشین های ... نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر mimplus.ir

نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر نخستین نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور و  ماشین های ...
[نزدیکترین ایستگاه مترو به دانشگاه خواجه نصیر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 11 Jul 2018 13:06:00 +0000