يقه مجلسی خيلی باز

يقه مجلسی خيلی باز بهترين ضربدرى ما | داستان ی | صد داستان ی | مانتو پوپلین مدل 112-1 - asalgiso.rozblog.com | خرید اینترنتی مانتو پوپلین | 15- از همـه جا … « هسته‌هاي مقاومت ملي | ahmadinejad | ايران امروز 2 |

يقه مجلسی خيلی باز

بهترين ضربدرى ما | داستان ی | صد داستان ی

من آنا هستم 32 ساله از تهران . يقه مجلسی خيلی باز همسرم بابک 34 سالشـه کارش ساخت و سازه و هيکلشم ورزشکار و مايه دار. يقه مجلسی خيلی باز داستان از اونجا شروع شد کـه سه سالی از ازدواج ما مـی گذشت و تصميم گرفتيم با م و شوهرش بريم واسه کارای خريد خونمون کيش, آخه بابک قرار بود يه خونـه آنچنانی تو کيش بخره خلاصه کارامون راست و ريس شد و خريد انجام شده بود به منظور تجهيز خونـه و پز بـه و شوهرش اونا رو هم دعوت کرديم با ما بيان, اينم بگم بابک کلا اهل پوشش و گير و گور نيست منم کـه کلا راحتم همـه جوره م مونا هم عين ماست البته حمـید شوهرش تازگیـا روشن فکر شده و م هم خوشحاله کـه ديگه گير بـه پوششش نمـی ده.

خلاصه رفتيم و رسيديم کيش, من کـه کلا گرمايي هستمو طاقت گرما ندارم, يه مانتو بلند طوسی که تا با يقه تقريبا باز يه تاب و کرست ی زير مانتو و يه شلوار چسب خنک يشمـی با شرت نازک ست کرستم اونم سفيد , البته اينم بگما من يا هميشـه ست نازک مـی پوشم يا کلا شرشرت نمـی پوشم. آرايش ملايم هميشگی ولی ی, حمـید خان اولين بار بود با ما ميومد سفر و کلا از همون لحظه اول مثل هميشـه سيخ و هيز تو نخ من البته من جلوش خيلی ی مـی گشتم اما اينبار با مانتو و روسری منو مـی ديد و کلی خر کيف شده بود مونا هم دست کمـی از من نداره ولی يکم ملايم تره و هيکلشم از من يکم ريزتره خلاصه بابکم کـه واسش فرقی نمـی کنـه کی چی مـی پوشـه چطوری جلوش مي گرده ميگه مـهم ديد زدن منـه کـه هميشـه آماده خدمته بعد از هر بار گشت و گذار تو روز , يعنی کلا ميبينـه منو ميخورن با نگاهشون حال مـی کنـه,

خلاصه اول از همـه ماشينو رديف کرد بعد رسيدن و بعد هم رفتيم تو کار خريد و اومديم رستوران و بعد وسايلا آوردن و ريختن و سر جاشون چيدن و همـه اينا تاساعت يک شب تموم شد و حالا مونده بود پر يخچال و خورد و خوراک کـه اونم صبح تموم شد کلا چول باشـه همـه چی يه روزه تو اين مملکت آماده هست با کلی دلا و راست شدن واست. فرداش رفتيم بازار و لباس های مجلسی و خونگی و …. درون حد خفن اونم ی و نيمـه ی از زير ورو خريديمو اومديم خونـه. تو اين گیر و داد بابک گفت فکر کنم مونا يه مرگشـه حمـیدم عين خيالش نيست ببين اگه مشکل مالی حلش کنم , منم از مونا تو خفا پرسيدم چه مرگته اومديم خوش گذرونی يا قيافه گرفتن تو رو ببينيم , اونم گفت اول کـه ميدونی داره بهت حسوديم ميشـه همـه چی داری, پول , خونـه , ماشين و از همـه مـهمتر ی شوهر هات و خوشگل کـه آرزومـه يه بارم شده يک دقيقه بغلم کنـه و …. زده بود سيم آخر البته منم واسم مـهم نبود چون وقتی بابک واسه من آزادی ميخواد منم واسه اون مـیخام امل نيستم که, گفتم مگه حمـید چشـه , گفت هيچی بابا هفته ای يه بار اونم با اينکه مـی دونـه من داغم يه ربع کارش و مـی کنـه رفت که تا ی هفته ديگه اما صدا شما هر شب هرشب گوش فلک و پاره مـی کنـه, خرج هم کـه زورش مياد ه ديگه خسته شدم نمـی دونم چی کار کنم , گفتم من با بابک حرف مي و نتيجه رو بهت مـی گم ,

خلاصه داستان و از سیر که تا پیـاز واسه بابک گفتم و بهشم گفتم ببين من کـه بدون اجازه تو آب نمـی خورم چه برسه بـه تو هم کـه مثل من بعد بيا ی برنامـه بزاريم اينا رو هم بياريم تو امون شايد زندگيشون بهتر شـه بابکم قبول کرد فقط موند حمـید کـه گفتم اونم با من , گفتم من بعد از ظهر برنامـه ميزارم بريم خريد اما تو بهونـه کار و مياری نميای مونا هم مـی گم بگه سر درد داره منم اصرار مـی کنم بريم و با حمـید ميرم و ميپزمش بابکم قبول کرد و اوکی داد بـه مونا هم گفتم اوکی فقط نگفنم بابک آماده هست به بابکم گفتم يه کاری کن مونا خط بده بـه مونا هم گفتم يه لباس سکطی مـی پوشی و بدون شرت و تر و تميز , وقت رفتن شد و همـه چی طبق برنامـه حمـید هيز فقط منتظر خواهش من واسه اومدن بود منم يه مانتو باز بدون کرست چون سينـه هام و عمل کردم ساف و سخت و خوشگل واميستن اونم سر بالا ی تاپ خوشگل آبی با يه دامن بلند آبی کـه تو نور خورشيد پاهام معلوم بود بدون شرت و ی کفش تابستونی خوشگل موقع رفتنم بـه مونا گفتم اگه بـه بابک بدی منم بايد بـه حمـید بدم که تا مساوی باشـه اونم قبول کرد و ما رفتيم ,

به حمـید گفتم تو بشين پشت فرمون يه هامر سفيد خوشگل اونم قبول کرد رفت سوار شـه گفتم يه کم از بابک ياد بگير درون و باز مـی کنـه واسم بعد ميره خودش سوار مايشـه اونم اومد درون و باز کرد و واستاد سوار شم منم از قصد دامنم و با دستم کشيدم بالا که تا نزديکای رونم رفتم بالا سوار شدم ديگه دامنم و درست نکردم مانتو انداختم رو پامو رونای م معلوم بود حمـیدم کـه سوار شد و ی نگاه بـه راه و ی نگاه بـه رونای من منم خودمو يوری کردمو نشستم رو بـه حمـید جوری کـه خودنمايیم بيشتر شـه بعدم مانتو شل کردم از رو پام سر بخوره از رو شونـه هام روسیری بره کنار و سينـه هام معلوم باشـه, شروع کردم حرف زدن و تشکر کـه اومده باهامو از اين حرفا خلاصه ديگه مانتو هم از رو پام رفت کنار و منم ديگه درستش نکردم تاپم نصف گردی سينم و مـی گرفت ديگه حمـید اوضاش خراب بود دستاش ميلرزيد رسيديم دم مرکز خريد و پارک کرد و پياده شد منم فقط روسری مو رو سرم درست کردم هنوز لباسام و درست نکرده بودم گفت نميای پايين گفتم درون و باز نمـی کنی اومد درون باز کرد منم چرخيدم طرفش پام و گذاشتم پايين اون پام تو ماشين دامنم بالا رونامم افتاد بيرون منم يکم طولش دادم و پای بعدی آوردم کـه ديدم حمـید راسته راست کرده و نگاهش توم گفتم چی شده حمـید گفت لباستون رفته بالا منم زدم خودم و به اون راه و گفتم بابا حالا چی ديدی مونا هم داره ديگه , اونم خنديد و گفت زيرگفت کاش مثل تو بود منم مثلا نشنیدم رفتيم تو بازار و و موقع خريد رفتيم تو کفش فروشی ی کفش پاشنـه بلند انتخاب کردم و خواستم پام کنم فروشندش زن بود آورد نشستم رو صندلی روسريم و از قصد سر دادم سينـه هام معلوم شـه سروظ ببيننـه فکر مـی کرد شوهرمـه بعد کـه پوشيدم جفت شو پاشدم جلو آيينـه واستادم و دامن و تا زير کونم دادم بالا

به حمـید گفتم يه لباس دارم واسه اون ميخوام خوبه بـه زتکنـه هم گفتم دو مدل ديگه رو هم بياره بـه حمـیدم گفتم حمـید ببين جلوش اذيتم نمـی کنـه بـه نظرت اونم نشست و منم دامن و دازم بالا تر بطور نا محسوس تام معلوم شـه حمـیدم که تا ديد گفت نـه خوبه ولی بازم معلوم شد آنا جون گفتم چی گفت با انگشتش اين, گفتم تو همـه بدت نيچمده مـی خوای بخورش سير شی يدفه, اونم سرخ و سفيد شد واستاد خلاصه کفش و خريديمو رفتيم تو مرکز دوباره و خلاصه يه سه چهار ساعتی چرخوندمشو بابک اس زد ماموريت انجام شد عزيزم تم عين خودت يه ولی تو بالاتری , منم دادم نوش جونت ميام که تا يه ساعت ديگت ا نم گفت خوش بگذره خواستی يه حالی هم من گفتم چشم و سوار ماشين شديم حمـید گفت برم خونـه تمومـه کارات گفتم يه دروی بزن ت جزيره بعد اونم از خدا خواسته راه افتاد اندفعه هم مثل قبل سوار شدم با اين تفاوت کـه هوا که تا يک بود و ت ماشين معلوم نبود منم مانورم و بيشتر کردم پام و انداختم رو پام و کامل رونا بيرون مانتو کنار وم پيدا سينـه تو ديد بهش گفتم حمـید چرا نميزاری مونا سينـه هاشو عمل کنـه مثل من شـه يهو جا خورد و گفت مگه اينجا عمل مـی کنن گفتم اره ولی خوب جای بهتری هم هست از ايران ميريم اونجا اونم گفت حالا عمل کنـه چه شکلی ميشـه الان کـه خوبه من راضيم , منم گفتم خوب شکلش مثل ماله من ميشـه اونم دوباره سرخ و سفيد شد و گفت نرميش چی منم نـه گذاشتم نـه برداشتم تاپم و دادم پايين سينـه هام افتاد بيرون گفتم اينطوری ميشـه دست بزن منم واسش فيام بازی کردم گفتم فقط زياد دست نزن حالم بد ميشـه له نوکشم کار نداشته باش اونم دستشو با لرزش آورد رو سينم گفتم خوب واستا ما رو بـه کشتن ندی اونم زد کنار و دو که تا دستش گذاشت رو سينم منم سريع حالم و بد نشون دادم و با يه دست دستشو نگه داشتم و با دسته ديگهم ماليدم اونم که تا ديد حالم بده مالششو بيشتر کردو منم يه حال اساسی دادم

با صدام گفتممو بمال اونم گفت چشم و عين ها عمل مـی جرد گفتم بريم يه جای پارک ماشين شلوغ کهی شک نکنـه اونم سريع رفت تو پا کينگ ی مرکز خريد و پريديم عقب ماشينو ديگه عشق و حال الحق والانصاف کيرش از بابک کم نداشت شايد دو سانت کمتر بود چلی کلفتيش همون بود وسطای کار بچد کـه گفتم فکر کنم بابکم ترتيب مونا و داده اولش جا خورد ولی بعدش گفت نوش جونش منم گفتم بعد رفتيم خو نـه بايد همـه با هم حال کنيم اونم جلو هم گفت قبوله ولی مونا چی گفتم اون و من آمادش کردم بابکم کـه آمادست ولی يه شرطی هم دارم گفت چی گفتم بزاری مونا هم مثل من هيکلشو رديف کنـه بعدم هر موقع خواست سيرش کنی نـه هفته ای اونم گفت چشم هفته ای دو سه بارم با هم کنيم اونم چشم گفت چشم و گفتم بزاری مثل من ی بگرده گفت بابا چشم اصلا بـه هر کی مـی خواد بده فقط بـه من بگه گفتم بعد بريم خونـه ابشو که تا ته خوردمو رفتيم خونـه بـه بابک اس زدم شما درون حال باشين که تا ما ميايم همگی کنيم اونم اس داد حله تو بيا کـه ميخوام دو که تا و داغون کنم منم کفش جديدمو پوشيدمو موقع پياده شدن دمـه خونـه تو پارکينگ پا مو پيچ دادمو نقش زمين شدم و مجبور شد حمـید کلا بغلم کنـه منم دامنم و تا رونام دادم بالا سينـه هام معلاو تر از هميشـه رفتيم ت بدو ورود ديديم مونا رو بـه ما رو کير بابک داره بالا پايين ميوه با ديدن اين صحنـه حمـید منو گذاشت رو کاناپه و لباساشو درون آورد و به منم اشاره کـه شو بعدک کرم برداشت و رفت طرف مونا ازش يهاساسی گرفت و بلندش کرد و چرب و چيليش کرد کونشو گذاشت رو کير بابک و بابک هم کرد با يه حرکت تو حمـیدم کردحالا نکن و کی نزديک يه ربع ش کـه ديگه مونا صداش درون اومد و گفت بسمـه جر خوردم بريد سراغ آنا اونا هم با اشاره بـه من همون پزيشن و رو من پياده و همـه بی حال بعد از ارضا شدنمون خوابمون برد که تا ده روزی کـه ا نجا بوديم روزی دچ سه بار داشتيم ی مـی گشتيم مونا هم هر شب ديگه تو اتاقشون هياهو بود حمـیدم ديگه کارش شده بود ارضا مونا تو همـه جا بيرون تو خونـه و مـهمومـی مثل ما البته ماجرای های ديگه مونم هست کـه بازم مينويسم.

نوشته:‌ آنا

: يقه مجلسی خيلی باز ، يقه مجلسی خيلی باز
[يقه مجلسی خيلی باز]

نویسنده و منبع: ادمین | تاریخ انتشار: Sat, 30 Jun 2018 19:10:00 +0000يقه مجلسی خيلی باز

مانتو پوپلین مدل 112-1 - asalgiso.rozblog.com

مدل مانتوی ایرانی 94 - تازه های روز

9 ا کتبر 2016 ... يقه مجلسی خيلی باز بارانی کد رنگ بندی موجود زرشکی مشکی سایز_ قیمت · tanara.clothing · at tanara. يقه مجلسی خيلی باز مانتو توپی نوع پارچه پوپلین چاپی سایز بندی _ رنگ بندی کرم ...

مانتو بلوچ (@manto_baloch) | Instagram photos and videos - Imgrum

11 آگوست 2016 ... توضیحات کامل پارچه مانتویی پوپلین، يقه مجلسی خيلی باز انواع پارچه مانتویی از دفتر بازرگانی ارشیـا درون ... مانتو | فروشگاه اینترنتی لباس |خرید اینترنتی …

کاتالوگ

عهای شیک از مدل های مانتو جلو باز مانتو های مدل جلو باز به منظور بعضی از خانم ها جذاب است. درون این مطلب عهای شیک از مدل های مانتو جلو باز را خواهیم دید. مدل مانتو جلو ...

قیمت مانتو پوپلین برند Kaktus قرمز - مقایسه و خرید اینترنتی - گردا

مانتو پوپلین با طراحی فوق العاده زیبا به منظور خانم های … ایران پوپلین - اصفهان - مرکز 118 مانتو زنانـه پوپلین مدل 1392 - شیکسون مانتو زنانـه پوپلین (سه رنگ ...

مانتو پوپلین ۶۰۳۵ - فروشگاه اینترنتی شاتوک

مانتو پوپلین مدل 112-1. 9% تخفیف مانتوی مناسب به منظور فصل بهار و تابستان ... این مانتو با طراحی اسپورت مخصوص بانوان خوش سلیقه و خوش پوش مـی‌باشد کـه با ...

پارچه پوپلین – LearnART

برچسب ها : يقه مجلسی خيلی باز manto 2015 manto harir 2015 پارچه پارچه مانتو حریر گلدار شیک و زیبا زنانـه با تنخوری شیک مانتو مانتو پانچ سایز بزرگ زنانـه مانتو پوپلین مانتو ...

مانتو پاییزی جدید انـه برند لالوند – مانتو شلوار سرهمـی جدید ...

مدل مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه. مدل مانتو جدید 95 , مانتو انـه 2016, مدل مانتو شیک 95 , مانتو جدید. مانتو پوپلین قرمز رنگ ۹۵. مدل مانتو جدید 95 , مانتو انـه ...

مدل مانتو پوپلین اداری - مجله ابرتازه ها

دسته لباس - مانتو طرح افتاب سایز که تا ۴۸ درون سه رنگ مشکی سفید نسکافه ایی تن خور عالی قواره بزرگ ********بوتیک شـهرزاد****** »»»ادرس:::ناحیـه صنعتی -خیـابان ...

مانتو پوپلین دانشجویی 8563 - قیمت 86,000 تومان - Selz.ir

مانتو پوپلین برند RNS سبز فروشندگان و قیمت مانتو.

GetHashtags - Photo By store_mahsun - مانتو پوپلین . . . رنگ ...

مانتو دوک کد 189 مانتو پوپلین یقه شکاری سایز 36 که تا 42 درون 5 رنگ ... اگرعلاقمند دیدن مجموعه مانتو ها هستید اینستاگرام زیر را دنبال کنید، و به دوستان خود معرفی ...

جدیدترین مدل مانتو اسپرت کتان | مجله اینترنتی آراس , اخبار , ع...

این مانتو با طراحی اسپورت مخصوص بانوان خوش سلیقه و خوش پوش مـی‌باشد کـه با حساسیت خاصی بـه انتخاب لباس‌های خود مـی‌پردازند. دارای جنس پوپلین بوده و برای ...

مدل مانتو پاییزی کتان - بهترین سایت مدو زیبایی,ارایش و عروس

مدل مانتو اسپرت انـه ایرانی ۲۰۱۵. مدل مانتو پوپلین اداری 6 دکمـه. مدل مانتو پوپلین اداری ۶ دکمـه. models_poplin_edari_6dokme_1. مدل مانتو پوپلین اداری ۶ دکمـه,مدل ...

مانتو پوپلین طرحدار جیب فیلتو قاپکدار | بوتيک

مانتو برند RNS; جنس : پوپلین; مدل آستین : بلند - سرآستین مچی و چین دار; مدل بستن : دکمـه; دارای 2 جیب; دارای بند درون قسمت کمر و چین دار; رنگ موجود : سبز ، مشکی  ...

Alloffer : آل افر - مانتو پوپلین با یقه دیپلمات هفتی - بایمانتو

مانتو پوپلین مدل 112-1. 99,000 تومان. خرید از شیکسون · مانتو پوپلین مدل 112-1 ... خرید از شیکسون. مانتو زنانـه پوپلین مدل 198. 99,000 تومان. خرید از شیکسون ...

مانتو پوپلین - فروشگاه شما

مانتو مجلسی پاییزی زنانـه 95 , مانتو کرپ یقه ایستاده جدید انـه , بروزترین مدلهای مانتو پاییزی انـه و زنانـه ... ویسکوز پوپلین ترکیبی جلو بسته بلند.

مانتو پوپلین

مانتو پوپلین بغل سگک سایز بزرگ(262). توضيح فارسي : رنگبندی: مشکی، سرمـه ای، قهوه ای، سدری، استخوانی سایز بندی :54-42. قيمت ها: قیمت ریـال ...

مانتو پوپلین با طراحی فوق العاده زیبا به منظور خانم های شیک پوش آفلند ...

عهای جدیدترین مدل مانتو ساتن زنانـه شیک و زیبا عمدل مانتو ساتن جدید جدیدترین مدل مانتوهای ساتن مدل مانتوهای ساتن طرحدار جدید مانتو ساتن جدید با رنگ های ...

فروش اینترنتی مانتو پوپلین مدل 112-1 - مانتو - تهران - آگهی ها

این مانتو با طراحی اسپورت مخصوص بانوان خوش سلیقه و خوش پوش مـی‌باشد کـه با حساسیت خاصی بـه انتخاب لباس‌های خود مـی‌پردازند. دارای جنس پوپلین بوده و برای ...

مانتو پوپلین برند RNS | بایفروشگاه پوشاک، مد و زیبایی

مدل مانتو ساتن 95 جهانی‌ها -> مدل مانتو گلچینی از شیک ترین مدل مانتوهای ساتن را مشاهده مـیکنید. مدل مانتو ساتن ترک _ مانتو شیک و مجلسی _ مانتو ساتن انـه 2016 _ ...

مانتو پوپلین 757 - فروشگاه اینترنتی مانتو کوک

مانتو پوپلین تُرک - کتان کش آزالیـا (طرح لوزی) پاییزه، تضمـینی به منظور زیبا و کارا بودن شما هست . این مانتو بسیـاز لطیف و خوش دوخت هست و روی این مانتو با دست ...

مشتری.نت - صفحه 32 از 38 - مدل مانتو,لباس مجلسی,عبازیگران

مانتو پوپلین بغل سگک سایز بزرگ(262). مانتو بی بی گل. رنگبندی: مشکی، سرمـه ای، قهوه ای، سدری، استخوانی. سایز بندی :54-42 ...

مانتو پوپلین مدل 112 | برترین های نت - صفحه اصلی

17 آوريل 2013 ... مانتو پوپلین کش بپوشی ..خیلی هم خوبه ..ولی وقتی مـیای توی 30 .. جنس پارچه ای کـه انتخاب مـیکنی حتما بهتر باشـه ...و همـین باعث مـیشـه ..کم کم مانتو ...

مدل مانتو کتان دانشجویی - اختصاصی سایت سایناز

مانتو پوپلین طرحدار یقه ایستاده | بوتيک. لباس زنانـه | مانتو | مانتو پوپلین طرحدار یقه ایستاده | شماره تماس 09014296582-02166480551 | شماره لباس : 26971 ...

مانتو , مانتو جلو باز , مانتو مجلسی , مانتو تنگ , مدل مانتو , مانتو کتی ...

ساعت دستبندی LED Arina اسپرت ارائه شده درون رنگ های مختلف و زیبا قیمت فقط 15 هزار تومان توضیحات بیشتر و خانتو جدید زنانـه و انـه ۹۴ مدل مانتو کوتاه و ...

مانتو پوپلین بغل سگک سایز بزرگ(262) - Seller.ir

لیست قیمت و مشخصات کالا - قیمت مانتو پوپلین برند Kaktus قرمز - مقایسه و خرید اینترنتی - گردا.

مدل جدید مانتو پوپلین ترک گلدوزی شده مدل یقه گرد | مانتو نگار

لباس زنانـه | مانتو | مانتو پوپلین دانشجویی - 5046 | شماره تماس 02188385367 | شماره لباس : 5046.

مانتو پوپلین مدل 112-1 - شیکسون - بهترین های روز ایران

این مانتو با طراحی اسپورت مخصوص بانوان خوش سلیقه و خوش پوش مـی‌باشد کـه با حساسیت خاصی بـه انتخاب لباس‌های خود مـی‌پردازند. دارای جنس پوپلین بوده و برای ...

مانتو پوپلین برند RNS سبز فروشندگان و قیمت مانتو - خرید

زن سارق حرفه‌اي مانتو فروشي‌هاي خيابان رودكي درون آخرين سرقت ناكام ماند. بـه گزارش آرمان، ساعت 8 و 30 دقيقه بيست و نـهم دي ماه درون پي اعلام مركز فوريت‌هاي پليسي 110 ...

گالری عهای جدید و شیک مدل مانتو 2016 - ویکی ناز

مانتو پوپلین مدل 112-1. 99,000 تومان. خرید از شیکسون · مانتو پوپلین مدل 112-1 ... خرید از شیکسون. مانتو زنانـه پوپلین مدل 1392. 85,000 تومان. خرید از شیکسون ...

مانتو پوپلین بهاره

در ادامـه زیباترین و جدیدترین مدلهای مانتو دو تیکه ایرانی ۹۴ را مشاهده کنید …. جدیدترین مدلهای مانتو دو تیکه ایرانی ۹۴ جدیدترین مدلهای مانتو دو تیکه ایرانی ۹۴ ...

مانتو آدلي on Instagram: “. مانتو karen اسپرت مجلسی جنس پوپلین ...

مدل مانتو مجلسی تو این تاپیک انواع مدل مانتو مجلسی، مدل مانتو مجلسی شیک، مدل مانتو مجلسی زنانـه، مدل مانتو مجلسی جدید مانتو مجلسی سایز36تا44 پوپلين 130توما.

مانتو پوپلین - خبر 24

فروش ویژه مانتو پوپلین کرم - مدل یقه ایستاده از سری مانتو های فروشگاه برک کالکشن با بهترین کیفیت بـه صورت اینترنتی انجام مـیشود.

۵۳% تخفیف مانتو پوپلین تُرک | تخفیفان

مدل مانتو پوپلین بهاره و تابستانـه 2016 توضیحات مانتو: این مانتو با طراحی اسپورت مخصوص بانوان خوش سلیقه و خوش پوش مـی‌باشد کـه با حساسیت خاصی به…, مدل ...

مدل مانتو - لادین

29 سپتامبر 2016 ... مانتو زنانـه پوپلين مدل 2014 1 . مانتو زنانـه پوپلین مدل 2014 - فروشگاه اینترنتی دیجی کالا - خرید…

مدل مانتو پوپلین 2016 - لایت مد

مشاهده جزئیـات اطلاعات فروش کالای مانتو پوپلین گلبهی بسیـار شیک حراج...... سایز 40- کمردار | شماره کالا:561570 |ایسام سایت خرید، فروش و مزایده انواع کالا.

مانتو پوپلین 757 - بازار شرکت پست

مانتو پوپلین یقه ایستاده سایز۴۰تا ۵۰. امتیـاز کاربران. 0 از 5. Shop / لباس / بانوان / مانتو / مانتو پوپلین یقه ایستاده سایز۴۰تا ۵۰. تومان110,000. 0 عدد از این کالا ...

مانتو پوپلین اپل ترک - قیمت : 55/000 تومان | Facebook

فروش آنلاین مانتو پوپلین 757 درون بازار شرکت پست.

مانتو پوپلین مدل 112-1 - کلوب

12 ژوئن 2016 ... خرید اینترنتی مانتو پوپلین مدل 112-1 از شیکسون با ارسال رایگان سفارش بالای 50 هزارتومان و.

مانتو پوپلین بغل سگک سایز بزرگ(262) - مانتو بی بی گل

مدل مانتو جدید 95 , مانتو انـه 2016, مدل مانتو شیک 95 , مانتو جدید. مدل مانتو نخی ۹۵ جدید. مانتو 94 ,مدل مانتو 95 , مانتو 2016 , مدل مانتو 2016. مدل مانتو پوپلین طوسی  ...

آپارات - مانتو پوپلین

مانتو پوپلین ترک - کتان کش طرح لوزی - پارچه : ترک- دوخت ایران- مناسب به منظور بهار و پائیز و زمستان- ویژه بانوان شیک پوش و مدرن- لطیف و خوش دوخت- گلدوزی شده با ...

مانتو زنانـه پوپلين مدل 2014

29 جولای 2016 ... مانتو پوپلین ترک - shikano.ir. مانتو پوپلین مدل 112-1 - شیکسون خرید آنلاین مانتو پوپلین مدل 112-1 از شیکسون با ارسال رایگان سفارش بالای ...

Images for مانتو پوپلین

خرید اینترنتی مانتو پوپلین مدل 112-1 از شیکسون با ارسال رایگان سفارش بالای 50 هزارتومان و گارانتی 10 روزه تعویض یـا باز گرداندن.

مانتو پوپلین دانشجویی - 5046 | بوتيک

شرح مختصر مانتو پوپلین مناسب 4 فصل مشخصات کلی مانتو : نوع پارچه : پوپلین کشی چهار دکمـه یقه انگلیسی بدون آبرفت پرز نمـی دهد کیفیت پارچه : عالی مدل کمر ...

ترب | مانتو پوپلین برند RNS

مدل مانتو مجلسی ۹۵ جدید – مانتو زنانـه انـه کتی ۲۰۱۶. مدل مانتو ۹۵ ... انواع مدل های مانتو زنانـه و انـه شیک از مزون های ایرانی ... مدل مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه.

مانتو پوپلین بهاره - فروشگاه اینترنتی عموعلی

مانتو پوپلین مدل 112-1 از شیک ترین و بهترین انواع پوشاک مانتو زنانـه است.

مانتو دوک کد 189 مانتو پوپلین یقه شکاری سایز 36 که تا 42 درون 5 رنگ ...

مدل مانتو های فوق العاده زیبا با طراحی خاص. مدل های فوق العاده زیبا و تک مانتو های ... خانم های اهل ... های فوق العاده زیبا با ... بیشتر.

مانتو پوپلین طرح افتاب - دیوار

آپارات - مانتو پوپلین. ... مانتو زنانـه پوپلین مدل 198. مـیهن استور. 681 بازدید. سرویس اشتراک ویدیو. درون آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران بـه اشتراک ...

خرید مانتو زنانـه پوپلین مدل 2014 - فروشگاه اینترنتی

1395/03/01 سایت خانواده ،مشاور خانوادهمدل لباس ،مدل لباس زنانـه ،مدل کیف ،مدل کفش آکاایران: شیک ترین مدل مانتو مجلسی _ گالری مدل مانتو مجلسی درون ابتدا از مانتو به ...

عمانتو کتان - گالری عکس

مانتو پوپلین ساده طرح بنفشـه کاری هست ساده و بخیـه کاری شده مـی باشد. دارای قد90 است. یقه آن ایستاده و از زیریقه تاپایین دامن روی دکمـه ها قاب پک دارمـی باشدو دکمـه های  ...

مانتو بلوچ (@manto_baloch) | Instagram photos and videos

17 آوريل 2016 ... دانلود مدل مانتو,مانتو پوپلین تابستانـه,مدل مانتو پوپلین 2016,مدل مانتو نخی,مانتو مجلسی انـه,مدل مانتو جدید 2016,, ...

مانتو پوپلین با طراحی فوق العاده زیبا به منظور خانم های شیک پوش - مانتو ...

مانتو پوپلین با یقه دیپلمات هفتی, : نام پیشنـهاد. بایکس, : سایت پیشنـهاد. کالا , تخفیف های ویژه بانوان ,, : گروه. خ ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی - بین ساعی اول و .

Javan irani X - مد مانتو سال 95

مدل مانتو 2مدل مانتو ايرانی خيلی زيبا و شيک ويژه پاییزی 95 مدل مانتو نخی ساده مدل ... مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه مدل مانتو جدید 95 مانتو انـه 2016 مدل مانتو.

مانتو پوپلین - خبر ایرونی

مانتو پوپلین بهاره. کد محصول: مانتو پوپلین بهاره; موجودی: درون انبار. 108,000تومان. قیمت بدون مالیـات: 108,000تومان. گزینـه های درون دسترس. اندازه. --- لطفا انتخاب نمایید  ...

مدل مانتو کتان | نایت ملودی

41% تخفیف ویژه به منظور خرید مانتوهای 4 فصل پوپلین کشی با پارچه ترک ... مجتمع ساحلی فردوس نوروز 93 با هر شب بیش از 120000 تومان تخفیف اقامت درون مشـهد مقدس .

مانتو پوپلین

لباس زنانـه | مانتو | مانتو پوپلین طرحدار جیب فیلتو قاپکدار | شماره تماس 09014296582-02166480551 | شماره لباس : 26966.

مانتو پوپلین مدل 112-1 - رنگی شاپ

سایت سرگرمـیخواندنی ها و دیدنی ها آکاایران: عهایی از جدیدترین و شیک ترین مدل مانتو جلو باز ترک ویژه 2016 و 96 را درون بخش مدل لباس آکا ایرانمشاهده مـی کنید.

مانتو پوپلین گلبهی بسیـار شیک || شماره کالا:561570 : مانتو و پالتو ...

توضیحات کامل پارچه مانتویی پوپلین، انواع پارچه مانتویی از دفتر بازرگانی ارشیـا درون سایت پارس سنتر. ... عزیباترین مدل های مانتو اسلامـی تابستانی و مجلسی.

گالری عهای مانتو انـه و زنانـه 2016 - کمپ فارسی

27 فوریـه 2016 ... مانتو پوپلین مدل 112-1. فروشگاه. مانتو پوپلین مدل 112-1 99,000 تومان این مانتو با طراحی اسپورت مخصوص بانوان خوش سلیقه و خوش پوش مـی‌باشد ...

مانتو زنانـه پوپلین (سه رنگ متفاوت) - نماشا

مدل مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه. مدل مانتو جدید 95 , مانتو انـه 2016, مدل مانتو شیک 95 , مانتو جدید. مانتو پوپلین قرمز رنگ ۹۵. مدل مانتو جدید 95 , مانتو انـه ...

مدل مانتو ۹۵ , مانتو ۲۰۱۶ انـه زنانـه شیک

مدل مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه. مدل مانتو جدید 95 , مانتو انـه 2016, مدل مانتو شیک 95 , مانتو جدید. مانتو پوپلین قرمز رنگ ۹۵. مدل مانتو جدید 95 , مانتو انـه ...

#مانتواسپرت • Instagram photos and videos

Follow . مانتو karen اسپرت مجلسی جنس پوپلین قیمت ٥٥ سایزبندی ۳۸تا ۴۴ #مانتو #مانتوسرا. 136 likes. 54w · manto_adli. مانتو karen اسپرت مجلسی جنس پوپلین

خرید اینترنتی مانتو اداری و پوشاک ترک زنانـه ، مانتو نخی و پوپلین

مانتو پوپلین برند RNS. 59,000 تومان. مشاهده فروشنده ها. notifications اطلاع از تغییر قیمت favorite 0 پسند show_chart نمودار تغییرات قیمت share اشتراک گداری ...

مانتو - خرید آنلاین | فروشگاه اینترنتی باميلو

27 مـه 2016 ... مدل مانتو ۹۵ , مانتو ۲۰۱۶ انـه زنانـه شیک. ... مدل مانتو مجلسی ۹۵ کتی راه راه قهوه ای سفید زنانـه و انـه ... مدل مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه.

مانتو پوپلین مدل 112-1 - مجله خبری موریکس

مدل مانتو اسپرت انـه ایرانی ۲۰۱۵ مدل مانتو کتی,مدل مانتو اسپرت,مدل مانتو ۲۰۱۵, مدل مانتو جدید,مدل مانتو انـه ۲۰۱۵,مدل مانتو ۱۳۹۴ . مدل مانتو دو تیکه اسپرت , مدل ...

مانتو پوپلین

یک مانتوی زیـا با دکمـه های مخفی و کمر دار. ویژگی ها. عنوان, توضیحات. برند. جنس, پوپلین نخ ترک. قد آستین. قد مانتو, 95. تعداد جیب. نوع دوخت. شرایط نگهداری.

مانتو پوپلین - پایگاه اینترنتی نشر اخبار

خرید مانتو زنانـه پوپلین,خرید آنلاین مانتو زنانـه پوپلین,فروش ارزان مانتو زنانـه پوپلین,فروش راحت مانتو زنانـه پوپلین,فروش نقدی مانتو زنانـه پوپلین,

مدل های مانتو شيک و جديد مارک آپامـه 1394 – مجله اينترنتی فسقلی ها

برند : kaktus; جنس : پوپلین آنزیم شور شده (آبرفت ندارد); آستین : دارای گت; رنگ: کرم ، طوسی ، صورتی; سایز: 36 ، 38 ، 40 ، 42; محصول کشور ترکیـه ...

مانتو پوپلين پشت چاپ دار سايز:٣٦تا٤٢ رنگ:خردلي،كرم،مشكي فروش ...

خريد آنلاين مانتو از فروشگاه اینترنتی باميلو. مجموعه ای عظیم از مانتو. بهترين قيمت ها| از تحویل نقدی لذت ببرید - اكنون سفارش دهيد.

دانلود مدل مانتو پوپلین بهاره و تابستانـه 2016 - RozUp.Ir

مانتو زنانـه پوپلین مدل 2014 مانتو دانشجویی با قد مناسب و جنس عالی ...

مانتو پوپلین و حریر سرشانـه گیپور – DIGIKARNO

manto saina - مانتو پوپلین ترک استین ریون با کمر مدل دانشجویی درون 5 رنگ مشکی سرمـه ای قهوه ای کرم - تولید کننده جدید ترین مانتو های اسپرت دانشجویی و مدارسی و.

کانال فروش تلگرامـی مانتو پوپلین - رهتا

2 ژوئن 2016 ... اگر بـه جای مانتوهای فاخر و کار شده، دنبال مانتوهایی ساده و صمـیمـی مـی‌گردید، این محصول را بـه شما پیشنـهاد مـی‌کنیم. دارای جنس عالی و سبک پوپلین بوده ...

مانتو پوپلین – فروشگاه اینترنتی ارزونکده

مدل مانتو ژاکارد با حاشیـه ربان انتخاب مانتو و مدل آن این روز ها به منظور خانم های ایرانی مساله ی مـهمـی شده است. اغلب مانتو برا ... مدل مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه. مدل مانتو  ...

مانتو پوپلین یقه ایستاده سایز۴۰تا ۵۰

مانتو پوپلین مدل 112-1-4 مانتو پوپلین مدل 112-1-1 مانتو پوپلین مدل 112-1-2 مانتو پوپلین مدل 112-1-3 مانتو پوپلین مدل 112-1-5 مانتو پوپلین مدل 112-1-6 مانتو ...

فروش ویژه مانتو پوپلین کرم - فروشگاه برک

سایت سرگرمـیخواندنی ها و دیدنی ها آکاایران: عهایی از جدیدترین و شیک ترین مدل مانتو جلو باز ترک ویژه 2016 و 96 را درون بخش مدل لباس آکا ایرانمشاهده مـی کنید.

۵۳% تخفیف جشنواره زیبا و کارا مانتو پوپلین تُرک - کتان کش آزالیـا

دسته: لباس برچسب: سرشانـه گيپور, لباس, مانتو پوپلين, مانتو پوپلين و حرير ... اولین نفری باشید کـه نظری را ارسال مـی کنید به منظور “مانتو پوپلین و حریر سرشانـه ...

خرید مانتو زنانـه پوپلین مدل 2014 | شاپ مـی نو

1394/11/25 سایت خانواده ،مشاور خانوادهمدل لباس ،مدل لباس زنانـه ،مدل کیف ،مدل کفش سایت آکاایران شامل جامع ترین مجموعه پالتو، پالتو زنانـه، پالتو انـه، مانتو، مانتو  ...

مانتو پوپلین - دنیـای خبر

مانتو پوپلین. مانتو پوپلین. مرتب سازی بر اساس: نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیـاز مشتریـان (صعودی | نزولی). مانتو 003 ...

manto saina - مانتو پوپلین ترک استین ریون با کمر مدل دانشجویی درون ...

8 دسامبر 2015 ... بازدیدکنندگان عزیز به منظور خرید مدل مانتو های شیک با قیمت مناسب بـه اراس شاپ مراجعه کنید جدیدترین مدل های مانتو اسپرت انـه تابستان ۹۴ درون این ...

پارچه مانتویی پوپلین، انواع پارچه مانتویی - محصولات پارچه درون پارس ...

31 ا کتبر 2015 ... مانتو گلدوزی شده مانتو نگار پخش مانتو اسپرت و مجلسی هفت تیر تهرا ن بهترین مدل 94پخش عمده مانتو بصورت نقد و امانی مدل جدید مانتو پوپلین ...

خرید مانتو زنانـه پوپلین مدل 2014 + هدیـه 39 هزار تومانی

عمانتو پاییزی کتان کوتاه و رنگی سال 95 و 2017 مدل مانتو پاییز انـه زیبا و جدید مدل مانتو پاییز انـه زیبا و جدید عمانتو پاییزی کتان کوتاه و ...

مدل مانتو های جدید کتی، ژاکارد انـه و زنانـه ایرانی

#مانتواسپرت. 992 posts. Top posts. کد 1228 مانتو پوپلین یقه ایستاده جیب فیلتو سایز 1_6 S.M.L.XL.XXL.XXXL. مانتو جدید بلند جنس پارچه اسکاچی ...

مدل مانتو پوپلین - بازتاب 24

3 روز پیش ... مانتو زنانـه پوپلین مدل ۲۰۱۴،مانتو یکی از مـهم ترین پوشش های خانم های ایرانی بوده و انتخاب و خرید آن همـیشـه کار دشواری بـه نظر مـی رسه اما این مانتو ...

مانتو از چنس پوپلین

12 مـه 2015 ... مدل مانتو کتان دانشجویی,مانتوی اسپرت کتان,مدل مانتو کتان انـه,مانتو اسپرت دانشجویی,مانتوی کتان رنگی انـه,مانتوی اسپرت انـه ...

مانتو پوپلین - بروزپوش: معتبرترین فروشگاه اینترنتی پوشاک

مانتو جين گلدار يقه شمشيري کد93416 مشاهده. مانتو تور کوبلني دمپا تور کوبلني کد93431 مشاهده. مانتو توپي خالدار دمپا تور کد93433 مشاهده. مانتو پوپلين يقه ...

مدل مانتو گلدار نخی 95 - جدید 96,دانلود اهنگ 2017 - جدید 95,بهترین 2016

20 ژانويه 2015 ... فصل ششم : آشنایی با انواع پارچه (مناسب طرح دوزی) به منظور مانتو پارچه پوپلین کش ساده: مناسب به منظور مانتوهای ساده و اسپرت پارچه لنین-نخی کاغذی ...

مدل مانتو پوپلین

نگهدارنده واحد:6035. دسته: مانتو تابستانـه. برچسب: مانتو،مانتو تابستانـه،قیمت مانتو،مدل مانتو،مانتو حریر،مانتو جدید،مانتو شانتون،خرید مانتو،مدل مانتو ...

مانتو پوپلین ساده طرح بنفشـه درفروشگاه اینترنتی آرت مزون

بنیـانگذاران گروه زریر با برخورداری از دانش مـهندسی نساجی ، شناخت دقیق انواع پارچه و رنگ ، روشـهای گوناگون رنگرزی ، چاپ و تکمـیل ، درون کنار بهره گیری از دوره های ...

فروشگاه اینترنتی مانتو | خرید اینترنتی مانتو | مدل مانتو مجلسی | مدل ...

Images from مانتو بلوچ on instagram | Kermanshah آدرس:کرمانشاه،خ ... # kermanshahiha#kermanshah#kermanshahphoto مانتو پوپلین بقه ابستاده خال ...

قیمت پارچه پوپلین – 1 ریـال مرجع آخرین قیمت ها

Photo by store_mahsun. مانتو پوپلین . . . رنگ: فیروزه ای-مشکی-سرمـه ای . . . . . سایز:38-40-42-44-46-48 . . . . . . #محسون . . . . #store_mahsun .

مدل مانتو پوپلین - سیب سینما

شیک ترین مدل مانتو اسپرت تابستان ۹۴ درون این پست به منظور شما کاربران عزیز مجله ی اینترنتی اراس نمونـه هایی شیک و زیبا از مدل مانتو را قرار دادیم جدیدترین مدل های ...

چگونـه خوش تیپ وشیک باشیم 5 - صفحه 509 - نی نی سایت

مدل مانتو مجلسی ۹۵ کتی راه راه قهوه ای سفید زنانـه و انـه. دسته بندی ... انواع مدل های مانتو زنانـه و انـه شیک از مزون های ایرانی ... مدل مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه.

مانتو 8 دکمـه پوپلین کش با کیفیت بسیـار مناسب درون چهار سایز و چهار ...

Images from مانتو بلوچ on instagram. ... مانتو پوپلین ترک طرح LV سایز :38 که تا 44 رنگ :مشکی، کرم ، قهوه ایی قبمت : 98. 2. 58.

مدل مانتو مجلسی 95 مانتو زنانـه انـه کتی 2016 عمدل مدل مانتو ...

تولیدی عمده مانتو نخی ارزان و با کیفیت فروش مانتو تابستانی شیک - iranraiment .com مانتو زنانـه پوپلین مدل 198 - mahtube.com مانتو بهاره | بوتيک مدل مانتو ...

مانتو پوپلین مدل 112-1 - فروشگاه | Moda1

نام محصول : مانتو 8 دکمـه درون چهار سایز و چهار رنگ. لطفا بعد از کلیک بر روی دکمـه " افزودن بـه سبد خرید" سایز مورد نظر خود و رنگ آن را درون کادر مربوطه وارد نمایید. موجود درون  ...

مانتو پوپلین - Web Shop Iran

مانتو پوپلین اپل ترک - قیمت : 55/000 تومان. By بدلیجات حدید · Updated over a year ago · Taken in Rasht, Iran. مانتو پوپلین اپل ترک - قیمت : 55/000 تومان .

مانتو پوپلین مدل 112-1 - شیکسون

فروش انواع مانتو های روز دنیـا درون فروشگاه اینترنتی کوک شاپ. ... قالب بلاگفا. مانتو پوپلین 757. Currently 2.37/5; 1 · 2 · 3 · 4 · 5. 18 Rating: 2.4/5 (19 votes cast).

مدل مانتو مجلسی مانتو مجلسی سایز36تا44 پوپلين 130تومان - زیباکده

مانتو پوپلين پشت چاپ دار سايز:٣٦تا٤٢ رنگ:خردلي،كرم،مشكي فروش عمده #مانتو # manto #luxury.

مدل پوپلین دکمـه پرسی طرح دار بایگانی - جیگیلی

28 فوریـه 2015 ... برچسببهترین و جذاب ترین مدل های مانتو سال ۹۴ پوپلین گلدوزی خوشکل ترین مدلهای مانتو انـه ایرانی عمانتو خوشکل به منظور نوروز ۹۴ مانتو ...

گالری مدل مانتو مجلسی 95 جدید - مانتو های زنانـه انـه کتی 2016

مانتو پوپلین دانشجویی 8563 محدوده قیمت از 86000 تومان از فروشگاه بوتیک جستجوگر لباس.

این مانتو با طراحی اسپورت مخصوص بانوان خوش سلیقه و خوش پوش مـی‌باشد کـه با حساسیت خاصی بـه انتخاب لباس‌های خود مـی‌پردازند. دارای جنس پوپلین بوده و برای استفاده روزمره درون هوای بهاری و تابستان گزینـه مناسبی مـی‌باشد. درون سه رنگ متنوع و ریبا درون این سایت عرضه شده است. دارای دو جیب درون بغل و یک جیب درون پشت مانتو است. مدل سایز M تن نموده است.
[يقه مجلسی خيلی باز]

نویسنده و منبع: ادمین | تاریخ انتشار: Sun, 01 Jul 2018 18:19:00 +0000يقه مجلسی خيلی باز

خرید اینترنتی مانتو پوپلین

مدل مانتوی ایرانی 94 - تازه های روز

9 ا کتبر 2016 ... يقه مجلسی خيلی باز بارانی کد رنگ بندی موجود زرشکی مشکی سایز_ قیمت · tanara.clothing · at tanara. يقه مجلسی خيلی باز مانتو توپی نوع پارچه پوپلین چاپی سایز بندی _ رنگ بندی کرم ...

مانتو بلوچ (@manto_baloch) | Instagram photos and videos - Imgrum

11 آگوست 2016 ... توضیحات کامل پارچه مانتویی پوپلین، يقه مجلسی خيلی باز انواع پارچه مانتویی از دفتر بازرگانی ارشیـا درون ... مانتو | فروشگاه اینترنتی لباس |خرید اینترنتی …

کاتالوگ

عهای شیک از مدل های مانتو جلو باز مانتو های مدل جلو باز به منظور بعضی از خانم ها جذاب است. درون این مطلب عهای شیک از مدل های مانتو جلو باز را خواهیم دید. مدل مانتو جلو ...

قیمت مانتو پوپلین برند Kaktus قرمز - مقایسه و خرید اینترنتی - گردا

مانتو پوپلین با طراحی فوق العاده زیبا به منظور خانم های … ایران پوپلین - اصفهان - مرکز 118 مانتو زنانـه پوپلین مدل 1392 - شیکسون مانتو زنانـه پوپلین (سه رنگ ...

مانتو پوپلین ۶۰۳۵ - فروشگاه اینترنتی شاتوک

مانتو پوپلین مدل 112-1. 9% تخفیف مانتوی مناسب به منظور فصل بهار و تابستان ... این مانتو با طراحی اسپورت مخصوص بانوان خوش سلیقه و خوش پوش مـی‌باشد کـه با ...

پارچه پوپلین – LearnART

برچسب ها : يقه مجلسی خيلی باز manto 2015 manto harir 2015 پارچه پارچه مانتو حریر گلدار شیک و زیبا زنانـه با تنخوری شیک مانتو مانتو پانچ سایز بزرگ زنانـه مانتو پوپلین مانتو ...

مانتو پاییزی جدید انـه برند لالوند – مانتو شلوار سرهمـی جدید ...

مدل مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه. مدل مانتو جدید 95 , مانتو انـه 2016, مدل مانتو شیک 95 , مانتو جدید. مانتو پوپلین قرمز رنگ ۹۵. مدل مانتو جدید 95 , مانتو انـه ...

مدل مانتو پوپلین اداری - مجله ابرتازه ها

دسته لباس - مانتو طرح افتاب سایز که تا ۴۸ درون سه رنگ مشکی سفید نسکافه ایی تن خور عالی قواره بزرگ ********بوتیک شـهرزاد****** »»»ادرس:::ناحیـه صنعتی -خیـابان ...

مانتو پوپلین دانشجویی 8563 - قیمت 86,000 تومان - Selz.ir

مانتو پوپلین برند RNS سبز فروشندگان و قیمت مانتو.

GetHashtags - Photo By store_mahsun - مانتو پوپلین . . . رنگ ...

مانتو دوک کد 189 مانتو پوپلین یقه شکاری سایز 36 که تا 42 درون 5 رنگ ... اگرعلاقمند دیدن مجموعه مانتو ها هستید اینستاگرام زیر را دنبال کنید، و به دوستان خود معرفی ...

جدیدترین مدل مانتو اسپرت کتان | مجله اینترنتی آراس , اخبار , ع...

این مانتو با طراحی اسپورت مخصوص بانوان خوش سلیقه و خوش پوش مـی‌باشد کـه با حساسیت خاصی بـه انتخاب لباس‌های خود مـی‌پردازند. دارای جنس پوپلین بوده و برای ...

مدل مانتو پاییزی کتان - بهترین سایت مدو زیبایی,ارایش و عروس

مدل مانتو اسپرت انـه ایرانی ۲۰۱۵. مدل مانتو پوپلین اداری 6 دکمـه. مدل مانتو پوپلین اداری ۶ دکمـه. models_poplin_edari_6dokme_1. مدل مانتو پوپلین اداری ۶ دکمـه,مدل ...

مانتو پوپلین طرحدار جیب فیلتو قاپکدار | بوتيک

مانتو برند RNS; جنس : پوپلین; مدل آستین : بلند - سرآستین مچی و چین دار; مدل بستن : دکمـه; دارای 2 جیب; دارای بند درون قسمت کمر و چین دار; رنگ موجود : سبز ، مشکی  ...

Alloffer : آل افر - مانتو پوپلین با یقه دیپلمات هفتی - بایمانتو

مانتو پوپلین مدل 112-1. 99,000 تومان. خرید از شیکسون · مانتو پوپلین مدل 112-1 ... خرید از شیکسون. مانتو زنانـه پوپلین مدل 198. 99,000 تومان. خرید از شیکسون ...

مانتو پوپلین - فروشگاه شما

مانتو مجلسی پاییزی زنانـه 95 , مانتو کرپ یقه ایستاده جدید انـه , بروزترین مدلهای مانتو پاییزی انـه و زنانـه ... ویسکوز پوپلین ترکیبی جلو بسته بلند.

مانتو پوپلین

مانتو پوپلین بغل سگک سایز بزرگ(262). توضيح فارسي : رنگبندی: مشکی، سرمـه ای، قهوه ای، سدری، استخوانی سایز بندی :54-42. قيمت ها: قیمت ریـال ...

مانتو پوپلین با طراحی فوق العاده زیبا به منظور خانم های شیک پوش آفلند ...

عهای جدیدترین مدل مانتو ساتن زنانـه شیک و زیبا عمدل مانتو ساتن جدید جدیدترین مدل مانتوهای ساتن مدل مانتوهای ساتن طرحدار جدید مانتو ساتن جدید با رنگ های ...

فروش اینترنتی مانتو پوپلین مدل 112-1 - مانتو - تهران - آگهی ها

این مانتو با طراحی اسپورت مخصوص بانوان خوش سلیقه و خوش پوش مـی‌باشد کـه با حساسیت خاصی بـه انتخاب لباس‌های خود مـی‌پردازند. دارای جنس پوپلین بوده و برای ...

مانتو پوپلین برند RNS | بایفروشگاه پوشاک، مد و زیبایی

مدل مانتو ساتن 95 جهانی‌ها -> مدل مانتو گلچینی از شیک ترین مدل مانتوهای ساتن را مشاهده مـیکنید. مدل مانتو ساتن ترک _ مانتو شیک و مجلسی _ مانتو ساتن انـه 2016 _ ...

مانتو پوپلین 757 - فروشگاه اینترنتی مانتو کوک

مانتو پوپلین تُرک - کتان کش آزالیـا (طرح لوزی) پاییزه، تضمـینی به منظور زیبا و کارا بودن شما هست . این مانتو بسیـاز لطیف و خوش دوخت هست و روی این مانتو با دست ...

مشتری.نت - صفحه 32 از 38 - مدل مانتو,لباس مجلسی,عبازیگران

مانتو پوپلین بغل سگک سایز بزرگ(262). مانتو بی بی گل. رنگبندی: مشکی، سرمـه ای، قهوه ای، سدری، استخوانی. سایز بندی :54-42 ...

مانتو پوپلین مدل 112 | برترین های نت - صفحه اصلی

17 آوريل 2013 ... مانتو پوپلین کش بپوشی ..خیلی هم خوبه ..ولی وقتی مـیای توی 30 .. جنس پارچه ای کـه انتخاب مـیکنی حتما بهتر باشـه ...و همـین باعث مـیشـه ..کم کم مانتو ...

مدل مانتو کتان دانشجویی - اختصاصی سایت سایناز

مانتو پوپلین طرحدار یقه ایستاده | بوتيک. لباس زنانـه | مانتو | مانتو پوپلین طرحدار یقه ایستاده | شماره تماس 09014296582-02166480551 | شماره لباس : 26971 ...

مانتو , مانتو جلو باز , مانتو مجلسی , مانتو تنگ , مدل مانتو , مانتو کتی ...

ساعت دستبندی LED Arina اسپرت ارائه شده درون رنگ های مختلف و زیبا قیمت فقط 15 هزار تومان توضیحات بیشتر و خانتو جدید زنانـه و انـه ۹۴ مدل مانتو کوتاه و ...

مانتو پوپلین بغل سگک سایز بزرگ(262) - Seller.ir

لیست قیمت و مشخصات کالا - قیمت مانتو پوپلین برند Kaktus قرمز - مقایسه و خرید اینترنتی - گردا.

مدل جدید مانتو پوپلین ترک گلدوزی شده مدل یقه گرد | مانتو نگار

لباس زنانـه | مانتو | مانتو پوپلین دانشجویی - 5046 | شماره تماس 02188385367 | شماره لباس : 5046.

مانتو پوپلین مدل 112-1 - شیکسون - بهترین های روز ایران

این مانتو با طراحی اسپورت مخصوص بانوان خوش سلیقه و خوش پوش مـی‌باشد کـه با حساسیت خاصی بـه انتخاب لباس‌های خود مـی‌پردازند. دارای جنس پوپلین بوده و برای ...

مانتو پوپلین برند RNS سبز فروشندگان و قیمت مانتو - خرید

زن سارق حرفه‌اي مانتو فروشي‌هاي خيابان رودكي درون آخرين سرقت ناكام ماند. بـه گزارش آرمان، ساعت 8 و 30 دقيقه بيست و نـهم دي ماه درون پي اعلام مركز فوريت‌هاي پليسي 110 ...

گالری عهای جدید و شیک مدل مانتو 2016 - ویکی ناز

مانتو پوپلین مدل 112-1. 99,000 تومان. خرید از شیکسون · مانتو پوپلین مدل 112-1 ... خرید از شیکسون. مانتو زنانـه پوپلین مدل 1392. 85,000 تومان. خرید از شیکسون ...

مانتو پوپلین بهاره

در ادامـه زیباترین و جدیدترین مدلهای مانتو دو تیکه ایرانی ۹۴ را مشاهده کنید …. جدیدترین مدلهای مانتو دو تیکه ایرانی ۹۴ جدیدترین مدلهای مانتو دو تیکه ایرانی ۹۴ ...

مانتو آدلي on Instagram: “. مانتو karen اسپرت مجلسی جنس پوپلین ...

مدل مانتو مجلسی تو این تاپیک انواع مدل مانتو مجلسی، مدل مانتو مجلسی شیک، مدل مانتو مجلسی زنانـه، مدل مانتو مجلسی جدید مانتو مجلسی سایز36تا44 پوپلين 130توما.

مانتو پوپلین - خبر 24

فروش ویژه مانتو پوپلین کرم - مدل یقه ایستاده از سری مانتو های فروشگاه برک کالکشن با بهترین کیفیت بـه صورت اینترنتی انجام مـیشود.

۵۳% تخفیف مانتو پوپلین تُرک | تخفیفان

مدل مانتو پوپلین بهاره و تابستانـه 2016 توضیحات مانتو: این مانتو با طراحی اسپورت مخصوص بانوان خوش سلیقه و خوش پوش مـی‌باشد کـه با حساسیت خاصی به…, مدل ...

مدل مانتو - لادین

29 سپتامبر 2016 ... مانتو زنانـه پوپلين مدل 2014 1 . مانتو زنانـه پوپلین مدل 2014 - فروشگاه اینترنتی دیجی کالا - خرید…

مدل مانتو پوپلین 2016 - لایت مد

مشاهده جزئیـات اطلاعات فروش کالای مانتو پوپلین گلبهی بسیـار شیک حراج...... سایز 40- کمردار | شماره کالا:561570 |ایسام سایت خرید، فروش و مزایده انواع کالا.

مانتو پوپلین 757 - بازار شرکت پست

مانتو پوپلین یقه ایستاده سایز۴۰تا ۵۰. امتیـاز کاربران. 0 از 5. Shop / لباس / بانوان / مانتو / مانتو پوپلین یقه ایستاده سایز۴۰تا ۵۰. تومان110,000. 0 عدد از این کالا ...

مانتو پوپلین اپل ترک - قیمت : 55/000 تومان | Facebook

فروش آنلاین مانتو پوپلین 757 درون بازار شرکت پست.

مانتو پوپلین مدل 112-1 - کلوب

12 ژوئن 2016 ... خرید اینترنتی مانتو پوپلین مدل 112-1 از شیکسون با ارسال رایگان سفارش بالای 50 هزارتومان و.

مانتو پوپلین بغل سگک سایز بزرگ(262) - مانتو بی بی گل

مدل مانتو جدید 95 , مانتو انـه 2016, مدل مانتو شیک 95 , مانتو جدید. مدل مانتو نخی ۹۵ جدید. مانتو 94 ,مدل مانتو 95 , مانتو 2016 , مدل مانتو 2016. مدل مانتو پوپلین طوسی  ...

آپارات - مانتو پوپلین

مانتو پوپلین ترک - کتان کش طرح لوزی - پارچه : ترک- دوخت ایران- مناسب به منظور بهار و پائیز و زمستان- ویژه بانوان شیک پوش و مدرن- لطیف و خوش دوخت- گلدوزی شده با ...

مانتو زنانـه پوپلين مدل 2014

29 جولای 2016 ... مانتو پوپلین ترک - shikano.ir. مانتو پوپلین مدل 112-1 - شیکسون خرید آنلاین مانتو پوپلین مدل 112-1 از شیکسون با ارسال رایگان سفارش بالای ...

Images for مانتو پوپلین

خرید اینترنتی مانتو پوپلین مدل 112-1 از شیکسون با ارسال رایگان سفارش بالای 50 هزارتومان و گارانتی 10 روزه تعویض یـا باز گرداندن.

مانتو پوپلین دانشجویی - 5046 | بوتيک

شرح مختصر مانتو پوپلین مناسب 4 فصل مشخصات کلی مانتو : نوع پارچه : پوپلین کشی چهار دکمـه یقه انگلیسی بدون آبرفت پرز نمـی دهد کیفیت پارچه : عالی مدل کمر ...

ترب | مانتو پوپلین برند RNS

مدل مانتو مجلسی ۹۵ جدید – مانتو زنانـه انـه کتی ۲۰۱۶. مدل مانتو ۹۵ ... انواع مدل های مانتو زنانـه و انـه شیک از مزون های ایرانی ... مدل مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه.

مانتو پوپلین بهاره - فروشگاه اینترنتی عموعلی

مانتو پوپلین مدل 112-1 از شیک ترین و بهترین انواع پوشاک مانتو زنانـه است.

مانتو دوک کد 189 مانتو پوپلین یقه شکاری سایز 36 که تا 42 درون 5 رنگ ...

مدل مانتو های فوق العاده زیبا با طراحی خاص. مدل های فوق العاده زیبا و تک مانتو های ... خانم های اهل ... های فوق العاده زیبا با ... بیشتر.

مانتو پوپلین طرح افتاب - دیوار

آپارات - مانتو پوپلین. ... مانتو زنانـه پوپلین مدل 198. مـیهن استور. 681 بازدید. سرویس اشتراک ویدیو. درون آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران بـه اشتراک ...

خرید مانتو زنانـه پوپلین مدل 2014 - فروشگاه اینترنتی

1395/03/01 سایت خانواده ،مشاور خانوادهمدل لباس ،مدل لباس زنانـه ،مدل کیف ،مدل کفش آکاایران: شیک ترین مدل مانتو مجلسی _ گالری مدل مانتو مجلسی درون ابتدا از مانتو به ...

عمانتو کتان - گالری عکس

مانتو پوپلین ساده طرح بنفشـه کاری هست ساده و بخیـه کاری شده مـی باشد. دارای قد90 است. یقه آن ایستاده و از زیریقه تاپایین دامن روی دکمـه ها قاب پک دارمـی باشدو دکمـه های  ...

مانتو بلوچ (@manto_baloch) | Instagram photos and videos

17 آوريل 2016 ... دانلود مدل مانتو,مانتو پوپلین تابستانـه,مدل مانتو پوپلین 2016,مدل مانتو نخی,مانتو مجلسی انـه,مدل مانتو جدید 2016,, ...

مانتو پوپلین با طراحی فوق العاده زیبا به منظور خانم های شیک پوش - مانتو ...

مانتو پوپلین با یقه دیپلمات هفتی, : نام پیشنـهاد. بایکس, : سایت پیشنـهاد. کالا , تخفیف های ویژه بانوان ,, : گروه. خ ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی - بین ساعی اول و .

Javan irani X - مد مانتو سال 95

مدل مانتو 2مدل مانتو ايرانی خيلی زيبا و شيک ويژه پاییزی 95 مدل مانتو نخی ساده مدل ... مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه مدل مانتو جدید 95 مانتو انـه 2016 مدل مانتو.

مانتو پوپلین - خبر ایرونی

مانتو پوپلین بهاره. کد محصول: مانتو پوپلین بهاره; موجودی: درون انبار. 108,000تومان. قیمت بدون مالیـات: 108,000تومان. گزینـه های درون دسترس. اندازه. --- لطفا انتخاب نمایید  ...

مدل مانتو کتان | نایت ملودی

41% تخفیف ویژه به منظور خرید مانتوهای 4 فصل پوپلین کشی با پارچه ترک ... مجتمع ساحلی فردوس نوروز 93 با هر شب بیش از 120000 تومان تخفیف اقامت درون مشـهد مقدس .

مانتو پوپلین

لباس زنانـه | مانتو | مانتو پوپلین طرحدار جیب فیلتو قاپکدار | شماره تماس 09014296582-02166480551 | شماره لباس : 26966.

مانتو پوپلین مدل 112-1 - رنگی شاپ

سایت سرگرمـیخواندنی ها و دیدنی ها آکاایران: عهایی از جدیدترین و شیک ترین مدل مانتو جلو باز ترک ویژه 2016 و 96 را درون بخش مدل لباس آکا ایرانمشاهده مـی کنید.

مانتو پوپلین گلبهی بسیـار شیک || شماره کالا:561570 : مانتو و پالتو ...

توضیحات کامل پارچه مانتویی پوپلین، انواع پارچه مانتویی از دفتر بازرگانی ارشیـا درون سایت پارس سنتر. ... عزیباترین مدل های مانتو اسلامـی تابستانی و مجلسی.

گالری عهای مانتو انـه و زنانـه 2016 - کمپ فارسی

27 فوریـه 2016 ... مانتو پوپلین مدل 112-1. فروشگاه. مانتو پوپلین مدل 112-1 99,000 تومان این مانتو با طراحی اسپورت مخصوص بانوان خوش سلیقه و خوش پوش مـی‌باشد ...

مانتو زنانـه پوپلین (سه رنگ متفاوت) - نماشا

مدل مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه. مدل مانتو جدید 95 , مانتو انـه 2016, مدل مانتو شیک 95 , مانتو جدید. مانتو پوپلین قرمز رنگ ۹۵. مدل مانتو جدید 95 , مانتو انـه ...

مدل مانتو ۹۵ , مانتو ۲۰۱۶ انـه زنانـه شیک

مدل مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه. مدل مانتو جدید 95 , مانتو انـه 2016, مدل مانتو شیک 95 , مانتو جدید. مانتو پوپلین قرمز رنگ ۹۵. مدل مانتو جدید 95 , مانتو انـه ...

#مانتواسپرت • Instagram photos and videos

Follow . مانتو karen اسپرت مجلسی جنس پوپلین قیمت ٥٥ سایزبندی ۳۸تا ۴۴ #مانتو #مانتوسرا. 136 likes. 54w · manto_adli. مانتو karen اسپرت مجلسی جنس پوپلین

خرید اینترنتی مانتو اداری و پوشاک ترک زنانـه ، مانتو نخی و پوپلین

مانتو پوپلین برند RNS. 59,000 تومان. مشاهده فروشنده ها. notifications اطلاع از تغییر قیمت favorite 0 پسند show_chart نمودار تغییرات قیمت share اشتراک گداری ...

مانتو - خرید آنلاین | فروشگاه اینترنتی باميلو

27 مـه 2016 ... مدل مانتو ۹۵ , مانتو ۲۰۱۶ انـه زنانـه شیک. ... مدل مانتو مجلسی ۹۵ کتی راه راه قهوه ای سفید زنانـه و انـه ... مدل مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه.

مانتو پوپلین مدل 112-1 - مجله خبری موریکس

مدل مانتو اسپرت انـه ایرانی ۲۰۱۵ مدل مانتو کتی,مدل مانتو اسپرت,مدل مانتو ۲۰۱۵, مدل مانتو جدید,مدل مانتو انـه ۲۰۱۵,مدل مانتو ۱۳۹۴ . مدل مانتو دو تیکه اسپرت , مدل ...

مانتو پوپلین

یک مانتوی زیـا با دکمـه های مخفی و کمر دار. ویژگی ها. عنوان, توضیحات. برند. جنس, پوپلین نخ ترک. قد آستین. قد مانتو, 95. تعداد جیب. نوع دوخت. شرایط نگهداری.

مانتو پوپلین - پایگاه اینترنتی نشر اخبار

خرید مانتو زنانـه پوپلین,خرید آنلاین مانتو زنانـه پوپلین,فروش ارزان مانتو زنانـه پوپلین,فروش راحت مانتو زنانـه پوپلین,فروش نقدی مانتو زنانـه پوپلین,

مدل های مانتو شيک و جديد مارک آپامـه 1394 – مجله اينترنتی فسقلی ها

برند : kaktus; جنس : پوپلین آنزیم شور شده (آبرفت ندارد); آستین : دارای گت; رنگ: کرم ، طوسی ، صورتی; سایز: 36 ، 38 ، 40 ، 42; محصول کشور ترکیـه ...

مانتو پوپلين پشت چاپ دار سايز:٣٦تا٤٢ رنگ:خردلي،كرم،مشكي فروش ...

خريد آنلاين مانتو از فروشگاه اینترنتی باميلو. مجموعه ای عظیم از مانتو. بهترين قيمت ها| از تحویل نقدی لذت ببرید - اكنون سفارش دهيد.

دانلود مدل مانتو پوپلین بهاره و تابستانـه 2016 - RozUp.Ir

مانتو زنانـه پوپلین مدل 2014 مانتو دانشجویی با قد مناسب و جنس عالی ...

مانتو پوپلین و حریر سرشانـه گیپور – DIGIKARNO

manto saina - مانتو پوپلین ترک استین ریون با کمر مدل دانشجویی درون 5 رنگ مشکی سرمـه ای قهوه ای کرم - تولید کننده جدید ترین مانتو های اسپرت دانشجویی و مدارسی و.

کانال فروش تلگرامـی مانتو پوپلین - رهتا

2 ژوئن 2016 ... اگر بـه جای مانتوهای فاخر و کار شده، دنبال مانتوهایی ساده و صمـیمـی مـی‌گردید، این محصول را بـه شما پیشنـهاد مـی‌کنیم. دارای جنس عالی و سبک پوپلین بوده ...

مانتو پوپلین – فروشگاه اینترنتی ارزونکده

مدل مانتو ژاکارد با حاشیـه ربان انتخاب مانتو و مدل آن این روز ها به منظور خانم های ایرانی مساله ی مـهمـی شده است. اغلب مانتو برا ... مدل مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه. مدل مانتو  ...

مانتو پوپلین یقه ایستاده سایز۴۰تا ۵۰

مانتو پوپلین مدل 112-1-4 مانتو پوپلین مدل 112-1-1 مانتو پوپلین مدل 112-1-2 مانتو پوپلین مدل 112-1-3 مانتو پوپلین مدل 112-1-5 مانتو پوپلین مدل 112-1-6 مانتو ...

فروش ویژه مانتو پوپلین کرم - فروشگاه برک

سایت سرگرمـیخواندنی ها و دیدنی ها آکاایران: عهایی از جدیدترین و شیک ترین مدل مانتو جلو باز ترک ویژه 2016 و 96 را درون بخش مدل لباس آکا ایرانمشاهده مـی کنید.

۵۳% تخفیف جشنواره زیبا و کارا مانتو پوپلین تُرک - کتان کش آزالیـا

دسته: لباس برچسب: سرشانـه گيپور, لباس, مانتو پوپلين, مانتو پوپلين و حرير ... اولین نفری باشید کـه نظری را ارسال مـی کنید به منظور “مانتو پوپلین و حریر سرشانـه ...

خرید مانتو زنانـه پوپلین مدل 2014 | شاپ مـی نو

1394/11/25 سایت خانواده ،مشاور خانوادهمدل لباس ،مدل لباس زنانـه ،مدل کیف ،مدل کفش سایت آکاایران شامل جامع ترین مجموعه پالتو، پالتو زنانـه، پالتو انـه، مانتو، مانتو  ...

مانتو پوپلین - دنیـای خبر

مانتو پوپلین. مانتو پوپلین. مرتب سازی بر اساس: نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیـاز مشتریـان (صعودی | نزولی). مانتو 003 ...

manto saina - مانتو پوپلین ترک استین ریون با کمر مدل دانشجویی درون ...

8 دسامبر 2015 ... بازدیدکنندگان عزیز به منظور خرید مدل مانتو های شیک با قیمت مناسب بـه اراس شاپ مراجعه کنید جدیدترین مدل های مانتو اسپرت انـه تابستان ۹۴ درون این ...

پارچه مانتویی پوپلین، انواع پارچه مانتویی - محصولات پارچه درون پارس ...

31 ا کتبر 2015 ... مانتو گلدوزی شده مانتو نگار پخش مانتو اسپرت و مجلسی هفت تیر تهرا ن بهترین مدل 94پخش عمده مانتو بصورت نقد و امانی مدل جدید مانتو پوپلین ...

خرید مانتو زنانـه پوپلین مدل 2014 + هدیـه 39 هزار تومانی

عمانتو پاییزی کتان کوتاه و رنگی سال 95 و 2017 مدل مانتو پاییز انـه زیبا و جدید مدل مانتو پاییز انـه زیبا و جدید عمانتو پاییزی کتان کوتاه و ...

مدل مانتو های جدید کتی، ژاکارد انـه و زنانـه ایرانی

#مانتواسپرت. 992 posts. Top posts. کد 1228 مانتو پوپلین یقه ایستاده جیب فیلتو سایز 1_6 S.M.L.XL.XXL.XXXL. مانتو جدید بلند جنس پارچه اسکاچی ...

مدل مانتو پوپلین - بازتاب 24

3 روز پیش ... مانتو زنانـه پوپلین مدل ۲۰۱۴،مانتو یکی از مـهم ترین پوشش های خانم های ایرانی بوده و انتخاب و خرید آن همـیشـه کار دشواری بـه نظر مـی رسه اما این مانتو ...

مانتو از چنس پوپلین

12 مـه 2015 ... مدل مانتو کتان دانشجویی,مانتوی اسپرت کتان,مدل مانتو کتان انـه,مانتو اسپرت دانشجویی,مانتوی کتان رنگی انـه,مانتوی اسپرت انـه ...

مانتو پوپلین - بروزپوش: معتبرترین فروشگاه اینترنتی پوشاک

مانتو جين گلدار يقه شمشيري کد93416 مشاهده. مانتو تور کوبلني دمپا تور کوبلني کد93431 مشاهده. مانتو توپي خالدار دمپا تور کد93433 مشاهده. مانتو پوپلين يقه ...

مدل مانتو گلدار نخی 95 - جدید 96,دانلود اهنگ 2017 - جدید 95,بهترین 2016

20 ژانويه 2015 ... فصل ششم : آشنایی با انواع پارچه (مناسب طرح دوزی) به منظور مانتو پارچه پوپلین کش ساده: مناسب به منظور مانتوهای ساده و اسپرت پارچه لنین-نخی کاغذی ...

مدل مانتو پوپلین

نگهدارنده واحد:6035. دسته: مانتو تابستانـه. برچسب: مانتو،مانتو تابستانـه،قیمت مانتو،مدل مانتو،مانتو حریر،مانتو جدید،مانتو شانتون،خرید مانتو،مدل مانتو ...

مانتو پوپلین ساده طرح بنفشـه درفروشگاه اینترنتی آرت مزون

بنیـانگذاران گروه زریر با برخورداری از دانش مـهندسی نساجی ، شناخت دقیق انواع پارچه و رنگ ، روشـهای گوناگون رنگرزی ، چاپ و تکمـیل ، درون کنار بهره گیری از دوره های ...

فروشگاه اینترنتی مانتو | خرید اینترنتی مانتو | مدل مانتو مجلسی | مدل ...

Images from مانتو بلوچ on instagram | Kermanshah آدرس:کرمانشاه،خ ... # kermanshahiha#kermanshah#kermanshahphoto مانتو پوپلین بقه ابستاده خال ...

قیمت پارچه پوپلین – 1 ریـال مرجع آخرین قیمت ها

Photo by store_mahsun. مانتو پوپلین . . . رنگ: فیروزه ای-مشکی-سرمـه ای . . . . . سایز:38-40-42-44-46-48 . . . . . . #محسون . . . . #store_mahsun .

مدل مانتو پوپلین - سیب سینما

شیک ترین مدل مانتو اسپرت تابستان ۹۴ درون این پست به منظور شما کاربران عزیز مجله ی اینترنتی اراس نمونـه هایی شیک و زیبا از مدل مانتو را قرار دادیم جدیدترین مدل های ...

چگونـه خوش تیپ وشیک باشیم 5 - صفحه 509 - نی نی سایت

مدل مانتو مجلسی ۹۵ کتی راه راه قهوه ای سفید زنانـه و انـه. دسته بندی ... انواع مدل های مانتو زنانـه و انـه شیک از مزون های ایرانی ... مدل مانتو پوپلین طوسی رنگ انـه.

مانتو 8 دکمـه پوپلین کش با کیفیت بسیـار مناسب درون چهار سایز و چهار ...

Images from مانتو بلوچ on instagram. ... مانتو پوپلین ترک طرح LV سایز :38 که تا 44 رنگ :مشکی، کرم ، قهوه ایی قبمت : 98. 2. 58.

مدل مانتو مجلسی 95 مانتو زنانـه انـه کتی 2016 عمدل مدل مانتو ...

تولیدی عمده مانتو نخی ارزان و با کیفیت فروش مانتو تابستانی شیک - iranraiment .com مانتو زنانـه پوپلین مدل 198 - mahtube.com مانتو بهاره | بوتيک مدل مانتو ...

مانتو پوپلین مدل 112-1 - فروشگاه | Moda1

نام محصول : مانتو 8 دکمـه درون چهار سایز و چهار رنگ. لطفا بعد از کلیک بر روی دکمـه " افزودن بـه سبد خرید" سایز مورد نظر خود و رنگ آن را درون کادر مربوطه وارد نمایید. موجود درون  ...

مانتو پوپلین - Web Shop Iran

مانتو پوپلین اپل ترک - قیمت : 55/000 تومان. By بدلیجات حدید · Updated over a year ago · Taken in Rasht, Iran. مانتو پوپلین اپل ترک - قیمت : 55/000 تومان .

مانتو پوپلین مدل 112-1 - شیکسون

فروش انواع مانتو های روز دنیـا درون فروشگاه اینترنتی کوک شاپ. ... قالب بلاگفا. مانتو پوپلین 757. Currently 2.37/5; 1 · 2 · 3 · 4 · 5. 18 Rating: 2.4/5 (19 votes cast).

مدل مانتو مجلسی مانتو مجلسی سایز36تا44 پوپلين 130تومان - زیباکده

مانتو پوپلين پشت چاپ دار سايز:٣٦تا٤٢ رنگ:خردلي،كرم،مشكي فروش عمده #مانتو # manto #luxury.

مدل پوپلین دکمـه پرسی طرح دار بایگانی - جیگیلی

28 فوریـه 2015 ... برچسببهترین و جذاب ترین مدل های مانتو سال ۹۴ پوپلین گلدوزی خوشکل ترین مدلهای مانتو انـه ایرانی عمانتو خوشکل به منظور نوروز ۹۴ مانتو ...

گالری مدل مانتو مجلسی 95 جدید - مانتو های زنانـه انـه کتی 2016

مانتو پوپلین دانشجویی 8563 محدوده قیمت از 86000 تومان از فروشگاه بوتیک جستجوگر لباس.

این مانتو با طراحی اسپورت مخصوص بانوان خوش سلیقه و خوش پوش مـی‌باشد کـه با حساسیت خاصی بـه انتخاب لباس‌های خود مـی‌پردازند. دارای جنس پوپلین بوده و برای استفاده روزمره درون هوای بهاری و تابستان گزینـه مناسبی مـی‌باشد. درون سه رنگ متنوع و ریبا درون این سایت عرضه شده است. دارای دو جیب درون بغل و یک جیب درون پشت مانتو است. مدل سایز M تن نموده است.
[يقه مجلسی خيلی باز]

نویسنده و منبع: ادمین | تاریخ انتشار: Fri, 29 Jun 2018 23:22:00 +0000يقه مجلسی خيلی باز

15- از همـه جا … « هسته‌هاي مقاومت ملي

چهارشنبه، يقه مجلسی خيلی باز ۱۸ شـهریور ۱۳۸۸

جمعه 20 شـهریورماه بعد از سه ماه دوباره بـه نماز جمعه مـی آید که تا سناریوی جدیدی را عرضه کند. يقه مجلسی خيلی باز سه ماه قبل وی مردمـی را درون مقابل داشت کـه فقط رای خود را مـی خواستند و حتی شعار هم نمـی دادند، همچنین بدنـه حامـیان حکومت نیز تقریباً یکدست بود، اما بلطف تدبیر رهبر، خواسته مردم تبدیل بـه تغییر حکومت شد و بدنـه حکومت نیز پاره پاره و پر از شکاف.محورهای خطبه نماز جمعه
تلاش دارد که تا به مردم القاء کند کـه انتخابات بپایـان رسیده و صحت و سلامت آن درون بررسی های دقیق تأئید گردیده و کاندیداهای بازنده بداخلاقی هایی کرده و اعتراضاتی نموده اند کـه چندان پسندیده نبوده ولی بـه هر حال دولت تشکیل شده و رای اعتماد گرفته و قصد خدمت دارد و همـه حتما ناراحتیـها را فراموش نمایند و به دولت اجازه بدهند کـه برنامـه هایش را اجرا کند.
شدیداً تلاش خواهد نمود خود را متأثر از فجایع کوی دانشگاه و کهریزک نشان داده و خواهد گفت کـه از همان روز اول و بمحض شنیدن موضوع، دستور پیگیری آنرا داده و به ملت اطمـینان مـی دهد کـه مسببین مجازات خواهند شد.
وی مشارکت 85 درصدی مردم درون انتخابات و رای 24 مـیلیونی!! بـه احمدی نژاد را نشانـه اعتقاد مردم بـه نظام و علاقمندی آنـها بـه اجرا شدن قوانین اسلامـی دانسته و تلاش خواهد کرد مخالفتها با دولت را بنوعی با مسائل هسته ای و خصومت کشورهای غربی نسبت داده و از تلاشـهای برنامـه ریزی شده دشمنان به منظور ایجاد بحران درون ایران بگوید.
تلاش دیگر به منظور خلاصه اعتراضات بـه جنگ نرم و القای این نکته کـه در سایر جبهه ها دشمنان شکست خورده و بناچار روی بـه جنگ نرم آورده و با بکارگیری ناتوی فرهنگی قصد بی ایمان جوانان و منحرف آنـها را دارد.
بخیـال خود مـی خواهد بحث اصلی را منحرف نموده و فرمول خودش را بخورد ملت بدهد.

اه
حکومت بحران زده تر از آن هست که بدنبال اه درازمدت باشد، آنـها با خوش بینی درون این خیـال هستند کـه با سیـاستهای یک هفته ای و با بـه فردا رسانیدن امروزشان، بتوانند زمان خریده، و بتدریج سبز را از شور و هیجان انداخته و خود را از مخمصه نجات دهند. يقه مجلسی خيلی باز هدف عمده رهبر از افاضاتش درون نماز جمعه، ایجاد تردید درون مردم به منظور شرکت درون روز قدس است. وی مـی خواهد با بنمایش گذاشتن چهره ای ملایم از خود، و رفع مسئولیت از حوادث اخیر و طلبکار نشان خودش از مسببین فجایع، آب سردی بر شور و هیجان مردم ریخته و در ظاهر از درون مسالمت درآید.
بفاصله کمـی از روز قدس، بازگشایی دانشگاهها و مراکز آموزشی خواهد بود کـه حکومت از آن بشدت وحشت دارد. دبیرستانـها و دانشگاهها دقیقاً بر خلاف سیـاست فعلی کودتاچیـان مبنی بر جلوگیری از هر گونـه تجمع است. رهبر قصد دارد که تا در خطبه های نماز جمعه، چنان والیومـی بـه ذهن ملت تزریق کند کـه برای شروع سال تحصیلی هم کفایت کند.

روشـهای اجرا
حکومت یـاد گرفته کـه برای هر تحرکی، 48 ساعت نـهایی، بسیـار مـهم و سرنوشت ساز هست و از طرفی قدرت اینترنت را هم بخوبی متوجه شده است، بهمـین دلیل از روز سه شنبه 24 شـهریور اختلالات شدیدی درون اینترنت و شبکه تلفن همراه بوجود خواهد آمد که تا اطلاع رسانی و دعوت مردم بـه راهپیمائی مختل شده و همـه بلاتکلیف و سرگردان شوند.

راههای مقابله
بد نیست به منظور مدتی هم اینترنت را قطع کنند که تا باورمان بشود کـه راههای بهتری هم به منظور اطلاع رسانی وجود دارد. مگر درون سال 57 اینترنت وجود داشت، اصلاً هنوز کامپیوتر درون جامعه وجود نداشت و تلفن همراه و اس ام اس هم متولد نشده بودند. تنـها وسیله ارتباط، ارتباط حضوری و تنـها رسانـه، اعلامـیه و نوار کاست بود.
سبزها حتما برای روز قدس هر قراری کـه مـی خواهند از همـین امروز بگذارند و این فرض را درون ذهن داشته باشند کـه اینترنت از سه شنبه قطع خواهد بود. پخش اعلامـیه، دیوارنویسی و دعوت حضوری از هموطنانمان، بسیـار راهگشا خواهد بود. توجه داشته باشید کـه موج راهپیمائی سبز روز قدس، بـه اول مـهر و دانشگاهها و دبیرستانـها هم خواهد کشید. درون یک هفته ای کـه فرصت باقی هست همـه تلاشمان را بکار ببریم.

http://sohrabestann.blogspot.com/2009/09/blog-post_5363.html

_______________________________

جمعه 20 شـهریور 1388:

رهبر: يقه مجلسی خيلی باز برخورد با نظام  [ظلم] جواب تند دارد!!

علی درون سخنان خود درون نماز روز جمعه، ۱۱ سپتامبر (۲۰ شـهريور)، کـه در دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن تاکيد بر ادامـه حمايت مردم از حکومت و برخورد با مخالفان نظام، از ايرانيان خواست که تا به نشانـه حمايت از فلسطين بـه شکلی گسترده و به طور يکپارچه درون راهپيمايی روز قدس، درون آخرين جمعه ماه رمضان درون هفته آينده، شرکت کنند و از شعارهای تفرقه برانگيز بپرهيزند.

…. علی درون سخنان خود درون نماز روز جمعه، ۱۱ سپتامبر (۲۰ شـهريور)، کـه در دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن تاکيد بر ادامـه حمايت مردم از حکومت !!!!!!!!!! و برخورد با مخالفان نظام، از ايرانيان خواست که تا به نشانـه حمايت از فلسطين بـه شکلی گسترده و به طور يکپارچه درون راهپيمايی روز قدس، درون آخرين جمعه ماه رمضان درون هفته آينده، شرکت کنند و از شعارهای تفرقه برانگيز بپرهيزند!!!!!!!!!!

… درون مورد ناآرامـی های اخير درون ايران گفت کـه تمام بلواهايی کـه در دوره بعد از انتخابات پيش آمد به منظور اين بود کـه پشتوانـه مردمـی را از انقلاب بگيرند و با اظهار اينکه شرکت گسترده مردم درون انتخابات اخير نشانـه حمايت آنان از نظام است، رسانـه ها و دشمنان خارجی را متهم کرد کـه اين واقعيت را ناديده مـی گيرند و مـی گويند کـه حمايت مردمـی از نظام سلب شده است!!!!!!!!!!!!!

رهبر جمـهوری اسلامـی با رد اين نظر کـه اعتماد مردم نسبت بـه نظام کم شده، پيش بينی کرد کـه برخلاف تبليغات دشمنان و «بيخبران داخلی» درون انتخابات آينده هم مردم بـه طور گسترده شرکت خواهند کرد!!!!!!!

… گفت کـه نبايد از تبليغات خارجی و مخالفت های داخلی متوحش شد زيرا تمامـی حکومت های جهان و از جمله جمـهوری اسلامـی، موافقان و مخالفانی دارند اما نکته مـهم اين هست که مخالفان جمـهوری اسلامـی را سرمايه داران و مستبدان، آمريکا و بريتانيا تشکيل مـی دهند !!!!!!!!!!!!!  و اظهار داشت کـه مردم مسلمان و غير مسلمان جهان، فلسطينيان و ملت های عرب دوستدار اين نظام هستند.

رهبر جمـهوری اسلامـی درون بخشی از سخنان خود، نظام جمـهوری اسلامـی را دارای اقتدار بين المللی و تامين کننده رفاه دنيوی و رستگاری اخروی خواند!!!!!!!!!!! ……

رهبر جمـهوری اسلامـی گفت کـه جمعه آينده روز قدس و ميراث آيت الله خمينی و نشانـه دلبستگی ملت ايران بـه مساله فلسطين و مانع از فراموش شدن آن هست و پيش بينی کرد کـه در روز قدس سال جاری هم ملت ايران درون تهران و شـهرستان ها راهپيمايی خواهند کرد و تاکيد کرد کـه روز قدس، خاص مساله فلسطين هست و گفت کـه بايد مراقبت کرد کهانی از راهپيمايی روز قدس به منظور اه ديگر و ايجاد تفرقه استفاده نکنند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

معترضان بـه … تقلب درون انتخابات دوره دهم رياست جمـهوری … گفته اند کـه به دليل جلوگيری از تظاهرات اعتراضی و برخورد خشونت آميز با تظاهرات مخالفان دولت، از فرصت شرکت درون راهپيمايی روز قدس به منظور اعتراض نسبت بـه نتيجه انتخابات و نحوه رفتار با معترضان استفاده خواهند کرد.

__________________________________________________________

مـهدی : «شما درون روز قدس نیز بار دیگر قدرت مردم را خواهید دید و متوجه مـی‏شوید کـه مردم از چه فکر و اندیشـه‏ای حمایت مـی‏کنند، زیرا مردم بـه قول شما خودشان مـی‏فهمند و درباره آنچه روی داده هست داوری مـی‏کنند. این فشارهایی کـه بر فعالان سیـاسی و دانشگاهی وارد مـی‏شود نشان‏دهنده ضعف هست و ما درون برابر این فشارها ایستادگی مـی‏کنیم و مصمم و با اراده بـه راه خود ادامـه مـی‏دهیم.»

http://mowjcamp.25u.com/article/id/24096

__________________________________________

مصاحبه فرمانده نیروی انتظامـی حکومت کودتائی

روز قدس
مردم علیـه اسرائیل شعار بدهند  و به کودتا کاری نداشته باشند!

سردار اسماعیل احمدی‌ مقدم فرمانده نیروی انتظامـی و یکی از مجرمـین اصلی جنایـاتی کـه در جریـان سرکوب مردم معترض بـه کودتای انتخاباتی درون تهران و بسیـاری از شـهرهای ایران انجام شد، روز گذشته درون یک کنفرانس خبری محدوده شعارهای روز قدس را اعلام داشت.

احمدی مقدم کـه باجناق احمدی نژاد است، دراین کنفرانس خبری بـه نکاتی اشاره کرد کـه مقدمات آن را دو یورش بـه دفتر مـهدی رئیس مجلسین سوم و ششم و همچنین یورش بـه مرکز جمع آوری اسناد و مدارک قربانیـان جنایـات بعد از کودتا صورت گرفت.

سرتیپ پاسدار احمدی مقدم درون این کنفرانس با ابراز امـیدواری نسبت بـه تاثیر اعتراف گیری ها و نمایش آنـها بصورت دادگاه درون سیمای جمـهوری اسلامـی گفت:

کسانی کـه تلاش مـی‌کنند روز قدس را از هدف اصلی آن منحرف کنند، ماهیت خودشان را به منظور مردم افشا مـی‌کنند. روز قدس متعلق بـه فلسطین هست و نباید از هدف اصلی آن خارج و به اه سیـاسی آلوده شود. (یعنی که تا دلتان مـی خواهد علیـه اسرائیل شعار بدهید و از حماس حمایت کنید اما کاری بـه کار مسائل داخلی و ماجرای کودتا و پس کودتا نداشته باشید!)

_______________________

و از هم اکنون فرمانده کل سپاه پاسداران از کشته شدن بسیجی ها درون تظاهرات سخن گفته است.

صف آرائی مردم و سپاه

برای راهپیمائی روز قدس

در جریـان تظاهرات مردم  معترض بـه کودتای انتخاباتی و آتش گشودن کودتاچی ها بـه روی آنـها 178 نفر از بسیجیـان پایگاه شـهدای 15 خرداد با فرمان آتش مستقیم بـه روی مردم شرکت د. درون همـین حال تعدادی از آنـها کـه البته رتبه هایی همردیف پاسدار داشته اند نیز به منظور سرکوب  هموطنان کُرد بـه این مناطق فرستاده شده بودند. تعدادی از این افراد جمعی شرکت آبفای جنوب شرقی بودند. به منظور همـین نیز نماینده وزیر نیرو به منظور تقدیر از نقش بسیجی ها درون جریـان انتخابات به فرمانده آنـها جایزه داده است.

آنـها کـه در تهران بودند درون کشتار مردم، دستگیری ها، تیغ کشی ها، چماق کشی ها و قمـه زنی ها بـه خدمت گرفته شدند.

از مـیان آنـها کـه به کردستان اعزام شده بودند چند نفر درون درگیری های مسلحانـه کشته و شماری زخمـی مـی شوند. جسد ها حدود ده روز پیش بـه تهران انتقال داده شد و در سردخانـه مـیوه گوشت واقع درون جاده شاه عبدالعظیم  نرسیده بـه شـهر ری نگهداری شد.

برای اعلام دلیل کشته شدن این افراد بحث های فراوانی انجام شد. ابتدا این نظر غالب بود کـه اگر کشته شدن آنـها درون کردستان را اعلام کنیم ضعف سپاه و بسیج را درون منطقه نشان داده ایم. سرانجام نظر احمدی نژاد و بیت رهبری بصورت واحد اینگونـه ابلاغ شد کـه کشته شدگان بعنوان کشته شدگان بدست مردم اعلام شوند. یعنی بگویند اینـها همـه بدست معترضین  نتیجه انتخابات کشته شدند. درحالیکه آنـها درون درگیری های نظامـی کشته شده بودند و ارتباطی بـه تظاهرات و اعتراضات مردم نداشت.

گفته مـی شود کـه نارضایتی بسیـار بالایی درون سطح بسیج گسترش یـافته است. من از (نام و موقعیت منبع خبر) پرسیدم کـه چرا زودتر خبر کشته شدن این افراد را اعلام ند؟ او گفت کـه در این مدت سرگرم خاموش اعتراضات بسیجی ها و خانواده های آنـها بودند. امروز سردار جعفری اعلام کرد کـه بسیج 20 کشته داشته است. البته او نگفت کـه این کشته ها مربوط بـه درگیری های نظامـی درون منطقه بوده هست و نـه درگیری با مردم بی سلاح و معترض بـه نتیجه انتخابات.

در روزهای آینده قرار هست این اجساد را مانند اجساد قربانیـان جنگ با عراق نمایش دهند و به مردم وانمود کنند کـه اینـها نتیجه کار و خاتمـی و هاشمـی است. این نمایش با هدف خاموش موج نارضائی درون بسیج و کاشتن تخم کینـه و انتقام درون بسیج و سپاه علیـه این سه شخصیت است، زیرا مردمـی کـه هولناک ترین صحنـه های سرکوب را درون خیـابان ها دیده اند، از کشته شدن این افراد ناراضی نیستند.

منبع خبر مـی گفت شاید جنازه ها را درون روز قدس بخواهند تشییع کنند … و با بـه خیـابان آوردن بسیج مردم را هم بترسانند که تا در باره انتخابات شعاری ندهند.

http://www.peiknet.com/1388/07shahrivar/07/page/ghods.htm

__________________________________________________

جنگ روانی با مردم:

کودتائی تظاهرات و نماز روز قدس

همزمان با ادامـه کار دادگاه کودتای 22 خرداد و درحاشیـه این صحنـه سازی، انواع جنگ های روانی علیـه اعتراضی و با هدف پیشگیری از حضور دوباره مردم درون خیـابان ها تشدید شده است. بارزترین نمونـه این جنگ روانی، اخبار و عهای هولناکی هست که از قربانیـان جنایـات بسیج و لباس شخصی درون چند روز گذشته روی سایت ها و وبلاگ های وابسته بـه ستاد کودتا قرار گرفته است.

سر بریده، گردن قطع شده، چهره با قمـه پاره شده و….

همـه این تصاویر واقعی هست اما تاکنون ستاد کودتا از انتشار آنـها بشدت جلوگیری کرده بود، اما از چند روز پیش تحت بهانـه های مختلف و بنام این پرستار و یـا آن دکتر و یـا بیمار فلان بیمارستان کـه موفق شده از این افراد عبگیرد منتشر مـی شود!

هدف از انتشار این عها، ترساندن مردم از حضور درون تظاهراتی دوباره و یـا راهپیمائی و درحال حاضر پیشگیری از حضور مردم معترض بـه کودتای انتخاباتی درون راهپیمائی و نماز جمعه روز قدس است. نمازی کـه گفته مـی شود بـه امامت هاشمـی رفسنجانی قرار هست خوانده شود و کودتاچیـان خاطره تلخی از آخرین نماز وی درون دانشگاه تهران دارند.

در همـین ارتباط، اخباری کـه مربوط بـه برخورد با مجرمـین و متجاوزین بـه پسران و ان درون بازداشتگاه کهریزک و زیرزمـین وزارت کشور هست کمتر پوشش پیدا مـی کند واین بدان دلیل هست که ستاد کودتا بـه ادامـه رعب و وحشت از تکرار فجایع کهریزک درون جامعه اعتقاد دارد و به همـین دلیل از اخبار پیگیری قضائی متجاوزین و متخلفین جلوگیری مـی کند و سیمای جمـهوری اسلامـی بـه این نوع خبرها پوشش نمـی دهد.

در ادامـه همـین جنگ روانی و برنامـه چینی به منظور جلوگیری از بـه خیـابان آمدن مردم معترض و با پیش بینی تکرار تظاهرات مـیلیونی درون روز قدس، درون آخرین جلسه دادگاه کودتا پای خانواده هاشمـی رفسنجانی بـه مـیان کشیده شد. بازجوها و شکنجه گران، برخی قربانیـان این دادگاه را مجبور کرده بودند نام این افراد از اعضای خانواده هاشمـی رفسنجانی را درون دادگاه ببرند که تا هاشمـی رفسنجانی بداند درون صورت خواندن خطبه ای خلاف مسیر کودتا درون روز قدس، پسر و نوه و دیگر اعضای خانواده اش بازداشت شده و در بازجوئی ها و شکنجه ها ناچار بـه قبول اعتراف شده و به همـین دادگاه ها کودتا آورده خواهند شد.

مانور روی افکار عمومـی درون اینجا خاتمـه نیـافته و قطعا درون روزهای آینده بـه اشکال دیگری نیز ادامـه خواهد یـافت. بـه همـین دلیل، هنوز روی سخنان هاشمـی رفسنجانی درون جلسه مجمع مصلحت نظام مانور مـی کنند و آن را بصورت گزیده و به نوعی کـه نشان دهند هاشمـی جبهه اش را عوض کرده و رفته پشت درون سایت ها، وبلاگ ها و حتی برخی تلویزیون های لس آنجلسی کـه دستشان درون جیب جمـهوری اسلامـی هست پخش مـی شود. این ترفند نیز آنقدر ادامـه یـافت که تا سرانجام متن کامل سخنان هاشمـی درجلسه مجمع مصلحت هم بصورت نوشتاری وهم بصورت فایل صوتی روی سایت هاشمـی رفسنجانی قرار گرفت. اقدامـی کـه تاکنون سابقه نداشت. همـین انتشار فایل صوتی و متن کتبی آن سخنان نشان مـیدهد کـه هم هاشمـی رفسنجانی و هم طرفداران و همکاران و اعضای خانواده اش متوجه دلیل این همـه پا فشاری کودتاچی ها درون پخش گزینش شده آن سخنان شده اند.

….

5شـهریور http://www.peiknet.com/ 1388

___________________________________________________

دبیرکل حزب اعتمادملی گفت: «در روز قدس نیز بار دیگر قدرت مردم را خواهید دید و متوجه مـی‏شوید کـه مردم از چه فکر و اندیشـه‏ای حمایت مـی‏کنند، زیرا مردم خودشان مـی‏فهمند و درباره آنچه روی داده هست داوری مـی‏کنند. این فشارهایی کـه بر فعالان سیـاسی و دانشگاهی وارد مـی‏شود نشان‏دهنده ضعف هست و ما درون برابر این فشارها ایستادگی مـی‏کنیم و مصمم و با اراده بـه راه خود ادامـه مـی‏دهیم.»

به گزارش پایگاه خبری سحام‏نیوز، مـهدی درون جلسه شورای مرکزی حزب اعتمادملی کـه عصر شنبه برگزار شد گفت: «اکنون درون شرایط خاصی قرار داریم ولی حتما در این شرایط نیز کار تشکیلاتی و حزبی را با جدیت ادامـه دهیم و در این راستا حتما به برنامـه‏ریزی بپردازیم.»

وی با تاکید بر اینکه حوادثی کـه روی داده نباید منجر بـه سرخوردگی و انفعال شود گفت: «نباید حوادثی کـه روی داده موجب انفعال شود بلکه حتما نشان دهید کـه مصمم هستید و از مـیدان بیرون نمـی‏روید.بنابراین

غم توقیف روزنامـه و سایت را نخورید بلکه نشان دهید کـه با اراده بـه راه خود ادامـه مـی‏دهید.

تقسیم رای کـه در عرصه انتخابات دهمـین دوره ریـاست جمـهوری صورت گرفت پیـامـی داشت، مبنی بر اینکه بگویند شما جایگاهی ندارید، ولی بنده بدون توجه بـه این مسائل با قاطعیت بـه راه خودم ادامـه دادم و ما حتما در مـیدان حضور داشته باشیم و نشان دهیم کـه زنده هستیم.»

دبیرکل حزب اعتمادملی تصریح کرد:

«باید درون این دوران سخت، پایمردی و ایستادگی کنیم و این روزهای سخت هم بـه زودی مـی‏گذرد.«

با اشاره بـه هجمـه ای کـه به وی بـه علت نگارش نامـه‏ای بـه هاشمـی رفسنجانی شد گفت: » من هیچ‏گاه بدون سند حرف نمـی‏ و هرگاه حرفی زده‏ام که تا آخر پای آن ایستاده‏ام و تا جایی کـه بتوانم از حقوق مردم دفاع مـی‏کنم.» وی با اشاره بـه دادگاه‏های نمایشی کـه برای فعالان سیـاسی برگزار مـی‏شود گفت: «….  وقتی فردی از درون زندان و در شرایط خاص مـی‏گوید کـه در انتخابات تقلب نشده اثری درون افکار عمومـی ندارد.»وی خطاب بـه مسئولان گفت: «شما کـه مدام مـی‏گویید درون انتخابات تقلبی نشده و این افراد هم کـه این را درون این شرایط خاص و تحت فشار تکرار مـی‏کنند، بعد دیگر ترس شما از چیست. اگر شما بـه گفته‏های خود اعتقاد و اطمـینان دارید یک برنامـه‏ای را درون تلویزیون برگزار کنید و استدلال های خود را به منظور اینکه تقلبی صورت نگرفته بیـان کنید و آن‏گاه از طرف ما هم دو نفر مـی‏آیند و استدلال‏های خود را مطرح مـی‏کنند. شما کـه معتقدید مردم خود مـی‏فهمند اجازه دهید کـه قضاوت نـهایی با مردم باشد.»مـهدی سپس اظهار داشت: «شما درون روز قدس نیز بار دیگر قدرت مردم را خواهید دید و متوجه مـی‏شوید کـه مردم از چه فکر و اندیشـه‏ای حمایت مـی‏کنند، زیرا مردم بـه قول شما خودشان مـی‏فهمند و درباره آنچه روی داده هست داوری مـی‏کنند. این فشارهایی کـه بر فعالان سیـاسی و دانشگاهی وارد مـی‏شود نشان‏دهنده ضعف هست و ما درون برابر این فشارها ایستادگی مـی‏کنیم و مصمم و با اراده بـه راه خود ادامـه مـی‏دهیم.»وی درون نـهایت خطاب بـه اعضای شورای مرکزی حزب اعتمادملی گفت: «به مانند همـیشـه این روزهای سخت نیز مـی‏گذرد و دوباره روزنامـه و سایت هم فعال خواهند شد. بنابراین شما حتما با اراده و مصمم بـه راه خود ادامـه دهید و با برنامـه‏ریزی با جدیت بـه فعالیت تشکیلاتی و حزبی خود بپردازید.»

http://mowjcamp.25u.com/article/id/24096

در هفته های اخير، دولت بسياری از مراسم مذهبی را ظاهرا بـه دليل نگرانی از تجمع معترضان لغو کرده است.

Advertisements

09/09/2009 Posted by moghavematmelli | 15- از همـه جا ..., 22944538 | بیـان دیدگاه

دوشنبه، ۱۶ شـهریور ۱۳۸۸

اصطلاح غلط «فروکش سبز»

ستاد جنگ روانی کودتا علاقه وافری بـه تکرار واژه «فروکش سبز» دارد که تا بلکه از این طریق القاء کند کـه واقعاً سبز فروکش کرده است.

سبز اراده و خواست مـیلیونـها ایرانی به منظور تغییر اساسی زندگی اشان است. اراده ای کـه نمـی تواند بپذیرد درون قرن بیست و یکم و در حالی کـه حتی کشورهای آسیـائی نیز درون سایـه دموکراسی بـه پیشرفتهای شگرفی رسیده اند، درون کشور ایران عده ای چپاولگر کـه برای پر حسابهای بانکی اشان و غارت ثروت ملی ایران، خود را درون پس تئوریـهای مضحک و ضدعقلی همچون ولایت فقیـه پنـهان کرده اند، سرنوشت کشورشان را درون دست داشته باشند.

سبز، بر علیـه حاکمـینی هست که بوئی از انسانیت نبرده و در حالیکه تلاش دارند خود را عین دین معرفی کنند دست بـه جنایـاتی مـی زنند کـه در هیچ دینی وجود ندارد.

سبز تظاهرات خیـابانی نیست کـه اگر هر روز تکرار نشد بتوان بـه این نتیجه ساده لوحانـه رسید کـه فروکش کرده است.

اگر نفرت مردم از نظام حاکم کم شده، اگر درون قلب ما جای زخم سرکوبها و وحشیگریـها و داغ شـهیدان و اسیران و اندوه کوی دانشگاه و کهریزک التیـام یـافته مـی توان مدعی شد کـه سبز فروکش کرده است.

اگر سبز فروکش کرده چه لزومـی بـه ادامـه وحشیگریـها و بازداشتها و شکنجه ها است؟ لغو نماز جمعه هاشمـی و حذف سنت 20 ساله مراسم احیـاء دیگر چرا؟ گزارش تلویزیونی از جنایت کهریزک و تلاش مذبوحانـه به منظور شستن دامن خونی رهبر و بی اطلاع نشان وی و اعلام اینکه خاطیـان مجازات خواهند شد و تبلیغ اینکه شاکیـان به منظور دریـافت حق السکوت نقدی مراجعه کنند چه لزومـی دارد؟ رشته های علوم انسانی چرا حتما حذف شوند؟ مجلسی کـه مـی خواهد فقط بـه نیمـی از کابینـه رای اعتماد بدهد و با از اکثریت انداختن هیـات دولت مانع از رسمـیت قانونی آن شود را چرا ناچار هستید با دستور غیرقانونی رهبر، بـه اطاعت وادار کنید؟ چرا مجبور هستید کـه نیروهای بسیج را بـه اسم دانشجو بـه دیدار رهبر ببرید و با وجود اینکه همـه آنـها از پرسنل خودتان هستند باز هم جرأت نکنید مراسمش را پخش مستقیم نمائید، بعداً هم کـه گندش درون مـی آید رهبر مجبور مـی شود «گلایـه» کند کـه چرا فقط قشر دانشجویـان بسیجی را بـه دیدار او اند، گرچه بسیجی بودنشان قطعی ولی دانشجو بودنشان فقط یک توهم است، حداقل بـه وی توضیح دهید کـه کدام دانشجویی را مـی توان وادار بـه دیدار با فرمانده کودتاگران و سرکوبگران و شکنجه گران نمود.
شما کـه مـی پندارید سبز فروکش کرده، چرا مجبور هستید فرمانده درمانده سپاهتان را امر کنید به منظور توجیـه ذهن مشوش بسیجیـان و سپاهیـان سخن پراکنی کرده و ناشیـانـه مـهر تائید بر کودتا بزند؟
اینـهمـه دست و پا زدن به منظور ی کـه فروکش کرده بی معنی است.
سبز آمـیزه ای از تنفر و عشق و امـید است. تنفر از دروغ و جنایت و شکنجه و اعدام و چپاول ثروت ملی و به قدرت رسیدن فرومایگان و بدنام نام ایران بزرگ و عرضه ریـا و تزویر و جهل و استبداد بنام دین، عشق بـه مام مـیهن از البرز و سهند و سبلان گرفته که تا تفتان و زاگرس، و امـید بـه فردایی بهتر.
حکومت شما حکومت سیـاهی و نادانی بود و بهمـین دلیل همـه دانایـان را از خود راندید و آنچه برایتان مانده همـین ابلهانی هستند کـه به هر کدام پست و سمتی داده اید، دانایـان کـه از بین نرفته اند، همگی درون صفوف سبز هستند، اما سفیـهان حاکمـیت، وحشت زده و نگران از فردای خود، هر روز مضحکه ای مـی آفرینند که تا بلکه روز سقوط خود را عقبتر بیـاندازند. یکروز اعترافات بـه جنایـات کهریزک و کوی دانشگاه، روز دیگر بمثابه دزدی کـه در حال فرار فریـاد آی دزد سر مـی دهد، تلاش به منظور اینکه رهبر را از جایگاه خونریز بـه جایگاه خونخواه انتقال دهند و روز دیگر باز هم سناریوی احمقانـه دیگری از سوی لشگر ابلهان.
سبز یکبار تلاش کرد که تا با تظاهرات سکوت، پیـام خود را بـه حکومت بدهد، اگر گوشی به منظور شنیدن باشد، شما با گلوله و باطوم و گاز اشک آور و کهریزک و تجاوز پاسخ دادید، یعنی کـه تقاضای صلح آمـیز تغییر را نمـی پذیرید، سبز کاملاً متوجه منظور شما شد، حرف شما این هست که که تا بر سر قدرت هستید حاضر بـه پذیرش هیچ اصلاح و تغییری نیستید، حاضر بـه احترام گذاشتن بـه رای مردم نیستید و پاسختان فقط از لوله تفنگ بیرون مـی آید. شما روشن و واضح پیغام دادید کـه سبز راهی بجز سرنگونی حکومت ندارد، ما هم بدنبال تحقق همان خواست شما هستیم. آن چند مـیلیون نفری کـه روز 25 خرداد از مـیدان امام حسین که تا مـیدان آزادی دیدید، هر کدام شده اند یک سفیر سبز و محله بـه محله و خانـه بـه خانـه درون حال انجام مأموریت خود هستند، گسترش آگاهی و نور به منظور زدودن جهل و ظلمت، فتح قلوب و نـه فتح خیـابانـها.
سبز با طراوت و شاداب همچون رودخانـه ای خروشان درون حرکت هست و با قلبی داغدیده از جنایـات حکومت، لبانی خندان از امـید بـه فردایی روشن و پر افتخار دارد.

http://sohrabestann.blogspot.com/2009/09/blog-post_07.html

 • ______________________________________
 • احمدی‌نژاد  روز جمعه، ۶ شـهریور درون مراسم نماز جمعه‌ی تهران سخن گفت:

‌در هر انتخابات شاهد يک پرش بـه سکوی بالاتر هستيم و در اين انتخابات پرش بلندی توسط ملت ايران صورت گرفت و انقلاب و نظام الهی برآمده از خون‌های شـهدا صد پله بالاتر رفت!!!! ….

و اين انتخابات استحکام و ظرفيت‌های عظيم نظامـی مبتنی بر ولايت را درون بهره‌برداری از ظرفيت‌ها و مـهار بحران‌های گوناگون نشان داد.!!!!!!!!!!! ….

ملت‌های جهان تشنـه‌ الگوی جديدی هستند و الگويی از مشارکت همگانی و حرکت آرمانی و انقلابی و ملت ايران اين موضوع را درون اين انتخابات درون برابر چشم جهانيان قرار داد،

در انتخابات اخير بسياری از معادلات و برنامـه‌های دشمنان نقش بر آب شد

امروز دشمنان ما از دو موضوع عصبانی هستند، … عصبانيت اول آن‌ها بـه خاطر حضور باشکوه مردم درون انتخابات است. …

در واقع مردم ما درون اين انتخابات دموکراسی‌های مبتنی بر ثروت، فريب و رسانـه‌های دروغگو را درهم شکستند و زير سوال بردند. متن ملت بـه صحنـه آمد و قدرت خود را بـه رخ جهانيان کشاند و دشمن از اين موضوع عصبانی است؛ چرا کـه تمام طراحی‌های آن‌ها درون هم کوبيده شد. موضوع دومـی کـه آن‌ها را حتی بيشتر از عامل اول عصبانی کرده اين هست که بار ديگر ملت ايران راه نورانی انقلاب را برگزيد و با حضور ۴۰ ميليونی خود وفاداری‌اش را بـه آرمان‌های امام (ره) و رهبری تثبيت کرد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…..

حوادث تلخی بعد از انتخابات رخ داد  …..

…. ولی نتيجه‌ آن شيرين بود!!!!!

حوادث بدی هم اتفاق افتاد!!!!! جمعی از مردم آسيب ديدند!!  و حوادث بسيار زشتی رخ دا د!! عده‌ای بـه کوی دانشگاه حمله و کارهای زشت د! در برخی بازداشتگاه‌ها اقدامات زشتی انجام شد. من مـی‌خواهم اعلام مـی‌کنم:

اين کارها کـه در کوی دانشگاه و برخی بازداشتگاه‌ها و امثال آن انجام شد، بدانيد کـه اين‌ها هم اجزای سناريوی دشمن بود. اين‌ها توسط وابستگان بـه جريان برانداز انجام شد.!!!!!!!!!!!!!

ما امروز اسناد و شواهد و دلايل روشنی داريم. ساحت نيروهای انقلاب و نيروهای امنيتی، نظامـی و اطلاعاتی از اين کارهای شرم‌آور مبراست!!!!!

بسيجيان ما درون خيابان فداکارانـه کتک خوردند!!!!!!!!! و مراقب حقوق عمومـی بودند که تا مبادا بهی تعرض شود، بـه مغازه‌ای، شخصی، ماشين‌ها و مردم آسيب وارد نشود. آنـها کتک خوردند و دم نزدند!!!!!!!!

مطمئن باشيد کـه نفوذی‌های جريان برانداز درون سناريوی دشمن، فساد و اقدام د.

احمدی نژاد این سخنان و درخواست برخورد با رهبران اعتراض بـه نتایج انتخابات را درست چهل و هشت ساعت بعد از سخنان  مطرح مـیکند…

——————————————

محمد خاتمـی: حضور قوی‌تر اصلاح‌طلبان درون صحنـه!

پارلمان‌نيوز: محمد خاتمـی ‌ رئيس جمـهور سابق کشورمان با ابراز تاسف از حضور افرادی درون مقام دادستان درون تريبون مقدس نماز جمعه کـه خود درون پيشگاه وجدان عمومـی متهم بـه خيانت درون امانت‌اند و همچنين برگزاری دادگاه‌های کذايی کـه مورد تائيد هيچ يک از علما و نخبگان قرار نگرفته، بر حضور قوی‌تر اصلاح‌طلبان درون صحنـه و ادامـه تلاش بيشتر به منظور «تغيير» تاکيد کرد.

به گزارش پايگاه خبری فراکسيون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نيوز»، اعضاء شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با رييس جمـهور سابق کشورمان ديدار و گفت‌و‌گو د.

در اين ديدار حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمـی ‌ضمن تشکر از حضور و بيان نقطه نظرات اعضای اين شورا و آرزوی برخورداری همگان از برکات ماه مبارک رمضان تلاش و فعاليت مستمر جبهه اصلاحات را ستود.

وی گفت:«:لازم مـی‌دانم بر اين نکته تأکيد کنم کـه اصلاح‌طلبان چه درون قالب جمع حاضر و چه درون قالب ساير تشکل‌ها، بايد با قوت درون صحنـه حضور يافته و به فعاليت خود ادامـه دهند.»

وی ادامـه داد:« تريبون مقدس نماز جمعه درون اختيار عده‌ای قرار گرفته کـه به شخصيتهای برجسته نظام و مراجع بزرگوار شيعه اهانت کرده و حتی درون مقام دادستان خواستار برخورد با آنان مـی‌شوند، حال آنکه خود درون پيشگاه وجدان عمومـی ‌متهم بـه خيانت درون امانت‌اند. ….»

خاتمـی تصريح کرد:«از سوی ديگر انتظار مردم تشکيل دادگاه‌های علنی به منظور رسيدگی بـه جنايات مسلم و مشمئز کننده‌ای هست که همگان شاهد آن بوده‌اند از جمله بـه رگبار بستن مردم درون خيابان‌ها، دستگيری‌های خلاف قانون، بازداشتگاه‌های غير استاندارد، جنايات مسلمـی‌که مورد اعتراف همـه هست و آنچه کـه موجبات لطمات سنگين روحی بـه ملت و خدشـه بـه اعتماد عمومـی‌شده است. آيا اين بود آن چهره اسلام رحمانی کـه مدعی دفاع از اخلاق و حقوق اساسی مردم و آزادی بيان و امنيت درون جامعه بود؟!»

وی تاکيد کرد:« ما بايد علی‌رغم تمام فشارهايی کـه برای بيرون اصلاح‌طلبان و عقلای منصف از صحنـه وارد مـی‌شود درون صحنـه بمانيم و با فرياد زدن، تذکر و مذاکره هزينـه‌ها را به منظور بازگشت انقلاب بـه مسير اصلی خود کاهش دهيم.»

رئيس جمـهور سابق کشورمان تصريح کرد:«تهاجم يک طرفه بـه مردم و نيروهای مورد علاقه مردم و تبليغات ناجوانمردانـه تمامـی‌ دستگاه‌ها و تريبونـهای درون دست حکومت بر عليه چهره‌های محبوب و ارزشمند کشور و وابسته نشان اعتراضات مردمـی ‌به جريانات پليد و خطرناک تنـها با هدف توجيه برخوردهای خشن، غير قانونی و انحصارطلبانـه است.»

http://news.gooya.com

___________________________________________

عباس مـیلانی، نویسنده و رئیس مرکز مطالعات ایران درون دانشگاه استنفورد، درون گفت‌وگو با رادیو فردا

شنبه ۷ شـهریور ۱۳۸۸ تهران ۰۲:۵۲ – 29 اوت 2009

 • ….. آقای مـیلانی، درون کیفرخواستی کـه از سوی دادستانی تهران علیـه متهمان این دادگاه‌ها مطرح شد، بارها نامزدهای معترض بـه نتیجه انتخابات بـه عنوان عوامل پشت پرده ناآرامـی‌های اخیر درون ایران معرفی شدند و گفته شد کـه این افراد وابسته بـه نیروهای خارجی بودند. از طرف دیگر رهبر جمـهوری اسلامـی درون صحبت‌های اخیر بدون نام بردن از فرد یـا گروه خاص گفت کـه «من پیش قراولان حوادث اخیر را بـه دست نشاندگی بیگانگان از جمله آمریکا و انگلیس متهم نمـی‌کنم، چرا کـه این موضوع به منظور من ثابت نشده است». اما آقای خامنـه‌ای درون اولین نماز جمعه بعد از انتخابات گفته بود «امنیت مردم مورد تطاول مزدوران و دست‌نشاندگان سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیست قرار گرفت». شما این تضاد را چگونـه ارزیـابی مـی‌کنید؟

من فکر مـی‌کنم حتما از خود آقای خامنـه‌ای درباره این ضد و نقیض‌گویی پرسید. این صحبت‌ها نشان مـی‌دهد آن نماز جمعه را با تعجیل فراوان برگزار د و مـی‌خواستند کودتایی کـه غیرقابل انکار بود را بـه مردم تحمـیل کنند، ولی دیدند مردم مقاومت مـی‌کنند و به قول معروف با یک من سریش هم نمـی‌توان اینـها را بـه عوامل خارجی چسباند.

حال درون این سخنرانی آقای خامنـه‌ای سعی مـی‌کند عقب‌نشینی کند، ولی درعین حال درون روزنامـه‌هایی مانند کیـهان و سایت رجانیوز بـه همـین افراد بـه بدترین نحوی حمله مـی‌شود، بـه دانشگاه‌هایـان خارج از کشور و روشنفکران داخل و خارج افتراهای بی‌شرمانـه‌ای وارد مـی‌شود.

به نظر من صحبت آقای خامنـه‌ای گامـی هست در جهت عقب‌نشینی از آن سخنرانی نماز جمعه کـه بزرگترین اشتباه سیـاسی زندگی آقای خامنـه‌ای بود، ولی گامـی هست بسیـار کوچک و بسیـار دیرهنگام.

 • آقای مـیلانی، با توجه بـه این کـه در کیفرخواست دادستانی تهران اشد مجازات به منظور رهبران این ناآرامـی‌ها و اعتراضات خیـابانی درخواست شده و مطابق قوانین موضوعه جمـهوری اسلامـی اشد مجازات اعدام است، برخی معتقد هستند به منظور اعدام این افراد طراحی مـی‌شود.
  فکر مـی‌کنید آقای خامنـه‌ای با صحبت‌های خود مـی‌خواهد اصولگرایـان تندرو را از انجام حرکتی غیر قابل بازگشت بازدارد؟

این تضاد قطعاً وجود دارد و ما آن را درون کیـهان و روزنامـه‌های سپاه مـی‌بینیم. عده‌ای هستند کـه فکر مـی‌کنند اگر چند نفر را اعدام کنند، مـی‌توانند دراین خانـه یغما مدتی بیشتری بمانند، ولی این تصور واهی است.

اگر اینـها بـه طرف بازداشت رهبران بروند، قطعاً وضع بـه مراتب بدتر از آن چیزی خواهد شد کـه تا کنون رخ داد. مردم بـه ستوه آمده‌اند و این را آقای خامنـه‌ای مـی‌داند و فکر مـی‌کند افراطیون متوجه این امر نیستند.

از طرف دیگر آقای خامنـه‌ای تلاش مـی‌کند خود را از این کارها مبرا کند، درون حالی کـه همـه شواهد نشان مـی‌دهد کـه رهبری این کارها مستقیم بـه بیت ایشان برمـی‌گردد و بدون استحضار شخص رهبری اینـها قدرتی ندارند.

بدون حمایت رهبری مگر شریعتمداری درون مملکت چه کاره هست که بـه رهبران مملکت وانی کـه ۳۰ سال بـه خود این رژیم خدمت کرده‌اند، توهین کند و به رؤسای جمـهور سابق این مملکت اتهام وارد مـی‌زند.

اکنون تبری جستن دیگر دیر است، وقتی درون آن نماز جمعه آقای خامنـه‌ای بـه طور مستقیم خود را درون جناح احمدی‌نژاد قرار داد، فراجناحی بودن کـه شرط ولایت فقیـه هست را از دست داد و مـی بینیم کـه حتی احمدی‌نژاد هم حرف ولی فقیـه را نمـی‌خواند.

ولی فقیـهی کـه حتی نتوانست رحیم مشایی را از کابینـه و دار و دسته احمدی‌نژاد بیرون کند، دیگر با این حرف‌ها فصل‌الخطاب بودنش بـه وضعیت قبل باز نمـی‌گردد.

 • آقای مـیلانی، درون کیفرخواستی کـه از سوی دادستانی تهران علیـه متهمان این دادگاه‌ها مطرح شد، بارها نامزدهای معترض بـه نتیجه انتخابات بـه عنوان عوامل پشت پرده ناآرامـی‌های اخیر درون ایران معرفی شدند و گفته شد کـه این افراد وابسته بـه نیروهای خارجی بودند.
  از طرف دیگر رهبر جمـهوری اسلامـی درون صحبت‌های اخیر بدون نام بردن از فرد یـا گروه خاص گفت کـه «من پیش قراولان حوادث اخیر را بـه دست نشاندگی بیگانگان از جمله آمریکا و انگلیس متهم نمـی‌کنم، چرا کـه این موضوع به منظور من ثابت نشده است».
  اما آقای خامنـه‌ای درون اولین نماز جمعه بعد از انتخابات گفته بود «امنیت مردم مورد تطاول مزدوران و دست‌نشاندگان سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیست قرار گرفت». شما این تضاد را چگونـه ارزیـابی مـی‌کنید؟

من فکر مـی‌کنم حتما از خود آقای خامنـه‌ای درباره این ضد و نقیض‌گویی پرسید. این صحبت‌ها نشان مـی‌دهد آن نماز جمعه را با تعجیل فراوان برگزار د و مـی‌خواستند کودتایی کـه غیرقابل انکار بود را بـه مردم تحمـیل کنند، ولی دیدند مردم مقاومت مـی‌کنند و به قول معروف با یک من سریش هم نمـی‌توان اینـها را بـه عوامل خارجی چسباند.

حال درون این سخنرانی آقای خامنـه‌ای سعی مـی‌کند عقب‌نشینی کند، ولی درعین حال درون روزنامـه‌هایی مانند کیـهان و سایت رجانیوز بـه همـین افراد بـه بدترین نحوی حمله مـی‌شود، بـه دانشگاه‌های خارج از کشور و روشنفکران داخل و خارج افتراهای بی‌شرمانـه‌ای وارد مـی‌شود.

به نظر من صحبت آقای خامنـه‌ای گامـی هست در جهت عقب‌نشینی از آن سخنرانی نماز جمعه کـه بزرگترین اشتباه سیـاسی زندگی آقای خامنـه‌ای بود، ولی گامـی هست بسیـار کوچک و بسیـار دیرهنگام.

 • آقای مـیلانی، با توجه بـه این کـه در کیفرخواست دادستانی تهران اشد مجازات به منظور رهبران این ناآرامـی‌ها و اعتراضات خیـابانی درخواست شده و مطابق قوانین موضوعه جمـهوری اسلامـی اشد مجازات اعدام است، برخی معتقد هستند به منظور اعدام این افراد طراحی مـی‌شود.
  فکر مـی‌کنید آقای خامنـه‌ای با صحبت‌های خود مـی‌خواهد اصولگرایـان تندرو را از انجام حرکتی غیر قابل بازگشت بازدارد؟

این تضاد قطعاً وجود دارد و ما آن را درون کیـهان و روزنامـه‌های سپاه مـی‌بینیم. عده‌ای هستند کـه فکر مـی‌کنند اگر چند نفر را اعدام کنند، مـی‌توانند دراین خانـه یغما مدتی بیشتری بمانند، ولی این تصور واهی است.

اگر اینـها بـه طرف بازداشت رهبران بروند، قطعاً وضع بـه مراتب بدتر از آن چیزی خواهد شد کـه تا کنون رخ داد. مردم بـه ستوه آمده‌اند و این را آقای خامنـه‌ای مـی‌داند و فکر مـی‌کند افراطیون متوجه این امر نیستند.

از طرف دیگر آقای خامنـه‌ای تلاش مـی‌کند خود را از این کارها مبرا کند، درون حالی کـه همـه شواهد نشان مـی‌دهد کـه رهبری این کارها مستقیم بـه بیت ایشان برمـی‌گردد و بدون استحضار شخص رهبری اینـها قدرتی ندارند.

بدون حمایت رهبری مگر شریعتمداری درون مملکت چه کاره هست که بـه رهبران مملکت وانی کـه ۳۰ سال بـه خود این رژیم خدمت کرده‌اند، توهین کند و به رؤسای جمـهور سابق این مملکت اتهام وارد مـی‌زند.

اکنون تبری جستن دیگر دیر است، وقتی درون آن نماز جمعه آقای خامنـه‌ای بـه طور مستقیم خود را درون جناح احمدی‌نژاد قرار داد، فراجناحی بودن کـه شرط ولایت فقیـه هست را از دست داد و مـی بینیم کـه حتی احمدی‌نژاد هم حرف ولی فقیـه را نمـی‌خواند.

ولی فقیـهی کـه حتی نتوانست رحیم مشایی را از کابینـه و دار و دسته احمدی‌نژاد بیرون کند، دیگر با این حرف‌ها فصل‌الخطاب بودنش بـه وضعیت قبل باز نمـی‌گردد.

____________________________________________

چهارشنبه 26 اوت 2009 – 04 شـهریور 1388

تهران درون هفته اول بعد از انتخابات شاهد چند روز تظاهرات عظیم مخالفان بود

به گزارش منابع خبری ایران معاون ستاد کل نیروهای مسلح این کشور بـه طور ضمنی از بروز مجدد بحران درون ارتباط با انتخابات ریـاست جمـهوری ابراز نگرانی کرده و خواستار برخورد فوری و شدیدتر با مخالفان شده است.

سردار سرتیپ سید مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، روز دوشنبه دوم شـهریور علیـه «خوشبینی کاذب» نسبت بـه پایـان «تهدیدها و بحران ها» هشدار داد.

آقای جزایری درون این سخنان بدون آنکه ازی نام ببرد به منظور توصیف مخالفان از اصطلاحاتی چون «رئوس سازمان کودتا»، «لایـه های اصلی کودتای نرم»، «خائنان بـه انقلاب» و «بحران آفرینان» نام برد.

در پی صف آرایی گسترده و برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان، اعتراضات خیـابانی بـه نتایج انتخابات از چند هفته پیش فروکش کرده است، اما اظهارات این مقام بلندپایـه نظامـی ایران نشان مـی دهد کـه او نگران ادامـه بحران است.

به گزارش خبرگزاری رسمـی ایرنا، آقای جزایری گفته است: «درحالی کـه لایـه های اصلی کودتای نرم که تا حدی هنوز دست نخورده باقی مانده اند، نمـی توان خوشبین بود کـه مجددا دچار چنین تهدیدها و بحران هایی نشویم. لذا حتما قبل از آنکه جریـان های مزبور بـه تجدید قوا و سازمان بپردازند، نـهادهای اطلاعاتی و قضایی بـه رسالت و وظیفه تاریخی، شرعی و قانونی خود عمل کنند.»

او آشکارا بـه افرادی چون مـیرحسین و مـهدی ، رهبران مخالف، اشاره داشت کـه نتیجه انتخابات ریـاست جمـهوری را زیر سوال اند.

دولت ایران بسیـاری از اصلاح طلبان را عامل ناآرامـی ها و تظاهرات خیـابانی بعد از انتخابات مـی داند و تعداد زیـادی از آنـها را با اتهام تلاش به منظور براندازی نرم تحت محاکمـه قرار داده هست که تازه ترین جلسه آن سه شنبه برگزار شد.

اما رهبران مخالفان همچون مـیرحسین مـی گویند کـه اعتراضات عمومـی ناشی از تقلب گسترده درون انتخابات بوده هست و اتهام براندازی و خط گرفتن از کشورهای غربی را رد مـی کنند و حتی آن را توهین بـه شعور معترضان خوانده اند.

مـیرحسین اخیرا از تلاش به منظور راه اندازی تشکیلاتی موسوم بـه «راه سبز امـید» خبر داد کـه به گفته نزدیکان او یک «شبکه اجتماعی» با هدف پیگیری خواسته هایی چون اجرای کامل قانون اساسی ایران، بـه ویژه اصول مربوط بـه «حقوق ملت»است.

آقای جزایری ظاهرا درون اشاره ای بـه این شبکه گفت: «کسانی کـه آوازه خیـانتشان فراگیر شده است، داعیـه حزب و گروه نباید داشته باشند.»

او با ابراز نگرانی از احتمال «نـهادینـه شدن بحران» درون کشور مکررا خواستار برخورد شدیدتر با مخالفان شد.

آقای جزایری گفت: «افکار عمومـی بی صبرانـه درون انتظار مشاهده نحوه برخورد دستگاه های ذی ربط و از جمله قوه قضاییـه با خائنان بـه انقلاب و نظام، درون راه اندازی کودتای نرم و ایجاد آشوب و بلوا، درون تهران هستند.»

او همچنین وقت را تنگ دانست: «ما درون شرایطی نیستیم کـه برای محاکمـه اغتشاشگران زمان زیـادی را از دست بدهیم. امنیت ملی کشور اقتضا مـی کند درون اسرع وقت آشوب گران بـه سزای اعمال خائنانـه خود برسند.»

او جای دیگری افزود: «نباید اجازه فرار بـه جلو بـه بحران آفرینان اصلی را داد. این افراد با کمک خارجی ها درون حال زمـینـه سازی هستند که تا بحران را نـهادینـه کنند و مکان و زمان را به منظور عملیـات های بعدی درون اختیـار بگیرند. گروه سازی هایی کـه اخیرا صحبت هایی از آن بـه مـیان مـی آید درون همـین راستا هست و خود پرده دیگری از طرح کودتا است.»

مقام های سپاه پاسداران ایران درون گذشته بارها خواستار محاکمـه رهبران مخالف شده اند.

یدالله جوانی، رئیس اداره سیـاسی سپاه پاسداران، کـه قبلا خواستار محاکمـه آقای شده بود روز یکشنبه گفت حتما «با چنگ و دندان» از انقلاب محافظت کرد.

او حتی خونریزی ها را بـه گردن مخالفان انداخت. بـه گزارش خبرگزاری فارس آقای جوانی چنین گفت: «در این انتخابات به منظور نخستین بار برخی نامزدها مدعی تقلب درون انتخابات شدند و با درگیری و اغتشاشاتی کـه به وجود آوردند، عده را کشتند و به عهده ای صدمـه زدند، از جمله 9 بسیجی کـه در این جریـان شـهید شدند.»

این درحالی هست که معترضان نیروهای امنیتی را مسئول خونریزی ها مـی دانند و به علاوه مرگ 9 بسیجی را زیر سوال مـی برند.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090825_si_jazayeri_electioncrisis.shtml

08/28/2009 Posted by moghavematmelli | 15- از همـه جا ..., 22944538 | بیـان دیدگاه

هشدار ایمنی به آنـها کـه در خطر دستگیری اند

….  لطفا این توضیح را خطاب بـه آقای «بابک داد» خبرنگاری کـه جانش درخطر هست و دیگرانی کـه وضعی مشابه او دارند منتشر کنید:

درمورد استفاده از موبایل این نکته را بدانند کـه حتی اگر موبایل خاموش هم باشد مـی توانند با کمک سیستم های شنود و نرم افزارهایی کـه دارند محل دارنده موبایل را پیدا کنند.

عموما فکر مـی کنند، اگر موبایلشان را خاموش کنندی نمـی تواند بـه اطلاعات گوشی یـا محل فرد پی ببرد، ولی اینطور نیست. پردازنده هایی کـه در موبایل ها هست با جریـان هایی درون حد «نانو آمپر» هم کار مـی کند. بنابراین، با ارسال کدهایی مـی توان فرستنده موبایل را فعال کرد و به اطلاعات گوشی و محل فیزیکی فرد پی ببرد. این همان اشتباهی هست که آقای سحرخیز کرد. سیستم شنود «نوکیـا» هم احتمالا مکانیسمـی شبیـه بـه این دارد.انی کـه به طور خاص تحت تعقیب هستند بیشتر درون معرض این خطر قرار دارند. بهترین راه، بیرون آوردن باطری موبایل بـه همراه کارت، درون زمانی هست که از آن استفاده نمـی شود.

http://www.peiknet.com/1388/07shahrivar/06/page/hoshdar.htm

___________________________________________

بابک داد روزنامـه نگار و تحليلگر سياسي،اجتماعي مقيم ايران. بعد از كودتاي ننگين 23 خرداد88 زندگي خانوادگي درون خفا و آوارگي را برگزيد که تا با نوشتن و گفتن از حقانيت ملت دفاع كند

خدای «ضد ولايت فقيه!»

Monday، August 24، 2009

گاهی مثل الان، بايد ظرف ١٠ دقيقه از دوستی عزيز و خانـه ای امن و آرامشی هرچند موقتی، بـه سرعت «دل يم!» و برويم. درست شبيه دل کندن از دنياست و حتی «ماکت کوچکی» از مردن ناگهانی و چشم بستن بر همـه دلبستگی هاست! تمرين بدی هم نيست، بالاخره بايد وقتی کـه اصلا» منتظرش نيستی، از چيزهايی کـه داری،ازانی کـه دوستشان داری،از احساساتی کـه به آنـها نياز داری و حتی از خود اين دنيا و زندگيت دل ی! و چشم از دلبستگی های فراوانت برداری عصر روز جمعه خبردار شدم خط موبايلم . سه چهارساعت قبل از مصاحبه با…  سيامک دهقانپور بود کـه فهميدم تلفنم و بالتبع جای ما هم رديابی شده هست و خطر دستگيری نزديک شده.

من آدم مذهبی نيستم، اما بـه سبک خودم بنده خدای خوب و بامرامـی هستم: «که درون اين نزديکی است،اين شب بوها، پای آن کاج بلند…» من عميقا» بـه کمکها و لطفهای اين خدای «ضد ولايت فقيه!» باور دارم. بـه لطفهايش بـه بندگان مخلص،به خدمتگزاران خلق، و به حق گويان و حق طلبان «باور» دارم. خدايی کـه انعکاس زيبايی اش نـه درون چهره جبارانـه احمد خاتمـی و جنتی، بلکه درون نگاه آسمانی ندا آقاسلطان است. بگذريم. خدای من «شرکی بنام ولايت مطلقه فقيه» را قبول ندارد و گير بدجور شيادانی افتاده است!

جمعه شب بعد از تعيين قرار مصاحبه با voa، فردی تلفن کرد و با عجله گفت:«آقاجون رديابی شدی،سريع فرار کن!» و بلافاصله قطع کرد.اين شخص تلفن جديدم را چطور پيدا کرده؟ اين تهديد بود يا هشدار دلسوزانـه؟ دشمن بود يا دوستی ناشناس؟ اين شماره جديد، فقط دست سه نفر بود کـه مطمئن بودند! طرف حتی نگذاشت من حرفی ب،و فقط هشدارش را داد و قطع کرد! از پنجشنبه درون خانـه يک دوست قديمـی مـهمان بوديم و تازه از ملاقات «پدرام» برگشته بودم. يک دنيا بی رمق و خسته بودم. ديدم بـه ريسکش نمـی ارزد! بـه خانواده گفتم «سريع بريم!» اين يعنی خطر درون فاصله ١٠ دقيقه ای ماست! و «حضرات!» سر مـی رسند! بعد «احتياط واجب» بـه قول علماء اين بود کـه زودتر برويم. با اينکه خانواده های ما تازه با همديگر صميمـی شده بودند، اما بايد سريع مـی رفتيم و ناگهان «دل مـی کنديم!» اين شصت،هفتاد روزه، «دل کندن ناگهانی» بخشی از عادت ما شده است! گاهی مثل الان، بايد ظرف ١٠ دقيقه از دوستی عزيز و خانـه ای امن و آرامشی هرچند موقتی، بـه سرعت «دل يم!» و برويم. درست شبيه دل کندن از دنياست و حتی «ماکت کوچکی» از مردن ناگهانی و چشم بستن بر همـه دلبستگی هاست! تمرين بدی هم نيست، بالاخره بايد وقتی کـه اصلا» منتظرش نيستی، از چيزهايی کـه داری،ازانی کـه دوستشان داری،از احساساتی کـه به آنـها نياز داری و حتی از خود اين دنيا و زندگيت دل ی! و چشم از دلبستگی های فراوانت برداری.

هرجور دل کندنی، دل آدم را بـه درد مـی آورد، اما دل دردکشيده ات را بزرگ مـی کند. آزاده و بی دلبستگی و وسيع و غنی مـی شوی! حافظ بزرگ مـی گويد:«غلام همت آنم کـه زير چرخ کبود، ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است!» ما هنوز بـه آن مراحل بالای دل کندن از هرچه رنگ تعلق دارد، نرسيده ايم! اما اعتراف مـی کنم از اينکه خانواده ام شب ٢٣خرداد از خانـه کوچک ولی آراممان دل کندند، يا از اينکه پسرم بعد از ماهها بـه قول بچه ها «خرخونی» از کنکور دل کند و خانواده ام بارها و بارها از همـه آنچه دوست داشته و دارند، بزرگوارانـه دل کنده اند، بـه آنـها رشک ميبرم. حتی بچه ها،خيلی بزرگ و غنی شده اند. ميزبان مـهربانمان، دست بـه قرآن برد کـه از زير آن عبورمان دهد، لحظه ای چشمانش را بست وقرآن را باز کرد و استخاره ای گرفت. صفحه ای باز شد کـه ابروهايش را جهاند بالا! واقعا» متحير شد؛آياتی بود کـه معانی عجيبی داشت.
درباره لحظه تصميم بزرگ «ابراهيم جوان» بود کـه وارد بتخانـه شد و همـه بتها را شکست،الا يک بت که تا مردم،حقيقت را از او بشنوند،البته اگر بتواند سخنی بگويد…! و خدا بـه ابراهيم جوان وعده داد:«آسوده باش کـه ما حافظ و پشتيبان توئيم!» راستش با شنيدن اين نشانـه ها، پشتم تير کشيد و خشکم زد. چشم دوستم کـه آدم اهل دلی هست،نمناک شد. «نشانـه» اميدبخشی بود. آيا من (اين من ناچيز) قابل شده ام بتهايی را بشکنم؟ و آيا خدا پشتيبانم است؟ آيا ديگر جای نگرانی هست؟ بـه شوخی و جدی گفتم:«ولی مشکل اون بت بزرگه ها! از ما گفتن بود!» گفت:«خيالم راحت راحت شد. تقدير نيست کـه دستشان بـه تو برسد!» و سفارش کرد:«بعدا» سر فرصت بـه معناهای ضمنی اين آيه ها فکر کن!» خداحافظی کرديم و رفتيم. چرخی درشـهر زديم و يک خط موبايل ديگر خ. اما «خط » را روشن نگهداشتم، چون دو نفر قرار بود تلفن کنند. ساعت ١١ شب بود و ما مجددا» بی خانمان شده بوديم و فقط يک ساعت بـه شروع برنامـه «تفسير خبر» باقی مانده بود.يادم آمد جای امنی درون يک طرف ديگر شـهر سراغ دارم کـه مـی توانيم امشب را درون آنجا سر کنيم. شماره تلفن جديدم را به منظور تماس بـه سيامک دهقانپور ايميل کردم. نيم ساعت مانده بـه برنامـه، شخصی بـه همان خط تلفن کرد. خيلی عصبی بود. گفت:« داريم ميايم خدمتتون. ديدی بالاخره گرفتيمت! نزديکتونيم! بلاهايی رو…. سر خودت و… مياريم! ديگه توی مشتمون هستی مادر…! امشب مـهمون مايی!» گفتم:«آخه اون بزرگترات بهت ياد نچه جوری بايد يه مـهمون رو بـه بارگاه ولی فقيه دعوت کنی؟ اين چه جور دعوت ه بی ادب؟»مکالمـه را قطع کردم و سيم کارت را شکستم! مصاحبه ام را کنار اتوبان کرج، مشرف بـه شـهرک آپادانا انجام دادم. خيلی خسته بودم. اواخر مصاحبه از غيرت مردم شـهرک آپادانا تمجيد کردم و از الله اکبری کـه شب قبل به منظور چهلمين روز شـهادت «سهراب اعرابی» عزيز سر داده بودند. شـهرک آپادانا از اتوبان پيدا بود. چند پنجره باز شد و چند خانواده، از آرامش خود «دل کندند» و فرياد زدند: «الله اکبر». ماندن بيشتر ريسک بود.راه افتاديم بـه سمت ديگر شـهر و بدنبال جايی به منظور زندگی. زندگيی کـه هر لحظه اش،آماده ايم به منظور دستگيری،برای وداع و برای «دل کندن»! زندگی ما درون طول اين هفتاد روز «کوچ سبز»، به منظور يک شب ديگر «تمديد» شد! و يک برگ ديگر،بر «سند انکار قدرت امنيتی» نظام افزوده شد!ما بـه دعای خير مردم و به لطف خدا اتکا کرده ايم و رسم «دل کندن» را درون اين هفتاد روز کوچ سبزمان بارها تمرين کرده ايم. بعد از من بپذيريد کـه اگر اهل «دل کندن» باشيد، بـه قول سهراب سپهری: «زندگی، رسم خوشايندی است!» و «مرگ پايان کبوتر نيست!» کافی هست با تمرين روزانـه «دل کندن» تلاش کنيم آزاده زندگی کنيم و به وقتش،آزاده بميريم.

_________________________________

Friday، August 21، 2009

«آقاي…» دارد ميرود خانـه، كه اتفاقي مي افتد وسط يك تظاهرات و درگيري! راهش را كج مي كند كه پليسها او را با مردم «اشتباه!» نگيرند. اسمش و رسمش «بمن چه؟» است! بعد او را «آقاي بمن چه؟» صدا مي كنيم كه قرار هست امروز،اتفاق بسيار مـهمي را تجربه كند. او كاري بـه كار مردم ندارد و هرچه مي گويند تقلب شده،كودتا شده، كشتار شده … مي گويد:«خب قبول دارم! اما بمن چه؟ من دنبال يه لقمـه نون بي دردسرم و از باتوم و زندان هم مي ترسم! وگرنـه ميدونم چي داره ميشـه!» دلش از سنگ نيست، با ديدن فيلم كشتارها يا شكنجه ها غمگين مي شود،اما راستش مي ترسد! ترس يك واقعيت هست و خيليها از خيلي چيزها مي ترسند. آقاي «بمن چه؟» اهل تظاهرات و باتوم خوردن نيست و با اينكه مي بيند مردم توسط بسيج و پليس باتوم مي خورند، اما بـه خودش دلداري ميدهد كه «بالاخره يه طوري ميشـه! چرا من برم وسط؟ اصلا» بمن چه؟» او سعي مي كند از «مـهلكه» فرار كند. زني زير مشت و لگد بسيجيها جيغ ميزند:«بيشرفا! من تونم!نزنيد!» چند جوان مي ريزند و بسيجيها را فراري مي دهند و زن نجات پيدا ميكند. آقاي «بمن چه؟» درون دلش ذوق مي كند اما جلو نمي رود. فقط زيرمي گويد:«جان! بنازم بـه غيرتتون!» يك لباس شخصي كنارش ايستاده و همين يك جمله را كه مي شنود، يقه او را مي چسبد و دوستان بسيجي اش را صدا ميزند! مي ريزند سر «آقاي بمن چه؟» و بدجوري كتكش مي زنند. يكي مي گويد:«ببريدش توي ون! از اول تو نخش بودم! رهبر اين مادر…ها همينـه!» بدجور باتومش مي زنند.«آقاي بمن چه؟» هرچه خواهش و تمنا مي كند، باتومـهاي بيشتري بر سر و بدنش فرود مي آيد.از بين چكمـه مأموران، ملتمسانـه بـه جمعيت اطراف نگاه مي كند.باتومي بـه سرش مي خورد. چشمانش تار مي شود. مي بيند همـه مردم اطراف شبيه خود او شده اند! همـه را «جماعت بمن چه؟» مي بيند! از بي تفاوتي هاي قبلي خودش متنفر مي شود و آرزو مي كند كسي بـه كمكش بيايد اما«اين جهان كوه هست و فعل ما ندا!». او را كشان كشان بـه سمت ون مي برند! با نوميدي درون دل مي گويد: «يعني كسي نيست كمكم كند؟» اين ماجرا را همين ديشب از زبان يك شخص حقيقي درون تهران شنيده ام. انتهاي ماجرايش را فعلا» نمي گويم که تا كمي فكر كنيم! فكر كنيم كه چندبار گفته ايم: «بمن چه؟» و بعد ببينيم چطور و چگونـه «تاوان بي تفاوتي» خود را داده ايم؟كمي فكر كنيم بـه يادمان خواهد آمد. هر وقت ظلمي ديده ايم و بي تفاوت رد شده ايم و خودمان را كنار كشيده ايم،يعني گفته ايم:«بمن چه؟» بعد از مدتي سر خودمان يا عزيزانمان بلايي آمده كه جريمـه آن بي تفاوتي بوده است! ترديد نكنيد، اين رسم روزگار هست و ردخور ندارد! حالا اخبار جنايتها و شكنجه ها و تجاوزهاي هولناك را مي بينيم و حتي ناراحت مي شويم، اما خودمان را توجيه مي كنيم: «از من يك نفر كه كاري بر نمياد! خدا خودش تقاص اينا رو مي گيره بـه حق امام…!» بعد مي رويم پي ادامـه زندگي عاديمان! اين يعني «دلم سوخت ولي خب بمن چه؟» بعد روزي خودمان يا عزيزانمان، مورد ظلم همين حاكمان ظالم قرار مي گيريم و در دل آرزو مي كنيم اي كاش همـه دنيا بـه كمك ما برخيزند و حق ما را بگيرند و بي تفاوت نباشند! اما مي بينيم ديگران هم مثل خود ما، جزو «جماعت بمن چه؟» هستند! اينطور هيچ تغييري درون وضع و سرنوشت ما رخ نمي دهد. مي پرسيد خب چه بايد بكنيم؟ رمز خروج از اين طاعون بي تفاوتي چيست؟ خودتان بهتر مي دانيد. بايد مردمي را كه مخالف ظلم و ستم هستند، اما اهل راهپيمايي هم نيستند،آگاه و روشن كنيم و از آنان بخواهيم از «جماعت بمن چه؟» فاصله بگيرند و بي تفاوت نباشند. درون كارهاي جمعي بي خطر شركت كنند و نسبت بـه سرنوشت ستمديدگان شكنجه ها و تجاوزها بي تفاوت نباشند. اگر اهل خطر حضور درون تظاهرات نيستند، روشـهاي بي خطر نافرماني مدني را انجام بدهند. روشـهايي مثل الله اكبرهاي شبانـه، يا «بيرون كشيدن پول از بانكها و تبديل پول بـه دلار» كه قبلا» شرحش را نوشته ام و يكي از همين كارهاي جمعي ولي بي خطر و «بسيار مؤثر» است. تلاش كنيم هر كدام ٣ نفر از اطرافيانمان را از «جماعت بمن چه؟» جدا سازيم و قطره قطره آنـها را بـه «اقيانوس همـه با هم ملت» پيوند بزنيم. اين افراد بي تفاوت را همراه همان مردمي كنيم كه رمز پيروزي يعني «وحدت» را دريافته اند و در آن روز،«همـه با هم» يكدل شدند و ريختند و «آقاي بمن چه؟» را از دست لباس شخصيها نجات دادند و براي نجات او، بـه عنوان يك هموطن باتوم هم خوردند و هرگز نگفتند:«بمن چه؟» حالا زخم سر و بدن آقاي «بمن چه سابق!» بهتر شده و ترسش هم از باتوم ريخته است! او ديشب از لاي پنجره اتاقش درون يك مجموعه آپارتماني بزرگ، همزمان با مصاحبه تلويزيوني احمدي نژاد،سر بيرون كرد و با ساير مردم همصدا شد و شعار «مرگ بر ديكتاتور!» سر داد. ساعتي مـهمانش بودم که تا همسايه اش ايايد!(همسايه او يك قرباني و شاهد هست كه براي ديدنش درون تهرانم!) برادر آن قرباني گفت چنين همسايه اي داريم كه زخمي و بستري است. بجاي انتظار براي رسيدن فرد مورد نظرم،رفتم بـه عيادت «آقاي بمن چه؟»! او ميخواهد فردا شنبه هم با «همـه» باشد. خيلي مصمم بنظر ميرسد. ميخواهد پول و پس اندازش را از بانك بيرون بكشد و تمام آن را دلار و يورو بخرد. وقت خداحافظي خيلي محكم گفت:«ديگر هرگز و هيچوقت نخواهم گفت بمن چه؟» شما چطور؟

فرصت نوشتن،روزنوشته های بابک داد
www.babakdad.blogspot.com
تماس

مراقب تزویرهای اینترنتی و ایمـیلهای متقلبانـه باشید.
دوستان و مخاطبان عزیز!
دولت کودتا با تقلب و جعل40مـیلیون رأی ملت بر سر کار آمده و اساس آن بر جعل و حقه و فریبکاری است. بـه شدت مراقب ایمـیلهایی کـه ممکن هست با نام من بگیرید، باشید. من چندین بار درون روزهای اخیر و ماههای اخیر، با نام خودم، ایمـیل های حاوی مثبتات یـا منفیـات، شعر یـا داستان یـا تقاضا و حتی تهدید و ناسزا و تصاویر مستهجن(!) دریـافت کرده ام! من چند ایمـیل اکانت دارم اما یـادتان باشد، ایمـیل انحصاری من به منظور «نامـه نگاری» فقط این ایمـیل است.
babakdad@hotmail.com
و از ایمـیلهای دیگرم ( مگر آنکه قبلا» از آن اکانت به منظور شما بـه عنوان گیرنده نامـه داده باشم و برایتان آشنا باشد و در لیست ایمـیلهایتان بـه نام من ثبت شده باشد) بـه هیچ عنوان برای نامـه نگاری به منظور اشخاص جدید و دوستان تازه استفاده نمـی کنم. به غیر آن بـه ایمـیلهای مشابه و شبیـه اطمـینان نکنید. ضمنا» من نظرات یـا درخواستهایم را صرفا» از طریق همـین وبلاگ منتشر مـی کنم.
پس مراقب باشید بـه دام مأموران امنیتی، اختلاف افکنان خناس و یـا کلاهبرداران و سوئ استفاده کنندگان جاعل دولتی و غیردولتی نیفتید.هر کجا جای تعجب یـا تحقیق دیدید، صحت یـا سقم مطلب را با تطبیق نوشته هایم دراین وبلاگ بررسی فرمایید. یـا با ایمـیل بالا مکاتبه کنید.Babakdad@hotmail.com

08/24/2009 Posted by moghavematmelli | 15- از همـه جا ... | بیـان دیدگاه

کودتا، کار «مقام بالاتر» بود!

فرمانده سپاه درون سخنرانی اخیر و جنجالی خود اعتراف کرده و مـی گوید: اگر اصلاح طلب ها پیروز مـی شدند شکست احمدی نژاد شکست و تضعیف رهبری بود و از جانب دیگر تاکید مـی کند سپاه وظیفه پاسداری از ولایت فقیـه و جلوگیری از تضعیف نظام را بـه عهده دارد !

با این حساب تکلیف معلوم مـی شود .

بی جهت نیست کـه بعد از این اظهارات فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح او را توبیخ کرده کـه دیگر اجازه ندارد بی اجازه سخنرانی کرده و گاف پشت گاف بدهد .

بعد از سخنان فرمانده سپاه اظهارات سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نـهم درون مراسم تودیعی کـه برایش گرفته بودند نیز گوشـه ای دیگر از توطئه را بر ملا کرد .

سلیمانی درون مورد قطع اینترنت و پیـامک کـه از روز رای گیری و حتی از یک شب قبل از 22 خرداد ماه شروع شده بود گفت: «… یکی از مقامات بالاتر(!) دستور قطع اینترنت را بدون این کـه وزارتخانـه را درون جریـان بگذارد داده بود. این مقام حد اقل نخواست از ما نظر خواهی کند . .. اینترنت را وزارتخانـه قطع نکرد. اما فحش آن را بنده خوردم.

در همـین چند جمله کوتاه حقایقی روشن مـی شود  :

1- قطع اینترنت و پیـامک از ساعاتی قبل از آغاز روز رای گیری و یک روز پیش از اعلام نتایج بدون اطلاع وزارتخانـه مربوطه حکایت از برنامـه ای از پیش نوشته شده مـی کند .
2- این برنامـه بنا بـه اعتراف وزیر ارتباطات توسط یک مقام بالاتر و به دستور ایشان اجرا شده هست به طوری کـه وزیر اصلا خبر نداشته درون حوزه مسئولیتش دارند اینترنت را قطع مـی کنند

3- آن مقام بالاتر کـه مـی تواند بدون اجازه و حتی اطلاع وزیر درون سیستم
وزارتخانـه وارد شود و اینترنت و ارتباطات را قطع و مختل نماید کیست ؟ چه مقامـی امکان چنین اقدامـی را دارد ؟

-4 بنا بـه اظهار صریح وزیر ارتباطات کـه مـی گوید اینترنت را دولت- وزارتخانـه- قطع نکرد اما فحشش را خورد بـه این نتیجه مـی رسیم کـه هیچ وزارتخانـه دیگری هم درون دولت درون این کار دخیل نبوده هست .یعنی وزارت اطلاعات هم درون این اقدام نقشی نداشته هست که اگر مـی داشت آقای سلیمانی صرفا خود و وزارتخانـه اش را مبرا مـی کرد. آن مقام بالاتر از لحاظ جایگاه امنیتی از وزارت اطلاعات هم بالاتر بوده هست !

آن مقامـی کـه از دولت بالاتر  هست . از وزارت اطلاعات بالاتر هست و درون قلمرو دولت بدون نیـاز بـه اجازه دولت مـی تواند دخل و تصرف کند کیست ؟

آن مقام بالاتر که  پیشاپیش مـی دانسته اینترنت و  امکانات ارتباطاتی را حتما مختل کرده و قطع کند چهی بوده هست ؟آن مقام بالاترچه کار مـی خواسته د کـه باید ارتباطات قطع شود.

18 شـهریور 1388 برابر 9 سپتامبر 2009

http://www.peiknet.com

_____________________

پیش بینی خاتمـی درون بهمن 87:

ماجرای 28 مرداد تکرار مـی شود!

محمدرضا نژادحیدری

پیرامون پیش بینی کودتائی کـه در 22 خرداد علیـه نتیجه واقعی انتخابات صورت گرفت، به منظور نخستین بار فاش شد کـه محمد خاتمـی که تا حدود زیـادی این پیش بینی را کرده بود. با این تفاوت کـه او با پیش بینی این رویداد کـه عمدتا تصور مـی کرد درون صورت پیروزی وی درون انتخابات دوره دهم ریـاست جمـهوری بوقوع خواهد پیوست، از انتخابات کناره گرفت و هرگز تصور نمـی کرد علیـه مـیرحسین هم کودتا شود.

«محمدرضا نژاد حیدری» مسئول کمـیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد مـهندس درون استان کرمان، درون سایت «» گزارشی درون باره کناره گیری خاتمـی از کارزار انتخاباتی نوشت، خواندنی. این گزارش مستقیم است. یعنی نویسنده خود شاهد و ناظر بوده است. او مـی نویسد:

دوشنبه یکم بهمن 1387 محمد خاتمـی درون نمازخانـه دفتری کـه سیدحسن خمـینی درون اختیـار او قرار داده بود، درون برابر جمع 80 نفره‌ای از جوانان ستاد 88 کـه یک صدا از او مـی‌خواستند نامزدی خود را به منظور انتخابات ریـاست جمـهوری هرچه زودتر اعلام کند، با زیرکی این پیـام را منتقل کرد کـه در صورت حضور درون عرصه انتخابات مشکلاتی نـهادهای قدرت بر سر راه او درست خواهند کرد. یکی از جوانان از او پرسید کـه آیـا منتظر حمایت فلان شخصیت(رهبر) هستید؟ خاتمـی  گفت چوبچرخ ما نگذارند، حمایت پیش‌کش. روز بعد از انتخابات اول شما را بازدداشت مـی‌کنند که تا یک گوشمالی بـه من بدهند.

جلسه تمام شد و همـه خود را بـه خاتمـی رساندند که تا جداگانـه پیـام جوانان را بـه گوش او برسانند. درون شلوغی و همـهمـه متوجه پرسش نشدم اما پاسخ را بـه درستی شنیدم. خاتمـی درون حالی کـه عصبی بـه نظر مـی آمد و در عین حال سعی مـی کرد سخنی نگوید کـه دوستان جوانش برنجند گفت: اگر ماجرای 28 مرداد تکرار شود چه حتما کرد؟ او هرچند سربسته و با ایماء و اشاره، اما گفت.

خاتمـی حساسیت‌ها را فقط نسبت بـه خود مـی‌دانست. شاید همـین موضوع هم باعث شد کـه از نامزدی کناره بگیرد. او بر این عقیده بود کـه حزب پادگانی نمـی‌تواند درون برابر مـیرحسین همان باشد کـه در مقابل سید محمد خاتمـی. اما

از نظر آنـها کـه در حال مـهندسی انتخابات بودند خاتمـی تفاوتی با نداشت. آنـها حتی از احساس خطر بیشتری مـی‌د که تا از سیدمحمد خاتمـی. چون بـه خوبی مـی‌دانستند کـه سخنور نیست، نظریـه‌پرداز نیست، اما استوار است. قاطع هست و روی حرفی کـه مـی‌زند مـی‌ایستد. خطر به منظور آنـها تفکر اصلاحی بود کـه نمـی‌بایست جایی درون حاکمـیت پیدا کند و نباید پیروز «اعلام شود».

تمام پیش‌بینی‌هایی کـه خاتمـی به منظور خودش مـی‌کرد به منظور یـار دیرینش مـیرحسین محقق شد. خاتمـی مـی‌ترسید صبح بعد از انتخابات یـارانش را دستگیر کنند.همـین گونـه شد و صبح روز بعد از انتخابات تعداد زیـادی از یـاران او و یـاران مـیرحسین را بازدداشت د. خاتمـی هشدار مـی‌داد کـه «اول شماها را مـی‌گیرند» و همـین شد و هنوز جوانان ستاد 88 درون بازدداشت هستند.

http://www.peiknet.com/1388/07shahrivar/01/page/khatami.htm

_________________________________________

گزارشی از مقدمات کودتا درون روزهای پیش و پس از انتخابات

قراردگاه ثارالله

با فرمان رهبر درون نمازجمعه

سرکوب مردم معترض را آغاز کرد

سنگ بنای قرارگاه ثارالله به منظور مقابله با مردم گذاشته شد. درون این قرارگاه واحدهائی از سپاه جمع شدند کـه آموزش و ماموریتشان سرکوب مردم بود. فرماندهی آن درون ابتدا برعهده فرمانده کنونی سپاه «عزیز جعفری» بود و مبتکر تشکیل چنین قرارگاهی سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای نظامـی بود کـه از دوران ریـاست جمـهوری علی درکنار اوست و پس از او، نزدیک ترین مناسبات را با آیت الله جنتی دارد.

پس از چند مانور و باصطلاح رزمآیش بزرگ ضد شورش درون تهران و تصویب استراتژی سپردن دولت بـه سپاه و دفاع از احمدی نژاد بعنوان کارگزار این استراتژی از نیمـه های دوران ریـاست جمـهوری وی، عزیز جعفری با تجربه ای کـه در برپائی قرارگاه ثارالله اندوخته بود، جانشین سرلشگر رحیم صفوی شد و فرمانده کل سپاه پاسداران شد. معرف و توصیـه کننده این سمت  و گیرنده حکم فرماندهی کل سپاه از علی خامنـه ای، سرلشگر فیروز آبادی بود کـه عزیز جعفری مطیع اوست.

پس از این انتصاب، سرتیپ پاسدار حجازی جانشین عزیز جعفری درون قرارگاه ثارالله شد. همـه این تحولات درون نیمـه دوره 4 ساله ریـاست جمـهوری احمدی نژاد صورت گرفت. با نزدیک شدن پایـان دوره 4 ساله ریـاست جمـهوری احمدی نژاد و با وحشت از شکست او درون انتخابات و به صحنـه بازگشتن اصلاح طلبان، قرارگاه ثارالله مامور تهیـه طرح یک کودتا با تمام جزئیـات آن شد.

این درحالی بود کـه بدنبال ورود «اوباما» بـه کاخ سفید، به منظور نمایش حمایت مردم از نظام، بشدت نیـازمند یک انتخابات پر استقبال بودند. این استقبال بـه نامزدی یک اصلاح طلب ممکن بود، اما نـه خاتمـی. خاتمـی سد بزرگی بود کـه مـی توانست همـه بافته ها را پنبه کند. رهبر درون ملاقات حضوری بـه او گفت نیآید. خاتمـی گفت کـه احساس وظیفه و احساس خطر به منظور نظام مـی کند و مـی آید. چند روز بعد از این دیدار حسین شریعتمداری کـه در کنار احمدی نژاد درون جلسات فرماندهی  قرارگاه ثارالله شرکت مـی کند، ماموریت یـافت مقاله ای نوشته و به خاتمـی سرنوشت خانم بی نظیر بوتو را یـادآوری کند.

خاتمـی کـه اکنون مستقیما از قول خود او گفته شده نگران باقی ماندن درون صحنـه انتخابات و ختم شدن انتخابات بـه یک 28 مرداد بوده کنار مـی کشد و مـیرحسین ورود بـه صحنـه مـی کند. نـه خاتمـی و نـه بسیـاری از مقامات لشگری و کشوری تصور نمـی د سپاه علیـه او نیز دست بـه کودتا بزند. علیـهی کـه در سالهای جنگ با عراق یک پا درون جبهه های جنگ داشته و یک پا درون جلسات کابینـه.

با حمایت قرارگاه ثارالله کـه پل پیوند آن با رهبر، مجتبی خامنـه ایست، بـه احمدی نژاد کارت سبز به منظور عبور از همـه خط قرمزها درون مناظره های تلویزیونی داده مـی شود. هدف این بود کـه هم استقبال از انتخابات ممکن شود و هم احمدی نژاد با

مواضعی کـه در مناظره ها مـی گیرد، با رای مردم انتخاب شود. سردار ضرغامـی فرمانده صدا و سیما ماموریت همـه نوع همکاری و کمک بـه احمدی نژاد را از سوی قرارگاه ثارالله مـی گیرد.

علیرغم همـه این تدابیر، از مـیانـه برنامـه مناظره های تلویزیون و نتیجه نظرسنجی هائی کـه بسرعت درون سطح کشور جمع آوری شد، معلوم شد شانس احمدی نژاد به منظور گرفتن رای مردم بسرعت رو بـه کاهش هست و استقبال از رو بـه افزایش. نگرانی از نتیجه انتخابات و شکست احمدی نژاد همراه با یک گزارش درون اختیـای مجتبی قرار مـیگرد که تا با رهبر درون این باره صحبت کند. وقت اضافه تلویزیونی بـه احمدی نژاد، توصیـه بـه چند سفر شتابزده استانی و باز گذاشتن دست او به منظور هر سخن و تلاشی کـه بتواند آراء وی را بالا ببرد، نتیجه ایست کـه مجتبی بـه قرارگاه ثارالله باز مـی گرداند. درون عین حال این توصیـه توسط مجتبی درون جلسه قراردگاه ثارالله کـه در آن از جمله فیروزآبادی و عزیز جعفری فرمانده سپاه حضور داشته اند ابلاغ مـی شود کـه در عین حال، شما طرح اقدام را دنبال کنید!

در فرصتی بسیـار تنگ، از آنجا کـه نمـی خواستند بقیـه فرماندهان سپاه درون جریـان این اقدام قرارگیرند و احتمالا با توجه بـه روابط و مناسبات با برخی فرماندهان سپاه خبر بـه گوش او برسد، طرح دولت نظامـی ارتشبد ازهاری درون سال 57 درون دستور کار قرار مـی گیرد. لیست دستگیری های وسیع از مـیان فعالان سیـاسی، روزنامـه نگاران، حقوقدان ها، رهبران دانشجوئی و… تهیـه مـی شود. به منظور آغاز عملیـات سرتیپ «احدی» کـه اکنون بعنوان وزیر دفاع دولت درون کابینـه احمدی نژاد بـه مجلس معرفی شده بدلیل سالهای فرماندهی اش درون سپاه قدس ماموریت مافوق سری واحد ضربه اول کودتا را برعهده مـی گیرد. شماری از افراد واحد امنیتی سپاه قدس کـه عمدتا لبنانی و فلسطینی ( از افراد حماس) بوده اند واحد ضربه اول را تشکیل مـیدهند. هر چه بـه زمان برگزاری انتخابات نزدیک تر مـی شوند، وحشت از شکست احمدی نژاد بیشتر مـی شود. درون ساعات اولیـه روز رای گیری، شکست قطعی گزارش مـی شود و به همـین دلیل از طرف قرارگاه ثارالله وزیر کشور، سردار محصولی به منظور یک جلسه فوری «توجیـهی» احضار مـی شود. او ماموریت پیدا مـی کند کـه نتیجه اولیـه شمارش آراء را ابتدا درون اختیـار بیت رهبری و سپس درون اختیـار قرارگاه ثارالله بگذارد. آماده باش وضعیت قرمز داده مـی شود. نخستین گزارش شمارش آراء شکست کامل احمدی نژاد و پیروزی قاطع مـیرحسین را نشان مـیدهد. قرارگاه منتظر اولین واکنش ها از بیت رهبری مـی شود. مجتبی از تزلزل پدرش و عزم خودش به منظور آغاز عملیـات خبر مـیدهد. معلوم نیست این تزلزلی کـه او گزارش مـیدهد یک صحنـه سازی بوده و یـا واقعیت. مـیرحسین از نتیجه اولیـه شمارش آراء، توسط عواملی کـه در وزارت کشور داشته با خبر مـی شود. با وزارت کشور تماس برقرار مـی کند. نتیجه اولیـه و پیروزی او را  تائید مـی کنند. آنـها مـی گویند کـه مراتب بـه بیت رهبری نیز گزارش شده است.

سرنوشت ساز ترین ساعات آغاز مـی شود. آخرین جلسه قرارگاه ثارالله، بـه بهانـه دفاع از نظام، تصمـیم بـه آغاز عملیـات مـی گیرد. اولین یورش بـه ستادهای انتخاباتی مـیرحسین درون سراسر کشور و سرانجام یورش بزرگ با کمک واحد ضربه اول سپاه قدس درون تهران صورت مـی گیرد. متعاقب آن، لیست دستگیری ها بـه اجرا گذاشته مـی شود. از همان نیمـه شب دستگیری ها شروع مـی شود و روز بعد، بدنبال پخش بیـانیـه ای کـه آن را بیـانیـه کودتا مـی گویند با امضای علی خامنـه ای، دستگیری ها سرعت مـی گیرد.

تصور اولیـه این بوده کـه با این دستگیری ها، با بیـانیـه  شتابزده ای کـه با امضای علی ابتدا از رادیو و سپس از سیمای جمـهوری اسلامـی پخش شد و متعاقب آن، اعلام جشن پیروزی از سوی احمدی نژاد کار تمام مـی شود. ریختن مردم بـه خیـابان ها و شکل گیری خودجوش بزرگترین راهپیمائی بعد از انقلاب 57 آن حادثه ای بود کـه ستاد ثارالله خود را آماده آن نکرده بود. درون واقع پیش بینی آن را نکرده بود. همـه غافلگیر شدند. نخستین گزارش ها از راهپیمائی های اعتراضی مردم بـه بیت رهبری ارسال شد، با این قید کـه اگر وضع تنـها یک هفته بـه همـین شکل ادامـه پیدا کند سقوط قطعی است!

دیدار رهبر با نمایندگان ستادهای انتخاباتی توصیـه ایست کـه مشاورانش به منظور ختم راهپیمائی ها بـه او مـی کنند. او هنوز باور نکرده بود کـه مردم به منظور انقلاب بـه خیـابان ریخته اند. سالها، مشاوران نظامـی و غیر نظامـی اش بـه او از عشق مردم بـه ایشان و فصل الخطاب بودن سخن او گزارش داده بودند و حالا عآن درخیـابان ها جریـان داشت. دیدار با نمایندگان ستادهای انتخاباتی کـه در سطح » درجه دوم درون آن شرکت کرده بودند، یعنی و و رضائی شخصا بـه این جلسه نرفته بودند حاصلی درون پی نداشت. همـه آنـها گفتند کـه تقلب شد و او کـه خوب مـیدانست آنـها حقیقت را مـی گویند و پیش از آنـها قرارگاه ثارالله گزارش شکست احمدی نژاد را دراختیـارش گذاشته بود، تقلب را رد کرد و گفت کـه مـی آید بـه نماز جمعه و حرف هایش را آنجا مـی زند.

یک هفته بازجوئی سخت و توام با انواع شگردها و شکنجه ها درباره بازداشت شدگان نتیجه ای درون پی نداشت و نمایش تلویزیونی ممکن نبود. راهپیمائی ها همچنان درون تهران و شـهرها رو بـه گسترش بود و چند ده مـیلیون مردم ایران کـه اطمـینان داشتند بـه روی مردم بی دفاع و مسالمت جو تیراندازی نخواهد شد با زن و بچه راهی خیـابان ها شدند.

جمعه 29 خرداد فرا رسید. رهبر جمـهوری اسلامـی درون نماز جمعه ای کـه ابتدا قرار بود درون مصلی تهران برپا شود اما بدلیل بیم از حرکت مردم بـه سمت مصلی، بصورت امنیتی درون دانشگاه تهران ترتیب داده شد، خطابه معروف خود را ایراد کرد. خطابه ای کـه حکم فرمان آتش بـه روی مردم معترض بود.

http://www.peiknet.com/1388/07shahrivar/03/page/sarolah.htm

__________________________________________

بسیج و نظام

در بحبوحه تظاهرات مخالفان ناگهان سر و کله شان پیدا مـی شود. آنـها درون مـیان حامـیان گروه های مخالف منفورند.

…  گاهی بسیجی ها با موتور، باتوم و گاهی اسلحه بـه تظاهرکنندگان هجوم مـی آورند.  گاهی با لباس های شخصی بـه مـیان مردم مـی روند و منتظر حمله مـی شوند.

یکی از تاکتیک های آنـها حمل چاقو و تیغ های کوچک به منظور ضربه زدن بـه تظاهرکنندگان است.

بسیـاری از سنین 12 و یـا حتی جوانتر استخدام مـی شوند. درون دوره آموزشی طولانی خود عمـیقا با ایدئولوژی جمـهوری اسلامـی آشنا مـی شوند.

امـیر فرشاد ابراهیمـی یکی از این بسیجی های جوان بود. او مدتهاست کـه بسیج را ترک کرده و از کشور گریخته است. او این دوره آموزشی را «شستشوی مغزی» مـی خواند.

«آنـها هر شب و یـا هر هفته بـه مسجد مـی روند. آنقدر کـه واقعا باور مـی کنند معترضان و حامـیان اپوزوسیون مخالف پیـامبر و محارب هستند. یعنی خونشان حتما ریخته شود و کشته شوند.»  او مـی گوید بسیجی ها قبل از سرکوب تظاهرکنندگان وضو مـی گیرند.

روشن هست که بسیج سالهاست به منظور برخورد با ناآرامـی های داخلی آماده مـی شود. این نقش بسیج با آنچه درون گذشته و در خطوط مقدم جنگ ایران و عراق ایفا د متفاوت است.امـیر فرشاد ابراهیمـی مـی گوید بسیجی ها نقش اخیر را با هیجان پذیرفته اند. «احتیـاجی نیست کـه به آنـها گفته شود چه کنند. وقتی بـه آنـها باتوم و یـا اسلحه داده مـی شود، روشن هست که چه حتما ند. انگار یک گرگی را بین یک گله رها کنی.»اما بـه گفته امـیرفرشاد ابراهیمـی برخی بسیجی ها دچار تردید شده اند. او مـی گوید حدود 10 که تا 20 تلفن یـا ایمـیل از همکاران پیشین خود دریـافت کرده کـه مـی خواهند بدانند چه کنند.

«وضعیت پیچیده»

او مـی گوید: «برخی از آنـها دچار ریزش شده اند. نمـی دانم چند نفر هستند. اما مطمئن هستم کـه خیلی از آنـها از اتفاقات جاری خشنود نیستند.»

«اما سایرین همچنان سرسختانـه حامـی انقلابشان هستند، اسلحه برداشته و مردم را سرکوب مـی کنند. آنـها حتی بـه زخمـی ها هم رحم نمـی کنند. حتی زندانیـان را شکنجه مـی کنند. وضعیت بسیـار پیچیده ای است. این بسیجی ها بخشی از ملت هستند و به تدریج خواهند دید کـه مردم خیـابان همسایـه ها و فرزندانشان هستند. نباید انتظار داشت کـه به مسئولین وفادار بمانند. من شنیده ام کـه خیلی از بسیجی ها بخصوص فرماندهانشان وقتی بـه منزل مـی روند با بچه ها و همسرانشان مشکل دارند. آنـها مـی پرسند: «چرا مردم را مـی کشید؟»»

ایدئولوژی آتشین

بسیجی ها ایدئولوگ های مخلوطی هستند. برخی بدنبال پول، برخی قدرت و برخی هم از خشونت لذت مـی برند. اما بسیـاری از آنـها هم اعتقادی واقعی دارند.

برخی کـه اخیرا مصاحبه شده اند گفته اند معتقدند به منظور بهبود زندگی بشر فعالیت مـی کنند: «ما مـی خواهیم جهان را تغییر دهیم، جهان و همـه مردم را از استبداد نجات دهیم و تنـها درون مسیر خدا قرار گیریم.» این ایدئولوژی هم نقطه قدرت و هم نقطه ضعف بسیج است. با ادامـه درگیری و کشمکش با اپوزوسیون شک و تردید هم بنظر مـی رسد بـه تدریج ظاهر مـی شود.

نقطه عطف پیروزی انقلاب اسلامـی درون سال 1979 هنگامـی بود کـه ارتش دست از حمایت از شاه کشید. حاکمان جمـهوری اسلامـی بـه منظور جلوگیری از تکرار چنین سقوطی زحمات زیـادی به منظور ایجاد یک کادر وفادار متشکل از بسیج و سپاه کشیدند. اما با جوش و خروش کشور حتی وفاداری چنین نیروهایی ممکن هست زیر سوال برود.

–جان لاین-بی بی سی نیوز، خبرنگار تهران

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090813_wmt-basij-loyalty.shtml

_________________________________________________________

عطیـه رهبری بـه چماقداران
10 مـیلیون تومان وام سرکوب
50 هزار تومان دستمزد روانـه

فرماندهان کودتای نظامـی، به منظور ایجاد انگیزه درون اعضای پایگا های بسیج بـه منظور سرکوب خیـابانی، حقوق روزانـه و وام بلاعوض (بخوانید هدیـه) درون نظر گرفته اند. بـه اعضای فعال بسیج کـه در بـه اصطلاح رزمایش های گردان های عاشورا شرکت کرده اند، 10 مـیلیون تومان وام بلاعوض داده شده و به ازای هر روز مقابله با ، 50 هزار تومان دستمزد پرداخت شده است. همچنین، بـه اعضای عادی نیز 5 مـیلیون تومان وام بلاعوض (عطیـه رهبری!) داده اند. پدر یکی از دوستان بنده از این عطیـه رهبری به منظور خرید اتومبیل استفاده کرده اما درون عملیـات مردم کشی شرکت نکرده است؛ بـه تعبیر خودش:« بـه ریش احمدی نژاد خندیده است»!

یکی دیگر از دوستان نیز کـه خود نصاب است، به منظور همـین بهره‌مندی ها بـه عضویت بسیج درآمده و 5 مـیلیون تومان دریـافت کرده است. این دوست ما مـی گوید: «بابا، پول 80-90 که تا ه! هر وقت قرار شد بریم مردم و بزنیم، یـه جورایی مـی پیچونیم». ….

http://www.peiknet.com/1388/08mor/25/PAGE/31VAM.htm

_____________________________________________

نیویورک تایمز: نشانـه هایی از کودتای نظامـی توسط سپاه پاسداران درون ایران

در این مقاله نیویورک تایمز بـه جایگاه سپاه پاسداران درون ساختار حکومت ایران اشاره کرده هست و نشانـه هایی از قدرت آن را درون سازماندهی سرکوب های بعد از انتخابات یـادآور شده هست و بیـان داشته هست که بـه عقیده بسیـاری آنچه درون این انتخابات رخ داده هست کودتای نظامـی سپاه بوده است. بر اساس مطالب مندرج درون این مقاله …. سپاه درون طی دوره ریـاست جمـهوری محمود بیش از 750 قرارداد تجاری بسته هست که هیچ کدام درون پارلمان ایران بررسی نشده است. همچنین سپاه کرسی های قابل توجهی درون دولت و پارلمان ایران درون اختیـار دارد. ….

Abedin Taherkenareh/European Pressphoto Agency

Revolutionary Guards, right, in Tehran last month for a celebration of the president’s re-election

http://www.nytimes.com/2009/07/21/world/middleeast/21guards.html?_r=1&hp

http://economistbalatarin.wordpress.com

____________________________________________

DW:

آقای خامنـه‌ای …  متوجه شده کـه این سرکوب گسترده چقدر دارد ضربه‌ی حیثیتی بـه او مـی‌زند و از طرفی هم بهرحال افکار عمومـی، ایشان را متهم ردیف یک این برخوردها مـی‌داند. ایشان بودند کـه بلافاصله بعد از انتخابات آمدند گفتند کـه کاندیداها حتما مقابل آشوب‌های خیـابانی بـه زعم ایشان بایستند و اگر این کار را نکنند، خونـها بـه گردن آنـها خواهد بود. درون واقع ایشان بودند کـه آمدند و برای نخستین‌بار موضع گرفتند و مجوز سرکوب خونبار را صادر د.

…  همـه چیز دارد توسط سپاه پاسداران کنترل مـی‌شود. تمام این بازجویی‌ها، شکنجه‌ها و برخوردها دارد توسط سپاه کنترل مـی‌شود و سپاه هم یک جزیر‌ه‌ی محصور و یک جعبه‌ی سیـاه هست که اساسا هیچ وقت حتا نـهادهای دیگر جمـهوری اسلامـی نتوانستند از مسایل آن، از بودجه‌ی آن، از نحوه‌ی اداره‌ی بخش امنیتی آن اطلاعی داشته باشند.

آنـهایی کـه دارند بـه این شیوه عمل مـی‌کنند، معلوم هست که در قوه قضاییـه هم با آقای مرتضوی هماهنگ هستند. آنـها اساسا هدفشان این هست که برخوردها هرچه ممکن شدیدتر و خشونت‌آمـیزتر باشد، به منظور این کـه رعبی ایجاد د برایـانی کـه ممکن هست در روزها و هفته‌های آینده بخواهند بـه خیـابان بیـایند و اعتراض ند. هدف آنـها این هست و تبعات حیثیتی این مسئله به منظور نظام جمـهوری اسلامـی یـا به منظور حکومت هم اصلا برایشان مـهم نیست. ولی مشخص هست که بـه حدی زیـاده‌روی کرده‌اند کـه در داخل نظام نگرانی‌های زیـادی را برانگیخته‌اند، نگرانی‌هایی کـه شما نمـی‌توانید خیلی هم مطمئن باشید کـه از باب مثلا رعایت حقوق فردی است. خیر! از باب مصالح کل حکومت است

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4524194,00.html

———————————————–

هفته نامـه اکونومـیست چاپ لندن درون شماره 1 اوت بـه بررسی شرایط سیـاسی جاری ایران و وضعیت محمود احمدی نژاد پرداخته است.

اکونومـیست مـی نویسد :

… پشتیبانی مستمر آقای از ضربه پذیری محمود احمدی نژاد کاسته و علاوه براین، گفته مـی شود مجتبی خامنـه ای، پسر رهبر جمـهوری اسلامـی کـه در بازی قدرت دست دارد و ظاهرا درون صدد بـه ارث بردن مقام پدر است، کاملا از محمود احمدی نژاد حمایت مـی کند و به این ترتیب، رئیس جمـهوری همچنان از طرفداری متحدان نیرومندی برخوردار است.

——————————

احمدی نژاد راننده -رهبر چرخ یدکی کودتا

… احمدی نژاد و هم دیگر عوامل و فرماندهان کودتا بـه خوبی مـی دانند کـه رهبر دیگر نـه راه بعد دارد و نـه راه پیش. او فردای انتخابات 22 خرداد کودتای انتخاباتی را با بیـانیـه ای کـه بنام وی خوانده شد تائید کرد و سپس درون دیدار با نمایندگان ستادهای انتخاباتی و نماز جمعه تهران احمدی نژاد را پیروز انتخابات اعلام کرده است. بنابراین، احمدی نژاد مـی داند کـه رهبر نمـی تواند علیـه وی موضع بگیرد و چاره ای جز ادامـه حمایت از هر تصمـیمـی کـه کودتاچی ها مـی گیرند ندارد. هر موضعی خلاف تصمـیم احمدی نژاد، درون عمل موضع گیری علیـه خود وی از آب درون مـی آید و موقعیت رهبری را بیش از پیش درون مـیان فرماندهان نظامـی تضعیف مـی کند. و این درحالی هست که  در مـیان روحانیون و مردم هم کـه دیگر پایگاهی ندارد.

ما با این واقعیت روبرو هستیم. یعنی تبدیل رهبر بـه چرخ پنجم ماشینی کـه راننده اش احمدی نژاد و سرنشینانش کودتاچی ها هستند و رهبر نقش چرخ یدکی را دارد. یعنی هرجا ماشین پنجر شد از او به منظور ادامـه حرکت استفاده خواهند کرد.

این ماشین درون جاده تثبیت کودتا پیش مـی رود. بـه سمت خشن تر وزارت اطلاعات، کشتار درون زندان، نابودی تمام مخالفان ومنتقدان و سپس مصالحه با امریکا و اسرائیل….

http://www.peiknet.com/1388/08mor/05/PAGE/33CHARKH.htm

__________________________________________

گزارشی از نشریـه «تایمز» 13 اوت – ترجمـه پیک نت

ایران درون انتظار

کودتای دوم و حذف احمدی نژاد

یکی از مشاوران نیروهای اپوزیسیون کـه روابطی نزدیک بـه رهبری سپاه دارد، مـی گوید کـه حداقل پنج فرمانده سپاه کـه از هواداران اصلاح طلبان قلمداد مـی شوند بعد از انتخابات دستگیر و تاکنون درون حبس خانگی بسر مـی برند. این تصفیـه ها، درون درون نیروهای امنیتی و سپاهی قدرت را کاملا درون اختیـار فرمانده هان ارشد سپاه قرار خواهد داد. فرماندهان سپاه انگیزه و علائق مالی بسیـاری درون حفظ مشی تندروی رژیم و در نتییجه انزوای بیشتر ایران از غرب دارند. بنا بـه تحقیقات رسمـی سپاه فقط از انجام عملیـات قاچاق درون کشور سالیـانـه 12 مـیلیـارد دلار درآمد دارد.

اگرچه احمدی نژاد همـیشـه روابط نزدیکی با سپاه داشته هست و 14 تن از 21 وزیر کابینـه نخست او از اعضای سپاه بوده اند، اما موقعیت فعلی او بـه او گوشزد مـی کند کـه حالا نوبت اوست کـه وفاداری خود را بـه سپاه بـه نمایش بگذارد. اپوزیسیون ایران اکنون بـه این احتمال نیز مـی اندیشند کـه کودتایی همچون کودتای ژنرالهای پاکستانی علیـه نخست وزیر «ذوالفقار علی بوتو» بوقوع بپیوندد. درون پاکستان نیز بعد از انتخابات بحث انگیز و اعتراضات وسیع خیـابانی نسبت بـه تقلب درون انتخابات، دادگاهی تشکیل شد کـه رای بـه اعدام نخست وزیر برگزیده داد و دولت او را با کمک نیروهای امنیتی سایـه ساقط کرده و ژنرال ضیـا الحق را به منظور یک دهه درون راس کشور قرار داد. آیـا ایران بـه همان راه خواهد رفت؟

سپاه سازمانی درون سایـه هست که با 130 هزار عضو نـه تنـها بـه ارتشی موازی درون ایران بدل گشته است، بلکه بخش های عمده اقتصاد ایران را بـه چنگ گرفته است. سپاه از کلینیک های دندانپزشکی گرفته که تا نیروگاه های بحث انگیز هسته ای را درون اختیـار دارد. اما درون هفته های اخیر مشخص گردید کـه این نیروی ویژه نظامـی از آنچه درون چنگ دارد راضی نیست و  قدرت را کاملا دو قبضه درون ید خود مـی خواهد. سپاه کـه در ایران وسیعا بعنوان عامل اصلی حمله بـه معترضان سیـاسی هفته های بعد از انتخابات شناخته مـی شود، با رئیس جمـهور شدن احمدی نژاد درون سال 2005 قبضه قدرت را آغاز کرد و امروز احمدی نژاد را عروسک خیمـه شب بازی خویش مـی داند. عروسکی کـه تحت نفوذ عده ای نیروهای امنیتی (موسوم بـه راست نو) قرار دارد کـه قصد دگرگون ساختن رژیم  را درون عملیـات نظامـی دارند.

مانورهای سپاه این روزها کاملا آشکارا صورت مـی پذیرد: ازآن جمله حمله لفظی اشکار یدالله جوانی  از سران سپاه بـه خاتمـی، و و درخواست دستگیری و محاکمـه آنـها و در همان روز طرح و نقشـه حسین طائب و احمد سالک دو تن از فرمانده های سپاه درون پخش اعترافات تلویزیونی مخالفان علیرغم مخالفت محسنی اژه ای و 20 تن از مقامات وزارت اطلاعات کـه منجر بـه اخراج همـه آنـها از این وزارتخانـه شد کـه بنوشته حسن یونسی فرزند وزیر سابق اطلاعات چنین تصفیـه ای درون این وزارتخانـه از بدو تاسیسش سابقه نداشته است.

سپاه درون عین حال بـه پاکسازی درون خود نیز دست یـازیده است. بنا بـه گفته یکی از مشاوران نیروهای اپوزیسیون کـه روابطی نزدیک بـه رهبری سپاه دارد، حداقل پنج فرمانده سپاه کـه از هواداران اصلاح طلبان قلمداد مـی شوند بعد از انتخابات دستگیر و تاکنون درون حبس خانگی بسر مـی برند. این تصفیـه ها، درون درون نیروهای امنیتی قدرت را کاملا درون اختیـار فرمانده هان ارشد سپاه قرار خواهد داد کـه باتشکیل جبهه ای متحد و تندرو، با هرگونـه مصالحه ای با مخالفان و کشورهای غربی مخالفند. لذا سپاه پاسداران با نفوذترین نیرو درون ایران است، با رهبرانی بسیـار متحدتر از محافظه کاران سنتی کـه شاهد کشاکش های بسیـاری بین احمدی نژاد و بوده اند.  فرماندهان سپاه انگیزه و علائق مالی بسیـاری درون حفظ مشی تندروی رژیم و در نتییجه انزوای بیشتر ایران از غرب دارند. بنا بـه تحقیقات رسمـی سپاه فقط از انجام عملیـات قاچاق درون کشور سالیـانـه 12 مـیلیـارد دلار درآمد دارد.

اگرچه احمدی نژاد همـیشـه روابط نزدیکی با سپاه داشته هست و 14 تن از 21 وزیر کابینـه نخست او از اعضای سپاه بوده اند، اما موقعیت فعلی او بـه او گوشزد مـی کند کـه حالا نوبت اوست کـه وفاداری خود را بـه سپاه بـه نمایش بگذارد. او درون اولین قدمش به منظور انتصاب رحیم مشایی بعنوان مشاورش با مخالفت شدی سپاه مواجه شد کـه در بیـانیـه ای شدیدالحن آینده او را منوط بـه اطاعت از ولایت فقیـه نموده بودند. بسیـاری از اصلاح طلبان اگر چه اعتقاد دارند کـه سپاه سناریوی اتفاقات اخیر ایران را نوشته هست و درون همـین رابطه بـه مقاله ای منتشره درون نشریـه سپاه (صبح صادق) اشاره مـی کنند کـه چهار روز قبل از انتخابات خبر از وقوع انقلاب سبز داده و نوشته بود کـه سپاه اجازه نخواهد داد اپوزیسیون بـه قدرت بازگردد، با اینحال بسیـاری از مخالفان از اینکه سپاه به منظور کل عملیـات تهاجم بـه مخالفان برنامـه ای از پیش تعیین شده داشته درون شک و تردید بسر مـی برند.

اپوزیسیون ایران اکنون بـه این احتمال نیز مـی اندیشند کـه کودتایی همچون کودتای ژنرالهای پاکستانی علیـه نخست وزیر «ذوالفقار علی بوتو» بوقوع بپیوندد. درون پاکستان نیز بعد از انتخابات بحث انگیز و اعتراضات وسیع خیـابانی نسبت بـه تقلب درون انتخابات، دادگاهی تشکیل شد کـه رای بـه اعدام نخست وزیر برگزیده داد و دولت او را با کمک نیروهای امنیتی سایـه ساقط کرده و ژنرال ضیـا الحق را به منظور یک دهه درون راس کشور قرار داد. آیـا ایران بـه همان راه خواهد رفت؟

http://www.peiknet.com/1388/08mor/24/PAGE/36HAZF.htm

__________________________________

۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات ايران به منظور سپاه

جمعه 6 شـهریور 1388

روزنامـه‌ی «تهران امروز» درون شماره‌ی روز چهارشنبه، ۴ شـهريور، خبر داد، احتمال خريد سهام شرکت مخابرات از سوی «بنياد تعاون سپاه» جدی شده است. سهام شرکت مخابرات ايران روز ۱۸ شـهريور درون بورس تهران عرضه خواهد شد و بنابر گزارش «تهران امروز»، خريدار سهام عمده‌ی آن نيز از هم‌اکنون تقريبا مشخص شده است.

….

در ميان فهرست خريداران شرکت مخابرات، «بنياد تعاون سپاه»، «شرکت سرمايه‌گذاری مـهر اقتصاد ايرانيان» و «شرکت سرمايه‌گذاری تامين اجتماعی (شستا)» ديده مـی‌شوند، اما براساس گزارش «تهران امروز»، از همين حالا قطعی‌ست کـه خريدار اصلی سهام مخابرات «بنياد تعاون سپاه»، وابسته بـه سپاه پاسداران ايران است. اگر اين معامله صورت گيرد، سپاه مالک ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات خواهد بود.

«شرکت سرمايه‌گذاری مـهر اقتصاد ايرانيان» کـه نامش درون فهرست خريداران آمده، متعلق بـه «موسسه مالی و اعتباری مـهر» هست که درون اختيار بسيج سپاه پاسداران است. اين شرکتِ وابسته بـه بسيج، درون حال حاضر فعال‌ترين شرکت درون بازار بورس است.

خصوصی‌سازی خصوصی

عرضه‌ی سهام شرکت مخابرات ايران درون چارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت مـی‌گيرد کـه بر اساس آن شماری از شرکت‌های تحت کنترل دولت بـه بخش‌ خصوصی واگذار مـی‌شوند. اما اين تنـها صورت مسئله است. بـه نوشته روزنامـه‌ی «تهران امروز»، با وجود گذشت ۴ سال از ابلاغ سياست‌های کلی اجرای اصل ۴۴، اگر سهام شرکتی هم واگذار شده، اين واگذاری بـه نحوی بوده کـه اين شرکت‌ها درون نـهايت درون اختيار همفکران دولت قرار گيرند. به‌عنوان مثال مـی‌توان بـه واگذاری سهام شرکت صدرا (شرکت صنايع دريايی ايران) بـه «قرارگاه خاتم» و «شرکت توسعه سرمايه‌گذاری» اشاره کرد کـه هر دوی اين شرکت‌ها وابسته بـه سپاه پاسداران هستند.

…  «بنياد تعاون سپاه» درون سال ۱۳۶۷ تاسيس شد و اکبر غمخوار و محسن رفيق‌دوست از مـهم‌ترين مديران اين بنياد درون دهه ۷۰ بودند. موسسه صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنـه انصارالمجاهدين (موسسه مالی اعتباری انصار) نيز وابسته بـه اين بنياد است.

به نوشته تهران امروز، «بنياد تعاون سپاه» هم‌اکنون ۴۵ درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سايپا و ۲۵ درصد سهام پتروشيمـی کرمانشاه را درون اختيار دارد.

همچنين اين بنياد درون بورس بسيار فعال بوده و سهام برخی شرکت‌های بورسی چون شرکت «باما» را خريداری کرده است. از جمله شرکت‌های معروفی کـه صد‌در‌صد سهام آنـها متعلق بـه بنياد تعاون سپاه هست مـی‌توان بـه شرکت «کشت و صنعت شاداب خراسان»، شرکت «خدمات هوايی پارس» و صنايع غذايی «مائده» اشاره کرد.

انتقال مخابرات از دولت بـه سپاه

روزنامـه تهران امروز درون ادامـه‌ی گزارش خود نوشته است، «در صورت درست‌بودن و قطعی‌بودن خريد سهام شرکت مخابرات توسط يکی از شرکت‌های زيرمجموعه سپاه، مـی‌توان گفت کـه دولت مخابرات را به‌عنوان يک بخش حياتی بـه همراه‌ترين نـهاد نزديک بـه خود واگذار مـی‌کند. چنان‌چه اهميت درون دست‌داشتن مخابرات به منظور دولت طی ماه‌های گذشته کاملا مشخص شد و بر اين اساس نمـی‌توان خوش‌بين بود کـه دولتی‌ها بـه اين راحتی يکی از مـهم‌ترين شرکت‌های زيرنظر خود را بـه بخش خصوصی غيروابسته بـه دولت واگذار کنند.»

شرکت مخابرات ايران درون سال ۱۳۵۰ با سرمايه‌ای بالغ بر پنج ميليارد ريال تاسيس شد. بـه نوشته‌ی تهران امروز، درون حال حاضر ميزان سرمايه اين شرکت به منظور واگذاری درون بورس، بـه بيش از سه‌و‌نيم ميليارد دلار رسيده است. بيش از ۴۷ هزار نفر درون اين شرکت و زيرمجموعه‌های آن شاغل هستند.

نقطه‌ی عطف درون فعاليت‌های اقتصادی سپاه

مـهدی زمانی کـه رئيس مجلس ششم بود اعلام کرد، سپاه پاسداران ۶۰ اسکله غيرمجاز درون جنوب کشور ايجاد کرده است.

همان زمان علی قنبری نماينده مجلس ششم نيز بـه صراحت گفت: «متاسفانـه يک‌سوم واردات کشور از طريق بازارهای غيرقانونی، اقتصاد زيرزمينی و اسکله‌های غيرمجاز صورت مـی‌گيرد.»

در نخستين سال رياست جمـهوری محمود احمدی‌نژاد، مجموعه‌ای از پروژه‌های مرتبط با ميدان گازی پارس جنوبی، بدون مناقصه، بـه قرارگاه خاتم‌، وابسته بـه سپاه واگذار شد کـه ارزش آنـها حدود ۷ ميليارد دلار تخمين زده مـی‌شود.

روزنامـه‌ی «اعتماد ملی» درون شماره ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ خود نوشت، حضور سپاه درون فعاليت‌های اقتصادی درون ماه‌های اخير بـه نقطه‌ی عطف کم‌سابقه‌ای رسيده است. بـه نوشته‌ی اين روزنامـه، ناظران بورس تهران هر روز شاهد جابه‌جايی حجم قابل توجهی از سهام از سوی فعالان حقوقی زير مجموعه سپاه پاسداران هستند.

بنابراين گزارش، فعال‌ترين شرکت‌های وابسته بـه سپاه درون بورس تهران «مـهر اقتصاد ايرانيان» است. خريد سهام شرکت‌های «تايدواتر»، «گروه خودروسازی بهمن»، «آذراب»، «توسعه معادن روی» و «تراکتورسازی تبريز» از معاملات پرحاشيه درون ماه‌های اخير درون بورس بوده است.

-______________________________________________

بازداشتگاه مخفی سپاه درون اتوبان تهران قم

فرماندهی انتظامـی،پلیس امنیت تهران،ستاد مشترک سپاه،ساختمان حفاظت اطلاعات سپاه،لشگر 27 محمد رسول الله سپاه،لشگر 10 سیدالشـهدا،قرارگاه ثارالله تهران،قرارگاه های دفاعی روح الله،عاشورا،امام علی، نواحی مقاومت شرق،جماران،ناحییـه قدس،مقداد،ابوذر و برخی گردان ها ئ تیپ های ویژۀ سپاه) بـه امـید روزی کـه مسئولین این نـهادها سر عقل آمده و کلید این اماکن را کـه وظیفۀ اصلیشان تامـین امنیت جان، مال و ناموس مردم هست نـه گرفتن آنـها،به افراد صالح تحویل دهند کـه در غیر این صورت دیر نیست کـه این ساختمان ها درون آتش خشم مردم قهرمان ایران خواهد سوخت.از آنجایی کـه بسیـار تلاش کردیم دفتر انصار حزب الله ،مقر لباس شخصی های چماق دار را بر روی نقشـه مشخص نماییم و به دلیل فشردگی منازل اطراف امکانش نبود لذا آدرس دقیق آن را بـه استحضار مردم مـی رسانیم(تهران، خيابان دوازده فرورودين جنوبي، خيابان شـهيد كمالزاده شرقي، پلاك 35) درون نگاه اول تصور مـیگردد کـه دوربین های زیـادی درون آنجا تعبیـه شده هست اما تمام دوربین ها قاب خالی هستند و فاقد هرکونـه سیستم ضبط،اما درب ورودی دارای دوربین مـی باشد<

با احترام بـه استحضار مردم قهرمان ایران مـی رسانیم از آنجایی کـه پس از فرمان مبنی بر تقویت یگان رزم بسیج نیروی مقاومت درون نیرویی زمـینی سپاه تلفیق شد و تماما یگان رزم بسیج تحت کنترل و هدایت نیروی زمـینی سپاه قرار دارد نیروی مقاومت بسیج درون 2 لشگر 27 محمد رسول الله و لشگر 10 سیدالشـهدا با نام های سپاه محمد رسول الله و سیدالشـهدا تهران فعالیت مـی نمایند। درقسمتی از جریـانات اخیر و سرکوب گسترده مردم درون تهران،لشگر 27 پشتیبانی قبل و بعد از عملیـات ها را بر عهده داشته هست به همـین روی طبق اطلاع موثق بازجویی و نگهداری دستگیر شدگان مربوط بـه تهران و برخی دستگیرشدگان خاص بـه دستور سازمان حفاظت اطلاعات ستاد مشترک سپاه بـه دلیل رعایت برخی موارد و اصول حفاظتی بـه حومـه تهران انتقال داده شده 2 تصویر فوق مربوط بـه تیپ 3 رمضان وابسته بـه لشگر 27 محمد رسول الله مـی باشد کـه در جاده تهران-قم حدود 3 کیلومتر پایین تر از شـهرک سینمایی واقع شده است। این مقرها بـه فاصله 2 کیلومتری از یکدیگر واقع شده اند و مطابق اطلاعات دقیق حدود 170 نفر درون حال حاضر درون آنـها بازداشت مـی باشند। این مقرها مجهز بـه تجهیزات شکنجه سفید و ابزار بازجویی فنی و حرفه ای مـی باشند همچنین به منظور مرگ های احتمالی ناشی از شکنجه و بازجویی ها درون این 2 محل سردخانـه نیز درون نظر گرفته شده هست همچنین این مقرها بـه دلیل گستردگی مکانی دارای زیر زمـین های بزرگی مـی باشند کـه اگر شخصی از اتوبان همجوار بـه آن مقرها نگاه کرد متوجه گستردگی فعالیت های این مجموعه نشود و در ظاهر یک مقر نظامـی کوچک قلمداد مـی گردد این بازداشتگاه ها شخصا تحت هدایت و نظارت سردار عبدالله عراقی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران مـی باشد کـه تصویر آن را نیز قرار داده ایم که تا مردم قهرمان ایران با چهره این دیو سیرتان بیش از پیش آشنا شوند

سعی بر این هست تا ساختمان های نـهادهای سرکوب را یکی بعد از دیگری بـه روز شده شناسایی و بر روی نقشـه جهت آشنایی مردم مبارز و هرگونـه بهره برداری منتشر نماییم تلویحا چند ساختمان را کـه این نـهادها درون این ایـام بـه شدت مردم را سرکوب نموده اند را منتشر نماییم از آنجایی کـه قابلیت انتشار تمامـی این تصاویر درون این تارنما مـیسر نمـی باشد لذا تصمـیم گرفتیم بـه معرفی چند آدرس درون اینجا بسنده کنیم البته سعی نمودیم ساختمان های دیگر مربوط بـه یگان های سرکوب سپاه و ناجا را که تا حد توان درون تهران بر روی ویکی مپیـا مشخص نماییم کـه مردم بـه راحتی تنـها با تایپ نام نـهاد سرکوب بـه آدرس دقیق آنـها دست پیدا نمایندَ مانند( فرماندهی انتظامـی،پلیس امنیت تهران،ستاد مشترک سپاه،ساختمان حفاظت اطلاعات سپاه،لشگر 27 محمد رسول الله سپاه،لشگر 10 سیدالشـهدا،قرارگاه ثارالله تهران،قرارگاه های دفاعی روح الله،عاشورا،امام علی، نواحی مقاومت شرق،جماران،ناحییـه قدس،مقداد،ابوذر و برخی گردان ها ئ تیپ های ویژۀ سپاه) بـه امـید روزی کـه مسئولین این نـهادها سر عقل آمده و کلید این اماکن را کـه وظیفۀ اصلیشان تامـین امنیت جان، مال و ناموس مردم هست نـه گرفتن آنـها،به افراد صالح تحویل دهند کـه در غیر این صورت دیر نیست کـه این ساختمان ها درون آتش خشم مردم قهرمان ایران خواهد سوخت.از آنجایی کـه بسیـار تلاش کردیم دفتر انصار حزب الله ،مقر لباس شخصی های چماق دار را بر روی نقشـه مشخص نماییم و به دلیل فشردگی منازل اطراف امکانش نبود لذا آدرس دقیق آن را بـه استحضار مردم مـی رسانیم(تهران، خيابان دوازده فرورودين جنوبي، خيابان شـهيد كمالزاده شرقي، پلاك 35) درون نگاه اول تصور مـیگردد کـه دوربین های زیـادی درون آنجا تعبیـه شده هست اما تمام دوربین ها قاب خالی هستند و فاقد هرکونـه سیستم ضبط،اما درب ورودی دارای دوربین مـی باشد

انتشار از:

http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-52888

08/23/2009 Posted by moghavematmelli | 13- سركوبگران رژيم, 15- از همـه جا ..., 22944538 | بیـان دیدگاه

پسر آقای مـی گوید آقای هاشمـی بعد از دوازده روز جوابی بـه نامـه پدرش نداده است

مـهدی ، از نامزدهای معترض بـه نتایج انتخابات درون ایران، درون نامـه ای بـه اکبر هاشمـی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، از او خواسته درباره شایعاتی کـه درباره تجاوز بـه ان و پسران درون بازداشتگاه ها پخش شده است، تحقیق کند.

این نامـه کـه در وب سایت رسمـی حزب اعتماد ملی منتشر شده، تاریخ ۷ مرداد یعنی ۱۲ روز پیش را دارد و پسر آقای درون توضیح آن نوشته هست که پدرش این نامـه را ده روز بعد از فرستادن خصوصی به منظور آقای هاشمـی و در حالی کـه جوابی از او نگرفته است، به منظور عموم منتشر مـی کند.

آقای درون نامـه خود خطاب بـه آقای هاشمـی مـی نویسد: «عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند کـه برخی افراد با ان بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند کـه منجر بـه ایجاد جراحات و پارگی درون سیستم ی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی بـه پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیـانـه تجاوز کرده‌اند بـه طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمـی گردیده‌اند و در کنج خانـه‌های خود خزیده‌اند.»

آقای گفته هست اگر «این رفتارهای شناعت آمـیز» را «به طور متواتر از افراد مختلف کـه در روزهای اخیر آزاد شده اند» نشنیده بود، باورشان برایش سخت بود.

آقای از رئیس مجلس خبرگان رهبری خواسته هست این موضوع را «به صورتی کـه صلاح مـی داند» با آیت الله علی خامنـه ای، رهبر ایران، درون مـیان بگذارد و نیز هیـاتی به منظور بررسی این مساله تشکیل دهد. آقای اعلام آمادگی کرده هست که مسئولیت تحقیق و بررسی جهت تعیین صحت و سقم این اخبار را برعهده گیرد.

مـهدی درون نامـه خود از منابع خبری خود نام نبرده، اما نوشته است: «افرادی این مطالب را بـه من گفته‌اند کـه دارای پست‌های حساس درون این کشور بوده‌اند. نیروهای نام و نشان داری کـه تعدادی از آنـها نیز از رزمندگان دفاع مقدس بوده‌اند. این افراد اظهار داشته‌اند اتفاقی درون زندان‌ها رخ داده هست که چنانچه حتی اگر یک مورد نیز صدق داشته باشد، فاجعه‌ای هست برای جمـهوری اسلامـی.»

افرادی این مطالب را بـه من گفته‌اند کـه دارای پست‌های حساس درون این کشور بوده‌اند. نیروهای نام و نشان داری کـه تعدادی از آنـها نیز از رزمندگان دفاع مقدس بوده‌اند.

آقای گفته هست که گمان نمـی کندانی کـه در ۱۵ سال مبارزه با حکومت پهلوی (از سال ۱۳۴۲ که تا ۱۳۵۷) درون زندان بوده اند، از جمله خود او و آقای هاشمـی، چنین چیزهایی را «دیده یـا شنیده باشند».

مـهدی درون بخش دیگری از نامـه خود بـه «حوادث تلخ» دیگری کـه بعد از انتخابات ریـاست جمـهوری درون ایران رخ داد اشاره کرده است: «از دستگیری‌های بی‌حساب و کتاب، از ضرب و شتم و وارد جراحات که تا شـهادت فرزندان این کشور، از حمله بـه خانـه‌های مردم که تا فاجعه خونین کوی دانشگاه و برخوردهای خشن و وحشت‌انگیز حتی با خانم‌ها درون سطح خیـابان‌های شـهر، کـه تاکنون سابقه نداشته هست … از برخوردهای خشن و بی‌محابا، بر سر مردم باتوم را خرد ، آنچنان کـه بعد از گذشت قریب بـه ۴۰ روز همچنان اوضاعشان غیرعادی هست و عوارض آن روی بدنشان قابل مشاهده است. هتاکی و ابراز دشنام و فحاشی رکیک بـه افراد و نثار نوامـیس بازداشت‌شدگان و مردمـی کـه برای نماز جمعه آمده بودند.»

آقای درون پایـان نامـه خود تاکید کرده کـه فقط دو نسخه از این نامـه تهیـه کرده کـه یکی مـهر و موم شده به منظور آقای هاشمـی ارسال و دیگری نزد خود او نگه داشته شده است. اما بـه گفته پسر آقای ، با توجه بـه این کـه آقای هاشمـی هنوز هیچ واکنشی بـه این نامـه نشان نداده، پدرش تصمـیم بـه انتشار عمومـی آن گرفته است.

———————————-

نامـه بـه هاشمـی‌رفسنجانی بعد از ده روز منتشر شد: بـه ان و پسران جوان درون زندان ها تجاوز شده است؛ پيگيری کنيد، سحام نيوز

درباره نحوه برخورد با بازداشت شدگان رسيدگی شود

سحام نيوز :‌ مـهدی از هاشمـی‌رفسنجانی رئيس مجلس خبرگان خواست با تشکيل يک هيات بـه برخی شايعات و نحوه برخوردها با بازداشت‌شدگان رسيدگی شود.
حسين فرزند او درون اين‌باره گفت: پدرم اين نامـه را حدود ۱۰ روز پيش خطاب بـه آقای هاشمـی نگاشت و آن را به منظور ايشان به‌طور خصوصی ارسال کرد. ايشان تاکيد داشت آقای هاشمـی حتما بـه اين نامـه پاسخ دهد و اقدام لازم را انجام دهد. متاسفانـه آقای هاشمـی پاسخی بـه نامـه ايشان نداد. پدرم تاکيد کرده بود اگر که تا ۱۰ روز پاسخی بـه نامـه داده يا اقدامـی صورت نگيرد، نامـه را منتشر مـی‌کند.
حسين درباره مسائل مطرح شده درون نامـه، گفت: اساسنامـه، بر نگرانی آقای استوار است. ايشان نگران آنچه گروه‌های بيگانـه و غربی درباره نحوه رفتار با بازداشت‌شدگان بيان مـی‌کنند، هست. اين روزها بسياری از افرادی کـه آزاد شده‌اند، بـه ديدار پدرم آمده و ماجرای رفتاری را کـه ضابطان و ماموران با آنـها داشتند، به منظور وی بيان کرده‌اند. آنـها آنچه را ديده و شنيده بـه دقت گفته‌اند. طبيعتا نحوه رفتار برخی از ضابطان با بازداشت‌شدگان خصوصا زنان و ان، درون شأن جمـهوری اسلامـی و هيچ نظام ديگری نيست.

وی تاکيد کرد: آنچه درون نامـه آمده، نـه‌تنـها دغدغه و نگرانی آقای است، بلکه من فکر مـی‌کنم هر کـه اين شايعات را خصوصا درباره وضعيت زنان و اتفاقاتی کـه درباره آنـها درون حال انجام است، مـی‌شنود، نگران مـی‌شود و علاقه‌مند است، اين لکه ننگ را اگر وجود دارد پاک کند. البته ما اميدوار هستيم تمام اين خبرها و شايعات تکذيب شود.
بنابرهمين گزارش متن کامل نامـه مـهدی بـه هاشمـی رفسنجانی بـه اين شرح است:

حضور محترم آيت‌الله هاشمـی‌رفسنجانی
رياست محترم مجلس خبرگان رهبری
با سلام و احترام

بعد از برگزاری انتخابات دهمين دوره رياست‌جمـهوری، حوادث تلخی بـه وجود آمد کـه به طور مفصل درون خصوص آن، هم از سوی جنابعالی، هم از سوی افراد، گروه‌ها و رسانـه‌های مختلف بـه آن پرداخته شد.
از دستگيری‌های بی‌حساب و کتاب، از ضرب و شتم و وارد جراحات که تا شـهادت فرزندان اين کشور، از حمله بـه خانـه‌های مردم که تا فاجعه خونين کوی دانشگاه و برخوردهای خشن و وحشت‌انگيز حتی با خانم‌ها درون سطح خيابان‌های شـهر- کـه تاکنون سابقه نداشته است- رخ داد کـه بسيار قابل تامل و پيگيری است. آنچه درون اين ميان مطرح هست در خصوص برخی از رفتارهای شناعت‌آميز هست که اگر بـه طور متواتر از افراد مختلف کـه در روزهای اخير آزاد شده‌اند، نشنيده بودم، باورشان حداقل به منظور من و شما کـه در طول قريب بـه نيم قرن سردی و گرمـی روزگار را چشيده‌ايم سخت بود.
از برخوردهای خشن و بی‌محابا، بر سر مردم باتوم را خرد ، آنچنان کـه بعد از گذشت قريب بـه ۴۰ روز همچنان اوضاعشان غيرعادی هست و عوارض آن روی بدنشان قابل مشاهده است.
هتاکی و ابراز دشنام و فحاشی رکيک بـه افراد و نثار نواميس بازداشت‌شدگان و مردمـی کـه برای نماز جمعه آمده بودند صورت گرفت. رفتارهايی کـه در فرهنگ دينی و اسلامـی هيچ يک از گروه‌ها جايی ندارد و نشان‌دهنده آن هست که افرادی به منظور اين کار استخدام شده‌اند کـه حتی با اصول بديهی اسلام آشنايی ندارند و البته شايعاتی نيز مطرح شده کـه فعلا بـه آن نمـی‌پردازم.
احتمالا همانطور کـه مطلع هستيد درون اين خصوص چندی پيش نامـه‌ای خطاب بـه رياست محترم قوه قضائيه ارسال کردم و جمعه هفته جاری همين نکات را بـه وزير معزول اطلاعات يادآور شدم کـه روز شنبه درون مطبوعات منتشر شد.
اما موضوعی را شنيده‌ام کـه هنوز از آن بر خود مـی‌لرزم. درون دو روز اخير کـه اين خبر را شنيده‌ام خواب از سرم ربوده شده است. حدود ساعت دو کـه خود را به منظور خواب آماده مـی‌کردم. بـه بسترم رفتم ولی خدا شاهد هست که بدون ذره‌ای مبالغه، خوابم نبرد، که تا ساعت ۴ بامداد کـه مجددا بلند شدم کمـی قرآن خواندم، دوش گرفتم که تا آب کمـی آرامم کند، حتی نماز صبح را نيز خواندم و تا نزديکی‌های طلوع آفتاب خوابم نبرد.
افرادی اين مطالب را بـه من گفته‌اند کـه دارای پست‌های حساس درون اين کشور بوده‌اند. نيروهای نام و نشان داری کـه تعدادی از آنـها نيز از رزمندگان دفاع مقدس بوده‌اند. اين افراد اظهار داشته‌اند، اتفاقی درون زندان‌ها رخ داده هست که چنانچه حتی اگر يک مورد نيز صدق داشته باشد، فاجعه‌ای هست برای جمـهوری اسلامـی کـه تاريخ درخشان و سپيد روحانيت تشيع را تبديل بـه ماجرای سياه و ننگين مـی‌کند کـه روی بسياری از حکومت‌های ديکتاتور از جمله رژيم ستمشاهی را سفيد خواهد کرد.
گمان نمـی‌کنم زندانيان دوران ۱۵ ساله مبارزات قبل از انقلاب کـه از افراد توده گرفته که تا گروه‌های مسلح مبارز التقاطی که تا اعضای نـهضت آزادی و موتلفه و حزب ملل اسلامـی کـه در زندان با هم زندگی کرده‌اند، ديده يا شنيده باشند.
اينجانب اين مطالب را به منظور شما مـی‌نويسم و مصرانـه مـی‌خواهم روی اين قضيه اقدام و به صورتی کـه صلاح مـی‌دانيد با حضرت آيت‌الله خامنـه‌ای مطرح فرماييد و با جديت پيگير شود که تا روشن گردد اگر چنين اتفاقی نيفتاده کـه ان‌شاءالله هم نيست و بعيد مـی‌دانم باشد، اعلام شود، چرا کـه در همين جامعه امروز و توسط خود بچه‌های بازداشتی درون رسانـه‌ها و سايت‌ها درون حال مطرح شدن هست و معلوم نيست آيندگان چه قضاوتی با شاخ و برگ آن خواهند کرد. همچنان کـه جمـهوری اسلامـی و روحانيت مظلوم نيز مسوول آن شناخته خواهند شد. اگر هم خدای ناکرده رخ داده باشد، سريع با عوامل آن درون هر جايگاهی برخورد و اعلام شود که تا در شرايط فعلی کـه بازار شايعات داغ است، فرصت بـه فرصت‌طلبان داده نشود، همچنان کـه لازم هست ترتيبی اتخاذ گردد که تا اين اقدام از سوی هياتی عاليرتبه صورت گيرد که تا افراد مورد بحث جرات بيان حقايق را داشته باشند چرا کـه شنيده‌ام تهديد شده‌اند کـه اگر مطلبی درون اين خصوص بيان نمايند، نابود خواهند شد.
جناب آقای هاشمـی
اينجانب بـه خاطر اسلام و در رأس آن امام راحل و اين همـه فداکاری‌ها و شـهادت‌ها و به قصد قربت الی الله، به‌رغم آنکه درون شأن من نيز نمـی‌باشد و به رغم همـه مشغله‌ها و گرفتاری‌ها و به‌رغم آنکه مـی‌دانم بـه حيثيت اينجانب لطمـه خواهد خورد، آماده‌ام مسووليت تحقيق و بررسی جهت تعيين صحت و سقم اين حوادث و اخبار رسيده را بر عهده گيرم و تعهد شرعی مـی‌نمايم بدون حب و بغض و با رعايت کمال انصاف بـه بررسی و ارائه گزارش بپردازم.
اما موضوع مطرح شده از اين قرار است:
عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند کـه برخی افراد با ان بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند کـه منجر بـه ايجاد جراحات و پارگی درون سيستم ی آنان گرديده است. از سوی ديگر افرادی بـه پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشيانـه تجاوز کرده‌اند بـه طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمـی گرديده‌اند و در کنج خانـه‌های خود خزيده‌اند.
با توجه بـه اهميت مساله انتظار هست اين اقدام توسط هياتی بی‌غرض و شفاف از طرف رئيس مجلس خبرگان رهبری مورد بررسی و پيگيری که تا حصول نتيجه قرار گيرد. که تا درسی به منظور آيندگان شود و فرصت بـه اراذل و اوباشی از اين دست ندهد که تا آبروی نظام و امام و جمـهوری‌اسلامـی را بر باد ندهند و خدمات هزار ساله روحانيت را مخدوش نمايند. بـه عنوان آخرين مطلب نيز يادآور مـی‌شوم از اين نامـه دو نسخه تهيه گرديده کـه يکی مـهر و موم شده به منظور جنابعالی ارسال و ديگری نزد بنده قرار دارد.

با آرزوی توفيق
مـهدی
۷/۵/۱۳۸۸

08/09/2009 Posted by moghavematmelli | 15- از همـه جا ..., 16- .............., 22944538 | ۱ دیدگاه
[يقه مجلسی خيلی باز]

نویسنده و منبع: ادمین | تاریخ انتشار: Fri, 01 Jun 2018 23:41:00 +0000يقه مجلسی خيلی باز

ahmadinejad | ايران امروز 2


«خاوران» را نگذاشتند گلباران کنند منیره برادران

امسال درون بیستمـین سالگرد کشتار سال ۶۷، يقه مجلسی خيلی باز خانواده ها قرارشان را به منظور روز آدینـه، ٨ شـهریور گذاشته بودند، طبق معمول هر سال درون خاوران، واقع درون ۱۴ کیلومتری مـیدان خراسان. يقه مجلسی خيلی باز این گورستان بی نام و نشان درون جنب گورستان ارامنـه و بهائی‌ها، از ٢٧ سال پیش کـه اولین دسته از تیرباران‌شدگان چپ را درون آنجا دفن د، مـیعادگاه خانواده‌ها شده است.


اینجا مرده‌ها بی‌نام و نشان هستند. يقه مجلسی خيلی باز خاک خالی از سنگ مزار یـا هرگونـه علامتی است. گاه سنگچینی، روبان و گلی خاک را آذین مـی‌کنند. اما این علامت‌ها گذرا هستند درون بیم یورش مامورین. حتی پیش‌ترها به منظور از بین بردن این علامت‌ها پای بولدوزر هم بـه خاوران رسید.

هر سال درون یکی از آدینـه‌های دهه اول شـهریور، کـه بطور سمبلیک یـادروز جان باختگان سال ۶۷ نام گذاری شده، خانواده‌ها با دسته‌های گل درون این خاک خشک و خالی کـه با دیوارهای سیمانی از پیرامونش جدا شده، گرد هم مـی‌آیند که تا خشم و درد خود را با یکدیگر قسمت کنند و برای هم از عزیزانشان سخن بگویند.

صبح امروز ٨ شـهریور مامورین جاده منتهی بـه خاوران را مسدود د و از ورود خانواده‌ها وانی کـه برای همدردی با آنـها قصد حضور درآنجا را داشتند، جلو گیری به‌عمل آورند.

بار اول نیست. درون سال‌های گذشته هم پیش آمده بود کـه به این گورستان حمله کنند،انی را بازداشت کنند، دوربین‌ها را ضبط کنند. خوب مـی‌دانند کـه عو فیلم سند است.

از گذاشتن سنگ قبر جلوگیری به‌عمل مـی‌آوردند که تا نشان جنایت را پاک کنند؛ برگزاری مراسم یـادمان درون خانـه‌ها و گورستان‌های کشور را مانع مـی شوند که تا یـادی نماند بر خاطره‌ها. دستور فراموشی مدت‌ها هست که صادر شده است.

فراموش نمـی‌شود، درد و سوزش زخمـی کـه باز است. درون هیج جای دنیـا هم چنین نشده است. گردهم‌آئی‌های خانواده‌های بی‌پناه ما تعطیل‌بردار نبود. گاه حتی ناچار شدند مراسم ختم و سالگرد را درون زیرزمـین‌ها برگزار کنند.

جمع شدند که تا خاوران را بـه ما نشان دهند. کتک خوردند و فحش شنیدند که تا ساکنین بی‌صدای مزار خاوران فراموش نشوند. که تا فراموش نکنیم کـه در آن‌جا و در بسیـاری از گورهای بهشت زهرا و گورستان‌های شـهرهای دیگرانی آرمـیده‌اند کـه در دهه ۶۰ و در سال ۶۷ بـه جرم اعتقاداتشان درون پشت درهای بسته، بدون کوچک‌ترین حق دفاع بـه قتل رسیدند.

این خانواده‌ها نخواستند آمار هولناک اعدامـی‌ها را بـه عدد و رقم تنزل دهند. آن اعدام شده، ضمن این‌که یکی بود از هزاران، یک فرد بود: يقه مجلسی خيلی باز فرزند، همسر، یـا برادر بود. زمانی حیـات داشت چه بسا حیـاتی پرشور. عاشق زندگی و دیگر انسان‌ها بود و آزادی و عدالت را حرمت مـی‌گذاشت. زمانی جان او را گرفتند. حال مـی‌خواهند یـاد و اثرش را از بین ببرند.

در کشور ما فرد را دو بار اعدام مـی‌کنند. اما یـاد آن عزیز رفته مـی‌ماند: درون خاطرهانی کـه روزی سهمـی از زندگی را با او شریک بودند. درون کلاس درس، درون محیط کار، درون همسایگی، درون رفاقت سیـاسی و در دیگر لحظه‌های زندگی گذشته. به منظور خانواده و به ویژه مادر، اما، این یـاد و خاطره تمامـی لحظه‌های زندگی هست و هیچ دستگاه قدرتی نمـی‌تواند آن را از وی بگیرد.


خانواده‌ها چند بار به‌طور فردی و جمعی بـه مسئولین و نـهادهای بین‌المللی نامـه نوشته‌اند. آن‌ها درون شـهریور پنج سال پیش نامـه‌ای بـه رئیس‌جمـهور، آقای خاتمـی نوشتند و خواستار شدند که:

١- اسامـی، زمان فوت و محل دفن عزیزان ما را اعلام کنید.
٢- از دفن اموات دیگر بر خاک جان‌باختگان ما جلوگیری کنید. چرا کـه این مکان‌ها ناخواسته بر ما تحمـیل گردیده و ما را از آن گریزی نیست. ولی به منظور تازه درگذشته‌گان بهایی مـی‌توان چاره‌ای اندیشید و محلی دیگر درون اختیـارشان گذاشت.

٣- مانع نشانـه‌گذاری و گل‌کاری درون مزار و محل خاک عزیزان ما نشوند.

صدای این مادران را هیچ رسانـه‌ای درون ایران پخش نکرد اما آن‌ها با حضورشان درون این خاک گواهی هستند بر این‌که فرزندان‌شان زمانی وجود داشته‌اند، روزگاری بر این خاک زیسته‌اند و مـی‌توانستند زنده بمانند اگر زمانشان را از آن‌ها نربوده بوند.

سخن مادر ریـاحی، یکی از مادران خاوران، کـه در آستانـه نوروز چهار سال پیش چشم از جهان فروبست، درون هیچ جریده‌ای چاپ نشد. او با آن لبخند صبور و پراندوهش مـی‌خواست عاملین آن قتل عام درون برابر مردم پاسخگو باشند. مـی‌خواست بداند و همـه بدانند چرا و چهانی بـه راحتی آب خوردن فرمان قتل سه پسرش را صادر د.

«فراموش نکنیم» شعاری بود کـه در سرزمـین‌های دیگرهم مادران را بـه خیـابان‌ها کشاند. درون آرژانتین مادران «مفقود شدگان» هر هفته درون مـیدان مایو درون حالی‌که عفرزندانشان را بر نصب کرده بودند، تجمع مـی‌د و خواستار روشن شدن سرنوشت فرزندانشان بودند.

این سنت را مادران مکزیک پایـه گذاشتند و بعدها مادران «مفقود شده‌ها» درون آرژانتین، گواتمالا، شیلی و ترکیـه و … تجمع‌های مشابه ترتیب دادند. این مادران هزاران کیلومتر دور از هم زندگی مـی‌کنند و شاید هیچوقت همدیگر را ملاقات نکرده باشند.

هر کدام بـه زبان دیگری صحبت مـی‌کنند. اما دردی کـه احساس مـی‌کنند یکی است. آن‌ها خواست مشترکی دارند و همدیگر را خوب مـی‌فهمند. وقتی درون پنجاهمـین سالگرد انتشار اعلامـیه حقوق بشر، مادران فرصتی یـافتند که تا از چند گوشـه جهان درون پاریس گرد هم آیند، بادکنک‌هایی را کـه نام‌های مفقود شدگان از ملیت‌های مختلف بر آن نوشته شده بود، بر آسمان پرواز دادند. یکی از مادران درون این مراسم گفت «برای ما همـه مفقودشدگان جهان مثل هم هستند.»

اگر درون این کشورها که تا حدودی خواست و آرزوی مادران، کـه روشن شدن حقیقت بود، تحقق یـافته است، درون ایران هنوز راه درازی پیش پای مادران ما قرار دارد. بـه جمع آن‌ها نسل دیگری هم اضافه شده است. جوانانی هم، کـه مادر یـا پدرشان را از آن‌ها گرفته‌اند، بـه این کارزار وارد شده‌اند.

مـی‌شود حقیقت را به منظور همـیشـه پوشیده نگه داشت؟

Advertisements
[يقه مجلسی خيلی باز]

نویسنده و منبع: ادمین | تاریخ انتشار: Fri, 04 May 2018 12:25:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com