یک کیلو وات ساعت چند ژول است

یک کیلو وات ساعت چند ژول است Mechanical Cosmos - مفهوم کیلو وات ساعت | New Page 1 - آموزش الكترونيكي | مفاهیم و واحدهای گرما، دما و توان گرمایی - گروه صنعتی انصار | تبدیل واحدهای مختلف اندازه گیری بـه یکدیگر - وب سایت شخصی ... | واحدهای اندازه گیری انرژی | باحساب |

یک کیلو وات ساعت چند ژول است

Mechanical Cosmos - مفهوم کیلو وات ساعت

در جریـان باشین کـه کیلو وات واحد توان هست یعنی ژول بر ثانیـه...و وات ساعت واحد انرژی است. یک کیلو وات ساعت چند ژول است یعنی همان ژول بر ثانیـه ضربدر 3600 ثانیـه.به طور واضح تر اگر بخواین درک کنین  فرض کنین کـه شما سرعتتون 10 متر بر ثانیـه هست (سرعت رو مثل وات فرض کنین) حالا شما بعد از 1 ساعت چند متر حرکت کردین؟ 10 متر درون ثانیـه ضربدر 3600 ثانیـه مـیشـه 36000 متر... یک کیلو وات ساعت چند ژول است یعنی شما 36 کیلومتر مسافت طی کردین (مسافت طی شده رو مثل وات ساعت فرض کنین)

پس فرق این دو که تا در حقیقت اینـه کـه یکیشون توانـه، یک کیلو وات ساعت چند ژول است یکیشون انرژی درون واقعیت شما وقتی دارین یک عددی رو بر حسب وات ساعت بیـان مـیکنین یعنی دارین اون رو بـه واحد ژول کـه همون واحد انرژی هست بیـان مـی کنین یعنی دارین زمان رو حذف مـی کنین یعنی به منظور شما مـهم نیست کـه یک لامپ 100 وات رو یک ساعت روشن کردین یـا اینکه 1 لامپ 1 واتی رو 100 ساعت روشن کردین درون هر صورت شما 100 وات ساعت انرژی مصرف کردین

عموما اشخاصی کـه با مفاهیم علمـی برق آشنا نیستند و در صنعت برق بـه عنوان مصرف کننده نامـیده مـی شوند ، مشکلی اساسی درون درک مفهوم کیلو وات ساعت دارند درون ادامـه سعی مـی کنم مقایسه ای بسیـار ساده انجام دهم که تا مفهوم کیلو وات ساعت را بتوانم درون نرخ مصرف وسایل برقی بیـان کنم.

یک کیلوات ساعت معادل هست با :

- مصرف یک لامپ معمولی 100 وات درون 10 ساعت- مصرف یک لامپ فلورسنت بلند ( مـهتابی)در20 ساعت- مصرف یک لامپ کم مصرف درون 40 ساعت- مصرف یخچال معمولی درون 24 ساعت- مصرف فریزر بزرگ درون 12 ساعت- مصرف یخچال ویترینی ( متوسط) درون 12 ساعت- مصرف جارو برقی درون 1 ساعت- مصرف کامپیوتر درون 10 ساعت- مصرف بخاری برقی فن دار درون نیم ساعت- مصرف هواکش درون 30 ساعت- مصرف پنکه درون 12 ساعت- مصرف کولر آبی درون 2 ساعت- مصرف کولر گازی درون نیم ساعت- مصرف دریل برقی درون 4 ساعت- مصرف سماور برقی در1 ساعت

نوشته شده درون پنجشنبه 20 مرداد 1390 ساعت 12:41 ب.ظ توسط حمـید خناری نژاد نظرات | : یک کیلو وات ساعت چند ژول است
[یک کیلو وات ساعت چند ژول است]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 23 Jun 2018 02:22:00 +0000یک کیلو وات ساعت چند ژول است

New Page 1 - آموزش الكترونيكي

سال اول > فصل سوم-الکتریسیته> آموزش

اثر گرمايي جريان الكتريكي

عبور جريان از رساناها باعث افزايش دماي رسانا شده و در اثر اختلاف دما با محيط، یک کیلو وات ساعت چند ژول است مقاومت انرژي مصرفي خود را بـه صورت گرما بـه محيط مي‌دهد. یک کیلو وات ساعت چند ژول است همانطور كه درون تعريف اختلاف پتانسيل ملاحظه شد، انرژي لازم براي شارش بار q ملاحظه شد، انرژي لازم براي شارش بار w = qv بدست مي‌آيد.

با توجه بـه قانون اهم اختلاف پتانسيل دو سر يك رسانا بـه مقاومت R در حالتي كه جرياني بـه شدت I از آن مي‌گذرد، V = RI است. یک کیلو وات ساعت چند ژول است درون نتيجه انرژي تلف شده درون مقاومت درون مدت زمان t از رابطه فوق بدست مي‌آيد.

با توجه بـه رابطه معلوم مي‌شود كه انرژي گرمايي حاصل از جريان درون رساناها:

1-    با مجذور شدت جريان الكتريكي متناسب است.

2-   با مقاومت الكتريكي رسانا (R) متناسب است.

3-با مدت زمان عبور جريان از رسانا (t) نيز متناسب است.

روابط زير را مي‌توان براي انرژي تلف شده درون مدت زمان (t) بدست آورد.

روابط انرژي تلف شده درون مقاومت R در مدت زمان t

روابط فوق بـه سادگي بـه كمك قانون اهم (V=RI)و رابطه (q=It) و w=qv قابل اثبات هستند و در هر مساله با توجه بـه معلومات يكي از آنـها مفيدتر خواهد بود.

مثال: اگر شدت جريان 2 آمپر بـه مدت 1/5 ساعت از كابل بـه مقاومت 40 اهم عبور كند، چه مقدار انرژي درون كابل بـه انرژي گرمايي تبديل مي‌شود؟

پاسخ:                                                                                                                                          

مثال: اگر 16 ميكروكولن الكتريسيته از سيمي عبور نمايد و 32  ميلي ژول گرما درون آن توليد شود، اختلاف پتانسيل دو سر سيم چند ولت است؟

پاسخ:                                                                                                   

واحد تجاري انرژي الكتريكي و بهاي انرژي الكتريكي

توان:آهنگ تغييرات انرژي درون واحد زمان مي باشد كه با P نمايش داده مي‌شود.

اگر توان مصرفي يك دستگاه برابر P  باشد، بعد از گذشت زمان t انرژي مصرفي آن برابر هست با:                              

   W            P            T

                       

(kw)(h)             (kw)(h)

(مگاژول) ژول

اگر P را بر حسب وات (W) و t را بر حسب ثانیـه (s) بيان كنيم، W بر حسب ژول (J) خواهد بود. اما روي شمارنده‌ها بـه دليل كوچكي يكاي ژول از يكاي كيلووات ساعت (kWh) استفاده مي‌شود، يعني P را بر حسب كيلو وات (kW) و زمان را بر حسب ساعت (h) بيان مي‌كنند. داريم :

واحد تجاري انرژي الكتريكي مصرفي كيلووات ساعت است.

براي پيدا كردن بهاي انرژي الكتريكي مصرفي، بـه صورت زير عمل مي‌كنيم.

بهاي هر كيلووات ساعت انرژي 0 انرژي الكتريكي مصرفي بر حسب (kWh) بهاي انرژي الكتريكي مصرفي

بهاي انرژي الكتريكي مصرفي

: یک کیلو وات ساعت چند ژول است
[یک کیلو وات ساعت چند ژول است]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 06:04:00 +0000یک کیلو وات ساعت چند ژول است

مفاهیم و واحدهای گرما، دما و توان گرمایی - گروه صنعتی انصار

در این مقاله تعاریف دما، یک کیلو وات ساعت چند ژول است گرما و توان گرمایی بیـان خواهد شد. یک کیلو وات ساعت چند ژول است ضروری هست مفاهیم و تفاوت های آن ها را بـه درستی درک نموده و سپس با واحد های آن ها درون سیستم های مختلف و نحوه تبدیل واحد ها بـه یکدیگر آشنا شوید. یک کیلو وات ساعت چند ژول است یک کیلو وات ساعت چند ژول هست مفاهیم و   واحدهای گرما، دما و   توان گرمایی - گروه صنعتی انصار mimplus.ir

تعریف گرما: گرما گونـه ای از انرژی هست که بـه دلیل اختلاف کمـیّتی بـه نام دما مـیان دو جسم متّصل بـه هم، از جسم با دمای بیشتر، بـه جسم با دمای کمتر، بـه طور خود بـه خود، شارش مـی کند. این شارش انرژی (گرمایی) آن قدر ادامـه مـی یـابد که تا دو جسم بـه تعادل گرمایی برسند.

چون مولکول های اجسام حرکت مـی کنند “انرژی جنشی” دارند و به سبب وضع و حالتی کـه نسبت بـه یکدیگر دارند “انرژی پتانسیل” نیز دارند. وقتی جسمـی را گرم مـی کنیم انرژی پتانسیل و انرژی ی مولکول های آن افزایش مـی یـابد. طبق نظریـه “ مولکولی” گرما مجموع انرژی پتانسیل و انرژی ی مولکول هاست.

گرمای ویژه: انرژی گرمایی لازم به منظور تغییر دمای یک کیلوگرم از یک جسم بـه اندازه یک درجه سانتیگراد (یک درجه کلوین) را گرمای ویژه گویند و با واحد ژول بر کیلوگرم بر درجه کلوین بیـان مـی شود.

واحدهای اندازه گیری گرما: واحد اندازه گیری گرما درون سیستم SI همان واحد انرژی یعنی ژول است. به منظور سنجش گرما واحدهای دیگری غیر از ژول بـه کار مـی رود کـه متداول ترین آن ها کالری است. یک کالری مقدار گرمایی هست که اگر بـه یک گرم آب (آب با دمای ۱۴٫۵ درجه) داده شود دمای آن بـه اندازه یک درجه سانتیگراد افزایش یـابد. یک کیلوکالری برابر با ۱۰۰۰ کالری است. بـه بیـان دیگر یک کیلوکالری، مقدار گرمای لازم به منظور افزایش یک درجه سانتیگرادی دمای یک کیلوگرم آب است. یک کالری تقریبا برابر با ۴.۱۸۴ ژول مـی‌باشد.

واحد دیگر گرما (BTU (British Thermal Units مـی باشد. BTU یک واحد حرارتی درون سیستم انگلیسی بوده کـه عبارت هست از مقدار گرمایی کـه مـی تواند درجه حرارت یک پوند آب را یک درجه فارنـهایت بالا ببرد.

توان گرمایی : انرژی گرمایی درون واحد زمان توان گرمایی نامـیده مـی شود. ظرفیت گرمایی دستگاه های گرم کننده مانند دیگ، هواساز، مشعل و بخاری را بر حسب توان گرمایی بیـان مـی کنند. واحد توان گرمایی ژول بر ثانیـه یـا وات مـی باشد. واحد دیگر متداول به منظور توان گرمایی کیلوکالری درون ساعت است. هر کیلوکالری درون ساعت برابر ۱٫۱۶۲ وات است. (هر ۸۶۰ کیلوکالری درون ساعت برابر  یک کیلو وات است.)

یک کیلو وات ساعت چند ژول هست مفاهیم و   واحدهای گرما، دما و   توان گرمایی - گروه صنعتی انصار mimplus.ir

تعریف دما: دمای یک جسم نشانـه ای از سرعت متوسط مولکول های تشکیل دهنده آن است.  دما کمـیّتی هست که اختلاف آن مـیان دو نقطه از یک جسم (یـا دو جسم متّصل بـه هم)، باعث شار خود بـه خودی گرما از جسم با دمای بیشتر، بـه جسم با دمای کمتر مـی شود. یـا مـیتوان درون یک تعریف ساده تر و غیر رسمـی گفت که: یک کیلو وات ساعت چند ژول است دما، معیـاری به منظور سردی یـا گرمـیِ اجسام است.

وقتی بـه جسمـی گرما (انرژی) مـی دهیم سرعت مولکول ها و انرژی ی داخلی آن افزایش مـی یـابد. این افزایش بـه صورت افزایش دما متجلی مـی شود. برعگرفتن گرما از جسم سرعت مولکول ها و دمای جسم کاهش مـی یـابد. بر اساس نظریـه ی مولکولی درون صورتی کـه کاهش انرژی یک جسم که تا به صفر ادامـه داشته باشد دمای آن بـه صفر مطلق یعنی ۲۷۳٫۱۵- مـی رسد و حرکت مولکولی کاملا متوقف مـی شود.

گرما و دما دو کمـیت مرتبط بـه یکدیگر هستند، اما این بـه معنای آن نیست کـه هر دو یک کمـیت و یک معنا هستند. دما را نباید با گرما کـه شکلی از انرژی هست اشتباه کرد. دما مـیزان سرعت مولکول های یک جسم را نشان مـی دهد درون حالی کـه گرما نـه تنـها نشان دهنده ی سرعت حرکت مولکول هاست بلکه تعیین کننده تعداد مولکول هایی هست که تحت تاثیر آن قرار گرفته اند.

فرض کنید درون اتاقی کـه به طور کامل بسته و ایزوله هست کبریتی روشن نمایید. دماسنج نصب شده درون اتاق با وجود اینکه دمای شعله کبریت بالای ۱۰۰۰ درجه  سانتیگراد هست تغییری نشان نمـی دهد ولی اگر یک شمش فولادی بـه وزن ۳۰۰۰ کیلوگرم و دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد داخل همان اتاق وارد شود دمای اتاق و ترموتر بـه سرعت افزایش مـی یـابد. گرچه دمای شعله کبریت خیلی بیش تر از دمای شمش هست ولی شمش فولادی گرمای خیلی بیشتری دارد و به همـین دلیل دمای اتاق را بالا مـی برد.

همچنین توجه نمایید کـه انرژی مـی تواند منتقل شود، بدون اینکه دمای جسم تغییر نماید . بـه عنوان مثال درون تبدیل یخ صفر درجه بـه آب صفر درجه، انرژی سیتم افزایش مـی یـابد درون حالیکه دمای جسم ثابت است.

اندازه گیری و واحد های دما: برای سنجش دما از “دماسنج” یـا “ترمومتر” استفاده مـی شود. دماسنج شیشـه ای بر اساس انبساط مایعات درون اثر گرما عمل مـی کند. درون دماسنج شیشـه ای معمولا از الکل یـا جیوه استفاده مـی شود. زیرا دمای انجماد آن ها پایین هست و ضریب انبساط تقریبا ثابتی دارند. درون دماسنج سلسیوس نقطه پایینی آن نقطه انجماد آب بوده  و با °۰  نشان داده مـی شود و نقطه بالایی آن نقطه جوش آب بوده و با °۱۰۰ نمایش داده مـی شود. بین نقطه بالایی و پایینی بـه ۱۰۰ قسمت تقسیم شده و هر قسمت یک درجه سلسیوس (سانتیگراد) نامـیده مـی شود.

همان طور کـه گفته شد پایین ترین حد دما ۲۷۳٫۱۵- درجه سانتیگراد هست که صفر مطلق نامـیده مـی شود. صفر مطلق نقطه پایین درجه بندی دیگری هست که بـه آن درجه بندی مطلق مـی گویند. درجه بندی مطلق درون سیستم SI درجه بندی کلوین (K)نامـیده مـی شود و درجه آن معادل یک درجه سانتی گراد (C) است.  یکی دیگر از واحد های اندازه گیری دما درجه فارنـهایت (F) مـی باشد. در این مقیـاس نقطه ذوب یخ ۳۲ و نقطه جوش آب ۲۱۲ انتخاب شده هست و فاصله بین آن ها بـه ۱۸۰ قسمت مساوی تقسیم شده است.

در جدول زیر فرمول های تبدیل واحد های دما نمایش داده شده است:

یک کیلو وات ساعت چند ژول هست مفاهیم و   واحدهای گرما، دما و   توان گرمایی - گروه صنعتی انصار mimplus.ir

یک کیلو وات ساعت چند ژول است مفاهیم و  واحدهای گرما، دما و  توان گرمایی - گروه صنعتی انصار
[یک کیلو وات ساعت چند ژول است]

نویسنده و منبع: واحد آموزش | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 13:32:00 +0000یک کیلو وات ساعت چند ژول است

تبدیل واحدهای مختلف اندازه گیری بـه یکدیگر - وب سایت شخصی ...

تبدیل واحدهای مختلف بـه یکدیگر* دما(temperature)

دما دارای دو واحد کاربردی سلسیوس یـا سانتی گراد و فارنـهایت است.- هر درجه ی سانتی گراد(سلسیوس) برابر با 33.8 درجه فارنـهایت »  - هر درجه فارنـهایت برابر منفی 17.22 درجه سانتی گراد(سلسیوس) هست » یک مثال: یک کیلو وات ساعت چند ژول است دمای طبیعی بدن 37 درجه سلسیوس یـا 98.6 درجه فارنـهایت است.* طول (Length)واحدهای کاربردی طول عبارتند از متر ، یک کیلو وات ساعت چند ژول است پا ، اینچ و مایل کـه یکای طول درون سیستم SI متر است، از پا بیشتر به منظور ارتفاع از سطح زمـین استفاده مـی شود، اینج هم کـه در اندازه گیری صفحات تلویزیون و مانیتور رایج هست و مایل درون بسیـاری از کشورها بـه جای کیلومتر استفاده مـی شود(مثلا فاصله ی بین دو شـهر و …).واحد دیگری بـه نام یـارد (Yard) نیز به منظور مسافت بـه کار مـی رود کـه تقریبا برابر متر است.- هر اینچ برابر 2.54 سانتی متر هست » 1inches= 2.54 centimeter- هر فوت(پا) برابر 30.5 سانتی متر هست » 1feet = 30.5 centimeter- هر مایل برابر 1.6 کیلومتر هست » 1mile = 1.6 kilometer- هر یـارد برابر 91.44 سانتی متر هست » 1Yard = 91.44centimeterچند مثال: وقتی هواپیمایی درون ارتفاع 2500 پایی حرکت مـی کند ارتفاع آن تقریبا معادل 762 متر است.اگر فاصله ی بین دو شـهر 300 مایل باشد فاصله آن دو شـهر تقریبا معادل 483 کیلومتر است.قطر یک تلویزیون 21 اینچی تقریبا معادل 53.5 سانتی متر(حدود نیم متر) است.* وزن (Weight)وزن نیز دارای واحدهای متفاوتی هست از جمله کیلوگرم و گرم، اونس(Ounce)، پوند(Pound)، تن(Tonne) و … است. یک کیلو وات ساعت چند ژول است البته واحدهایی مثل سیر و مثقال نیز درون کشورمان وجود دارد کـه برای مواد ارزشمند مثل زعفران، طلا و… کاربرد دارد. یک کیلو وات ساعت چند ژول است گرم و کیلوگرم رایج ترین واحدهای اندازه گیری اند، اونس بیشتر درون مورد وزن طلا(در جهان) بـه کار مـی رود.- هر مثقال برابر 4.7 گرم هست » 1 مثقال=4.7 گرم-هر سیر برابر 75 گرم هست » 1 سیر=75 گرم- هر اونس برابر 28.35 گرم هست » 1ounce = 28.35grams- هر پوند برابر 453.56 گرم هست » 1pound = 453.56grams- هر تن برابر 1000 کیلوگرم هست » 1tonne = 1000Kilogramsچند مثال: وقتی گفته مـی شود هر اونس طلا درون بازار جهانی بـه فلان قیمت فروش رفت یعنی هر 28.35 گرم طلا.وقتی گفته مـی شود یک ماشین 12 تن وزن دارد یعنی وزن آن معادل 12000 کیلوگرم است.اگر شما بـه بازار بروید و 2 مثقال زعفران خریداری کنید وزن زعفران معادل 9.4 گرم است.اگر شما 2 سیر دارچین(یک ماده گیـاهی) خریداری کنید وزن دارچین معادل 150 گرم است.* حجم(Volume)برای حجم واحد هایی از جمله گالن(بشکه)، لیتر، سی سی ، سانتی متر مکعب و… بـه کار مـی رود. حتما شنیده اید کـه گالن بیشتر به منظور خرید و فروش نفت درون بازار جهانی بـه کار مـی رود، لیتر کاربردهای زیـادی دارد و از جمله ی آن درون مورد بنزین و … است.هر بشکه نفت خام معادل صد و پنجاه و نـه لیتر یـا دقیق تر 99/158 لیتر است.هر گالون 3.78 (تقریبا 4 ) لیتر است.دو نوع واحد بشکه داریم یکی آمریکایی (US Gallons) و دیگری انگلیسی(UKGallons) آنچه کـه در بالا گفته شد گالن آمریکایی هست که رواج بیشتریدارد.( هر گالن انگلیسی معادل 4.55 لیتر است.)- هر لیتر معادل 1000 سانتی متر مکعب هست » 1Litre = 100 Cm3- سی سی ، مـیلی لیتر و سانتی متر مکعب معادل هم هستند » CC = Mililiter = Cm3چند مثال: وقتی گفته مـی شود هر بشکه نفت خام دریـای شمال درون بازار جهانی فلان قدر دلار بـه فروش رفت منظور همان 3.78 (تقریبا 4 ) لیتر است.روی بطری نوشابه ی یک نفره نوشته شده 250 سی سی مـی توانیم بگوییم 250 مـیلی لیتر یـا 250 سانتی متر مکعب.* سرعت (Speed)برای سرعت واحد های متفاوتی وجود دارد کـه رایج ترین آن کیلومتر بر ساعت(Km/h) است، درون فیزیک از یکای دیگری بیشتر استفاده مـی شود کـه متر بر ثانیـه است(m/s) کـه واحد بین المللی SI نیز هست و یکای دیگری کـه در کشورهای اروپایی و آمریکا رایج هست مایل بر ساعت است.- هر مایل بر ساعت معادل 1.6 کیلومتر بر ساعت هست » 1Mile/Hour = 1.6Kilometer/Hour- هر متر بر ثانیـه معادل 3.6 کیلومتر بر ساعت هست » 1Meter/Second = 3.6Kilometer/Hourیک مثال: وقتی گفته مـی شود اتومبیلی با سرعت 100 مایل بر ساعت درون حرکت هست سرعت آن معادل 160 کیلومتر بر ساعت است.* قدرت (Power)برای قدرت دو واحد کاربردی داریم یکی کیلو وات(Kilowatt) و دیگری اسب بخار(Horsepower) کـه اسب بخار بیشتر درون مورد قدرت موتور اتوموبیل بـه کار مـی رود.- هر اسب بخار معادل 0.735 کیلووات هست » 1Horsepower = 0.735Kilowattsیک مثال: وقتی گفته مـی شود قدرت موتور فلان اتوموبیل 3000 اسب بخار هست قدرت آن معادل 2206.5 کیلووات است.

 

 جدول تبدیلها

 

تبدیل واحدهای دما:

سیلیسیوس(سانتیگراد) بـه فارنـهایت = ( – ۳۲) × ۵⁄۹فارنـهایت بـه سیلیسیوس = ( × ۹⁄۵)+۳۲کلوین بـه فارنـهایتK = ( + ۴۵۹٫۶۷) × ۵⁄۹فارنـهایت بـه کلوین = K × ۹⁄۵ − ۴۵۹٫۶۷

تبدیل واحد های طولی:

* 1 مـیلیمتر = 039 / 0 اینچ *

* 1 اینچ = 400 / 25 مـیلیمتر *

* 1 اینچ = 54 / 2 سانتیمتر *

* 1 متر = 093 / 1 یـارد *

* 1 فوت = 333 / 0 یـارد *

* 1 فوت = 12 اینچ *

* 1 فوت = 5 / 30 سانتیمتر *

* 1 فوت = 305 / 0 متر *

* 1 یـارد = 3 فوت *

* 1 یـارد = 914 / 0 متر *

* 1 یـارد = 44 / 91 سانتیمتر *

* 1 کیلومتر = 621 / 0 مـیل *

* 1 مـیل = 609 / 1 کیلومتر *

* 1 مـیل = 3 / 1609 متر *

* 1 مـیل = 1760 یـارد *

* 1 مـیل دریـایی = 6080 فوت *

* 1 مـیل دریـایی = 5152 / 1 مـیل *

تبدیل واحدی های سطحی:

* 1 سانتیمتر = 155 / 0 اینچ مربع *

* 1 اینچ مربع = 452 / 6 سانتیمتر مربع *

* 1 متر مربع = 764 / 10 فوت مربع *

* 1 فوت مربع = 093 / 0 متر مربع *

* 1 متر مربع = 196 / 1 یـارد مربع *

* 1 یـارد = 9 فوت مربع *

* 1 یـارد مربع = 8360 سانتیمتر مربع *

* 1 یـارد مربع = 836 / 0 متر مربع *

* 1 مـیل مربع = 590 / 2 کیلومتر مربع *

* 1 کیلومتر مربع = 386 / 0 مـیل مربع *

* 1 کیلومتر مربع = 100 هکتار *

* 1 هکتار = 01 / 0 کیلو متر مربع *

* 1 هکتار = 471 / 2 جریب *

* 1 جریب = 405 / 0 هکتار *

* 1 جریب = 740 / 4 یـارد مربع *

تبدیل واحد های حجمـی:

* 1 اینچ مکعب = 387 / 16 سانتیمتر مکعب *

* 1 پنت = 568 / 0 لیتر *

* 1 لیتر = 026 / 61 اینچ مکعب *

* 1 لیتر = 7598 / 1 پاینت *

* 1 لیتر = 264178 / 0 گالن آمریکایی *

* 1 لیتر = 219975 / 0 گالن امپریـال *

* 1 لیتر = 035316 / 0 فوت مکعب *

* 1 لیتر = 00629 / . بشکه آمریکایی *

* 1 متر مکعب = 315 / 35 فوت مکعب *

* 1 متر مکعب = 17 / 264 گالن آمریکایی *

* 1 متر مکعب = 97 / 219 گالن امپریـال *

* 1 متر مکعب = 2898 / 6 بشکه آمریکایی *

* 1 کیلو لیتر = 1000 لیتر *

* 1 کیلو لیتر = 308 /0 یـارد مکعب *

* 1 فوت مکعب = 316 / 28 لیتر *

* 1 فوت مکعب = 4805 / 7 گالن آمریکایی *

* 1 فوت مکعب = 2288 / 6 گالن امپریـال *

* 1 فوت مکعب = 028317 / 0 متر مکعب *

* 1 فوت مکعب = 321 اینچ مکعب *

* 1 گالن آمریکایی = 78533 / 3 لیتر *

* 1 گالن آمریکایی = 82268 / 0 گالن امپریـال *

* 1 گالن آمریکایی = 133681 / 0 فوت مکعب *

* 1 گالن آمریکایی = 0338095 / 0 بشکه آمریکایی *

* 1 گالن آمریکایی = 0037854 / 0 متر مکعب *

* 1 گالن امپریـال = 42 / 277 اینچ مکعب *

* 1 گالن امپریـال = 54592 / 4 لیتر *

* 1 گالن امپریـال = 160544 / 0 فوت مکعب *

* 1 گالن امپریـال = 20094 / 1 گالن آمریکایی *

* 1 گالن امپریـال = 028594 / 0 بشکه آمریکایی *

* 1 گالن امپریـال = 0045461 / 0 متر مکعب *

* 1 بشکه آمریکایی = 9702 اینچ مکعب *

* 1 بشکه آمریکایی = 984 / 158 لیتر *

* 1 بشکه آمریکایی = 44 گالن آمریکایی *

* 1 بشکه آمریکایی = 9726 / 34 گالن امپریـال *

* 1 بشکه آمریکایی = 6146 / 5 فوت مکعب *

* 1 بشکه آمریکایی = 15899 / 0 متر مکعب *

تبدیل واحد های وزنی:

* 1 گرم = 035 / 0 اونس *

* 1 اونس = 35 / 28 گرم *

* 1 پوند = 453592 / 0 کیلو گرم *

* 1 پوند = 592 / 453 گرم *

* 1 کیلو گرم = 20462 / 2 پوند *

* 1 پود روسی = 380 / 16 کیلو گرم *

* 1 کیلو گرم = 061 / 0 پود روسی *

* 1 تن = 1000 کیلو گرم *

* 1 خروار = 300 کیلو گرم *

* 1 خروار = 100 من تبریز *

* 1 خروار = 64000 مثقال *

* 1 ری = 12 کیلو گرم *

* 1 ری = 4 من تبریز *

* 1 ری = 2560 مثقال *

* 1 کیلو گرم = 1000 گرم *

* 1 من تبریز = 3 کیلو گرم *

* 1 من تبریز = 640 مثقال *

* 1 چارک = 10 سیر *

* 1 چارک = 750 گرم *

* 1 چارک = 160 مثقال *

* 1 سیر = 75 گرم *

* 1 سیر = 16 مثقال *

* 1 مثقال = 6875 / 4 گرم *

* 1 مثقال = 24 نخود *

* 1 نخود = 1953 / 0 گرم *

* 1 نخود = 4 گندم *

* 1 گندم = 0488 / 0 گرم *

* 1 تن متریک = 98421 / 0 تن بزرگ *

* 1 تن متریک = 10231 / 1 تن کوچک *

* 1 تن متریک = 6 / 2204 پوند *

* 1 تن بزرگ = 12 / 1 تن کوچک *

* 1 تن بزرگ = 01605 / 1 تن متریک *

* 1 تن کوچک = 892857 / 0 تن بزرگ *

* 1 تن کوچک = 907185 / 0 تن متریک *

* 1 تن کوچک = 2000 پوند *

واحد های نیروی حرارت:

* 1 قوه اسب = 550 فوت پوند درون ثانیـه *

* 1 قوه اسب = 746 / 0 کیلو وات *

* 1 قوه اسب = 014 / 1 اسب بخار *

* 1 اسب بخار = 542 فوت پوند درون ثانیـه *

* 1 اسب بخار = 986 / 0 قوه اسب *

* 1 اسب بخار = 736 / 0 کیلو وات *

* 1 کیلو وات = 1000 وات *

* 1 کیلو وات = 340 / 1 قوه اسب *

* 1 کیلو وات = 359 / 1 اسب بخار *

* 1 کیلو وات = 737 فوت پوند درون ثانیـه *

واحد های انگلیسی:

* 1 واحد حرارتی = 252 کیلو گرم کالری *

* 1 واحد حرارتی = 393 / 0 قوه اسب درون ساعت *

* 1 واحد حرارتی = 293 / 0 کیو وات ساعت *

* 1000 کیلو گرم کالری = 3068 واحد حرارتی *

* 1000 کیلو گرم کالری = 559 / 1 قوه اسب درون ساعت *

* 1000 کیلو گرم کالری = 163 / 1 کیلو وات ساعت *

* کیلو وات ساعت = 3411 واحد حرارتی *

* کیلو وات ساعت = 1340 قوه اسب درون ساعت *

* کیلو وات ساعت = 6 / 859 کیلو گرم کالری *

<><><><><><><><><><><>

اندازه استاندارد کاغذ با واحد مـیلیمتر:

 

A Series B Series

* A0 = 841 @ 1189 * <><><> * B0 = 1000 @ 1414 *

* A1 = 594 @ 841 * <><><> * B1 = 707 @ 1000 *

* A2 = 420 @ 594 * <><><> * B2 = 500 @ 707 *

* A3 = 297 @ 420 * <><><> * B3 = 353 @ 500 *

* A4 = 210 @ 297 * <><><> * B4 = 250 @ 353 *

* A5 = 148 @ 210 * <><><> * B5 = 176 @ 250 *

* A6 = 105 @ 148 * <><><> * B6 = 125 @ 176 *

* A7 = 74 @ 105 * <><><> * B7 = 88 @ 125 *

* A8 = 52 @ 74 * <><><> * B8 = 62 @ 88 *

 

جدول تبدیل واحد ها

* 1 پینت = 568/ 0 لیتر *** 1 سانتیمتر = 0394 / 0 اینچ

*1 لیتر= 219 / 0 گالن *** 1 مـیلیمتر = 039 / 0 اینچ

*1 گالن = 546 / 4 لیتر *** 1 اینچ = 4 / 25 مـیلیمتر

* 1 انس = 350 / 28 گرم *** 1 اینچ = 54 / 2 سانتیمتر

*1 گرم= 035 / 0 انس *** 1سانتیمتر = 393 / 0 اینچ

*1 کیلو گرم = 204 / 2 پوند *** 1 متر = 093 / 0 یـارد

*1 پوند = 453 / 0 کیلو گرم *** 1یـارد = 914 / 0 متر

* 1 پوند = 59 / 453 گرم *** 1 یـارد = 44 / 91 سانتیمتر

* 1 گرم = 00221 / 0 پوند *** 1کیلو متر = 621 / 1 مایل

* 1 گرین = 065 / 0 گرم *** 1 مایل = 609 / 1 کیلومتر

* 1 گرم = 43 / 15 گرین *** 1 مایل = 3 / 1609 متر

* 1 پود روسی = 380 / 16کیلو گرم *** 1 فوت = 305 / 3 متر

* 1 کیلوگرم = 061 / 0 پود روسی *** 1 متر 281 / 3 فوت

* 1 تن = 1000 کیلو گرم *** 1 سانتیمتر مربع = 155 / 0 اینچ

* 1 خروار = 300 کیلو گرم *** 1اینچ مربع = 452 / 6 سانتیمتر

* 1 خروار = 100 من تبریز *** 1متر مربع = 764 / 10 فوت مربع

* 1 ری = 12 کیلو گرم *** 1 متر مربع = 196 / 1 یـارد مربع

* 1 ری = 3 من تبریز *** 1 یـارد مربع = 836 / 0 متر مربع

* 1 ری = 2650 مثقال *** 1هکتار = 471 / 2 اکر

* 1 کیلو گرم = 1000 گرم *** 1 اکر = 404 / 0 هکتار

*1 من تبریز = 3 کیلو گرم *** 1مایل مربع = 590 / 2 کیلو متر

* 1 من تبریز = 640 مثقال *** 1کیلومتر مربع = 386 / 0 مایل

* 1 چارک = 10 سیر *** 1 متر مکعب = 315 / 35 فوت

* 1 چارک = 750 گرم *** 1 فوت مکعب = 0283 / 0 متر مکعب

* 1 چارک = 160 مثقال *** 1 سانتیمتر مکعب = 061 / 0 Cu in

*1 سیر = 75 گرم *** 1 متر مکعب = 308 / 1 یـارد مکعب

* 1 سیر = 16 مثقال *** 1 یـارد مکعب = 764 / 0 متر مکعب

*1 مثقال = 6875 / 4 گرم *** 1جریب = 405 / 0 هکتار

* 1 مثقال = 24 نخود *** 1 هکتار = 471 / 2 جریب

* 1 نخود = 1953 / 0 گرم *** 1 اینچ مکعب = 0164 / 0 لیتر

*1 نخود = 4 گندم *** 1 لیتر = 03 / 61 اینچ مکعب

* 1 گندم = 0488 / 0 گرم *** 1 لیتر = 759 / 1 پینت

<><><><><><><><><>

Heat Flow Rate :

Btu / H @ 0.2931 = Watt

Kcal / H @ 1.163 = Watt

Horsepower (Boiler) @ 9.81 = KW

Horsepower (U.K) @ 0.7457 = KW

Ton, refrig. (12000 Btu / H) @ * 3.517 = KW

Lb / H (Steam at 212 F) @ 0.284 = KW

U (Btu / H.ft.F) @ 5.6783 = U (W/m.K)

Volume :

Gallon (U.S. liquid) @ 3.7854 = Liter

Flow Rate :

Gallon / Min (G.P.M) @ 0.0631 = L / Sec

GPM @ 0.0000631 = M3 / Sec

GPM @ 0.2272 = M3 / H

GPH @ 0.003785 = M3 / H

M3 / H @ 0.2778 = L / Sec

Cu. Ft / Min (CFm) @ 1.698 = M3 / H

CFM @ 0.4719 = L / Sec

Lenght :

Inch @ 25.4 = MM

Ft @ 0.3048 = M

Velocity :

Ft / Min (FPM) @ 0.005008 = M / Sec

Ft / Sec @ 0.3048 = M / Sec

Mass :

Lb (mass) @ 0.4536 = Kg

Force :

Lb (force) @ 4.45 = N

Pressure :

Lb (force) / In (PSI) @ 6.895 = Kpa

PSI @ 0.06895 = Bar

Bar @ 100 = Kpa

Atmosphere @ 101.3 = Kpa

PSI @ 0.703 = M of. water

Ft of water @ 2.989 = Kpa

Inch of water @ 0.2491 = Kpa

* = 3.968 = Btu

<><><><><><><><>

ارزش حرارتی سوخت های مختلف بصورت تقریبی:

شرح * واحد * نفت سفید * نفت گاز * نفت کوره * گاز مایع *

وزن مخصوص * * 7900 / 0 * 839 / 0 * 9040 / 0 * 5605 / 0 *

ارزش حرارتی * kcal/kg * 11000 * 10700 * 10200 * 12000 *

ارزش Gross * kcal/ lit * 8700 * 9000 * 9200 *

ارزش حرارتی ناویژه * kcal/kg * 10300 * 10100 * 9600 *

ارزش حرارتی ویژه * kcal/ lit * 8150 * 8500 * 8700 *

# * Lit * 158 / 1 * 115 / 1 * 087 / 1 *

## * M3 * 864 / 0 * 897 / 0 * 920 / 0 *

### * Lit * 323 / 1 * 271 / 1 * 242 / 1 *

#### * M3 * 775 / 0 * 785 / 0 * 805 / 0 *

*ارزش حرارتی برق * Kcal/Kw * 860 *

*ارزش حرارتی گاز طبیعی * Kcal/M3 * 9000 *

*ارزش حرارتی ویژه گاز طبیعی * Kcal/M3 * 9500 *

#حجم معادل با یک متر مکعب گاز، مقایسه حجم بر اساس بازده حرارتی مساوی فراورده.

#حجم گاز طبیعی معادل با یک لیتر، مقایسه حجم بر اساس بازده حرارتی مساوی فراورده.

# # حجم معادل با یک متر مکعب گاز، مقایسه حجم بر اساس بازده گاز طبیعی و مایع (80 درصد) و نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره (70درصد)، برق (100 درصد).

### حجم گاز طبیعی معادل با یک لیتر، گاز مایع شامل C3 بمقدار 30 درصد، C4 بمقدار 70 درصد.

تبدیل کیلو وات بـه اسب بخار:

* KW <><><> HP ***** KW <><><> HP *

* 0.06 = 1/12 ***** 18.5 = 25 *

* 0.09 = 1/8 ***** 22 = 30 *

* 0.12 = 1/6 ***** 30 = 40 *

* 0.18 = 1/4 ***** 37 = 50 *

* 0.25 = 1/3 ***** 45 = 60 *

* 0.37 = 1/2 ***** 55 = 75 *

* 0.55 = 3/4 ***** 75 = 100 *

* 0.75 = 1 ***** 90 = 125 *

* 1.1 = 1.5 ***** 110 = 150 *

* 1.5 = 2 ***** 132 = 175 *

* 2.2 = 3 ***** 160 = 200 *

* 3 = 4 ***** 200 = 270 *

* 4 = 5.5 ***** 250 = 340 *

* 5.5 = 7.5 ***** 315 = 430 *

* 7.5 = 10 ***** 355 = 480 *

* 11 = 15 ***** 400 = 545 *

* 15 = 20 ***** ** * ** *

اندازه استاندارد کاغذ با واحد مـیلیمتر:

A Series B Series

* A0 = 841 @ 1189 * <><><> * B0 = 1000 @ 1414 *

* A1 = 594 @ 841 * <><><> * B1 = 707 @ 1000 *

* A2 = 420 @ 594 * <><><> * B2 = 500 @ 707 *

* A3 = 297 @ 420 * <><><> * B3 = 353 @ 500 *

* A4 = 210 @ 297 * <><><> * B4 = 250 @ 353 *

* A5 = 148 @ 210 * <><><> * B5 = 176 @ 250 *

* A6 = 105 @ 148 * <><><> * B6 = 125 @ 176 *

* A7 = 74 @ 105 * <><><> * B7 = 88 @ 125 *

* A8 = 52 @ 74 * <><><> * B8 = 62 @ 88 *

یک کیلو وات ساعت چند ژول است تبدیل واحدهای مختلف اندازه گیری بـه یکدیگر - وب سایت شخصی ...
[یک کیلو وات ساعت چند ژول است]

نویسنده و منبع: واحد آموزش | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 07:08:00 +0000یک کیلو وات ساعت چند ژول است

واحدهای اندازه گیری انرژی | باحساب

طبق تعاریف علمـی انرژی توانایی انجام کاراست. یک کیلو وات ساعت چند ژول است اما درحالت کلی انرژی بـه دو نوع انرژی ی و انرژی پتانسیل تقسیم مـیشود و واحدهای اندازه گیری انرژی مختلفی وجود دارد کـه درجای خود بکار مـیروند. یک کیلو وات ساعت چند ژول است جهت تبدیل واحد انرژی آنلاین مـیتوانید ازبخش مربوطه دربالا استفاده نمایید. درادامـه انواع واحدهای انرژی بهمراه ضریب تبدیل آنـها بـه یکدیگر آمده است.

ژول (j)

یکی از واحدهای اندازه گیری انرژی کـه به افتخار جیمزبرس کات ژول فیزیکدان انگلیسی، یک کیلو وات ساعت چند ژول است ژول (j) نامـیده مـیشود و بنا بر تعاریف علمـی یک ژول مساوی کار لازم به منظور جابجا یک جسم بانیروی 1 نیوتون و مسافت 1 متراست. ژول یکای اصلی انرژی درسیستم بین المللی واحدها SI مـیباشد. واحد نیرو دراین حالت نیوتن درنظر گرفته مـیشود.

کالری (calorie)

کالری واحد انرژی مورد استفاده درصنایع غذایی هست ویک کالری مساوی مقدار انرژی حرارتی لازم به منظور بالا بردن درجه حرارت یک گرم آب بـه مـیزان یک درجه سانتیگراد است. کالری انواع مختلفی دارد و برای مثال کالری مورد استفاده درترموشیمـی برابربا 4.184 ژول است.اما کالری مورد استفاده درسیستم بین المللی معادل 4.1868 ژول مـیباشد و در مبدل واحد سایت ازعدد 4.184 استفاده شده است.درصنایع غذایی کالری با واحدهای اندازه گیری بزرگتری بکار مـیرود مانند کیلوکالری وبا C نمایش داده مـیشود.

کیلووات ساعت (Kwh)

کیلووات ساعت (Kwh) ازجمله واحدهای انرژی هست که بطور گسترده درمباحث و صنایع برق بکار مـیرود. کیلووات ساعت (kwh) برابربامقدار انرژی مصرف شده یک دستگاه باتوان 1000 وات هست که درمدت یک ساعت کار مـیکند.هر کیلووات ساعت معادل 3600 ژول و هر وات ساعت 3.6 ژول مـیباشد.

الکترون ولت (eV)

ازآنجا کـه در ابعاد اتم و مولکول مـیزان انرژی بسیـار ناچیزاست لذا نیـازبه واحد انرژی بامقیـاس کوچک درهنگام مطالعه رفتار اتمـها احساس مـیشود.از اینرو الکترون ولت (eV) بعنوان واحد اندازه گیری انرژی درون فیزیک و شیمـی اتمـی بکار مـیرود. گرچه الکترون ولت (eV) واحد رسمـی و ثبت شده اندازه گیری انرژی درون سیستم SI نیست اما درون جهان رایج بوده و مورد استفاده قرار مـیگیرد.یک الکترون ولت معادل مقدار انرژی یک الکترون تحت ولتاژیک ولت است.هر الکترون ولت معادل 1.60217653e−19 ژول مـیباشد.

ارگ (Erg)

ازجمله واحدهای اندازه گیری انرژی مـیتوان بـه ارگ (Erg) اشاره نمود. نام این واحد ازیک کلمـه یونانی بمعنی کار یـا وظیفه گرفته شده است.ارگ از واحدهای انرژی درسیستم CGS مـیباشد وبرابراست باکار انجام شده توسط نیروی یک دین (dyn) درجابجایی بـه اندازه 1 سانتیمتر. هر ارگ (Erg) معادل 10e−7 ژول است.

فوت پوند (Foot-Pound)

واحد اندازه گیری انرژی درون سیستم آمریکایی و امپراطوری فوت پوند (Foot-Pound) بوده و بانماد lbf یـا ft.lbf نمایش داده مـیشود.یک فوت پوند (Foot-Pound) معادل هست باکار انجام شده درجابجایی بـه اندازه 1 فوت (ft) وبا نیروی یک پوند-نیرو (lbf) و هر فوت پوند برابراست با 1.355817 ژول.

واحد انگلیسی حرارت (British thermal unit)

واحد انگلیسی حرارت بانماد BTU نمایش داده مـیشود. این واحد اندازه گیری برابراست بامقدار انرژی لازم جهت افزایش دمای 1 پوند آب بـه مـیزان 1 درجه فارنـهایت. درحال حاضر واحد انگلیسی حرارت کاربرد کمـی داشته و واحد ژول جایگزین آن گردیده و هر BTU برابراست با 1055 ژول.

البته ترکیب واحدهای فوق باپیشوندهای SI مانند کیلو، مگا، گیگا، مـیلی و ... نیز کاربرد فراوان دارد و باتوجه بـه این پیشوندها مـیتوان مقادیر هریک از واحدهای انرژی را مشخص نمود. باتوجه بـه مقادیر فوق به منظور هر واحد و ضرایب تبدیل آنـها مـیتوان هریک از واحدهای اندازه گیری انرژی رابه دیگری تبدیل نمود.

: یک کیلو وات ساعت چند ژول است

یک کیلو وات ساعت چند ژول است واحدهای اندازه گیری انرژی | باحساب
[یک کیلو وات ساعت چند ژول است]

نویسنده و منبع: واحد آموزش | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 21:16:00 +0000