کرایه تاکسی از آزادی تا پرند

کرایه تاکسی از آزادی تا پرند اعمال کرایـه‌های جدید تاکسی سال 95+ جدول کرایـه شـهر تهران | نرخ كرايه تاكسي درون تمامي مسير هاي پايتخت + جدول | خطوط اتوبوس و تاکسی اطراف ایستگاه | خطوط و نرخ کرایـه ها - taxi.tehran.ir | نرخ جدید کرایـه‌های تاکسی اعلام شد /جدول |

کرایه تاکسی از آزادی تا پرند

اعمال کرایـه‌های جدید تاکسی سال 95+ جدول کرایـه شـهر تهران

547 فلکه دوم صادقیـه   خیـابان علی حسینی (لاله)   9500   548 فلکه دوم صادقیـه   مـیدان بهنام 11000   549 فلکه اول شـهران مـیدان ونک 27500 21000 551   مترو صادقیـه   مـیدان شـهر زیبا 17500 13000 552   مترو صادقیـه تقاطع فردوس - بهار جنوبی 14000 11500 553   مترو صادقیـه انتهای جنت آباد ، کرایه تاکسی از آزادی تا پرند تقاطع ایرانپارس 21000 14500 554 فلکه دوم صادقیـه   مـیدان راه آهن 30000   555 مترو صادقیـه شـهرک آپادانا   9500 556   مترو صادقیـه مـید ان پونک - دانشگاه علوم تحقیقات 19000-26000 13000- 19000 557 ابتدای بلوار شقایق انتهای خیـابان شقایق 9500   558 ابتدای خیـابان ابوذر (کاشانی)   انتهای خیـابان ابوذر(رسالت)   7500   559 ابتدای خیـابان شقایق   انتهای خیـابان مـیلاد دوم 7500   561 پایـانـه آزادی مـیدان امام حسین (ع) 27500   562 ابتدای   بلوار شاهین شمالی   انتهای بلوار شاهین شمالی   7500   564 ابتدای جنت آباد جنوبی تقاطع ایرانپارس 14000   565 فاز دو اکباتان مـیدان ونک 30000 21500 567 مـیدان آزادی (ابتدای زیر گذر) مـیدان شمشیری   16000 568 پایـانـه صادقیـه فلکه دوم شـهران 21000   572 پایـانـه جنت آباد   مـیدان ونک 21500   576 شـهرک اکباتان پایـانـه ارم 40000   577 مـیدان پونک   فلکه اول شـهران 14000   579 جنت آباد شمالی ایرانپارس 9500   581 شـهرک اکباتان مـیدان صارمـی 10500   582   خیـابان دانش- پایـانـه آزادی شـهرک آپادانا 9500   583 پایـانـه جنت آباد   مـیدان صنعت 20000   584 پایـانـه جنت آباد پایـانـه سیدخندان 30000   585 فلکه اول شـهران مـیدان ولیعصر (عج)   31000 588 پایـانـه آزادی مترو شادمان 7500   589 پایـانـه آزادی مـیدان امام خمـینی (ره) 30000   591 پایـانـه شـهرزیبا کن 10500   592 پابانـه شـهرزیبا سولقان 21000   593 پایـانـه شـهرزیبا شـهرک بهاران   13000   594 پایـانـه شـهرزیبا فلکه دوم شـهران 11500   598 فلکه دوم صادقیـه سردار جنگل 17500   599 فلکه دوم صادقیـه خیـابان پیـامبر 14000   611 خیـابان حافظ -کریمخان   مـیدان راه آهن   23000   612 مـیدان هفتم تیر مـیدان آرژانتین   13000   613 خیـابان حافظ   مـیدان امام خمـینی (ره) 20000   614 مـیدان فاطمـی   چهارراه گلوبندک 21500 16000 615 مـیدان هفتم تیر مـیدان امام حسین (ع) 14000 10500 616 ASP شـهرک والفجر 10000   617 مـیدان انقلاب اسلامـی بیستم کارگر شمالی 14000 10500 618 مـیدان ولیعصر (عج) مـیدان امام حسین (ع) 20000   619 مـیدان فاطمـی مـیدان ونک 18000   621 خیـابان وصال   خیـابان حجاب   10000   622 مـیدان فردوسی   پل کریمخان -ایرانشـهر 10000   623 تقاطع خیـابان انقلاب اسلامـی نجات الهی   تقاطع خیـابان کریم خان- نجات الهی   10000   624 مـیدان انقلاب اسلامـی مـیدان هفتم تیر 14000 10000 625 مـیدان انقلاب اسلامـی   مـیدان ونک 25000 20000 626 مـیدان انقلاب اسلامـی سه راه گوهردشت   58000 41500 627 مـیدان هفتم تیر   مـیدان آزادی 29000 21000 628 مـیدان انقلاب اسلامـی کرج 56000 39000 629 مـیدان هفتم تیر   مـیدان شـهداء 18500   631 مـیدان انقلاب اسلامـی پایـانـه   آزادی 14000   632 فلکه دوم صادقیـه مـیدان انقلاب اسلامـی 21000 15000 633 تقاطع طالقانی-ولیعصر(عج) زیر پل چوبی 13000 9500 634 چهارراه ولیعصر (عج) مـیدان آزادی 20000   635 دوراهی یوسف آباد   مـیدان ونک 16000 11000 636 مـیدان آرژانتین تقاطع آفریقا - مدرس 16000   637 مـیدان هفتم تیر   مـیدان خراسان   21000   638 خیـابان فاطمـی   خیـابان جمال زاده   14000   639 مـیدان ولیعصر(عج) چهارراه اشراق 37500   641 مـیدان هفتم تیر فلکه دوم صادقیـه   29000 21000 642 مـیدان ونک چهارراه ولیعصر(عج)- مـیدان ولیعصر(عج) 24000-27000   643 مـیدان فاطمـی   مـیدان هفتم تیر 13000   644 مـیدان هفتم تیر   بلوار کشاورز 13000   645 مـیدان آرژانتین مـیدان امام خمـینی (ره) 24000 17000 646 تقاطع خیـابان ولی عصر (عج )-مدرس     مـیدان هفتم تیر 25000   647 مـیدان ونک مـیدان آرژانتین 13000   648 پایـانـه ارم مـیدان انقلاب اسلامـی 35000 25500 649 مـیدان پونک مـیدان ولیعصر(عج) 31000 23000 651 فلکه دوم صادقیـه مـیدان ولیعصر (عج) 27500 21000 652 ابتدای خیـابان الوند انتهای خیـابان الوند 9500   711 پایـانـه سید خندان هروی 16000 11000 712 پایـانـه سیدخندان مـیدان انقلاب اسلامـی 24000 17000 713 پایـانـه سیدخندان   چهارراه اشراق 21000 15000 714 پایـانـه سیدخندان   مـیدان رسالت 13000 9000 715 پایـانـه سیدخندان   خیـابان بهار   17500 12500 717 پل سیدخندان   مـیدان امام حسین (ع)   17500   718 پایـانـه سیدخندان مـیدان نامجو 14500 10000 719 مـیدان سپاه استاد حسن بنا ( مجیدیـه ) 14000   721 پایـانـه سیدخندان مـیدان ولیعصر(عج)   21000 15000 723 مـیدان سپاه سه راه معلم   10500   724 پایـانـه سیدخندان   بیمارستان امام خمـینی (ره) 24000 17000 725 پایـانـه سیدخندان   چهارراه نظام آباد 14000 10000 726 مـیدان نامجو مـیدان هفتم تیر 21000   727 پایـانـه سید خندان پایـانـه مغان 14000 10000 728 پایـانـه روشندلان مـیدان قدس 31000   731 پایـانـه سید خندان پایـانـه نوبنیـاد 22000 16000 732 پایـانـه سیدخندان   مترو مصلی     11000 733 پایـانـه سیدخندان   مـیدان هفتم تیر   17500 12500 734 ابتدای بهار شیراز انتهای بهار شیراز 10500   735 مترو مصلی   مـیدان ملت     18000 736 پایـانـه سیدخندان   فلکه چهارم تهرانپارس 24000 17000 737 ابتدای خیـابان معلم چهارراه نظام آباد 14000   738 استاد حسن بنا جنوبی چهارراه نظام آباد 13000   739 پایـانـه روشندلان پایـانـه مغان 27500 20000 741 ابتدای خیـابان معلم مـیدان رسالت 16000   742 خیـابان زیتون مـیدان هفتم تیر 14000   743 چهارراه نظام آباد مـیدان نامجو 10000   744 ابتدای نامجو مـیدان نامجو 10500   746 مـیدان نامجو مـیدان امام حسین (ع) 13000   811 مـیدان نبوت   ابتدای خیـابان مطهری 21000   812 چهارراه تهرانپارس   حکیمـیه - سرخه حصار 17500   813 فلکه اول تهرانپارس   مـیدان نبوت   14000   814 چهارراه   گلستان پایـانـه شقایق   10500   815 چهارراه تهرانپارس   مـیدان آزادی 50000   816 مـیدان نبوت پایـانـه سیدخندان   16000   817 مترو تهرانپارس   چهارراه تهرانپارس   10500   818 چهارراه تهرانپارس     پایـانـه سیدخندان 22000   819 فلکه اول تهرانپارس   مـیدان کلاهدوز 17500   821 مـیدان رسالت چهار راه تهرانپارس 16000   822 مـیدان رسالت   گلستان نارمک 10000   823 مـیدان رسالت مـیدان امام حسین (ع) 17500   824 مـیدان رسالت مـیدان بهارستان 23000   825 مـیدان رسالت   پایـانـه شقایق   13000   . کرایه تاکسی از آزادی تا پرند . کرایه تاکسی از آزادی تا پرند : کرایه تاکسی از آزادی تا پرند
[کرایه تاکسی از آزادی تا پرند]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 21:24:00 +0000کرایه تاکسی از آزادی تا پرند

نرخ كرايه تاكسي درون تمامي مسير هاي پايتخت + جدول

مبدأ

مقصد

تاکسی سواری

تاکسی ون

ميدان تجريش

ميدان دربند

5250

3750

ميدان تجريش

ميدان انقلاب اسلامي

15000

11000

ميدان هفتم تير

ميدان نوبنياد

12000

9000

ميدان قدس

پيچ شميران

13750

10000

ميدان تجريش

انتهاي خیـابان ولنجك

7250

5750

ميدان تجريش

مـیدان  چيذر

6000

5000

پمپ بنزين ولنجک

ولنجک

6500

5000

ميدان تجريش

ميدان آزادي

16250

11500

ميدان قدس

امامزاده قاسم -خیـابان مژده

6000

4500

تقاطع مدرس - چمران

محله کوهسار - درکه

10750

 

ميدان تجريش

کرج

26000

19000

پایـانـه شـهرداری

دارآباد

8500

7000

پل سيدخندان

ميدان قدس

12000

8500

پمپ بنزين ولنجک

دانشگاه شـهيد بهشتي

5250

4000

ميدان قدس

ميدان امام خميني

16250

11500

ميدان تجريش

ميدان وليعصر

13750

10000

بلواراوشان

شـهرک البرز

3500

 

موزه دارآّباد

خیـابان نارنجستان يکم

4750

3500

پارک جمشيديه

ابتداي خیـابان باهنر

4250

3000

ميدان تجريش

پل نصر

11500

8000

چهارراه مـینی سیتی

کوي لاله

5250

4000

نارنجستان یکم

خیـابان نياوران

6000

4500

خیـابان سهيل

خیـابان مـهر هشتم

4250

3000

ميدان قدس

ميدان هفتم تير

11000

8000

ميدان نوبنیـاد

مترو قیطریـه

7500

 

ميدان تجريش

انتهاي خیـابان آبک

6500

4500

ميدان تجريش

فلکه دوم صادقيه

13750

10000

ميدان تجريش

مـیدان صنعت

11500

8500

ميدان قدس

ميدان نوبنياد

7750

5500

ميدان قدس

ميدان رسالت

13750

10000

ميدان قدس

چهارراه ميني سيتي

9500

6750

ميدان نوبنياد

بومـهن -رودهن

26000

20000

بلوار اوشان

دانشگاه پیـام نور واحد شمـیرانات

5500

4000

مـیدان نوبنیـاد

خیـابان صنایع

5500

 

ميني سيتي

شـهرك نفت - شـهرک صدف

5000-5500

 

چهارراه ميني سيتي

شـهرک قائم

7000

5000

چهارراه ميني سيتي

ميدان رسالت

9500

6750

چهارراه ميني سيتي

ميدان نوبنياد

5250

4000

سوهانک

چهارراه ميني سيتي

5250

 

بلواراوشان

شـهرک خلبانان

5500

 

35 متری قیطریـه

ميدان امام خميني

15000

 

ازگل

ميدان تجريش

9500

 

شـهرک شـهید محلاتي

پایـانـه شـهید محلاتی

5000

 

ميدان قدس

خیـابان جماران - پارک جمشيديه

7000-8000

 

ابتداي خیـابان صبوري

انتهاي خیـابان صبوري

4000

 

تقاطع مدرس - چمران

دانشگاه شـهيد بهشتي

5250

4000

ميدان تجريش

کوي الهيه

6000

 

ميدان قدس

فلکه دوم تهرانپارس

16250

11500

مترو قیطریـه

بلوار اندرزگو-چیذر

8000

6000

پل مديريت

فرحزاد

6000

 

پل مديريت

سعادت آباد (مـیدان کاج)

5250

 

مترو شريف

ميدان صنعت

8500

6000

خیـابان زنجان ( ستارخان )

خیـابان دريان نو

4000

 

ميدان صنعت

ميدان امام خميني

15000

10500

شـهرك قدس

خیـابان قائم مقام فراهاني

10500

7500

ابتداي خیـابان طاهر خاني

انتهاي خیـابان طاهرخاني

3500

 

ابتداي خیـابان ارغوان

انتهاي خیـابان ارغوان

3500

 

ابتداي کوي نصر

انتهاي کوي نصر

3500

 

خیـابان ايران زمين

شـهرک سينا

4750

 

خیـابان شادمان  - ستارخان

خیـابان بهبودي - آزادي

3500

 

پل ستارخان

فاز چهارم مـهرشـهر

20500

 

پل نصر

خیـابان پاتريس - ستارخان

4000

 

پل نصر

فلکه دوم صادقيه

7000

 

پل نصر

شـهرک ژاندارمري

6000

 

ميدان شـهرک قدس

پل نصر

6000

 

خيابان حبيب الهي

خیـابان دريان نو

4750

 

فلکه دوم صادقيه

ابتدای خیـابان مطهري

10000

7000

ميدان شـهرک قدس

سه راه ضرابخانـه

10000

7000

پل سيدخندان

ميدان پونک

13000

9000

پل سيدخندان

ميدان شـهرک قدس

11000

8000

پل سيدخندان

فلکه دوم صادقيه

13000

9000

چهارديواري

فرحزاد

4250

 

بلوار مرزداران

شـهرک پاس

4750

 

ميدان انقلاب اسلامي

ميدان شـهرک قدس

10500

7500

فلکه دوم صادقيه

ميدان شـهرک قدس

7750

 

ميدان ونک

فلکه دوم صادقيه

11000

8000

ميدان تجريش

ميدان پونک

13500

9500

ميدان توحيد

فلکه دوم صادقيه

6000

 

ميدان شـهرک قدس

پل ستارخان

6500

 

ميدان کاج

شـهرک بوعلي

4250

 

ميدان شـهرک قدس

ميدان پونک

7500

 

ميدان شـهرک قدس

مـیدان پونک باختري

4750

 

ميدان شـهرک قدس

سعادت آباد

6000

 

ميدان شـهرک قدس

فاز ششم شـهرک

4750

 

ميدان شـهرک قدس

شـهرک مخابرات

6000

5000

ميدان شـهرک قدس

فرحزاد

6000

 

ميدان فاطمي

ميدان شـهرک قدس

8500

6500

ميدان فاطمي

شـهرک ژاندارمري

8500

 

ميدان فاطمي

کوي نصر

7500

 

ميدان کاج

انتهای کوهستان

5500

 

ميدان ونک

پل نصر

7500

5500

ميدان ونک

سعادت آباد

9000

6500

ميدان ونک

ميدان پونک

10000

7000

ميدان ونک

ميدان شـهرک قدس

7750

5500

ميدان کاج

شـهرک مخابرات

5250

 

ميدان انقلاب اسلامي

سعادت اباد

12000

 

ميدان انقلاب اسلامي

فلکه دوم صادقيه

9000

6500

ميدان انقلاب اسلامي

کوي نصر

7750

5500

ميدان کاج

شـهرک آزادگان

4500

 

فلکه دوم صادقيه

خیـابان پيامبر

6000

4500

متروطرشت

خیـابان ستارخان- خسرو

3500

 

اول يادگار امام(ره)

فرحزاد-ايثار

8500

 

فلکه دوم صادقیـه

سردار جنگل

7500

 

خيابان سازمان آب

شـهرک ژاندارمري (مخابرات)

5250

 

شـهرک آتی ساز

پل مدیریت

5000

 

ميدان صنعت

شـهرک آتي ساز

6000

 

پايانـه آزادي

ميدان شـهرک قدس

9000

6500

سه راه ضرابخانـه

پايانـه آزادي

13500

9500

پل سيدخندان

پايانـه آزادي

13500

9500

ميدان نوبنياد

پايانـه آزادي

15500

11000

پايانـه  آزادي

ميني سيتي

16000

11500

ميدان صنعت

شـهرک تأمين اجتماعي

7500

 

ميدان صنعت

شـهرک پاسارگاد

5000

 

شـهرک آتی ساز

مـیدان کاج

6500

 

خیـابان ستارخان

ميدان رسالت

11000

 

ميدان کاج

چهارراه  پارک وي

7000

 

پل مديريت

ميدان ونک

7500

 

پل ستارخان

ميدان ونک

7750

 

پل مديريت

ميدان انقلاب اسلامي

10000

 

پايانـه آزادي

ميدان ونك

12000

8500

ميدان پونک

ميدان وليعصر

14000

10000

ميدان فاطمي

فلکه دوم صادقيه

9500

 

ميدان کاج

انتهاي خیـابان 24متري

4000

 

پل گيشا

پايانـه آزادي

7500

 

پايانـه آزادي

بيمارستان ميلاد

9000

6500

پايانـه آزادي

شـهرک آزمايش

7500

 

پايانـه آزادي

ميدا ن فاطمي

10000

7000

فلکه دوم صادقيه

سه راه ضرابخانـه

13000

 

ده ونك

ميدان ونك

4750

3500

ابتداي خیـابان ميرداماد

انتهاي خیـابان ميرداماد

4750

3500

چهارراه پاسداران

مترو قلهک

5250

4000

ميدان قدس

چهارراه پاسداران

7750

 

ميدان ونک

ميدان توحيد

9000

6500

پل سید خندان

چهارراه پاسداران

6000

 

پيچ شميران

چهارراه پاسداران

12000

8500

ميدان امام خمينی

چهارراه پاسداران

15000

11000

تقاطع خیـابان ظفر- شريعتي

تقاطع خیـابان ظفر- مدرس

4000

 

چهارراه وليعصر

ميدان ونك

10000-11000

 

پل سيدخندان

ميدان نوبنياد

10000

 

پل سيدخندان

ميدان ونک

7000

5000

تقاطع خيابان ولي عصر-مدرس

ميدان هفتم تير

9500

 

ميدان آرژانتين

انتهاي خیـابان آفريقا

7000

5000

ميدان ونک

چهار راه پاسداران

10000

7000

ميدان ونک

دوراهي يوسف آباد

6000

4500

ميدان ونک

ميدان آرژانتين

4750

 

ميدان ونک

ميدان تجريش

10000

7000

پایـانـه ونک

ميدان جمـهوري اسلامي

10000

7000

ميدان ونک

ميدان رسالت

9500

6750

ميدان ونک

خیـابان شريعتي،ميرداماد

7250

 

ميدان ونک

مترو حقاني

5250

4000

پایـانـه ونك

پایـانـه كرج

24000

17000

ميدان ونک

سه راه گوهردشت

26000

19000

ميدان ونک

فازچهارم مـهرشـهر

26000

19000

چهارراه ميني سيتي

مترو حقاني

11000

8000

ميدان مادر

پل سيدخندان

5000

 

تقاطع ولي عصر -چمران

مـیدان نوبنياد

8500

6000

شريعتي - دولت

ميدان امام خمينی

12750

 

ميدان هروي

ميدان ونک

9500

7000

خيابان عربعلي

ميدان ونک

7250

 

تقاطع خیـابان سمنگان - رسالت

تقاطع خیـابان وليعصر - مدرس

10250

8000

مـیدان ونک

پایـانـه دستواره

13000

9000

ميدان ونک

انتهای خیـابان آفریقا

7000

5000

مـیدان رسالت

پاسداران

8500

6500

مـیدان رسالت

شمـیران نو

4750

 

فلکه سوم تهرانپارس

شـهرک طالقانی

4250

 

چهارراه اشراق

دادسرای رسالت

4750

 

مـیدان رسالت

اوقاف

4750

 

مـیدان رسالت

مـیدان نوبنیـاد

8500

 

ابتدای شـهید کرد

مـیدان ملت

400

 

چهارراه اشراق

مـیدان ونک

15000

10500

مـیدان رسالت

شمس آباد

7000

5000

مترو فرهنگسرای اشراق

مـیدان رهبر

6000

 

مترو فرهنگسرای اشراق

شـهرک شـهید بهشتی

7000

 

مترو فرهنگسرای اشراق

حکیمـیه

8500

 

پل سید خندان

هروی

7000

 

شانزده متری دوم

مـیدان ملت

4500

 

چهارراه اشراق

حکیمـیه

8500

 

خیـابان فرجام-ابتداي خیـابان سراج

انتهای خیـابان سراج

3500

 

پل سیدخندان

بنی هاشم

4750

 

پمپ بنزین حکیمـیه

کوی دانشگاه امام حسین

4000

 

چهارراه اشراق

دانشگاه آزاد

5250

 

چهارراه اشراق

دانشگاه امام حسین

7000

 

چهارراه اشراق

مـیدان آزادی

21000

 

چهارراه اشراق

مـیدان رسالت

5250

 

چهارراه اشراق

مـیدان رهبر

5250

 

چهارراه اشراق

بوستان 12

5500

 

مـیدان رسالت

آزادی

17500

12500

مـیدان هروی

بوستان دوم پاسداران

5500

 

مـیدان رسالت

مـیدان صنعت

13750

10000

مـیدان رسالت

فلکه دوم صادقیـه

16000

11000

مـیدان رسالت

کوهک

3500

3000

لویزان

چهارراه پاسداران

5250

 

شـهید عراقی

پل سیدخندان

4750

 

مـیدان رسالت

مـیدان پونک

16000

11000

مـیدان رسالت

قنات کوثر

6000

 

سه راه استخر

مـیدان نوبنیـاد

9500

 

مـیدان نوبنیـاد

حکیمـیه

12000

 

مـیدان نوبنیـاد

رهبر

11000

 

مـیدان رسالت

مـیدان آرژانتین

7750

5500

مـیدان رسالت

مـیدان ولیعصر (عج)

1200

8500

مترو دردشت

فلکه چهارم تهرانپارس

6500

5000

مترو دردشت

شـهرک امـید

6000

5000

مترو دردشت

تقاطع سراج دلاوران

4750

 

مترو دردشت

شـهرک فرهنگیـان

7750

 

شـهرک امـید

مـیدان نوبنیـاد

7250

5500

مترو دردشت

رودهن

 

20000

چهارراه اشراق

مـیدان امام خمـینی(ره)

15750

 

مترو دردشت

انتهای سراج

5500

 

استاد حسن بنا

مـیدان امام خمـینی (ره)

12500

 

مـیدان رسالت

شیـان - لویزان

7750

 

مـیدان رهبر

فلکه چهارم تهرانپارس

5250

 

ميدان پونک

35متري گلستان

4750

 

پايانـه آزادي

کرج

20500

 

سه راه ضرابخانـه

پایـانـه جنت آباد

13000

 

ميدان وليعصر(عج)

فلكه دوم صادقيه

12000

8500

فلكه دوم صادقيه

چهارراه گلوبندك

13250

9500

پايانـه آزادي

فرديس

21750

15000

پايانـه آزادي

امام زاده داود (ع )

38500

 

پايانـه آزادي

شـهرک گلستان

 

17000

فلکه دوم صادقيه

جنت آباد تقاطع ایرانپارس

9000

 

مترو صادقیـه

فلکه دوم شـهران

10000

 

فلکه دوم صادقيه

بهار-تقاطع بلوار فردوس

6000

4500

فلکه دوم صادقيه

ميدان شـهرزيبا

7750

 

فلکه اول شـهران

نیـایش ،تقاطع ولیعصر (عج)

10750

7750

مترو صادقیـه

فردوس تقاطع ابراهیمـی

4000

 

پايانـه آزادي

گوهردشت

23000

 

پايانـه آزادي

ترمينال جنوب

18000

 

جنت آباد ، کرایه تاکسی از آزادی تا پرند تقاطع ایرانپارس

پایـانـه شـهید نظری

11000

 

مـیدان شـهر زيبا

پایـانـه شـهید نظری

11000

 

پايانـه آزادي

شـهرک اکباتان

6000

 

ابتدای خیـابان  اقبالپور

انتهای خیـابان اقبالپور

3500

 

ابتداي خیـابان بهنام

انتهاي خیـابان بهنام

3000

 

پايانـه آزادي

فازچهارم مـهرشـهر

21750

 

ابتداي خیـابان نفت

انتهاي خیـابان نفت (برج سبلان)

4250

 

فلکه دوم صادقيه

مـیدان جمـهوری اسلامـی

9000

 

پایـانـه شقایق

فلکه دوم شـهران

 

5500

ایستگاه شيشـه مينا

مـیدان شـهرزيبا

7000

 

ابتدای خیـابان ناطق نوری

انتهای خیـابان مـهستان

3500

 

ابتداي خیـابان معين

انتهای خیـابان معين

3500

 

فلکه دوم صادقيه

خیـابان علی حسینی (لاله)

4000

 

فلکه دوم صادقيه

مـیدان بهنام

4750

 

فلکه اول شـهران

ميدان ونک

12000

9000

ايستگاه مترو صادقيه

مـیدان شـهر زيبا

7750

5500

ايستگاه مترو صادقيه

بهار تقاطع بلوار فردوس

6000

5000

ايستگاه مترو صادقيه

انتهاي جنت آباد ، تقاطع ایرانپارس

9000

6750

فلکه دوم صادقيه

مـیدان راه آهن

13250

 

مترو صادقيه

خیـابان آپادانا

4000

3500

ايستگاه مترو صادقيه

ميد ان پونک-دانشگاه علوم تحقیقات

7500-11000

6000-8000

ابتدای بلوار شقایق

انتهای خیـابان شقایق

4000

 

ابتداي خیـابان ابوذر (کاشاني)

انتهاي خیـابان ابوذر(رسالت)

3500

 

ابتداي خیـابان شقايق

انتهاي خيابان ميلاد دوم

3500

 

پایـانـه آزادی

ميدان امام حسين (ع)

12000

 

ابتداي  بلوار شاهين شمالي

انتهاي بلوار شاهين شمالي

3500

 

تقاطع ايرانپارس

جنت آباد جنوبی

6000

 

ميدان ونك

فاز دو اكباتان

13000

9000

پایـانـه شقایق

جنت آباد شمالی

 

6000

پایـانـه شقایق

کن

 

6000

فلکه دوم شـهران

فلکه دوم صادقيه

9000

 

ابتداي بلوار سردارجنگل (همت )

انتهاي بلوار سردارجنگل

3500

 

پایـانـه شقایق

شاهین شمالی

 

5000

پايانـه جنت آباد

ميدان ونک

9500

 

جنت آباد (تقاطع همت)

فلکه اول شـهران

4500

 

پایـانـه شقایق

سردار جنگل

 

6000

شـهرک اکباتان

ميدان تجريش

15750

 

فلکه اول شـهران

مـیدان پونک

6000

 

ابتدای جنت آباد شمالی

ایرانپارس

4000

 

ميدان صارمـی

شـهرک اکباتان

4500

 

خيابان دانش- پايانـه آزادی

شـهرک آپادانا

4000

 

ميدان صنعت

پایـانـه جنت آباد

8500

 

پایـانـه جنت آباد

پل سیدخندان

13000

9000

پایـانـه جنت آباد

ميدان وليعصر (عج)

15000

10000

فلکه اول شـهران

مـیدان ولیعصر (عج)

 

12000

مترو شادمان

پايانـه آزادي

3500

 

ترمينال غرب

ميدان امام خميني (ره)

13000

 

ميدان شـهرزيبا

کن

4500

 

ميدان شـهر زيبا

سولقان

9000

 

مـیدان شـهرزيبا

شـهرک بهاران

5500

 

مـیدان شـهرزيبا

فلکه دوم شـهران

5000

 

پايانـه شيخ فصل الله

پایـانـه شـهید سلطانی - کرج

20000

 

انتهای خیـابان مـهستان(باغ فيض)

مترو صادقيه

7000

 

خیـابان حافظ

ميدان راه آهن

10000

 

ميدان هفتم تير

ميدان آرژانتين

5250

 

خیـابان حافظ

ميدان امام خميني (ره)

8500

 

ميدان فاطمي

چهارراه گلوبندك

9500

7000

ميدان هفتم تير

ميدان امام حسين (ع)

6000

 

شـهرك والفجر

مقابلASP

4250

 

ميدان انقلاب اسلامي

انرژي اتمي(شـهرك) والفجر

6000

4500

ميدان وليعصر(عج)

ميدان امام حسين (ع)

8500

 

ميدان فاطمي

ميدان ونك

8000

5500

خیـابان وصال

خیـابان حجاب

4250

 

ميدان فردوسي

پل کريمخان -ايرانشـهر

4250

 

تقاطع خيابان انقلاب -نجات الهي

تقاطع خيابان كريم خان-نجات الهي

4250

 

ميدان انقلاب اسلامي

ميدان هفتم تير

6000

 

ميدان انقلاب اسلامي

ميدان ونك

11500

 

ميدان انقلاب اسلامي

سه راه گوهردشت

26000

19000

ميدان هفتم تير

پايانـه  آزادي

12500

9000

ميدان انقلاب اسلامي

كرج

24250

17000

ميدان هفتم تير

ميدان شـهداء

8500

 

ميدان انقلاب اسلامي

پايانـه  آزادي

6000

 

ابتداي حافظ-کريم خان

خیـابان جمـهوري زير پل حافظ

4750

 

تقاطع طالقاني-وليعصر(عج)

زير پل چوبي

5250

 

چهارراه وليعصر (عج)

ميدان آزادي

8500

 

ميدان هفتم تير

ميدان خراسان

9000

 

خيابان فاطمي

خيابان جمال زاده

6000

 

ميدان وليعصر(عج)

فلکه دوم تهرانپارس

16250

 

ميدان هفتم تير

فلکه دوم صادقيه

12500

8500

ميدان انقلاب اسلامي

چهار راه تهرانپارس

13250

 

ميدان فاطمي

ميدان هفتم تير

5250

 

ميدان هفتم تير

بلوار کشاورز

5250

 

ميدان آرژانتين

ميدان امام خمينی (ره)

10750

 

لويزان

پل سيدخندان

9000

 

پل سيدخندان

ميدان انقلاب اسلامي

10750

 

چهارراه اشراق

پل سيدخندان

9000

 

ميدان رسالت

پل سيدخندان

5250

 

خيابان بهار

پل سيدخندان

7750

 

چهارراه قدوسي

تقاطع مطهري-وليعصر

5250

 

پل سيدخندان

ميدان امام حسين (ع)

7750

 

ميدان نامجو

پل سيدخندان

6000

 

مجيديه

ميدان سپاه

6000

 

ميدان وليعصر(عج)

پل سيدخندان

9000

 

سه راه معلم

ميدان سپاه

4750

 

پل سيدخندان

بيمارستان امام خميني (ره)

10000

 

چهار راه نظام آباد

پل سيدخندان

6000

 

مـیدان نامجو

مـیدان هفت تیر

9000

 

چهارراه نظام آباد

تقاطع مطهري-وليعصر(عج)

6000

 

پل سيد خندان

مترو مصلي

 

5000

مترو هفت تیر

پل سید خندان

8000

 

ابتدای خیـابان بهار شیراز

انتهای خیـابان بهار شیراز

4500

 

مترو مصلي

ميدان  ملت

 

7500

فلکه چهارم تهرانپارس

پل سيدخندان

10750

 

سه راه معلم

خیـابان قاسم آباد تهران نو

6000

 

چهارراه نظام آباد

مـیدان نامجو

4000

 

مـیدان نامجو

ابتدای خیـابان زیبا

4500

 

ميدان امام حسين (ع)

ميدان نامجو

5250

 

ابتداي خيابان مطهري

ميدان نبوت

9000

 

چهارراه تهرانپارس

حکيميه

7750

 

فلکه اول تهرانپارس

ميدان نبوت

6000

 

سه راه گلستان

پارک شقايق

4500

 

چهارراه تهرانپارس

ميدان آزادي

22000

 

ميدان نبوت

پل سيدخندان

7000

 

چهارراه تهرانپارس

پل سيدخندان

9500

 

فلکه اول تهرانپارس

ميدان کلاهدوز

7500

 

ميدان رسالت

چهار راه تهرانپارس

7250

 

ميدان رسالت

گلستان نارمک

4250

 

ميدان رسالت

ميدان امام حسين (ع)

7750

 

ميدان رسالت

ميدان بهارستان

10000

 

ميدان رسالت

پایـانـه شقايق

5250

 

فلكه دوم تهرانپارس

ميدان امام حسين (ع)

9000

 

پل تهران نو

چهارراه قدوسي

7000

 

چهار راه خاقاني

ميدان امام خمينی (ره)

10750

 

فلکه اول تهرانپارس

سه راه استخر

6000

 

ميدان رسالت

ميدان انقلاب اسلامـی

 

8500

مترو فدک

دانشگاه شـهيدرجائي

 

5500

چهارراه تهرانپارس

فلکه چهارم تهرانپارس

5250

 

مـیدان قنات کوثر

پایـانـه خاقاني

6500

 

چهار راه تهرانپارس

مترو دردشت

4750

 

سازمان آب حکيميه

چهار راه تهرانپارس

8000

 

ميدان شقايق

مترو دردشت

3500

 

خيابان رشيد

ميدان رهبر

9000

 

باشگاه رسالت

چهارراه قدوسي

5250

 

باشگاه رسالت

سه راه معلم

5250

 

مترو گلبرگ

پایـانـه محلاتی-دانشگاه پیـام نور

10000

8000-12000

خیـابان اثنی عشری

خیـابان همایون

3500

 

ابتدای وحیدیـه

ابتدای خیـابان بخت آزاد

3500

 

ابتداي خیـابان استاد معين

انتهاي خیـابان 21متري جي

3500

 

چهارراه لشگر

خیـابان سي متري جي

5250

 

ميدان شمشيري

فلكه دوم صادقيه

9000

 

ميدان شمشيري

کرج

23000

 

ميدان شمشيري

ترمينال جنوب

12000

 

ابتداي خيابان هاشمي

انتهاي خيابان هاشمي

5250

 

ميدان شمشيري

پايانـه آزادي

5250

 

ابتدای خیـابان شـهيدان

ميدان هاشمي

3500

 

مـیدان شمشیری

شـهر قدس

13750

 

ابتدای خیـابان توکلی

مـیدان آزادی

6000

 

خيابان استاد معين

بلوار سی متری جی

5250

 

ميدان شمشيري

ميدان شاداباد

7750

 

ميدان شمشيري

ابتداي خليج فارس

9000

 

ميدان شمشيري

تهرانسر(شـهرک دريا)

11000

 

ميدان شمشيري

شـهرک حسيني فردوس

4750

 

خیـابان کميل

خیـابان قصرالدشت

3500

 

ميدان جمـهوري اسلامي

خیـابان رضايي

5000

 

ميدان جمـهوري اسلامي

خیـابان قصرالدشت

4750

 

پايانـه  آزادي

خیـابان مالک اشتر

5250

 

مترو نواب

بوستان بزرگ ولایت

5500

 

ميدان هاشمي

مترو نواب

5000

 

پل امامزاده معصوم

ميدان توحيد

6500

 

خیـابان قصرالدشت

ميدان توحيد

6000

 

ميدان حر

انتهاي خيابان امام خميني

4750

 

خیـابان شادمان

ميدان شمشيري

7500

 

ابتداي خیـابان جيحون

ميدان شمشيري

5250

 

ابتداي خیـابان جيحون

ابتداي خیـابان کارون

3500

 

خیـابان قصرالدشت

ابتداي خیـابان رودکي

3500

 

مترو نواب

مـیدان راه آهن

 

4000

ابتداي خیـابان جيحون

مـیدان شمشیری

 

4500

ميدان انقلاب اسلامي

ميدان امام حسين (ع)

7250

5500

ميدان راه آهن

شـهرک شکوفه

7250

 

ميدان انقلاب اسلامي

ترمينال جنوب

10750

 

ميدان انقلاب اسلامي

مـیدان شمشيري

9500

 

ميدان انقلاب اسلامي

ميدان راه آهن

7000

 

ميدان جمـهوري اسلامي

ميدان بهارستان

7500

5500

ميدان انقلاب اسلامي

ميدان امام خميني

6000

 

ميدان قزوين

ميدان وحدت اسلامي

4250

 

مـیدان انقلاب اسلامـی

نازی آباد

12000

 

ميدان انقلاب اسلامـی

مترو حر

4250

 

ميدان انقلاب اسلامـی

چهار راه گلوبندک

8000

 

ميدان انقلاب اسلامي

ميدان جمـهوري اسلامي

3500

 

مـیدان انقلاب اسلامـی

سه راه طالقانی

6250

 

ميدان راه آهن

ميدان ونک

15000

 

ميدان انقلاب اسلامي

ميدان هاشمي

6000

 

ميدان راه آهن

پايانـه آزادي

13000

 

ميدان قزوين

ميدان شمشيري

5250

 

ميدان راه آهن

ميدان شمشيري

6000

 

ميدان راه آهن

خاني آباد

7250

 

مترو حر

ابتدای خیـابان مخصوص

5500

 

سه راه جمـهوری

چهار راه گلوبندک

6000

 

ميدان قزوين

ميدان ابوذر

5250

 

ميدان امام خميني (ره)

ميدان شوش

6000

 

ميدان امام خميني (ره)

ميدان راه آهن

6000

 

ميدان رازي

ميدان خراسان

7250

 

ميدان امام خميني (ره)

ميدان خراسان

6000

 

ميدان امام خميني (ره)

پل سيدخندان

11500

 

چهار راه لشگر

چهارراه گلوبندك

4750

4000

ميدان رازي

خیـابان مولوي

5000

 

ميدان امام خميني (ره)

ميدان ونك

13750

 

خیـابان مولوي

ميدان شوش

4000

 

ميدان شوش

ميدان امام حسين (ع)

7750

 

ميدان بهارستان

ميدان شوش

5250

 

ميدان شمشيري

خيابان  قيام

11500

 

ميدان سپاه

ميدان شوش

7750

 

ميدان نامجو

ميدان بهارستان

6000

 

چهار راه استانبول

خیـابان ناصرخسرو

4750

 

ميدان شوش

پل سيدخندان

12000

 

ميدان شوش

پايانـه آزادي

15750

 

ميدان امام خميني (ره)

پايانـه  آزادي

11500

8500

ميدان امام حسين (ع)

پایـانـه امام خمـینی (ره)

6000

 

خیـابان مولوي

ميدان امام حسين (ع)

7750

 

ميدان امام خميني (ره)

ميدان شمشيري

10750

7750

ابتداي خیـابان پامنار

ميدان امام خميني(ره)

 

3000

چهارراه گلوبندک

ميدان رازي

6000

 

خیـابان ناصر خسرو

سه راه افسريه

 

6000

ميدان امام حسين (ع)

ميدان کلاهدوز

7750

 

چهارراه خاقاني

ميدان کلاهدوز

4750

 

چهارراه تهرانپارس

رودهن

21750

15500

چهارراه تهرانپارس

دماوند-گيلاوند

28000

20000

ميدان بهارستان

ميدان کلاهدوز

7750

5500

ميدان رسالت

ميدان کلاهدوز

7250

 

ميدان کلاهدوز

ميدان شـهدا

5250

4250

ميدان هفتم تير

ميدان کلاهدوز

11500

8000

ميدان کلاهدوز

خیـابان اکباتان

9000

 

خيابان پيروزي -تقاطع خيابان پنجم

پادگان نيروي هوائي

4000

 

خيابان پيروزي-تقاطع خيابان  اول

پادگان نيروي هوائي

3500

 

ابتداي خيابان صفا

انتهاي خيابان صفا

3500

 

ميدان كلاهدوز

ميدان بسيج

7000

 

تهران نو(مـهام)

خیـابان چهارصد دستگاه

4250

 

چهارراه تهرانپارس

ميدان راه آهن

18000

 

چهارراه خاقاني

ميدان بسيج

9000

 

خيابان نبرد

انتهای خیـابان نبرد شمالی

4000

3000

خیـابان پيروزي (مقداد)

خیـابان کريم شاهيان

3000

 

ابتداي بلوار ابوذر

ترمينال خاوران

6000

 

خيابان ميثم (خاوران)

انتهاي خیـابان نبردشمالي

5000

 

خيابان پيروزي

خيابان پرستار

3500

 

مـیدان سرآسياب دولاب

خیـابان شـهيدقنطار

6000

 

خيابان نبي اکرم (ص)

پل دوم بلوار ابوذر

3500

 

سه راه شکوفه

خیـابان شيوا- دهم فروردين

5250

 

پل هفده شـهريور

انتهاي بزرگراه شـهيدمحلاتي

4500

 

چهارراه مصطفي خمينی

انتهاي بزرگراه شـهيدمحلاتي

6000

4500

چهارراه دهم فروردین

بوستان گل نما

4000

 

ميدان رسالت

دانشگاه آزاد  واحد جنوب

11000

8000

انتهاي خیـابان نبرد جنوبي

پمپ بنزين خاوران

4000

 

خيابان جهان پناه

ميدان آيت اله سعيدي

3500

 

پل هجرت

شـهرک خاتم الانبیـا

6000

 

ابتدای خیـابان ده حقي

انتهای خیـابان ده حقي

4000

 

ابتداي بزرگراه امام علي (ع)

انتهاي بزرگراه امام علي (ع)

3000

 

ميدان محلاتي (نبرد)

پایـانـه امام خميني (ره)

8500

6000

ميدان محلاتي (نبرد)

ميدان امام حسين-ميدان هفتم تير

8500-12500

 

دانشگاه آزاد (واحدجنوب)

ميدان بهارستان

9000

7000

مـیدان سرآسياب  دولاب

ميدان بهارستان

6000

 

ميدان امام حسين (ع)

ميدان خراسان

6000

 

خیـابان شـهید پاسدار گمنام

ميدان موتورآب

3500

 

ميدان امام حسين (ع)

چهارراه آب موتور

6000

 

پايانـه ثامن الحجج(ع)

ميدان رسالت

12000

8500

ميدان بسيج

فلکه دوم تهرانپارس

11500

 

پايانـه ثامن الحجج(ع)

پل تهران نو

9000

 

ميدان بسيج

مـیدان رسالت

10750

 

پايانـه ثامن الحجج(ع)

چهارراه تهرانپارس

10000

 

بيست متري افسريه

پانزده متري اول که تا چهارم

4000

 

ميدان بسيج

مشيريه

5000

 

مترو ترمينال جنوب

آتش نشانی - تره بار مسعودیـه

 

6000-7500

ميدان بهارستان

بيست متري افسريه

11500

8000

پايانـه ثامن الحجج(ع)

مترو ترمينال جنوب

7750

 

ميدان بسيج

ميدان خراسان

6000

 

ميدان خراسان

مشيريه

7750

 

ميدان خراسان

ميدان اتابک

4500

 

ميدان بسيج

ميدان شـهرري

9000

 

ميدان خراسان

شـهرک کاروان

8000

 

ابتداي خيابان طيب

انتهاي خيابان طيب

3500

 

ميدان بسيج

شـهرک مسگر آباد

5000

 

پايانـه ثامن الحجج(ع)

ميدان آزادي

20000

14000

پايانـه ثامن الحجج(ع)

ميدان راه آهن

10000

 

ميدان بسيج

شـهرک خاورشـهر

8500

 

ميدان بسيج

پادگان 01

6500

 

بلوار امام رضا (ع)

شـهرک جمـهوري (کيانشـهر)

3000

 

شـهرک شـهيد بروجردي

فلکه چهارم تهرانپارس

13000

 

ترمينال جنوب

شـهرک بروجردی

5250

 

خيابان خواجه کرماني

خيابان 17 شـهريور (منصور)

3500

 

مترو ترمـینال جنوب

مشيريه

 

6500

ميدان شـهرري

ميدان راه آهن

11500

8000

ميدان راه آهن

ميدان شوش

5250

4000

ميدان راه آهن

باقرشـهر

12750

9000

ميدان راه آهن

نازي آباد(شکوفه)

5250

4000

ميدان بهمن

فلکه دوم تهرانپارس

16250

11500

ميدان شـهرري

ميدان شوش

9000

6500

ميدان شوش

خزانـه

4750

3500

ميدان شوش

دولت آباد

7750

5500

ميدان شوش

کيان شـهر

6500

4500

ميدان شوش

خیـابان منصور

5250

4250

نازي آباد

مـیدان شـهرري

6000

4500

نازي آباد

سه راه خيام

7750

5500

نازي آباد

ياغچی آباد

3500

3000

ترمينال جنوب

علي آباد

4250

3000

ترمينال جنوب

ميدان شوش

4250

3000

چهارراه مولوي

ترمينال جنوب

6000

4500

فلکه چهارم تهرانپارس

ترمينال جنوب

16250

11500

ترمينال جنوب

ميدان رسالت

16250

11500

ياغچي آباد

ميدان محمديه

7750

5500

پايانـه يادآوران

کرج

24000

16000

پايانـه يادآوران

سه راهي مارليک

23000

16000

پايانـه يادآوران

شـهريار

22000

15500

آهن مکان(صالح آباد)

پايانـه معين (راه آهن)

6500

4500

پايانـه يادآوران

خیـابان صالح آباد غربي

4750

3500

پايانـه يادآوران

سه راه آدران

20000

14000

ترمينال جنوب

ميدان ولي عصر (عج)

10250

8000

ترمينال جنوب

ميدان ونک

16000

11000

پايانـه يادآوران

جاده مخصوص

15000

11000

مترو ترمينال جنوب

شـهرک رضويه

10500

8000

متروعلي آباد

نازي آباد

4750

3500

فلکه چهارم خزانـه

ميدان امام خميني (ره)

8500

6000

مترو شوش

کيانشـهر

8500

6000

مـیدان بهمن

اسلامشـهر

17000

12000

خیـابان بهمنيار

ميدان وصال

4250

3000

مترو خزانـه

شـهرک بعثت

4250

3000

ترمينال جنوب

ميدان امام حسين (ع)

9500

7000

ميدان شوش

فاز 2 تره بار

12000

8500

ميدان راه آهن

جواديه

4750

3500

ترمينال جنوب

سه راه تهرانپارس

15000

11000

پايانـه آزادي

انتهاي ابوذر

9500

 

ميدان راه آهن

ميدان ابوذر

6000

 

ميدان انقلاب اسلامي

ميدان ابوذر

9500

 

ميدان رازي

ميدان ابوذر

6000

 

ميدان زاهدي

ميدان ابوذر

5250

 

ميدان سروري

ميدان ابوذر

5250

 

ميدان شمشيري

ميدان ابوذر

5250

 

ميدان شمشيري

وصفنارد

5250

 

امام زاده حسن(ع)

ميدان مقدم

3500

 

ميدان مقدم

ابتداي خیـابان پيغمبري

3500

 

ميدان مقدم

پل ساوه

5250

 

مـیدان شمشیری

اسلامشـهر

14000

 

عبدل آباد

ميدان ابوذر(فلاح)

6000

 

خیـابان امين الملک

ميدان سروري

5250

 

ميدان سروري

سه راه شريعتي

4750

 

پايانـه  آزادي

بيمارستان شماره 2

10000

 

پايانـه  آزادي

ميدان شـهيد سروري

9500

 

پايانـه  آزادي

شادآباد

8500

 

ابتداي خليج فارس

انتهاي خليج فارس

3500

 

شـهرک وليعصر (عج)

نازي آباد

9000

 

دادسراي يافت آباد

ميدان زاهدي

4000

 

پايانـه آزادي

شـهرک دانش

9500

 

ميدان سروري

شير پاستوريزه

7500

 

چهارراه یـافت آباد

شـهرک ولیعصر (عج) - مـیدان زاهدی

6000

 

پل ساوه

ميدان زاهدي

6000

 

شـهرک سروستان

چهارراه يافت آباد

5250

 

شـهرک وليعصر (عج )

يافت آباد

4250

 

مـیدان شمشیری

یـافت آباد

6500

4500

مـیدان شمشیری

مـیدان زاهدی

6500

4500

ميدان آزادي

شـهرک حسيني فردوس

6000

 

ميدان سروري

فلکه دوم صادقيه

9500

 

ميدان سروري

ميدان انقلاب اسلامي

10750

 

خیـابان هفده شـهريور (شاد آباد)

ميدان امير المومنين (ع)

4750

 

پايانـه  آزادي

يافت آباد

9500

 

پايانـه  آزادي

شـهرک وليعصر(عج)

9500

 

ميدان سروری

اسلامشـهر

10000

 

ميدان سروري

شـهرک دولت خان

4750

 

مـیدان سروری

مـیدان بهمن

7500

 

مـیدان راه آهن

مـیدان سروری

7000

 

مـیدان سروری

پایـانـه ثامن الحجج(ع)

13000

 

مـیدان سروری

مترو نواب

7750

5500

ميدان سروري

شـهرک شکوفه

4250

 

جاده ساوه

شـهرک احمديه

4000

 

ميدان سروري

تره بار مرکزي

6500

 

ميدان سروري

نازي آباد

6500

 

ميدان سروري

فرودگاه امام(ره )

20000

 

بوستان بزرگ ولایت

پایـانـه آزادی

10000

 

تره بار مرکزي

ميدان راه آهن

9000

 

تره بار مرکزي

ترمينال جنوب

9000

 

مترو شاهد

دانشگاه يادگار امام (ره)

5000

4000

ميدان سروري

ميدان بهشت

6500

 

شـهرک بستان

نازي آباد

4500

 

دانشگاه فني

ميدان نازي آباد

4500

 

تندگويان

نازي آباد

4500

 

تندگويان

ميدان راه آهن

7000

 

دانشگاه فني

ميدان راه آهن

7000

 

دانشگاه فني

متروي علي آباد

7000

 

بوستان بزرگ ولایت

شـهرک شکوفه

7000

 

ميدان سروري

شـهرک خلازير

4000

 

شـهرک  دولتخواه

متروي علي آباد

8000

 

بوستان بزرگ ولایت

مترو ترمـینال جنوب

7000

 

شـهرک گلريز

مترو علي آباد

5000

 

سه راه شريعتي

متروي نواب

7500

 

سه راه شريعتي

ميدان راه آهن

7000

 

تقاطع خیـابان شکوفه-مطهري

متروي علي آباد

8000

 

بوستان بزرگ ولایت

ميدان رسالت

17000

 

شـهرک شکوفه

فلکه دوم صادقيه

12000

 

بوستان بزرگ ولایت

متروي علي آباد

8000

 

ميدان سروري

شـهرک احمديه

3500

 

بوستان بزرگ ولایت

مترو جوانمرد

10000

 

مترو شاهد

20 متری امام خمـینی (ره)

16000

10000

ميدان سروري

شـهرک رسالت

7000

 

شـهرک رسالت

متروي علي آباد

7000

 

سه راه شريعتي

نازي آباد

4500

 

نعمت آباد (مـیدان دردشت)

پایـانـه فیـاض بخش

8000

 

مترو شاهد

شـهر جدید پرند

 

17000

ميدان محمديه

شـهرک شکوفه

7500

 

ميدان  محمديه

خاني آباد

7500

 

پايانـه آزادي

تهرانسر

7750

5500

چهارراه ايران خودرو

پيکان شـهر

5250

 

چهارراه ايران خودرو

پايانـه  آزادي

7750

 

سه راه ارج

تره وبارتهرانسر

4750

 

سه راه ارج

ابتداي خليج فارس

4750

 

پايانـه آزادي

شـهرک دانشگاه

7750

 

شـهرک شـهيد غزالي

شـهرک شـهرداري

4250

 

شـهرک استقلال

تره بار تهرانسر

4250

 

تقاطع مخصوص

پايانـه ثامن الحجج(ع)

19250

14000

تره بار تهرانسر

ميدان انقلاب اسلامي

13250

 

تهرانسر

ایستگاه مترو صادقيه

9000

 

شـهرک دانش

چهارراه ايران خودرو

5250

 

شـهرک ورد آورد

مترو ورد آورد

4750

 

چهار راه  ورد آورد

شـهر قدس

7250

 

ميدان المپيک

انتهاي خیـابان  امير کبير

5000

4000

ميدان المپيك

شـهرك شـهيد باقري

8000

 

ميدان  اميرکبير

سه راه پارس خودرو

6000

 

دهکده المپيک

ايستگاه مترو صادقيه

10000

7000

دهکده المپيک

فلکه دوم صادقيه

10000

7000

دهکده المپيک

پايانـه آزادي

10750

7750

شـهرک شـهيد باقري

ميدان صنعت

15000

 

ميدان المپيک

ميدان اتريش

4500

 

دهکده المپيک

جنت آباد

4500

  . کرایه تاکسی از آزادی تا پرند . کرایه تاکسی از آزادی تا پرند : کرایه تاکسی از آزادی تا پرند
[کرایه تاکسی از آزادی تا پرند]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 00:54:00 +0000کرایه تاکسی از آزادی تا پرند

خطوط اتوبوس و تاکسی اطراف ایستگاه


ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: یـافت آباد مسير رفت: یـافت آباد-باقری-بابایی-هاشمـی-طاهری-ابراهیم آباد-الغدیر شمالی-بهار-طاووس-17 شـهریور-عزیزی-زرند-توکلی-امام محمد باقر-20متری شمشیری-آیت اله سعیدی- پ.آزادی. مسير برگشت: پ.آزادی-آیت اله سعیدی-م.مفتتح--خ.قزوین-خ . کرایه تاکسی از آزادی تا پرند شمشیری-خ.پادگان-خ.زرند-پاستوریزه-عزیزی-17 شـهریور-طاووس-بهار-م.جانباز-خ-الغدیر-ابراهیم آباد-طاهری-هاشمـی-بابایی-باقری-یـافت آباد.
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: ابراهیم آباد مسير رفت: بلوار ابراهیم آباد -بلوار معلم-م.معلم-آیت اله سعیدی-م.مفتح-پ.آزادی مسير برگشت: آزادی-م.آزادی-آیت اله سعیدی-بلوار معلم-م.معلم-م.مسلم-ابراهیم آبادی
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: شـهرک ولیعصر مسير رفت: شـهرک ولیعصر(عج)-م.مفتتح-وحدت-سجادی شمالی-خ سید الشـهدا-20متری حیدری-بلوار معلم -آیت اله سعیدی-زرند-خ.آیت اله سعیدی-پ.آزادی مسير برگشت: پ.آزادی-م.آزادی-خ.آیت اله سعیدی-زرند-معلم-حیدری شمالی-حیدری جنوبی-سیدالشـهدا-سجادی شمالی-وحدت-مفتح-م.مفتح
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: شـهرک دریـا مسير رفت: شـهرک دریـا-بلوارخزر-یـاس غربی-مطهری-بهشتی-رجائی-نیلوفر-تهرانسر-گلها-سه راه ارج-جاده مخصوص-م.آزادی-پ.آزادی. مسير برگشت: پ.آزادی-جاده مخصوص - سه راه ارج-گلها-لاله-تهرانسر-نیلوفر-رجائی بهشتی-صدوقی-یـاس غربی-خزر-شـهرک دریـا
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: شـهرک شـهرداری مسير رفت: شـهرک شـهرداری-کنار گذراتوبان کرج-خ.ایران خودرو-جاده مخصوص کرج-پ.آزادی مسير برگشت: جاده مخصوص کرج-شـهرک سینمایی-کنار گذراتوبان کرج-شـهرک شـهرداری
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: اکباتان مسير رفت: فاز2-فاز3-فاز1-شـهید ستاری-اتوبان کرج-خروجی اتوبان بـه محمد علی جناح -محمد علی جناح-پ.آزادی مسير برگشت: پ.آزادی-جاده مخصوص-ورودی شـهرک اکباتان-فاز1-فاز3-فاز2
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: شـهرک دانشگاه مسير رفت: شـهرک دانشگاه-جاده مخصوص کرج-م.آزادی-پ.آزادی. مسير برگشت: پ.آزادی-جاده مخصوص کرج غرب-جاده مخصوص شرق- شـهرک دانشگاه
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: شـهرک آزادی مسير رفت: شـهرک آزادی-م.امام رضا- خ.امام رضا-امام جواد-امام صادق-امام سجاد-محمد رسول ال....ولیعصر(عج)-شیشـه مـینا-اتوبان کرج-پل اکباتان-جاده مخصوص کرج-پ.آزادی. مسير برگشت: پ.آزادی-جاده مخصوص کرج-شیشـه مـینا-ولیعصر(عج)-محمد رسول ال...-امام صادق-م.امام رضا- (شـهرک آزادی)
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: پونک مسير رفت: چهاردیواری -اشرفی - فلکه دوم صاقیـه - جناح - مـیدان آزادی مسير برگشت: مـیدان آزادی -رحمانی - جناح - صادقیـه - اشرفی - چهاردیواری
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: هوانیروز مسير رفت: امـیرکبیر - مـیدان دهکده - استادیوم - ارم - اتوبان تهران کرج - جناح مسير برگشت: جاده مخصوص -مـیدان دهکده - امـیرکبیر - اطریش - هوانیروز
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: پونک مسير رفت: حصارک - اشرفی -فلکه دوم صاقیـه - متروی صادقیـه - جناح -پ آزادی مسير برگشت: "پ آزادی -مخصوص - رحمانی - جناح - فلکه دوم صادقیـه - اشرفی اصفهانی - حصارک - دانشگاه "
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: کوهسار مسير رفت: کوهسار - آیت الله کاشانی - فلکه دوم صاقیـه - جناح - پ آزادی مسير برگشت: "پ آزادی -مرحمانی - جناح - فلکه دوم صادقیـه -کاشانی- شـهرزیبا -شـهران - کوهسار "
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: هفت تیر مسير رفت: هفت تیر- کریم خان - بلوارکشاورز - مـیدان توحید - ستارخان - شادمان - متروی آزادی - خ آزادی -پ آزادی مسير برگشت: پ آزادی - رحمانی - پل ستارخان -توحید - بیمارستان امام - بلوارکشاورز -مـیدان ولیعصر- کریم خان - مـیدان هفت تیر
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: مـیدان صنعت (شـهرک غرب) مسير رفت: مـیدان صنعت - شیخ فض الله - مرزداران - سرجلال آل احمد - پل آزمایش - پل ستارخان - طرشت - متروی صاقیـه - پ آزادی مسير برگشت: پ آزادی - رحمانی - شیخ فض الله - طرشت -پل ستارخان - پل آزمایش - سرمزداران - شـهرک غرب
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: سید خندان مسير رفت: رسالت - مدرس - همت - شیخ فض ا لله - متروی صاقیـه - جناح-پ آزادی مسير برگشت: پ آزادی -رحمانی - شیخ فض الله - همت - توانیر- مدرس -رسالت - سیدخندان
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: مـیدان ونک مسير رفت: ونک - ملاصدرا - چمران -همت - شیخ فضل الله - متروی صاقیـه - جناح - پ آزادی مسير برگشت: پ آزادی -رحمانی - شیخ فض الله - همت -پل توانیر-عباسپور -ونک
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: مترو استادیوم آزادی مسير رفت: اتوبان تهران کرج - جناح -پ آزادی مسير برگشت: پ آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - متروی استادیوم
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: ترمـینال جنوب مسير رفت: ترمـینال جنوب - راه آهن - خ کارگر جنوبی - مـیدان قزوین - خ قزوین - سه راه آذری - سرهاشمـی - پ آزادی مسير برگشت: پ آزادی - سعیدی - سه راه آذری - هلال احمر - مـیدان رازی - کارگر جنوبی - مـیدان راه آهن - خ شوش - دروازه غار - ترمـینال جنوب
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: خط 1 BRT تهرانپارس مسير رفت: آزادی-استادمعین-شریف-بهبودی-رودکی-قریب-انقلاب-دانشگاه-چهارراه ولیعصر-فردوسی-دروازه دولت-شریعتی-پل چوبی-امام حسین(ع)-منتظری-بوعلی-فرودگاه-سبلان-وحیدیـه-پل-آیت-ابوریحان-خاقانی-داریوش-تهرانپارس مسير برگشت: تهرانپارس-داریوش-خاقانی-ابوریحان-آیت-پل-وحیدیـه-سبلان-فرودگاه-بوعلی-منتظری-امام حسین(ع)-پل چوبی-شریعتی-دروازه دولت-فردوسی-چهارراه ولیعصر-دانشگاه-انقلاب-قریب-رودکی-بهبودی-شریف-استادمعین-آزادی
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: خط 2 BRT ترمـینال خاوران مسير رفت: پمپ بنزین-فرهنگسرای خاوران-باسکول-اتابک-امـیر سلیمانی-مخبر-م.خراسان-خ.خراسان-خ. کرایه تاکسی از آزادی تا پرند مولوی-سعادت-خیـام(محمودیـه)-وحدت اسلامـی-ولیعصر-استخر(مرادی)-عباسی-کشاورز-امامزاده معصوم-دوراهی قپان- فرهنگسرای قرآن-سه راه آذری-جرجانی(شمشیری)-سی متری جی-هاشمـی-پ آزادی- مسير برگشت: م.آزادی-هاشمـی-سی متری جی-جرجانی(شمشیری)-سه راه آذری-فرهنگسرای قرآن-دوراهی قپان- امامزاده معصوم-کشاورز-عباسی-استخر(مرادی)-ولیعصر-وحدت اسلامـی-خیـام (محمدیـه)-سعادت-خ.مولوی-خ.خراسان-مخبر-امـیرسلیمانی-اتابک-یـاسکوا-فرهنگسرای خاوران-پمپ بنزین-پ.خاوران.
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: خط 10 BRT دانشگاه آزاد اسلامـی(پونک) مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: فردیس مسير رفت: فردیس - پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی - پ آزادی مسير برگشت: پ آزادی - رحمانی - اتوبان تهران کرج- پل فردیس - فردیس
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: نظرآباد مسير رفت: نظرآباد - اتوبان تهران قزوین - پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی - پ آزادی مسير برگشت: پ آزادی - رحمانی - اتوبان تهران کرج- پل فردیس - اتوبان تهران قزوین - نظرآباد
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: باغستان (شـهریـار) مسير رفت: باغستان - سه راه شـهریـار- کمربندی آزادگان - اتوبان تهران کرج - رحمانی - پ آزادی مسير برگشت: پ آزادی- جاده مخصوص -کمربندی آزادگان - جاده قدیم - سه راه شـهریـار -باغستان
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: باغستان (کرج) مسير رفت: باغستان- شاهین ویلا - مـیان جاده - دهکان ویلا - مـیدان مادر - مـهرویلا - اتوبان تهران کرج - پ آزادی مسير برگشت: پ آزادی- رحمانی - اتوبان تهران کرج - مـهرویلا - مـیدان مادر - دهکان ویلا - مـیان جاده - شاهین ویلا - باغستان
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: سرآسیـاب مسير رفت: سرآسیـاب - سه راه اندیشـه - اندیشـه -مـیدان صیـاد- مـیدان سپاه - کمربندی چیتگر - جاده مخصوص - پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی -جاده مخصوص -کمربندی چیتگر-مـیدان سپاه -مـیدان صیـاد-اندیشـه -سه راه اندیشـه - سرآسیـاب
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: مارلیک مسير رفت: مارلیک - سرآسیـاب - سه راه اندیشـه - اندیشـه -مـیدان صیـاد- مـیدان سپاه - کمربندی چیتگر - جاده مخصوص - پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی -جاده مخصوص -کمربندی چیتگر-مـیدان سپاه -مـیدان صیـاد-اندیشـه -سه راه اندیشـه - سرآسیـاب - مارلیک
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: شـهرقدس (قلعه حسن خان) مسير رفت: شـهرقدس - جاده قدیم - جاده مخصوص - پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی -جاده مخصوص - جاده قدیم - شـهرقدس
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: اندیشـه مسير رفت: اندیشـه - مـیدان صیـاد- مـیدان سپاه - کمربندی چیتگر - جاده مخصوص - پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی -جاده مخصوص -کمربندی چیتگر-مـیدان سپاه -مـیدان صیـاد-اندیشـه
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: شـهریـار مسير رفت: شـهریـار- جاده قدیم - جاده مخصوص - پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی -جاده مخصوص - جاده قدیم - شـهریـار
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: مـهرشـهر مسير رفت: کیـانمـهر - مـهرشـهر پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی- پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - پل فردیس- 45متری گلشـهر - مـهرشـهر - کیـانمـهر
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: حصارک مسير رفت: حصارک -45 متری گلشـهر- پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی- پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - پل فردیس-45متری گلشـهر - حصارک
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: کرج مسير رفت: کرج - پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی- پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - پل فردیس- مـیدان شاه عباسی - سه راه عظیمـیه
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: ماهدشت (محمدشـهر) مسير رفت: ماهدشت - متروی محمدشـهر- پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی- پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - پل فردیس - متروی محمد شـهر - ماهدشت
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: رجائی شـهر(گوهردشت ) مسير رفت: رجائی شـهر- درختی کرج - پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی- پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - پل فردیس -اخ درختی کرج - سه راه گوهردشت - گوهردشت
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: رباط کریم مسير رفت: جاده قدیم ساوه - پاسگاه نعمت الله - آذری - پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی - آذری - پاسگاه نعمت آباد- جاده قدیم ساوه
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: نسیم شـهر مسير رفت: جاده قدیم ساوه - پاسگاه نعمت الله - آذری - پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی -آزادگان - اتوبان ساوه - نسیم شـهر
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: هشتگرد (جدید) مسير رفت: اتوبان تهران قزوین - پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی- پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - پل فردیس -اتوبان تهران قزوین -
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: هشتگرد (قدیم) مسير رفت: اتوبان تهران قزوین - پل فردیس - اتوبان تهران کرج -رحمانی- پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - پل فردیس -اتوبان تهران قزوین -
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: اسلام شـهر مسير رفت: جاده قدیم ساوه - پاسگاه نعمت الله - آذری - پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی - یـافت آباد- آزادگان - اسلام شـهر
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: احمد مستوفی مسير رفت: احمد مستوفی - آزادگان - جاده قدیم کرج - جاده مخصوص - پایـانـه آزادی مسير برگشت: پایـانـه آزادی - جاده مخصوص - جاده قدیم - آزادگان - احمد مستوفی

ايستگاه مبدأ: مـیدان جهاد ايستگاه مقصد: مـیدان آزادی مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: شـهرک شکوفه ايستگاه مقصد: مـیدان آزادی مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: ابوذر ايستگاه مقصد: پایـانـه آزادی مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: ثامن الحجج (ع) ايستگاه مقصد: مـیدان آزادی مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان امام خمـینی(ره) ايستگاه مقصد: مـیدان آزادی مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان شوش ايستگاه مقصد: مـیدان آزادی مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان راه آهن ايستگاه مقصد: مـیدان آزادی مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان قزوین ايستگاه مقصد: مـیدان آزادی مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: پایـانـه آزادی ايستگاه مقصد: مالک اشتر مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: ابتدای خیـابان توکلی ايستگاه مقصد: مـیدان آزادی مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان شمشیری ايستگاه مقصد: پایـانـه آزادی مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان آزادی ايستگاه مقصد: مـیدان امام حسین(ع) مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان آزادی ايستگاه مقصد: ملارد مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان هفت تیر ايستگاه مقصد: مـیدان آزادی مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: چهارراه ولیعصر (عج) ايستگاه مقصد: مـیدان آزادی مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان انقلاب اسلامـی ايستگاه مقصد: مـیدان آزادی مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان آزادی ايستگاه مقصد: شـهریـار مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان آزادی ايستگاه مقصد: فازچهار مـهرشـهر مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان آزادی ايستگاه مقصد: اکباتان مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: شـهرزیبا ايستگاه مقصد: مـیدان آزادی مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: جنت آباد ايستگاه مقصد: مـیدان آزادی مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان آزادی ايستگاه مقصد: شـهر قدس مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان آزادی ايستگاه مقصد: دانشگاه آزاد اسلامشـهر مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان آزادی ايستگاه مقصد: شـهر گلستان مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان آزادی ايستگاه مقصد: امامزاده داود (ع) مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان آزادی ايستگاه مقصد: فردیس مسير رفت: مسير برگشت:
ايستگاه مبدأ: مـیدان آزادی ايستگاه مقصد: کرج مسير رفت: مسير برگشت:
: کرایه تاکسی از آزادی تا پرند ، کرایه تاکسی از آزادی تا پرند
[کرایه تاکسی از آزادی تا پرند]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 12:42:00 +0000کرایه تاکسی از آزادی تا پرند

خطوط و نرخ کرایـه ها - taxi.tehran.ir

انتخاب رنگ:

عرض اسکین:

پترن زمـینـه:

ستون های مگا منو:

. کرایه تاکسی از آزادی تا پرند . کرایه تاکسی از آزادی تا پرند : کرایه تاکسی از آزادی تا پرند ، کرایه تاکسی از آزادی تا پرند
[کرایه تاکسی از آزادی تا پرند]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 13:42:00 +0000کرایه تاکسی از آزادی تا پرند

نرخ جدید کرایـه‌های تاکسی اعلام شد /جدول

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از ایسنا، کرایه تاکسی از آزادی تا پرند مـیثم مظفر با اعلام افزایش نرخ کرایـه خطوط تاکسی گفت: کرایه تاکسی از آزادی تا پرند روند افزایش نرخ کرایـه بـه این صورت هست که بعد از تایید فرمانداری و ابلاغ شورای شـهر اجرایی شده و برچسب های جدید نصب مـی‌شود، اما با این حال ممکن هست برخی از رانندگان تاکسی بالاتر از نرخ مصوب جدید از مسافر کرایـه گرفته و تخلف کنند کـه اگر احیـانا افرادی خودسرانـه نسبت بـه افزایش نرخ مصوب اقدام کنند، مسافران مـی‌توانند با بـه خاطر سپردن شماره پلاک این خودروها و تماس با سامانـه1888 شکایت خود را ثبت کنند.

او با بیـان اینکه بعد از ثبت شکایت، بـه صورت سیستماتیک این راننده متخلف بـه کمـیته‌های انضباطی معرفی مـی‌شود، افزود: رأی صادره درون کارنامـه هوشمند این رانندگان ثبت و علاوه بر درج امتیـاز منفی، جریمـه نقدی نیز براساس آیین نامـه و چندین برابر مبلغی کـه به صورت خودسرانـه از مسافر اخذ کرده را حتما برگردانند. کرایه تاکسی از آزادی تا پرند هرچند کـه گشت مـیدانی ناظران سازمان تاکسیرانی نیز ایجاد شده است.

او تاکید کرد: لیست نرخ کرایـه تاکسی‌ها درون همـه خطوط پایتخت منتشر شده و مسافران مـی‌توانند ازآن استفاده کنند.

در ذیل لیست کامل نرخ کرایـه تمامـی خطوط تاکسی پایتخت آمده است:

نرخ مصوب سال 95 ردیف کد خط مبدأ مقصد نرخ مصوب سال95سواری بـه ریـال نرخ مصوب سال 95 ون بـه ریـال 1 111 مـیدان تجریش مـیدان سربند 14000 2 113 مـیدان هفتم تیر مـیدان نوبنیـاد 27500 21000 3 115 پایـانـه ارم ولنجک-دانشگاه شـهید بهشتی 19000 13000 4 116 پایـانـه ارم خیـابان آصف ، اسد آباد ،زال زر 14000 10500 5 117 مـیدان قدس چهارراه پاسداران 19000 6 118 مـیدان قدس مـیدان چیذر 14000 10500 7 119 پمپ بنزین ولنجک ولنجک 13500 8 121 پایـانـه ارم پایـانـه شـهید نظری 37000 25500 9 122 مـیدان قدس امامزاده قاسم (ع) - نخجوان 14000 10 123 تقاطع بزرگراه مدرس- چمران محله کوهسار - درکه 24000 11 124 پایـانـه ارم کرج 60000 42000 12 125 مـیدان قدس دار آباد 20000 14000 13 126 مـیدان قدس پایـانـه سید خندان 27000 19000 14 127 پمپ بنزین ولنجک دانشگاه شـهید بهشتی 11000 15 128 مـیدان قدس پایـانـه امام خمـینی (ره) 38000 27000 16 129 پایـانـه ارم مـیدان ولیعصر (عج) 31000 21500 17 131 پایـانـه اوشان شـهرک البرز-دانشگاه پیـام نور واحد شمـیرانات 9500 18 132 موزه دارآباد خیـابان نارنجستان یکم 10500 7500 19 133 پارک جمشیدیـه تقاطع خیـابان باهنر -جمشیدیـه 10000 20 134 مـیدان نوبنیـاد تقاطع خیـابان ولی عصر (عج )-بزرگراه مدرس 20000 21 136 پایـانـه ارم پل نصر 27000 22 139 چهارراه مـینی سیتی کوی لاله 13000 23 141 خیـابان نارنجستان یکم مـیدان نیـاوران 14000 24 142 خیـابان سهیل خیـابان مـهر هشتم 10000 25 144 مـیدان نوبنیـاد مترو قیطریـه 17500 14000 26 145 مـیدان تجریش آبک 16000 27 148 مـیدان قدس پایـانـه نوبنیـاد 17500 13000 28 149 مـیدان قدس پایـانـه رسالت 32000 24500 29 151 مـیدان قدس چهارراه مـینی سیتی 22000 16500 30 152 پایـانـه نوبنیـاد بومـهن -رودهن 58000 40500 31 153 پایـانـه نوبنیـاد پایـانـه شـهید نظری 36000 25500 32 155 پایـانـه نوبنیـاد خیـابان صنایع 10000 33 156 چهارراه مـینی سیتی شـهرک نفت - شـهرک صدف 13000 34 157 چهارراه مـینی سیتی شـهرک قائم 16000 35 159 چهارراه مـینی سیتی پایـانـه نوبنیـاد 13000 9500 36 161 چهارراه مـینی سیتی سوهانک 13000 37 162 پایـانـه اوشان شـهرک خلبانان 13000 38 163 پایـانـه نوبنیـاد شـهر جدید پردیس 52000 36000 39 167 خیـابان قیطریـه پایـانـه امام خمـینی (ره) 35000 40 168 مـیدان قدس محله ازگل 22000 16000 41 172 پایـانـه شـهید محلاتی شـهرک شـهید محلاتی 11000 42 174 مـیدان قدس مـیدان جماران -پارک جمشیدیـه 16000 43 177 ابتدای خیـابان صبوری انتهای خیـابان صبوری 9500 44 179 تقاطع بزرگراه مدرس - چمران دانشگاه شـهید بهشتی 13000 45 181 مـیدان تجریش کوی الهیـه 14000 46 183 مترو قیطریـه اندرزگو-چیذر 13000 47 184 مترو قیطریـه دارآباد 21000 48 185 مترو قیطریـه دربند 20000 49 186 مترو قیطریـه درکه 24500 50 187 پایـانـه شـهرداری دربند 13000 51 188 پایـانـه شـهرداری درکه 21000 52 189 پایـانـه شـهرداری دانشگاه شـهید بهشتی 14000 53 191 پایـانـه شـهرداری تله کابین توچال 14000 54 211 بلوار دریـا - فرحزاد پل مدیریت 12000- 14000 55 212 مـیدان کاج پل مدیریت 13000 56 213 مـیدان صنعت مترو شریف 20000 57 214 دریـان نو زنجان 11500 58 215 مـیدان صنعت مـیدان امام خمـینی (ره) 35000 25500 59 216 مـیدان صنعت خیـابان قائم مقام فراهانی 25000 18500 60 217 ابتدای خیـابان طاهر خانی انتهای خیـابان طاهرخانی 7500 61 218 ابتدای خیـابان حافظی انتهای خیـابان حافظی 7500 62 219 ابتدای کوی نصر انتهای کوی نصر 7500 63 221 خیـابان ایران زمـین شـهرک سینا 10500 64 222 خیـابان شادمان - ستارخان خیـابان بهبودی - آزادی 7500 65 224 پل نصر خیـابان پاتریس 9500 66 225 پل نصر پایـانـه سازمان آب 15500 67 226 پل نصر شـهرک ژاندارمری 15000 68 227 مـیدان صنعت پل نصر 14000 69 228 خیـابان دریـان نو خیـابان حبیب الهی 10500 70 229 فلکه دوم صادقیـه ابتدای خیـابان مطهری 23000 16500 71 231 مـیدان صنعت پایـانـه شـهید شیرازی 23000 72 232 پونک ( بلوار همـیلا ) پایـانـه سید خندان 30000 21500 73 233 مـیدان صنعت پایـانـه سید خندان 24000 19000 74 234 پایـانـه سازمان آب پایـانـه سید خندان 29000 20000 75 235 چهار دیواری فرحزاد 10500 76 236 بلوار مرزداران شـهرک پاس 10500 77 237 مـیدان صنعت مـیدان انقلاب اسلامـی 24000 19000 78 238 پایـانـه سازمان آب مـیدان صنعت 17500 79 239 پایـانـه سازمان آب مـیدان ونک 26000 19000 80 241 مـیدان پونک ( بلوار همـیلا ) پایـانـه ارم 30000 21500 81 242 فلکه دوم صادقیـه مـیدان توحید 14000 82 243 مـیدان صنعت پل ستارخان 14500 83 244 مـیدان کاج شـهرک بوعلی 10000 84 245 مـیدان صنعت مـیدان پونک (بلوار همـیلا ) 17500 85 246 مـیدان صنعت مـیدان پونک باختری 10500 86 247 مـیدان صنعت مـیدان کاج 14000 87 248 مـیدان صنعت فاز ششم شـهرک غرب 10500 88 249 مـیدان صنعت شـهرک مخابرات 14000 89 251 مـیدان صنعت فرحزاد 14000 90 252 مـیدان صنعت مـیدان فاطمـی 20500 14000 91 253 شـهرک ژاندارمری مـیدان فاطمـی 20000 92 254 انتهای گیشا مـیدان فاطمـی 17500 93 255 انتهای کوهستان مـیدان کاج 13000 94 257 مـیدان کاج مـیدان ونک 21000 15500 95 258 پونک ( بلوار همـیلا) مـیدان ونک 23000 16500 96 259 مـیدان صنعت مـیدان ونک 17500 13000 97 261 مـیدان کاج شـهرک مخابرات 13000 98 262 مـیدان کاج مـیدان انقلاب اسلامـی 28000 20000 99 263 پایـانـه سازمان آب پایـانـه ارم 32000 23000 100 264 پل نصر مـیدان انقلاب اسلامـی 15000 11500 101 265 مـیدان کاج شـهرک آزادگان 9000 102 267 مترو طرشت خیـابان ستارخان(بازار سنتی) 7500 103 268 مترو شادمان فرحزاد-ایثار 21000 104 269 پایـانـه شـهید نظری مـیدان کاج 30000 21000 105 272 خیـابان سازمان آب شـهرک ژاندارمری 10500 106 273 آتی ساز پل مدیریت 9500 107 274 مـیدان صنعت شـهرک آتی ساز 11500 108 275 مـیدان صنعت پایـانـه شـهید نظری 21000 109 276 پایـانـه شـهید نظری پایـانـه شـهید شیرازی 31000 23500 110 277 پایـانـه شـهید نظری پایـانـه سید خندان 31000 23500 111 279 پایـانـه شـهید نظری مـینی سیتی 37000 25500 112 281 مـیدان صنعت شـهرک تامـین اجتماعی 15000 113 282 مـیدان صنعت شـهرک پاسارگاد 10000 114 284 پل ستارخان مـیدان رسالت 21500 115 285 مـیدان کاج چهارراه پارک وی 16000 116 286 پل مدیریت مـیدان ونک 17500 117 287 پل ستارخان مـیدان ونک 21000 118 288 پل مدیریت مـیدان انقلاب اسلامـی 23000 119 289 مـیدان صنعت پایـانـه ارم 27000 19000 120 291 پایـانـه شـهید نظری مـیدان ونک 28000 20000 121 293 پایـانـه سازمان آب مـیدان فاطمـی 21000 15000 122 294 مـیدان کاج انتهای خیـابان 24متری 9500 123 295 پایـانـه شـهید نظری پل گیشا 17500 12500 124 296 پایـانـه شـهید نظری بیمارستان مـیلاد 21000 15500 125 297 پایـانـه شـهید نظری شـهرک آزمایش 17500 126 298 پایـانـه شـهید نظری مـیدان فاطمـی 23000 16500 127 299 پایـانـه سازمان آب پایـانـه شـهید شیرازی 30000 21000 128 311 مـیدان ونک ده ونک(دانشگاه الزهرا (س)) 10500 7500 129 312 ابتدای خیـابان مـیرداماد انتهای خیـابان مـیرداماد 10500 7500 130 313 چهارراه پاسداران مترو قلهک 11500 9000 131 314 مترو مـیرداماد انتهای بلوار آفریقا 23000 16500 132 315 مـیدان ونک مـیدان توحید 21000 15000 133 316 پایـانـه ونک تقاطع خیـابان ملاصدرا-بزرگراه چمران 13000 134 319 پل نصر مـیدان ونک 17500 13000 135 322 تقاطع خیـابان ظفر- شریعتی تقاطع خیـابان ظفر- مدرس 9500 7000 136 325 مـیدان ونک ولنجک ( دانشگاه شـهید بهشتی) 31000 23500 137 326 مـیدان ونک پایـانـه سید خندان 16000 13000 138 328 پایـانـه شـهید حقانی کتابخانـه ملی 14000 139 331 مـیدان ونک پایـانـه نوبنیـاد 30000 20000 140 333 مـیدان ونک پایـانـه مغان 23000 16500 141 337 مـیدان ونک مـیدان تجریش 23000 16500 142 338 پایـانـه ونک مـیدان جمـهوری اسلامـی 24000 16500 143 339 مـیدان ونک مـیدان رسالت 22000 15500 144 341 مـیدان ونک خیـابان شریعتی،مـیرداماد 16000 145 342 مـیدان ونک مترو حقانی 13000 9000 146 343 پایـانـه ونک پایـانـه کرج 56000 38500 147 344 مـیدان ونک سه راه گوهردشت 60000 42000 148 345 مـیدان ونک فازچهارم مـهرشـهر 60000 149 351 مـیدان مادر پایـانـه سیدخندان 11500 8500 150 353 پایـانـه شـهید شیرازی پایـانـه امام خمـینی(ره) 30000 151 357 مـیدان ونک مـیدان هروی 22000 16000 152 358 مـیدان ونک خیـابان عربعلی 16000 153 363 چهارراه جهان کودک انتهای خیـابان آفریقا 14000 10500 154 411 مـیدان رسالت پاسداران 20000 14000 155 412 مـیدان رسالت شمـیران نو 10500 156 413 فلکه سوم تهرانپارس شـهرک طالقانی 10000 157 414 چهارراه اشراق دادسرای رسالت 10500 158 415 مـیدان رسالت اوقاف 10500 159 416 پایـانـه شـهید زین الدین مـیدان هروی 11500 160 417 مـیدان رسالت مـیدان نوبنیـاد 20000 161 418 ابتدای شـهید کرد مـیدان ملت 9500 162 419 چهارراه اشراق مـیدان ونک 35000 25500 163 421 مـیدان رسالت شمس آباد 16000 164 422 مترو فرهنگسرای اشراق مـیدان رهبر 14000 10000 165 423 مترو فرهنگسرای اشراق شـهرک شـهید بهشتی 16000 166 424 مترو فرهنگسرای اشراق حکیمـیه 20000 14000 167 425 پایـانـه سید خندان لویزان -شیـان 21000 15000 168 426 شانزده متری دوم مـیدان ملت 10500 169 427 چهارراه اشراق حکیمـیه 20000 170 428 خیـابان فرجام - ابتدای خیـابان سراج انتهای خیـابان سراج 7500 171 429 پایـانـه سیدخندان بنی هاشم 10500 172 431 پمپ بنزین حکیمـیه کوی دانشگاه امام حسین (ع) 9500 173 432 چهارراه اشراق دانشگاه آزاد تهران شمال -دانشگاه امام حسین (ع) 21000- 20000 174 435 چهارراه اشراق مـیدان آزادی 47000 175 436 چهارراه اشراق مـیدان رسالت 13000 176 437 چهارراه اشراق مـیدان رهبر 13000 177 438 مترو تهرانپارس بوستان 12 14000 10000 178 439 مـیدان رسالت پایـانـه شـهید نظری 39000 28000 179 441 مـیدان هروی بوستان دوم پاسداران 13000 180 442 مـیدان رسالت مـیدان صنعت 31000 23500 181 443 مـیدان رسالت فلکه دوم صادقیـه 37000 25500 182 444 مـیدان رسالت کوهک 7500 6500 183 445 لویزان پایـانـه مغان 13000 184 446 شـهید عراقی پایـانـه سیدخندان 10500 185 447 مـیدان رسالت پایـانـه مـینی سیتی 22000 186 448 مـیدان رسالت مـیدان پونک 35000 25500 187 449 مـیدان رسالت قنات کوثر 14000 188 451 سه راه استخر مـیدان نوبنیـاد 21500 189 452 چهارراه اشراق مـیدان قدس 42000 28000 190 453 مـیدان نوبنیـاد حکیمـیه 27000 191 454 مـیدان نوبنیـاد مـیدان رهبر 25000 192 455 مـیدان رسالت مـیدان آرژانتین 17500 13000 193 456 مـیدان رسالت مـیدان ولیعصر (عج) 28000 20000 194 457 پایـانـه مغان پایـانـه امام خمـینی(ره) 35000 25500 195 458 پایـانـه شـهید زین الدین انتهای لویزان 15000 196 459 پایـانـه شـهید زین الدین مـیدان ملت 14000 197 461 مترو تهرانپارس فلکه چهارم تهرانپارس 11000 9000 198 463 مترودرد شت شـهرک امـید 14000 10500 199 466 مترو دردشت تقاطع سراج دلاوران 10500 200 467 مترو دردشت شـهرک فرهنگیـان 17500 201 475 شـهرک امـید مـیدان نوبنیـاد 17500 202 478 متروتهرانپارس پردیس 40000 203 479 فرهنگسرای اشراق رودهن 37500 204 488 چهارراه اشراق مـیدان امام خمـینی(ره) 37000 205 489 مترو دردشت انتهای سراج 13000 206 492 استاد حسن بنا مـیدان امام خمـینی (ره) 29000 207 495 مـیدان رسالت شیـان - لویزان 17500 208 498 مـیدان رهبر فلکه چهارم تهرانپارس 13000 209 511 مـیدان پونک 35متری گلستان 10500 210 512 پایـانـه آزادی کرج 48000 211 513 پایـانـه جنت آباد پایـانـه شـهید شیرازی 30000 212 515 فلکه دوم صادقیـه چهارراه گلوبندک 30000 22000 213 516 پایـانـه جنت آباد مـیدان ولیعصر (عج) 35000 214 517 پایـانـه آزادی فردیس 51000 215 518 پایـانـه آزادی امام زاده داود (ع ) 87000 216 519 پایـانـه آزادی شـهر گلستان 39000 217 521 پایـانـه صادقیـه جنت آباد تقاطع ایرانپارس 21000 218 522 مترو صادقیـه فلکه دوم شـهران 23000 16000 219 524 فلکه دوم صادقیـه تقاطع فردوس - بهار جنوبی 14000 220 525 پایـانـه صادقیـه مـیدان شـهرزیبا 17500 221 527 فلکه اول شـهران نیـایش (تقاطع خیـابان ولیعصر (عج)) 24000 19500 222 528 مترو صادقیـه بلوار فردوس تقاطع ابراهیمـی 9500 223 529 پایـانـه آزادی پایـانـه گوهردشت 52000 224 531 مترو صادقیـه باغ فیض انتهای مـهستان 16000 225 532 پایـانـه آزادی پایـانـه سترگ 42000 226 533 جنت آباد پایـانـه شـهید نظری 25000 227 534 مـیدان شـهر زیبا پایـانـه شـهید نظری 25000 228 535 پایـانـه آزادی شـهرک اکباتان 14000 229 536 ابتدای خیـابان اقبالپور انتهای خیـابان اقبالپور 7500 230 537 ابتدای خیـابان بهنام انتهای خیـابان بهنام 7000 231 538 پایـانـه آزادی فازچهارم مـهرشـهر 51000 232 542 فلکه دوم صادقیـه مـیدان جمـهوری اسلامـی 21000 233 544 مـیدان شـهرزیبا ایستگاه شیشـه مـینا 16000 234 545 ابتدای خیـابان ناطق نوری انتهای خیـابان مـهستان 7500 235 546 ابتدای خیـابان معین انتهای خیـابان معین 7500 236 547 فلکه دوم صادقیـه خیـابان علی حسینی (لاله) 9500 237 548 فلکه دوم صادقیـه مـیدان بهنام 11000 238 549 فلکه اول شـهران مـیدان ونک 27500 21000 239 551 مترو صادقیـه مـیدان شـهر زیبا 17500 13000 240 552 مترو صادقیـه تقاطع فردوس - بهار جنوبی 14000 11500 241 553 مترو صادقیـه انتهای جنت آباد ، تقاطع ایرانپارس 21000 14500 242 554 فلکه دوم صادقیـه مـیدان راه آهن 30000 243 555 مترو صادقیـه شـهرک آپادانا 9500 244 556 مترو صادقیـه مـید ان پونک - دانشگاه علوم تحقیقات 19000-26000 13000- 19000 245 557 ابتدای بلوار شقایق انتهای خیـابان شقایق 9500 246 558 ابتدای خیـابان ابوذر (کاشانی) انتهای خیـابان ابوذر(رسالت) 7500 247 559 ابتدای خیـابان شقایق انتهای خیـابان مـیلاد دوم 7500 248 561 پایـانـه آزادی مـیدان امام حسین (ع) 27500 249 562 ابتدای بلوار شاهین شمالی انتهای بلوار شاهین شمالی 7500 250 564 ابتدای جنت آباد جنوبی تقاطع ایرانپارس 14000 251 565 فاز دو اکباتان مـیدان ونک 30000 21500 252 567 مـیدان آزادی (ابتدای زیر گذر) مـیدان شمشیری 16000 253 568 پایـانـه صادقیـه فلکه دوم شـهران 21000 254 572 پایـانـه جنت آباد مـیدان ونک 21500 255 576 شـهرک اکباتان پایـانـه ارم 40000 256 577 مـیدان پونک فلکه اول شـهران 14000 257 579 جنت آباد شمالی ایرانپارس 9500 258 581 شـهرک اکباتان مـیدان صارمـی 10500 259 582 خیـابان دانش- پایـانـه آزادی شـهرک آپادانا 9500 260 583 پایـانـه جنت آباد مـیدان صنعت 20000 261 584 پایـانـه جنت آباد پایـانـه سیدخندان 30000 262 585 فلکه اول شـهران مـیدان ولیعصر (عج) 31000 263 588 پایـانـه آزادی مترو شادمان 7500 264 589 پایـانـه آزادی مـیدان امام خمـینی (ره) 30000 265 591 پایـانـه شـهرزیبا کن 10500 266 592 پابانـه شـهرزیبا سولقان 21000 267 593 پایـانـه شـهرزیبا شـهرک بهاران 13000 268 594 پایـانـه شـهرزیبا فلکه دوم شـهران 11500 269 598 فلکه دوم صادقیـه سردار جنگل 17500 270 599 فلکه دوم صادقیـه خیـابان پیـامبر 14000 271 611 خیـابان حافظ -کریمخان مـیدان راه آهن 23000 272 612 مـیدان هفتم تیر مـیدان آرژانتین 13000 273 613 خیـابان حافظ مـیدان امام خمـینی (ره) 20000 274 614 مـیدان فاطمـی چهارراه گلوبندک 21500 16000 275 615 مـیدان هفتم تیر مـیدان امام حسین (ع) 14000 10500 276 616 ASP شـهرک والفجر 10000 277 617 مـیدان انقلاب اسلامـی بیستم کارگر شمالی 14000 10500 278 618 مـیدان ولیعصر (عج) مـیدان امام حسین (ع) 20000 279 619 مـیدان فاطمـی مـیدان ونک 18000 280 621 خیـابان وصال خیـابان حجاب 10000 281 622 مـیدان فردوسی پل کریمخان -ایرانشـهر 10000 282 623 تقاطع خیـابان انقلاب اسلامـی نجات الهی تقاطع خیـابان کریم خان- نجات الهی 10000 283 624 مـیدان انقلاب اسلامـی مـیدان هفتم تیر 14000 10000 284 625 مـیدان انقلاب اسلامـی مـیدان ونک 25000 20000 285 626 مـیدان انقلاب اسلامـی سه راه گوهردشت 58000 41500 286 627 مـیدان هفتم تیر مـیدان آزادی 29000 21000 287 628 مـیدان انقلاب اسلامـی کرج 56000 39000 288 629 مـیدان هفتم تیر مـیدان شـهداء 18500 289 631 مـیدان انقلاب اسلامـی پایـانـه آزادی 14000 290 632 فلکه دوم صادقیـه مـیدان انقلاب اسلامـی 21000 15000 291 633 تقاطع طالقانی-ولیعصر(عج) زیر پل چوبی 13000 9500 292 634 چهارراه ولیعصر (عج) مـیدان آزادی 20000 293 635 دوراهی یوسف آباد مـیدان ونک 16000 11000 294 636 مـیدان آرژانتین تقاطع آفریقا - مدرس 16000 295 637 مـیدان هفتم تیر مـیدان خراسان 21000 296 638 خیـابان فاطمـی خیـابان جمال زاده 14000 297 639 مـیدان ولیعصر(عج) چهارراه اشراق 37500 298 641 مـیدان هفتم تیر فلکه دوم صادقیـه 29000 21000 299 642 مـیدان ونک چهارراه ولیعصر(عج)- مـیدان ولیعصر(عج) 24000-27000 300 643 مـیدان فاطمـی مـیدان هفتم تیر 13000 301 644 مـیدان هفتم تیر بلوار کشاورز 13000 302 645 مـیدان آرژانتین مـیدان امام خمـینی (ره) 24000 17000 303 646 تقاطع خیـابان ولی عصر (عج )-مدرس مـیدان هفتم تیر 25000 304 647 مـیدان ونک مـیدان آرژانتین 13000 305 648 پایـانـه ارم مـیدان انقلاب اسلامـی 35000 25500 306 649 مـیدان پونک مـیدان ولیعصر(عج) 31000 23000 307 651 فلکه دوم صادقیـه مـیدان ولیعصر (عج) 27500 21000 308 652 ابتدای خیـابان الوند انتهای خیـابان الوند 9500 309 711 پایـانـه سید خندان هروی 16000 11000 310 712 پایـانـه سیدخندان مـیدان انقلاب اسلامـی 24000 17000 311 713 پایـانـه سیدخندان چهارراه اشراق 21000 15000 312 714 پایـانـه سیدخندان مـیدان رسالت 13000 9000 313 715 پایـانـه سیدخندان خیـابان بهار 17500 12500 314 717 پل سیدخندان مـیدان امام حسین (ع) 17500 315 718 پایـانـه سیدخندان مـیدان نامجو 14500 10000 316 719 مـیدان سپاه استاد حسن بنا ( مجیدیـه ) 14000 317 721 پایـانـه سیدخندان مـیدان ولیعصر(عج) 21000 15000 318 723 مـیدان سپاه سه راه معلم 10500 319 724 پایـانـه سیدخندان بیمارستان امام خمـینی (ره) 24000 17000 320 725 پایـانـه سیدخندان چهارراه نظام آباد 14000 10000 321 726 مـیدان نامجو مـیدان هفتم تیر 21000 322 727 پایـانـه سید خندان پایـانـه مغان 14000 10000 323 728 پایـانـه روشندلان مـیدان قدس 31000 324 731 پایـانـه سید خندان پایـانـه نوبنیـاد 22000 16000 325 732 پایـانـه سیدخندان مترو مصلی 11000 326 733 پایـانـه سیدخندان مـیدان هفتم تیر 17500 12500 327 734 ابتدای بهار شیراز انتهای بهار شیراز 10500 328 735 مترو مصلی مـیدان ملت 18000 329 736 پایـانـه سیدخندان فلکه چهارم تهرانپارس 24000 17000 330 737 ابتدای خیـابان معلم چهارراه نظام آباد 14000 331 738 استاد حسن بنا جنوبی چهارراه نظام آباد 13000 332 739 پایـانـه روشندلان پایـانـه مغان 27500 20000 333 741 ابتدای خیـابان معلم مـیدان رسالت 16000 334 742 خیـابان زیتون مـیدان هفتم تیر 14000 335 743 چهارراه نظام آباد مـیدان نامجو 10000 336 744 ابتدای نامجو مـیدان نامجو 10500 337 746 مـیدان نامجو مـیدان امام حسین (ع) 13000 338 811 مـیدان نبوت ابتدای خیـابان مطهری 21000 339 812 چهارراه تهرانپارس حکیمـیه - سرخه حصار 17500 340 813 فلکه اول تهرانپارس مـیدان نبوت 14000 341 814 چهارراه گلستان پایـانـه شقایق 10500 342 815 چهارراه تهرانپارس مـیدان آزادی 50000 343 816 مـیدان نبوت پایـانـه سیدخندان 16000 344 817 مترو تهرانپارس چهارراه تهرانپارس 10500 345 818 چهارراه تهرانپارس پایـانـه سیدخندان 22000 346 819 فلکه اول تهرانپارس مـیدان کلاهدوز 17500 347 821 مـیدان رسالت چهار راه تهرانپارس 16000 348 822 مـیدان رسالت گلستان نارمک 10000 349 823 مـیدان رسالت مـیدان امام حسین (ع) 17500 350 824 مـیدان رسالت مـیدان بهارستان 23000 351 825 مـیدان رسالت پایـانـه شقایق 13000 352 826 چهارراه اشراق مـیدان امام حسین (ع) 21000 353 827 پل تهران نو چهارراه قدوسی 16000 354 828 چهار راه خاقانی مـیدان امام خمـینی (ره) 24000 355 829 مـیدان رسالت سی متری نارمک 10500 356 831 فلکه اول تهرانپارس سه راه استخر 14000 357 832 چهارراه تهرانپارس رودهن 49000 37500 358 833 مترو فدک دانشگاه شـهیدرجائی 13000 359 834 چهارراه تهرانپارس فلکه چهارم تهرانپارس 13000 360 835 پایـانـه خاقانی مـیدان قنات کوثر 14500 361 836 چهار راه تهرانپارس مترو دردشت 10500 362 837 چهارراه تهرانپارس سازمان آب (حکیمـیه) 17500 363 838 مـیدان شقایق مترو دردشت 7500 364 839 خیـابان رشید مـیدان رهبر 21000 365 841 باشگاه رسالت چهارراه قدوسی 13000 366 842 چهارراه تهرانپارس دماوند 62000 45000 367 843 مترو گلبرگ پایـانـه محلاتی 23000 18500 368 843 مترو گلبرگ پایـانـه محلاتی - دانشگاه پیـام نور اوشان 18500-23000 369 844 ابتدای خیـابان اثنی عشری ابتدای خیـابان همائی 7500 370 845 ابتدای وحیدیـه ابتدای خیـابان بخت آزاد 7500 371 911 ابتدای خیـابان استاد معین انتهای خیـابان 21متری جی 8000 372 912 خیـابان سی متری جی چهار راه لشگر 11500 373 913 پایـانـه شمشیری فلکه دوم صادقیـه 21000 15000 374 914 مـیدان شمشیری کرج 53000 375 918 مـیدان شمشیری پایـانـه آزادی 11500 376 920 مـیدان امام خمـینی (ره) مـیدان آزادی 27000 19000 377 921 مترو نواب انتهای خیـابان هاشمـی 14000 378 922 پایـانـه شمشیری شـهر قدس 32000 379 923 ابتدای توکلی مـیدان آزادی 14000 380 924 استاد معین انتهای خیـابان سی متری جی 11500 381 925 ابتدای شـهیدان(آزادی) پادگان جی 10500 382 926 پایـانـه شمشیری شادآباد 17500 383 927 پایـانـه شمشیری ابتدای خلیج فارس 21000 384 929 پایـانـه شمشیری تهرانسر(شـهرک دریـا) 24000 17000 385 931 پایـانـه شمشیری شـهرک حسینی فردوس 10500 386 1011 خیـابان قصرالدشت خیـابان خوش 10000 387 1012 مترونواب مـیدان بریـانک 11000 388 1013 مترونواب خیـابان قصرالدشت 10500 389 1014 خیـابان مالک اشتر پایـانـه آزادی 13000 390 1015 مترونواب بوستان ولایت 18500 391 1017 پل امام زاده معصوم مـیدان توحید 14500 392 1018 قصرالدشت مـیدان توحید 14000 393 1019 انتهای خیـابان امام خمـینی(ره) مـیدان حر 10500 394 1021 مـیدان شمشیری شادمان 17500 395 1022 مـیدان شمشیری ابتدای خیـابان جیحون 13000 396 1027 ابتدای خیـابان جیحون ابتدای خیـابان کارون 8000 397 1028 خیـابان قصرالدشت ابتدای خیـابان رودکی 8000 398 1032 خیـابان جیحون مـیدان شمشیری 11000 399 1111 مـیدان انقلاب اسلامـی مـیدان امام حسین (ع) 16500 13000 400 1112 مـیدان راه آهن شـهرک شکوفه 16000 401 1113 مـیدان انقلاب اسلامـی پایـانـه سترگ 24000 402 1114 مـیدان انقلاب اسلامـی مـیدان شمشیری 21500 403 1115 مـیدان انقلاب اسلامـی مـیدان راه آهن 16000 404 1116 مـیدان جمـهوری اسلامـی مـیدان بهارستان 17500 405 1117 زیر پل کالج راه آهن 20000 406 1118 خیـابان آقا بالازاده چهارراه خرمشـهر 10500 407 1119 مـیدان قزوین مـیدان وحدت اسلامـی 10000 408 1121 مـیدان انقلاب اسلامـی نازی آباد 27500 409 1122 مـیدان انقلاب اسلامـی مترو حر 10000 410 1123 مـیدان انقلاب اسلامـی چهار راه گلوبندک 18500 411 1125 مـیدان انقلاب اسلامـی سه راه طالقانی 14000 412 1126 مـیدان انقلاب اسلامـی چهار راه تهرانپارس 31000 413 1127 مـیدان راه آهن مـیدان ونک 36000 414 1131 مـیدان رازی اسلامشـهر 39000 415 1134 مـیدان راه آهن پایـانـه آزادی 30000 416 1135 مـیدان قزوین مـیدان شمشیری 13000 417 1136 مـیدان راه آهن مـیدان شمشیری 14000 418 1137 مـیدان راه آهن خانی آباد 16000 419 1138 مترو حر ابتدای خیـابان مخصوص 13000 420 1139 سه راه جمـهوری اسلامـی چهار راه گلوبندک 14000 421 1141 مـیدان قزوین مـیدان ابوذر 13000 422 1142 پایـانـه سروری مـیدان راه آهن 16000 423 1211 مـیدان شوش مـیدان امام خمـینی (ره) 14000 424 1212 پایـانـه امام خمـینی (ره) مـیدان راه آهن 14000 425 1213 مـیدان خراسان مـیدان رازی 16000 426 1214 مـیدان خراسان مـیدان امام خمـینی (ره) 14000 427 1215 پایـانـه امام خمـینی (ره) پایـانـه سیدخندان 27000 19000 428 1216 چهارراه گلوبندک چهار راه لشگر 11500 9000 429 1217 خیـابان مولوی مـیدان رازی 10500 430 1218 مـیدان امام خمـینی (ره) مـیدان ونک 31000 21500 431 1219 مـیدان شوش خیـابان مولوی 9500 432 1221 مـیدان شوش مـیدان امام حسین (ع) 17500 433 1222 مـیدان شوش مـیدان بهارستان 13000 434 1223 بلوار قیـام مـیدان شمشیری 26500 435 1224 مـیدان شوش مـیدان سپاه 17500 436 1226 پایـانـه امام خمـینی (ره) چهار راه استانبول 9500 437 1227 مـیدان شوش پایـانـه سیدخندان 28000 438 1228 مـیدان شوش پایـانـه آزادی 38000 439 1229 سه راه مجاهدین ابتدای خیـابان پازوکی 17500 440 1231 مـیدان امام حسین (ع) مـیدان امام خمـینی (ره) 13000 441 1232 خیـابان مولوی مـیدان امام حسین (ع) 16000 442 1233 مـیدان امام خمـینی (ره) مـیدان شمشیری 24500 19000 443 1234 مـیدان امام خمـینی(ره) ابتدای خیـابان پامنار 6000 444 1235 چهارراه گلوبندک مـیدان رازی 14000 445 1237 پایـانـه امام خمـینی(ره) خیـابان زمزم 14000 446 1313 پایـانـه براری مـیدان امام حسین (ع) 17500 447 1318 پایـانـه براری ، مترو کلاهدوز زیر پل خاقانی 10500 448 1319 مترو شـهید کلاهدوز انتهای چهارم افسریـه 23000 16000 449 1323 پایـانـه براری مـیدان بهارستان 17500 13000 450 1324 خیـابان پنجم نیروی هوایی مـیدان رسالت 17500 451 1325 پایـانـه براری مـیدان شـهداء 13000 9000 452 1326 پایـانـه براری مـیدان هفت تیر 26500 19000 453 1327 سی متری نیروی هوایی خیـابان اکباتان 21000 454 1328 ابتدای خیـابان پنجم نیروی هوایی انتهای خیـابان پنجم نیروی هوایی 9500 455 1329 ابتدای خیـابان اول نیروی هوایی انتهای خیـابان اول نیروی هوایی 7500 456 1331 ابتدای خیـابان صفا انتهای خیـابان صفا 7500 457 1332 مـیدان کلاهدوز 15متری دوم افسریـه 16000 458 1334 تهران نو (مـهام ) مترو شیخ الرئیس 10000 459 1336 چهارراه تهرانپارس مـیدان راه آهن 41000 460 1337 زیر پل خاقانی مـیدان بسیج 21000 461 1411 خیـابان نبرد انتهای خیـابان نبرد شمالی (تقاطع شـهید محلاتی ) 9500 462 1412 خیـابان پیروزی (مقداد) خیـابان کریم شاهیـان 7000 463 1413 ابتدای بلوار ابوذر ترمـینال خاوران 14000 464 1414 خیـابان مـیثم (خاوران) انتهای خیـابان نبردشمالی 11500 465 1415 خیـابان پیروزی - پرستار خیـابان افراسیـابی 7500 466 1416 مـیدان سرآسیـاب دولاب خیـابان شـهیدقنطار 14000 467 1417 خیـابان نبی اکرم (ص) پل دوم بلوار ابوذر 7500 468 1418 سه راه شکوفه خیـابان شیوا- دهم فروردین 13000 469 1419 پل هفده شـهریور انتهای بزرگراه شـهیدمحلاتی 10500 470 1421 چهارراه مصطفی خمـینی انتهای بزرگراه شـهیدمحلاتی 14000 10000 471 1422 چهارراه دهم فروردین بوستان گل نما- مترو پیروزی 9500 7000 472 1423 مـیدان رسالت دانشگاه آزاد واحد جنوب 25000 21000 473 1424 انتهای خیـابان نبرد جنوبی پمپ بنزین خاوران 9500 474 1425 خیـابان جهان پناه مـیدان آیت اله سعیدی 7500 475 1426 پل هجرت شـهرک خاتم الانبیـا 14000 476 1428 ابتدای خیـابان ده حقی انتهای خیـابان ده حقی 9500 477 1434 انتهای بزرگراه محلاتی مـیدان امام خمـینی (ره) 19000 14000 478 1435 مـیدان محلاتی (نبرد) مـیدان هفتم تیر 27000 479 1438 دانشگاه آزاد (واحدجنوب) مـیدان بهارستان 21000 15500 480 1439 مـیدان سرآسیـاب دولاب مـیدان بهارستان 14000 481 1442 مـیدان خراسان مـیدان امام حسین (ع) 17500 482 1443 خیـابان شـهید پاسدار گمنام مـیدان موتورآب 7500 483 1444 مـیدان امام حسین (ع) چهارراه آب موتور 14000 484 1511 پایـانـه ثامن الحجج(ع) پایـانـه خلجی 28000 485 1512 مـیدان بسیج چهارراه اشراق 27000 486 1513 پایـانـه ثامن الحجج(ع) پل تهران نو 21000 487 1514 مـیدان بسیج پایـانـه شـهید خلجی 28000 488 1516 پایـانـه ثامن الحجج(ع) چهارراه تهرانپارس 23000 489 1517 مـیدان بسیج قیـامدشت 31000 490 1521 شـهرک کاروان مترو ترمـینال جنوب 21000 491 1522 ابتدای 20متری افسریـه انتهای 15متری افسریـه 9500 7000 492 1523 مـیدان بسیج مشیریـه 11000 493 1524 مسعودیـه - آتش نشانی پایـانـه رضویـه 14000-16500 494 1525 20متری افسریـه مـیدان بهارستان 27000 20000 495 1526 پایـانـه ثامن الحجج(ع) پایـانـه رضویـه 17500 11500 496 1527 مـیدان خراسان قیـامدشت 35000 497 1528 مـیدان بسیج مـیدان خراسان 13000 498 1529 مشیریـه مـیدان خراسان 17500 499 1532 اتابک مـیدان خراسان 10500 500 1533 مـیدان شـهرری مـیدان بسیج 21000 501 1534 شـهرک کاروان مـیدان خراسان 17500 502 1535 ابتدای خیـابان طیب انتهای خیـابان طیب 7500 503 1536 مـیدان بسیج شـهرک مسگر آباد 10500 504 1537 پایـانـه ثامن الحجج(ع) پایـانـه آزادی 46000 505 1538 پایـانـه ثامن الحجج(ع) مـیدان راه آهن 23000 506 1539 مـیدان بسیج شـهرک خاورشـهر 20000 507 1541 مـیدان بسیج پادگان 01 14500 508 1542 بلوار امام رضا (ع) شـهرک جمـهوری (کیـانشـهر) 7000 509 1543 مـیدان شوش خیـابان منصور 13000 510 1544 زیر پل رجائی مـیدان بسیج 16000 511 1547 پایـانـه رضویـه شـهرک شـهید بروجردی 13000 512 1548 خیـابان خواجو کرمانی خیـابان 17 شـهریور 7500 513 1549 مشیریـه پایـانـه رضویـه 15500 514 1611 مـیدان راه آهن مـیدان شـهرری 27000 515 1612 مـیدان راه آهن مـیدان شوش 14000 516 1613 مـیدان راه آهن باقرشـهر 30000 517 1614 پایـانـه سترگ شمشیری 28000 518 1617 مـیدان راه آهن نازی آباد(شکوفه) 13000 519 1618 مـیدان بهمن چهارراه اشراق 42000 520 1619 مـیدان شوش مـیدان شـهرری 21000 521 1621 مـیدان شوش خزانـه 11000 522 1622 مـیدان شوش دولت آباد 18000 523 1623 مـیدان شوش کیـانشـهر 14500 524 1626 نازی آباد مـیدان شـهرری 17500 525 1627 نازی آباد سه راه خیـام 18000 526 1628 نازی آباد یـاغچی آباد 7500 527 1629 ترمـینال جنوب علی آباد 10000 528 1631 ترمـینال جنوب مـیدان شوش 10000 529 1632 ترمـینال جنوب چهارراه مولوی 14000 530 1633 پایـانـه سترگ فلکه چهارم تهرانپارس 42000 531 1634 پایـانـه سترگ پایـانـه شـهید خلجی 42000 532 1635 یـاغچی آباد مـیدان محمدیـه 18000 533 1636 پایـانـه یـادآوران کرج 55000 534 1637 پایـانـه یـادآوران سه راه مارلیک 52000 535 1638 پایـانـه یـادآوران شـهریـار 51000 536 1639 پایـانـه معین (راه آهن) آهن مکان(صالح آباد) 14500 537 1648 پایـانـه یـادآوران خیـابان صالح آباد غربی 11000 538 1649 پایـانـه یـادآوران سه راه آدران 46000 539 1651 پایـانـه سترگ مـیدان ولی عصر (عج) 24000 540 1652 پایـانـه سترگ مـیدان ونک 41000 541 1653 پایـانـه یـادآوران جاده مخصوص 35000 542 1655 نازی آباد علی آباد 11000 543 1656 فلکه چهارم خزانـه مـیدان امام خمـینی (ره) 18500 544 1657 مترو شوش کیـانشـهر 20000 545 1659 خیـابان بهمنیـار مـیدان وصال 10000 546 1661 مترو خزانـه شـهرک بعثت 10000 547 1663 ترمـینال جنوب مـیدان امام حسین (ع) 25000 548 1665 مـیدان شوش فاز 2 مـیدان تره بار 31000 549 1666 جوادیـه مـیدان راه آهن 13500 550 1667 ترمـینال جنوب چهارراه تهرانپارس 39000 551 1711 مـیدان ابوذر پایـانـه آزادی 21500 552 1712 مـیدان ابوذر مـیدان راه آهن 14000 553 1713 مـیدان ابوذر مـیدان انقلاب اسلامـی 21500 554 1715 مـیدان ابوذر مـیدان رازی 14000 555 1716 مـیدان ابوذر مـیدان زاهدی 13000 556 1717 آیت الله سعیدی تقاطع نواب (هلال احمر) 25000 557 1718 مـیدان ابوذر مـیدان سروری 13000 558 1719 مـیدان ابوذر مـیدان شمشیری 13000 559 1721 مـیدان شمشیری وصفنارد 13000 560 1722 مـیدان مقدم امام زاده حسن(ع) 7500 561 1723 مـیدان مقدم ابتدای خیـابان پیغمبری 7500 562 1724 مـیدان مقدم پل ساوه 13000 563 1725 مـیدان شمشیری اسلامشـهر 31000 564 1726 مـیدان ابوذر مترو زمزم 12000 565 1728 مـیدان ابوذر عبدل آباد 14000 566 1729 خیـابان امـین الملک مـیدان سروری 13000 567 1811 بیمارستان شماره 2 پایـانـه آزادی 23000 568 1812 مـیدان شـهید سروری پایـانـه آزادی 21500 15000 569 1813 شادآباد پایـانـه آزادی 20000 14000 570 1814 ابتدای خلیج فارس انتهای خلیج فارس 7500 571 1815 شـهرک ولیعصر (عج) نازی آباد 21000 572 1816 دادسرای یـافت آباد مـیدان زاهدی 9500 573 1817 شـهرک دانش پایـانـه آزادی 20000 574 1819 چهارراه یـافت آباد شـهرک ولیعصر (عج) - مـیدان زاهدی 14000 575 1821 پل ساوه مـیدان زاهدی 14000 576 1822 شـهرک سروستان چهارراه یـافت آباد 13000 577 1823 شـهرک ولیعصر (عج ) یـافت آباد 10000 578 1824 یـافت آباد مـیدان شمشیری 14500 10500 579 1825 مـیدان زاهدی مـیدان شمشیری 14500 580 1826 شـهرک حسینی فردوس پایـانـه آزادی 14000 10000 581 1828 مـیدان سروری مـیدان انقلاب اسلامـی 24000 582 1831 خیـابان هفده شـهریور (شاد آباد) مـیدان امـیر المومنین (ع) 10500 583 1832 یـافت آباد پایـانـه آزادی 22000 16000 584 1833 شـهرک ولیعصر(عج) پایـانـه آزادی 22000 16000 585 1834 مـیدان سروری اسلام شـهر 22000 586 1836 پایـانـه سروری مـیدان بهمن 16000 587 1838 پایـانـه سروری پایـانـه ثامن الحجج(ع) 30000 588 1839 پایـانـه سروری مترو نواب 21000 589 1841 مترو آزادگان مـیدان معلم 14000 10500 590 1911 مـیدان سروری شـهرک شکوفه 10000 591 1912 شـهرک احمدیـه مترو آزادگان 14000 592 1915 مـیدان سروری نازی آباد 14500 593 1925 مترو شاهد دانشگاه یـادگار امام(ره) 11000 9000 594 1935 دانشگاه فنی مترو علی آباد 16000 595 1936 بوستان بزرگ ولایت شـهرک شکوفه 13000 596 1939 شـهرک خلازیر مترو آزادگان 14000 597 1942 شـهرک دولت خواه متروآزادگان 10500 598 1948 سه راه شریعتی مـیدان راه آهن 15000 599 1951 خیـابان شکوفه مترو علی آباد 17500 600 1955 شـهرک شکوفه صادقیـه 26500 601 1966 نعمت آباد(مـیدان ثاراله) پایـانـه فیـاض بخش 20000 602 1968 مترو شاهد شـهرجدید پرند 36000 603 1969 شـهرک شکوفه مـیدان محمدیـه 17500 12500 604 1971 شـهرک رسالت مـیدان محمدیـه 23000 605 1972 باقرشـهر قمصر 9500 606 1973 ابتدای طالقانی مـیدان شـهداء 9500 607 1974 ابتدای بلوار امام خمـینی(ره) نیروگاه گازی ری 9500 608 1975 باقرشـهر قاسم آباد 13000 609 1976 ابتدای خیـابان مـهران خانی آبادنو(مـیدان ابن سینا) 12000 610 2011 پایـانـه زکریـای رازی (شـهرری ) محله جوانمرد قصاب 11500 611 2012 پایـانـه زکریـای رازی (شـهرری ) حمزه آباد - متروشـهرری 10500 612 2013 پایـانـه زکریـای رازی (شـهرری ) شـهرک منتظری 10500 613 2014 بیمارستان فیروز آبادی (شـهری ) قاسم آباد 23000 614 2015 ابتدای خیـابان 24 متری (شـهرری ) انتهای شـهرک علائین 10500 615 2016 پایـانـه زکریـای رازی (شـهرری ) دولت آباد 13000 616 2017 پایـانـه زکریـای رازی (شـهرری ) امـین آباد - زمان آباد 13000- 17500 617 2018 ابتدای خیـابان 24 متری (شـهرری ) جاده نظامـی 13000 618 2019 ابتدای خیـابان 24 متری (شـهرری ) ورامـین 45000 619 2021 ابتدای خیـابان 24 متری (شـهرری ) شـهرک صالحین 10500 620 2022 ابتدای خیـابان قم (شـهرری ) باقر شـهر 14500 621 2023 ابتدای خیـابان قم (شـهرری ) کمربندی رجائی 14500 622 2024 مترو جوانمرد قصاب صفائیـه 11000 8000 623 2025 مترو جوانمرد قصاب قرچک 38000 28000 624 2026 مترو جوانمرد قصاب مـیدان معلم - حسن زاده 11500 8000 625 2027 پایـانـه جوانمرد قصاب ابتدای خیـابان شـهید غیبی (هایبرسان) 10500 7000 626 2028 مترو شـهرری باقرشـهر 15000 627 2029 ابتدای بهشتی قوچ حصار 10500 628 2031 مترو شـهرری ابتدای دیلمان 10500 629 2032 کمربندی رجائی باقرشـهر 14500 630 2033 مترو جوانمرد قصاب دانشگاه پیـام نور عباس آباد 14000 11000 631 2035 ابتدای عباس آباد علاقمند انتهای عباس آباد علاقمند 7000 632 2036 کریم آباد شـهرک مخابرات کهریزک 10500 633 2037 قاسم آباد شـهرک صنعتی 13000 634 2038 قاسم آباد مـیدان قائم (واوان) 23000 635 2039 سه راه تقی آباد سه راه سیمان 14000 636 2041 کهریزک شـهرک سالمندان - دوتویـه 10000- 19000 637 2043 ابتدای بلوار قدس انتهای بلوار قدس 10500 638 2045 مترو جوانمرد قصاب دولت آباد 13000 9000 639 2047 شـهرک13 آبان صالح آباد شرقی 9500 640 2048 فلکه دوم دولت آباد بازار 28000 641 2052 قاسم آباد طرقوز آباد 11000 642 2054 قلعه نو چال طرخان (بین راه ) - عشق آباد 9000-16500 643 2055 جاده ورامـین کریم آبادتهرانچی 10500 644 2056 فیروز آباد ده خیر 10500 645 2058 مترو کهریزک قاسم آباد 11000 646 2059 بیمارستان فیروزآبادی (شـهرری) کمربندی جاده ساوه 23000 647 2066 مترو شـهرری فروشگاه شـهروند 13000 648 2068 مترو شـهرری شـهرک علائین 13000 649 2069 مترو جوانمرد قصاب پیشوا 49000 37000 650 2111 تهرانسر پایـانـه آزادی 21000 15000 651 2113 چهارراه ایران خودرو شـهرک کاج 13000 652 2114 چهارراه ایران خودرو پایـانـه آزادی 17500 653 2115 ابتدای بلوار اصلی تهرانسر تره بارتهرانسر 10500 654 2116 سه راه ارج ابتدای خلیج فارس 10500 655 2117 شـهرک دانشگاه پایـانـه آزادی 17500 656 2118 شـهرک شـهید غزالی شـهرک شـهرداری 10000 657 2119 ابتدای خیـابان دکتر عبیدی تره بارتهرانسر 10000 658 2121 تقاطع مخصوص پایـانـه ثامن الحجج (عج) 45000 659 2122 تره بارتهرانسر مـیدان انقلاب اسلامـی 30000 660 2123 چهارراه صدف متروصادقیـه 21000 661 2125 شـهرک دریـا مترو بیمـه (اکباتان) 25000 662 2126 چهارراه ایران خودرو شـهرک دانش 13000 663 2127 شـهرک وردآورد مترووردآورد 10500 664 2128 چهارراه ورد آورد شـهرقدس 16000 665 2211 مترو چیتگر مـیدان ساحل 18000 666 2212 مترو ایران خودرو انتهای بلوار طبیعت 13000 9000 667 2213 مـیدان المپیک مـیدان ونک 32000 22000 668 2214 مـیدان المپیک مـیدان ساحل 16000 669 2215 مترو وردآورد انتهای بلوار پژوهش 10000 670 2216 مـیدان المپیک شـهرک شـهید باقری 18500 671 2217 خیـابان کاج سه راه پارس خودرو 14000 672 2222 دهکده المپیک مترو صادقیـه 23000 673 2223 دهکده المپیک فلکه دوم صادقیـه 24000 17500 674 2224 دهکده المپیک مـیدان آزادی 24000 675 2231 شـهرک شـهید باقری مـیدان صنعت 34000 676 2243 سه راهی زیبادشت مـیدان اتریش 10500

20106

. کرایه تاکسی از آزادی تا پرند
[کرایه تاکسی از آزادی تا پرند]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 02 Jul 2018 04:06:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com