مصاحبه جذب مدرس زبان

مصاحبه جذب مدرس زبان سوالات رایج درون مصاحبه زبان انگلیسی - آموزش حرفه ای آیلتس و ... | بخش جذب مدرس - blogs.ili.ir | مصاحبه با مسئول جذب و تربیت مدرس کانون زبان ایران > كانون ... | استخدام کانون زبان ایران درون سال 97 | ایران استخدام | استخدام مدرس زبان - estekhdami.org |

مصاحبه جذب مدرس زبان

سوالات رایج درون مصاحبه زبان انگلیسی - آموزش حرفه ای آیلتس و ...

29273بازدید

سوالات رایج درون مصاحبه زبان انگلیسی 4.5 (90.4%) 25 votes مصاحبه جذب مدرس زبان سوالات رایج درون مصاحبه زبان انگلیسی - آموزش حرفه ای آیلتس و   ... مصاحبه جذب مدرس زبان mimplus.ir

سوالات رایج درون مصاحبه زبان انگلیسی

سوالات رایج درون مصاحبه زبان انگلیسی

در اینجا کوشش کرده ایم سوالات رایج درون مصاحبه زبان انگلیسی را بهمراه پاسخ هایی ضبط شده به منظور آن ها فهرست کنیم. مصاحبه جذب مدرس زبان این سوالات درون واقع رایج ترین سوالاتی هستند که  درون آزمون هایی همچون آیلتس یـا تافل مطرح مـیشوند و محتوای آن ها کاملا شخصی و ساده بوده و موضوعاتی همچون خانـه، مصاحبه جذب مدرس زبان خانواده، همسایگی، شـهر و زادگاه، شغل و پیشـه، خوراک  تفریحات و همانند اینـها را شامل مـیشوند.

دراینجا مدرسان حرفه ای زبان انگلیسی و آیلتس/تافل بهمراه برخی زبان آموزان فایل های ضبط شده خود را تقدیم علاقمندان گرامـی مـینمایند.

.

سوالات رایج درون مصاحبه زبان انگلیسی – مجموعه های دیگر

پیشنـهاد مـیکنیم از مجموعه های ارزشمند زیر هم بازدید بفرمایید:

.

.

.

سوالات رایج درون مصاحبه زبان انگلیسی – فهرست پرسش ها

پاسخ های ضبط شده درون سطح نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس از مـهندس ابوالقاسمـی به برخی از این پرسش ها را درون player زیر بشنوید:

http://download.ielts2.com/PouyaAbolqasemiSpeakingPart1Full.mp3

.

پاسخ های ضبط شده درون سطح نمره 8 آیلتس از استاد زهرا امـیدی بـه تمامـی پرسش ها را درون player زیر بشنوید:

http://download.ielts2.com/SpeakingQuestionsPart1Full--ZahraOmidi--fromielts2.com.mp3

.

پاسخ های ضبط شده درون سطح نمره 8 آیلتس ازسرکار خانم سپیده سعید (از زبان آموزان با نمره 8 اسپیکینگ و لیسنینگ) بـه تمامـی پرسش ها را درون player زیر بشنوید. صفحه شخصی سپیده را اینجا ببینید.

http://download.ielts2.com/Part1FullSepidehSaeed.mp3

.

نمونـه جواب های خانم زارا نعیمـی از زبان آموزان کلاس های فشرده روزهای جمعه درون سطح نمره 6 که تا 6.5 بـه این سوالات:

http://download.ielts2.com/ZahraNaeemiPart1Full.mp3

.

پاسخ های سرکار خانم زهرا دانشمندی از زبان آموزان(سطح نمره 6 که تا 6.5) سختکوش کلاس های نیمـه خصوصی روزهای جمعه بـه پرسش های پارت 1 اسپیکینگ آیلتس فهرست شده درون این صفحه:

http://download.ielts2.com/SpeakingQuestionsPart1FullZahraDaneshmandi.mp3

.

پاسخ های کاوه مـهاجر(سطح نمره 6.5) از زبان آموزان فعال کلاس فشرده آیلتس روزهای جمعه بـه همـین پرسش ها:

http://download.ielts2.com/SpeakingQuestionsPart1FullKaveh.mp3

.

نمونـه پاسخ های سرکار خانم سعیده حسنی از زبان آموزان پر تلاش کلاس های فشرده نیمـه خصوصی روزهای جمعه درون سطح نمره 6 که تا 6.5:

http://download.ielts2.com/SpeakingQuestionsPart1FullSaeedehHasani.mp3

.

پاسخ سرکار خانم رخساره ثابتی بـه تمامـی 70 پرسش پارت 1 اسپیکینگ در سطح نمره 6.5؛ این پاسخ ها 2 روز پیش از روز مصاحبه آیلتس ایشان درون مرکز ایرسافام درون زمستان 1395 درون کلاس ضبط شده است:

http://download.ielts2.com/Part1FullRokhiFromielts2.com.mp3

.

پاسخ “آزاده” یکی از زبان آموزان با نمره 6 اسپیکینگ آیلتس بـه برخی از همـین پرسش ها درون زیر بشنوید:

http://download.ielts2.com/SpeakingQspart1Azadeh--fromielts2.com.mp3.

پاسخ های جناب آقای محمد نیکومرام از زبان آموزان دوره های فشرده جمعه درون سطح نمره 5.5 تا 6.5 را بشنوید:

http://download.ielts2.com/SpeakingQuestionsPart1FullMuhammadNikumaram.mp3

.

نمونـه پاسخ های جناب آقای محمد افسامـی از زبان آموزان دوره های فشرده روزهای فرد(سطح نمره 5 که تا 5.5)

http://download.ielts2.com/SpeakingQuestionsPart1FullMuhamadAfsami.mp3. سوالات رایج درون مصاحبه زبان انگلیسی – خریداری این مجموعه

به درخواست مکرر بازدیدکنندگان و علاقمندان عزیز، از اسفند ماه 1395، امکان خریداری تمامـی فایل های صوتی قابل دانلود این مجموعه 70 سوالی بهمراه text یـا متن نوشتاری(Transcript) پاسخ های مـهندس ابوالقاسمـی ایجاد شده است. بدون شک بررسی متن نوشتاری این فایل ها درک پاسخ های استاندارد استاد گرامـی را به منظور زبان آموزان بسیـار ساده خواهد کرد و برای ایشان سودمندخواهد بود.

برای درخواست خریداری این مجموعه بهمراه متن نوشتاری، یک پیـام با عنوان “خریداری فایل های اسپیکینگ پارت 1 بهمراه Text” بـه شماره زیر درون تلگرام ارسال فرمایید:

09121355087

(در صورت مشکل درون پخش از گوگل کروم استفاده بفرمایید) سوالات رایج درون مصاحبه زبان انگلیسی – فهرست پرسش ها 1 – What is your full name please? http://download.ielts2.com/Part1YourFullName--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab http://download.ielts2.com/Part1WhatisYourfullnameplz--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Mona http://download.ielts2.com/Part1AltMonawhatsyourfullnamepleaseFromielts2.com.wav. 2 – Where were you born? http://download.ielts2.com/Part1WhereWereYouBorn--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab http://download.ielts2.com/Part1WherewereyoubornAlt--fromielts2.com.wav.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonawherewereyoubornFromielts2.com.wav

. Alternative Response by Mona

http://download.ielts2.com/Part1AltMonawherewereyoubornFromielts2.com.wav

. 3 – Did you grow up in Tehran? http://download.ielts2.com/Part1GrewUpinTehran--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab http://download.ielts2.com/Part1DiduGrowupinTehranAlt--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Mona http://download.ielts2.com/Part1AltMonaDidyougrowupinTehranFromielts2.com.wav. 4 – Tell me about your daily routine? http://download.ielts2.com/Part1DailyRoutine--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab

http://download.ielts2.com/Part1Altdailyroutine--fromielts2.com.wav

. Alternative Response by Mona http://download.ielts2.com/Part1AltMonaTellmeaboutyourdailyroutineFromielts2.com.wav. 5 – What do you like/dislike about your daily routine? http://download.ielts2.com/Part1LikeDailyRoutine--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab http://download.ielts2.com/Part1Altwhatdoyoulikeaboutyourdailyroutine--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1DislikeDailyRoutine--fromielts2.com.wav. Alternative response by Mona http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWhatdoyoulikedislikeaboutyourdailyroutineFromielts2.com.wav. 6 – Where did you learn English? http://download.ielts2.com/Part1WhereDidYouLearnEnglish--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab http://download.ielts2.com/Part1AltwheredidyoulearnEnglish--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Mona

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWheredidyoulearnEnglishFromielts2.com.wav

. 7 – Have you ever lived in an English speaking country? http://download.ielts2.com/Part1LiveEnglishSpeakingCountry--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab . http://download.ielts2.com/Part1AltHaveueverlivedinanEnglishspeakingcountries--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Mona http://download.ielts2.com/Part1AltMonaHaveyoueverlivedinanEnglishspeakingcountryFromielts2.com.wav. 8 – Why did you learn English? http://download.ielts2.com/Part1WhyStudyEnglish--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab http://download.ielts2.com/Part1AltwhydidulearnEnglish--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Mona http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWhydidyoulearnEnglishFromielts2.com.wav. 9 – How will improving your English benefit you personally? http://download.ielts2.com/Part1LearningEnglishBenefitPersonaly--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab http://download.ielts2.com/Part1AlthowwillimprovingEnglishwillbenefitUpersonally--fromielts2.com.wavAlternative Response by Mona . http://download.ielts2.com/Part1AltMonaHowwillimprovingyourEnglishbenefityoupersonallyFromielts2.com.wav. 10 – Do you live in a house or in an apartment? http://download.ielts2.com/Part1LiveinHouseorApartment--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Mona http://download.ielts2.com/Part1AltMonaDoyouliveinahouseorinanapartmentFromielts2.com.wav.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaDoyoulikelivinginahouseoraflatFromielts2.com.wav

.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaDoyouliveinahouseorinanapartmentFromielts2.com.wav

. 11 – What’s your house or apartment like? http://download.ielts2.com/Part1WhatsYourApartmentLike--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab http://download.ielts2.com/Part1Altwhatsyourhouseorapartmentlike--fromielts2.com.wav.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonawhat'syourhouseorapartmentlikeFromielts2.com.wav

. 12 – Do you like where you live? http://download.ielts2.com/Part1DoYouLikeWhereYouLive--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab http://download.ielts2.com/Part1AltDoULikewhereulive--fromielts2.com.wav.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaDoyoulikewhereyouliveFromielts2.com.wav

. 13 – What do you like/dislike about your house? http://download.ielts2.com/Part1LikeYourApartment--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1DislikeAboutApartment--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab http://download.ielts2.com/Part1AltwhatdonottUlikeaboutyourhouse--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1Altwhatdoulikeaboutyourhouse--fromielts2.com.wav.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWhatdoyoulikedislikeaboutyourhouseFromielts2.com.wav

. 14 – How long you have lived in your present accommodation? http://download.ielts2.com/Part1HowLongLivedAccomodation--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1AltMonaHowlongyouhavelivedinyourpresentaccomodationFromielts2.com.wav. 15 – Do you like living in a house or a flat? http://download.ielts2.com/Part1LiveinHouseorApartment--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1PreferHouseorApartment--fromielts2.com.wav. 16 -What do you do? http://download.ielts2.com/Part1WhatDoYouDo--fromielts2.com.wav. 17 -Are you employed? http://download.ielts2.com/Part1AreYouEmployed--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1AltMonaAreyouemployedFromielts2.com.wav. 18 -Do you have a part time or a full time job? http://download.ielts2.com/Part1PartTimeFullTimeJob--fromielts2.com.wav.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaDoyouhaveaparttimeorafulltimejobFromielts2.com.wav

. Alternative Response by Zeinab http://download.ielts2.com/Part1AltDouhaveaparttimeorfulltimejobFromiets2.com.wav. 19 -What do you do exactly?

http://download.ielts2.com/Part1WhatDoUDoExactly--fromielts2.com.wav

. Alternative Response by Zeinab

http://download.ielts2.com/Part1AltWhatdoudoexactlyFromielts2.com.wav

.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWhatdoyoudoexactlyFromielts2.com.wav

. 20 -Where do you work?

http://download.ielts2.com/Part1WhereDoUWork--fromielts2.com.wav

.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWheredoyouworkFromielts2.com.wav

. 21 -What do you like/dislike about your job? http://download.ielts2.com/Part1WhatYouLikeAboutYourJob--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1WhatYouDislikeAboutYourJob--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab

http://download.ielts2.com/Part1AltwhatdoulikeaboutyourjobFromilets2.com.wav

.

http://download.ielts2.comPart1AltMonaWhatdoyoulikedislikeaboutyourjobFromielts2.com.wav

. 22 -What is your favorite job? http://download.ielts2.com/Part1WhatIsYourFavoriteJob--fromielts2.com.wav. Alternative response by Zeinab:

http://download.ielts2.com/Part1AltWhatsyourfavoritejobFromielts2.com.wav

. http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWhatisyourfavoritejobFromielts2.com.wav. 23 -What does an average day at work involve? http://download.ielts2.com/Part1AverageDayAtWork--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab http://download.ielts2.com/Part1AltwhatdoesanaveragedayatworkinvolveFromielts2.com.wav.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWhatdoesavaragedayatworkinvolveFromielts2.com.wav

. 24 -How did you become interested in the type of work you do? http://download.ielts2.com/Part1HowDidYouBecomeInterestedJob--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab http://download.ielts2.com/Part1AltHowdidyoubacomeinterestedinthetypeofworkyouhaveFromielts2.com.wav. 25 -Are there things you would like to change about your work? http://download.ielts2.com/Part1SomethingChangeAboutYourJob--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1AltMonaAretherethingsyouwouldliketochangeaboutyourwork_.wav26 -How important is your job for the people? http://download.ielts2.com/Part1IsYourJobImportant4People--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1AltMonaHowimportantisyourjobforthepeopleFromielts2.com.wav. 27 -Did you go to private or state university? http://download.ielts2.com/Part1StateorPrivateUniversity--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1AltMonaDidyouprivateorstateuniversityFromielts2.com.wav. Alternative Response by Zeinab http://download.ielts2.com/Part1AltdidugotoprivateorstateuniversityFromielts2.com.wav. 28 -When did you graduate from college? http://download.ielts2.com/Part1WhenDidUGraduatefromUniversity--fromielts2.com.wav.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWhendidyougraduatefromcollageFromielts2.com.wav

. 29 -What was your major/field of study? http://download.ielts2.com/Part1WhatWasUrFieldofStudy--fromielts2.com.wav.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWhatwasyourmajororfieldofstudyFromielts2.com.wav

. 30 -Did you like your major? http://download.ielts2.com/Part1DidULikeYourField--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1AltMonaDidyoulikeyourmajorFromielts2.com.wav. 31 -What is your degree? http://download.ielts2.com/Part1WhatisYourDegree--fromielts2.com.wav.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWhatisyourdegreeFromielts2.com.wav

. 32 -Was is a difficult major to study? http://download.ielts2.com/Part1DifficultMajor2Study--fromielts2.com.wav.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWasiTadiffrentmajortostudyFromielts2.com.wav

. 33 -Why did you choose to study that? http://download.ielts2.com/Part1WhydidUChoose2StudyThat--fromielts2.com.wav. 34 -What is/was your university like? http://download.ielts2.com/Part1WhatWasYourUniversityLike--fromielts2.com.wav.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWhatiswasyouruniversitylikeFromielts2.com.wav

. 35 -How your studies will help you with your future career? http://download.ielts2.com/Part1HowStudyHelpYourCareer--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1AltMonaHowyourstudieswillhelpyouwithyourfuturecareerFromielts2.com.wav. 36 -How did you become interested in your major in the first place? http://download.ielts2.com/Part1HowDidYouBecomeInterestedJob--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1AltMonaHowdidyoubecomeinterestedinyourmajorinthefirstplaceFromielts2.com.wav. 37 -How many brothers and sisters do you have? http://download.ielts2.com/Part1HowManyBrothersSisyers--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1AltMonaHowmanybrothersandsistersdoyouhaveFromielts2.com.wav. 38 -Do you come from a large or small family? http://download.ielts2.com/Part1LargeSmallFamily--fromielts2.com.wav. 39 -Do you have any children? http://download.ielts2.com/Part1DoYouHaveChildren--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1AltMonaDoyouhaveanychildrenFromielts2.com.wav. 40 -Are you married/single? http://download.ielts2.com/Part1MarriedorSongle--fromielts2.com.wav. Alternative Response by Mona http://download.ielts2.com/Part1AltMonaAreyoumarriedsingleFromielts2.com.wav. 41 -Do you live alone or with your parents? http://download.ielts2.com/Part1DoYouLiveAlone--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1AltMonaDoyoulivealoneorwithparentsFromielts2.com.wav. 42 -What do your parents do? http://download.ielts2.com/Part1WhatDoYourParentsDo--fromielts2.com.wav.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWhatdoyourparentsdoFromielts2.com.wav

. سوالات رایج درون مصاحبه زبان انگلیسی 43 -Are your parents strict? http://download.ielts2.com/Part1AreYourParentsStrict--fromielts2.com.wav. http://download.ielts2.com/Part1AltMonaAreyourparentsstrictFromielts2.com.wav. 44 -Do you get on well with your parents?

http://download.ielts2.com/Part1DoUGetOnWellWithUrParents--fromielts2.com.wav

.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaDoyougetonwellwithyourparentsFromielts2.com.wav

. 45 -When did you move to Tehran?

http://download.ielts2.com/Part1WhenUMovwdToTehran--fromielts2.com.wav

.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWhendidyoumovetoTehranFromielts2.com.wav

. 46 -Where are your parents from originally?

http://download.ielts2.com/Part1WhereAreYourPatentsFromOriginally--fromielts2.com.wav

.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWhereareyourparentsfromorginallyFromielts2.com.wav

. 47 -What would a tourist go to see in your hometown?

http://download.ielts2.com/Part1WhatWouldaTouristGo2SeeinUrHometown--fromielts2.com.wav

.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWhatwouldatouristgotoseeinyourhometownFromielts2.com.wav

. 48 -How do people spend their weekends in your hometown?

http://download.ielts2.com/Part1HowDoPeopeSpendTheirWeekendshometown--fromielts2.com.wav

. http://download.ielts2.com/Part1AltMonaHowdopeoplespeandtheirweekendsinyourhometownFromielts2.com.wav. 49 -What public transport is available in your hometown?

http://download.ielts2.com/Part1PublicTransportinUrCity--fromielts2.com.wav

.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaWhatpublictransportisavailableinyourhometownFromielts2.com.wav

. 50 -Is is a system that you would recommend to others?

http://download.ielts2.com/Part1WouldYouRecommendThisSystem--fromielts2.com.wav

.

http://download.ielts2.com/Part1AltMonaIsthisasystemthatyouwouldrecommendtoothersFromielts2.com.wav

. 51 -Tell me about the most important festival or celebration in your country?

http://download.ielts2.com/Part1MostimportantCelebration--fromielts2.com.wav

. 52 -What would you suggest a visitor to see and do in your country?

http://download.ielts2.com/Part1WhatWouldUSuggestaVisitor2VisitSee--fromielts2.com.wav

. 53 -Tell me about the kind of foreign visitors who go to your country?

http://download.ielts2.com/Part1KindofForeignVisitorsGo2YourCountry--fromielts2.com.wav

. 54 -How important is tourism in your country?

http://download.ielts2.com/Part1HowImportantIsTourism--fromielts2.com.wav

. 55 -What are your favorite leisure activities?

http://download.ielts2.com/Part1WhatAreYourFavoriteLeisureActivities--fromielts2.com.wav

. 56 -How do you spend your free time?

http://download.ielts2.com/Part1HowPeopkeSpendFreeTime--fromielts2.com.wav

. 57 -Do you like reading in your free time?

http://download.ielts2.com/Part1DoYouReadinYourFreeTime--fromielts2.com.wav

. 58 -Are you keen on sports?

http://download.ielts2.com/Part1AreUKeenOnSports--fromielts2.com.wav

. 59 -Do you have much spare time?

http://download.ielts2.com/Part1WhatDoUDoinYourFreeTime--fromielts2.com.wav

. 60 -Do you like cooking?

http://download.ielts2.com/Part1DoULikeCooking--fromielts2.com.wav

. 61 -What are the foods you like or dislike?

http://download.ielts2.com/Part1WhatFoodsYouLike--fromielts2.com.wav

.

http://download.ielts2.com/Part1FoodsUDislike--fromielts2.com.wav

. 62 -What kinds of television programs do you watch?

http://download.ielts2.com/Part1WhatTVProgramsYouWatch--fromielts2.com.wav

. 63 -Do you usually see your friends in your free time?

http://download.ielts2.com/Part1SeeYourFriendsFreeTime--fromielts2.com.wav

. 64 -What kind of new food would you like to try?

http://download.ielts2.com/Part1NewFoodYouWant2Try--fromielts2.com.wav

. 65 -Do you prefer home-cooked food or food from the restaurant?

http://download.ielts2.com/Part1Prefer2EatAtHomeOrReastaurant--fromielts2.com.wav

. 66 -How do usually people in your city spend their free time?

http://download.ielts2.com/Part1HowPeopeSpendFreeTime--fromielts2.com.wav

. 67 -How do you usually spend your holidays? . 68 -How do you usually spend your weekends?

http://download.ielts2.com/Part1HowSpendYourWeekend--fromielts2.com.wav

.

سوالات رایج درون مصاحبه زبان انگلیسی – بیشتر بخوانید

.

.

.

بهترین روش یـادگیری مکالمـه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

.

.

.

.

.

مصاحبه جذب مدرس زبان سوالات رایج درون مصاحبه زبان انگلیسی - آموزش حرفه ای آیلتس و   ... mimplus.ir

.

.

.

http://mrsielts.com

.

29273بازدید

بهترین روش یـادگیری مکالمـه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

.

.

.

.

http://mrsielts.com

.

مصاحبه جذب مدرس زبان سوالات رایج درون مصاحبه زبان انگلیسی - آموزش حرفه ای آیلتس و  ...
[مصاحبه جذب مدرس زبان]

نویسنده و منبع: admin | تاریخ انتشار: Tue, 03 Jul 2018 18:31:00 +0000مصاحبه جذب مدرس زبان

بخش جذب مدرس - blogs.ili.ir

بسمـه تعالی

اسامـی پذیرفته شدگان مرحله مصاحبه از تاریخ 97/2/15 لغایت 97/2/19 درون بخش انگلیسی کـه در مراکز تهران و شیراز برگزار شده بـه شرح زیر مـی باشد:

 توجه : مصاحبه جذب مدرس زبان زمان شرکت درون دوره های آموزشی متعاقباً اعلام خواهد شد.

شنبه مورخ 97/2/15

گروه کودکان :

الناز زارع ( اقلید ) آمنـه زارع ( بهمنی ) صدیقه عبداله پور (یـاسوج )

گروه بزرگسالان :

سلما پیشوا ( سروستان ) سارا منصوری ( سروستان ) زهرا بهادری جهرمـی ( سروستان ) فریبا فیض بر خلخالی نژاد ( سروستان ) روح اله شریفی ( مرودشت ) مجتبی ایمان دار ( نی ریز )

یکشنبه مورخ 97/2/16

گروه نوجوانان :

سعید گنجی خوسف ( بیرجند)

 

دوشنبه مورخ 97/2/17

گروه نوجوانان :

فرهاد پوردکان ( کرمانشاه ) محمد راوند ( جیرفت )

سه شنبه مورخ 97/2/18

گروه نوجوانان :

نسرین لک زنگ ( آباده ) فائزه زارعی ( استهبان ) سمانـه نمازی ( استهبان ) نعیم مرادیـان ( داراب ) سیما زعفرانچی مقدم (سپیدان ) سارا خداکرمـی ( سپیدان ) لیلا کشاورز ( سروستان ) سمـیرا فرزانـه ( یـاسوج )

چهارشنبه مورخ 97/2/19

گروه نوجوانان :

ناصر صیـادی شـهرکی ( شـهرکرد ) فاطمـه انصار ( رودبار ) . مصاحبه جذب مدرس زبان . مصاحبه جذب مدرس زبان ، مصاحبه جذب مدرس زبان

مصاحبه جذب مدرس زبان بخش جذب مدرس - blogs.ili.ir
[مصاحبه جذب مدرس زبان]

نویسنده و منبع: مدیریت جذب و توسعه منابع انسانی | تاریخ انتشار: Tue, 10 Jul 2018 18:29:00 +0000مصاحبه جذب مدرس زبان

مصاحبه با مسئول جذب و تربیت مدرس کانون زبان ایران > كانون ...

مصاحبه جذب مدرس زبان مصاحبه با مسئول جذب و   تربیت مدرس کانون زبان ایران > كانون ... مصاحبه جذب مدرس زبان mimplus.ir

اسامـی پذیرفته شدگان درون آزمون کتبی جذب و تربیت مدرس زمستان90 کانون زبان ایران، مصاحبه جذب مدرس زبان از دیروز بر روی سایت کانون زبان قرار گرفت. مصاحبه جذب مدرس زبان بـه همـین دلیل و برای آشنایی بیشتر با فرآیند جذب مدرس مصاحبه ای با سیده صدیقه مـیر فلاح، مسئول جذب و تربیت مدرس کانون زبان انجام داده ایم کـه در ادامـه مـی خوانید:

مراحل پذیرش مدرس درون بخش "جذب مدرس کانون زبان ایران" چگونـه است؟

در بخش جذب مدرس کانون زبان ایران، بر اساس اعلام نیـاز مراکز آموزشی کل کشور، ابتدا از طریق روزنامـه های کثیر الانتشار، سایت کانون زبان ایران و نصب اطلاعیـه درون کلیـه مراکز آموزشی تهران و شـهرستان ها فراخوان عمومـی مـی دهیم و در زمان های تعیین شده از متقاضیـان واجد شرایط ثبت نام بـه عمل مـی آید که تا در آزمون کتبی جذب مدرس کانون زبان شرکت نمایند. بعد از برگزاری آزمون کتبی،انی کـه حد نصاب نمره کتبی راب کرده باشند درون مصاحبه کانون زبان شرکت مـی نمایند و در صورت موفقیت درون مرحله مصاحبه درون دوره های آموزشی کـه به مدت یک هفته کاری برگزار مـی شود شرکت مـی نمایند و در نـهایت با قبول شدن درون مرحله نـهایی TTC  به عنوان مدرس کانون زبان بـه بخش های مربوطه معرفی مـی گردند.

درصدهای قبولی درون آزمون جذب سراسری قبلی کـه در شـهریور ماه برگزار شد، چگونـه بود؟

در بخش کودکان 36 درصد درون آزمون کتبی، 30 درصد درون مصاحبه و 90درصد  شرکت کنندگان دوره  جزء پذیرفته شدگان نـهایی، درون بخش نوجوانان 40درصد درون آزمون کتبی، 25درصد درون مصاحبه و 54 درصد شرکت کنندگان دوره جزء پذیرفته شدگان نـهایی و در بخش بزرگسالان 35درصد درون آزمون کتبی، 58درصد درون مصاحبه و 66درصد شرکت کنندگان دوره جزء پذیرفته شدگان نـهایی بودند.

 آزمون کتبی  9 دی ماه درون چه شـهرهایی برگزار شد، چند نفر شرکت داشتند و چند نفر پذیرفته شدند؟

در حقیقت این آزمون، آزمون فوق العاده جذب مدرس تهران بود؛ البته تعداد محدودی از مراکز شـهرستان ها کـه نیـاز مبرم بـه جذب مدرس داشتند نیز درون این برنامـه قرار گرفتند. تعداد شرکت کنندگان هر سه بخش 477 نفر بود کـه تعداد 200 نفر آن ها درون آزمون کتبی پذیرفته شدند.

مصاحبه قبول شدگان درون کجا برگزار مـی شود؟ با توجه بـه درخواست های مکرر شرکت کنندگان، درون صدد رفع مشکلات رفت و آمد آن ها هستید؟

در این نوبت، مصاحبه پذیرفته شدگان بـه صورت هماهنگ و مرکزی برگزار مـی شود و برگزاری آزمون جذب بـه صورت منطقه ای نیز درون حال بررسی است.

چه توصیـه ای به منظور قبول شدگانی دارید کـه قرار هست در مصاحبه شرکت کنند؟

قبول شدگان آزمون کتبی کـه از اولین مرحله جذب مدرس موفق بیرون آمده اند حتما بدانند کـه مرحله سخت تری را پیش رو دارند و در این مرحله مـی بایست مـهارت گفتاری و توانایی های حرفه ای شان را نشان دهند.

نتایج مصاحبه و آزمون نـهایی چه زمانی و از چه طریق اعلام مـی شود؟

یک هفته بعد از آزمون مصاحبه، متقاضیـان تهران با تماس تلفنی مـی توانند از دفتر گزینش و جذب مدرس از نتیجه مصاحبه خود مطلع شوند. متقاضیـان شـهرستانی نیز درون همـین محدوده زمانی از مدیران مراکز آموزشی، نتیجه مصاحبه شان را پی گیری نمایند. همچنین اسامـی قبول شدگان مصاحبه بـه صورت مکتوب درون زمان دعوت جهت دوره های آموزشی، بـه مراکز شـهرستان ها اعلام خواهد شد.

مصاحبه جذب مدرس زبان مصاحبه با مسئول جذب و   تربیت مدرس کانون زبان ایران > كانون ... mimplus.ir

دوره بلند مدت تربیت مدرس ((TTC  در چه شـهرهایی برگزار مـی شود؟ چه مدت طول مـی کشد و در این دوره چه آموزش هایی داده مـی شود؟

آخرین دوره آموزشی بلند مدت تربیت مدرس درون سال 87 درون مرکز آموزشی سمنان برگزار شد کـه مصادف با راه اندازی آن مرکز هم بود. اما دوره های جدید آموزش تربیت مدرس توسط مدیر جذب و تربیت مدرس درون حال برنامـه ریزی هست و درون مورد شرایط و مراحل و زمان برگزاری آن بـه زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

افراد چه مدت بعد از پذیرفته شدن شروع بـه تدریس درون کانون زبان مـی کنند؟

در هر ترم، افرادی کـه در دوره های TTC پذیرفته مـی شوند بـه عنوان مدرس کانون زبان ایران شناخته مـی شوند و با شروع ترم کلاس های کانون زبان تدریس خود را آغاز مـی نمایند. مدرسان شـهرهای جدید درون صورتی کـه در آن مراکز هنوز راه اندازی کانون زبان انجام نشده باشد بـه نزدیکترین شـهر معرفی و شروع بـه تدریس مـی نمایند.

افرادی کـه در مرحله مصاحبه یـا دوره آموزشی مردود مـی شوند چه کاری مـی توانند انجام دهند؟

به طور کلی پرونده های بخش جذب و تربیت مدرس کانون زبان ایران از زمان برگزاری آزمون کتبی بـه مدت یک سال اعتبار دارند و در طول مدت یک سال متقاضیـان مـی توانند 2 بار درون مرحله مصاحبه و 2 بار درون دوره آموزشی شرکت نمایند. این افراد با درخواست کتبی کـه در تهران تحویل دفتر گزینش و جذب مدرس و در شـهرستان ها تحویل مدیران مراکز آموزشی مـی نمایند و در نوبت دعوت جهت مراحل بعدی قرار داده خواهند شد. اما بهتر هست جویـای دریـافت اطلاعات درون مورد اشکالات و عدم پذیرفته شدن درون هر یک از مراحل باشند که تا با رفع موارد اعلام شده بتوانند مرحله دوم را با موفقیت پشت سر بگذارند.

دوره بعدی جذب مدرس کانون زبان چه زمانی برگزار مـی شود و چه برنامـه هایی به منظور برگزاری آن دارید؟

 از تاریخ هفدهم دی ماه سال جاری ثبت نام سراسری جذب مدرس آغاز شده هست و آزمون کتبی درون روز جمعه پنجم اسفند ماه سال جاری بـه صورت سراسری برگزار مـی شود؛ 147 شـهر درون این آزمون شرکت دارند و خروجی این آزمون بـه دوره تابستان سال 90 خواهد رسید.

با تشکر از این کـه وقت تان را درون اختیـار ما گذاشتید، اگر نکته ای باقی مانده، بفرمایید؟

امـیدوارم با توکل و تکیـه بـه خداوند متعال و یـاری همکاران و کارشناسان محترم بخش جذب و تربیت مدرس بتوانم با بیشترین خدمات بـه بیشترین افراد، گامـی موثر درون پیشبرد اه کانون بردارم.

: مصاحبه جذب مدرس زبان

مصاحبه جذب مدرس زبان مصاحبه با مسئول جذب و  تربیت مدرس کانون زبان ایران > كانون ...
[مصاحبه جذب مدرس زبان]

نویسنده و منبع: مدیریت جذب و توسعه منابع انسانی | تاریخ انتشار: Thu, 12 Jul 2018 07:00:00 +0000مصاحبه جذب مدرس زبان

استخدام کانون زبان ایران درون سال 97 | ایران استخدام

آزمون استخدام کانون زبان ایران

ایران استخدام گام بـه گام که تا زمان شروع بـه کار شما همراهتان خواهد بود

دریـافت آگهی های استخدامـی مـهم درون گوشی و ایمـیل شما بـه محض انتشار، مصاحبه جذب مدرس زبان اینجا کلیک نمایید

استخدام کانون زبان ایران- 30 خرداد 97 

کانون زبان ایران درون نظر دارد آزمون جذب مدرس را درون بخش‌های انگلیسی (کودکان، نوجوانان و بزرگسالان)، فرانسه، عربی، اسپانیـایی، آلمانی و روسی برگزار نماید.

بخش انگلیسی- گروه بزرگسالان 1- حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 45 سال

2- دارا بودن يکی از مدارک  زير:

– مدرک پايان تحصيل دانشگاهی درون مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال بـه تحصيل درون سال آخر مقطع کارشناسی رشته زبان انگليسی

– مدارک آزمون های زبان انگلیسی طبق جدول زیر و گواهی اشتغال بـه تحصیل درون سال آخر مقطع کارشناسی کلیـه رشته های دانشگاهی

ردیف آزمون/ مدرک نمره قابل قبول ( با حداکثر اعتبار 2 سال ) 1 SCE کانون زبان ایران ارائه مدرک 2 CPE A درجه 3 TOEFL (iBT) )PBT نمره 100 بـه بالا(معادل 600 بـه بالا به منظور آزمون 4 IELTS نمره 5/7 بـه بالا 5 CELTA ارائه مدرک 6 DELTA ارائه مدرک بخش انگلیسی- گروه نوجوانان 1- حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 40 سال

2- دارا بودن يکی از مدارک زير:

– مدرک پايان تحصيل دانشگاهی درون مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهي اشتغال بـه تحصيل درون سال آخر مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی

– گواهي اشتغال بـه تحصيل سطح Advanced3  و گواهي اشتغال بـه تحصيل درون سال آخر مقطع کارشناسی کلیـه رشته های دانشگاهی

3- دارندگان مدارک تخصصی طبق جدول زیر و گواهی اشتغال بـه تحصیل درون سال آخر مقطع کارشناسی کلیـه رشته های دانشگاهی: مصاحبه جذب مدرس زبان (این افراد از شرکت درون آزمون کتبی معاف مـی باشند ولی لازم هست در سایر مراحل آزمون شرکت نمایند.)

ردیف آزمون/ مدرک نمره قابل قبول ( با حداکثر اعتبار 2 سال ) 1 SCE کانون زبان ایران ارائه مدرک 2 CAE    و CPE A  درجه 3 TOEFL (iBT) )PBT نمره 90 بـه بالا(معادل 577 بـه بالا برای 4 IELTS نمره 7 بـه بالا 5 CELTA ارائه مدرک 6 DELTA ارائه مدرک بخش انگلیسی- گروه کودکان 1 – حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 35 سال

2- دارا بودن يکی از مدارک  زير:

– مدرک پايان تحصيل دانشگاهی درون مقطع کارشناسی و بالاتر

–  گواهی اشتغال بـه تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی کلیـه رشته های دانشگاهی

–  ارائه مدرک اشتغال بـه تحصیل درون سطوح Advanced کانون زبان ایران و گواهی اشتغال بـه تحصیل درون مقطع کارشناسی کلیـه     رشته های دانشگاهی

–   مدارک امتحانات شناخته شده درون زبان انگلیسی

3- دارندگان مدارک تخصصی طبق جدول زیر و گواهی اشتغال بـه تحصیل درون مقطع کارشناسی کلیـه رشته های دانشگاهی: (این افراد از شرکت درون آزمون کتبی معاف مـی باشند ولی لازم هست در سایر مراحل آزمون شرکت نمایند.)

ردیف آزمون/ مدرک نمره قابل قبول ( با حداکثر اعتبار 2 سال ) 1 JCE  یـا SCE کانون زبان ایران ارائه مدرک 2 CAE    و CPE A  درجه 3 TOEFL (iBT) )PBT نمره 90 بـه بالا(معادل 577 بـه بالا برای 4 IELTS نمره 7 بـه بالا 5 CELTA ارائه مدرک 6 DELTA ارائه مدرک بخش فرانسه  

1- حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 50 سال

2- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

–   مدرک پایـان تحصیلی دانشگاهی زبان فرانسه در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال بـه تحصیل درون ترم آخر مقطع کارشناسی رشته زبان فرانسه

–   مدرک پایـان تحصیل دانشگاهی غیر زبان فرانسه و دیپلم سطح B2  کادر مشترک اروپایی

بخش آلمانی 1- حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 50 سال

2- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

–   مدرک پایـان تحصیلی دانشگاهی زبان آلمانی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال بـه تحصیل درون ترم آخر مقطع کارشناسی رشته زبان آلمانی

–   مدرک پایـان تحصیل دانشگاهی غیر زبان آلمانی و دیپلم سطح B2  کادر مشترک اروپایی

بخش عربی 1-حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 50 سال

2-دارا بودن یکی از مدارک زیر:

–   مدرک پایـان تحصیلی دانشگاهی زبان عربی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال بـه تحصیل درون ترم آخر مقطع کارشناسی رشته زبان عربی

–   مدرک پایـان تحصیل دانشگاهی غیر زبان عربی و مدارک حوزوی

بخش اسپانیـایی 1- حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 50 سال

2- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

– مدرک پایـان تحصیلی دانشگاهی زبان اسپانیـایی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال بـه تحصیل درون ترم آخر مقطع کارشناسی رشته زبان اسپانیـایی

–   مدرک پایـان تحصیل دانشگاهی غیر زبان اسپانیـایی و دیپلم سطح B2  کادر مشترک اروپایی

بخش روسی  

1- حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 50 سال

2- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

– مدرک پایـان تحصیلی دانشگاهی زبان روسی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال بـه تحصیل درون ترم آخر مقطع کارشناسی رشته زبان روسی

تبصره:  فارغ التحصیلان آخرین سطح آموزشی هر یک از بخش های غیر انگلیسی بـه شرط دارا بودن نمره ارزشیـابی خیلی خوب( نمرات 100 – 90 ) مـی توانند با همراه داشتن تاییدیـه گواهی پایـان دوره و مدرک پایـان تحصیل کلیـه رشته های دانشگاهی در آزمون کتبی شرکت نمایند. توجه 1:  داوطلبان محترم صرفاً مجاز بـه شرکت در یک آزمون هستند.

توجه 2:   داوطلبان محترمـی کـه آزمون کتبی را با موفقیت بگذرانند، به منظور شرکت درون مراحل مصاحبه و دوره آموزشی بر اساس اولویت بندی از سوی اداره مرکزی دعوت خواهند شد.

توجه 3:   داوطلبان محترم گروه کودکان و نوجوانان در صورت دارا بودن مدارک تخصصی ذکر شده درون بند الف، از آزمون کتبی معاف مـی باشند و جهت مصاحبه از سوی اداره مرکزی دعوت خواهند شد. کلیـه مدارک تخصصی از زمان صدور که تا 2 سال دارای اعتبار             است.

توجه 4 : پرداخت هزینـه جهت تکمـیل مراحل ثبت نام الزامـی است.

توجه 5: ضروری است داوطلبان محترم  پس از پرداخت هزینـه  ثبت نام، از صفحه اعلام تکمـیل ثبت نام پرینت تهیـه نمایند.

توجه6: داوطلبان محترم توجه نمایند آوردن تلفن همراه بـه جلسه آزمون ممنوع است.

نکات مـهم :

– مدرسان شاغل بـه تدریس درون کانون زبان ایران کـه فرم “درخواست همکاری مدرسان یک گروه با گروه دیگر” را تکمـیل و ارسال نموده اند، صرفاً بعد ازب مجوز از سوی اداره مرکزی مجاز بـه ثبت نام درون آزمون جذب مدرس هستند. مصاحبه جذب مدرس زبان چنانچه درون هر مرحله از آزمون مشخص شود کـه مدرس فاقد مجوز است، از ادامـه مراحل محروم خواهد شد.

– داوطلبان آزمون جذب مدرس لازم هست قبل از اقدام بـه تکمـیل اطلاعات اولیـه ثبت نام، جدول مراکز را با دقت مطالعه نموده و شـهر، زبان و گروه مدنظر خود را انتخاب نمایند. مصاحبه جذب مدرس زبان بدیـهی هست اطلاعات ثبت شده درون زمان ثبت نام اینترنتی بعد از دریـافت کد رهگیری قابل تغییر نیست.

– محل اشتغال بـه تدریس پذیرفته شدگان نـهایی آزمون جذب مدرس بر اساس استان انتخابی درون مرحله ثبت نام تعیین مـی گردد. لذا داوطلبان درون انتخاب استان خود نـهایت دقت را بعمل آورند.

– محل اشتغال بـه تدریس پذیرفته شدگان بر اساس نیـاز مراکز آموزشی و به تشخیص مدیر استان و تایید معاون آموزشی و توسعه منابع انسانی تعیین مـی گردد.

– کارمندان کانون زبان ایران درون صورت قبولی درون آزمون جذب مدرس، همزمان مجاز بـه تدریس و همکاری درون بخش اداری و اجرایی کانون زبان نیستند. لذا درون صورت تمایل بـه تدریس حتما از همکاری با بخش اداری و اجرایی کانون زبان استعفا داده و صرفاً بـه عنوان مدرس با کانون زبان همکاری نمایند.به گزارش روابط عمومـی کانون زبان ایران، این آزمون درون روز جمعه 12 مرداد ماه برگزار مـی شود و داوطلبان درون صورت موفقیت درون آزمون کتبی، مصاحبه و پس از گذراندن دوره آموزشی پذیرفته خواهند شد.

زمان ثبت‌نام درون این آزمون از ساعت 10صبح روز شنبه 2 تیر ماه آغاز مـی‌شود و تا پایـان وقت اداری روز سه‌شنبه 19 تیر ماه ادامـه مـی‌یـابد.

علاقه‌مندان بـه شرکت درون این آزمون مـی‌توانند برایب اطلاعات بیشتر بـه پوشـه ها‌ی پیوست مراجعه نمایند.

جهت دانلود اطلاعیـه آزمون جذب مدرس تابستان 97 اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود جدول مراکز آزمون جذب مدرس تابستان 97 اینجا کلیک نمایید

توجه:مـهلت ثبت نام پایـان پذیرفته است. شما کاربران گرامـی مـی توانید از طریق بخش نظرات همـین صفحه (پایین این صفحه) درون خصوص این آزمون استخدامـی بحث و تبادل نظر بفرمایید.

جهت مشاهده شرایط آگهی درون سایت اصلی کانون زبان ایران اینجا کلیک نمایید

اخبار و آگهی های استخدامـی ایران استخدام را در پیـام رسان ها دنبال کنید (اینجا کلیک کنید)

آگهی استخدام کانون زبان ایران – تیر 96:

جهت مشاهده آگهی استخدام کانون زبان ایران (تیر سال 96) اینجا کلیک نمایید

_________________________________

آگهی استخدام کانون زبان ایران – خرداد 96:

جهت مشاهده آگهی استخدام کانون زبان ایران (خرداد سال 96) اینجا کلیک نمایید

_________________________________

آگهی استخدام کانون زبان ایران – سال 95:

جهت مشاهده آگهی استخدام کانون زبان ایران (سال 95) اینجا کلیک نمایید

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام کانون زبان ایران درون سال 97 | ایران استخدام
[مصاحبه جذب مدرس زبان]

نویسنده و منبع: کارمند پنج (شریف زاده) | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 13:47:00 +0000مصاحبه جذب مدرس زبان

استخدام مدرس زبان - estekhdami.org

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳ ق.ظ

آکادمـی زبان مدرسان شریف جهت تکمـیل کادر خود از افراد زیر دعوت بـه همکاری مـی نماید.ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۷ ق.ظ

موسسه زبان عرش دانش درون هرمزگان درون راستای تحقق برنامـه های آموزشی از بین متقاضیـان واجد شرایط بـه افراد زیر نیـازمند هست .ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۵۹ ب.ظ

مجتمع آموزشی بین المللی شیراز واقع درون بلوار قدوسی غربی جهت تکمـیل کادر آموزشی و اداری خود درون مقطع مـهدکودک ، مصاحبه جذب مدرس زبان پیش دبستانی و دبستان ،در ترم تابستان جاری و سال تحصیلی 97-98 از افراد کارآزموده حرفه ای ، علاقمند بـه کار با کودکان و تسلط کامل بـه زبان انگلیسی بـه صورت تمام وقت و پاره وقت درون ردیف های شغلی زیر دعوت بـه همکاری مـی نماید.ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۵ ق.ظ

آکادمـی نوین درون قم مدرس با شرایط زیر استخدام مـی نماید. مصاحبه جذب مدرس زبان ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷ ق.ظ

موسسه زبان سفیر گفتمان درون قم بـه منظور تکمـیل کادر آموزشی از اساتید مجرب دعوت بـه همکاری مـی نماید. مصاحبه جذب مدرس زبان ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۵ ب.ظ

کانون زبان ایران درون نظر دارد آزمون جذب مدرس را درون بخش‌های انگلیسی (کودکان، نوجوانان و بزرگسالان)، فرانسه، عربی، اسپانیـایی، آلمانی و روسی برگزار نماید.ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۷:۴۱ ب.ظ

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی از طریق برگزاری آزمون ، مدرس زبان انگلیسی استخدام مـینماید: ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۶ شـهریور ۱۳۹۶ - ۵:۳۴ ب.ظ

موسسه گاج در خراسان رضوی استخدام مـینماید.ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۲۷ تیر ۱۳۹۶ - ۱:۲۶ ب.ظ

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی از طریق آزمون مدرس زبان انگلیسی جهت مرکز آموزش تخصصی کودکان و نوجوانان استخدام مـینماید. ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۲۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۹ ق.ظ

کانون زبان ایران درون نظر دارد به منظور بخش های انگلیسی (کودکان، نوجوانان و بزرگسالان)، فرانسه، عربی، اسپانیـایی و آلمانی آزمون جذبمدرس برگزار نماید. ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۸:۴۹ ب.ظ

جهاد دانشگاهی استان البرز جهت تکمـیل کادر آموزشی مراکز خود از مـیان مدرسین مجرب زبان انگلیسی بـه صورت مدرس حق التدریس دعوت بـه همکاری مـینماید. ادامـه مطلب

۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰ ق.ظ

موسسه آموزش عالی آزاد فاخر شیراز، به منظور تدریس زبان های خارجی درون تاریخ ۹۵/۱۲/۰۵ راس ساعت ۱۷ آزمون جذب مدرس زبان انگلیسی برگزار مـیکند.ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۲:۱۰ ب.ظ

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان بـه منظور تکمـیل کادر علمـی خود از مدرسین زبان انگلیسی مسلط بـه زبان انگلیسی درون کلیـه سطوح تدریس دعوت بـه همکاری مـی نماید.ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۰ ب.ظ

مرکز آموزش کاربردی و تخصصی دانشگاه آزاد اسلامـی شیراز بزرگترین واحد آموزش زبان انگلیسی درون استان فارس جهت گسترش شعبات خود از افراد واجد صلاحیت به منظور تدریس زبان انگلیسی دعوت بـه عمل مـی آورد.ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۶ دی ۱۳۹۵ - ۹:۵۱ ب.ظ

کانون زبان ایران درون نظر دارد آزمون جذب مدرس را درون بخش های انگلیسی(کودکان، نوجوانان و بزرگسالان)، فرانسه، عربی، اسپانیـایی و آلمانی برگزار نماید.ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۰ ب.ظ

انتشارات کلید موفقیت مدرس زبان درون تهران استخدام مـی نماید.ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۸ آذر ۱۳۹۳ - ۹:۵۴ ب.ظ

جهاددانشگاهی واحد اصفهان درون نظر دارد از مدرسین زبان انگلیسی با شرایط زیر دعوت بـه همکاری نماید.ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱:۲۱ ب.ظ

نیـازمندی های استان تهران - 7 اردیبهشت ماه 93ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - ۴:۴۶ ب.ظ

موسسه آموزش علوم و فنون کیش (نمایندگی کرمانشاه) جهت تکمـیل کادر آموزشی سطوح کودکان و نوجوانان از علاقمندان بـه تدریس زبان انگلیسی با مدرک تحصیلی کارشناسی بـه بالا بعد از موفقیت درون آزمون کتبی و مصاحبه دعوت بـه همکاری مـی نماید.ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۷ آبان ۱۳۹۱ - ۷:۱۹ ب.ظ

موسسه آموزش زبان جهاد دانشگاهی واحد مشـهد مدرس استخدام مـی نماید. شـهرهای مورد نیـاز : مشـهد تعداد مورد نیـاز : مشخص نشده تاریخ انقضا : ۲۰ آبان ماه ۹۱ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۱۰ مـهر ۱۳۹۱ - ۲:۰۳ ب.ظ

زبانکده ملی ایران ، اقدام بـه جذب مدرس مجرب درون استان تهران مـی نماید.   شـهرهای مورد نیـاز : تهران تعداد مورد نیـاز : ۵۰۰ نفر تاریخ آزمون : ۱۳ مـهر ۹۱ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org mimplus.ir ۸ تیر ۱۳۹۱ - ۲:۲۸ ب.ظ

دانشگاه صنعت هوانوردی کشور( مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور ) جهت تدریس زبان انگلیسی عمومـی و هواپیمایی درون سطوح مختلف از اساتید مجرب و کارآزموده ( فوق لیسانس و دکتری ) بـه صورت قرارداد حق التدریس استخدام مـی نماید.ادامـه مطلب

مصاحبه جذب مدرس زبان استخدام مدرس زبان - estekhdami.org
[مصاحبه جذب مدرس زبان]

نویسنده و منبع: کارمند پنج (شریف زاده) | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 06:37:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com