حروف ابجد فال ثروت

حروف ابجد فال ثروت محاسبه طالع بینی با حروف ابجد - شرکت علوم ماورایی دکتر ... | طالع بینی متولدین هر ماه به منظور ثروتمند شدن | استخاره با حروف ابجد - beytoote.com | سری جدید طالع بینی متولدین هر ماه به منظور ثروتمند شدن | آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد |

حروف ابجد فال ثروت

محاسبه طالع بینی با حروف ابجد - شرکت علوم ماورایی دکتر ...

هر سال 12ماه و هر ماه را طالعی نسبت داده اند کـه به ترتیب :

1 : حروف ابجد فال ثروت حمل – 2 : ثور – 3 : جوزا – 4 : سرطان- 5 : اسد -6 : سنبله – 7 : مـیزان – 8 : عقرب – 9 : قوس – 10 : جدی – 11 : دلو – 12 : حوت .

هر گاه بخواهیم طالع شخصی را پیدا کنیم ، حروف ابجد فال ثروت حتما نام و نام مادر او را بـه ابجد کبیر درون آورده و سپس جمع کنیم و حاصل جمع را بر 12 تقسیم کنیم و باقیمانده طالع شخص مـی شود .

مثال :

علی فرزند مرضیـه ؛

برای اینکار اسم علی را بـه ابجد کبیر مـی بریم جمع آن مـی شود : 110

و سپس اسم مرضیـه را بـه ابجد کبیر مـی بریم و جمع آن مـی شود : 1055

و سپس 110 و 1055 را با هم جمع مـی کنیم و مـی شود : 1165

و آن گاه 1165 را بر 12 طرح مـی کنیم و مـی شود : 1

پس طالع این شخص برج 1 ، حمل مـی باشد .

حروف ابجد فال ثروت محاسبه طالع بینی با حروف ابجد - شرکت علوم ماورایی دکتر ... حروف ابجد فال ثروت mimplus.ir

طالع بینی حروف ابجد

برج 1 _ حمل زنان

( این برج حمل نـه آن برج حملی هست که به منظور فال ماه تولد استفاده مـیشود بلکه این با ان متفاوت هست و اینگونـه بـه دست مـی اید کـه بعد از حساب نام فرد و نام مادرش کـه به حروف ابجد درون مـی آید و با هم جمع مـیشود و به دوازده تقسیم مـیشود ، باقیمانده هر چه ماند بـه دوازده برج حساب مـیشود اگر یکی باقی ماند حتما برج حمل را بخواند و اگر دو ماند برج ثور را و الی اخر –  به منظور حروف گ چ پ ژ کـه در عربی نیست به منظور گ از حرف ج استفاده کند و برای پ از ب و برای ژ از ز )

همچنین بعضی حکما گفتند به منظور حروف گ چ پ ژ کـه در عربی نیست اصلا حساب نمـیکنیم.و درون واقع حروف را حذف مـیکنیم

هر آن زنی کـه به طالع حمل باشد زنی هست مـیانـه بالا ( قد متوسط ) و ابرو کشیده و زیرک و عاقل و دانا کـه هم ستاره با حضرت خدیجة الکبری هست و درون هرخانـه کـه قدم گذارد دولت و اقبال بر سر اهل خانـه هست و اولاد طاق ( یعنی فرد ” یکی یـا سه که تا یـا پنج تا  …) درون طالع دارد و از سه نفر آنـها بهره مند شود و با شوهر مشفق و مـهربان هست و درون امورات خانـه داری بسیـار ساعی و کاردان و عاقل هست و زود خشم گیرد و زود فرو نشیند – یک زن درون همسایگی او درون مقام عداوت هست ( این همسایـه درون طول زندگی فرد ظاهر مـیشود کـه ممکن هست تا الان ظاهر شده باشد و یـا درون اینده ظاهر شود ) و نشانـه ان زن کوتاه قد و ازرق چشم ( آبی ) و سفید چهره کـه در ظاهر با او درون مقام دوستی هست و درون باطن درون مقام دشمنی کـه بیم هلاک باشد ، از او حذر کند خود را بـه خداوند جل جلاله بسپارد . صاحب این طالع درون امورات خانـه خود بسیـار عاقل و دانا و زیرک هست و درون امورات زندگانی خود بیناست .  دل خود را با خدا صاف کند و هرگز ناشکری نکند که تا دست بـه هر کاری مـی زند زود اصلاح شود . درون مـیان خویشان یک نفر او را نصیحت مـیکند و او خیـال مـیکند کـه با او دشمنی دارد ، البته نصیحت او را قبول کند که تا در صدمـه نیفتد و هرگز محتاج نشود . درون امر دین داری خود برقرار باشد و کاهل نمازی نباید د و در امورات خانـه داری و شوهر داری ثابت باشد و مراوده با مردم نانکند که تا هیچ وقت بـه بلای دنیـا و اخرت مبتلا نشود و هرگاه اولاد او نشود یـا نماند ، از سادات دعا بگیرد که تا بماند و نذری هم کرده هست باید ادا کند . بسازد صاحب این طالع را رخت سبز و روز پنج شنبه  ( یعنی لباس سبز رنگ به منظور او خوش یمن هست و روزهای پنج شنبه به منظور او برکت دارد و اگر مـیخواهد کاری را شروع کند یـا خواستگاری دارد روز پنج شنبه قرار بگذارد ) – دعای جوشن کبیر ( کـه کتاب جیبی ان درون کتابفروشی ها هست ) با خود دارد که تا از بلیـات محفوظ بماند .

برج 1 حمل _ مردان

هر شخصی کـه به طالع حمل باشد ستاره مولای متقیـان امـیر مومنان حضرت علی علیـه السلام هست . مردی هست بلند قد و خوش خلق و خوش اقبال و در طرف راست صورت او خالی یـا نشانی باشد کـه نشانـه دولت و اقبال وخوشبختی هست .از کارهای ناشایسته  خوشش نمـی اید ، و دروغگو را دشمن مـیداند ، دروغ بـه او نمـی سازد . حتما از حرام بپرهیزد ، اگر یک شاهی از حرام بـه دست اورد ده برابر از مال او تلف شود . وقتی کاری ناشایسته مـی کند زود پشیمان مـیشود . زود خشم مـیگیرد و زود هم فرو مـی نشیند . از چشم بد بـه او نقصان ( کمـی و کاستی ) مـی رسد . دعای چشم زخم و حرز امام جواد علیـه السلام با خود دارد که تا از بلیـات محفوظ ماند . خانـه دولت او برج ثور هست ( یعنی کارهای تجاری ، معاملاتی یـا هر کار دیگری کـه برای او خوشی و سعادت بـه همراه مـیاورد را درون برج ثور یعنی اردیبهشت انجام دهد ) . خرید و فروش به منظور او نیکو هست . هر چه تلف کند زود بـه دست او اید . نحوستی درون کارش پیدا شده کـه انشا الله بـه زودی رفع شود . حتما در نماز کاهلی نکند و در مسائل دینی خود بسیـار دقیق شود و ساعی باشد . خانـه بیماری او سنبله هست ( یعنی درون برج سنبله کـه شـهریور هست احتمال بیماری او بیشتر هست حال چه بیماری زود گذر و چه بیماری سخت)

بیماری وی بیشتر از درد پهلو و کمر باشد ، درون سن 14 سالگی خطر مرگ او را تهدید مـیکند کـه اگر از ان بگذرد عمر او که تا نود 90 سال هم مـیتواند برسد . ماه نو را بـه روی قران نگاه کند ( یعنی اول ماه همـینکه هلال ماه رو دید روی قران نگاه کند ) . حیوان سُم شکافته  از قبیل و درون استانـه خانـه داشته باشد به منظور او مبارک هست ( البته این درون مورد خانـه های خارج از شـهر بیشتر عملی هست ) . بـه هر وفا کند جفا بیند ، از صدقه بـه فقرا کوتاهی نکند که تا از بلیـات محفوظ ماند انشا الله تعالی .

برج 2 ثور _ مردان

حکما گفته اند ثور خانـه زهره هست ( یعنی سیـاره زهره ( زحل ) بر آن حکومت دارد کـه از خصوصیـات زهره این هست که بر هر مسلط باشد ان شخص خوشگذران و اهل شادی و تفریح مـی شود ) ، خاکی و بادی هست ( یعنی طبع او از چهار طبع آتش – باد – آب – خاک ) خاک هست که از خصوصیـات خاک سرد بودن هست و باد کـه از خصوصیـات باد ، از این سو بـه ان سو رفتن یعنی دمدمـی مزاج بودن است

و صاحب این طالع مردی باشد با دولت ( یعنی بخت و اقبال با او همراه هست بخصوص درون زمـینـه مالی )

و  ستاره او ستاره حضرت سلیمان ع هست و زندگانی او بسیـار باشد و با دوام ( یعنی عمر طولانی خواهد داشت)

اما شرط دارد کـه هرگز درون نماز کاهلی نکند و مال حرام نخورد و چشم بـه مال دیگران نداشته باشد و عیش را دوست دارد و به زن عفیفه ( یعنی نجیب ) رغبت دارد . از یک زن کارش نکو شود چرا کـه آن زن بسیـار عفیفه باشد .  مشروط  بر اینکه خلاف شرع نکند که تا کارش روز بـه روز بالا گیرد . از چهار پایـان سُم شکافته ، گزند و آسیبی بـه او رسد کـه زود صحت و سلامتی یـابد و خطر ندارد . انگشتر فیروزه بر او مبارک باشد . چون ماه نو بیند بر روی سبزه نگاه کند ( یعنی اول ماه کـه هلال دیده مـیشود بعد از دیدن هلال بـه سبزه نگاه کند ) . چهار پا درون طالع وی مـیانـه بود ( یعنی اگر مـیخواهد چهار پا داری کند برایش مـیانـه هست ) اگر وارد حرام نشود خرید و فروش و تجارت به منظور او نیکو هست . انچه بـه دست او آید زود فنا شود چرا کـه قدر مال دنیـا را نداند . با هر کـه وفا کند جفا بیند . دعای فتح مـهمات با خود داشته باشد که تا انشا الله گشایش درون کارش پیدا شود و با طلسم شرف شمس ، سر و تن خود را بشوید که تا از جمـیع بلیـات محفوظ باشد .

( این طلسم را من درون وبلاگم ندارم اما مغازه های اطراف حرم ها دارند )

برج 2 ثور – زنان

هر آن زنی کـه به طالع ثور باشد زنی هست صالحه و خوش خلق و نیکو منظر ( زیبا ) و عاقل و دانا و زیرک و او را بر یـا بر اعضاء خال یـا نشانی باشد کـه نشانـه دولت و اقبال اوست  . بدگو و دشمن بسیـار دارد امای نتواند بـه او آسیبی برساند ، به منظور آنکه توکل با خداست . اگر جان خود را فدای مردم کند قدر وی را ندانند . ستاره آن زن ستاره حضرت هاجر علیـه السلام هست . از سخن خوش جان را فدا کند و هر چه سن او بالا رود ، کارش بهتر مـیشود . مدتی هست که درون کار خود سرگردان هست ، آنـهم از چشم زخم و حسادت مردم هست ، دعای چشم زخم با خود دارد و صدقه بـه فقرای ارحام بدهد اما طوری کهی نفهمد و نیز درون صورت داشتن شوهر ، حتما با اجازه شوهرش باشد که تا کارش درست شود . با شوهر مشفق و مـهربان باشد . بـه اذیت احدی راضی نباشد و در کار خیر ساعی باشد ، هشت فرزند درون طالع دارد ( البته نـه اینکه حتما همـه هشت که تا را خواهد اورد بلکه بـه مـیل خودش هست که بیـاورد یـا نـه )  هر چیزی از او بگیرد بـه سختی بـه او بعد دهد یک زن با او درون مقام عداوت باشد و زیـاد صدمـه بـه او رساند و به او نیش زند اما نتواند کـه به او آسیبی برساند  از زن حرام خوار بد عمل حذر کند که تا در بلا نیـافتد

دل خود را با خدا صاف نماید نا خداوند کار او را بـه اصلاح بیـاورد . اگر بـه فرزندان او آسیبی برسد از سادات رضوی دعا بگیرد که تا رفع شود . همـیشـه از درد کمر و سر بنالد کـه از علت باد قولنج باشد حتما دارو بخورد . ماه نو را بر آب جاری نظر کند ( وقتی هلال اول ماه را دید بر آب جاری نگاه کند ) . طی عمری کـه داشته ، نقصان بزرگی بـه او رسیده ، اما عاقبت بـه خیر بوده هست . شانـه سر خود را بهی نباید بدهد که تا در چلّه نیـافتد و کارش رو بـه تنزل و گرفتاری نرود و هیچ وقت خوابی را کـه مـی بیند بهی باز نگوید چرا کـه همـه نمـی توانند خواب را مطابق واقع تعبیر کنند . راز دل را با همـه نگوید . درون شش سالگی خطرمرگ او را تهدید مـی نماید کـه اگر از آن بگذرد بـه عمر طبیعی مـی رسد . دعای حرز ابودجانـه با خود داشته باشد که تا از بلا ایمن گردد . به منظور صاحب این طالع ، روز جمعه و لباس سبز و آبی و انگشتر یـاقوت خوش یُمن هست و آن را درون نظر بگیرد که تا همـیشـه عزیز و محترم باشد . ( یعنی به منظور اینکه شانس بیـاورد کارهاشو روز جمعه شروع کنـه – انگشتر یـاقوت دستش باشـه – لباس سبز یـا آبی یـا مخلوطی از ایندو بپوشد)

برج 3 جوزا _ مردان

جوزا خانـه سیـاره مشتری هست ( یعنی این سیـاره و خصوصیـاتش کـه « سعد اکبر = خوشبختی بزرگ » هست بر او حکومت دارد . او مردی باشد نیک روی و خوش خوی و با مروت و کاردان ، با خویشان خود و همسایگان نکوئی کند و بدی نکند و اگر با بزرگان نشیند حرف او را قبول کنند و از مال حرام پرهیز کند کـه اگر یک ریـال مال حرام بـه دست او رسد صد برابر مال از دست او برود و سفر غریبی نصیب دارد و مسافرت او بـه طول انجامد اما نفع دارد . رفیق با او موافق نباشد . راز دل خود بـه احدی نگوید چونکه حرف او را نگاه ندارند . زود خشم گیرد و زود فرو نشیند و خانـه فرزندان او درون برج جوزا هست ( یعنی این ماه خرداد به منظور فرزندانش خوش یمن هست ) . فرزندان او بسیـار شود و بیشتر نرینـه های او را خطر مرگ تهدید مـی کند بعد دعای حرز ابودجانـه و حرز امام جواد بگیرد که تا از بلاها ایمن گردد .  سفر زیـارتی بسیـار کند و در همـه مسافرتها بـه او خوش گذرد و عمر او بـه سعادت بگذرد و از ان مسافرتها نفع زیـادی نماید . اگر درون برج سرطان ( تیر ) معاملات مالی نماید از یک طرف نفع مـی برد و از طرفی دیگر ضرر بـه او مـی خورد .

پیـامبران را درون خواب بیند . از پدر و مادر کمتر نفع یـابد ، آنـها را از خود خوشنود کند . عیـال ( همسر ) صالحه نصیب دارد و فرزندانش از ان زن صالحه باشد .

برج 3 جوزا _ زنان

به قول حکما ، بادی هست ( یعنی طبع و عنصر باد  درون او غالب هست و خصوصیـات ان را دارد و دمدمـی مزاج هست و زود از این سو بـه ان سو رود ) . ستاره  ساره همسر ابراهیم نبی ع ستاره اوست و هر بـه این طالع باشد زنی باشد بلند بالا ، بر خالی یـا نشانی دارد کـه آن خال یـا نشان ، نشانـه اقبال و دولت باشد و آن زن چرب زبان و رحیم دل باشد و فرزندان زیـادی درون طالع دارد کـه هر گاه نماند از سادات دعا بگیرد . همـیشـه درون کار خود حیران و سرگردان هست ، حتما خود را از فکر و خیـال  دور کند و توکل بر خدای تعالی نماید که تا در بلا نیـافتد و هیچ وقت راز دل خود را بهی نگوید کـه بعضی از مردم با او درون مقام عداوت مـی باشند . لباس و شانـه خود را بهی ندهد به منظور اینکه سحر و جادو زود بر او اثر کند و نیز خوابهای خود را برایی نقل نکند . درون اول عمر خود رنج بسیـار کشیده اما درون آخر عمر چنان شود کـه همـه محتاج بـه او شوند . حیوانات سم شکافته درون مـیان خانـه باشد همـه از اقبال اوست اما چه فایده کهی قدر او را نداند . اگر چه شوهرش بسیـار بر او مشفق و مـهربان هست . درون سن هفت سالگی خطر مرگ او را تهدید مـی کند کـه اگر بگذرد بـه عمر طبیعی خواهد رسید . مسافرت زیـادی با فرزندان خود خواهد کرد . از دست و زبان خود همـیشـه درون عذاب هست باید ملاحظه خود را داشته باشد . گاه گاه خشم مـی گیرد و زود هم فرو مـی نشیند دعای ُام صَبیـان را با خود دارد حرز امام جواد ع را با خود و فرزندانش داشته باشد که تا ایمن باشد . مدتی هست که دل درکاری بسته و خیـال امر خیری دارد ولی اما و اگر مـی کند حتما توکل بر خدا کند انشا الله عاقبت بـه خیر باشد  درون امورات زندگانی خود سعی بسیـار مـی کند اما چه فایده کـه به واسطه تند خوئی کـه دارد زحمت خود مـی دهد

برای صاحب این طالع بسازد ماه شعبان ( یعنی ماه شعبان برایش شانس مـی اورد اگر کاری را مـیخواهد شروع کند یـا معامله یـا ازدواج و … درون ماه شعبان انجام دهد ) و لباس آبی ( برایش خوش یمن هست ) و انگشتر رنگارنگ و انگشتر حدید صینی و یـاقوت که تا از سحر و جادو و اذیت شیـاطین ایمن گردد و از کارهای زشت و غیبت پرهیز کند  تا درون بلا نیـافتد . زنی درون همسایگی با او درون مقام اذیت و عداوت اوست چرب زبان و خوش اخلاق هست باید خود را از او حفظ کند ( این زن درون طالع اوست حالا یـا که تا حالا او را درون همسایگی خود دیده یـا درون آینده خواهد دید ) . ماه نو را بـه روی خوش ببیند ( اول ماه قمری کـه هلال ماه را دید بـه روی خوش یکی نگاه کند ) . روز شنبه و چهارشنبه گیسو را باز نکند و خود را نشوید که تا همـیشـه مسرور وخوشحال باشد .

 برج 4 سرطان _ مردان

هر آن شخص کـه به طالع سرطان باشد ستاره حضرت ادریس مـی باشد و او مردی باشد صاحب عزت و ثروت و دنیـا دار . این طالع دو وجه دارد ، وجه اول آنست کـه مردی باشد سفید رو و خوش خلق و از سخن خوش جان را فدا کند و هر هر حرفی را با او درون مـیان آورد باور کند و در وجه دوم ، مردی باشد سیـاه چهره و بلند قامت و متهور و زیرک و دانا ، حرف همـه را باور نکند و با بزرگان نشیند و سفر بسیـار کند و از مسافرتها نفع یـابد مگر یکی از آنـها کـه از آن ضرر بزرگی بـه او مـیخورد اما زود جای آن ضرر پر شود و عاقبت درون ان سفر یکی از او دستگیری کند و دوازده فرزند درون طالع دارد کـه بیشتر آنـها باشد و روزی آنـها فراخ بود و پدر و مادر از آنـها نفع یـابند و یک نفر از آن فرزندان صدمـه بسیـار بیند اما عاقبت بخیر باشد ، زراعت و تجارت به منظور او مـیانـه بود ، حیوان سواری و سم شکافته درون آستانـه او بسیـار خوب باشد و از آب و آتش صدمـه بزرگی بـه او مـیخورد اما عاقبت بـه خیر باشد و بیماری او بیشتر از درد سر و کمر باشد ، از مردم ازرق چشم ( چشم آبی ) حذر کند که تا در بلا نیفتد و لباس پنبه و رنگ کبود بر وی مبارک باشد و انگشتر دُر و یـاقوت به منظور او مبارک هست و درون سن دو سالگی خطر مرگ او را تهدید مـی کند چون از آن بگذرد بـه عمر طبیعی برسد و خانـه عمل او جوزا هست ( یعنی درون ماه خرداد کاری را شروع کند برایش موفقیت مـی آورد) دعای حرز بازو بند حضرت امـیر المومنین علیـه السلام با خود نگهدارد که تا از بلیـات ایمن گردد .

برج 4 سرطان _ زنان

حکما گفته اند کـه هر زنی بـه طالع سرطان باشد ، مـیانـه بالا و سفید چهره و ابرو کشیده و خوش رفتار و بر اعضا خال و نشانی داشته باشد کـه آن نشانـه اقبال و دولت و حرمت اوست و ستاره او با ستاره آسیـه خاتون یکی باشد و هر چند بزرگتر شود کارش بالا گیرد و شوهر بسیـار بر وی مـهربانست بـه واسطه حسن عمل کـه دارد ، اما گاه گاه زود خشم گیرد و زود فرو نشیند و در کارهای خود بسیـار بینا باشد و با همسایـه ها بسیـار مـهربان باشد اما قدر او را ندانند چرا کـه بدگو و دشمن بسیـار دارد ، راز دل خود را بهی نگوید ، تهمتی بـه وی زده اند نعوذ بالله کـه راست باشد ولی از راه دشمنی بوده هست و هر نفصانی کـه از مال و اولاد ببیند از چشم بد مردم هست ، چرا کـه حساب او را بسیـار مـیکنند کـه چنین هست و چنان هست .  دروغگو را دشمن دارد چرا کـه خودش بسیـار زن صالحه و صادق القولی هست و حرام او را نسازد ، زنـهار کـه پرهیز کند از حرام که تا همـیشـه آسوده و راحت باشد و باهر نیکی کند بدی بیند و قرض او را نسازد . فرزندان او هرگاه بیماری و علتی ببینند باد اجنـه و پری بر آنـها زده و اثر کرده ، حتما حرز چهارده معصوم را با خود دارد که تا از بلاها ایمن گردد . ماه ذی حجه به منظور او خوش یُمن هست ( یعنی کار بزرگی را مـیخواهد شروع کند درون این ماه قرار دهد مثلا ازدواج  ، تولد فرزند یـا خرید خانـه و ماشین و و ) . لباس سبز و آبی به منظور یُمن دارد ( یعنی این رنگهای لباس به منظور او شانس مـیاورد ) . ماه نو را بر روی سوره یـاسین نگاه کند ( یعنی اول ماه قمری کـه هلال ماه را دید بعد بـه روی سوره یـاسین نگاه کند که تا از بلیـات آن ماه محفوظ ماند ) رنجوری او بیشتر از درد دل و کمر باشد ، معالجه کند که تا راحت شود ، یک شخص بلند قامت و سیـاه چشم درون مـیان او و شوهر او خرابی مـیکند ( اگر هنوز شوهر نکرده درون آینده چنینی خواهد آمد ) کـه عداوت مـیان آنـها بیـاندازد ، از او حتما حذر کند که تا در بلا نیـافتد . درون نماز کاهلی نکند و همچنین درون مسائل دینی ، که تا در امان خدا باشد .

برج 5 اسد _ مردان

حکما گفته اند کـه اسد خانـه آفتاب ( یعنی سیـاره خورشید بر آن حکومت دارد و خصوصیـات این سیـاره را دارد « گرم و روشنایی بخش » ) است  و ستاره حضرت داود علیـه السلام هست و او مردی باشد بلند قامت و خوشرو و از طرف راست صورت نشانی دارد و یـا خالی کـه آن نشانـه اقبال و دولت باشد . حرام بـه او نمـی سازد و اگر یک دینار حرام بدست آورد ، ده دینار حلال از دستش برود . پیش بزرگان سخن گوی باشد ( یعنی خوب حرف مـی زنـه ) . از سخن خوش جان فدا کند ( یعنی حتما با او با زبون خوش حرف زد که تا بپذیرد ) . درون عقیده ثابت باسد ( یعنی بـه چیزی عقیده پیدا کند آسان و سریع آن را از دست نمـی دهد و بر عقیده اش پایدار هست ) . از سلطانی زیـانی بـه او برسد ( سلطان یعنی هری کـه بر او مسلط است  مانند مدیر ، رئیس ) اما درون عوض همان زیـان او را مفتخر و سرافراز مـی گرداند . گاه گاه مانند آتش برا فروخته مـیشود ولی زود فرو مـی نشیند ، لهو و لعب ( خوشگذرانی ) را بسیـار دوست دارد اما زود پشیمان مـیشود . شرکت بـه هیچ وجه بر او سازگار نیست ، با هر مشارکت کند خوار و زار مـیشود ، رنج بسیـار بزرگی بـه او رسد اما عاقبت بخیر باشد ، از دروغگو متنفر هست چرا کـه خودش بـه دروغ رغبتی ندارد . پدر و مادرش پیش از او بمـیرند ، از پدر و مادر نفعی نبیند اما حتما آنـها را رنجور و مکدّر نسازد و نیکی و احسان درون حق آنـها د که تا در دنیـا و آخرت خیر ببیند و خانـه فرزندان او سنبله باشد ( یعنی  ماه شـهریور برایشان یُمن دارد ) فرزند زیـادی درون طالع دارد و از دو نفر آنـها نفع یـابد . درون آخر عمر عاقبت بـه خیر گردد . زن جفت ( دو که تا ) درون طالع دارد و اگر فرزندان او آسیب و صدمـه ببینند ، چندان صدمـه و ضرری نباشد اما حتما دعا بگیرد و صدقه بدهد که تا در بلا نیـافتد . مدتی هست که سر رشته کار خود را گم کرده هست اما زود بدست بیـاورد . ماه نو را بر قرآن نگاه کند

( اول ماه قمری کـه هلال ماه را دید بعد از آن بر روی قرآن نگاه کند که تا در آنماه از بلاها ایمن گردد ) بـه او بسازد انگشتر عقیق و لباس سبز و رنگارنگ ( یعنی برایش شانس مـی آورد ) . صاحب این طالع حتما حرز امـیر المومنین ع همراه داشته باشد که تا در بلا نیفتد .

برج 5 اسد _  زنان

هر آن زنیکه بـه طالع اسد باشد حکما گفته اند آتشی و خاکی باشد ( یعنی خصوصیـات عنصر آتش و خاک بر او حاکم هست ) . زنی باشد بلند قد و باریک اندام  و ابرو کشیده و در طرف راست صورت خال یـا نشانی دارد کـه نشانـه دولت و اقبال اوست هر چه بزرگتر شود زندگانی را بـه شادکامـی بگذراند . درون اول عمرش رنج بسیـار کشیده و در وسط عمر و آخر عمر کارش نیکو شود و زندگانی او بـه درازا کشد . از اولاد بهره مند گردد و از پدر و مادر نفع مـیانـه ( متوسط ) ببرد . از و برادر بهره نبیند . درون امر معیشت زندگانی خود بسیـار دانا و بینا باشد . حرام و غیبت بـه او نمـی سازد اگر یک ریـال حرام جمع کند ، هزار دینار حلال از دست او برود و هرگاه غیبت ازی د درون عوض آن و در مکافات آن ، تهمت بـه او بزنند . یک نفر از همسایگان بسیـار با او مـهربانست حتما از سخن او بیرون نرود چرا کـه او غرضی ندارد . از زنی کـه سرخ مو و گرد چشم هست و با او درون مقام عداوت هست ، حذر کند . زنـهار راز دل خود را بـه او نگوید کـه خوف جانی دارد . شانـه سر خود را بـه احدی ندهد کـه بسیـار بد هست و بیم سحر و جادو درون آن هست که هیچ وقت بهبودی حاصل نشود . زنـهار کاهل نمازی نکند و از ناپاجس پرهیز کند که تا در مال او برکت پیدا شود و اگر اولاد او نماند حتما دعای همزاد و هفت هیکل با خود داشته باشد که تا محفوظ بماند . مدتی هست در کار او بستگی پیدا شده اما بـه اندک وقت اصلاح شود مشروط بر آنکه نذری کـه کرده هست ادا کند . صاحب این طالع را بسازد از ماهها ، ماه شوال ( یعنی این ماه به منظور او مبارک هست ) و لباسهای سفید و سبز و انگشتر فیروزه به منظور او خوش یُمن هست و ماه نو را بـه روی قرآن و سبزه نگاه کند . حتما با شوهر خود زبان درازی نکند که تا زندگی را بـه خوبی و خوشبختی بگذراند .

برج 6 سنبله _ مردان

هر آن شخصی کـه به طالع سنبله باشد ستاره مولای متقیـان امـیر مومنان علیـه السلام هست مـیانـه بالا ( قد متوسط ) و ابرو کشیده و خوش خلق و خوش سخن و از خوش سخن ، جان را فدا کند ( یعنی با زبان خوش حتما باهاش حرف بزنید که تا به مقصود برسید )  و دروغ و حرام وی را نسازد ( یعنی اگر وارد دروغ و حرام شود بدبیـاری و نحسی برایش دارد ) و از راستی نفع یـابد ( اگر درون کارها راستی و درستی داشته باشد برایش منفعت دارد ) .دروغگو را دشمن دارد  ( یعنی از دروغ متنفر هست ) . شرکت وی را نسازد ( یعنی شریک شدن بای ، برایش نفعی ندارد ) و در اعضا نشانـه پا خالی دارد کـه آن نشانـه دولت و اقبال باشد . از دشمن حذر کند و راز دل خود را بـه احدی نگوید چرا کـه دشمن و بدگو زیـاد دارد و اگر چیزی بهی بدهد درون خندان و در وقت گرفتن گریـان باشد و سفر بـه جانب قبله کند کـه آن سفر بر او مبارک باشد ( یعنی سفرهایی کـه به سمت جنوب و جنوب غربی داشته باشد برایش استفاده دارد ) و خانـه پدر و مادر وی بیشتر از باد پریـان هست البته حتما حرز ابودجانـه بگیرد که تا از بلاها محفوظ بماند و چهارپایـان مثل اسب و و بر او مبارک باشد ( یعنی از این چهار پایـان داشته باشد یـا درون این زمـینـه کار و اشتغال کند برایش شانس مـی اورد ) و فرزندان زیـاد درون طالع دارد اگر نماند از همزاد باشد و مدتی هست که ستاره نحس درون طالع دارد دعای حرز یمانی بگیرد که تا از نحوست بیرون آید و خطر مرگ درون پنج سالگی او را تهدید مـی کند چون از این بگذرد بـه عمر طبیعی برسد و چون ماه نو بیند بـه روی سبزه نگرد و بسازد او را لباس سبز و رنگارنگ ( یعنی برایش شانس مـیاورد ) و روز یکشنبه ( یعنی درون این روز کارهای خود را شروع کند و انجام دهد که تا موفق شود )  از صدقه کوتاهی نکند که تا از بلیـات محفوظ بماند .

برج 6 سنبله _ زنان

حکما گفته اند هر آن زنی کـه به طالع سنبله باشد زنی هست بلند بالا و سرخ رو و سنبله خانـه عطارد و برج آتشی هست ( یعنی سیـاره عطارد کـه بسیـار بـه خورشید نزدیک هست بر او حکومت دارد و خصوصیـات ان بر صاحب این طالع حاکم هست ) . ستاره حضرت فاطمـه زهرا س هست . این زن بسیـار مومنـه وخدا ترس هست که بسیـار صفت خوبی هست و از صفات حسنـه هست . چون بزرگتر شود کارش بالا گیرد . درون اوائل عمر بسیـار صدمـه دیده هست . درون اواسط و اواخر عمر کار او نیکو شود . راز دل بـه احدی نگوید که تا در بلا نیفتد و هر حرفی را از همـه باور نکند کـه دوست و دشمن خود را نمـی شناسد . با شوهر زبان درازی نکند که تا زندگانی بـه خوبی و خوشی بر او بگذرد . از خویشان و نزدیکان خود دور افتد ( یعنی این اتفاق درون زندگیش مـیافتد ) . از پدر و مادر بهره مند نگردد . پاکدامنی و عفت را از دست ندهد و پیشـه خود سازد . راز دل خود بهی نگوید خوابی کـه دیده هست بهی نگوید و اظهار نکند چرا کـه پریشانی دارد . مدتی هست که درون کار او گرفتاری پیدا شده اما عاقبت بـه خیر هست . فرزند طاق درون طالع دارد اگر نشود یـا نماند از سادات طباطبائی دعا بگیرد . مدتی یک نفر سیـاه چهره  بلند بالا با او درون مقام عداوت هست با اینکه بـه ظاهر زیـاد اظهار دوستی مـیکند حتما از او حذر کند . ( یعنی این شخص درون زندگیش ظاهر مـیشود ) . درون مدت چهل روزی کـه به خانـه شوهر آمده  اذیت بـه بچه پری رسانده ( یعنی این اتفاق درون زندگیش مـیافتد ، مثلا ش بدون نام خدا بر زمـین ریخته ) دعای ام صبیـان و چهل کلید و هفت حصار بگیرد و با خود دارد که تا از بلا ایمن گردد .

زنـهار درون نماز کاهلی ( تنبلی ) نکند و چون ماه نو بیند بعد از دیدن ماه بـه روی کلام الله و سبزه یـا آبهای جاری نظر نماید و تصدق بدهد . فرزندان او خوش اقبال و خوش فهم و پر روزی باشند . صاحب این طالع را بسازد ( یعنی برایش خوب هست )  ماه صفر و روز یکشنبه و لباسهای رنگین سرخ و سفید . دعای محبت و زبان بند و باطل سحر با خود دارد که تا عزیز و محترم گردد .

برج 7 مـیزان _  مردان

هر شخصی کـه بطالع مـیزان باشد مثل ترازو هست ( منظم و متعادل و منصف و با عدالت ، مگر اینکه عوامل دیگر مانع بروز این صفات درون او شود ) . هم ستاره حضرت آدم ع هست و او مردی کوتاه اندام و چهار شانـه و ابرو کشیده و بسیـار عاقل و زیرک و کاردان و با استعداد و سخن گوی ( یعنی خوب حرف مـی زند ) . دروغگو را دشمن دارد ( از دروغ متنفر هست ) . از سخن خوش جان را فدا کند ( به منظور پیشبرد حرفتان ، با او با زبان خوش حرف بزنید ) . درون کار خود عاقل و زیرک و دانا باشد . شرکت و حرام او را نسازد و با هر کت کند از عهده برنیـاید و حرام هم او را سازگار نباشد  اگر یک ریـال حرام بدست آورد صد برابر از دستش برود . هرگز خواب خود را برایی نقل نکند چرا کـه شاید انبیـاء و ائمـه ع را درون خواب ببیند . زندگانی بر او خوش گذرد حتما که حمد و ثنای خدا را بجای آورد و در نماز کاهلی نکند . دشمنان بسیـار و بدگو دارد از آنـها حتما حذر کند . دل خود را با حق تعالی صاف دارد و پدر و مادر پیش از او بمـیرند و از آنـها نفع نبیند از برادر و کمتر وفا بیند و با او موافق نباشند . صاحب این طالع را بسازد از ماه ها ، ماه رمضان ( یعنی این ماه برایش مبارک هست و کاری و معامله بزرگی را درون این ماه شروع کند ) و انگشتر یـاقوت  و فیروزه برایش خوش یُمن هست و روز پنجشنبه و لباس سبز برایش شانس مـی آورد . ماه نو را بر روی سوره مبارکه یـاسین نگاه کند ( اول ماه  بعد از دیدن هلال ماه ، بر روی سوره یـاسین نگاه کند ) . درون سن هشت سالگی خطر مرگ تهدیدش مـیکند ، چون از آن بگذرد بـه هشتاد سالگی مـیرسد  دعای جوشن کبیر با خود دارد که تا از نظر مردم درون امان خدا باشد .

برج 7 مـیزان _  زنان

حکماء گفته اند هر زنی کـه به طالع مـیزان باشد زنی هست راستگو و راست گفتار و راست کردار و دروغگو را دشمن دارد چرا کـه مـیزان بـه معنی ترازو و عدل هست . درون نماز کاهلی نکند و از ناپاجس و حرام پرهیز کند و از غیبت و تهمت حتما حذر کند که تا در بلا نیفتد . هر چه بزرگتر شود و سنش بالا رود کارش بالا گیرد و نیکوتر شود . زندگانی را بـه شادکامـی و راحتی گذراند و در امورات زندگانی خود بسیـار عاقل و زیرک باشد و شوهر بر وی بسیـار مشفق و مـهربان هست و از پدر و مادر نفع یـابد و از برادر و بهره مند گردد و چون درون اول عمر و زندگانی بسیـار رنج کشیده  ، درون وسط  و آخر عمر بـه شادکامـی بگذراند و در مـیان مردم همـیشـه سرفراز باشد .  آتش مزاج هست گاه گاه خشم گیرد ولی زود فرو نشیند . وی را نسازد مال حرام ، چون یک ریـال حرام بدست آورد ، صد دینار حلال از دست او برود . بیماری او بیشتر از صفرا و بلغم باشد چون کـه هر وقت اوقاتش تلخ شود طپش قلب بر او عارض شود ، مداوا نماید که تا رفع شود . مدتی هست که بیماری عارض او شده هست دعای رفع بیماری و همزاد بگیرد که تا رفع شود . صاحب این طالع دو سه که تا نذر کرده هست و فراموش کرده ، کـه باید ادا کند که تا آنکه مطلبی را کـه به دل دارد ، روا شود . درون سن سه سالگی خطر مرگ او را تهدید مـی کند چون از این گذشت بـه نود سالگی برسد اگر از نامحرمان خود را حفظ کند . صاحب این طالع را بسازد از ماه ها ، ماه ذی قعده ( همون ماهی کـه تولد امام رضا ع درون ان واقع شده ) و از روزهای هفته ، دو شنبه ها برایش مـی سازد ( شانس مـیاورد ) کـه در این ماه و این روز ، لباس نو خود را بپوشد و ابتدای کاری را گذاشتن و از جایی بـه جایی رفتن داشته باشد . حرز ائمـه معصومـین ع را با خود دارد که تا در مـیان خلائق عزیز و محترم باشد و از تمام بلیـات محفوظ باشد .

برج 8 عقرب _ مردان 

هر آنی کـه به طالع عقرب باشد مردی باشد بلند بالا و تند خوی و آتش مزاج ، هم ستاره حضرت یعقوب پیغمبر ص هست و دروغگو را دشمن دارد و از دروغ متنفر هست . با هر وفا کند ، جفا بیند . نزد ملولاطین و بزرگان حرف زن باشد و سخنان او را قبول کنند . زراعت خاکی به منظور او نیکو باشد اگر دست بـه خاک زند جواهر گردد . حیوانات سم شکافته به منظور او بسیـار خوش برکت باشد . از زنان و فرزندان نفع او مـیانـه بود . خانـه مال او سنبله باشد ( یعنی درون شـهریور معامله کند بهتر هست ) مال بسیـار بدست او آید و تلف کند ولی بـه زودی دوباره بدست آورد . بیشتر بیماری او از درد دل و درد شکم باشد ، قولنج و باد خام گاه گاه او را عارض شود . ستاره نحس درون طالع دارد چون آن ستاره خارج شود کارش نیکو شود . هر کاری کـه شروع مـی کند بـه زودی بر مـی آید اما همـیشـه درون فکر هست و درون کار خود فکر مـی کند کـه فردا چه خواهد شد دل خود را با خدای خود صاف کند و توکل بر خدا نماید و توسل بـه ائمـه طاهرین ع بنماید . صاحب این طالع را بسازد انگشتر عقیق یمنی ( یعنی برایش شانس مـیاورد ) . ماه نو را بر روی سبزه نگاه کند . آنچه از اول عمر سختی و صدمـه دیده هست ، بقیـه را بـه خوبی و خوشی و خوشبختی بگذراند . خانـه فرزندان او درون ثور بود ( یعنی این ماه برایشان شانس مـیاورد اردیبهشت ) و روزی آنـها فراخ بود و از حیوان سم گردی صدمـه بـه او مـی رسد اما عاقبت بـه خیر هست . درون سن سی سالگی خطر مرگ او را تهدید مـی کند چون از این بگذرد بـه عمر طبیعی برسد . صاحب این طالع چند سفر و زیـارت نصیب دارد . هر گاه فرزندان او را صدمـه برسد دعای حرز ابودجانـه بگیرد که تا از بلا ایمن گردد

برج 8 عقرب _  زنان

هر ان زنی کـه به طالع عقرب باشد زنی باشد بلند بالا و خوش رفتار و خوش کردار و راست گو کـه دروغگو را دشمن دارد . بـه یـا اعضا خالی یـا نشانی دارد کـه نشانـه دولت و اقبال باشد . هر قدر از عمر او بگذرد  کارش بالا گیرد  چون کـه در اول عمر رنج بسیـار کشیده هست .ی قدر او را نداند و غیبت و تهمت او را بسیـار مـی گویند اما آسیب و ضرری بـه او نتوانند برسانند و بر او ظفر نیـابند . یک نفر مـیانـه بالا او را نصیحت مـی کند البته نصیحت او را قبول کند . پدر و مادر او زودتر از او بمـیرند و از و برادر و خویشان نفع مـیانـه برد . مدتی هست که سر رشته کار خود را گم کرده و در کارهای خود بـه فکر فرو رفته و سرگردان هست اما عاقبت بـه خیر هست . توکل را از دست ندهد که تا زود بـه مراد دل برسد . گاه گاه مثل آتش افروخته گردد ولی زود فرو نشیند کـه بیشتر از فکر فاسد هست و خیـالات شیطانی . حتما از نامحرمان خود را بپوشاند که تا به غضب گرفتار نشود . بی اجازه شوهر کاری نکند که تا شوهر از او راضی باشد و خود را روسیـاه دنیـا و آخرت ننماید . ( هر زمان کـه شوهر کرد بـه این توصیـه عمل کند ) . صاحب این طالع زنی باشد آتش مزاج و تندخو و گاه کفر مـی گوید حتما ترک کند . حرام به منظور او سازگار نباشد چون یک ریـال از حرام بدست آورد هزار ریـال از دست او برود . صاحب این طالع همـیشـه سر بـه گریبان دارد و آشفته حال و پریشان هست انشا الله درون همـین روزها اصلاح مـیشود و مراد او حاصل خواهد شد درون سن دو سالگی خطر مرگ او را تهدید مـی کند چون از این بگذرد بـه عمر طبیعی برسد . بسازد صاحب این طالع را ماه شوال و روز دوشنبه و لباس سبز و آبی و انگشتر عقیق ( یعنی کاری را مـیخواهد شروع کند درون این ماه یـا این روز باشد برایش شانس مـیاورد و این لباس و این انگشتر هم برایش خوش یُمن هست )  دعای جوشن کبیر با خود داشته باشد که تا از بلا ایمن گردد.

برج 9 قوس _ مردانهر آن شخصی کـه به طالع قوس باشد ستاره حضرت ایوب هست و برج آتشی ، خانـه مشتری هست ( سیـاره مشتری ، سعد اکبر هست ) یعنی خصوصیـات آتش را دارد و نیز سیـاره مشتری بر او حاکم است  کـه نشانـه سعد اکبر یعنی خوشبختی بزرگ است

هر بـه این طالع بـه وجود آید خوش رو و خوش قامت و ابرو کشیده و در طرف راست صورت خال یـا نشانی دارد کـه نشانـه دولت و اقبال هست . درون اول عمر بسیـار خوش گذرانی مـی کند اما حتما شکر نعمت الهی را بـه جای آورد که تا در زوال آن گرفتار نشود و او ازانی باشد کـه از دوستان راحتی بیند و از پدر و مادر خود کمتر نفع بیند . و از و برادر مـیانـه بود و نفع کمتر بیند اما یکنفر از انـها  دوستان او بسیـار مشفق و مـهربان باشد بـه حدی کـه از برادر و نزدیکان او بهتر باشد بیماری او بیشتر از همزاد هست . اگر فرزند او نماند از سادات دعا بگیرد که تا بماند و مسافرت بـه طرف دریـا او را نیکو بود . از یکنفر همسفر خود ، صدمـه بـه او مـیرسد اما عاقبت بخیر باشد . حتما راستی را پیشـه خودش قرار دهد . درون معاملات و امورات تجاری خود بینا باشد اما بـه شرطی کـه حرام و حلال نکند چون اگر یک ریـال حرام بـه دست او آید ، صد ریـال از دست او برود . درون خواب یکی از انبیـاء را ببیند و از آن ساعت و روز بـه روز و ماه بـه ماه و هفته بـه هفته کارش بهتر شود و آخر مطلب خود را دریـابد اما با هر وفا کند جفا بیند . زن جفت درون طالع دارد کـه از یک نفر از آنـها بسیـار نفع بیند . از فرزندان بهره مند شود . درون سن سی سالگی خطر مرگ او را تهدید مـی کند چون از آن بگذرد بـه نود سال برسد و از حیوانات سم شکافته بهره مند شود . بـه شرط اینکه حقوقات شرعیـه آنـها را رد کرده باشد . صاحب این طالع چون ماه نو ببیند بـه روی عقیق نگاه کند و به روی مصحف ( قران )  که تا بر او مبارک باشد و باید حرز امام جواد ع را با خود نگهدارد که تا آنکه محفوظ بماند . از ماه ها ، ماه رمضان به منظور او مبارک هست و لباس رنگارنگ و انگشتر فیروزه  ( یعنی برایش شانس مـی اورد )

برج 9 قوس _  زنان

حکماء گفته اند هر زنی کـه به طالع قوس باشد زنی هست خوش روی ، خوش خلق و خوش باطن و خوش سخن و با دیـانت و راستگو و دروغگو را دشمن مـیدارد . با شوهر رؤف و مـهربان باشد و از سخن خوش جان فدا کند . درون کار خود دانا و بینا باشد و با همسایگان بـه خوش اخلاقی رفتار کند . امورات زندگانی خود را بـه خوبی بگذراند . غریب دوست و مـهربان باشد . درون هر خانـه کـه باشد دولت بر سر آن خانـه رود . دل خود را با خدا صاف کند . او صادق و راستگو باشد و دشمن و بدگو بسیـار دارد و با هر نیکی نماید بدی بیند . شوهر بر او مشفق و بسیـار مـهربان باشد . درون کار زندگانی خود بسیـار دانا و بینا باشد . حرام بـه او نسازد . خیـانت و حرام اگر درون مـیان خانـه اش باشد  زیـاده از آن بـه او ضرر رسد . کاهل نمازی او را نسازد ، هرگاه یک رکعت نماز او فوت شود غم و غصه بـه او رو آورد . از نیتی کـه در دل دارد همـیشـه بـه فکر هست که چون خواهد شد انشا الله بـه خوبی و خوشی و خوشحالی بـه مراد دل برسد . مال زود پیدا کند و زود هم تلف کند . از پدر و مادر نفع او مـیانـه بود و از برادر و بهره مند شود . چون قصد بـه کاری کند بـه زودی اسباب آن فراهم آید . مدتی هست که آرزویی دارد ، دل را با خدا صاف کند و متوسل بـه ائمـه معصومـین ع شود که تا به زودی بـه مراد دل برسد . از جانب فرزند روزی مند بود . فرزند طاق ( یعنی فرد ، یکی ، سه که تا ، شش که تا …)  درون طالع دارد هر آسیبی کـه به فرزندان او برسد از چشم زخم هست . البته دعای حرز امـیر المومنین با خود دارد که تا از جمـیع بلیـات محفوظ ماند و بستگی کارهای او اصلاح شود . فرزندان زیـادی درون طالع دارد کـه اگر نماند چله بری نماید که تا بماند . بیماری او بیشتر از صفرا هست ، بعد از خورد ن مسهل ( یعنی  مواد غذایی کـه شکم را روان کند )  زنجبیل با عسل  بخورد که تا رفع شود . دعای چشم زخم به منظور فرزندان خود بگیرد که تا از جمـیع بلیـات محفوظ باشد . درون سن چهار سالگی خطر مرگ او را تهدید مـی کند کـه چو از آن بگذرد بـه عمر طبیعی خواهد رسید . صاحب این طالع را بسازد ماه شعبان و درخت رنگارنگ  ( یعنی اینـها برایش شانس مـی اورند ) ماه نو را بر روی مُصحَف ( یعنی قران ) یـا سبزه نگاه کند که تا بر او مبارک باشد . دعای گنج العرش و یس مغربی با خود دارد  که تا از بلاها ایمن گردد .

 برج 10 جدی _ مردان

هر آنکه بـه طالع جدی باشد خانـه مریخ هست ( یعنی خصوصیـات سیـاره مریخ کـه مظهر جنگ هست بر او حاکم هست ) وهم ستاره حضرت امام حسن ع  مـی باشد و او مردی باشد بسیـار خوش خلق و خوش طینت و با سخاوت و از سخن خوش جان را فدا کند و همـیشـه درون کار خیر ساعی باشد ،  دروغ و حرام وی را نسازد اگر یک ریـال حرام بـه دست اورد صد ریـال حلال از دستش برود و برای پول سعی زیـاد کند اما انچه خداوند مقدر کرده باشد بـه او مـی رسد ، جان خود را فدای مردم کند امای قدر ویرا نداند و بر اعضا خالی یـا نشانی دارد کـه ان نشانـه اقبال و دولت هست و مال بسیـار بدست اورد اما زود تلف مـیشود ولی زود مالش برگردد . از آدم بد فعل و حرامزاده حذر کند چرا کـه صاحب این طالع بسیـار با صداقت هست . از سلطان ( یـا رئیس ) نفع یـابد و سفر بـه جانب قبله برایش نیکو بود . فرزند بسیـار درون طالع دارد اگر نماند علت از طرفین هست باید دعای جوشن کبیر و صغیر را با خود دارند که تا بماند و زندگانی صاحب این طالع بـه درازا کشد و به خوشی و نیکویی بگذراند و قرض به منظور او بد است  درون خوشحال و در گرفتن بی دل و دماغ  هست . یک نفر ادم ازرق چشم ، بلند قامت ، درون امورات گاهی امر و نـهی کند ، مقصود او دشمنی هست زنـهار از او حذر کند که تا در بلا نیفتد و صاحب این طالع قدری اتش مزاج باشد یعنی زود خشم گیرد و زود فرو نشیند اما زندگانی را بـه شادکامـی بگذراند و رنجوری وی بیشتر از خشکی و درد کمر باشد حتما معجون با عسل بخورد که تا رفع شود و صاحب این طالع را بسازد ماه شعبان و انگشتر یـاقوت ( این ماه و این نگین برایش شانس مـی اورد )  ماه نو را بر آب نگاه کند که تا بر وی مبارک باشد و در سن سه سالگی خطر مرگ او را تهدید مـیکند چون از آن بگذرد بـه نود سالگی رسد ، دعای چشم زخم با خود دارد که تا از جمـیع بلیـات محفوظ ماند .

برج 10 جدی _ زنان

خانـه مشتری و بادی هست ( یعنی سیـاره مشتری کـه سعد اکبر « خوشبختی بزرگ » هست بر او حاکم هست و عنصر باد نیز بر او مسلط هست و خصوصیـات باد را دارد مانند دمدمـی بودن ، از حالتی بـه حالتی تغییر ، ثبات نداشتن )

حکما گفته اند هر بدین طالع باشد هم ستاره حضرت حوّاست و او زنی باشد بلند بالا و با مروّت و سخاوتمند و کاردان و عفیف و فراخ روزی و نیکوکار کـه در امورات خود بسیـار عاقل و دانا و زیرک باشد ، درون کوچکی یک آزار و سختی کشیده اما بـه حمدالله عاقبت بـه خیر باشد ، صاحب این طالع نباید راز دل بـه احدی بگوید چرا کـه دشمن و بدگو بسیـار دارد ، مدتی هست که او دل درون مرادی بسته کـه نـه ترک آن مـیتواند د و نـه آن اصلاح مـیشود و دلیل اینکه اصلاح نمـیشود همان نذری هست که کرده و به تاخیر انداخته هست ، البته حتما آن نذر را ادا کند که تا به مراد دل برسد . همـیشـه درون فکر و اندیشـه هست که چون خواهد شد اما انشا الله بـه مراد خواهد رسید ، صاحب این طالع نُه فرزند درون طالع دارد اگر نشود و یـا نماند چله ببرد و دعای ام صبیـان با خود دارد که تا از بلیـات محفوظ  بماند . از پدر و مادر بهره مند گردد و از برادران و ان نفع مـیانـه ببرد صاحب این طالع را بسازد از ماه ها ، ماه ذی حجه و لباس آبی و سبز ( یعنی برایش شانس مـی اورد ) . ماه نو را بـه روی سبزه یـا آب جاری نظر کند. شانـه سر خود را بهی ندهد . دعای حرز ابودجانـه با خود دارد که تا از جمـیع بلیـات محفوظ ماند

برج 11 دلو _ مردان

هر بـه طالع دلو باشد مردی هست هم ستاره حضرت یحیی ، عنصر او بادی هست و خاکی ( یعنی مثل باد از این حال و فکر بـه آن حال و فکر تغییر مـیکند و دمدمـی هست و ثباتی ندارد ) و مثل خاک سرد هست . او مردی هست با دولت و پاکدامن و رحیم دل و مـهربان . بـه آزار احدی راضی نیست . با هر نیکی کند جفا بیند . قرض و ضامن داری بـه او نمـی سازد . بـه هر دوستی کند عاقبت پشیمان شود . درون امورات خود همـیشـه حیران و سرگردان هست . حتما دل خود را با خدا صاف کند . صاحب این طالع درون سن چهارده سالگی خطر مرگ او را تهدید مـی کند کـه صدقه بدهد چون از ان بگذرد  بـه سلامتی بـه عمر طبیعی برسد  و به خوشگذرانی روزگار بگذراند . مدتی از جفت خود جدائی کند و مسافرت او بـه طول انجامد . با رفیق ناموافق دمساز شود کـه هر قدر بخواهد خود را رها کند نتواند اما از لطف خدا و توسل بـه ائمـه هدی ع ، رهایی یـابد و عاقبت بـه خیر شود . از دو فرزند بهره مند شود . از دنیـا بیرون نرود مگر انکه آمرزیده و رستگار شود . صاحب این طالع را بسازد از ماه ها ، ماه شوال ( برایش خوش یُمن هست ) . لباس رنگارنگ . انگشتر فیروزه  و یـاقوت . هر گاه بخواهد از بلاها ایمن شود دعای حرز چهارده معصوم ع را با خود دارد که تا از جمـیع بلیـات محفوظ ماند و امورات دنیـا و آخرت  او اصلاح شود .

برج 11 دلو _ زنان

هر آن زنی کـه به طالع دلو باشد ستاره او ستاره بلقیس هست و صاحب این طالع زنی باشد خوش خلق و نیکو منظر و کاردان و با مروت و کاربین و باعقل و باهوش و در کارها غصه بسیـار خورد .

بهتان بر وی بسیـار گویند . بر اعضای او خالی یـا نشانی باشد و آن نشانـه ی دولت و اقبال باشد . درون عمر یک بار سر رشته کار خود را گم کرده اما زود ، بـه اصلاح آید و عاقبت بـه خیر باشد . درون امورات خود بسیـار ساعی هست . درون نظر خلق عزیز و مکرم باشد . غم مردم را مـیخورد . از پدر و مادر نفع نبیند . گاه گاه ملالی عارض او شود کـه به علت سحری هست که درون باره او نمود ه اند و باطل نشده هست ، حتما دعای باطل سحر بگیرد که تا باطل شود  و امورات بر وفق دلخواه او شود . علتی هم کـه در بدن دارد از باد پریـان هست چون کـه در سن کودکی بچه پری را اذیت کرده هست به این واسطه او را اذیت مـی کنند . درون نماز کاهلی نکند .  شانـه سر خود را بهی ندهد . صاحب این طالع را بسازد از ماه ها ، ماه رجب ( یعنی برایش خوش یُمن هست ) و لباس سبز و آبی ( برایش شانس مـی اورد ) . راز دل بهی نگوید چرا کـه دشمن بدگو بسیـار دارد . از نامحرم پرهیز کند . درون سن چهار سالگی خطر مرگ او را تهدید مـی کند چون از این بگذرد بـه عمر طببعی مـی رسد . دعای باطل سحر و انگشتر عقیق و دعای جوشن کبیر با خود داشته باشد که تا از بلاها ایمن گردد.

برج 12 حوت _ مردان

هر کـه به طالع حوت باشد مردی هست بسیـار عاقل و هم ستاره حضرت ابراهیم علیـه السلام و مردی باشد رحیم دل و با سخاوت و شجاعت و زیرک و دانا . مدتی هست که سر رشته کار خود را گم کرده اما بـه لطف خداوند کارش نیکو شود چون دل خود را با خدا صاف کرده توکل بـه خدا دارد . از زن بدفعل حرامزاده حذر کند چونکه مدتی هست در مقام دوستی با اوست اما درون واقع درون مقام دشمنی هست .

صاحب این طالع از زن و فرزند بهره مند شود . قرض و ضامن داری بـه او نسازد چرا کـه بسیـار آدم با حیـایی هست و درون گرفتن نتواند اداء حق خود را بنماید ( بخاطر خجالت و رودربایستی حقشو نمـیتونـه بعد بگیره ) . از جمله دوستان یک نفر با او مشفق و مـهربان هست . از دیگران بهره مند نگردد حتی آنکه درون صدد آزار و اذیت آنـها هست ( یعنی با مردم سازگار نیست و حتی ممکنـه بـه آنـها اذیت هم برساند ) . از مال حرام ، خیر و بهره نبیند . او فردی هست که درون نظر خلائق عزیز و مکرم باشد اما دوست و دشمن خود را نمـی شناسد . درون کار خود مدبر و دانا هست . هرگاه اراده سفری بنماید حتما دل خود را با خدا صاف کند و توکل بر خداوند متعال نماید که تا از آن سفر با سود و منفعت و بهره مند بازگردد . حیوانات سم شکافته به منظور او بسیـار خوب هست از حیوانات درنده بـه او آسیبی رسد اما عاقبت بـه خیر باشد . بسازد بـه او از ماه ها ماه ذی حجه ( یعنی برایش خوش یُمن هست ) و انگشتر عقیق و دُرّ  و یـاقوت و لباس پشمـینـه و لباس سبز رنگ  ( یعنی اینـها برایش شانس مـی آورد ) ماه نو را بر روی قرآن نگاه کند که تا آن ماه بر او مبارک گردد . صاحب این طالع هر گاه بخواهد از مضرات و بلاها محفوظ ماند دعای حرز حضرت جواد علیـه السلام با خود دارد که تا از بلاها ایمن و کارش اصلاح شود .

برج 12 حوت _ زنان

هر آن زنی کـه به طالع حوت از مادر متولد شود ، حکما گفته اند کـه بادی و آبی هست ( یعنی عنصر غالب بر او باد و آب هست و مثل باد از این حالت بـه آن حالت تغییر مـی کند و دمدمـی مزاج هست و ثبات ندارد و مثل آب شکل پذیر هست و با هر شرایطی خودش را وفق مـیدهد و سازگار مـیکند ) . او زنی باشد مـیانـه بالا وخوش خلق و با عقل و شوهر دوست هست . از سخن خوش جان را فدا کند ( یعنی به منظور اینکه حرفتان نزد او پیش برود حتما با زبان خوش با او حرف بزنید ) .ی با او سازگار نباشد با هر درون مقام راستی برآید با او درون مقام مخاصمـه و دشمنی باشد با هر وفا کند جفا بیند . او بای دشمنی ندارد . روزی او فراخ هست ( زیـاد هست ) . درون هر خانـه رود دولت ( شانس و بخت و اقبال و رزق و روزی ) بر سر آن خانـه رود . از نامحرم پرهیز کند که تا در بلاهای دنیـا و آخرت نیفتد . چون خواهد از خانـه بیرون رود حتما با شوهر م کند  از خانـه شوهر بیشتر از خانـه پدر خیر ببیند . درون اعمال عبادی و اطاعت و بندگی خدا حتما سعی کند که تا رستگار شود و هرگز محتاج و پریشان حال نشود و زود بـه آمال و آرزوهای خود برسد که تا در مـیان خلق عزیز و محترم باشد . از دوست و دشمن حذر کند چونکه دشمن و بدگو بسیـار دارد . شانـه سر خود را بهی ندهد .

با هر کـه نیکی کند بدی بیند و دست او بی نمک است  اما بهی محتاج نشود و همـه بـه او محتاج باشند . قرض بـه او نسازد هر چیزی کـه به هر بدهد دیگر عوض انرا نبیند . نذری را کـه کرده هست ادا کند . اولاد طاق ( یعنی فرد یکی یـا سه که تا یـا پنج که تا یـا .. ) درون طالع دارد . فرزندان او فراخ روزی هستند اگر نمانند از نظر مردم است  دعای جوشن کبیر و صغیر با خود دارد که تا از بلیـات جمـیعا محفوظ مانند و از ماه ها ماه ذی قعده و از روزها روز پنج شنبه و دوشنبه و لباس سفید به منظور او خوش یُمن هست ( شانس مـی اورد ) .

حروف ابجد فال ثروت محاسبه طالع بینی با حروف ابجد - شرکت علوم ماورایی دکتر ...
[حروف ابجد فال ثروت]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 07 Jul 2018 14:22:00 +0000حروف ابجد فال ثروت

طالع بینی متولدین هر ماه به منظور ثروتمند شدن

اگر از آن دستهانی هستید کـه برای پولدار شدن و بهبود وضعیت مالی گام های عملی و محکم برمـی دارید توصیـه مـی کنیم جدیدترین نوع فال و طالع بینی ازدیـاد ثروت و مال بر اساس ماه تولد هر فرد را درون این نوشته بخوانید.

حروف ابجد فال ثروت طالع بینی متولدین هر ماه بـه منظور ثروتمند شدن mimplus.ir

ثروتمند شدن براساس طالع بینی ماه تولد

فقر و ثروت شما بـه خودتان بستگی دارد. حروف ابجد فال ثروت برخی افراد شکست های اقتصادی خود را بـه پای شانس و تقدیر مـی گذارند و خطاهای خودشان را نادیده مـی گیرند.

امروزه بسیـاری از تئوریسین های اقتصادی جهان معتقدند هر فردی قابلیت ثروتمند شدن و رشد درون حرفه و صنعت خودش را دارد. حروف ابجد فال ثروت نازوب بسیـاری از ثروتمندان مشـهور دنیـا درون ابتدا فردی بسیـار فقیر بوده اند و در خانواده ای بـه شدت کم درآمد بزرگ شده اند ولی بعدا با پشتکار و تلاش زیـاد بـه جایگاه امروزشان دست یـافته اند.

ما سعی مـی کنیم براساس ویژگی های درونی ای کـه ماه تولدتان بـه شما بخشیده است، حروف ابجد فال ثروت راهکارهای دستیـابی بـه ثروت بیشتر را بـه شما نشان دهیم؛ بعد با ما همراه باشید.

بهمنی ها، خردادی ها و آذرماهی ها

** فرار، راه چاره نیست!

بهمنی ها، خردادی ها و آذرماهی های عزیز! شما با مدام تغییر حرفه خود هیچ گاه بـه ثروت نمـی رسید. متولدین این ماه ها علاقه دارند کـه مشاغل مختلف را تجربه کنند. آنـها مدتی با شغل جدیدشان سرگرم مـی شوند و آن گاه کـه مشکلات و گرفتاری های آن حرفه خودش را نشان داد، پا بعد مـی کشند، عقب مـی روند و شغل خود را رها کرده و حرفه دیگری درپیش مـی گیرند.

این روش به منظور ثروتمند شدن کاملا اشتباه است. با این وضع شما حتی نمـی توانید خرج روزانـه خود را دربیـاورید. شما حتما سراغ شغلی بروید کـه به طور کامل درون آن تخصص دارید و به اصطلاح چم و خم کار را مـی دانید.

فقط درون این صورت هست که شما قادر بـه پیشرفت درون شغل و درنـهایت ثروتمند شدن مـی شوید. علاوه بر این شما حتما با سختی های حرفه تان کنار بیـایید. هیچ شغل شرافتمندانـه آسانی کـه به راحتی بشود از آن پول کلانی بـه دست آورد، وجود ندارد و همـه مشاغل، معایب و سختی های خودشان را دارند. راه ثروتمند شدن شما تمرکز و البته تحمل است.

متولدین فروردین، مـهر و مرداد

** گاهی رئیس و گاهی مرئوس

متولدین فروردین، مـهر و مرداد بـه دلیل مـیل بـه ریـاست طلبی، غرور زیـاد و احساس برتری نسبت بـه دیگران، دچار مشکل مـی شوند. دوستان عزیز! شما حتما بپذیرید کـه در محل کارتان رئیس نیستید و فقط حرف، حرف شما نیست.

منظور ما این نیست کـه شما حتما زورگویی های افراد بالادستی تان را تحمل کنید؛ بلکه منظور این هست که شما نمـی توانید درون اداره، شرکت و… کـه متعلق بـه شما نیست، قوانین خود را وضع کرده و از قوانین آنجا سرپیچی کنید.

باید کمـی انعطاف پذیر باشید و روحیـه خود بزرگ بینی تان را کنار بگذارید. شما با انرژی و توان بالایی کـه ماه تولدتان بـه شما بخشیده است، قابلیت این را دارید کـه به سرعت پیشرفت کنید و راه های ترقی را بپیمایید؛ البته اگر غرور خود را کنار بگذارید.

دی ماهی ها، اردیبهشتی ها و آبانی ها

** ترک اعتیـاد بـه کار زیـاد

دی ماهی ها، اردیبهشتی ها و آبانی ها، شما معنای ثروتمند بودن را فراموش کرده اید. انسان ثروتمند و موفقی هست که سرسختانـه کار مـی کند، پول بـه دست مـی آورد و آن را درون جهت نیـازهای خود و خانواده اش خرج مـی کند. شما آن قدر درون کار غرق شده اید کـه زندگی را فراموش کرده اید. زندگی شما کارتان شده هست و شما فراموش کرده اید کـه کار فقط وسیله ای به منظور گذران زندگی است.

ساعات کاری خود را کمتر کرده و مغازه را یک ساعت زودتر تعطیل کنید. لازم نیست این قدر اضافه کار بگیرید و آخرینی باشید کـه شرکت یـا اداره را ترک مـی کند. سعی کنید درون روزهای تعطیل کار را هم تعطیل کنید و هرگز کار بیرون از منزل را بـه داخل خانـه نیـاورید.

شما حتما آخر هفته های تان را آزاد بگذارید. اگر مجرد هستید بـه خودتان برسید و تفریح کنید و اگر صاحب خانواده هستید، وقت تان را درون کنار آنـها بگذرانید. همسر و فرزندان شما بیشتر از آنکه بـه پول شما نیـاز داشته باشند بـه خودتان نیـاز دارند. اجازه ندهید کار به منظور شما تبدیل بـه اعتیـادی سخت و سهمگین شود.

متولد ماه های تیر، شـهریور و اسفند

** از ثروتمند شدن نترسید

دوستان متولد ماه های تیر، شـهریور و اسفند، کمـی جسارت خود را بالا ببرید. شما عادت دارید همـیشـه خودتان را با افراد کم درآمد جامعه مقایسه کنید و به همانی کـه دارید، راضی باشید.

البته کـه پول پرستی امر شایسته ای نیست ولی شما نباید بـه دلیل ترس از شکست، روش های جدید و خلاقانـه درون حرفه تان را نادیده بگیرید. شما اگر جای موفقیت و پیشرفت هم داشته باشید با بی مـیلی آن را بعد مـی زنید؛ از ترس اینکه مبادا جایگاه امروزتان را از دست بدهید.

خداوند انسان را موجودی کمال گرا آفریده و مـیل بـه جلو رفتن، پیشرفت و دستیـابی بـه بهترین ها را درون وجود او قرار داده. بعد با این احساس غریزی تان نجنگید. مغازه کوچک شما مـی تواند بـه مغازه ای بزرگ تر تبدیل شده و پُست و جایگاه شما درون اداره و شرکت و… مـی تواند بـه مرتبه های بالاتری ارتقا پیدا کند البته اگر خودتان بخواهید.

طالع بینی متولدین هر ماه به منظور ثروتمند شدن : حروف ابجد فال ثروت

حروف ابجد فال ثروت طالع بینی متولدین هر ماه به منظور ثروتمند شدن
[حروف ابجد فال ثروت]

نویسنده و منبع: namnak.com | تاریخ انتشار: Fri, 06 Jul 2018 21:47:00 +0000حروف ابجد فال ثروت

استخاره با حروف ابجد - beytoote.com

مجموعه: حروف ابجد فال ثروت فال و طالع بینی

حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.ir

طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

این فال بـه عنوان یکی از پر طرفدارترین ها نیز مـی باشد.فال چوب یکی از قدیمـی ترین نوع فال بینی هست که آن را بـه دانیـال نبی و سپس بـه امام جعفر صادق نسبت مـی دهند.

نکته ی مـهم درون گرفتن استخاره با حرف ابجد (فال چوب) :

بهتر هست برای گرفتن فال ابجد حتما یک قطعه چوب مکعبی کـه به راحتی درون همـه جا پیدا مـی شود را آماده کرده و بر روی چهار طرف از شش طرف موجود آن حروف " الف "، حروف ابجد فال ثروت " ب "، " ج " و " د " را درج کنید. حروف ابجد فال ثروت ( بـه همـین دلیل هست که بـه فال چوب فال ابجد هم گفته مـی شود)

سپس چشمانتان را ببندید و ذهن خود را معطوف بـه نیت تان نمایید. حروف ابجد فال ثروت حالا چوب را بر روی دست بچرخانید و به روی زمـین بیندازید و حرفی کـه در بالا آمده هست را یـادداشت کنید و این عمل را سه بار تکرار نمایید و حروف را بـه ترتیب از راست بـه چب بنویسید.

در این فال حتما تا جایی کـه امکان دارد از چوب استفاده کنید چرا کـه انرژی موجود درون دستان شما نقش تعیین کننده ای درون نتیجه فال ابجد شما دارد و گرفتن فال شانسی کـه با کلیک صورت مـی گیرد روش مناسبی به منظور فال چوب نمـی باشد و این را درون نظر داشته باشید کـه اگر با خلوص و تمرکز کافی این کار را انجام دهید نتیجه درستی خواهید گرفت.

به جای چوب مـی توانید یک مکعب مقوایی یـا کاغذی استفاده کنید چرا کـه آن ها هم از چوب درست شده اند ولی خود چوب مناسب تر است.

نمونـه شرح فال چوب ( فال ابجد )

حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجد شرح فال ابجد ( فال چوب ) اگر " آ د ب " آید

در فال ابجد شما این گونـه آمده هست که شما دارای فال و طالعی نیکو و خوب هستید. شما درون پایـان بـه آن چه طالب آن هستید خواهید رسید و از کار و شرکت با دیگران سود و منفعت بـه شما خواهد رسید. سختی ها و مشکلاتت حل خواهند شد و اگر بـه دنبال رزق حلال باشید روز بـه روزب و کارتان بهتر و بهتر خواهد شد.

 ادامـه فال چوب ( فال ابجد ) شما بـه این شرح هست که درصورتی کـه مسافری درون راه دارید وی بـه سلامتی باز خواهد گشت و اگر تصمـیم بـه انجام سفر داری بـه سفرت برو چرا کـه در آن سود مـیبری. درون صورتی کـه در زندگی خود دچار مشکلی بوده ای بدان کـه آن مشکل حل شده هست و بعد از این زندگی نیکویی خواهی داشت.

 در فال ابجد شما این گونـه آمده هست که شما دارای فال و طالعی نیکو و خوب هستید. شما درون پایـان بـه آن چه طالب آن هستید خواهید رسید و از کار و شرکت با دیگران سود و منفعت بـه شما خواهد رسید. سختی ها و مشکلاتت حل خواهند شد و اگر بـه دنبال رزق حلال باشی روز بـه روزب و کارت بهتر و بهتر خواهد شد.

 حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجد اگر درون فال چوب ( فال ابجد ) شما حروف " آ ب د" آمده است  

آگاه باشید کـه اگر درون فال چوب ( فال ابجد ) شما " آ ب د " آمده هست : بر تو این خبر خوش باد کـه به زودی از سوی بزرگی کمکی بـه تو خواهد رسید و در کار تو فرجی حاصل خواهد شد و به موفقیت خواهی رسید. دوستانت از این بعد با تو صمـیمـی تر خواهند گردید و از آسیب دیدنانی کـه برای تو بد مـی خواهند درون امان مـی مانید.

اگر کـه تصمـیم بـه انجام معامله یـا کاری، تصمـیم بـه سفر رفتن و یـا این کـه برای دیگری یـا حتی خود قصد ازدواج دارید آن را انجام بده چرا کـه بخت همراه تو خواهد بود. در ادامـه فال چوب ( فال ابجد ) شما آمده هست که شما صاحب کودکی مـی شوید کـه برای شما قدمش نیکو و خیر مـی باشد. ازب مال حرام دوری بورز و در نماز های خویشتن کاهلی نکنید و باید مراقبه امور و افکارت باشید که تا از صدمـه دیدن دور بمانید.  

حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجد درون فال چوب ( فال ابجد ) شما اگر " آ ب ب " آمده است

از آن فکری کـه در سر پی مـی پروانید دوری کنید. به منظور این کـه در کارتان فرجی حاصل شود صبر کنید و از هیـاهو و تلاش ها ی بیـهوده و بی فایده دوری کنید. از امور بد دوری ورز و تسلیم مشیت خداوند باشید و در راه او صرفا تلاش کنید. 

در ادامـه فال ابجد ( فال چوب ) شما آمده هست که شما حتما از دروغ گویی دوری کنید زیرا کـه افرادی درون پی این هستند کـه به تو تهمتی وارد نمایند. فال چوب ( فال ابجد ) بـه شما توصیـه مـی کند صبر پیشـه کنید و توکلتان بـه خداوند باشد که تا از سختی و بدی ها دور باشید و به آن چه کـه مـی خواهید برسید اگر خداوند بخواهد. 

حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجد اگر فال چوب ( فال ابجد ) به منظور تو حروف " آ ب ج " را آورده است

در زمانی کوتاه و نزدیک بـه آن چه مـی خواهید خواهی رسید و از غم و غصه ها آسوده خواهید شد بعد باید خداوند بلند مرتبه را شکر نمایید. این را بدان کـه اشخاصی هستند کـه در عین دوستی با تو بـه غیبت از تو مـی پردازند بعد تا مـی توانی از این اشخاص دوری نما.

باید این را بدانی کـه برای رسیدن بـه هدف و آن چه کـه در ذهن دارید بایستی تلاش و کوشش خود را انجام دهید که تا در نـهایت بتوانید بـه آن برسید و در صورتی کـه روزیی را آزرده خاطر کرده اید حتما دل او را بـه دست آورید. در ادامـه ی فال چوب (فال ابجد) آمده هست که نیت های خود را خیر قرار بدهید و با روحیـه ای مردانـه درون کار هایتان بـه پیش  بروید و توکل بر خداوند را فراموش نکنید که تا به خواست خداوند بـه آن چه کـه مـی خواهید برسید.  

حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجد درون فال ابجد یـا همان فال چوب شما اگر " آ د آ " آمده است درون فال چوب ( فال ابجد ) شما آمده هست که نیت نیکویی کرده ای کـه طالع تو خوب و روشن مـی باشد. بدان کـه غصه و تاریکی از تو دور شده هست و این سعادت هست که بـه تو روی آورده و آگاه باشید کـه از صدمـه یـانی کـه بد خواه تو هستند درون امان هستی. بـه این مطلب آگاه باش کـه درصورتی کـه چیزی را از دست دادی درون آن به منظور تو فایده ای نـهفته است. 

در ادامـه فال چوب ( فال ابجد ) آمده هست که از همسر، رفیق یـا همکار خود آسایش و راحتی خواهی دید. اگر قصد معامله ای را دارید بدان کـه سود تو درون آن هست آن را انجام بدهید. مدت زمانی هست که درون دل خود دلشوره ای دارید و دچار تشویش شده اید اگر درون راه مسافری دارید وی بـه سلامت باز خواهد آمد. در آخر فال ابجد ( فال چوب ) بـه شما متذکر مـی شود کـه اگر تصمـیم بـه انجام کاری را دارید بدان کـه شرایط بر وفق مراد تو هست و بـه هدفت مـی رسی اگر خداوند بخواهد.

 حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجد " آ ج آ " درون فال ابجد شما ( فال چوب ) اگر آمده است

در فال چوب ( فال ابجد ) شما این گونـه آمده هست که بـه آن چه درون ذهن مـی پرورانید خواهید رسید ولی حتما به جدیت این را درون نظر داشته باشید کـه صبر لازم هست و عجله نباید کنید بدانید کـه اگر درون کارت عجله کنی نـهایت آن چیزی جز پشیمانی نخواهد بود. از تصمـیمـی کـه در ذهن داری دوری کن. بای دعوا نکن. که تا مـی توانید سر و راز های درون خود را برایی فاش و آشکار نکنید. فردی هست گندمگون کـه بر روی خود نشانـه ای دارد و دارای قدی متوسط مـی باشد از او دوری نما.

تمام تلاشتان را کنید که تا از کارهای شر دوری کنید و مال حرام نخورید. بر خداوند توکل کنید که تا از رنج و غم درون امان بمانید.

حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجد درون فال چوب شما اگر " آ ب آ " بیـاید 

در فال چوب ( فال ابجد ) شما این گونـه آمد هست که سعیت بر این باشد کـه ایمان خود بـه خداوند بلند مرتبه را افزایش دهید و آن چه کـه به آن انتظار و آرزو دارید از خداوند بخواهید. آگاه باشید کـه به امـید خداوند بـه زودی بـه آن چه کـه مـی خواهی مـی رسید و امورت سر و سامان مـی یـاید و البته بـه این نکته هم حتما توجه داشته باشید کـه با اراده ی خودتان این اتفاقات خواهد افتاد. 

در انتهای فال ابجد یـا همان فال چوب شما آمده هست که درون امنیت مـی باشید از آن چه کـه از آن هول و ترس دارید بـه خدا توکل کنید. 

حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجد شرح فال ابجد ( فال چوب ) اگر " آ آ د "  بیـاید

در فال ابجد ( فال چوب ) شما آمده هست که : آگاه باشید کـه ایـام نیکویی درون پیش روی خود خواهی داشت بعد امـیدت را از دست مده. جز خداوند ازی دیگر طلب کمک نکنید و از رحمت باری تعالی غافل مباشید و در ذهن خود نیت های پاک داشته باشید که تا این کـه اقبال روی بـه تو آورد و فرجی درون کارت حاصل شود. 

در انتهای فال چوب از شما خواست شده هست که از انسان های بد پرهیز کنید و غیبت افراد را نیز فراموش کنید  و کار یـا مقصودی را کـه ذهن دارید ادامـه بدهید که تا به هدفتان برسید. اگر خدا بخواهد. 

حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجد " آ آ ج " اگر درون فال چوب یـا همان فال ابجد شما آمده است

در فال چوب ( فال ابجد ) شما این گونـه آمده است: کـه در صورتی کـه تصمـیم بـه انجام کار نادرستی داری یـا این کـه نیتی ناشایست درون ذهن دارید از آن دوری کنید و از دشمنی دست بردارید. ازی کـه رنگ سرخ و دارای چشمان کبود هست دوری بورز.

 در ادامـه فال ابجد ( فال چوب ) شما این گونـه امده هست که : بدان و آگاه باشید کـه شخصی از تو آزرده خاطر شده هست باید تلاش نمایی که تا دل او را بـه دست آورید. بدان کـه تا 10 روز دیگر بـه خواسته ات خواهی رسید. آسیبی متوجه تو مـی باشد. صدقه بده که تا اگر خداوند بخواهد آن بلا برطرف شود. از ثروت وب درآمد حرام پرهیز کنید. همـین طور از افکار بد. توکل بـه خداوند را درون همـه ی امور مد نظر داشته باشید. 

 حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجد اگر درون فال چوب یـا همان فال ابجد شما " آ آ ب " آمد

در فال چوب شما این گونـه آمده است: اگر دچار بیماری هستید مژده باد بر شما کـه این بیماری بـه زودی برطرف خواهد شد و سلامتی بـه شما باز خواهد گشت. با خانواده ات زندگی نیکویی خواهی داشت و در شغلت سود خوبی بـه تو خواهد رسید.ی بـه تو بدی خواهد کرد درحالی کـه تو بـه او خوبی کرده ای ولی وی دچار پشیمانی خواهد شد چرا کـه غمخوارت مـی باشد. اگر مـی خواهی بـه سفر روی این کار را چرا کـه سفر خوبی خواهی داشت.

 در ادامـه فال چوب ( فال ابجد ) شما این گونـه آمده هست که اگر چیزی را از دست داده اید بـه زودی زود آن را بـه دست خواهی آورد و اگر مسافری درون راه دارید بـه زودی باز خواهد گشت و اگر درون بین نزدیکانت زندانی دارید بـه زودی بـه تو باز خواهد گشت و اگر خواسته و نیـازی دارید برآورده خواهد شد. فال چوب بـه تو توصیـه مـی کند کـه از انجام کارهای شر پرهیز کنید و در کارهای پیش قدم باشید و مژده باد بر تو کـه به خاطر یک کار خوب زبان زد خواهی شد. 

حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجد " آ آ آ " اگر درون فال چوب شما آمده است

در فال ابجد شما این گونـه آمده هست : مژده باد بر تو کـه به زودی زود گره از کارت باز خواهد شد و به خواسته ای کـه در دل داری خواهی رسید. این امکان هست کـه به زودی فردی بـه خانواده شما افزوده شود.

 فال ابجد بـه تو توصیـه مـی کند کـه در هنگام نیـاز با دوستانت م کن جرا کـه دوستان نیکویی داری. که تا اندازه ای از بدی بدخواهان دور هستی. که تا چند روز  دیگر خبر خوبی خواهی شنید. درصورتی کـه نیت یـا نیـازی درون دل و ذهنت داری بـه آن خواهی رسید. درون امورت بر خداوند توکل کن که تا سرانجام کارهایت نیکو باشد. اسرارت را بـه هرکسی مگو و از بدی ها دوری کن. در انتها فال چوب بـه تو مژده مـی دهد کـه به آن چه کـه انتظارش را دارید بـه خواست خدا مـی رسید.

 حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجد درون فال ابجد شما اگر " ب آ ج " آمده است

در فال ابجد شما این گونـه آمده هست : نیـاز و آرزویی دارید کـه برآورده خواهد شد. درون کارت فرجی حاصل خواهد شد و روزهای خوشی خواهی داشت. درصورتی کـه مشکلی درون زندگی ات داری بـه زودی زود حل خواهد شد و اگر این مشکل یک مشکل مادی باشد. فال چوب این مژده را بـه تو مـی دهد کـه موقعیت مالی خوبیب خواهی کرد. درون انتها فال ابجد درون طالعت فرزندانی زیـاد مـی بیند. فرزندانی صالح و خوش قدم. 

حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجددرصورتی کـه در فال ابجد شما " ب د ب " آمده شده است در فال چوب شما این گونـه آمده هست که : مژده باد بر تو کـه به زودی زود از مشکلات رهایی مـی یـابی. خودت تلاش کن و چشمت بـه دست دیگران نباشد. گم شده ای دارید کـه آن را خواهی یـافت. اگر با شخصی دچار مشکل هستی درون آخر بـه سود تو تمام مـی شود. در انتهای فال ابجد ( فال چوب ) شما آمده هست که بـه زودی زود به منظور تو فرجی خواهد رسید و در امورت بـه توفیق مـی رسی.  حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجداگر درون فال چوب شما " ب د د " آمد

در فال ابجد (فال چوب) شما این گونـه آمده هست که: بهتر آن هست که از این نیتی کـه داری منصرف شوید که تا به تو صدمـه وارد نشود. اکنون بهتر هست که دست بـه کاری نزنید چرا کـه در موقعیت خوبی قرار ندارید ولی بدان کـه این موقعیت تغییر خواهد نمود. فال چوب بـه تو شما توصیـه مـی کند کـه مراقب دوستان و دشمنانت کـه کم هم نیستند باشید کـه در امورت فتنـه ایجاد نکنند. اگر شخصی تو را پند داد آن را بـه گوش بگیر.  

حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجددر صورتی کـه در فال چوب شما " ب آ د " آمد

 در فال ابجد شما این گونـه آمده هست که : طالعت روشن هست پس بـه آن چه کـه در ذهن دارید و آرزویت هست مـی رسید. از طرف اهل قلم و بزرگان بـه تو سودی خواهد رسید. از دوستان وفادار شاد خواهی شد و از کارت بـه تو منفعتی خواهد رسید. فال چوب ( فال ابجد) بـه شما توصیـه مـی کند کـه در صورتی کـه نیت خ یـا ساختن خانـه ای را دارید بـه آن جامـه عمل بپوشید چرا کـه منفعت شما درون آن است. 

 حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجداگر درون فال چوب " ب د آ " آمده است

فال ابجد شما این گونـه آمده هست که : از آن چه درون ذهن دارید پرهیز کنید چرا کـه پیـامد آن پشیمانی هست و غمگینتان خواهد کرد بعد نباید این نیت را دنبال کنید هرچند کـه طالع بلندی دارید. انسانی با چهره ای سیـاه با تو دشمنی و خصومت دارد از او حذر داشته باش. فال چوب ( فال ابجد ) بـه شما این مژده را مـی دهد کـه در صورت صبر درون کارت گشایشی پیش رو دارید و به مقصودتان مـی رسید هرچند کـه قریب بـه دو سال هست که کارتان خوب نمـی باشد.  

حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجددرصورتی کـه در فال چوب شما " ب د ج " آم

در فال ابجد شما این گونـه آمده هست : نبایستی از شخصی انتظار خوبی و نیکی داشته باشید اما این را نیز بدان کـه گرفتاری ات رفع خواهد شد. چیزی را از کف داده ای ولی آن را بـه دست خواهی آورد. اگر بای درون نزاع هستی بدان کـه به سود تو خاتمـه خواهد یـافت. اگر یک چنین نیتی دارید چندین روز صبر نمایید سپس اقدام کنید. فال ابجد ( فال چوب ) بـه شما مژده مـی دهد کـه به زودی زود موفقیتی درون کارتان حاصل خواهد شد و کارتان بالا خواهد گرفت. 

 حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجد اگر " ب آ آ " درون فال چوب شما پدیدار شد

در فال چوب شما آمده هست که: طالع بینی شما نشان مـی دهد کـه در آینده سرشار از رزق و سلامتی خواهید شد. اگر قصد سفر یـا تغییر مکان بـه جایی دیگر و مصمم بـه تعویض شغل و کارتان هستید نسبت بـه آن اقدام کنید و این را بدان کـه فال چوب (فال ابجد) بـه تو این مژده را مـی دهد کـه سود و منفعت تو  درون آن خواهد بود. غیبت دیگران را روا مدار مشغول بـه امور و کارهای خود باش که تا آن چه خداوند به منظور تو شایسته مـی دارد برایت رخ دهد.

  حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com mimplus.irفال چوب،فال ابجد اگر " د ب آ " درون فال ابجد شما آمده است

در فال چوب شما این گونـه آمده هست : طالع تو بسی روشن است. آشفتگی را از ذهن خود بیرون کن. امور بر وفق مراد تو خواهد گردید و درصورتی کـه چیزی را از خدا درخواست کردی بـه آن خواهی رسید. اگر تصمـیم سفر و یـا انجام معامله ای را داری، آن کار را انجام بده به منظور تو  مفید مـی باشد.

گردآوری : بخش سرگرمـی بیتوته

 منبع: hoosheparsi.ir

حروف ابجد فال ثروت استخاره با حروف ابجد - beytoote.com
[حروف ابجد فال ثروت]

نویسنده و منبع: namnak.com | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 15:50:00 +0000حروف ابجد فال ثروت

سری جدید طالع بینی متولدین هر ماه به منظور ثروتمند شدن

طالع بینی ثروت به منظور ماه های تولد

مطمئنآ هر فردی بنابه ویژگی های درونی خود مسول پیشرفت و پسرفت زندگی خود از لحاظ مادی مـی باشد،اگر مـیخواهید از توصیـه هایی بر اساس طالع ماه تولدتان به منظور پولدار شدن بهره ببرید با ما همراه باشید . حروف ابجد فال ثروت جدیدترین نوع فال و طالع بینی ازدیـاد ثروت و مال بر اساس ماه تولد هر فرد را درون این نوشته بخوانید.

فقر و ثروت شما بـه خودتان بستگی دارد. حروف ابجد فال ثروت برخی افراد شکست های اقتصادی خود را بـه پای شانس و تقدیر مـی گذارند و خطاهای خودشان را نادیده مـی گیرند.

امروزه بسیـاری از تئوریسین های اقتصادی جهان معتقدند هر فردی قابلیت ثروتمند شدن و رشد درون حرفه و صنعت خودش را دارد. نازوب بسیـاری از ثروتمندان مشـهور دنیـا درون ابتدا فردی بسیـار فقیر بوده اند و در خانواده ای بـه شدت کم درآمد بزرگ شده اند ولی بعدا با پشتکار و تلاش زیـاد بـه جایگاه امروزشان دست یـافته اند.

ما سعی مـی کنیم براساس ویژگی های درونی ای کـه ماه تولدتان بـه شما بخشیده است، حروف ابجد فال ثروت راهکارهای دستیـابی بـه ثروت بیشتر را بـه شما نشان دهیم؛ بعد با ما همراه باشید.

حروف ابجد فال ثروت سری جدید طالع بینی متولدین هر ماه بـه منظور ثروتمند شدن mimplus.ir

بهمنی ها، خردادی ها و آذرماهی ها

** فرار، راه چاره نیست!

بهمنی ها، خردادی ها و آذرماهی های عزیز! شما با مدام تغییر حرفه خود هیچ گاه بـه ثروت نمـی رسید. متولدین این ماه ها علاقه دارند کـه مشاغل مختلف را تجربه کنند. آنـها مدتی با شغل جدیدشان سرگرم مـی شوند و آن گاه کـه مشکلات و گرفتاری های آن حرفه خودش را نشان داد، پا بعد مـی کشند، عقب مـی روند و شغل خود را رها کرده و حرفه دیگری درپیش مـی گیرند.

این روش به منظور ثروتمند شدن کاملا اشتباه است. با این وضع شما حتی نمـی توانید خرج روزانـه خود را دربیـاورید. شما حتما سراغ شغلی بروید کـه به طور کامل درون آن تخصص دارید و به اصطلاح چم و خم کار را مـی دانید.

فقط درون این صورت هست که شما قادر بـه پیشرفت درون شغل و درنـهایت ثروتمند شدن مـی شوید. علاوه بر این شما حتما با سختی های حرفه تان کنار بیـایید. هیچ شغل شرافتمندانـه آسانی کـه به راحتی بشود از آن پول کلانی بـه دست آورد، وجود ندارد و همـه مشاغل، معایب و سختی های خودشان را دارند. راه ثروتمند شدن شما تمرکز و البته تحمل است.

متولدین فروردین، مـهر و مرداد

** گاهی رئیس و گاهی مرئوس

متولدین فروردین، مـهر و مرداد بـه دلیل مـیل بـه ریـاست طلبی، غرور زیـاد و احساس برتری نسبت بـه دیگران، دچار مشکل مـی شوند. دوستان عزیز! شما حتما بپذیرید کـه در محل کارتان رئیس نیستید و فقط حرف، حرف شما نیست.

منظور ما این نیست کـه شما حتما زورگویی های افراد بالادستی تان را تحمل کنید؛ بلکه منظور این هست که شما نمـی توانید درون اداره، شرکت و… کـه متعلق بـه شما نیست، قوانین خود را وضع کرده و از قوانین آنجا سرپیچی کنید.

باید کمـی انعطاف پذیر باشید و روحیـه خود بزرگ بینی تان را کنار بگذارید. شما با انرژی و توان بالایی کـه ماه تولدتان بـه شما بخشیده است، قابلیت این را دارید کـه به سرعت پیشرفت کنید و راه های ترقی را بپیمایید؛ البته اگر غرور خود را کنار بگذارید.

دی ماهی ها، اردیبهشتی ها و آبانی ها

** ترک اعتیـاد بـه کار زیـاد

دی ماهی ها، اردیبهشتی ها و آبانی ها، شما معنای ثروتمند بودن را فراموش کرده اید. انسان ثروتمند و موفقی هست که سرسختانـه کار مـی کند، پول بـه دست مـی آورد و آن را درون جهت نیـازهای خود و خانواده اش خرج مـی کند. شما آن قدر درون کار غرق شده اید کـه زندگی را فراموش کرده اید. زندگی شما کارتان شده هست و شما فراموش کرده اید کـه کار فقط وسیله ای به منظور گذران زندگی است.

ساعات کاری خود را کمتر کرده و مغازه را یک ساعت زودتر تعطیل کنید. لازم نیست این قدر اضافه کار بگیرید و آخرینی باشید کـه شرکت یـا اداره را ترک مـی کند. سعی کنید درون روزهای تعطیل کار را هم تعطیل کنید و هرگز کار بیرون از منزل را بـه داخل خانـه نیـاورید.

شما حتما آخر هفته های تان را آزاد بگذارید. اگر مجرد هستید بـه خودتان برسید و تفریح کنید و اگر صاحب خانواده هستید، وقت تان را درون کنار آنـها بگذرانید. همسر و فرزندان شما بیشتر از آنکه بـه پول شما نیـاز داشته باشند بـه خودتان نیـاز دارند. اجازه ندهید کار به منظور شما تبدیل بـه اعتیـادی سخت و سهمگین شود.

متولد ماه های تیر، شـهریور و اسفند

** از ثروتمند شدن نترسید

دوستان متولد ماه های تیر، شـهریور و اسفند، کمـی جسارت خود را بالا ببرید. شما عادت دارید همـیشـه خودتان را با افراد کم درآمد جامعه مقایسه کنید و به همانی کـه دارید، راضی باشید.

البته کـه پول پرستی امر شایسته ای نیست ولی شما نباید بـه دلیل ترس از شکست، روش های جدید و خلاقانـه درون حرفه تان را نادیده بگیرید. شما اگر جای موفقیت و پیشرفت هم داشته باشید با بی مـیلی آن را بعد مـی زنید؛ از ترس اینکه مبادا جایگاه امروزتان را از دست بدهید.

خداوند انسان را موجودی کمال گرا آفریده و مـیل بـه جلو رفتن، پیشرفت و دستیـابی بـه بهترین ها را درون وجود او قرار داده. بعد با این احساس غریزی تان نجنگید. مغازه کوچک شما مـی تواند بـه مغازه ای بزرگ تر تبدیل شده و پُست و جایگاه شما درون اداره و شرکت و… مـی تواند بـه مرتبه های بالاتری ارتقا پیدا کند البته اگر خودتان بخواهید.

سری جدید طالع بینی متولدین هر ماه به منظور ثروتمند شدن : حروف ابجد فال ثروت

حروف ابجد فال ثروت سری جدید طالع بینی متولدین هر ماه به منظور ثروتمند شدن
[حروف ابجد فال ثروت]

نویسنده و منبع: namnak.com | تاریخ انتشار: Fri, 06 Jul 2018 17:23:00 +0000حروف ابجد فال ثروت

آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد

آموزش حروف ابجد, استخاره با حروف ابجد, طالع بینی ازدواج با حروف ابجد, فال چوب ابجد, طالع بینی حروف ابجد, فال ازدواج با حروف ابجد, فال با حروف ابجد, فال حروف ابجد حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.ir

فال چوب با حروف ابجد

این فال بـه عنوان یکی از پر طرفدارترین ها نیز مـی باشد.فال چوب یکی از قدیمـی ترین نوع فال بینی هست که آن را بـه دانیـال نبی و سپس بـه امام جعفر صادق نسبت مـی دهند.

نکته ی مـهم درون گرفتن استخاره با حرف ابجد (فال چوب) :

بهتر هست برای گرفتن فال ابجد حتما یک قطعه چوب مکعبی کـه به راحتی درون همـه جا پیدا مـی شود را آماده کرده و بر روی چهار طرف از شش طرف موجود آن حروف ” الف “، حروف ابجد فال ثروت ” ب “، ” ج ” و ” د ” را درج کنید. حروف ابجد فال ثروت ( بـه همـین دلیل هست که بـه فال چوب فال ابجد هم گفته مـی شود)

سپس چشمانتان را ببندید و ذهن خود را معطوف بـه نیت تان نمایید. حروف ابجد فال ثروت حالا چوب را بر روی دست بچرخانید و به روی زمـین بیندازید و حرفی کـه در بالا آمده هست را یـادداشت کنید و این عمل را سه بار تکرار نمایید و حروف را بـه ترتیب از راست بـه چب بنویسید.

در این فال حتما تا جایی کـه امکان دارد از چوب استفاده کنید چرا کـه انرژی موجود درون دستان شما نقش تعیین کننده ای درون نتیجه فال ابجد شما دارد و گرفتن فال شانسی کـه با کلیک صورت مـی گیرد روش مناسبی به منظور فال چوب نمـی باشد و این را درون نظر داشته باشید کـه اگر با خلوص و تمرکز کافی این کار را انجام دهید نتیجه درستی خواهید گرفت.

به جای چوب مـی توانید یک مکعب مقوایی یـا کاغذی استفاده کنید چرا کـه آن ها هم از چوب درست شده اند ولی خود چوب مناسب تر است.

نمونـه شرح فال چوب ( فال ابجد )

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجد شرح فال ابجد ( فال چوب ) اگر ” آ د ب ” آیددر فال ابجد شما این گونـه آمده هست که شما دارای فال و طالعی نیکو و خوب هستید. شما درون پایـان بـه آن چه طالب آن هستید خواهید رسید و از کار و شرکت با دیگران سود و منفعت بـه شما خواهد رسید. سختی ها و مشکلاتت حل خواهند شد و اگر بـه دنبال رزق حلال باشید روز بـه روزب و کارتان بهتر و بهتر خواهد شد.

ادامـه فال چوب ( فال ابجد ) شما بـه این شرح هست که درصورتی کـه مسافری درون راه دارید وی بـه سلامتی باز خواهد گشت و اگر تصمـیم بـه انجام سفر داری بـه سفرت برو چرا کـه در آن سود مـیبری. درون صورتی کـه در زندگی خود دچار مشکلی بوده ای بدان کـه آن مشکل حل شده هست و بعد از این زندگی نیکویی خواهی داشت.

در فال ابجد شما این گونـه آمده هست که شما دارای فال و طالعی نیکو و خوب هستید. شما درون پایـان بـه آن چه طالب آن هستید خواهید رسید و از کار و شرکت با دیگران سود و منفعت بـه شما خواهد رسید. سختی ها و مشکلاتت حل خواهند شد و اگر بـه دنبال رزق حلال باشی روز بـه روزب و کارت بهتر و بهتر خواهد شد.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.ir فال چوب،فال ابجد اگر درون فال چوب ( فال ابجد ) شما حروف ” آ ب د” آمده است

آگاه باشید کـه اگر درون فال چوب ( فال ابجد ) شما ” آ ب د ” آمده هست : حروف ابجد فال ثروت بر تو این خبر خوش باد کـه به زودی از سوی بزرگی کمکی بـه تو خواهد رسید و در کار تو فرجی حاصل خواهد شد و به موفقیت خواهی رسید. دوستانت از این بعد با تو صمـیمـی تر خواهند گردید و از آسیب دیدنانی کـه برای تو بد مـی خواهند درون امان مـی مانید.

اگر کـه تصمـیم بـه انجام معامله یـا کاری، تصمـیم بـه سفر رفتن و یـا این کـه برای دیگری یـا حتی خود قصد ازدواج دارید آن را انجام بده چرا کـه بخت همراه تو خواهد بود. در ادامـه فال چوب ( فال ابجد ) شما آمده هست که شما صاحب کودکی مـی شوید کـه برای شما قدمش نیکو و خیر مـی باشد. ازب مال حرام دوری بورز و در نماز های خویشتن کاهلی نکنید و باید مراقبه امور و افکارت باشید که تا از صدمـه دیدن دور بمانید.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجد درون فال چوب ( فال ابجد ) شما اگر ” آ ب ب ” آمده استاز آن فکری کـه در سر پی مـی پروانید دوری کنید. به منظور این کـه در کارتان فرجی حاصل شود صبر کنید و از هیـاهو و تلاش ها ی بیـهوده و بی فایده دوری کنید. از امور بد دوری ورز و تسلیم مشیت خداوند باشید و در راه او صرفا تلاش کنید.

در ادامـه فال ابجد ( فال چوب ) شما آمده هست که شما حتما از دروغ گویی دوری کنید زیرا کـه افرادی درون پی این هستند کـه به تو تهمتی وارد نمایند. فال چوب ( فال ابجد ) بـه شما توصیـه مـی کند صبر پیشـه کنید و توکلتان بـه خداوند باشد که تا از سختی و بدی ها دور باشید و به آن چه کـه مـی خواهید برسید اگر خداوند بخواهد.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجد اگر فال چوب ( فال ابجد ) به منظور تو حروف ” آ ب ج ” را آورده استدر زمانی کوتاه و نزدیک بـه آن چه مـی خواهید خواهی رسید و از غم و غصه ها آسوده خواهید شد بعد باید خداوند بلند مرتبه را شکر نمایید. این را بدان کـه اشخاصی هستند کـه در عین دوستی با تو بـه غیبت از تو مـی پردازند بعد تا مـی توانی از این اشخاص دوری نما.

باید این را بدانی کـه برای رسیدن بـه هدف و آن چه کـه در ذهن دارید بایستی تلاش و کوشش خود را انجام دهید که تا در نـهایت بتوانید بـه آن برسید و در صورتی کـه روزیی را آزرده خاطر کرده اید حتما دل او را بـه دست آورید. در ادامـه ی فال چوب (فال ابجد) آمده هست که نیت های خود را خیر قرار بدهید و با روحیـه ای مردانـه درون کار هایتان بـه پیش  بروید و توکل بر خداوند را فراموش نکنید که تا به خواست خداوند بـه آن چه کـه مـی خواهید برسید.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجد درون فال ابجد یـا همان فال چوب شما اگر ” آ د آ ” آمده است درون فال چوب ( فال ابجد ) شما آمده هست که نیت نیکویی کرده ای کـه طالع تو خوب و روشن مـی باشد. بدان کـه غصه و تاریکی از تو دور شده هست و این سعادت هست که بـه تو روی آورده و آگاه باشید کـه از صدمـه یـانی کـه بد خواه تو هستند درون امان هستی. بـه این مطلب آگاه باش کـه درصورتی کـه چیزی را از دست دادی درون آن به منظور تو فایده ای نـهفته است.

در ادامـه فال چوب ( فال ابجد ) آمده هست که از همسر، رفیق یـا همکار خود آسایش و راحتی خواهی دید. اگر قصد معامله ای را دارید بدان کـه سود تو درون آن هست آن را انجام بدهید. مدت زمانی هست که درون دل خود دلشوره ای دارید و دچار تشویش شده اید اگر درون راه مسافری دارید وی بـه سلامت باز خواهد آمد. در آخر فال ابجد ( فال چوب ) بـه شما متذکر مـی شود کـه اگر تصمـیم بـه انجام کاری را دارید بدان کـه شرایط بر وفق مراد تو هست و بـه هدفت مـی رسی اگر خداوند بخواهد.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجد ” آ ج آ ” درون فال ابجد شما ( فال چوب ) اگر آمده استدر فال چوب ( فال ابجد ) شما این گونـه آمده هست که بـه آن چه درون ذهن مـی پرورانید خواهید رسید ولی حتما به جدیت این را درون نظر داشته باشید کـه صبر لازم هست و عجله نباید کنید بدانید کـه اگر درون کارت عجله کنی نـهایت آن چیزی جز پشیمانی نخواهد بود. از تصمـیمـی کـه در ذهن داری دوری کن. بای دعوا نکن. که تا مـی توانید سر و راز های درون خود را برایی فاش و آشکار نکنید. فردی هست گندمگون کـه بر روی خود نشانـه ای دارد و دارای قدی متوسط مـی باشد از او دوری نما.

تمام تلاشتان را کنید که تا از کارهای شر دوری کنید و مال حرام نخورید. بر خداوند توکل کنید که تا از رنج و غم درون امان بمانید.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجد درون فال چوب شما اگر ” آ ب آ ” بیـایددر فال چوب ( فال ابجد ) شما این گونـه آمد هست که سعیت بر این باشد کـه ایمان خود بـه خداوند بلند مرتبه را افزایش دهید و آن چه کـه به آن انتظار و آرزو دارید از خداوند بخواهید. آگاه باشید کـه به امـید خداوند بـه زودی بـه آن چه کـه مـی خواهی مـی رسید و امورت سر و سامان مـی یـاید و البته بـه این نکته هم حتما توجه داشته باشید کـه با اراده ی خودتان این اتفاقات خواهد افتاد.

در انتهای فال ابجد یـا همان فال چوب شما آمده هست که درون امنیت مـی باشید از آن چه کـه از آن هول و ترس دارید بـه خدا توکل کنید.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجد شرح فال ابجد ( فال چوب ) اگر ” آ آ د ”  بیـایددر فال ابجد ( فال چوب ) شما آمده هست که : آگاه باشید کـه ایـام نیکویی درون پیش روی خود خواهی داشت بعد امـیدت را از دست مده. جز خداوند ازی دیگر طلب کمک نکنید و از رحمت باری تعالی غافل مباشید و در ذهن خود نیت های پاک داشته باشید که تا این کـه اقبال روی بـه تو آورد و فرجی درون کارت حاصل شود.

در انتهای فال چوب از شما خواست شده هست که از انسان های بد پرهیز کنید و غیبت افراد را نیز فراموش کنید  و کار یـا مقصودی را کـه ذهن دارید ادامـه بدهید که تا به هدفتان برسید. اگر خدا بخواهد.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجد ” آ آ ج ” اگر درون فال چوب یـا همان فال ابجد شما آمده استدر فال چوب ( فال ابجد ) شما این گونـه آمده است: کـه در صورتی کـه تصمـیم بـه انجام کار نادرستی داری یـا این کـه نیتی ناشایست درون ذهن دارید از آن دوری کنید و از دشمنی دست بردارید. ازی کـه رنگ سرخ و دارای چشمان کبود هست دوری بورز.

در ادامـه فال ابجد ( فال چوب ) شما این گونـه امده هست که : بدان و آگاه باشید کـه شخصی از تو آزرده خاطر شده هست باید تلاش نمایی که تا دل او را بـه دست آورید. بدان کـه تا ۱۰ روز دیگر بـه خواسته ات خواهی رسید. آسیبی متوجه تو مـی باشد. صدقه بده که تا اگر خداوند بخواهد آن بلا برطرف شود. از ثروت وب درآمد حرام پرهیز کنید. همـین طور از افکار بد. توکل بـه خداوند را درون همـه ی امور مد نظر داشته باشید.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجد اگر درون فال چوب یـا همان فال ابجد شما ” آ آ ب ” آمددر فال چوب شما این گونـه آمده است: اگر دچار بیماری هستید مژده باد بر شما کـه این بیماری بـه زودی برطرف خواهد شد و سلامتی بـه شما باز خواهد گشت. با خانواده ات زندگی نیکویی خواهی داشت و در شغلت سود خوبی بـه تو خواهد رسید.ی بـه تو بدی خواهد کرد درحالی کـه تو بـه او خوبی کرده ای ولی وی دچار پشیمانی خواهد شد چرا کـه غمخوارت مـی باشد. اگر مـی خواهی بـه سفر روی این کار را چرا کـه سفر خوبی خواهی داشت.

در ادامـه فال چوب ( فال ابجد ) شما این گونـه آمده هست که اگر چیزی را از دست داده اید بـه زودی زود آن را بـه دست خواهی آورد و اگر مسافری درون راه دارید بـه زودی باز خواهد گشت و اگر درون بین نزدیکانت زندانی دارید بـه زودی بـه تو باز خواهد گشت و اگر خواسته و نیـازی دارید برآورده خواهد شد. فال چوب بـه تو توصیـه مـی کند کـه از انجام کارهای شر پرهیز کنید و در کارهای پیش قدم باشید و مژده باد بر تو کـه به خاطر یک کار خوب زبان زد خواهی شد.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجد ” آ آ آ ” اگر درون فال چوب شما آمده استدر فال ابجد شما این گونـه آمده هست : مژده باد بر تو کـه به زودی زود گره از کارت باز خواهد شد و به خواسته ای کـه در دل داری خواهی رسید. این امکان هست کـه به زودی فردی بـه خانواده شما افزوده شود.

فال ابجد بـه تو توصیـه مـی کند کـه در هنگام نیـاز با دوستانت م کن جرا کـه دوستان نیکویی داری. که تا اندازه ای از بدی بدخواهان دور هستی. که تا چند روز  دیگر خبر خوبی خواهی شنید. درصورتی کـه نیت یـا نیـازی درون دل و ذهنت داری بـه آن خواهی رسید. درون امورت بر خداوند توکل کن که تا سرانجام کارهایت نیکو باشد. اسرارت را بـه هرکسی مگو و از بدی ها دوری کن. در انتها فال چوب بـه تو مژده مـی دهد کـه به آن چه کـه انتظارش را دارید بـه خواست خدا مـی رسید.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجد درون فال ابجد شما اگر ” ب آ ج ” آمده استدر فال ابجد شما این گونـه آمده هست : نیـاز و آرزویی دارید کـه برآورده خواهد شد. درون کارت فرجی حاصل خواهد شد و روزهای خوشی خواهی داشت. درصورتی کـه مشکلی درون زندگی ات داری بـه زودی زود حل خواهد شد و اگر این مشکل یک مشکل مادی باشد. فال چوب این مژده را بـه تو مـی دهد کـه موقعیت مالی خوبیب خواهی کرد. درون انتها فال ابجد درون طالعت فرزندانی زیـاد مـی بیند. فرزندانی صالح و خوش قدم.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجددرصورتی کـه در فال ابجد شما ” ب د ب ” آمده شده است در فال چوب شما این گونـه آمده هست که : مژده باد بر تو کـه به زودی زود از مشکلات رهایی مـی یـابی. خودت تلاش کن و چشمت بـه دست دیگران نباشد. گم شده ای دارید کـه آن را خواهی یـافت. اگر با شخصی دچار مشکل هستی درون آخر بـه سود تو تمام مـی شود. در انتهای فال ابجد ( فال چوب ) شما آمده هست که بـه زودی زود به منظور تو فرجی خواهد رسید و در امورت بـه توفیق مـی رسی.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجداگر درون فال چوب شما ” ب د د ” آمددر فال ابجد (فال چوب) شما این گونـه آمده هست که: بهتر آن هست که از این نیتی کـه داری منصرف شوید که تا به تو صدمـه وارد نشود. اکنون بهتر هست که دست بـه کاری نزنید چرا کـه در موقعیت خوبی قرار ندارید ولی بدان کـه این موقعیت تغییر خواهد نمود. فال چوب بـه تو شما توصیـه مـی کند کـه مراقب دوستان و دشمنانت کـه کم هم نیستند باشید کـه در امورت فتنـه ایجاد نکنند. اگر شخصی تو را پند داد آن را بـه گوش بگیر.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجددر صورتی کـه در فال چوب شما ” ب آ د ” آمددر فال ابجد شما این گونـه آمده هست که : طالعت روشن هست پس بـه آن چه کـه در ذهن دارید و آرزویت هست مـی رسید. از طرف اهل قلم و بزرگان بـه تو سودی خواهد رسید. از دوستان وفادار شاد خواهی شد و از کارت بـه تو منفعتی خواهد رسید. فال چوب ( فال ابجد) بـه شما توصیـه مـی کند کـه در صورتی کـه نیت خ یـا ساختن خانـه ای را دارید بـه آن جامـه عمل بپوشید چرا کـه منفعت شما درون آن است.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجداگر درون فال چوب ” ب د آ ” آمده استفال ابجد شما این گونـه آمده هست که : از آن چه درون ذهن دارید پرهیز کنید چرا کـه پیـامد آن پشیمانی هست و غمگینتان خواهد کرد بعد نباید این نیت را دنبال کنید هرچند کـه طالع بلندی دارید. انسانی با چهره ای سیـاه با تو دشمنی و خصومت دارد از او حذر داشته باش. فال چوب ( فال ابجد ) بـه شما این مژده را مـی دهد کـه در صورت صبر درون کارت گشایشی پیش رو دارید و به مقصودتان مـی رسید هرچند کـه قریب بـه دو سال هست که کارتان خوب نمـی باشد.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجددرصورتی کـه در فال چوب شما ” ب د ج ” آمدر فال ابجد شما این گونـه آمده هست : نبایستی از شخصی انتظار خوبی و نیکی داشته باشید اما این را نیز بدان کـه گرفتاری ات رفع خواهد شد. چیزی را از کف داده ای ولی آن را بـه دست خواهی آورد. اگر بای درون نزاع هستی بدان کـه به سود تو خاتمـه خواهد یـافت. اگر یک چنین نیتی دارید چندین روز صبر نمایید سپس اقدام کنید. فال ابجد ( فال چوب ) بـه شما مژده مـی دهد کـه به زودی زود موفقیتی درون کارتان حاصل خواهد شد و کارتان بالا خواهد گرفت.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجد اگر ” ب آ آ ” درون فال چوب شما پدیدار شددر فال چوب شما آمده هست که: طالع بینی شما نشان مـی دهد کـه در آینده سرشار از رزق و سلامتی خواهید شد. اگر قصد سفر یـا تغییر مکان بـه جایی دیگر و مصمم بـه تعویض شغل و کارتان هستید نسبت بـه آن اقدام کنید و این را بدان کـه فال چوب (فال ابجد) بـه تو این مژده را مـی دهد کـه سود و منفعت تو  درون آن خواهد بود. غیبت دیگران را روا مدار مشغول بـه امور و کارهای خود باش که تا آن چه خداوند به منظور تو شایسته مـی دارد برایت رخ دهد.

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد mimplus.irفال چوب،فال ابجد اگر ” د ب آ ” درون فال ابجد شما آمده استدر فال چوب شما این گونـه آمده هست : طالع تو بسی روشن است. آشفتگی را از ذهن خود بیرون کن. امور بر وفق مراد تو خواهد گردید و درصورتی کـه چیزی را از خدا درخواست کردی بـه آن خواهی رسید. اگر تصمـیم سفر و یـا انجام معامله ای را داری، آن کار را انجام بده به منظور تو  مفید مـی باشد.

گردآوری :بیتوتهمنبع: hoosheparsi.ir

آموزش فال چوب

حروف ابجد فال ثروت آموزش فال چوب | استخاره با حروف ابجد
[حروف ابجد فال ثروت]

نویسنده و منبع: namnak.com | تاریخ انتشار: Thu, 05 Jul 2018 17:45:00 +0000