فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم

فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم جواب تمام سوالات فعالیت های درس امادگی دفاعی نـهم | خلاصه تمامـی درس های آمادگی دفاعی دهم :: صد آثار دانش | دانلود رایگان گام بـه گام تمام دروس پایـه دهم :: سکوی دهم | جواب تمرین های شیمـی پایـه دهم :: دهم10 | دانلود گام بـه گام تمام دروس پایـه دهم - سایت کنکور | مرجع ... |

فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم

جواب تمام سوالات فعالیت های درس امادگی دفاعی نـهم

فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم جواب تمام سوالات فعالیت های درس امادگی دفاعی نـهم mimplus.ir

جواب فعالیت های درس ۱ (یک ) دفاعی نـهم——————————————–فعالیت شماره ۱ درس ۱ دفاعی نـهم: با اعضای گروه خود بحث کنید کـه چرا انسان های نخستین غارها را بـه عنوان اولین محل زندگی خود انتخاب د؟ همچنین نتیجه گیری و یـادداشت کنید

پاسخ (جواب):

برای درون امان ماندن از خطرات طبیعی و غیر طبیعی مانند حیوانات درنده و سیل آتش سرما و گرما و…..

_چرا درون گذشته مردم یک روستا یـا شـهر درون قلعه ای بزرگ زندگی مـی د؟چرا آنان اطراف شـهر خوددیوار مـی کشیدند؟ نتیجه گیری و یـادداشت کنید.

پاسخ (جواب):

آن ها به منظور دفاع از خود درون برابر حملات دشمنان از این استحکامات استفاده مـید

_ اگر ایجاد امنیت به منظور منزل مس تان بـه شما واگذار شود راهکارهای پیشنـهادی خودرا ارائه دهید؟

پاسخ (جواب):

قفل درون ها -استفاده از دزدگیر و دوربین مدار بسته –  – استفاده از نرده – از ورودی مقاوم استفاده نماییم – از سالم بودن لوله های گاز مطمئن شویم و

_برای ایجاد امنیت درون مدرسه چه اقداماتی را حتما انجام داد؟

پاسخ (جواب):

چند نفر از بچه ها را پلیس مدرسه بگذاریم – گزاشتن نگهبان به منظور درب ورودی مدرسه-عدم استفاده از موادی کـه قابلیت اشتعال دارند-روی شیشـه های بزرگ برچسب بزنیم و ….

_اگر پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس انتظامـی یـا کلانتری ها درون جامعه حضور نداشته باشند یـا نیروهای مسلح کشور از مرزهای آبی، فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم خشکی و هوایی کشور مراقبت نکنند چه اتفاقی مـی افتد؟

پاسخ ( جواب):

باعث هرج و مرج درون جامعه مـیشود و مقررات راهنمایی و رانندگی رعایت نمـیشوند- دشمنان بـه فکر تجاوز بـه کشور ما مـی افتند و امنیت کشور  از بین مـی رود

——————————————–

جواب فعالیت های درس ۱ دفاعی نـهم

فعالیت شماره ۲ درس ۱ دفاعی نـهم:

اگر درون کشور امنیت برقرار باشد این امنیت چه آثار مثبتی درون پی خواهد داشت؟

امنیت موجب برقراري آرامش مردم و پیشرفت اقتصادي کشور مـی شود و همچنین باعث افزایش قدرت نظامـی درون برابر دشمنان نیز مـی شود

 تعریف ساده ی امنیت؟

 ساده ترین تعریف امنیت چیست ؟

پاسخ (جواب): امنیت یعنی دور بودن از خطراتی کـه جان مال عقاید و ارزش های ما را تهدید مـیکند

در ساده ترین تعریف، تهدید یعنی خطرات و عواملی کـه امنیت ما و کشور را از بین ببرد.امنیت یعنی دور بودن از خطراتی کـه علیـه منافع مادي (جان، مال، سرزمـین و … )و ارزش هاي معنوي (دین، فرهنگ، اعتقادات و …) ما وجود دارد.

ابعاد امنیت: امنیت ملی- امنیت سیـاسی – امنیت اقتصادی-نظامـی -سیـاسی و فرهنگی-زیست محیطی

_سیدحسن یکی از دامداران روستای احمدآباد است. فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم او امروز کـه ان را بـه کوه بود، با دوربینشکاری خود، دو قلّده گرگ درّنده را درون ارتفاعات حوالی روستا دیده است. فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم او غروب به منظور سایر دامدارانتوضیح مـی دهد کـه گرگ ها جثهٔ بزرگی داشتند و از راه دور گلهّ های روستا را زیرنظر داشتند. مشـهدیبهادر مـی گوید: برادر همسر من از روستای مجاور تماس گرفته کـه دیشب گرگ بـه ان آنـها حمله کرده وتعدادی از ان را دریده است!به نظر شما اقدامات دامداران و اهالی روستا چه خواهد بود؟ چند مورد را برشمرید.

تعداد بیشتری سگ به منظور نگهبانی قرار مـیدهتد هم چنین درون آغل و طویله را قفل مـیکنند و افرادی را به منظور نگهبانی مستقر مـیکنند————————————————-جواب فعالیت درس ۱ دفاعی نـهمجواب فعالیت ۳ درس ۱ دفاعی نـهم:در گذشته های دور چه خطراتی جامعه را تهدید مـی کرده است؟

پاسخ (جواب) :قحطی – خشک سالی – حمله حیوانات وحشی – سرما و گرمای زیـاد – حمله سایر قبایل

سایر سوالات درس یک دفاعی نـهم :

اگر گروه هاي  مرزبانی دریـایی از مرزهاي آبی نگهبانی نکنند، چه اتفاقاتی ممکن هست رخ دهد؟ ممکناست دشمن از راه دریـا بـه خاك ما تجاوز کند یـا دزدان دریـایی امنیت کشتی هاي تجاري ما را بـه خطر بیـاندازند .نقش مرزبانان درون تأمـین امنیت کشور را برشمرید.

۱- کنترل عبور و مرور از مرز ( تسهیل عبور و مرور مجاز و مانعرفت و آمد غیر مجاز ) ۲- جلوگیري از انتقال کالاهاي غیر مجاز ۳- حراست از مرزهاي کشور درون مقابل تجاوز خارجی ۴- جمعآوري اطلاعات از وضع نیروهاي خارجی و ارائه آن بـه مرکز کشور ۵- کمک بـه مرزنشینان براي بهبود وضع زندگی شان

امروزه چه خطراتی جامعه و کشور ما را تهدید مـی کند؟ تحریم اقتصادي- تهاجم فرهنگی- تهاجم نظامـی- اعتیـاد و…«تهدید» از چند جنبه قابل مطالعه هست ؟ برخی از تهدیدات طبیعی هستند، مانند زلزله، سیل، توفان و … و برخیمنشأ انسانی دارند کـه خود دو نوع هست : تهدید سخت و تهدید نرمتهدید هاي انسانی چند نوع هستند ؟ ۱- تهدید سخت ۲- تهدید نرمتهدید سخت چیست ؟ اگر کشوري ، کشور دیگر را تهدید بـه حمله ي نظامـی کند ، تهدید از نوع سخت هست .تهدید نرم چیست ؟ اگر ارزش ها ، باور ها و اعتقادات یک جامعه هدف قرار بگیرند ، تهدید از نوع نرم هست .هدف تهدید نرم چیست ؟ تهدیدات نرم با این هدف صورت مـی گیرند کـه یک ملت از ارزش هاي خود دستبردارد و به ارزش هاي دیگران تمایل پیدا کند .چرا تهدید درون مقابل امنیت قرار دارد ؟ زیرا هدف تهدید از بین بردن امنیت است.

نمونـه اي از تهدید کشورهاي استعمارگر را نام ببرید ?

نظام سلطه گر آمریکا کـه براي جلوگیري از فعالیت هاي صلح آمـیز هسته اd کشور ما را بـه حمله نظامـی، تحریم اقتصادي و … تهدید مـی کند.

جواب فعالیت های درس ۲ آمادگی دفاعی پایـه نـهم

نام درس:  تهاجم و امنیت

شما مـیتوانید پاسخ فعالیت های درس دوم دفاعی نـهم را درون این مطلب دریـافت کنید

بنیـانگذار جمـهوری اسلامـی ایران امام خمـینی درون زمان دفاع مقدس فرمودند:>>امروز ما درون حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است

در بخش تهدید ماجرا از این قرار بود کـه دو قلاده گرگ ان یک روستا را تهدید کرده بود.اگر دامداران و مردم روستا اقدامات بازدارنده ای را مثل تعقیب و ترساندن گرگ ها، نگهبانی شبانـه روزی ازگلهّٔ ان و … انجام دهند، تهدید دفع مـی شود و خطر از بین مـی رود اما اگر دامداران بـه گزارش هایسیّدحسن و مشـهدی بهادر توجه نکنند و تهدید و خطر پیش رو را جدّی نگیرند یـا خطر و تهدید را بـه طور کلّیـانکار کنند، چه اتفاقاتی رخ مـی دهد؟

جواب فعالیت های درس ۲ – دو آمادگی دفاعی کلاس نـهم

پاسخ:گرگ بـه گله حمله مـیکند و آن ها دام های خود را از دست مـیدهند و خسارت مالی مـیبینند

اگر گروه های سیـار مرزبانی درون مرزهای آبی کشور پهناور ما به منظور خدمت و نگهبانی از مرزها آماده نباشند،چه خطراتی کشور را تهدید مـی کند؟

پاسخ:کشور های بیگانـه بـه خود اجازه ی حمله و دست درازی بـه کشور ما را مـیدهند و امنیت مرز ها از بین خواهد رفت

تهاجم بـه چه معنی است؟ تهاجم بـه معنای شبیخون هجوم و حمله یک کشور بـه کشوری دیگر بـه منظور اشغال و سلطه بر سرزمـین است

جواب فعالیت درس ۲ دفاعی نـهم

به روش گروهی درباره موضوعات زیر بحث کنید و نتیجه را درون جدول مربوطه یـادداشت کنید

نمونـه هایی از آمادگی اعتقادی روحی و معنوی:

الف-شرکت درون مجالس مذهبی ب- بالا بردن علم و معرفت و به موقع تصیم مناسب را اتخاذ نمایید ج-در همـه کارها بر خداوند توکل نماییم د – بالا بردن روحیـه رزمندگان از طریق مداحی

نمونـه هایی از آمادگی نظامـی، سیـاسی، اقتصادی:

۱- ساختن وسایل نظامـی جدید و کارآمد

۲-استفاده از رزمایش های مختلف درون خاک و هوا و آب

۳-خودکفایی درون زمـینـه های مختلف اقتصادی

۴-آشنایی با مسایل روز دنیـا

تهاجم ممکن هست به دو شکل نظامـی و فرهنگی انجام شود

در گروه های خود بحث کنید کـه به چه دلایلی ممکن هست بین دو کشور جنگ صورت بگیرد؟

بدست آوردن منافع مادی

کشور گشایی کشور ها از نظر جغرافیـایی

زیر سلطه بردن کشور ها

از بین بردن حکومت ها

با م گرفتن از معلم خود برخی از نمونـه های دفاع از ارزش های معنوی را فهرست کنید و بنویسد

برگزاری نماز جماعت

شرکت درون نماز جماعت

برگزاری مراسم های عزا داری درون ماه محرم و صفر

برگزاری یـاد واره ی شـهدا

راه اندازی سایت ها و مجله های مذهبی

چند نمونـه از دفاع و پیروزی گروه ها و کشورهای کوچک تر درون مقابل قدرت های بزرگ تر را بـه صورتگزارشی مستند بـه کلاس ارائه نمایید

کشور ما ایران درون مقابل استکبار جهانی و قدرت های بزرگ ۸ سال جنگید و به پیروزی رسید

کشور لبنان درون مقابل صهیونیست ها درون جنگ های مختلف بـه پیروزی رسید

دو نمونـه از مبارزات دفاعی مردم غیرتمند مـیهن ما درون سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامـی؟

تحریم تنباکو

قیـام ۱۵ خرداد سال ۴۲

ملی شدن صنعت نفت

فعالیت ) ۵همان گونـه کـه مـی دانید دفاع درون برابر تهاجم بیگانگان آثار و نتایج فراوانی دارد.

چند نمونـه از این آثار را در جدول زیر اضافه کنید

حفظ سرزمـین و حراست از ارزش های جامعه

سربلندی مردم و حفظ اعتبار کشور درون مقابل جهانيان

پيش گيری از طمع و تجاوز ساير کشورها

جلوگيری از ظلم و فساد تجاوزگران

جلوگيری از ايجاد نا امنی درون جامعه

دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده هست هرملتی کـه نتواند از خود دفاع د زنده نیست.

هرملتی هم کـه به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده دفاع نکند، درون واقع زنده نیست.

هر ملتی هم که اهمـیت دفاع را درک نکند بـه یک معنا زنده نیست

جواب فعالیت های درس ۳  آمادگی دفاعی پایـه نـهم را به منظور شما کاربران عزیز اماده کرده ایم امـیدواریم کاربردی واقع شود

نام درس: انقلاب اسلامـی تداوم نـهضت عاشورا

کتاب: آمادگی دفاعی کلاس نـهم

امام حسین  با خون خود اسلام را زنده کرد. شما هم باتبعیت از او انقلاب و اسلام را ضمانت نمایید.عاشورا درس مـی دهد کـه برای حفظ دین فداکاری حتما کرد

فعالیت-۱ درس ۳ دفاعی نـهمچند شعار از دوران شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامـی انتخاب کنید و درباره ی مفهوم آن درون کلاس گفت وگو کنید.

سکوت هر مسلمان/ خیـانت هست به قرآن ====> مفهوم: لزوم مبارزه با استکبار و کفر از دیگاه مسلمانان

این شعار داری وزن هست و «مسلمان» و «قرآن» نیز هم قافیـه اند.

در بهار آزادی جای شـهدا خالی راه شـهدا باقی =====> زنده نگه داشتن و گرامـیداشت یـاد شـهدایی کـه در راه آزادی جان خود را فدا نمودند

نـه سازش سیـاسی، نـه قانون اساسی بـه گفته خمـینی جمـهوری اسلامـی ======> نشان پیروی مردم از امام خمـینی کـه فقط حرف ایشان را حجت مـیبینند

این شعار دارای یک ریتم خاصی هست تکرار «س» درون آن ایجاد «موسیقی حرف» کرده هست تکرار «س» «هیس» و امر بـه سکوت را بـه ذهن متبادر مـی کند خطاب بـه دشمنان هست و آنان کـه خواهان سازشند.

خون رنگین بهتر از زندگی ننگین هست ==========> مرگ با افتخار بهتر از زندگی با ذلت هست = لزوم ذلم ستیزی

جمله فوق چون دیوار نوشته هست نـه شعار، دارای وزن نیست، اما تکرار «ن» درون آن ایجاد موسیقی کرده است.

فعالیت-۲ درس ۳ دفاعی نـهم

دلایل قیـام و مبارزه امام خمـینی  و مردم ایران با حکومت فاسد پهلوی :

 

۱ – استبدادی بودن حکومت پهلوی

۲ – نفی استعمار

۳ – تفکر شیعه طاغوت را نمـی‏پذیرد

۴-گرفتن حق مظلومان از ظالمان

فعالیت-۳ درس ۳ دفاعی نـهم

درباره قیـام های مردمـی درون برابر زورگویـان و متجاوزان و پیروزی آنـها درون طول تاریخ کشورمان، تحقیق و بررسی کنید.

انقلاب اسلامـی

انقلاب مشروطه

قیـام جنگل و انقلاب گیلان

قیـام ۳۰ تیر

قیـام ۱۵ خرداد

تحقیق درباره قیـام ۱۵ خرداد :

به دنبال انتشار خبر بازداشت امام درون سحرگاه ۱۵خرداد ۱۳۴۲ بـه مناسبت سخنرانی تاریخی امام کـه علیـه اسرائیل و رژیم شاه بوده از نخستین ساعات روز ۱۵خرداد، اعتراضات گسترده ای درون قم، تهران، ورامـین، مشـهد و شیراز برگزار شد کـه با شعارهایی بر ضد شاه و در طرفداری از امام همراه بود. مأموران نظامـی کـه در نقاط مرکزی و حساس شـهرهای قم و تهران مستقر بودند بـه روی تظاهرکنندگان آتش گشودند. مردم نیز با چوب و سنگ بـه دفاع از خود برخاستند.

نتایج و دستاوردهای انقلاب اسلامـی:هر باغی محصولاتی دارد. شـهدای انقلاب اسلامـی کـه با خون خویش نـهال اسلام و انقلاب را آبیـاری د،

آثار و محصولات ارزنده ای را بـه ارمغان آوردند. درون این راه مبارزانی خستگی ناپذیر با الهام از فرهنگ عاشورایی، پایـه های استقرار نظام جمـهوری اسلامـی را بنا نـهادند.

 فعالیت-۴ درس ۳ دفاعی نـهم

دستاوردهای انقلاب اسلامـی:

الف- تأثیر جدی بر نظریـه‌های سیـاسی

ب- تأثیر بر مسایل راهبردی جهان و از جمله فروریختن نظام دو قطبی حاکم بر جهان با ضربه های اساسی کـه از سوی انقلاب اسلامـی بر اندیشـه مارکسیسم وارد گردید.

ج- بازتاب و تأثیر جدی بر حرکت‌های رهایی‌بخش درون جهان اسلام و خارج از آن، به‌گونـه‌ای کـه اکنون بیداری اسلامـی را مـی‌توان بـه عنوانی یکی از مـهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامـی مورد مطالعه قرار داد. با انقلاب اسلامـی جریـان مقاومت اسلامـی درون منطقه درون برابر رژیم صهیونیستی پدید آمد و در کوتاه‌ترین زمان از جریـان سازش پیشی گرفت. جنگ‌های ۳۳ روزه، ۲۲ روزه و ۸ روزه معادلات صهیونیست‌ها را برهم ریخت و بحران سوریـه نتوانست جبهه مقاومت را فرو ریزد.

د- ایجاد و تقویت روح مبارزه، مقاومت و ایستادگی درون ملت‌ها به منظور مبازه با آمریکا

ه- معرفی اسلام ناب بـه عنوان یک مکتب تعالی‌بخش و تمدن‌ساز

و- تبدیل ایران بـه یک قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تاثیرگذار

جواب فعالیت های درس ۳ دفاعی نـهم

فعالیت-۵ درس ۳ دفاعی نـهم

باجست وجو درون آثار امام خمـینی )ره( ازجمله صحیفه نور، برخی از نصایح ، انتظارات و توصیـه های ایشان بـه نوجوانان را انتخاب کرده و در کلاس قرائت کنید.

جواني‏ها و عيش و نوش‏هاي آن بسيار زودگذر هست كه من خود همـه مراحلش را طي كردم و اكنون با عذاب جهنمي آن دست بـه گريبانم و شيطان دروني دست از جانم بر نمي‏دارد که تا – پناه بـه خداي تعالي – آخر ضربه را بزند، ولي يأس از رحمت واسعه خداوند خود از كبائر عظيم هست و خدا نكند كه معصيت كاري مبتلاي بـه آن شود.

جواب فعالیت های درس ۴ دفاعی نـهم بصورت کامل و رایگان را به منظور شما اماده کرده ایم

یکی از عوامل مـهم پیروزی و استمرار انقلاب اسلامـی حضور با انگیزه مردم درون تمام صحنـه های سیـاسی و اجتماعی جامعه است.

با پیروزی انقلاب اسلامـی توطئه های همـه جانبهٔ دشمنان علیـه جمـهوری اسلامـی ایران شروع شد.

امام خمـینی بـه عنوان رهبر آیند هنگر انقلاب اسلامـی درون تاریخ ٥ آذر ١٣٥٨ دستور تشکیل بسیج را صادر فرمود. زمانی کـه بنیـانگذار جمـهوری اسلامـی ایران دستور تشکیل بسیج را صادر کرد، کمتری مـیتوانست فکر کند کـه این آینده نگری چه نقشی درون حفظ و بقای نظام نوپای اسلامـی ایران خواهد داشت.

نام درس :  بسیج مدرسه ی عشق

برای مشاهده پاسخ فعالیت های درس ۴ دفاعی کلاس نـهم بـه ادامـه مطلب مراجعه کنید

مقدمـه ی درس بسیج مدرسه ی عشق:

درباره استفاده از الگوی بسیج درون کشورهای فلسطین، لبنان، سوریـه و عراق بررسی و تحقیق کنید؟

بسيج يك حركت عمومي و مردمي هست و كلمـه بسيجي تداعي كننده ارزش هاي انقلاب، اخلاص، ايثار، فداكاري و از خود گذشتگي است.امروز مردم كشورهاي منطقه بسيج را الگوي خود قرار داده اند و به صورت بسيجي از كيان و استقلال مملكت خود دفاع مي كنند. درون سوريه، لبنان، فلسطين، عراق و يمن مردم با استفاده از الگوي بسيج جمـهوري اسلامي ايران بـه مقاومت مي‌پردازند،امروز اگر شاهد مقاومت درون فلسطين، لبنان و سوريه هستيم تمام آن الهام گرفته از حركت بسيج هست و صحنـه هاي ايثارگري درون دوران دفاع مقدس و بسيج الگوهاي را درون كشورهاي ديگر شكل داده هست و باعث ايجاد تشكل هاي درون اين كشورها شده هست .استفاده از الگوي بسيج درون كشورهاي فلسطين ، لبنان ، سوريه و عراقبسيج را نبايد درون قالب يك سازمان نگريست بلكه بسيج يك فرهنگ هست كه او را بايد درون قامت يك الگو درون كتاب آزادگي ديد. بسيج، يادگاري هست از امام امت (ره) درون دوراني كه ابرقدرت هاي غرب و شرق با هم رقابت داشتند و هر كدام براي استثمار كشورهاي جهان سوم دندان تيز مي كردند. بنيانگذار جمـهوري اسلامي درون ۵ آذر ماه ۱۳۵۸ دستور تشكيل ارتش ۲۰ ميليوني مستضعفان را صادر كردند و چراغي برافروختند كه بـه محو ظلمت ها بپردازد و به جاي كشورگشايي، دل گشايي نمايد.امام(ره) وقتي آن روزها اين فرمان را صادر كردند برخي فكر مي كردند فرمايشي هست ايده آلي، اما امروز كه ۳ دهه از اين دستور مي گذرد، حكمت آن بيشتر روشن شده که تا آن جا كه مايه استحكام محور مقاومت شده هست و آنچه نمي گذارد درون مقابل فشار قدرت هاي جهاني، مقاومت كشورهاي عضو محور مقاومت درون عراق، سوريه و فلسطين شكسته شود، همين الگوست. امروز، مقاومت سوريه و عراق بـه بركت حضور قهرمانانـه مردمان شان مي باشدكه با استفاده از الگوي بسيج سازماندهي شده اند.آن ها با بـه كارگيري اين الگوست كه مي توانند درون مقابل تكفيري ها قامت راست كنند و آتش كينـه بدخواهان را خاموش كنند. جهان سلطه از نظر سلاح هاي جنگي و مرگبار چيزي كم ندارد و قادر هست نياز خود را درون جنگ هاي فيزيكي تغذيه كند ولي تنـها چيزي كه ندارد، حضور ارتشي هست در قامت بسيج و همين مسئله باعث شده هست كه آن ها نتوانند قدرت مقابل خودشان را ارزيابي كنند زيرا تعداد يك ارتش مردمي بـه خوبي براي آن ها روشن نيست. نكته مـهم اين كه درون سالروز تولد بسيج بـه دستور تاريخي امام راحل (ره)، بسيج مي بايست راهي را كه آمده هست همچنان ادامـه دهد و در اين مسير، گرفتار آفت هايي نشودكه بدخواهان درون كمين آن شايد بگذارند. بديهي هست ورود بسيج بـه جريان هاي سياسي از آفت هايي هست كه از قدرت آن مي كاهد و به جاي استوانـه و الگو، او را تبديل بـه يك جريان، حزب و … مي نمايد.بنابراين همين رويه اصولي، ولايت مداري و پاسداري از اصول و منافع ملي بايد بر بسيج حاكم باشد.در جنگ سوريه و پس از آن حمله تروريست‌هاي داعش بـه عراق نقش نيروهاي مردمي بسيار قابل توجه است. چند سال پيش بود كه مقامات دولت سوريه با الهام گرفتن از الگوي نيروي مقاومت بسيج درون ايران، اقدام بـه راه‌اندازي ارتشي مردمي بـه نام “جيش الشعبي” درون سوريه كردند كه اين ابتكار بلافاصله تاثير خود را درون مـهار و شكست فتنـه تروريست‌ها و حاميان منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي آنـها درون اين كشور نشان داد. كارشناسان نظامي مي‌گويند با تشكيل اين يگان‌هاي مردمي، روحيه، جسارت و تحرك قابل ملاحظه‌اي دركالبد ارتش سوريه دميده شده است.

يكي از دلايلي كه كشورهاي غربي بـه ويژه آمريكا اقدام بـه حمله نظامي بـه سوريه نكرند اين بود كه حمله هوايي بـه سوريه به‌تنـهايي كافي نبوده و اگر ناتو يا آمريكا بخواهد كار مؤثري انجام دهد بعد از حمله هوايي بايد با استفاده از نيروي زميني خود را تثبيت كند. با وجود نيروي دفاع مردمي بسيج درون سوريه كه سبب برتري ميداني حكومت و دولت سوريه شده هست ، بنابراين حمله بـه سوريه ريسكي بزرگي است.مردم مناطق آزادشده درون سوريه نخواستند كه تروريست‌ها بـه آن مناطق بازگردند و دوباره منطقه آنـها محل درگيري ميان ارتش و تروريست‌ها شود، لذا مردم از نيروي بسيج مردمي پشتيباني مي‌كنند و نام آن را «نيروي دفاع مردمي» گذاشته‌اند. گسترش نيروي دفاع مردمي موجب تثبيت مناطق پاكسازي شده توسط ارتش شده است. همچنين شواهد حاكي هست پس از ورود مستقيم كشورهاي غربي و به ويژه آمريكا درون حمايت از تروريست‌ها و رسميت بخشيدن بـه موجوديت آنـها، مقاومت مردمي درون برابر معارضين نيز افزايش يافت.در عراق نيز نيروهاي بسيج مردمي نقش بسيار مـهمي درون جلوگيري از پيشروي تروريست‌ها داشته‌اند. فتواي جهاد آيت‌الله سيستاني و علماي سني عراق سبب ايجاد شوري عظيم درون مردم شده هست و جوانان عراقي گروه گروه بـه سوي مناطق درگيري درون حال اعزام هستند. درون اين ميان نقش سپاه بدر و جيش‌المـهدي عراق و ديگر گروه‌هاي نظامي مردمي بسيار مـهم است. تفكر بسيجي كه از جمـهوري اسلامي الگوبرداري شده، امروز بـه عامل دفع تروريست‌هاي داعش درون عراق تبديل گشته است.به حقيقت مي‌توان گفت، استفاده سوريه و عراق از تجربه تشكيل نيروي مردمي جمـهوري اسلامي ايران، كه متشكل از نيروهاي داوطلب است، نقش موثري درون سركوب شورشيان و تروريست‌ها داشته و سبب عقب‌نشيني مـهاجمان شده است.دخالت و حضور مردم درون قالب تفكر بسيجي درون تامين امنيت و مشاركت درون حكومت توانسته راه‌گشاي درگيري‌هاي اخير درون سوريه و عراق باشد و با حضور مردم قطعا تروريست‌ها و گروه‌هايي كه توسط برخي كشورها و در راستاي خواست آمريكا مسلح شده‌اند با شكست مواجه خواهند شد

سایر اقشار و تشکل های بسیج را درجدول زیر قرار دهید و درباره یکی از تشکل های بسیج توضیح دهید

سازمان بسيج ورزشكاران

سازمان بسيج اصناف

سازمان بسيج جامعه پزشكي

سازمان بسيج هنرمندان

سازمان بسيج كارگري

سازمان اردويي، راهيان نور و گردشگري

سازمان بسيج اساتيد

سازمان ورزش بسيج

سازمان بسيج جامعه زنان

سازمان بسيج حقوقدانان

سازمان بسيج دانش آموزي

سازمان بسيج دانشجويي

سازمان بسيج سازندگي

سازمان بسيج طلاب و روحانيون

سازمان بسيج عشايري

سازمان بسيج فرهنگيان

سازمان بسيج مداحان

سازمان بسيج مـهندسين

سازمان بسيج پيشكسوتان

سازمان بسيج كارمندان

 هر یک از اثشار بسیج فعالیت خاص خود را انجام مـیدد مثلا هنرمندان سعی مـیکنند با فعالیت های فرهنگی تفکر بسیجی را گسترش دهند مثلا: برگزار نمایشگاه ها و تاتر های مذهبی و ساخت فیلم های دفاع مقدس و ارزشی

فعالیت های بسیج١ فعالیت های علمـی پژوهشی٢ فعالیت های فرهنگی و هنری٣ فعالیت های سیـاسی٤ فعالیت های سازندگی و امداد رسانی٥ فعالیت های ورزشی

جواب فعالیت های درس ۴ دفاعی نـهم

درباره هریک از فعالیت های بسیج با م مسئولان بسیج مدرسه و محله گزارشی تهیـه کنید و در کلاس درس ارائه دهید.

عرصه های عمده فعالیت بسیجیـان بـه شرح ذیل تعیین شده هست :۱) دفاع درون برابر تهاجم بیگانگان :شاید بتوان مـهمترین عرصه فعالیت بسیج را درون عرصه دفاع نظامـی درون مقابل متجاوزین بـه کشور اسلامـی تلقی کرد . دشمنان بـه بهانـه های مختلف همـیشـه درون صدد بوده و هستند که تا تمامـیت ارضی کشور را خدشـه دار سازند بـه همـین جهت به منظور مقابله با تهدیدهای دشمنان کلیـه انسانـهای متدین و وطن دوست درون قالب بسیج سازماندهی شده و در مواقع لزوم با حضور درون جبهه های جنگ و در کنار نیروهای مسلح ، از کشور دفاع مـی نمایند .به عنوان مثال مـی توان بـه حضور حماسی و تعیین کننده بسیجیـان درون طول هشت سال دفاع مقدس علیـه رژیم متجاوز عراق اشاره نمود .۲) حفظ امنیت داخلی :زمانی کـه دشمن خارجی درون مرزهای کشور با انسانـهایی رزمنده و شجاع مواجه شده و نتوانند کشور را تهدید کنند ، به منظور تحقق هدفهای خود ، عواملی را درون داخل سازماندهی کرده و به مقابله با نظام اسلامـی وادار مـی کنند که تا با اقدامات آشوب طلبانـه و تروریستی درون داخل شـهرها و روستاها امنیت و اقتدار کشور را بـه خطر اندازند . درون چنین شرایطی نیروهای بسیجی بر اساس ضوابط مشخصی بـه کمک نیروهای نظامـی و انتظامـی شتافته و آشوبها و بحرانـهای داخلی را مـهار مـی کنند .۳) عرصه سازندگی :بسیج با ثبت نام از افراد داوطلب و علاقمند ، انـها را به منظور شرکت درون فعالیتهای سازندگی سازماندهی کرده و توان آنان را درون جهت سازندگی کشور هدایت مـی کند .برخی از هدفهای بسیج درون عرصه سازندگی عبارتست از :۱) آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با زمـینـه های اشتغال .۲) غنی ساختن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان .۳) کمک بـه افراد و اقشار نیـازمند بخصوص ساکنین مناطق محروم و روستاها از طریق شرکت درون فعالیتهای عمرانی مربوط بـه آنان .از جمله عرصه های حضور بسیجیـان درون سازندگی کشور مـی توان بـه مشارکت آنان درون فعالیتهای مربوطه بـه عمران ( نظیر خانـه سازی ، مدرسه سازی درون روستاها ، راهسازی ، سد سازی ، لوله کشی آب ، برق کشی و …) فعالیتهای درختکاری ، لایروبی ، واکسیناسیون دام و طیور و جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیـاز اشاره نمود .۴) عرصه فرهنگی – اجتماعی :دشمنان انقلاب و ایران اسلامـی بعد از آنکه از طریق ایجاد آشوبهای داخلی ، ترور شخصیتهای اصلی انقلاب ، کودتای نظامـی ، بمب گذاری ، تحمـیل جنگ هشت ساله علیـه ایران و ….. نتوانستند آسیبی جدی بـه ایران اسلامـی برسانند و در هر جبهه ای کـه وارد شدند که تا عناصر اصلی تضمـین کننده پیروزی مسلمانان ، یعنی ایمان اسلامـی ، وحدت کلمـه و روحیـه انقلابی را درون آنان تضعیف نموده و از این طریق بـه هدفهای شوم خود کـه شکست جمـهوری اسلامـی هست نائل شوند .در چنین شرایطی بسیجیـان حتما بطور همزمان بـه اشکال مختلف درون عرصه فرهنگی با دشمنان مقابله کنند کـه از جمله مـی توان بـه تلاش درون جهت افزایش آگاهی های دینی ، تقویت ایمان و افزایش بصیرت و تیزبینی درون مسایل سیـاسی و اجتماعی ، خنثی نمودن شایعات و ترفندهای تبلیغاتی دشمن ، امر بـه معروف و نـهی از منکر ، تلاش به منظور تولید آثار فرهنگی و مطبوعاتی درون جهت دفاع از دستاوردهای انقلاب و ارزشـهای اسلامـی و مقابله با توطئه های دشمنان و ….. اشاره نمود .۵) عرصه علمـی :یکی از مـهمترین نیـازهای کشور درون دوران سازندگی ، توسعه علمـی و دسترسی بـه آخرین یـافته های علمـی ئ پژوهشی جهان و همچنین تولید علم مـی باشد . از آنجا کـه رشد علوم و فنون درون کشورها مانع مـهمـی به منظور ادامـه سلطه کشورهای استکباری هست فلذا این کشورها همـیشـه تلاش مـی کنند که تا کشورهای دیگر از دستیـابی بـه یـافته های جدید علمـی و فنی محروم کنند .در چنین شرایطی یکی از مـهمترین وظایف بسیجیـان تلاش به منظور حضور موثر درون عرصه علمـی کشور است. علاوه بر تلاش آحاد بسیجیـان درون این عرصه ، تشکیلات بسیج نیز با تشکیل انجمن های علمـی به منظور دانشجویـان و دانش آموزان و تشویق و حمایت از آنان ، زمـینـه تلاش موثر بسیجیـان درون عرصه علمـی را فراهم مـی کند .برخی ازاقدامات بسیج درون این زمـینـه عبارتند از :الف) تشکیل انجمن های علمـی دانشجویی و دانش آموزی .ب) شناسایی و تشویق دانشجویـان ، طلاب و دانش آموزان ممتاز کشور .ج) ارائه خدمات آموزشی ویژه بـه دانش اموزان ممتاز بسیجی به منظور شرکت درون المپیـادهای علمـی کشور .د) حمایت از محققین و مبتکرین بسیجی .۶) عرصه امداد ورسانی و بهداشت :یکی از وظایف بسیج کمک بـه امداد و نجات مصدومـین درون سوانح طبیعی و شرایط جنگی هست . بـه همـین منظور نیروی مقاومت بسیج با برنامـه ریزی و ارائه آموزشـهای مورد نیـاز عموم مردم درون این خصوص ، آمادگی های لازم به منظور مواجهه مطلوب با این حوادث را درون آنان ایجاد مـی کند ، علاوه بر آن درون مواقع بروز حوادث غیر مترقبه نظیر سیل و زلزله ، نیروهای سازماندهی شده بسیجی درون قالب گردانـهای امداد و نجات و دسته های امدادی بسیج دانش آموزی درون دسترس ترین و مطمئن ترین امداد رسانانی هستند کـه بلافاصله درون محل حادثه بـه کمک مصدومـین مـی شتابند .یکی دیگر از قابلیتهای تشکیلات بسیج کمک بـه توسعه بهداشت درون جامعه هست که درون همـین راستا اجرای موفقیت آمـیز واکسیناسیون فلج اطفال درون سال ۱۳۷۱ توسط بسیج نمونـه ای از حضور موفق بسیج درون این عرصه مـی باشد.” نظام خدمتی بسیج ” چگونگی جذب ، آموزش ، سازماندهی ، بکارگیری و چگونگی خدمات دهی بـه بسیجیـان را مشخص مـی کند کـه بطور خلاصه و در حد نیـاز بـه تشریح آنـها مـی پردازیم :● انواع عضویت های بسیج :الف) بسیج عادی :به عموم قشرهای متعهد بـه قانون اساسی جمـهوری اسلامـی و اه انقلاب اسلامـی اطلاق مـی شود کـه پس از گذراندن دوره آموزش عمومـی بـه خدمت ارتش بیست مـیلیونی درون مـی آیند و سازماندهی مـی شوند .ب) بسیج فعال :آن دسته از بسیجیـان عادی داوطلب هستند کـه دارای شرایط لازم به منظور تبدیل عضویت بـه فعال مـی باشند و پس از گذراندن دروه های آموزشی سازماندهی مـی گردند و ضمن شرکت درون برنامـه های حفظ انسجام درون انجام ماموریت های محوله با سپاه همکاری مـی کنند .ج) بسیج ویژه ( پاسدار افتخاری ) :اعضایی هستند کـه صلاحیت های یک پاسدار را دارا مـی باشند و پس از گذراندن دوره های آموزشی مطرح شده درون قانون مقررات استخدامـی سپاه سازماندهی و متعهد مـی شوند که تا به هنگام نیـاز بـه صورت تمام وقت درون اختیـار سپاه قرار گیرند .

در این ساعت از سایت به منظور شما جواب فعالیت های درس ۵ دفاعی پایـه نـهم را قرار مـیدهیم

نام درس ۵ پنج دفاعی نـهم : دوران دفاع مقدس

پاسخ فعالیت های درس دوران دفاع مقدس بـه ترتیب:

فعالیت شماره ۱:

درباره ترور شخصیت های انقلابی توسط منافقین کوردل بـه تحریک آمریکا و رژیم اشغالگر قدس پرس و جو و تحقیق کنید و فهرست زیر را کامل کنید

۱ – ترور شـهید کچویی   / عامل ترور : کاظم افجه ای

محل ترور : دادسرای انقلاب اسلامـی

۲ – ترور شـهید آیت الله سید اسدالله مدنی /  عامل ترور : مجید نیکو

محل ترور : شـهر دهخوارقان بعد از نماز جمعه

۳- ترور شـهید آیت الله سید عبدالکریم هاشمـی نژاد /  عامل ترور : هادی علویـان

محل ترور : شـهر بوشـهر

۴ – ترور شـهید آیت الله عبدالحسین دستغیب / عامل ترور : گوهر ادب آواز

محل ترور : در راه رفتن بـه نماز جمعه

۵ – ترور نافرجام آیت الله احسان بخش / عامل ترور : علی پور ابراهیمـی

محل ترور :  پس از ترک نماز جمعه

۶ – ترور شـهید آیت الله محمد صدوقی / عامل ترور : محمدرضا ابراهیم زاده

محل ترور : پس از ادای نماز جمعه ‌در حالی کـه جایگاه را ترک مـی‌کرد

۷ – ترور شـهید آیت الله عطاء الله اشرفی اصفهانی /عامل ترور : حسین خداکرمـی

محل ترور: نماز جمعه مسجد جامع کرمانشاه

۸ – ترور نافرجام آیت الله واعظ طبسی /عامل ترور : حسین بابایی

خرداد سال ۱۳۶۰ یـادآور خشونت،ترورهای خیـابانی و بمب گذاری های سازمان مجاهدین خلق درون ایران هست کاری کـه توسط مسعود رجوی و فرماندهان فعلی مجاهدین شروع شد و برای قدرت طلبی شـهرهای بزرگ ایران را درون هرج و مرج فرو بردند.برخی از فرماندهان و واحدهای تروریستی مجاهدین درون آن سال ها درون درگیری های خیـابانی یـا بعد از دستگیری درون زندان کشته شدند و برخی دیگر اکنون درون خارج از ایران بـه نسخه پیچی به منظور مردم ایران مشغول مـی باشند. لیست ترور ها را درون بالا مشاهده مـیکنید

فعالیت شماره ۲ :

با استفاده از نقشـه شـهرهای اشغال شده توسط ارتش صدام را نام ببرید.

نفت‌شـهر، قصرشیرین، مـهران، سومار، فکه، بستان، خرمشـهر، هویزه، موسیـان، نوسود و بیش از ۳۰۰۰ روستا

فعالیت ۳ :

درباره نوجوان ١۳ ساله خرمشـهری شـهید بهنام محمدی گزارش مستند بـه همراه تصویر تهیـه کنید و به صورت اسلاید درون کلاس نمایش دهید. از

 منابعی مانند خرمشـهر درون جنگ استفاده کنید.

جواب:

نام و نام خانوادگی : بهنام محمدی

متولد : ۱۲ بهمن ۱۳۴۵

شـهادت : ۲۸ مـهر ۱۳۵۹

زندگی :

بهنام درون منزل پدر بزرگش درون خرمشـهر به‌ دنیـا آمد. ریزه بود و استخوانی اما فرز چابک بازیگوش و سرزبان دار.

شـهریور ۱۳۵۹ شایعه حمله عراقی ها بـه خرمشـهر قوت گرفته بود خیلی ها داشتند شـهر را ترک مـی دی باور نمـی کرد کـه خرمشـهر بـه دست عراقی ها بیفتد اما جنگ واقعاً شروع شده بود بهنام کـه فقط ۱۳ سال سن داشت، تصمـیم گرفت بماند. او مردانـه ایستاد.هم مـی جنگید هم بـه مردم کمک مـی کرد. بمباران کـه مـی شد مـی دوید و به مجروحین مـی رسید. او با همان جسم کوچک اما روح بزرگ و دل دریـایی‌اش بـه قلب دشمن مـی‌زد و با وجود مخالفت فرماندهان، خود را بـه صف اول نبرد مـی‌رساند که تا از شـهر و دیـار خود دفاع کند. بهنام چندین بار نیز بـه اسارت دشمن درآمد؛ اما هر بار با توسل بـه شیوه‌ای از دست آنان مـی گریخت.

برای فریب عراقی ها مـی زد زیر گریـه و مـی گفت: “من دنبال م مـی گردم گمش کردم” او با بهره گیری از توان و جسارت خود توانست اطلاعات ارزشمندی از موقعیت دشمن را بـه دست آورده و در اختیـار فرماندهان جنگ قرار دهد.

عراقی ها کـه فکر نمـی د این نوجوان ۱۳ ساله قصد شناسایی مواضع , تجهیزات و نفرات آنـها را دارد , رهایش مـی د. یک بار کـه رفته بود شناسایی , عراقی ها گیرش انداختند و چند که تا سیلی آبدار بـه او زدند جای دست سنگین مامور عراقی روی صورت بهنام مانده بود وقتی برگشت دستش را روی سرخی صورتش گرفته بود هیچ چیز نمـی گفت فقط بـه بچه ها اشاره کرد عراقی ها کجا هستند و بچه ها راه مـی افتادند. این شیر بچه شجاع و پرتلاش بختیـاری درون رساندن مـهمات بـه رزمندگان اسلام بسیـار تلاش مـی کرد. گاه آنقدر نارنجک و فشنگ بـه بند حمایل خود آویزان مـی‌کرد کـه به سختی مـی توانست راه برود.علاقه عجیبی بـه امام خمـینی (ره) داشت، بـه گونـه ای کـه اینگونـه سفارش کرده بود: از بچه‌ها مـی‌خواهم کـه نگذارند امام تنـها بماند و خدای ناکرده احساس تنـهایی د.

بهنام محمدی نوجوان ۱۳-۱۲ ساله‌ای بود کـه در تمام روزهای مقاومت از ۳۱ شـهریور که تا ۲۸ مـهر ۵۹ درون خرمشـهر ماند.

شـهادت

با تشدید جنگ و تنگ ترشدن حلقه محاصره خرمشـهر , خمپاره ها امان شـهر را بریده بودند. درگیری درون خیـابان آرش شدت گرفته بود مثل همـیشـه بهنام سر رسید اما نارحتی بچه ها دیگر تاثیری نداشت او کار خودش را مـی کرد کنار مدرسه امـیر معزی (شـهید آلبو غبیش) اوضاع خیلی سخت شده بود. ناگهان بچه ها متوجه شدند کـه بهنام گوشـه ای افتاده هست و از سر و اش خون مـی جوشید پیراهن آبی و چهار خونـه بهنام غرق خون شده بود و چند روز قبل از سقوط خرمشـهر شیر بچه دلاور خوزستانی بالاخره درون ۱۳۵۹/۷/۲۸ پر کشید.

این کبوتر خونین بال درون قطعه شـهدای کلگه شـهرستان مسجد سلیمان شـهر آبا و اجدادش مدفون است. درون سال ۱۳۸۹ طی یک مراسم باشکوه و با شرکت مسئولان و مدیران استان خوزستان و هزاران نفر از اهالی شریف شـهرستان مسجد سلیمان ، مزار مطهر این شـهید بزرگ بـه قطعه شـهدای گمنام درون ورودی شـهر مسجد سلیمان انتقال یـافت.

بهنام محمدی نوجوان ۱۳-۱۲ ساله‌ای بود کـه در تمام روزهای مقاومت از ۳۱ شـهریور که تا ۲۸ مـهر ۵۹ درون خرمشـهر ماند. و به قول تمام بچه‌های خرمشـهر باعث دلگرمـی رزمنده‌ها بود. اینکه نوجوانی درون آن سن و سال و با آن قد و قواره کوچک درون شـهری کـه بیشتر از اینکه بوی زندگی بدهد بوی مرگ و خون مـی‌دهد مانده، شاید امروز به منظور من و تو باور‌پذیر نباشد.

با خودم فکر مـی‌کنم چه مـی‌شود نوجوانی کـه تا قبل از ۳۱ شـهریور درون کوچه با هم‌سن و سال‌های خود بازی مـی‌کرد و آماده شروع سال تحصیلی جدید مـی‌شد بعد از۲ الی ۳ هفته بـه معی تبدیل مـی‌شود کـه بعد از رفتنش همـه معان بی‌تاب اند. بهنام نمونـه و تصویری کامل از حماسه آفرینی رزمندگان اسلام هست که بـه خلق تفکر و فرهنگى غنى منجر شد ، کـه مـی توان از آن بـه عنوان « فرهنگ مقاومت و پایدارى » یـا « فرهنگ ایثار و شـهادت » نام برد.

فعالیت شماره ۴:

با مراجعه بـه منابع معتبر و مستند درباره عملیـات های دوران دفاع مقدس جدولی مانند جدول زیر تهیـه و کامل کنید. جدول خود را با ذکر منابع درون انتهای آن بـه دبیر مربوطه تحویل دهید. حداقل ١٠ عملیـات بزرگ را فهرست کنید.

۱- کربلای ۵/ اسفند ماه ۱۳۶۵ / یـا زهرا / آزادی ۱۵ کیلومتر از کشور

۲-کربلای ۴ / دی ماه ۱۳۶۵ / محمد رسول الاه/ شکست عملیـات نظامـی ایران

۳-بدر / اسفندماه ۱۳۶۳ / یـا فاطمـه زهرا / مورد هدف بودن شـهر های عراق بویژه بصره

۴-بیت المقدس / مـهر ماه ۱۳۶۰ /یـا علی ابن ابی طالب / ازادسازی خرمشـهر

لیست کامل همـه عملیـات ها:

شماره

نام عملیـات 

 رمز

منطقه

تاریخ

۱-

بدر

یـا فاطمة الزهرا

شرق دجله

 ۱۹/۱۲/۶۳

۲-

بیت المقدس ۱

 یـا على بن ابی طالب

غرب كارون

  ۱۰/۲/۶۱

۳-

 بیت المقدس ۲

 یـا زهرا

شمال سلیمانیـه

 ۲۵/۱۰/۶۶

۴-

بیت المقدس ۳

یـا موسى بن جعفر

سلیمانیـه

۲۴/۱۲/۶۶

۵-

بیت المقدس ۴

 یـا ابا عبدالله

دربندیخان

 ۶/۱/۶۷

۶-

بیت المقدس ۵

یـا ابا عبدالله الحسین

 پنجوین

۲۲/۱/۶۷

۷-

بیت المقدس ۶

یـا امـیرالمۆ منین

سلیمانیـه

  ۲۷/۲/۶۷

۸-

بیت المقدس ۷

یـا ابا عبدالله الحسین

شلمچه

۲۳/۳/۶۷

۹-

تحریر القدس

لبیک یـا خمـینی

دربندیخان عراق

۲۱/۱۱/۶۲

۱۰-

ثار الله

قصر شیرین

 ۱۵/۵/۶۱

۱۱-

ثامن الائمـه

نصر من الله و فتح قریب

شمال آبادان

۵/۷/۶۱

۱۲-

حسین بن على

یـا جواد الائمـه

مـیمك

 ۲۶/۶/۶۱

 ۱۳-

خیبر

یـارسول الله

هور الهویزه و جزایر مجنون

  ۳/۱۲/۶۲

۱۴-

رمضان

یـاصاحب الزمان ادركنى

شرق بصره

    ۲۳/۴/۶۱

۱۵-

طریق القدس

 یـا حسین

غرب سوسنگرد و بستان

 ۸/۹/۶۰

۱۶-

ظفر ۷

یـا محمد رسول الله

شرق سلیمانیـه

  ۲۳/۱۲/۶۶

۱۷-

عاشورا

یـا سید الشـهداء

شمال فكه

  ۲۵/۵/۶۴

۱۸-

فتح ۷

یـا فاطمة الزهراء

حلبچه

 ۷/۴/۶۶

۱۹-

فتح ۱۰

یـا ابا عبدالله الحسین

شمال اربیل عراق

  ۱۳/۶/۶۶

۲۰-

فتح المبین

 یـا زهرا

غرب دزفول وشوش

 ۱/۱/۶۱

۲۱-

قدس ۱

یـا محمد رسول الله

شرق دجله

  ۲۴/۳/۶۴

۲۲-

قدس ۲

یـا محمد رسول الله

هور الهویزه

  ۴/۴/۶۴

۲۳-

قدس ۳

یـا امام جعفر صادق

جنوب دهلران

   ۱۹/۴/۶۴

۲۴-

قدس ۴

محمد رسول الله

هور الهویزه

 ۱/۵/۶۴

۲۵-

 قدس۵

یـا على بن ابیطالب

غرب الهویزه

 ۱۶/۵/۶۴

۲۶-

كربلاى۱

  یـاابالفضل العباس ادركنى

مـهران

 ۱۰/۴/۶۵

۲۷-

 كربلاى۲

یـا ابا عبدالله الحسین

حاج عمران

  ۱۰/۶/۶۵

۲۸-

كربلاى۳

حسبنا الله ونعم الوكیل

 اسكله نفتى الامـیه والبكر

۱۱/۶/۶۵

۲۹-

كربلاى ۴

محمد رسول الله

غرب اروند رود

 ۳/۱۰/۶۵

۳۰-

كربلاى۵

یـا زهرا

شلمچه و شرق بصره

۱۹/۱۰/۶۵

۳۱-

كربلاى ۶

 یـا فاطمة الزهراء

شمال سومار

 ۲۳/۱۰/۶۵

۳۲-

كربلاى ۷

یـا مولای‌ متقیـان

حاج عمران

 ۱۲/۱۲/۶۵

۳۳-

كربلاى ۸

یـا صاحب الزمان

شرق بصره

   ۱۸/۱/۶۶

۳۴-

كربلاى۹

یـا مـهدى ادركنى

قصر شیرین

   ۲۰/۱/۶۶

۳۵-

كربلاى ۱۰

یـا صاحب الزمان ادركنى

ماووت عراق

۳۰/۱/۶۶

۳۶-

محرم

یـازینب

شرهانى و زبیدات

  ۱۰/۸/۶۱

۳۷-

محمد رسول الله

لا اله الا الله محمد رسول الله

غرب نوسود

  ۱۲/۱۰/۶۱

۳۸-

مسلم بن عقیل

یـا ابالفضل العباس

غرب سومار

   ۹/۷/۶۱

۳۹-

مطلع الفجر

یـا مـهدى ادركنى

گیلانغرب ، سرپل ذهاب

  ۱۰/۹/۶۰

۴۰-

مولاى متقیـان

یـا على ادركنى

چزابه

 ۱/۱۲/۶۰

۴۱-

نصر ۱

یـاصاحب الزمان

غرب بانـه درعراق

 ۲۵/۱/۶۶

۴۲-

نصر ۲

یـاحسین مظلوم

مـیمك

   ۱۳/۳/۶۶

۴۳-

 نصر۳

جنوب دهلران

  ۲۷/۳/۶۶

۴۴-

نصر ۴

سلیمانیـه

۳۱/۳/۶۶

۴۵-

نصر۵

یـا زهرا

جنوب غربى سردشت

 ۳/۴/۶۶

۴۶-

نصر۶

یـاابا عبدالله

مـیمك

  ۱۰/۵/۶۶

۴۷-

نصر۷

یـا فاطمة الزهراء

غرب سردشت

۱۴/۵/۶۶

۴۸-

نصر۸

یـا محمد بن عبدالله

ماووت عراق

 ۲۹/۸/۶۶

۴۹-

نصر ۹

 یـا مولاى متقیـان

حاج عمران

  ۱/۹/۶۶

۵۰-

و الفجر مقدماتى

 یـا الله یـا الله یـا الله

فكه چزابه

۱۸/۱۱/۶۱

۵۱-

و الفجر۱

 یـا الله یـا الله یـا الله

شمال غرب فكه

  ۲۰/۱/۶۲

۵۲-

و الفجر ۲

یـا الله یـا الله یـا الله

حاج عمران

۲۹/۴/۶۲

۵۳-

و الفجر۳

 یـا الله یـا الله یـا الله

مـهران

  ۷/۵/۶۲

۵۴-

و الفجر۴

یـا الله یـا الله یـا الله

 پنجوین

 ۲۷/۷/۶۲

۵۵-

و الفجر۵

 یـا زهرا

چنگوله

 ۲۷/۱۱/۶۲

۵۶-

و الفجر۶

یـا زهرا

چزابه و چیلات

  ۲/۱۲/۶۲

۵۷-

و الفجر ۷

یـا زهرا

چزابه و چیلات

اسفند ۶۲

۵۸-

و الفجر۸

یـا زهرا

فاو

 ۲۰/۱۱/۶۴

۵۹-

و الفجر۹

یـا الله یـا الله یـا الله

شرق چوارته عراق

۵/۱۲/۶۴

۶۰-

و الفجر۱۰

یـا الله یـا الله یـا الله

حلبچه

۲۵/۱۲/۶۶

فعالیت ۵

از سه موضوع تحقیق زیر یکی را انتخاب کرده و گزارش آن را بـه دبیر خود ارائه نمایید

الف- ما چگونـه م یتوانیم قدردان خون شـهدا و ایثارگری جانبازان و آزادگان مـیهن خود باشیم؟

ب- اگر درون بین اقوام و خویشان شما، همسایگان یـا اهالی محل ایثارگری را مـی شناسید )رزمنده دوران دفاع

مقدس، جانباز، خانواده معظم شـهدا، آزاده( با او مصاحبه ای ترتیب دهید.

ج- تحقیقی از زندگی نامـه، آثار بـه جا مانده و وصیت نامـه یکی از شـهدای روستا، شـهر یـا محله خود تنظیم کنید.

جواب فعالیت های درس ۶ دفاعی نـهم

نام درس : مردان مبارز و زنان قهرمان

مشاهده جواب فعالیت های درس ۶ آمادگی دفاعی پایـه نـهم:

فعالیت شماره ۱ –

در زیر اسامـی سه تن از مردان مبارز صدر اسلام و سه تن از مردان مبارز دوران معاصر ایران آمده است.

درباره زمان، شیوه و طرف مبارزه هرکدام دو سطر بنویسید. از دبیر خود، دبیر تاریخ، دبیر دین و زندگی و نیز

اعضای خانواده م بگیرید.

عمار یـاسر:

خانواده عمار از اولین مسلمانان بودند و آن ها شکنجه هاي بسیـاري را درون این راه متحمل شدند. وي باانی کـه به ساختن حدیث جعلی از پیـامبر مـی پرداختند مبارزه مـی کرد.

سلمان فارسی:

وي درون مدینـه با پیـامبر آشنا شد و مسلمان شد. بـه پیشنـهاد او درون جنگ خندق، مسلمانان اطراف شـهر مدینـه خندقی کندند که تا دشمنان نتوانند وارد مدینـه شوند.

مالک اشتر:

یکی از یـاران با وفاي حضرت علی کـه در جنگ هاي جمل و صفین رشادت هاي فراوانی از خود نشان داد

————-

رئیس علی دلواري:

در دوره محمدعلی شاه قاجار بـه همراه دیگر مشروطه خواهان بـه مبارزه با استبداد شاه برخاست و بوشـهر را از حاکمـیت شاه خارج کرد

مـیرزا کوچک خان جنگلی:

وي درون اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوي زندگی مـی کرد. و بعد از جمع دوستان و یـاران خود درون شـهر رشت بـه مبارزه با ظلم و ستم حکومت پرداخت

آیت ا… شـهید مدرس:

در دوره پهلوي درون مجلس شوراي ملی بـه مبارزه با ظلم و ستم حکومت و استعمار انگلیس پرداخت.

فعالیت شماره ۲-

کامل کنید (شـهید مـهدی باکری )

مـهدی باکری درون سال ۱۳۳۳ درون مـیاندوآب و در خانواده‌ای مذهبی بـه دنیـا آمد. درون همان آغاز کودکی مادرش را از دست داد. او و دوستانش نقش مـهمـی درون برپایی تظاهرات شـهر تبریز درون ۱۵ خرداد ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ داشتند. همان زمان وی توسط ساواک شناسایی شد و بارها به منظور بازجویی و تحت نظر آزاد شد. بعد از اخذ دیپلم وارد دانشگاه تبریز شد و در رشته مـهندسی مکانیک شروع بـه تحصیل کرد. درون حین تحصیل خبر مرگ برادرش، علی باکری را بـه وی دادند. بدین ترتیب او دومـین عضو خانواده خویش را نیز از دست داد.

با پیروزی انقلاب ایران باکری نقش فعالی درون سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامـی داشت. مدتی هم شـهردار ارومـیه بود و مدتی هم دادستان دادگاه انقلاب ارومـیه شد. او همزمان با فعالیت درون سپاه، مسئوولیت شـهرداری ارومـیه را نیز بر عهده گرفت. با شروع جنگ ایران و عراق ازدواج کرد و بلافاصله بعد از ازدواج (روز بعد از ازدواجش) عازم جبهه‌ها شد.

يا الله يا محمد (ص) يا علي (ع) يا فاطمـه زهرا (س) يا حسن (ع) يا حسين (ع) يا علي (ع) يا محمد (ع) يا جعفر (ع) يا موسي (ع) يا علي (ع) يا محمد (ع) يا علي (ع) يا حسن (ع) يا حجة (عج) و شما اي ولي‌مان يا روح الله و شما اي پيروان صادق امام يا شـهيدان.

خدايا چگونـه وصيت ‌نامـه بنويسم درون حاليكه سراپا گناه و معصيت، سراپا تقصير و نا‌ فرماني‌ام. گرچه از رحمت و بخشش تو نا اميد نيستم ولي ترسم از اين هست كه نيامرزيده از دنيا بروم. مي‌ترسم رفتنم خالص نباشد و پذيرفته درگاهت نشوم.

يا رب العفو، خدايا نميرم درون حاليكه از من راضي نباشي. اي واي كه سيه‌ روز خواهم بود. خدايا كه چقدر دوست داشتني و پرستيدني هستي. هيهات كه نفهميدم. خون بايد ميشد و در رگهايم جريان مي‌يافت و سلول‌هايم يا رب يا رب مي‌گفت. خدايا قبولم كن. يا اباعبدالله شفاعت.

آه چقدر لذت بخش هست انسان آماده باشد براي ديدار ربش، ولي چه كنم تهيدستم، خدايا قبولم كن.

سلام بر روح خدا نجات دهنده ما از منجلاب عصر حاضر. عصر ظلم و ستم عصر كفر و الحاد، عصر مظلوميت اسلام و پيروان واقعي‌اش.

عزيزانم اگر شبانـه روز شكرگزار خدا باشيم كه نعمت اسلام و امام را بـه ما عنايت فرموده باز كم است.

آگاه باشيم كه سرباز راستين و صادق اين نعمت شويم. خطر وسوسه‌هاي دروني و دنيا فريبي را شناخته و برحذر باشيم كه صدق نيت و خلوص درون عمل تنـها چاره‌ساز ماست. اي عاشقان ابا عبدالله، بايستي شـهادت را درون آغوش گرفت، گونـه‌ها بايستي از حرارت و شوقش سرخ شود و ضربان قلب تندتر بزند. بايستي محتواي فرامين امام را درك و عمل نمائيم که تا بلكه قدري از تكليف خود را درون شكرگزاري بجا آورده باشيم.

وصيت بـه مادرم و ان و برادرهايم و فاميل‌هايم كه بدانيد اسلام تنـها راه نجات و سعادت ماست. بـه ياد خدا باشيد و فرامين خدا را عمل كنيد. پشتيبان و از ته قلب مقلد امام باشيد. اهميت زياد بـه نماز و دعاها و مجالس ياد ابا عبدالله و شـهدا بدهيد كه راه سعادت و توشـه آخرت است.

همواره تربيت حسيني و زينبي بيابيد و رسالت آنـها را رسالت خود بدانيد و فرزندان خود را نيز همانگونـه تربيت بدهيد كه سربازاني با ايمان و عاشق شـهادت و علمداراني صالح، وارث حضرت ابوالفضل، براي اسلام ببار آيند.

از همـه كساني كه از من رنجيده‌اند و حقي بر گردنم دارند طلب بخشش دارم و اميدوارم خداوند مرا با گناه‌هاي بسيار بيامرزد.

خدايا مرا پاكيزه بپذير

مـهدي باكري

۱۳۶۳/۱/۲

فعالیت ۳- کامل کنید

شـهید عباس بابایی

عباس بابایی (۱۳۲۹ – ۱۳۶۶) سرلشکر خلبان نیروی هوایی ارتش جمـهوری اسلامـی شرکت‌کننده درون جنگ ایران و عراق و معاون عملیـات نیروی هوایی ارتش جمـهوری اسلامـی ایران کـه در جنگ ایران و عراق کشته شد.

وی درون خانواده‌ای متوسط و مذهبی درون شـهر قزوین و در ۱۴ آذر ۱۳۲۹ متولد شد. دوره ابتدایی را درون دبستان «دهخدا» و دوره متوسطه را درون دبیرستان «نظام وفا» گذراند. بعد از گرفتن دیپلم، درون سال ۱۳۴۸ درون رشتهٔ پزشکی پذیرفته شد، اما بـه دلیل علاقه بـه خلبانی، داوطلب تحصیل درون رشته خلبانی نیروی هوایی شد و پس از گذراندن دوره مقدماتی به منظور تکمـیل تحصیلاتش درون سال ۱۳۴۹ بـه آمریکا اعزام گشت.

فعالیت ۴ – معرفی شـهید از بستگان یـا از شـهر، روستا، محله یـا کوچه شما

با خود دانش آموز

جواب فعالیت ۵ –

به این سؤال بدون م گروهی و کمک گرفتن از دیگران، فکر کنید و پاسخ دهید.

در دوران دفاع مقدس بیش از ٣٦ هزار دانش آموز از گروه همسالان شما درون مـیدان جنگ، بـه خاطر دفاع از اسلام، انقلاب، کشور، دین و اعتقاداتمان بـه شـهادت رسیده اند و جان خود را ایثار کرده اند. هم اکنون کشور عزیز ما مورد تهاجم نظامـی واقع نشده؛ امّا دشمنان بـه تهاجم وسیع فرهنگی با هدف انحراف نوجوانان و جوانان روی آورده اند. بـه نظر شما چگونـه مـی توان درون مقابل این تهاجم دفاع کرد؟

جواب:

۱-شناخت  اه دشمن از تهاجم فرهنگی

۲-تقویت اعتقادات دینی و سیـاسی مردم

۳-گسترش امر بـه معروف و نـهی از منکر

۴-گسترش فعالیت های فرهنگی

فعالیت ۶ –

در زیر نام سه تن از زنان قهرمان و تأثیرگذار درون تاریخ زندگی انسان ها ذکر شده است. درباره زندگی و اقدامات برجسته آنان چند سطر بنویسید. از منابع معتبر تحقیق کنید.

حضرت خدیجه :

همسر با وفاي پیـامبر اسلام کـه تمام ثروت خودر را وقف گسترش دین اسلام و حمایت ازمسلمانان کرد.

حضرت فاطمـه :

پیـامبر اسلام  و همسر باوفاي امام علی  که بعد از رحلت پیـامبر، سختی هاي زیـادي کشیدولی دست از حمایت از امام خود برنداشت.

حضرت زینب :

امام علی  که زندگی سراسر رنج و سختی را تحمل کرد و بعد از واقعه عاشورا با سخنرانی هاي کوبنده خود چهره واقعی بنی امـیه را بـه مردم نشان داد

فعالیت – ۷

با مراجعه بـه کتاب خاطرات مرضیـه حدیدچی – دباغ -بخشی از خاطرات این زن قهرمان ایرانی را درون کلاس بازخوانی کنید

در خاطرات مرضیـه دباغ آمده است: مأموران بـه بهانـه جلوگیری از و حلق‌آویز شدن،‌ چادر از سر من و م گرفتند. صبح هر دوی ما را به منظور بازجویی و شکنجه بردند و چون پتو بـه سر داشتیم، خنده‌های تمسخرآمـیز و متلک‌ها شروع شد، «حجاب پتویی!» «مادر پتویی!، پتویی!…» و یکی گفت «کجاست آن خمـینی کـه بیـاید و شما را با پتوی روی سرتان نجات دهد».

فعالیت ۸ –

شـهدای نـهضت علمـی,انرژی هسته ای و معان حرم نیز از قهرمانان دوران معاصر کشور هستند.در باره ی شـهدایی چون شـهید تهرانی مقدم,احمدی روشن و…. تحقیق کنید و نتیجه را بـه کلاس ارائه دهید.

شـهید تهرانی مقدم:

۶ آبان سال ۱۳۳۸ درون محله سرچشمـه تهران متولد شدند.

سال ۱۳۵۶ درون مقطع فوق دیپلم درون مدرسه عالی تکنیکوم پذیرفته شدند.

در مبارزات سال۵۸ شرکت فعال داشتند.

سال ۱۳۵۸ درون مقطع لیسانس رشته ی مـهندسی صنایع پذیرفته شد.

از سال ۱۳۵۹ بـه عضویت درون سپاه درون آمد.

۲۱ آبان ۱۳۹۰ درون پادگان امـیرالمومنین بـه شـهادت رسیدند.

نام درس ۷ دفاعی نـهم: پند غیر عامل

پاسخ فعالیت های درس پند غیر عامل

جواب فعالیت های درس ۷ آمادگی دفاعی پایـه نـهم با لینک مستقیم کلیـه درس ها و فصل ها به منظور مشاهده بـه بخش موضوعات سایت درس کده رجوع کنید

جواب فعالیت های درس ۷ دفاعی نـهم

مقدمـه درس ۷:

تنـها راه مقابله با تهدیدها این هست که وضعیت داخلی بـه گونـه ای سازماندهی شود که

دشمن از پیروزی خود مطمئن نباشد و زمـینـه را به منظور ماجراجویی فراهم نبیند.

فعالیت – ۱

شما بـه عنوان یک نوجوان که تا چه حدّی آمادگی دارید کـه در زمان حملهٔ دشمن؛ از خود، خانواده و دیگران دفاع کنی؟ بـه نظرت چه حتما کرد؟

با توجه بـه آموزش های مختلف کـه در زمـینـه امدادگری دیده ام مـی توانم بـه مجروهان کمک کنم

در حال حاضر ما مـی توانیم با شرکت درون دوره های مختلف نظامـی امدادی و بالا بردن سطح علمـی خود آمادگی خود را به منظور شرایط جنگ آماده تر کنیم.

فعالیت – ۲

پند غیرعامل را درون سایر کشورها بررسی کنید

ساخت دیوار چین

دیوار ماژینو درون فرانسه

کندن خندق درون صدر اسلام

فعالیت – ۳

شما اگر ایمن سازی محل زندگی تان شـهر، شـهرک، محله یـا روستا را برعهده بگیرید چه اقداماتی انجام مـی دهید؟

به صورت جزئی با توجه بـه ویژگی های نمای محل زندگی بررسی کنید.

مقاوم سازی منازل جهت کم شدن حجم تخریب- شناسایی

اماکن امن درون محل- معرفی اماکن امن بـه همسایـه ها-

تشکیل گروه های امدادی

جواب کلیـه فعالیت های درس ۸ آمادگی دفاعی پایـه نـهم

موضوع درس : جنگ نرم

 مقدمـه درس  ۸ دفاعی کلاس نـهم: 

جنگ نرم یعنی ایجاد تردید درون دل ها و ذهن های مردم

پاسخ فعالیت ها:

جواب فعالیت شماره ۱ – درس ۸ آمادگی دفاعی پایـه نـهم

سخنان مقام معظم رهبری را درباره ی جنگ نرم جست وجو کنید و درباره ی آن بـه بحث بپردازید؟

در جنگ نرم نوجوانان و دانشجویـان افسران این جبهه هستند.

در مـیدان از پیش تنظیم شده دشمن بازی نکنید چون چه ببرد و چه ببازد بـه نفع آنـهاست.

کسانی کـه نسبت بـه مسائل فرهنگی حساسیت داشته باشند متوجه جنگ نرم مـی شوند

جواب فعالیت شماره ۲- درس ۸ آمادگی دفاعی پایـه نـهم

نمونـه هایی از جنگ روانی علیـه جمـهوری اسلامـی ایران را درون کلاس درس بررسی کنید؟

۱ اعلام امکان وقوع جنگ و حمله نظامـی توسط دولت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس

۲ تحریم های جدید

۳ شایعه عدم موفقیت دانشمندان ایرانی درون فعالیت های خود

۴ ترویج فساد و فحشا

۵ شایعه سازی و جو سازی علیـه روحانیت

۶ فریب و تحقیر و نشر اکاذیب

۷ راه اندازی شبکه ها و سایت های مخالف جمـهوری اسلامـی ایران

جواب فعالیت  ۳- درس ۸ آمادگی دفاعی پایـه نـهم

راه های مقابله و جلوگیری از شایعه پراکنی کدامند؟

هر مطلبی را کـه مـی شنویم نشر ندهیم

ابتدا منابع انتشار خبر را پیگیری کنیم و در صورت تایید شدن مطرح کنیم

مطالب ضروری بین مردم پخش شود

جواب فعالیت شماره ۴ – درس ۸ آمادگی دفاعی پایـه نـهم

در یکی از بازی های رایـانـه ای  قهرمان بازی فردی آمریکایی هست که حتما افرادی را کـه اله اکبر و یـا مـهدی مـی گویند از پای درآورد که تا به مراحل بعدی برسد.به نظر شما طراحان این بازی بـه دنبال چه اهی هستند؟

این بازی ها مـی خواهد این مورد را درون ذهن ها حا بیندازد کـه بخواهیم پله های ترقی را طی کنیم و همچنین درون کار های خودمان موفق شویم باید

مسلمانان را از بین ببریم و مشکلات جهان ناشی از مسلمانان باشد

نام درس ۹ :  نظام جمع و جنگ افزار شناسی

 مقدمـه درس ۹ دفاعی نـهم: نظم درون لغت بـه معنای آراستن برپا داشتن و انجام بـه موقع کارهاست.

نظم یکی از امور فردی و اجتماعی هست که رعایت آن به منظور تمام انسان ها لازم و مفید است نظم یکی از عوامل مـهم درون پیشرفت هر اجتماع هست و درون امور فردی هم عموم انسان های موفق افراد منظمـی درون طول زندگی خود بوده اند.

جواب فعالیت شماره ۱ درس ۹ دفاعی نـهم:

شما بـه عنوان یک دانش آموز موفق مواردی از رعایت نظم درون کلاس، مدرسه، خانـه و جامعه را برشمرید:

در کلاس: انجام بـه موثع تکالیف و حظور بـه موقع درون کلاس

در مدرسه: کوتاه موها و حظور بـه موقع درون مدرسه

در خانـه:  شب ها بـه موقع خوابیدن – انجام وظایف خود مانند تمـیز نگه داشتم اتاق- همکاری با خانواده

در جامعه: رعایت قوانین و رعایت نظم درون جامعه

جواب فعالیت  ۲ آمادگی دفاعی پایـه نـهم: 

درباره ی موشک های ساخت متخصصان ایرانی جست وجو کنید و جدول زیر را کامل کنید و در صورت امکان تصاویر مربوطه را درون کلاس خود نمایش دهید.

سجیل

۲۳۵۴۰ کیلوگرم

۱۹۰۰ کیلو متر

———————-

قیـام

۶۲۸۰ کیلو گرم

۸۰۰کیلومتر

———————-

خلیج فارس

۳۷۳۰ کیلوگرم

۳۰۰ کیلومتر

———————

فاتح ۱۱۰

۳۶۷۰ کیلو گرم

۲۵۰ کیلومتر

جواب فعالیت  ۳ درس ۹ دفاعی پایـه نـهم:

اگر از نزدیک مـین دیده اید یـا از مناطق آلوده بـه مـین اطلاعاتی دارید یـا از سایر خطرات مـین ها آگاهی دارید تجربیـات و یـافته های خود را با همکلاسی هایتان درون مـیان بگذارید یـا درون قالب یک گزارش بـه کلاس ارائه دهید

مـین مقداری ماده منفجره یـا ماده دیگری هست که درون محفظه‌ای فلزی چوبی یـا پلاستیکی درون اندازه‌های گوناگون قرار دارد و برای نابودی خودروها یـا کشتی‌ها یـا قایق‌ها یـا هواپیماها و آسیب‌زدن بـه آنان و زخمـی افراد به‌کار مـی‌رود.

بر اساس تعریف مندرج درون پیمان اتاوا مـین هر وسیله‌ای هست که روی سطح زمـین یـا زیر خاک قرار مـی‌گیرد و طوری طراحی شده کـه در اثر حضور، نزدیکی و یـا با تماس یک فرد منفجر شود

در حال حاضر ۱۲۰ که تا ۱۴۰ مـیلیون مـین درون جهان کار گذاشته شده کـه ۴ مـیلیون آن باقی‌مانده جنگ جهانی دوم هست و ۲۳۰ مـیلیون مـین نیز درون زرادخانـه‌ها وجود دارد. سرعت مـین‌گذاری ۴ برابر بیش از سرعت خنثی‌سازی مـین‌ها هست و گردآوری مـین‌های کارگذاشته شده کنونی بـه ۳۰۰ مـیلیـارد دلار هزینـه و هزار سال زمان نیـاز دارد

استفاده از مـین بـه عنوان یک تاکتیک نظامـی بسیـار بحث‌برانگیز است. مـین‌ها تفاوتی بین نظامـیان و غیرنظامـیان قائل نیستند و پس از پایـان درگیری هم همچنان خطرناک باقی‌مانده و زمـین‌ها را که تا مدتها گذرناپذیر و غیرقابل استفاده مـی‌کنند. درون بسیـاری از موارد هم مکان دقیق مـین‌گذاری مشخص نیست و این کار مـین‌روبی را دشوار و آهسته مـی‌کند. این خطرات باعث شده که تا مناطق دارای زمـین‌های مـین‌گذاری‌شده با مشکلات بزرگی درون زمـینـه سمجدد، کشاورزی و گردشگری روبرو باشند

جواب فعالیت درس ۱۰ دفاعی کلاس نـهم

در این مطلب به منظور شما جواب فعالیت های درس ۱۰ آمادگی دفاعی پایـه نـهم را آماده کرده ایم

نام درس ۱۰ دفاعی نـهم:  آمادگی درون برابر زلزله

جواب فعالیت ها:

به نقشـه خطر لرزه ای بـه دقت نگاه کنید 

جواب  فعالیت ۱ درس ۱۰ دفاعی نـهم:

۱-با توجه بـه راهنمای نقشـهٔ فوق مطالبی را کـه دربارهٔ آن بـه نظرتان مـی رسد بنویسید.

کشور ما ایران بر روی کمربند زلزله واقع شده هست و یکی از مناطق زلزله خیز جهان مـیباشد

همانطور کـه در نقشـه مـیبیند بیشتر نفاط کشورمان با خطر خیلی بالای لرزه ها روبرو هستند بنابر این لزوم آموزش های مقابله با زلزله و مقاوم سازی استحکامات خیلی ضروری است.

۲- آیـا مـی توانید محل وقوع چند زلزلهٔ بزرگ را کـه در کشور ما رخ داده است، نام ببرید؟

زلزله بم / زلزله طبس / زلزله منجیل/زمـین لرزه بوئین زهرا با شدت ۷/۲ ریشتر/ قائن با شدت ۷/۱ریشتر /در سال ۱۳۰۹ زمـین لرزه با بزرگی ۷/۴ ریشتر سلماس را لرزاند

جواب فعالیت – ۲ درس ۱۰ دفاعی نـهم

از اخبار و تصاویر صفحه قبل چه پیـامـی دریـافت مـی کنید؟ آیـاب آمادگی بیشتر به منظور رویـارویی با زلزله ضروری است؟

آری آمادگی درون برابر زلزله نیـازي اساسی هست و سبب کاهش خسارات مـی شود و مـیتواند از خسارت های مالی و حانی جبران ناپذیر که تا حد زیـادی جلوگیری کند و آن هارا کاهش دهد

جواب فعالیت  ۳ درس ۱۰ دفاعی نـهم

آنچه از تصاویر بالا درباره راه های ایمنی به منظور آمادگی درون برابر زلزله بـه ذهنتان مـی رسد بنویسید

۱- مقاوم سازی ساختمان و رعایت اصول مـهندسی ۲- ایمن سازی و محکم وسایل داخل ساختمان ۳- افزایش آگاهی و آموزش افراد جامعه

کسب آگاهی از نحوی وقوع زلزله

کسب آگاهی از مـیزان استحکام – بخشیساختمان ها

کسب آمادگی مقدماتی از اقدام های عملی در زمان وقوع زلزله

فعالیت  ۴

 به نقشـه خطر لرزه ای ایران درون صفحهٔ ۸۸ بـه دقت نگاه کنید و با استفاده از راهنمای نقشـه نام قرار دارند نام  چهار شـهر از کشورمان را کـه در منطقه خطر لرزه ای بالا و خیلی بالا قرار دارند را بنویسید؟

مناطق خیلی بالا :کرمان / زنجان / قزوین/ یـاسوج/ تهران/ رشت / بندر عباس

بالا: شیراز / ساری/ خرم آباد /زاهدان/اردبیل/ گرگان/ ایلام

٢ راه های ایمنی درون برابر زلزله را نام ببرید.

مقاوم سازی ساختمان و رعایت اصول مـهندسی ۲- ایمن سازی و محکم وسایل داخل ساختمان ۳- افزایش آگاهی و آموزش افراد جامعه

٣ یک مورد از راه های ایمنی درون برابر زلزله را شرح دهید.

ایمن سازی و محکم وسایل داخل ساختمان : اگر ساختمان درون برابر زلزله کاملا ایمن ساخته باشد ممکن هست در اثر تکان های ناشی از زلزله دچا ر خرابی نشود اما سقوط ، پرتاب و شکستن وسایل داخل خانـه  مانند کمدها ، آینـه ها، قفسه کتابخانـه و….. ایجاد خطر مـی کند . بنابر این ایمن و محکم وسایل داخل ساختمان درون عین حال کـه بسیـار کم هزینـه و آسان هست در پیشگیری از آسیب ها تأثیر بـه سزا یی دارد.

۴ شما دانش آموزان درون آموزش خانواده و دوستان خود به منظور مقابله با زلزله چه نقشی مـی توانید داشته باشید؟

۱- حتما در مورد ضرورت مقاوم سازی ساختمان ها و اهمـیت آن به منظور حفظ جان اعضای خانواده با والدین صحبت کنیم.

۲- مطالبی را کـه در این کتاب مـی اموزید، با دوستان و خانواده مطرح کنید و به آن ها آموزش دهید.

۳- مطالب آموخته شده را درون خانـه بـه صورت تمرین انجام دهید.

نام درس: ایمنی درون برابر زلزله

مقدمـه درس ۱۱ دفاعی پایـه نـهم:

مثلث بالا از سه ضلع آگاهی، آمادگی و همکاری تشکیل شده هست که ارتباط تنگاتنگ این سه عامل مـی تواند ایمنی جامعه را درون برابر صدمات ناشی از وقوع زلزله افزایش دهد

جواب فعالیت  ۱ درس ۱۱ دفاعی نـهم

تصور کنید زلزله ای درون یک شـهر رخ داده هست مردم این شـهر بعد از وقوع زلزله بـه چه چیزهایی نیـاز دارند؟

آب و مواد غذایی، پوشاک، چادر، وسایل گرم کننده،کمک های امدادی و پزشکی، نیـاز بـه روحیـه امکانات بهداشتی، خدمات شـهری  آب برق تلفن و ….

جواب فعالیت ۲ درس ۱۱ دفاعی نـهم

آیـا مـی توانید نام گروه های زیر را بنویسید؟

۱- گروه تدارکات و پشتیبانی ۲- گروه نجات و امداد ۳- گروه تجسس ۴- گروه آتش نشان

جواب فعالیت  ۳ درس ۱۱ دفاعی نـهم

به نظر شما هنگام وقوع زلزله درون مدرسه چه خطرهایی دانش آموزان را تهدید مـی کند؟

سقوط اشیـای سنگین مانند کتابخانـه، کمد و فایل  پرتاب شدن چراغ های آویز، تابلوها و وسایل آزمایشگاه

جواب فعالیت  ۴ درس ۱۱ دفاعی نـهم

با دقت درون تصاویر زیر، مشخص کنید کـه هر تصویر بـه چه مکانی از مدرسه مربوط مـی شود و در هریک از آنـها چه اقدامات ایمنی انجام شده است؟

تصویر ۱

مربوط بـه کمد یـا قفسه کتاب درکتابخانـه مـی باشد.که بـه وسیله بست (L) مانند بـه دیوار محکم مـی شود.

تصویر ۲

مربوط بـه قفسه های آزمایشگاه مـی باشد.که بـه وسیله بست بـه دیوار محکم مـی شود

با توجه بـه آنچه کـه تاکنون آموخته اید، نسبت بـه تهیـهٔ چک لیست )فهرست( نکات ایمنی درون مدرسه و منزل با م گروه اقدام کنید و به کلاس ارائه دهید

مدرسه

۱- محکم همـه قفسه های کتاب و کمدها بـه وسیله بست L بـه دیوارمحکم شود.

۲- درون آزمایشگاه مواد سمـی، شیمـیایی و مواد قابل احتراق بـه داخل قفسه های قفل دار انتقال داده شود.

۳- راهرو حتما از اجسام اضافی خالی شود.

۴- همـه گلدان ها وچراغ های آویز حتما در جای خود محکم شوند.

۵- محل نشستن دانش آموزان درون کلاس درس از پنجره ها فاصله داشته باشد. و …

خانـه:

۱- آبگرم کن بـه وسیله ی تسمـه ای مخصوص بـه دیوار

محکم شود.

۲- کابینت ها بـه وسیله ی بست های مناسب بـه دیوار محکم شوند.

۳- اشیـای سقوط کننده و سنگین مانند چرج گوشت و آب مـیوه گیری از طبقات بالا یـا روی قفسه بـه پایین منتقل شود.

۴- محل خواب از جلوی پنجره، کنار کمد و زیر چراغ فاصله داشته باشد.

نام گروه های چهارگانـه شورای ايمنی را بنويسيد.

۱- گروه تدارکات و پشتیبانی

۲- گروه نجات و امداد

۳- گروه تجسس

۴- گروه آتش نشان

 چهار مورد از راه های ايمن سازی آزمايشگاه و کتاب خانـه را بنويسيد.

۱- محکم همـه قفسه های کتاب و کمدها بـه وسیله بست L بهدیوار محکم شود.

۲- درون آزمایشگاه مواد سمـی، شیمـیایی و مواد قابل احتراق بـه داخلقفسه های قفل دار انتقال داده شود.

۳- درون آزمکایشگاه ، ظروف شیشـه ای از قفسه های بالا بـه قفسه های پایین منتقل شود.

۴- درون کتابخانـه و آزمایشگاه جلوی قفسه های باز بـه وسیله ی حفاظ( تسمـه یـا چوب ) بسته شود.

چهار نمونـه از وسایل ضروری گروه آتش نشانی را نام ببرید.

۱- کپسول اطفای حریق ۲- چراغ قوه ۳- طناب ۴- رادیو

نام درس ۱۲ دفاعی نـهم: درون زمان وقوع و بعد از زلزله چه حتما کرد؟

مقدمـه درس ۱۲ دفاعی نـهم:

تجربه نشان داده هست که آگاهی و آمادگی قبل از وقوع زلزله همچنین انجام عالعمل مناسب و به دور از عجله هنگام وقوع زلزله تأثیر زیـادی درون حفظ سلامت افراد داشته است. بنابراین بـه دست آوردن آمادگی لازم و انجام اقدامات صحیح هنگام وقوع زلزله ضروری است

جواب فعالیت  ۱ درس ۱۲ دفاعی نـهم:

تصاویر زیر را بـه دقت نگاه کنید

با توجه بـه تصاویر درون زمان وقوع زلزله احتمال بروز چه خطرهایی وجود دارد؟ چهار مورد را نام ببرید

ریزش آوار – افتادن وسایل سنگین مانند پنکه و … بر روی افراد -شکسته شدن شیشـه ها و  برخورد با وسایل تیز

فعالیت  ۲ درس ۱۲ دفاعی نـهم

با توجه بـه آنچه گفته شد درون هریک از تصاویر زیر مکان های مناسب و نامناسب را مشخص کنید

تصویر ۱ –

مکان مناسب : زیر مـیز و مـیان چهارچوب در

مکان نامناسبک کنار پنجره و وسط کلاس

تصویر ۲ –

مکان مناسب : زیر مـیز و کنار  گوشـه ی دیوار

مکان نامناسب : گنار قفسه های از مایشگاه و زیر وسایلی کـه قابلیت سقوط دارند

بقیـه تصاویر هم مثل همـینان

فعالیت ۳ درس ۱۲ دفاعی نـهم

به نظر شما درون زمان وقوع زلزله چه کار حتما کرد؟ هریک از اقدامات انجام شده درون تصاویر را بنویسید.

سعی كنيد سر خود را با استفاده از كت، بالش، پتو، كتاب ضخيم و يا با قرار آرنجها درون طرفين سر و روی گوشـها و پوشاندن پشت گردن با كف دستها، از صدمات احتمالی حفظ نماييد.

چنانچه درون آشپزخانـه يا موتورخانـه شوفاژهستيد، فورا خارج شويد.

از پنجره ها ، درهای شيشـه ای، آيينـه ها، قفسه های بلند و كتابخانـه سريعا دور شويد.

چنانچه درون زمان وقوع زلزله درون آهستيد، فورا تمام دكمـه های آ را فشار دهيد و در اولين توقف از آن خارج شويد.

چنانچه درون پلكان هستيد روی پله ها بـه طرف ديوا نشسته و با آرنج و كف دست سر و صورت خود را بپوشانيد.

چنانچه درون پاركينگ هستيد سريعا خارج شويد. وجود مواد سوختی اضافی، روغن موتورو گريس خطرآفرين هستند.

در و دستشويی مواظب كابينت ها و آيينـه ها باشيد.

تا پايان لرزش درون همان وضعيت بمانيد سپس با درون نظر گرفتن مسير مناسب خروج و خطرات احتمالی درون آن مسير، ساختمان را ترك نماييد.

موقع تخليه بـه ديگر اعضای خانواده نيز كمك كنيد.

مکان های مناسب و نامناسب کلاس را درهنگام وقوع زلزله بنویسید.

کلاس

مکان مناسب:

زیر مـیز محکم – چهار چوب در – گوشـه ی دیوار داخلی

مکان نامناسب:

کنار پنجره – کنار بحاری –کنار کمد و اشیـای سقوط کننده

مکان های مناسب و نامناسب آزمایشگاه را درهنگام وقوع زلزله بنویسید.

آزمایشگاه

مکان مناسب:

زیر مـیز محکم – چهار چوب در – گوشـه ی دیوار داخلی

مکان نامناسب:

کنار قفسه های مواد شیمـیایی و سمـی – کنار پنجره و اشیـای سقوط کننده

مکان های مناسب و نامناسب کتابخانـه را درهنگام وقوع زلزله بنویسید.

کتابخانـه

مکان مناسب:

زیر مـیز محکم – چهار چوب در – گوشـه ی دیوار داخلی

مکان نامناسب:

کنار قفسه های کتاب و پنجره

مکان های مناسب و نامناسب راهرو مدرسه را درهنگام وقوع زلزله بنویسید.

راهرو

مکان مناسب:

کنار دیوارهای داخلی

مکان نامناسب:

کنار کمدها و پنجره ها – زیر اجسام قابل سقوط مانند چراغ ها و گلدان ها

به نظر شما درون زمان وقوع زلزله چه کار بايد کرد؟ هريک از اقدامات انجام شده درون تصاوير را بنويسيد. (این سوال بـه صورت جداگانـه برای

هر یک از تصاویر سوال و جواب نوشته شده است.)

اگر درون زمان وقوع زلزله درون طبقه ی همکف و نزدیک درون خروجی بودید چه کاری حتما انجام داد؟

(تصویر طبقه ی همکف)

طبقه ی همکف

اگر درون طبقه ی همکف و نزدیک درون خروجی هستید فوراً بـه محیط باز بروید

۱۱- اگر درون زمان وقوع زلزله روی نیمکت درون کلاس باشید چه کاری حتما انجام داد؟

(تصویر درون کلاس درس)

کلاس، روی نبمکت

کلاس درس:

در زیر مـیز یک زانوی خود را زمـین بزنید و با یک دست پایـه ی عمودی و با دست دیگر پایـه ی افقی مـیز را بگیرید.

برای پناه گيری حتماً از گوشـه ديوار داخلی استفاده کنيد.

دیوار داخلی بـه چه جایی گفته مـی شود؟

ديوار داخلی بـه جايی گفته مـی شود کـه پشت آن فضای خارجی مانند

حياط، کوچه و خيابان نباشد.

اگردر زمان وقوع زلزله درکلاس و نزدیک گوشـه دیوار باشید چه بایدکرد؟

در کلاس

گوشـه ی دیوار: در گوشـه دیوار بنشینید و با استفاده از دست، از سر و گردنتان محافظت کنید.

راه پله ها محل های مناسبی به منظور پناه گيری نيستند.

اگر درون زمان وقوع زلزله درون راه پله ها بوديد،چه حتما کرد؟

در کنار ديوار روی پله نشسته و از سر خود مراقبت کنيد.

راهرو:

کنار دیوارهای داخلی راهرو بنشینید یک زانوی خود را روی زمـین بزیند و از سر و گردنتان

محافظت کنید.

اگر درون زمان وقوع زلزله درون کتابخانـه بودید، چه کاری حتما انجام داد؟

کتابخانـه:

از قفسه های کتاب دور شوید وزیر مـیز محکم یـا چهارچوب درون یـا گوشـه ی کتابخانـه پناه بگیرید.

اگر درون زمان وقوع زلزله درون محوطه ی مدرسه بودید، چه کاری باید انجام داد؟

محوطه ی مدرسه:

از وسایل بازی، ساختمان ها و دیوارها فاصله گرفته و در وسط محوط پناه بگیرید.

۲۰- تمام پناه گيری ها درون زمان وقوع زلزله درساختمان با فرض چه چیزیمـی باشد؟

مقاوم بودن ساختمان درون برابر زلزله انجام مـی شوند.

با توجه بـه آن چه کـه آموخته ايد، ٤ مورد از فضاهای مناسب و نامناسب «آزمايشگاه »و «کتابخانـه» را بنویسید.
[فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 07:43:00 +0000فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم

خلاصه تمامـی درس های آمادگی دفاعی دهم :: صد آثار دانش

خلاصه تمامـی درس های آمادگی دفاعی

در این جا خلاصه تمامـی درس های آمادگی دفاعی رو براتون گذاشتم. فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم این جزوه کاملاً جامع و عالی هست. فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم حتما استفاده کنید.

 

برای دانلود بـه ادامـه مطلب مراجعه کنید.

برای دانلود این پست مـی توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

اگر شما دهمـی های عزیز اینpdf را خوب مطالعه کنید مـی توانید درون امتحانات بالای  18را تضمـین کنید.

منتظر نظرات شما هستیم.

فرمت:PDFحجم:1.14 مگابایت

برای حمایت از ما نظر دهید

: فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم ، فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم
[فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 18:03:00 +0000فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم

دانلود رایگان گام بـه گام تمام دروس پایـه دهم :: سکوی دهم

سلام بـه همـه دانش آموزان پایـه دهمـی امروز با یـه سورپرایز درون خدمتتان هستیم اونم گام بـه گام کل دروس پایـه دهم کـه این دروس عبارتند:آمادگی دفاعی , عربی, زبان, ریـاضی, شیمـی, آزمایشگاه علوم تجربی, فیزیک , جغرافی, فارسی, نگارش, دین و زندگی, هندسه, زیست شناسی, کارگاه فن آوری و تولید امـیدوارم مورد استفاده تون قرار بگیره و بتونید نمره ۲۰ را بگیرید بقیـه درون ادامـه مطلب…

لینک ها اصلاح شدند و لینک رایگان قرار داده شد.

                                        دانلود کاملترین پکیج انشا پایـه دهم

دانلود رایگان گام بـه گام زبان انگلیسی پایـه دهم 

دانلود رایگان گام بـه گام فیزیک پایـه دهم

دانلود رایگان گام بـه گام شیمـی پایـه دهم

دانلود رایگان گام بـه گام زیست شناسی پایـه دهم

دانلود رایگان گام بـه گام ادبیـات پایـه دهم

دانلود رایگان گام بـه گام جغرافیـا پایـه دهم

دانلود ایگان گام بـه گام کارآفرینی و تولید پایـه دهم

دانلود رایگان گام بـه گام آمادگی دفاعی پایـه دهم

دانلود ایگان گام بـه گام دین و زندگی پایـه دهم

دانلود رایگان گام بـه گام نگارش پایـه دهم

دانلود رایگان گام بـه گام ریـاضی پایـه دهم

دانلود رایگان گام بـه گام آزمایشگاه علوم تجربی پایـه دهم

دانلود رایگان گام بـه گام عربی پایـه دهم

رمز فایل ها: فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم www.sakoye10hom.blog.ir

آموزش دانلود

آموزش باز فایل 

لینک های مرتبط: 

گام بـه گام کامل پایـه دهم انسانی

. فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم . فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم ، فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم
[فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 06 Jul 2018 19:03:00 +0000فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم

جواب تمرین های شیمـی پایـه دهم :: دهم10

1) آلومـینیوم : فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم گروه 13 و دوره 3 ---- کلسیم : گروه 2 و دوره 4 ---- منگنز: گروه 7 و دوره 4 ---- سلنیم : گروه 16 و دوره 4

2) گزینـه آ (آرگون) ، فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم دریک گروه قرار دارند (گروه 18 ) یعنی تعداد مدار آخر آنـها یکسان هست ، بعد رفتار شیمـیایی یکسانی دارند.

3) گزینـه ب (برم Br ) ، زیرا با فلوئور درون یک گروه قرار دارد(الکترونـهای مدار آخر آنـها یکسان است) و هر دو بـه 1 الکترون نیـاز دارند (در مدار آخر آنـها 7 الکترون وجود دارد)

4) گزینـه ب (گالیم Ga) ، زیرا آلومـینیوم و گالیم درون یک گروه قرار دارند و هر کدام 3 الکترون از دست مـیدهند(در مدار آخر آنـها 3 الکترون وجود دارد)

موفق باشید (-:

. فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم . فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم
[فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 00:46:00 +0000فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم

دانلود گام بـه گام تمام دروس پایـه دهم - سایت کنکور | مرجع ...

دانلود گام بـه گام تمام دروس پایـه دهم

فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم دانلود گام بـه گام تمام دروس پایـه دهم - سایت کنکور | مرجع ... فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم mimplus.ir

فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم دانلود گام بـه گام تمام دروس پایـه دهم - سایت کنکور | مرجع ... فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم mimplus.ir

سلام بـه همـه دانش آموزان پایـه دهمـی امروز با یـه سورپرایز درون خدمتتان هستیم اونم گام بـه گام کل دروس پایـه دهم کـه این دروس عبارتند:آمادگی دفاعی , عربی, زبان, ریـاضی, شیمـی, آزمایشگاه علوم تجربی, فیزیک , جغرافی, فارسی, نگارش, دین و زندگی, هندسه, زیست شناسی, کارگاه فن آوری و تولید امـیدوارم مورد استفاده تون قرار بگیره و بتونید نمره ۲۰ را بگیرید بقیـه درون ادامـه مطلب…

توجه:از قسمت پایین دانلود کنید| راستی یـادت نره دوباره بـه سایت ما سر بزن و از سایر مطالب درسی هم استفاده کن

دانلود گام بـه گام آمادگی دفاعی پایـه دهم دانلود گام بـه گام عربی پایـه دهم دانلود گام بـه گام زبان پایـه دهم دانلود گام بـه گام ریـاضی پایـه دهم دانلود گام بـه گام شیمـی پایـه دهم دانلود گام بـه گام آزمایشگاه علوم تجربی پایـه دهم دانلود گام بـه گام فیزیک پایـه دهم دانلود گام بـه گام جغرافی پایـه دهم دانلود گام بـه گام فارسی پایـه دهم دانلود گام بـه گام نگارش پایـه دهم دانلود گام بـه گام دین و زندگی پایـه دهم دانلود گام بـه گام هندسه پایـه دهم دانلود گام بـه گام زیست شناسی پایـه دهم دانلود گام بـه گام کارگاه فن آوری و تولیدپایـه دهم پسورد فایل فشرده: فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم www.nabzkonkur.ir بیشتر بدانید

خلاصه نویسی و نکته برداری

شاید این کار به منظور خیلی از شما سخت,ناممکن و تاحدی وقت گیر و غیر منطقی بـه نظر آید,اما بدانید اگر یک بار وفت زیـادی بگذارید و مبحثی را مطالعه و خلاصه برداری کنید دفعه های دیگر لازم نیست بار دیگر کل مطالب را بخوانید بلکه مـیتوانید فقط با نگاه بـه خلاصه کل آن مطلب را یـاد آوری کنید.مطمئن باشید بعد از عید و هرچه بـه کنکور نزدیک تر شویم,اگر خلاصه نویسی نکرده باشید,قطعا افسوس خواهید خورد و شاید آن وقت کمـی دیر باشد

فقط بـه چند نکته کلی توجه داشته باشید:

وقتی به منظور بار اول مطلبی را مطالعه مـیکنید,حتما زیر مطالب مـهم خط بکشید و یـا highlight کنید این کار باعث مـی شود مطالب,بیش تر درون ذهنتان جای بگیرد درون مرتبه بعدی مطالعه اگر نکته ای را از قلم انداخته اید مجدد زیر آن را هم خط بکشید و به نکته هایی کـه دفعه های قبل زیر آن ها خط کشیده اید توجه بیشتری کنید.

، فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم

فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم دانلود گام بـه گام تمام دروس پایـه دهم - سایت کنکور | مرجع ...
[فعالیت صفحه ۴۹ آمادگی دفاعی دهم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 03:13:00 +0000