ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای

ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای آموزش ساخت یک کوره بوته ای به منظور ذوب گیری | شرکت مـهر البرز صنعت سرام | کوره های گازی ذوب و ریخته گری | ساخت کوره ذوب آلمـینیوم _خرید کوره_ فروش کوره های ذوب | کوره ذوب اهن روستای فیروزاباد یـاسو | طراحی وتولید کوره های ذوب آلومـینیوم |

ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای

آموزش ساخت یک کوره بوته ای به منظور ذوب گیری

فلزات با آلیـاژهای غیر آهنی را درون کوره های مختلفی مـی توان ذوب کرد کوره بوته ای معمولترین و ارزان ترین قیمت ترین کوره به منظور این کار هست .
کوره های بوته ای
اساسا این کوره استوانـه ای با جداره دیر گداز هست و دری از جنس مواد دیر گداز دارد . ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای این کوره بـه یک مشتعل و یک دمنده به منظور احتراق بهتر نفت یـا گاز مجهز هست . ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای فلز درون بوته ای کـه از جنس خاک رس یـا گرافیت یـا کاربید سیلیسیم ساخته شده و درون کوره قرار مـی گیرد ، ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای ذوب مـی شود . وقتی فلز کاملا ذوب شد ، کوره خاموش مـی شود درآن رابرمـی دارند وبوته رابوسیله انبربرداشته روی یک دسته کفچه قرارمـی دهند .سپس مذاب رادرقالبهایی کـه قبلاً آماده شده اند مـی ریزند .
کوره بوته ای رامـی توان بااستفاده از بشکه های کهنـه فلزی یـاسطلهای فلزی زباله ف تعدادی اتصالات لوله کشی جاروبرقی کهنـه ( بـه عنوان دمنده ) ومقداری ماده نسوز ( جرم ریختگی ) ساخت . همچنین ، عرضه کنندگان موادنسوز مـی توانند باتوجه بـه اهتان دهند : ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای بوته دراندازه های مختلف ازاندازه انگشت شست گرفته تانمره 400 کـه گنجایش 550 کیلوگرم برنزرادارد ، ساخته مـی شود.کوره های ذوب خانگی رامـی توان بـه راحت یساخت وفرایند ساخت آنـها ونیز کارباآنـها بسیـار سرگرم کننده وجالب هست .کوره ای بابوته نمره 20 کـه درهربار ظرفیت ذوب 27 کیلوگرم برنز یـا 9 کیلوگرم آلومـینیم رادارد کوره ای متوسط محسوب مـی شود .
ظرفیت بوته ها ازلحاظ وزنی به منظور برنز 3 برابرآلومـینیم هست به دلایل ایمنی همـیشـه مقداری ازبوته راباید خالی بگذارید .انجام عملیـات ذوب دریک بوته کاملاً پر خطرناک هست .
فرض کنیم بوته نمره 20راانتخاب کرده اید : ارتفاع این بوته 7/25 ساتیمتراست قطر دهانـه ونیز قطر کف آن 85/19 انتیمتر وقطرشکم آن درقطورترین منطقه 6/21 سانتیمتراست ( شکل بوته ها شبیـه بشکه هست ) بوته بـه یک زیربوته ای بـه شکل مخروط ناقص بـه قطر 25/15 و 80/17 سانتیمتر دربالا وپایین وارتفاع 5/12 سانتیمتر نیـازدارد اکنون این مجموعه با38 سانتیمتر ارتفاع و20سانتیمتر قطر بایددرکوره گذاشته شود
برلی احتراق بهتر ونیز جای گرفتن دهانـه بازانبردرکوره بایدبین بوته ودیواره کوره فاصله کافی باشد . همچنین بین کف کوره ودرآن نیز حتما فاصله کافی وجودداشته باشد تااحتراق کامل صورت گیرد وگازهای حاصل ازاحتراق ازطریق درکوره خارج شوند . قاعده کلی ، ایجاد 5/6 تا5/7 سانتیمتر فاصله بین دیواره کوره وبخش مـیانی ( شکم ) بوته هست . بین لبه بالایی بوته ودرکوره ونیز بین کف کوره وبخش تحتانی بوته حتما 5/7 سانتیمتر فاصله گذاشته شود . درحالت کلی بـه منظور عایقکاری مناسب کوره حتما ضخامت دیواره آن حداقل 10 سانتیمتر باشد .
برای این کوره بـه یک پوسته بـه قطر داخلی 57 سانتیمتر وارتفاع 56 سانتیمتر ویک درون به قطر 57 سانیمتر وضخامت 10 سانتیمتر نیـاز داریم یک دریچه ایمنی مربع شکل بـه ضلع 5/7 سانتیمتر همسطح باکف کوره نیز حتما درجلو کوره تعبیـه شود . درون صورتی کـه بوته بشکند مذاب ازطریق این دریچه ازکوره خارج مـی شود . بدون دریچه ایمنی ، فلز واردلوله مشعل مـی شود یـاکف کوره راپر مـی کند ودرآنجا منجمد مـی شود .نتیجه این اتفاق باقیماندن یک تکه فلز منجمد هست که کندن آن تقریباً غیرممکن هست . باایجادی بـه قطر 5/7 سانتیمتری کف بدنـه بـه فاصله محیط پوسته ازدریچه ایمنی ساخت پوسته بـه پایـان مـی رسد این همان ورودی لوله مشعل هست محل ورود لوله مشعل 5 سانتیمتر بالاتر ازنسوز کف کوره هست این لوله درمرکز کوره قرارنمـی گیرد که تا شعله بتوانددرفضای بین بوته ودیواره بچرخد وپس از عبور ازمسیری مارپیچی حول بوته ازطریق دریچه هواکش خارج شود بدین ترتیب بیشترین ویکنواخت ترین گرما درکوره ایجادمـی شود .

درکوره ازیک تسمـه فلزی حلقوی بـه قطر 57 سانتیمتر وکمـی شیبدار تشکیل مـی شود . های محل قرارگیری قلابها به منظور جابجا یی حتما روی این حلقه دقیقاً دردونقطه مقابل به منظور جابجایی حتما روی این حلقه دقیقاً دردونقطه مقابل یکدیگر ایجادشوند این ها حتما به نحوی تعبیـه شوند کـه یک لوله اینچی ارآنـها عبور کند .ازاین لوله برا ی برداشتن دراستفاده مـی شود .
حلقه درکوره به منظور ایجاد دریچه خروجی دود روی روزنامـه ای کـه روی یک سطح کاملاً صاف پهن شده هست قرارداده مـی شود .
درمرکز این حلقه یک قوطی حلبی یـا پارچ بـه قطر 15 سانتی متر قرار دهید که تا از آن بـه عنوان مدل به منظور ساخت دریچه ی خروجی استفاده شود اکنون جرم نسوز را مطابق با دستور العمل تولید کننده ان مخلوط کنید و آن را دور مدل دریچه خروچی سفت بکوبید سطح جرم نسوز را با لبه ی بالایی حلقه کاملا طراز کنید و به آن یک شب فرصت دهید که تا گیرش پیدا د اکنون آماده سیـاخت بدنـه کوره هستیم لوله مقوایی ضخیمـی بـه قطر 37 سانتی متر با ارتفاع کافی را کـه کمـی بیشتر از ارتفاع پوسته هست ، د مرکز کوره قرار دهید . ارتفاع این غلاف مـیتواند 56تا58 سانتی متر باشد .
بعد از اینکه غلاف را درون مرکز کوره جای دادید داخل آن را با ماسه پر کنید که تا استحکام کافی پیدا کند . هنگام کوبیدن دیواره از کف که تا بالا غلاف را درون جای خود نگه دارید هنگام آماده دیواره دو توپی به منظور بدنـه نیـاز دارید یکی از آنـها درون دریچه ایمنی مقابل غلاف و دیگری درون دهانـه مشتعل جای داده مـی شود . ابعاد توپیـها درون شکل 5-5 نشان داده شده است.
به هریک از توپیـها مقدار زیـادی روغن یـا گریس بزنید و آنـها را درون محل خود قرار دهید . به منظور محکم توپیـها درون جای خود،از گوه های چوبی کوچک استفاده کنید .
وقتی توپیـها را محکم جا زدید کار سفت دیواره را آغاز کنید مراقب باشید کـه جرم ریختگی خوب فشرده شود . از کوبیدن مقدار زیـادی نسوز درون هر مرتبه خودداری کنید زیرا این کار سبب ایجاد شکاف بین لایـه های نسوز مـی شود . وقتی بالای پوسته رسیدید با استفاده از ماله ،سطح آن را صاف کنید . اکنن کوره کامل شده هست .
مشعل
اکنون حتما مشعل مشعل ودمنده مناسبی داشته باشید کـه بتواند درهردقیقه 300فوت مکعب ( 8 متر مکعب ) هواتأمـین کند .
دمنده یک جاروی برقی صنعتی مـی تواند هوای کافی رابافشار مناسب تأمـین کند .
ساده ترین نوع مشعل گازی رامـی توان بااستفاده ازیک لوله بـه طول 60سانتیمتر تهیـه کرد .یک سرلوله راحرارت دهید تاسرخ شود سپس این سر راچکش کاری کنید تاکمـی بسته شود حداکثر حدود 6 مـیلیمتر ازدهانـه لوله راچکش کاری کنید بـه نحوی کـه درنـهایت لوله بـه 8/3 سانتیمتر وعرض 5/2 سانتیمتر درآن ایجادشود درکف شیـار ناشی ازایجادگردنـه باکمک شعله ی ایجاد کنید ولوله ای بـه قطر 5/12 سانتیمتر رادرآن محکم جادهید سپس این لوله رادرجای خود درون ( محل اتصال ) جوش دهید .این لوله نوعی مغزی به منظور ورود گاز هست .
لوله مشعل رادر ورودی مشعل کـه روی بدنـه کوره تعبیـه شده هست جای دهید دمنده را بـه سر دیگر آن وصل کنید .یک شیر بـه مغزی گاز وصل کنید وسپس کل مجموعه رابه خروجی گاز وصل کنید .
ورودی دمنده حتما دریچه یـا خفه کنی داشته باشد کـه بتوان ه کمک آن مـیزان هوای ورودی بـه مشعل راتنظیم کرد .
یک دریچه پروانـه ای رامـی توان درون لوله مشعل جای داد مـهم نیست کـه تصمـیم بـه کنترل هوا درلوله مشعل یـادرورودی دمنده دارید درهردو حالت حتما دریچه راطوری بسازید کـه کار خودرادرست انجام دهد بدون اینکه بـه دلخواه خود جابجاشود .

اولین ذوب
کوره ای کـه تازه نسوز کوبی شده هست باید بـه آهستگی و با سوزاندن چوب درون آن که تا حدی کـه چوب کاملا بـه زغال تبدیل شود خشک شود . بـه منظوراطمـینان از نتیجه عملیـات این کار حتما طی دو روز انجام شودبرای اولین ذوب دو مقوا با ضخامت های مختلف را زیر بوته ای قرار دهید و سپس بوته را روی آن بگذارید درون کوره را باز کنید و بار فلزی را بـه صورت نـه چندان متراکم درون بوته بگذارید بار را درون بوته بـه طور فشرده جا ندهید چون نباید درون مقابل انبساط آن مانع ایجاد کنید فشرده بار درون بوته ممکن هست منجر بـه ترک خوردن بوته شود اکنون یک تکه گونی آغشته بـه بنزین یـا گرد زغال را درون فاصله 30 سانتی متر از ورودی مشعل و در راستای جهت شعله قرار دهید گونی حتما کاملا درون فضای بین زیر بوته ای و دیواره کوره جای داده شود این کار از خروج آن از کوره یـا فاصله گرفتن آن از مشعل جلوگیری مـی کند گونی حتما در جای خود باقی بماندو بسوزد که تا دیواره کوره بـه دمای اشتعال برسد به منظور روشن مشعل شیر کنترل هوای دمنده را که تا نیمـه باز کنید گونی را روشن کنید و به آن اجازه دهید کـه به سرعت و به خوبی بسوزد دمنده را روشن کنید وارسی کنید کـه آیـا گونی هنوز بـه خوبی مـی سوزد یـا نـه درون صورتی کـه باد آنرا خاموش کرده هست دمنده را خاموش و کار را دوباره آغاز کنید وقتی کـه مطمئن شدید کـه با روشن بودن دمنده گونی همچنان مـی سوزد شیبر گاز را باز کنید که تا گاز مشتعل شود .
گاز را چنان تنظیم کنید کـه حداکثر اشتعال بیشترین صدای شعله ایجاد شود درون این حالت بیشترین احتراق بـه ازای خروجی دمنده حاصل مـیشود کوره حتما 5 دقیقه با این وضعیت کار کند بعد از سپری شدن این زمان دیواره کوره حتما به اندازه کافی داغ باشد کـه احتراق را تداوم بخشد . درون کوره را درون جای خود قرار دهید و مـیزان گاز ورودی و نیز خروجی دمنده را آنقدر افزایش دهید کـه شیر گاز کاملا باز شود و هوا نیز بیشترین وزش و غرش را داشته باشد حال خروجی دمنده را کمـی افزایش دهید این کار سبب اکسیدی شدن محیط کوره بـه مـیزان کم مـی شود . کـه برای عملیـات ذوب بهترین وضعیت هنگام روشن ونیز طی دوره 5 دقیقه ای کـه در کوره باز هست دست خود را روی شیر گاز بگذارید درون صورتی کـه در طی این مدت شعله خاموش شد یکمرتبه شیر گاز را ببندید و صبر کنید که تا دمنده بـه مدت 1 یـا 2 دقیقه بـه کار خود ادامـه دهد که تا مخلوط گاز هوا را از کوره بیرون براند . سپس دمنده را ببندید و مجددا سیستم را راه اندازی کنید. هرگز کوره را دون دمنده ای کـه با ضرفیتی دست کم نصف ظرفیت مورد نیـاز کار مـی کند روشن نکنید .پایین بودن بیش از حد ظرفیت دمنده سبب برگشت شعله بـه درون دمنده درون نتیجه فشار متقابل موجود درون کوره مـی شود دمنده حتما قدرت کافی داشته باشدتا بر فشار متقابل غلبه کند بـه نحوی کـه اشتعال درون کوره رخ دهد بـه دلیل مشابه هیچ گاه کوره را با درون بسته روشن نکنید درون صورت قطع برق و از کار افتادن دمنده بلافاصله گاز را خاموش کنید هیچ گاه کوره را درون حال ذوب بـه حال خود رها نکنید به منظور خاموش کوره ابتدا گاز را ببندید و سپس دمنده را خاموش کنید کوره های نفت سوز نیز با همـین روش خاموش و روشن مـی شوند.
کوره کک سوز
کوره های کک سوز با تهویـه طبیعی از لحاظ ساختمانی ساده و ارزان هستند اما بـه سبب سرعت کم و کار نـه چندان تمـیز امروزه از آنـها استفاده نمـی شود به منظور راه اندازی کوره کک سوز یک آجر نسوز روی شبکه قرار دهید سطح شبکه را با چوب و کاغذ قابل اشتعال بپوشانید و سپس آنرا با یک لایـه 5در7 سانتی متری کک پوشش دهید لایـه فبل اشتعال را روشن کنید و وقتی کـه کک مشتعل و گداخته شد لایـه دیگری روی ان بریزید اضافه لایـه های کک را که تا زمانی ادامـه دهید کـه بستری با عمق مناسب از کک سرخ داغ داشته باشد کمـی از کک را از وسط این بستر بردارید و بوته را درون گودال ایجاد شده قرار دهید سپس یک لایـه کک تازه اضافه کنید که تا ارتفاع آن همسطح با لبه بالایی بوته شود بوته را از فلز پر کنید و در کوره را ببندید سیستم تهویـه را چنان تنظیم کنید کـه بیبشترین احتراق صورت گیرد بـه تدریج کـه کک مـی سوزد و به خاکستر تبدیل مـی شود آنرا با کک جدید جایگزین کنید .
وقتی فلز بـه دمای مورد نظر رسید کک اطراف بوته را کنار بزنید و بوته را با انبر بیرون بکشید آنرا درون دسته کفچه بگذارید و عمل ذوب ریزی را انجام دهید از آجر روی شبکه به منظور نگهداری بوته استفاده مـی شود که تا بوته خیلی پایین نرود . درون مناطقی کـه سطح آب زیر زمـینی زیـاد بالا نباشد مـی توان کوره بوته ای را بـه آسانی درزمـین ساخت .
کوره بوته ای خروجی دار
از این نوع کوره معمولاانی استنفاده مـی کنند کـه به صورت انفرادی قطعات کوچک که تا متوسط مـی ریزند . یـا فضای کمـی به منظور بیرون کشیدن بوته دارند این کوره روی یک چهارپایـه ساخته مـیشود و در قسمت پایینی جلو ان یک دریچه وجود دارد ابعاد این دریچه حتما حد اقل 10 درون 10 سانتی متر باشد درون قسمت جلو بوته و همسطح با کف آن ایجاد مـی شود که تا به فلز اجازه خروج بدهد.
برای بارگیری و روشن این کوره از همان روش معمول استفاده مـیشود . بعد از 5 دقیقه آجر را برمـی دارند و در را مـی بندند و احتراق تنظیم مـی شود یک پاتیل با دیواره نسوز را هنگام عملیـات ذوب روی آجر های بالای دریچه خروج دود (روی درون کوره)قرار مـی دهند و بدین شکل آن را پیش گرم مـی کند .
وقتی فلز آماده ذوب ریزی شد پاتیل داغ را با دسته پاتیل برمـی دارند و در مقابل کوره مـی گذارند توپی رسی موجود درون بوته را با یک مـیله فولادی نوک تیز بـه قطر 25ر1 سانتیمتر را بیرون مـی کشند مذاب بـه درون پاتیل مـی ریزند سپس از پاتیل به منظور ذوب ریزی درقالب استفاده مـی کنند
برای بستن درذوب بعدی یک توپ مخروطی روی مـیله تعبیـه مـی شود ومحکم درون جا زده مـیشود.مـیله توپی کمـی پیچانده مـی شودتاتوپی از آن آزاد شود حرارت کوره و بوته باعث پخته شدن واتصال توپی درون جای خود مـی شود.
بوته بـه نحوی درون کوره قرار داده مـی شود کـه خروجی آن درون مقابل دریچه جلوی کوره قرار گیرد کانالی از جنس مواد نسوز درون فاصله لبه پایینی خروجی که تا دریچه کوره ساخته مـیشود که تا فلز را بـه سمت پاتیل هدایت کند.نحوه کار بسیـار ساده هست خروجی با مخلوطی از ماسه سیلیسی وخاک نسوز نرم (به نسبت 1:1) بسته مـی شود مخلوط را مرطوب مـی کنندتا گل سفتی حاصل شود واین گل را درون مـی فشراند به منظور روشن کوره زیر لبه درون آن یک تکه آجر نسوز قرار مـیدهند که تا بالاتر بایستد درون صورتی کـه هنگام ذوب نشتی داشته باشد (که این امر بـه ندرت اتفاق مـیافتد) یک گلوله از جنس مواد نسوز روی مـیله توپی مـی گذارند وآنرا با فشار درون محل نشتی مـی چسبا نند.
ذوب ریزی درون قالب
ریختن فلز مذاب درون قالب مرحله ای مـهم درون عملیـات ریخته گری هست اکثر ضایعات ریخته گری از اشکال درون ذوب ریزی ناشی مـی شوند که تا سایر عوامل . برخی از قوانین مربوط بـه ریخته گری ثقلی درون قالبی کـه به وسیله بوته یـا پاتیل پر مـی شود عبارتند از :
نکات ایمنی ریخته گری
اگر قالب ترک خورد و مذاب از آن بیرون زد سعی نکنید مانع خروج مذاب شوید
اگر قالب شروع بـه جرقه زدن و پرتاب مذاب از محل بار ریزی و یـا هواکش ها کرد بار ریزی را متوقف کنید ادامـه بارریزی درون قالب مرطوبی کـه مذاب را پرتاب مـی کند مـی تواند منجر بـه حادثه ای مثل انفجار شود
از انبار یـا دسته پاتیل ضعیف استفاده نکنید
از بوته های ظریف و ضعیف به منظور ذوب ریزی استفاده نکنید
از ماساق پیچ ایمنی استفاده کنید
در صورتی کـه ذوب ریزی را شب انجام مـی دهید حوضچه ی بار ریز را با آرد گندم (با تکان یک کیسه)پوشش دهید که تا منطقه ذوب ریزی مشخص تر شود
وقتی با دسته پاتیل دو نفره ذوب ریزی مـی کنید مطمئن شوید کـه فرد مقابل با شما هماهنگ هست (پس از شروع ذوب ریزی هیچ یک از شما نباید حرکت کند یـا تکان بخورد)
از داشتن بستر شوشـه خشک و مناسب جهت ریختن مذاب اضافی اطمـینان حاصل کنید
وقتی با استفاده از دسته پاتیل درون تعداد زیـادی قالب کـه در یک ردیف چیده شده اند ذوب ریزی مـی کنید کار را از انتهای ردیف شروع کنید و به سمت عقب حرکت کنید اگر بعد از پر هر قالب (برای پر قالب بعدی ) بـه سمت جلو حرکت کنید النگشتان دست شما کـه نزدیک بـه پاتیل هستند درست روی آخرین قالبی کـه در آن ذوب ریزی انجچام شده هست قرار خواهند گرفت
در وضعیت نامناسب اقدام بـه ذوب ریزی نکنید حتما آسوده باشید که تا از ایمنی مناسب برخوردار شوید
سعی نکنید مقدار زیـادی فلز مذاب را با دست جابه جا کنید یـا درون قالب بریزید به منظور ریختن ذوب های بیشتر از 20 کیلو گرم با دسته پاتیل یک نفره یـا بیش از 90 کیلو گرم با دسته پاتیل دونفره از جرثقیل استفاده کنید
نکات مربوط بـه کیفیت قطعات
هنگام ذوب ریزی دهانـه پاتیل یـا بوته را که تا حد امکان بـه حوضچه بار ریز نزدیک کنید
در تمام مدت بار ریزی حوضچه ی بار ریز را کاملا پر نگه دارید
کمـی بیش از آنچه کـه فکر مـی کتید مورد نیـاز هست مذاب درون حوضچه ی بار ریز بریزید
ریخته گری را درون دمای بالا انجام دهید بیشتر قطعات درون اثر ریختن مذاب خیلی سرد خراب مـی شوند که تا مذاب خیلی گرم
بعد از تثبیت جریـان درون راه گاه جریـان مذاب را کاهش ندهید
مذاب را بـه داخل قالب نچکانید یـا جریـان مذاب را قطع نکنید
وقتی با دسته پاتیل ذوب ریزی مـی کنید دسته پاتیل را بـه زانوی خود تکیـه دهید
وقتی قالب های متعددی را با یک پاتیل یـا بوته پر مـی کنید ابتدا قالب قطعات سبک و ظریف را پر کنید
سعی نکنید تعدادزیـادی قالب را بایک ذوب پر کنید
قبل ازبارریزی مطمئن شوید کـه درجه ها بسته وچفت شده وخوب وزنـه گذاری شده اند
اگر مذاب موجود درپاتیل یـا بوته روشن تمـیز شفاف و داغ نیست آن رادرقالب نریزید
ذوب ریزی درقالب های برزگ غالباً باقراریک ورقه ازبست روی رهگاه باریک کـه یک مخزن ماسه ای بزرگ روی آن قراردارد انجام مبی شود مذاب رابه مـیزان مورد نیـاز درمخزن مـی ریزند وازیک مـیله به منظور ورقه آزبستی استفاده مـی کنمند که تا مذاب بتواند قالب را پرکند .


مطالب مشابه :

روش ساخت مـــــیز شن (یکی از وسایل جغرافیـایی)

برای ساخت مـیز شن وسایل زیر درون مواردی،چهارپایـه‌ای به‌عنوان مـیز پیشنـهاد مـی‌شود کهطرز تهیـه انواع بستنی و فالوده

طرز تهیـه انواع بستنی و فالوده طرز تهیـه یخ روی چهارپایـه ای بـه فکر ساخت این50+ تایپوگرافی سه بعدی شگفت انگیز - سری اول

این قطعه با عنوان Handmade یـا دست ساز بـه طرز غیر چهارپایـه ساخت سایـه از طیفراز شیشـه های شفاف

آموزش تصویری ساخت طرز دوخت آستین اگر مجبور بـه استفاده از نردبان و یـا چهارپایـه هستیدآموزش ساخت یک کوره بوته ای به منظور ذوب گیری

طرز کار کوره مدل به منظور ساخت دریچه ی خروجی کوره روی یک چهارپایـه ساخته مـیشود و درده ایده کاردستی آسان

طرز دوخت آستین آموزش ساخت های بسته بندی شده با کمربند، بجای چهارپایـه یـا صندلی همطریقه ساخت مـیز آرایش عروسکی به منظور اتاق خانوم کوچولوها

.:مرکز دانلود موبایل و کامپیوتر:. - طریقه ساخت مـیز آرایش عروسکی به منظور اتاق خانوم کوچولوها -50+ تایپوگرافی سه بعدی شگفت انگیز

این قطعه با عنوان Handmade یـا دست ساز بـه طرز غیر چهارپایـه ساخت سایـه از طیفبرچسب :
طرز ساخت چهارپایـه
[ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 12 Jul 2018 23:56:00 +0000ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای

شرکت مـهر البرز صنعت سرام | کوره های گازی ذوب و ریخته گری

تشریح دستگاه
این دستگاه به منظور ذوب انواع فلزات و آلیـاژهای غیرآهنی مورد استفاده قرار مـی گیرد. ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای درون صورت استفاده از این کوره به منظور دوب چدن، ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای امکاه ذوب حداکثر 15-25 کیلوگرم (با توجه بـه ظرفیت حرارتی مشعل و سیستم کوره) فراهم مـی باشد و اگر ذوب مقادیر بالاتری از چدن مدنظر باشد بهتر هست از نوع گازوئیلی استفاده گردد.
کوره دارای سیستم هوشمند کنترل شعله بوده و با مصرف پایین گاز، حداقل آلودگی را ایجاد مـی نماید.

مشخصات فنی:
– توان مشعل برابر با 300،000 کیلوکالری بر ساعت
– ظرفیت به منظور بوته 20 که تا 100
– توان الکتروموتور فن هوا : ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای 1 اسب بخار
– دارای تابلوو برق مجهز بـه محافظ الکتروموتور فن
– ابعاد کوره : قطر مفید داخل 50 سانتیمتر، قطر بیرونی 90 سانتیمتر و ارتفاع 100 سانتیمتر

. ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای
[ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 16 Jun 2018 16:42:00 +0000ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای

ساخت کوره ذوب آلمـینیوم _خرید کوره_ فروش کوره های ذوب

ساخت کوره ذوب آلمـینیوم _خرید کوره_ فروش کوره های ذوب
کوره ذوب فلزات کوره ذوب الومـینیوم سرب روی طلا نقره
فروش و ساخت کوره های ذوب آلومـینیم و زامارب
جهت شمش ریزی و تبدیل ضایعات بـه شمش
کوره ذوب کنسانتره های سرب روی نقره طلا
اولین تولید کننده کوره های ذوب گالن درون ایران
ساخت کوره های خاک شویی و قالکاری به منظور ذوب طلا و نقره و اموزش قالکاری
تبریز جاده سنتو الوار سفلی
مـهندس شمشیری ۰۹۱۴۴۰۱۶۵۳۸
برای مشاوره و راهنمایی با ما تماس بگیرید
توجه:ذوب دستمزدی ضایعات سرب روی الومـینیوم طلا و نقره

قیمت: ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای تماس بگیرید

به روز شده: جمعه, 15 تیر 1397

. ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای . ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای ، ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای
[ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 06 Jul 2018 17:44:00 +0000ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای

کوره ذوب اهن روستای فیروزاباد یـاسو

11, شرکت اتحادیـه تعاونیـهای روستایی و کشاورزی ایران, سپیده شرف. ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای 12, شرکت .... ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای 148, شرکت آرد و نشاسته و گلوکز یـاسوج, مـهندس یـاوری. 149, شرکت آرشـه .... 296, شرکت پارسیلون, مـهندس فیروزآبادی .... 488, شرکت تولیدی پرتو کوره القایی تپکا, مـهندس سید صادق سعادتمند ..... 848, شرکت سهامـی ذوب آهن اصفهان, مـهندس محمد حسن جولازاده.

: ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای ، ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای
[ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 29 Jun 2018 14:39:00 +0000ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای

طراحی وتولید کوره های ذوب آلومـینیوم

دستگاه گردو پوست کن صنعتی , گردو پوست کن صنعتی , گرد پوست گیر صنعتی , دستگاه گردپوست گیر صنعتی , پوست کن , پوست کن گردو , پوست گیر گردو , قیمت دستگاه گردو پوست کن , قیمت دستگاه پوست گیر گردو , قیمت دستگاه گردو پوست گیر صنعتی ...

. ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای . ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای : ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای ، ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای
[ساخت مشعل گازی برای کوره ذوب بوته ای]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 14 Jul 2018 10:04:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com