شماره مفعول زرین شهری

شماره مفعول زرین شهری جواب بازی جدولانـه2 971 - iranprj.ir | گنجور » خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۰۲ - مطلع سوم | Human Immunodeficiency Virus | آگهی شـهر و استان | کاشی معرق و نحوه طراحی ساخت و اجرا - کاشی سنتی کاظم پور | ورامـین – باربری تهران - ferdosbar.com |

شماره مفعول زرین شهری

جواب بازی جدولانـه2 971 - iranprj.ir

آب دهانآراسته شدهآزمونآسودگیآگاهابزار اثر پااثر عبدالحسین زرین‌کوباداره کنندهادب آموختهارادتمنداز ایـالات آمریکااز ان برونتهاز زدنی‌هااز قسمت‌های اصلی گلاسب ترکیـاستفراغاندازه مناسببالیدگیبخشی از اوستابدنبنگ کشبه رشته تحریر درون آمدهبوی پشم سوختهپادشاهپادشاهیپاکترپایتخت اتریشپر حرارتپرنده‌ای از راسته گنجشکان بـه رنگ سبز و خاکستریتباهیتحریرتنـهاتوده هرچیزتیر پیکان‌دارجلال و سربلندیچنگ درون زنندهچوب پلیسحرصحرف نـهم یونانیخانـه پشت بـه آفتابخداخدمت خراب خط نابینایـانخوابیدندر حال تکان خوردندلبرده هزار متر مربعدوستی دوندگیراه بـه جایی نداردرجلی درون آمریکای جنوبیرود طولانی اروپاریـا کنندهزشت و ترسناکسرایت کنندهسرو کوهیسنگ نوشتهشب گذشتهشـهر گیلانشـهری درون افغانستانشکنصدای ساعتظرف چاشنی شورعداوتعدد اولعدد ورزشیغم‌خورکفرار کنندهفریب خودمانیفیلمـی با بازی پارسا پیروزفرفیلمـی با بازی پروانـه معصومـیقرضقوی جثهگرفتنی درون گرماگناهانماده‌ای کـه به چیزی بمالندماشین چاپ سریعمحتاج بودنمحل آموختن هنرمحل درس آموختنمدارا بایمرحله نـهاییمردارمساواتمن و شماناطقنام قدیم کلیبرنامبارکنشانـه مفعول صریحنقاشی سنتی شرقینـه بی‌ادبانـهنیم صدای جوشیدنـهمان بوته استهمـه‌پرسیواحد مقاوت الکتریکیورم کاتبکشتهکمان حلاجیکیف مسافرتییـارییـاغییک دوم چیزی

. شماره مفعول زرین شهری . شماره مفعول زرین شهری : شماره مفعول زرین شهری ، شماره مفعول زرین شهری
[شماره مفعول زرین شهری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 15 Jul 2018 10:53:00 +0000شماره مفعول زرین شهری

گنجور » خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۰۲ - مطلع سوم

ای کعبهٔ جهان گرد، شماره مفعول زرین شهری وی زمزم رسن در

زرین رسن نمائی چون زمزم آیی از بر

همچون دهان زمزم دندانـه باد چشمم

گر نیستی بـه چشمم با سنگ کعبه همبر

ای نورزای چشمـه دیدی کـه چند دیدم

در چاه شر شروان ظلمات ظلم بیمر

ذره چه سایـه دارد آن سایـه‌ام بـه عینـه

زرین رسن فرو کن وز چه مرا برآور

من نخلم و تو مریم، من عازرم تو عیسی

نخل از تو گشت تازه جان از تو یـافت عازر

سرگشته کرد چرخم چون بادریسه

فریـاد ازین فسونگر زن فعل سبز چادر

آن پسته دیده باشی همچون کشف بـه صورت

آن استخوانش بیرون و آن سبزی اندرون در

گر چون کشف کشم سر درون استخوان

سایـه نیفتد از من بر چشم هیچ جانور

ای دایگان عالم دیدی کز اهل شروان

از کوزهٔ یتیمان هستم شکسته سرتر

هم دیده‌ای کـه از جان درگاه سیف دین را

چون کاسهٔ غریبان حلقه بـه گوشم ایدر

ای آب خضر و آتش، موسی و باد عیسی

داری ز خاک دربند اجلال و عزت و فر

پارم بـه مکه دیدی آسوده دل چو کعبه

رطب اللسان چو زمزم بر کعبه آفرین گر

شعرم بـه زر نوشتند آنجا خواص مکه

بر بی‌نظیری من د حاج، محضر

امسال بین کـه رفتم زی مکهٔ مکارم

دیدم حریم حرمت کعبه درون او مجاور

شـهری کـه شیب و بالا دریـا و کوه دارد

کوهش اساس نعمت بحرش غریق گوهر

با الله کـه خاک دربند اینک بـه کعبه ماند

ها بوقبیس بالا، زمزم بـه دامن اندر

بحر ارنـه غوطه خوردی درون بحر کف خسرو

کی عذب و صاف بودی چون زمزم مطهر

تا تاجدار گشتم از دوستی دو کعبه

چرخ یگانـه دشمن، نعلم کند دو پیکر

این کعبتین بی‌نقش آورد سر بـه کعبم

تا بر دو کعبه گشتم چون کعب مدح گستر

ای افتاب که تا کی درون بیست و هشت منزل

دارد ده و دو برجت گردان بـه آسمان بر

در بند و سور او بین چل برج آسمانی

خیز از درون مـهاجر که تا برج فید بنگر

در برجهاش بوده مـیقات پور عمران

مـیلاد پور مریم، مـیعاد پور هاجر

کرده بـه اعتقادی درون برجهاش منزل

افلاک چون ستاره سیمرغ چون کبوتر

مانا کـه برجری هست آسمان دنیـا

کز نور ینزل الله دارد کمال بیمر

تا ز اربعین بروجش زینت نیـافت آدم

در اربعین صباحش طینت مخمر

دندانـه‌های برجش یک یک صفا و مروه

سر کوچه‌های شـهرش صف صف منی و مشعر

دراجهٔ حصارش ذات البروج اعظم

دیباچهٔ دیـارش سعد السعود ازهر

انصاف ده کـه در بند ایمان سراست دین را

سقف و سرای ایمان دیوار و دشت کافر

از کشتگان زنده ز آن سو هزار مشـهد

وز ساکنان مرده زین سو هزار مشعر

آن قبهٔ مکارم وین قبلهٔ معالی

آن فرضهٔ معلی، وین روضهٔ منور

در قبه مـهد مـهدی، درون قبله عهد عیسی

در فرضه روض جنت، درون روضه حوض کوثر

ذات المعاد خرم، خیر البلاد عالم

بیت الحرام ثانی، دار السلام اصغر

دخلش خراج خزران، خیلش غزات ایران

جمعش سواد اعظم، رسمش جهاد اکبر

گویند پر ز عقرب طاس زر هست حاشا

کز حرمتش فلک را عقرب فکند نشتر

عاق ربست کورا خوانده هست جای عقرب

کز فر اوست مـه را برقع ز فرش عبقر

عقرب ندانم اما دارد مثال ارقم

در دیده چون گوزنان تریـاق روح پرور

شـهری بـه شکل ارقم با صد هزار مـهره

از رنگ خشت پخته سنگ رخام و مرمر

تا نام آن زمـین شد هم سد هم آب حیوان

القاب سیف دین شد هم خضر و هم سکندر

. شماره مفعول زرین شهری . شماره مفعول زرین شهری : شماره مفعول زرین شهری
[شماره مفعول زرین شهری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 09:37:00 +0000شماره مفعول زرین شهری

Human Immunodeficiency Virus | آگهی شـهر و استان

HIV چیست ؟
HIV مخفف Human Immunodeficiency Virus بـه معنی “ویروس نقص ایمنی انسان” مـی باشد. شماره مفعول زرین شهری ویروس ، شماره مفعول زرین شهری یک ذره زنده خیلی کوچک هست که مـیتواند تکثیر و پخش شود اما به منظور زندگی نیـاز بـه موجود زنده دیگری دارد. شماره مفعول زرین شهری وقتی ویروس، سلولی را آلوده کند شروع بـه تکثیر درون داخل آن سلول مـیکند کـه در نـهایت منجر بـه آسیب آن سلول مـیشود. ویروسهای مختلف بـه سلولها و بافتهای مختلفی از بدن حمله مـیکنند. برخی ویروسها بـه پوست، برخی بـه دستگاه تنفسی و … حمله مـیکنند ، درون حالیکه HIV بـه خود سیستم ایمنی حمله مـی کند و این خصوصیت ویروس هست که آنرا خطرناک کرده است. سیستم ایمنی، گروهی ازسلولها هستند کـه بدن را درون برابر انواع عفونتها محفاظت مـیکند و بدون آنـها، توانایی بدن به منظور مبارزه با نواع عفونتها تضعیف مـیشود. لذا وقتی ویروس HIV وارد بدن فردی شود بـه تدریج قدرت دفاعی بدن وی ضعیف مـی شود و این فرد درون برابر انواع بیماریـها و عفونتها حتی آنـهایی کـه در حالت عادی بیماریزا نیستند آسیب پذیر مـیگردد . انسان مـیتواند توسط فرد دیگری کـه به HIV مبتلا هست آلوده شود و او نیز مـیتواند بقیـه افراد را آلوده کند و بر این اساس HIV منتشر مـیشود .
به فردی کـه به HIV آلوده است( + HIV مثبت) اطلاق مـیشود .
این روند قابل رؤیت نیست و راهی وجود ندارد که تا با نگاه بـه افراد بگوئیم کـه آیـا بـه HIV مبتلا هستند یـا خیر، ولی آزمایش خون مـیتواند بعد از چند ماه از اولین تماس، ویروس را درون خون آشکار کند .افراد آلوده بـه HIV ممکن هست سالها کاملاً سالم بمانند و حتی خودشان ندانند کـه آلوده هستند .

ویروس ایدز (HIV) از چه راههایی سرایت مـی کند؟
{ پوست سالم، یک سد بسیـار قوی دربرابر ورود HIV وسایر ویروسها وباکتری ها هست }.

1 – تماس نا امن
*ویروس HIV از طریق مایع منی (همچنین شامل مایعی کـه قبل ازمنی خارج مـی شود) ، ترشحات دستگاه ی زنان وخون افراد مبتلا بـه آن منتقل مـی شود و افرادی کـه با این ترشحات ، چه از طریق همجنس بازی و چه از طریق روش معمول ،تماس حاصل نمایند دچار عفونت HIV مـی گردند .
وجود بیماریـهای مقاربتی مثل سوزاک، سفلیس و همچنین زخمـهای دستگاه ی خطر آلودگی را چند برابر خواهد کرد .بدیـهی هست اگر شما و یـا همسرتان بـه عفونت HIV مبتلا نباشید از راه بـه این بیماری مبتلا نخواهید شد .
بعضی از دلایل حاکی از آن مـی باشد کـه از طریق روابط دهانی نیز ممکن هست فرد دچار عفونت HIV گردد.(به خصوص زمانی کـه زخم یـا آسیبی درون دهان باشد )
البته احتمال انتقال عفونت HIV از مردان آلوده بـه زنان درون طول ارتباط بـه مراتب بیش از انتقال این عفونت بـه مردان مـی باشد و مایع منی آلوده ممکن هست برای چند روز درون زن باقی بماند. سلولهای ناحیـه دهانـه رحم نیز دارای استعداد زیـاد به منظور ابتلا بـه عفونت HIV هستند.ابتلای افراد بـه عفونت HIV از طریق ارتباط معمول درون بسیـاری از کشورهای افریقایی و برخی از مناطق آمریکای جنوبی مشاهده مـی شود . همجنس بازی از روشـهایی هست که موجب ابتلای افراد بـه عفونت HIV مـی شود؛ بـه ویژه شخصی کـه مفعول واقع شده است، درون معرض بیشتری از این آلودگی قرار دارد زیرا آلت ی فرد موجب پارگی لایـه های داخلی شده و این امر موجب مـی گردد که تا HIV کـه درون مایع منی قرار دارد بـه راحتی وارد جریـان خون شود .

2- سرایت از مادرآلوده بـه جنین درون داخل رحم و یـا انتقال بـه کودک درطی دوران شیردهی

ویروس HIV از مادر آلوده بـه کودک ممکن هست در دوران حاملگی، هنگام وضع حمل یـا کمـی بعد از زایمان انتقال یـابد .
HIV مـی تواند درون شیر زن آلوده وجود داشته باشد و به نوزادش منتقل شود اما با وجود داروهای خاص ، شانس این انتقال بسیـار کاهش مـییـابد هر چند درون بسیـاری از کشورهای درون حال پیشرفت و فقیر، چنین داروهایی درون دسترس نیست .در کودکان، آلودگی بـه HIV بسرعت بـه طرف ایجاد بیماری ایدز پیشرفت مـیکند و شانس زنده ماندن کودک هم کم است.

3- استفاده مشترک از سرنگ و سوزن آلوده جهت تزریق استفاده مشترک از سرنگ آلوده (که این عمل مـیان افراد معتاد بـه مواد مخدر تزریقی بسیـار معمول مـی باشد ) و یـا برخورد تصادفی با سوزن آلوده بـه عفونت HIV(گاهی اوقات این امر درون مراکز پزشکی اتفاق مـی افتد) موجبات ابتلای افراد بـه عفونت HIVرا فراهم مـی آورد .خالکوبی با سوزن آلوده؛ گوش بوسیله سوزن و وسایل آلوده؛ استفاده از مسواک و تیغ ریش تراش شخص بیمار؛ درمانـهای دندانپزشکی، ختنـه و یـا جراحی های دیگر با وسایل آلوده از دیگر موارد انتقال HIV مـی باشد .

4- سرایت از طریق خون و فرآوردههای خونی
در اوایل دهه 1980 عفونت HIV بـه سرعت مـیان افرادی کـه به علت ابتلا بـه بیماری هموفیلی مجبور بـه تزریق خون بودند افزایش پیدا نمود. افراد مبتلا بـه هموفیلی درون هنگام خونریزی، خونشان منعقد نمـی شود بـه همـین علت هنگام آسیب دیدگی مقدار زیـادی خون از بدنشان خارج مـی شود. درون اوایل شیوع اپیدمـی ایدز بیش از نیمـی از 20000 فرد مبتلا بـه هموفیلی دچار عفونت HIV گردیدند
در مـیان دهه 1980 آزمایش تشخیص آنتی بادی HIV ( این آزمایش وجود عفونت HIV را مشخص مـی نمود ) دردسترس عموم قرار گرفت و بانک خون نیز آغاز بـه شناسایی خونـهای اهدایی نمود. از سال 1987 بـه بعد دیگر هیچ فرد مبتلا بـه هموفیلی بـه علت تزریق خون دچار عفونت HIV نگردید .
اگر چه تزریق خون یکی از مواردی بود کـه افراد دچار عفونت HIV مـی شدند ولی هیچ فردی از طریق اهدای خون بـه این عفونت مبتلا نگردید. زیرا هنگام اهدای خون از سوزنـهای یکبار مصرف استفاده مـی شد و نیز خونـهای تزریقی قبلا از نظر وجود HIV بررسی مـی گردید .

راههای دیگر سرایت عبارتند از :
پیوند اعضا ویـابافت آلوده بـه عفونت HIV .
چهی نیـاز بـه انجام آزمایش HIV دارد؟
در صورتی کـه شما سابقه انجام هر کدام از رفتارهای خطرناک زیر را داشته اید، نیـاز بـه انجام آزمایش HIV دارید :
* استفاده از سوزن و سرنگ مشترک درون اعتیـاد تزریقی (حتی به منظور یک بار )
* ابتلاء بـه بیماری های ی (مثل سوزاک، سیفلیس، تبخال و زگیل ی )
* با فرد آلوده بـه HIV تماس “حفاظت نشده” داشته اید .
* با فرد تزریق کننده مواد مخدر (حتی همسر) تماس “حفاظت نشده” داشته اید .
* با فرد دارای سابقه ابتلاء بـه بیماریـهای ی تماس “حفاظت نشده” داشته اید .
* بدون اطلاع از سابقه ابتلاء فردی بـه بیماریـهای ی تماس “حفاظت نشده” داشته اید .
* با فرد دارای سابقه روابط با مردان یـا زنان دیگر تماس “حفاظت نشده” داشته اید .
* با فرد دارای سابقه روابط با نوع همجنس تماس “حفاظت نشده” داشته اید. (خصوصاً اگر رابطه بین دو مرد بوده و در این رابطه وی مفعول بوده باشد .)
* با فردی کـه در نواحی پر خطر زندگی مـی کند، تماس “حفاظت نشده” داشته اید. (مناطقی کـه در آن آمار مـیزان افراد آلوده بـه HIV زیـاد مـی باشد. مثلاً بعضی کشورهای آفریقایی، کشورهای تازه استقلال یـافته روسیـه، افغانستان و کشورهای ناحیـه خلیج فارس )
* استفاده از ات الکلی و مواد مخدر قبل از تماس (تریـاک، هروئین، قرص اکستاسی، حشیش، گرس و …. )
* سابقه تجاوز و سوء استفاده قرار گرفتن
چه زمانی بعد از رفتار خطرناک بایستی آزمایش HIV داد؟

با توجه بـه اینکه مـیزان آنتی بادی وسرعت افزایش آن درون افراد متفاوت هست ، از بدو ورود ویروس بـه بدن که تا رسیدن سطح آنتی بادی بـه حد قابل تشخیص درون آزمایش ممکن هست بین 2 هفته که تا 6 ماه طول بکشد ،در افرادی کـه رفتارهای پرخطر داشته اما تست منفی دارند لازم هست 3 ماه بعد و در صورت تداوم رفتار، هر شش ماه آزمایش تکرار شود .
دلایل انجام تست HIV چیست؟
بسیـاری ازانی کـه تست HIV انجام دادهاند بیدلیل نگرانند چرا کـه :
* اگر نتیجه تست منفی باشد (یعنی اینکه با HIV آلوده نیستند) مـیتواند باعث آرامش خیـال شود. و اگر نتیجه تست مثبت
شود کارهای بسیـاری به منظور فائق آمدن با نتیجه مثبت تست HIV و مراقبت از سلامت مـیتوان انجام داد .
*اگر نتیجه تست HIV شما مثبت باشد پزشک مـیتواند بدقت مراقب سلامت شما باشد. بسیـاری ازانی کـه تست HIV مثبت دارند سالها سالم باقی مـیمانند ولی اگر بـه سمت بیماری پیش بروید داروهای بسیـاری بنام antiretroviral وجود دارند کـه مـیتواند سرعت پیشرفت ویروس و بیماری را کم کنند و نگهدارنده سیستم ایمنی باشند همچنین داروهایی به منظور پیشگیری و درمان برخی بیماریـهایی کـه افراد مبتلا بـه HIV بـه آن گرفتار مـیشوند را دریـافت کنید. همچنین ممکن هست تحت درمان با داروهای جدید درون روشـهای درمانی قرار بگیرید.
* اگر پزشک بداند کـه شما HIV مثبت هستید هنگامـیکه بـه بیماری مبتلا مـیشوید با جدیت و دقت بیشتری علائم را پیگیری مـیکند .
* اگر بدانید کـه HIV مثبت هستید بیشتر مراقب خواهید بود که تا دیگران آلوده نشوند بعنوان مثال رابطه ایمن داشتن (safe ) و آگاه شرکای قبلی خود .
* آگاه بودن بـه آلودگی با HIV ، ممکن هست بر روی برخی تصمـیمات آینده شما تأثیر گذار باشد ( مثلاً درون مورد تشکیل خانواده )
چه مدت طول مـیکشد که تا HIV بـه ایدز تبدیل شود؟
بدون درمان دارویی، بطور متوسط طی 10 سال آلودگی بـه ویروس HIV بـه سمت ایدز پیش مـیرود کـه البته این مدت 10 سال به منظور فردی هست که تغذیـه مناسبی دارد. اما فردی کـه در منقطه فقیرنشین هست و بخوبی تغذیـه نمـیشود ممکن هست بسیـار سریعتر بـه سمت ایدز و نـهایتاً مرگ پیش برود .
منابع :
www.iranhiv.com
www.avert.org
www.fa.wikipedia.org
www.irteb.com
www.pezeshk.uk اقدامات لازم درون صورت مواجه با ویروس ایدز

اگر بـه هر دلیلی با ویروس ایدز مواجه شدید چه اقداماتی را حتما انجام داد؟
1- هر چه سریعتر با آب و صابون محل را شستشو بدهید .
2- اگر مخاط آلوده شده بود با آب فراوان شستشو بدهید .
3- زمان وساعت تماس را یـادداشت واطلاع دهید .
4- بلا فاصله درمان بـه مدت حداقل 4 هفته علیـه HIV شروع مـیگردد(حداکثر که تا 72 ساعت بعد از آلودگی اثر بخش هست )
5- آزمایش HIV درون سه نوبت( هفته ششم وماه سوم وماه ششم )
6- انجام آزمایشات(Lft,CBC,BUN,CR , BS, درون خانمـهاBHCG) قبل از شروع درمان
7- از اهداء خون واعضاء خوداری نمایند همچنین درون خانمـها علاوه بر موارد مذکور توصیـه مـیگردد که تا از بارداری وشیردهی پرهیز نمایند .
8- اگر جواب آزمایش مثبت بود 12 ماه درمان انجام مـیگردد .
9- ” اگر آلودگی از طریق سوزن باشد توصیـه مـیگردد که تا تدابیر لازم جهت آلودگی بـه ویروس هپاتیت هم انجام پذیرد مانند تزریق بلا فاصله ایمونوگلوبولین و واکسن همزمان درون دو نقطه متفاوت و انجام آزمایشات مربوط بـه ویروس هپاتیت”
سوالات رایج و مـهم درون مورد هپاتیت
- زردی یـا یرقان چیست؟
مشـهورترین نشانـه بیماریـهای کبدی درون بین مردم زردی است. زردی نشانـه بیماری هست نـه خود بیماری .
2- آیـا زردی کـه در برخی نوزادان تازه متولد شده دیده مـیشود، یک بیماری کبدی است؟
علت زرد شدن نوزادان بستگی بـه زمان وقوع دارد. درون صورتیکه زرد شدن بعد از روز سوم و تا پایـان هفته اول تولد باشد، زردی فیزیولوژیک نامـیده مـیشود و در صورتیکه زردی بعد از هفته اول تولد بروز کند، ممکن هست به علت مصرف شیر مادر باشد .در صورتیکه زردی همراه با تشنج، خوب شیر نخوردن باشد، احتمالا ناشی از نقصهای ژنتیکی آنزیمـی است. درون هر صورت زردی نوزاد درون اغلب موارد منشا کبدی ندارد و واگیردار نیست
3- هپاتیت چیست؟
هپاتیت یک بیماری هست که کبد را متورم کرده و فعالیت آن را مختل مـیسازد .
این بیماری بـه علتهای مختلفی از قبیل ویروسها، باکتریـها ، داروها، الکل و … ایجاد مـیشود .
4- هپاتیت ویروسی چیست؟
هپاتیت ویروسی ناشی از وی روسهای مختلفی هست که شایعتر از همـه هپاتیت ویروسی D,C,B,A و Eمـی باشد .
5- هپاتیت A چیست؟
هپاتیت A بـه علت ویروس هپاتیتA ایجاد مـیشود. هپاتیت A بیماری هست که از راه مدفوعی _دهانی منتقل مـیشود و اغلب بیماری خودبخود خوب مـیشود و بطرف مزمن شدن نمـیرود .
6- هپاتیت B چیست؟
هپاتیت B بـه علت ویروس هپاتیت B ایجاد مـیشود. آلودگی بـه ویروس هپاتیت B بـه سه حالت متفاوت ممکن هست دیده شود کـه شامل هپاتیت حاد، هپاتیت مزمن و آلودگی بدون علامت هست .
7- هپاتیت B حاد بـه چه صورت تظاهر مـینماید؟
در این حالت، بیمار بعد از یک دوره مقدماتی با نشانـههایی مانند تب، سرماخوردگی، تهوع، استفراغ و درد شکم، دچار زردی مـیشود. اولین عضوی کـه زردی درون آن مشاهده مـیشود، سفیدی چشمـها است. هپاتیت B حاد بـه طور معمول خودبخود بهبود مـییـابد و پس از 6 ماه خون از ویروس پاک مـیشود و فقط درون تا 10 5 درصد بیماران بالغ ممکن هست آلودگی مزمن شود .
8- هپاتیت B مزمن بـه چه صورت تظاهر مـییـابد؟
در صورتیکه درگیری کبد بیش از 6 ماه طول بکشد، بیماری را مزمن مـینامند. درون این حالت علائم کمتری تظاهر مـییـابد و بیماری فقط از طریق بررسیـهای آزمایشگاهی شناخته مـیشود. این افراد حتما تحت نظر پزشک قرار گیرند.
9- آلودگی بدون علامت درون هپاتیت B بـه چه صورت است؟
در این حالت فرد بدون هیچگونـه نشانـه بالینی بیماری کبدی ویروس هپاتیت را درون خون خود دارد و مـیتواند آنرا بـه سایرین انتقال دهد. بـه این افراد ناقل سالم مـیگویند .
10- چه اقداماتی به منظور ناقل سالم مورد احتیـاج است؟
فرد ناقل سالم احتیـاج بـه درمان و نمونـه برداری ندارد. فقط به منظور کنترل کار کبد، حتما هر شش ماه یکبار توسط پزشک بررسی شود و رعایت دستورات بهداشتی به منظور عدم انتقال ویروس بـه سایرین را انجام دهد.لازم هست برای اطرافیـان فرد واکسیناسیون هپاتیت B انجام گردد .
11- راههای انتقال هپاتیت B کدام است؟
1- تولد از مادر آلوده بـه هپاتیت B
2- تماس حفاظت نشده با فرد آلوده
3- استفاده مشترک از ابزارهای آلوده تیز و برنده مانند سوزن و سرنگ، تیغ و مسواک
4- تزریق خون و فرآوردههای خونی آلوده
5- اقداماتی مانند خالکوبی، حجامت، گوش، خدمات پزشکی و دندانپزشکی درون مکانـهای نامطمئن و با وسایل آلوده و غیر استریل
12- هپاتیت B از چه راههایی انتقال نمـییـابد؟
هپاتیت B از طریق دست دادن، درون آغوش گرفتن، بوسیدن، نشستن درون کنار فرد آلوده و سایر تماسهای معمول انتقال نمـییـابد. حضورافراد آلوده درون محیطهای کار و اجتماع بلامانع است
13- آیـا ظرف غذای فرد مبتلا بـه هپاتیت B حتما از بقیـه جدا شود؟
خیر- برخلاف هپاتیت A، ویروس هپاتیت B از راه خون و فرآوردههای خونی و دیگر ترشحات بدن منتقل مـیشود، بنابراین فرد مبتلا بـه هپاتیت B احتیـاجی بـه ایزوله شدن ندارد و فقط حتما از تماس نزدیک با خون و بقیـه ترشحات او پرهیز کرد .
14- با توجه بـه اینکه درون کشور ما، حدود 3 مـیلیون ناقل هپاتیت B وجود دارد، به منظور جلوگیری از سرایت، آیـا لازم هست که واکسن هپاتیت بـه همـه مردم تزریق شود؟
بنابه دلایل علمـی واکسیناسیون درون همـه مردم لازم نیست. تزریق واکسن فقط درون نوزادان و گروههای درون معرض خطر انجام مـیشود.گروههای درون معرض خطر یعنیـانیکه درون معرض یکی از راههای انتقال ویروس قرار دارند.مانند پرسنل پزشکی و پیراپزشکی .
15- اگری بـه هپاتیت B حاد مبتلا شود، آیـا بدین معنی هست که کبد خود را از دست مـیدهد؟ خیر – که تا 95 90 درصد افرادی کـه هپاتیت B حاد مـیگیرند، با واکنش مناسب بدن خود بهبود مـییـابند و ویروس از بین مـیرود.فقط که تا 5 درصد این افراد مبتلا بـه هپاتیت مزمن مـیشوند. درون گروه مزمن هم اغلب افراد فقط ناقل سالم محسوب مـیشوند و درصد کمـی (%10-5) دچار عوارض شدید مـیشوند .
16- درون ایران شایعترین راه انتقال ویروس هپاتیت B کدام است؟
در کشور ما شایعترین راه انتقال از مادر آلوده بـه نوزاد هست .
17- اگر همسر فردی ناقل هپاتیت B باشد. به منظور جلوگیری از ابتلا بقیـه افراد خانواده حتما چه کار کرد؟ همسر و فرزندان بیمار وانیکه با وی درون یک منزل زندگی مـیکنند حتما واک شوند و وسایلی کـه موقع استفاده از آنـها احتمال ایجاد جراحت مـیرود مثل مسواک، شانـه و به خصوص تیغ ریش تراشی، حتما برای هر فرد منحصر بـه فرد باشد .
18- بـه چهانی واکسن هپاتیت B تزریق مـیشود؟
- کلیـه نوزادن متولد شده از سال 1372
- افر ادی کـه به علت بیماریـهای خاص مانند تالاسمـی یـا هموفیلی نیـاز بـه تزریق مکرر خون یـا فرآوردههای خونی دارند .
- افرادی کـه دیـالیز مـیشوند .
- پرسنل پزشکی (پزشکان، پرستاران و… )
-انیکه با فرد ناقل درون یک منزل زندگی مـیکنند .

19- اگر یکی از دوستان و همکاران ناقل هپاتیت باشد، آیـا لازم هست که واکسن هپاتیت تزریق گردد؟
خیر- روابط دوستانـه، همکار بودن، داشتن رفت وآمد خانوادگی شانسی به منظور انتقال هپاتیت B ندارد، بنابراین نیـازی بـه واکسیناسیون نیست .
20- هپاتیت C چیست؟
هپاتیت C بـه علت ویروس هپاتیت C ایجاد مـیشود. هپاتیت C حاد بر خلاف نوع Aو B تقریبا بدون علامت هست و ممکن هست علائم غیر اختصاصی مانند سرماخوردگی و بی اشتهایی ایجاد نماید .
21- آیـا هپاتیت C حاد مانند A و B ، اغلب خودبخود بهبود مـییـابد؟
متاسفانـه خیر – هپاتیت C حاد ( که تا 85% 70) موارد تبدیل بـه عارضهای مزم ن مـیشود و باعث اختلال کارکرد کبد مـیگردد .
22- راههای انتقال هپاتیت C چیست؟
- تزریق خون و فرآوردههای خونی آلوده
- استفاده مشترک از ابزارهای آلوده تیز و برنده مانند سوزن و سرنگ، تیغ اصلاح و مسواک
- تماس حفاظت نشده با فرد آلوده
- خالکوبی، حجامت، گوش، خدمات پزشکی و دندانپزشکی درون محلهای نا مطمئن و با وسایل آلوده
- تولد از مادر آلوده بـه هپاتیت C
23- شایعترین راه انتقال هپاتیت C درون کشور ما کدام است؟
درحال حاضر استفاده از سرنگهای مشترک بین معتادان تزریقی شایعترین راه انتقال درون کشور ماست .
24-آیـا ممکن هست فردی هم هپاتیت C داشته باشد، هم هپاتیت B ؟
با توجه بـه راههای مشترک انتقال این دو ویروس پاسخ مثبت است. اغلبانیکه آلودگی بـه هر دو ویروس را دارند، معتادان تزریقی هستند .
25- واکسن به منظور جلوگیری از انتقال هپاتیت C وجود دارد؟
تاکنون واکسنی ساخته نشده کـه بتواند درون برابر ویروس هپاتیت C مصونیت ایجاد کند .
26- کدام ویروس هپاتیت از راه بیشتر منتقل مـیشود؟
ویروس هپاتیت B بیش از هپاتیت C از راه تماس منتقل مـیشود. موارد هپاتیت C ناشی از تماس غالباً درون افرادی کـه شرکای متعدد دارند دیده مـیشود .
با توجه بـه شباهت راههای انتقال هپاتیت و ویروس عامل بیماری ایدز، بسیـاری از مبتلایـان بـه ویروس ایدز بطور همزمان بـه ویروس هپاتیت B و C هم آلوده اند، کـه این امر موجب تشدید علائم و مشکلات بیماران و کوتاه تر شدن عمر آنان مـیشود .
27-آیـا تاتوها باعث انتقال ویروس مـیشود؟
بله – انواع خالکوبی و تاتو بویژه اگر درون مکانـهای سنتی و آلوده انجام شود، هپاتیت B و C را منتقل مـیکند. درون صورت تمایل بـه انجام تاتو حتما از وسایل یکبار مصرف و مکانـهای مطمئن استفاده شود .
28- راههای پیشگیری از ابتلا بـه هپاتیت B و C کدام است؟
باتوجه بـه راههای انتقال هپاتیت B و C راههای پیشگیری عبارتند از :
1- تزریق سه نوبت واکسن هپاتیت B درون افراد درون معرض خطر
2- جلوگیری از تماس با خون یـا سایر ترشحات افراد آلوده (عدم استفاده از وسایل آغشته بـه خون مانند تیغ، خالکوبی، تاتو و …
3- ترک اعتیـاد، تغییر شیوه ها های مصرف و پرهیز جدی از استفاده اشتراکی از سرنگ
4- پرهیز از تماس مشکوک و حفاظت نشده
29- اگر لباسی آغشته بـه خون بیمار مبتلا بـه هپاتیت Bو یـا C شود، چه اقداماتی حتما انجام داد؟
در صورتیکه لباس یـا هر شیئی دیگری بـه خون فرد آلوده آغشته شود، درون ابتدا حتما خون را با آب سرد درون حالی کـه دستکش بـه دست هست کاملا شسته شود. چون ویروس درون خون خشک شده هم که تا مدتی باقی مـیماند، بنابراین حتما خون کاملا پاک شود.
سپس با دو روش مـیتوان وسیله را ضد عفونی کرد :
1- استفاده از مواد ضد عفونی کننده مانند مایعات سفید کننده و مواد کلر دار به منظور مدت 20 دقیقه
2- جوشاندن به منظور مدت که تا 30 20 دقیقه
30- آیـا به منظور مبتلایـان بـه هپاتیتC محدودیتی از نظر ازدواج وجود دارد؟
یکی از راههای انتقال هپاتیتC ، انتقال از راه تماس با فرد آلوده است، ولی شانس این انتقال بسیـار پایین مـیباشد، بطوریکه درون اغلب موارد هپاتیتC از همسر بـه طرف مقابل منتقل نمـیشود. بنایراین فرد آلوده بـه هپاتیتC مـی تواند ازدواج کند .
31- آیـا وجود یک فرد ناقل درون منزل خطرناک است؟
در صورتیکه دستورات ساده بهداشتی رعایت شده و واکسیناسیون انجام شود، شانسی به منظور انتقال هپاتیت B بین افراد خانواده باقی نمـی ماند .
32- آیـا یک فرد ناقل هپاتیتC مـی تواند ازدواج کند؟
با انجام واکسیناسیون به منظور همسر فرد ناقل هیچ خطری از نظر ازدواج وجود ندارد و باردار شدن ناقل هم به منظور جنین خطرناک نیست، چون با استفاده از روشـهای پیشگیری مـیتوان از آلودگی فرزند جلوگیری کرد. □
هپاتیت B
اطلاعات اولیـه
هپاتیت B بوسیله ویروس HBV آید بوجود مـی . مـیتوان افراد را علیـه این بیماری واک کرد. این ویروس درون خون ، منی و مایعات واژینال وجود دارد و از طریق تماس ، وسایل آلوده تزریق دارو منتقل مـیشود. زنان باردار آلوده مـیتوانند از طریق جفت یـا درون موقع زایمان ، ویروس را منتقل کنند. مـیزان HBV درون خون نسبت ویروس هپاتیت A بیشتر هست و همـین باعث انتقال راحتتر آن مـیشود. هپاتیت B منتقل شده از مادر بـه نوزاد درون موقع تولد مـیتواند بـه دو شکل مزمن و حاد دیده شود. مزمن یعنی دستگاه ایمنی بدن 6تا ماه نمـیتواند ویروس را شناسایی و نابود کند، درون حالی کـه ویروس به منظور ماهها و سالها درون کبد باقی مانده و به فعالیت و تکثیر ادامـه مـیدهد .
این باعث سرطان کبد و آسیب آن مـیشود. کمتر از 10 درصد بزرگسالان بیماری را بـه شکل مزمن نشان مـیدهند، درون حالی کـه این رقم درون کودکانی کـه در موقع تولد آلوده شدهاند بـه 90 درصد و در نوجوانان بـه 25 – 30 درصد مـیرسد. خطر ابتلا بـه ویروس درون بزرگسالان بستگی بـه سلامتی دستگاه ایمنی دارد. به منظور مثال افرادی کـه دستگاه ایمنی آنـها بـه دلایلی مانند پیوند
عضو ، دیـالیز و مشکلات کلیوی ، شیمـیوتراپی و ایدز تضعیف شده هست بیشتر از افراد سالم مبتلا مـیشوند. گزارشـها نشان داده هست که 90 درصد افراد مبتلا بـه ایدز بـه هپاتیت آلوده شدهاند و از این تعداد 15 درصد ، آن را بـه شکل مزمن نشان مـیدهند .
نشانـه های بیماری
تمام افراد آلوده شده با این ویروس علایم بیماری حاد را نشان نمـیدهند. 30 – 40 درصد افراد آلوده شده علامت خاصی را نشان نمـیدهند. معمولا علایم حدود 4 – 6 هفته بعد از ورود ویروس بروز مـیکند. مانند هپاتیت A افراد آلوده شده با ویروس هپاتت B حاد احساس بیماری مـیکنند و قادر بـه انجام کاری نیستند. کمتر از یک درصد افراد آلوده این بیماری را بـه شکل خیلی شدید و سریع نشان مـیدهند کـه منجر بـه از کار افتادن کبد و مرگ مـیشود .
اگر دستگاه ایمنی نتواند بیماری را که تا 6 ماه مراقبت کند، شخص علایم هپاتیت مزمن را نشان مـیدهد. نشانـههای هپاتیت مزمن مشابه هپاتیت حاد باشد. معمولا درون افرادی کـه چندین سال هست مبتلا بـه بیماری هستند گروهی از علایم اضافی را نشان مـیدهند. این علایم شامل کهیر، جوش های پوستی ، آرتریت ، سوزش یـا مورمور درون بازوها و پاها (Polyneuropathy) مـیباشد .
چگونگی تشخیص هپاتیت B
اولین راه تشخیص استفاده از آزمایش خون هست که آنتی ژن ها و آنتی بادیـها کـه بوسیله دستگاه ایمنی درون مقابل ویروس ساخته مـیشود را مشخص مـیکند. آزمایشـهای ضروری به منظور تشخیص آلودگی ، تشخیص آنتی ژن HBSAg ( آنتی ژن سطحی B) و دو آنتی بادی HBS ( آنتی بادی مربوط بـه آنتی ژن سطحی) و آنتی بادی HBC ( آنتی بادی مربوط بـه آنتی ژن مرکزیB)مـیباشد .
آزمایش با ویروس HBV
بوسیله آزمایش بار ویروسی مـیتوان تعداد ویروس را درون خون مشخص کرد. اگر بار ویروسی بیشتر از صد هزار نمونـه درون مـیلیلیتر باشد نشان دهنده فعالیت ویروس درون کبد مـیباشد. وقتی بار ویروس از این مقدار بالاتر رود و آنزیمـهای کبدی نیز افزایش یـابد درمان حتما شروع شود. اگر تعداد کمتر از این مقدار باشد و HBe Anti مثبت و HBeAg منفی باشد حتما دستگاه ایمنی را کنترل کرد. درون این حال نیز ویروس مـیتواند منتقل شود .
آزمایش آنزیمـی کبدی
آزمایش آنزیم کبدی مـیزان آنزیمـهای کبد مانند آلانین آمـینو ترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمـینو ترانسفراز (AST) را مشخص مـیکند. افزایش این آنزیمـها نشانـه آسیب کبد است. درون هپاتیت حاد این آنزیمـها افزایش پیدا مـیکند ولی موقتی هست و ندرتا مشکلات دراز مدت کبدی بوجود مـیآورد. درون هپاتیت مزمن مقدار ALT کبد بـه شکل دورهای یـا دائمـی افزایش مـییـابد و خطر آسیبهای کبدی دراز مدت را افزایش مـیدهد .
بیوپسی کبد
این روشـها مـیزان آسیب کبدی را مشخص نمـیکنند بـه همـین دلیل از بیوپسی کبد استفاده مـیشود. بیوپسی به منظور افرادی کـه بار ویروسی خیلی بالاتر از صد هزار دارند و آنزیمـهای کبد درون آنـها افزایش پیدا کرده هست استفاده مـیشود .
ارتباط هپاتیت B و ایدز
بزرگسالانی کـه به ویروس هپاتت B آلوده شدهاند کمتر از 10 درصد احتمال دارد آلودگی را بـه شکل مزمن نشان دهند ولی اگر شخص بـه ایدز مبتلا باشد این احتمال بـه 25 درصد مـیرسد. زیرا این افراد دستگاه ایمنی ضعیفی دارند. درون افراد مبتلا بـه ویروس ، پاسخ بـه هپاتیت ضعیف شده یـا از بین مـیرود. این موضوع باعث فعال شدن ویروس مـیشود و در نتیجه خطر آسیب کبد را افزایش مـیدهد. ارتباط بین ایدز شدت هپاتیت کاملا معلوم نیست ولی گزارشـها نشان داده هست که درون افراد آلوده با هر دو ویروس خطر ابتلا بـه سیروز کبدی بیشتر مـیشود و بار ویروسی بالاتر مـیرود. همچنین درون این افراد خطر از کار افتادگی کبد دو برابر مـیشود .
درمان هپاتیت B
فرد مبتلا بـه نوع حاد بیماری احتیـاج بـه درمان ندارد و مـیتواند با استراحت و قرصهای ایبوپروفن و نوشیدن مایعات بیماری را تحت نظر قرار دهد. درمان فقط به منظور افراد مبتلا بـه هپاتیت مزمن تجویز مـیشود. هدف از درمان ، کاهش بار ویروسی مـی باشد .

وضعیت انواع هپاتیت درون ایران :
علت عمده بروز بیماری هپاتیتA ( ای) درون ایران رعایت ن بهداشت غذایی است
دولت با کلرینـه آب آشامـیدنی وظیفه خود را درون راستای پیشگیری از بیماری هپاتیت انجام مـی دهد، و مردم حتما با ضدعفونی مـیوه، سبزیجات و رعایت بهداشت فردی از ابتلا بهاین بیماری جلوگیری کنند .
مقاومت ویروس هپاتیت E درون آبهای آلوده و فاضلابها بیشتر است، درون نتیجه درصورت رعایت ن بهداشت محیط زیست و بهداشت عمومـی جامعه، این بیماری مـیتواند بصورت اپیدمـی شدید شیوع پیداکند .
آمارهای دقیق درخصوص وضعیت و شاخصهای بیماریـهایی نظیر هپاتیت درون کشور ایران وجود ندارد و جالب هست که وزارت بهداشت و سازمان های وابسطه نـه تنـها فعالیتی درون رابطه با آمارگیری صحیح درون مورد موارد بیمار و آلوده انجام نمـی دهد بلکه جلوی انجام فعالیت تحقیقی سازمان ها و افراد را جهت انجام بصورت تحقیق را مـی گیرد .
در حال حاضر هپاتیت B یکی از مشکلات عمده سلامت کشور ایران هست و نزدیک بـه 2 الی 7 درصد افراد جامعه بـه نوعی با این
بیماری درگیر هستند.( درگیر بودن بـه معنی بیمار بودن همـه این افراد نیست ).
واکسنی کـه به منظور پیشگیری از این بیماری درون حال حاضر درون ایران وجود داردبا تزریق یک دوره کامل تقریبا مـی تواند افراد
را کاملاً درون برابر هپاتیت B مصون کند .
در ایران بدلیل آلودگی بالا لازم است،در بخش سلامت اقدامات کافی جهت افزایش آگاهی افراد، ارتقای سطح بهداشت فردی و
اجتماعی و آموزش بـه گروه های پرخطر انجام پذیرد .
گروه های پرخطر درون مورد هپاتیت” B “ و “C” را شامل کلیـه پرسنل پزشکی، بیماران دیـالیزی، بیمارانی کـه به هر دلیل خون
دریـافت مـی کنند، معتادان تزریقی و نوزادانی کـه از مادر مبتلا بـه هپاتیت بـه دنیـا مـی آیند،
مشکل 90 درصد بیماران هپاتیتی با اقدامات ساده نگهدارنده کنترل مـی شود اما 10 درصد باقی مانده ممکن هست دچار شکل
پیشرونده و مزمن بیماری شده و امکان بهبودی نداشته باشند .
ویروس هپاتیت بی درون مقابل حرارت و رطوبت مقاوم هست .
دانشمندان بـه منظور ایجاد روش موثر به منظور درمان هپاتیت B، یک فنآوری ژنتیکی را تحت کنترل درآوردهاند آنـها روشی را برای
تزریق ملکولهای کوچک بـه نام RNA های مدا خلهگر کوچک بـه جریـان خون یـافتهاند کـه ژنـهایی کـه در تکثیر ویروس نقش
مـهمـی دارند را خاموش مـیکنند. این ملکولها درون پوشش چربی قرار داده شده و سپس بـه خون تزریق مـیشوند. درون این بررسی
تزریقات انجام شده سطوح ویروسی را درون حیوانات آلوده که تا 90 اند درصد کاهش داده
هپاتیت B شدیدترین عفونت ویروس کبدی درون جهان هست و ظاهرا عامل اصلی سرطان کبد است. طبق تخمـین سازمان جهانی بهداشت هپاتیت B منجر بـه مرگ بیش از یک مـیلیون نفر درون سال مـیشود .
برای حفاظت درون برابر این بیماری واکسنـهایی وجود دارد اما درمان دارویی آن گران و تقریبا غیرموثر هست .دانشمندان درون نظر دارند سال آینده اولین آزمایشات را بر انسان آغاز کنند .کارشناسان وزارت بهداشت ایران مـی گویند یک مـیلیون و 200 هزار نفر درون کشور ایران بـه هپاتیت B و C آلوده اند.ولی آمار غیر رسمـی مـی گوید درون کشور ایران حدود 2 مـیلیون نفر آلوده بـه ویروس هپاتیت B و بین که تا 300 200 هزار نفر مبتلا بـه هپاتیت C داریم. بـه عبارتی، 7/1 درصد جمعیت کشور ناقلین مزمن هپاتیت B و 1/3 درصد جمعیت کشور نیز بـه ویروس هپاتیت Cآلوده هستند .البته خوشبختانـه اکثرانی کـه در ایران بـه هپاتیت B آلوده هستند، هپاتیت غیرفعال دارند (انی کـه فقط ویروس درون بدنشان وجود دارد) و فقط حتما هر 6 ماه یک بار آزمایش بدهند، ولی درون عوض، متاسفانـه هپاتیت C و B بیشتر درون سنین بین که تا 40 20 سالگی دیده مـیشود .
سالانـه نزدیک بـه 10 هزار نفر آلوده بـه هپاتیت B و C درون کشور گزارش مـی شود .
در ایران آمار مربوط بـه هپاتیت B و Cاز سال 1377تا کنون بین 7 هزار که تا 11 هزار مورد آلوده درون سال بـه صورت متغیر بوده است، بـه گونـه ای کـه در سال 77 حدود 7 هزار مورد آلوده بـه این نوع هپاتیت ها درون کشور وجود داشت اما درون سال های اخیر 10 هزار مورد بوده کـه شایع ترین آنـها هپاتیت B و بیش از 8 هزار مورد است.و از مـیان 8 هزار مورد آلوده بـه هپاتیت B نزدیک بـه دو هزار نفر فاز بیماری را طی مـی کنند .
مطالعات ایران بر روی جمعیت عمومـی کشورنشان مـی دهد ، کـه 7/1 درصد جمعیت کشور را آلوده شدگان بـه هپاتیت B و در سایر مطالعات این مـیزان 3تا 2 درصد را شامل مـی شود همچنین 1/0 درصد نیز آلوده بـه هپاتیت C درون کشور تخمـین زده مـی شود.البته کارشناسان غیر دولتی این آمار را واقعی نمـی دانند و درصد افراد آلوده را بیشتر تخمـین مـی زنند .از آنجا کـه تا 80 60 درصد افراد آلوده بـه هپایتت C بـه سمت مزمن شدن بیماری مـی روند ،بنابراین اگر چه شیوع آن نسبت بـه هپاتیت B کمتر هست اما مشکلات و معضلات مربوط بـه هپاتیت C بیشتراست چرا کـه درصد کمـی از افراد آلوده بـه هپاتیت B،
بیماری آنـها مزمن مـی شوند .
زمانی کـه هپاتیت اثر منفی خود را بر کبد بگذارد ، سبب از بین رفتن سلول های کبدی و از کارافتادن سیستم فعالیت کبدی
مـی شود کـه به دنبال آن آسیب شکمـی را بـه همراه دارد بنابراین نگرانی های مربوط بـه بیماری هپاتیت زمانی هست که این
بیماری بـه سمت مزمن شدن مـی رود .
هپاتیت A درون کشور ایران شیوع بالایی دارد اما خوشبختانـه از نوع هپاتیت هایی هست که سرانجام خوبی دارد چرا کـه درصد
بسیـارکمـی از افراد آلوده بـه این نوع هپاتیت بـه طرف مزمن شدن مـی روند، بـه گونـه ای کـه بسیـاری از افراد ممکن هست در
کودکی بـه این بیماری مبتلا و یـا نسبت بـه آن ایمن شده اند اما چون درون صورت ابتلا بـه آن نیز، سیر طولانی و مزمن شدن را طی
نمـی کند بنابراین نمـی تواند مشکل ساز باشد .
پس از ادغام برنامـه واکسیناسیون هپاتیت B درون نوزادان و برنامـه کشور ی درون خصوص کنترل هپاتیت B ایران بـه موفقیت هایی
رسیده هست به گونـه ای کـه مـیزان هپایتت B درون جمعیت کشور ایران که تا حدودی کاهش یـافته هست .
تعداد مبتلایـان بـه هپاتیت C درون کشور زیر یک درصد است. البته از کل انواع هپاتیت اطلاعات دقیقی درون دست نیست.با توجه بـه این کـه ایران درون مجاورت کشورهایی با آمار بالای هپاتیت C و B قرار دارد، همـیشـه درون معرض خطر هست . درون سال 1379 درون زندانـهای کشور ایران اپیدمـی هپاتیت C درون حدود 20 درصد بود کـه با توزیع سرنگ یک بار مصرف درون بین زندانیـان و تغیر اعتیـاد آنـها از تزریقی بـه خوراکی، این بیماری کاهش یـافت بـه گونـهای کـه در سال 84 حدود 5 درصد از معتادان تزریقی بـه هپاتیت C مبتلا بودهاند .
200 مـیلیون ناقل هپاتیت C درون جهان وجود دارد، و با توجه بـه این کـه رفتارهای خطرساز و اعتیـاد تزریقی درون دنیـا روند رو بـه رشدی دارد، تعداد مبتلایـان بـه هپاتیت C نیز درون حال افزایش هست . درون حال حاضر حدود 200 هزار بیمار هپاتیت C اند درون ایران شناسایی شده .
همچنین هپاتیت B درون مردان شایعتر از زنان است، و بیماری هپاتیت B درون افرادی مانند بیماران تالاسمـی و هموفیلیـها کـه به صورت مداوم خون و فراودههای خونی دریـافت مـیکنند، شایعتر هست که البته با کارهای صورت پذیرفته درون زمـینـه سالمسازی خون درون سازمان انتقال خون ایران تعداد این بیماران نیز کاهش یـافته است، بـه گونـهای کـه از سال 75 تاکنون تنـها 2 مورد بیماری هپاتیت درون هموفیلیـهای کل کشور ایران گزارش شده است.
واکسیناسیون هپاتیت نقش موثری درون کاهش تعداد مبتلایـان بـه هپاتیت B داشته هست و از سال 72 بـه بعد تمام نوزادان متولد شده درون ایران درون بدو تولد واکسن هپاتیت B را دریـافت مـیکنند و متولدان که تا 72 68 نیز از امثال این واکسن را دریـافت کرده اند .از 15 اسفند ماه سال 1385 متولدان سال 68 این واکسن را دریـافت کردهاند و متولدین سالهای که تا 72 69 نیز درون سالهای بعد درون برابر بیماری هپاتیت B واک خواهند شد .
لازم بـه ذکر هست به علت افزایش رفتارهای پرخطر درون بین معتادان تزریقی ، ویروس هپاتیت B درون کشور ایران رو بـه افزایش هست .
هم اکنون 3 درصد جمعیت جهان بـه ویروس B و C مبتلا هستند ،گرچه اطلاعات آماری دقیق درون ایران وجود ندارد ولی بـه نظر مـی رسد این رقم درون ایران حدود یک درصد باشد. البته این رقم درون برخی از استانـهای کشور نیز متغییر هست .با ساخت و تولید واکسن های هپاتیت درون کشور ایران ، هم اکنون شیوع این ویروس درون ایران بسیـار کاهش یـافته و در سطح کشورهای همسایـه نیز ، ایران درون وضعیت بهتری قرار دارد .
هم اکنون ویروس هپاتیت B و C بیشتر افراد درون گروههای سنی که تا 40 20 سال جامعه را مبتلا کرده هست .لازم بـه ذکر هست هپاتیت B شایع ترین نوع هپاتیت درون کشور ایران هست و این هپاتیت هم اکنون بـه عنوان یکی از اصلی ترین بیماریـهای کبدی درون ایران گزارش شده است
هم اکنون به منظور کاهش و مبارزه با ویروس هپاتیت B درون کشور ایران مطالعات این ویروس درون چند استان کشور آغاز شده هست .در حال حاضر ما درون کشورمان حدود 2 مـیلیون نفر آلوده بـه ویروس هپاتیت B و بین که تا 300 200 هزار نفر مبتلا بـه هپاتیت Cداریم. بـه عبارتی، 7/1 درصد جمعیت کشور ناقلین مزمن هپاتیت B و 1/3 درصد جمعیت کشور نیز بـه ویروس هپاتیت C آلوده هستند .
مناطق جغرافیـایی دنیـا از نظر درصد انسانـهای آلوده بـه هپاتیت بـه 3 دسته تقسیم مـیشود : شماره مفعول زرین شهری 1 – مناطقی با آلودگی کم، کـه مـیزان ناقلین هپاتیت آن کمتر از 2 درصد و شامل آمریکا و اروپاست. 2 – مناطق با آلودگی متوسط، بین 7تا 2 درصد است. 3 – مناطقی با آلودگی بالا کـه مـیزان ناقلین بیش از 7 درصد و شامل کشورهایی همچون چین و تایوان هست .ایران که تا 10 سال پیش درون منطقه با شیوع متوسط قرار داشت (حداقل 3درصد ابتلا بـه هپاتیت درون کشور) اما باز جای شکرش باقی هست که درون حال حاضر با پیشگیری و اجرای واکسیناسیون کشوری، درون برخی از نواحی، مـیزان ابتلا بـه زیر 2 درصد رسیده است؛ بـه عنوان مثال درون تهران مـیزان شیوع کمتر از 2 درصد است
[شماره مفعول زرین شهری]

نویسنده و منبع: آگهی شهری | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 04:51:00 +0000شماره مفعول زرین شهری

کاشی معرق و نحوه طراحی ساخت و اجرا - کاشی سنتی کاظم پور

وجه تسمـیه کاشی معرق

معرق اسم مفعول از کلمـه عرق بـه معنی رگه و ریشـه مـیباشد.کاشی معرق درون اصطلاح بـه نوعی از کاشی اطلاق مـیگردد کـه تکه های کاشی بعد از تراش خوردن طبق طرح درون کنار هم جفت مـیشوند و طرح اصلی را تشکیل مـیدهند.

کاشی معرق پر زحمتترین کار درون رشته کاشیکاری سنتی مـیباشد.بطور متوسط جهت ساخت هر متر مربع کاشی معرق درون یک طرح متوسط 80 نفر ساعت نیروی استاد کاری نیـاز است.

کاشی معرق درون طرح ونقش گوناگون درون محراب,سردرب, گنبد و گلدسته مساجد کاربرد دارد.

کاشی معرق

ابزار آلات بکار رفته درون این کار عبارتند از :

1-انواع تیشـه الماسه

2-سوهان

کاشیـهای معرق با سایر کاشی از نظر نوع جنس تفاوت دارد.این کاشیـها بایستی ترد و تراش پذیر بوده و لعاب آنـها نیز بایستی نرم باشد.لعاب بکار رفته درون این کاشیـها از نوع قلع و سرب بوده کـه درخشندگی خاصی بـه آنـها مـیدهد.

مراحل ساخت کاشی معرق

1-طراحی نقشـه : شماره مفعول زرین شهری اولین مرحله طراحی نقشـه مورد نظر بر روی کاغذ مـیباشد.طرح های مورد استفاده درون کاشی معرق همان طرح های متداول سنتی مـیباشد کـه توسط طراح ترسیم مـیشود

طرح کاشی معرق

2-شماره بندی نقشـه : بعد از طراحی ، شماره مفعول زرین شهری نقشـه بـه قسمت های مساوی تقسیم شده و هر قسمت با یک شماره علامت گذاری مـیشود.این کار بـه این علت صورت مـیگیرد کـه پس از تراش کاشیـها بتوانیم کاشیـها را درون جای خود قرار دهیم.

3 ـ برش نقشـه : بعد از شماره گذاری نقشـه شروع بـه برش نقشـه مـیکنیم.قبل از برش حتما رنگ آمـیزی کار مشخص شده باشد .به عنوان مثال زمـینـه کار ، گل ها ، اسلیمـی و … هر کدام رنگش مشخص مـیشود که تا بعد از برش درون پاکت مخصوص بـه رنگ خود قرار داده شود.

کاشی های الوان معرق

4 ـ چسباندن نقشـه های برش خورده بر روی کاشی :بسته های آماده شده درون مرحله قبل باز شده و هر کدام بر روی کاشی طبق رنگ مشخص شده چسبانده مـیشود.جهت چسباندن از سیریش استفاده مـیشود.

5 ـ تراش کاشی : درون این مرحله کاشیـها با استفاده از تیشـه های مخصوص تراش خورده و بعد از آن با استفاده از انواع سوهان زوائد اضافه کاشیـها هموار مـیشود

6 ـ چیدن کاشیـهای تراش خورده : درون اخرین مرحله کاشیـهای تراش خورده حتما کار هم چیده شود. شماره مفعول زرین شهری به منظور اینکار یک کپی معاز نقشـه اولیـه تهیـه شده و کاشیـهای تراش خورده بر روی آن چیده مـیشوند.سپس با استفاده از دوغاب گچ یـا سیمان پشت کار پر مـیشود.

یکی از مزیت های کاشی معرق مـیتوان بـه انعطاف پذیر بودن درون پوشش سطوح منحنی اشاره نمود.

کاشی معرق – دوغاب ریزی

کاشی معرق

کاشی برادران کاظم پور-تولید کننده انواع کاشیـهای معرق-تلفن کارگاه:76253853-021

. شماره مفعول زرین شهری
[شماره مفعول زرین شهری]

نویسنده و منبع: آگهی شهری | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 08:39:00 +0000شماره مفعول زرین شهری

ورامـین – باربری تهران - ferdosbar.com

این مقاله دربارهٔ شـهر ورامـین است، شماره مفعول زرین شهری به منظور نام شـهرستان، شـهرستان ورامـین ورامـین کشور  ایران استان تهران شـهرستان ورامـین بخش مرکزی نام(های) قدیمـی وارنا مردم جمعیت ۲۱۸،۹۹۱ نفر سال ۱۳۹۰[۱] جغرافیـای طبیعی ارتفاع از سطح دریـا ۹۱۸ متر اطلاعات شـهری شـهردار علی حیدریـان پیش‌شماره تلفنی ۰۲۱ قبلاً ۰۲۹۱ وبگاه http://www.varaminpress.ir/ سایت خبری ورامـین پرس ]

روی نقشـه ایران
۳۵°۱۹′۳۱″ شمالی ۵۱°۳۸′۴۴″ شرقی / ۳۵.۳۲۵۳° شمالی ۵۱.۶۴۵۶° شرقیمختصات:۳۵°۱۹′۳۱″ شمالی ۵۱°۳۸′۴۴″ شرقی / ۳۵.۳۲۵۳°شمالی ۵۱.۶۴۵۶° شرقی

ورامـین شـهری هست در بخش مرکزی شـهرستان ورامـین درون استان تهران ایران کـه جمعیت آن بر پایـه آمار نفوس ومسکن سال ۸۵ برابر با ۲۰۸٬۹۹۶ نفر بود.[۲] و در سال ۹۰ برابر با ۲۱۸،۹۹۱ نفر است.[۳]

محتویـات

 • ۱ وجه تسمـیه
 • ۲ مردم
  • ۲.۱ زبان
  • ۲.۲ دین
 • ۳ تاریخچه
  • ۳.۱ پیش از اسلام
  • ۳.۲ پس از اسلام
  • ۳.۳ حملهٔ مغول و پس از آن
  • ۳.۴ قیـام پانزده خرداد
 • ۴ آثار تاریخی مـهم
  • ۴.۱ مسجد جامع ورامـین
  • ۴.۲ برج علاءالدوله
  • ۴.۳ امامزاده بی بی سکینـه
  • ۴.۴ امامزاده یحیی
  • ۴.۵ بقعه کوکب الدین
 • ۵ صنعت
  • ۵.۱ کارخانـهٔ پالایش (تصفیـه) قند
  • ۵.۲ روغنکشی
 • ۶ آموزش
  • ۶.۱ دانشگاه آزاد اسلامـی
 • ۷ فرهنگ و هنر
  • ۷.۱ قالی بافی
 • ۸ در ادبیـات
 • ۹ ورزش درون ورامـین
  • ۹.۱ تیم والیبال متین ورامـین
 • ۱۰ پانویس
 • ۱۱ منابع
 • ۱۲ پیوند بـه بیرون

وجه تسمـیه[ویرایش]

درباره واژهٔ ورامـین نظرهای چندی مطرح هست از جمله این که:

 • در کتاب وندیداد کتاب مذهبی زردشت وارنای چهارگوش ذکر شده هست (اشاره بـه قلعه ایرج، گبری) درون مجاورت روستای عسگرآباد ورامـین کـه در آن فریدون قاتل ضحاک متولد شده هست مشابهت زیـادی بـه عنوان «ورامـین» دارد. شماره مفعول زرین شهری یعنی همان شـهری کـه به عنوان چهاردهمـین کشور از ۱۶ کشور اهورا مزدا بوده است. شماره مفعول زرین شهری اگر چه برخی این قلعه را متعلق بـه دوران ساسانی و اشکانی مـی‌دانند.
 • برخی آن را تغییر یـافته واژه «بهرام» مـی‌دانند، بـه این اعتبار از نام بهرام گور کـه او درون باتلاق کویر ورامـین فرو رفته هست اخذ شده هست و بهرام درون پهلوی (ورهران) مـی‌باشد. و قبل از قرچک نیز منطقه‌ای هست به نام (بهرام) کـه دارای نیزار پهناوری هست و گفته‌اند کـه بهرام گور درون این نیزار گم شده هست و امروزه نیز ایستگاه راه آهن بـه نام بهرام درون آنجا احداث گردیده، همچنین قصر بهرام (رباط شاه عباسی) کـه در کویر واقع است، مشابهت زیـادی بـه این اقوال وجود دارد.
 • در برهان قاطع درون این باره آمده: شماره مفعول زرین شهری ورام بر وزن سلام، چیزهایی کـه وزن و سهل را گویند ورامـین شـهری هست مشـهور از ملک ری.
 • این واژه مـی‌تواند با واژه‌های «وین» و «رین» هم مرتبط باشد. کـه اولی، نام روستایی درون شرق ورامـین «ده‌وین» درون مسیرپیشوا «وین» بـه معنی انگور سیـاه هست و دومـی «رین» نیز، محوطه‌ای وسیع درون شمال غرب عمروآباد ورامـین بوه و تپه تاریخی و باستانی درون آن که تا بیست سال قبل (۶۹ شمسی) هم باقی بود و در جریـان ساخت وسازها و توسعه شـهر ورامـین بـه کلی از بین رفته هست و اثری از آن بـه چشم نمـی‌خورد ولی حتیـانی کـه در حال حاضر بیست و پنج ساله هستند آن تپه را بـه یـاد دارند و به همـین جهت اصحاب تاریخ و لغت بین واژگان مذکور و نام «ورامـین» ارتباطی قائل هستند.
 • چهاردهمـین منطقه‌ای کـه به دست آریـایی‌ها ساخته شد «وَرنَ» مـی‌باشد.
 • واژة Varamin درون فرهنگ اوستایی بـه معنای پناهگاه، نگهدار و یـاری هست و این ادعا نیز مـی‌تواند با واژه ورامـین منطبق باشد.
 • یـاقوت حموی و همتایـان او نیز درون آثار جغرافیـای تاریخی خود از قریـه‌ای بـه نام زامـین کـه در جوار ورامـین بوده ذکر نموده‌اند.
 • چون «ور» بـه معنی گرما و همچنین تعلیم آمده است. دور نیست کـه نام «ورامـین» نیز مأخوذ از همـین واژة قدیمـی باشد. شاید هم ورامـین، تغییر یـافته «وروین» باشد. زیرا «ور» بـه معنی قلعه، حرارت و گرمـی آمده هست و «وین» بـه معنی جنگل و تاکستان آمده است. وجود روستای «ده وین» مـی‌تواند دلیل خوبی بر این ادعا باشد بـه خصوص کـه این روستا درزمانی دارای تاکستا ن‌های فراوان بوده است. و در زمانی انگور ورامـین بسیـار شـهرت داشته است. بنابراین ورامـین مـی‌تواند همان «قلعه انگور»باشد.[۴]
 • مردم[ویرایش]

  زبان[ویرایش]

  برای اطلاعات بیشترمقالهٔ شـهرستان ورامـین را ببینید.

  مردم بومـی شـهر ورامـین بـه زبان پارسی سخن مـی‌گویند و بارز ترین نکته درون لهجهٔ آن‌ها بـه کار گیری پسوند -ک به منظور فعل سوم شخص مفرد و گاهی به منظور اسم‌ها (فاعل و مفعول) بـه کار مـی‌رود کـه نمایـان گر کوچک نیست. درون طول تاریخ گروه‌های قومـیتی مختلفی از جمله لر، ترک زبان، کرد و عرب نیز بـه این منطقه کوچیده‌اند.[۴]

  دین[ویرایش]

  در منطقهٔ ورامـین تعداد زیـادی قلعه کـه به آن‌ها گبری گفته مـی‌شود کـه نشان گر زرتشتی بودن مردم این منطقه درون پیش از اسلام است. حمدالله مستوفی درون سدهٔ هشتم یعنی پیش از صفویـه درون گذارش از ورامـین گفته مردم منطقه شیعه دوازده امامـی هستند.[۵] گروهی از مردم کـه بیشتر ساکن روستای خورین هستندعلی اللهی هستند.[۶]

  تاریخچه[ویرایش]

  پیش از اسلام[ویرایش]

  قلعهٔ چهارگوش ایرج، نقاشی توسط ژان دیولافوا

  در بارهٔ ورامـین درون پیش ازاسلام اطلاعات چندی درون دست نیست اما بـه علت تعداد زیـادی قلعه و کاخ درون اطراف شـهر احتمالاً آباد بوده است. اعتمادالسلطنـه درون کتاب مرآت البلدان و جرج کرزن درون سفرنامـه اش[۵] ورامـین و قلعهٔ چهارگوش ایرج درون نزدیکی آن را باوارنا کـه در اوستا آمده هست برابر دانسته‌اند.

  چهاردهمـین کشور با نزهت کـه من اهورا مزدا آف وارنای چهارگوش است، زادگاه فریدون، قاتل اژدی هاک.

  — وندیداد، اوستا

  همچنین چون ایرج نام فرزند فریدون بوده هست احتمال این کـه قلعه ایرج همان وارنا باشد زیـاداست.[۷][۸]

  پس از اسلام[ویرایش]

  در سال ۲۲ هجری، عمر، یکی از مأموران خود بـه نام نعیم بن مقرن را بـه ری مـی‌فرستد; درون حالیکه درون آن زمان درون ری سیـاوخش خود را به منظور مبارزه با سپاه عرب آماده مـی‌کرد. درون بین سپاهیـان سیـاوخش شخصی بنام رامـی کـه با وی دشمنی داشته با مأمور عمر درون روستای کوچک قوهه کـه در شمال غربی شـهر ورامـین وافع هست ملاقات مـی‌کند و مأمور عمر هم سپاهی را درون اختیـار وی مـی‌گذارد و ورامـین توسط مسلمانان فتح شد.[۸]

  حملهٔ مغول و پس از آن[ویرایش]

  تا پیش از یورش مغولان بـه ایران، ورامـین اهمـیت چندانی نداشته وطبق نوشته‌های تاریخ نویسان بیش بـه عنوان کانون کشاورزی مطرح بوده و پس از نابودی ری و پس از مـهاجرت مردم ری بـه این ورامـین باعث رشد شـهر شده است. لسترنج انگلیسی درون این باره مـی‌نویسد:

  برای اینکه ری بیش از آن ویران مرکز تومان یعنی مقر تشکیلات اداری و مالی ایـالت گردید نشود غازان‌خان دستور داد عماراتی چند درون آن ایجاد شود ولی باز هم ری آباد نشد زیرا اهالی آن بـه دو شـهر ورامـین و تهران کـه نزدیک ری بودند و مخصوصاً بـه ورامـین کـه هوایش از ری بهتر بود نقل مکان کرده بودند.

  در سدهٔ هشتم ورامـین اهمـیت زیـادی پیدا کرده وآثار تاریخی مـهم این شـهر نیز مربوط بـه همان دوره‌اند. حمدالله مستوفی قزوینی درون کتاب نزهة القلوب درباره ورامـین و پیشرفت‌های آن مـی‌نویسد:

  ورامـین درون ماقبل دیـهی بوده‌است و اکنون قصبه شده و دارالملک آن تومان گشته طولش از جزایر خالدات عزکه و عرض از خط استوا لهکط، درون آب و هوا خوشتر از ری هست و درون محصول پنبه و غله و مـیوه‌ها و مانند آن، اهل آنجا شیعه اثنی عشریند و تکبّر بر طبعشان غالب بود.

  و همچنین درون کتاب هفت اقلیم آمده است:

  ورامـین زمان پیشین حاکم‌نشین بوده و قلعه درون غایت حصانت داشته الحال بعد از تهران محلی درون ری از آن شگرف‌تر نیست، و از مـیوه‌جات انگورش بر تمام ری رجحان دارد و مضافات نیک چنانچه یکی از آن مواضع خاوه هست که حاصلش قریب سه‌هزار تومان هست و بیشتر ارتفاعات یک من صد من مـی‌شود.

  [۵]

  دراواخر سدهٔ هشتم طبق نوشته‌های تاریخ نویسان و جهانگردان ورامـین اهمـیت خودرا از دست داده بود. کلاویخو مـی‌نویسد:

  ورامـین شـهر بزرگی هست که قسمت اعظمش خالی از سکنـه شده، این شـهر بسیـار پهناور است، برگرداگرد آن هیچ دیواری نیست. این شـهر درون محوطه‌ای واقع است، اینجا مقر آن بزرگ تاتار یعنی داماد تیمور بود. درون قرن‌های پنجم و ششم هجری، ورامـین آبادترین دوران حیـات خود را مـی‌گذراند

  [۹]

  مورخین مـی‌نویسند زمانی کـه کریم خان‌زند درون حال احتضار بود آغامحمدخان قاجار کـه در خدمت وی به‌سر مـی‌برده بـه بهانـه شکار از شیراز بـه سرعت خارج شد و پس از گذشتن از اصفهان و قم بـه ورامـین رسید و در اینجا ایلات پراکنده قاجار را جمع‌آوری کرده و تحت فرماندهی خود بـه استراباد برد.[۵]

  در دوران سلطنت ناصرالدین شاه ژان دیولافوا از ورامـین دیدن کرده و شرحی راجع بـه آن نوشته است. درون بخشی از آن مـی‌گوید.

  پس از چهار ساعت راه‌پیمایی و پایمال محصول مزارع و شنیدن ناملایمات از زارعین، بام مخروطیشکل و گنبد مـینائی مسجدی کـه در مـیان مزارع سر بر آورده بود از دور پدیدار گردید، اینجا دهکده ورامـین هست کمـی بعد بـه آنجا رسیده و در مـیان باغها کـه دیوارهای گلی داشتند داخل شده درون این باغها درختان مـیوه از قبیل گیلاس و زردآلو و گوجه و هلو، جنگل انبوهی تشکیل مـی‌دادند، پسران کوچکی بر بالای درختان توت کهنسال رفته و توت‌های سفید و سیـاه را کـه به درشتی تخم کبوتر بود با دست چیده و مـی‌خوردند دهکده ورامـین درون دشت پر حاصلی واقع شده اما کاروانسرایی ندارد کـه بتوان درون آن منزل کرد. خوشبختانـه نظر بـه توصیـه دکتر تولوزان توانستیم درون خانـه کدخدا فرود آییم…

  هانری رنـه دالمانی جهانگرد فرانسوی کـه در زمان محمدعلی شاه بـه ایران آمده بود درون کتاب خود درون خصوص ورامـین مـی‌نویسد:

  کمـی بعد وارد دشت ورامـین شدیم درون هر قدم نـهر آبی بود کـه از کوهستان سرازیر مـی‌شد بـه مزارع سبز و خرمـی برخوردیم. زارعین درون مزارع مشغول کار بودند ما بـه تماشای یک قرقی مشغول شدیم کـه در هوا پرواز مـی‌کرد و ناگهان بـه زمـین فرود آمد و مرغی را شکار کرد. دشت مانند تابلوی دورنمایی هست که گویی بـه دست نقاشان ژاپنی با نقش‌های ته طلائیمطلوبی درون زمـینـه سیـاه ساخته شده‌است، از دور دهکده‌ای دیده مـی‌شود کـه در دامنـه کوه واقع هست و از تابش اشعه خورشید منظره خاصی دارد…

  در زمان سلطنت رضاشاه ورامـین مجدداً یکی از مراکز مـهم کشاورزی ایران گردید، تأسیس کارخانـه‌ها بر اهمـیت آن افزود.[۵]

  قیـام پانزده خرداد[ویرایش]

  در قیـام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ عده‌ای از مردم ورامـین و پیشوا و عده‌ای کارگر و دروگر فصلی، کـه به ترکی و لری سخن مـی‌گفتند، بـه سمت تهران حرکت د بر پایـه گفته‌های شـهدان عینی این حرکت ز روستای محمدآباد عرب ها آغاز شد و در ساعت پنج بعد از ظهر بر روی یک پل که، هنوز هم باقی است، درون نزدیکی روستای باقرآباد با تیر اندازی نیروهای دولتی بـه دستور شخصی بـه نام سرهنگ بهزادی خاتمـه یـافت. نام هفت نفر بـه عنوان کشته ثبت شده کـه دو تن از آن‌ها بـه نام هوشنگ (امـیر) معصومشاهی و حسن خانی از اهلی شـهر ورامـین بودند و دو تن بـه نام‌های جعفر عرب مقصودی و سید مرتضی طباطبایی اهل همان روستای محمدآباد عرب ها بودند. سه تندیگر از اهلی پیشوا بودند. این کشته‌ها درون گورستان مسگرآباد درون شرق تهران دفن شده‌اند. پانزده تن هم دستگیر شده‌اند کـه شش تن از آنـها ساکن ورامـین و بقیـه از اهالی پیشوا بوده‌اند. تعداد مجروح شدگان نا معلوم است.

  آثار تاریخی مـهم[ویرایش]

  مسجد جامع ورامـین[ویرایش]

  برای اطلاعات بیشترمقالهٔ مسجد جامع ورامـین را ببینید.

  مسجد جامع ورامـین

  این مسجد مربوط بـه دوره ایلخانی هست و یکی از قدیمـی ترین ساختمان‌های شـهر ورامـین است. ساختن مسجد درون دوره سلطان محمد خدابنده آغاز و در دوره پسرش بـه پایـان رسیده است. گچبری‌های این بنا از زیباترین نمونـه‌های گچ بری ایرانی هستند.[۱۰]

  برج علاءالدوله[ویرایش]

  برج علاءالدوله

  برای اطلاعات بیشترمقالهٔ برج آرامگاه علاءالدین را ببینید.

  این برج متعلق بـه ‘فخرالدین حسن علاءالدوله ودین بوده کـه در سدهٔ ۶۰۸ ه. ق ساخته شده‌است و در سال ۱۳۱۰ ه. ش بـه عنوان یک اثز تاریخی ثبت رسیده‌است. این برج از یک قسمت استوانـه‌ای شکل ساخته شده و قسمت مخروط شکلی کـه بر روی قسمت استوانـه‌ای است. ارتفاع قسمت استوانـه‌ای ۲ متر و ارتفاع قسمت مخروطی ۵ متر مـی‌باشد کـه روی هم رفته ۱۷ متر مـی‌شود. حسن علاءالدوله و دین هم معلم بوده و هم یکی از حکام محلی.

  امامزاده بی بی سکینـه[ویرایش]

  برای اطلاعات بیشترمقالهٔ امامزاده بی بی سکینـه را ببینید.

  این بنا یک آرامگاه کوچک متعلق بـه قرن ۷و ۸ ه. ق هست که درون جنوب خیـابان سکینـه بانو قرار دارد. ساختار همـهٔ بنا از خشت و گل هست و ورودی آن تاق هلالی با گچبری است. درون کنار بنا اتاقکی وجود دارد کـه قبر درون آن قرار دارد.

  امامزاده یحیی[ویرایش]

  برای اطلاعات بستر مقالهٔ امامزاده یحیی را ببینید.

  نمونـه‌ای از کاشی کارهای امامزاده یحیی درون موزه ویکتوریـا اند آلبرت ساخت کاشان

  بقعهٔ امام‌زاده یحیی درون جنوب شرقی ورامـین درون محلهٔ کهنـه گل قرار گرفته است. تاریخ بنای بقعه، سال ۷۰۷ هجری قمری است. مقبره دارای گنبد بزرگ آجری هست و درون بدنـه‌اش هشت دریچهٔ مشبک ساخته شده است. صحن بنا بـه شکل برج، دارای چهار کنج تاق‌نماست. درون قسمت پایین دیوارهٔ صحن، گچ‌بریـهایی وجود دارد و در پایین آن‌ها نیز کاشیـهای بزرگ و زیبایی با جلای فلزی بـه کار رفته است.

  بقعه کوکب الدین[ویرایش]

  در غرب شـهر ورامـین و در خیـابان شـهدا، بقعه کوکبالدین قرار دارد کـه ساختمان قدیمـی این بقعه دارای کتیبه گچبری نفیسی بوده کـه کلمات «الدنیـا والدین» و غیره بر روی آن حک شده بود و در سالهای گذشته تخریب و ساختمان جدیدی بـه روی این بقعه ساخته شده‌است. از نسبب و شجرهنامـه صاحب بقعه اطلاع دقیقی درون دست نیست ولی با توجه بـه سه سنگ قبری کـه در گذشته درون داخل ساختمان بقعه موجود بوده و متعلق بـه دوره تسلط افغان‌ها بر ایران، زندیـه و قاجاریـه‌است.

  صنعت[ویرایش]

  کارخانـهٔ پالایش (تصفیـه) قند[ویرایش]

  کار خانـه قند ورامـین

  این کار خانـه نخستین کار خانـه قند درون ایران و خاورمـیانـه است. ساختمان آن توسط نیکلای مارکف درسال ۱۳۱۳ ساخته شده است. درون سال‌های اخیر تولید آن بسیـار پایین آمده و حتی بـه تعطیلی نزدیک شده است. ,[۱۱][۱۲] این بنا درون مـیان آثار ملی بـه شماره ۶۱۴۶ بـه ثبت رسیده است.[۱۳]

  روغنکشی[ویرایش]

  این کار خانـه درون سال ۱۳۱۷ احداث شد و نخستین تولید کننده روغن نباتی جامد درون کشور است.[۱۴]

  آموزش[ویرایش]

  دانشگاه آزاد اسلامـی[ویرایش]

  دانشگاه آزاد اسلامـی واحد ورامـین – پیشوا درون هفتم مرداد سال ۱۳۶۴ افتتاح شد. درون حال حاضر این واحد دارای ۵ دانشکده کشاورزی، مامایی و پرستاری، ادبیـات و علوم انسانی، علوم پایـه وعلوم زیستی هست که درون این ۵دانشکده بیش از ۸۶ رشته درسی درون مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد تدرسی مـی‌شود. این دانشگاه ظرفیت نزدیک بـه ۱۵۰۰۰ دانشجو را دارد.[۱۵]

  فرهنگ و هنر[ویرایش]

  ورامـین درون درازنای تاریخ درون زمـینـه هنرهای تزئینی، کاشی کاری، گچ بری، آجرکاری، خوشنویسی، معماری، شعر و شاعری، عرفان و فلسفه، فقه و کلام و سیـاست بزرگان ارجمندی را درون خود پرورش داده است.[۱۶]

  قالی بافی[ویرایش]

  قالی ورامـین

  برای اطلاعات بیشترمقالهٔ قالی ورامـین را ببینید.

  قالی ورامـین گونـه‌ای قالی ایرانی و از صنایع دستی همـین خطه هست که امروز و در گذشته تولید مـی شده است.

  در ادبیـات[ویرایش]

  دو داستان سگ ولگرد و شب‌های ورامـین (از مجموعه داستان سایـه روشن) از صادق هدایت درون ورامـین رخ مـی‌دهند. درون هر دو ورامـین نمادی از جامعهٔ ایران است.

  ورزش درون ورامـین[ویرایش]

  هواداران ورامـین درون بازی با پیکان درون لیگ ۹۲

  ورزش درون هر شـهری جزءارکان اصلی آن شـهر بـه شمار مـی‌رود، ورامـین نیز دارای سابقه غنی ورزشی درون سال‌های اخیر بوده است. بر خلاف اکثر ورزش دوستان این شـهر کـه فکر مـی‌کنند فوتبال ورزش اول ورامـین است، حتما والیبال را ورزش اول این شـهر نامـید کـه شـهرستان ورامـین درون رشته والیبال بزرگترین نام‌ها را درون تیم ملی والیبال ایران داشته است. کشتی نیز درون گذشته نچندان دور دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی درون ورامـین استعدادهای خوبی را پرورش داد و نفرات زیـادی درون رده‌های سنی نونـهالان، نوجوانان، جوانان و بعضاً بزرگسالان بـه تیم ملی کشتی معرفی کرد. قهرمانان کشور و مسابقات جهانی، آسیـایی و بین‌المللی با نام‌های جمشید احمدی، جمشید آبلو، محمد رضا عاشوری، حسن بختیـاری، حسن مـهاجر، حسین عبدلی، عباس علیدایی، محسن احمدی، حمـید رضا رازانی، جلال امـینی، ابراهیم فرجی، جواد ایلانی، رحیم عبداله زاده، مـهدی درویشی، امـین سلطانیـان، بهنام پاک نژاد، اشاره نمود. تیم کشتی ورامـین نیز درون سال ۱۳۸۲ درون لیگ دسته اول با نام انتشارات تیمورزاده شرکت نمود و به مقام چهارم کشور دست یـافت کـه ثمره آنب عنوان ستاره مسابقات و فنی ترین کشتی‌گیر مسابقات توسط آقایـان جمشید آبلو درون ۵۰ کیلوگرم و حسین عبدلی وزن ۵۵ کیلو گرم بود. کـه در رده بندی انفرادی نیز جمشید آبلو و حسین عبدلی مقام اول و حسن مـهاجر مقام دوم انفرادی راب نمودند. از نام آوران والیبالی این شـهر مـی‌توان بـه احسن الله شیرکوند لیبروی پر اسبق تیم ملی، از پرافتخارترین لیبروهای ایران درون آسیـا نام برد. همچنین پر افتخارترین مربی والیبال ایران یعنی مصطفی کارخانـه نیز متولد ورامـین مـی‌باشد.

  حضور هزاران نفر از هواداران ورامـین درون فینال لیگ برتر ۹۲ مقابل کاله درون سالن آزادی تهران

  ورامـین درون حال حاضر درون ایران دارای سه تیم مطرح ورزشی درون سه رشته مختلف والیبال، تکواندو و فوتسال بـه نام‌های متین ورامـین، شـهرداری ورامـین (تکواندو) و شـهید منصوری قرچک (فوتسال) مـی‌باشد.

  تیم والیبال متین ورامـین[ویرایش]

  حمایت همـه‌جانبه هواداران ورامـینی از تیم خود درون سالن آزادی

  در سال ۹۱ بـه واسطه حضور تیم والیبال متین ورامـین درون این شـهر شور اشتیـاق فراوانی بین جوانان این شـهر بـه وجود آمد، این تیم درون سال اول حضور خود درون لیگ برتر والیبال بـه مقام نایب قهرمانی رسید و سال بعد هم بعد از لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۳، بازیکنان مطرحی مانند سعید معروف، محمد عراقی و شـهرام محمودی را بـه عضویت باشگاه درآورد و دانیله بانیولی ایتالیـایی را بـه سرمربیگری باشگاه بـه خدمت گرفت و قهرمان لیگ برتر والیبال شد کـه پس از این اتفاق هزاران ورامـینی بـه جشن و پایکوبی درون این شـهر پرداختند. این تیم را مـی‌توان بـه نعمتی به منظور معرفی فرهنگ غنی شـهر ورامـین و هواداران ورامـینی درون سراسر ایران معرفی کرد چرا کـه فدارسیون والیبال بارها از این تیم و هوادارانش بـه واسطه مـیزبانی بسیـار عالی تشکر کرد. از حامـیان اصلی تیم متین ورامـین نیز مـی‌توان بـه احسن الله شیرکوند اشاره کرد کـه پایـه‌گذار اصلی تیم والیبال به منظور شـهر ورامـین بوده است.

  تیم والیبال متین ورامـین بعد از قهرمانی درون لیگ برتر ۹۲ درون سال ماه آوریل ۲۰۱۴(فروردین ماه ۹۳) نماینده جمـهوری اسلامـی ایران درون مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیـا درون کشور فیلیپین خواهد بود.

  پانویس[ویرایش]

 • «نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰». معاونت برنامـه ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲. بازبینی‌شده درون ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲.
 • نتایج سرشماری عمومـی نفوس و مسکن ۱۳۸۵, پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران
 • «نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰». معاونت برنامـه ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲. بازبینی‌شده درون ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲.
 • ↑ ۴٫۰۴٫۱ شیرکوند، ورامـین بهشت گردشگران، ۲۱–۲۳. [=صفحات کتاب]
 • ↑ ۵٫۰۵٫۱۵٫۲۵٫۳۵٫۴ جغرافیـای تاریخی ورامـین
 • ورامـین درون گذر تاریخ | ورامـین
 • وب سایت رسمـی شـهرداری ورامـین
 • ↑ ۸٫۰۸٫۱ IRANSEDA Network- شکوه ایران -شبکه ایران صدا
 • ورامـین؛ شـهر دین و تاریخ
 • * جزوه تزئینات وابسته بـه معماری – مـهندس بزرگمـهری
 • خطای اسکریپتی
 • “یـادگارهای جناب نیکلای”. Unknown parameter |site= ignored (help)
 • “کارخانـه قند ورامـین”. www.eiah.org.
 • “روغنکشی شمارهٔ یک ورامـین”. Unknown parameter |site= ignored (help)
 • دانشگاه آزاد اسلامـی واحد ورامـین – پیشوا: تاریخچه دانشگاه
 • ورامـین درون قلمرو هنر و اندیشـه تالیف سعید وزیری، چاپ اوّل، خاشع، ۱۳۷۲، صفحهٔ ۵
 • منابع[ویرایش]

  • اطلس گیتاشناسی ایران، تهران: ۱۳۸۳ خ.
  • مختصات و ارتفاع
  • نام شـهردار
  • شیرکوند، نادر. ورامـین بهشت گردشگران. تهران: نشر، ۱۳۸۹.
  • صادق هدایت، سایـه روشن، انتشارات روزگار، چاپ اول، بهار ۱۳۷۷
  • زنی کـه مردش را گم کرد – صادق هدایت – انتشارات روزگار – تهران – چاپ اول – بهار ۱۳۷۷
  • نوید روهنده، گواهی آزادی (مجموعه وقایع قیـام ۱۵ خرداد ورامـین)، انتشارات نظری، تهران، چاپ اول ۱۳۹۱
  • رضا دهقان سایت خبری ورامـین پرس

  پیوند بـه بیرون[ویرایش]

  در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ ورامـین موجود است.
  • شاگردان خانـه ایرانی پیشوا ورامـین
  • ن
  • ب
  • و

  استان تهران

  مرکز
  • تهران
  شـهرستان‌ها
  • اسلامشـهر
  • بهارستان
  • پاکدشت
  • پردیس
  • پیشوا
  • تهران
  • دماوند
  • رباطکریم
  • ری
  • شمـیرانات
  • شـهریـار
  • فیروزکوه
  • قدس
  • قرچک
  • ملارد
  • ورامـین
  شـهرها
  • آبسرد
  • آبعلی
  • ارجمند
  • اسلام‌شـهر
  • اندیشـه
  • باغستان
  • باقرشـهر
  • بومـهن
  • پاکدشت
  • پردیس
  • پرند
  • پیشوا
  • تجریش
  • تهران
  • جوادآباد
  • چهاردانگه
  • حسن‌آباد
  • دماوند
  • رباطکریم
  • رودهن
  • شاهدشـهر
  • شریف‌آباد
  • شمشک
  • شـهرری
  • شـهریـار
  • صالحیـه
  • صباشـهر
  • صفادشت
  • فردوسیـه
  • فشم
  • فیروزکوه
  • قدس
  • قرچک
  • کهریزک
  • کیلان
  • گلستان
  • لواسان
  • ملارد
  • نسیم‌شـهر
  • نصیرشـهر
  • وحیدیـه
  • ورامـین
  جای‌های دیدنی
  • آرامگاه بی‌بی‌شـهربانو
  • بازار تهران
  • برج شیخ شبلی
  • برج طغرل
  • پیست اسکی شمشک
  • تپه تاریخی مـیل
  • تله‌کابین توچال
  • تنگه واشی
  • دربند
  • درکه
  • سردر باغ ملی
  • شاه عبدالعظیم
  • شمس‌العماره
  • غار یخ‌مراد
  • فرحزاد
  • قلعه گبری
  • کاخ شـهرستانک
  • کاخ گلستان
  • کاخ مرمر
  • کاخ نیـاوران
  • کاخ‌های سعدآباد
  • مسجد سپهسالار
  • موزه آبگینـه
  • موزه ایران باستان
  • برج آزادی
  • برج مـیلاد
  • گورستان ظهیرالدوله
  • قلعه ایرج
  • مسجد جامع ورامـین

  فهرست روستاهای استان تهران • جمعیت شـهرهای استان تهران

  • ن
  • ب
  • و

  مراکز شـهرستان‌های استان تهران

  • اسلام‌شـهر
  • پاکدشت
  • تجریش
  • تهران
  • دماوند
  • رباطکریم
  • شـهریـار
  • شـهرری
  • فیروزکوه
  • قدس
  • ملارد
  • ورامـین
  • ن
  • ب
  • و

  ۵۰ شـهر پرجمعیت ایران

  تهران

  • مشـهد
  • اصفهان
  • کرج
  • تبریز
  • شیراز
  • اهواز
  • قم
  • کرمانشاه
  • ارومـیه
  • رشت
  • زاهدان
  • کرمان
  • اراک
  • همدان
  • یزد
  • اردبیل
  • بندر عباس
  • اسلام‌شـهر
  • زنجان
  • قزوین
  • سنندج
  • خرم‌آباد
  • گرگان
  • ساری
  • ملارد
  • قدس
  • کاشان
  • گلستان
  • شـهریـار
  • دزفول
  • خمـینی‌شـهر
  • بروجرد
  • نیشابور
  • سبزوار
  • نجف‌آباد
  • آمل
  • بابل
  • ورامـین
  • آبادان
  • پاکدشت
  • خوی
  • ساوه
  • بجنورد
  • قائم‌شـهر
  • بوشـهر
  • قرچک
  • سیرجان
  • بیرجند
  • ایلام
  • ن
  • ب
  • و

  شـهرهای دارای فرمانداری ویژه

  • آبادان
  • آمل
  • ایرانشـهر
  • بابل
  • بوکان
  • بروجرد
  • تربت حیدریـه
  • تنکابن
  • چابهار
  • جهرم
  • خوی
  • دزفول
  • رفسنجان
  • ری
  • زابل
  • ساوه
  • سبزوار
  • سقز
  • سیرجان
  • شاهرود
  • طبس
  • فسا
  • کاشان
  • گنبد کاووس
  • لار
  • مراغه
  • ملایر
  • مـهاباد
  • مـیاندوآب
  • مـیانـه
  • مرند
  • مـیناب
  • نجف آباد
  • نیشابور
  • ورامـین

  برگرفته از «http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ورامـین&oldid=13307470»
  [شماره مفعول زرین شهری]

  نویسنده و منبع: آگهی شهری | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 12:48:00 +0000  تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
  هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
  در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
  i.video.ir@gmail.com