هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95

هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 راه اندازی تست cffDNA و یـا NIPT درون ایران تحت لیسانس کمپانی ... | آمنیوسنتز و نمونـه‌برداری از پرزهای جفتی (CVS) | غربالگری توأمان سه ماهه اول | سوالات متداول سی تی اسکن|سی تی اسکن شکم|هزینـه سی تی اسکن | آزمایش،تفسیر و هزینـه غربالگری سه ماهه اول بارداری - کندوطب |

هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95

راه اندازی تست cffDNA و یـا NIPT درون ایران تحت لیسانس کمپانی ...

بروز شده درون تاریخ: هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 96/07/23

NIPT چيست؟

آزمون NIPT[1] یـا تست غربالگری غیرتهاجمـی کـه به آن cell free fetal DNA[2] نیز مـی گویند، هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 یک تست غربالگری پیش از تولد به منظور اختلالات کروموزومـی شایع (مثل تریزومـی 21، 18 و 13) و تعیین ت از هفته 10 حاملگی مـی باشد. هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 هر فردي بـه طور نرمال ٢٣ جفت كرموزوم دارد و هر كروموزوم از رشته هاي DNA حلقوي تشكيل شده هست كه حاوي هزاران ژن مي باشد. هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 تریزومـی حالتی هست که بـه جای دو نسخه از یک کروموزوم، 3 نسخه وجود دارد و در اثر آن اختلالات شدید ذهنی و جسمـی بروز مـی کند.

بدون تشخيص قبل از تولد، تنـها درون امريكا درون هر سال بايد انتظار بدنيا آمدن بيش از 7 هزار كودك با سندرم داون، بيش از 1000 تريزومي 18 و 600 تريزومي 13 را درون كل 4.25 ميليون زايمان داشته باشيم.

تاريخچة تست NIPT

بحث استفاده از DNA آزاد موجود درون گردش خون مادری با منشاء جنینی از سال 1997 مطرح شده است. منشاء cffDNA از سلول‌های تروفوبلاست جفت بوده و به دنبال پوسته‌ریزی این سلولها وارد گردش خون مادر شده و 13- 3٪ کل DNA آزاد موجود درون گردش خون مادر را تشکیل مـی‌دهد. cffDNA درون هفتة 7 بارداری درون خون مادر ظاهر و بلافاصله بعد از تولد نوزاد از گردش خون وی پاک مـی‌شود، طوری کـه 2 ساعت بعد از زایمان دیگر درون خون مادر قابل تشخیص نیست.

کاربردهای تست NIPT

1- تعیین اختلالات کروموزومـی نظیر سندرم داون (تریزومـی 21)، سندرم ادوارد (تریزومـی 18) و سندرم پاتو (تریزومـی 13).

2- تعیین ت درون مواردی کـه احتمال وراثت اختلالات ژنتیکی مرتبط با کروموزوم X و یـا X-Linked وجود دارد و یـا احتمال وجود اختلالات ژنتیکی مرتبط با کروموزوم Y و یـا Y-Linked است.

سردستة این اختلالات عبارتند از: سندرم X شکننده[4]، دیستروفی عضلانی دوشن[5] و هموفیلی مـی باشد. یعنی اگر مادری ناقل یک بیماری وابسته بـه کروموزوم X باشد امکان انتقال آنرا بـه جنین پسر خود را دارد و امکان بروز بیماری درون پسران وی وجود دارد.

بنابراین اگر درون این روش بـه تشخیص سریعتر جنین پسر برسیم ، مـی توانیم مشاوره ژنتیک و در صورت لزوم تست های ژنتیکی مورد نیـاز را طراحی نمائیم.

اگر پدر خانواده ناقل ژن هایی کـه وابسته بـه اختلالات وابسته بـه کروموزوم Y و یـا Y-Linked Disorders، باشد ، نیز کاندید مشاوره ژنتیک و یـا تست های ژنتیکی درون دوران بارداری مـی شوند. مثالهای معروف این اختلالات ، عبارتند از:

- ناباروری وابسته بـه کروموزوم Y و یـا Y chromosome infertilty (نقصی درون کروموزوم Y وجود دارد کـه مـی تواند آزوسپرمـیا و یـا اولیگوزوسپرمـیا ایجاد کند)،

- بیماری Abnormal or Absent Testicular Development (نقص درون ناحیـه determining region Y = SRY) مـی باشد.

- بیماری رتینیت پیگمنتوزا ، کـه ژن فوق کـه به آن the RPY (retinitis pigmentosa, Y-linked) gene مـی گویند بر روی کروموزوم Y قرار داشته و دچار نقص شده است.

تعیین ت درون بیماریـهایی کـه وابسته بـه کروموزوم های نیستند ولی ت نقش مـهمـی درون بروز یک سری از علائم مـهم را دارد نیز اهمـیت پیدا مـی کند. مثال معروف آن هیپرپلازی مادرزادی آدرنال[6] مـی باشد کـه طی آن بـه دلیل مـهار مسیر تولید کورتیکواستروئیدها، مسیر تولید هورمون‌های آندروژن افزایش یـافته و اگر جنین باشد باعث مردانـه شدن اندام ی خارجی وی مـی گردد.

در این موارد حتما از هفتة 7 بارداری درمان با دگزامتازون را به منظور جنین‌های شروع کرد و مانع از ترشح آندروژن‌ها شد.

چهانی کاندید انجام تست NIPT هستند؟

طبق توصیـه مشترک انجمن متخصصین زنان و زایمان آمریکا و انجمن طب مادر و جنین درون سال 2015 و انجمن بین المللی غربالگری دوران بارداری درون سال 2014 این تست را مـی توان بـه گروه های ذیل پیشنـهاد نمود:

زنان 35 سال یـا بالاتروجود یک تست غربالگری مثبت (مانند تست‌های غربالگری سه ماهة اول، دوم، اینتگریتد و یـا سکوئنشیـال).وجود یـافتةای درون سونوگرافی کـه نشان دهندة افزایش ریسک اختلالات کروموزومـی است.وجود سابقة قبلی جنین و یـا فرزند مبتلا بـه تریزومـی‌ های شایعوجود سابقه خانوادگی ابتلا بـه تریزومـی 21، 18 و 13عدم انجام تست های روتین غربالگری که تا 22 هفتگی بـه هر دلیل و یـا وجود یک یـافته سونوگرافیک غیرطبیعی از هفته 22 بـه بعدالبته براساس یـافته های آزمایشگاه نیلو بهترین گروه به منظور انجام این تست گروه های با خطر بینابین درون پروتکل های غربالگری سه ماهه اول و دوم مـی باشند. درون گروه های پرخطر هم درون موارد ذیل مـی توان بعنوان یک پیش تست قبل از انجام تست های تشخیصی از این تست استفاده نمود:

- زنانی کـه ترس زیـادی از نمونـه گیری تست های تشخیصی مثل آمنیوسنتز و یـا CVS دارند،

- زنانی کـه زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمـی روند،

- زنانی کـه سابقه سقط مکرر (سه و یـا بیشتر از سه سقط زیر 20 هفتگی و یـا وزن جنین زیر 500 گرم) دارند،

- زنانیکه سابقه پارگی کیسه آب دارند،

- زنانیکه دارای جنین طلایی (جنینی کـه بعد از چندین سال ناباروری، والدین با سن بالا و یـا حاصل از حاملگی IVF تشکیل شده اند) هستند.

نمونـه‌ مورد نیـاز

10 مـیلی لیتر خون از مادر کـه در ضد انعقاد حاوی EDTA گرفته مـی شود.

شرایط انجام تست

حداقل سن بارداری 10 هفتهبارداری تک قلوییبارداری ناشی از IVF و یـا رحم اجاره ایکشت سلولی درون آمنیوسنتز بـه هر دلیلی موفقیت آمـیز نمـی باشد (نمونـه آلوده بـه خون مادر باشد و یـا سن بارداری بیشتر از 20 هفته باشد)توجه1: درون زنان باردار مبتلا بـه کانسر و یـا زنان دارای سابقه دریـافت خون طی 12 ماه گذشته دارند، این تست توصیـه نمـی شود.

توجه2: طبق یک متاآنالیزی کـه در سال 2016 توسط دکتر فلیپ تایلور و همکاران انجام شد، مشخص گردید کـه مـیزان قدرت تشخیص تست NIPT درون بارداری دوقلویی نسبت بـه یک قلویی کاهش مـی یـابد. این مـیزان کاهش درون تریزومـی 21 که تا 9%، درون تریزومـی 18 که تا 28% و در سندرم پاتو و یـا تریزومـی 13 که تا 22% مـی باشد.

توجه3: درون بارداری دوقلویی هنوز شواهد کافی به منظور تعیین کارآیی تست NIPT بـه اندازه کافی وجود ندارد (که این موضوع درون مورد تمام برندها صدق مـی کند)، اما یـافته های اولیـه نشان از صحت بالای این تست درون دوقلویی ها مـی کند.

توجه4: بـه هیچ وجه این تست به منظور سه قلویی و به بالا درخواست نشود.

اساس آزمایش

هر فردی بطور نرمال 23 جفت کروموزوم دارد و هر کروموزوم از ساختمان حلقوی شکلی (DNA) تشکیل شده کـه حاوی ژن ها مـی باشد. درون هر کروموزوم سکانس ها و یـا توالی خاصی از مولکول DNA وجود دارد کـه ویژه هر کروموزوم هست (بطور مثال 21q22 و یـا ناحیـه 2 از باند 2 از بازوی بلند کروموزوم 21 توالی و یـا سکانس اختصاصی کروموزوم 21 هست و بعنوان ناحیـه Hot Spot و یـا مـهم کروموزوم 21 به منظور تشخیص کروموزوم 21 مورد استفاده قرار مـی گیرد).

با روش NGS مـی توان با شمردن تعداد این سکانس ها، مقدار دقیق هر کروموزوم را محاسبه نمود و در نتیجه مـی توان مجموع کل کروموزوم 21 موجود درون خون مادر را نسبت بـه سایر کروموزوم ها مقایسه نمود. این نسبت همـیشـه معادل یک درون یک مادر باردار حاوی جنین نرمال مـی باشد.

اگر جنین مبتلا بـه سندرم داون باشد بـه مـیزان خیلی کم سکانس های مربوط بـه کروموزوم 21، بیشتر بوده و در نتیجه درون مقایسه با سایر کروموزوم ها بیشتر بوده و نسبت آن بالای یک مـی شود.

نتايج چگونـه تفسير مي‌شوند؟

نتایج بـه سه صورت کم خطر، پرخطر و بدون نتیجه گزارش مـی شود:

کم خطر: نشانـه آن هست که بـه احتمال بیش از 99 درصد جنین از نظر اختلالات کروموزوم های 21، 18 و 13 درون محدوده کم خطر مـی باشدپر خطر: نشانـه آن هست که بـه احتمال بیش از 99 درصد جنین از نظر اختلالات کروموزوم های 21، 18 و 13 درون محدوده پرخطر بوده و برای تأئید جواب حتما یک تست تشخیصی تهاجمـی نظیر آمنیوسنتز را انجام شود.بدون نتیجه: درون موارد خیلی نادر، بدلیل ناکافی بودن مـیزان cffDNA درون خون مادر (ناشی از وزن بالای مادر و یـا سن پایین جنین) تست جواب نداده و نیـاز بـه خونگیری مجدد داریم. 

مزایـای این تست

تست NIPT نسبت بـه سایر تست های غربالگری این مزایـا را دارد:

مثبت کاذب کمتر: احتمال مثبت کاذب این تست زیر یک درصد به منظور تریزومـی های 21، 18 و 13 است.قدرت تشخیص بالاتر: بدلیل تفکیک DNA آزاد موجود درون گردش خون مادری با منشاء جنینی (cffDNA) از DNA آزاد با منشاء مادری (cfmDNA) کـه در این روش انجام مـی گیرد، قدرت تشخیص بـه بالای 99 درصد به منظور اختلالات کروموزوم های 21، 18 و 13 مـی رسد.صحت بالای تعیین ت: قدرت تشخیص ت درون این روش بالای 97% هست که نسبت بـه بسیـاری از تست های مشابه خود بالاتر است.عدم وجود احتمال سقط جنین: بر خلاف روش های تشخیصی تهاجمـی، بدلیل آنکه این تست فقط بر روی خون مادر انجام مـی شود، ریسکی به منظور ایجاد سقط جنین ندارد.عدم تاثیر پذیری از بارداری های قبلی: از آنجائیکه نیمـه عمر cffDNA کمتر از 2 ساعت هست بنابراین بارداری های قبلی اختلالی درون نتیجه تست ایجاد نمـی کند.o تشخیص زود هنگام: این تست از هفته 10 بارداری قابل انجام است.o جوابدهی سریع: جواب بین 3 که تا 7 روز کاری بعد از نمونـه گیری آماده مـی شود.o بهترین پروتکل غربالگری بعد از هفته 22 بارداری 

توجه: حتما به بیماران تاکید شود کـه یکی از محدودیت های این تست آن هست که ریسک باقی مانده (residual risk) بعد از یک تست NIPT منفی کـه بدنبال یک تست غربالگری مثبت انجام شده است، حدود 2% مـی باشد.

در انتها یـادآور مـی شود کـه این تست فقط یک تست غربالگری با قدرت تشخیصی بالا بوده و هیچگاه نمـی تواند جایگزینی به منظور تست های تشخیصی شود. اين تست هم اكنون درون ايران تحت ليسانس كمپاني Premaitha انگلیس و تحت نام برند IONA راه اندازي شده و طي مدت ٣ الي ٥ روز كاري جوابش آماده مي شود.

[1] . Non Invasive Prenatal Testing (=NIPT)

[2] . cell free fetal DNA (=cffDNA)

[3] . determination for X-linked genetic disorders

[4] . fragile X syndrome

[5] . Duchenne Muscular Dystrophy

[6] . Congenital Adrenal Hyperplasia

[7] . Parental balanced robertsonian translocation
[هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 19:45:00 +0000هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95

آمنیوسنتز و نمونـه‌برداری از پرزهای جفتی (CVS)

زمـینـه و هدف: هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 امروزه درون کشورهای پیشرفته دنیـا و با به‌کارگیری روش‌های غربالگری مشکلات کروموزومـی بـه حدود 5% خانم‌های بارداری پیشنـهاد مـی‌شود کـه یکی از تست‌های تهاجمـی و تشخیصی پره‌ناتال کـه شامل آمنیوسنتز و نمونـه‌برداری از پرزهای جفتی یـا Chorionic villous sampling (CVS) هستند را انجام دهند. هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 آمنیوسنتز از 15 هفته کامل بارداری بـه بعد و CVS معمولا بین 14-11 هفته انجام مـی‌شود و به صورت آسپیراسیون یـا بیوپسی از پرزهای جفتی است.1 تمام زنان باردار صرف‌نظر از سن حتما به این تست‌ها دسترسی داشته باشند و در صورت تمایل آن را انجام دهند. هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 تصمـیم یک خانم باردار به منظور انجام آمنیوسنتز یـا CVS بـه عوامل زیـادی از جمله خطر بیماری‌های کروموزومـی به منظور جنین، هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 خطر سقط بـه دنبال انجام این آزمایشات و عواقب تولد یک نوزاد مبتلا درون صورت عدم انجام این آزمایشات بستگی دارد. بدین ترتیب درون پیشنـهاد بـه انجام یک اقدام تشخیصی حتما تمامـی موارد فوق مدنظر قرار گیرد و تصمـیم‌گیری تنـها بر اساس سن بالای 35 سال صحیح بـه نظر نمـی‌رسد.2 پزشکانی‌که مستقلا مبادرت بـه انجام آمنیوسنتز یـا CVS مـی‌نمایند حتما حتما دوره‌های آموزشی لازم را درون حد کفایت فوق تخصصی طب مادر و جنین (پره‌ناتالوژی) طی کرده باشند و از عوارض این روش‌ها و اداره آن‌ها اطلاع کافی داشته باشند.1

زمـینـه و هدف تشخیص قبل از تولد ناهنجاری‌های کروموزومـی جنین شایع‌ترین اندیکاسیون انجام آزمایشات تهاجمـی قبل از تولد (آمنیوسنتز و CVS) محسوب مـی‌گردد. شیوع ناهنجاری‌های کروموزومـی درون سقط‌های بالینی اوایل حاملگی بـه بیش از 50% مـی‌رسد.3

مـیزان سقط بعد از آمنیوسنتز و CVSخطر سقط بـه دنبال آمنیوسنتز بـه طور متوسط 1% ذکر شده است.1 ولی درون دست ماهرترین افراد این مـیزان بـه یک سقط درون 500-300 مورد آمنیوسنتز تقلیل پیدا مـی‌کند.4مـیزان سقط بعد از CVS مشابه آمنیوسنتز هست ولی حتما توجه داشت کـه اصولا درون فاصله بین 16-9 هفته بارداری بـه طور طبیعی و حتی اگر CVS انجام نگیرد تعدادی سقط بیشتری رخ خواهد داد (نسبت بـه سه ماهه دوم بارداری)5و4بهترین زمان انجام آمنیوسنتز و CVSآمنیوسنتز طبق توصیـه موکد انجمن متخصصین زنان امریکا و انگلستان حتما حتما پس از 15 هفته کامل بارداری انجام گیرد.4و1 انجام آمنیوسنتز قبل از این زمان با مـیزان سقط و بروز ناهنجاری Talipes درون جنین و مشکلات ریوی و تنفسی بالاتر همراهست و باید از آن اجتناب کرد.1 CVS بـه هیچ وجه نباید قبل از 10 هفته کامل بارداری انجام شود. درون این زمان بـه علت کوچکی جفت و جنین و رحم حامله، انجام نمونـه‌برداری کافی از نظر تکنیکی بسیـار مشکل هست و ممکن هست باعث بروز سندرم Oromandibular limb hypogenesis یـا limb reduction defect گردد.1

مشاوره و رضایت‌نامـهمشاوره بیمار و اطمـینان از رضایت خاطر وی قبل از انجام اقدامات تهاجمـی آمنیوسنتز و CVS بسیـار مـهم هست و حتما حتما مدنظر قرار گیرد. حتما راجع بـه موارد زیر بـه بیمار اطلاعات کافی داد.1-    علت توصیـه بـه انجام تست تشخیصی و تهاجمـی2-    توضیح نوع نتایج سیتوژنیک کـه مدنظر ماست.3-    خطر تقریبی سقط بر اساس شواهد بـه دست آمده از بیماران قبلی درون همان مرکز4-    دقت تشخیصی و محدودیت‌های آزمایشگاهی با ذکر احتمال عدم پاسخ‌دهی محیط کشت و زمان لازم به منظور گزارش قطعی5-    اندیکاسیون‌های مراجعه بـه پزشک درون صورت بروز علایمـی نظیر خونریزی، آبریزش، درد، تب کـه مـی‌تواند حکایت از سقط و یـا کوریوآمنیوتیت داشته باشد.6-    لزوم تزریق Anti-D (روگام) درون صورت RhD منفی بودن مادر و تستIndirect coombs  منفی.

به طور ایده‌ال حتما مدارک دال بر انجام موارد فوق بـه صورت کتبی درون پرونده بیمار ثبت گردد.

روشسوزن آمنیوسنتز و CVS از طریق شکم حتما زیر مشاهده مستقیم سونوگرافی و توسط همان شخصی کـه سونوگرافی را انجام مـی‌دهد وارد رحم شود.1 حتما قویـا از ورود سوزن آمنیوسنتز بـه داخل جفت اجتناب کرد چون ممکن هست مـیزان سقط را افزایش دهد. حداکثر سایز سوزن آمنیوسنتز مـی‌تواند 20-gauge (قطر خارجی سوزن برابر mm9/0) باشد.4در انجام CVS شکمـی حتما پوست توسط داروهای بی‌حسی موضعی بی‌حس گردد. با مشاهده سوزن درون تمام طول زمان انجام آمنیوسنتز و (CVS) مـی‌توان از آسیب بـه جنین، آسیب بـه روده‌های مادر و مخلوط شدن خون با مایع آمنیوتیک کـه در کشت آمنیوسیت‌ها اختلال ایجاد مـی‌کند اجتناب کرد. حتما توجه داشت کـه پروب سونوگرافی یک صفحه دید دو بعدی به منظور پزشک ایجاد مـی‌کند و سوزن آمنیوسنتز حتما حتما در این صفحه نازک (که حداکثر قطر آن 3 مـیلی‌متر است) وارد جدار شکم، رحم و سپس مایع آمنیوتیک (در آمنیوسنتز) یـا جفت (در CVS) شود و این روش تنـها طریقی هست که پزشک را مطمئن مـی‌سازد سوزن نـه بـه روده‌های مادر و نـه با بدن جنین آسیب وارد نکرده است. (شکل 1) اگر سوزن با هر زاویـه‌ای نسبت بـه این صفحه وارد شکم مادر شود از دقت و ایمنی نمونـه‌برداری به منظور مادر و جنین نمـی‌توان اطمـینان حاصل نمود.چهی مـی‌تواند آمنیوسنتز یـا CVS انجام دهد؟طبق توصیـه انجمن متخصصین زنان انگلستان (RCOG) و امریکا (ACOG) پزشکانی‌که آمنیوسنتز و CVS انجام مـی‌دهند حتما حتما دوره‌های آموزشی لازم را درون حد فوق تخصصی طب مادر و جنین (پره‌ناتالوژی) طی کرده باشند. بدیـهی هست این افراد درون طی دوره آموزشی خود حتما تعداد کافی Procedure تحت نظارت اساتید امر انجام داده باشند. پزشکی مـی‌تواند بـه طور مستمر بـه انجام این اقدامات تهاجمـی ادامـه دهد کـه در سال حداقل 30 مورد آمنیوسنتز و CVS داشته باشد. هر پزشک و یـا هر مرکز درمانی حتما به دقت موارد استفاده از بیشتر از یک سوزن (Multiple entry)، شکست نمونـه‌گیری، سقط بعد از نمونـه‌برداری و bloody tap را ثبت نماید. بدیـهی هست که افرادی‌که تعداد procedure های کمتری انجام مـی‌دهند مـیزان شکست و عوارض بالاتری خواهند داشت.4 بـه طور کلی اگر مـیزان سقط جنین بعد از آمنیوسنتز 4% و پس از CVS 8% باشد معمولا اشکال تکنیکی وجود دارد و توانایی پزشک به منظور انجام نمونـه‌برداری حتما توسط مقامات ذیصلاح از نظر علم و عملی مجددا سنجیده شود.4انجام CVS نسبت بـه آمنیوسنتز بسیـار مشکل‌تر هست و مـهارت بالینی قابل توجهی را مـی‌طلبد.مسائل مـهم درون انجام آمنیوسنتز یـا CVS درون حاملگی چندقلویی: مـهارت بسیـار بالا درون انجام سونوگرافی درون حاملگی‌های چندقلویی کـه منجر بـه آمنیوسنتز یـا CVS مـی‌شوند اساسی هست چون محتویـات رحم از جمله ساکهای حاملگی و جنین‌ها حتما به دقت نقشـه‌برداری شوند که تا نمونـه‌برداری جداگانـه و صحیح صورت گیرد. بدیـهی هست که وجود آنومالی درون یکی از قل‌ها امکان اشتباه تشخیصی را کمتر مـی‌کند و تمایز جنین‌ها را از هم ساده‌تر مـی‌نماید. بـه هر حال اطمـینان از مخلوط نشدن نمونـه دو جنین با هم بسیـار اساسی است. اکثر متخصصین سوزن‌ها و نقاط ورود جداگانـه به منظور هر جنین بـه کار مـی برند ولی انجام نمونـه‌برداری از طریق یک تروکار با سوزن‌های داخلی جداگانـه هم ممکن است، کـه نیـاز بـه فراهم بودن سوزن‌های مخصوص و مـهارت بیشتر پزشک دارد.مـیزان سقط درون این موارد بیشتر از حاملگی تک‌قلویی است.4

خط انتقال عفونت بـه دنبال آمنیوسنتز یـا CVSبدیـهی هست که حتما از روش کاملا استریل درون تمام طول نمونـه‌برداری استفاده شود.خانم‌های حامله حتما قاعدتا از نظر عفونت‌های ویروسی منتقله از راه خون و فرآورده‌های خونی آزمایش شده باشند چون بـه طور تئوریک خطر انتقال عفونت درون اثر نمونـه‌برداری از مادر بـه جنین وجود دارد. درون زنان HIV مثبت حتما انجام نمونـه‌گیری را که تا زمان منفی شدن viral load بـه تعویق انداخت و باید قبل از نمونـه‌گیری به منظور آن‌ها درمان آنتی‌رتروویرال شروع شده باشد.انجام نمونـه‌برداری درون سه ماهه اول یـا دوم حاملگی به منظور زنان مبتلا بـه هپاتیت C, B انجام مـی‌شود ولی حتما راجع بـه در دست نبودن اطلاعات کافی راجع بـه انتقال این عفونت‌ها بـه جنین به منظور آن‌ها توضیح داد.4 احتمالا درون مورد هپاتیت B سطح آنتی‌ژن e به منظور تعیین خطر انتقال بـه جنین مـهم است.SepsisSepsis شدید و حتی مرگ مادر بـه دنبال اقدامات تهاجمـی پره‌ناتال گزارش شده است. خطر کمتر از 1000/1 هست ولی متأسفانـه وجود دارد. عفونت مـی‌تواند بـه دلیل ورود غیرعمدی سوزن بـه داخل روده، آلودگی پوست یـا پروب یـا ژل رخ دهد. درون صورت انجام صحیح نمونـه‌برداری و تکنیک بی‌نقص مـی‌توان از دو مورد اول اجتناب کرد.وضعیت RhD و گروه خونیباید همـه خانم‌های RhD منفی غیرحساس بـه RhD (دارای تست Indirect coombs منفی) ایمونوگلوبولین آنتی D مطابق پروتکل‌های کشوری دریـافت دارند.کوردوسنتزکوردوسنتز بـه صورت وارد سوزن بـه داخل شریـان یـا ورید نافی صورت مـی‌گیرد. آنالیز کاریوتایپ خون جنین معمولا ظرف 48-24 ساعت بـه نتیجه مـی‌رسد. مـیزان سقط بـه دنبال این روش 2% است. بـه ندرت به منظور انجام کاریوتایپ نیـاز بـه کوردوسنتز پیدا مـی‌شود. انجام این‌کار درون بررسی موزائیسم کروموزومـی گزارش شده درون CVS یـا آمنیوسنتز مفید است.1ملاحظات و توصیـه‌های بالینی مـهمچهی حتما به تست‌های تشخیصی مشکلات کروموزومـی جنین دسترسی داشته باشد؟تمام خانم های حامله صرفنظر از سن حتما امکان دسترسی بـه چنین تست‌های را داشته باشند. حتما به تمام مادران باردار راجع بـه مزایـا ومضرات این روش‌ها درون مقایسه با تست‌های غربالگری توضیح داد. بدیـهی هست تصمـیم مادر حامله به منظور انجام غربالگری، آمنیوسنتز یـا CVS بـه عوامل زیـادی از جمله احتمال اختلال کروموزومـی درون جنین، خطر سقط بـه دنبال یک اقدام تهاجمـی و عواقب داشتن یک فرزند مبتلا بستگی دارد. تصمـیم افراد مختلف بسته بـه شرایطشان متفاوت است، بدین ترتیب درون تصمـیم‌گیری به منظور انجام یک تست تشخیصی (آمنیوسنتز یـا CVS) حتما تمام این مسائل را درون نظر داشت و به بالا بودن سن مادر اکتفا نکرد.چه خانم‌هایی درون معرض خطر آنوپلوئیدی هستند؟1- سابقه قبلی جنین یـا نوزاد مبتلا بـه تریزومـی اتوزومـی کـه خطر وابسته بـه سن را 2/8-6/1 برابر مـی‌نماید.42- آنومالی‌های ساختاری جنین کـه با سونوگرافی تشخیص داده شده باشد.وجود یک آنومالی ماژور یـا حداقل دو آنومالی مـینور خطر آنوپلوئیدی را افزایش مـی‌دهد.7و6 ولی ناهنجاری‌های ایزوله‌ای نیز وجود دارند کـه معمولا همراه آنوپلوئیدی نیستند و نیـاز بـه انجام اقدام بیشتری ندارند (جدول 1)3- سابقه جنین یـا نوزاد مبتلا بـه اختلالات کروموزوم‌های .البته تمام این اختلالات منشأ مادری ندارند و خطر تکرار همـه آنـها بالا نیست. مثلا خطر تکرار 47XYY وجود ندارد ولی ترنر 45XO ممکن هست مجددا رخ دهد. والدین با فرزند قبلی دارای کاریوتیپ 47XYY یـا 45XO جهت اطمـینان خاطر مـی‌توانند تست‌های تشخیصی قطعی و تهاجمـی را انجام بدهند.4- حاملین ترانسلوکاسیون‌های کروموزومـی: هر چند این افراد خود از نظر فنوتیپ نرمال هستند ولی برخی گامتهایشان unbalanced هست و احتمال به‌وجود آمدن جنین مبتلا (در صورت وجود سابقه قبلی) 30-5% است. اگر این افراد بـه طور اتفاقی و بدون سابقه قبلی نوزاد مبتلا کشف شده باشند احتمال آنوپلوئیدی درون فرزند آنـها 5-0% مـی‌باشد.45- حاملین اینورسیون‌های کروموزومـی: اگر سابقه تولد نوزاد قبلی یـا جنین مبتلا وجود داشته باشد خطر آنوپلوئیدی درون حاملگی بعدی درون این افراد 10-5% و در صورت عدم چنین سابقه‌ای خطر 3-1% است. حتما توجه داشت کـه اینورسیون پری‌سانتریک کروموزوم 9 یک واریـاسیون‌ نرمال درون جمعیت کلی هست و از نظر بالینی اهمـیت ندارد و از قوانین فوق مستثنی است.46- آنوپلوئیدی درون والدین یـا آنوپلوئیدی موزائیک: خطر تولد نوزاد مبتلا بـه سندرم داون درون خانم مبتلا بـه سندرم داون صرفنظر از ساب‌فرتیلیتی 50% است. معمولا خطر آنوپلوئیدی درون زنان 47XXX و مردان 47XYY بالا نیست. درون مردان 46XY مبتلا بـه اولیگوسپرمـی یـا آن‌ها کـه همسرانشان از طریق ICSI (مـیکرواینجکشن) باردار مـی‌شوند احتمال کاریوتیپ غیرعادی درون اسپرم بالاتر است.8چه نوع آزمایشی حتما برای تشخیصی آنوپلوئیدی صورت گیرد؟آنالیز آمنیوسیت‌ها یـا سلول‌های پرزهای جفتی درون مرحله متافاز روش ترجیحی انجام کاریوتایپ است. این روش بسیـار دقیق هست و نتایج معمولا حتما ظـرف 2-1 هفتـه آمـاده شـود. آنالیزFISH یـا Fluorescence in situ hybridization روش سریع‌تری هست و بیشتری روی تعداد کروموزوم‌های 13، 18، 21، x و y اطلاعات بـه دست مـی‌دهد.ولی از آنجا کـه این روش مثبت و منفی کاذب نیز دارد به منظور تصمـیم‌گیری بالینی حتما نتایج آن حتما توسط یکی از این موارد تأیید گردد: آنالیز استاندارد کروموزومـی درون مرحله متافاز، یـافته‌های بالینی تأیید کننده درون سونوگرافی یـا 3- یک تست غربالگری مثبت به منظور سندرم داون و تریزومـی 18 یـا 13. 9 

جدول- 1: خطر آنوپلوئیدی درون آنومالی‌های ماژورMost common aneuploidy    Aneuploidy risk    Population incidence    Structural defect45X (80%); 21, 18, 13, XXY    60-75%    1/120 EU- 1/600 B    Cystic hygroma13,21,18, 45X    30-80%*    1/1500-4000 B    Hydrops13,18,TRIPLOIDY    3-8%    3-8/10000 LB    Hyrocephalus    Minial     2/10000 IA    Hydranencephaly13,18,18p-    40-60%    1/16000 LB    Holoprosencephaly21,18,13,22,8,9    5-30%    7-9/1000 LB    Cardiac defects21    40-70%        Complete atrioventricular canal13,18,21, 45X    20-25%    1/3500-4000 LB    Diaphragmatic hemia13,18    30-40%    1/5800 LB    Omphalocele    Minimal    1/10000-15000 LB    Gastroschisis21    20-30%    1/10000 LB    Duodenal atresia13,18    20-25%    1-2/1000 LB    Bladder outler obstruction13,18,deletions    1%    1/700 LB    Facial reduction18    8%    4-6/10000 LB    Limb reduction18,13,4p-,18q-    6%    1.2/1000 LB    Club foot    minimal    1%    Single umbilical arteryAbbreviations: B, birth, EU, early ultrasonography, LB, livebirth, LA, infant autopsy*30% if diagnosed at 24 weeks of gestation or later, 80% if diagnosed at 17 weeks of gestation or earlierData from ship TD, Benacerraf BR. The significance of prenatally identified isolated clubfoot: is amniocentesis indicated? Am J Obstet Gynecol 1998;178:600-602 and Nyberg DA, Crane JP. Chromosome abnormalities. In: Nyberg DA, Mahony BS, Pretorius DH. Diagnostic ultrasound of fetal anomalies: text and atlas. Chicago (IL): year book Medical; 1990. p. 676-724.

شکل- 1: زاویـه صحیح وارد سوزن به منظور انجام نمونـه‌برداری از مایع آمنیوتیک یـا جفتشیوع موزائیسم کروموزومـی درون نتایج آمنیوسنتز یـا CVS چقدر است؟تشخیص بیش از یک نوع رده سلولی درون 25/0 نمونـه‌های حاصل از آمنیوسنتز و 1% نمونـه‌های حاصل از CVS گزارش مـی‌گردد. درون صورت گزارش موزائیسم درون یک نمونـه CVS حتما آمنیوسنتز انجام شود. اگر کاریوتایپ نمونـه آمنیوسنتز نرمال گزارش گردد معلوم مـی‌شود کـه موزائیسم محدود بـه تروفوبلاست بوده هست و این امر احتمالا منجر بـه ناهنجاری‌های جنینی نمـی‌گردد ولی ممکن هست منجر بـه IUGR درون سه ماهه سوم حاملگی شود. درون برخی موارد توصیـه بـه کوردوسنتز مـی‌گردد. بـه هر حال مشاوره این موارد پیچیده هست و حتما به یک متخصص ژنتیک محول گردد. به منظور پیشگیری از گزارش کاذب موزائیسم درون اثر مخلوط شدن سلول‌های مادر با نمونـه حاصل از مایع آمنیوتیک یـا CVS حتما حتما cc2-1 اول مایع آمنیوتیک دور ریخته شود و آزمایشگاه حتما پرزهای جفتی را بـه خوبی از سلول‌های دسیدوای مادر جدا نماید.

آیـا تشخیص قبل از تولد به منظور بیماری کـه قصد ختم بارداری ندارد، اندیکاسیون دارد؟تشخیص قبل از تولد تنـها به منظور کمک بـه تصمـیم‌گیری درون مورد ختم بارداری نیست بلکه مـی‌تواند اطلاعات مفیدی بـه پزشک و بیمار بدهد. بدیـهی هست در صورتی‌که نتایج غیرعادی باشد حتما مشاوره لازم صورت گیرد، اطلاعات لازم بـه بیمار داده شود و بیمار خود انتخاب کند کـه آیـا مایل بـه ختم بارداری هست یـا خیر.بدین ترتیب پزشک و بیمار با آگاهی بیشتر مـی‌توانند تصمـیمات صحیح‌تری راجع بـه نحوه اداره بقیـه حاملگی، زایمان و وضع حمل اتخاذ نمایند.10  Abstract:

Amniocentesis and Chorionic Villous Sampling(CVS)Piri S. MD*Introduction & Objective: It is estimated that about 5% of the pregnant population in developed countries are offered a choice of invasive prenatal diagnostic tests (most commonly amniocenteses or CVS). Most amniocentesis are performed to obtain amniotic fluid for karyotyping from 15 weeks (15+0) onwards. CVS is usually performed between 11 and 13 weeks +6 days of gestation and involves aspiration or biopsy of placental villi.All women, regardless of age, should have the option of invasive testing. A woman’s decision to have an amniocentesis or CVS is based on many factors, including the risk of fetal chromosomal abnormality, the risk of pregnancy loss from an invasive procedure, and the consequences of having an affected child if diagnostic testing is not done. The decision to offer invasive testing should take into account these preferences and should not be solely age based.2Operators carrying out unsupervised amniocentesis and CVS should be trained to the competencies expected of subspecialty training in maternal and fetal medicine.1Key Words: Amniocentesis, chorionic villous sampling.*Obstetrician and Gynecologist Prenatalogist from England.  

 References:

 1.    Royal college of obstetricians and Gynecologists amniocentesis and chorionic villous sampling. Greetop guideline No. 8. June 2010.2.    ACOG practice bulletin, clinical management guidelines for obstetrician- gynecologists, screening for fetal chromosomal abnormalities, No 77, January 2007, Reaffirmed 2008.3.    Gardner RJ, Sutherland GR, Chromosome abnormalities and genetic counseling. 3rd ed. New York (NY). Oxford university press, 2004 (level III)4.    ACOG practice bulletin, invasive prenatal testing for aneuploidy, clinical management guidelines for abstetricians- gynecologists. No 88, December 2007, Re affirmed 2009.5.    Fetal loss rate after chorionic villous sampling and amniocentesis: an 11- year national registry study, Ann Tabor et al. ultrasound Obstet Gynecol 2009; 34: 19- 24.6.    Williamson RA, Weiner CP, Patil S, Benda J, Varner MW, Abu-Yousef MM. Abnormal pregnancy sonogram: selective indication for fetal karyotype. Obstet Gynecol 1987; 69: 15-20. (Level III).7.    Wladimiroff JW, Sachs ES, Reuss A, Stewart PA, Pijpers L, Niermeijer MF. Prenatal diagnosis of chromosome abnormalities in the presence of fetal structural defects. Am J Med Genet 1988; 29: 289- 91. (Level III)8.    Burrello N, Vicari E, Calogero AE. Chromosome abnormalities in spermatozoa of patients with azoospermia and normal somatic karyotype. Cytogent Genome Res 2005; 111: 363-5. (Level III)9.    Technical and clinical assessment of fluorescence in situ hybridization: an ACMG/ASHG position statement. I. Technical considerations. American College of medical Genetics. Genet Med 2000; 2: 356-61. (Level III)10.    Clark SL, DeVore GR. Prenatal diagnosis for couples who would not consider abortion. Prenat diagn 1989; 73: 1035-7. (Level III) 

  
[هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 18:14:00 +0000هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95

غربالگری توأمان سه ماهه اول

غربالگری سه‌ماهه اول[1]

در غربالگری سه‌ماهة اول خانم باردار از ابتدای هفتة 11 (11W+0D) که تا انتهای هفتة 13 (13W+6D) به منظور انجام تست بـه آزمایشگاه ارجاع مـی‌شود (بهترین زمان انجام تست درون فاصلة 12W+0D که تا 13W+3D است). هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 از آنجا کـه این تست درون سه‌ماهة نخست بارداری انجام مـی‌شود و همزمان مارکرهای بیوشیمـیایی و سونوگرافی را درون نظر مـی‌گیرد، هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 غربالگری توأم سه ماهة اول نامـیده مـی‌شود. هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 این نوع غربالگری مشکلات غربالگری‌های جداگانـه بر اساس مارکرهای بیوشیمـیایی (PAPP-A و Free βhCG) و مارکر سونوگرافی (NT) را کـه در گذشته هر یک بـه تنـهایی انجام مـی‌شدند، رفع مـی‌کند.]4[

امروزه راهکار ارجح درون غربالگری سه ماهه اول این هست که با استفاده از روش‌هایی کـه در آنـها حداکثر 2 ساعت بعد از خونگیری جواب‌ آزمایش‌های بیوشیمـیایی آماده مـی‌شود و تنـها با یک‌بار حضور درون کلینیک، ریسک مربوطه به منظور بیمار تعیین شود. کلینیک‌های دارای شرایط انجام چنین تست‌هایی OSCAR[2] نامـیده مـی‌شوند.]1[

چرا زمان آغاز غربالگری سه ماهه اول هفتة یـازدهم بارداری است؟

به سه دلیل:

1) آغاز تفاوت معنی دار مدین (= مـیانـه)[3] جامعة جنین‌های نرمال و جنین‌های مبتلا بـه سندرم داون از هفتة 11 بوده و پیش از آن همپوشانی مدین‌های این دو جامعه بالاست.

2) بـه طور کلی درون تمام تست‌های غربالگری، زمانی انجام تست توجیح پذیر هست که بـه دنبال آن یک تست تشخیصی نیز وجود داشته باشد که تا بتوان با آن موارد مثبت غربالگری[4] را مورد تأیید قرار داد. تست تشخیصی موجود درون این مرحله CVS[5] است، اما نمـی‌توان زودتر از هفتة 11 حاملگی آن را انجام داد زیرا اولاً احتمال سقط جنین بیشتر هست و ثانیـاً ارتباط معنی‌داری بین انجام این تست پیش از هفتة 11 و افزایش بروز یکسری اختلالات جنینی، از جمله اختلالات عضوی عرضی[6]، مـیکروناتیـا[7] (یـا کوچک بودن فکین) و کوچک بودن زبان[8] مشاهده شده است.

3) درون سونوگرافی NT، گذشته از اندازه‌گیری این مارکر یکسری بررسی‌های دیگر هم از ارگان‌های جنین انجام مـی‌شود کـه این بررسی‌ها پیش از 11 هفتگی جنین قابل اعتماد نیستند. از جملة این بررسی‌ها مـی‌توان بـه موارد زیر اشاره کرد:

- بررسی اگزومفالوس (فتق نافی):[9] تقریباً درون تمامـی جنین‌ها بین هفته‌های 8 که تا 10 حاملگی فتقی درون ناحیة روده مشاهده مـی‌شود کـه با ایجاد یک تودة هایپراکوژنیک درون قاعدة ناف، تقریباً تشخیص فتق نافی را غیرممکن مـی‌سازد.

- بررسی آکرانیـا (فقدان جزئی یـا کامل جمجمـه) و یـا آننسفالی (فقدان مغز): هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 به منظور بررسی این اختلالات حتما فرآیند استخوانی‌ شدن[10] جمجمـه کامل شده باشد. اما این فرآیند درون هفتة 11 صورت مـی‌گیرد و بررسی‌های پیش از هفتة 11 درون این مورد قابل اعتماد نیستند.

- بررسی قلب: بررسی چهار حفرة قلب و شریـان‌های بزرگ بعد از هفتة 10 حاملگی امکان‌پذیر است.

- بررسی معده و مثانـه: این اعضاء 50٪ موارد درون هفتة 10، 80٪ موارد درون هفتة 11 و 100٪ موارد درون هفتة 12 رویت مـی‌شوند.]4-1[

چرا پایـان غربالگری سه ماهة اول درون 13W+6D است؟

به سه دلیل:

1- درون صورتی کـه جنین دچار اختلالی باشد بیمار فرصت انتخاب روش‌های ختم حاملگی درون سه ماهة اول را خواهد داشت.

2- مـیزان بروز ادم پشت گردن[11] درون جنین‌های دارای کروموزوم غیر طبیعی طی هفته‌های 18-14 حاملگی کمتر از مـیزان بروز آن درون هفته های زیر 14 است.

3- مـیزان موفقیت درون اندازه‌گیری NT درون زیر 14 هفتگی حدود 100- 98٪ است، درون حالی کـه از هفتة 14 بـه بعد با قرار گرفتن جنین درون وضعیت عمودی احتمال موفقیت درون اندازه‌گیری NT و به دست آوردن تصویری مناسب بـه کمتر از 90٪ مـی‌رسد.]4و1[

نوکال ترانس‌لوسنسی:[12] NT، شاخصی از مـیزان مایع جمع شده درون زیر پوست ناحیة گردن جنین است. بـه عبارت دیگر حداکثر ضخامت منطقة شفاف بین پوست و بافت نرم پوشانندة مـهره‌های گردن را NT مـی گویند. درون 95٪ موارد به منظور اندازه‌گیری NT مـی‌توان از روش ترانس ابدومـینال[13] استفاده کرد و فقط درون مورد زنان چاق حتما از روش ترانس واژینال[14] استفاده شود. از آنجا کـه در غربالگری سه ماهه اول مارکر NT بیشترین تأثیر را درون محاسبة ریسک دارد، از این رو بسیـار مـهم هست که این اندازه‌گیری بـه همراه اندازه‌گیری CRL[15] توسط سونولوژیست مجرب و با پروتکل یکسان انجام شود که تا ریسکی صحیح بـه دست آید.

برای اطمـینان از صحت اندازهگیری NT، ضمـیمـه عاستاندارد NT بـه گزارش سونوگرافی ضروری است. عاستاندارد NT حتما شامل چهار ویژگی زیر باشد:

1- درون محدوده CRL قابل قبول تهیـه شده باشد. CRL قابل قبول به منظور اندازه‌گیری NT درون ایران 81- 39 مـیلی‌متر و در سایر کشورها 84- 45 مـیلی‌متر است.

2- تصویری کـه برای اندازه‌گیری NT مورد استفاده قرار مـی‌گیرد حتما شامل نمای نیمرخ[16] از جنین بوده، بطوریکه تیغه بینی و نوک آن دیده شود و بزرگ‌نمایی آن بـه حدی باشد کـه فقط قسمت بالای و سر درون تصویر دیده شود.

3- درون هنگام تهیـه عگردن جنین حتما در حالت نوترال[17] قرار داشته باشد. اگر سر جنین بیش از حد رو بـه جلو خم شده باشد[18] مـی‌تواند که تا 4/0 مـیلی‌متر کاهش کاذب، و اگر بیش از حد بـه سمت عقب خم شده باشد[19] که تا 6/0 مـیلی‌متر افزایش کاذب درون اندازه‌گیری NT ایجاد کند.

4- محل قرار گرفتن کالیپرها (نشانگر) به منظور مشخص محدودة NT درون عباید بـه صورت داخل بـه داخل[20] باشد.

توجة 1: درون هنگام اندازه‌گیری NT حتما دقت کرد که تا پوست جنین با غشاء آمنیون اشتباه گرفته نشود، زیرا هر دو دارای ساختاری غشایی و نازک هستند. بـه این منظور حتما در هنگام اندازه‌گیری NT منتظر حرکت خودبه‌خودی جنین بود که تا پوست از غشاء آمنیون دور شود و یـا بـه طور مصنوعی با درخواست از مادر به منظور سرفه و یـا زدن چند ضربه بـه شکم وی موجب حرکت جنین و دور شدن پوست از غشاء آمنیون شد.

توجة 2: درون 10- 5٪ موارد بند ناف بـه دور گردن مـی‌پیچد کـه در این حالت بایدNT درون قسمت بالا و پایین بند ناف اندازه‌گیری و مـیانگین این دو عدد گزارش شود.

توجة 3: طبق توصیة آخرین راهنمای BCPGSP[21] کانادا، مجوز انجام سونوی NT سونولوژیست‌ها حتما هر سال تمدید شود و یکی از معیـارهای تمدید این مجوز، انجام حداقل تعداد مشخصی سونوی NT درون سال است.

NTدر اختلالات کروموزومـی نظیر سندرم داون و سندرم ترنر افزایش مـی یـابد. بیشترین افزایش NT درون سندرم ترنر (45,XO کـه معمولاً کروموزوم Xپدری بـه جنین منتقل نشده و شیوع 1 بـه 4000 دارد) دیده مـی‌شود بـه طوری کـه مقدار NT که تا 8 مـیلی‌متر بیشتر از مدین جنین‌های نرمال افزایش مـی‌یـابد، حال آن‌که درون تریزومـی‌های 21، 18 و 13 حداکثر افزایش NT که تا 5/2 مـیلی‌متر بیشتر از مدین جنین‌های نرمال است.

به طور طبیعی مـیزان NT با افزایش سن جنین افزایش مـی‌یـابد. بر اساس گزارش مطالعات مختلف مدین NT با CRL حدود 39 مـیلی‌متر، 2/1 مـیلی‌متر و با CRL حدود 81 مـیلی‌متر، 1/2 مـیلی‌متر است.]4-1[

افزایش NT درون سایر اختلالات

1- اختلالات قلبی و اختلالات شریـان‌های بزرگ (از هر 33 جنینی کـه NT آنـها بین 2/2 که تا 8/2 مـیلی‌متر است، یک جنین بـه اختلالات قلبی - عروقی مبتلا است. زمانی کـه NT بیشتر از 5/3 مـیلی‌متر باشد این احتمال که تا 1 بـه 16 افزایش مـی‌یـابد).

2- فتق دیـافراگماتیک

3- نارسایی ریوی

4- دیسپلازی اسکلتی[22]

5- عفونت‌های مادرزادی

6- طیف وسیعی از سندرم‌های ژنتیکی (به ویژه آنـهایی کـه سبب کاهش تحرک جنین مـی‌شوند)

7- اختلالات متابولیکی و هماتولوژیک

8- دو درصد جنین‌های نرمال بدون داشتن هیچ‌گونـه مشکل خاصی NT بالا دارند.]4-1[

مارکرهای بیوشیمـیایی اندازه‌گیری شده درون سه ماهة اول

PAPP-A: این مارکر یک آنزیم متالوپپتیدازی هست که از سلول‌های تروفوبلاستیک جفت بـه ویژه تروفوبلاست‌های خارج پرزی ترشح مـی‌شود. سطح آن درون هفته‌های 11 که تا 13 با شیبی نسبتاً تند افزایش مـی‌یـابد. زنان بارداری کـه سطح PAPP-A آنان درون هفته‌های 11 که تا 14 بارداری کمتر از مـیزان مورد انتظار باشد، احتمال ابتلاء جنین آنـها بـه سندرم داون بالاتر است. این آنزیم با شکستن پروتئین‌های باند شونده بـه IGF[23] و آزاد آن سبب تحریک نقش تهاجمـی تروفوبلاست‌ها شده و در نتیجه درون لانـه‌گزینی جنین نقش مـهمـی دارد. IGF درون تنظیم انتقال گلوکز و اسیدهای آمـینـه از جفت نقش دارد. از دیگر نقش‌های بیولوژیک IGF آن هست که کارکردی مشابه هورمون رشد داشته و در نتیجه درون رشد و نمو جنین نیز نقش دارد.

Free βhCG: زیرواحد بتای آزاد هورمون hCGاست کـه از سلول‌های تروفوبلاست ترشح مـی‌شود. سطح Free βhCG خون مادر نظیر سطح hCGدر بارداری‌های توأم با سندرم داون تمایل بـه افزایش نشان مـی‌دهد. تغییرات آن درون خون مثل هورمون hCGاست یعنی با شیبی تند از هفتة دهم رو بـه کاهش مـی‌گذارد.]4-1[

تغییرات این مارکرها درون سایر اختلالات درون جدول شماره 1 آمده است.

[1] . First Trimester Screening (= FTS)

[2] . One- Stop Clinic for Assessment of Risk (=OSCAR)

[3] . median

[4] . screen positive

[5] . chorionic villus sampling (= CVS)

[6] . fetal transverse limb abnormality

[7] . micrognathia

[8] . microglossia

[9] . exomphalos

[10] . ossification

[11] . nuchal edema

[12] . Nuchal Translucency (= NT)

[13] . transabdominal

[14] . transvaginal

[15] . Crown-Rump Length (= CRL)

[16] . mid-sagital

[17] . neutral

[18] . flexed position

[19] . hyperextended position

[20] . inner to inner

[21] . BC Prenatal Genetic Screening Program (=BCPGSP)

[22] . skeletal dysplasia

[23] . insulin growth factor (= IGF)
[هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 23:11:00 +0000هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95

سوالات متداول سی تی اسکن|سی تی اسکن شکم|هزینـه سی تی اسکن

سوالات متداول سی تی اسکن هزینـه آمنیوسنتز چقدر هست سال 95 سوالات متداول سی تی اسکن|سی تی اسکن شکم|هزینـه سی تی اسکن mimplus.ir

سوالات-متداول-سی-تی-اسکن

سی تی اسکن چیست؟

به وسیله ی اشعه ایبا چرخش دستگاه مخصوصی بـه نام دتکتور از بافت های درونی بدن تصویربرداری مـی کند. هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 این روش تصویربرداری را سی تی اسکن مـی گویند.

چه بیماری هایی با سی تی اسکن تشخیص داده مـی شود؟ سی تی اسکن، هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 خون جدید و خون قدیمـی را درون بافتهای مغزی نشان مـی دهد بـه همـین دلیل درون تشخیص بیماری های مغز و اعصاب مخصوصا درون مواقع اورژانسی کاربرد دارد. بیماری هایی کـه از طریق ژنتیک بـه شخص منتقل مـی شود نظیر کوچکی یـا بزرگی جمجمـه مشاهده تومورهای مغزی درون داخل و خارج جمجه تشخیص سکته های مغزی و مشاهده خونریزی های مغزی تشخیص بیماری هایی کـه در ناحیـه شکم قرار دارند نظیر بیماری های مربوط بـه دستگاه گوارش، کبد، کلیـه، لوزالمعده تشخیص بیماری های ریوی نحوه انجام سی تی اسکن بـه چه صورت انجام مـی شود؟

دکتر محمود برفه ای مـی گوید:در ابتدا بیمار روی تخت مخصوص سی تی اسکن دراز مـی کشد. هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 گاهی از بالش و بند به منظور بهبود موقعیت وضعیت بیمار استفاده مـی شود. کاربرد مواد دیگری مانند کنتراست بـه صورت وریدی و خوراکی درون انواع دیگر تصویربرداری ها مورد استفاده قرار بگیرد. با حرکت تخت درون اسکنر، فرد درون جایگاه درست قرار مـی گیرد. درون مواقعی حتما مریض نفس خود را حبس کند کـه تشخیص زمان آن با تکنسین سی تی اسکن مـی باشد. تکنسین عها را بررسی مـی کند و در صورت عدم تایید امکان مجدد تصویربرداری را مـی دهد. مدت زمان سی تی اسکن بـه نوع تصویربرداری بستگی دارد ولی بـه طور مـیانگین بین 5 که تا 30 دقیقه انجام مـی شود.

فواید سی تی اسکن چیست؟ داشتن دقت درون این روش تصویربرداری عدم وجود هیچ گونـه دردی درون فرد مشاهده و بررسی دقیق استخوان ها و بافتهای عضلانی و رگها با سی تی اسکن داشتن کیفیت بالای عکسها بوسیله سی تی اسکن از اعضای بدن مانند شش، رگها و عضلات درون مقایسه با روش های دیگرتصویربرداری کـه بوسیله اشعه ایـانجام مـی شود. امکان مشاهده جزئیـات جراحات وارده بـه بیمار مخصوصا درون مواقع اورژانسی جهت تشخیص موارد خطرناک به منظور فرد درون کوتاهترین زمان کمتر حساس بودن سی تی اسکن بـه حرکت بدن درون مقایسه با روشـهای دیگر تصویربرداری مانند MRI در مقایسه با ام آر آی، از هزینـه کمتری برخوردار است. در برخی موارد با انجام سی تی اسکن، دیگر نیـازی بـه انجام بیویسی نیست.

برخی خدمات مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر محمود برفه ای

با تشکر مدیریت سایت دکتر محمود برفه ای ، مرکز سونوگرافی و رادیولوژی

هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 سوالات متداول سی تی اسکن|سی تی اسکن شکم|هزینـه سی تی اسکن
[هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95]

نویسنده و منبع: drbarfei | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 08:52:00 +0000هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95

آزمایش،تفسیر و هزینـه غربالگری سه ماهه اول بارداری - کندوطب

هزینـه آمنیوسنتز چقدر هست سال 95 آزمایش،تفسیر و   هزینـه غربالگری سه ماهه اول بارداری - کندوطب mimplus.ir

غربالگری سه ماهه اول روشی جدید هست که ترکیبی از آزمایش خون مادر و سونوگرافی جنین است. هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 همواره سوالات زیـادی درباره آزمایشات سه ماهه اول بارداری، هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 تفسیر نتایج و هزینـه های آن پرسیده مـیشود، درون این مقاله سعی شده که تا هر آنچه را کـه برای غربالگری سه ماهه اول حتما بدانید، آورده شود. هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 هدف اصلی این غربالگری، شناسایی ریسک های مربوط بـه ناهنجاری های کروموزومـی خاص، از جمله سندرم داون، تریزومـی 18 و تریزومـی 21 مـی باشد. علاوه بر تشخیص این اختلالات، بخشی از آزمون به منظور شناسایی سایر اختلالات جنین مانند اختلالات قلبی است. آزمایش خون مرحله اول نقص لوله عصبی را تشخیص نمـی دهد.

در این مقاله مـی خوانیم:

دقت و قدرت تشخیص غربالگری سه ماهه اول بارداری

تست غربالگری سه ماهه اول بارداری چیست؟

آزمایش غربالگری سه ماهه اول چگونـه انجام مـی شود؟

غربالگری سه ماهه اول چه زمانی انجام مـی شود؟

چرا غربالگری سه ماهه اول بارداری را انجام دهم؟

آزمایش خون و سونوگرافی درون غربالگری سه ماهه اول چگونـه انجام مـیشود؟

نتایج غربالگری سه ماهه اول بـه چه معنی است؟

در سونوگرافی NT چه مواردی قابل تشخیص است؟

تفسیر عدد سونو NT در غربالگری مرحله اول

تفسیر جواب غربالگری مرحله اول

دلیل انجام آزمایشات بیشتر بعد از غربالگری سه ماهه اول بارداری چیست؟

هزینـه غربالگری مرحله اول بارداری

سوالات رایج مادران درباره غربالگری سه ماهه اول بارداری

دقت و قدرت تشخیص غربالگری سه ماهه اول بارداری:

دقت غربالگری گفته شده به منظور تشخیص ناهنجاری های کروموزومـی، تقریبا 85٪ با نرخ مثبت کاذب 5٪ است.

این بـه این معنی هست که:

تقریبا 85 مورد از هر 100 کودک مبتلا بـه ناهنجاری درون غربالگری تشخیص داده مـی شوند. تقریبا 5٪ از بارداری های طبیعی نتیجه مثبت اختلالات کروموزومـی را دریـافت مـی کنند. نتیجه مثبت بـه این معنی هست که احتمال یک صدم که تا یک سیصدم شما درون معرض یک اختلال قرار دارید.

– مـهم این هست که بدانید نتیجه مثبت بـه معنی اختلال ناسازگار نیست، بلکه باعث مـی شود آزمایش های بعدی را انجام دهید. غربالگری سه ماهه اول نباید با غربالگری سه ماهه دوم اشتباه گرفته شود. غربالگری مرحله دوم دقت کمتری دارند و بین هفته پانزدهم بارداری تا هفته بیستم بارداری انجام مـی شوند.

– غربالگری سه ماهه اول بارداری شامل یک آزمایش خون و یک سونوگرافی NT مـی باشد. درون غربالگری سه ماه اول بارداری  دو هورمون مربوط بـه بارداری را درون خون اندازه گیری مـی کند: هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95  free-B-HCG و PAPP-A. ارزیـابی سونوگرافی بـه بررسی مایع پشت گردن مـی پردازد. این روش غیر تهاجمـی نتایج حاصل از آزمایشات خون و سونوگرافی را همراه با سن مادر به منظور تعیین عوامل خطر ترکیب مـی کند.

تست غربالگری سه ماهه اول بارداری چیست؟

بهتر هست پیش از انجام آزمایشات غربالگری درون بارداری با آن ها آشنا شوید. این امر باعث کاهش نگرانی مـی شود. تست های غربالگری فقط بـه نتایج آزمایش خون نگاه نمـی کنند. آنـها تعدادی از عوامل مختلف (از جمله سن، قومـیت، نتایج آزمایشات خون و غیره) را بررسی کرده و احتمال بیماری را مشخص مـی کند. این آزمایشات بـه تشخیص مشکل نمـی پردازند بلکه نشان مـی دهند آزمایش های بیشتری لازم هست انجام شود یـا خیر.

آزمایش غربالگری سه ماهه اول چگونـه انجام مـی شود؟

غربالگری خون شامل گرفتن خون از مادر هست که حدود 5 که تا 10 دقیقه طول مـی کشد. سپس نمونـه خون بـه آزمایشگاه ارسال مـی شود. سونوگرافی توسط یک متخصص انجام مـی شود و بین 20 که تا 40 دقیقه طول مـی کشد. نتایج درون عرض یک هفته از آزمایشگاه تحویل گرفته مـی شود.

غربالگری سه ماهه اول چه زمانی انجام مـی شود؟

غربالگری سه ماهه اول بین هفته یـازدهم بارداری تا هفته سیزدهم بارداری انجام مـی شود.( یـازده هفته و صفر روز که تا 13 هفته و 6 روز) و بهترین زمان آن بین هفته های 12 که تا 13 بارداری است، از آنجایی کـه آزمایش زود  انجام مـی شود، معمولا به منظور تعیین اینکه آیـا مادر حتما آزمایش تشخیصی (سه ماهه اول) انجام دهد یـا خیر استفاده مـی شود. بـه عنوان مثال به منظور نمونـه برداری ویروس کوریونی یـا تست آمنیوسنتز سه ماهه دوم.

توجه کنید: بعد از هفته 14 بارداری، مایع پشت گرن جنین ممکنـه کـه توسط سیستم لنفاتیک جذب شود و انجام سونو به منظور شما بی فایده باشد.

چرا غربالگری سه ماهه اول بارداری را انجام دهم؟

هزینـه آمنیوسنتز چقدر هست سال 95 آزمایش،تفسیر و   هزینـه غربالگری سه ماهه اول بارداری - کندوطب mimplus.ir

در نوزادانی کـه در معرض خطر بالقوه ناهنجاری های کروموزومـی قرار دارند، افزایش مایع پشت گردن مشاهده مـی شود. همچنین مقدار زیـاد و یـا کم hCG و PAPP-A نیز اغلب دیده مـی شود. غربالگری سه ماهه اول نتیجه ترکیب این سه اندازه گیری هست (اندازه گیری مایع پشت گردن، مقدار free-B-HCG و PAPP-A) کـه برای تعیین اختلالات کروموزومـی استفاده مـی شوند.

در واقع درون این غربالگری احتمال وجود سندم دوان ( تریزومـی 21)، سندرم ادواردز(تریزومـی 18) و سندرم پاتو ( تریزومـی 13) و نقص لوله عصبی باز بررسی مـیشـه و شامل یک آزمایش خون و سونوگرافی است. کـه در سونوگرافی ، مایع پشت گردن جنین ( NT) و استخوان بینی ( NB) بررسی مـی شود. بیماری دیگر کـه در غربااگری قابل برسی است.

آزمایش خون و سونوگرافی درون غربالگری سه ماهه اول چگونـه انجام مـیشود؟ آزمایش خون مرحله اول غربالگری کـه به آن آزمایش دوبل مارکر هم گفته مـیشـه؛ بـه بررسی دو مارکر خونی free-B-HCG و PAPP-A مـی پردازد. آزمایش نیـاز بـه ناشتایی نداره و در هر ساعت شبانـه روز قابل انجام است. سونوگرافی NT، یک سونو شکمـی هست و مانند سونوهایی هست که قبلا هم انجام داده اید. نتایج غربالگری سه ماهه اول بـه چه معنی است؟

– غربالگری سه ماهه اول آزمایش غربالگری هست و یک آزمایش تشخیصی نیست. این آزمون فقط نشان مـی دهد جنین درون معرض خطر اختلال ژنتیکی هست یـا خیر. بسیـاری از خانم هایی کـه نتیجه نامطلوب دریـافت کرده اند بعدا متوجه شده اند نتیجه اشتباه بوده است.– به منظور قسمت های جداگانـه غربالگری سه ماهه اول مقادیر خاصی داده نمـی شود. درون عوض، بـه شما گفته مـی شود نتایج “طبیعی یـا غیر طبیعی” است. درون صورت مشکل پزشک با شما صحبت مـی کند و فاکتورهای خطرناک را بررسی مـی کند.– نتایج غیرعادی آزمایش انجام آزمایشات اضافی تشخیصی را توصیـه مـی کند. مشاور ژنتیک شما درون مورد نتایج با شما بحث خواهد کرد و به شما درون تصمـیم گیری درون مورد آزمایش های تشخیصی مانند CVS یـا آمنیوسنتز کمک خواهد کرد.

در سونوگرافی NT چه مواردی قابل تشخیص است؟ ضخامت چین پشت گردن جنین (NT) استخوان بینی جنین (NB) تعیین چندقلویی تعیین وضعیت قلب و مثانـه جنین تاریخ دقیق زایمان و سن بارداری سندرم دوان با 60 درصد ارزش تشخیصی تفسیر عدد سونو NT در غربالگری مرحله اول:

هزینـه آمنیوسنتز چقدر هست سال 95 آزمایش،تفسیر و   هزینـه غربالگری سه ماهه اول بارداری - کندوطب mimplus.ir

بطور کلی عدد NT درون کودکانی کـه اختلالات کروموزومـی دارند، افزایش مـی یـاید.

NB همان استخوان بینی هست که درون برگه جواب سونو مـینویسه ، مشاهده شد. اما اگر نوشته بود مشاهده نشده است، بهتره کـه در هفته های آتی درون سونو پیگیری شود.

در برخی نتایج عدد NT این گونـه تعریف مـیشود:

زمانی کـه جنین بین 45 که تا 84 مـیلی متر است، اگر NT کمتر از 3.5 مـیلی متر باشـه، طبیعی است. مثلا اگر اگر جنین دارای عدد NT 1.3 مـیلی متر هست احتمال قوی نـه 100درصد low risk هست اما اگر عدد nt جنین بیم 2.9 که تا 3.5 باشد. جنین درون حاشیـه خطر هست اما از هر 10 نفر جنین با این رنج عدد، 9 نفرشون کاملا سالم هستند.

همـه خانم ها اگر عدد NT بالاتر از 3.5 بود ، احتمال سندرم دوان و نقایض قلبی مادزاتی درون جنین وجود داره و باید درون هفته های 18تا 20 بارداری حتما اکوی قلب جنین و سونوگرافی تفصیلی ( آنومالی) را  انجام بدهند.

در افراد زیر اگر آزمایشات هیچ مشکلی نداشته باشند اما عدد NT بالاتر از 3 باشد ، آزمایش تست آمنیوسنتز پیشنـهاد مـی شود:

اگر عدد NT بالای 3 باشـه و سن مادر هم بالای 35 سال باشـه اگر عدد NT بالای 4 باشـه و سن مادر هم زیر 35 سال باشـه تفسیر جواب غربالگری مرحله اول:

پس از اینکه جواب غربالگری مرحله اول را دریـافت  کردید ، با توجه بـه نتیجه ، درون یکی از گروه های زیر قرار مـی گیرید:

1.پرخطر (اسکرین مثبت / غربالگری مثبت / high risk )

اگر عدد ریسک شما 1:50 و بالاتر باشد (مثلا مخرج کوچکتر شود .مثل 1:42 ) درون گروه پرخطر هستید و باید آزمایشـهای اختصاصی تر به منظور تشخیص قطعی انجام دهید .

2.ریسک متوسط

اگر نتیجه ی غربالگری شما عددی بین 1:50 و 1:200 باشد ، شما درون گروه خطر متوسط قرار دارید . به منظور این گروه  ، مـی توانیم صبر کنیم که تا 15-16 هفته که تا تست ترکیبی (سکوئنشنال) را انجام دهند .

3.کم خطر (اسکرین منفی /غربالگری منفی /low risk )

اگر نتیجه ی نـهایی  ریسک کمتر از 1:200 را نشان دهد ، (مثلا  1:2500) ، نیـازی بـه کار خاصی نیست . این مادر فقط جهت بررسی نقایص لوله ی عصبی (مغز و نخاع) ، درون هفته های 15-16 بـه آزمایشگاه ارجاع داده مـی شوند که تا مـیزان آلفافیتوپروتیین محاسبه شود.

در کل چنانچه ریسک خطر بالا یـاشد، به منظور مطمعن شدن بهتر هست تست آمنیوسنتز درون هفته های 14 که تا 18 بارداری انجام بشـه که تا اگر واقعا مشکل خاصی داشت به منظور سقط جنین اقدام شود.

دلیل انجام آزمایشات بیشتر بعد از غربالگری سه ماهه اول بارداری چیست؟

هزینـه آمنیوسنتز چقدر هست سال 95 آزمایش،تفسیر و   هزینـه غربالگری سه ماهه اول بارداری - کندوطب mimplus.ir

غربالگری سه ماهه اول یک غربالگری معمولی هست که هیچ خطری به منظور مادر یـا جنین ایجاد نمـی کند. نتایج این غربالگری نیـاز بـه آزمایشات بعدی را نشان مـیدهد. دلایل انجام آزمایشات بیشتر از فردی بـه فرد دیگر متفاوت است.انجام آزمایش های بیشتر بـه شما امکان مـی دهد که تا از نتایج مطمئن شوید و فرصت های خاصی را به منظور شما فراهم مـی کند:

مداخلاتی ممکن هست وجود داشته باشد (به عنوان مثال جراحی جنین به منظور اسپینا بیفیدا)  برنامـه ریزی به منظور یک کودک با نیـازهای ویژه تغییرات پیش بینی شده سبک زندگی شناسایی گروه ها و منابع پشتیبانی تصمـیم گیری درون مورد حمل کودک

بعضی از زوج ها بـه دلایل مختلف از انجام آزمایش های اضافی سر باز مـی زنند:

آنـها با نتایج راحت هستند و نتیجه برایشان مـهم نیست. به دلایل شخصی، اخلاقی یـا مذهبی، تصمـیمـی درون مورد سقط جنین نمـی گیرند. بعضي از والدين هیچ تستي کـه جنین را بـه خطر بیندازد انجام نمـی دهند. بهتر هست در مورد خطرات و مزایـای آزمایش با پزشک خود صحبت کنید. پزشک کمک مـی کند مزایـا و معایب را سبک سنگین کنید و تصمـیم درست بگیرید. هزینـه غربالگری مرحله اول بارداری:

– درون غربالگری مرحله اول، یک سونو گرافی NT انجام مـیشـه کـه در آن ضخامت پشت گردن جنین و قد نشسته جنین  که بـه آن CRL  مـی گویند، اندازه گیری مـیشود کـه هزینـه سونو ان تی تقریبا 140 که تا 100 هزار تومان متغییر هست و در مراکز آزمایشگاهی متفاوت خواهد بود.

– هزینـه تست های آزمایشگاهی دابل مارکر تقریبا 100 که تا 150 هزار تومان هست که تحت پوشش همـه بیمـه ها نیز نمـی باشد.

سوالات رایج مادران درباره غربالگری سه ماهه اول بارداری:

هزینـه آمنیوسنتز چقدر هست سال 95 آزمایش،تفسیر و   هزینـه غربالگری سه ماهه اول بارداری - کندوطب mimplus.ir

1. آیـا هزینـه های پرداختی سونو و آزمایشات با بیمـه قابل پرداخت است؟

بله، بسته بـه نوع بیمـه شما متفاوت خواهد بود و تعرفه های پرداختی مختلف خواهد بود. اما معمولا سازمان بیمـه ها 25 تا35 درصد از هزینـه بیمـه را پرداخت مـیکنند . گاها برخی بیمـه که تا 100 درصد هم هزینـه های جاری را پرداخت خواهند کرد.

2. ببخشید من فراموش کردم آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری را انجام دهم، الان هفته چهاردهم بارداری هستم، امکانش هست کـه برم انجام بدم؟

اگر CRL کـه در سونوگرافی ان تی انجام دادید بین 40 که تا 81 باشد و یـا هفته بارداری بر اساس سایر پارامترهای سونوگرافی 14 هفته و یـا 14 هفته و یک روز را نشان دهد، آزمایش غربالگری سه ماهه اول امکانپذیر است.

3. اگر درون نتیجه سونوگرافی NT، استخوان بینی مشاهده نشد، چکار حتما کنیم؟

اگر درون سونوگرافی NB دیده نشد، مادر باردار حتما یک هفته بعد مجدد به منظور بررسی دقیق تر بـه مرکز سونوگرافی مراجعه کند، اگر بعد از یک هفته بینی مشاهده شد نیـاز بـه اقدام دیگری نیست اما اگر باز هم NB مشاهده نشد حتی اگر غربالگری مرحله اول نرمال و طبیعی بوده باشد باز باید  مادر باردار به منظور انجام تست های مطمعن تر CVS و آمنیوسنتز بـه پزشک مراجعه کند.

4. اگر عدد NT بین 2/5 که تا 3/5 بود، چه کارهایی حتما انجام دهم؟

اگر عدد ان تی بین 2/5 که تا 3/5 بود صرف نظر از سن مادر بهتره غربالگری متوالی بهمراه سونو گرافی آنومالی و اکوی قلب جنین درون هفته های 18 که تا 20 بارداری انجام شود. اما اگر عدد ان تی بین 3 که تا 3/5 بود و سن مادر بالای 35 سال بود بهتره کـه مادر تست های آمنیوسنتز و یـا CVS را انجام دهد.

5. آیـا انجام غربالگری مرحله اول بارداری بدون انجام سونو ان تی امکانپذیر است؟

خیر ، آزمایش خون حتما بهمراه سونو ان تی انجام شود.

6. به منظور زنان 40 سال و بالاتر و بارداری تک قلویی و یـازنان 35 سال و بالاتر با بارداری چند قلویی، بهترین غربالگری سلامت جنین کدام است؟

بهترین و کامل ترین تست به منظور این مادران، انجام تست آمنیوسنتز درون هفته 15 بارداری است.

7. درون حاملگی هایی کـه با اهدا تخمک بارداری انجام شده است، سن مادر چگونـه محاسبه مـی شود؟

محاسبات براساس سن مادری کـه تخمک اهدا کرده انجام مـیشود نـه مادری کـه این تخمک را دریـافت کرده است.

8.آیـا نتایج غربالگری یک مادر ایرانی با سایر کشورها قابل مقایسه و مشابه است؟

نژاد و قومـیت اندکی درون تفسیر نتایج غربالگری اثرگذار خواهد بود، بنابراین بهتر هست که مقادیر غربالگری مانند ( MOM و MEDIAN) یک مادر ایرانی با یک ایرانی محاسبه و مقایسه شود.

9.  آیـا بدنبال انجام تست آمنیوسنتز خطر سقط جنین بالا است؟

خیر، خطر سقط جنین با انجام تست آمنیوسنتز و CVS بسیـار ناچیز هست و درون حد 1 درون 200 مورد است.

10. آیـا خانمـی کـه در بارداری قبلی ، سابقه مثبت شدن تست غربالگری داشته حتما تست آمنیوسنتز را انجام دهد؟

خیر. این مادر حتما غربالگری سه ماهه را حتما انجام بده و اگر سن مادر بالا باشـه و جواب غربالگری مثبت شد، به منظور انجام آمنیوسنتز حتما اقدام کنند.

11. آزمایش غربالگری stepwise یـا غربالگری متوالی گام بـه گام  چیست؟

آزمایش Sequential  شامل سه روش متفاوت  غربالگری هست که معروف ترین و رایج ترین این روش، روش متوالی گام بـه گام است. درون آزمایش Sequential درون سه ماهه اول بارداری سه مارکر اندازه گیری مـیشـه، اگر ریسک آزمایش از 1:50 بیشتر باشـه کـه مادر به منظور انجام تست های تشخیصی بیشتر راهنمایی مـیشود و اگر ریسک کمتر از این حد بود کـه مادر مـی بایست غربالگری مرحله دوم را نیز انجام بده و سپس نتایج مرحله اول و دوم غربالگری باهم مورد بررسی قرار مـی گیرد.

12. تفاوت غربالگری ترکیبی با غربالگری متوالی درون چیست؟

در غربالگری متوالی مادر باردار درون مرحله اول آزمایش سونوگرافی بهمراه دو مارکر خونی را مـی سنجد کـه قدرت تشخیصی خوبی دارند و اگر مادر درون گروه پرخطر قرار بگیرید آزمایشات تکمـیلی به منظور مادر تجویز مـیشـه، ولی درون غربالگری ترکیبی مادر حتما تا پایـان غربالگری مرحله دوم صبر کند و امکان گزارش درون پایـان مرحله اول وجود ندارد.

13. بـه چه مادرهایی پیشنـهاد انجام غربالگری متوالی داده مـیشود؟

مدرانی کـه دارای سن بالای 35 سال هستند و یـا بـه به روش های مصنوعی مانند ivf باردار شده اند و یـا سابقه فرزند سندرم دوانی دارند و یـا مبتلا بـه ویروس ایدز هستند و بارداری دو قلویی دارند، پیشنـهاد مـیشود کـه انجام دهند.

14. آیـا به منظور بارداری دوقلویی و یـا سه قلویی هم تست غربالگری سلامت جنین پیشنـهاد مـی شود؟

در بارداری دوقلویی درون سه ماه اول بارداری سونوگرافی nt و nb پیشنـهاد مـیشود کـه برای هر قل ریسک بصورت جداگانـه بررسی مـیشـه.  در بارداری سه قلویی سونوگرافی nt و  nb ضروری هست و درون سه ماهه دوم آزمایش کوآد مارکر انجام مـیشـه کـه تنـها ریسک یک بیماری قابل بررسی است. درون بارداری سه قلویی مادر باردار تنـها سونوگرافی  nt را انجام مـیدهد و در صورت نیـاز درون هفته های 18 که تا 20 سونوآنومالی به منظور او تجویز مکیشـه. آزمایشات خون غربالگری به منظور مادران 4 قلو و بیشتر امکانپذیر نخواهد بود.

15. اگر زوجی زیر 35 سال سن داشتند و در خانواده سابقه هیچ گونـه سندرم دوان را نداشتند آیـا حتما بازهم غربالگری را انجام دهند؟

مطالعات نشان مـیدهد کـه حدود 75 که تا 80 درصد از متلودین با سندرم دوان از مادرانی هستند کـه هیچ گونـه سابقه خانوادگی ندارند و سن دارای زیر 35 سال هستند. بنابراین توصیـه مـیشود تمام مادران زیر 40 سال تست غربالگری جنین را انجام دهند.

16. آیـا درون گزارشات غربالگری امکان خطا و اشتباه وجود دارد؟

بله وجود دارد و بیشترین خطا مربوط بـه اشتباه درون محاسبه و یـا ثبت سن بارداری توسط ماما یـا پزشک است. سن دقیق بارداری مخصوص زمانی کـه بین سونوگرافی و تاریخ lmp اختلاف وجود دارد، ضروری است. همچنین فاصله زیـاد بین زمان درخواست آزمایش و خونگیری باعث ایجاد خطا مـیشود.

17. چقدر احتمال وجود داره کـه خانمـی کـه در گروه پرخطر قرار مـیگیره، سایر تست های ژنتیکی او هم مثبت بشـه؟

نگران نباشید درون خانم های زیر 35 سال تنـها یک درصد امکان داره کـه جواب تست بعدی هم مثبت بشـه و شما مجبور بـه سقط جنین باشید. اما درون خانم های بالای 35 سال سن این احتمال بـه 2 که تا 3 درصد مـیرسه.

18. غربالگری مثبت ( positive screen ) یعنی چه؟

در آزمایشات غربالگری خانم ها درون سه گروه قرار مـی گیرند: کم خطر(Low Risk )، گروه بینابینی (Border line) و گروه پر خطر(High Risk) . گروه کم خطر نیـاز بـه پیگیری و آزمایشات تشخیصی دیگر ندارد و با قدرت تشخیص بالای 95 درصد مـی تواند گفت جنین سالم است. درون گروه بینابینی توصیـه بـه انجام سونوگرافی آنومالی و تست آمنیو سنتز مـیشود. درون گروه پرخطر مادر باردار حتما حتما در سه ماهه اول بارداری تست cvs و در سه ماهه دوم بارداری تست آمنیوسنتز را بدهد. اما توجه کنید تنـها 2 تا3 درصد از جنین هایی کـه غربالگری مثبت مـیشود، واقعا ناهنجار هستند و سایر تست های تشخیصی آنـها هم مثبت مـیشود.

19. اگر مادر خونگیری انجام داده باشـه و بعد متوجه بشـه کـه هفته بارداری محاسبه شده از روی تاریخ LMP با سونوگرافی اختلاف داره، دوباره حتما خون گیری را انجام دهد؟

بله. حتما مجدد خونگیری انجام شود. بهتر هست سن بارداری براساس سونوگرافی بریـا غربالگری درنظر گرفته شود. دقیق ترین روش به منظور تعیین سن بارداری درون نظر گرفتن CRL ( طول فرق سر که تا استخوان دنبالچه ) و BPD ( قطر عرضی سر) است.

منبع: americanpregnancy.org

جدیدترین و کاملترین مطالب پزشکی را از ما بخواهید. کندو طب؛رسانـه ی سلامت.

هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95 آزمایش،تفسیر و  هزینـه غربالگری سه ماهه اول بارداری - کندوطب
[هزینه آمنیوسنتز چقدر است سال 95]

نویسنده و منبع: مدیر سایت | تاریخ انتشار: Tue, 10 Jul 2018 04:10:00 +0000