چیستان های جالب

چیستان های جالب چیستان و معما های جالب با جواب | چیستان و معما های جالب با جواب (2) | چیستان های جالب با جواب به منظور افراد باهوش | جالب ترین چیستان های روز - irannaz.com | معما و چیستان باجواب (سایت تخصصی معما و چیستان) |

چیستان های جالب

چیستان و معما های جالب با جواب

چیستان با جواب, چیستان جالب, چیستان و معما,چیستان سخت, چیستان به منظور کودکان,چیستان بـه همراه جواب.

چیستان و معما های جالب با جواب

چیستان:

۱- یک نفر با تفنگ بـه سوی پرنده ای تیری انداخت و او را نقش بر زمـین ساخت. چیستان های جالب پرنده بلافاصله درگذشت. چیستان های جالب حالا از کجا بدانیم بچه ای کـه پرنده درون شکم دارد حلال هست یـا حرام؟

.

۲- یک زن و شوهر هفت پسردارند و هر پسر یک این خانواده چند نفرند؟

.

۳- سخت هست سنگ نیست، چیستان های جالب چهار پا دارد شتر نیست، تخم مـی گذارد پرنده نیست.

.

۴- اون چیـه کـه وقتی مـیبینیش نمـیخریش.
اگه هم بخریش نمـیپوشیش.
اگه هم بپوشیش نمـیبینیش؟

.

۵- آن چیست کـه دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض مـی کند و مـی رود وی هم بـه گردش نمـی رسد؟

.

۶- حکم اعدام متهمـی را صادر مـی کنند و مضمون «بخشش لازم نیست، اعدامش کنید.» را بـه امضا، دادستان مـی رسانند. بعد از امضاء دادستان، مأمور اجرای حکم، با تغییری درون مضمون، جمله را بـه صورتی درون مـی آورد کـه جلو اعدام متهم را مـی گیرد، او چه تغییری درون جمله بوجود مـی آورد؟

.

۷- چه تفاوت آشکاری بین مس، کُرُم، طلا و آهن وجود دارد؟

.

۸- شخصی دریک اتاق بـه ابعاد ۵×۲۰×۲۰ متر، خودش را با یک ریسمان دومتری از سقف آویزان مـی کند و دار مـی زند. وقتی بـه در اتاق او مـی آیند و مـی بینند از او صدایی شنیده نمـی شود، نگران مـی شوند و در را مـی شکنند با کمال تعجب مـی بینند، او از سقف خودش را دار زده هست و درون اتاق را از درون قفل کرده و کلید را درون جیبش گذاشته است. با اینکه مـیز، صندلی، نردبام یـا چیز دیگری درون اتاق نبوده است، او چگونـه خود را دار زده است؟

.

۹- از حضرت علی (ع) پرسیدند:
واجب و واجبتر چیست؟ نزدیزدیکتر کدامند؟ عجیب و عجیب تر چیست؟ سخت و سخت تر چیست؟ اگر شما بودید چه جوابی مـی دادید؟ حضرت علی چه جوابی داد؟

.

۱۰ – آن چیست کـه با گریستن آسمان اشک آن روان مـی شود؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

چیستان بـه همراه جواب

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب چیستان ها :

۱- پرنده تخمگذار هست و بچّه زا نیست که تا بچه ای درون شکم داشته باشد.

.

۲- ده نفر

.

۳- لاکپشت

.

۴ – پاسخ کفن است.

.

۵ – دوچرخه

.

۶- مأمور ویرگول را از جلو کلمـه «نیست» بر مـی دارد و جلو کلمـه «بخشش» مـی گذارد، بدین ترتیب: چیستان های جالب «بخشش، لازم نیست اعدامش کنید.»

.

۷- آهن، زیرا سایر فلزات فاقد نقطه هستند و تنـها آهن هست که نقطه دارد.

.

۸- پیش از ، تعدادی قالب یخ بـه درون اتاق مـی آورد، آنـها را روی هم و زیر پا مـی گذارد و با استفاده از آنـها طناب را بـه سقف وصل مـی کند و به گردن خود مـی اندازد. آنگاه یخها کم کم آب مـی شوند و از پایین درون اتاق بـه بیرون تراوش مـی کنند بطوریکه هنگام حضور دیگران اثری از یخها نبوده و همـین امر موجبات شگفتی آنان را فراهم مـی سازد.

.

۹- حضرت علی (ع) فرمود: ۱- واجب اطاعت از خدا و واجبتر از آن ترک گناه هست ۲- نزدیک قیـامت و نزدیکتر از آن مرگ هست ۳- عجیب دنیـا و عجیب تر از آن محبت دنیـاست ۴- سخت قبر هست و از آن سخت تر، دست خالی بـه قبر رفتن است.

.

۱۰- ناودان

.

منابع: web.balyan.ir – takfal.com

چیستان با جواب, چیستان جالب, چیستان و معما,چیستان سخت, چیستان به منظور کودکان,چیستان بـه همراه جواب.
[چیستان های جالب]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 11:59:00 +0000چیستان های جالب

چیستان و معما های جالب با جواب (2)

چیستان و معما های جالب با جواب (۲)

چیستان با جواب, معما جالب با جواب, چیستان به منظور کودکان, چیستان باحال, معما و تست هوش.

چیستان با جواب, چیستان جدید, چیستان و معما

چیستان:

۱ – آن چیست کـه چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

.

۲- این عبارت را درست بخوانید: چیستان های جالب گندم فروشا، چیستان های جالب ارزن آمد نخود آمد ماش فرستادیم برنجش مده، برنجش بده.

.

۳- آن چیست کـه سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش ندارد؟

.

۴- آن چیست کـه در رادیو و دریـا مشترک و هردو آن را دارند؟

.

۵- چیست آن گرد گنبد بی در       پوست درون پوست گرد یکدیگر
هرکه بگشاید این  معما  را       رخش  از  آب  دیده  گردد  تر

.

۶ – عبارت زیر را بخوانید:H-M-B-A-A4-B-R

.

۷- بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

.

۸ – آن چیست کـه یک چشم و یک پا دارد؟

.

۹ – چراغ راهنمایی و رانندگی کـه روبروی خیـابان هست قرمز است، افسر راهنمایی هم درون آنجا ایستاده است، با اینحال راننده ای از چراغ قرمز مـی گذرد وی مزاحم او نمـی شود. چیستان های جالب چطور چنین چیزی ممکن است؟

.

۱۰- آن چیست قبای زرد درون بر دارد، اندام ظریف چون صنوبر دارد، زرد است، بـه مشام تلخ هست ولی طعمـی چون شکر دارد؟

.

۱۱- آن کدام گیـاه هست که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

***

***

***

چیستان هـای نـاب

***

***

***

***

***

چیستان و معما باجواب

***

***

***

***

***

پاسخ چیستان ها:
۱ – نوار

.

۲ – عبارت اینگونـه خوانده مـی شود: «گندم فروشا، ار، زنی آمد، نـه خود آمد ماش (ما او را) فرستادیم، بـه رنجش مده، برنجش بده

.

۳ – قارچ

.

۴ – موج

.
۵ – پیـاز

.

۶ – عبارت مزبور چنین خوانده مـی شود: «هاشم بیـا آچار بیـار»

.

۷- ساعت پاندول دار

.

۸ – سوزن

.

۹ – آن راننده پیـاده بوده است، بنابراین افسر راهنمایی کاری باو ندارد

.
۱۰- لیموشیرین

.

۱۱- شلغم نیم آن لنگ هست در معنی

منبع : بیتوته

……

چیستان و معما های جالب با جواب

. چیستان های جالب
[چیستان های جالب]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 02:49:00 +0000چیستان های جالب

چیستان های جالب با جواب به منظور افراد باهوش

چیستان های جالب با جواب به منظور افراد باهوش

چیستان های جالب با جواب مناسب به منظور باهوش درون ادامـه این پست آماده شده است. چیستان های جالب تعداد 17 چیستان با موضوعات مختلف درون پایین آورده شده هست و بعد از پایـان سوالات چیستان ، چیستان های جالب جواب ها را آورده ایم.

چیستان 1-  او درون هوا پر مـی زند شاد درون پر زدن همتا ندارد؛ این مرغ بی آواز و بی بال دم دارد، اما پا ندارد.

چیستان 2-  حیـاط درون بسته، اتاق سفید کرده، قالی زرد پهن کرده؟

چیستان 3-  آن چیست کـه یک چشم یک شاخ دارد و همـه دورش جمع مـی شوند؟

چیستان 4-  آن چیست کـه همـه جا هست؛ امّا نمـی توانی آن را ببینی؟

چیستان 5-  کدامـیک از پرنده ها پر دارد امّا پرواز نمـی کند؟

چیستان 6-  آن چیست کـه خودش بـه اندازه یک انار و قدش بـه اندازه یک منار است؟

چیستان 7-  مـی رود و سرش بـه سنگ مـی خورد؟

چیستان 8-  آن چیست کـه نـه دست دارد و نـه پا، درون همـه جای زمـین هست و نمـی رود بـه هیچ جا؟

چیستان 9-  آن چه بچه ایست کـه وقتی بـه مادرش مـی رسد ناپدید مـی شود؟

چیستان 10-  کدام حیوان است  کـه از هر طرفش نگاه کنی آدم را مـی درد؟

چیستان 11-  آن چیست کـه بی صدا زنگ مـی زند؟

چیستان 12-  آن چیست کـه هر چه از آن برداریم بزرگ تر مـی شود؟

چیستان 13- چیست آن مرغ بی بال و پر؛ سرش را نبری، نگوید خبر

چیستان 14-  آن چیست کـه روز را شروع مـی کند و کار را تمام؟

چیستان 15- به زمـینش مـی گذاری، ساکت مـی شود؛ درون آغوشش مـی گیری، فریـاد مـی زند.

چیستان 16-  آن چیست کـه از چوب ساخته شده ، اما اره نمـی شود؟

چیستان 17-  آن چیست کـه های فراوان دارد اما آب را درون خود نگه مـی دارد؟

چیستان با جواب

جواب 1-  بادبادک
جواب 2-  تخم مرغ
جواب 3- تلویزیون
جواب 4- هوا
جواب 5- شترمرغ
جواب 6- گلوله نخ
جواب 7-  آب
جواب 8-  خاک
جواب 9-  رودخانـه
جواب 10- گرگ
جواب 11-  آهن
جواب 12-  گودال
جواب 13-  نامـه
جواب 14-  حرف  ر
جواب 15- زنگوله
جواب 16- خاک اره
جواب 17- اسفنج

. چیستان های جالب : چیستان های جالب
[چیستان های جالب]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 22 Jul 2018 06:27:00 +0000چیستان های جالب

جالب ترین چیستان های روز - irannaz.com


1- آن چیست کـه یکی هست و همـیشـه با تو است؟


2 – عجایب جنگل بی پایـه دیدم، چیستان های جالب عجایب چادر بی سایـه دیدم،

بدیدم صنعت پروردگارم، دوتا سوداگر بی مایـه دیدم.

3- عجایب صنعتی دیدم درون این دشت، درخت پرگلی بی سایـه مـیگشت؟

4- آن چیست کـه از مـیان آب مـی گذرد، ولی خیس نمـی شود؟


5- آن چیست کـه نمـیتوانید ببینیدش، یـا بچشیدش، یـا با دستتان لمسش ید، ولی به منظور همـه تان لازم هست و همـه جا هست؟

6 – آن جسم عجب چیست کـه بر چرخ پدید است

گه پرده ماه هست و گهی حاجب شید است؟

7- نـه دست دارد، نـه پا دارد، از همـه جا خبر دارد!

8- آن چیست کـه تا آسمان نگرید، اشکش روان نمـی شود؟


9- آن چیست کـه نـه دست دارد و نـه پا، درون همـه جای زمـین هست و نمـی رود بـه هیچ جا؟


10- آن چیست کـه نـه دست دارد، نـه پا، نـه استخوان دارد، نـه گوشت، ولی همـیشـه راه مـیرود و و هیچ وقت هم خسته نمـی شود؟

11- آن چیست کـه خودش آب، دُشمنش آب؟


12- آن کدام دوبرادرند کـه در زیر یک کوه زندگی مـیکنند،و هیچ وقت خانـه یکدیگر را نمـی بینند؟

13- آن کدام شب تاریک هست که درون مـیان روز دیده مـیشود؟

14- این سر کوه، اَرّه اَرّه آن سر کوه، اَرّه اَرّه مـیان کوه، گوشت بره!

 1- خدا

 2- آسمان و خورشید و ماه

 3- آسمان پرستاره

4- نور

5- هوا

 6- ابر

7- باد

8- باران

9- خاک

10- ی و رود

11- یخ

12- چشمـها

13- سیـاهی چشم

14- دندانـها و زبان

. چیستان های جالب . چیستان های جالب : چیستان های جالب
[چیستان های جالب]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 18:04:00 +0000چیستان های جالب

معما و چیستان باجواب (سایت تخصصی معما و چیستان)

سلام! سه که تا از بهترین چیستان و معما های فارسی کـه امـیدواریم لذت ببرید :
چیستان اول : چیستان های جالب آن چه چیزی هست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی هست ؟
معما دوم : یک زن و شوهر 7 پسردارند و هر پسر یک این خانواده چند نفره هستند ؟
چیستان سوم : آن چه چیزی هست که درون رادیو و دریـا مشترک و هر دو آن را دارا مـی باشند ؟

پاسخ چیستان و معما ها را ادامـه مطلب مـی توانید ملاحظه نمایید .

پاسخ چیستان و معما های شیرین پارسی

پیشنـهاد مـیکنم یکم دیگه بـه فکرتون فشار بیـارید ….

پاسخ چیستان اول : نوار
پاسخ معما دوم : ده نفر
پاسخ چیستان سوم : موج

معمای روز قتل وزیر بـه دست پادشاه

بابت سوء تفاهمـی کـه مابین وزیر فهمـیده و ملک تشکیل مـی گردد، چیستان های جالب خسرو فرمان آدم کشی وزیر را صادر مـی نماید و این جمله را بـه کار مـی برد “تو را روزی از هفته آتی خواهم کشت کـه از آن روز آگاهی نداری ” وزیر عاقل بعد از شنیدن این جمله با مقداری تفکر مـی گوید کـه مرا بـه هیچ وجه نمـی کشی !!! خسرو از وی وصف علت مـی خواهد کـه در صورتی کـه دلیل قانع کننده ای بود او را نکشد.چیستان اینجاست کـه در صورتی کـه شما جای وزیر فهمـیده بودید چه استدلالی مـی آوردید ؟

جواب این معما و چیستان جذاب را مقداری پایین تر مشاهده کنید.

پاسخ معمای قتل وزیر

این معما از آن دسته چیستان های استدلال مرحله بـه مرحله است:
خسرو بـه هیچ وجه نمـی تواند وزیر را روز جمعه بکشد بـه این دلیل کـه هفته بـه پایـان رسیده مـی باشد و وزیر اطلاع دارد کـه در آن روز بـه قتل مـی رسد بنابراین حرف خسرو نقض مـی گردد. چیستان های جالب با حذف روز جمعه درون این معما چنانچه روز کشته شدن وزیر روز پنج شنبه باشد وزیر اطلاع دارد بنابراین باز هم ملک نمـی تواند وی را بکشد بـه این دلیل کـه سخنش نقض مـی گردد و به همـین ترتیب بقیـه روز های هفته نیز شاهنشاه نمـی تواند وزیر را بکشد !!!
یک اشکال بنیـادی درون این استدلال وجود دارد مـی توانید حدس بزنید ؟( هدایت: درون این گونـه معما ها و چیستان ها بایستی اثبات گردد و بازگشتی باشد.)

چیستان و معما های فیلی بسیـار جالب

چیستان و معما هایی کـه در ادامـه مـی خوانید یکی از بهترین مجموعه های معما هست که درون عین سرگرم شما احساس خنده دار شما را نیز شکوفا مي كند مطمئنا بخونید. چیستان های جالب اگه نخونید حقیقتا از دستتون رفته من کـه بسیـار حال کردم نکته ای رو کـه بایستی دقت نمایید اینـه کـه بدون شک تمامـی ی معما و چیستان ها رو بایستی که تا انتها بخونید:

معمای اول: با یک چیستان ی سهل آغاز مـی نمایم. مـی تونید بگید کـه اگه یک فیل بالا ی درخت بره چی مـی شـه ؟
چیستان دوم: نیکو حالا پرسش رو یکم دشوارش مـی نمایم. اگه سه که تا از همون نوع فیل بالای درخت برند چه حادثهی مـی افته ؟
معمای سوم: حالا اگه پنج که تا فیل از درخت بالا برند چه حادثهی مـی افته ؟
چیستان چهارم: مـی رسیم بـه پرسش پایـان این قسمت کـه یک فیل بـه چه طريقی مـی تونـه از درخت بیـاد پایین ؟
معمای پنجم: از الآن بـه سپس سبک سوال ها یکم تفاوت مـی کنـه.شما بایستی بگید پنج که تا فیل بـه چه نحوی مـی تونند سوار یک ژیـان بشن ؟
چیستان ششم: چه طوری سی که تا فیل سوار یک بنز مـیشن ؟
معمای هفتم: خوب حالا ماشین ها رو فراموش نمایید و بگید کـه چه طوری امکان داره یک برگ از درخت بیفته روی یک سوسمار و سوسمار له بشـه ؟
چیستان هشتم: اگه بیـان کردید بـه این دلیل فیل نمـی تونـه از سوزن رد بشـه

چیستان نـهم : مـی تونید بگید چرا یک فیل نمـی تونـه گاز بگیره ؟
معما ی دهم : حالا بگید چرا هیچ فیلی نمـی تونـه موتور سواری کنـه ؟
چیستان یـازدهم : یک سوالی کـه خیلی ذهنم رو مشغول کرده اینـه کـه چرا فیل ها از سربازی معافند ؟
معما ی دوازدهم : مـی تونید بگید کـه اون چیـه کـه به بزرگی یک فیل هست ولی درون عین حال هیج وزنی ندارده

چیستان سیزدهم : حالا بگید دقیقا چطوری یک فیل مـی تونـه بره بالای درخت ؟

معما ی چهاردهم : 2 که تا زرافه و 8 که تا فیل رو چطوری مـی تونیم تو ی یک بنز جا بدیم ؟
چیستان پانزدهم : چطوری بفهمـیم کـه هشت که تا فیل و دو که تا زرافه بـه سینما رفتن ؟
معما ی شانزدهم : 4 که تا فیل و یک زرافه با هم دیگه وارد یک خونـه مـیشن ولی از درون پشتی . حالا شما بگید چند که تا حیوون از درب جلو بیرون مـیان ؟
چیستان هفدهم : حالا کـه معما ی قبلی رو جواب دادید اونقدری جواب چیستان ها دستتون اومده کـه بتونید سوال بعدی رو جواب بدید . چهار که تا فیل و یک دونـه زرافه از درب پشتی همان خانـه وارد خونـه مـی شن . حالا بگید دقیقا چند که تا حیوون از درب جلو بیرون مـیان ؟

معما ی هجدهم : 4 که تا فیل با یک زرافه مسابقه ی دو مـیدانی مـیذارند و آقا زرافه از یک فیل کـه نفر دوم باشـه جلو مـی زنـه حالا بگید کـه زرافه نفر چندم شده ؟
چیستان نوزدهم : درون همان مسابقه دو مـیدانی قبلی فیل از آخرین نفر جلو مـی زنـه حالا نفر چندم مـی شـه ؟
معما ی بیستم : اکنون یک شیر مـیاد و همـه ی حیوون های جنگل رو مـی خوره ولی پنج که تا رو نمـی خوره . مـی تونید بگید اون پنج نفر کدوم ها هستند ؟

چیستان بیست و یکم : اگه گفتی با چند که تا حرکت یک زرافه رو مـیشـه داخل یک یخچال جا کرد ؟

معما ی بیست و دوم : حالا بگید درون چند مرحله یک فیل رو تو یک یخچال جا مـی کنند ؟

چیستان بیست و سوم : اگه یـه روزی یـه جایی یـه فیلی بره تو استخر چه طوری از تو استخر درون بیـاد ؟

معما ی بیست و چهارم : فرض کنید یک فیل یک لباس خواب بپوشـه کـه رنگش صورتی باشـه حالا بهش چی مـیگن ؟
چیستان بیست و پنجم : حالا اگه فیل لباس خواب آبی بپوشـه چی بهش مـیگن ؟
معما ی بیست و ششم : متاسفانـه درون یک تصادف همـه ی حیوانات جنگل کـه سوار ماشین بودند مـی مـیرند . ولی زرافه نمـی مـیره ! مـی تونید بگید چرا ؟

چیستان بیست و هفتم : درون رود خانـه ی محل زندگی زرافه تمساح وجود داره .حالا بگید زرافه چطوری مـی تونـه بدون این کـه آسیبی ببینـه از رودخانـه عبور کنـه ؟
معما ی بیست و هشتم : شخصی هزار که تا آجر داره کـه با نـه صد و نود و نـه که تا از آجر ها خونـه مـی سازه . با اون یکی آجر چی کار مـی کنـه ؟

چیستان بیست و نـهم : وقتش هست که کمـی چیستان و معما ها را تغییر بدیم . شخصی یک سگ داشته کلاه بر سر سوار یک ماشین فولمـیشـه کـه ماشین سقف نداره و با سرعت هم درون حال رانندگی بوده و ناگهان باد کلاه رو مـی بره و سگ هم بـه دنبال اون مـیره و بعد از 1 ساعت بر مـیگرده کـه یک چیزی تو دهنش هست . مـی تونید بگید چی؟
معما ی سی ام : که تا حالا فکر کردید کـه اگه دو که تا هزار پا هم دیگر رو بغل کنند چه اتفاقی مـی افته ؟

چیستان سی و یک ام :ی مـی تونـه بگه چرا پرنده ها از طرف شمال جغرافیـایی بـه سمت جنوب پرواز مـی کنن ؟
معما ی سی و دوم : یک چیستان و معما ی بسیـار ساده ! این رو دیگه حتما خودتون بتونید جواب بدید . بـه هفت صد و پنجاه گرم چی مـیگن ؟
چیستان سی و سوم : مـی تونید بگید اولین بز دیـابتی شناخته شده درون طول تاریخ کدام بز بود ؟
معما ی سی و چهارم : چند جفت از هر حیوان را حضرت موسی (ع) با خودش بـه کشتی برد که تا از طوفان محافظت شوند ؟
چیستان سی و پنجم : یک سوالی کـه فکرم رو خیلی وقته مشغول کرده اینـه کـه چرا مار ها مسافرت نمـیرن ؟
معما ی سی و ششم : اگه روی دیوار یک نقطه آبی رنگ ببینید کـه در حال حرکت باشـه حدس مـی زنید چی باشـه ؟

چیستان سی و هفتم : حالا اگه یک نقطه قرمز رنگ روی دیوار ببینید حدس مـی زنید چی باشـه ؟
معما ی سی و هشتم : دیگه این یکی رو حتما خودتون حدس بزنید ! یک نقطه سبز رنگ روی دیوار چی مـی تونـه باشـه ؟

چیستان سی و نـهم : اگه یک پرنده رو از بالای یک ساختمان بلند با سرعت تمام بـه پایین پرت کنیم چه اتفاق تلخی مـی افته ؟

معما ی چهلم : یک چیستان آسون ! مـی تونید بگید فرق بلال و خیـار چیـه ؟

چیستان چهل و یکم : حالا چه شباهتی بین بلال و خیـار مـی تونید پیدا کنید ؟
معما ی چهل و دوم : اگر یک نفر قلبش ایستاده باشد اولین کاری کـه انجام مـی دهید چیست ؟

چیستان چهل و سوم : بـه یک نفر کـه سرشناس هست چی مـیگن ؟
معما ی چهل و چهارم :ی مـی دونـه بـه کشتی چی مـیگن ؟
چیستان چهل و پنجم : حالا بگید بـه دمپایی چی مـیگن ؟
معما ی چهل و ششم : بـه آفتابه چی ؟ بـه آفتابه چی مـیگن ؟
چیستان چهل و هفتم : سیفون رو کـه باید دیگه بدونید ! بـه سیفون چی مـیگن ؟
معما ی چهل و هشتم : دوباره یک معمای ساده ! بین یخمک و روغن کرچک چه تفاوتی وجود داره ؟
چیستان چهل و نـهم : یک چیستان و معما ی سخت ! چطوری حتما یک زیر دریـایی رو غرق کرد ؟

معما ی پنجاهم : دقیقا کجا مـیشـه ماه آبان رو قبل از قبل از ماه مـهر دید ؟
چیستان پنجاه و یکم : دوباره یک چیستان و معما ی ساده ! امکان داره 4 نفر زیر یک چتر یک نفره برن و هیچ کدوم خیس نشن ؟ چطور ؟
معما ی پنجاه و دوم : یک چیستان و معمای اینترنتی جالب ! که تا حالا فکر کردید چرا تو آدرس های اینترنتی بـه جای یک w سه که تا w استفاده مـی کنند ؟
چیستان پنجاه و سوم : اگه یک اسکلت انسان از بالای یک دیوار بلند پایین بپره چه اتفاقی مـی افته ؟
معما ی پنجاه و چهارم : دوباره یک چیستان و معمای تفاوت ! مـی تونید بگید تفاوت تفنگ و عینک چیـه ؟
چیستان پنجاه و پنجم : به منظور قطع جریـان برق چه راه حلی دارید ؟

معما ی پنجاه و ششم : نام آخرین دندانی کـه در دهان انسان دیده مـی شود چیست ؟
چیستان پنجاه و هفتم : یک چیستان و معمای خیلی خیلی ساده ! چرا اگه دوچرخه رو ول کنیم مـی افته ؟

پاسخ چیستان و معما های فیلی را کمـی پایین تر مشاهده نمایید .

پاسخ چیستان و معما های بسیـار جالب

پاسخ چیستان اول : یک دونـه فیل از روی زمـین کم مـیشـه .
جواب معما ی دوم : خوب معلوم دیگه سه دونـه فیل از روی زمـین کم مـیشـه.

پاسخ چیستان سوم : پنج که تا فیل از روی زمـین کم نمـیشـه چون کـه دیگه خیلی سنگین شده و درخت مـیشکنـه .

جواب معما ی چهارم : منتظر مـی مونـه پاییز بشـه بعد سوار یک برگ مـی شـه مـیاد پایین ( مسخره هم خودتی !!! )
پاسخ چیستان پنجم : کار خیلی سختی نیست دو که تا از فیل ها جلو مـیشینند و سه که تا هم عقب ! بـه همـین راحتی
جواب معما ی ششم : ماشین بنز رو مـی فروشند و شش که تا فولمـی خرند بعدش پنج که تا پنج که تا سوار مـیشن .
پاسخ چیستان هفتم : همون برگ درختی کـه فیل روش سوار شده بود دیگه
جواب معما ی هشتم : به منظور این کـه ته دمش رو گره زده

پاسخ چیستان نـهم : چون کـه کپسول نداره
جواب معما ی دهم : خوب معلوم دیگه ! چون دستش انگشت شست ندارد کـه بتونـه بوق بزنـه
پاسخ چیستان یـازدهم : چون کـه کف پاش صافه
جواب معما ی دوازدهم : این یکی کـه دیگه خیلی ساده بود این رو هم نتونستید جواب بدید ؟ سایـه فیل

پاسخ چیستان سیزدهم : یک تخم مـیکاره و بعد روی تخم مـیشینـه که تا درخت سبز بشـه .
جواب معما ی چهاردهم : ماشین بنز رو مـی فروشیم و دو که تا پیکان مـی خریم و بعد تو هرکدوم از پیکان ها پنج که تا رو جا مـیدیم .

پاسخ چیستان پانزدهم : چون کـه دو که تا پیکان رو بـه روی سینما پارکند .
جواب معما ی شانزدهم : 4 که تا حیوون بیرون مـیان چون زرافه رفته دست شویی

پاسخ چیستان هفدهم : اشتباه کردید ؟ 6 که تا ، حالا چرا 6 که تا ؟ خب معلومـه دیگه به منظور این کـه اون زرافه بود کـه رفت دست شویی کارش تموم شده با اینا اومد بیرون .

جواب معما ی هجدهم : واضحه دیگه دوم مـیشـه چرا کـه از نفر اول کـه جلو نزده هنوز !
پاسخ چیستان نوزدهم : اصلا نمـیشـه ! از نفر آخر چرا کـه نفر آخر خودش بوده و از خودش کـه نمـی تونـه هیچ وقت جلو بزنـه !
جواب معما ی بیستم : یک زرافه و چهار که تا فیل . چون کـه رفتن مسابقه دو مـیدانی .
پاسخ چیستان بیست و یکم : فکر کنم با شناختی کـه از این چیستان و معما ها پیدا کردید بتونید خودتون پاسخ رو حدس بزنید : درب یخچال رو باز مـی کنیم . زرافه رو وارد یخچال مـی کنیم . درب یخچال رو مـی بندیم . مـی بینیم گردنش بیرون مونده هنوز . بعد دوباره درب یخچال رو باز مـی کنیم . گردن زرافه رو هم بـه زور مـیدیم بره تو . حالا درب رو مـی بندیم . مـی شـه شش حرکت . همونطور کـه دیدید اصلا نکته خاصی نداشت .
جواب معما ی بیست و دوم : با 4 حرکت . اول درب یخچال رو باز مـی کنیم . زرافه رو کـه یخ زده مـیاریم بیرون . فیل رو بـه جاش مـیذاریم تو یخچال . درب یخچال رو مـی بندیم . شد چهار حرکت

پاسخ چیستان بیست و سوم : یعنی واقعا جوابش رو نمـی دونی کـه اومدی دنبالش !!! معلومـه دیگه خیس از استخر مـیاد بیرون .
جواب معما ی بیست و چهارم : چیز خاصی نمـیگن فقط بهش مـیگن  شب بخیر ! مسخره هم خودتی !!!
پاسخ چیستان بیست و پنجم : مـیگن لباس خواب صورتی خیلی بیش تر بهت مـیومد .
جواب معما ی بیست و ششم : به منظور این کـه اول صدقه داده بوده  (نخند ! جدی دارم مـیگم)
پاسخ چیستان بیست و هفتم : زیـاد بـه ذهن تون فشار نیـارید چون کـه مثل همـه ی حیوانات دیگر جنگل تمساح هم تصادف کرده مرده !
جواب معما ی بیست و هشتم : خب دیگه لازمش نداره مـیندازه بیرون
پاسخ چیستان بیست و نـهم : فکر کنم تو این معما هم گول خوردید .  آجره کـه یـادتونـه ! همون رو مـیاره
جواب معما ی سی ام : هیچی دیگه زیپ مـیشن .

پاسخ چیستان سی و یکم : ساده ست ! چون اگه پیـاده خواستند برند خیلی راهش طولانیـه
پاسخ معمای سی و دوم : نیم کیلو و نیم ! گفتم کـه خیلی ساده هست ولی خوب چیکار مـیشـه کرد ؟ شما اصلا باهوش نیستید دیگه !
پاسخ چیستان سی و سوم : اینم حتما من بگم ! معلومـه دیگه بزبز قندی
پاسخ معمای سی و چهارم : پس معجزه حضرت نوح (ع) چی بود ؟ !!! یکم اطلاعات دینی خودتون رو افزایش بدید بد نیست !!!
پاسخ چیستان سی و پنجم : مطمئنا جواب این چیستان و معما رو هم نمـی دونید ! خودم مـیگم مار نمـی تونـه بای بای کنـه چون دست نداره بعد نمـی تونـه بره مسافرت ! اصلا هم مسخره نبود .
پاسخ معمای سی و ششم : یک مورچه کـه شلوار لی پوشیده داره مـیره پارک
پاسخ چیستان سی و هفتم : که تا حالا یک مورچه رو کـه آرایش کرده داره مـیره پارک دیدی ؟ ! خیلی خنده دار بود ، نـه؟

پاسخ معمای سی و هشتم : یک مورچه پلیس کـه اومده اون دو که تا مورچه رو دستگیر کنـه ! بـه همـین راحتی فقط کافیـه یکم حس طنزتون رو قوی کنید !

پاسخ چیستان سی و نـهم : پرواز مـی کنـه مـیره ! بـه همـین راحتی

پاسخ معمای چهلم : همونطور کـه مـی دونید بلال بازیگره ولی خیـار کـه بازیگر نیست !!

پاسخ چیستان چهل و یکم : با این کـه بلال بازیگره ولی هیچ کدومشون درون فیلم تایتانیک بازی ند !

پاسخ معمای چهل و دوم : خسته مـیشـه خوب ! براش صندلی مـیذاریم بشینـه !

پاسخ چیستان چهل و سوم : ما کـه بهش مـیگیم آرایشگر ! شما رو نمـی دونم !

پاسخ معمای چهل و چهارم : تشخیص ! بیش تر از این هم نمـی تونم توضیح بدم خودتون برید دنبالش !
پاسخ چیستان چهل و پنجم : مـیگن منبر دیگه ! توضیح بیشتر نخواین کـه خودمم نفهمـیدم !

پاسخ معمای چهل و ششم : منشور ! حالا چرا و از کجا اومده ؟ من کـه نمـی دونم .

پاسخ چیستان چهل و هفتم : انبر !!!!!!!!!!!

پاسخ معمای چهل و هشتم : این دیگه خیلی تابلویـه ! یخمک خوشمزه تره خوب !

پاسخ چیستان چهل و نـهم : کاری نداره ! یک غواص رو مـی فرستیم بره درون بزنـه !
پاسخ معمای پنجاهم : درون فرهنگ معین جلد اول و آخر !
پاسخ چیستان پنجاه و یکم : وقتی بارون نیـاد ! ( گفتم کـه مسخره هم خودتی )

پاسخ معمای پنجاه و دوم : واضحه دیگه ! به منظور این کـه هیچ کاری از محکم کاری عیب نمـی کنـه !

پاسخ چیستان پنجاه و سوم : هرگز یک این کار رو نمـی کنـه چون اصلا جیگرشو نداره ( جالب بود نـه ؟ )

پاسخ معمای پنجاه و چهارم : یک کدومش رو اول مـی زنند و بعد مـی بینند و اون یکی رو اول مـی بینند و بعد مـی زنند ! عینک رو اول مـی زنند و بعد با اون مـی بینند ولی تفنگ برعاینـه یعنی اول طرف رو مـی بینند بعد با یک گلوله پرپرش مـی کنند .
پاسخ چیستان پنجاه و پنجم : کاری نداره فقط کافی یک ماه قبضشو پرداخت نکنید .

پاسخ معمای پنجاه و ششم : اینم نمـی دونید ! حتما یک تست iq بدید ! دندان مصنوعی !

پاسخ چیستان پنجاه و هفتم : زبون بسته خیلی خسته ست ! خیلی خسته مـیفهمـی ؟

8 معما و چیستان جالب

چیستان اول : آن چیست کـه چه خالی باشد و چه پر باشد وزنش فرقی نمـی کند ؟
معما دوم : یک پدر و مادر 7 پسر دارند و هر پسر هم یک دراد این خانواده چند نفری هستند؟
چیستان سوم : آن چیست کـه رنگش سپید هست ولی قند نیست ریشـه هم دارد ولی درخت نیست؟
معما چهارم : آن چه چیزی هست که سخت هست اما سنگ نیست تخم مـی گذارد ولی مرغ نیست چهار پا دارد اما سگ هم نیست ؟
چیستان پنجم : کدام پرنده هست که اگر نامش را برعکنیم باز هم نام پرنده است؟
معما ششم : آن چه چیززی هست که گریـه آسمان اشک آن هم سرازیر مـی شود؟
چیستان هقتم : بالای آن جای حساب مـی باشد و پایین آن بازی تاب است؟
معما هشتم : کدام گیـاه هست که درون صورتی کـه نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه مـی باشد؟

پاسخ چیستان و معما ها را کمـی پایین تر ببینید

جواب چیستان و معما های جالب

پاسخ چیستان اول : نوار
جواب معما دوم : ده نفر
پاسخ چیستان سوم : دندان
جواب معما چهارم : لاک پشت
پاسخ چیستان پنجم : غاز
جواب معما ششم : ناودان
پاسخ چیستان هفتم : ساعت پاندول دار
جواب معما هشتم : شلغم نیم آن لنگ هست درمعنی
[چیستان های جالب]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 01:03:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com