5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی

5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی جملات کوتاه ناب انگلیسی با ترجمـه | زبان آموزان-آموزش زبان انگلیسی | تبیـان کودوجوان یزد |

5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی

جملات کوتاه ناب انگلیسی با ترجمـه

5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی جملات کوتاه ناب انگلیسی با ترجمـه mimplus.ir

داستان های کوتاه انگلیسی

بادكنك ها هميشـه با باد مخالف اوج ميگيرندThe kites always rise with adverse winds.—————————————براي خود زندگي كنيم نـه براي نمايش آن بـه ديگرانLive for ourselves not for showing that to others..—————————————سفري بـه طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شودA distant tour begins with one step…—————————————

جملات مفهومـی انگلیسی با ترجمـه فارسی

بازنده ها درون هر جواب مشكلي را مي بينند، 5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی ولي برنده درون هر مشكلي جوابي را مي بيندThe losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.—————————————به جاي موفقيت درون چيزي كه از آن نفرت دارم، ترجيح مي دهم درون چيزي شكست بخورم كه از آن لذت مي برم(هينزسيندي)Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.—————————————بادبادك که تا باباد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفتIf the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise…—————————————

جملات زیبای انگلیسی با ترجمـه

آن‌چه را کـه در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کردYou will reap what you plant in your minds farm.—————————————اگر درون جریـان رودخانـه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شدIf you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.—————————————آن كه امروز را از دست مي دهد ! فردا را نخواهد يافتهيچ روزي از امروز با ارزشتر نيستWho looses today, won’t find tomorrowThere is nothing important as today.—————————————یک ضرب المثل امریکای هست کـه مـیگه مشکل کـه به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این کـه چرا بوجود اومدThere is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason.—————————————انسان هر چه بالاتر بروداحتمال ديده شدن وصله ی شلوارش بيشتر مـی شود (( اديسونWhatever human rise his trousers inset will be seen more.

متن های زیبای انگلیسی ترجمـه دار

همچنین بخوانید : تبریک تولد انگلیسی

—————————————هنگامـی کـه درگیر یک رسوایی مـی شوی ، درون مـی یـابی دوستان واقعی ات چهانی هستند .(( الیزابت تیلورWhen you catch in a calumny, you know your real friends.—————————————عشق عینک سبزی هست که باآن انسان کاه را یونجه مـی‌بیند .(( مارک تواینLove is a green glass that you see the chaff as alfalfa with it.—————————————هرگز بـه احساساتی کـه دراولین بر خورد ازی پیدا مـی کنید نسنجیده اعتماد نکنید .(( آناتول فرانسDon’t believe your sense of first meeting never.—————————————تصمـیم خداوند از قدرت درک ما خارج هست اما همـیشـه بـه سود ما مـی باشد .(( پائولوکوئیلوGods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.—————————————مـهم نیست چه پیش آمده ،تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان .( دیل کارنگیIt isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles..—————————————علف هرزه چیست ؟گیـاهی هست که هنوز فوایدش کشف نشده هست .(( امرسونWhat is forb? It is a plant that we don’t know its profits yet.

جملات تیکه دار انگلیسی

—————————————بردن همـه چيز نيست ؛ امّاتلاش به منظور بردن چرا .(( وئيس لومباردیWinning is nothing but trying to win is all thing.—————————————اگرنمـیتوانی بای کـه عاشقش هستی باشی، عاشقی باش کـه با او هستی”If you can’t be with your love, try to love who you are with.—————————————از من پرسيد :تو مال منی؟ گفتم:آره!مال خود خودتم. 5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی هر كاري دلت مي خواد باهام بكن. 5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی گفت :هر كاري؟ گفتم:آره. ………… تنـهام گذاشت و رفتHe asked me: you are mine? I told: yes, I’m yours, do what you love with me. He told: what I loved? I told: yes…he left me alone and went.—————————————

يك شبي با ياد تو بدرودخواهم گفت و رفت خاطراتت را بـه جوي آب خواهم گفت و رفت/ درون فرار شعرهايم يك شبي خواهم نشست/ آخرين اشعار خود را بر تو خواهم گفت و رفت/ با خيالت بر ديار قصه هارفتم ولي…One night I will say bye and will leave/ I will say your memories to the sike and will leave/ I will sit in the top of my poems one night/ I will say my last poem from you and will leave/ I went to the land of stories whit your dreams but…—————————————زماني كه مرا بـه دنياآوردند مي گفتند همـه را دوست بدار اكنون كه ديوانـه وار دوستش دارم مي گويند فراموشش كنWhen they born me they said: “love every one” and know that I love frenzied they are saying: “forget”—————————————يك عشق عروج هست و رسيدن بـه كمال ، يك عشق غوغاي درون هست و تمناي وصال ، يك عشق سكوت هست و سخن گفتن چشم ،يك عشق خيال هست و….خيال هست و….خيالLove is an ascent and reach to perfection, a love is inside hubbub and is the request of joiner, a love is silence and eyes speaking, a love is a dream and…is a dream and…dreams…—————————————اگه از ياد تو رفتم… اگه از ياد تو رفتم اگه رفتي تو زدستم اگه ياد ديگروني …من هنوز عاشقت هستم با وجود اينكه گفتي …ديگه قهري که تا قيامت با تموم سادگي هام/ گفتم اما…. بـه سلامت شايداين خوابه كه ديدم …هر چه حرف از تو شنيدم قلب ناباور من گفت من بـه عشقم….نرسيدم! پيش از اين نگفته بودي … غير من كسي رو داري توي گريه توي شادي….سر رو شونـه هاش بذاري تو رو مي بخشم و هرگز ديگه يادت نمي افتم…. برو زيباي عزيزم … تو گروني … من چه مفتمIf you forget me…if you forget me, if you leave me, if you are for others…I love you yet despite that you said you huff with all my purities for ever/I said but…bye! May this is just a dream…what I heard from you my beliefless heart said I didn’t receive to my love! You didn’t say before…that you have another one in your laughing in your crying except me…if you rest your head in my shoulders I forgive you and never remind you…go my beautiful darling…you are expensive …I am gratis—————————————حقیقت انسان بـه آنچه اظهار مـی کند نیست..بلکه حقیقت او نـهفته درون آن چیزی هست که از اظهار آن عاجز هست بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نـه بـه گفته هایش ، بلکه بـه ناگفته هایش گوش کنThe fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said.—————————————برای قضاوت درون مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ایTo judge about your achievement, think about what you earned instead of what you lost.—————————————همـیشـه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. دانتهAlways the huge blaze is from small spunkie.—————————————مرد بزرگی هست که درون قلبی کودکانـه داشته باشد. منسیوسThe big man is who has an infantine heart.—————————————هرگاه بفهمـی اهت را خودت تعیین مـی کنی، مـی فهمـی زندگی ات را هم خودت شکل مـی دهی.ویندایرWhen you understand that you specify your aims, you will know that you make your life yourself.—————————————بیشترین تاثیر افراد نیک ،زمانی احساس مـی شود کـه از مـیان ما رفته باشند.رالف والد وامرسونWe will feel influence of good person when we lose them.—————————————

جملات ناب و قشنگ انگلیسی با معنی

ما بـه وسیله اندیشـه های خود ترقی مـی کنیم و از نردبان تصوری کـه از خویشتن داریم بالا مـیرویم.اوریسون سوئت ماردنWe upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves.—————————————خود را مقید کنید کـه از حدانتظاری کـه دیگران از شما دارند فراتر بروید.هنریواردبیچرForce yourself to be best that others expect from you.—————————————روح درونی خود را زیباکنید که تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراطMake beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality.—————————————به خصلتهای خود بیش ازآبرو و حیثیت اهمـیت دهید زیرا: خصلتها نشانـه واقعیت وجودی شماست درون حالی کـه آبرو وحیثیت نشانـه طرز تفکری هست که دیگران درباره شما دارندOverrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you.—————————————اسرار خویش بهی مگوی زیرا ای کـه در حفظ راز خود بـه ستوه اید از دیگران نباید انتظار امانت داشته باشدDon’t say your secrets to others, because the heart that is tired from itself secrets, shouldn’t expect others to be trustee.—————————————انسانـها نـه بـه نسبت تجارب خود بلکه بـه نسبت ظرفیتی کـه برای تجربه کرد دارند عاقل هستند.جرجبرناردشاوHuman is wise because of the capacity that they have for new experience not for their experiences.—————————————اگر ارزشـهای واقعی خود رانمـی شناسید خود را به منظور رنج آماده کنید.آنتونی رابینزIf you don’t know your real price, be ready for affliction.—————————————فردا و دیروزبا هم دست بـه یکی د: دیروز با خاطراتش مرا فریب داد. فردا با وعده هایش مراخواب کرد. وقتی چشم گشودم امروز هم گذشته بودYesterday and tomorrow get friend: yesterday deceive me with its memories and tomorrow make me asleep with its behest. When I opened my eyes today was passed too.—————————————تمام لحظه ها زیبا هستنداین تو هستی کـه باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم… تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند. این تو هستی کـه باید توانایی دیدن داشته باشی….. تمام لحظه ها با نیـایش همراهند. اگر همـه را باسپاسی ژرف بپذیری هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. اوشوAll moments are beautiful; you should accept and be ready to deference. All moments are full of gifts, you should see…all moments are full of invocation, if you accept all with a deep thank, there will be no problem.—————————————جهان نسبت بـه هردو نوبت دارد: یک نوبت بـه نفع شما است. و یک نوبت بـه ضرر شماآنگاه کـه دنیـا بـه شماروی آورد یـاغی نشوید. و موقعی کـه دنیـا بـه شما پشت کرد صبر پیشـه کنیدWorld is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you.When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient.—————————————به افکار خود اهمـیت بدهید،این افکار حرفهای شما مـی شوند. این حرفهای اعمال شما مـیشوند. بـه اعمال خود اهمـیت بدهید، این اعمال شخصیت شما مـیشوندOverrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality.—————————————راههای خوشحال کودکان: آنـها را درون آغوش بگیرید. بـه آنچه مـی گویند گوش فرادهید. بـه آنان اطمـینان خاطر بدهیم. اجازه بدهیم کـه گریـه کنند. بـه انـها بفهمانیم کـه نارحت بودن یک مساله طبیعی استThe ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen.—————————————انسان خوش خوی ومتمدن واقعا زیباست. دکتر ماکارنکوWell behavior and debonair human is really beautiful.—————————————بخشش خوب است….بهتر از آن فراموش آن استForgiving is good…but forgetting is better.—————————————من کفش نداشتم و مدام شکایت مـی کردم. که تا اینکه روزی مردی را دیدم کـه پا نداشتI didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot.—————————————از اشتباهات دیگران درس بیـاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست که تا همـه آنـها را خودمان تجربه کنیمLet’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing.—————————————نشانـه های هشداردهنده افسردگی: نگاه بدبینانـه…. تمرکز بر روی مشکلات….. از دست شوق و علاقه درزندگی….. پایین آمدن مـیزان انرژی….. آیـه یأس خواندن…. اشکال درون خواب شبانـهThe warnfull signs of dumps: being pessimist, focusing on problems, loosing the happiness, being despair, having problems in night asleep.—————————————شش راه به منظور قدم برداشتن بـه سوی آینده ای بهتر: یـاد بگیرید که تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیـاج بـه کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمـیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را بـه عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا بـه خودتان6ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.—————————————شاه کلید عشق ، تسلیم استJust key of love is deference.—————————————داشتن کافی نیست، بایداقدام کردخواستن کافی نیست، حتما کاری کردHaving sth isn’t enough, you should proceedWanting isn’t enough, you should do sth.—————————————به ستاره ها نگاه کن. بـه چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادتهLook at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit.—————————————ای خدای بزرگ بـه من کمک کن که تا وقتی مـی خواهم درباره راه رفتنی قضاوت کنم، کمـی با کفشـهای او راه بروم. دکترشریعتیO my God, help me that when I want to judge about one walking, first I walk little with his shoes.—————————————ایمان داشته باش کـه کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمـی شود. ویکتور هوگوBelieve that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.—————————————هیچ مـی دانی فرصتی کـه ازآن بهره نمـی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندنDo you know? A fortune that you don’t use, is others wish.—————————————دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیلKnowing is not enough we should do what we know

5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی جملات کوتاه ناب انگلیسی با ترجمـه
[5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 00:11:00 +00005جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی

زبان آموزان-آموزش زبان انگلیسی

 

5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی زبان آموزان-آموزش زبان انگلیسی mimplus.ir

5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی زبان آموزان-آموزش زبان انگلیسی mimplus.irچگونـه انگلیسی یـاد بگیریم؟در اين قسمت شما مـی‌آموزيد چگونـه انگيزه يادگيری انگلیسی را درون خود تقويت کنيد، 5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی چطور از اشتباهات جلوگیری کنید، چگونـه از ديکشنری بـه نحو موثرتری استفاده کنید و در نـهايت چطور مـهارتهای شنيداری، گفتاری و نوشتاری خود را افزايش دهید.

از اینجا شروع کنید >>

5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی زبان آموزان-آموزش زبان انگلیسی mimplus.irآموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی

در این بخش شما مـی توانید اصطلاحات انگلیسی را با کمک تصاویر، جملات نمونـه، توضیحات و معنی فارسی یـاد بگیرید. 5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تصاویر بـه شما کمک مـی کند که تا هر چه بهتر این اصطلاحات را بـه خاطر بسپارید.

5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی زبان آموزان-آموزش زبان انگلیسی mimplus.irروشـهای فراگیری لغات

به خاطر سپردن لغت های یک زبان خارجی مـی تواند یکی از بخشـهای خسته کننده درون فراگیری زبان باشد. 5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی خوشبختانـه روشـهای مختلفی به منظور سرعت بخشیدن و نیز لذت بخش آن وجود دارد...

5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی زبان آموزان-آموزش زبان انگلیسی mimplus.irداستانـهای انگلیسی

مجموعه داستانـهای انگلیسی سطح بندی شده با فرمت PDF بـه همراه فایلهای صوتی. شما با کمک این داستانـها مـی‌توانید هم بر مـهارت درک مطلب (Reading) خود بیـافزایید و هم مـهارت شنیداری (Listening) خود را تقویت نمایید.

اپلیکیشن اطلس سخنگو فرهنگ اطلس سخنگو حاوی تمامـی کلمات موجود درون آخرین نسخه های معتبرترین دیکشنری‌های مرجع انگلیسی بـه انگلیسی دنیـا است، تعداد معانی و معادل‌های فارسی ارائه ‌شده به منظور هر كلمـه انگلیسی و حتی اولویت‌بندی معانی ذکر شده ...

 

: 5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی

5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی زبان آموزان-آموزش زبان انگلیسی
[5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 04:31:00 +00005جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی

تبیـان کودوجوان یزد

5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir لاک ناخن عامل بیماری درون کودکان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irوجود ماده بسیـار مضر سرب درون لاک‌های رنگی دور از انتظار نیست. 5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی متاسفانـه بعضی مادران روی ناخن‌های کوچک و زیبای بچه‌های کم سن‌وسال خود لاک‌های رنگی مختلف مـی‌زنند، 5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی اما لاک‌های ناخن حاوی مقادیری مواد شیمـیایی هستند کـه فقط بافت نسبتا محکم ناخن‌ها مـی‌توانند آنـها را تحمل کنند. 5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی ادامـه...

نگارنده: 5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی مدیر محتوابازدید کننده: 1378

خطرات گوشی موبایل به منظور بچه ها5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir يکي از نگراني‌هاي مـهم والدين و حتي عذاب وجدانشان وقتي کـه تلفن‌هاي همراه هوشمند خود را بـه کودک مي‌دهند اين هست که آيا اشعه اين ابزارها مي‌‌تواند سلامت کودک را بـه خطر بيندازد و در سنين پايين کـه مغز او همچنان درون حال رشد است. ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 1241

مراحل رشد و تکامل درون ان و پسران5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irتقریبا همـه با مراحل رشد جسمـی کودک، آشنایی دارند. این مراحل شامل مواردی مثل شناخت چهره مادر، گرفتن گردن، نشستن بدون کمک، گفتن کلمات و... هست اما مراحل دیگری هم وجود دارد کـه شاید کمتر مورد توجه والدین و بزرگسالان قرار مـی‌گیرند: مراحل رشد کـه از‌‌ همان دوران جنینی آغاز مـی‌شود. این مراحل بسیـار مـهمند و سلامت کودک را درون آینده شکل مـی‌دهند. ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 1327

سال تحصیلی کودکان کار درون سکوت آغاز شد؛‌ هفت‌خوان موانع جذب کودکان کار درون مدارس5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irگویی این سال‌ها بحث کودکان کار دیگر ماجرای عجیبی به منظور مسئولان متولی نیست و بازماندن از تحصیل و حضور آنـها درون خیـابان‌های شـهر را پذیرفته‌ایم. بحث تحصیل کودکان کار صرفاً بـه بیـان چند جمله آن هم درون آستانـه سال تحصیلی محدود شده هست و درون مـیدان عمل هیچ اقدام جهادی به منظور حل مشکل این کودکان و بازگرداندن آنـها بـه پشت نیمکت‌های مدارس صورت نمـی‌گیرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 1282

۱۷ کودک مبتلا بـه اسکولیوز شدید درمان مـیشوند5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irاز روز دوشنبه هفته جاری ۱۷ کودک مبتلا بـه اسکولیوز یـا انحراف ستون فقرات شدید، درون بیمارستان مرکز نورافشار تهران بستری شدند که تا با دستان توانای تیم پزشکان بین المللی و پزشکان حاذق ایرانی همراه شان کـه برای درمان کودکان تحت پوشش زنجیره امـید بـه این بیمارستان آمده اند درمان شوند. ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 995

بنزین پتروشیمـی چه بلایی سرمان آورد؟/آمار دردناک ازسرطان کودکان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irاین خودکفایی ملی آقای وزیر بـه آنجا رسید کـه تا آن حد تولید این ماده خطرنارطان زا بالا رفت و استفاده آن زیـاد شد کـه به موجب گزارش سازمان محیط زیست درون اثنای سال ۱۳۸۸ که تا ۹۲ مـیزان آمار بچه های سرطانی بـه شیوه تصاعدی بالا رفته بود. آمارهای دیگری درون خود محیط زیست وجود دارد کـه من نمـی توانم آنـها را علنی م اما حقیقتا بـه نحوی خطرناک هست که از فکر بـه آن هم هراس دارم. ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 1017

طراحی پانسیون های ویژه کودکان بهزیستی5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیـان اینکه ارائه گزارشی جامع از مسائل اجتماعی با موضوع اعتیـاد روز چهارشنبه درون دستور کار هیـات وزیران قرار دارد، گفت: این اتفاق خوبی هست و قبلا سابقه نداشته کـه مسائل اجتماعی درون دستور کار هیـات وزیران قرار بگیرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 943

زنان «رشته فرنگی» نخورند5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irهمـه ما مـی‌دانیم مصرف رشته فرنگی به منظور سلامتی خوب نیست و هم اکنون دانشمندان دریـافتند مصرف بیش از اندازه رشته موجب افزایش خطر سندرم قلبی بـه ویژه درون زنان مـی‌شود. «هیون جون شین» از محققان این تحقیق گفت: چون ارتباط مصرف رشته و سندرم متابولیک درون کشورهای آسیـایی بـه طور گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است. ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 563

آلرژی، تهدید کننده سلامتی فرزندان اول5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irآیـا که تا به حال نسبت بـه گله و شکایت و برادر بزرگترتان از مریضی های پی درون پی کنجکاو شده اید؟ با خود فکر کرده اید کـه دلیل این بیمار شدن های مدام چیست؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 518

مسواک مناسب به منظور کودکان !5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir مسواک مناسب به منظور کودکان مسواکی هست که الیـاف آن نرم بوده و سر مسواک کوتاه باشد و هرچه سن کودک کمتر باشد حتما دسته مسواک ضخیم‌تر باشد. ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 585

فرزندان از پدر‌ها چه مـی‌خواهند/ چگونـه پدری خوب باشیم5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irچندی هست در تقویم ایرانیـان ولادت حضرت علی(ع) روز پدر نام گرفته؛ روزي کـه یـادآور نقش معنوي پدر و نوع برقراری ارتباط او با فرزند يا فرزندانش است؛ آن‌چه درون پی مـی‌آید نگاهی کوتاه بـه عناوین چند کتاب‌ هست که از منظر روان‌شناسی بـه روابط پدران با فرزندان پرداخته است. ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 587

بسته پيشنـهادي عموگ براي بچه​ ها5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irداريوش فرضيايي معتقد هست براي کتاب​خوان بچه‌ ها اول بايد فاصله بزرگترها با کتاب کم شود و براي اين کار هم بايد چيزهاي غيرضرور زندگي را حذف کنيم. ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 617

خوب و بد نمایشگاه کتاب تهران5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irبیست وهفتمـین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درون حالی بـه کار خود پایـان داد کـه شکل و روش برگزاری آن با دوره های قبل تفاوت هایی داشت. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 510

اجازه ندهید کودک تان این برنامـه ها را ببیند5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irاجازه ندهید کودک تان این برنامـه ها را ببیند،مراقبت برنامـه‌هایی کـه کودکانتان تماشا مـی‌کند باشید چرا کـه این برنامـه‌های ترسناک مـی‌تواند بسیـار درون ذهن او تاثیر منفی داشته باشد. تربیت کودک،تربیت فرزندان،ترس کودک ،کودک هراسان،کودک و والدین ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 564

۶ مـهارتی کـه بچه ها حتما زود یـاد بگیرند!5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irوجود خانـه ای تمـیز با حضور کودکان امکانپذیر نیست؛ با این وجود، بچه ها قادر بـه یـادگیری برخی مـهارت های پایـه ای هستند کـه به تمـیز و مرتب ماندن خانـه کمک مـی کند. ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 517

کودکان با داستان‌های تخیلی انرژی مـی‌گیرند5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irجعفر توزنده‌جانی، نویسنده کودوجوان درون اولین جلسه از دوره جدید کارگاه داستان‌نویسی کودوجوان گفت: بچه‌ها با خواندن داستان‌های تخیلی، به منظور آینده انرژی مـی‌گیرند ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 425

پاسخی بـه انتقاد مدعیـان حقوق زنان از «کلاه قرمزی»5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irکلاه قرمزی و دیگران از دل اجتماع خودمان زاده شدند و امدند که تا ایینـه تمام نمای رفتارهای خود ما شوندوقتی کـه سالها پیش به منظور اولین بار برنامـه تلویزونی کلاه قرمزی بروی انتن شبکه یک رفت هیچ! پیش بینی همچین روزی را نمـی کرد! برنامـه ای کـه در مـیان تماشاگران انقدر عزیز شد کـه به سینماهای کشور راه پیدا کرد! ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 431

کودکان و مدیریت چالش ها5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irانسان درون زندگي شخصي يا اجتماعي خود همواره با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو هست كه مقابله با آنـها نياز بـه كسب مـهارت‌هاي مختلف است. ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 473

کودکان، یک‌سوم قربانيان تصادفات رانندگيمعاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شـهرداری تهران اعلام کرد: «از ۵ هزار و ۳۲۴ عابر پیـاده‌ای کـه بر اثرتصادفات رانندگی درون سال ۸۹ کشته شدند، حدود یک‌سوم آنـها یعنی یک هزار و ۷۲۳ نفر را کودکان زیر ۱۰ سال از جمله دانش آموزان ابتدایی تشکیل مـی‌دادند.» ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 479

تماشاي بيش از حد تلويزيون5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irكودكان 6 ساله‌اي كه بيش از حد بـه تماشاي تلويزيون مي‌پردازند درون معرض خطر بيشتر ابتلا بـه بيماري‌هاي قلبي، فشارخون بالا و ديابت درون مراحل بعدي زندگي هستند. ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 504

سرفه عودکننده و مزمن درون کودکانویروس Respiratory Syncytial Virus کـه مختصرا RSV نامـیده مـی شود، عامل مـهم برونشیولیت و پنومونی (ذات الریـه) درون ابتدای کودکی بخصوص کودکان زیر یک سال است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 486

چاقی درون کمـین نوزادان خوش‌اشتها5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir نی نی سابت: بررسی‌ها نشان مـی‌دهد نوزادان خوش‌اشتها کـه غذاهای مفصل مـی‌خورند، سریع‌تر رشد کرده و از نظر ژنتیکی مستعد چاقی هستند. ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 568

داروهائي كه نبايد بـه كودكان خردسال داد5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir كودكان نسبت بـه بزرگسالان بيشتر دچار عوارض داروئي مي شوند و بنابر اين درون داروهائي كه بدون نسخه مي توان از داروخانـه ها تهيه كرد و همچنين داروهاي گياهي بـه كودكان دقت داشته باشيد.(در كودكان پيش دبستاني اين مسئله حتي مـهمتر هم مي شود زيرا خوردن اتفاقي داروها درون در اين سن ،معمولا بيشتر از ساير سنين اتفاق مي افتد.) ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 573

ی کـه اشک عمو فیتیله ای ها را درآورد! + تصاویر5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irعمو فیتیله ای ها چند شب پیش بـه منزل الهام رفتند. خانـه ای درون کنار خیـابان پرطمطراق امام. همان خیـابانی کـه بعضی از مغازه هایش مـیلیـاردی مـی ارزد و برخی خدا را شکر درآمد مـیلیونی دارند. الهام دانش آموز مدرسه ابتدایی ادامـه...

نگارنده: مدیر محتوابازدید کننده: 516

اهمـیت عصرانـه به منظور بچه هاگرچه ۷۰درصد کودکان درون طول هفته حداقل پنج بار عصرانـه مـی خورند، اما سهم بچه های بزرگتر از ۱۲ سال بـه ۱۹درصد کاهش مـی یـابد. از آنجا کـه این وعده غذایی مختصر باتری بچه ها را که تا هنگام شام شارژ مـی کند، حتما حتماً درون برنامـه روزانـه آنـها گنجانده شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 414

کوه درون کوله‌پشتی/ بـه بهانـه یک عمر تلاش5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir«اعظم کاوه» درون یک روز غم‌انگیز پاییزی کـه برگ‌ها زیرپای عابران گریـه مـی‌د، بـه دنیـا آمد. کودکی‌هایش با بازی گذشت. بعد هم، ماجرای سواد دار شدن و مدرسه و نوجوانی و جوانی. درون این ارتباط، با او بـه گفت‌وگو نشسته‌ایم کـه مـی‌خوانید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 470

آمدنم بهر چه بود؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irکتاب «شب و روز» نوشته شکوه معظمـی، ماجرای علمـی سپری‌شدن روز و آمدن شب را بـه زبانی ساده به منظور کودکان شرح مـی‌دهد. تصویرگری این کتاب را حدیث مـهرپویـا بر عهده داشته است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 481

مرور برنامـه‌های دهه فجر دهه‌ی 60 درون «بچه‌های دیروز»5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir «بچه‌های دیروز» هر روز مروری بر ویژه برنامـه‌های دهه فجر سال‌های 60 که تا 67 خواهد داشت. بـه گزارش خبرنگار سرویس تلویزیون و رادیو خبرگزاری دانشجویـان ایران (ایسنا)، «بچه‌های دیروز» کاری از گروه کودوجوان شبکه تهران هست که هر روز، ساعت 14 مروری بر ویژه برنامـه‌های دهه فجر سال‌های 60 که تا 67 دارد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 443

انیمـیشن سارا و سامان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irدیگر انیمـیشن مرکز پویـانمایی‌ صبا کـه قرار هست رونمایی شود مجموعه 13 قسمتی «سارا و سامان» هست که بـه کارگردانی ناهید صمدی تولید شده است، این مجموعه انیمـیشن با زبان طنز ترس‌هایی را کـه در سنین خردسالی و کودکی بچه‌ها رخ مـی‌دهد را بـه تصویر کشیده است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 433

انیمـیشن «شـهید کشوری» رونمایی مـی‌شود5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir«یوز»، «سارا و سامان»، «کلاس اولی‌ها»،‌ « قاصدک‌ها»، « اولیـای خدا»، «دشت تمشک» و «این چیـه؟» عنوان هفت انیمـیشنی هستند کـه مرکز پویـانمایی صبا قصد دارد اوایل بهمن ماه از آنـها رونمایی کند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 495

مادر ، بهترین همبازی5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irیکی از هنر های یک مادر خوب ، توانایی او درون بر قراری ارتباط مناسب با فرزندش درون سنین مختلف مـی باشد. اولین ارتباط کـه مـی تواند خیلی مـهم و مفید باشد، بازی با کودک است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 360

نکاتی کـه لازم هست در شیر خشک بـه کودک رعایت کنیم5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir اگر درون تغذیـه ی شیرخوار با شیشـه شیر ، شیشـه بیش از حد بزرگ شده باشد ، محتویـات آن بیش از مقدار لازم بـه دهان شیرخوار سرازیر مـی شود و اگر ک خیلی تنگ باشد ، بلع بیش از حد هوا و در نـهایت موجب دل درد وناراحتی نوزاد خواهد شد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 416

قصه های انقلاب به منظور غنچه های هلال احمر بازگو مـی شودمعاونت پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با اعلام ویژه برنامـه های این معاونت بـه مناسبت ایـام الله دهه مبارک فجر، از بازگویی قصه های مربوط بـه روزهای سال 57 بـه غنچه های هلال توسط مربیـان مـهدها خبر داد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 477

سزارین نوعی رفتار کاهش دهنده جمعیت استرئیس فرهنگستان علوم پزشکی گفت: از نظر پزشکی 10 که تا 15 درصد زایمان‌ها مـی‌تواند بـه صورت عمل جراحی پرخطر سزارین باشد ولی این آمار درون کشور ما 80 که تا 90 درصد و در برخی بیمارستان‌ها که تا 100 درصد عنوان مـی‌شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 415

ساخت کلاه قرمزی ۹۳ منتفی شددر حالیکه علی بخشی‌زاده، مدیر شبکه دو سیما چندی پیش از پخش قطعی مجموعه «کلاه قرمزی» درون نوروز ۱۳۹۳ خبر داده بود، ایرج طهماسب، کارگردان این مجموعه درون نامـه ای، ساخت کلاه قرمزی به منظور نوروز ۹۳ را منتفی دانست. بـه گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، ایرج طهماسب بـه خبر ساخت مجموعه «کلاه قرمزی» به منظور نوروز 93 کـه در بخش‌های خبری سیما عنوان شده است، واکنش نشان داد. طهماسب کـه با همکاری حمـید جبلی، سال‌هاست «کلاه قرمزی» را بـه مجموعه‌ای پربیننده‌ تلویزیونی بدل کرده است، اعلام کرده است: ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 422

اسکیپی بـه شبکه ی تماشا آمد5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir سریـال «اسکیپی» کـه در دهه ۶۰ از تلویزیون پخش مـی‌شد، از دیشب 8 بهمن 92 ساعت ۱۸ درون شبکه تماشا بـه نمایش درون آمد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 428

کشف شدن علت افسردگی نوجوانان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irروانپزشکان درون یک مطالعه جدید دریـافتنشد نوجوانانی کـه پس از رسیدن بـه سن بلوغ با علائم افسردگی مواجه ‌مـی‌شوند بـه احتمال زیـاد عامل این اختلال درون آنـها از دوران جنینی و از مادرانشان بـه آنـها سرایت کرده است. طبق یـافته‌های روانپزشکان انگلیسی انجام درمان‌های دارویی کنترل شده به منظور زنان مبتلا بـه افسردگی درون طول دوران بارداری نقش موثری درون کاهش خطر بروز «افسردگی نوجوانی» دارد. درون این مطالعه روانپزشکان روی فرزندان بیش از ۸۰۰۰ زن کـه به افسردگی بعد از زایمان یـا پیش از زایمان مبتلا بودند، مطالعه د. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 401

تاثیر فیلم های مستهجن بر روی نوجوانان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irگاهی دوستان و همسالان، بـه نوجوان فشار مـی آورند استفاده از محصولات هرزه نگاری را امتحان کند. دستیـابی بـه تصاویر و فیلم های غیراخلاقی یـا همان هرزه نگاری درون سنین پایین، یعنی کودکی و نوجوانی، امروزه، آن هم با توجه بـه فناوری های جدید مانند اینترنت، از مباحث بسیـار جدی و نگران کننده هست که خانواده ها وسایر اقشار فرهنگی و فرهیخته جوامع، بـه خصوص متخصصان علوم رفتاری و روانشناسان را بـه چالش کشیده و نگران ساخته است. درون این مطلب قصد داریم شما را با دلایل هرزه نگاری و پیـامدهایی کـه این پدیده مـی تواند بر روی کودکان و نوجوانان داشته باشد، آشنا کنیم. درون پایـان نیز چند راهکار به منظور والدین خواهیم داشت. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 453

«کتابخانـه عمو گ» دهه فجر هر روز روی آنتن مـی‌رودمدیر گروه کودک و خردسال شبکه دو از پخش هر روزی «کتابخانـه گ» درون ایـام دهه فجر خبر داد. «علی زارعان» گفت: درون ایـام دهه فجر قرار هست برنامـه «عمو گ» درون زمان همـیشگی‌اش هر روز با تدارک ویژه برنامـه‌هایی بـه مناسبت دهه فجر روی آنتن برود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 461

استقبال 890 مرکز فرهنگی هنری کانون از جشن های پیروزی انقلابایرنا - مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: بیش از 14 هزار مـهد کودک و 890 مرکز فرهنگی هنری ثابت، سیـار شـهری و روستایی و کتابخانـه های پستی کانون درون سراسر کشور با برگزاری برنامـه های متنوع بـه استقبال سی و پنجمـین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامـی مـی روند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 472

کتاب‌های سخت کودکان را کتابخوان‌تر مـی‌کندیک مطالعه تحقیقاتی نشان داده کودکان بریتانیـایی کتاب‌های سخت تر را بهتر مـی‌خوانند و در صورت موجود بودن نسخه سینمایی این کتاب ها، آنـها بیشتر از سوی کودکان انتخاب مـی‌شوند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 503

این گونـه جای کودک خشک بماند5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irبسیـاری از کودکان با وجود این کـه به سنی رسیده‌اند کـه قادر بـه کنترل ادرار خود هستند، همچنان دچار شب ادراری مـی‌شوند‌؛ مشکلی کـه بسیـاری از والدین با آن مواجه هستند. متخصصین معتقدند کـه این امر دلایل جسمـی دارد و قابل درمان است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 399

چطور کم‌خوابی نوزادان را حل کنیم؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irانجمن پزشکان کودک آلمان اعلام کرد مشکل خواب نوزادان از شش ماهگی بـه بعد را مـی‌توان با نشستن درون کنار تختخواب‌شان و یـا اندکی تاخیر درون توجه بـه گریـه‌های نوزاد حل کرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 486

دوستی از خانـه آغاز مـی شود5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irبه گزارش جوان ایرانی؛ محمود حکیمـی: گروه دوستان، نـه تنـها بر فرزندان ما تأثير مي گذارند، بلكه پايه هاي روابط بزرگسالي، سلامت، شادي، شغلي كه انتخاب مي كنند، عزت نفس، شريك زندگي و نحوه ي تربيت فرزندانشان را درون آينده، تشكيل مي دهد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 436

تاثیر قصه‌گویی بر رشد زبانی کودک زیر دو سال5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irخانم ابراهیمـی کارشناسی ارشد روانشناسی درون این باره گفت: قصه‌گویی یک نوع انتقال آموزش‌ها و تشویق‌های بزرگسالان بـه زبان کودکی هست و همـه قصه‌ها از قصه‌های کهن مادربزرگ‌ها که تا قصه‌های امروزی، آموزش‌های خاصی را بطور غیر مستقیم بـه کودکان مـی‌آموزد، بـه عبارتی‌ ترس‌ها، اضطراب‌ها، آرزوها و آنچه کودک درون فکر و خیـالش دارد، از طریق قصه بـه وی انتقال مـی‌شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 424

کودک عجیب‌الخلقه تربت جامـی + تصویر5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irدکتر هرمز پزشک زیبایی درباره بیماری این کودک کـه در اولین روز تولد توسط خانواده اش رها شد گفت: این یک نوع بیماری نادر هست که شاید از هر 3 هزار کودک یک کودک بـه این بیماری مبتلا شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 554

غربالگری بینایی ۶۰ درصد کودکان خراسان جنوبی5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irمعاون امور پیشگیری بهزیستی خراسان‌جنوبی گفت: بر اساس آمار۶۰ درصد از جمعیت واجد شرایط، تحت پوشش طرح غربالگری بینایی قرار گرفته‌اند و پیش‌بینی مـی‌شود که تا پایـان اماسل ۹۰ درصد جمعیت پوشش داده شوند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 467

راه‌اندازی مراکز ثبت آمار از پدیده کودک آزاری درون مراکز درمانی ضروریست5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irرییس بیمارستان روزبه با تاکید بر اینکه قانونی به منظور ثبت پدیده کودک آزاری درون ایران وجود ندارد، گفت: متاسفانـه تاکنون هیچ مرکزی درون بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور اقدام بـه ثبت پدیده کودک آزاری نمـی‌کند و با توجه بـه جدی بودن این پدیده درون جامعه ما، لازم هست این نوع سیستم‌های ثبت اطلاعات درون بیمارستان‌ها راه اندازی شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 461

به فرزندان خود "نـه گفتن" را بیـاموزید5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irگوشـه گیری کودکان و انزواطلبی از آشنایـان نشانـه اجتماعی نبودن آنان تلقی مـی شود. بـه نظر اغلب والدین گوشـه گیری درون اصطلاح بـه غریبی تعبیر مـی شود و به تدریج رفع خواهد شد. با این حال گوشـه گیری تنـها نشانـه اختلال درون رشد شخصیت اجتماعی کودک نیست. ناسازگاری، بد خلقی، رفتارهای هیجانی بـه ویژه مـیان جمع، زود رنجی، خجالتی بودن، قهر مکرر و بی دلیل، مرافعه هنگام بازی با گروه همسالان و .... نیز مـی تواند نشانـه اجتماعی نبودن باشد و دردسر ساز شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 548

250بازی5 دقیقه ای به منظور کودکان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irکتاب «250 بازی 5 دقیقه‌ای با بچه‌ها درون خانـه و مـهد و مدرسه» نوشته پترا راین هارد با ترجمـه اکبر قندی از سوی انتشارات قدیـانی (بنفشـه) روانـه بازار کتاب شد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 483

کتاب‌های تازه کاتارنیـا ورزی به منظور بچه‌ها5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irاین نویسنده بـه خبرنگار ادبیـات و نشر خبرگزاری دانشجویـان ایران (ایسنا)، گفت: این مجموعه چهار داستان بـه هم پیوسته را شامل مـی‌شود کـه اگر چه قهرمانان آن متفاوت هستند، اما کل ماجراهای آن درون جهان دیگری یک بعد از دیگری اتفاق مـی‌افتد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 496

قطره آهن باعث پوسیدگی دندان ها نمـی شود5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irمختصص دندانپزشکی کودکان گفت: ترکیبات قطره آهن کودکان بـه گونـه ای هست که هنگام برخورد با دندان ها موجب تیرگی آن ها مـی شود اما باعث پوسیدگی دندان ها نمـی شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 488

کودکان را از ابتدا حتما با پژوهش آشنا کنیم5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irبرگزیده دو دوره جشنواره پژوهشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: عنصر اول درون کار پژوهشی مطالعه و کتابخوانی هست و کودکان را حتما از ابتدای کودکی با پژوهش و طرح سوال با پژوهش آشنا کنیم. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 465

بررسی لایحه حمایت از خانواده‌های دارای دوقلو5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir ایجاد بسته های مراقبتهای بهداشتی، درمانی و تغذیـه ای به منظور مادران این کودکان از دیگر ویژگی های مـهم و قابل توجه این لایحه هست که بر این اساس، مقرر شده به منظور والدینی کـه شاغل درون دستگاههای دولتی هستند، حق اولاد خاص به منظور کودکان دو یـا چند قلو مورد توجه قرار بگیرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 468

پویـا به منظور اربعین انیمـیشن پخش مـی‌کندقصه‌های آسمانی، روزنـه اسرار و داستان راستان انیمـیشن‌های شبکه پویـا به منظور شب اربعین حسینی هستند. بـه گزارش سرویس تلویزیون و رادیو ایسنا، علم بیگی - مدیر تامـین شبکه پویـا - اعلام کرد: سه انیمـیشن با موضوعات مذهبی به منظور پخش از شبکه پویـا آماده شده است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 451

مدیریت شاد کودکان به‌وسیله قصّه5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irشادزیستن از هنرهایی‌است کـه والدین و مربیـان کودک موظفند آن را بـه کودک آموزش دهند. درست هست که شادی و نشاط امری درونی هست ولی عوامل بیرونی هم درون آن بسیـارتأثیردارند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 501

مکمل کلسیم به منظور این کودکان ضروریست!5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir یک فوق تخصص روماتولوژی کودکان با تاکید بر مصرف بـه اندازه لبنیـات بطور روزانـه درون همـه سنین، توصیـه کرد: مصرف اضافی و توام کلسیم و ویتامـین D درون کودکانی کـه از داروهای ضد تشنج یـا کورتون استفاده مـی‌کنند، بـه منظور پیشگیری از بروز نرمـی استخوان درون آنـها ضرورت دارد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 630

اختلالات تکاملی مـهم‌ترین معضل سلامتی کودکان ‌5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irکارشناس برنامـه اطفال شبکه بهداشت و درمان بویین زهرا با بیـان اینکه اختلالات تکاملی یکی از مـهم‌ترین معضلات سلامتی کودکان بـه شمار مـی‌روند٬ افزود: این اختلالات فرصت‌های اجتماعی فرد را درون بزرگسالی محدود مـی‌کند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 502

چرا «تام و جری» و «پلنگ صورتی» شناخته‌شده هستند؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irدر نشست نقد و بررسی مجموعه انیمـیشن "مـهارت‌های زندگی" عنوان شد: متاسفانـه یک اثر با تعداد قسمت‌های اندک چندان دیده نمـی‌شود، مگر اینکه اثر درون حجم قابل توجهی ساخته شود. فکر مـی‌کنید چرا آثاری چون "تام و جری" و "پلنگ صورتی" این حد شناخته شده هستند؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 517

تنبیـه خشن والدین،آغاز بزهکاری کودکان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irبارها از خود پرسیده‌ایم کـه آیـا تنبیـه کودکان مجاز هست و اگر درون مواردی لازم شد چگونـه و تا چه حدی مـی‌تواند انجام شود و فرق بین تنبیـه با خشونت علیـه کودکان و کودک آزاری چیست؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 611

کودکان امروز کمتر از والدین خود آمادگی جسمانی دارند5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir تحقیقات انجام شده درون آمریکا نشان مـی‌دهد کـه در هر دوره 5 درصد از آمادگی قلبی – عروقی کودکان کاسته مـی‌شود و این امر بـه دلیل ورزش ن و عدم تحرک درون کودکان هست که باعث چاقی مفرط و اضافه وزن درون آن‌ها مـی‌شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 442

گریـه، بهترین علامت به منظور فرا رسیدن زمان شیر دهی بـه نوزاد است5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irیک عضو کمـیته کشوری تغذیـه با شیرمادر توصیـه‌هایی درباره تغذیـه نوزاد بـه مادران جوان ارائه کرد و گفت: گریـه نوزاد موقع گرسنگی بهترین علامت به منظور زمان شیر بـه اوست، اما بعضی نوزادان هم هستند کـه به جای گریـه از علائم دیگری استفاده مـی‌کنند. کارهایی مانند انگشت، بردن دست بـه دهان یـا ایجاد صدای ، مـی‌تواند از علائم گرسنگی نوزاد باشد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 496

ماجرای «سار کوچولو» درون یک کتاب5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irکتاب داستان «سار کوچولو نمـی‌تواند پرواز کند» نوشته جنیفربرن با تصویرگری کیت بندیس و ترجمـه محبوبه نجف‌خانی از سوی انتشارات آفرینگان منتشر شد.- ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 441

«آذریـاد» بـه یـاد آذریزدی منتشر شد5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irکتاب «آذریـاد» نوشته اسدالله شکرانـه بامحوریت شخصیت و آثار مـهدی آذریزدی از سوی واحد ‌آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.- ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 403

آبگوشت، غذایی مخصوص دوران بارداری!5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irمادران با خوردن غذاهای سنتی مثل آبگوشت و کله پاچه، مـی توانند رشد جنین خود را افزایش دهند و در دوران بارداری با مصرف این خوراکی ها مـی توان رشد جنین را افزایش داد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 426

کودک ۵ ساله قربانی اختلافات پدر و مادر شد5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irبچه ۵ ساله یزدی بعد از ربوده شدن توسط پدر و آزار و اذیت، بعلت شکستگی گردن و عارضه مغزی راهی بیمارستان گنبدکاووس شد. بچه ۵ ساله اهل یزد هست که بعلت اختلافات پدر و مادر و جدایی آنـها توسط پدر ربوده شده و بعد از آزار و اذیت ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 453

مصرف فست فودها بـه كبد كودكان آسیب مـی رساند5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irكارشناس صنایع غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی یزد با تاكید برعدم مصرف فست فود ها درون كودكان گفت: این نوع غذاها از نظر مواد مغذی بسیـار ضعیف بوده و فقط كالری بالایی دارند و از طرف دیگر؛ زیـاده روی درون مصرف آنـها بـه كبد آسیب مـی رساند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 434

چیپس تند بـه معده کودکان آسیب مـی‌رساند5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irچیپس تند و سیب زمـینی داغ بـه شدت درون کودکان و بزرگسالان اعتیـادآور است. اگرچه این اسنک‌ها لذیذ و وسوسه انگیزهستند اما پزشکان هشدار مـی‌دهند مصرف بیش از اندازه این اسنک‌ها واقعا مضر است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 393

دو عصاره گیـاهی مفید به منظور "تقویت حافظه"5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irیـافته های تازه دانشمندان کـه بر روی موش ها تحقیق مـی کنند نشان مـی دهد، آنتی اکسیدان های موجود درون "عصاره نعنا" و رزماری نقش بسیـار زیـادی درون بهبود "مـهارت یـادگیری" و "تقویت حافظه" دارند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 406

آب پنیر جان کودکان را نجات مـی‌دهد5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irمحققان دانشگاه مسی (Massey) درون نیوزلند گزارش کرده‌اند کـه پروتئین تغلیظ‌شدهٔ آب پنیر مـی‌تواند اثر ویروس‌های ایجادکنندهٔ اسهال را درون موش‌های آزمایشگاهی کاهش دهد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 547

کتاب‌ها درون قم جان مـی‌گیرند5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم ویژه برنامـه‌های خود را درون هفته‌ کتاب و کتابخوانی اعلام کرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 518

یک روحانی 13 ساله کـه در تهران منبر مـی رودسید محمد قاسم حسینی خطیب نوجوان کـه در ایـام محرم درون فاطمـیه ارشاد تهران منبر مـی‌رود، مـی‌گوید:13 سال دارم و با عشق و ارادتی کـه به ائمـه اطهار(ع) دارم، توانستم تحصیلات خود را به منظور دروس حوزوی از سن ۴ سالگی شروع و تاکنون ادامـه دهم. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 488

فیلم های مستجهن با نوجوانان چه مـی کند؟مشکلات و انحرافات درون این مطلب قصد داریم شما را با دلایل هرزه نگاری و پیـامدهایی کـه این پدیده مـی تواند بر روی کودکان و نوجوانان داشته باشد، آشنا کنیم. درون پایـان نیز چند راهکار به منظور والدین خواهیم داشت. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 420

کلاه قرمزی زیباترین پسر دنیـادنیـا فنی زاده با کار های عروسکی بـه صورت جدی تجربه کار درون سینما وتلویزیون را بـه دست آورد. حضور درون گروه سازنده و عروسک گردان مجموعه کلاه قرمزی ، از کار های مـهم و قابل توجه او است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 742

«کلاه قرمزی» پشت اش بـه کجا بند است؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irدنیـا فنی زاده یکی از عروسک گردانان خوب سینما و تلویزیون ایران هست که بـه عروسک های مختلفی مانند کلاه قرمزی، قورباغه، هادی و هدی و ... جان داده است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 454

بازگشت شادونـه بـه شبکه دو با «پرندگان زبل»5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir مجموعه « شادونـه و پرندگان زبل» از پنجشنبه -۴ مـهر- روی آنتن شبکه دو سیما مـی‌رود.به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون فارس، «علی زارعان» مدیر گروه کودک و خردسال شبکه دو پیش از این از بازگشت شادونـه بـه تلویزیون خبر داد و گفت: سری جدید این برنامـه با عنوان «شادونـه و پرندگان زبل» از 4 مـهر روی آنتن شبکه دو مـی‌رود.وی افزود: شادونـه این بار وارد سرزمـین جدیدی مـی‌شود کـه پیش بینی مـی‌کنیم به منظور بچه‌ها جالب باشد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 532

پیـامک های روز نوجوان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irهشتم آبان روز نوجوان نامگذاری شده هست . روز شـهادت نوجوان سیزده ساله "شـهید محمد حسین فهمـیده" چه دلهره های دلکش و اضطراب های غریبی هست .این ترانـه رویش و این عطش بی امان دانستن .قدر سرگیجه هایت را قدر پرسش هایت را خوب بدان .بگذار آسان و بی کاستی شعله های کوچک اندیشـه و احساس درون تو شکوفا شود ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 436

غلط درون کتاب‌های درسی زبان فارسی!رییس دانشکده ادبیـات و علوم انسانی دانشگاه علامـه طباطبایی درون گفت‌وگو با خبرنگار ادبیـات و نشر خبرگزاری دانشجویـان ایران (ایسنا)، درباره کتاب‌های درسی ادبیـات و زبان فارسی درون مدرسه‌ها گفت: ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 466

تقویت هوش هیجانی درون فرزنداناغلب از والدین شنیده مـی‌شود: «مـی‌خواهم بدانم هوش هیجانی چیست و چگونـه آن را درون فرزندم تقویت کنم. گاهی احساس مـی‌کنم وقتی فرزندم بین همکلاسی‌هایش قرارمـی‌گیرد از آنـها ضعیف‌تر هست یـا نسبت بـه آنـها حساس‌تر هست و روابط ضعیف‌تری دارد.» ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 528

استقبال کودکان از دوبله همزمان درون جشنواره کودکمـیزی به منظور حضور دوبلورها درون قسمت انتهایی سالن تعبیـه شده و جلوی هر کدام از صداپیشگان یک مـیکروفن قرار گرفته است. نور کوچکی روی هریک از تکست‌ها مـی‌تابد که تا صداپیشگان درون تاریکی سالن بتوانند دیـالوگ‌ها را همزمان با تصویر بازگو کنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 605

کودکان دنیـا پیـام آوران صلح مـی شونددر مراسم رونمایی از تندیس درنای کاغذی کـه امروز طی مراسمـی درون جشنواره کودکان و نوجوانان بـه عنوان نمادی از صلح طلبی جهانی درون مـیدان امام حسین (ع) شـهر تاریخی اصفهان نصب گردید ، نشانی اینترنتی امضای نامـه کودکان دنیـا بـه سازمان ملل اعلام شد . ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 582

جشن رسانـه ملی به منظور کودکان ایرانشبکه پویـا قصد دارد روز جمعه از هفت صبح که تا ساعت 22 به منظور کودکان کارتون پخش کند، شبکه تهران یک ویژه برنامـه شاد به منظور این روز تدارک دیده و شبکه دو با برنامـه‌های متنوعی از آثار نمایشی گرفته که تا مستند مـیزبان کودکان است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 634

دانش آموزان به منظور افزایش تمرکز، چه صبحانـه ای بخورند؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irکارشناس تغذیـه مرکز بهداشت استان یزد ضمن بیـان این مطلب درون ادامـه گفت: مصرف تخم مرغ، پنیر و شیر بـه توان مغز کمک مـی کند و مصرف آنـها درون صبح روز امتحان بـه همراه ترکیبات حاوی فیبر (سبزیجات ومـیوه جات تازه) مفید است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 601

نکات اساسي پيش از ورود بـه دبستان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irروزهاي اول ورود بـه دبستان از لحاظ رواني اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. اگر اولين برخورد کودک با مدرسه خوب و صحيح انجام گيرد موجبات ذوق و شوق او را فراهم مي‌کند و اگر بد انجام شود مي‌تواند منشأ تنفر از دبستان و تحصيل، اضطراب، ترس و امثال آن شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 536

کیف مناسب به منظور دانش آموزان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir درون شرایط یکسان، کوله‌های پشتی سالم‌تر از کیف‌های دستی هستند چرا کـه در صورت استفاده صحیح از آن نیرو بـه دو طرف شانـه‌ها منتقل مـی‌شود و اثرات منفی کمتری بـه ستون فقرات وارد مـی‌شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 449

علی «بچه‌های آسمان» همچنان «کتونی» مـی‌پوشد و بغض مـی‌کندکمتر علاقه‌مند سینمایی هست که فیلم «بچه‌های آسمان» ساخته مجید مجیدی را ندیده باشد، همان فیلمـی کـه برای اولین‌بار سینمای ایران را بـه جمع پنج فیلم نـهایی اسکار بخش غیر انگلیسی زبان رساند، البته اهمـیت این فیلم درون حدی هست که بـه عنوان یکی از درس‌های ادبیـات مقطع دبیرستان تدریس مـی‌شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 529

تشويق کودک؛ سازنده يا مخرب؟ستاره كه پنج سال بيشتر ندارد نقاشي اي را كه امروز درون مـهد كودك كشيده بـه مادرش نشان مي دهد، مادر ذوق زده مي شود و در حالي كه گونـه هاي ستاره را مي بوسد با شوق و هيجان بـه او مي گويد: "آفرين ستاره، چه نقاشي قشنگي كشيدي، خيلي خوشگله ... " و در حالي كه نقاشي را كمي دورتر مي گيرد که تا خوب وراندازش كند، ادامـه مي دهد: "م ماشاا... نقاشـه، من مي دونم كه تو سرانجام يه روز يه نقاش بزرگ مي شي ... " ادامـه...

نگارنده: eslamieبازدید کننده: 421

کفش مناسب به منظور کودکان کدام است؟متخصص طب فیزیکی و توانبخشی گفت: بهترین نوع کفش به منظور کودکان درون سنین مدرسه، کفش کتانی با کف و رویـه محکم و انعطاف‌پذیر و لایـه درونی نرم هست به نحوی کـه نیروی جاذبه زمـین را بـه راحتی جذب کند. ادامـه...

نگارنده: eslamieبازدید کننده: 645

آیـا کودک مان به منظور مدرسه رفتن آماده است؟ممکن هست بگویید کودکتان همـه این مـهارت‌ها را دارد اما علاقه‌ای بـه مدرسه رفتن نشان نمـی‌دهد. این جاست کـه نقش علاقه‌مند شما پر رنگ مـی‌شود. البته حتما بدانیم کـه چگونـه بـه کودک خود کمک کنیم مدرسه را دوست داشته باشد. ادامـه...

نگارنده: eslamieبازدید کننده: 404

آتش بس! با فرزند خود صلح کنید5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irاگر همـیشـه با کودک خود جنگ و دعوا دارید، از این ایده های صلح استفاده کنید شاید آرامش بـه خانـه شما هم بازگردد. بـه طور مثال، اگر کودک اتاق بـه هم ریخته ای دارد، لازم نیست مدام با او دعوا کنید. ادامـه...

نگارنده: eslamieبازدید کننده: 460

معده درد درون کودکی، استرس درون بزرگسالی5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irمطالعات جدید نشان داده اند، کودکانی کـه دچار دردهای دایم و مزمن معده هستند درون معرض خطر ابتلا بـه اضطراب درون بزرگسالی قرار دارند. والدین این کودکان حتما این آمادگی راداشته باشند کـه شاید فرزند آنـها درون نوجوانی یـا جوانی دچار استرس و ترس های زیـاد باشد. ادامـه...

نگارنده: eslamieبازدید کننده: 491

کلر زیـاد درآب استخر و خطر آسم به منظور کودکان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irمحققان اروپایی با بررسی تعدادی کودک 13 و 14 ساله اروپایی دریـافتند کـه وجود استخرهای کلردار درون محل زندگی این کودکان باعث مـی‌شود ، درصد آسم و گرفتگی درون آنـها افزایش یـابد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 463

راهنمای خرید و استفاده از شیشـه شیر توسط والدینشیر مادر بدون هیچ شک و شبهه‌ای بهترین تغذیـه به منظور نوزادی هست که تازه بـه این دنیـا پا گذاشته اما با این حال‌گاه گاهی پیش مـی‌آید کـه بنا بـه دلایل مختلف شیر کمکی درون قالب شیشـه شیر سر و کله‌اش پیدا مـی‌شود و بچه‌ها حتما به نوعی خودشان را بـه این شکل از غذا خوردن عادت بدهند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 536

یک اشتباه بزرگ مادرانـه5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irچقدر خوشگل شدی! شاید این جمله را اولین باری کـه صورت کودک تان را با رنگ سرخ و سبز انواع لوازم آرایش نقاشی مـی کنید، ناخودآگاه بـه زبان بیـاورید ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 482

در استفاده از داروها به منظور کودکان افراط نکنید !5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irهمـه‌جای دنیـا، درون داروخانـه‌ها، داروهایی با عنوان OTC، یعنی «رشخوان» وجود دارد کـه مـی‌توان بدون مراجعه بـه پزشک و داشتن نسخه، آن‌ها را خرید و این‌ها، همان داروهایی هستند کـه همـه ما، درون خانـه‌هایمان داریم و حتی به منظور بچه‌های عزیزمان، از آن‌ها استفاده مـی‌کنیم. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 651

نسخه های گیـاهی کـه هر مادر جوانی حتما بشناسد!5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irآنچه مـی خوانید تکنیک های درمانی ساده اما موثر طب مکمل و جایگزین هست که درون درمان بیماری های شایع دوران کودکی کارساز و مفید است. نکاتی کـه آموزش آنـها به منظور هر مادر و پدری لازم است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 538

منشأ بدرفتاری درون کودکان چیست ؟!5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irکودکتان پرخاشگر شده است؟ هر کاری کـه بخواهد مـی کند؟ بـه هیچ چیز و هیچ تذکری توجه نمـی کند؟ علت این رفتار ها چیست ؟! به منظور فهمـیدن چگونگی شکل گرفتن رفتار کودکان حتما به 3 نکته ی زیر توجه کرد : ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 557

خاطره بازی با مجید، بی بی و قصه‌هایشان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irبسیـاری از جوانان و کودکانی کـه در دهه 60 بـه دنیـا آمده اند با سریـال"قصه های مجید" خاطره دارند. این سریـال کـه از سال 1371 شروع بـه پخش کرد توانست افراد زیـادی را دقایقی پای خود بنشاند و لبخندی را برها بیـاورد. شیطنت های مجید و سادگی و مـهربانی بی بی تلفیقی جالب را درون این سریـال بـه وجود آورده است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 444

شب ادراری را کنترل کنیمیک جراح کلیـه ایجاد فضای آرام درون منزل و پرهیز از غذاهای محرک مثانـه را راهی به منظور کنترل شب ادراری کودکان مطرح کرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 435

چگونـه بـه شخصیت کودکمان پی ببریم؟یک روانشناس درون ارومـیه گفت: والدین درون خرید اسباب بازی دقت لازم را داشته و اسباب بازی به منظور کودک تهیـه کنند کـه باعث ارضا شدن حس کنجکاوی کودکان شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 421

وقتی برنامـه کودک هم بـه بازار بدل مـی شود…به جای تبلیغات کیک و دیگر موادغذایی کاذب، فکری به منظور گسترش فرهنگ ایرانی اسلامـی درون قشر نوپا و فراگیر کودوجوان باشید،برای خدا کمـی بـه فکر نفوذ ها درون زندگی مردم و آثار مخرب آن بر زندگی ایرانیـان باشید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 450

دانلود تلاوت سوره ی مبارکه ی "بلد" با صدای بسیـارزیبا و دلنشین" محمد تقی تسویـه چی " درون دوران نوجوانیمحمد تقی تسویـه چی ،یکی از قاریـانی است، کـه در دوران کودکی و نوجوانی تلاوت های بسیـار زیبایی از خود بـه جا گذاشت . تلاوت های این قاری بزرگوار قرآن کریم ، درون دوران کودکی و نوجوانی ،از تلاوت های کم نظیر مـی باشد.صدای زیبا و زلال ایشان درون این تلاوت ها بـه حدی دل انگیز هست که انسان را از این جهان جدا کرده ودر پیشگاه پروردگار بزرگ قرار مـی دهد و نیز آدم را ترغیب مـی کند به منظور بارهای متمادی این تلاوت های بسیـار زیبا ، زلال و تاثیر گذار را بشنود . یکی دیگر از این تلاوت ها ، سوره ی مبارکه ی بلد هست. کـه بسیـار زیبا و تاثیر گذار تلاوت شده است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 1338

پخش انیمـیشن «پهلوانان» از شبکه پویـابه مناسبت روز پهلوانی و ورزش زورخانـه‌ای، ‌انیمـیشن «پهلوانان» از شبکه پویـا پخش مـی‌شود.به گزارش خبرگزاری فارس، انیمـیشن «پهلوانان» کـه به کارگردانی سیدعلیرضا گلپایگانی و تهیـه‌کنندگی مرکز پویـانمایی صبا با تکنیک 2 بعدی ساخته شده؛ هم اکنون درون کنداکتور پخش شبکه پویـا قرار گرفته است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 426

مربيان قرآنی؛ بهترين نمونـه الگوی عملی به منظور فرزندانگروه فعاليت‌های قرآنی: مدير مدرسه قرآن ابرار مـهاجران با بيان اينكه امروز مربيان قرآن بهترين نمونـه الگوی عملی به منظور مخاطبان و فرزندان ما محسوب مـی‌شوند، خاطرنشان كرد: درون اين راستا ضرورت دارد كه والدين تربيت فرزندان خود را بـه مربيانی واگذار كنند كه درون ظاهر و باطن قرآنی عمل كند و قرآنی سخن بگويد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 417

تقلب درون دانش آموزان نوجوانبه‌طور معمول، دلیل عمده‌ی تقلب درون مـیان دانش‌آموزان، تحت فشار بودن آنان است. بـه عنوان نمونـه: فرزندانی کـه مربیـان یـا مادر و پدران‌شان از آنان انتظار بالایی دارند، سعی مـی‌کنند بـه هر روشی، پاسخ‌گوی این انتظار باشند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 462

کودکانتان را بعد از مدرسه ماساژ دهیدیک کارشناس حرکات اصلاحی ورزشی با اشاره بـه اینکه نشستن زیـاد دانش‌آموزان درون دوران دبستان و پیش‌دبستانی صحیح نیست، گفت: والدین با 3 دقیقه ماساژ شادابی و انرژی کودکان را بعد از بازگشت از مدرسه بـه آنان بازگردانند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 424

شيريني هايي كه مغز را نابود مي كنندپزشكان بـه افراد غير ديابتي نيز توصيه اكيد مي كنند که تا از مصرف مواد شيرين بـه ميزان زياد جدا پرهيز كنند زيرا سبب بيماري هاي خطرناك درون آنـها مي شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 487

پوست بچه ها،خانـه ی ميکروب ها!مطالعات جديد دانشمندان نشان مي دهد پوست بچه ها درون معرض آلودگي ها، ويروس ها و باکتري هاي زيادي هست که باعث مي شوند پوست کودک بسيار حساس شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 463

بستنی‌های مـیوه‌ای واقعا مـیوه‌ای‌اند؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irبا شروع فصل تابستان، بازار بستنی‌فروشی‌ها داغ مـی‌شود. درون مـیان انواع بستنی‌ها آنـهایی کـه در رنگ‌های بسیـار جذابی عرضه شده و به صورت قیفی یـا لیوانی بـه شکل گلوله‌ای سرو مـی‌شوند اما و اگرهای فراوانی دارند. بـه سراغ خانم دکتر ثریـا نواب‌پور، دامپزشک و کارشناس ارشد صنایع لبنی رفتیم و نکات جالبی را درون مورد بستنی‌ها از ایشان شنیدیم. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 533

مـیوه های خشک به منظور سلامتی مفیدند5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irمـیوه های خشک اثرات درمانی موثر و مفیدی دارند، بدون اینکه عوارض جانبی داشته باشند. مغذی هستند و انرژی لازم را به منظور بدن تامـین مـی کنند. درون حقیقت مـی توان گفت مـیوه های خشک مانند یک کپسول طبیعی به منظور حفظ سلامتی بدن عمل مـی کنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 562

اختلال رشد درون کودکان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irمصرف بی رویـه شکلات و شیرینی موجب بی اشتهایی و سیری كاذب درون كودكان شده، آن ها را از مصرف وعده های اصلی غذایی باز مـی دارد درون نتیجه موجب اختلال رشد آنـها مـی شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 380

مضرات خوردن چیپس و پفکاین روزها همـه ی والدین با مضرات برخی از مـیان وعده هایی کـه در واقع نقش یک وعده ی غذایی کامل دارند آشنایی کامل دارند . درون این پست قصد داریم درباره ی مضرات برخی از این مـیان وعده ها از قبیل چیپس و پفک صحبت کنیم . ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 485

چگونـه کودکمان را اجتماعی کنیم؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir اگر کودک شما از افراد غریبه مـی ترسد و دچار دلهره و استرس مـی شود، بـه هیچ وجه از این وضعیت خجالت نکشید. کودکان بـه طور نرمال که تا حدود 7 ماهگی از افراد غریبه مـی ترسند یـا خجالت مـی کشند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 432

مقدار خواب نوزادتان غیر طبیعی است؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir تمامي مادراني کـه به‌تازگي صاحب فرزند شده‌اند اولين سوالي کـه به ذهن‌شان خطور مي‌کند اين هست که نوزاد من چقدر بايد بخوابد؟ اگر بـه تازگی صاحب فرزند شده‌ايد، قطعا اين يکي از مـهم‌ترين سوال‌هايي هست که با متخصصان اطفال مطرح مي‌کنيد. اين مقاله با بيان نيازهاي نوزاد براي داشتن خواب لازم، الگوي خواب را به‌طور دقيق درون نوزادي و سپس درون سنين مختلف بيان خواهد کرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 510

چگونـه دل درد نوزادان را تسکین دهیم ؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irامروزه هر وقت نوزادی شیرخوار دل درد و دل پیچه مـی گیرد، اولین کاری کـه برخی از خانواده انجام مـی دهند عرق نعناع به منظور رفع نفخ نوزاد مـی باشد و یـا اینکه شربتهای شیمـیایی ضد نفخ بـه کودک مـی دهند، درحالیکه ممکن هست مشکل چیز دیگری باشد لذا درون این خصوص موارد ذیل توصیـه مـی شود: ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 561

مضرات استفاده از موبایل به منظور زنان باردار5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irپزشكان توصيه كرده‌اند كه زنان باردار روزانـه بيشتر از ‪ ۸‬ساعت درون معرض امواج الكترومغناطيس كه درون رايانـه، تلفن همراه، دستگاه‌هاي مايكروويو و به ميزان بسيار كم درون تلويزيون وجود دارد، قرار نگيرند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 496

فواید شگفت انگیز خرما5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irخرما مـی تواند از بروز یبوست سم زدایی، اسهال و سرطان شکم پیشگیری کند و این ماده غذایی منبع غنی از آهن، روی، سولفور و کلسیم است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 521

مکمل های ویتامـینی دوران بارداریواقعیت این هست كه اغلب خانمـها بـه دلیل ویـارهای صبحگاهی بهتر هست از مكمل‌های ویتامـینی و مواد معدنی استفاده كنند و ترجیحا قبل از دوران حاملگی استفاده از این مواد را شروع نمایند. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 502

عوارض و درمان انگشت کودک5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irوقتی فرزند شما نوزاد است، انگشت او به منظور شما بسیـار جالب و جذاب است. اما حالا کـه به سن مـهدکودک یـا مدرسه رسیده، نگران شده‌اید کـه چرا انگشت او دایما درون دهانش است. حدود 20 که تا 40 درصد کودکان 2 که تا 6 سال، انگشت شست خود را مـی‌مکند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 516

در ماست و سالادتان جوانـه گندم بریزید5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irجوانـه‌های غلات و دانـه‌ها سرشار از ویتامـین‌ها و مواد معدنی‌اند و در گروه سبزی‌ها قرار مـی‌گیرند.ماش، عدس، گندم، جو و شنبلیله، دانـه‌هایی هستند کـه بیش از همـه به منظور تهیـه جوانـه مناسب هستند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 462

والدین حتما برای جوانان الگوهای موثر و کامل باشند5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irزن امروز :دکتر زنگویی گفت : فرزندان ما بـه الگوهای خوب نیـازمندند و بهترین آنـها پدر و مادر هستند اگر امروز درون جوانان جامعه ناهنجاری مـی بینیم بـه این دلیل هست که پدر و مادر جامعه ما الگوی موثر، جامع و خوبی نبوده اند و فرزندان ما از تربیت دینی فاصله گرفته اند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 409

مـهمترین عارضه قرص‌های ضدبارداری چیست؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irنتایج یک پژوهش نشان داد: مصرف قرص‌های ضدبارداری دارای عوارض تغییرات خلق و خو به منظور زنان مصرف کننده هست و درون این مـیان عواملی چون خودکارآمدی، آموزش نحوه کنترل عوارض قرص و محل سمصرف‌کننده بر مـیزان عوارض این قرص‌ها موثر است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 512

چرا بهتر هست خانواده‌ها خون بندناف کودک خود را ذخیره کنند؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irمدیر عامل بانک خون بند ناف رویـان بـه تشریح اقدامات انجام شده درون این مرکز پرداخته و آخرین آمار نمونـه‌های ذخیره شده درون دو بانک‌ عمومـی و خصوصی خون بند ناف رویـان، هزینـه‌های ذخیره سازی، هزینـه‌های نگهداری نمونـه‌های خونی درون بانک‌های خصوصی و شش استان اول درون زمـینـه ذخیره سلول‌های بنیـادی خون بند ناف را اعلام کرد ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 554

نقش کتاب درون زندگی کودکان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irگروهی از محققان بر این باورند کـه نـه تنـها علاقه بـه کتاب درون کودکان امری وراثتی نیست بلکه ما مـی توانیم این امر را درون کودک خود تقویت یـا تضعیف کنیم. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 450

تاثير قصه بر نوزاد و كودكمتخصصان روان شناسي، قصه گفتن را براي تكامل مغز نوزادان و كودكان لازم مي دانند. يا قصه گويي علاوه بر شناساندن صداي والدين، صحبت كردن براي كودك راحت مي شود و كلمات را صحيح و كامل ادا مي كند . ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 543

زود افتادن دندانـهاي شيري و رويش نادرست5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irتنـها با مراقبتهاي ويژه از دندانـهاي شيري كودكان مي‏توان انتظار رويش صحيح دندانـهاي دائمي را بـه جاي آنـها داشت. اين مطلب بـه خصوص درون مورد دندانـهاي آسياي شيري كودكان اهميت بيشتري دارد، زيرا اين دندانـها بايد که تا حدود 10يالگي بـه طور سالم درون دهان باقي بمانند. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 506

بیماریـهایی کـه کودکان را درون تابستان مبتلا مـی سازد5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irتابستان فقط یک فصل گرم نیست، بلکه بیماری ها و مشکلاتی را درون افراد ایجاد مـی کند.گرمازدگی درون این فصل سال شایع هست و احتمال ابتلا بـه بیماری هایی مانند آبله مرغان، وبا، اسهال و زردی درون کودکان زیـاد مـی شود. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 536

کودکان وسواسی خود را سرزنش نکنیدیک فوق تخصص روانپزشکی اطفال گفت: بیشتر خانواده‌ها یـا متوجه رفتارهای وسواسی نمـی‌شوند و یـا سعی درون پنـهان آن دارند، ولی با توجه بـه قابل درمان بودن این رفتارها، حتما هر چه سریعتر با مراجعه بـه روانپزشک اطفال درون صدد درمان این مشکل برآیند. ادامـه...

نگارنده: eslamieبازدید کننده: 507

5 موردی کـه در مورد کودکان نمـی دانیددر این مطلب، برخی از مواردی کـه شاید ندانید یـا باور نداشته باشید را برایتان نام ایم که تا متوجه شوید این فسقلی های دوست داشتنی خیلی هم ساده نیستند! ادامـه...

نگارنده: eslamieبازدید کننده: 525

خواب نیمروزی به منظور کودکان واجب است؟کاملا طبیعی هست که با بالارفتن سن مـیزان ساعت‌هایی کـه کودک درون طول روز مـی‌خوابد کاهش مـی‌یـابد اما بهتر هست اجازه ندهید این عادت خوب کاملا بـه دست فراموشی سپرده شود. ادامـه...

نگارنده: eslamieبازدید کننده: 636

زردی نوزادان را جدی بگیریدفوق تخصص غدد کودکان گفت: زردی کـه به صورت شایع بین نوزادان وجود دارد حتما جدی گرفته شود درون غیر اینصورت اثرات جبران ناپذیری را بـه دنبال دارد. ادامـه...

نگارنده: eslamieبازدید کننده: 655

ژن‌ها درون خواب شبانـه نوزاد نقش دارند5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irوالدینی کـه نوزادان‌شان مشکل خواب شبانـه دارند، ممکن هست از نتیجه یک بررسی جدید احساس آرامش کنند کـه نشان مـی‌دهد عامل عمده تعیین‌کننده خواب شبانـه نوزاد صرفا ژن‌های بـه ارث‌رسیده است. ادامـه...

نگارنده: eslamieبازدید کننده: 498

قولنج درون نوزادانقولنج دردی درون ناحیـه روده کوچک (یـا روده بزرگ) هست که نوزادان معمولاً طی سه ماه اول بدو تولد آن را تجربه مـی کنند. چون بـه طور یقینی نمـی تواند بگوید کـه نوزاد دل درد دارد بنابراین این درد اغلب قولنج تشخیص داده مـی شود. ادامـه...

نگارنده: eslamieبازدید کننده: 565

روش های مقابله با آلرژی درون کودکانبا شروع فصل بهار آلرژی‌ها وحساسیت‌ها هم شروع مـی‌شود. با ورود مـیوه‌های جدید و نوبرانـه گرده گل‌ها، گیـاهان و ارتباطی کـه با طبیعت پیدا مـی‌کنیم آلرژی بیشتر مـی‌شود. ادامـه...

نگارنده: eslamieبازدید کننده: 601

7 عقیده اشتباه درون مورد نوزادانبرخی از داروها به منظور کودکان خطرناک هستند و حتی پایین آوردن دوز آن نیز خطرش را کم نمـی کند. داروهای سرماخوردگی - حتی آنـهایی کـه مخصوص کودکان هست –برای استفاده به منظور نوزادان یـا کودکان زیر 4 سال ایده خوبی نیست. ادامـه...

نگارنده: eslamieبازدید کننده: 480

کوچولوهای نازنازی هم بـه نظافت احتیـاج دارند5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irتوجه بـه ظاهر فرزندتان شما را تشویق مـی‌کند طوری از او مراقبت کنید کـه همـیشـه سلامت و آرام باشد. اما بـه هر حال نظافت کودک از کارهای ضروری هر پدر و مادری هست در اینجا بـه شما مـی‌گوییم چطور کوچولوی شیرین‌تان را از سر که تا پا نظافت کنید. ادامـه...

نگارنده: eslamieبازدید کننده: 520

تغذیـه با شیر مادرشیرانسانی غالب نیـازهای تغذیـه ای نوزاد را درون ۶ ماه اول زندگی تأمـین مـی کند، اگر چه ممکن هست ویتامـین D، آهن و فلوراید به منظور تکمـیل آن لازم باشد. تغذیـه ی عموماً راحت تر از تغذیـه با شیرخشک است. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 739

بچه ها و اعتکاف کله گنجشکیهدف از اجرای تجربه معرفّی اعمال عبادی و تکالیف و دستورات دینی بـه کودکان و نونـهالان بـه شیوه کودکانـه، جدید، آسان وجذاب است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 455

بررسی مواد غذایی و تأثیر آن بر افزایش هوش کودکانبهتر هست روز را با تهیـه املت خوشمزه با تخم‌مرغ‌های تازه آغاز کنید. تخم مرغ‌های خانگی منبع غنی از چولاین کـه باعث گسترش فعالیت مغزی و حافظه مـی‌شود، هستند و برای کودکان بسیـار مفید هست چون این نوعی ویتامـین حلال درون آب بوده و جزو گروه ویتامـین‌های ب هست . ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 538

نقش برادران و ان درون زندگي كودكانيك بررسي جديد درون دانشگاه ايلينويز آمريكا نشان مي دهد، آن چه ما از برادران يا ان خود مي آموزيم، تاثير مثبت يا منفي مـهمي درون رشد اجتماعي و احساسي مان خواهد داشت. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 586

80 درصد کودکان استان یزد بـه مـهدکودک نمـی ‌روندیزد - خبرگزاری مـهر: مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد گفت: درون حال حاضر تنـها 20 درصد کودکان واجد شرایط استان یزد تحت پوشش مـهدکودک ‌ها قرار گرفته ‌اند و 80 درصد از این کودکان بـه مـهدکودک نمـی‌ روند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 960

خطای کودک را مورد "تنبیـه" قرار دهید نـهوالدین هنگام تنبیـه حتما در نظر داشته باشند کـه کار خطای کودک را مورد تنبیـه قرار دهند نـه شخصیت او را چرا کـه با سرزنش فرزندشان حس عدم پذیرش و مورد علاقه نبودن را درون او ایجاد مـی کنند و موجب گوشـه گیری هرچه بیشتر کودک مـی شوند. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 488

این مـیوه غریبه را بیشتر بشناسیدآووکادو سرشار از آنتی اکسیدان‌هایی هست که با انواع بیماری‌ها مقابله مـی‌کنند.حتماً مـی‌گویید این جور مـیوه‌ها مال از ما بهتران هست و این روزها با قیمت سر بـه فلک کشیده‌ آنـها چهی مـی‌تواند بـه آنتی اکسیدان و ویتامـین فکر کند؟ شاید حق با شما باشد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 518

اسباب بازی هولوگرام دار بخریدنخستین سری از هولوگرام‌های ویژه‌ی اسباب بازی درون کشور درون اختیـار چند تولید کننده‌ی این کالاهای فرهنگی درون ایران قرار گرفت که تا از این بعد خانواده‌‌ها با اطمـینان بیشتری به منظور فرزندان‌شان اسباب بازی خریداری کنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 571

درمان عفونت ادراری درون کودکانعفونت های ادرای یـا بیماری uti درکودکان که تا هشتاد درصد نیـاز بـه درمان پیشگیری دارد و با آنتی بیوتیک درمان مـی شود و درموارد محدودی نیـاز بـه عمل جراحی پیدا مـی کند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 573

بستنی افسردگی را کاهش مـی‌دهدتاثیر مصرف بستنی بر کاهش حس افسردگی درون حالی اعلام مـی‌شود کـه تا کنون مسجل شده هست بین اشتها و افسردگی رابطه وجود دارد. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 492

اثرات دیر شروع غذای کودکیوسف نقیـایی درون گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نوزاد از لحظه تولد که تا پایـان ماه ششم تمام نیـازهای غذایی خود را از شیر مادر تامـین مـی‌کند و به جز قطره مولتی ویتامـین یـا قطره ویتامـین AD نیـاز بـه مصرف هیچ ماده غذایی حتی آب ندارد. ادامـه...

نگارنده: dehghanبازدید کننده: 687

آشنایی با 17 بیماری درون کودکانترشح اشک، قرمزی چشم، خارش چشم و سفت شدن مژه ها همـه جزو علائم ورم ملتحمـه هست که بـه نام چشمان صورتی خوانده مـی شود. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 566

برخورداری از دوستان و دشمنان خیـالی به منظور کودکان مفید است..تحقیقات جدید نشان مـی‌دهد دوستان خیـالی کودکان، صرف نظر از این مطلب کـه دارای شخصیتهای مثبت و یـا منفی باشند، به منظور کودکان از جنبه‌های احساسی، اجتماعی و ادراکی مفید بوده و به کودکان برایب آمادگی به منظور مواجه شدن با زندگی واقعی کمک مـی‌کنند. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 460

شیر مادرغذای منحصربه فرد وایده آل به منظور کودکاز لحظه تولد که تا پایـان 6 ماهگی شیر مادر بـه تنـهایی تمام نیـازهای غذایی شیر خوار را که تا مـین مـی کند واز 15 روزگی بـه بعد حتما علاوه بر شیر مادر روزانـه قطره مولتی ویتامـین (25 قطره) یـا ویتامـین A+D (20 قطره ) بـه کودک داد . ادامـه...

نگارنده: dehghanبازدید کننده: 409

خصوصیـات پوشک مناسب به منظور نوزادانچیزی کـه قرار هست تا دو سه سال ۲۴ ساعته بـه بچه ات وصل باشد، حتما چیز مـهمـی است؛ حتی اگر اسمش پوشک باشد کـه آدم را یـاد بوی بد و چیزهای تهوع آور بیندازد! ادامـه...

نگارنده: dehghanبازدید کننده: 558

نوزادان را بـه چه روشی بخوابانیدآكادمـی پزشكی كودكان آمریكا شواهد روزافزونی درون دست دارد كه بنابر آنـها، اقداماتی نظیر انتقال تخت نوزاد بـه اتاق خواب پدر و مادر و ك بـه نوزاد بـه هنگام خواب درون كاهش خطر عارضه مرگ ناگهانی نوزاد مؤثرند. ادامـه...

نگارنده: dehghanبازدید کننده: 521

اطمـینان از سلامت قلب نوزاداوليناني كه نوزاد را بعد از تولد مي‌بينند، كادر پزشكي زايمان هستند، پزشك زنان و زايمان و پزشك متخصص نوزادان متوجه شرايط نوزاد مي‌شوند و با شنيدن صداي قلب نوزاد درون بدو تولد مي‌تــوانند مشكل‌هاي قلبي احتمالي را تشخيص و اطلاع دهند. ادامـه...

نگارنده: dehghanبازدید کننده: 944

زیـان‌های پفکپفک حجم زيادي از معـده را اشغال مي‌كند و آب فراوانـي بـه خــود مي‌کشـد. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 526

چه کنیم نوزاد ناقص متولد نشود؟یک متخصص ژنتیک با تشریح روش‌های پیشگیری از تولد نوزاد ناقص و ناهنجار گفت: خانواده‌هایی کـه یک فرزند با اختلالات ژنتیکی دارند، مـی‌توانند بـه داشتن فرزندان سالم امـیدوار باشند. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 489

بچه‌ها رژيم بگيرند يا نـه؟بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده درون کودکان و نوجوانان مـهم‌ترین علت چاقی دریـافت خوراکی‌های پرکالری است. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 530

سكسكه كودكسكسكه بـه خاطر ورود هوا بـه معده كودك، درون هنگام شيرخوردن بـه وجود مي آيد. انبساط ناگهاني معده بـه خاطر حجم زياد هوا، موجب انقباض ديافراگم مي شود و سكسكه را درون پي دارد. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 589

اگزما (حساسیت پوستی)اگزما نوعی مشکل پوستی شایع بین نوزادان 2 که تا 6 ماهه هست که درون اثر آن پوست دچار خارش شده و خشک و حساس مـی‌شود. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 722

سينوزيت ، علايم ودرمان آن درون كودكانسينوزيت عبارت هست از عفونت سينوس هاي گونـه و پيشاني. سينوس ها گروهي از حفره هاي پر از هوا هستند كه درون اطراف چشمـها و بيني قرار گرفته اند. اين حفره ها سبب سبك شدن استخوان هاي جمجمـه و تشديد صوت درون سر مي شوند. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 506

تغذیـه درون نوجواناندوره نوجوانی دوره انتقال از کودکی بـه جوانی هست که با جهش رشد جسمـی‌و بلوغ توام است. بنابراین تغذیـه این دوران از نظر رشد اهمـیت زیـادی دارد. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 443

انتخاب شیر خشکاگر تازه مادر شده‌اید و به هر دلیل نمـی‌توانید بـه کودک شیر مادر بدهید، لازم هست یک نوع شیر خشک را انتخاب کنید. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 584

تغذیـه شیرخوار با شیركودكان قبل از سن یكسالگی نباید شیر مصرف كنند. تعجب نكنید زیرا بدن نوزادان بـه شیر مادر- و نـه شیر فرآوری نشده- نیـاز دارد و اگر مادری نمـیتواند بنا بر دلایلی بـه كودك خود شیر بدهد بهتر هست ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 540

معجزه شیرمادرتغذیـه با شیرمادر، مـیزان مرگ و مـیر نوزادان بر اثر عواملی مانند انواع عفونت ها و سندرم های منجر بـه مرگ ناگهانی و ضایعات دیگر را بـه مـیزان قابل ملاحظه ای کاهش مـی دهد. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 552

توزیع دفترچه آزمون مدارس نمونـه دولتیمعاون آموزش متوسطه شـهر تهران بـه جزئیـات ثبت‌نام آزمون مدارس نمونـه دولتی و استعدادهای درخشان اشاره کرد و گفت: دفترچه آزمون مدارس نمونـه دولتی و سمپاد این هفته درون مدارس تهران توزیع مـی‌شود. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 682

سوپ مرغ بهترين درمان سرماخوردگي!سوپ مرغ براي درمان سریع سرماخوردگی بسیـار مفید است، سوپ مرغ دارای خواص غیر التهابی هست و حرکت موها را بطور موقتی تسریع مـی کند و در نتیجه منجر بـه تسکین احتقاق(گرفتگی بینی) و کاهش زمان تماس ویروس با پوشش داخلی بینی مـی شود. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 570

پایین آمدن سن بلوغ انپدر علم ژنتیک ایران این موضوع کـه مـی‌گویند این روزها قد کودکان ایرانی کوتاه‌تر شده را قبول ندارد و معتقد هست طی مرور زمان نسل ایرانی‌ها بلندقدتر شده است. ادامـه...

نگارنده: مدیرسایتبازدید کننده: 503

زبان قصه، زبان تربیتقصه‌گویی، اندوخته عظیم انرژی و افکار خلاقانـه را درون کودک شما آشکار مـی‌کند. قصه‌گویی ، یک عنصر اساسی و فوق مـهم درون ساختن نبوغ است... ادامـه...

نگارنده: dehghanبازدید کننده: 465

لواشكلواشك همان عصاره گرفته شده ميوه ها و مورد علاقه همـه افراد بويژه بچه هاست، كه متخصصان تغذيه بـه آن اكستراكت مي گويند و با خشك كردن بـه دست مي آيد. ادامـه...

نگارنده: dehghanبازدید کننده: 526

راز عجیب حافظه با اعدادحافظه نیرویی هست که همـه افراد درون موقعیت های مختلف بـه آن نیـاز مندند اما گاه چنین پیش مـی آید کـه اشخاص احساس مـی کنند درون این حیطه دارای کارایی و بازدهی لازم و کافی نیستند . ادامـه...

نگارنده: dehghanبازدید کننده: 449

روستایی کـه با قرآن انس گرفتهدر ۱۸۰ کیلومتری شـهر شیراز، روستایی وجود دارد کـه تا چند سال پیشی اسم آن را نشنیده بود، اما حالا نام این روستا به منظور علاقه‌مندان حفظ و قرائت قرآن کریم حسابی آشنا است. ادامـه...

نگارنده: dehghanبازدید کننده: 503

چگونـه کودک مان را از خطرات اعتیـاد آگاه کنیم؟۱۰ سالگی و اوایل نوجوانی بهترین زمان به منظور آشنا کودک با اعتیـاد است. درون این دوره کودک بـه درک و شناخت درستی از زندگی مـی رسد و آموزش درون مدارس درون این سال ها اهمـیت زیـادی دارد و مـی تواند روی تفکرات کودک تاثیر بگذارد. ادامـه...

نگارنده: dehghanبازدید کننده: 441

علت ريسه رفتن درون كودكان چيست؟علت واقعي آن دقيقا مشخص نشده هست ، اما ممكن هست به دليل مسائل روحي رواني ويا عادتي باشد. آنچه كه درون اين رابطه مـهم هست عدم وجود ضايعه و اختلال عصبي درمغز هست و مي توان آنرا يك مسئله طبيعي تلقي نمود كه دربرخي از كودكان وجود دارد . ادامـه...

نگارنده: dehghanبازدید کننده: 485

فشار خون درون اطفالپرفشاری خون برخی مولفانSilent Killer نامـیده اند زیرا اسلحه ایست کـه اعضاء حیـاتی بدن مانند : چشم ، مغز ، قلب ، کلیـه را نشانـه گرفته هست ومـیتواند منجر بـه کوری ، افزایش شیوع سکته های قلبی ومغزی ونارسائی کلیـه شود. ادامـه...

نگارنده: dehghanبازدید کننده: 492

چگونـه سینوزیت کودکان را کاهش دهیمدکتر ناطقیـان فوق تخصص بیماریـهای عفونی اطفال راجع بـه سینوزیت کودکان گفت:عفونت گونـه و پیشانی جزئی از سینوس ها است. سینوس ها گروهی از حفره های پر از هوا هستند کـه در اطراف چشمـها و بینی قرار مـی گیرند. ادامـه...

نگارنده: dehghanبازدید کننده: 471

مستعدترین سن ارتکاب بزهکاریدر اکثر کشورهای جهان کلمـه بزهکار بـه فرد 13 الی 18 ساله‏ای اطلاق مـی‎شود کـه مرتکب عمل خلاف قانونی شده باشد از آنجا کـه واژه بزهکاری یک اصطلاح حقوقی و قانونی هست تا یک مفهوم روان شناختی، و واژه کودک از دیدگاه حقوقی بـه کودکی گفته مـی‎شود کـه هنوز بـه سن رشید و بالغ بودن نرسیده باشد سن 14 سالگی یکی از حساس‎ترین و در عین حال قابل توجه‎ترین مقطع سنی هست که حتما هر فردی اعم از والدین و مسئولین کشوری و متولیـان امور آموزش و پرورش بدان توجه نمایند. ادامـه...

نگارنده: dehghanبازدید کننده: 461

کودک آزاری عاطفی و مصادیق آنرفتار و نگرش های منفی مداوم نسبت بـه کودک بـه صورت کلامـی، بـه کار بردن الفاظ زشت درون صحبت با کودکان و شوخی های منفی مکرر با کودک کـه سبب مـی شود کودک خود را واقعاً بی ارزش و مستحق توهین بداند را کودک آزاری عاطفی مـی گویند . ادامـه...

نگارنده: dehghanبازدید کننده: 432

ماهی قزل آلا، بمب امگا۳-وقتی بـه فصول گرم سال نزدیک مـی شویم، رغبت افراد بـه خوردن غذاهای گرم و پرکالری کم مـی شود. ماهی یکی از انواع این غذاهاست. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 525

مشکلات خطرناک نوجوانان چاق درون بزرگسالیبرای اینکه فرزند چاق تان را لاغر کنید، هزار و یک دلیل وجود دارد. اما یکی از خطرسازترین اتفاقاتی کـه به دلیل چاقی مـی تواند گریبان فرزند تان را بگیرد، ریسک ابتلا بـه سرطان مثانـه و روده بزرگ است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 459

بيماري آلت ی مخفی شده درون پسر بچه هاآلت ی مخفی شده، یک بیماری مادرزادی هست که پسر بچه با آن متولد مـی شود و سبب نگرانی والدین مـی گردد. درون این حالت آلت ی بـه داخل شکم کشیده شده و در چربی قسمت تحتانی شکم، گم مـی شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 969

کودکانی کـه روی نوک انگشت پا راه مـی روندخیلی از بچه ها وقتی تازه یـاد مـی گیرند راه بروند، آرام آرام روی نوک پا شروع بـه راه رفتن مـی کنند. درون حقیقت راه رفتن روی نوک پا یـا پنجه مـیان کودکانی کـه تازه شروع بـه راه رفتن مـی کنند حالتی تقریبا شایع است. اغلب این شیوه راه رفتن به منظور پدر و مادر هم جالب است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 726

مراقبت از پوست کودک درون فصل سرماهوای سرد و خشک زمستان مـی تواند بـه پوست ظریف و نرم کودکان آسیب برساند. پوست نازک نوزادان درون برابر هوای تند زمستانی حساس تر شده و بیشتر درون معرض آسیبهای پوستی قرار مـی گیرد. درون این فصل هوای خشک داخل منزل و هوای سرد بیرون، منجر بـه ایجاد ترک، خشکی، سوزش و سرخی درون پوست نوزادان مـی شود. بنابراین با آمدن فصل زمستان، شما بـه کارهایی بیشتر از تعویض پوشک و شیردهی بـه نوزاد نیـاز دارید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 521

خوردن خاك، زنگ خطری به منظور کودکان!يك متخصص کودکان اظهار كرد: کم خوني ناشي از کمبود آهن امروزه مشکل جدي سلامت عمومي درون جهان و ايران ست كه عدم رسيدگي و درمان آن عوارضي را بـه دنبال خواهد داشت. درون اين ميان خاک خوردن کودکان يکي از نشانـه‌هاي کمبود آهن هست که توجه بـه آن ضرورت دارد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 520

پیشگیری از پوسیدگی دندان ناشی از شیشـه شیراگر کودک شما مقدار زیـادی مایعات شیرین- از جمله آب مـیوه، شیر خشک – بخورد قندهای موجود درون این مایعات ممکن هست به دندان‌ها بچسبد و باعث پوسیدگی دندانی ناشی از "شیشـه شیر" شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 658

زاییدن آسانقدیم که تا مادر‌ها مـی‌خواستند سختی‌های بزرگ بچه را بـه رویی بیـاورند از‌‌ همان اول شروع مـی‌د، از‌‌ همان دردی کـه هنگام زایمان کشیدند،‌‌ همان درد وحشتناک زایمان کـه هیچ دردی مثلش نیست ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 621

چه ورزشی به منظور کودکان مناسب است؟تقریبا تمام والدین بـه این نکته واقفند کـه ورزش به منظور سلامتی کودکان‌شان مفید است، اما سوالی کـه برای آنـها مطرح هست این هست که چه ورزشی به منظور آنـها مناسب‌تر است؟ آیـا هر نوع ورزشی با آنـها سازگاری دارد؟ و اگر کودکی توانایی انجام ورزش را دارد که تا چه مقدار تمرین، سلامتی و پیشرفتش را بـه خطر مـی‌اندازند؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 490

پرخاشگری کلامـی درون خانـه الگوی رفتار کودکیک روان‌شناس گفت: چون کودک همواره درون حال الگوبرداری از اطرافیـان است، وجود درگیری، تعارض و پرخاشگری کلامـی و فیزیکی درون محیط خانـه ممکن هست به شکل‌گیری الگوی رفتاری نامناسب درون کودک منجر شود ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 484

كودکتان را تکان ندهید!وقتی کودک شروع مـی‌کند بـه نق زدن و بهانـه گرفتن، کار پدر و مادر درون مـی‌آید! حالا حتما بگردید و ببینید مشکل از کجاست. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 462

بازیـهای رایـانـه ای و بیماریـهای روانیˈ شـهلا کرمـی ˈعصر یکشنبه درگفت و گو با خبرنگاراجتماعی ایرنا با اعلام این نکته افزود: زمانی کـه کودکان ونوجوانان بـه انجام این بازی ها معتاد مـی شوند، افسردگی، تشویش و ترس های اجتماعی آنـها وخیم تر شده و نمرات درسی آنـها بـه شدت کاهش مـی یـابد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 516

زردی نوزادان را جدی بگیریداز مواردی كه درون روزهای اول بعد از تولد حتما به دقت مورد توجه والدین قرار گیرد، تغییر رنگ پوست یـا ملتحمـه چشم نوزاد بـه زردی است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 668

تغذیـه نامناسب عامل اصلی پرخاشگریبسیـاری از مادران امروزه از تغذیـه کودکان و خلقیـات و رفتارهای آنان شاکی هستند. همـه مـی گویند بچه های این نسل عوض شده اند، بیشتر مـی فهمند، تندخوتر شده اند، ترس نمـی شناسند و خارج از کنترل پدر و مادر هستند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 591

بچه از کجا مـی آید؟اگر فرزند بسیـار کم سن و سال شما پرسید بچه از کجا مـی آید، مـی دانید حتما چه پاسخی بدهید؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 491

قصه‌های غارمجموعه داستان «قصه‌های غار» نوشته مرجان کشاورزی‌آزاد منتشر شد. رویدادهای این کتاب درون دوران عصر حجر اتفاق مـی‌افتد و قهرمانان آن درون غار زندگی مـی‌کنند.- ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 515

«سه غول» بـه بازار کتاب آمدندکتاب «سه‌غول» نوشته «دیوید مک‌کی» و ترجمـه مـهشید مجتهدزاده وارد بازار کتاب شد. این کتاب درباره زندگی دو غول تنبل هست که درون یک جزیره زندگی مـی‌کنند.- ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 497

علی‌اصغر را شناختم...ماه محرم شده بود. نرگس یک روز وقتی از مدرسه اومد خونـه بـه ش گفت کـه معلمم گفته حتما برای فردا یک نقاشی بکشیم کـه درباره حضرت علی اصغر پسر امام حسین(ع) باشـه. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 535

3 بيماري شايع فصل پاييزر ميان بيماري‌هاي شايع کودکان درون اين فصل از سال، علايم برخي بيماري‌ها مانند آلرژي، سرماخوردگي و آنفلوآنزا بسيار شبيه همديگرند و اطلاع از شباهت‌ها و تفاوت‌‌هاي آن‌ها مي‌تواند کار والدين و حتي پزشکان را درون تشخيص و درمان اين بيماري‌هاراحت‌تر کند. اين مطلب، نگاهي مي‌اندازد بـه برخي از ويژگي‌هاي همين بيماري‌‌هاي مشابه. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 510

آنتی بیوتیک ها درون درمان سرماخوردگی تاثیری نداردمسئول بیماری های واگیردار مرکز بهداشت استان کرمانشاه بر خودداری از مصرف خود سرانـه آنتی بیوتیک ها درون درمان عفونت های ویروسی مانند سرماخوردگی تاکید کرد و اظهار داشت: این قبیل داروها درون درمان عفونت های ویروسی تاثیری ندارند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 530

شیر مادر، سپر دفاعی درون برابر افسردگینتایج ارزیـابی‌ها نشان داد نرخ ابتلا بـه افسردگی درون افرادی كه از شیر مادر تغذیـه نكرده‌اند، بـه مراتب بیشتر بوده است. درون این ارزیـابی سایر عوامل موثر درون بروز افسردگی نظیر سن، ت و سطح سواد مادر نیز مورد توجه قرار گرفت. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 453

کلاه قرمزی و بچه ننـه درون راه اروپا!!از پایـان مـهرماه فیلم درون پنج سینمای لس‌آنجلس بـه صورت همزمان و در نیویورک اکران مـی‌شود و عوامل فیلم نیز حاضر خواهند بود… اکران گسترده فیلم‌سینمایی «کلاه قرمزی و بچه ننـه» بـه کارگردانی ایرج طهماسب درون اروپا و آمریکا از اواخر مـهرماه آغاز مـی‌شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 594

چهارنکته مـهم به منظور داشتن ارتباطی مناسب با فرزندانپژوهش‌ها نشان مـی‌دهد کودکان بیشتر از آنکه تاثیرپذیر باشند، مبتکر و خلاق هستند. بر اساس نظریـه‌های پیـاژه روانشناس بزرگ سوییسی، «کودک درون تعامل خلاق و فعال با محیط، خود را بـه تدریج سامان مـی‌دهد» ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 596

تأثیرات منفی تلویزیون بر سلامت کودکانمقاله ای کـه در یک روزنامـه معتبر پزشکی منتشر شده از پزشکان و مقامات بهداشتی دولتها خواسته هست که محدودیتهایی به منظور زمانی کـه کودکان زیر سه سال صرف تماشای تلویزیون مـی کنند، تعیین کنند. چرا کـه کودکان درون این سن حتما از تلویزون دور بمانند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 600

راه‌اندازی خط تلفن رایگان قصه‌گوییرئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از راه‌اندازی خط تلفن رایگان قصه‌گویی شبکه مـهرگویـان ویژه کودکان خبر داد. محمد جواد جعفریـان درون گفت‌وگو با فارس، با اشاره بـه روز جهانی کودک اظهار داشت: درون این زمـینـه سازمان جوانان خط تلفن مـهرگویـان به منظور کودکان جهت قصه‌گویی بـه صورت رایگان را راه‌اندازی کرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 588

با دو قانون کودک تان را بدون از دست عشق و احترام، تربیت کنیدوالدین حتما به صورتی کاملا منطقی حد و مرزهای محکمـی را بدون هر گونـه عصبانیت، غرغر، تهدید و هشدارهای تکراری به منظور کودکان تعیین کنند. داشتن کودکان مودب و با تربیت واقعا لذت بخش است... شما با یـادگیری عشق و منطق و دانستن تنـها 2 قانون ساده مـی توانید بـه این لذت دست یـابید! ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 421

مواد غذایی به منظور افزایش بهره هوشیبهره هوشی افراد بـه عوامل متعددی وابسته هست و یکی از همـین عوامل بـه خورد و خوراک روزانـه افراد باز مـی گردد. بـه این معنی هست که خوردن مواد غذایی خاص مـی تواند باعث کاهش یـا افزایش بهره هوشی شود. همانطور کـه قبلا درون سالم زی خواندید، برخی از مواد غذایی منجر بـه کاهش راندمان مغز مـی گردند. درون این مطلب قصد داریم که تا شما را با مواد غذایی آشنا کنیم کـه باعث مـی شوند که تا فردی باهوش تر باشید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 440

خاک خوردن کودکان، ريشـه درون کمبود آهن دارديك متخصص کودکان اظهار كرد: کم خوني ناشي از کمبود آهن امروزه مشکل جدي سلامت عمومي درون جهان و ايران هست كه عدم رسيدگي و درمان آن عوارضي را بـه دنبال خواهد داشت. درون اين ميان خاک خوردن کودکان يکي از نشانـه‌هاي کمبود آهن هست که توجه بـه آن ضرورت دارد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 518

 آیـا بـچه‌های چپ دست ایراد دارند؟نود درصد مردم روی زمـین راست دست‌اند. درون فرهنگ‌های مختلف هم نسبت بـه چپ دست‌ها نگاه ویژه‌ای وجود دارد اما آنـها مشکلی دارند؟ مـی‌شود چپ دست‌ها را راست دست کرد؟ مطلب ما را بخوانید ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 619

از کجا بفهمـیم کودک‌مان حساسیت غذایی دارد؟گاهی اوقات هنگامـی کـه بعضی کودکان درون معرض غذای خاصی قرار مـی گیرند (مثلا بادام‌زمـینی) سیستم ایمنی بدن آنـها، پروتئین آن ماده غذایی را بـه عنوان مـهاجم تلقی کرده و در مقابلش آنتی بادی ترشح مـی کند که تا پروتئین را از بین ببرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 427

لوزه كودك را حتما درآورد یـا نـه؟‏دانشمندان معتقدند لوزه ها درون تكامل دستگاه ایمنی بدن كودك نقش دارند. لوزه ی كودكان بـه طور طبیعی بزرگ تر از افراد بالغ هست و با افزایش سن از حجم آن كاسته مـی‏شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 597

 درمان شایع ترین اختلال گوارشی کودکانروده ها، آب ترشح شده از طریق معده، کبد، لوزالمعده و آب موجود درون مواد غذایی را جذب مـی کند.اما هنگامـی کـه روده قادر بـه جذب آب اضافه نباشد، فرد دچار اسهال مـی شود.اگرچه این یک ناراحتی جدی نیست اما بی توجهی بـه آن، مشکلات عمده ای را درون بدن بـه وجود مـی آورد درون این مطلب ، بـه علت، علایم و درمان این ناراحتی اشاره شده است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 529

وقتی با این جمله كودكتان مواجه مـی شوید چه حتما بكنید؟شما به‌عنوان یك بزرگسال مـی‌دانید كه چقدر گاز معده اذیت مـی‌كند. به منظور كودكان نیز گاز معده دردآور است. این اتفاق به‌طور طبیعی بعد از خوردن غذاها و نوشیدنی‌هایی مانند لوبیـا، سبزی‌ها و نوشابه‌ها رخ مـی‌دهد. وقتی بچه‌ها خیلی سریع نوشیدنی‌شان را مـی‌خورند یـا درون حال جویدن آدامس هستند ممكن هست هوای اضافی را قورت دهند كه همـین تبدیل بـه گاز مـی‌شود. اگرچه وجود گاز طبیعی هست اما مـی‌تواند موجب درد معده و نفخ شود. گاز معده درون كودكان متفاوت از بزرگسالان است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 689

بیماری های انگلی درون کودکانبیماری‌ های انگلی علایم خاصی ندارند و در طول مسافرت و در اماکن شلوغ و خصوصا مدارس از طریق تماس ‌های دستی یـا تغذیـه بـه راحتی شیوع پیدا کرده و به بقیـه نیز سرایت مـی‌ کنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 660

دانش‌آموزان خود را "کامروا"کنید 5 روشیکی از مشکلاتی کـه با آغاز مدارس به منظور والدین پیش مـی آید بیدار فرزندان از خواب صبحگاهی هست چرا کـه آن ها عادت بـه خوابیدن درون تابستان را نمـی توانند ترک کنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 499

از چه سنی مـی‌توان بچه‌ها را درون خانـه تنـها گذاشت؟حتی اگر والدین احساس کنند کـه فرزندشان آمادگی تنـها ماندن درون خانـه را دارد،‌ توصیـــه مـی‌شود که تا زمانی کـه خود کودک تمایلی بـه این کار ندارد و از تنـها ماندن راضی نیست، او را درون خانـه تنـها نگذارید. درون واقع، خواست و مـیل کودک درون این مورد نقشی تعیین‌کننده دارد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 469

تولد روزانـه 30 نوزاد ناشنوا و کم شنوامدیرکل مراکز توانبخشی و توانپزشکی سازمان بهزیستی از تحت پوشش قرار گرفتن 50 درصد موالید کشور درون طرح غربالگری شنوایی خبر داد و گفت: عامل 50درصد اختلالات شنوایی، ژنتیکی است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 471

لوزه كودك را حتما درآورد یـا نـه؟‏لوزه‏ها درون دو طرف حلق قرار داشته و در مقابله با عفونت های تنفسی و دیگر عفونت ها نقش مؤثری دارند. اما گاهی خود لوزه‏ها تبدیل بـه محلی به منظور ایجاد عفونت های حاد و مزمن مـی‏شوند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 530

پدربزرگ اسباب‌ بازی‌های ایران کیست؟«پدربزرگ اسباب‌بازی‌ها»! این شاید شیرین‌ترین لقبی باشد کـه به‎توان بـه یک پژوهشگر سرزنده و خوش ذوق داد؛ی کـه در هشت دهه عمرش نزدیک بـه 200 نوع اسباب‌بازی قدیمـی را احیـا کرده و به این لقب رسیده است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 404

بسته‌های تشویق بـه کتابخوانی به منظور کودکان منتشر شدهمزمان با فرا رسیدن ماه مـهر و باز شدن دوباره مدارس، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیـات کودکان ۱۰ بسته تشویقی شامل کتاب و راهنمای فعالیت‌های مرتبط با کتاب را به منظور کودکان پیش دبستانی و سال‌های نخست دبستان آماده کرده است.- ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 568

کودکمان را با نظم آشتی دهیمیکی از مشکلات رایج درون بین برخی از کودکان بـه ویژه درون مقطع دبستان، بی­توجهی آنـها نسبت بـه امور درسی­شان مـی­باشد. بـه طوری کـه این امر، از یک سو شکایت والدین و از سوی دیگر شکایت معلمان آنـها را برانگیخته هست ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 439

بهترين شربت‌سينـه براي کودکانمحققان آمريکايي ثابت کرده‌اند عسل براي تسکين سرفه‌ کودکان بسيار موثرتر از دارو است. دکتر ايان پل و همکارانش درون دانشگاه پنسيلوانيا، 105 کودک را کـه دچار سرماخوردگي بودند، تحت‌نظر گرفتند. اين کودکان مدام سرفه مي‌د به‌طوري کـه سرفه مداوم مانع خواب آنـها مي‌شد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 485

چگونـه با قلدري کودکان برخورد کنيمسعي کنيد اسباب بازي هاي خشن را از دسترس او دور کنيد. طبيعي هست که اگر اسباب بازي خشن درون دسترس او باشد، بـه بازي هاي خشن گرايش پيدا مي کند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 473

فاصله زمانی مناسب بین دو بارداری چقدر است؟فاصله زمانی مناسب بین دو بارداری و این فاصله درون بهترین شرایط چند سال حتما باشد، سوال بسیـاری از خانم‌های جوانی هست كه تازه طعم مادر شدن را چشیده‌اند. دكتر آزیتا صفارزاده، متخصص زنان، فلوشیپ لاپاروسکوپی و نازایی درون این گزارش بـه این سوال پاسخ مـی‌دهد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 481

شیر خشک به منظور کدام بچه ها واجب است؟شیرخشک بـه گروه‌هایی از شیرخواران واجب هست اگر غیر از این باشد، رشد آن‌ها دچار اشكال مـی‌شود. دکتر اکبر کوشانفر، متخصص کودکان و استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شـهید بهشتی تغذیـه با شیر خشک را به منظور 3 گروه از شیرخواران واجب و لازم مـی‌داند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 426

شب ادراری کودکان را مسخره نکنیدیک روانشناس گفت: برخوردهای تند والدین درون خصوص شب ادراری فرزندان مـی‌تواند اثر سویی بر روی کودک داشته باشد و به او استرس وارد کند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 491

بـچه‌های چپ دست ایراد دارند؟نود درصد مردم روی زمـین راست دست‌اند. درون فرهنگ‌های مختلف هم نسبت بـه چپ دست‌ها نگاه ویژه‌ای وجود دارد اما آنـها مشکلی دارند؟ مـی‌شود چپ دست‌ها را راست دست کرد؟ مطلب ما را بخوانید ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 538

اگر کودک‌تان دارد دندان درمـی‌آورد...دست کودک‌تان مدام درون دهانش و آب از کنار لبش سرازیر است؟ همـیشـه درون حال انگشت یـا لبش هست و با دهانش صداهای عجیب درمـی‌آورد؟ خبر خوش: او درون حال درآوردن دندان است. بهتر هست در مورد این مرحله کلیدی زندگی او بیشتر بدانید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 530

راهنمای خرید و استفاده از شیشـه شیرشیشـه و سر شیشـه هم همانقدر کـه محتویـات داخل آن مـی‌توانند مـهم باشند، اهمـیت دارند. با این اوصاف همـه آنچه را حتما درباره شیشـه شیر و مسائل مربوط بـه آن بدانید مـی‌توانید درون اینجا پیدا کنید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 553

چگونـه کودکان با عزت نفس پرورش دهیم؟همـه والدین مـی‌خواهند فرزندی موفق و پیروز داشته باشند. یکی از مشخصه‌های یک فرد موفق، اعتمادبه‌نفس بالای او است، اما با عمل بـه کدام راه‌کار مـی‌توان کودکی با اعتمادبه‌نفس بالا تربیت کرد؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 612

فواید بچه ها به منظور اعصاب و روان والدین!داشتن فرزند یک سرمایـه گذاری بلندمدت به منظور خوشبختی والدین است. موارد بیـان شده، تنـها مزیت های والد شدن نیست. درون زیر برخی دیگر از فواید روانشناختی پدر و مادر شدن آمده است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 780

از چه سنی بچه‌ها را درون خانـه تنـها بگذاریم؟!حتی اگر والدین احساس کنند کـه فرزندشان آمادگی تنـها ماندن درون خانـه را دارد،‌ توصیـــه مـی‌شود که تا زمانی کـه خود کودک تمایلی بـه این کار ندارد و از تنـها ماندن راضی نیست، او را درون خانـه تنـها نگذارید. درون واقع، خواست و مـیل کودک درون این مورد نقشی تعیین‌کننده دارد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 502

فواید طبی بوسیدن کودکهمـه ما بوسه را بـه عنوان یک رفتار خوشایند اجتماعی وسیله ای به منظور ابراز محبت و نشان اوج عواطف درونمان مـی شناسیم اما برخی والدین با این باور کـه بوسیدن زیـاد، بچه ها را لوس مـی کند آنـها را نمـی بوسند و سعی مـی کنند آشکارا بـه آنـها ابراز محبت نکنند… ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 749

چگونـه یک قصه به منظور کودک دلبندمان تعریف کنیم؟داستانسرایی بـه عنوان نوعی سخن گفتن بخش معمول آموزش مدرسه است. کودکان داستان ها را مـی خوانند، درباره تجارب شخصی مردم حرف مـی زنند، تشویق مـی شوند که تا داستان بنویسند و داستان را بـه نمایش درآورند. بـه نمایش درآوردن داستان بدلایل نظری و عملی نقش مـهمـی درون آموزش دارد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 604

کودکان را تنبیـه نکنید5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irهمـه والدین دوست دارند فرزندانی بی عیب و نقص و ایده آل داشته باشند، اما حتما بدانیم همانطور کـه خودمان ایده آل نیستیم، انتظار ایده آل بودن نیز از فرزندمان نیز انتظار بی جایی است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 479

صدا با اعصاب کودک چه مـی کند؟آلودگی صوتی علاوه بر افراد بزرگسال روی کودکان هم آثار زیـادی بر جا مـی گذارد. یکی از این آثار، کاهش قدرت شنوایی درون کودکانی هست که درون معرض آلودگی های صوتی مداوم قرار مـی گیرند. بـه علاوه درون صورت تداوم سروصدا، کودکان دچار خستگی و زودرنجی مـی شوند. آستانـه تحمل این کودکان درون مقایسه با سایر کودکان پایین تر است. چنین کودکانی تحریک پذیر تر از سایر همسالان خود هستند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 612

فست‌فودها بـه كبد كودكان آسیب مـی‌رساندكارشناس صنایع غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی یزد با تاكید برعدم مصرف فست فود ها درون كودكان گفت: این نوع غذاها از نظر مواد مغذی بسیـار ضعیف بوده و فقط كالری بالایی دارند و از طرف دیگر؛ زیـاده روی درون مصرف آنـها بـه كبد آسیب مـی رساند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 598

چکار کنیم کودکانمان غرق نشوند؟!بچه‌ها آب‌بازی را دوست دارند، چه با یک دبه آب، چه درون یک وان کوچک و مـهم‌تر از همـه درون استخر یـا دریـا. پدر و مادرهای شناگر‌های کوچک هنگام آب‌تنی فرزندشان هم خیلی حتما حواس‌شان جمع باشد و از قبل شرایط ایمنی را به منظور او فراهم کنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 465

چرا کودک دلبندمان گاز مـی گیرد؟!زندگی ما را مملو از خاطرات و لحظات شیرین مـی‌کنند. همراه با این شیرینی، حتما تن بـه لحظات سختی هم بدهیم کـه برایمان مـی‌آفرینند. یکی از آن‌ها، دیدن صحنـه گاز گرفتن کودک است. که تا به حال، بـه این نکته فکر کرده‌اید کـه چرا بچه‌ها، گاهی بـه گاز گرفتن متوسل مـی‌شوند؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 472

راز های مبارزه با بدخوابی کودکانخوابیدن، مانند غذا خوردن، از عوامل مـهم رشد درون کودکان است. خواب خوب و کافی، تاثیر زیـادی بر رشد کودک دارد و بدخوابی و نداشتن استراحت کافی مـی‌تواند اثر مخربی بر این روند گذاشته و عامل ایجاد اضطراب و نگرانی به منظور والدین شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 567

چک آپ کودکان قبل از ورود بـه مدرسهورود بـه مدرسه زمان مناسبی به منظور بررسی این هست که آیـا واکسن های کودک بـه روز شده اند یـا نـه. حتما بدانید کـه اگر یک یـادآوری را از دست داده اید، درون اولین فرصت حتما آن واکسن را تجدید کنید... ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 548

چگونـه مـی توان غذای کودک را مقوی کرد ؟منظور از مقوي غذاي کودک اين هست که انرژي کودک بيشتر شود . بخصوص کودکاني کـه دچار اختلال رشد شده اند بايد انرژي بيشتري بـه بدنشان برسد . براي اينکه انرژي غذاي کودک بيشتر شود بر اساس سن کودک درون هر زمان مي توان بـه غذاي او موادي اضافه نمود . منظور از مغذي ، اضافه نمودن موادي هست که علاوه بر انرژي ، پروتئين ، ويتامينـها و املاح غذايي کودک را بيشتر مي کند . ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 392

بگذارید کودکتان روی پای خودش بایستدوالدین هلی‌كوپتری درون اصل بـه پدرها و مادرانی گفته مـی‌شود كه به‌شدت خود را درگیر زندگی كودكان خود مـی‌كنند و اجازه انجام هیچ كاری را بـه آنـها نمـی‌دهند. درون واقع این والدین درست مانند یك هلی‌كوپتر اطراف فرزند خود پرواز مـی‌كنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 449

نسخه‌های گیـاهی کـه هر مادر جوانی حتما بشناسدآنچه مـی‌خوانید تکنیک‌های درمانی ساده اما موثر طب مکمل و جایگزین هست که درون درمان بیماری‌های شایع دوران کودکی کارساز و مفید است. نکاتی کـه آموزش آنـها به منظور هر مادر و پدری لازم است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 502

در استفاده از این داروها به منظور کودکان افراط نکنید !شاید تعجب کنید، ولی واقعیت این هست که جدیدترین مطالعات نشان مـی‌دهند کـه داروی ضدسرماخوردگی و ضدسرفه، درون طول دوره سرماخوردگی، بر علایم کودکان زیر شش سال، اثری ندارند و استراحت، نوشیدن فراوان مایعات و غذای مناسب، هنوز بهترین درمان هستند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 481

راهنمای رفتن بـه مسافرت با کودکانمادرهایی را کـه فقط و فقط بـه دلیل داشتن فرزند کوچک که تا سال‌ها قید مسافرت و حتی مـهمانی رفتن را مـی‌زنند. آنـها به منظور این کارشان دلایل متفاوتی مـی‌آورند؛ از اینکه ممکن هست اتفاق ناگواری درون طول سفر به منظور فرزندشان بیفتد که تا بیماری و حتی اذیت شدن خودشان. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 398

با لـوس‌بازی بچه‌ها چه حتما کرد؟بسته بـه سن، مـهارت زبانی، خلق و خو و تکنیک‌های دیگر، کودک شما مـی‌تواند هرکدام از رفتارهای کج‌خلقی، پرتاب اشیـا و مدام بحث را داشته باشد. درون اینجا تعدادی راهبرد به منظور شایع‌ترین درگیری‌های رفتاری والدین با کودکان وجود دارد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 346

چرا كودكان از دكتر رفتن مى‏ترسند؟چگونـه مـی توان اضطراب ناشى از ملاقات پزشك را درون كودكان كاهش داد؟ اطفال معمولاً نگرانى خاصى از مراجعه بـه پزشك دارند كه اين ترس وصف‏ ناپذير است. اما بايد ديد آيا پزشك بـه كودك صدمـه مى‏رساند؟ آيا كودك مجبور هست لباسش را درون آورد؟ آيا پزشك حتما بـه وى آمپول مى‏زند؟ اينـها همـه تصورات باطلى هست كه ممكن هست در ذهن كودك وجود داشته باشد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 473

نکات مـهم به منظور حفظ امنیت فرزندتان درون منزلبچه‌ها تقریبا همـه وقت خود را درون خانـه مـی‌گذرانند، درون خانـه‌ای کـه خیلی وقت‌ها بـه اندازه کافی به منظور آن‌ها امن نیست. بسیـاری از مواقع بـه خاطر سهل انگاری ما پدر و مادرها، بچه‌ها درون همـین خانـه‌ای کـه قرار هست پناهگاه آن‌ها باشد آسیب مـی‌بینند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 521

راز های نظم آمــوزی بـه کودکانبا «شـه‌ خواندن» کودکی کـه اسباب‌بازی‌های خود را جمع نمـی‌کند، وسایل او جمع نخواهد شد و این برچسب بـه او نظم و ترتیب را نمـی‌آموزد! ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 385

نقش آموزش زبان دوم بر آینده کودکانسال‌های زیـادی هست که دانشمندان و محققان درون دیگر کشورهای جهان، اهمـیت آموزش خواندن را از زمان تولد، بـه والدین یـادآوری مـی‌کنند. درون ایران نیز حدود چهار سال هست که والدین و مسوولان، بـه این روش، توجه بیش‌تری مـی‌کنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 395

چه کنیم کودک‌مان پر جنب و ‌جوش شود؟فراموش نكنید بـه هیچ عنوان نباید فرزندتان را مجبور بـه انجام کاری کنید، چون بـه احتمال بسیـار زیـاد تاثیر منفی این عمل‌تان را دریـافت مـی‌کنید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 403

ارزش پول درون زندگی کودکبه کودکان خود بیـاموزیم؛ «قدرت پول نیست کـه انسان را ثروتمند مـی کند بلکه تسلط داشتن بر آن و قدرت فرد درون مدیریت پول و اقتصاد هست که از او یک ثروتمند مـی سازد.» ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 420

همـه چیزهایی کـه باید درباره آب‌بازی کودکان بدانیدامروز اما نـه از تشت آب خبری است، نـه از آب فراوان بدون یـارانـه و نـه حیـاط کوچکی کـه کودکان درون آن بچگی کنند. کودکان امروز، اگر پدر و مادرشان، حال و روز خوبی داشته باشند، بـه استخر مـی‏روند، اگر نـه، بـه نـهر آبی آلوده یـا کانالی درون سطح شـهر، بسنده مـی‏کنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 583

چه دسته از کودکان نیـاز بـه عمل لوزه دارند ؟خیلی‌ها فکر مـی‌کنند لوزه، ساده‌ترین و غیرضروری‌ترین عضو بدن هست که هیچ کاری ندارد جز چرک ، عفونی شدن، زیـاد دردسر والدین و آزار بچه‌ها و خب، چه کاری راحت‌تر و بی‌دردسرتر از برداشتن این عضو پیش‌پاافتاده؟! اما آیـا قضیـه، بـه همـین سادگی‌هاست؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 477

این نشانـه های روانی را درون کودک خود جدی بگیریدگاهی، روح، عواطف و احساسات کودکان هم مثل بزرگ‌ترها، دچار مشکل شده و او، بهی احتیـاج دارد کـه کمکش کند، ولی ما پدرها و مادرها، معمولا نمـی‌دانیم کـه در این شرایط، حتما به کجا مراجعه کنیم. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 627

انجام این کارها آسیبی بـه تربیت کودک نمـی زندبسیـاری از پدرها و مادرها درون برخورد با کودک خود بـه مسائلی بر مـی خورند کـه یـافتن پاسخی به منظور آنـها آسان نیست. آیـا لازم هست کودکم را هر زمان کـه بخواهد بغل کنم؟ اشکالی دارد اگر درخواست او را رد کنم؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 426

با ماساژدرماني نوزادتان را ريلكس كنيدارائه اين ماساژ براي تمامي نوزادان توصيه مي‌شود. بهتر هست والدين اين ماساژ را قبل از غذاخوردن نوزاد يا يكي، دوساعت بعد از غذاخوردن يا با نزديك شدن ساعت خواب بـه او ارائه كنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 762

5 موردی کـه نباید بـه بچه ها گفتیک جمله ساده ناامـیدکننده از سوی والدین مـی تواند ذهن کودک را مدت ها درگیر کرده و او را سرخورده کند. این نکته را درون ذهن داشته باشید کـه واژگانی کـه آزاردهنده هستند هرگز از ذهن پاک نمـی شوند و جبران آن سخت است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 494

با این روش‌ها لحظه تولد فرزندتان را جاودانـه کنیداین لحظه را هیچ‌وقت فراموش نمـی‌کنید، چون زیباترین لحظه زندگی هر پدر و مادر و مـهم‌ترین لحظه زندگی بچه‌ای هست که درون آینده بزرگ مـی‌شود. لحظه‌ای کـه فرزند شما پا بـه این دنیـا مـی‌گذارد زیباترین لحظه دنیـاست. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 637

منحنی رشد کودک چه مـی‌گوید؟تمام کودکان کارت رشدی دارند کـه پزشک و مادر بـه کمک آن مـی‌توانند رشد وزنی و قدی کودک را بررسی کنند. گاهی نمودار وزنی کودکان بـه خوبی صعودی بالا مـی‌رود، اما گاهی پیش مـی‌آید کـه نمودار، افقی یـا رو بـه پایین است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 873

10 قدم به منظور موفقیت فرزندانتان درب و کارتعطیلات تابستانی فرصت مناسبی هست تا بـه فرزندانتان راه و رسم موفقیت درب و کار و تبدیل شدن بـه یک کارآفرین را بیـاموزید. اگر چنین قصدی دارید بعد تلاش کنید که تا در طول تعطیلات 10 قدم زیر را بـه همراه فرزندتان بردارید ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 640

راهکارهای طب سنتی به منظور درمان نوزادان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irدرمانگران طب سنتی به منظور تجویز گیـاهان دارویی بـه نوزادان و کودکان زیر ۲ سال هرگز بـه طور مستقیم داروی گیـاهی یـا گیـاه را جز درون موارد خاص به منظور نوزاد تجویز نمـی‌کنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 927

11 دلیل گریـه نوزادان را بشناسید!5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irگاهی وقت‌ها صدای گریـه نوزاد شما حالتی غیرعادی بـه خود مـی‌گیرد. گریـه‌ای كه هرگز نظیرش را نشنیده‌اید. درون چنین شرایطی بعد از این‌كه نیـازهای اولیـه نوزاد را بـه سرعت بررسی كردید و با مشكل مواجه شدید حتما سراغ پزشك او بروید ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 653

روانشناسی کودک از روی نقاشیاین تصاویر نقاشی ، گرایش كودك بـه اجتماعی بودن، سرزنده بودن و تحرك و تا حدی، بیش‌فعالی را نشان مـی‌دهد. كودك، از خلاقیت به‌نسبت بالایی برخوردار است. مـیل كودك بـه مدیریت و تسلط بر هم‌سالان و تا حدودی بر اطرافیـان، از این نقاشی، قابل برداشت است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 627

اصول روزه داری کودکان را بیـاموزید5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irشوق رسیدن بـه اذان موذن‌زاده، مناجات ربنا، عطر جانماز مادر، دعای سحر با صدای پدر، نشستن سر سفره‌های افطار، نان و پنیر و سبزی، عطر دارچین روی حلیم داغ، کاسه‌های خوش نقش‌ونگار آش نذری و...، خاطره خوشی هست که دوست داریم درون ذهن فرزندان‌مان هم ماندگار شود. با نزدیک شدن ماه رمضان، سوال‌هایی هم درباره روزه‌داری کودکان، درون ذهن پدرها و مادرها شکل مـی‌گیرد و دوست دارند بیش‌تر و بیش‌تر درباره اصول روزه‌داری کودکان بدانند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 555

آنچه مادران بايد از زردي نوزادان بدانندزردي درون يك كودك سالم زماني اتفاق مي‌افتد كه سطح «بيلي‌روبين» درون خون بالا مي‌رود. بيلي‌روبين ماده شيميايي هست كه درون اثر تخريب طبيعي سلول‌هاي قرمز پير توليد مي‌شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 611

بچه بـه كی مـیره پدر یـا مادر؟!معمولاً این سوال، یكی از نخستین سوالاتی هست كه از ذهن پدر و مادرها، بـه خصوص آنـهایی كه به منظور اولین بار پدر و مادر شده‌اند، مـی‌گذرد: آیـا كودكم شبیـه من خواهد شد یـا نـه؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 621

11 ویژگی بچه‌هایی كه شیر مادر مـی‌خورند را بشناسید«شیر مادر غذای منحصر بـه فرد و ایده‌آلی به منظور كودك است.» این جمله حتما برایتان آشناست. اما این نكته كه تغذیـه با شیر مادر چه مزایـایی مـی‌تواند درون تمام زمـینـه‌های سلامت فرد داشته باشد، قابل تامل است. هوش بیشتر، اندازه مغز بزرگ‌تر، فشار خون بالای كمتر، كاهش استرس و كاهش احتمال ابتلا بـه آسم و آلرژی درون دوران بلوغ از فواید مـهم تغذیـه با شیر مادر درون سال‌های بعدی زندگی است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 549

خر و پف کودک را جدی بگیریدخر و پف بـه صورت مقطعی درون همـه کودکان دیده مـی شود، اما از هر 10 کودک یکی دچار خر و پف دائم مـی شود. تقریبا از هر 10 مراجعه بـه پزشک، یکی بـه خر و پف کودک مربوط است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 605

7 راز به منظور تربیت کودکی شادشما نمـی توانید کودکتان را درون یک حباب بزرگ کنید که تا هیچ غم و اندوهی را تجربه نکند ولی او را انسانی شاد بار بیـاورید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 443

زبان بدن كوچولو را یـاد بگیریدنوزادان نیز مانند بزرگسالان با حركت قسمت‌های مختلف بدن مـی‌خواهند حس‌شان را بـه والدین منتقل كنند. حتما بتوانید زبان بدنشان را ترجمـه كنید ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 510

چگونـه هوش کوچولوها را تقویت کنیم؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir نوزاد خود را بغل کنید بـه چشم هایش نگاه کرده و ماجرای روزتان را برایش تعریف کنید. این کار ممکن هست احمقانـه بـه نظر بیـاید ولی بـه او درون تولید صدا و تبدیل آن بـه کلمات کمک مـی کند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 705

آداب مـیز غذا را بـه کودکان یـاد بدهیم5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irبرای فرزندتان روشن کنید کـه سر سفره یـا مـیز غذا چه رفتاری داشته باشد. پرتاب اشیـا یـا مواد غذایی، جر و بحث، داد و فریـاد و رفتارهایی مانند این درون تمام سنین غیرقابل قبول و ممنوع هستند. از شیوه «اگه یک دفعه دیگه این کارو ی، تنبیـه مـی‌شوی!» استفاده کنید. چگونـه؟ بـه روش زیر: ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 636

بازی هایی به منظور پولدار شدن کودک شماوقتی از مفهوم بازی به منظور کودکان صحبت مـی کنیم خانواده ها فکر مـی کنند بازی یعنی اینکه خود بچه برود تنـهایی بازی کند. درون حالی کـه وقتی با دید روان شناسی بـه این مفهوم مـی پردازیم بـه این معناست کـه خانواده درون بازی، کنار کودک باشد. حتما به جمله معروفی اشاره کرد کـه در همـین زمـینـه قابل بررسی است. این جمله مـی گوید: "با یـادگیری، باهوش تر از نقطه آغاز هستیم." این خیلی مـهم هست که بدانیم فقط درون صورت یـادگیری باهوش خواهیم بود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 534

اثر بازی های کامپیوتری بر کودکبسياري از متخصصين معتقدند كه بهتر هست كودكان زير 3 سال اصلا با كامپيوتر و بازيهاي ويديويي آشنا نشوند و تا آنجا كه ممكن هست با اسباب بازي هاي قابل لمس و واقعي مثل لگو و خانـه سازي و ... سرگرم شوند ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 574

نحوه شروع و ادامـه غذای كمكی درون نوزادانتغذیـه كمكی درون پایـان 6 ماهگی (180 روزگی) شروع مـی شود، همزمان با شروع غذای كمكی تغذیـه با شیر مادر حتما همچنان مكرر و بر حسب مـیل و تقاضای شیرخوار ادامـه داشته و حتی دفعات تغذیـه با شیر مادر افزایش مـی یـابد. همچنین درون این زمان حتما بر اساس نیـاز كودك بـه او شیده سرد شده داد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 515

شخصيت کودک درون ضمن بازي شکل مي گيردگرچه مفهوم «بازي» مدت هاست کـه استفاده مي شود، اما هنوز تعريفي از آن ارائه نشده کـه مورد قبول همـه باشد. کودکان درون بازي نقش آفريني مي کنند؛ مثلاً پليس مي شوند و يا مـهمان بازي مي کنند. بـه علاوه آنـها از شيوه هاي عمومي بازي پيروي مي کنند. بـه اين معنا کـه کودک بازي را از دست زدن بـه وسايل اطراف خود شروع مي کند و با رشد سني، بـه بازي هاي پيچيده تري مي پردازند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 595

مناسب ترین روش ها به منظور مسواک زدن کودکانروش های زیـادی به منظور مسواک زدن شرح داده شده و در مورد کارآیی و تاثیر آنـها تبلیغ شده است. این روش ها را مـی توان بر اساس الگوی حرکت بـه هنگام مسواک زدن طبقه بندی کرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 545

علت تأخیر کلامـی کودکاناگر کودکی دچار مشکل گفتاری هست حتما حتما از نظر شنیداری آزمایش شود. چنین کودکانی احتمالا درون فهم، تقلید و گفتار مشکل دارند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 530

از كجا بفهمم فرزندم زيادي لاغر است؟براي ارزيابي وزن كودك فاكتورهاي فراواني را مي‌توان لحاظ كرد. آيا هميشـه لاغر بوده است؟ آيا هر دو والدينش لاغرند؟وضعيت كودكي كه تمايل ژنتيكي بـه لاغري دارد با كودكي كه هميشـه نرمال و قوي بوده و به تازگي از وزنش كاسته شده يا افزايش وزنش متوقف شده، فرق دارد. حتي اگر كودك شما بـه تازگي شروع بـه لاغر شدن كرده باشد هم چندان جاي نگراني نيست. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 571

چگونـه كنجكاوی طبيعی كودک خود را تحریک كنيد؟كودكان بـه طور طبيعي كنجكاو هستند، زيرا هرچه درون اين دنيا مي بينند براي آنـها جالب و تازه است: خواه يك مورچه باشد كه خرده ناني را كه چند برابر خودش هست به سمت لانـه مي كشد، يا حلزوني باشد كه درون گوشـه يك پياده روي باران زده بـه راه خود ادامـه مي دهد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 482

از چه سنی بـه کودکمان دستشویی رفتن را آموزش دهیم؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irاكثر پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها مـی‌گویند كه دستشویی رفتن را حتما خیلی زود بـه كودك یـاد داد؛ حتی قبل از جشن تولد یك سالگی او؛ اما متخصصان مـی‌گویند كه بهترین زمان به منظور شروع این‌كار، زمانی هست كه كودك آمادگی‌اش را نشان مـی‌دهد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 602

چگونـه از فرزندمان یک کارآفرین خلق کنیم؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irکودکان توانایی تفکر را دارند و امکان رشد و پرورش مـهارت های گوناگون را نیز دارا مـی باشند. کارآفرینی بـه عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی درون فرایند توسعه جوامع دارد. لذا ایجاد و پرورش تفکر کارآفرینی درون کودکان علاوه بر این کـه امکانپذیر مـی باشد، گامـی مؤثر و مفید درون جهت رشد و تعالی کشور عزیزمان نیز است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 566

بوسه مادر شفاست5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irهمـه ما بوسه را بـه عنوان یک رفتار خوشایند اجتماعی وسیله ای به منظور ابراز محبت و نشان اوج عواطف درونمان مـی شناسیم اما برخی والدین با این باور کـه بوسیدن زیـاد، بچه ها را لوس مـی کند آنـها را نمـی بوسند و سعی مـی کنند آشکارا بـه آنـها ابراز محبت نکنند... ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 674

خوابهاي وحشتناك درون كودكان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irعلل و موجبات اصلي كابوسها ممكن هست بر اثر رويدادها و مسائل ترسناكي باشد كه كودك درون طي روز درون تلويزيون مي بيند يا درون داستانـها و كتابها مي خواند و يا اطرافيان تعريف مي كنند ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 663

حد و مرز سختگیری با کودکان را بشناسیم5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irبسیـاری از والدین، گاه درون شرایط دشواری قرار مـی گیرند. شرایطی کـه در آن نـه فقط حتما در مقابل کودک با جدیت روی حرف خود بایستند بلکه بدون توسل بـه زور یـا خشونت، محیطی را فراهم کنند کـه کودک بـه آن چه از او خواسته شده هست عمل کند. واقعیت این هست که این مواجهه طی فرآیند رشد و تربیت کودک بارها و بارها به منظور والدین رخ مـی دهد و آن چه امر تربیت را بـه چنین امر خطیر و دشواری تبدیل کرده، همـین ظرافت های تربیتی یعنی سختگیری درون عین انعطاف پذیری و مـهربانی درون عین جدی بودن است. شاید این سوال به منظور بعضی از والدین پیش آمده باشد کـه سختگیری نسبت بـه کودکان که تا چه اندازه مجاز هست و چگونـه مـی توان درون عین سختگیری انعطاف پذیر هم بود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 507

آموزش زبان دوم بـه کودکان؛ چرا، چه وقت، چگونـه؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irبسیـاری از والدین طی تماس های مکرر با هفته نامـه سلامت، سوال هایی درون مورد اینکه «بهترین سن به منظور آموزش زبان دوم بـه بچه ها چه سنی است؟» یـا اینکه «بهترین روش های آموزش زبان دوم بـه بچه ها کدام روش ها هستند؟» مطرح کرده اند... ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 391

قابل توجه والدین مبتدی!!!کودکان با کتابچه های راهنما بزرگ نمـی شوند. آنـها یک تجربه منحصر بـه فرد هستند کـه باید درک شوند و مورد توجه قرار گیرند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 453

آیـا کودکان دچار وسواس مـی شوند؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irاغلب ما افراد وسواسی را بـه عنوان آدم هایی کـه خیلی مـی شویند و مـی سابند مـی شناسیم. این نمونـه آشنایی از رفتار وسواسی است، اما رفتارهای وسواسی دامنـه گسترده ای دارند. رفتارهایی مثل چک ، شمردن، انجام آداب و مناسک خاص مـی توانند درون زمره رفتارهای وسواسی قرار گیرند. گاهی وسواس درون سطح فکر بروز مـی کند، کـه به آن وسواس فکری مـی گویند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 582

تولد فرزند دوم چه تاثیری بر خانواده دارد؟فرزند اول مدتی تنـها فرزند خانواده بوده هست و درون آن مدت تمام توجه والدین را بـه خود اختصاص مـی داده است. با تولد فرزند دوم، این حالتی کـه طبیعی بنظر مـی رسیده، ناگهان از بین مـی رود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 611

نماز و تاثیر آن بر کودکانمان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irتعالیم آیین حیـات بخش اسلام کـه حتی کوچکترین مسایل بشری را بدون پاسخ نگذاشته هست ، از همان بدو تولد نوزاد به منظور او برنامـه ها و روشـهای متعددی دارد ، کـه عمل بـه آنـها ضامن سعادت و سلامت همـیشگی انسان هست . ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 618

6 عادت مادران سالم را بشناسیدبسیـاری از مادران آنقدر غرق کارهای خانـه و بچه ها مـی شوند کـه سلامتی روح و جسم خود را فراموش مـی کنند، اما بعضی تغییرات ساده درون عادات روزانـه مـی تواند تاثیر بزرگی درون سلامتی این خانم ها داشته باشد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 581

چگونـه از بلوغ زودرس فرزندمان جلوگیری کنیم؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir« ۸ سال و ۸ ماهه ای دارم با وزن ۲۴ کیلوگرم و قد ۱۲۸سانتی متر کـه از ۷ سالگی علایم اولیـه بلوغ مانند رویش موهای زیر بغل و عانـه درون او ظاهر شد... آنچه درون بالا خواندید، متن پیـامک یکی از خوانندگان «سلامت» هست که نگران بلوغ زودرس فرزندش است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 966

فست فودها و خطر سکته درون کودکان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irیک مطالعه جدید نشان داد کودکان خردسال درون حدود سن 6 سالگی کـه مانند والدینشان اغلب از غذاهای فست فود استفاده مـی‌کنند درون معرض خطر سکته مغزی بر اثر چاقی قرار دارند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 521

تمرینی به منظور افزایش هوش نوزاد5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irورزش به منظور نوزادان حتما به گونـه‌ای باشد كه بـه آنـها بیـاموزد چگونـه بـه تدریج از حواس پنج‌گانـه خود به منظور شناسایی محیط اطرافشان استفاده كنند.طبیعی هست كه هر نوزاد بـه سمت رنگ‌های شاد و براق جذب شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 538

اهمـیت مصرف صبحانـه درون کودکان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irفراموش نكنیم كه نخوردن صبحانـه از دلایل مـهم افت تحصیلی درون كودكان سنین مدرسه و اختلال رشد درون كودكان پیش دبستانی هست ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 584

شیرکاکائو بهتر هست یـا شیر؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irسئوال) آیـا درست هست که مـی گویند اضافه پودر کاکائو بـه شیر، جذب کلسیم شیر را کاهش مـی دهد؟ فکر مـی کنم خیلی ها دوست دارند بدانند آیـا این حرف صحیح هست یـا خیر؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 605

مـیزان شکر دریـافتی کودک5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irاحتمالاً کودک شما نیز جزو آن دسته کودکانی هست که از خوردن قند و شکر لذت مـی برند. حتی اگر مصرف مستقیم شکر نیز کاهش یـابد، آن قدر خوراکی... ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 625

شیر مادر از چاقی کودک جلوگیری مـی کند5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir«استراتژی جهانی تغذیـه شیرخواران و کودکان خردسال» تغذیـه انحصاری شیرخواران با شیر مادر را درون ۶ ماه اول بـه عموم توصیـه مـی کند. به منظور اینکه بتوانید درون مورد ارزش شیر مادر آگاهی رسانی و مادران را تشویق کنید کـه به کودک خود شیر مصنوعی ندهند، لازم هست اطلاعاتی درون مورد مقایسه موادمغذی شیر مادر و دیگر شیرها درون اختیـار آنـها قرار دهید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 586

کودکان را بـه خوردن سبزیجات عادت دهید5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irاین روزها اغلب کودکان تمایلی بـه خوردن سبزیجات ندارند و حتی بسیـاری از آنـها حاضر نیستند به منظور یک بار هم کـه شده طعم سبزیجاتی مانند کلم، کاهو، اسفناج یـا کرفس را تجربه کنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 559

کودک حرف گوش کن اما مستقل5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irکودکان مدرسه ای ممکن هست چنان غرقِ بازی شوند کـه نتوانند بـه درخواست شما عمل کنند.از طرف دیگر، کودکان درون این سن وسال بـه مراتب آسان تر هست که شما را نادیده بگیرند که تا در برابرتان مقاومت کرده یـا تسلیم تان شوند. تنـها نکته راهگشا آن هست که کودک مدرسه ای خود را بـه مشارکت دعوت کنید و در عین حال بـه او این امکان را بدهید کـه استقلال را تجربه کند. وقتی کودک مدرسه ای تان بـه شما بی توجهی مـی کند، چه حتما کرد؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 566

مفیدترین غذاها به منظور کودکان بیش‌فعالاختلالات توجه یـا attention deficit disorder) ADD) یکی از مشکلات رفتاری کودکان مـی‌باشد کـه متأسفانـه درون سال‌های اخیر بر تعداد آن بـه طور چشم‌گیری افزوده شده است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 628

نقش محبت درون رشد مغز كودک5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irنياز كودكان بـه مـهر و محبت بـه اندازه كافي شناخته شده است، اما اين شناخت كه عشق و علاقه نـه تنـها درون پختگي عاطفي نقش دارد بلكه ساختار مغز را نيز متاثر مي‌كند، يافته جديدي است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 454

باید و نباید های تربیت کودکان زیر 5 سال5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irبعضي والدين فكر مي كنند گاز گرفتن متقابل بـه كودك ياد مي دهد كه گاز نگيرد، اما كودكان نمي دانند كه گاز گرفتنشان باعث درد شما مي شود و برعكس. تنـها اثرش اين هست كه بـه هر دوتان آسيب مي رسد و روابطتان خدشـه دار مي شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 564

رنگ مورد علاقه کودکان شیرخوار؟!5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irنتایج تحقیقات نشان داده کـه کودکان شیرخوار نـه تنـها کور رنگ نیستند بلکه نسبت بـه رنگ های آبی، قرمز، ارغوانی و نارنجی علاقه بیشتری نشان مـی دهند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 554

پاداش و محرومـیت را فراموش نکنید5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irیکی از مشکلاتی کـه اغلب والدین با آن مواجهه مـی شوند، رفتار زننده و ناراحت کننده کودک شان (گریـه سردادن، تقاضاهای مداوم، لجبازی و... ) درون خارج از خانـه است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 479

روشـهای داشتن کودک شاد و با استعداد5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irشاید شما نتوانید بـه فرزند خود یـاد بدهید کـه خوشحال باشد ولی فراهم امکانات و بستر مناسب به منظور خوشبختی و شاد زیستن فرزند، هدیـه‌ای هست که فقط شما مـی‌توانید بـه فرزندتان بدهید. درون همـین رابطه ما روشـهایی را بـه شما پیشنـهاد مـی‌کنیم کـه مـی‌توانند شما را درون فراهم این خوشبختی درون سایـهٔ بـه ظهور رساندن استعدادهای خدادادی او، بـه فرزندتان یـاری دهند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 514

50 تفریحی کـه بچه های امروز از آن محرومند5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irموسسه نشنال تراست انگلستان، از همـین رو تحقیقی صورت داده و در آن فعالیت هایی کـه بچه های امروز نیـاز دارند که تا حداقل یک بار درون دوران بچگی آنـها را امتحان کنند را معرفی کرده است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 407

شیوه‌های برخورد با خفگی کودکان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irآیـا که تا به حال فکر کرده‌اید کـه اگر یک جسم خارجی درون راه تنفسی کودک یـا شیرخوار شما گیر کند و منجر بـه مسدود شدن راه‌ هوایی شود، به منظور خارج آن چه حتما کرد؟ متاسفانـه درون این مواقع بسیـاری از افراد تصور مـی‌کنند بهترین اقدام به منظور خروج جسم، وارد انگشتان دست بـه داخل دهان مصدوم است، حال آن کـه وارد انگشتان دست بـه داخل دهان مصدوم مـی‌تواند منجر بـه تحریک و اسپاسم عضلات حلق، زخم و خونریزی مجاری، آسیب بـه تارهای صوتی و از همـه بدتر هدایت و نفوذ بیشتر جسم بـه قسمت‌های داخلی‌تر شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 1002

از داروهای ضد درد و خواب آور به منظور رفع بی قراری نوزادان خودداری شودیک فوق تخصص نوزادان با اشاره بـه اینکه به منظور فهم علت بی قراری نوزاد حتما شرح حال دقیقی از مادر دریـافت شود، گفت: احساس درد درون نوک مادر یکی از علائم نشان دهنده عدم بـه کارگیری تکنیک صحیح شیردهی توسط مادر هست که موجب آزار دیدن خود مادر و عدم دریـافت شیرکافی توسط کودک و بی قراری او مـی شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 470

فرزندان خود را از فشارهای روانی برهانیم5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irشاید کودکان و نوجوانان، کار و درآمدی نداشته باشند، ولی فشار روحی را حس مـی کنند. از طرف همسالان شان، درون امور تحصیلی و ورزش. حتی تنشی کـه در پدر و مادر خود مشاهده مـی کنند، ممکن هست به آنـها هم منتقل شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 622

شایع ترین مشکلات پوستی نوزادان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irجوش های صورتی رنگ کـه به علت قرار گرفتن نوزاد درون معرض هورمون های مادرانـه درون رحم ایجاد مـی شوند. این جوش ها نیـاز بـه هیچ درمانی ندارند و با گذشت هفته ها و یـا ماه ها از زمان تولد از بین مـی روند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 584

پاسخ بـه 13 سوال رایج درباره سونوگرافی5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir از زمانی کـه خبردار مـی شوید مسافر کوچکی درون راه دارید، سوال ها و اما و اگرهای بسیـاری درون ذهن شما ایجاد مـی شود. دلتان مـی خواهد از سلامت فرزندتان خاطرجمع شوید و به شدت کنجکاوید کـه ت مـهمان کوچک زندگیتان را بدانید. سونوگرافی یکی از روش های پاسخ گفتن بـه برخی از این سوال هاست. دکتر طاهره کرامتی، متخصص زنان، زایمان و نازایی بـه تمامـی سوال های مادران باردار درباره سونوگرافی پاسخ داده است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 951

کوچولوهای همـیشـه عصبانی5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irتا بـه حال دقت کرده اید وقتی کودک خردسالی را مـی بینید و به او لبخند مـی زنید، واکنش او چیست؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 637

روشـهایی به منظور تقویت توجه و تمرکز کودکان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irاگر شما هم فرزندی دارید کـه نمـی تواند مدت زیـادی بر یک فعالیت تمرکز کند. ممکن هست فکر کنید کـه کودک شما ممکن هست به اختلال کمبود توجه و تمرکز مبتلا باشد. البته درون سنین کمتر از ۳ سالگی معمولا نمـی توان خیلی واضح این اختلال را درون کودک تشخیص داد اما بهتر هست فرزندتان را زیر نظر داشته باشید و با او بازیـهایی را تمرین کنید کـه توجه و تمرکز او را تقویت کرده و او را بیشتر بـه این کار وادار کند. فرآیند توجه و تمرکز درون کودکان بـه تکامل سیستم عصبی، حواس و هوش بستگی دارد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 614

30 كاری كه هركودك قبل از 12سالگی حتما انجام دهددر روزگاری نـه چندان دور پاره شدن سر زانوهای شلوار پسربچه‌ها، لباس‌های گلی و خاكی، زمـین خوردن‌ها، زخم‌ها و سر شكستن‌ها همـه بخشی از نگرانی هر روزه پدر و مادرهایی بود كه صاحب فرزندان كوچك بودند ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 656

آشنایی با ۹ مـهارت درون مراحل رشد کودکاولین لبخند، اولین چنگ زدن و اولین غلت زدن ممکن هست به ظاهر بسیـار ساده و طبیعی بـه نظر برسد اما درون واقع جزو اصلی ترین پایـه های رشدی نوزاد محسوب مـی شود. بـه نوشته «یـاهو» بـه گفته کارشناسان ۹ فعالیت اساسی نوزادان کـه از هفته های اول تولد آغاز مـی شود زیربنای سلامت جسمـی و روانی کودک را تشکیل مـی دهد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 703

دو قلوها چه طور هم زمان مـی خوابند؟بارها اين حرف را شنيده ايد: دوقلوها، هم دردسرشان دو برابر هست و هم بامزگي شان. (مادران سه قلوها يا چندقلوها، مي توانند از ضرايب مناسب مانند سه، چهار يا بيشتر استفاده كنند!). ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 747

چرا فرزندم بی توجه است؟از كودك مدرسه‌اي خود مي‌خواهيد كه بساط خانـه سازي‌اش را جمع كند، اما او همچنان بـه ساخت تونل، جاده و پل ادامـه مي‌‌‌دهد. يا بـه او مي‌گوييد كه حوله اش را بعد از آويزان كند، اما او درون عوض آن را بر لباس هاي نشسته درون كف جا مي گذارد. چرا او شما را ناديده مي‌گيرد؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 581

از فرزند خود یک نابغه بسازیدمسوولیت های والدین تمامـی ندارد. حتما به بچه ها غذا داد. شان کرد و بارها و بارها قصه بزبزقندی را برایشان تعریف کرد. علاوه بر این تهیـه پول کافی به منظور تهیـه غذا، اسباب بازی و بعدها درس و دانشگاه و... نیز برعهده شماست. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 666

اهمـیت کتابخوانی به منظور بچه هادر این مقاله شما با شیوه های خواندن کتاب به منظور گروه های سنی مختلف (از بدو تولد که تا دوران مدرسه) آشنا مـی شوید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 698

جايگاه فرزندان درون اقتصاد خانوادهنقش کودکان و فرزندان بـه عنوان يکي از مصرف کنندگان عمده درون خانواده ها از يک سو و همچنين جايگاه آنان درون آتيه اقتصاد خانواده ها از سوي ديگر لزوم توجه بـه آموزش صحيح و هدايت آنان را ايجاب مي نمايد. با رهبري صحيح و به جا درون اقتصاد خانواده خصوصيات جمع گرايي، صداقت، دلسوزي، صرفه جويي، مسئوليت پذيري و ديگر خصوصيات مثبت رشد و پرورش مي باشد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 616

یبوست درون كودكاناصطلاح یبوست زمانی بـه كار مـی‌رود كه مدفوع بـه حدی سفت باشد كه نتواند براحتی از روده خارج شود. برخی از والدین فكر مـی‌كنند كه شكم كودكشان حتما هر روز كار كند، ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 638

یـاد گرفتن زبان نوزاداننوزادان از بدو تولد و اولین ساعت های حیـات درون حال یـادگرفتن زبان هستند؛ بسیـار قبل از اینکه کودک شروع بـه حرف زدن کند، ارتباط برقرار مـی کند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 647

یک ماساژ عالی به منظور خپلوی شمادرباره فواید ماساژ به منظور بچه‌ها چیزهای زیـادی شنیده‌اید. ماساژ علاوه ‌بر این‌که بچه‌ها را آرام مـی‌کند، آن‌ها را قوی‌تر نیز مـی‌کند و باعث مـی‌شود با رشد و تقویت ماهیچه‌ها، سریع‌تر حرکات‌شان را افزایش دهند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 579

چرا اين بچه حرف نمي‌زند؟بدون شك حرف زدن بچه‌ها و شنيدن اولين كلمات از زبان آنـها يكي از شيرين‌ترين و مـهم‌ترين اتفاقات زندگي هر پدر و مادري است. براي همين هم از زماني كه والدين فكر مي‌كنند كودك بتدريج بايد حرف بزند، او را تشويق مي‌كنند که تا كلمات ساده را تكرار كند. البته علاوه بر ذوق و شوق والدين، نبايد فراموش كنيم حرف زدن و پيشرفت مـهارت‌هاي گفتاري بر ساير جنبه‌هاي رشد كودك نيز تاثير مي‌گذارد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 675

راهنمای واکسیناسیون نوزادوالدين هر كودك درون سال اول زندگي بايد 5 بار كودك خود را براي واكسيناسيون بـه مركز بهداشتي درماني ببرند و براي تقويت اثر واكسن‌ها نيز بعد از يك‌سالگي مراجعات مجددي مورد نياز مي‌باشد كه اين مراحل و نوع واكسن‌ها درون ادامـه مطلب نشان داده شده است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 786

چگونـه بـه کودک مان بیـاموزیم معذرت خواهی کند؟« من هیچ كاری انجام ندادم »، « تقصیر من نبود »، « زود باش عذرخواهی كن » و .... این جملات به منظور همـه ما آشناست؛ جملاتی كه بارها و بارها و در شرایط مختلف مـیان پدر و مادر و فرزندان‌شان رد و بدل مـی‌شود. ولی اگر شما هم چنین بحث‌هایی دارید و دائم حتما برای معذرت‌ خواهی كردن با كودكتان صحبت كنید، بهتر هست بدانید گاهی ممكن هست كودك با و برادرهایش، دوستان، معلم یـا حتی والدینش دچار مشكل و اختلاف نظر شود ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 497

شب امتحان چی بخوریم که تا ۲۰ بگیریم؟دکتر پریسا ترابی گفت دانش آموزان درون ایـام امتحانات سعی کنند سه وعده غذایی کامل بخورند و مـیان وعده های غذایی را هم فراموش نکنند. مـیان وعده صبح ساعت 10 صبح و مـیان وعده عصر و مـیان وعده شب هم قبل از خواب. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 598

آب بازی؛ راهی به منظور ایجاد خلاقیت درون کودککودکان آب بازی را بسیـار دوست دارند از این طریق مـی توان مفاهیم و مطالب بسیـاری را بـه آنـها آموخت و موجبات رشد مـهارت ها و توانایی های مختلف آنـها را فراهم ساخت. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 745

همـه چیز درباره لجبازی کودکانكودك بدون آن كه درباره لجبازی قضاوتی داشته باشد یـا آن را خوب یـا بد بداند تنـها لجبازی را بـه عنوان وسیله‌ای به منظور محك زدن واكنش دیگران بـه كار مـی‌گیرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 458

آیـا مـی خواهید فرزندتان نابغه باشد؟در واقع با اینکه هوش پدیده‌ای ژنتیک و استعدادی خدادادی است، توانایی‌های ذهنی افراد طی دوران زندگی و از دوران کودکی آنـها کم‌کم شکل مـی‌گیرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 573

آیـا آب مـیوه به منظور سلامت کودکان مضر است؟در گذشته آب مـیوه را بـه خاطر داشتن ویتامـین C فراوان و بسیـاری از مواد مغذی دیگر، گزینـه بسیـار سالمـی مـی‌دانستند. ولی درون حال حاضر، طبق اعلام آکادمـی بهداشت و سلامت کودک درون آمریکا، آب مـیوه‌ها سالم‌اند بـه شرطی کـه خالص بوده و شکر افزودنی نداشته باشند ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 587

نحوه ي شروع و ادامـه ي غذاي كمكيدر اين زمان، هدف اصلي آن هست كه شيرخوار با طعم غذا و خوردن آن بـه وسيله ي قاشق آشنا شود. بنابراين روز اول، يك يا دو قاشق مرباخوري غذا كافي است. مي توان مقدار كمي از غذا را درون نوك قاشق مرباخوري گذاشت و به شيرخوار ارائه كرد. مادران بايد بدانند درون ابتدا ممكن هست شيرخوار غذا را از دهانش بيرون بريزد. اين اتفاق طبيعي هست و الزاماً دليل دوست نداشتن غذا نيست. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 585

شیوه‌های منضبط کودکاناگر والدین درون اعمال قواعدی کـه برای کودک تعیین مـی‌کنند و پیـامدهای ناشی از عدم رعایت آنـها ثابت قدم باشند، کودک هم این قواعد را مـی‌پذیرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 553

علت لكنت زبان كودكان چیستدكتر عباس مومن زاده، متخصص اطفال درون گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: لكنت زبان كودكان بیش از آنكه جنبه ارثی داشته باشد نوعی اختلال روحی و عصبی است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 648

به كودك خودبه اجبارغذاندهیددكتر پریسا ترابی درون گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، ضمن بیـان این مطلب اظهار داشت: فعالیت زیـاد و خستگی، فعالیت كم و در نتیجه كمتر گرسنـه شدن، نخوابیدن، كم بودن فاصله مـیان وعده ها با غذاهای اصلی و اظهار نظر مبنی بر دوست نداشتن غذا توسط بزرگترها از علل امتناع از غذا خوردن درون كودكان است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 488

نقش مادر درون سخن آموزی كودكمادر نخستین كسی هست كه طفل چشم بدو مـی گشاید و نخستین كلمـه را از او فرا مـی گیرد و طفل درون دامان مادر چنین وسیله و ابزار را بدست مـی آورد و براساس آن بـه توجیـه خود و تشریح مسائل مـی پردازد . ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 684

کوچولویتان بدخواب است؟البته مشکلات خواب درون کودکان زیر ۲ سال هم وجود دارد اما آنچه والدین با آن بیشتر مشکل دارند، بازیگوشی و به موقع بـه رختخواب نرفتن کودکان بزرگ‌تر است. والدین معمولا درون سال اول، نگران «نشانگان مرگ ناگهانی شیرخوار» هستند و فرزند شیرخوار را درون معرض دیدشان مـی?خوابانند. حتی بهتر هست نوزاد درون اتاق خواب والدین اما درون یک فضای جدا و تخت خودش خوابانده شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 568

روش هایی به منظور تربیت کودک خلاقبدون شک یکی از مـهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمـی دوران کودکی است. دورانی کـه در آن شخصیت فرد پایـه‌ریزی شده و شکل مـی‌گیرد. امروزه این حقیقت انکارناپذیر بـه اثبات رسیده هست که کودکان درون سنین پایین (طفولیت) فقط بـه توجه و مراقبت جسمانی نیـاز ندارند، بلکه این توجه حتما همـه ابعاد وجودی آنـها شامل رشد اجتماعی ، عاطفی ، شخصیتی و شناختی را دربر گیرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 694

راه حل های خوب به منظور رفتارهای بد بچه هابه کودکتان بفهمانید کـه لحن صحبتتان جدی هست و درخواستتان را حتما انجام دهد، مثلاً بگویید: اگر واقعاً به منظور انجام نآنچه کـه از تو مـی خواهم دلیل خوبی داری، با لحنی مؤدبانـه بـه من بگو . ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 599

تهدید، بچه‌ها را لجباز مـی‌کندشاید شما هم جزو والدینی باشید کـه در مقابل لجبازی بچه‌ها برایشان خط و نشان مـی‌کشند و آنـها را بـه تنبیـه تهدید مـی‌کنند اما بد نیست بدانید کـه روانشناسان معتقدند تهدید، بچه‌ها را لجبازتر مـی‌کند. لجبازی درون کودکان معمولاً از سن یک سالگی آغاز مـی‌شود و حتی مـی‌تواند با رفتارهای نادرست اطرافیـان درون کودک نـهادینـه شود. کودکان به منظور پیدا خود و جایگاهشان و گاهی بـه دلیل اینکه مـی‌خواهند خودشان را بـه اطرافیـان ثابت کنند لجبازی مـی‌کنند و یکی از اساسی‌ترین مشکلات این هست که والدین درون این شرایط خودشان هم داخل بازی لجبازی کودکان مـی‌شوند و آنـها هم بـه نوعی بـه لجبازی با آنـها مـی‌پردازند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 490

دوستان خیـالی كودكان را بشناسیدشاید شما هم دیده باشید گاهی بچه‌ها با كسی حرف مـی‌زنند، بازی​ مـی‌كنند، همراه او غذا مـی‌خورند و اسباب ‌بازی‌هایشان را با هم شریك مـی‌شوند اما این دوست دیده نمـی‌شود، حرف نمـی‌زند، حركت نمـی‌كند و فقط درون ذهن و خیـال كودك همراه اوست. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 550

دیر بـه حرف افتادن کودکاندرست هست که "دیر بـه حرف افتادن " کودکان ، که تا حدودی امری ارثی قلمداد مـی شود ؛ اما نمـی توان نقش عوامل محیطی و چگونگی برخورد والدین با کودکان را نادیده گرفت... ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 544

کوچولویتان بدخواب است؟البته مشکلات خواب درون کودکان زیر 2 سال هم وجود دارد اما آنچه والدین با آن بیشتر مشکل دارند، بازیگوشی و به موقع بـه رختخواب نرفتن کودکان بزرگ‌تر است. والدین معمولا درون سال اول، نگران «نشانگان مرگ ناگهانی شیرخوار» هستند و فرزند شیرخوار را درون معرض دیدشان مـی?خوابانند. حتی بهتر هست نوزاد درون اتاق خواب والدین اما درون یک فضای جدا و تخت خودش خوابانده شود. جدا کودکانی کـه از شیرمادر تغذیـه مـی‌کنند، به منظور مادر بسیـار مشکل هست و به منظور اینکه مادران هم اذیت نشوند، بعد از 2 سال کـه زمان شیردهی تمام شد، حتما حتما اتاق خواب کودکان از محل خواب پدر و مادر جدا شود اما معمولا بچه?ها دوست ندارند بخوابند و این مـیتواند چند علت داشته باشد: ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 803

۵ سالگي سن مناسب براي پرورش خلاقيت درون کودکانبدون شک يکي از بزرگ ترين دغدغه هاي بسياري از والدين درون زمانـه کنوني، تربيت فرزنداني خلاق و باهوش است؛ فرزنداني کـه هوش سرشاري داشته باشند و بتوانند مدارج عالي تحصيلي را بـه بهترين شکل ممکن طي کنند. با وجود تغييرات چشمگير درون دروس فعلي مدارس و فراهم بودن امکانات آموزشي و در دسترس بودن انواع فناوري ها براي افزايش هوش و خلاقيت کودکان، هنوز والدين نمي دانند چگونـه مي توانند فرزندي خلاق تربيت کنند. نمي دانند کـه خلاقيت را مي توان از چه سني پرورش داد و چقدر با هوش کودک مرتبط است. هرچند پاسخ بـه اين سوالات درون يک مطلب نمي گنجد، اما درباره پرورش تفکر خلاق درون کودک کـه اصلي ترين گام درون پرورش خلاقيت است، پاي صحبت هاي يکي از کارشناسان نشستيم. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 644

ارتباط رنگ ها با روانشناسي كودكاين بحث بـه رابطه رنگ ها با روانشناسي كودك مي پردازد و اميدواريم براي شما عزيزان مفيد واقع شود. رنگ جنبه مثبت دوران كودكي را بـه ما نشان مي دهد. كودكان بـه همـه رنگ ها علاقه دارند و فوراً نسبت بـه آنـها عكس العمل نشان مي دهند. با اين همـه، عكس العمل كودكان متفاوت از عكس العمل بزرگسالان است. رنگ ها مي توانند بزرگسالان را درون شناخت روحيات كودك راهنمايي کنند؛ اما آنـها نيز بايد زبان رنگ ها را بشناسند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 990

جلوی خاک بازی کودکان را نگیرید !در تازه ترین تحقیقات انجام شده درون دانشگاه کرنل نیویورک مشخص شد: خاک بازی کودکان و ورود گرد و غبار بـه سیستم گوارشی کودکان خطری به منظور سلامتی آنان ندارد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 554

20 مزیت انکارنشدنی شیر مادرکودکانی کـه با شیر مادر تغذیـه مـی شوند درون بزرگسالی کمتر بـه بیماری های قلبی و عروقی دچار مـی شوند و کمتر دیده مـی شود مـیزان کلسترول خونشان بالا باشد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 461

راهكارهاي درمان بي اشتهايي کودکانبي‌اشتهايي كودكان درون دنياي امروز يكي از دغدغه‌هاي اصلي بسياري از والدين محسوب مي‌شود كه نگران سوءتغذيه فرزندشان هستند. بهبود وضعيت تغذيه،‌ گسترش و در دسترس بودن انواع خوراكي‌ها و البته توليد انبوه تنقلات متنوع اشتهاي ناچيز معده‌هاي كوچك را بـه سرعت اشباع مي‌كند و هنگامي كه والدين مشاهده مي‌كنند​ فرزندشان سر سفره غذا از خوردن امتناع دارد نگران و حيران مي‌مانند كه چگونـه او را بـه خوردن تشويق كنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 719

هوش هاي کوچولو؛ کوچولوهاي خلاقافراد تيزهوش، کودکان و جواناني هستند کـه در سطح پيش دبستاني، ابتدايي يا متوسطه درون زمينـه هاي هوش، خلاقيت، توانايي رهبري، توانايي درون هنرهاي نمايشي، ورزشي و...استعدادهايي دارند کـه دليل بر قابليت آموزش و عملکرد آنـها درون سطوح بالاست و به همين دليل نيازمند خدمات و فعاليت هاي بيشتري هستند کـه توسط مدرسه ارائه نمي شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 716

پرورش هوش هیجانی کودکهنگامي كه شما بـه كودك خود كمك مي كنيد که تا احساسات تند و تيز خود مانند عصبانيت نااميدي يا آشفتگي ذهني را درك كرده و آنـها را مديريت كند درون واقع بـه او كمك مي كنيد که تا بهره هوش عاطفي يا هوش هيجاني درون او افزايش پيدا كند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 652

راه هایی به منظور جلوگیری از بدزبانی کودکانبدزباني،‌ تنـها از راه آموختن و مواجه شدن با كلمات نامناسب بـه وجود مي آيد، بنابراين بايد موقعيت هايي را كه طي آن ممكن هست كودك اين كلمات نامطلوب را بشنود، محدود كنيد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 694

10 توصیـه به منظور مـیان‌وعده غذایی کودکاندر ابتدا حتما توجه کنید کـه مـیان‌وعده‌های غذایی کودکان نبایدالت آور باشند. به منظور بسیـاری از کودکان مـیان‌وعده‌های غذایی حکم نوعی سرگرمـی و تفریح را دارند، و لزوماً بد نیستند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 398

چطور عشق خود بـه فرزندمان را نشان دهيم؟سلامتي و تندرستي فرزندتان بـه مراقبت و توجه شما درون سال‌هاي نخست وابسته است. با معاينـه منظم فرزندتان توسط پزشك، حفظ او از تصادفات و اتفاق‌ها، فراهم كردن رژيم غني غذايي و تشويق او بـه ورزش درون زمان كودكي، كمك مي‌كنيد بدنش را حفظ و نيرومند كند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 471

بهترین و بدترین بستنی هااز همان بدو تولد ذائقه انسان با خوردن شیر مادر با طعم شیرین آشنا مـی‌شود بنابراین جای تعجب نیست كه بیشتر افراد گرایش بیشتری بـه مصرف موادغذایی با طعمـی شیرین و حاوی قند دارند... ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 590

چگونـه كودك را بـه حرف آوریمیـادگیری صحبت كردن یكی از هیجان‌انگیزترین كارهایی هست كه كودكان انجام مـی‌دهند. این اتفاق خود بـه خود مـی‌افتد؛ آنقدر كه حتی خودتان بسیـاری مواقع متوجه پیشرفت آنـها نمـی‌شوید. درون چند سال نخست زندگی، نوزاد گریـان شما بـه كودك كنجكاوی تبدیل مـی‌شود كه مدام از شما سوال مـی‌پرسد، به منظور شما قصه مـی‌گوید و احساسات واقعی‌اش را به منظور شما بیـان مـی‌كند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 583

کار کودکان درون منزل،درست یـا غلط؟انجام کار توسط کودکان درون خانـه موضوع بحث و مجادله‌های فراوانی است. برخی بر این باورند کـه کودکان نباید هیچ کاری درون خانـه انجام دهند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 566

30 روش به منظور تقویت هوش کودکانبا بـه كارگيري سي شيوه ساده از هنگام بارداري که تا پايان دوسالگي افزون بر رشد جسماني مناسب، زمينـه هاي افزايش بهره هوشي كودكان را تقويت كنيد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 698

کدام یک موثرترند: تربیت با فریـاد یـا بدون فریـاد؟همـه والدین دوست دارند بدانند شیوه تربیتی صحیح کدام هست و چگونـه مـی‌توانند درون تربیت فرزندان خود موفق باشند؛ آیـا حتما آن‌قدر با آنـها مـهربان باشند کـه اجازه بدهند هر کاری کـه مـی‌خواهند انجام دهند یـا برعبرای کوچک‌ترین خطایی فرزندانشان را تنبیـه کنند. اما بـه راستی معنای تنبیـه چیست و آیـا به منظور یک تربیت موفق حتما هرگونـه تنبیـهی را حذف کرد؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 597

با نوزادتان بـه گردش برويدوقتي مدتي از تولد فرزندتان مي گذرد و نوزاد شما قدري بزرگ مي شود زمان آن مي رسد کـه او را همراه خود بيرون ببريد. شما مي توانيد از قدم زدن هاي کوتاه اطراف منزل شروع کنيد يا قدري کـه زمان گذشت بـه زمين بازي برويد و پيش پدر و مادرهايي بنشينيد کـه آنـها هم بچه هاي کوچکي مثل فرزند شما دارند. البته هيچگاه براي بيرون بردن نوزادتان عجله نکنيد و بگذاريد زمانش برسد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 692

چگونـه دلیل گریـه کودکمان را تشخیص بدهیم؟وقتی نوزاد شما گریـه مـی‌کند درون واقع مـی‌گوید « من چیزی لازم دارم، کمکم کن.» پی بردن بـه دلیل واقعی گریـه نوزاد کار چندان آسانی نیست و این گریـه ممکن هست برای شما نگران‌کننده باشد و از خودتان بپرسید: «حالا از کجا بفهمم مشکلش چیـه؟... ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 700

توصیـه هایی به منظور داشتن کودکان دوقلوشاید درون نظر اول دوقلوداری کار وحشتناکی بـه نظر برسد. بله سخت است، اما یـادتان باشد کـه قبل از شما هم پدر و مادران زیـادی دوقلو داشته‌اند. اگر درباره این کوچولوها بیشتر بدانید زایمان و بزرگ ‌شان راحت‌تر خواهد بود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 536

نکات کلیدی به منظور ارتباط موفق با فرزندانبرقراری ارتباط مناسب با فرزندان مـهارتی تربیتی است. تربیت فرزندان درون صورتی کـه ارتباط مناسبی بین والدین و فرزندان ایجاد شود، امری موثر و لذت بخش است. برقراری ارتباط مناسب یکی از عوامل افزایش اعتماد بـه نفس و احترام دو طرفه است. درون این مطلب بـه نقل از «Parenting» بـه بخشی از اصول صحیح ارتباط بین والدین و کودک اشاره شده هست که مـی‌تواند آموزنده باشد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 551

نكاتی درون خصوص شست و شوی لباس نوزادانبرای شستن لباس نوزاد استفاده از شوینده های ملایم بسیـار مناسب هست چون شوینده های قوی مـی توانند بـه پوست نوزاد آسیب برسانند.صابون ترکیب های آزاردهنده ندارد و مـی توان از آن به منظور شستشوی لباس های نوزاد استفاده کرد اما بـه دلیل اینکه خاصیت قلیـایی اش از پودرهای شوینده کمتر است، قدرت تمـیزکنندگی کمتری دارد. اگر درون ماه های اول تولد کـه زیـاد شیر روی لباس نوزاد مـی ریزد از صابون استفاده کنید، ممکن هست لک روی لباس باقی بماند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 539

آقایـان بخوانند:آرام كردن كوچولوها قلق دارداكثر آقايان حوصله و سررشته نگهداري از كودكان را ندارند چه برسد بـه اين‌كه كودك مورد نظر يك نوزاد يا نوپاي عصباني و بداخلاق باشد؛ بهانـه بگيرد و فرياد بزند؛ اگر خواسته‌اش اجرا نشود براي مادرش بي‌تابي كند ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 674

بچه‌ها حتما بدانند!در جوامعی کـه ادعای برابری زن‌ها ومردها را دارند،کودکان پذیرای نقش‌های تی کاملا برابر مـی‌شوند و در جوامعی کـه باورها و تعصبات تی حکم فرماست، کودکان نیز بـه نوعی پذیرای نقش‌های تی متعصبانـه و نابرابر مـی‌شوند و به همـین ترتیب و با گسترش این عوامل، درون دوران جوانی افکار و رفتار آنـها بـه شدت متاثر از این گرایشات نابرابر تی خواهد بود. این رفتارها ابتدا درون خانـه و سپس توسط دوستان، مدرسه، برنامـه‌های تلویزیونی و… شکل گرفته و تقویت مـی‌شوند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 695

مراقب باشید کودک تان زیـاد تلویزیون تماشا نکند!!وقتی برنامـه‌ریزی به منظور اوقات فراغت فرزندان، متناسب با نیـازهای روحی و جسمـی آنـها صورت نمـی‌گیرد، كودكان و نوجوانان تصور مـی‌كنند كه بیشتر وقت‌شان را حتما برای تماشای تلویزیون و بازی‌های كامپیوتری كه بیشترشان هم خشونت آمـیزند، صرف كنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 388

قوانین کوتاه ناخن کوچولو‌ها!یکی از دغدغه‌های ذهنی مادران، کوتاه ناخن نوزادشان است. شاید با خودتان فکر کنید: «ناخن نوزادم بسیـار نرم است، بعد مـهم نیست اگر آن را کوتاه نکنم.» اما شما سخت درون اشتباهید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 637

7 روش ساده به منظور حرف زدن با نوزاداننوزادان از بدو تولد و اولین ساعت های حیـات درون حال یـادگرفتن زبان هستند؛ بسیـار قبل از اینکه کودک شروع بـه حرف زدن کند، ارتباط برقرار مـی کند. هرچقدر بیشتر بـه او گوش کنید و با او حرف بزنید، او بیشتر با شما ارتباط برقرار مـی کند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 631

نکات کلیدی به منظور گرفتن كودكانمعمولاً كودكان از كردن لذت مـی‌برند. بیشتر آنـها را دوست دارند و بعد از آن احساس راحتی مـی‌كنند. بچه‌ها وقتی كه بزرگ‌تر مـی‌شوند، مـی‌خواهند كارهای‌شان را خودشان انجام دهند. آموزش كردن بـه كودكان یك مرحله مـهم درون زندگی به منظور آنـها محسوب مـی‌شود و نشان مـی‌دهد كه آنـها توانایی لازم به منظور انجام كارهای‌شان را دارند. این كار حتما قبل از ورود بـه مدرسه شروع شود. ابتدا لیف، صابون، تعدادی اسباب‌بازی و حوله را آماده كنید. شما حتما ناظر كارهای او باشید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 497

تنبلي چشم، بيماري نـهفته و خطرناک کودکانصداي گريه اي بـه گوش مي رسد، کودکي قدم بـه اين دنيا گذاشته است؛ پدر، مادر و اطرافيان مي خندند، يکي مي گويد چه چشم هاي قشنگي دارد درست مثل دو دريچه شفاف براي ديدن روزهاي آينده... و ديگران جمله ي او را تاييد مي کنند. چند سال مي گذرد، کودک رفته رفته بزرگ مي شود. اما نـه پدر، مادر و نـه ديگران هرگز متوجه نمي شوند کـه او مبتلا بـه تنبلي چشم است. بيماري آرام آرام درون چشم هاي زيباي کودک رخنـه کرده هست و بينايي او را تحت تاثير قرار داده است. هنگامي کـه اين چشم هاي بيگناه بـه انتظار بهبود بـه پزشکاني دوخته مي شود کـه شايد ديگر دير شده باشد. پدر و مادر ناگهان بـه خود مي آيند و آرزو مي کنند کـه اي کاش زمان دوباره بـه عقب باز مي گشت که تا اين بار آگاهانـه تر از گذشته بـه سلامت فرزند خويش اهميت مي دادند. براي انجام بسياري از کارها فردا دير هست و از همين امروز بايد بـه فکر چاره بود. تنبلي چشم بـه عنوان يک بيماري نـهفته درون چشم بايد از ابتداي زندگي طفل مورد توجه قرار گيرد. چشمان بعضي از کودکان با آنکه سالم و طبيعي بـه نظر مي رسند اما ممکن هست سلامتي و ديد کافي نداشته باشند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 627

9 برخورد غلط درون رفتار با کودک نوپا را بشناسیدکودکان نوپا، زمانی کار خود را بـه بهترین نحو ممکن انجام مـی دهند، کـه بدانند والدین از آنـها چه انتظاری دارند. حال این انتظارات مـی تواند زمان رفتن یـا خوابیدن باشد، یـا عواقبی کـه از یک رفتار بد نصیب شان خواهد شد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 642

خريد تلفن همراه براي کودکان خوب يا بد؟خريدن يا نخريدن تلفن‌ همراه براي بچه‌ها ذهن خيلي از پدر و مادرها را بـه خودش درگير كرده است.آيا همراه داشتن اين وسيله ارتباطي که تا چه حد براي بچه‌ها ضروري است؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 609

به هریك از فرزندان‌تان بـه زبان خودش عشق بورزیدهیچ مـی‌دانستید هریك از فرزندان شما بـه شیوه خاص خودش محبت و عشق شما را دریـافت مـی‌كند؟ بعد از خواندن این مطلب متوجه خواهید شد كه كودك شما با كدام زبان عشق صحبت مـی‌كند و شما چطور مـی‌توانید بـه بهترین نحو عشق خود را با زبان خاص او نثارش كنید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 640

7 نکته طلایی به منظور ‌خانـه تکانی اتاق‌کودکهیچ خانـه‌ای نیست کـه در آن از فریـاد «اتاقت را تمـیز کن» والدین خبری نباشد. این جنگ بخصوص درون نزدیکی‌های سال نو و یـا شروع مدارس بیشتر شدت پیدا مـی‌کند. با نزدیک شدن بـه فصل بهار و سال نو همـه خانواده‌ها دوست دارند کـه خانـه‌ای تمـیز و مرتب داشته باشند. همـه خانـه یک طرف و اتاق کودکان هم یک طرف. با وجود آن همـه اسباب بازی و خرده‌ریزهایی کـه در آن هست تمـیز ش هم وقت بیشتری مـی‌برد و هم حوصله زیـادتری مـی‌خواهد. بخصوص اگر کودک هنوز یـاد نگرفته باشد کـه چگونـه اتاقش را مرتب نگه دارد. از همـه این‌ها گذشته شروع سال نو شاید بهانـه خوبی باشد به منظور اینکه بـه کودکانتان یـاد بدهید چگونـه اتاق خود را مرتب نگه دارند و به جای اینکه مانند گذشته از داد و فریـاد استفاده کنید و کارها را سخت کنید، بد نیست بـه این نکات مفید درون خانـه تکانی اتاق کودکتان توجه کنید.‏ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 542

همـیشـه تقصیر بچه‌ها نیست‏شب ادراری کودکان به منظور خیلی از خانواده‌ها، یک مشکل بزرگ و لاینحل هست که از یـادآوری آن احساس شرم مـی‌کنند اما شاید بهتر باشد کـه به جای احساس شرم، سرزنش کودک و تحت فشار قرار او به منظور کنترل خود، کمـی هم بـه ریشـه‌های این مشکل فکر کنید. روانشناسان معتقدند شب ادراری كودكان، ریشـه درون ناراحتی‌های روحی و روانی آن‌ها دارد.‏ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 718

نکاتی به منظور دارو بـه کودک !وادار كردن كودك بـه انجام كاری كه دوست ندارد، واقعا سخت است؛ به‌خصوص كه این كار خوردن خوراكی تلخ و عجیبی باشد كه هر چند ساعت حتما تكرار شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 438

از كجا بدانم كودكم بیش فعال است؟بیش فعالی شایع ترین اختلال روانپزشكی كودكان و نوجوانان بوده كه امروزه بسیـاری از والدین را درگیر كرده است. كودكانی کـه دچار بیش فعالی از نوع پرتحرکی هستند بچه هایی بیقرار و ناآرام هستند کـه هیچگاه درون یک جا بـه شکل ثابت نمـی نشینند و دائم درون حال راه رفتن هستند کـه این مشکلات درون مدرسه نمود بیشتری پیدا مـی کند چرا کـه با رفتارهای خود موجب برهم زدن نظم کلاس شده و یـا اگر بتوانند خود را کنترل کنند دائما بر روی صندلی خود درون حال تحرک هستند و اصطلاحی کـه معمولا درون مورد این گروه از بچه ها بـه کار مـی برند این هست که گویـا موتوری بـه پای این کودکان وصل شده کـه از ابتدای روز که تا اواخر شب دائم روشن بوده و خاموشی ندارد.این کودکان از انجام رفتارهای پرخطر لذت مـی برند و پرحرفی مشخصه دیگر این گروه از کودکان بیش فعال است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 455

انتخاب بازی کودک با توجه بـه سنشبازی، اختیـاری و غریزی است. علاوه بر این، بازی به منظور رشد مناسب جسمـی، ذهنی و اجتماعی نوزاد ضروری است. ضمناً با گذشت ایـام، کودک بیشتر یـاد مـی‌گیرد و بیشتر مـی‌فهمد، ساخته مـی‌شود و خود را با زندگی اجتماعی تطابق مـی‌دهد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 573

شایع ترین علل سردرد درون کودکانممکن هست سردرد با کمـی استراحت یـا تغییر وضعیت رفع شود اما گاهی هم نیـاز هست که بـه پزشک مراجعه و دارو مصرف کنیم.خوب هست بدانید کودکان هم مانند بزرگ ترها دچار سردرد مـی شوند و سردرد یکی از مشکلات متداول آن هاست. البته شیوع آن درون کودکی بـه اندازه دوران بزرگسالی نیست اما کیفیت زندگی کودک را تحت تاثیر قرار مـی دهد و بر اشتها و خواب وی تاثیر منفی مـی گذارد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 859

ده قانون ساده تربيت کودکانپیروی از ده قانون ساده بـه شما امکان مـی دهد رفتارهای خوب را درون کودک خود تقویت کنید و این رفتار را درون آنـها بـه صورت عادت درون آورید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 387

انگشت کودکان را جدی بگیرید!تقریبا همـه بچه های کوچک شست خود را مـی مکند. انگشت باعث آرامش کودکان مـی شود. این عادت کـه مـی تواند از دوران جنینی شروع شود بـه هنگام احساس خواب آلودگی، گرسنگی، خستگی، خجالت، دندان درآوردن، تنـهایی و بی حوصلگی تکرار مـی شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 599

زمان جهش رشد درون کودکان متفاوت استالگوی وزن گیری و رشد کودکان کاملا متفاوت از بزرگسالان است.در کودکان شاهد دوره های جهش رشد هستیم، بنابراین والدین حتما در زمـینـه وزن گیری کودک خود صبور باشند. دکتر کورش جعفریـان متخصص تغذیـه و عضو هیئت علمـی دانشگاه تهران با بیـان این مطلب بـه خراسان مـی گوید: لازم هست والدین بدانند کـه در دوران جنینی شاهد یک دوره رشد جهشی هستیم، درون سال اول هم همـین اتفاق مـی افتد و از ۲ سالگی که تا ۷ سالگی روند رشد کندتر مـی شود اما باز هم یک دوره رشد جهشی اتفاق مـی افتد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 551

پرخاشگری کودکان ناشی از چیست؟کودکان نسل امروز درون دریـایی از فیلم ها، بازی ها، داستان ها و مسابقه های تلویزیونی غرق شده اند اما پسر بچه ها و گاهی هم بچه ها بـه تصاویر خشونت آمـیز بـه دقت نگاه مـی کنند و با لذت بردن از قدرت شخصیت های داستانی یـا قهرمانان مسابقه، صبح روز بعد همـه آموخته های خود را درون مدرسه روی همکلاسی های خود تمرین مـی کنند. درون گذشته خشن ترین صحنـه ها و داستان هایی کـه بچه ها مـی دیدند و مـی شنیدند، جنگ سپاهیـان داستان های تاریخی بود اما امروزه خشونت و دعوای تن بـه تن را زیـاد مـی بینند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 555

نكاتي كه بايد درباره دارو بـه كودكان بدانيدوادار كردن كودك بـه انجام كاری كه دوست ندارد، واقعا سخت است؛ به‌خصوص كه این كار خوردن خوراكی تلخ و عجیبی باشد كه هر چند ساعت حتما تكرار شود. كودك درون زمان بیماری معمولا لجبازتر و بدحال‌تر هست و همـین دارو را بـه او سخت‌تر مـی‌كند. والدین روش‌های مختلفی به منظور این داروها بـه كودك دارند اما ممكن هست بعضی از این روش‌ها چندان مورد تایید پزشكان نباشد و گاه بعضی از آن‌ها اثر دارو را از بین ببرد. نكات زیر مـی‌تواند بـه والدین درون مورد روش‌های مختلف دارو بـه كودكان درون سنین مختلف كمك كند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 542

چگونـه‌کودکان را مسئولیت‌پذیر بار آوریم؟یـاد انجام وظایف بـه کودکان نوپا، خود وظیفه‌ای هست که بر دوش شما والدین است. اگر چه کودک 2 ساله هنوز نمـی‌تواند خوب و بی نقص کاری را انجام دهد اما قرار چند مسئولیت کوچک بر عهده یک کودک 2-3 ساله مـی‌تواند بـه او کمک کند که تا در آینده خوب از بعد مسئولیت‌هایش بر بیـاید. علاوه بر این داشتن چند وظیفه کوچک بـه کودک شما این احساس را القا مـی‌کند کـه او هم عضوی از خانواده هست و نقشی ارزشمند بر عهده دارد. لابد مـی‌پرسید چه کارهایی را مـی‌توان بـه کودک محول کرد کـه بتواند خوب از بعد آن بر بیـاید؟ درون این مقاله مـی‌توانید با جزییـات این قضیـه آشنا شوید: ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 497

فرزندتان صبحانـه نمـی خورد؟اکثر بچه‏ ها از خوردن صبحانـه طفره مـی‏روند یـا اصلا بـه خوردن این وعده غذایی عادت ندارند و صبحانـه خوردنشان به منظور والدین بـه معضلی تبدیل شده است. معمولا یکی از دلایلی کـه باعث شکل‏گیری چنین عادتی درون مـیان کودکان مـی‏شود، بیدارماندن آنـها که تا ساعت‏های پایـانی شب و مصرف هله‌وهوله است. حتما بدانید عادت بـه خوردن صبحانـه از همان کودکی شکل مـی‏گیرد بـه این صورت کـه حتی اگر به منظور مدتی ناهار را از وعده غذایی‏مان حذف کنیم، دیگر مـیلی بـه صرف آن درون روزهای بعد نخواهیم داشت بنابراین اگر کودکی علاقه‏ای بـه صبحانـه خوردن ندارد و بخواهد این روند را حتی به منظور کوتاه‌مدت‌ مثلا یک هفته ادامـه دهد، قطعا عادت بـه نخوردن صبحانـه درون او شکل خواهد گرفت. بنابراین، بهتر هست والدین بـه چند نکته مـهم دراین‌باره توجه کنند: ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 492

چگونـه کودک مان را منضبط تربیت کنیم؟کودک شما درون هر سنی باشد، هنگامـی کـه مسئله انضباط مطرح است، نکته مـهم این هست که پدر و مادر با توافق یکدیگر شیوه یکسانی را تعیین کنند و در اعمال این شیوه تداوم داشته باشند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 598

کم خوابی درون کودکان را جدی بگیریدسهیلا زمانی، کارشناس ارشد تغذیـه درون گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان کرد: کودکانی کـه به اندازه کافی نمـی خوابند بـه احتمال بیشتری بعد از بزرگ شدن دچار اضافه وزن مـی شوند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 599

به کودکانتان از این غذاها ندهید!امروزه، اکثر والدین نگران چاقی فرزندانشان مـی‌باشند، اما درون حقیقت، شیوه زندگی کـه والدین به منظور بچه‌ها درون نظر گرفته‌اند مسئول چاقی درون کودکان مـی‌باشد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 565

هوش كودك را تیز كنید!!تمامـی اطلاعاتی را كه درون اینجا بـه آن اشاره خواهیم كرد، یـافته‌های كلیدی و تحقیقاتی درون زمـینـه مغز و روانشناسی كودك است. داشتن یك كودك باهوش مزایـای بی‌شماری دارد. آنـها بـه راحتی دوران مدرسه را طی مـی‌كنند و موفق بـه دریـافت بورس‌های تحصیلی مـی‌شوند و شما به‌عنوان یك پدر یـا مادر مـی‌توانید بـه آنـها افتخار كنید. آنـها ممكن هست به یك كار آفرین موفق و یـا یك هنرمند تبدیل شوند و بتوانند مشكلات اساسی و جدی جهان را حل كنند. اگر چه ژن درون مـیزان هوش كودك نقش مـهمـی دارد، اما عامل اصلی نیست و سرنوشت و تقدیر كودك نمـی‌تواند فقط بـه ژن او مربوط شود. اگر باردار هستید و یـا تصمـیم بـه باردار شدن دارید، مـی‌توانید اطلاعات ویژه‌ای به منظور رشد مغز نوزاد درون رحم مادر كسب كرده و با رعایت آنـها، پرورش مغز و هوش نوزادتان را از زمانی كه درون رحم شما هست آغاز كنید. به‌طور خلاصه به منظور بالا بردن هوش كودك مـی‌توانید از راهكارهای زیر استفاده نمایید: ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 600

خلاق شدن کودکان با آب بازی بازی با آب یکی از بهترین، اساسی ترین و لذت بخش ترین کارهایی هست که کودکان انجام مـی دهند. آب جذبه ای سحرآمـیز به منظور آنـها دارد . کودکی کـه با آب بازی مـی کند، درون حال یـادگیری علت و معلول گرما و سرما، فرو رفتن درون زمـین است. این کودک بعد از آنکه بـه عنوان موجودی کوچک درون دنیـایی بزرگ، یک روز سخت را پشت سر گذاشت، با آب بازی آرامش پیدا مـی کند . ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 640

مـهمترین نکته درون شکل گیری شخصیت کودککودک شما حتی از ۳ ۴ سالگی دیگر یک شخصیت جداگانـه است. چیزهای مورد علاقه و خاص خودش را دارد. روز بـه روز شخصیت او رشد مـی کند و کامل تر مـی شود. درون این سن او کم کم مـی تواند بهتر از کلمات استفاده کند و احساسات خود را بهتر بیـان مـی کند. بـه همـین علت هم رفتارهای پیش بینی نشده و قشقرقهایش کمتر مـی شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 610

بچه‌ها چطور لوس مـی‌شوند؟‏این روزها خیلی از والدین فکر مـی‌کنند پدر و مادر خوب بودن بـه معنی بـه آب و آتش زدن به منظور آن هست که آب درون دل فرزندشان تکان نخورد و تا لب‌تر کرد، خواسته‌های او را برآورده کنند. همـه ما دوست داریم خواسته‌های فرزندمان را که تا حد توان برآورده کنیم. اما اگر بـه شما بگوییم حتما هر از گاهی بـه خواسته فرزندتان نـه بگویی چه خواهید گفت؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 529

چرا پسرها دیرتر حرف مـی‌زنند؟پسر‌ها معمولاً دیرتر از ها بـه حرف مـی‌افتند و در ضمن مـهارتهای کلامـی آنـها کندتر از ان رشد مـی‌کند. یک تحقیق تازه شاید بتواند علت این تفاوت را توضیح دهد. این تحقیق نشان داده نوزادان پسر 10 برابر بیشتر از ان درون معرض هورمون تستوسترون بوده اند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 664

برای تغییر رفتار بد فرزندتان چه حتما یدرفتار طبیعی کودکان بـه سن، شخصیت و مـیزان رشد جسمـی و احساسی او بستگی دارد. رفتار کودک اگر با انتظارات خانواده همخوانی نداشته باشد یـا از هم گسیخته باشد، توام با مشکل است. رفتار طبیعی یـا "خوب" معمولاً با این تعیین مـی شود کـه آیـا از نظر اجتماعی، فرهنگی و رشدی مناسب هست یـا خیر. اینکه بدانید درون چه سنی چه توقعی از فرزندتان داشته باشید بـه شما کمک مـی کند بفهمـید رفتار کودکتان طبیعی هست یـا خیر. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 535

راه های پایـه ای افزایش آی کیو کودکیکی از بهترین شیوه ها به منظور بالابردن آی کیو فرزندتان، ایجاد یک محیط محرک درون خانـه است. مـی توان محیطی از نظر ذهنی به منظور تشویق و تحریک فرزندان ایجاد کرد. درون اینجا چند شیوه پایـه ای کـه مـی توانید به منظور این هدف بـه کار برید را مثال مـی زنیم. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 884

رابطه بداخلاقی نوجوانان با فصل تولد آنانمعمولا نوسان اخلاقی نوجوانان، بـه تغییرات هرمونی، مشکلات رابطه و تحقیر توسط والدین مغرور نسبت داده مـی‌شود. اما بـه نظر مـی‌رسد کـه بداخلاقی نوجوانان درون واقع، از زمان تولد آنان، برنامـه‌ریزی شده باشد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 626

یک که تا دو سالگی بهترین زمان به منظور تربیت ذائقه کودک استعضو مرکز تحقیقات بیوشیمـی و تغذیـه دانشگاه علوم پزشکی مشـهد اظهار داشت: به منظور تغییر ذائقه حتما كودك یك یـا دو ساله را با غذاهای مختلف و طعم‌های متفاوت آشنا و رژیم غذایی متنوع را به منظور كودك ایجاد كرد، كودك را حتما به طعم‌های چربی، نمك و ادویـه كمتر عادت داد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 518

دندان‌های شیری را جدی بگیریدبسياري از والدين بـه سالم نگه‌داشتن دندان‌های شیری اهمـیتی نمـی‌دهند و محافظت از دندان‌های شیری از نظر آن‌ها اصلا مـهم نیست چرا کـه تصور مـی‌کنند حتی اگر دندان‌های شیری خراب شود و آن‌ها را بکشند دندان‌های دائمـی جایگزین آن‌ها خواهد شد ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 687

نیـاز کودک بـه محبت واجب تر از نان شبیک گل یـا گیـاه را درون نظر بگیرید کـه چطور بـه نور خورشید نیـازمند است، کودک نیز به منظور رشد نیـازمند محبت و لبخند مادر خویش است. ابتدایی ترین نشانـه این عشق ورزی و محبت مـیان مادر و فرزند، با شیربه کودک آغاز مـی شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 663

نکات مـهم به منظور دارو بـه کودکانکودکان بیشتر از نوجوانان نسبت بـه دارو ها حساسند و اگر درون مقدار و اندازه اشتباه یـا زمان نادرست بـه آن ها دارو داده شود مـی تواند به منظور آن ها کاملا بی اثر یـا حتی مضر باشد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 507

من کـه از گل نازترم !چیزی کـه قرار هست تا دو سه سال 24 ساعته بـه بچه‌ات وصل باشد، حتما چیز مـهمـی است؛ حتی اگر اسمش پوشک باشد کـه آدم را یـاد بوی بد و چیزهای تهوع‌آور بیندازد! یک پوشک مناسب، فقط قرار نیست حجم توده شلوار بچه را کم کند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 490

چه موقع کودک خود را نزد چشم پزشک ببریمدکتر ایرج احدزادگان جراح انحرافات چشم کودکان و بزرگسالان با بیـان اینکه یکی از شایع‌ترین اختلالات دید چشم کـه خوشبختانـه درون اکثر موارد قابل اصلاح بوده تنبلی چشم است، گفت: «تنبلی چشم هرگونـه کاهش دید چشم بدون وجود تغییرات واضح آناتومـیک درون چشم‌ها هست که بـه علت عملکرد معیوب چشم درون ماه‌ها و سال‌های اول عمر ایجاد مـی‌گردد.» ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 956

۷ توصیـه به منظور صبحانـه خوردن کوچولوهاکودک شما هم جزء آن دسته از کودکانی هست که هنگام خوردن صبحانـه بهانـه مـی‌گیرند و به اصطلاح ”جیم“ مـی‌شوند؟ نگران نباشید. توصیـه‌های زیر را بخوانید و به‌ کار ببندید. امـیدوارم کودکان‌تان صبحانـه‌خور حرفه‌ای شوند... ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 595

بــخور که تا خوب شی!کودکان بيشتر از نوجوانان نسبت بـه دارو‌ها حساسند و اگر درون مقدار و اندازه اشتباه یـا زمان نادرست بـه آن‌ها دارو داده شود مـی‌تواند به منظور آن‌ها کاملا بی‌اثر یـا حتی مضر باشد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 516

عزيز روي مخ من!گريه‌هاي ناشي از كوليك چيزي فراتر از سر و صدا و گريه عادي نوزادان است. گريه‌هاي طولاني نوزاد و خستگي ناشي از آن بيشتر از آن‌كه براي كودك خطرناك باشد براي والدين اعصاب‌خردكن و مشكل‌ساز است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 401

به خردسالان رفتار مناسب را بیـاموزیدكج خلقی و عصبانیت درون كودكان خردسال، گاهی اوقات واقعا والدین را با چالش و بحران جدی مواجه مـی‌كند اما رفتار منصفانـه و سازگار با كودك مـی‌تواند بـه پدرها و مادرها كمك كند که تا به شیوه‌ای موثرتر و البته عاشقانـه، منظم بودن را بـه فرزندان خردسال خود بیـاموزند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 579

تشخيص ديرهنگام فقرآهن منجر بـه کاهش ضريب هوشي مي‌شودبيژن کيخايي با تأكيد بر ضرورت وجود عنصر آهن براي حفظ سلامت افراد، اظهار كرد: آهن موجود درون هموگلوبين اکسيژن مورد نياز براي سوخت و ساز بدن را جابجا مي‌كند و شايع‌ترين علت کم ‌خوني درون افراد كم‌ خوني ناشي از فقرآهن است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 901

اين‌طوري من خوب مي شم ي!درست هست كه والدين هنگامي كه كودك سرما مي‌خورد بايد يك راست سراغ پزشك و دارو را بگيرند اما آكادمي اطفال ايالات متحده هشدار مي‌دهد، استفاده بيش از حد دارو براي كودكان زير 2 سال ممكن هست كارساز نباشد و حتي درون برخي موارد به‌طور جدي بـه كودكان زير 6 سال آسيب برساند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 633

اگر با فرزندتان خوب که تا نكنيد، چاق مي‌شودمحققان درون تحقيقات تازه‌شان درون مورد چاقي بـه نتايج جالبي رسيده‌اند. آن‌ها دريافته‌اند نوجواناني كه رابطه خوبي با مادران‌شان ندارند، درون جواني بيشتر از ديگران با مشكل چاقي روبه‌رو مي‌شوند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 549

ده اشتباه رايج پدر و مادرهاکودکان شما، عروسک و وسايل برقي نيستند کـه با يک دفترچه راهنما پا بـه منزلتان بگذارند. نخنديد! تصور کنيد وقتي مي‌خواهيد يک وسيله براي منزل تهيه کنيد يا يک گوشي تلفن همراه بخريد، چقدر دفترچه راهنماي استفاده از آن را زير و رو مي‌کنيد کـه مبادا وسيله يا گوشي‌تان را با نا آگاهي و از روي اشتباه خراب نکنيد. حالا فکر کنيد کـه کودکي قرار هست پا بـه دنياي شما بگذارد و شما هنوز نمي‌دانيد کـه در مراحل مختلف سني چگونـه بايد با او برخورد کنيد. خيلي از ما والدين نمي‌دانيم کـه اگر با کودک خود رفتار نادرستي داشته باشيم او را خراب مي‌کنيم! حتي بـه اين فکر نمي‌کنيم اگر زياد کنترلش کنيم يا اگر بـه حال خودش رهايش کنيم، چگونـه بار مي‌آيد. بيشتر ما فکر مي‌کنيم کـه بچه‌ها که تا زماني کـه مدرسه نرفته‌اند، تربيت و بزرگ شان راحت است. اما نمي‌دانيم کـه خيلي از (به خيال خودمان) محبت‌هاي ما هم درون حق کودک ممکن هست اشتباه و به ضررش باشد. اگر شما هم کودکي داريد احتمال دارد کـه شما هم درون رفتار با او دچار اشتباهاتي بشويد. درون اين مقاله مي‌خواهيم با اشتباهات شايع والدين درباره کودکان نوپا آشنا شويم وراه حل جايگزين آن را هم بخوانيم. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 503

چقدر مـهم هست IQ فرزند شما بالا باشد؟سال ها پیش وقتی از هوش و بچه باهوش صحبت مـی کردیم. منظورمان از هوش، کاملا ملموس بود و احتمالا فقط شامل بچه های درس خوان مـی شد و بس. اما امروز درون روزگاری بـه سر مـی بریم کـه هر روز تعریف جدیدی از هوش های مختلف ارائه مـی شود و کم کم کار بـه این جا رسیده کـه درمورد کارکرد هوش اصلی کـه همان هوش ریـاضی معروف باشد بـه شک افتاده اند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 664

کوچولوی من چه رنگیـه؟رنگ‌ها نقش مـهمـی درون دکوراسیون و طراحی اتاق کودک شما بازی مـی‌کنند بنابراين لازم هست رنگ‌های مناسبی را انتخاب کنید کـه کودک را بـه هیجان آورد. درون اين ميان انتخاب رنگ اتاق کودک بسیـار دشوار و لازم هست درباره رنگ‌های گوناگون و تاثیر روانی آنـها بر کودکان اطلاعات کافی داشته باشید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 636

حساسیت کودک بـه شیرحساسیت بـه شیر مشکل شایعی بین کودکان است. این حساسیت زمانی رخ مـی دهد کـه سیستم ایمنی بدن بـه پروتئین شیر واکنش نشان دهد. این امر باعث بی قراری کودک مـی شود. ناراحتی معده، اسهال، جوش های پوستی و استفراغ از جمله علایم حساسیت بـه شیر است. بیشتر کودکان درون ابتدا بـه شیرگاو حساسیت پیدا مـی کنند. مصرف شیر درون دوران شیردهی توسط مادر نیز ممکن هست سبب حساسیت پوستی کودک شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 683

کودکان حسودحسادت فرزند اول بـه نوزاد تازه متولد شده از رایج ترین مشکلات والدین هست که تامنجر بـه صدمـه یـا تخریب خود یـا اطرافیـان نشود طبیعی است. کودک احساس مـی کند موقعیت گذشته خود را از دست داده است، اگر حسادت باعث آسیب رساندن بـه خود یـا دیگران شود حتما بررسی و درمان شود.راهکارهای ذیل به منظور پیش گیری یـا درمان پیشنـهاد مـی شود: ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 664

اگر بچه حرف گوش کن مـی خواهیدهمـه مادران دوست دارند بچه هایی مودب، دوست داشتنی، گوش بـه حرف کن و روی هم رفته مثبت داشته باشند. با این حال، تربیت و پرورش کودک ظرایفی دارد کـه اگر والدین بـه آن مجهز باشند، مـی توانند بخشی از اه ایده آل خود را تحقق ببخشند. درون مطلب ذیل بـه نکته های ریز و ظریفی درباره نحوه برخورد با کودکان درون موقعیت های مختلف اشاره شده کـه بسیـار کاربردی هست و خواندنش خالی از فایده نخواهد بود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 639

همـه چیز درون مورد قولنج نوزادانبی قراری، گریـه های مدام، بدخوابی و بدعنق بودن نوزاد ممکن هست به علت قولنج نوزادی باشد. وقتی این بی قراری ها طولانی مـی شود اغلب والدین دست و پای خود را گم مـی کنند و سخت تلاش مـی کنند که تا علت آن را پیدا کنند. قولنج نوزادی مشکل شایعی هست که تقریبا هر نوزادی دچار آن مـی شود. بهتر هست در این زمـینـه بر اطلاعات خود بیفزایید که تا درهنگام مواجهه با این مشکل با حفظ خونسردی بتوانید بـه کودکتان کمک کنید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 662

اصلاح تغذیـه کودکان درون 8 گامتغذیـه کودکان یکی از چالش برانگیزترین مسائل موجود درون خانواده است. عادات تغذیـه‌ای یک فرد چه صحیح و چه غلط عموما درون خانـه و در دوران کودکی شکل مـی‌گیرد. بعد تغذیـه صحیح به منظور کودکان یکی از مـهمترین مسائل درون زندگی کودک است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 511

آموزش مـهارت گفتاری بـه کودکاندر ماه های اول، بیشتر والدین متوجه غان وغون کودک نمـی شوند. اما بـه مرور زمان کودکان صدا و کلماتی را کـه مـی شنوند یـاد مـی گیرند و والدین را متوجه گفته های خود مـی کنند. بـه نوشته سایت «Parenting»، محققان معتقدند کودک نسبت بـه پسر سریع تر مـهارت حرف زدن راب مـی کند. بـه طور کلی به منظور تقویت و افزایش توانایی تکلم کودک مـی توان از نکات زیر استفاده کرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 486

پیتزا موجب کوتاه‌قدی کودکان مـی‌شوددستیـار تخصصی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مصرف مواد غذایی بی‌ارزش مانند چیپس، پفک، سوسیس، کالباس و پیتزا موجب افزایش سردی و خشکی بدن مـی‌شود و کاهش رشد قدی کودکان را بـه همراه دارد ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 481

چطور به منظور کودکان اسباب‌بازی ایمن بخریم؟کودکان درون صورتی کـه اسباب‌بازی‌های نامناسب بـه دست آنـها داده شود ممکن هست به خود آسیب برسانند. این توصیـه‌ها را به منظور انتخاب اسباب‌بازی‌های ایمن به منظور کودکان رعایت کنید: ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 504

کودکان خود را بـه خوردن صبحانـه عادت دهیدهمـه ما مـی‌دانیم کـه صبحـانـه چه وعـده غذایی مـهـمـی اسـت و تغذیـه درسـت درون ایـن وعـده که تا چه حدی درون سلامت‌مان نقش دارد. با این حال باز هم هر از گاه، بـه بهانـه‌های مختلفی از خوردن این وعده غذایی طفره مـی‌رویم. صبحانـه نخوردن بچه‌ها دردسر بسیـاری از والدین است؛ والدینی کـه نمـی‌دانند بدغذایی‌های خودشان هست که کودکان‌شان را بدغذا کرده و از صبحانـه خوردن فراری داده است. با این حال، متخصصان تغذیـه مـی‌گویند راه‌های بسیـاری به منظور آشتی کودکان با صبحانـه وجود دارد کـه در این‌ گزارش بـه آ‌ن‌ها اشاره مـی‌کنیم: ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 576

دیگه وقت لالا شـده کوچولو!مدل خواب کودکان با بزرگ‌تر‌ها خیلی فرق دارد. آنـها نمـی‌توانند بلافاصله بعد از یک فعالیت سنگین یـا سر و صدا، چشم‌های‌شان را ببندند و بخوابند. کوچولو‌ها به منظور خوابیدن نیـاز بـه مقدماتی دارند کـه آنـها را آرام کند. اگر این مقدمات نباشد، حتی اگر کودک‌تان از فرط خستگی خوابش ببرد، درون تمام مدت شب ناآرام خواهد بود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 472

خداحافظ شیر مادر!بعد از جشن تولد 2 سالگی بسیـاری از مادران آماده مـی‌شوند فرزندشان را از شیر بگیرند، اما قطع شیر مادر بـه همـین راحتی نیست. حالا شما مادر مـهربان چطور مـی‌توانید این عادت زیبا و دوست داشتنی را از سر فرزند کوچک‌تان بیندازید؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 670

حواس جنین جمع است!تا مدت‌ها متخصصان تصور مـی‌د کودک بدون کوچک‌ترین دانشی از جهان پیرامون بـه این دنیـا پا مـی‌گذارد اما پژوهش‌های اخیر پیرامون مـهارت یـادگیری درون دوران جنینی، دانشمندان را بـه باور این اصل واداشته کـه بچه‌ها بـه کارگیری حواس‌شان را از 3 ماهه پاياني بارداری و حتی قبل‌تر شروع مـی‌کنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 547

قطره قطره آهن که تا سیـاهی دندان!آهن از جمله ریز مغذی‌های مـهمـی هست که به منظور خون‌رسانی، رشد و تکامل مغز استفاده مـی‌شود. درون دوره جنینی، هموگلوبین بدن از طریق خون مادر تامـین مـی‌شود و ذخیره آن که تا ۶ ماهگی درون بدن کودک باقی مـی‌ماند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 572

محبت زیـاد کودک را لوس نمـی کندتربیت فرزندان همواره یکی از اولویت های اصلی والدین است. کودک همانند یک نـهال تازه شکفته درون اختیـار دو باغبانی هست که بـه قدر همت و دانش خود قادر خواهند بود از ثمره پرورش این نـهال طی سالیـان متمادی لذت ببرند. واقعیت این هست که امروز بیش از هر زمان دیگری نقش پدر و به ویژه مادر درون شکل گیری شخصیت کودک آشکار شده است. بدیـهی هست که همـه والدین مـی خواهند فرزندانی شاداب، سرزنده و دارای اعتماد بـه نفس تربیت کنند اما تمامـی آن ها از یک روش پیروی نمـی کنند و بر اساس مـیزان اطلاعاتی کـه از روش های تربیتی کودکان دارند، با آن ها برخورد مـی کنند. با اندکی تامل درون خانواده هایی کـه اطراف ما هستند مـی توانیم این تفاوت ها را دریـابیم. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 698

در چشم نوزادتان نگاه کنید، باهوش مـی شود!نیمـی از رشد هوشی کودکان درون بازه بین بارداری مادر که تا ۴ سالگی اتفاق مـی‌افتد. عده‌ای از روان‌شناسان معتقدند نگاه مستقیم پدر و مادر درون چشمان کودک تاثیر قابل توجهی درون شکل‌گیری هوش او دارد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 603

یك مشت و مال مادرانـه! / ماساژ بی خطر کودکاناز صبح كه از خواب بلند مـی‌شوید هزار و یك كار انجام مـی‌دهید. كمـی نرمش مـی‌كنید. غذا درست مـی‌كنید؛ که تا محل كارتان پیـاده‌روی مـی‌كنید و تا باز كردن درون خانـه، پله نوردی مـی‌كنید. با وجود این بعد از چند روز، احساس مـی‌كنید بند بند وجودتان خسته‌است و نیـاز بـه یك مشت و مال حسابی دارید. حالا كمـی خودتان را بـه جای نوزادتان بگذارید. تمام ساعات روز روی تخت خوابیده یـا نـهایتا روی دست‌های شما قرار گرفته است. شاید فكر كنید که تا چند ماه دیگر كه راه رفتنش شروع شود هیچ چاره‌ای وجود ندارد اما این‌طور نیست؛ شما مـی‌توانید بدون هیچ خطری او را ماساژ دهید و نـه تنـها خستگی‌اش را برطرف كنید، بلكه او را درون بهتر رشد كردن هم كمك كنید و اجازه دهید كه خون بهتر درون بدنش جریـان پیدا كند. اگر هنوز هم از این كار هراس دارید، بهتر هست با ابتدایی‌ترین راه‌های ماساژ نوزادان و كودكان آشنا شوید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 643

چگونـه کودکتان را زود بزرگ کنید!به منظور پیشرفت رشد ذهنی و جسمـی کودک حتما حواس تان بـه جزئیـات زیـادی باشد و مـیان مـهارت های گوناگون و حواس مختلف حتما هماهنگی برقرار باشد. نیروی ذهنی کودک بـه حواس و حرکات بدن نیز وابسته است. مسلما بدون قوه بینایی کودک نمـی تواند اسباب بازی را ببیند و بدون حافظه از دیدن اسباب بازی مورد علاقه اش هیجان زده نمـی شود. بدون هماهنگی مغز و عضلات کودک نمـی تواند دستش را بـه سوی همان اسباب بازی دراز کند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 670

چگونـه هوش فرزندمان را پرورش دهیم؟همـه ما دوست داریم بهترین کاری را کـه از دستمان مـی‌آید به منظور بچه‌هایمان انجام دهیم که تا آنـها با داشتن بهترین مـهارت‌ها و ابزار، استعداد‌های‌شان شكوفا شود....ولی واقعا چگونـه مـی‌توانیم بچه‌هایی باهوش‌تر پرورش دهیم که تا آینده امکان موفقیت‌شان درون زندگی شخصی و اجتماعی بیشتر باشد؟ بـه راهكارهایی كه درون ادامـه مـی‌آید نگاهی بیندازید: ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 499

تمرینی به منظور افزایش هوش نوزادورزش به منظور نوزادان حتما به گونـه‌ای باشد كه بـه آنـها بیـاموزد چگونـه بـه تدریج از حواس پنج‌گانـه خود به منظور شناسایی محیط اطرافشان استفاده كنند.طبیعی هست كه هر نوزاد بـه سمت رنگ‌های شاد و براق جذب شود.باید فعالیت‌های ورزشی را كه به منظور آنـها انتخاب مـی‌كنید بـه گونـه‌ای باشند كه نوزاد هر چه بهتر محیط نزدیك خود را بشناسد و سپس بـه تدریج موفق بـه كشف دنیـاهای دورتر شود.كنجكاوی نوزاد درون این سن بسیـار طبیعی هست و مادامـی كه والدین درون حین انجام هر نوع فعالیت درون كنار او باشند،خطری متوجه او نخواهد بود.فعالیت‌های بسیـاری وجود دارد كه درون كنار بازی یك جلسه آموزشی هم محسوب مـی‌شود.در این مطلب ما بعضی فعالیت‌های ساده به منظور نوزاد را بـه شما معرفی مـی‌كنیم: ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 708

قورت فلوراید اضافی، كودكان را مسموم مـی كندمدیر گروه بخش كودكان دانشگاه علوم پزشكی شـهید بهشتی تهران گفت: هر چند استفاده از خمـیردندان های حاوی فلوراید به منظور استحكام ریشـه های دندان ضروری است، اما قورت فلوراید اضافی باعث مسمومـیت كودكان مـی شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 788

نشانـه‌های شادی دركودكاناین، سوال خیلی از مادرهاست اما جوابش شما را شگفت‌زده خواهد کرد. مطالعاتی کـه رشرفت‌های کودکان انجام شده، نشان مـی‌دهد شادی چیزی نیست کـه شما آن را مثل یک هدیـه یـا جایزه خوشگل بـه فرزندتان «بدهید». مثل همـه والدین دیگر، من هم بهترین چیزها را به منظور فرزندم مـی‌خواهم. من همـه کار مـی‌کنم که تا م درون طول روز فعالیت‌های سرگرم‌کننده‌ای داشته باشد، اوقاتش را بـه خوبی پر کند و بی‌دریغ از محبت من سرشار شود. با این حال، مثل مادرهای دیگر، من هم دست آخر از خودم مـی‌پرسم: «آیـا کودک من شاد است؟» این، سوال خیلی از مادرهاست اما جوابش شما را شگفت‌زده خواهد کرد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 636

كتــك زدن يك بچـه لـوس!کودكي كه لوس بار مي‌آيد بـه همان اندازه موفق هست كه كودكي كه درون اين دوران زياد تنبيه شده است. بله تعجب مي‌كنيد اما اين را تحقيقات مختلف نشان داده است. درون اينجا نتيجه برخي پژوهش‌ها را با هم مرور مي‌كنيم. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 478

كودك خود را هر روز 8 دقيقه بغل كنيدکاهش عفونت و بهتر شدن روند شيردهي را از ديگر مزاياي روش آغوشانـه مادر هست و درون نتيجه از لحاظ اقتصادي هم براي خانواده و هم بيمارستان بـه صرفه‌تر بوده است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 591

بهترين اسباب بازي براي کودکانخريد اسباب‌بازي يکي از مـهم‌ترين و دوست‌داشتني‌ترين بخش‌هاي زندگي والديني هست که منتظر تولد فرزند خود هستند. خريد اسباب‌بازي از قبل از تولد کودک شروع مي‌شود و تا بزرگسالي او ادامـه مي‌يابد اما گاهي والدين درون خريد اسباب‌بازي‌ بـه نکات مـهمي توجه نمي‌کنند... ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 463

پرستار بچه حتما این جوری باشـهخيلي از خانم‌هايي كه سر كار مي‌روند، ترجيح مي‌دهند يك پرستار درون خانـه از فرزندشان مراقبت كند. انتخاب پرستار بچه كار بسيار حساسي است. براي داشتن يك پرستار خوب و مديريت آن اين نكات را بـه ياد بسپاريد: ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 605

! تو رختخواب من بارون اومده!آیـا مـی‌دانستید شب‌ادراری ممكن هست تا سن بلوغ فرزندتان هم طول بكشد؟! آیـا مـی‌دانستید شب‌ادراری یك پدیده كاملا طبیعی است؟ اگر شما هم نگران مسئله شب‌ادراری كودك‌تان هستید توصیـه مـی‌كنیم حتما مطلب زیر را بـه دقت بخوانید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 524

8 واقعیت درباره آروغ کودک- چرا بچه‌ها آروغ مي‌زنند؟ شيرخواران، هنگام مكيدن شير هواي زيادي مي‌بلعند و زدن بـه پشت آنـها بـه خالي شدن اين هوا از درون معده كمك مي‌كند. درواقع سيستم گوارش آنـها هنوز كامل نشده هست و براي تخليه هوا از معده بـه كمك والدين نياز دارند. اگر فرزند شما زياد باد گلو دارد شايد بـه اين دليل باشد كه تند و با ولع شير مي‌خورد و در نتيجه هواي زيادي را همراه با شير مي‌بلعد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 686

تاثیر کتاب خواندن بر کودکانمن مـی خوانم ،تو مـی خوانی ،ما مـی خوانیم کودک 5 ساله شما مـی گفت من گوش مـی کنم، تو تکرارش کن، خواندید؟ تکرار کردید؟ حالا که تا چه حد بـه شخصیت های کتاب علاقمند شده است؟ چه نوع قصه ای را دوست دارد؟ آیـا ماجراهایی کـه در پارک اتفاق مـی افتد؟ و یـا درون منزل؟ از داستان خرسی کـه خوابش گرفته چطور؟ و یـا موشی کـه مـی خواست بداند پشت این دیوار بلند چه خبر؟ و یـا کی کـه لبخندش را گم کرده بود؟ آیـا او را با خود بـه کتاب فروشی اید؟ عالعمل او چگونـه بود؟ چه کتابی را انتخاب کرد؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 510

برخورد مناسب با رفتار نامناسب کودکانبرای تغییر رفتار فرزندتان چه حتما ید رفتار طبیعی کودکان بـه سن، شخصیت و مـیزان رشد جسمـی و احساسی او بستگی دارد. رفتار کودک اگر با انتظارات خانواده همخوانی نداشته باشد یـا از هم گسیخته باشد، توام با مشکل است. رفتار طبیعی یـا "خوب" معمولاً با این تعیین مـی شود کـه آیـا از نظر اجتماعی، فرهنگی و رشدی مناسب هست یـا خیر. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 669

رشد بچه 2 ساله چقدر حتما باشد؟در این یـادداشت، روی توانایی های عمده ای کـه باید یک شیرخوار ۲۴ماهه داشته باشد و اگر آنـها راب نکرده باشد درون معرض خطر پیشرفت اختلال های تکاملی خواهد بود، بحث مـی کنم. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 766

کودکانی کـه تنـها نمـی خوابندمروزه اغلب نوزادانی كه متولد مـی‌شوند قبل از تولد و زمانی كه درون شكم مادرانشان هستند، صاحب اتاق‌های مستقل و زیبا مـی‌شوند اتاق‌هایی با رنگ‌های شاد و جذاب كه چشم هر بیننده‌ای را بـه خود خیره مـی‌كنند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 616

کودکان و مسواک زدنراي پيشگيري از مشكلات بعدي درون سلامت دندان هاي كودك بهتر هست مسواك زدن را از همان زمان كه دندان ها شروع بـه رويش كردند، يعني حدود شش ماهگي، آغاز كنيد. براي اين كار، بهترين روش اين هست كه او را روي پاي خود بنشانيد،سرش را كمي كج كنيد و روي آرنجتان بگذاريد و به آرامي، روي دندان هايش را بشوئيد. اين كار را مي توانيد دو بار درون روز انجام دهيد.اگر با اين روش راحت نيست، ميتوانيدترتيبي بدهيد كه او دراز بكشد و سرش روي پاي شما بگذارد زيرا بـه هر حال از آرنج نرم تر هست و بعد دندان هايش را بشوئيد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 624

چگونـه فرزندانمان را بـه نماز خواندن تشویق کنیم؟5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.ir چند روش کاربردی کـه والدین مـی‌توانند، با بـه کارگیری آنـها اثر مثبت درون نـهادینـه نمودن نماز درون فرزند خود بـه جا بگذارند، آشنا شوید . سوال : روش‌های مؤثر درون جذب کودک بـه نماز و آموزه های دینی کدام است؟ دغدغه بسیـاری از مادران و مربیـان درون جامعه امروزی این سوال هست و از آنجا کـه درباره روش‌های موثر درون جذب کودک بـه آموزه‌های دینی سخن فراوان هست و بنای ما بر اختصار است، بـه صورت مختصر چند روش کاربردی کـه والدین مـی‌توانند، با بـه کارگیری آنـها اثر مثبت درون نـهادینـه نمودن نماز درون فرزند خود بـه جا بگذارند، توضیح داده مـی‌شود : ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 439

ورزش و سلامتي كودكان5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد mimplus.irورزش منظم يکي از مـهمترين راهکارهايب سلامتي براي بچه ها و بزرگسالان است. فعاليت بدني، وزن مطلوب را حفظ مي کند، طول استخوانـها را افزايش مي دهد و در نـهايت از خطر ابتلا بـه بيماريهاي قلبي عروقي مي کاهد. ادامـه...

نگارنده: غفاریـانبازدید کننده: 853

بچه هایی کـه از خودشان بزرگترند!!شاید درون خانواده اقوام و آشنایـانتان کودکانی را دیده باشید کـه در تصمـیم گیری های پدر و مادر خود مشارکت مـی کنند یـا بـه قول معروف گنده تر از خودشان حرف مـی زنند و رفتار مـی کنند ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 754

معروفترین کودک نقاشیک پسر 10 ساله ی عرب توانسته با کشیدن نقاشی های زیبا و جالب حسابی پول دار شود! مـی پرسید چطور؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 691

به کودکان بـه زور غذا ندهید-یک متخصص تغذیـه گفت:« زور و التماس درون هنگام غذا بـه کودکان باعث تخریب تکامل روحی و بی هویتی وی مـی شود.» ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 878

ماهي كودكان را باهوش مـی کندمصرف ماهي و ديگر غذاهايي دريايي دردوران بارداري موجب‌ ‌باهوش‌تر شدن كودكان و رشد بهتر مـهارت‌هاي آنان مي‌شود ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 966

نمازعجیب یک بچهدر اتوبوس درون حال حرکتی نشسته بودم کـه یک مرتبه دیدم خورشید درون حال غروب است، یـادم آمد نماز نخواندم، بـه بابایم گفتم نماز نخواندم، گفت: خوب حتما بخوانی، حالا کـه اینجا توی جاده و بیـابان است. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 803

دعاي كودك اهري مستجاب شد 12 ساله كه درون دعايش از خدا خواسته بود پدرم بيمار هست و من و مادرم براي درون آوردن خرجي خانـه كار و تلاش مي‌كنيم، اما نمي‌توانيم حتي يك سرپناه كوچك هم جور كنيم، از مشكل بي‌پناهي نجات يافت ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 828

عید سعید قربان مبارکصدای پای عید مـی آید. عید قربان عید پاک ترین عیدها هست عید سر سپردگی و بندگیـاست. عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش هست ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 836

هفت مورد اورژانسی به منظور کودکاناشكال درون تنفس، زمـین خوردن درون پارك و... اما آیـا والدین واقعا مـی‌دانند كه چه زمانی حتما با اورژانس تماس بگیرند و در واقع كدام مورد اورژانس است؟ ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 733

تختخوابهای عجیب و غریب کودکاناتاق کودک تنـها یک اتاق به منظور خواباندن نیست .مـیتوان با انتخاب اسباب و لوازم مناسب فضای شاد و مفرح به منظور کودکانتان ایجاد کنید . با استفاده از این مدلهای زیبا دیگر نیـازی بـه سرگرم کودکانتان ندارید. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 1151

دو ساله 45 كيلویی+ عکساين كودك با نام «فان سيجيا» كه اهل استان «شانگژي» است، هر روز توسط مادربزرگ و مادرش براي پياده‌روي بيرون مي‌شود، اما بـه دليل افزايش وزن شديد قادر بـه راهپيمايي نيست ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 746

اولين حوزه علميه كودكان راه اندازي شدبه گزارش شیعه آنلاین، «مؤسسه خیریـه أمـیر المؤمنین(ع)» کـه در زمـینـه رسیدگی بـه امور ایتام و خانواده های بی سرپرست فعالیت مـی کند و مقر اصلی آن درون شـهر کربلای معلا است، از افتتاح اولین «حوزه علیمـه کودکان» درون این شـهر خبر داد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 752

تکان‌دهنده‌ترین تصویر سال + عکسدیروز رسانـه‌های خبری تصویری غم‌انگیز از کودکان سیل‌زده پاکستانی منتشر د کـه عنوان تکان دهنده‌ترین تصویر سال را بـه خود اختصاص داد‌. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 730

هشدار پليس آگاهي بـه والدينمعاون اجتماعي پليس آگاهي ناجا گفت: آشنايي والدين بـه اينترنت، افزايش نظارت آنـها درون استفاده فرزندانشان از فضاي مجازي را بـه همراه دارد. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 685

روز جهانی عصای سفیدآی آدم ها،آدم های بینا، بـه من ترحم نکنید.نگویید بیچاره کور است،نمـی بیند،دنیـا درون نظرش گوری تنگ و تاریک است.نـه،چنین نیست ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 683

تغذیـه کودکان درون مسافرتمسافرت با بچه ها سرگرم کننده و جالب است. البته مشکلات مخصوص بـه خودش را نیز دارد. مسافرت برنامـه غذایی روزانـه را بـه هم مـی زند و انسان مجبور هست غذاهایی غیر از غذاهای معمول را مصرف کند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 718

پدیدار شدن آیـات قرآن بر بدن نوزاد داغستانینماینده مسجد روستای "کراسنو-اکتیـابرسکایـا" منطقه "کیزلیـار" داغستان روز چهارشنبه اعلام کردکه آیـاتی از قرآن مجید بر روی بدن کودک نـه ماهه ای کـه در این روستا بدنیـا آمده پدیدار و خود بـه خود ناپدید مـی شوند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 703

برنامـه های روز جهانی کودکبرنامـه هاي روز جهاني كودك براي نخستين بار با شعار «در همـه جاي ايران ، با همـه كودكان» درون مراكز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سراسر كشور اجرا مي شود. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 859

سنگنوردی 9 ساله ایرانبراي نخستين باريك سنگنورد 9 ساله توانست دررده سني نونـهالان بـه ديواره طبيعي 180 متري بند يخچال درمنطقه دربند صعود کند. ادامـه...

نگارنده: مدیر سایتبازدید کننده: 470

 

5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی تبیـان کودوجوان یزد
[5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 14:51:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com