کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس | دکوری های ساده و کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... |

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی

40 ایده جالب و خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس

در ادامـه ایده های و روش ساخت کاردستی های فوق العاده جالب و خلاقانـه ای را معرفی مـیکنیم کـه این روز ها کمتر درون جایی استفاده مـیشوند و  مـیتوانید با ساخت و فروش آنـها بـه صورت اینترنتی یـا حضوری سود و درآمد خوبیب کنید.

ساخت کاردستی های خلاقانـه و زیبا با وسایل دور ریختنی و بازیـافتی

Making Handcrafts With Disposable Items

ما درون آی آر مـیطریقه ساخت بادبادک را آموزش دادیم

، کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی حال مـی خواهیم ۴۰ ایده ناب و خلاقانـه ساخت کاردستی را آموزش دهیم. کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی به منظور اینکه بتوانیدب درون آمد کنید راه های مختلفی وجود دارد؛ یکی از روش هایب درون آمد از وسایل دوریختنی ساخت کاردستی های خلاقانـه و ساده است. کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی شما مـیتوانید با ۴۰ اید خلاقانـه زیر به منظور ساخت کار دستی بـه راحتیب درون آمد یـا درون مخارج خود به منظور خرید لوازم خانـه صرفه جویی کنید. ۱- ساخت لانـه پرنده با چوب

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی خلاقانـه

۲- طریقه ساخت گل و گیـاه مصنویی

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۳-ساخت فرفره بی‌قراری لگویی (فیجت اسپینر)

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۴- درست جایزه دست ساز به منظور سگ ها

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۵- ساختن گردنبند خلاقانـه و جالب با مـیخ

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۶- ساختن مگنت به منظور نشان کثیفی یـا تمـیزی ظرف ها

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۷- قفسه دست ساز به منظور قرار اسباب بازی ها

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۸- ساختن جا مدادی به منظور کودکان

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۹- درست لباس های جالب به منظور کودکان

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۱۰- ساختن آینـه گل آفتاب گردان زیبا

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۱۱- ساخت سبد رخت چرک به منظور اتاق خواب و آشپزخانـه

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۱۲- درست پیشبند نقاشی به منظور کودکان

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۱۳- ساخت جا کلیدی خلاقانـه (جایگزین  مناسب چوبنبه)

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۱۴- سنگ های نقاشی شده به منظور تزئیین باغچه

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۱۵- ساخت دفترچه  از جعبه های رنگی محصولات

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۱۶- ساخت تور خرید خلاقانـه

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۱۷- درست سطل آشغالی جالب با زیور آلات تزئینی

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۱۸- آموزش ساخت جا عینکی، گوشی و .. با  لوازم دور ریختنی

آموزش ساخت این کار دستی

۱۹- ساخت قالیچه به منظور و اتاق خواب

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۲۰- ساخت مـیز به منظور نقاشی کودکان

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۲۱- ساخت جا شمعی های زیبا با استفاده از درون لیوان های شیشـه ای

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۲۲- ساخت خانـه پری به منظور دکوراسیون باغچه

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۲۳- درست جا چاقوهایی دست ساز به منظور آشپزخانـه ها

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۲۴- زمـین بازی قلاب بافی شده به منظور کودکان

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۲۵- ساخت ظرف مناسب شیرینی با استفاده از بشقاب های یکبار مصرف

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۲۶- ساخت مخزن مایع ظرفشویی شیشیـه ای زیبا

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۲۷- ساخت گردنبند کیرستالی زیبا

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۲۸- درست دسته بندهای آبنباتی

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۲۹- ساخت سنگ های تزیینی با استفاده از چاپ تصاویر بر روی آنـها

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۳۰- ساخت جالباسی از شاخه های درختان

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۳۱- درست دستبند های تزیینی جالب و خلاقانـه

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۳۲- ساخت شمع های فنجانی خارق العاده

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۳۳- ساخت بطرهای آب شیشـه ای زیبا با طرح های چاپ شده بر روی آن

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۳۴- ساخت لوازم جانبی به منظور دکوراسیون سالن نشیمن

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۳۵- ساخت بلوک ها چوبی زیبا به منظور اتاق کودکان

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۳۶- ساخت مگنت (آهنربا) های شیشـه ای تزئیینی طرح دار

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۳۷- ساختن جا گلدانی های زیبا با وسایل دور ریختنی

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۳۸- ساخت دستگیره جالب به منظور گرفتن لیوان و ظروف داغ

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۳۹- ساخت شال و روسری با پارچه های قدیمـی

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

۴۰- ساخت کیف دستی های زنانـه زیبا با تیشرت های قدیمـی

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir

آموزش ساخت این کار دستی

نظرات و پیشنـهاد های شما؟

آیـا ایده های جالب تر و بهتری به منظور ساخ کار دستی دارید کـه مـیتوان از آنب درآمد کرد ؟ ایده ها و پیشنـهادات خود را درباره ساخت کاردستی های خلاقانـه با ما درون مـیان بگذارید.

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و  خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس mimplus.ir ایده های خلاقانـه , تصاویر جالب و دیدنی , تصاویر زیبا , جالب , جالب و دیدنی , زیبا , زیبا و خیره کننده , ساختن کار دستی , عکس , عهای اینستاگرامـی , کار دستی , کسب درآمد

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی 40 ایده جالب و خاص ساخت کاردستی برایب درآمد - آی آر مـیکس
[کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی]

نویسنده و منبع: دانیال مهاجر | تاریخ انتشار: Sun, 22 Jul 2018 01:47:00 +0000کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی

دکوری های ساده و کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ...

آموزش تصویری درست دکوری و کاردستی با وسایل دور ریختنی درون منزل :

برای ایجاد تنوع درون قسمت های مختلف منزل بدون صرف هزینـه مـی توانید با استفاده از ابزارهای ساده و وسایل غیر قابل استفاده و دور ریختنی و با بـه کارگیری احساس هنری و خلاقیت وسایل دکوری زیبا  مـی توانید کاردستی با وسایل دور ریختنی زیبا ایجاد نمایید.

در واقع به منظور تغییرات حتما نیـازی بـه صرف هزینـه بالا نیست و با وسایل موجود مـی توان خانـه را بـه زیبایی چیدمان کرده و زیبایی آفرید. با این کار هم درون هزینـه ها صرفه جویی کرده  و هم از  وسایل بی استفاده ، کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های زیبا و وسایل کاربردی به منظور خانـه خود درست کرده اید. کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی درون مجموعه زیر چندین تصویر آموزشی فوق العاده آسان را مشاهده مـی کنید کـه شامل  ایده های مختلف  به منظور درست   وسایل دکوری و لوازم کاربردی از وسایل دور ریختنی به منظور خانـه  مـی باشد با الهام گرفتن از  آموزش ها مـی توانید به منظور ایجاد تغییر درون دکوراسیون خانـه خود دست بـه کار شده و از آن ها لذت ببرید.

اینکار علاوه بر خلق وسایل کاربردی و تقویت خلاقیت درون شما سبب مـی شود که تا با دیدی موثرتر بـه اطراف نگاه کرده و سلیقه و تم شخصیتی خود را درون خانـه ایجاد کنید به منظور مشاهده ایده های تصویری با دکوبوم همراه باشید….

پیشنـهاد مـی کنیم ویدیو زیر کـه ترفندهای خلاقانـه و جالب درون زمـینـه ساخت کار دستی مـی باشد را مشاهده نمایید.

مدت ویدیو : کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی ۴۴ دقیقه

حجم فیلم : ۲۱۶ مگابایت

 

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.irکانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir  کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir  کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.irکانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.irکانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.irکانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.irکانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.irکانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.irکانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.irکانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و  کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ... mimplus.ir

تحریریـه دکوبوم

کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی دکوری های ساده و کاردستی با وسایل دور ریختنی | دکوراسیون ...
[کانال ساخت وسیله با لوازم دور ریختنی]

نویسنده و منبع: فائزه میرزائی | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 10:24:00 +0000