سنگ تراشه بافی

سنگ تراشه بافی رومـیزی با سنگ تراشـه | آموزش رومـیزی مروارید بافی | آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو | مدلهاي تراشـه روميزي – مجله اینترنتی قرن بیست و یک | آموزش درست رومـیزی با منجوق و ملیله |

سنگ تراشه بافی

رومـیزی با سنگ تراشـه

سنگ تراشـه بافی رومـیزی با سنگ تراشـه mimplus.ir  ایده ی بسته بندی شیرینی درون قیف به منظور کودکان درون گروه سنی زیر هشت سال مناسب هست . سنگ تراشه بافی درون این بسته بندی از قیف های یکبار مصرف استفاده شده هست . سنگ تراشه بافی روش کار را درون ادامـه دنبال کنید .

مواد و و سایل مورد نیـاز به منظور بسته بندی شیرینی درون قیف :

برای هر بسته دو قیف

چسب

مواد خوراکی موردنظر کـه قصد بسته بندی آن را دارید

چسب

روبان و هر وسیله ی تزیینی دیگر کـه مـی تواند بـه زیبایی کار شما بیفزاید .

روش کار :

ته هر دو قیف را کوچکی ایجاد کنید . با گره زدن روبان بعد از عبور از این ها به منظور یکی از قیف ها یک حلقه بسازید و برای دیگری ریسه .

مواد خوراکی موردنظر کـه مـی تواند از شیرینی ، سنگ تراشه بافی شکلات وحتی هدایـای کوچک باشد را داخل یکی از قیف ها گذاشته و سپس با چسب حرارتی دو قیف را بـه هم بچسبانید .

سپس از مواد تزیینی مختلف این دو قیف بـه هم چسبیده را تزیین کنید .

سنگ تراشـه بافی رومـیزی با سنگ تراشـه mimplus.ir

 یکی دیگر از کاربرد این روش بسته بندی این هست که شما مـی توانید هدیـه ی موردنظرتان را کـه برای جشن تولد و یـا هر جشن دیگر به منظور عزیزتان تهیـه کرده اید و خیلی کوچک هست را داخل این بسته بندی بگذارید و به او هدیـه بدهید .

سنگ تراشـه بافی رومـیزی با سنگ تراشـه mimplus.ir

 همچنین اگر شما برگزار کننده جشن کودکانـه هستید از این تزیینی ساده به منظور گیفت مـی توانید استفاده کنید .

سنگ تراشـه بافی رومـیزی با سنگ تراشـه mimplus.ir

 امـیدوارم از ایده ی ساده ای کـه ارائه کردم استفاده ببرید .

: سنگ تراشه بافی
[سنگ تراشه بافی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 00:45:00 +0000سنگ تراشه بافی

آموزش رومـیزی مروارید بافی

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی مروارید بافی mimplus.ir  ایده ی بسته بندی شیرینی درون قیف به منظور کودکان درون گروه سنی زیر هشت سال مناسب هست . سنگ تراشه بافی درون این بسته بندی از قیف های یکبار مصرف استفاده شده هست . سنگ تراشه بافی روش کار را درون ادامـه دنبال کنید .

مواد و و سایل مورد نیـاز به منظور بسته بندی شیرینی درون قیف :

برای هر بسته دو قیف

چسب

مواد خوراکی موردنظر کـه قصد بسته بندی آن را دارید

چسب

روبان و هر وسیله ی تزیینی دیگر کـه مـی تواند بـه زیبایی کار شما بیفزاید .

روش کار :

ته هر دو قیف را کوچکی ایجاد کنید . با گره زدن روبان بعد از عبور از این ها به منظور یکی از قیف ها یک حلقه بسازید و برای دیگری ریسه .

مواد خوراکی موردنظر کـه مـی تواند از شیرینی ، سنگ تراشه بافی شکلات وحتی هدایـای کوچک باشد را داخل یکی از قیف ها گذاشته و سپس با چسب حرارتی دو قیف را بـه هم بچسبانید .

سپس از مواد تزیینی مختلف این دو قیف بـه هم چسبیده را تزیین کنید .

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی مروارید بافی mimplus.ir

 یکی دیگر از کاربرد این روش بسته بندی این هست که شما مـی توانید هدیـه ی موردنظرتان را کـه برای جشن تولد و یـا هر جشن دیگر به منظور عزیزتان تهیـه کرده اید و خیلی کوچک هست را داخل این بسته بندی بگذارید و به او هدیـه بدهید .

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی مروارید بافی mimplus.ir

 همچنین اگر شما برگزار کننده جشن کودکانـه هستید از این تزیینی ساده به منظور گیفت مـی توانید استفاده کنید .

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی مروارید بافی mimplus.ir

 امـیدوارم از ایده ی ساده ای کـه ارائه کردم استفاده ببرید .

: سنگ تراشه بافی
[سنگ تراشه بافی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 00:45:00 +0000سنگ تراشه بافی

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی توسط بانو ماریـا درون سایت مابانو

سلام دوستان گلمامروز مواد لازم به منظور رومـیزی رامـیگمان شاالله بتونم آموزش خوبی داشته باشم و تجربه خوبی داشته باشیم

لوازم موردنیـاز به منظور رومـیزی کریستال :مـهره کریستالی شماره یک،نخ ابریشم(مطمئن بشیدکه آب نمـیره),سوزن اگه یکم بلندباشـه راحت ترید,فندک کوچک به منظور سوزاندن نخ

مـهره ها گرمـی یـامثقالیـه,برای این نمونـه رومـیزی دورنگ متفاوت مـهره بگیرید از هر رنگ ۱۵۰تا ۱۷۰گرم بگیرید یـا از هررنگ ۲۰۰گرم بخرید که تا دوتا رومـیزی جفت دزست کنید

نمونـه کار مورد آموزش اینجلسه:

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی

نمونـه مـهر های کریستالی

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

هررنگی هم بخواید هست,هریدونـه رومـیزی هم کلا ۱۷۰گرم مـهره بوده از هردورنگ باهم

کاری کـه من گذاشتم ۵۰سانت بلنداش مـیشـه کـه معمولا به منظور مـیزهای عسلی بکار مـیبرن

شروع مـیکنیم کارمونوبرای شروع یک سر نخ را باحرارت فندک کمـی آب کنید که تا از مـهره ها بیرون نزندمرحله اول:۶مـهره را درون نخ مـیکنیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

۲)مـهره هارو بصورت دایره مـیکنیم,یعنی نخ رابصورتی گردمـیکنیم و سوزن را خلاف جهت از اولین مـهره رد مـیکنیم که تا یک حلقه گرد بدست آید

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

۳)اکنون ۵مـهره مـی اندازیم,

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

۴)یک مـهره از دایره قبل و اولین مـهره از ۵تارا از سوزن رد مـیکنیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

۵)مـیکشیم که تا گرد شود

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

۶)اینبار ۴مـهره رد مـیکنیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

۷)سوزن را از دو مـهره مشترک بین دو دایره ودو مـهره از این ۴تا ردمـیکنیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

دوباره ۵مـهره بندازید

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی

مـیکشیم که تا گرد شود

از دایره اول یک مـهره و از ۵مـهره انداخته شده ۴تارو گرفته و سوزن را رد مـیکنیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

باز مـیکشیم که تا گرد شود‌

اکنون ۳تامـهره مـیندازیم که تا بتونیم با۳تامـهره وسط مشترک بین ۳دایره,دایره جدید رو بسازیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

از۳مـهره مشترک سوزن را رد مـیکنیم وهمـینطور از دوتا مـهره از ۳تاکه انداختیم

بازم مـیکشیم که تا گرد شود‌

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

درای مرحله ۴مـهره مـیندازیم

از دوتا مـهره مشترک و دوتا مـهره ازبین ۴مـهره رد مـیکنیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

مـیکشیم گرد شود‌

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

الان باز ۵مـهره مـیندازیم,از اولین مـهره و۴مـهره ازبین ۵مـهره رد مـیکنیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

مـیکشیم که تا گرد شود‌

حالا باز ۳مـهره مـیندازیم

۳مـهره مشترک و ۲مـهره ازبین ۳مـهره کـه انداختیم را

سوزن رد مـیکنیم

برای دایره بعدی هم ۳مـهره مـی اندازیم,و بـه روش قبل گرد مـیکنیم

اکنون ۴مـهره مـیندازیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.irسنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

دوستان بعداز کامل شدن مثلث دیگه بـه همـین شکل مراحل رو انجام مـیدیم,یعنی اولین دایره را ۵مـهره مـیندازیم,وسطی هارو ۳مـهره وآخری رو ۴مـهره و گرد شون مثل مراحل قبل انجام مـیشـه

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی

برای رومـیزیـه عسلی که تا ۷ردیف اینکارو انجام بدین که تا شروع بـه اضافه مـهره رنگ دیگر کنیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

رومـیزیـه ما بـه شکل لوزیـه دورنگ هست کـه اول حتما مثلث رادرست کنیم,نیمـی از کار انجام شد

تا ردیف هفتم انجام دادیم,برای اینکه بدونید چه ردیفی هستید تعداد دایره های یک ضلع مثلث را مبشمارید,الان ردیف هفتم مثلث زیر هستم و مـیخوام هشتمـین ردیف را شروع کنم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

حالا پیش مـیریم به منظور اضافه رنگ دوم

الان ردیف هشتم را شروع مـیکنیم و تا ۳تا دایره بـه صورتی کـه قبلا گفته شده بود مـیبافیم

الان شروع مـیکنیم بـه اضافه رنگ جدید,به اینصورت کـه یک عددقهوه ای ویک عدد کرمـی وباز یک عدد قهوه ای مـی اندازیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی

اکنون دایره بعدی را با یک مـهره کرم و دو مـهره قهوه ای درست مـیکنیم

وبعدهم تااخرر ردیغ را مـهره قهو ای ببافید

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

ردیف بعد را ۳تا دایره بـه شیوه های قبلی مـیبافیم

حالا بازهم یک مـهره قهوه ای و دوتا کرمـی مـی اندازیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی

دراین مرحله هر ۳تا مـهره را کرمـی مـی اندازیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

اکنون دایره بعدی را با یک مـهره کرم و دو مـهره قهوه ای درست مـیکنیم

اگر دقت کنید شروع شد به منظور اینکه رنگ دیگه درون کارمون استفاده کنیم و همـینطور اگر دایره وسط کـه کرم هست رو درون نظر بگیرید,دوتا مـهره کرمـی اینطرف و اونطرف هست کـه باعث مـیشـه ردیفهای بعدی کرمـی را اضافه کنیم

حالا که تا آخر ردیف را دایره قهوه ای مـیبافیم,یعنی ۳تا دایره قهوه ای بافته مـیشـه

ردیف بعدی بازم سه که تا دایره قهوه ای مـیبافید

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

دایره بعدی یک مـهره قهوه ای و دو مـهره کرمـی مـی اندازیم

دایره بعدی هرسه مـهره کرمـی مـی اندازیم

وباز به منظور دایره بعدهم بازم سه مـهره کرمـی مـیندازیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.irسنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

اکنون یک مـهره کرمـی و دو مـهره قهوه ای مـیندازیم

وتا آخر ردیف ۳تادایره قهوه ای مـیبافیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

اگر دقت کنید متوجه مـیشیدکه الان ما دومـین ردیف از رنگ کرمـی راهم درست کردیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

ردیف بعدی بازم سه که تا دایره قهوه ای مـیبافیم

برای شروع دایره جدید یک مـهره قهوه ای و دو مـهره کرمـی مـیندازیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی

اکنون ۳تا دایره بعدی را فقط مـهره های کرم مـی اندازیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

دایره بعدی یک مـهره کرمـی ودو مـهره قهوه ای مـی اندازیم

وتا آخر شروع مـیکنیم سه که تا دایره قهوه ای مـیبافیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

بعداز مثلث کامل شد,ردیف بعدی سه که تا دایره قهوه ای مـیبافیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

وبرای دایره بعدی یک مـهره قهوه ای و دو مـهره کرمـی مـی اندازیم

اکنون ۴دایره بعدی را با مـهره کرمـی ببافید

دایره بعدی را یک مـهره کرمـی ودو مـهره قهوه ای مـی اندازیم

ودوباره سه که تا دایره قهوه ای مـیبافیم که تا مثلث کامل شود

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.irسنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

ایکارو تاجائیکه بخواهیم ادامـه مـیدهیم

یعنی مثلا مـیخواید بلندی رومـیزی ۵۰سانت بشـه که تا ۲۵سانت این شیوه را ادامـه مـیدیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی

یعنی اول هر ردیف ۳تا دایره قهوه ای مـیبافید,دایره چهارم رایک مـهره قهوه ای ودومـهره کرمـی,بعد شروه مـیکنید دایره های وسط کرمـی(تاحالاباهم ۴تابافتیم شما مـیکنید ردیف بعد رو ۵تا,ردیف بعد۶تا,ردیف بعد۷تاو…),دایره بعدی یک مـهره کرمـی ودوتا قهوه ای وتا آخر ردیف دایره هارو قهوه ای مـیبافیم

این رومـیزی کـه در تصویره,حدودا۵۰سانته و مـهره های وسط که تا ۱۳ردیف اضافه مـیشـه

تا جاییکه خواستید بلندش مـیکنید

الان طبق عکسی کـه گذاشتم رومـیزیـه ما مـهره های کرمـی وسطش ۱۳ردیف هست ما که تا ردیف ۱۲را بـه صورتی کـه قبلا گفته شده بود انجام مـیدهیم و مثلث را کامل مـیکنیم کـه به این صورت مـیشود

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

اکنون به منظور ردیف ۱۳

۳تادایره را قهوه ای مـیبافیم,بهد به منظور دایره چهارم دومـهره قهوه ای و یک مـهره کرمـی مـی اندازیم

اکنون شروع مـیکنیم بـه بافتن ۱۳عدد دایره‌ی کرمـی رنگ

الان شروع مـیکنیم بقیـه راتا آخر ردیف قهوه ای مـیبافیم

فقط توجه داشته باشید درون این ردیف آخرین دایره را کـه ۴تا مـهره مـی اندازیم و از دوتا مـهره مشترک و یک مـهره از ۴مـهره رد مـیکنیم,به این شکلی کـه در عنشان مـیدهم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

اکنون نخ ما از یک مـهره جلوتر دراومده,که از این مرحله‌ بـه بعد از این روش استفاده مـیکنیم به منظور کم ,به قسمتی کـه نخ بیرون اومده توجه کنید

اکنون ۴مـهره قهوه ای مـی اندازیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

اکنون ۴مـهره قهوه ای مـی اندازیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.irا

واز دو مـهره مشترک دو دایره‌ی بالا و ۳تا مـهره از ۴مـهره جدید رد مـیکنیم

اکنون دو دایره‌ی دیگر بـه رنگ قهوه ای مـیبافیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

اینجا دومـهره قهوهای ویک کرمـی مـی اندازیم

اکنون ۱۲تا دایره‌ی کرمـی مـی بافیم

دراین مرحله ۴دایره‌ی قهوهای مـی بافیم

و دایره چهارمـی کـه ۳مـهره قهوهای مـی اندازیم سوزن را از دومـهره مشترک و یک مـهره از ۳مـهره رد مـیکنیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی

دوباره ردیف بعد با ۴مـهره قهوهای شروع مـیکنیم و مانند ردیف قبل پیش مـیرویم که تا آخر کـه کم کم کرمـی ها کم مـیشود و بعد از تمام شدن کرمـی ها قهوهای ها کم مـیشـه که تا تموم بشـه

تا جاییکه آموزش دادم بهمـین شکل کـه ادامـه بدین اینطوری پیش مـیره

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

دوستان گلم به منظور کم اینکه مـهره های آخرو کـه مـیندازی,بجای اینکه از دو مـهره رد کنی از یک مـهره رد کن بـه زیر دقت کن,من به منظور دایره آخر حتما سه که تا مـهره بندازم

بعد سوزن را از سه مـهره مشترک دایره های کناری و یک مـهره از سهتا مـهره جدید رد مـیکنم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

پس بنابراین به منظور شروع ردیف بعد حتما ۴مـهره بندازم

درتصاویر دقت کنید نخ را از کجا رد کردم و از کدوم مـهره ها دراوردم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

حالا از دو مـهره مشترک دایره قبل و از سه مـهره از مـهره های جدید سوزن رو.رد مـیکنم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

برای دوتا دایره بعدی همون سه مـهره قهوه ای را مـیندازیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی

الان به منظور دایره چهارم دو مـهره قهوه ای مـیندازم ویک مـهره کرمـی

اگر دقت کنید دایره های کرم ردیف بالا ۴تا هستن,برای این ردیف ۳تا دایره کرمـی مـیبافیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

اکنون ۴دایره بعدی را قهوه ای مـیبافیم

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

به این روش مـیگن کم

یـه روشم مـیتونید تقلب کنید اینـه کـه نیمـه مثلث کـه بافتید قبلا,بعدش به منظور کم دچار مشکل شدین بافتتون را بر عبندازید جلوتون و چون قرینـه هست ازون الهام بگیرید

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی

روی هم تاهم کـه بزنید مـیفهمـید کجا چه رنگی بندازین

دوستان این مراحل را انجام.که مـیدین بـه اینصورت پیش مـیره

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

از حالا بـه بعد کل مراحل رو فقط با مـهره قهوه ای انجام مـیدین

به اینشکل که تا آخر

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

تمام شده کار

سنگ تراشـه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو mimplus.ir

آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی

نخ بهتره ابریشم باشـه,مطمئن بشید آب نمـیره

. سنگ تراشه بافی . سنگ تراشه بافی ، سنگ تراشه بافی

سنگ تراشه بافی آموزش رومـیزی با مـهره های کریستالی - مابانو
[سنگ تراشه بافی]

نویسنده و منبع: بانو ادمین | تاریخ انتشار: Mon, 09 Jul 2018 11:43:00 +0000سنگ تراشه بافی

مدلهاي تراشـه روميزي – مجله اینترنتی قرن بیست و یک

مدلهای تراشـه دوزی با سوزن مدلهای تراشـه دوزی با سوزن کار با سنگهای تراشـه،مـهره کریستال و منجوق دوزی مدلهای تراشـه دوزی با سوزن – سنگ تراشـه بافی کار با سنگهای تراشـه،مـهره کریستال و منجوق دوزی – … imryqt.hapin.ir – مدلهای سنگ تراشـه مدلهای تراشـه بافی – ttur.hapin.ir آموزش درست رومـیزی با منجوق و ملیله مدل منجق دوزی لباس – khanomha.ir سنگ دوزی، سنگ تراشه بافی مروارید دوزی،ملیله دوزی – سوزندوزی شب …

کار با سنگهای تراشـه،مـهره کریستال و منجوق دوزی

آموزش ساخت رومـیزی با تراشـه ،مـهره های کریستالی و …

تراشـه دوزی خیلی زیـاد شبیـه همون منجق و مـهره های کریستالی و حتی مرواریدهسنگ تراشـه را از خرازی فروش ها مـیتونید تهیـه کنید سنگهای تراشـه سایزهای مختلفی داره واسه من شماره 4 هستش (یـه چیز جالب کـه اگه قلاب بافی بلد باشید با همـین سنگهای تراشـه پیرهنای فوق العادده زیبا مـیتونید ببافید)و اما نخی هم کـه انتخاب مـیکنید حتما محکم و ضخیم باشـه مثلا اگه سایزه 6 سنگ تراشـه رو بردارید با نخهای لحاف دوزی مـیشـه اما من با نخهای قرقره معمولی دوختمو یـه سوزن هم مـیخواهید اگه سایز سنگتون بزرگه سوزنتون هم حتما دراز باشـهرومـیزی هاتون مـیتونـه مثلث لوزی یـا ستاره باشـه و …سنگ تراشـه بافی مدلهاي تراشـه روميزي – مجله اینترنتی قرن بیست و  یک mimplus.ir

سنگ تراشـه بافی مدلهاي تراشـه روميزي – مجله اینترنتی قرن بیست و  یک mimplus.ir

. سنگ تراشه بافی . سنگ تراشه بافی : سنگ تراشه بافی

سنگ تراشه بافی مدلهاي تراشـه روميزي – مجله اینترنتی قرن بیست و یک
[سنگ تراشه بافی]

نویسنده و منبع: بانو ادمین | تاریخ انتشار: Sun, 27 May 2018 06:57:00 +0000سنگ تراشه بافی

آموزش درست رومـیزی با منجوق و ملیله

مجموعه: سنگ تراشه بافی هنر درون خانـه

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

رومـیزی منجوق دوزی و ملیله دوزی

سنگ تراشـه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و  ملیله mimplus.ir

منبع : pixroz.com

. سنگ تراشه بافی . سنگ تراشه بافی ، سنگ تراشه بافی

سنگ تراشه بافی آموزش درست رومـیزی با منجوق و ملیله
[سنگ تراشه بافی]

نویسنده و منبع: بانو ادمین | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 04:00:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com