نام تمام بازیگران لر ایرانی

نام تمام بازیگران لر ایرانی فهرستی از اسامـی اصیل ایرانی+ معنی | عبازیگران و خانواده هایشان درون اینستاگرام | قد بازیگران ایرانی چقدر است | سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر |

نام تمام بازیگران لر ایرانی

فهرستی از اسامـی اصیل ایرانی+ معنی

آبان دخت : نام تمام بازیگران لر ایرانی آبان ، نام تمام بازیگران لر ایرانی نام زن داریوش سومآبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادیآتوسا : قدرت و توانمندی – کورش وزن داریوش اولآفر : آتش – ماه نـهم سال شمسیآفره دخت : آتش – ی کـه در ماه آذر بـه دنیـا آمده هست .آذرنوش‌: شیرین و دل انگیزآذین : زیور، طاق نصرة‌، تزئین ، آرایشآراه : نام فرشته موکل روز بیست و یکم ازماه پنجم درآئین زردشتآرزو : کام ، مراد ، معشوق ، امـیدآرش: درخشان ، آفتاب ، جد بزرگ اشکانیـان – پهلوان کمانگیر ایرانی درون لشگرمنوچهرآرتین: عاقل و زیرک,نام پهلوان ایران درون زمان منوچهر پادشاه پیشدادیآرتام:والی فریگه درون زمان کوروش هخاآرتمن:نام برادر بزرگ تر خشایـار شاه پسر داریوش شاهآرشام : بسیـار قوی – پدر بزرگ داریوش بزرگ هخاآرمان : آرزو – خواهش – امـیدآرمـین : آرام گرفتن – پسر کیقباد پادشاه پیشدادیآرمـیتا: آرامش یـافته ، کلمـه ای زردشتی استآریـا فر: دارنده شکوه آریـائیآریـا : آزاده نجیب – یکی از پادشاهان ماد – مـهمترین نژاد هند و اروپائیآریـا مـهر : دارنده مـهر ایران – از سرداران داریوش سومآرین : سفید پوست آریـائیآزاده : دلیر و بی باک ، رهاآزرم : شرم ، مـهر ، محبت ، عشقآزرمدخت : یکی از ملکه های ساسانیآزیتا : آزادهآناهیتا : الهه آبآونگ : شبنم – نام کردیآهو: شاهد ، معشوق، یکی از همسران فتحعلی شاه قاجارآیدا : شاد، ماه – نام تذکمنب

اتسز : لاغر و استخوانی – از پادشاهان خوارزماختر : ستاره ، علم ، درفشارد : خیر وبرکت ، فرشته نگهبان ثروت – نام چند تن از پادشاهان اشکانیـارد شیر : شیر زیبا – اردشیر بابکان بنیـانگذار سلسله ساسانیـاناردوان : نام پادشاهان معروف اشکانیـارژن : درختی با چوب بسیـار سخت و محکم – نام کردیـارژنگ : آرایش – کتاب مانی نقاش – دیوی کـه رستم درون هفتخوان اورا کشتارسلان : شیر، دلیر و شجاع – نام پادشاه سلجوقیـارغوان : نام درختی با گل و شکوفه های سرخ رنگارمغان : هدیـه ، تحقه ، سوغاتارنواز: نوازش شده اهورا – جمشید شاه پیشدادیـاروانـه : نام گلی کوهی هست – نامـی کردیـاستر : ستاره – بردارزاده مردخای وزن خشایـارشاهاسفندیـار : پاک آفریده شده – پسر گشتاسب کـه بدست رستم کشته شداشکان : منسوب بـه اشک – بنیـانگذار سلطنت پارتهااشکبوس : پهلوان کوشانی کـه به کمک افراسیـاب آمد، اما بـه دست رستم کشته شدافسانـه : داستان ، سرگذشت ، حکایت گذشتگانافسون : سحر و جادو ، حیله و تزویرافشین : با همت .امـید : انتظار ، آرزوانوش (‌ آنوشا ) : استوار و جاوید – مـهرداد ششمانوشروان : دارنده لوح جاویدان – لفب خسرو اول پادشاه ساسانیـاورنگ : عقل و کیـاست ، تخت پادشاهیـاوژن : شکست دهنده ، دشمن براندازاوستا : نام کتاب آسمانی زردشتاهورا : صاحب ، فرمانروای داناایـاز : بزرگ و پاینده – نام غلام ترک سلطان محمود غزنویـایران : محل زندگی آریـائیـهاایراندخت : ایرانایرج : یـاری دهنده آریـائیـها – پسرفریدون ، پادشاه و پهلوان ایرانیـایزدیـار : کشی کـه خداوند یـار اوست

بابک : پدر کوچک ، جد اردشیر ، پسر ساسانباپوک : کولاک ، نامـی کردیباربد : پرده دار ، موسیقی دان و نوازنده دربار خسرو پرویزبارمان : لایق – نام سردار افراسیـاببامداد : پگاه ، سپیده دم – نام پدر مزدکبامشاد :ی کـه در سحرگاهان شاد هست – نوازنده مشـهور دربار ساسانیـانبانو : خانم ، ملکه ، لقب آناهیتا الهه نگهبان آببختیـار : خوشبخت ، خوش اقبال – استاد رودکی درون موسیقیبرانوش : مـهندس رومـی کـه پل شوشتر را درون زمان شاپور ساسانیبردیـا : پسر کورش و برادر کمبوجیـهبرزو : بلند قامت – پسر سهراب و نوه رستم دستانبرزویـه : طبیب مشـهور انوشیروان و مترجم کلیله ودمنـه از هندی بـه پهلویبرزین : بلند و تنومند – ازپهلوانان ایران – نام پسر گرشاسببرمک : از وزیران ساسانی – نام اجداد و نگهبانان آتشکده بلخبزرگمـهر : خورشید بزرگ – نام وزیر دانشمند انوشروان ساسانیبنفشـه : گلی رنگارنگ و زینتی با عمر نسبتا طولانیبوژان : رشد کرده – نامـی کردیبویـان : خوشبو – مامـی کردیبهار : شکوفه و گل – سه ماه اول سال شمسیبهارک : بهار کوچولوبهاره : بهاریبهتاش : خوب ومانندبهداد : نیک آفریده شدهبهرام : پیروز ، ایزد پیروزی درآئین زردشت ، لقب برخی از پادشاهان ساسانیبهدیس : خوش رنگ ، خوشگلبهرخ : زیبا چهره ، قشنگبهرنگ : خوش رنگبهروز : خوشبخت ، نیکبختبهزاد : نیک نژاد – مـینیـاتوریست مشـهور صفویـان – نام اسب سیـاوشبهشاد : خوشحال وشادبهمن : نیک اندیش – برف انبوه کـه از کوه فرو ریزد – جانشین اسفندیـاربهناز : خوش ناز‌، باناز ، طنازبهنام : نیک نامبهنود : سلامت ، عافیتبهنوش :ی کـه نیک مـینوشدبیتا : بی همتا ، بی مانندبیژن : ترانـه خوان ، جنگجو – پسر گیو و دلداده منیژه

پارسا : پاکدامن ، زاهدپاکان : پاکها – نامـی کردیپاکتن : نیکو چهر پاکیزه تنپاکدخت : پاکپانته آ : همسر آرتاداس کـه مادها او را بـه کورش هدیـه د امانپذیرفتپدرام : آراسته ، نیکو ، شادپرتو : روشن ، تابشپرشنگ : تابش ، آتشپارهپرتو : روشن ، تابش ، فروغپرستو : پرنده مـهاجرپرویز : پیروز – لقب خسرو دوم ، پادشاه ساسانیپردیس : بهشت ، باغ و بستانپرهام : ازاشخاص بسیـار ثروتمند درون زمان بهرام گورپژمان : افسرده ، غمگینپژوا : بیم و هراسپرنیـا : پارچه حریرپشنگ : مـیله آهنی – نام پدرافراسیـابپروانـه : حشره ای زیبا کـه خود را بـه شعله مـی زندپروین : ثریـا ، ستارگان کوچک نزدیک بـه همپری : فرشته ، جن ، همزادپریچهر : زیبا روی – نام زن جمشید شاهپریدخت : پری ، همسر سام نریمان و مادر زالپریسا : همچون پریپرناز: پری ناز دارپریوش : پری روی ، فرشته رویپریـا : کبوتر بال شکسته ای کـه به دنبال آشیـانـه مـی گردد.پوپک : هدهدپوران : جانشین ، یـادگارپوراندخت : نام خسروپرویزپوریـا : پهلوان محمد خوارزمـی ملقب بـه پوریـای ولیپولاد : آهن سخت و کوبیده ، نام پهلوان ایرانی زمان کیقبادپویـا : رونده و دونده – نامـی کردیپونـه : گیـاهی خوش عطر و بو کـه در کنار جویـها مـی روید.پیـام : الهام ، وحی ، پیغامپیروز: کامـیاب ، فاتح ، نام چند نفر از پادشاهان ساسانیپیمان : عهد ، قول وقرار – عنوان اسامـی مردان درون فارسی دری

تابان : تابنده ، منورتاباندخت : تابناکتاجی : تاجدار ، نام و عنوانی درون فارسی دریتارا : ستارهتاویـار : آتشبان – نامـی کردیترانـه : زیبا و صاحب جمال ، سرود ، نغمـهتناز : نازنین ، با ناز و کرشمـه – نامـی کردیتوران : نام خسروپرویز – سرزمـین تورتوراندخت : ی از تورانتورج : دلاور ، یکی از سه پسر فریدون شاهتورتک : خروس صحرایی ، قرقاولتوفان : باد سختتوژال : برف اندک – نامـی کردیتیر داد : داده تیر ، اشک دوم پادشاه اشکانیتینا : گل ، نامـی کردیتینو : تشنـه ، نامـی کردی

جابان : سردار ایرانی یزدگردجامـین : اسم یکی از قهرمانان ایران زمـین ، نامـی کردیجاوید : پایدار ، همـیشگیجریره :‌ نام پیران ویسه کـه همسر سیـاوش شد.جمشید : پسر طهمورث چهارمـین پادشاه پیشدادیجوان : برنا ، دلیر ، شادابجویـا : جوینده – پهلوان مازندرانی بود کـه بدست رستم کشته شد.جهان : دنیـا ، عالم ، گیتی ، کیـهانجهانبخت : شانس و اقبال جهانجهانبخش : بخشنده جهانجهاندار : نگهبان جهانجهانگیر : فاتح جهان – نام پسر رستمجهان بانو : بانوی جهان ، ملکه جهانجهاندخت : گیتیجهان ناز : مایـه فخر عالمجیران : آهو ، نامـی ترکی

چابک : زرنگ ، چالاکچالاک : سریع و زبردستچاوش : پیشرو و پیش قراول کاروانچترا : دوازدهمـین پادشاه سلسله مادچوبین : کنیـه و لقب بهرام چوبین سردار انوشیروانچهرزاد : نام بهمن هست که سی سال پادشاهی کرد

خاوردخت : مشرق زمـینخداداد : خدا دادهخدایـار : دوست خدا – فرمانروای بخارا بوده استخرم : شاد و خندان – پهلوان خرم از عهد شاه شجاع استخرمدخت : شاد و خندانخسرو : مشـهور ، نیک نام – لقب چند تن از پادشاهان ساسانیخشایـار : قهرمان ، نیرومند – نام پسر داریوش کبیر هخاخورشید : درخشنده آفتاب – معشوقه جمشید درداستان جمشید و خورشید

دادمـهر : زاده آتش ، نام استاندار پارسی طبرستاندارا : مالدار، ثروتمند ، از نامـهای خداوندداراب : نام پسر بهمن پادشاه کیـانیداریـا : دارنده ، ازنامـهایی کـه در اوستا آمده استداریوش : نگهبان نیکی – فرزند ویشتاسب از شاهان بزرگ هخادانوش : از اسمـهائی کـه در کتاب وامق و عذرا آمده استداور‌:‌ حاکم عادل ، قاضیدایـان : ماما ، نامـی کردیدریـا : بحر ، نام فرزند علاالدین عماد شاهدل آرا : محبوب و معشوقدل آویز : دلچسب ، دلکش ، آویزه دلدلارام : مایـه آرامش دل / معشوقه بهرام گوردل انگیز : گوارا ، مطلوبدلبر : برنده دل ، یـار و معشوقدلبند : عزیز و گرامـیدلربا : رباینده دل ، محبوبدلشاد : شادمان و خوشحالدلکش : جذب کننده دل ، دلربا ، دلپذیردلناز : آنکه قلب و دلش ناز استدلنواز : مـهربان ، مشفقدورشاسب : نام جد پنجم گرشاسب ، دور از اسب پادشاهدنیـا : عالم و گیتیدیـااکو: اولین پادشاه مادها درون قرن هفتم پیش از مـیلاددیـانوش : دزد دریـائی درون داستان وامق و عذرادیبا : پارجه ابریشمـی رنگی ، روی زیبادیبا دخت : زیبا ، ی همچون پرنیـان

رابو : نام گلی بهاری – نامـی کردی استرابین : مشاور ، متعمد – نامـی کردی استرادبانو : بانوی بخشنده و جوانمردرادمان ( رادمن ) : نام سپهسالار خسرو پرویز ساسانیرازبان : راز دار – عنوان مردان بزرگ درون پارسی دریراژانـه : رازیـانـه – نامـی کردی به منظور انراسا : هموارو صاف – نامـی کردیرامتین : آرامش تن – موسیقی دان عهد ساسانیـانرامش : فراغت ، آسودگی ، راحتی ، نام هیربد زردشتیرامشگر : خواننده و نوازنده ، خنیـاگررامونا : نگهبان عاقلرامـیار : چوپان و چرانرامـیلا : خدای بزرگ ، نامـی آشوری استرامـین : معشوقه ویس ، نام یکی از سرداران ایرانراویـار : شکارچی – نامـی کردیرژینا : مانند روز – نامـی کردیرخپاک : دارای چهره پاکرخسار : چهره ، سیمارخشانـه : منسوب بـه رخشرخشنده : تابان ، کنایـه از خورشید استرزمـیار : رزمنده ، مبارزرستم : تنومند و قوی اندام ، جهان پهلوان ایرانی و قهرمان بزرگ شاهنامـهرکسانا : نورانی ، روشنروبینا : یـاقوت سرخرودابه : فرزند تابان ، زن پسرزا ، نام قلعه ای درون غرب ایرانروزبه : خوشبخت : بهروز، از موبدان بهرام گور ساسانیروشنک : مشعل دار ، همچنین نام دارویی گیـاهی استروناک : روشنرهام : نام پسر گودرزرهی : راهی شده ، روان ، مسافرریبار : رهگذر ، نامـی کردیراسپینا : پائیز ، لغت زند و پازند

زادبخت : خوشبخت ، خوش اقبالزاد بـه : بهزاد ، نیک زاده شدهزاد چهر : دارای نژاد پاک و اصیلزاد فر : زاده روشنیزال : فرزند سپید موی سام نریمان و پدر رستم قهرمان ملی ایرانیـانزادماسب : برادر شاپور ساسانی ، نام یکی از قضات ساسانیزاوا : داماد ، نامـی کردیزردشت : صاحب شتر زرد و زرین ، پیـامبر ایران باستانزرنگار : طلا کوب ، زرینزری : طلائی ، زربفتزرین : طلائی رنگ ، منصوب بـه زرزرینـه : آنچه منسوب بـه زر استزمانـه : روزگار ، دهرزونا : گیـاهی با گل کبود رنگ ، نامـی کردیزیبا : خوشگل ، قشنگ ، خوب ونیکوزیبار : قبیله ای از کردها ، نامـی کردیزیما : زمـین ، لغت اوستائیزینو : زنده ، پابرجا – نامـی کردی

ژاله : شبنم ، قطرهژالان : گلهای دارای قطره و شبنم – نامـی کردیژیـار : زندگی ، زندگی شـهری – نامـی کردیژینا : زندگی و حیـات – نامـی کردیژیوار : زندگی

سارا : صحرا ، کوه و دشت – نامـی کردیسارک : سار کوچک ، پرنده ای سیـاه رنگ وبزرگتر از گنجشکسارنگ : نام سازی شبیـه بـه کمانچهساره : بامداد ، فردا – نامـی کردیساسان : سوال کننده ، رئیس معبد آناهید استخر کـه خاندان ساسانیـان بـه او منسوبندساغر : پیـاله خوری ، جامسام : سیـه چرده – جهان پهلوان ایرانی وجد رستمسامان : ترتیب ، نظام ، زندگیسانا : سهل و آسانساناز : کمـیاب ، نادر، نام گلی استسانیـار : حامـی و یـار و پشتیبان – نامـی کردیساویز : خوش اخلاق ، مـهربان – نامـی کردیساهی : آسمان صاف – نامـی کردیساینا : خاندانی از موبدان زردشتی ، سیمرغسایـه : منطقه تاریک پشت هر جسم ، حمایتسپنتا : مقدس ، محترپسپند : اسفندسپهر : آسمان ، نام فرزند کیخسروسپهرداد : بخشیده اسمان – داماد داریوش هخاسپیدار : درخت سفیدسپید بانو : بانوی سفید و درخشانسپیده : سحرگاه ، سپیدی چشمستاره : کرات آسمانی کـه در شب مـی درخشندستی : ، سیتاسرافراز : سربلند ، متکبرسرور : رئیس ، پیشواسروش : شنیدن و فرمانبرداری – فرشته مظهر اطاعتسرور : شادمانی ، خوشحالیسوبا : شناگر ، فرداسوبار : اسب سوار – لغت زند و پازندسنبله : یک خوشـه گندمسودابه : زا – سود دهسوری : سرخ رو ، نام اردوان پنجمسورن : خانواده ای درون دوره اشکانیـان کـه قدرتمند بودندسورنا : سردار دلیر و خردمند پارتیسوزان : سوزنده ، ملتهبسوزه : سبزه ، نامـی کردیسوسن : گلی بـه رنگهای سفید، کبود ، زرد و حناییسومار : نام قبیله ای از کردهاسولان : نام گلی هست ، نامـی کردیسولماز : زنی کـه پیرو پژمرده نمـی شودسوگند : شاهد گرفتن خدا یـا بزرگی را گویندسهراب : سرخ روی ، نام پسر رستم کـه در جنگ با رستم فرمانده سپاه تورانیـان بودسهره : پرنده ای خوش آواز، با پرهای سبز و زردسهند : کوه آتشفشان قدیمـی درون آذربایجانسیـامک : مجرد – نام پسر کیومرثسیـاوش : دارنده اسب سیـاه ، فرزند کیکاووس کـه ناجوانمردانـه و بی گناه بـه قتل رسیدسیبوبه ‌: مانند سیب ، دانشمند شـهیر ایرانی ، منصف الکتابسیما : چهره ، رخسیمدخت : نقره ای و سفیدسینا : مرد دانشمند ، نام پدر شیخ ابوعلی سیناسیمـین : نقره ای ، سفید ، روشنسیمـین دخت : نقره ای و سفید

شاپرک : پروانـهشادی : شادمانی ، خوشحالی ، شور شادان : شادمانشادمـهر : مـهربان ، با محبتشاران : گردنبند درست شده از بادام – نامـی کردیشاهپور : پسر شاه ، شاهزاده – نام چند تن از شاهان ساسانیشاهدخت : شاه ، شاهزاده خانمشاهرخ : شاه منظر ،ی کـه رخساری همچون شاه داردشاهین : پرنده ای شکاریشاهیندخت : دخت شاهینشایسته : سزاوار ، لایقشباهنگ : بلبل ، ستاره کاروان کششب بو : نام گلی هست که شب هنگام باز مـی شودشبدیز: سیـه فام ، سیـه چرده ، نام اسب خسروپرویزشبنم : رطوبتی کـه شب هنگام روی گلها مـی نشیندشراره : گرمای سوزان ، عشق فراوان ، نامـی کردیشرمـین : شرمسار ، خجلشروین : یکی از سرداران معاصر شاپورذوالاکتاف ساسانیشکوفه : گل درختان مـیوه دار ، شکفتهشکفته : خندان ، بشاششمشاد : درختی زینتی و تقریبا همـیشـه سبزکه دستمایـه بسیـاری از شاعران استشمـین : خوشبو، خوش عطرشوان : شبان ، چوپان – نامـی کردیشمـیلا : از نامـهای ارمنی ایرانی بـه معنی بانوی بزرگوارشورانگیز : فتنـه انگیز ،‌ ایجاد کننده شور و شوقشوری : خوش قیـافه ، قد بلند- نامـی کردیشـهاب : شعله آتش ، سنگ آسمانی ، ستاره دنباله دارشـهبار : درخورشاه ، لایق شاهشـهباز : باز سفید رنگ ، شاه بازشـهبال : پر بزرگ پرندگانشـهپر: پرشاهانـهشـهداد : داده و بخشیده شاهشـهرآرا: آنکه بـه زیبایی مایـه آرایش شـهراست ، آرایش دهنده شـهرشـهرام : رام و مطیع شاهشـهربانو : بانوی شـهر ، ملکهشـهرزاد : شـهرزاده ، بومـی – نقال قصه های هزار و یک شبشـهرناز : جمشید و همسر ضحاک ماردوششـهرنوش : شیرینی شـهرشـهره : مشـهور و نامـیشـهریـار : پادشاه ، یـارشـهر ، نام پسر برزوپسر سهرابشـهرزاد : شاهزاده ، فرزند شاهشـهلا : زن سیـه چشمشـهنواز : نوازش شده شاهشـهین : منسوب بـه شاهشیبا : نسیم شبانـه – نامـی کردیشیدا : آشفته و عاشقشیده : ‌خورشید ، درخشانشیردل : پهلوان و دلاورشیرزاد : شیر بچه ، همچون شیرشیرنگ : بـه رنگ شیر ، مانند شیرشیرو : پهلوان معاصر با گشتاسب ، نام سردار فریدونشیرین دخت : شیرینشیما : انـه ، نامـی کردیشینا : قدرتمند ، توانا – نامـی کردیشیرین : مطبوع و گوارا ، معشوقه خسرو پرویزشیوا : شیرین بیـان ، خوش زبان ، ایزد بزرگ هندیـان باستان

طوس : فرزند نوذر پهلوان ایرانی شاهنامـهطوطی : پرنده سبز رنگ و سخنگوست و نام برخی زنان درون فارسی دری هست .طهماسب : دارای اسب قوی – نام پسر منوچهرطهمورث : روباه تیزرو و قوی ، پادشاه پیشدادیـان و پدر جمشید

غوغا : آشوب ، هیـاهوغنچه : گل نشکفته ، کنایـه از دهان معشوق

فتانـه : از نامـهای کردی به منظور انفدا : قربانی ، نامـی کردیفراز : بلندی و شکوهفرامرز : شکوه مرزداری – نام پسر رستم دستانفرانک : سیـاه گوش ، نام مادر فریدون ، نام همسر بهرام گور ساسانیفراهان : محل شکوه و جلالفربد : مناعت ، بزرگیفربغ : شکوه خداوندفرجاد : دانشمند و فاضلفرخ : تابان و زیبا – نام یکی از امـیران سیستان درون عهد سلجوقیـانفرخ پی : نیک پی و نیک قدمفرخ داد : مبارک آفریده شدهفرخ رو : دارای صورت زیبافرخ زاد : مبارک زاد ، خجسته زاد ، رستم فرخزاد سردار معروف ساسانیـان استفرخ لقا : درای چهره زیبا ، خوشگلفرخ مـهر : زیبا چون خورشیدفرداد : داده شکوه وزیبائیفردیس : بهشت ، بوستانفرین : یگانـه ، شکوه دین ، مخفف فروردین ماه اول بهارفرزاد : زاده فرو شکوهفرزام : شایسته و لایق – نامـی کردیفرزان : عاقل ، حکیم ، دانشمندفرزانـه : دانشمند ، عاقل و عالمفرزین : عالم ، وزیر دربارفرشاد : شا دمان ، مسرور ، خوشحالفرشته : فرستاده الهی و آسمانیفرشید : درخشانتر ، نام برادر پیران ویسهفرمان : دستور ، حکمفرناز : داری ناز فراوانفرنگیس ( فری گیس ) : نام افراسیـاب و همسر دوم سیـاوشفرنود : دلیل و برهانفرنوش : شکوه ، نام پادشاه باستانی مادفرنیـا : نامـی به منظور پسرانفروتن : افتاده حال ، متواضعفرود : پائین – نام پسر سیـاوش ، نام پسر کیخسرو نام پسر خسرو پرویزو شیرینفروز : روشنائی ، روشنیفروزان : تابان ، درخشانفروزش : روشنی ، تابناکفروزنده : درخشان ، درخشندهفروغ : روشنائی ، تابشفرهاد : عاشق افسانـه ای شیرینفرهنگ : شکوه ، ادب ، تربیتفرهود : صداقت و راستی درون دینفربار : همراه خوب و شایستهفریبا : زیبا و فریبندهفرید : بی همتا، نامـی کردیفریدخت : بی همتفریدون : دارای شکوهی اینچنین ، پادشاه پیشداری کـه بر ضحاک ماردوش غلبه کردفریمان : فر و شکوه ایمانفریناز : عشوه گر ، پرینازفرینوش : شکوه شیرینفریوش : زنگ ، همان پریوش هم هستفیروز : پیروز و مظفرفیروزه : سنگی گرانبها با رنگ فیروزه ای

قابوس : معرب کاووس استقباد : سرور گرامـی ، شاه محبوب ، پدر کیکاوس از پادشاهان کیـانیقدسی : بهشتی ، روحانی

کابان : کدبانو ، نامـی کردی به منظور انکابوک : کبوتر ، نامـی کردی به منظور انکارا : فعال و کوشاکارو : از نامـهای ارمنی ایرانی بـه معنی نوید دهندهکاراکو : نام یکی از سرداران مادکامبخت :ی کـه بخت بـه کام اوستکامبخش : آرزو دهنده ، مراد بخشکامبیز : صورت فرانسوی (( کمبوجیـه )) پسر کورش استکامجو : کامجویندهکامدین : یکی از دانایـان دین زردشتکامران : سعادتمند و خوشبختکامراوا : بـه مقصود و مراد رسیدنکامک : آرزو و خواهش کوچککامنوش : کامروا ، خوشبختکامـیار : کامروا و پیروزکانیـار : معدن شانس ، نامـی کردیکاووس : پادشاه توانا – از پادشاهان کیـانی و پسر کیقبادکاوه : آهنگر معروف ایران باستان کـه علیـه ضحاک قیـام کردکتایون : جهان بانو ، قیصر روم و مادر اسفندیـارکرشمـه : ناز و غمزهکسری : معرب خسرو استکلاله : مچیده ، ی با موهای مجعدکمبوجیـه : نام پسر کورش کمبوجیـه استکوشا : کوشنده ، ساعیکهبد : خداوند کوه ، عابدکهرام : رام شده کوه نام برادر و سردار افراسیـابکهزاد : زاده کوه ،ی کـه در کوه زائیده شده استکیـارش : شـهریـار بزرگکیـان : پادشاه ، امـیرانکیـانا : فرستاده ، نامـی کردیکیـانچهر : دارای چهره پادشاهانکیـاندخت : شاهدخت ، شاهکیـانوش : بسیـار شیرین ، نام یکی از دو برادر فریدون درون شاهنامـهکیـاوش : بزرگوار – نام پدر کیقبادکیخسرو : پادشاه نیکنام ، نام پسر سیـاوش و سومـین پادشاه کیـانیـانکیقباد : پادشاه محبوب – پدر کیکاوس و سر سلسله کیـانیـانکیکاووس : سیـاه چرده ، سبزه ، نام پسر کیقباد و پدر کیـاوشکیوان : سیـاره زحل و دومـین سیـاره منظومـه شمسی بعد از مشتری هست .کیوان دخت : سیـاره کیوانکیومرث : نخستین انسان ، و به گفته شاهنامـه نخستین پادشاهکیـهان : جهان و گیتیکیـاندخت : گیتیکیـهانـه : جهان کوچک

گرد آفرید : پهلوان زاده شدهگردان : پهلوانان ، یلانگرشا : بـه ر وایت شاهنامـه همان کیومرث اولین پادشاه استگرشاسب : صاحب اسب لاغر ، پهلوان ایرانی و جد رستمگرشین : شعله آبی ، نامـی کردی به منظور انگرگین : منسوب بـه گرگ ، پسر مـیلاد از پهلوانان زمان کیخسروگزل : زیبا ، نامـی ترکمنی استگشتاسب : صاحب اسب رمنده ، پدر داریوش هخاگشسب : دارنده اسب نرگشسب بانو : رستم و زن گیوگل : گیـاهان رنگی کوچک کـه دستمایـه شاعرانندگل آذین : حالت قرار گرفتن گلها روی شاخه هاگل آرا‌ :‌ آراینده گلگلاره : تخم چشم ، نامـی کردیگل افروز : فروزنده گلگلاله : دسته گلگل اندام : آنکه اندامش مانند گل استگلاویز : گیـاهی به منظور زینت گلگلباد : داری بوی گلگلبار : پرگل ، گل افشانگلبام : گلبانگگلبان : نگهدارنده گلگلبانو : بانوی چون گلگلبرگ : هر یک از برگهای یک گل ، مثل برگ گلگلبو : معطر ، خوشبوگلبهار : مثل گل بهاریگلبیز : گل افشانگلپاره : تکه گل ، پاره ای از گلگلپر : برگ گل ، پر گلگلپری : پری همچون گلگلپوش : پرازگل ، پوشیده از گلگل پونـه :ی کـه چهره اش بـه لطافت گل استگلچین : باغبان ، عاشق گل ،ی کـه گل مـی چیند .گلدخت : گلگلدیس : بـه رنگ گل ، مانند گلگلربا : رباینده گلگلرخ : بسیـار زیبا همچون گلگلرنگ : بـه رنگ گل ، ی رنگگلرو : زیبا و سرخ روگلشن : گلزار و گلستانگلریز : ریزنده گلگلزاد : زائیده گلگلزار : گلستان ، جای پرگلگلسا : مثل گلگلشید : درخشان چون گلگلنار : گل انار ، شکوفه انارگلناز :ی کـه ناز و غمزه اش مثل گل استگلنسا : گل بانو ، خانم گلگلنواز : نوازش شده گلگلنوش : شیرین مثل گلگلی : مانند گل ، قرمز رنگگودرز : از پهلوانان عهد کاوس وکیخسرو و یکی از پادشاهان معروف اشکانیگوماتو : انقلابی زمان مادها کـه برای براندازی مادها و هخاان قیـام کردگهر چهر : آنکه چهره اش همچون گوهر استگوهر ناز :ی کـه همچون گوهر نازش گرانبهاستگیتی : دنیـا ، جهان ، عالمگیسو : موی بلند زنانگیلدا : طلاگیو : پهلوان نامـی شاهنامـه و پدر بیژن

لادن : گلی بـه رنگهای زرد و نارنجیلاله : گلی کـه رنگهای گوناگون دارد و معروفترین آن لاله سرخ و صحرائی استلاله رخ :ی کـه روی همچون لاله داردلاله دخت : لالهلبخند : تبسملقاء : چهره ، سیمالومانا : نام محلی درون کردستان ، نامـی کردی به منظور انلهراسب : دارای اسب تندرو ، از پادشاهای کیـانی و پدر گشتاسب

مارال : آهو ، نامـی ترکیماری : کبک ماده ، نامـی کردیمازیـار : اورا مزدایـار – پسر قارون فرمانروای طبرستانماکان : نام پسر یکی از سران دیـالمـهمامک : مادر کوچک و مـهربانمانا : نام خداوند بزرگ و نام یکی از دولتهای ماد ، نامـی کردیماندانا : آژدهاک و مادر کورش هخامانوش : کوهی کـه منوچهردربالای آن متولد شده استمانی : پیـامبر ایرانی درون زمان شاپور ساسانیمانیـا : خسته شده ، نامـی کردیماهان : منسوب بـه ماهماهاندخت : ماهانماه برزین : یکی از بزرگان دولت ساسانیـانماه جهان : زیبای جهانماهچهر : زیبا رو ، قشنگماهدخت : ماهماهور : تابناک – نامـی کردیماهرخ : آنکه صورتی چون ماه زیبا داردماهزاد : زاده ماهمردآویز: جنگنده و دلاورمرداس : مرد آسمانی – نام پدر ضحاک کـه مرد نیکی بود و بدست پسرش کشته شدمرزبان : مرزدار – مرزبان بن رستم نویسنده کتاب مرزبان نامـهمرمر : ازسنگهای آهکی کـه صیقلی و جلا پذیر هست ، سنگ مرمرمزدک : خردمند کوچک – مردی کـه در زمان ساسانیـان ادعای پیغمبری کرد اما کشته شدمژده : نوید ، بشارتمژگان : مژه هامستان : شادان ، شادمانمستانـه : خوشحال ، مانند مستمشکاندخت : خوشبومشکناز : مشک ناز دارمشکین دخت : مشک آلود و معطرمنیژه : پافید روی – نام افراسیـابمنوچهر :ی کـه چهره بهشتی دارد – از پادشاهان پیشدادیمـهبانو : بانوی بزرگ ، بانوی همچون ماهمـهبد : یکی از وزیران انوشیروان ساسانیمـه داد : از فرماندهان نظامـی پارسیـان ویکی از نامـهای دوران هخامـهتاب : ماه تابان ، ماه تابناکمـهدیس : ماهرو ، زیبا ، خوشگلمـه جبین : انکه پیشانیش مانند ماه درخشان استمـه دخت : ماه دخت ، ماهمـهر آذر : یکی از موبدان پارس درون زمان انوشیروان – خورشید آذرمـهر آرا : آرایش دهنده مـهرمـهر آسا : همچون خورشید زیبا رویمـهر آفاق : خورشید افقهامـهر افرین : عشق آفرین ، آفریننده عشقمـهرآب :ی کـه فروغ خورشید دارد – نام جد مادری رستممـهرداد : بخشنده ماهمـهر افزون : بالا برنده عشق و محبتمـهرام : رام شده ماهمـهران : منسوب بـه مـهر هست و یکی از خاندانـهای عصر ساسانیمـهراندخت : مـهر و محبتمـهراندیش : دارای اندیشـه با مـهر و محبتمـهرانفر : شکوهمـهرانگیز : ایجاد کننده مـهر و محبت و عشق مـهرپویـا : پوینده مـهرمـهرداد : داده خورشید- خورشید عدالت – نام چند تن از پادشاهان اشکانی – خزانـه دار بزرگ کوروش بزرگمـهر دخت : آفتابمـهرزاده ‌: زاده خورشید ، زیبا رویمـهرناز : ناز خورشیدمـهرنوش : خورشید جاویدان – یکی از پسران اسفندیـار کـه بدست فرامرز کشته شدمـهرنکار : آرایش دهنده خورشید ، مـهر آرا- نام یزدگردمـهرنیـا : ازنژاد مـهرمـهروز : آنکه روزی چون خورشید داردمـهری : منسوب بـه مـهر ، منسوب بـه خورشیدمـهریـار : دوست خورشیدمـهسا : مانند ماه زیبا رویمـهستی : ماه هستی ، ماه روزگار ، گرانبهاترینمـه سیما: آنکه صورتی چون ماه داردمـهشاد : ماه شادمانمـهشید : پرتوماهمـهنام : آنکه نامش چون ماه استمـهناز : نازماهمـهنوش : ماه همـیشگیمـهوش :‌ مانند ماهمـهیـار : یـار ماه ، نام پسر داریوش سوم هخامـهین : ماه زیبا رومـهین دخت : بزرگمـیترا : دوستی و محبت و مـهرمـیخک : گلی زیبا بـه رنگهای قرمز، سفید ، صورتی وزردمـینا : گلی کوچک و زینتی ، گردنبندمـینا دخت : مـینامـینو : بهشت ، جنتمـینودخت : بهشت ، پاکمـینو فر : دارای شکوه بهشتی

نادر : کمـیاب ، بی همتا – نادر شاه افشار سر سلسله افشاریـه درایرانناز آفرین : معشوقی کـه ناز فراوان مـی کندنازبانو : بانوی ناز دارنازپرور : پرورش یـافته درون نازنازچهر : کشی کـه چهره ناز داردنازفر : دارای شکوهنازلی : پرناز و غمزه – نامـی ترکی به منظور اننازی : با ناز ، اهل نازنازیدخت : نازنامور : مشـهور ، ارزندهناهید : پاک و بی آلایش – نام مادر اسفندیـارندا : آواز ، بانگ ، فریـادنرسی : فرشته وحی درون اوستا – نام پسر شاپور نوه اردشیر بابکاننرگس : گلی خوشبو و زیبانرمک : زیبا و لطیف – نامـی کردی به منظور اننرمـین : لطیف و ملایمنریمان : پهلوان ، دلیر – نام پدر سامنسترن : گلی سفید و زیبا از گونـه های نرگسنسرین : گلی سفید و پر برگنسرین دخت : نسریننسرین نوش : نام همسر بهرام گورنکیسا : نوازنده و خواننده دربار خسرو پرویز ساسانینگار: نقش ، بت ، صنمنگاره : شکل دارای نقش و نگارنگارین : نقاشی شدهنگین : گوهر قیمتینوا : ناله ، آوازنوش ( انوش ) : زندگی جاویدنوش آذر : آتش جاویدان – از آتشکده های عصر ساسانینوش آور : چیزی کـه زندگی و حیـات مـی آوردنوشا : نوشنده ، آشامندهنوش آفرین : افریننده شادی و شیرینینوشدخت : شادنوشروان ( انوشیروان ) : جاویدان ،‌ اولین خسرو ساسانینوشفر : شکوه جاویدنوشناز : دارای ناز و ادای شیریننوشین : گوارا و شیریننوید : مژده و بشارتنوین : تازه ، جدیدنوین دخت : تازه بـه دنیـا آمدهنیش ا : خال و نشانـه – نامـی کردی به منظور اننیک بین : خوش بیننیک پی : پاک نژادنیک چهر : خوشگل و زیبانیک خواه : شخص خیر خواه و خیراندیشنیکداد : بخشنده نیکینیکدخت : پایکونیکدل : دل پاکنیکزاد : زاده نیکی و پاکینیلوفر : گل پیچک و زینتی بـه رنگهای سفید و سرخ وآبینیما : لقب علی اسفندیـاری پدرشعر نو درایران ، نیما یوشیج

وامق : دوست دارنده ، عاشق – عاشق عذراورجاوند : ارجمند – بـه اعتقاد زردشتیـانی کـه درآخر زمان ایران را آباد مـی کندوریـا : پیدار، آگاه – نامـی کردی به منظور پسرانوشمگیر : شکارچی بلدرچین – نام نام پسر وردانشاه از مولوک دیـالمـهوهرز : نام مرزبان کشور یمن درعهد انوشیروانوهسودان : نیک آسوده و آرام – عنوان یکی از سلاطین آذربایجانویدا : آموزنده و تعلیم دهندهویس : نام معشوق رامـین درون داستان ویس و رامـینویشتاسب : صاحب اسبان فراوانویگن : از اسمـهای ارمنی ایرانی بـه معنی جهش و پرش

هژیر : خوب چهره ، نام یکی از پسران گودرز کـه بدست سهراب کشته شدهخامنش : دوستار اندیشـه – نام جد کورش کبیرهربد( هیربد ) : حاکم آتشکده ، موبد موبدانـهرمز : اهورمزدا ، خدای بزرگ ایرانیـان – نام پسر بهمن و نام پسر انوشروانـهمایون : مبارک ، خجسته – نام تنی چند از پادشاهان هندوستانـهما : فرخنده ، مبارک ، مرغ سعادت – نام گشتاسب و اسفندیـارهمادخت : مبارک و فرخنده بختهمدم : رفیق و مونس و همزبانـهمراز : محرم اسرارهمراه : دوست و یـار موافقهنگامـه : غوغا ، شلوغی ، دادوفریـادهوتن : خوش اندام ، نام یکی از متحدان داریوش درحمله بـه مغانـهور : خورشید ، آفتابهورتاش : همچون خورشیدهورچهر : تابان روی ، زیباهورداد : فرستاده و داده خورشیدهوردخت : خورشیدهورزاد : زاده خورشیدهورمند : شبیـه خورشیدهوروش : خورشید مانند ، مثل خورشیدهوشنگ : هوش و درایت – نام یکی از سلاطین پیشدادی و فرزند سیـامکهوشیـار : با هوش و آگاههومان : نیک اندیش ، نام یکی از سرداران افراسیـاب و نیز نام برادر پیران ویسههومن : نیک منشـهونام : خوشنام ، نیکنامـهویدا : آشکار و نمایـانـهیتاسب : صاحب اسب بسته شدههیرمند : یکی از القاب گستاسب ، آتش پرستهیما : اشاره ، نامـی کردی به منظور انـهیوا : امـید وآرزو – نامـی کردی به منظور ان و پسران

یـادگار : آنچه از انسان بجای ماند – پسر پادشاه گرجستانیـاسمن ( یـاسمـین ) : گل زیبائی بـه رنگ سفید و زرد و کبودیـاشار : عمر کننده ، نامـی ترکی به منظور پسرانیـاور : کمک و همدست و یـاریزدان : خداوند ، آفریدگار هستییگانـه : بی نظیر ، بی مانندیوشیتا : پهلوانی از خاندان (( فریـان )) نامـی اوستائی

. نام تمام بازیگران لر ایرانی . نام تمام بازیگران لر ایرانی
[نام تمام بازیگران لر ایرانی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 07:48:00 +0000نام تمام بازیگران لر ایرانی

عبازیگران و خانواده هایشان درون اینستاگرام

عبازیگران و خانواده هایشان درون اینستاگرام

به این مطلب امتیـاز دهید

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

در روزگاری کـه جامعه مجازی و شبکه های اجتماعی یکی از ارکان اصلی ارتباط افراد با یکدیگر شده است، نام تمام بازیگران لر ایرانی ستارگان و چهره ها نیز این صفحات را به منظور ارتباط بهتر با مردم انتخاب کرده اند و با داشتن صفحه درون شبکه های اجتماعی قصد درون ارتباط مستمر و دو طرفه با مردم دارند.

با عکسی از سیروان خسروی درب و کار جدیدش مطلب امروز را شروع مـی کنیم. نام تمام بازیگران لر ایرانی سیروان بعد از اتمام قراردادش با شرکت اسپری سازی و تولیدی آبمـیوه، این بار با شرکت “دام زنده فروشی حاج یحیی و پسران بـه جز کریم” قرارداد بسته هست که امـیدواریم درون آن هم موفق باشد.

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

لاله اسکندری و روزبه حصاری درون اتاق گریم پروژه سینمایی “ماهور” بـه کارگردانی مجید نیـامراد سینماگر با سابقه کشورمان کـه بیشتر بـه طراحی صحنـه و لباس شـهره هستند و حالا تصمـیم بـه ساختن فیلم و کارگردانی گرفته اند.

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

یکی از دلبستگی های سام کـه مانع بازگشت او بـه کشور شده است. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

علی دایی، نیکی کریمـی، منصور بهرامـی، تهمـینـه مـیلانی و علیرضا حقیقی درون مراسم افتتاحیـه یک گالری لاکچری.انی کـه منصور بهرامـی را نمـیشناسند نام ایشان را گوگل کنند که تا متوجه شوند کـه چه ورزشکار مطرح و شناخته شده ای به منظور علاقه مندان بـه تنیس است. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

امـیرعلی نبویـان و همسر جان درون یک رستوران این ععشقولانـه را گرفتند. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

شب یلدا نزدیک هست و حتما آرام آرام خود را به منظور تبدیل شدن اینستاگرام بـه بازار انار و هندوانـه و پشمک آماده کنیم. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

مـهدی پاکدل و رضا کیـانیـان درون حاشیـه اجرای خیریـه همایون شجریـان و سهراب اظری.

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

از اون نگاه ها کـه حواسش نیست. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

از اون نگاه ها کـه حواس جفتشون هست، البته بـه دوربین! 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

مـهدی رجب زاده فوتبالیست خوب و با اخلاق کشورمان و یکی از با سابقه ترین بازیکنان لیگ برتر درون کنار همسر و پسر عزیزش. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

علی انصاریـان درون کنار امـین حیـایی و علی بیگدلی عکاس کهنـه کار سینما درون حاشیـه مراسم اکران خصوصی “ثبت با سند برابر است” کار جدید بهمن گودرزی. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

تینا آخوندتبار هم وارد دنیـای تئاتر شده و این گریم ترسناک گریم او درون نمایش “تمام زنان اجنـه ی شیخ محمود” است. نام تمام بازیگران لر ایرانی با روند افزایشی تعداد تئاتر ها طبیعتاً با مشکل سوژه و نمایشنامـه برخورد خواهیم کرد و رفته رفته بـه سمت سناریو های ترسناک و عجیب پیش مـیرویم. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

مریم خانم دیر اقدام کردید، پاییز تمام شد! 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

حمـید خان لولایی هم با این پست عید کریسمس را بـه همـه تبریک گفت. قطعا تبریک های ویژه تری را هم درون تلگرام به منظور دوستان و عزیزانش فرستاده است.

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

ستاره اسکندری و الهام کردا، دو هنرمند دوست داشتنی و توانای سینمای کشورمان درون اتاق گریم نمایش جدید “نفر دوم” کـه این شب ها درون تماشاخانـه ایرانشـهر بـه اجرا درون مـی آید.

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

سلفی بهنوش تارگرین پیش از آنکه زمستان فرا برسد.

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

قطعای درون آن اطراف هست کـه به نفیسه بگوبد درون این گریم وحشتناک شده است. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

آزاده نامداری درون کنار نیلوفر خوش خلق درون اکران مردمـی فیلم “آینـه بغل” ساخته جدید منوچهر هادی. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

تا چیزی بـه نام اینستاگرام وجود دارد شاهد عهای گرفته شده درون کابین خلبان خواهیم بود. نمـیدانم کی قرار هست جذابیت این اتاقک کاهش پیدا کند. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

عیلدایی ان محمدی درون مزون دوستشان. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

عیـادگاری شـهره سلطانی درون کنار مجسمـه مومـی یـانی آهنگساز نامـی یونانی. البته این مجسمـه گویـا مربوط بـه دوران پیش از کمپِ یـانی است! 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

خاطره بازی محمدرضا هدایتی با عکسی صحنـه سریـال پاورچین مربوط بـه ۱۲ سال پیش. درون کنار جواد رضویـان، سیـامک انصاری، سحر ولدبیگی، شقایق دهقان و سحر زکریـا. چه جالب هست که تیم هنری مـهران مدیری با گذشت یک دهه تغییر چندانی نکرده است. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

فاطمـه گودرزی و پسرش درون لباس زیبای قوم لر درون جشنواره ای کـه در دانشگاه تهران برگزار شده است. فاطمـه گودرزی اصالتاً اهل بروجرد است.

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

نیکی کریمـی عاز صورتش مـیگذارد و نمـیداند ما همچنان نگران و در پی دستانش هستیم!

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

آنا نعمتی با ابروهای تقویت شده درون اکران خصوصی فیلم “آپاندیس” ساخته حسین نمازی.

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

سیـامک عباسی عکسی از کودکی خود بـه اشتراک گذاشته، از روزهایی کـه در حال آموزش دیدن و یـاد گرفتن نحوه صحیح نشستن درون مستراح بود. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

پرستو جان مراقب باش کبوتر بر شانـه ات کار دیگری نکند. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

ژست عینک بـه دست بازیگران و کارگردان لیسانسه ها، درون حاشیـه عکاسی به منظور مصاحبه شان با مجله زندگی ایده آل.

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

عکسی عالی از حنا و آروین دوقلو های دوست داشتنی مجید صالحی درون جشن تولد یکی از عزیزانشان. انشاالله همـیشـه سلامت باشند. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

بابک جهانبخش کـه در سال های اخیر زندگی بی حاشیـه و ساکتی داشت، روز گذشته با یک سلفی همـه آن سال ها آرامش را جبران کرد و خود را بر سر زبان ها انداخت و سوژه رسانـه ها کرد. گویـا بابک از همسر اولش (مادر آرتا) جدا شده و با عزیزی کـه در تصویر ملاحظه مـیکنید و دیروز تولدشان هم بود، ازدواج کرده است. آرزوی خوشبختی و عاقبت بـه خیری داریم به منظور بابک و همسرش پریـا خانم. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

سلفی کاملاً بی منظور آزاده صمدی درون حاشیـه جشن چلچراغ با یک روحانی خسته. آزاده جان ما کـه مـیدانیم این سلفی چقدر بی منظور گرفته شده است، امـیدوارم آن هایی کـه باید بدانند هم متوجه این موضوع بشوند!

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

کریم خوشتیپی فرد آماده به منظور جشن کریسمس باشگاه المپیـاکوس. کریم جان مراقب پذیرایی ها درون جشن باش و برای خودت آب معدنی زاپاس ببر که تا تشنـه نمانی. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

تیم برتون با دیدن این سلفی دستش را پشت دست دیگر کوبید و گفت: نام تمام بازیگران لر ایرانی “ای دل غافل، چرا این همـه سال رضا را ندیده بودم؟ وگرنـه این همـه منت جانی دپ را نمـیکشیدم!” 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

از معدود عهای امـیرحسن آرمان کـه در حال ورزش نیست، بلکه درون رختکن باشگاه است! 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

مرتضی پورعلی گنجی به منظور ۶ ماه دیگر قراردادش را با باشگاه السد قطر تمدید کرد و با این سلفی اعلام کرد کـه از این اتفاق خوشحال است.  

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

حمله باران کوثری بـه صدا و سیمای بامزه.

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

حامد بهداد بـه بهانـه افتخاراتی کـه اخیراً فیلم “سد معبر”ب کرده، این عاز خود درون این فیلم را بـه اشتراک گذاشت. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

کمند امـیرسلیمانی با این عقدیمـی از کودکی هایشان درون کنار برادرش سپند، تولد او را تبریک گفت. مطلب امروز هم بـه پایـان رسید، از همراهی تان بـه سبک جناب حداد عادل سپاسگزاریم. که تا فردا، یـا حق. 

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و  خانواده هایشان درون اینستاگرام mimplus.ir

اخبار فرهنگی/ برترین ها – امـیررضا شاهین نیـا

عبازیگران و خانواده هایشان درون اینستاگرام

نام تمام بازیگران لر ایرانی عبازیگران و خانواده هایشان درون اینستاگرام
[نام تمام بازیگران لر ایرانی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 01:12:00 +0000نام تمام بازیگران لر ایرانی

قد بازیگران ایرانی چقدر است

قد بازیگران ایرانی , قد بازیگران زن ایرانی , قد بازیگران مرد ایرانی , قد واقعی بازیگران ایرانی , قد بلند تزین بازیگر ایرانی , قد کوتاه تزین بازیگران ایرانی

نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.ir

در زیر اندازه قد بعضی از هنرمندان و  بازیگران مشـهور سینما و تلویزیون آمده کـه مـیتونید خودتون رو با اونا مقایسه کنید

در ضمن درون انتهای مطلب دو محصول فوق العاده به منظور افزایش قد شما ارائه شده کـه امـیدوارم شما را بـه آرزوی خودتون به منظور داشتن قدی بلند برسونـه

قد بازیگران مشـهور سینمای ایران قد محمد رضا گلزار ۱۸۳cm قد محمد رضا فروتن ۱۷۶cm قد نیکی کریمـی ۱۷۳cm قد حسام الدین نواب صفوی ۱۸۶cm قد گلشیفته فراهانی ۱۶۹cm قد دانیـال عبادی ۱۸۰cm قد ترانـه علیدوستی ۱۶۸cm قد بهرام رادان ۱۷۹cm قد هدیـه تهرانی ۱۶۷cm قد باران کوثری ۱۶۵cm قد مـهتاب کرامتی ۱۸۰cm قد بیتا فرحی ۱۶۶cm قد بهنوش طباطبایی ۱۷۲cm قد مـهناز افشار ۱۶۸cm قد امـیر جعفری ۱۹۲cm قد بهوش بختیـاری ۱۵۷cm قد الناز شاکردوست ۱۶۳cm قد لاله اسکندری ۱۷۳cm قد تینا اخوندتبار ۱۷۰cm قد لیلا اوتادی ۱۶۲cm قد شیلا خداداد ۱۶۵cm قد سحر قریشی ۱۶۷cm قد الهام حمـیدی ۱۶۶cm قد هانیـه توسلی ۱۶۶cm قد نیوشا ضیغمـی ۱۶۴cm قد حمـید گودرزی ۱۷۵cm قد سیـاوش خیرابی ۱۷۵cm قد شاهرخ استخری ۱۷۴cm قد کامبیز دیرباز ۱۸۱cm قد سام درخشانی ۱۸۳cm قد حمـیدرضا پگاه ۱۸۴cm قد حمـید فرخ نژاد۱۸۸cm قد حامد کمـیلی ۱۸۲cm قد حامد بهداد ۱۷۶cm قد پژمان بازغی ۱۷۵cm قد مـهران مدیری ۱۷۹cm قد امـیر جعفری ۱۹۲ سانتیمتر قد بهرام رادان ۱۷۷ سانتی متر  قد بهوش بختیـاری ۱۵۷ سانتی متر قد هدیـه تهرانی ۱۶۷ سانتی متر

قد الناز شاکردوست ۱۶۳ سانتیمتر

 

قد باران کوثری ۱۶۵ سانتی متر

 

قد حمـید گودرزی ۱۷۵

 

قد سیـاوش خیرابی ۱۷۵

 

قد شاهرخ استخری ۱۷۴

 

کامبیز دیرباز ۱۸۱

 

قد سام درخشانی ۱۸۳

 

قد حمـیدرضا پگاه ۱۸۴

قد حمـیدرضا پگاه ۱۸۴ 

قد هانیـه توسلی ۱۶۶

قد سحر قریشی ۱۶۷

قد الهام حمـیدی ۱۶۶

قد گلشیفته فراهانی ۱۶۵

قد مـهتاب کرامتی ۱۷۷ سانتی متر

قد دانیـال عبادی ۱۸۰ سانتی متر

قد حسام الدین نواب صفوی ۱۸۶ سانتی متر

قد وحید طالب لو (۱۹۰ سانتی متر)

قد حمـید فرخ نژاد ۱۸۸ قد حامد کمـیلی ۱۸۲ قد حامد بهداد ۱۷۶ قد پژمان بازغی ۱۷۵ قد مـهران مدیری ۱۷۹ قد امـین حیـایی ۱۷۳ قد رامبد جوان ۱۷۸ قد مـهتاب کرامتی ۱۷۷ سانتی متر قد محمد رضا گلزار ۱۸۳ سانتی متر قد محمد رضا فروتن ۱۷۶ سانتی متر قد نیکی کریمـی ۱۷۳ سانتی متر قد حسام الدین نواب صفوی ۱۸۶ سانتی متر قد دانیـال عبادی ۱۸۰ سانتی متر قد ترانـه علیدوستی ۱۶۸ سانتی متر قد شـهاب حسینی ۱۷۴ سانتی متر قد بهنوش طباطبایی ۱۷۲ سانتیمتر قد مـهناز افشار ۱۶۸ سانتیمتر نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.ir

قد زنان بـه طور متوسط و طبیعی از مردان کوتاهتر هستش و حضور بازیگران کوتاه قد موفق زن و مرد درون سینمای ایران نشان از این دارد کـه کوتاهی قد تاثیری درون موفقیت افراد درون عرصه بازیگری ندارد. نام تمام بازیگران لر ایرانی بهنوش بختیـاری نیز یکی از بازیگران موفق سینما و تلویزیون هست که درون عسلفی با بهشاد مختاری مـی توان فهمـید کـه نصف استعدادها و تواناییـهای او زیر زمـین نـهفته است!

 نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.irباران کوثری ,باران کوثری Instagram ,باران کوثری اینستاگرام ,باران کوثری جامعه شناس ,باران کوثری جیرانی ,باران کوثری فریدون جیرانی ,باران کوثری فیلم سینمایی ,باران کوثری کوچه بی نام ,باران کوثری لانتوری ,باران کوثری و حامد بهداد ,بازیگران بلند قد سینمای ایران ,بازیگران کوتاه قد سینمای ایران ,برتریت سایت تفریحی ,بهرام رادان ,بهرام رادان اینستاگرام ,بهرام رادان بارکد ,بهرام رادان و گلشیفته فراهانی ,بیتا فرحی ,بیتا فرهی ,ترانـه علیدوستی ,ترانـه علیدوستی اینستاگرام ,ترانـه علیدوستی توییتر ,ترانـه علیدوستی فمـینیسم ,ترانـه علیدوستی فیس بوک ,ترانـه علیدوستی فیلمـها ,ترانـه علیدوستی کن ,ترانـه علیدوستی و شـهاب حسینی ,ترانـه علیدوستی و علی منصور ,ترانـه علیدوستی و مانی حقیقی ,تفریحی و سرگرمـی ,دانیـال عبادی ,دانیـال عبادی اینستاگرام ,دانیـال عبادی بازیگر ,دانیـال عبادی بیوگرافی ,دانیـال عبادی ع,دانیـال عبادی قد ,دانیـال عبادی و تینا آخوند تبار ,دانیـال عبادی و مـهناز افشار ,دانیـال عبادی و همسرش ,دانیـال عبادی و همسرش ع,عهای بیتا فرحی ,قد بازیگران ایران ,قد بازیگران بالیوود ,قد بازیگران ترکیـه ,قد بازیگران خارجی ,قد بازیگران زن ایران ,قد بازیگران زن ایرانی ,قد بازیگران زن سینما ایران ,قد بازیگران زن سینمای ایران ,قد بازیگران زن هالیوود ,قد بازیگران زن هندی ,قد بازیگران سینما ,قد بازیگران سینما ایران ,قد بازیگران سینمای ایران ,قد بازیگران مرد سینمای ایران ,قد بازیگران مرد هالیوودی ,قد بازیگران مشـهور ,قد بازیگران هالیوودی ,قد حسام الدین نواب صفوی ,قد هدیـه تهرانی ,قد و وزن بازیگران سینمای ایران ,قد وزن هدیـه تهرانی ,قدمحمدرضاگلزار ,قدمحمدرضاگلزارچقدراست ,گلشیفته فراهانی ,گلشیفته فراهانی Instagram ,گلشیفته فراهانی دو دوست ,گلشیفته فراهانی ,گلشیفته فراهانی سرطان ,گلشیفته فراهانی فیلم ,گلشیفته فراهانی فیلمـها ,گلشیفته فراهانی همسر ,گلشیفته فراهانی و کامبیز حسینی ,گلشیفته فراهانی ویکی پدیـا ,محمد رضا فروتن با همسرش ,محمدرضا فروتن ,محمدرضا فروتن طلاق ,محمدرضا فروتن فیلم شب یلدا ,محمدرضا فروتن فیلمـها ,محمدرضا فروتن متروپل ,محمدرضا فروتن و ش ,محمدرضا فروتن و همسر ,محمدرضا فروتن و همسرش ,محمدرضا گلزار ,محمدرضا گلزار اینستاگرام ,محمدرضا گلزار درون هند ,محمدرضا گلزار فیلمـها ,محمدرضا گلزار و آیشواریـا رای ,محمدرضا گلزار و الناز شاکردوست ,محمدرضا گلزار و دیـا مـیرزا ,محمدرضا گلزار و شاهرخ خان ,محمدرضا گلزار و طلا گلزار ,محمدرضا گلزار و همسرش ,مـهتاب کرامتی ,مـهتاب کرامتی اینستاگرام ,نیکی کریمـی ,نیکی کریمـی اینستاگرام ,نیکی کریمـی بهاره رهنما ,نیکی کریمـی ,نیکی کریمـی ,نیکی کریمـی عباس کیـارستمـی ,نیکی کریمـی کیـارستمـی ,نیکی کریمـی و بهاره رهنما ,نیکی کریمـی و عباس کیـارستمـی ,نیکی کریمـی و کیـارستمـی ,هدیـه تهرانی ,هدیـه تهرانی Instagram ,هدیـه تهرانی پارتی ,هدیـه تهرانی ,ویکی پدیـا محمد رضا فروتن  نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.ir نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.ir نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.ir نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.ir  سورپرایز ویژه ما به منظور کاربران همـیشگی ایران 16 به منظور داشتن قدی کشیده و زیبا دو محصول با قیمت استثنایی

خرید ژل افزایش قد بتال Btal اصل

با ژل های افزایش دهنده قد یتال با راحت ترینروش ممکن قد بلند شده و از آن لذت ببرید.

این پدها درون کف کفش قرار مـیگیرند و بطور نامرئیقد شما را درون محیط بیرون بلند تر از آنچه کـه است نشان مـیدهند.

نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.ir

شما مـی توانید این ژل ها را از ۱ که تا ۵ سانتی متر متناسببا نیـاز خود تنظیم کنید و به راحتی درون کف کفشـهای خود قرار دهید.

این ژل افزایش قد کاربردی از جنس ژل سیلیکا تهیـه شده استو فوق العاده مقاوم، نام تمام بازیگران لر ایرانی راحت و نرم مـی باشد.و همچنین با انواعکفش ها و سایزهای مختلف موجود درون بازار سازگاری دارد.

جنس ژل افزایش قد بتال ضد حساسیت بودهو بـه نوعی متناسب با حالت و  اورگونومـی پا ساخته شدهتا به منظور مدت بسیـار طولانی قابل استفاده باشد.

نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.irقیمت این محصول فوق العاده۱۷۰۰۰ تومان فقط درون تخفیف ایراننام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.ir

ویژگیـها و خصوصیـات ژل افزایش قد Btal:

تهیـه شده از مواد اولیـه بسیـار مرغوب و با کیفیتدارای رنگ سلی شفاف و نرم

تعداد پدهای موجود درون بسته ۱۰ عددافزایش قد شما  که تا ۵ سانتی متر بـه طور طبیعی

درمان مشکل کوتاهی قد بدون هیچ گونـه ضرر و آسیبیتغییر حالت و فرورفتگی بـه هبچ وجه درون آن دیده نمـی شود

قرار گرفتن منظم و مرتب پدها

نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.ir

پد ارسالی قابل استفاده به منظور دو پا بوده کـه باید درون کف کفشتان قرار دهید.

این پدها بـه هیچ وجه دیده نمـی شوند و اطرافیـان از وجود آن کاملا بی خبر هستند.

این پدهای سیلی باعث افزایش قد بـه طور طبیعی که تا ۵ سانتی متر مـی شود.

نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.ir

خرید اینترنتی کفی ژله ای افزایش قد کفی ژله ای افزایش قد

کوتاهی قد از جمله عواملی هست کـه در اعتماد بنفس افراد تاثیر گذاز مـی باشد.

نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.ir

قیمت محصول : 17000 تومان

نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.ir

 معجزه افزایش قد  که تا ۵ سانتی متر با ژل افزایش قد Btallبدون هیچ گونـه عوارض و ضرری

نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.irافزایش قد شما بـه طور کاملا نامرئی

روش خرید: به منظور خرید بعد از کلیک روی دکمـه زیر و تکمـیل فرم سفارش، ابتدا محصول یـا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یـا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینـه ارسال را بـه مامور پست بپردازید. نام تمام بازیگران لر ایرانی جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمـه زیر کلیک کنید.

قیمت محصول : 17000 تومان

محصول پیشنـهادی دیگر ما به منظور شما عزیزان به منظور داشتن قدی بلند و زیبا تکنولوژی 2018 نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.ir نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.ir

قیمت محصول : 50,000 تومان

نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر هست mimplus.ir

قد امـین حیـایی , قد پژمان بازغی , قد تینا آخوندتبار , قد حامد بهداد , قد سام درخشانی , قد شـهاب حسینی , قد محمد رضا فروتن

نام تمام بازیگران لر ایرانی قد بازیگران ایرانی چقدر است
[نام تمام بازیگران لر ایرانی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 05:34:00 +0000نام تمام بازیگران لر ایرانی

سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر

اینستاگرام سوگل طهماسبی بیوگرافی سوگل طهماسبی سن سوگل طهماسبی همسر سوگل طهماسبی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر

سوگل طهماسبی

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

سوگل طهماسبی بازیگر خوب تلویزیون و سینمای کشورمان همـیشـه بـه خاطر حجاب و نوع پوشش درون نزد طرفدارانش بسیـار مورد تحسین قرار گرفته هست … و او را باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی مـی نامند.

سوگل طهماسبی بـه خاطر حجابش طرفداران بی شماری دارد و تنـها بازیگری هست که درون پیجش انتقاد و ناسزا نیست و همـه درون مورد حجاب و متانت وی صحبت و تحسینش مـی کنند.

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

اینستاگرام سوگل طهماسبی

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

عهای جدید سوگـل طهماسبی

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

سوگـل طهماسبی درون سریـال برادر

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

جدیدترین عهای سوگـل طهماسبی

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

سلفی سوگـل طهماسبی

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

مدل مانتو سوگـل طهماسبی

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

سوگـل طهماسبی ۹۵

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

عهای شخصی سوگـل طهماسبی

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

آیـا سوگـل طهماسبی مجرد هست ؟

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

عهای سوگـل طهماسبی درون سال ۹۵

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

بیوگرافی سوگل طهماسبی

سوگل طهماسبی متولد ۲۵ بهمن ۱۳۶۴ درون اصفهان بازیگر ایرانی تئاتر، نام تمام بازیگران لر ایرانی سینما و تلویزیون است.

بزرگ‌شدهٔ اهواز و فوق‌دیپلم گرافیک است. نام تمام بازیگران لر ایرانی سال اول دبیرستان درون اهواز موفق بـه دریـافت جایزه از جشنوارهٔ تئاتر استان مـی‌شود. نام تمام بازیگران لر ایرانی داور این جشنواره مریم معترف بود و کیـانوش عیـاری نیز درون این جشنواره حضور داشت کـه سوگـل طهماسبی به منظور بازی درون سریـال روزگار قریب، به‌عنوان نخستین تجربهٔ حرفه‌ایِ بازیگری‌اش، انتخاب مـی‌شود.سوگل سه که تا و برادر دارد بـه نام های سحر،ساغر،سینا

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر mimplus.ir

سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر

—————————————————————————

نظرات کاربران درباره حجاب سوگـل طهماسبی

سنگین ترین و بهترین بازیگری کـه دیدم شمائید

—————————————————————————

حجاب وپوششتون هزارلایک داره کاش بازیگرادیگم مث شماباشخصیت وباوقاربودن

—————————————————————————

خیلی حجاب بهتون مـیاد امـیدوارم شما توی سینما با حجابتون بدرخشید

—————————————————————————

حجابتون مثال زدنیـه .واقعا بـه همچنین هنرمندی افتخار مـیکنم

—————————————————————————

احسنت بـه شما بانوی بازیگر محجبه/اجرتون با خود شـهدا و خانم حضرت زینب(س)

—————————————————————————

خانم طهماسبي واقعاً حجابتون زيباست و خيلى باوقار هستيد ، درود بر شما

—————————————————————————

حجاب شما باعث شده کـه بین تمام بازیگران ایرانی مثل نگین بدرخشید، اميدوارم همـیشـه پایدار و سر زنده باشید خانم طهماسبی گل

—————————————————————————

خدایی هیچ بازیگری مثل تو باحجاب و خانم نیست…لایک داری

—————————————————————————

عاشق حجابتم..تو بهترین بازیگری..که فرهنگتو اصالتتو حفظ کردی و خودتو گم نکردی..واقعا تحسینتون مـیکنم چطور تو این واویلا مصیبت بیحجابی و افتضاح بین بازیگرا خودتونو حفظ کردین…شما بی نظیرین

—————————————————————————

واقعا نشون دادی تو اوج شـهرتم مـیشـه خدارو داشت

—————————————————————————

بازیگر بـه این باحجابی ندیده بودم بخدا.افرین بـه غیرتتون.کاش ای جوون امروزی از شما الگو بگیرن نـه از بازیگرای بدحجاب

—————————————————————————

بازیگر بـه این باوقاری و با حجابی شما ندیدم، بی نظیری سوگلی جونم

—————————————————————————

بهترين و تنـهاترين بازيگر محجبه اي هستيد كه من ديدم موفق باشيد احسنت بـه حجاب شما كاش بازيگر هاي ديگه هم از شما الگو ميگرفتن

—————————————————————————

اینکه آدم بازیگر باشـه حجاب و شئونات رو هم رعایت ه واقعا سخت نیست.مثل کاری کـه شما مـیکنید احسنت.

—————————————————————————

عاشقتم.عاشق حجابت.اجرت با خانم فاطمـه زهرا

—————————————————————————

خوشحالم ک شـهرت تاثیری روی حجاب شما نذاشته,امـیدوارم که تا اخر همـینطور بمونین

—————————————————————————

تنـها بازیگر محجبه ،باعث افتخاری

—————————————————————————

حجابتون عالیـه آفرین بـه شما

—————————————————————————

تروخدا همـینجوری محجوب بمون حجابت خیلی خوبه

—————————————————————————

سوگل جون عزیزم حجابتون واقعا تحسین بر انگیزه بهتون افتخارمـیکنم عزیزم . همـیشـه موفق باشین

—————————————————————————

پوششتون واقعا عالیـه و خداروشکر هنوز باریگرایی مثل شماهستن

—————————————————————————

انشاالله که تا آخرش همىن طور با حجابتون درون سىنما وتلوىزىون ظاهر بشىن

مطالب بیشتر

نام تمام بازیگران لر ایرانی سوگل طهماسبی باحجاب ترین بازیگر زن ایرانی + تصاویر
[نام تمام بازیگران لر ایرانی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 13:22:00 +0000