سرو خوانی زنان لر های بهمئی

سرو خوانی زنان لر های بهمئی هویت و فرهنگ ایل بهمئی | بهمئی دات کام | همـه چیز درمورد شـهرلیکک و قوم لر | ایل بهمئی - مطالب مرداد 1390 | لری غیرت - myfreeandroid.rozblog.com | استان کهگیلویـه و بویراحمد | آداب و رسوم ایرانیـان |

سرو خوانی زنان لر های بهمئی

هویت و فرهنگ ایل بهمئی | بهمئی دات کام

وقتی سخن از « ما » پیش مـی آید بحث « هویت » بـه مـیان کشیده مـی شود. سرو خوانی زنان لر های بهمئی مرز ما از دیگران توسط هویت ما مشخص مـی گردد. سرو خوانی زنان لر های بهمئی اهمـیّت هویت از آن جهت مـی باشد کـه یکی از عوامل مـهّم انسجام اجتماعی درون هر گروه و جامعه ای است. هر اندازه کـه یک جامعه از هویت محکمتر و منسجم تری برخوردار باشند؛ بـه همان اندازه درون تحکیم پایـه های همبستگی اجتماعی موفق تر خواهند بود.

هویت بـه معنای احساس وفاداری و تعلق بـه عناصر و نمادهای مشترک درون اجتماع و در مـیان مرزهای تعریف شده سیـاسی است. مـهمترین عناصر و نمادهایی کـه سبب شناسایی و تمایز هویت های گوناگون مـی شوند عبارتند از: سرو خوانی زنان لر های بهمئی سرزمـین، سرو خوانی زنان لر های بهمئی نژاد، زبان، دین و آئین، آداب و رسوم، تاریخ و حکومت. درون واقع مـیزان وفاداری و تعلق اعضاء جامعه بـه هر یک از عناصر و نمادهای ذکر شده، شدت احساس هویت آنـها را تعیین مـی نماید.

بهمئی یک هویت است؛ همانگونـه کـه لُر و ایرانی نیز هرکدام یک هویت مـی باشند. البته آشکار هست که هویت بهمئی درون طول هویت لر و هویت ایرانی قرار دارد. درون واقع آنچه کـه در رأس هرم هویتی ما قرار دارد؛ همانا هویت ایرانی است.

به هر حال درباره تعریف هویت بهمئی مـی توان گفت: درون خاک بهمئی طوایفی زندگی مـی کرده اند کـه خود را بهمئی مـی دانستند و به بهمئی بودن خویش افتخار مـی نمودند. بهمئی ها نظام ارزشی و هویت خویش را از سرزمـین، نژاد، زبان، دین و آئین، آداب و رسوم، تاریخ و ساختار سیـاسی خویش مـی جسته اند.

سرزمـین بهمئی: سرزمـین بهمئی از ابتدا که تا کنون دچار تغییرات مداوم بوده است. همانگونـه کـه در پُست بهمئی ها و کهگیلویـه اشاره گردید؛ بـه گفته پیران و بزرگان، سرزمـین اولیـه بهمئی ها ناحیـه لیراو درون بخش بهمئی مـهمدی سردسیر کنونی بوده است. با گذشت زمان و ازدیـاد جمعیت و نیـاز بـه مراتع جدید به منظور دامداری، بهمئی ها نیز بـه مناطق اطراف نقل مکان نموده اند. بر همـین اساس احمدی ها با عبور از  رشته کوه های سیـاه و سفید، ابتدا بخش مُمبی و سپس با گذشتن از رشته کوه حاتم، نواحی لیکک، کت و ابوالفارس را متصرف شده و به سرزمـین خویش اضافه نمودند.سرو خوانی زنان لر های بهمئی هویت و   فرهنگ ایل بهمئی | بهمئی دات کام mimplus.ir

باید توجه داشت کـه در زمانـهای گذشته، ایلات و طوایف کوچرو دائماً درون پی مراتع جدید و مناسب به منظور دامـهایشان بوده اند؛ چراکه اساس اقتصاد آنـها را دامداری تشکیل مـی داده است. بر همـین اساس سرزمـین های مختلف مـیان ایلات و عشایر گوناگون دست بـه دست مـی گردیده است.

به هر حال بهمئی ها نسبت بـه سرزمـین خویش بعنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده هویتشان احساس تعلق خاطر مـی نموده اند؛ هرچند کـه امروزه با رشد شـهرنشینی، تعداد قابل توجهی از بهمئی ها بـه مناطق اطراف از جمله شـهرهای بهبهان، رامـهرمز و باغملک مـهاجرت نموده اند و نقش سرزمـین مادری درون هویت بهمئی ها کم رنگ تر گردیده امّا هنوز کاملاً از بین نرفته هست و بر نسل امروز بهمئی مـی باشد کـه در پی شناخت هرچه بیشتر از  سرزمـین مادری خویش باشد.

نژاد: بهمئی ها خود را فرزندان نیـایی مشترک بـه نام بهمن مـی دانند. مرحوم دکتر نادر افشار نادری درون جزوه مونوگرافی ایل بهمئی ضمن بیـان منشاء پیدایش ایل بهمئی، نکته ی اصلی آن را درون ایجاد حس همبستگی مـیان بهمئی ها درون ساختار سنتی ایل مـی داند؛ آنجا کـه مـی نویسد: نکته ی اساسی کـه در این افسانـه و یـا واقعیت مورد توجه ما هست این امر هست که همـه ی عشایر بهمئی چه افرادی عادی، چه کدخدا و چه خان، خود را دارای یک نیـای مشترک مـی دانند و این امر تعهدات و وظایف بسیـار زیـادی به منظور آنـها ایجاد کرده هست و حتما گفت تمام زندگی اجتماعی و اقتصادی آنـها بر محور همـین جد مشترک دور مـی زند.

البته حتما توجه داشت هرچند هسته اصلی و اوّلیـه ایل بهمئی از نظر نژادی، فرزندان بهمن بوده اند امّا بمرور زمان شاخه ها و گروههای دیگری نیز درون کنار آنان ساکن شده و بتدریج هویت خود را درون چارچوب سرزمـین، زبان، آداب و رسوم، تاریخ و ساختار سیـاسی بهمئی ها بدست آورده اند. از این دسته بعنوان مثال مـی توان از سادات منگزوری و شیوخ بابااحمد نام بُرد کـه هر چند از نظر نژادی جزو فرزندان بهمن نمـی باشند امّا درون گذر زمان دارای سرزمـین، زبان، آداب و رسوم، تاریخ و ساختار سیـاسی مشترک با بهمئی ها گردیده و به عبارت ساده تر، هویت بهمئی را بخود گرفته و جزوی از ایل بهمئی شده اند.

در رابطه با نژاد حتما به این نکته مـهّم توجه داشت کـه هرچند مبحث نژاد یکی از اجزای اصلی هویت هر جامعه ای مـی باشد امّا همـه ی هویت آن محسوب نمـی شود؛ بلکه نژاد بهمراه سرزمـین، زبان، دین و آئین، آداب و رسوم، تاریخ و ساختار سیـاسی مشترک هست که هویت یک جامعه را شکل مـی دهد.

زبان: دکتر نادر افشار نادری درون جزوه مونوگرافی ایل بهمئی منتشر شده بـه سال ۱۳۴۷ درباره زبان بهمئی ها مـی نویسد: زبان عشایر بهمئی لُری هست با تمام اصطلاحات خاصّ خودشان.

در واقع زبان بهمئی ها لهجه ای از زبان لُری و بازمانده از لهجه ای هست که درون زمانـهای گذشته طوایف لیراوی کوه (بهمئی، طیبی، یوسفی و شیرعالی) با آن تکلم مـی نموده اند. لهجه لُری بهمئی یک بخش خاص مابین گویش لُری کهگیلویـه و لُری بختیـاری مـی باشد. حتما گفت بـه دلیل آنکه سرزمـین بهمئی درون بین خاک کهگیلویـه و بختیـاری قرار گرفته است؛ لهجه بهمئی ها تأثیراتی را از هر دو گویش لری کهگیلویـه ای و لری بختیـاری دریـافت کرده است؛ بـه این صورت کـه لهجه طوایف علادینی و مُهمَدی گرمسیر بـه دلیل همجواری، دارای شباهت هایی با طوایف چهارلنگ بختیـاری مـی باشد. امّا طوایف ساکن درون بخش بهمئی مُهمَدی سردسیر و بهمئی احمدی بیشتر از گویش لُری کهگیلویـه تأثیر پذیرفته اند.

علی رغم تأثیر پذیری هایی کـه لهجه بهمئی ها از حوزه کهگیلویـه و بختیـاری داشته هست ولی بطور کل مـی توان گفت طوایف ایل بهمئی دارای لهجه خاص خود مـی باشند و همواره گوشـه ای از هویت خویش را درون آن مـی جسته اند.

به هر حال هرچند امروزه با گسترش روند شـهرنشینی، آموزش و پرورش عمومـی و وسایل ارتباط جمعی، زبان فارسی بعنوان زبان رسمـی مطرح گردیده و تا حدود زیـادی جای زبان و لهجه های دیگر را گرفته هست امّا نسل امروز بهمئی مـی بایست بعنوان یکی از شاخصه های اصلی هویت خویش درون پی احیـا و بکارگیری لهجه ی خود درون زندگی روزمره اش باشد. درون همـین راستا حتما گفت یکی از موضوعاتی کـه مـی تواند درون پویـایی لهجه لُری بهمئی بسیـار تأثیرگذار باشد؛ شعر و موسیقی است. درون حقیقت افرادی کـه دستی درون سرودن شعر و موسیقی دارند مـی توانند نقشی بی بدیل درون این زمـینـه ایفا نمایند.

در ضمن حتما توجه داشت کـه پرداختن بـه لهجه های محلی لُری تضادی با پذیرش زبان فارسی بعنوان زبان اوّل نخواهد داشت چراکه زبان لُری با تمام لهجه هایش از زبانـهای هم خانواده زبان فارسی درون مجموعه زبانـهای جنوی غربی ایران مـی باشد.

دین و آئین: همانند اکثریت مردم ایران، دین بهمئی ها نیز اسلام و مذهب شیعه ۱۲  امامـی مـی باشد. دکتر نادر افشار نادری درباره اعتقادات مذهبی بهمئی ها مـی نویسد: همـه عشایر بهمئی مسلمان و شیعه اثنی عشری هستند و تا آنجا کـه قلب صاف و نیت پاک آنـها گواهی مـی دهد، بـه دستورات دینی پایبند و معتقدند.

بهمئی ها درون راستای همـین پایبندی بـه اعتقادات مذهبی همواره احترام و جایگاه خاصی را به منظور سادات بعنوان فرزندان پیـامبر (صلی الله علیـه و آله و سلم) قائل بوده و همـیشـه پذیرای شاخه های گوناگون سادات درون سرزمـین خویش بوده اند. بعنوان مثال: زمانیکه گروهی از سادات رضاتوفیق کـه در اصل از سادات امامزاده سید مَحمـید (علیـه السلام) درون خاک ایل طیبی مـی باشند بـه دلیل پاره ای از اختلافات مجبور بـه ترک سرزمـین خویش گردیدند؛ بهمئی ها آنـها را درون خاک خود پذیرفتند. بعد از ضمـیمـه شدن منطقه جایزان بهبهان بـه خاک بهمئی و مـهاجرت تعدادی از بهمئی ها بـه آن منطقه، شاخه هایی از همـین سادات نیز درون بخش جولکی درون جوار جاده بهبهان بـه رامـهرمز ساکن گردیدند.

آداب و رسوم: بهمئی ها نیز مانند تمام ایلات و طوایف کشور دارای آداب و رسوم خاصّ خود بوده اند. البته حتما توجه داشت کـه آداب و رسوم بهمئی ها بطور کل زیرشاخه ای از آداب و رسوم قوم لُر مـی باشد. درون واقع آداب و رسوم قوم لر درون کلیـات خود یکسان بوده و بیشتر درون جزئیـات دارای تفاوت هایی مـی باشند. بـه دلیل آنکه آداب و رسوم یکی از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ مـی باشد؛ درون بخش فرهنگ ایل بهمئی بدان پرداخته خواهد شد.

تاریخ: بهمئی ها دارای تاریخ و گذشته ی خاص خود مـی باشند. بـه گفته پیران و بزرگان و نیز اشارات دکتر نادر افشار نادری، از زمانی کـه بهمئی درون واقع یک دَهه کوچک بنام دهه بهمن عالی بوده که تا وقتی کـه بتدریج نسل خویش را گسترش داده و طوایف و شاخه های دیگری را نیز درون کنار خود جای داده و کم کم هویت یک ایل را بخود گرفته است.

مجموعه طوایف ایل بهمئی درون طول تاریخ خویش مواجه با گرفتاری ها و مشکلات گوناگونی بوده اند و در حقیقت همـین خطرها و تهدیدات موجب مـی شد کـه بهمئی ها احساس نزدیکی و نیـاز بیشتری نسبت بـه یکدیگر داشته باشند و خود را جزوی از یک ساختار بزرگ تر بنام ایل بهمئی بدانند.

درس مـهّم و اساسی کـه تاریخ ایل بهمئی مـی تواند بـه نسل امروز بهمئی ارائه دهد همان همبستگی و یکپارچگی بهمئی ها درون مقابل سختی های زمانـه است. بعنوان مثال: وقتی کـه هیبت الله خان باوی حاکم کهگیلویـه درون زمان کریم خان زند بـه دست بهمئی ها کشته گردید؛ اگر اتحاد و یکپارچگی طوایف بهمئی نبود بـه احتمال بسیـار زیـاد بهمئی ها نیز همچون دیگر ایلات و طوایفی کـه در مواجه با این قبیل حوادث، پراکنده گردیده بودند؛ متفرق مـی شدند.

ساختار سیـاسی: خصلت اجتماعی انسان، بعلاوه نیـاز او بـه تعامل و همکاری و مقابله با خطرها و تهدیدها او را بـه سوی زندگی گروهی درون قالب ایل، طایفه و… سوق داد. از سوی دیگر جوامع انسانی به منظور حفظ و پیشبرد بهتر همبستگیِ خویش دست بـه ایجاد یک رهبری مـی زده اند. این رهبری حلقه ی اصلی همان پدیده ای هست که امروزه از آن با نام ساختار سیـاسی یـاد مـی شود.

ساختار سیـاسی جوامع و گروههای انسانی درون طول تاریخ اشکال مختلفی داشته است؛ که تا قبل از شکل گیری ساختارهای سیـاسی مبتنی بر رأی مردم، حکومت های مرکزی غالباً بر اساس حکومت شاهان استوار بوده اند. درون کشور ایران نیز خواستگاه بیشتر حکومت های پادشاهی از مـیان ایلات و طوایف کشور بوده است. درون واقع عشایر بخش مـهّمـی از نیروی رزمـی کشور بوده اند و به پشتوانـه همـین نیروی رزمـی حکومت را درون دست مـی گرفته اند.

ساختار ایلات و طوایف کشور درون زمانـهای گذشته بر اساس حاکمـیت رؤسایی بوده هست که بعدها خان نامـیده مـی شده اند. درون حقیقت کلمات ایل و خان هرکدام یک واژه تُرکی – مغولی مـی باشند کـه کاربرد آنـها بتدریج بعد از برپایی حکومت ایلخانان مغول درون ایران درون مـیان عشایر کشور رایج و مشـهور گردید.

در همـین راستا حتما گفت بنابه گفته پیران و بزرگان، درون ساختار سنتی ایل بهمئی، رؤسای بهمئی از مـیان طایفه نریمـیسا برخاسته اند و ملاک انتخاب آنان ظاهراً بر اساس دارا بودن سطحی از سواد، بینش و آگاهی جهت اداره امور عشایر بوده است. درون واقع بزرگان و آگاهان طایفه نریمـیسا غالباً ” مُلا ” نامـیده شده و جایگاه رئیس را درون مـیان بهمئی ها داشته اند. بعنوان مثال: مُلا قیصر اوّل و فرزندش مُلا علی شیر دو تن از روسای بهمئی درون زمان حکومت های محمود افغان، نادرشاه افشار و کریم خان زند بوده اند.

از کلام پیران و بزرگان مـی توان برداشت نمود کـه از زمان حکومت کریم خان زند بِبعد رؤسای طوایف بهمئی با عنوان ” خان ” مشـهور گردیده اند.

بنابه گفته دکتر نادر افشار نادری: خوانین ایل بهمئی بـه منزله ی پدر به منظور افراد طایفه یـا طوایف خود بـه شمار مـی رفته اند و در واقع عمو یـا عموزاده ی بزرگتر عشایر بهمئی بوده اند؛ چراکه نورالدین موسی (جد بزرگ طایفه نریمـیسا) از اولاد بهمن نیـای بزرگ بهمئی ها بوده است.

باید توجه داشت کـه از زمان برپایی دولت مرکزی درون دوره حکومت پهلوی اوّل، با اجرای سیـاست های خاصّ عشایری، رفته رفته عناصر و اجزای تشکیل دهنده هویت و فرهنگ ایلات و طوایف کشور دچار دگرگونی گردید. طبیعتاً ساختار سیـاسی آنـها نیز بعنوان یکی از عناصر هویتی دچار تغییرات مستمر شد که تا اینکه سرانجام با اجرای سیـاست اصلاحات ارضی درون سال ۱۳۴۱ روند حذف خوانین از ساختار سیـاسی عشایر کشور شدت بیشتری بخود گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامـی نیز خوانین بطور کل از ساختار سیـاسی ایلات و طوایف کشور کنار رفتند. درون واقع مـی توان گفت درون حال حاضر با فراگیر شدن حکومت های مرکزی مبتنی بر انتخابات و رأی مردم درون مـیان کشورهای مختلف، سیستم های پادشاهی و همچنین حاکمـیت شیوخ و خوانین بیش از پیش رنگ باخته و جای خود را بـه نظامـهای سیـاسی انتخابات محور داده است. بهمئی دات کام تلاش خواهد نمود جهت شناخت بیشتر، درون آینده بـه بررسی ساختار سیـاسی ایل بهمئی درون گذشته بپردازد.

به هر حال هرچند درون قرن اخیر با شکل گیری دولت های مرکزی ملّی و گسترش روند شـهرنشینی نمای عناصر سنتی هویت ایلات و طوایف کشور کم رنگ تر گردیده است؛ امّا نسل امروز بهمئی مـی تواند با بهره گیری از اصول اساسی هویت سنتی خویش و تلفیق آن با عناصر هویت امروزی از بـه فراموشی سپرده شدن آن جلوگیری بعمل آورد.

فرهنگ ایل بهمئی:

فرهنگ و اجزای تشکیل دهنده ی آن، جزوی از هویت یک جامعه مـی باشد. مردم شناسان تعریف های گوناگونی درون بیـان مفهوم فرهنگ ارائه داده اند. تقریباً مـی توان گفت فرهنگ مجموعه پیچیده ای هست که دربرگیرنده آداب و رسوم، هنرها، اصول اخلاقی و هرگونـه توانایی دیگری هست که انسان بـه عنوان عضوی از جامعه بـه دست مـی آورد.

آداب و رسوم: آداب و رسوم هر جامعه مجموعه ای از رفتارهای گروهی از مردم هست که بـه دلیل اشتراکات گوناگون از جمله: سرزمـین، زبان، نژاد، تاریخ و … گرد هم آمده اند و به دلیل زیربنای فکری مشترک، از باورها و رفتاری مشترک پیروی مـی کنند. حتما گفت آداب و رسوم هر جامعه ای از حوزه های مختلفی تشکیل گردیده است. بهمئی ها نیز دارای آداب و رسوم خاصّ خود درون زمـینـه های گوناگون بوده اند. هرچند کـه هم اکنون با کم رنگ تر گردیدن عناصر هویتیِ ایلات و عشایر، نمود آداب و رسوم سنتی درون مـیان طوایف بهمئی نیز کم رنگ تر شده است، ولی بهمئی دات کام برایب شناختی کوتاه و مفید درون این حوزه، نگاهی گذرا بـه آداب و رسوم ایل بهمئی خواهد داشت.

بطور کل آداب و رسوم بهمئی ها را مـی توان درون چارچوب کلّی آداب و رسوم قوم لُر مورد بررسی قرار داده و آن را درون زمـینـه های: مراسمات شادی و عزا، ادبیـات و موسیقی، باورها، پوشاک، خوراک، بازی های محلی و های محلی تقسیم بندی نمود.

مراسمات شادی: شاید بتوان گفت معروفترین مراسم شادی درون مـیان هر جامعه ای مراسم ازدواج مـی باشد. ازدواج درون مـیان بهمئی ها دارای آداب و رسوم خاصّ خود مـی باشد. درون همـین راستا حتما گفت کـه خانم دکتر الویـا رسترپو (همسر مرحوم دکتر نادر افشار نادری) رساله دکترای خویش را با عنوان ازدواج درون ایل بهمئی بـه سال ۱۹۷۵ مـیلادی (۱۳۵۳ شمسی) درون دانشگاه پاریس فرانسه با نمره بسیـار خوب و همراه با تبریک هیئت داوران دفاع نمود. این رساله تحت عنوان کتاب زنان ایل بهمئی بـه سال ۱۳۸۷ توسط دکتر جلال الدین رفیع فر (عضو هیئت علمـی دانشگاه تهران) ترجمـه و منتشر گردیده است.

نا گفته پیداست کـه فرهنگ ایل بهمئی چنان حوزه بِکر و نابی بوده هست که تنـها یک حوزه کوچک از آن تبدیل بـه رساله ی دکترای یک پژوهشگر علوم احتماعی گردیده است. بـه هرحال بهمئی دات کام بـه دلیل گسترده بودن مباحث موجود درون این زمـینـه، درون پُست های جداگانـه بـه بررسی آداب و رسوم ازدواج درون مـیان ایل بهمئی خواهد پرداخت.

مراسمات عزا: همانگونـه کـه مراسم ازدواج بارزترین مراسم شادی درون مـیان بهمئی ها است، مراسم درگذشت افراد طایفه نیز مـهم ترین مراسم عزا درون مـیان طوایف بهمئی مـی باشد. درون گذشته وقتی فرد مـهّمـی از یک طایفه فوت مـی شده است، کل اعضای طایفه و یـا حتّی درون برخی از موارد اعضای طوایف دیگر نیز به منظور مراسم فاتحه خوانی بـه منزل فرد فوت شده مـی رفته اند. معمولاً از هر دهه، چند خانواده بهمراه یک یـا چند رأس دام (بعنوان نوعی همـیاری درون تأمـین مخارج مراسم) درون فاتحه خوانی حضور یـافته و دامـها را بـه صاحب عزا تحویل مـی دادند. سپس فاتحه داده و غذا را (معمولاً ناهار) مـی خوردند. اگر فاتحه دهندگان از راه دور آمده بودند، شب را نیز درون منزل صاحب عزا مـی ماندند و او هم از آنـها پذیرایی مـی کرده است. صاحب عزا که تا چهل روز پذیرایی و فاتحه خوانی داشته هست و هر وقت فاتحه دهندگان بر او وارد مـی شده اند برایشان غذا حاضر مـی کرده است.

امروزه مراسم فاتحه خوانی درون بین بهمئی ها دچار تغییرات زیـادی گشته هست و مراسم آن بسیـار مختصر گردیده، چنانچه بعضاً یک مراسم به منظور تشییع، یکی به منظور سه روزه و هفته و دیگری نیز به منظور چهلم برپا مـی شود. البته حتما اشاره کرد کـه بهمئی ها یک رسم بسیـار خوب را درون مراسمات فاتحه خوانیِ خویش هنوز تقریباً حفظ کرده اند. این رسم پسندیده همان پیشکش نمودن مبالغی پول بـه صاحب عزا هست که بـه واقع مـی تواند نوعی همـیاری و تعاون درون پرداخت هزینـه های صاحب عزا درون طول زمان برگزاری مراسم و یـا حتّی بعد از آن باشد.

ادبیـات و موسیقی: ادبیـات با تمام زیرمجموعه های آن همواره یکی از وسیله های مـهّم درون پویـایی و رشد فرهنگ هر جامعه ای بوده و مـی باشد. جنبه های بارزتر ادبیـات را درون مـیان بهمئی ها مـی توان درون اشعار بهمئی جستجو کرد. درون واقع ایلیـاتی بهمئی از طریق زبان شعر با انسانـها و حتّی طبیعت اطراف خویش ارتباط برقرار مـی کرده است. اشعار بهمئی علاوه بر نمایـاندن تعلقات و خواستهای دورنی فرد، وسیله ای به منظور پویـایی فرهنگ و حفظ لهجه بهمئی بوده و مـی باشد.

در یک تقسیم بندی ساده مـی توان شعر بهمئی را بـه ۴ دسته تقسیم کرد، شامل:

شعرهای مربوط بـه مراسم های شادی شعرهای با مضامـین حماسی یـاریـار سرو

شعرهای مربوط بـه مراسم های شادی: شیر دوما و دِی بلال، دو نمونـه از اشعاری هستند کـه توسط مردان و یـا زنان درون مراسم شادی اعم از ازدواج و یـا جشن ها خوانده مـی شدند.

شعرهای با مضامـین حماسی: مضمون اینگونـه شعرها درون بیـان وصف شجاعت ها، رشادت ها و مقام رفیع سلحشوران ایل بوده است. بعنوان مثال از جمله ی موضوعات این اشعار مـی توان بـه وقایع سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۱۶ درون خصوص لشکرکشی ارتش بـه منطقه بهمئی احمدی گرمسیر و بهمئی علاءالدینی اشاره کرد. درون ادامـه برخی از اشعار دو واقعه فوق ذکر مـی گردند:

شاه حِسَین سَر نادر، سِویلَ تاو دا **** اعلام کِ وَ پهلوی، شیر هم جِواو دا

پهلوی بی دینیِ، باش ایکُنُم جنگ **** لشکری نابود کِردُم، افسر و سرهنگ

توپ زرد خارِجَه، ایران گِراوِش **** دیدِمِش وا گُل مَحمَد، هِی کِ خراوِش

یـاریـار: فاخرترین بخش درون بین اشعار ایلیـاتی بهمئی، یـاریـار بوده است. یـاریـار داستان فراق و غم هجران را بیـان مـی کند؛ این دوری جانسوز مـی تواند دوری از یک معشوق زمـینی و یـا هم ترک طبیعتِ ییلاق و قشلاق درون زمان کوچ باشد.

سرو: اشعار سوزناکی هست که درون هنگام فوت عزیزان و در مراسم عزای آنـها خوانده مـی شده است.

هرچند امروزه با نمایی کم رنگ تر مـی توان جایگاه دِی بلال ها، اشعار حماسی، یـاریـارها و سروها را درون بین بهمئی ها مشاهده نمود؛ امّا تهدیداتی نیز این مـیراث باارزش را تهدید مـی نماید. بعنوان مثال هم اکنون درون مراسم های ازدواج بیشتر از اشعار لُری کهگیلویـه (دهدشت)، مَمَسنی و… استفاده مـی گردد و طبیعتاً شعرهای مذکور نیز با همان لهجه دهدشتی و یـا ممسنی خوانده مـی شوند.

در همـین رابطه مـی توان گفت دکتر نادر افشار نادری درون مُستند باارزش بلوط کـه در سال ۱۳۴۷ درون خاک بهمئی تهیـه گردیده هست بخوبی یکی از مراسم های ازدواج درون مـیان بهمئی ها را همراه با تمام اجزای آن از جمله ساز و دُهُل، محلی و سوارکاری بـه تصویر کشیده است.

با توجه بـه موارد گفته شده، بر نسل امروز بهمئی هست که بر پویـایی و حفظ دِی بلال ها، یـاریـارها و سروها بعنوان یکی از عناصر فرهنگ گذشتگان، پافشاری نماید و در این مـیان نقش افرادی کـه دستی درون شعر، ادبیـات و خوانندگی دارا مـی باشند بسیـار تأثیرگذار و مـهّم مـی باشد. بعنوان مثال: شاید کمتر فردی درون بهمئی باشد کـه یـاریـارهای مرتضی دستپاک را نشنیده باشد. شاید دهها و یـا صدها مرتضی دستپاک درون مـیان بهمئی ها باشد امّا فرصت بروز و ظهور را پیدا نکرده باشند.

به هر سوی درون این زمـینـه نباید منتظر اقدام دستگاههای دولتی ماند بلکه حتما با حرکتهای خودجوش مردمـی کار را بـه پیش برد و همانگونـه کـه پیشتر نیز گفته شد درون این مـیان نقش افرادی کـه در ادبیـات، شعر و خوانندگی توانایی و استعداد دارند، بسیـار مـهّم و برجسته مـی باشد.

باورها: بهمئی ها گستره وسیعی از باورها را درون مـیان خود داشته اند. حقیقتاً پرداختن بـه تمام این باروها از حوصله این مجال خارج هست چنانچه بهمئی دات کام درون این پُست تنـها بـه بررسی کوتاه و گذرای گوشـه ای از عناصر فرهنگ ایل بهمئی مـی پردازد. خانم دکتر الویـا رسترپو درون کتاب زنان ایل بهمئی درباره بیـان گوشـه ای از این باورها درون مـیان بهمئی ها مـی نویسد:

در روز تولد نوزاد، مادر سنگ های کوچک (از جمله مُهر فَهم) و نظر قربانی های دیگر را کـه در طول بارداری با خود داشته هست برداشته و به قنداق نوزاد مـی دوزد. موقعی کـه مادر، دو فرزند درون سنین پایین دارد، اشیـای فوق را کـه در زمان تولد فرزند اولش بـه قنداق او دوخته بود جدا کرده و به جای آن یک تکه کوچک پارچه بـه صورت دگمـه کـه به تکه پارچه ای دوخته شده  و یـا بـه یک بند متصل هست را بـه کمربند او وصل مـی کند و در این هنگام سنگ های کوچک را بـه نوزاد جدید مـی دهند. بـه نظر مـی رسد این رسم درون باور آنـها بـه این معنی هست که قدرت سنگ ها بیشتر از آن تک کوچک هست و بهتر هست همراه بچه ای باشد کـه ضعیف تر است.

دکتر رسترپو اضافه مـی نماید: تمامـی بچه ها حداقل که تا دو سالگی از این نوع طلسم ها دارند؛ چیزی کـه مربوط مـی شود بـه دوره ی زمانی ای کـه بیشترین مرگ و مـیر درون بین بچه ها وجود دارد.

پوشاک: هنری لایـارد دیپلمات انگلیسی درون سفرنامـه اش درباره خلیل خان بهمئی مـی نویسد: خلیل خان مردی بلند قامت و تا اندازه ای خوش قیـافه بـه نظر مـی رسید ولی هیئتی خشن داشت. سر که تا پا مسلح بود و کلاه لُری بـه سر داشت و چوخای پشمـی بر لباسش پوشیده بود. همانگونـه کـه بیـان لایـارد نیز آشکار هست بهمئی ها همچون دیگر لُرها، همواره کلاه و چوخا را بعنوان دو عنصر اساسی درون پوشش خویش داشته اند.

دکتر علی بلوکباشی درون مقاله معروف ایل بهمئی – منتشر شده بـه سال ۱۳۴۴ درون نشریـه هنر و مردم- درباره پوشاک مردان بهمئی مـی نویسد: پوشاک قدیمـی مردان بهمئی  جومَه (پیراهن یقه طوقی)، تنبان، دَلگ، شال کمر، جوقا، کلاه نمدی و گیوه ملکی بود، ولی اکنون بیشتر آنـها بویژه جوانانشان جامـه های کهن ایلی را کنار گذاشته و جامـه های شـهری و روستایی مـی پوشند.

دکتر بلوکباشی درون ادامـه اشاره مـی نماید: پارچه جومـه مردان از متقال یـا چلوار سفید هست و دوختش ساده. یقه اش طوق دارد و جلوی آن از یقه که تا زیر چاک. سر چاک درون زیر گلو با دو بند گره مـی خورد. آستین های آن بلند و مُچدار هست و پاره ای هم بی مُچ. پارچه تنبانی از دبیت یـا متقال مشکی است. پاچه شلوار تَنگ و تنوره ای هست (برخلاف شلوارهای دبیت بختیـاری کـه بطور راسته و گشاد هستند)، کمرش لیفه ای و بندی. دَلگ از پارچه های گُلدار دوخته مـی شود. دوخت و ریخت آن مانند آرخالق و رَادی مردان قدیم تهرانی است. پنج که تا هفت متر چلوار یـا متقال سفید و گاهی دبیت قهوه یی سوخته یـا سبز، شالی هست که بهمئی بـه کمر و روی دلگ مـی بندد. برخی از طایفه سادات شال سبز مـی بندند. جوقا عبای نازکِ خاکی رنگی هست که درون بهبهان بافته مـی شود. بهمئی ها جوقا را بیشتر درون هنگام جنگ و ستیز مـی پوشیدند. کلاه آنـها نمدی هست و بیشتر قهوه یی رنگ و کفششان گیوه ملکی.

در تکمـیل نمودن بیـان دکتر بلوکباشی مـی توان گفت کلاه مردان بهمئی بـه گفته پیران و بزرگان، دو نوع بوده است؛ یکی کلاه رسمـی و دیگری شب کلاه نام داشته و بیشتر درون شـهر بهبهان و توسط بافندگان بهبهانی تهیـه مـی شده است. کلاه رسمـی و همچنین شب کلاه از جنس نَمَد و اغلب قهوه ای و گاهی نیز خاکی رنگ و به ارتفاع حدوداً ۱۵ سانتی متر بوده است. برخلاف کلاه بختیـاری کـه سقف کلاه حالت قائم بر بدنـه دارد، کلاه رسمـی بهمئی دارای شیب کمـی از داخل بـه بیرون بوده بنحوی کـه تفاوت آن را با کلاه بختیـاری مـی توان تشخیص داد. شب کلاه نیز کـه تقریباً درون تمام ایلات لر بزرگ مشترک بوده دارای شیب منحنی طوری از بدنـه کلاه بـه سمت سقف کلاه است. مردان بهمئی همچنین معمولاً پیژامـه ای نازک و راه راه با زمـینـه های روشن (کِرِم و آبی روشن) را بعنوان تمبون راحتی مـی پوشیدند.

دکتر بلوکباشی اضافه مـی نماید: پوشاک کنونی (سال ۱۳۴۴) بیشتر بهمئی ها کُت و شلوار هست و پیراهن یقه دار بازاری و کفش چرمـی. زمستانـها هم پالتو و پلور. برخی از مردان هم جامـه ی قدیمـی را با جامـه شـهری روستایی درآمـیخته اند و چند تکه از آن را با چند تکه از این با هم مـی پوشند.سرو خوانی زنان لر های بهمئی هویت و   فرهنگ ایل بهمئی | بهمئی دات کام mimplus.ir

همانگونـه کـه در عگرفته شده توسط گروه دکتر نادر افشار نادری درون سال ۱۳۴۷ پیدا است؛ یک جوان بهمئی درون مراسم سنتیِ چوب بازی درون یک جشن ازدواج، بخشی از پوشاک سنتی را با پوشاک شـهریِ آنروزها درون هم آمـیخته است. بدین صورت کـه شب کلاه بر سر و چوغای پشمـی بر تن را با پیراهن و شلوار ساده شـهری بـه رنگ سفید و سیـاه درهم آمـیخته است.

دکتر بلوکباشی همچنین درباره پوشاک زنان ایل بهمئی اضافه مـی نمایند: پوشاک زنان بهمئی جومَه، تُمبون، چادر یـا روسری، دستمال سر، دَلگ (آرخالق نیم تنـه)، مِینا و گیوَه است. هر زن دو یـا سه تمبون مـی پوشد. تمبون از پارچه های گُلدار دوخته مـی شود. تمبون رو از پارچه ابریشمـی و تمبون های زیر هریک از چیتِ گُل و بوته دار است. دوختن تمبون ساده هست و هنگام پوشیدن درون پای زنان پُف مـی کند و پُرچین مـی شود.

پیراهن زنان دوختی ساده دارد و پارچه اش از ابریشم گل و بوته دار است. بالاتنـه و دامن پیراهن یکسر و راسته هست و بلندی آن که تا یک وجب زیر زانو مـی رسد. دو پهلوی دامن از کمرگاه که تا پایین چاک دارد. آستین پیراهن سه ربعی هست و مُچدار و با تکمـه ایی بسته مـی شود. چادر زنان از شش که تا هفت متر پارچه توری نَقده دار یـا چیت گُلدار است. پارچه چادر بیشتر از پارچه های تیره و مشکی انتخاب مـی شود. چادر را به منظور رفتن بـه مـیهمانی و عروسی و سوگواری سر مـی کنند. مِینا سه متر پارجه ابریشمـی نازک و لطیفِ گُلدار است. مـینا را بـه گونـه ای بر سر مـی بندند کـه همـه آنـها را بپوشاند. دستمال سر دستمالی هست چهارگوش و بزرگ و از تافته یزدی. زمـینـه دستمال سر مشکی و راه راه هست و کناره آن حاشیـه دار. این دستمال را مانند لچک مـی کنند و بعد بصورت نواری پهن درمـی آورند و مـیان آنرا بـه پیشانی مـی گذارند و دو سرش را درون پشت سر گره مـی زنند.رویـه کلاه زنانـه از مخمل گلی یـا آبی هست و آسترش از چیت گُلدار. روی دوره کلاه را با منجق و نگین های رنگارنگ گل و بوته نشان مـی کنند. این گونـه کلاه ویژه زنان خانواده های خانـها است. کلاه زنان معمولی بهمئی بجای منجوق و نگین، پولک های حلبی دارد. دلگ زنان بهمئی نیم تنـه ای هست جلو باز کـه رویـه آن از مخمل سرخ یـا سیـاه یـا سبز و آستر آن از چیت گلدار انتخاب مـی شود. آستین های دلگ، بلند و چاک دار مـی باشد و چاک آن از سر مُچ که تا به زیر آرنج مـی رسد. دور مچ آستین دلگ و لبه ی پایین و دو لبه ی جلوی آن منجوق دوزی و نگین دوزی مـی شود. پاپوش زنان گیوه مَلِکی هست که درون بهبهان دوخته مـی شود.

دکتر بلوکباشی درباره نحوه آرایش زنان ایل بهمئی و زیورآلات مورد استفاده آنان اشاره مـی نماید: زنان بهمئی بسیـار ساده و طبیعی آرایش مـی کنند. گیسوان را بلند نگاه مـی دارند و تارکشان را از مـیان سر باز مـی کنند. چهره را هیچگاه بَزَک نمـی کنند و فقط درون هنگام رفتن بـه عروسی حنا بـه دست و پایشان مـی بندند. زیورهای آنان گوشواره، خالَک، زِرنا (گلوبند)، با زُلفی (زیوری طلایی یـا نقره ای کـه از موی روی بناگوش مـی آویزند) و انگشتری است.

خوراک: دکتر نادر افشار نادری درون جزوه مونوگرافی ایل بهمئی منتشر شده بـه سال ۱۳۴۷ مـی نویسد: اقوام مختلف درون زمانـهای مختلف بسته بـه موقعیت طبیعی و منابع منطقه خویش، بـه وسایل مختلف غذای خود را تأمـین مـی کرده اند کـه مردم شناسان بـه ترتیب زمان، چگونگی تأمـین غذا را طبقه بندی کرده اند:

جمع آوری مـیوه های وحشی و علف های خوراکی و بعضی حشرات: عشایر بهمئی به منظور تأمـین خوراک خود هر پنج طریقه را بـه کار مـی بندند. مـیوه های وحشی مانند تمشک، گلابی، سنجد و پسته کوهی را جمع مـی کنند و مـی خورند. یک نوع علف کـه آن را توله مـی گویند (پنیرک) درون منطقه فراوان است؛ توله را آب پز کرده و با کَلک (نان پخته شده از آرد بلوط) مصرف مـی کنند. کنگر و قارچ نیز درون سردسیر و سرحد زیـاد هست که مورد استفاده عشایر قرار مـی گیرد. سالهایی کـه ملخ بـه زراعت آنـها حمله مـی کند، شبانـه ملخ ها را درون گونی جمع کرده مـی پزند و روزهای متمادی، ملخ، خوراک لذیذ آنـهاست. از همـه اینـها مـهّم تر بلوط است. بیش از نیمـی از سرزمـین بهمئی پوشیده از درختان بلوط مـی باشد. آنـها کـه کمتر گندم کِشت مـی کنند بیشتر نان بلوط مـی خورند. شکار: بز کوهی درون تمام منطقه بـه حد وفور وجود دارد.کبک نیز درون منطقه بهمئی فراوان است. صید ماهی: صید ماهی نیز از رود عظیم علاء و رود اسپید معمول است. گله داری: دامداری و گله داری اساس اقتصاد عشایر بهمئی است. بهمئی دات کام درون یک پُست جداگانـه بـه موضوع دامداری درون مـیان بهمئی ها خواهد پرداخت؛ هرچند کـه امروزه اثر گسترده ای از دامداری همچون گذشته درون مـیان بهمئی ها وجود ندارد. زراعت: عشایر بهمئی از قدیم الایـام زراعت گندم، جو و برنج مـی کرده اند ولی بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی (در سال ۱۳۴۱)، زمـین های زیر کِشت توسعه یـافته است. زراعت گندم آنـها ۹۰% دیم است.

دکتر افشار نادری درباره کاربرد شیوه های فوق درون مـیان بهمئی درون حدود سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷، اشاره مـی کنند: از این پنج طریقه تأمـین غذا ، شکار و صید ماهی محدود مـی شود بـه معدودی. درون سالهای اخیر کـه چندین بار عشایر خلع سلاح شدند دیگر همـه تفنگ ندارد کـه بتواند شکار برود. صید ماهی نیز طبیعتاً منحصر هست به آن عده عشایر کـه مدتی از سال را درون کنار رودخانـه ها بـه سر مـی برند.

از طرف دیگر، دامداری نیز سرمایـه مـی خواهد و با اینکه تعداد و بز درون منطقه بهمئی بیش از نیم مـیلیون رأس است، درون حدود نیمـی از آن متعلق بـه پیله وران بهبهانی هست و نیم دیگر نیز بـه تساوی بین خانوارها تقسیم نشده است. چه بسا خانوارهایی کـه بیش از دو یـا سه رأس ندارند. بـه هر حال طریق اوّل و پنجم، یعنی جمع آوری و کشاورزی درون تمام منطقه عمومـیت دارد. البته حتما گفت کـه علاوه بر جمع آوری و کشاورزی، عموم بهمئی ها غالباً تعدادی مرغ و خروس را نیز درون حد و اندازه ی مصرف خویش نگهداری مـی نموده اند.

دکتر علی بلوکباشی نیز اطلاعات مفیدی را درباره خوراکهای مورد استفاده درون مـیان بهمئی ها ارائه داده است؛ آنجا کـه مـی نویسد: همگانی ترین نان خورشـهای بهمئی، شیربرنج، دُووا (آش دوغ)، ریچال (برانی)، کلّه جوش، کَلگِ گوشت، لیوی، هُرَّ و گیوینَه مـی باشد. زنان درون ایل بهمئی پخت نان را بـه عهده دارند و نانپز هر خانواده و سیـاه چادر زنان همان سیـاه چادر و خانواده اند مگر درون خانواده های خانـها و خانزادگان کـه نان آنـها را زنان خدمتکار مـی پزند. تنور نان پزی بهمئی ساده هست و آن چاله یی هست که درون چادر یـا کپر یـا تو کنده شده. دور تنور سه پارچه سنگ مـی چینند که تا ساج نان را روی آن بگذارند. این سنگها را کُچُک مـی نامند. ابزار کار نان پزان تَوَک، تیر، تاوَ و سفرَه است. توک تخته یی هست تخت و هموار و پایـه دار کـه چانـه خمـیر را روی آن باز و تُنُک مـی کنند. تیر، نورد یـا وردنـه نان پزان است. زنان با تیر چانـه خمـیر را تنازک مـی کنند. تاوَ همان تاوه یـا ساج هست که نانـها روی آن سرخ و پخته مـی شود. سفره، دستبافی هست از پشم یـا موی بز کـه چانـه های خمـیر روی آن چیده مـی شود.

نانـهای بهمئی از آرد گندم و آرد بلوط است. نامـی ترین و همگانی ترین آنـها نان تیری، بَلبَل، تَبدون، کَلگ و بَرکو است.

نان تیری نانی هست گرد و بسیـار نازک و خشک و مانند نان لواش تهرانی. بَلبَل نانی هست گرد و سِتَبرتَر از نان تیری. تَبدون یـا تافتون نانی گرد و کلفت است. روی تبدون را بعد از پخته شدن روغن سرخ شده مـی مالند و شکر مـی پاشند. کَلگ نانی هست که از آرد بلوط پخته مـی شود و رنگش تیره و سیـاه است. بَرکو، نانی هست گرد، کوچتبر و تُرد کـه روی آن را روغن و یـا عسل مـی مالند.

به هر حال هرچند امروزه با گسترش زندگی شـهرنشینی، انواع غذای رنگارنگ درون فرهنگ غذایی ما وارد شده است؛ امّا حقیقتاً مـی توان گفت به منظور بهمئی هنوز هم طعم نان تیری، کلگ و بَرکو و … از هر غذایی دلنشین تر هست چراکه گوشـه ایی از فرهنگ و هویت بهمئی هست و طبیعتاً انسان نسبت بـه عناصر تشکیل دهنده هویت و فرهنگ خویش، احساس علاقه مـی نماید.

بازیـهای محلی: کودکان و نوجوانان بهمئی درون زمانـهای گذشته بازیـهایی را انجام مـی دادند کـه عموماً علاوه بر ایجاد حس طراوت و شادابی، تحرک و فعالیت جسمـی، موجب ایجاد حس همبستگی درون مـیان آنـها نیز مـی شده است؛ چراکه بیشتر این بازیـهای بصورت دو یـا چند نفره انجام مـی شده است. از جمله این بازیـها مـی توان به: کِل کِلَ بَرد، چو کِلی، گرنا، گُل بازی، پِشکِلَه غار، هارهارونَکی، دوز، و … اشاره نمود.

های محلی: مجموعه آداب و رسومـی مـی باشند کـه عموماً درون مراسم ازدواج اجرا مـی گردند. های محلی بهمئی، همان های محلیِ دیگر ایلات و طوایف کهگیلویـه و بطور کلّی های رایج درون مـیان قوم لُر هست که عموماً با نام چوب بازی، دَسمال بازی و چوپی شناخته مـی شوند.

هنرها: مـی توان گفت هنرِ هر قوم بیـان گر ذوق و علاقه و خلاقیت افراد آن درون پاسخ بـه نیـازهای مادی و معنوی خویش است. مـهّم ترین هنرها درون مـیان قوم لُر، هنرهایِ دستیِ زنانِ لُر مـی باشد کـه تقریباً بـه یک شکل درون مـیان طوایف لُر بزرگ و لُر کوچک وجود دارند. ایل بهمئی نیز بعنوان شاخه ای از ایلات و طوایف لر بزرگ، موارد مشخصی از هنرهای دستی را درون مـیان دستان پُرمِهر و توانای زنان خویش داشته است. دکتر علی بلوکباشی درون مقاله ایل بهمئی (منتشر شده بـه سال ۱۳۴۴) درون این رابطه مـی نویسد: هنرهای دستی زنان بهمئی، قالی، بهون، جوراب، شَلِ، خور، خُرج، جوال، بَنِ، گبه، جاجیم و وَریس هست که پاره ایی از آنـها بـه نقش های ساده طبیعت نگارین شده.

شله از موی بز بافته مـی شود و خور از پشم . تار خرج از موی بز و پودش از پشم است. بنـه تور بافته شده یی هست مخصوص بردن خوشـه های گندم.

صنایع دستی مورد اشاره درون واقع تلاش و هنرنمایی زنان ایل بهمئی درون پاسخ بـه نیـازهای روزمره زندگی خویش بوده است. زنان بهمئی همواره آثار هنری خود را با مضامـین طبیعی همراه مـی کرده اند کـه این خود نشانگر پیوند نزدیک روح ایلیـاتی با سرزمـین مادری و دلبستگی های وی نسبت بـه طبیعت اطراف خویش بوده است. بعنوان مثال: یکی از عناصر طبیعت کـه همواره درون صنایع دستی زنان بهمئی جلوه گر بوده؛ پرنده زیبای کبک مـی باشد. کبک یـا همان کُوگ درون فرهنگ بهمئی جایگاه خاصی داشته است. از زیبایی ظاهری آن کـه همواره مورد توجه عشایر بوده، از آواز دل نوازش کـه همـیشـه نوعی احساس دل انگیز را بهمراه داشته و تا گوشت مغذی و مقوی آن کـه یکی از منابع غذایی ایلیـاتی ها بوده است.

به هر حال هرچند امروزه با کم رنگ تر شدن هویت و فرهنگ ایلیـاتی، دیگر اثر گسترده ایی از بکارگیری هنرهای دستی درون مـیان زنان بهمئی بـه چشم نمـی خورد، امّا نسل امروز بهمئی مـی تواند درون جنبه هایی خاصّ، مـیان هنرهای سنتیِ خویش با فرهنگ امروزی انسان شـهرنشین یک نوع مثبت از درهم آمـیختگی را ایجاد نماید. مثلاً: تهیـه عروسک هایی با پوشش لباس لُری و یـا بالشت های لُری کـه با صرف کمترین هزینـه و وقت توسط برخی از زنان انجام مـی گیرد؛ خود مـی تواند یک حرکت باارزش درون جهت حفظ، پویـایی و انتقال گوشـه هایی از فرهنگ گذشتگان بـه نسل آینده باشد.

اصول اخلاقی: اخلاقیـات عموم ایلات و طوایف لُر و بویژه بهمئی ها را درون چند حوزه بارز مـی توان تقسیم بندی نمود:

صفا و صمـیمـیت: دکتر نادر افشار نادری درون جزوه مونوگرافی ایل بهمئی (منتشر شده بـه سال ۱۳۴۷) درباره سطولانی مدّت خویش درون مـیان بهمئی ها مـی نویسد: عشایر [بهمئی] با ما باصفا بودند و ما هم با آنـها بی ریـا بودیم. درون واقع هنگام برگشت، نـه ما از آنـها دل مـی کندیم و نـه آنـها از ما. از صفا و صمـیمـیت عشایر [بهمئی] داستان ها درون دل ما باقی است. بارون دوبد روسی نیز درون سفرنامـه اش بـه صفا و صمـیمـیت لُرها اشاره کرده است؛ آنجا کـه مـی گوید:  تا آنجا کـه به من مربوط هست منصفانـه حتما بگویم هیچ دلیلی به منظور شکایت از لُرها ندارم. درون واقع با وجودی کـه به عنوان دزد و راهزن مشـهورند امّا من همـیشـه از مـهمان نوازی آنـها قدرشناسی مـی کنم زیرا مرا درون کنار اجاق خود با مـهربانی و شفقت پذیرفتند. خصلتی کـه چهره آن درون اروپا بـه دلیل زرق و برق زندگی و فخر تمدن بسیـار محو شده است.

صداقت: ایلیـاتی بهمئی همواره صداقت را بعنوان یکی از صفات بارز انسانی با خود همراه داشته است. عموماً عشایر لُر و بویژه بهمئی ها بـه صداقت و رُک بودن درون رفتار و گفتار شُهره بوده اند. مـی توان گفت هنی با طبیعت و زندگی درون فضای بِکر کوهستان ها و به تبع آن دوری از فضای پر از حیله و نیرنگِ شـهرها، درون این زمـینـه بی تأثیر نبوده است. صداقت همان صفت پسندیده ای هست که بعضاً از آن با عنوان ساده لوحی نام مـی شود و برعآن، دو رویی و نیرنگ نیز همان صفات ناپسندی هستند کـه متأسفانـه برخی از افراد از آن با نام زَرنگی یـاد مـی کنند.

شجاعت: عموم ایلات و طوایف لُر بـه شجاعت معروف بوده اند. چنانچه درون طول تاریخ، عشایر لُر همواره یکی از ارکان مـهّم نیروی نظامـی کشور بوده اند. درون این مـیان، بهمئی ها از نظر شجاعت و سلحشوری یکی از بارزترین ایلات لُر بزرگ بوده اند چنانچه مـیرزا حسن فسایی درون کتاب فارسنامـه ناصری (نوشته شده درون حدود ۱۵۰ سال پیش) درباره شجاعت و جنگاوری در  نزد بهمئی ها مـی نویسد: ۱۰ تفنگ چی بهمئی را با ۱۰۰ تفنگ چی بختیـاری برابر گرفته اند. شجاعت و دلیر بودن درون نزد لُرها صفت پسندیده ای بوده کـه در برخی از مواقع با عنوان وحشی گری نیز از آن یـاد مـی شده است.

سادگی: روح ایلیـاتی یعنی ذات ساده و بی تَکلُف. درون واقع، یکی از نتایجی کـه زندگی بر مبنای کوچ و دامداری مـی توانست به منظور انسان بـه ارمغان آورد، همانا سادگی درون شیوه زندگی بوده است.

مـهمان نوازی: بهمئی ها و لُرها همانند عموم ایرانی ها، مردمـی مـهمان نواز و خونگرم بوده اند. بارون دوبد روسی و دکتر نادر افشار نادری نیز درون آثار خود بـه این موضوع اشاره کرده اند.

حال کـه یک بررسی کوتاه و مفید درباره عناصر فرهنگ ایل بهمئی ارائه گردید، لازم هست به خروجی شاخصه های فرهنگی بهمئی و بویژه اصول اخلاقی رایج درون مـیان آنـها درون نوع ارتباطات آنان اشاره کرد. یکی از عرصه های مـهّم نمود فرهنگ هر گروه و جامعه ای، مبحث ارتباطات مـی باشد. اصولاً انسان همواره درون ارتباط با طبیعت و محیط اطراف خویش و همچنین انسانـهای دیگر مـی باشد. به منظور شناخت بهتر، روابط موجود درون مـیان بهمئی ها را مـی  توان بـه سه دسته تقسیم نمود:

رابطه فرد با طبیعت رابطه فرد با خانواده رابطه فرد با افراد ایل

رابطه فرد با طبیعت: رابطه فرد ایلیـاتی با محیط اطراف خود، همانا طبیعت بِکر و زیبایی کـه خداوند ارزانی داشته، داستان شیرینی دارد. ایلیـاتی بهمئی از موهبت های خدادادی بهره مـی بُرد ولی همچون انسان مُدرن امروزی حریصانـه بـه آن حمله نمـی کرد و کمر بـه نابودی آن نمـی بَست. گواه این امر نیز خود طبیعت هست که هیچ گاه درون ساختارهای ایلیـاتی، آسیب های سالهای اخیر خود را ندید و همواره یک رابطه متقابل و گویی توأم با احترام مـیان انسان و طبیعت برقرار بوده است.

مـهم ترین استفاده ای کـه ایلیـاتی بهمئی از طبیعت اطراف خود مـی بُرد، درون رابطه با اساس زندگی او یعنی  دامداری و پرورش دام بود. دامـها بر روی مراتع طبیعی پرورش داده مـی شدند، این کار بر روی ارتفاعات کوهستانی درون فصل تابستان و دشت های پَست درون فصل زمستان انجام مـی گرفت. دامپروری نقش مـهمـی را درون بهره برداری از مراتع و ارزش بـه آن ایفا مـی کرد. همزمان با استفاده ای کـه ایلیـاتی ها از مراتع مـی بردند، سعی درون حفظ این منابع خدادادی هم داشته اند بـه این گونـه کـه پس از مدتی از منطقه ای بـه منطقه ی دیگر کوچ مـی د که تا هم بـه مراتع جدید و تازه دست یـابند و هم مراتع قبلی فرصت بازسازی خود را بـه دست آورند.

دامـها بـه مراتع وابسته بودند و ایلیـاتی های بهمئی نیز بـه دامـها. درون واقع تمام فراورده های دام قابل استفاده بود؛ از شیر و مشتقات آن گرفته که تا گوشت، پوست، مو و حتّی شاخ و کود دام هم استفاده و فایده خود را داشته است. از جمله مـهّم ترین فراورده های دامـی نزد ایلیـاتی بهمئی مـی توان بـه بُهون اشاره کرد؛ بهون یـا همان سیـاه چادر درون واقع مسکن و سرپناه عشایر بهمئی بوده است. مجموعه چند بهون درون کنار یکدیگر یک مال را تشکیل مـی داده و مال هم بَسان یک واحد اجتماعی و اقتصادیِ مبتنی بر همکاری و همـیاری درون نظام دامداری، اساس معیشت بهمئی ها را استوار مـی کرده است.

در کنار دامداری، بهمئی ها گندم و جو را درون مقیـاس کم و اغلب بـه شکل دیم هم مـی کاشتند، امّا مقدار آن بـه اندازه مصرف خودشان بود و نـه بیشتر. چراکه خاک بخش زیـادی از سرزمـین بهمئی بـه دلیل کوهستانی بودن امکان کشت و کار را بصورت گسترده نداشته است

استفاده دیگری کـه ایلیـاتی بهمئی از طبیعت اطراف خود مـی بُرد، ارزش غذایی جانداران وحشی از جمله بز و قوچ کوهی (شِکال)  کـه به وفور یـافت مـی شده، همچنین شکار کُوْگ (کبک) و تِهی (تیـهو) هم منابع آسان تر تأمـین گوشت بوده است. صید ماهی را هم مـی توان بـه موارد ذکر شده افزود، مخصوصاً درون رودخانـه علاء رایج تر بوده است. ایلیـاتی بهمئی گرچه از این جانداران استفاده غذایی مـی کرده هست امّا درون کنار آن انصاف و عدالت را هم مد نظر قرار مـی داده، چنانچه درون فصل تولیدمثل و تخم گذاری، از شکار صرف نظر مـی کرده است. منبع دیگر، مـیوه های وحشی و جنگلی هست و خود دارای طیف گوناگونی بوده اند. برخی از آنـها شامل: بلوط، تمشک، گلابی وحشی، پسته کوهی، سنجد، بادام کوهی، بَن،کنگر، قارچ، تولَه و … مـی باشد. درون کنار این مـیوه ها گیـاهان مختلفی قرار داشته اند کـه اغلب علاوه بر مصرف غذایی، استفاده دارویی هم داشته اند.

خاک بهمئی مخصوصاً درون مناطق سردسیری و معتدل تر دارای جنگل های وسیع بلوط بوده است. بلوط منبع غذایی عمده درون مـیان عشایر بهمئی بوده چنانچه کَلگ؛ همان نان پخته شده از آرد بلوط هست و معمولاً همراه با ماست و حتّی کله پاچه مصرف مـی شده و بسیـار مغذی است.

چکیده گفتار بالا را مـی توان فرهنگ تعادل درون روابط متقابل فرد با محیط اطراف خود بیـان کرد، امری کـه انسان مدرن امروزی با لجام گسیختگی آن را زیر پا گذاشته و با حرص و طمع فراوان درون پی تأمـین نیـازهای خود از طبیعت و محیط پیرامون خویش است، بـه گونـه ای کـه هم اکنون طبیعت بیشترین آسیب را از نظامـهای انسانی بـه خود دیده است.

رابطه فرد با خانواده: دکتر نادر افشار نادری درون این رابطه اشاره مـی نماید: خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی هر جامعه است. درون ساختار ایلیـاتی، بیشتر شاهد خانواده از نوع خانواده هسته ای؛ متشکل از زن و مرد (غالباً پدر و مادر) و تعدادی فرزند درون کنار آنان هستیم و ممکن هست مادر بزرگ پدری و عمو یـا ای کـه ازدواج نکرده باشد را هم شامل شود. بر خلاف آن چیزی کـه ممکن هست تصور شود، نقش زن درون خانواده عشایری یک جایگاه بلندمرتبه مـی باشد و تقریباً هیچ مردی بدون زن قادر بـه حفظ خانواده خود نبوده است. همـین امر بـه زن نوعی استقلال نسبی درون خور توجه مـی داده و زنان ایلیـاتی مـی توانسته اند درون برخی از عرصه ها اظهار نظر نمایند.

دکتر افشار نادری درون خانواده ایلیـاتیِ بهمئی نوعی تقسیم کار را برمـی شمارد و در این مـیان  نقش اساسی را جهت حفظ بنیـان خانواده بـه زن اختصاص مـی دهد. وی وظایف زن، مرد و فرزندان را درون خانواده ایلیـاتی بهمئی چنین ارائه نموده است:

وظایف زنان:

پخت نان بچه داری کوبیدن برنج تهیـه آرد بلوط دوختن لباس بچه ها دوشیدن شیر دامـها تهیـه چای ناهار و شام حمل آب از چشمـه که تا بهون مواظبت از بره ها و بزغاله ها تهیـه مَشک دوغ، آب و روغن شانـه زدن پشم و مو، ریسیدن نخ جمع آوری هیزم از جنگل و مراتع بافتن بهون، گلیم، خورجین و طناب تهیـه ماست، کشک، دوغ، کره و روغن

وظایف مردان:

چیدن بلوط پوست کندن بلوط ساختن خانـه سنگی و گِلی برپا بهون و برچیدن آن شخم زدن زمـین، بذرپاشی و درو تصمـیم درباره انتخاب مراتع دامـها نگهداری چهارپایـان (گاو، قاطر، الاغ و اسب) به چرا بردن دامـها (تا زمانی کـه فرزندی ندارند) جمع آوری تنـه های سنگین درخت به منظور سوخت مسافرت بـه شـهر جهت خرید و تأمـین مایحتاج خانواده

وظایف فرزندان: در خانواده ایلیـاتی بهمئی حتما گفت کـه کودکان؛ پسر و ، از سنین ۴ یـا ۵ سالگی بـه نحوی درون کارهای تولیدی سهیم بوده اند. درون هنگام دوشیدن شیر از دامـها، کودکان، بره ها و بزغاله ها را جدا مـی د که تا شیر مادرشان را تمام نکنند. نگهداری و به چرا بردن بره ها و بزغاله ها نیز برعهده کودکان بوده است. ان درون ۸ سالگی با مشک های کوجک، درون آوردن آب بـه مادران خود کمک مـی د. گله های دام را پسران ۱۰ ساله بـه بالا به منظور چرا بـه کوهستان مـی برند. مـی توان گفت پسران و ان از همان دوران کودکی خود را به منظور بر عهده گرفتن نقش پدر و مادر آینده آماده مـی کرده اند.

با توجه بـه پژوهشـهای دکتر افشار نادری مـی توان گفت درون خانواده ایلیـاتیِ بهمئی، آنچه درون رابطه فرد با دیگر اعضای خانواده پایـه و اساس بود، همانا کمک، همکاری و همـیاری اعضاء با یکدیگر به منظور حفظ نظام خانواده بوده است. مرد عهده دار حفظ امنیت خانواده، تأمـین مواد اولیـه و همچنین وظایف سنگین جسمـی بود، درون حالیکه اساس اقتصاد خانواده درون دست زن بوده و همـین امر بـه گفته دکتر افشار نادری، مقام رفیعی را بـه زنان بهمئی مـی بخشید. کودکان نیز کمک کار والدین خود بوده اند و از قبول مسئولیت، شانـه خالی نمـی کرده اند.

تعاون و همکاری همان حلقه ضعیف شده درون ساختار خانواده مُدرن امروزی هست و مـی طلبد با رجوع بـه فرهنگ اصیل گذشتگان خود، حیـاتی دوباره بـه روح و کالبد خانواده امروز دمـیده شود.

رابطه فرد با افراد ایل: در تمام جوامع نوعی سلسله مراتب و قشربندی اجتماعی وجود دارد و برای شناخت روابط افراد با یکدیگر ابتدا حتما شناخت درستی از اقشار اجتماعی درون ایل بهمئی بـه دست آوریم. دکتر نادر افشار نادری درون این رابطه مـی نویسد: بهمئی ها عموزاده های دور و نزدیک یکدیگرند و در نظام ایلیـاتی همـه افراد ایل اَعَم از خان، کدخدا و افراد عادی با یکدیگر از طریق پدر خویشاوند هستند و این امر از طریق ازدواج دوباره مستحکم تر نیز گردیده است. بنابراین اقشار اجتماعی بـه گونـه رایج درون عشایر و ایلات دیگر، درون مـیان بهمئی ها وجود نداشته و منزلت خان و کدخدا همانند منزلت و مقام پدر و برادر بزرگ تر بوده است. حتّی خوانین و کدخداهایی کـه از این راه خارج گردیده و راه خشونت با افراد ایل را درون پیش مـی گرفته اند، اغلب از گردونـه مناسبات ایلیـاتی حذف مـی شده اند.

دکتر افشار  نادری درون ساختار سنتی ایل بهمئی سه قشر را تشخیص داده است:

ایلخان و خوانین طایفه ها کدخداها ریش سفیدان و افراد عادی

به دلیل آنکه انسان موجودی اجتماعی هست و امورات خود را حتما از طریق جامعه پیگیری نماید، ضروری هست هر جامعه ای به منظور حفظ وحدت و یکپارچگی خود، سرپرستی داشته باشد که تا بتواند درون مقابل تهدیدات عالعمل واحدی از خود نشان دهد. بر همـین اساس درون زمانـهای گذشته این سرپرستی بصورت نظام خان خانی درون مـیان عشایر حاکم بوده است. نقش خان با توجه بـه نظام سنتی حاکم بر آن دوره ها، درون ایل بهمئی بیشتر شامل حفظ انسجام ایل درون مقابل مشکلات و گرفتاری های بزرگ داخلی و خارجی بوده است. قبل از گسترش نظام کشاورزی و زراعت، خوانین تقریباً درون فعالیت های تولیدی مشارکتی نداشته (حتّی غیرمستقیم) و اغلب مایحتاج آنـها توسط افراد ایل تأمـین مـی شده است.

عمله ها (مالخانی) و آهنگران نیز ۲ قشر مـهم درون کنار خوانین بوده اند؛ درون تیره احمدی بیشتر عمله ها و تمام آهنگران از تبار نریمـیسا بوده اند. برخلاف تصور رایج, جایگاه و نقش عمله ها و آهنگران درون مـیان ایل بهمئی فراتر اسم آنـها بوده است؛ چنانچه بـه گفته پیران و بزرگان, درون مـیان عمله ها و آهنگران افراد سرشناس, سلحشور و با درایت کم نبود ه اند.

کدخدایـان همچون دیگر افراد ایل درون تمام امور تولیدی مشارکت داشته اند و در کنار آن وظیفه حفظ انسجام طایفه را درون مقابله با مشکلات و تهدیدات موجود برعهده داشته اند.

لازم بـه ذکر هست قشر مـهّم امّا محدود دیگری هم وجود داشت. مـیرزاها یـا همان حسابداران خان ایل کـه معمولاً رابطه نزدیکی با خان داشتند و از جمله افراد انگشت شمار باسواد ایل بودند. سواد آنـها باعث مـی گردید اعتبار زیـادی درون بین بهمئی ها داشته باشند و به آنـها این امکان داده مـی شد کـه نقش سیـاسی رده اوّل درون مـیان ایل داشته باشند. منصب مـیرزاها موروثی بود و معمولاً بـه طایفه سادات تعلق داشتند. سادات علاوه بر حضور درون جایگاه مباشری،انی بودند کـه از قدیم بـه عنوان افراد مذهبی تر مـی توانستند قرآن را از سنین جوانی بخوانند و بنابراین مورد احترام بوده اند. مـیرزاها درون تیره احمدی که تا قبل از اصلاحات ارضی درون سال ۱۳۴۲، بعضاً نقش واسطه مـیان ایلخان بهمئی و کداخداها را برعهده داشتند.

افراد عادی هر طایفه نیز درون قالب چند بهون دور یکدیگر جمع شده و تشکیل یک مال مـی داده اند. افراد مال غالباً از یک طایفه بودند کـه بر مبنای همکاری درون نظام دامداری گرد هم مـی آمدند.

پس از شناخت نسبی از اقشار مختلف ایل بهمئی اکنون بـه نوع رابطه فرد با هر کدام پرداخته مـی شود؛ درون باب رابطه فرد با خان حتما گفت این روابط بیشتر بر مبنای حل مشکلاتی کـه مـیان افراد و طوایف ایل بهمئی با عشایر و ایلات دیگر ایجاد مـی شد، چرخ مـی زده است. علاوه بر آن درون زمانی کـه خطر بزرگی مجموعه ایل را تهدید مـی کرد، خان با فراخوان زدن افراد، نسبت بـه تهیـه قشون رزمـی مبادرت مـی کرده است. از نظر اقتصادی نیز، خان وظیفه جمع آوری مالیـات به منظور ارائه بـه حکومت مرکزی را  درون مـیان افراد ایل برعهده داشته است.

کدخدایـان نیز وظیفه حل مشکلات مـیان افراد طایفه را کـه از طریق ریش سفیدان قابل حل نبود، برعهده داشتند.

شاخص ترین نوع رابطه فرد درون ایل بهمئی، رابطه وی با افراد عادی ایل بود. یعنی همانانی کـه همراه وی و خانواده اش، مال را تشکیل مـی دادند. بـه گفته دکتر نادر افشار نادری اگر خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی درون ایل بهمئی باشد، مال را مـی توان تنـها واحداقتصادی درون ایل بهمئی نامـید. دکتر افشار نادری درون این رابطه مـی نویسد:

خانواده های تشکیل دهنده مال برحسب فصل و کم و زیـاد شدن تعداد دامـها، بـه دور هم جمع و یـا متفرق شده و یـا درون مال های دیگر تقسیم مـی شدند. درون مـیان مال یک ریش سفید وجود داشت کـه معمولاً سالخورده بود و در کنار آن تعداد قابل توجهی دام داشته است. افراد مال اغلب نظرات وی را بـه عنوان راهنمایی و ارشاد مـی پذیرفتند. امّا نکته مـهّم درون ساختار مال، وجود خانوارهای غنی و فقیر (از نظر دارا بودن منبع ثروت یعنی دام) درون کنار یکدیگر است. بـه گونـه ای کـه خانواری کـه تعداد کمـی دام داشته و یـا هیچگونـه دامـی نداشته است، درون قبال کمک بـه خانوارهای دامدار مال، درون دوشیدن شیر، از فراورده های دامـی آنـها و کمک های دیگر برخوردار مـی شد. بـه عبارت دیگر از طریق نوعی همـیاری متقابل مـیان افراد مال، از فروپاشی خانوارهای فقیر و فرو غلتیدن آنـها درون دامن گدایی جلوگیری مـی شد. بر همـین اساس هست که درون مـیان ایلیـاتی های بهمئی فقیر وجود داشت امّا گدا دیده نمـی شد. همـیاری بـه قدری درون مـیان ایلیـاتی های بهمئی جا افتاده بود کـه ضرب المثلی هم به منظور نقدانی کـه به همسایگان خود کمک نمـی کنند وجود داشت: مو سی تو، تو سی کی؟

به هر حال، هرچند امروزه فرهنگ شـهرنشینی با پشتوانـه تکنولوژی و صنعت، خود را درون بیشتر جنبه های زندگی انسان غالب کرده و دیگر اثر گسترده ای همچون گذشته از نظام ایلیـاتی باقی نمانده هست امّا با رجوع بـه گذشته و کندوکاو درون فرهنگ اصیل سنتی مـی توان درسهایی آموخت کـه به واقع نیـاز اصلی انسان مُدرن امروزی است. بـه عبارت دیگر مـی توان با شناخت فرهنگ اصیل گذشتگان و تطبیق اصول بنیـادیِ آن کـه چیزی جز شجاعت، صداقت، صمـیمـیت و پاکی نیست با زندگی روزمره خویش، کمبودهای فرهنگ امروزی خود را جبران نمود.

در پایـان بعنوان جمع بندی و نتیجه گیری مـی توان گفت شالوده و قانون اساسی درون فرهنگ ایل بهمئی و خروجی مـهّم آن، همان تعادل درون رابطه با طبیعت و همچنین همـیاری و همکاری متقابلی بود کـه بهمئی ها خود بدان گووگری مـی گفتند، مـی باشد. این همـیاری و همکاری، بـه واقع نیـاز اصلی انسان مُدرن و حلقه ضعیف شده درون فرهنگ و خانواده امروز ما است.
[سرو خوانی زنان لر های بهمئی]

نویسنده و منبع: آرمان خلیلی | تاریخ انتشار: Thu, 21 Jun 2018 02:17:00 +0000سرو خوانی زنان لر های بهمئی

همـه چیز درمورد شـهرلیکک و قوم لر

به گزارش روابط عمومـی اداره کل اوقاف و امور خیریـه استان کهگیلویـه و بویراحمد درون کتاب دایره المعارف شجره آل رسول جلد سوم نوشته سید علی نژاد سوق این چنین نوشته شده است: سرو خوانی زنان لر های بهمئی این دو بقعه متصل بهم درون روستای منیزور ( منگزور) از توابع دهستان سر آسیـاب یوسفی شـهرستان بهمئی بر روی تپه ای مشرف بر دره « بردمن» واقع شده هست ، سرو خوانی زنان لر های بهمئی کـه پیرامون آن را قبرستان قدیم روزگار قبل از صفوی فرا گرفته کـه هنوز بر روی تربت برخی از قبور لوحه سنگ هایی قرار دارد ، کـه خطوط منقور بر آن ها بـه مرور زمان فرو ریخته و جز تاریخ دو سنگ را بـه سال های : « ثمانمأه» ( 800 ه . سرو خوانی زنان لر های بهمئی ق ) و دیگری با مضمون : » .... سرو خوانی زنان لر های بهمئی علیـها فان ... شعبان ...سنـه اثنی و تسعین و تسعمائه ... » ( 992 ه . ق ) نشان مـی دهد . 

صاحب کتاب خوزستان ، کوه گیلویـه و ممسنی درون رابطه با همـین الواح چنین مـی نویسد :

« ... درون اول تنگ منگزور بقاع سید اسدالله ، سید بهزاد و سید الله زیـارتگاه مردم هست و الواح قبور قدیم با خط کهنـه عربی و فارسی دارد ، شاید کوفی ....»روستای منیزور از شمال بـه کوه سفید ، از جنوب بـه دنباله جبال کوه سفید ، از مغرب و مشرق بـه دو سلسله کوه محصور بهم معروف بـه تنگ « منیزور » محدود و منتهی مـی گردد .فاصله روستا که تا سر آسیـاب یوسفی 12 و تا شـهر لیکک مرکز شـهرستان بهمئی بیش از 80 کیلومتر مربع مـی باشد.بنای قدیم این زیـارتگاه ، درون ظاهر شش ضلعی نا منظم ، مرکب از حرم ، دو صحن وسیع ، دو ایوان و رواق های دو گانـه ، کـه در هر ضلع ورودی آن هابه یکدیگر راه دارد . درون وسط صحن اول صورت قبری گچی و قبر دیگری پشت سر آن درون صحن دومـی قرار گرفته شده هست ، کـه بر بالای هر کدام دو گنبد خوش ترکیب مخروطی با ارتفاع و کشیدگی بیشتر بر روی چهار فیل پوش همراه با طاقنماهایی مـیان آنـها برپا شده هست .در داخل طاقنماهای چهارگانـه کـه به کمک سنگ چینی طرح های هندسی ایجاد گشته ، نورگیرهای مشبک گچی بـه شکل زیبایی تعبیـه شده هست که روشنایی وسیعی را بـه داخل ساختمان ایجاد مـی کند . همچنین بر روی طاقنماهای چهار گانـه درون سطوح بالا و پائین گچبری های زیبایی با نقش و نگارهای گیـاهی تزئین شده کـه در جریـان مرمت های بعدی ، لطمـه دیده هست .در داخل بقعه محراب ، گچبری های زیبایی وجود داشته کـه سطح داخل طاقنما گونـه آن بـه رقم خطوط متوازی عهد قاجاری تزئین شده و حواشی دور آنرا آثار ضعیفی از کتیبه ای گچی فرا گرفته کـه خطوط نوشته بر آن فرو ریخته هست .نقل کرده اند: درون جانبهای غربی و شرقی صحن درون حین کنده کاری و مرمت درون فواصل سالهای (1366-1365 هـ.ق) خطوطی نقر بوده کـه قسمت مـیانی آن محو، ولی اطراف آن آیـه الکرسی نوشته شده و در نقطه ای دیگر این شعر با مرکب قرمز نقش بسته بود.« شاد باش آن کـه این بنیـاد ساخت شادی دیگر کـه چون فولاد ساخت»در واقع تار و پود دیوارهای داخلی این عمارت عظیم کـه به یقین زبان گویـای شخصیت های مدفون درون این مکان بوده است، ابتداء درون زمان تعمـیر و مرمتهای سال 1342 (هـ.ش) سپس بدون مطالعه و کنکاش تخصصی بـه نیت تجدید بنای جدید درون سال 1380(هـ.ش) توسط اولاد و احفاد آن با مشارکت اداره اوقاف شـهرستان دهدشت تخریب گردید، کـه در این بین هرگونـه آثار و کتیبه های متقن و معتبر را درون عمق خاک دفن کرده است.مطالعه این بنا از نظر عناصر تاریخی با عنایت بـه آرایش و سبک کلی و نوع مصالح با استفاده از موتیف های الیمـی درون حواشی محراب و تحول معماری درون تبدیل دیوارهای فیل پوش بـه تویزه های حمال از مشخصات معماری دوره ایلخانی (قرن هشتم هـ.ق) بشمار مـیرود.در وضعیت فعلی این مکان مذهبی درون وسعتی معادل 1000 متر مربع با رعایت اصول فنی و مـهندسی و ایجاد فونداسیون و شناژهای بتونی احداث و در حال ساخت است. درون محدوده حیـاط این زیـارتگاه از روز قدیم تاکنون قبور زیـادیـاز اولاد و احفاد امامزاده مزبور، مدفون کـه در زمان تجدیدبنا درون عمق خاک امحاء شده اند.در نزدیک مرقد مطهر امامزاده ابراهیم مزار منور عالم فاضل آقا مـیرغفور ابن مـیرعلی اکبر از سادات حیدری تیره اسماعیلی رضا توفیقی با جمع دیگری از بزرگان آنـها کـه در زمان رحله الشتاء و الصیف مرگ آنان فرا رسیده، دفن شده اند. کـه در همـه اعصار مورد احترام محلیـان بوده اند.کیفیت زندگانی این دو بزرگوار بـه درستی روشن نیست، آنچه محلیـان و برخی از اصحاب سلف حکایت دارند: امامزاده ابراهیم پدر سید اسدالله، از اعقاب شاهزاده عبدالله معروف شاه منگشت هست که آستان مقدسش درون دامنـه ی کوه منگشت درون منطقه علاء و صیدون شـهرستان باغ ملک مـی باشد، کـه به قولی توسط رئیس مشقی نامـی بـه شـهادت رسیدند.درباره شجره و نسب این بزرگواران بـه اعتبار اعتقاد محلی و اقوال ساکنان منطقه ای منتسب بـه اولاد و احفاد امام موسی ابن جعفر (ع) مـی باشند.در همـین رابطه شجره نامـه ای بدون ذکر تاریح تحریر، فاطمـه زوجه دوم امامزاده محمود سید محمـید (ع) را امامزاده شاهزاده ابراهیم (جد سادات منیزوی) و زینب امامزاده محمود (سید محمـید) را زوجه امامزاده اسدالله فرزند ارشد شاهزاده ابراهیم نام مـی برد کـه بقولی تمام اولاد و احفاد سادات منیزوی ( منگزوری ) از نسل ایشان (زینب) مـی باشد.با این حال زینب معروف بـه « مامـه زینب » کـه بقعه مطهر آن واقع درون ضلع شمالی روستای تنگ منی (مامـه زینب) از توابع دهستان سرآسیـاب یوسفی شـهرستان بهمئی مـی باشد، «امامزاده شاهزاده ابراهیم» خواهد بود.این گفتار را عالم فاضل آقا « آمـیر علی صفدر تقوی رضا توفیقی رحمـه الله علیـه » تقریظ مـی کند و بنا بـه اراداتی کـه به این امامزادگان عالی مقام داشته، جملاتی را بر روی تخته سنگی بـه خط خود نقر کرده و با مضمون ذیل بر دروازه بقاع مذکور نصب مـی نماید:« من کراماتی از امامزاده را ( شاهزاده ابراهیم ) بـه این دلیل با تمام ریش سفیدان بهمئی و یوسفی سه شب درون صحن مطهر امامزاده روضه خوانی و نیـایش برپا داشتم... 1330 هـ.ق »علی الظاهر مشابه همـین کتیبه، تخته سنگ دیگری از روزگار قدیم کـه بر روی آن دعای ( وبا – طاعون ) با خط عربی نقر شده بود، بر دیوار امامزاده با ملاط گچ نصب گردیده، کـه محلیـان معتقدند درون این سامان نـه جن و نـه بیماری وبا ( طاعون ) وارد نمـی شود.سادات امامزاده شاهزاده ابراهیم کـه بقولی از نسل فرزند ارشدش امامزاده سید اسدالله مـی باشند شامل دواولاد:الف: شاهزاده سید محمد معروف بـه محمد زمانب: ابراهیم : شامل : اولاد سید شریف، اولاد سید جابر، اولاد سید فرج الله، اولاد سید شامـیر، اولاد سید محمد.نوه های سید شریف: دهه سید محمد جعفر و سید عبداللهنوه های سید جبار: دهه سید بارونینوه های سید فرج الله: دهه سید هاشم و سید شامـیر کـه اولاد ذکور ندارد،نوه های سید محمد: بـه دهه سید محمد گله بری و کلاه کار معروف و شـهرت دارند.اسکان دائم این سادات عموما درون منطقه دشتک، چال انجیر، پای مله، چال دراز، چال گردلو، چال خیرالی و سایر مناطق دیگر از جمله: بهمئی گرمسیر و سردسیر، ممبی، لیکک، بید بلند، بید زرد، اسلام آباد، جایزان رامـهرمز، سرجولکی، قلعه حمود، مـیانکوه، امـیدیـه، بهبهان، باغ ملک، ایذه، صیدون، اعلاء، اهواز، دره اهوازی، هفت کل، کوه ماغر و تعدادی با عنوان « سید عرب » درون مناطق هویزه و بوستان خوزستان، اسکان دائم دارند کـه بقولی بـه سید « آل شبیب » معروفند.گفتنی است، درون آینده ای نزدیک با یـاری خداوند سبحان، سیره و احوال و مشجر اولاد و احفاد این امامزاده از صغیر که تا کبیر درون تمام نقاد داخل و خارج از کشور درون قاب « بحر النسابی » کامل توسط نگارنده چاپ و نشر خواهد شد. « انشالله »بدینوسیله بـه منظور غنای مطالب و محتویـات آن، محتاج نظرات صائب پژوهندگان، محققین، مطلعین، بالاخص اولاد و احفاد شریف آن درون ارسال مدارک، شواهد، اسناد، شجره نامـه، عو ... که تا قبل از چاپ مـی باشیم.
[سرو خوانی زنان لر های بهمئی]

نویسنده و منبع: آرمان خلیلی | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 15:16:00 +0000سرو خوانی زنان لر های بهمئی

ایل بهمئی - مطالب مرداد 1390

خدا کرم خان بهمئی معروف بـه خان طلا

بزرگ مرد تاریخ و ایل بهمئی

که توسط شجاع ترین مردبهمئی بنام کای صفرمحمدموسایی فرزندخداداد آزادشد

خان طلا صحرا علاء با شاه کنـه جنگ

همتون کمک کنین هفت لنگ و چهار لنگ

از طبیبی که تا بویر احمد دشمن زیـاری

شیر شکار کرد بـه اعلاء بیـایین دیـاری

خان طلا خدا کرم مرد خوشرنگ

دیدمش صحرا اعلاء ریخته بـه سرهنگ

یکی سُون و اعلاء یکی و دالون

فرج الله کُر خان طلا زِد زیر بالون

ادامـه مطلب. سرو خوانی زنان لر های بهمئی . سرو خوانی زنان لر های بهمئی : سرو خوانی زنان لر های بهمئی ، سرو خوانی زنان لر های بهمئی
[سرو خوانی زنان لر های بهمئی]

نویسنده و منبع: آرمان خلیلی | تاریخ انتشار: Mon, 11 Jun 2018 14:10:00 +0000سرو خوانی زنان لر های بهمئی

لری غیرت - myfreeandroid.rozblog.com

برای دیدن این مطلب کلیک کنید و کمـی صبر کنید که تا مطلب بارگزاری شود

کینگ پست دات آي آر .. سرو خوانی زنان لر های بهمئی kingpost.ir

&nbsp دانلود فیلم لری غیرت blogreader.ir/search/دانلود+فیلم+لری+غیرت دانلود فیلم لری غیرت. سرو خوانی زنان لر های بهمئی دانلود آنونس فیلم کلاه قرمزی و بچه ننـه عکسها و تصاویر. دانلود آنونس فیلم کلاه قرمزی و بچه ننـه عکسها و تصاویر دانلود آنونس فیلم کلاه قرمزی و ... نگاهی بـه فیلم سینمایی لری : سرو خوانی زنان لر های بهمئی ( غیرت) - سی خم www.gaplory.blogfa.com/post/.../نگاهی-به-فیلم-سینمایی-لری-(-غیرت... سی خم - نگاهی بـه فیلم سینمایی لری : ( غیرت) - - سی خم. ... دانلود ویژه نامـه نشریـه فراسو درون مورد زبان و رستم الخط لری · شعری از کورش کیـانی قلعه سردی درون عزای زنان و ... فیلم کامل درگیری با پژاک شیر مردان لُر- بسیـار زیبا! - آپارات www.aparat.com/.../فیلم_کامل_درگیری_با_پژاک_شیر_مردان_لُر-_ب... شیعه پاسخ مـی دهد فیلم کامل درگیری شیر یچه های لُر با تروریست های مزدور ... فیلم کامل درگیری با پژاک شیر مردان لُر- بسیـار زیبا! ۶,۰۰۱ ... بـه این مـیگن غیرت لر. فیلم سینمایی لری کی لهراس ( جنگ ایل بویر احمد با ارتش ... www.akairan.com/filme/din/a8336391915102.html ۱۹ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - فیلم سینمایی لری کی لهراس ( جنگ ایل بویر احمد با ارتش ) - فیلم آکا, فیلم های مذهبی, فیلم ،دانلود فیلم، سرو خوانی زنان لر های بهمئی اشتراک ویدیو, نوشته شده توسط akairan, ... تصاویر به منظور دانلود فیلم لری غیرتگزارش تصاویر نتیجه تصویری به منظور دانلود فیلم لری غیرت نتیجه تصویری به منظور دانلود فیلم لری غیرت نتیجه تصویری به منظور دانلود فیلم لری غیرت نتیجه تصویری به منظور دانلود فیلم لری غیرت تصاویر بیشتر به منظور دانلود فیلم لری غیرت فیلم سینمایی لری کی لهراس.(بویراحمد،ممسنی،بختیـاری ... ویدیو به منظور دانلود فیلم لری غیرت ▶ 57:12 https://www.youtube.com/watch?v=mQu6ZD2QvbY ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه‍.ش. - بارگذاری توسطumct um 'جنگ تنگ (دره) تامرادی جنگ بزرگی بود کـه در سال ۱۳۰۹ بین نیروی شاهنشاهی ارتش ایران بـه فرماندهی امـیر لشکر حبیب الله شیبانی از یک سو ومردم لر ... فیلم لری: خون بس، شیر سنگی، نامزدی و دیگر هیچ - لور www.loor.ir/...لربلاگ.../3447-فیلم-لری-خون-بس،-شیر-سنگی،-نامزدی... بعد از اکران فیلم سینمایی نامزدی، ناصر غلامرضایی کارگردان لرستانی گفت: فیلم لری درون ابتدای راه قرار دارد و ما حتما این راه را ادامـه ذهیم. ... لرستانی فیلم درون مصاحبه بـه رسانـه ها گفته بود : آثار قوم نگارانـه درون حوزه ی قوم لر درون ..... چهل نوحه لری، سی دانلود. توهین حمـید گودرزی درون سینما گلخانـه بـه لرها + فیلم - ظهور www.zohur12.ir/57309/فیلم-توهین-حمـید-گودرزی-به-لرها ۷ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. - توهین حمـید گودرزی درون سینما گلخانـه بـه لرها + فیلم. بـه نوشته ... دانلود فیلم. برچسب ها ..... آری لر بـه خاطر غیرت وناموس پرستیش حتما تحقیر شود … داماد لرستانی و کنتک زدن عروس خانم تو مراسم - دانلود فیلم ... ویدیو به منظور دانلود فیلم لری غیرت ▶ 0:15 video.baranpatogh.ir/watch.php?vid=4c48f172e تاریخ انتشار 4 سال پیش توسط فیلم و کلیپ درون کلیپ شخصی .... بـه این دلیل آپلود شده کـه به لر ها توهین بشـه - همونطور کـه "مردی از دیـار لرستان مـهد غیرت و تمدن" نوشتن ... فیلم / غیرت شیـرین ... | فرهنگ نیوز www.farhangnews.ir/content/81111 ۱۸ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - غیرت شیرین | دانلود فیلم ... عالی غیرت من وتمامـی رفیقامو تکون داد اومـید وارم کـه این شیرین خانوم بـه آرزوش یعنی مشـهد برسه امـید وارم کـه به او کمک مادی ... دو حرکت متفاوت از کارگردان کهگیلویـه و بویراحمدی (+فیلم و ... boyernews.com/167396/دو-حرکت-متفاوت-از-کارگردان-کهگیلویـه-و-ب/ ۶ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - فیلم های سینمایی «ممـیرو» ساخته هادی محقق و «درخت گردو» ساخته «یرلان ... به منظور دانلود فیلم آواز لری محقق لینک زیر را کلیک کنید. ... غیرت مـی‌گه:. Grass: A Nation's Battle for Life-دانلود فیلم مستند علف-کوچ ... www.asdownload.net/دانلود-فیلم-مستند-علف-کوچ-ایل-بختیـاری/ Grass: A Nation's Battle for Life-دانلود فیلم مستند علف-کوچ ایل بختیـاری ۱۳۰۴ شمسی ... موضوع فیلم هر چه باشد حکایت از بزرگی و غیرت این بختیـاری است. Grass A ... حرفای اهانت آمـیز حمـید گودرزی بـه مردم لر زبان - دانلود آهنگ جدید ... www.doostiha.ir/1391/11/.../حرف-های-حمـید-گودرزی-در-سینما-گلخانـه.htm... درون برنامـه زنده تلویزیونی سینما گلخانـه حمـید گودرزی بـه هموطنان لر اهانت کرد حرفای ... نخستین تجربه سینمایی او، بازی كوتاهی درون فیلم «سهراب» بـه كارگردانی سعید ..... وبا افتخار کامل مـیگم من ببختیـاری هستم وهمـین طور غیرت لر ها همـیشـه زبان زد همـه بود فیلم بختیـاری - آسماری asemari.ir/bakhtiari-video/ دانلود کلیپ ماه عسل ۹۲ با حضور سه نابینا از چهار محال و بختیـاری ... ومـینا کرده بـه دنیـا لروادیـاری ، داده بسون غیرت بختیـاری، عشق علی وآلس دابه لره زعشق خوس ... دانلود رایگان کلیپ تصویری روحانی بختیـاری و قرائت شعر ... zaramoosh.blogfa.com/.../دانلود-رایگان-کلیپ-تصویری-روحانی-بختیـا... انـجـمـن تـحصــیلکردگــان لـــر - دانلود رایگان کلیپ تصویری روحانی بختیـاری و ... اين كليپ يك روحاني فهيم و با غيرت بختياري را نشان ميدهد كه درون همايش شاهنامـه ... درون سینما گلخانـه : توهین حمـید گودرزی بـه لر + فیلم – مجله ... www.morahem.com/majale/حمـید-گودرزی-گفت-متاسفانـه-من-لر-هستم/ ۲ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. - حمـید گودرزی درسینما گلخانـه - حمـید گودرزی من لر هستم ... دانلود کلیپ ..... درود بر لر زبانان غیرت مند امـیدوارم باانی کـه این چنین قوم لر را مورد ... دانلود گلچین آهنگ های شاد لری www.iran-seda.org › آهنگ های گلچین دانلود گلچین آهنگ های شاد لری ,دانلود شاد ترین آهنگ های لری بختیـاری,آهنگ های لری,دانلود اهنگ لری,متن آهنگ های لری ... فدا همـه لرا یـه قوم اصیل با غیرت .... دانلود فیلم. مختلط درون بزم نـهاد‌های فرهنگی لرستان + فیلم | سایت ... www.lorestankhabar.com/.../70245--مختلط-در-بزم-نـهاد-های-فرهنگ... ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - درون این همایش کـه برای زنده نگه داشتن و ترویج نماد سنتی زنان لر یـا همان .... دیدم ازشرکت کنندگان درون جشنواره گلونی امسال با دلاور زنان با غیرت لر درون ... دانلود فیلم توهین بـه آذری زبان ها و ترک ها درون فیتیله | سایت ... dezfun.com › مجله دانلود › فیلم ۱۷ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دانلود فیلم توهین عمو های فیتیله ای درون برنامـه فیتیله شبکه دو درون روز ... علیرضا آقایی با اشاره بـه اینکه این سه بازیگر از اقوام مختلف (آذری، لری و گیلکی) بوده .... این برنامـه طنز بوده و همـه مردم ایران زمـین از غیرت و شرف ترک ها خبردارن ... فیلم برخورد اراذل داعش با زنان و ان | دانلود و اشتراک ... www.video.momtaznews.com/فیلم-برخورد-اراذل-داعش-با-زنان-و-ان/ فیلم گزارش آخر خبرنگار قربانی فاجعه منا از مکه قبل از فوت .... غیرت همـه جا وجود داره هم توشرق هم تو غرب هم مسلمان هم غیر مسلمان همـه برادریم بـه این مـیگن اتحاد اگه همـه با هم باشیم همچین چیزایی بـه ... خجالت بکشید کرد و لر و ترک و عرب خوزستان و فارس و … دانلود موزیک ویدئو پویـان مختاری بـه نام ناشادی گرات nex1music.ir/دانلود-موزیک-ویدئو-پویـان-مختاری-به-نام-2/ ۵ شـهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - دانلود موزیک ویدئو جدید پویـان مختاری بـه نام ناشادی گراتDownload New Music Video By Pooyan Mokhtari Called Nashadi Gerat. فیلم بختیـاری - شکوه بختیـاری www.shokohbakhtiari.ir/cat/40/filmbakhtiari.html مشاهده و دانلود فیلم بختیـاری,فیلم بختیـاری,شکوه بختیـاری. ... دانلود شاهنامـه خوانی با صدای کوروش اسدپور و نی نوازی استاد علی حافظی ... دانلود ویدئوی اهنگ بسیـار زیبا و دلنشین لری بختیـاری - جیب ... www.clip.sinior.ir/video.php?hash=1OYdH آرین آهنگ غمگین بختیـاری اهنگ بسیـار زیبا و دلنشین لری بختیـاری بختیـاری ... کلمات کلیدی : بختیـاری غیرت کانال ایران آریـایی ویدیو کلیپ فیلم film video clip ... مختلط و بی حجابی درون همایش روز گلونی لرستان +ع... www.biacafe.ir › اخبار ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آیـا دست‌هایی درون کار هست تا جایگاه و عزت زنان لر را زیر سؤال ببرد؟ .... کـه با غیرت لر بودن خودشان رفتند که تا دست اجنبی بـه ناموس ایرانی نرسد .... زوجی کـه از سفینـه آدم فضایی‌ها فیلم برداری د +ع.... دانلود برنامـه کامپیوتر. دانلود کلیپ تکنو بـه سبک لری | دانلود کلیپ موبایل ... www.bia4clip.com/tag/دانلود-کلیپ--تکنو-به-سبک-لری/ یک کلیپ خنده دار از تکنو بـه سبک لری کـه در دو فرمت ۳gp و Wmv به منظور شما ... برچسب ها : دانلود کلیپ تکنو لری دانلود کلیپ تکنو بـه سبک لری کلیپ ... اُاُجوو (OojoO) - آهنگ غیرت و حماسی 22بهمن لری www.oojoo.ir/posts/آهنگ%20غیرت%20و%20حماسی%2022بهمن%20لری به منظور مطالعه مطالب با موضوع "آهنگ غیرت و حماسی 22بهمن لری" از لینک های زیر استفاده کنید. ... دانلود آهنگ لری بختیـاری دی بلال با صدای استاد کوروش اسدپور . .... سرگرمـی , متن های خواندنی , دانلود آهنگ , دانلود فیلم جدید, متن , جوک , آهنگ , دانلود جدید. جدیدترین جوک های ترکی، لری، رشتی و… رسید! - دانلود فیلم ... iranimag.ir/detail/1928086/article/3 1_ جوک : _جوک های قزونی +18 _ اصفهانی _ غضنفر _ رشتی (خوش غیرت)جدیدترین جوک های ترکی، لری، رشتی و… رسید! - دانلود فیلم و سریـال بسیـار زیبا و متفاوت ... دانلود فیلم لری جغله بیو درون باز کن - تفریحی tafrihy.net/note/view/68241-دانلود+فیلم+لری+جغله+بیو+در+باز+کن ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود فیلم لری جغله بیو درون باز کن ... لری دهاتی | دانلود فیلم لری خنده دار | دانلود فیلم لری آرزوهای زمـین | دانلود فیلم لری غیرت | دانلود فیلم لری ... توهین بزرگ شبکه من و تو بـه ایرانی ها و تمسخر قوم لر + فیلم www.bultannews.com › صفحه نخست › سیـاسی توهین بزرگ شبکه من و تو بـه ایرانی ها و تمسخر قوم لر + فیلم. بـه گزارش بولتن نیوز ...... 24. پاسخ. واقعا واسه من وتویي ها متاسفم اين خود فروخته هاي بی غيرت. فرشید. دانلود آهنگ جدید پویـان مختاری بـه نام باشـه برو popmp3.ir/2070/دانلود-آهنگ-جدید-پویـان-مختاری-به-نام-با/ دانلود آهنگ, پویـان مختاری, دانلود آهنگ باشـه برو با صداي پویـان مختاری, دانلود آهنگهاي پویـان ... آخرين آهنگ ها; آخرين آلبوم ها; آخرين آهنگهای بیکلام; آخرین فیلم ها; آخرین آهنگهای خارجی .... بختیـاری و لر برادرند فقط برادران یـادتون باشـه کـه همـه جوره از هم حمایت کنید درون اقتصاد/ فرهنگ ..... اصلا با غیرت تر از بختیـاری جماعت توی جهان نیست. محلی قدیم لری - دانلود فیلم clip3.ir/show/محلی-قدیم-لری Video search results for محلی-قدیم-لری. ... غیرت پسر ها : قدیم vs جدید ... دانلود ویدیو - کلیپ - موزیک ویدیو و بهتربن فایلها درون کلیپ سه - خانوم خانومای قدیم ... اهنگ های انلاین لری - دانلود آهنگ جدید musi.ir/music/اهنگ-های-انلاین-لری/ ۳- اگر عزیزان لر زبان اراده ای کنند و غیرت لری بخرج دهند ، بخش متن ترانـه های لری را ... نام کینـه+ پخش انلاین دانلود آهنگ لری فیلم شیر سنگی صفحه اصلی آهنگ لری … ترانـه محلی لری feedkhoon.rozblog.com/post/1506 ۳ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - دانلود اهنگ شاد بختیـاری لری, دآنلود آهنگ بختیـاری و لری, دانلود آهنگ های شاد محلی ... لُرِسّو(لرستان) - 32- دانلود ترانـه لری و لکی - فرهنگ،هنر،شعر ،داستان، تاريخ ، فیلم ، ویدئو .... آوای محلی (دانلود رایگان موسیقی لری) · لر=غیرت=نترس . دانلود آهنگ جاسم خدا رحمـی و پویـا صالحی بـه نام باده باده nabzetaraneh.com › موزیک ها › جاسم خدا رحمـی دانلود آهنگ جاسم خدا رحمـی و پویـا صالحی بـه نام باده باده با لینک مستقیم و پخش ... سلام من لر نیستم ولی کامل بـه زبون لری و یـاسوج مسلطم ... جونتو کنم لرل با غیرت. لر موزیک دانلود اهنگ های لری و لکی دانلود آهنگ فارسی - دانلود ... www.lor-music.com/.../دانلود-آهنگ-لکی-جدید-و-بسیـار-زیبا-از-فرشاد-آ... دانلود آلبوم شاد و زیبای لری با صدای بهنام مقدم. Singles ... پیشنـهاد ویژه : دانلود آهنگ لکی جدید و بسیـار زیبا از فرشاد آزادی. دانلود آهنگ گلاره ... یک لر با غیرت گفت:. حرکت عجیب بازیکن ایرانی کـه جهانی شد - سایت خبری ... www.tabnak.ir/fa/news/.../حرکت-عجیب-بازیکن-ایرانی-که-جهانی-شد ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش. - بـه نازم بـه شیر مرد لر کـه از تمام وجود به منظور تیمش مایـه گذاشت .... آفرین بـه غیرت این بازیکن ونافرین بـه بازیکنـهای مـیلیـاردی ..... از مسئولین هم مـی خوام فیلم بازی و کلیـه سایتهایی کـه این فیلم رو برا دانلود گذاشتن رو منـهدم کنن که تا ... كارگردان فيلم لر - لینک گردی nimbar.ir/news/كارگردان-فيلم--لر 14/04/2011 · دانلود کلیپی از فیلم لر اولین فیلم ناطق سینمای ایران سینما . تئاتر . ... صادق اضافه شده 1 هفته پیش لر با غیرت هست شمایی کـه اسم این کلیپ را . آهنگ حبیب الله بازیـار - ممسنی وب wmamasani.iran.sc/m/posts/11 دانلود آهنگ بسیـار زیبا وشاد از استاد حبیب الله بازیـار. ممسنی وب ... دانلود آهنگ لری باصدای علی یکتا همراه با ویـالون - [بازدید:47] ... فیلم غیرت - جمعه 11 مرداد 1392. دانلود کلیپ خنده دار س.ک - سگ بی ناموس و بی غیرت کلیپ ... www.wikiaworld.ir/msdtnotjfrcnctcjctnscndsdcdyncrctdnmf.html سگ بی ناموس و بی غیرت کلیپ خفن با حال و خنده دارداستان من و پری - یک جوک | جوک های خنده دار جدید2 ژوئن 2015 ... و فیلم خنده دار خارجی،فیلم خنده دار لری،فیلم ... چرا بـه رشتی ها مـیگن بی غیرت؟!!!... چرا بـه ترک ها ... - طرفداری www.tarafdari.com/.../چرا-به-رشتی-ها-مـیگن-بی-غیرت؟-چرا-به-ترک-ها-م... ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - اما غیرت گیلک ها نذاشت گیلان را جیلان کنند!! چرا ترک خر شد؟ ... *یـه روز یـه لره اسمش کریم .... الان لهجه ای کـه جواد رضویـان حرف مـیزنـه تو فیلم درون حاشیـه. بهمئی ها - سرزمـین پدری سرخار sarzaminpedari.persianblog.ir/tag/بهمئی_ها ما درون این وبلاگ بـه گفتارهایی درباره قوم لر و به ویژه ایل بهمئی از جمله تاریخ، ... پیشنـهادم اینـه کـه حتما ببینید و یـا دانلود کنید و سادگی رو درون این فیلم احساس کنید. .... غیرت مردانگی سفره داری بهمئی و دست گشاده.... نوش جان بر گرفته از همتباران ... آهنگ غیرت عجم باند • دانلود رایگان • دانلود گذر downloadgozar.ir/tag/آهنگ-غیرت-عجم-باند آهنگ غیرت عجم باند, ... فیلم و سریـال ... Download New Album Ajam Band Called Rago Risheh. دانلود آلبوم جدید عجم باند بنام رگ و ریشـه با کیفیت اصلی. دانلود آهنگ و کلیپ «ماه نیزه ها» با صدای حامد زمانی و عبدالرضا ... www.faraghlit.com/دانلود-آهنگ-و-کلیپ-ماه-نیزه-ها-با-صدای/ ۱۲ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. - من کـه ندارمـی رو بـه غیرت. آرزومـه با دعاهای خیرت. پا بذارم جای پای زهیرت. انی سلم لمن سالمکم. و حربٌ لمن حاربکم. قلبم مـیزنـه با ضرب زنیت. کلیپ خاطره اکبر عبدی و ش درون حج - اولی ها avaliha.ir › کلیپ › کلیپ هنرمندان ۱۱ مـهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - کلیپ خاطره اکبر عبدی و ش درون حج دانلود کلیپ جالب و دیدنی از خاطره ... خلیج خودمونـه ، فقط حتما تاسف خورد ، بحال پدرامون ، ترک و لر و کورد و فارس و . ... بـه قول خودشون مـیهن پرستی ( غیرت بیخودی ) توهین و بی احترامـی بـه سایر ... اس ام اس بختیـاری/کلیپ بختیـاری/ اس ام اس لری / اس ام اس / جک ... sms-bakhtiyari.mihanblog.com/post/tag/جک+بختیـاری ه توتاکسی رولباس لره مـیشینـه،لره مـیگه:قینت بردار ه:آقاعفت کلام داشته ... برچسب ها: س ام اس بختیـاری، اس ام اس لری، اس ام اس، جک بختیـاری، جک لری جدید، جک بختیـاری جدید، بختیـاری، لری،. ارسال توسط ... جشنواره فیلمـهای لری: ..... مردتنـها ، نژادبرتر ، اشرف مخلوقات ،غیرت پتی ، یـه پارچه شر، لر یعنی .... دانلود کتاب رایگان. فیلم سینمایی لری کی لهراس - farhangi farhangi.1klik.ir/فیلم-سینمایی-لری-کی-لهراس.html دانلود فیلم سینمایی لری نامزدی Similar Words . ... نگاهی بـه فیلم سینمایی لری : ( غیرت) ... ( همانند آنچه درون فیلم ... Enjoy دانلود فیلم سینمایی اکشن games and have . کتک خوردن ابی، جمشید و منصور درون اربیل عراق + فیلم titre1.ir/fa/news/9866 دانلود "خداحافظی تلخ" آخرین کلیپ فصل اول "شـهرزاد" با صدای محسن چاوشی + متن آهنگ (۳۱۵۸ ..... لر. | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |. ۲۰:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹. اولا مردم اربیل دوما .... اگه غیرت ایرانی داریم نباید هیچ کدام از ایرانی ها بـه اربیل سفر کنیم. ديالوگ جنجال برانگيز سريال سرزمين کهن کـه باعث توقف ... 20ist.com › کلیپ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. - فک کنم تو برات غیرت مـهم نیست و نمـی دونی اون دیـالوگ رو بفهمـی و تو هم مثل ..... من بعنوان یک لر ساکن خرم آباد توهین بـه قوم بزرگ لر بختیـاری را ... نطق بیرانوند علیـه اقدام غلط ظریف | مبارز کلیپ www.mobarezclip.com/?p=13768 ۹ مـهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ... بـه اقدام شنیع ظریف، مـیکروفن بیرانوند را قطع نمود و شروع بـه دفاع از غیرت دینی ظریف کرد! ... درود برنماینده غیرتمند ایرانی… ... یک لر انقلابی. وبلاگ دانلود ... - جوک لری bad-boy-2.blogfa.com/post-13.aspx وبلاگ دانلود ... - جوک لری - ... لره فیلم جنگی مـیدیده، تموم کـه مـیشـه خیز مـیره تلویزیونو خواموش کنـه « ..... مـیگه: من بی « غیرت، الان فهمـیدم از کجای ننـه‌ام درون اومدم حرفای اهانت آمـیز حمـید گودرزی بـه مردم لر زبان - دانلود فیلم و ... iranwiki.net/detail/1840872/article/5 دانلود نوحه لری دور دریـای کرم از موسیوند - سینما گلخانـه حمـید گودرزی بـه هموطنان لر اهانت کرد ... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ , ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ … ... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﻡ ... دانلود آهنگ جدید مـهدی احمدوند بـه نام محال pop-music.ir/آهنگ-جدید-مـهدی-احمدوند-به-نام-محال ۸ مـهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - دانلود آهنگ جدید مـهدی احمدوند بـه نام محال با بالاترین کیفیت + متن آهنگ - تنظیم ... آخرین فیلم هاورود بـه بخش فیلم ..... لـــــــــــــــر با غیــــــــــــرت. دانلود فیلم توهین فیتیله بـه ترکها | صدای سراب sedayesaraab.ir/?p=18065 بر چسب ها: دانلود توهین بـه آذری ها درون فیتیله, دانلود توهین فیتیله بـه ترکها, دانلود .... شما کـه سر یـه برنامـه بـه غیرتتون برخورده واسه چیزهای دیگه هم غیرت نشون مـیدادین ..... ایرانیـه اصیل همـین قوم لره ولی اصالت بـه خوب بودنـه نـه بـه اینکه مال کجاوکدوم منطقه ... آبان ۱۳۹۱ - دیوان اشعارحاج ولی الله کلامـی زنجانی kalamizanjani.blogfa.com/9108.aspx دانلود مداحي هاي استاد کلامـی زنجانی. 5:08 ... فیلم عزاداری پرشور- مسجد ... 5:17 ... -اوچ آیلیخ آچان گول لری آت چوله! .... ئولمز وقار و غیرت لبیک یـا ابوالفضل. سن نفس ... دانلود آهنگ کوروش اسدپور بـه نام آواز ایلیـاتی www.abanmusic.org/دانلود-آهنگ-کوروش-اسدپور-آواز-ایلیـاتی/ ۵ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دانلود آهنگ کوروش اسدپور بـه نام آواز ایلیـاتی | دانلود با لینک مستقیم و با کیفیت 128 و ... غیرت ایلی ول اووی مرد و مرد .... فیلم و آهنگ درخواستی ۴۹. آینا گروه | دانلود کلیپ خنده دار حتما غیرتی باشـه | ... inagroup.ir/list/دانلود+کلیپ+خنده+دار++باید+غیرتی+باشـه.html دانلود کليپ خنده دار بايد غيرتي باشـه. Download ..... اس ام اس , sms , پیـامک , جوک رشتی , جوک ترکی , جک لری , جک فارسی , اس ام اس عاشقانـه , اس ام اس ...مجموعه ... دانلود آهنگ لری “دی بلال” با صدای کوروش اسدپور | ممسنی جوان ... www.mamasanijavan.com/دانلود-آهنگ-لری-دی-بلال-با-صدای-کوروش-ا/ ۲۴ شـهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - آهنگ لری بختیـاری "دی بلال" بازخوانی شعر ریشـه دار دی بلال کـه این اثر با صدای بسیـار زیبای کوروش اسدپور ... دانلود آهنگ لری "دی بلال" از کوروش اسدپور (با لینک مستقیم از سرور سایت ممسنی جوان) : .... درود بـه غیرت و شرافتشون. لــر بختیـاری-كوهرنگ-چلگرد(رامين فرامرزي) kasra4190.blogfa.com/ لــر بختیـاری-كوهرنگ-چلگرد(رامين فرامرزي) - شرحی درباره ي آداب و رسوم قوم بزرگ و فرهيخته ي بختياري - لــر بختیـاری-كوهرنگ-چلگرد(رامين فرامرزي) ویدئوی بی‌ادبی و توهین بـه اعراب توسط اکبر عبدی درون برنامـه ... www.nazarnews.com/78343 ۱۱ مـهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دانلود ویدئوی بی‌ادبی و توهین بـه اعراب توسط اکبر عبدی درون برنامـه زنده .... اگر هر شخص با غیرتی جای اکبر عبدی بود از این حرف نارحت مـیشد ولی احتمال دارد ... جمعیت کل خوزستان ۵مـیلیون نفره …۳۰درصد عرب،۳۲درصد لر و .... من بـه عنوان یک تورک آزربایجان از دیدن فیلم این بی ادبی و بی حیـایی عرق شرم بـه تنم نشست. دانلود مداحی اقاجونم پریشونم برات بی سرو سامونم جواد مقدم postbit.ir/p/1724a420d65bd451ce320af5fb298ddd17 Go Panda! , 1972 , دانلود , فیلم سینمایی , “ , همسر , ” , با کیفیت عالی , دانلود .... 5 دانلود لاین برفی دانلود فیلم لری غیرت فرانسه دانلود برنامـه اینستاگرام ... دانلود آهنگ سجاد رزمجو - ممسنی و رستم nourabadmamasani.rzb.ir/post/1484 دانلود آهنگهای سجاد رزمجو دانلود آهنگ سجاد رزمجو 1 دانلود آهنگ اول حجم فایل 29815 KB دانلود آهنگ دوم ... سخنان بزرگواری نماینده چرام و لنده و استفاده از اصطلاح چماق لری و. عکسهای جدید و دیده نشده از حمـید گودرزی و همسر ثروتمندش + ... saten.ir › اخبار داغ ۱۱ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - نخستین تجربه سینمایی او، بازی کوتاهی درون فیلم «سهراب» بـه .... چون قوم لر بـه غیرت رشادت وشجاعت معروفند و متاسفم کـه افرادی مثل شما اصالت لر رو .... همسر محسن یگانـه زن محسن یگانـه محسن یگانـه دانلود آهنگ جدید محسن یگانـه ... «دله دزد» خواندن مـهدی هاشمـی درمجلس + فیلم - افکارنیوز www.afkarnews.ir/بخش.../253039-دله-دزد-خواندن-مـهدی-هاشمـی-درمجلس-فی... ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. - «دله دزد» خواندن مـهدی هاشمـی درمجلس + فیلم. علی​محمد ... دانلود فیلم. هم رسانی این مطلب ... 0 | 0. پاسخ. این اگه غیرت داشت کـه در مورد لر ها مثه آدم حرف مـیزد. دانلود آهنگ پویـان مختاری بـه نام تی بـه رَهت www.meli-media.com/14398/پویـان-مختاری-به-نام-تی-به-رَهت/ نداره ریت غیرت دپ کـه بیدی نی وی تیت. زرد بی رنگه چی شله زرد اشکسته بیدی ری چل سرد. *** بل گرم مـی خو مـی تیـام هرس بی و تیگم تو ولی تو تی هو گرمـه جات از شعر هی بایـه بایـه که تا سرود ما لُریم و غیرت، تعصب من رگ و ... www.dana.ir/News/666285.html ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ... سرود ما لُریم و غیرت، تعصب من رگ و خونمونـه+فیلم : شور و نشاط عجیب جوانان لر این مرز بودم درون دفاع از حرم اهل بیت درون جبهه های سوریـه با خواندن شعرهای زیبای لری آدم را بیشتر یـاد جشن های عروسی مـی اندازد که تا مـیدان نبرد. ... دانلود فایل. سایت دانلود کلیپ موبایل,Download Clip 3gp,کلیپ های خنده ... bia2mobile.com/page/2/ کلیپ دیدنی از غیرتی شدن فردوسی پور درون برنامـه نود. نوشته شده توسط parham درون تاریخ ... غیرتی شدن عادل فردوشی پور درون مورد نظر سنجی برنامـه نود. ادامـه مطلب … - آهنگ بختیـاری ...هم درنگ -عبختیـاری yaser-khan.blogfa.com/ آقای هادی محقق سازنده فیلم"ممـیرو "که درون جشنواره کره جنوبی هم جایزه گرفت بـه همراه مادرش بر فرش ... دانلود. http://s3.picofile.com/file/8224595634/812833363_113242. ﺑﮕﺮﺱ ﺑﮕﺮﺱ ﭼﻴﺴﺖ؟ ..... کـه هر کـه بی کلاس بینـه اگُو لُر ... هنی غیرت مِنِه رگسون زَنـه جوش. سجاد رزمجو - آپارات - دانلود فیلم سازنقاره - پرسیـار magifa.com/detail/1428311/article/6 یـاسوج بویراحمد کوه دنا لری ترکی قشقایی سجاد رزمجو پسر عروسی برنو شـهر طبیعت پازن مرد زن شادی موزیک موسیقی مـهتر ساز نقاره فرهنگ تاریخ آریـایی ... نوستالژیک ترین موزیک ها – نوستالژیک تی وی | تماشای ... nostalgiktv.co/نوستالژیک-ترین-موزیک-ها ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ ه‍.ش. - توصیـه ام اینـه اونـهایی کـه ۳ یـا ۴ ستاره دارند رو حتما دانلود کنید. آهنگ بسیـار زیبا ... آهنگ مـیانی فیلم قرمز با صدای بابک بسیـار زیبا (عاشقم من) ***. آهنگ زیبای .... آهنگ لری بسیـار زیبا و نایـاب با نام عاشقم دیوونـه ام *** ... خوش غیرت **. یک شاهکار نادر درون فوتبال ایران +فیلم - مشرق www.mashreghnews.ir/fa/news/.../یک-شاهکار-نادر-در-فوتبال-ایران-فی... اگر همـه بازیکنان این قدر غیرت داشته باشن قطعا از گروه صعود مـی کنیم.. ناشناس ... دوستان بـه تیتر مشرق نگاه نکنید فیلم رو دانلود کنید!!!!!!!!!!!! آبرومون تو دنیـا رفت! ايبنانيوز - ظلم پنـهان سریـال سرزمـین کهن، تحریف چهره سردار ... ibnanews.ir/vdcd.o0j2yt0xja26y.html اقدس این فیلم، هم از حیث لباس و هم گریم، شبیـه سردار مریم بختیـاری است. ... های محلی بختیـاری مـی شنویم، بعد از «قدم خیر لرستانی»، دومـین شیرزن لر و سمبل شجاعت و غیرت و پاکدامنی است. ... آهنگ "بی بی مریم بختیـاری" با صدای منوچهر زنگنـه + دانلود. سبد بلاگ | دانلود فیلم سینمایی بسیـار زیبای یک ببر ... sabad-blog.ir/.../دانلود+فیلم+سینمایی+بسیـار+زیبای+یک+ببر+++دو... دانلود فيلم لری کرون (Larry Crowne) دوبله فارسي::: کیفیت کپچر ؛ [TV Capture / 480P x320] این فيلم محصول ..... دانلود فیلم غیرت Indrajeet 1991 با دوبله فارسی. دانلود مداحی های لری ایـام فاطمـیه 94 - دانلود مداحی جدید 94 دانلود ... madahiha.blogsky.com/1393/11/19/.../دانلود-مداحی-های-لری-ایـام-فاطمـیه-9... ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - www.icena.ir/0-دانلود-نوحه-لری-زینب--غیرت-تو-از-جعفر-شیرزاد.... دانلود جدیدترینـها :: دانلود .... نوحه و مداحی - دانلود آهنگ جدید , دانلود فیلم جدید. زبان و گویش مردم ایلام - تبیـان www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=94756 ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ ه‍.ش. - این گویش اغلب بـه اشتباه لری یـا شعبه ای از آن قلمداد شده است. .... هرکه هرچگ خوازه ارا خوه بویشـه ایمـه فقط کردیم فقط کرد او غیرت دیریم گیـانمان ارا ... دانلود هفت مستند درون مورد فتنـه 88 | پایگاه اطلاع رسانی رجا www.rajanews.com/news/59037 ۱۷ دی ۱۳۸۹ ه‍.ش. - دانلود مستند لر ساخته محمد رضا دهشیری. مستند لر ... دانلود فیلم مستند افسران جوان جنگ نرم ساخته مصطفی رضوانی. مستند افسران جوان ... جدیدترین اس ام اس و جوک های خنده دار باحال لری و ترکی 94 ... 3pide.ir/جدیدترین-اس-ام-اس-و-جوک-های-خنده-دار-باح/ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - مصاحبه خواندنی با محمدرضا گلزار درون مورد فیلم سلام بمبئی ... www.3pide.ir دانلود کاملترین و جدیدترین سری اس ام اس و پیـامک و جوک و لطیفه های طنز خنده دار ... این جوک و اس های جدید لری و ترکی کـه براتون گذاشتم خیلی جالب باحال و خنده دار امـیدوارم لذت ببرید … ..... با غیرت بـه زنش مـیگه: خانم جان دوست داشتی مرد بودی؟ صفحه رسمـی حاج فرهنگ خدایی khodaii.parsiblog.com/ ۸ شـهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - لطفا جهت مشاده یـا دانلود فیلم روی تصویر زیر کلیک فرمایید. ... تکفیری کـه بنا بـه درخواست برخی از مخاطبان بخش اشاره شده بـه جریـان های تکفیری و شـهامت و غیرت جوانان ایران زمـین درون این پایگاه درج شد. ... آند اولا غصه لی آیینـه لره. آهنگ تصویری شاد دستمالی لری(مخصوص عروسی) - نماشا www.namasha.com/v/tUVcsVzq ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آهنگ تصویری شاد دستمالی لری(مخصوص عروسی). منتشر شده توسط ... دانلود گزارش تخلف. شبکه های اجتماعی; کد ... لرها آدم های با غیرت و مؤمنی هستند و من خیلی اونا رو دوست دارم. حادثه بد بدلیل ... ۴ ماه پیش. 03:27. فیلم فوق العاده خنده دار. آهنگ لری غمگین.. - رسانـه ی خبری وبلاگی aparat.rasanetv.ir/page-664244.html غیره هست خانـه / بایگانی برچسب: دانلود آهنگ لری غمگین بایگانی ]aspx کلوسه دشتی ... لری مسافر بی بدرقه مناینقدر بی صدا رفتی کـه از وداع جا ماندم ، باز بـه غیرت ..... آهنگ پیش آهنگ غمگین لری بایگانی | دانلود فیلم رایگان دانلود فیلم خارجی جدید 14 ... دانلود آهنگ جدید حامد پهلان بنام بمـیرم(آهنگ شاد) - چمدون chamedon.com › فول آلبوم حامدپهلان Hamed Pahlan – Bamiram دانلود آهنگ جدید و فوق العاده شاد و زیبای حامد پهلان با نام بمـیرم ترانـه : حامد پهلان ... خانـه فول آلبوم حامدپهلان دانلود آهنگ جدید حامد پهلان بنام بمـیرم(آهنگ شاد) ... غیرت مردای نور بَمـیرم بَمـیرم ... دانلود اهنگ جدید دانلود تیتراژ دانلود رایگان فیلم دانلود رایگان فیلم با لینک مستقیم دانلود فيلم ايراني دانلود فيلم جديد ... سکانسی کـه باعث ممنوع التصویر شدن برنامـه فیتیله شد ... roshangari.ir/video/37819 ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دانلود فایل. شرح; اشتراک ... من طنز های تئاتری زیـادی از ترک ها دیده ام کـه از این فیلم خیلی بدتره . درون خود تبریز .... بـه بهونـه غیرت و ناموس مردم رو کشوندند بـه خیـابون . حتما ریشـه ... ای کاش این پیـام بـه دست همـه ترکها لر ها و همـه اقوام برسه. مردان با غيرت - سیب بلاگ sib94.cofeblog.ir/post/3411 ۱۸ شـهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - و اینکه مـیگویند مرد با غیرت اجازه بد حجابی یـا بی حجابی بـه زنش نمـیدهد بـه این جهت هست که نبود یـا .... www.irmoviedl.ir/tag/دانلود+فیلم+ایرانی+مردان+با+غیرت دانلود .... خنده دار پ ن پ جک لری اس ام اس های دوستی و عاشقانـه و ... برای… فیلم: کشتار و زنده سوزاندن مسلمانان مـیانمار - تریبون ... www.teribon.ir/archives/.../فیلم-کشتار-و-زنده-زنده-سوزاندن-مسلمانا.ht... ۲۶ تیر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - برچسب‌ها: اسلام‌ستیزی، افراطیون بودایی، برمـه، جهان اسلام، دانلود فیلم، دانلود .... بی غیرت بلدن شیعه بکشن ببینن با برادران مسلمان ما چکار مـیکنن. دانلود آهنگ جدید پویـان مختاری بـه نام نمـی دونم کیم | بـه موزیک behmusic.ir/1392/08/14/pooyan-mokhtari-nemidoonam-kiam.html دانلود آهنگ جدید نمـی دونم کیم با صدای پویـان مختاری با لینک مستقیم و کیفیت عالی ویژه آبان ۹۲ .... با خواننده ها لری دیگه هم مـیکن. ... بچه های لالی تورو خیلی دوستت داریم بااینکه مشـهور شدی غیرت وتعصبت رو ازدست ندادی خیلی گلی .... خرید عطر و ادکلن · دانلود · دانلود آهنگ جدید · دانلود آهنگ ماه عسل 94 · دانلود فیلم جدید · ع· ع... کلیپ زیبا از شعر خوانی یک روحانی با زبان شیرین لری ... www.dalfak.com/.../کلیپ-زیبا-از-شعر-خوانی-یک-روحانی-با-زبان-شی... ... زیبا از شعر خوانی یک روحانی با زبان شیرین لری بختیـاریدهکده مجازی چلیچه - cholicheh.ir. ... کلیپ زیبا جشن رمضان (غیرت شیرین). 243 بازدید ... دانلود ویدیو. دانلود آهنگ دایـه دایـه وقت جنگه رضا سقایی - فراموزیک | مرجع ... faramusic.ir/1393/09/23/.../دانلود-آهنگ-دایـه-دایـه-وقت-جنگه-رضا-سقایی ... کلام|دانلود فیلم ایرانی|دانلود آلبوم جدید لینک مستقیم - فراموزیک | مرجع دانلود ... این آهنگ رو شخصا پیشنـهاد مـیکنم، بـه یـاد تمام شیران سرزمـینم کـه غیرت و مـیهن پرستی رو به منظور تاریخ معنا د. دانلود آهنگ لری دایـه دایـه وقت جنگه وقت آشتی با تفنگه. آوای شعر من| آهنگ | ع| فیلم | دانلود | وبلاگ | اس ام اس | جدید ... avayeshereman-blogir.startak.ir/ اوجِ غرورِه ، همـه کوههایِ لُر. آخرتِ غیرت و مردانگیست. ظلم ستیزیست بـه هر جای لُر. شب شکنـه،در همـه شب های تار. موجِ حضورش همـه پیدایِ لُر. اصلِ نژادِ آریـایی تبار. وارث آیین ... پرتال جامع - bonmarket دانلود آهنگ لری غمگین khandestan-rzb.bonmarket.ir/page-542152.html دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و غمگین لری از استاد حشمت الله رجب زاده . ... برچسب ها : دانلود آهنگ های حشمت رجب زاده آهنگ لری حشمت رجب زاده رجب زاده اجل . .... دانلود | listبادکش گرم نی نی سایت | ﺳﮑﺴﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺳﮑﺴﯽ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻬﻮﺍﻧﯽ . .... سایت ابر تجارت کهکشان | www.brec2.blogfa.com | متاهلین بی غیرت | دانلود اوا2.3.1 به منظور ... بستک موزیک Bastak Music bastakmusic.ir/ فیلم. جشن مـهر با خالو کریم · خالو کریم جشن فرهنگی پرسپولیس بندرلنگه · خالو کریم درون رویدر · سرانجام حرص و خیـانت · شمد لاوری · پابلندی پابلندی · یـادش بخیر ... شـهید غیرت مند | تودی shahid1382.yudi.ir/page-609143.html وقتی جامعه ی مارا بی غیرتی وبی حجابی گرفت،مادرم گریـه کن کـه ... دانلود آهنگ لری مـهدی درون استیج | مدل کلاه بافتنی مردانـه پشت مل | دانلود رمان اشقانـه پلیسی وکل کل ... دانلود نرتنـهای لری خرم ابادی غمگین بالنیگ مستفیم - یک مدیر www.yo24.ir/.../دانلود+نرتنـهای+لری+خرم+ابادی+غمگین+بالنیگ+مست... دانلود فیلم جشن قهرمانی سپاهان درون جام حذفی (بسیـار زیبا) ... اهالی محترم منطقه وحیدیـه وبه ی محل و سلام مخصوص و ویژه خدمت یکایک فیض ابادي های با غیرت و با همت. دانلود کلیپ تکنو بـه سبک لری | دانلود کلیپ موبایل ... depp.ir/p/ad6f8dc357dd8fc43b33004bcd9bd75a03 برچسب ها : دانلود کلیپ تکنو لری دانلود کلیپ تکنو بـه سبک لری کلیپ خنده ... دار دانلود کلیپ آخرین قسمت مـیگ مـیگ کلیپ خنده دار کلیپ جالب از غیرت پسر ... سا موزیک | دانلود مستقیم مداحی لری کوفیون بی مروت بی رحمو ... saamusic.ir/.../دانلود+مستقیم+مداحی+لری+کوفیون+بی+مروت+بی+رحمو+ب... بگذار بگذریم شـهری کـه از مروّت و غیرت نشان نداشت ↳ آری هزار داغ و مصیبت کشیده ... دانلود فیلم رخ دیوانـه با لینک مستقيم و رایگان درج شد دانلود فیلم رخ دیوانـه ... جک لری ,جک رشتی ,جک ترکی ,جک های واقعا خنده دار ,جک بی ... www.persian-joke.com/1913/جوك-هاي-بي-مزه.html دیگری درون ماشین مـیاره. مـیگن چرا درون ماشین آوردی؟ مـیگه وقتی گرمم شد شیشـه را مـیکشم پایین. مطالب پیشنـهادی: ع بازیگران · دانلود موزیک · ع· خبری ... فیلم توهین درون برنامـه فیتیله بـه آذری زبان ها | سرگرمـی | دانلود ... 93z.ir/2015/11/08/فیلم-توهین-در-برنامـه-فیتیله-به-آذری-زبا/ ۱۷ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ۵ ساعت پیش – دانلود فیلم توهین عمو های فیتیله ای درون برنامـه فیتیله ..... درون برنامـه زنده تلویزیونی سینما گلخانـه حمـید گودرزی بـه هموطنان لر اهانت کرد … ... غیرت قومـیتی آذری های غیور را بجوش آورد و بخش قابل توجهی از یک کشور را بـه ... دانلود آهنگ لری پری چشمـی wiki.zibarou.site/+دانلود+آهنگ+لری+پری+چشمـی/ دانلود و متن آهنگ گل پری جون حسین همدانیـان دانلود آهنگ جدید محسن لرستانی پری جان پری گوزل پری . ... لری) مرجع دانلود موسیقی بختیـاری - مطالب کاظم قادری (دانلود آهنگ لری پری چشمـی) ... دانلود فیلم سوپرمن علیـه بتمن2016 ... دانلود رمان پسر غیرتی ادامـه واکنش ها بـه سریـال جنجالی: تهرانی ها بی غیرت ترین مردم ... iranianuk.com/.../ادامـه-واکنش-ها-به-سریـال-جنجالی-تهرانی-ها-بی-غیرت-ت... ۵ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. - اگه یـه جو غیرت داشتین ٩٩٪ فیلم ها و سریـال هاى ایرانى اصلاً ساخته نمـیشدن. .... هست یـا لر نشون مـیده یـا ترک هر چی هفت خط تهرانی،ما از همـین ناراحتیم و الا از خدامونـه قاچاقچی و کلاه بردار و علی گدا نشونمون بدن ..... کامپیوتر و دانلود نرم افزار. عکس|غیرت رشتی! | نیـان نيوز niyan.ir › خانـه › عمومـی ۲۰ مـهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - جک جدید|جک لری,جک ترکی,جک رشتی , جک قزوینی …. شـهر بی غیرت ها زلزله مـیاد، ... لر هالو نیست(مگه لطف علی خان هالو بود؟). ... صف طولانی خرید بلیط فیلم محمد(ص) درون مونترال +عکس. غیرت رشتی ها | جستجو | دانلود آهنگ. درون زمان قاجار ... دانلود اهنگ برار بی غیرت نور محمد پاپی ام پی تری testytesty3.to24.ir/.../دانلود+اهنگ+برار+بی+غیرت+نور+محمد+پاپی+ام+پ... آهنگ لری مال وه بار یـا "ژسه پستو" با صدای نورمحمد پاپي کـه حجم آن حدود 4 مگابایت و زمان آن حدود 4 دقیقه مـیباشد. این آهنگ بسیـار زیبا و یکی از بهترين و معروف ترين ... اشتراک دانلود مای کره - ان - خانـه .ariarob.asia/t52080_اشتراک-دانلود-مای-کره سایت مای کره سایتی به منظور دانلود سریـال کره ای فیلم کره موزیک ویدیو کره ای و فیلم ... دار لری فیلم خنده دار به منظور موبایل فیلم خنده دار جدید فیلم. krypton ir کریپتونی ها. ... رمان غرور و عشق و غیرت ایناز کاربر انجمن و یـاس دانلود دانلود بازی و نرم افزار و ...
[سرو خوانی زنان لر های بهمئی]

نویسنده و منبع: آرمان خلیلی | تاریخ انتشار: Tue, 26 Jun 2018 05:31:00 +0000سرو خوانی زنان لر های بهمئی

استان کهگیلویـه و بویراحمد | آداب و رسوم ایرانیـان

استان کهگیلویـه و بویراحمد

کهگیلویـه و بویراحمد یکی از استان‌های کشور ایران است. سرو خوانی زنان لر های بهمئی مرکز آن شـهر یـاسوج هست و با مساحتی حدود ‪ ۱۶‬هزار و ‪۲۴۹‬ کیلومتر مربع، سرو خوانی زنان لر های بهمئی سرزمـینی نسبتاً مرتفع و کوهستانی است.

جمعیت کهگیلویـه و بویراحمد بر پایـه آمار سازمان مدیریت و برنامـه‌ریزی درون آغاز سده ۲۱ مـیلادی حدود ‪ ۷۰۰‬هزار نفر بوده کـه ‪ ۵۲‬درصد آن‌ها درون روستاها و مابقی درون شـهرها سدارند.

ساکنان استان کهگیلویـه و بویراحمد را مستوفی درون تاریخ گزیده از تبار ایل جاکی از آن‌ها نام مـی‌برد. سرو خوانی زنان لر های بهمئی ایل جاکی از تبار آریـایی بوده و با خود زبان لریعنوان پیوند از شاخه زبان‌های ایرانی را بـه این منطقه آورده‌است.

کهگیلویـه درون زمان حمله عرب جزء قلمرو پارس بوده و یکی از مناطقی بوده کـه زمـیگان نامـیده مـی‌شدند. ریـاست مردم کهگیلویـه درون اواخر سده دوم و آغاز سده سوم هجری بـه عهده فردی بـه نام روزبه بوده‌است. بعد از او فرزندش مـهرگان و پس از مـهرگان برادرش سلمـه فرمانروای مردم کهگیلویـه شدند. درون آن زمان شخصی بـه نام گیلویـه از جایی بـه نام خمایگاه پائین نزد سلمـه آمد و در دستگاه او پایگاه و جایگاهی پیدا کرد و پس از مرگ سلمـه توانست زمام امور را بدست بگیرد و آن چنان بزرگی و ارج یـافت کـه منطقه را بـه نام او کوه گیلویـه (کُهگیلویـه) خواندند. خاندان گیلویـه دست کم که تا سال ۳۴۶ هجری بر نواحی کهگیلویـه فرمانروایی د.

در قدیم چهار ایل بویراحمد، نویی، دشمن‌زیـاری و چرام را اصطلاحاً «چهاربنیچه» مـی‌نامـیدند. از دیگر ایلات مـهم و قدرتمند استان ایل باوی بوده کـه محدوده شـهرستان گچساران محل سآنان بوده‌است. این منطقه درون سده شش هجری بخشی از قلمرو اتابکان لر بزرگ بـه شمار مـی‌آمد. فرمانروایـان گوناگون این خاندان، ازجمله ابوطاهر (فرمانروایی ۵۰۰ که تا ۶۰۰ هجری)، هزاراسب، تیکله، کلجه، پشنگ، هوشنگ، افراسیـاب و کامـیار بر این مناطق حکم راندند. واپسین اتابک، غیـاث‌الدین بن کاووس بن پشنگ بود کـه سلطان ابراهیم تیموری فرزند شاهرخ از پادشاهان تیموری، احتمالاً درون سال ۸۲۷ او را برکنار کرد.

فرماندهان لر درون این ایلات درون طول تاریخ با لقب کی معروف بوده‌اند به منظور نمونـه کی ماهین، کی‌هادی و کی‌عبدوالخلیل.

مناطق دیدنی کهکیلویـه و بویر احمد

کهگیلویـه و بویراحمد دارای ‪ ۲۱۷‬گردشگاه زیـارتی و تفرجگاهی هست که گردشگران تابستانی مـی‌توانند از آنـها دیدن کنند.

رودخانـه‌های مارون، چرام، نازمکان، بشار، زهره و مـهریـان بهمراه هزاران چشمـه سار دیگر و در کنار آن‌ها سد کوثر، شاه قاسم و شاه مختار یـاسوج. ‪ ۴۰‬قله بالای چهار هزار متر دنا آبشارهای کمردوغ دیشموک، تنگه مـهریـان و گنجه‌ای یـاسوج و تنگ سولک بهمئی. باغ چشمـه بلقیس چرام، امامزاده‌های کهگیلویـه و دشت بلاد شاپور دهدشت، دژ سلیمان و چندین دژ دیگر. آثار تل چگاه، آب گرمون، آب شوران، شـهر لارندن، آب انبارها، کاروانسراها، قلعه‌ها، گورستان سه طبقه و تنگ سولک درون رشته‌کوههای بهمئی. تنگ تکاب، محل برخورد آریو برزن با اسکندر مقدونی و قلعه‌های قدیمـی متعدد شامل قلعه ، قلعه مانگشت، قلعه رئیسی و دژ سلیمان کـه مجموع آنـها بـه «دلی مـهرگان» معروف است. تنگ شلال دون،رودخانـه و بیشـه زیبای شاه بهرام، روستای زیبای باغستانی مارین، تنگ هنگان و بقعه امامزاده «بی‌بی‌حکیمـه» امام رضا درون شـهرستان گچساران غارها و اشکفت‌های کوهستان‌ها.

‪ ۱۸‬رودخانـه کوچک و بزرگ، ‪ ۴۰‬چشمـه جوشان آب آشامـیدنی و معدنی، ‪ ۱۷‬حلقه قنات، پنج آبشار، سه دریـاچه، ‪ ۶۰‬دره و تنگه، بوستانـها و دشتهای سرسبز، امامزاده‌ها، گنبدها، قلعه‌ها، کاروانسراها، مساجد، آب انبارها آتشکده‌ها، پل‌ها و برج‌های تاریخی از دیگر نقاط گردشگری منطقه‌ است.

: سرو خوانی زنان لر های بهمئی
[سرو خوانی زنان لر های بهمئی]

نویسنده و منبع: آرمان خلیلی | تاریخ انتشار: Thu, 05 Jul 2018 04:59:00 +0000