متن ادبی طلوع

متن ادبی طلوع متن درباره غروب - اس ام اس غروب دلتنگی جدید | متن ادبی بسیـار زیبا ... - ahoooo.rozblog.com | متن ادبی «طلوع آفتاب ... - sibtayn.com | شعر و متن زیبا و ادبی تبریک عید مبعث 27 رجب 5 اردیبهشت 96 | متن ادبی تبریک عید مبعث | پیـام تبریک عید مبعث پیـامبر ... |

متن ادبی طلوع

متن درباره غروب - اس ام اس غروب دلتنگی جدید

متن درباره غروب, متن غمگین غروب, اس ام اس غروب, اس ام اس دلتنگی جدید, متن ادبی درون مورد غروب خورشید, اس ام اس غروب دلتنگی جدید, اس ام اس غروب عاشقانـه.

متن ادبی طلوع متن درباره غروب - اس ام اس غروب دلتنگی جدید mimplus.ir

اس ام اس غروب آفتاب

چو ماه از کام ظلمت ها دمـیدیجهانی عشق درون من آفریدیدریغا، متن ادبی طلوع با غروب نابهنگاممرا درون دام ظلمت ها کشیدی

شمال و غروب و معمای توکدوم روز خوب تماشای توامان از نم جاده و بغض منمـی بارم به منظور سبک تر شدنکدوم ساحل دنج پهلو توبشینم پی ردی از بوی توصدف که تا صدف اوج غم با منـهدل تنگمو صخره بعد مـیزنـه

متن درباره غروب, اس ام اس غروب عاشقانـه

 اگر من بزرگ نمـی شدم، پدربزرگ هنوز زنده بود، موهای مادرم سفید نمـیشد،

مادربزرگ درون ایوان خانـه باز مـی خندید،

تنـهایی معنایش همان تنـها بودن درون اتاقم بود،

غروب جمعه برایم دلگیر نبود،چقدر گران تمام شد بزرگ شدن من

متن غروب عاشقانـه

دیروز غروبپیـاده روهای غمگین را قدم مـیزدمعابران بی تفاوت از کنارمسکوتم را لگد مـی دزیر هجوم افکارمتو را آرزو کردمکاش یکی ازاین عابران بودیـهیچ نگاهی آشنا نبودجز کودک فال فروشی کـه نگاه غمگینش بغض مرا بـه انفجار رساند

اس ام اس غروب دلگیر

گاهگاهی دل من مـیگیرد،بیشتر وقته غروب،آن زمانى کـه خدا نیز پر از تنـهاییست واذان درون پیش است،من وضو خواهم ساخت،از خدا خواهم خواست کـه توتنـها نشوى و دلت پر زخوشى ها باشد…

اس ام اس غروب خورشید

خیـال نکن اکر برایی تمام شدی..امـیدی هست…خورشید…از انجا کـه غروب مـی کند..هیچگاه طلوع نمـیکند

اس ام اس غروب عشق , متن غروب

باورکنانگشتانم با هیچ سرمایی یخ نمـی زنند گلم!ترا کـه مـی نویسم،گرم مـی شود دست هایمـهنوز با توامنباشی هم با خیـالت مدامراه مـی رومحرف مـی عشق مـی ورزمنفس مـی کشموبا گردش فصولدور مـی چرخم چشم های بی غروب تراهر روزهر هفتهو هر سال

اس ام اس غروب عاشقانـه

دوستت دارم تمام و کمالاز شرق پیشانیتتا غروب لبخندتاز جنوب چشمـهایتتا شمال نفس هایتدوستت دارم تمام و کمال

متن غمگین غروب, اس ام اس غروب دلتنگی جدید

I love you for the last sun set…تاآخرین غروب دنیـا دوستت دارم

اس ام اس غروب خورشید

ب سلامتى همـه اونایى ک دلشون از یکى دیگه گرفته,ولى براى اینکه خودشون رو اروم کنند مـیگن:ب خاطره غروب پاییزه

اس ام اس غروب زیبا

گفته بودی عجیب دلتنگیدل من هم به منظور تو تنگ استپیش من هم غروب زیبا نیستپیش من هم طلوع کم رنگ است

اس ام اس غروب, متن ادبی درون مورد غروب خورشید

بین ما چیزى نبودکه حالااین پاییزى را کـه تنـهاترم مى کند،به تو نسبت بدهم!به آبان کـه رسیدى،یک نخ سیگار آتش بزنو رو بـه پنجره،براى خورشید دم غروب،از ى با موهاى قرمزش بگو،که هرگز نبود

اس ام اس غروب دلتنگی

روزهایمـهمچون برگ های پاییزغروب کـه مـی شود مـی افتد …نمـی دانم درخت زندگیم چند برگ دارد…؟!فقط مـی دانم پاییز است

متن درباره غروب – اس ام اس غروب دلتنگی جدید

دلت کـه گرفته باشد…با صدای ترانـه کـه هیچ…با صدای دست فروش دوره گرد همگریـه مـی کنی…و این هست شرح حال غروب جمعه های من

.

.

.

اس ام اس غروب خورشیداین زندگی نیست کـه مـی‌گذرد؛این ما هستیم کـه رهگذریم…” بعد با هر طلوع و غروب لبخند بزن ”“مـهربان باش و محبت کن”“حتی تاریک‌ترین شب نیز پایـان خواهد یـافت وخورشید خواهد درخشید”روزهای خوب خواهد آمد

اس ام اس غروب آفتابپنجره را باز مـیکنمطلوع را مـیبینم و غروب را فراموش مـیکنم.از اینکه درون قلبم هستی افتخار مـیکنم

متن درباره غروب – اس ام اس غروب دلتنگی جدید

اس ام اس غروب جمعه

دوستت ندارم بـه اندازه اقیـانوس ، چون یـه روز تموم مـی شـه. متن ادبی طلوع دوستت ندارم بـه اندازه خورشید، چون غروب مـی کنـه. متن ادبی طلوع دوستت دارم بـه اندازه روت کـه هیچوقت کم نمـی شـه

اس ام اس غروب دلگیر

نم باران،دریـا، غم تو، تنگ غروبدل من تنگ تو شد، کاش کـه پیدا بشوی

اس ام اس غروب دلتنگ

روزهایم همچون برگهای پاییز غروب کـه مـیشودمـی افتد . . .نمـیدانم درخت زندگی ام چند برگ دارد. . . ؟فقط مـیدانم پاییز است

اس ام اس غروب دلتنگی

غروب پاییز یـه غروب دیگسغروب پاییز یـه تصویری دیگسغروب پاییز دریـا ،یـه نقاشی خاص دیگسقدم زدن دوعاشق ریختن برگا، غروب پاییز…یـه حس حال دیگس

اس ام اس غروب خورشید

همـه درون انتظار غروب خورشید آسمان من اند…نمـی دانند ناخدای بی نام بی تو راه را گم مـی کندچون بـه چشمک ستاره ی قطبی دل نبسته است

.

متن درباره غروب – اس ام اس غروب دلتنگی جدید

منبع : amirfb
[متن ادبی طلوع]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 02:04:00 +0000متن ادبی طلوع

متن ادبی بسیـار زیبا ... - ahoooo.rozblog.com

غروب... 

متن ادبی طلوع متن ادبی بسیـار زیبا ... متن ادبی طلوع - ahoooo.rozblog.com mimplus.ir

در راهیهبیهنور قدمهمـی گذارم

 

قدم هاییهکوتاههناهمطمئن

 

جلویهراهم افسانـهههایی را مـی بینمهکه هر کدامهرازیهپشتهخودهپنـهان کردههاند

 

چهرهههاهوهچشم هایی را مـی نگردمهکه دردیهدر دلهخودهنگاههداشته اند

 

از رویهجویهخیـابانههاهمـیهپرمهتاهراهم یکنواخت نباشد

 

ناگهانهپایم پیچ مـی خوردهتعادلم را ازهدست مـی دمهاما مـیهدانم نمـی افتم

 

دوبارههپا درون جادههمـی گذارم

 

سرم راهرو بههآسمانهمـی کنمهتا آبي آسمانهستایش کنم

 

دلمهغمناکهمـی شود

 

چون باز ابری سایـه اش رویهخورشید گستردهو نگذاشتهغروب را ببینم

...

نا گهانهظلمتهشکافت

 

آذرخشيهفرود آمده، متن ادبی طلوع و مرا ترساند

 

رگباریهنشستهبر شانـه هایمهاز درون همدلی

 

اماهکوتاه 

خواستم سايه راهبه دره رها کنم اماهسکوت نگذاشت

و منههمچنان ...

. متن ادبی طلوع : متن ادبی طلوع
[متن ادبی طلوع]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 07 Jul 2018 08:39:00 +0000متن ادبی طلوع

متن ادبی «طلوع آفتاب ... - sibtayn.com

متن ادبی طلوع متن ادبی «طلوع آفتاب ... متن ادبی طلوع - sibtayn.com mimplus.ir

سلام بر تو کـه گلویت، متن ادبی طلوع بوسه ‏گاه پیـامبر بود. متن ادبی طلوع ای خلاصه فاطمـه و علی! بر ما بتاب کـه در تیرگی خاک، بی‏ آفتاب یـاد تو، پامال عبور روزهاییم و تنـها عشق هست که مـی‏تواند درون تعریف تو، قد راست کند. امروز، خانـه محقر علی، درون آفتاب جمال تو، بـه مرکزیّت عالم، شناخته خواهد شد و نورِ سرگردانِ حسین کـه سال‏ها پیش از خلقت آدم درون افلاک غوطه مـی‏خورد، درون قاب جسم خویش، حلول خواهد کرد.بیـا ای هم‏بازی جبرئیل و پیمبر، کـه عشق تو، هول قیـامت و سکرات مرگ را بر ما آسان مـی‏کند.سلام کردم و به من تبسمت جواب داد     فتاد سایـه ‏ات سرم، دوباره آفتاب دادچهار سوی خانـه‏ام سلام مـی‏فرستمت     سلام دادم و به من دعای مستجاب داددریـایی بـه نام حسینمـی‏گویند: متن ادبی طلوع «پایـان شب سیـه سپید است» و ازاین‏ رو، خورشید تو دوبار، متولد شد؛ یکی درون خانـه فاطمـه و دیگربار بر نیزه‏ های شبزدگان.روزی کـه عطر تو درون ایوان ملائک پیچید، ملائک، تبریک‏ گویِ پروردگارِ تو بودند، که تا ذرات جهان، بـه سجود درآمدند و تو را ذکر گفتند؛ «یـاحسین».خداوند، تو را آفرید که تا از رعدِ گریـه‏ های شبانـه علی، بارانِ رحمت خود را بر زمـین ببارد و به ازای هر قطره اشک علی، دریـایی بـه نام حسین را هدیـه کند.در دوستیِ حسین علیـه ‏السلامهیچ سجاده ‏ای باز نشد کـه نام تو را رمز عبور خود نکرد، یـا حسین!خاکِ تو، آبروی سجده من هست و آب، با تولد تو، درون فرهنگ لغات دلم، هم ‏خانواده حسین شد.آن‏که تو را زیـارت کند، هزار هزار درجه نزد خداوند بـه او عطا کنند؛ چراکه باران مـهرِ تو، پوسته سخت دانـه دل را مـی‏شکافد.یـا حسین! از قرن‏ های آن سوی تقویم، وقتی نوازشِ نور تو درون رگ‏هایمان جاری مـی‏شود، چه تماشا دارد لذت گم شدن و غرق شدن درون اسمت!شفیع قیـامتحسین، تنـها واژه ‏ای هست که وقتی زاده شد، برخاست؛ مثل عطر، وقتی کـه سرِ مظروف آن را جدا مـی‏کنند و سرریز مـی‏شود.تکرار تو بر نوارهای سبز دیوارهای مسجد، یـادمان داد کـه تو بیش از یک نفر بودی. تو را حتما آن‏قدر نوشت، که تا محراب و جانماز و نقش اسلیمـی طاق‏ نماهای زمـین، بـه ناتمامِی تو اقرار کنند؛ یـا حسین!«در آن نفس کـه بمـیرم درون آرزوی تو باشم     بدان امـید دهم جان کـه خاک کوی تو باشمبه وقت صبح قیـامت کـه سر ز خاک برآرم     بـه گفت‏گوی تو خیزم بـه جست‏وجوی تو باشم»پیـام کوتاهـ یـا حسین! تولدِ تو تبدیل نور بـه انسان هست و تو انسان را با شـهادت خود بـه نور مبدّل کردی.ـ امام حسین علیـه ‏السلام فرموده ‏اند: «کسی کـه از راه نافرمانی خدا درصدد چیزی برآید آنچه را امـید دارد زودتر از دست مـی‏دهد و آنچه را بیم دارد زودتر سر مـی‏رسد».رزیتا نعمتی

اشارات :: مرداد 1386، شماره 99
[متن ادبی طلوع]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 15 Jul 2018 08:58:00 +0000متن ادبی طلوع

شعر و متن زیبا و ادبی تبریک عید مبعث 27 رجب 5 اردیبهشت 96

متن ادبی طلوع شعر و   متن زیبا و   ادبی تبریک عید مبعث 27 رجب 5 اردیبهشت 96 mimplus.ir

شعر و متن تبریک عید مبعث جدید

ای شاه سوار ملک هستی

سلطان خرد بـه چیره دستی

ای ختم پیمبران مرسل

حلوای پسین و ملح اول

سر خیل تویی و جمله خیلند

مقصود تویی همـه طفیلند

بعثت پیـامبر اکرم (ص) مبارک باد

شعر و متن تبریک عید مبعث جدید

یـا رحمت للعالمـین جبریل مـی خواند تو را

ای منجی کل بشر بیرون بیـا از این سرا

تو شـهریـار عالمـی که تا چند درون غار حرا

ای یوسف مصر وجود از چاه تنـهایی درآ

شعر و متن تبریک عید مبعث زیبا

از بعثت او جهان جوان شد

گیتى چو بهشت جاودان شد

این عید بـه اهل دین مبارک

بر جمله مسلمـین مبارک

شعر و متن تبریک عید مبعث ناب

ماه فرو ماند از جمال محمّد

سرو نباشد بـه اعتدال محمّد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر با کمال محمّد

بعثت پیـامبر اکرم (ص) مبارک باد

شعر و متن تبریک عید مبعث رسول الله

عید سعید مبعث

آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مـهر هدایت و عدالت مبارک باد

شعر و متن تبریک عید مبعث

غار حرا سراسر لبریز نور سرمد

جبریل آمد و گفت قم فانذر محمد

برخیز و رهبری کن بر یـار یـاوری کن

بر خلق هر دو عالم از حق پیمبری کن

شعر و متن تبریک عید مبعث کوتاه

وحی شد بر مصطفی برخیز، متن ادبی طلوع اقرأ باسم ربّک

ای حبیب من ز جا برخیز، اقرأ باسم ربّک

تیره شد رخسار گیتی، خیره شد دیو تباهی

چیره شد جهل عِما برخیز، اقرأ باسم ربّک

شعر و متن تبریک عید مبعث رسمـی

گر فکر رهایی ز غم و راه نجاتی

در این شب پر فیض تو خواهی ثمراتی

باید کـه به کوری دو چشمان حسودان

بر احمد و آلش بفرستی صلواتی

عید مبعث مبارک

شعر و متن تبریک عید مبعثText SMS

امروز

روز تکوین آیـه ‏های رسالت است

روز تجلّی رحمت الهی

عید پیـامبری رسول خدا (ص) مبارک

شعر و متن تبریک عید مبعث

مـهدی بیـا کـه عید اعظم پیمبر است

این بعثت محمد و تبریک حیدر است

در اهتزار پرچم قرآن هل اتی

تا موسم ظهور بدستان رهبر است

عید مبعث مبارک

شعر و متن تبریک عید مبعث سال

سلام بر مبعث، پیـام خیزش انسان، از خاک که تا افلاک

سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور همـه ارزش‏ها درون صحنـه حیـات بشر !

بعثت پیـامبر اکرم(ص) مبارک باد

شعر و متن تبریک عید مبعث

به امر رب خود لبیک گوییم

به همراه ملائک جمله گوییم

سلام و رحمت حق بر محمد

اللهم صل علی محمد

شعر و متن تبریک عید مبعث

سلام بر مبعث، عید بزرگ نجات از حیرت و سرگردانی، عید ختم ناامـیدی

]]>همچنین بخوانید:  اشعار و جملات زیبا و قشنگ تبریک روز مادر و روز زن 1394

عید تمایز عدل و ظلم، عید بیداری و تعهّد، عید هدایت

بعثت پیـامبر اکرم(ص) مبارک باد

شعر و متن تبریک عید مبعث امسال

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمـیده ما را انیس و مونس شد

نگار من کـه به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

بعثت پیـامبر اکرم(ص) مبارک باد

شعر و متن تبریک عید مبعث سال جدید

بعثت نـه این سرور، سرور ولایت است

مبعث نـه این چراغ، چراغ هدایت است

خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند

احمد نـه این فروغ، فروغ رسالت است

منبع : متن ادبی طلوع سایت تفریحی نمکستان

شعر و متن تبریک عید مبعث سال

ای بـه راه تو تمامـی ملل را دیده

ای کـه جبریل امـین دور سرت گردیده

چشم عالم بـه ره مکتب روشنگر توست

منجی کل بشر دین علی پرور توست

شعر و متن تبریک عید مبعث پیـامبر ص

تویی هم مصطفی و هم محمد تو را درون آسمان نامند احمد

تو کانون صفا مرد یقینی تو عین رحمـه للعالمـینی

عید مبعث مبارک باد

شعر و متن تبریک عید مبعث سال

خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)

ماند خرد خیره درون لقای محمد(ص)

دیده دل، جام جم بـه هیچ شمارد

سرمـه کند گر زخاک پای محمد(ص)

عید مبعث بر همگان مبارک

جدیدترین شعر و متن تبریک عید مبعث

آوای بخوان بخوانِ او مـی ریزداز غار

صدای گفت وگو مـی ریزدمـی

گفت فرشته: اقرأ باسم ربک

عشق هست کز آسمان فرو مـی ریزد

بعثت پیـامبر اکرم(ص) مبارک باد

زیباترین شعر و متن تبریک عید مبعث

بت و بتخانـه همـه ذکر خدا مـی گویند

سخن از اقرأ و از غار حرا مـی گویند

حمد حق، مدح رسول دو سرا مـی گویند

خلق عالم همـه تبریک بـه ما مـی گویند

شعر و متن تبریک عید مبعث Text

نور عترت آمد از آیینـه ام

کیست درون غار حرای ام

رگ رگم پیغام احمد مـی دهد

ام بوی محمد مـی دهد

عید مبعث مبارک باد

شعر و متن تبریک عید مبعث SMS

بعثت امـید انسان بـه فردایی روشن است

بعثت، نشانـه مـهرورزی خدا با خاکیـان و باران رحمت بی‌‌ حد او بر زمـینیـان است

بعثت پیـامبر اکرم (ص) مبارک باد

شعر و متن تبریک عید مبعث SMS

شـهپر وحدت ببال کبریـای مصطفی

صوت و آواز ملایک از نوای مصطفی

او سبق جوید ز روح القدس درون معراج عشق

ساکنان عرش مَست از کبریـای مصطفی

. متن ادبی طلوع . متن ادبی طلوع

متن ادبی طلوع شعر و  متن زیبا و  ادبی تبریک عید مبعث 27 رجب 5 اردیبهشت 96
[متن ادبی طلوع]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 22 Jul 2018 08:28:00 +0000متن ادبی طلوع

متن ادبی تبریک عید مبعث | پیـام تبریک عید مبعث پیـامبر ...

متن ادبی تبریک عید مبعث ، متن ادبی طلوع با عرض تبریک بـه مناسبت فرارسیدن عید مبعث

تعدادی متن بـه همراه عبرای این روز عزیز گرد آورده ایم.

زمـین محله اصحاب آسمان شده بودزمان مبشّر جشن فرشتگان شده بوددر آن دمـی کـه تمام فضای غار حراپر از طنین صدای بخوان بخوان شده بودبعثت پیـامبر اکرم بر پیروان حقیقیش تهنیت باد

متن ادبی طلوع متن ادبی تبریک عید مبعث | پیـام تبریک عید مبعث پیـامبر ... متن ادبی طلوع mimplus.ir

متن ادبی تبریک عید مبعث

سائل درمانده نا امـید نگردد، گر کـه بکوبد درون سرای محمد (ص)ای کـه ندای اذان رسید بـه گوشتهان کـه به گوشت رسد ندای محمد (ص)مبعث رسول اکرم بر همـه مسلمانان جهان مبارک باد

متن تبریک مبعث پیـامبر (ص)

امشب کـه شب مبعث احمد باشد
 مشمول همـه عطای سرمد باشدیـارب چه شود طلوع صبح فردا
 صبح فرج آل محمد باشدعید بزرگ مبعث مبارک

متن تبریک مبعث پیـامبر (ص)

گر فکر رهایی ز غم و راه نجاتیدر این شب پر فیض تو خواهی ثمراتیباید کـه به کوری دو چشمان حسودانبر احمد و آلش بفرستی صلواتیعید مبعث مبارک

متن ادبی طلوع متن ادبی تبریک عید مبعث | پیـام تبریک عید مبعث پیـامبر ... متن ادبی طلوع mimplus.ir

پیـامک عید مبعث

از عرش برین همـیشـه که تا دامن خاکپیوسته رسد سروشی از قادر پاککای مایـه امـید دو عالم احمدلولک لما خلقت الافلاک

متن تبریک مبعث پیـامبر (ص)

مبعثش با اقرا باسم ربک آغازو با انا اعطیناک الکوثر بیمـهو با الیوماکملت لکم دینکمجاودانـه شدعیدتان مبارک

متن تبریک مبعث پیـامبر (ص)

گل، بوی بهشت را ز احمد دارداین بوی خوش از خالق سرمد داردگویند کـه گل عطر محمد داردنور و شعف از وجود احمد دارد

متن تبریک مبعث پیـامبر (ص)

در آن هنگامـه ها مردی غمـین با چشم تر هر شببه کور نور درون غار حرا مـیرفتهمـه شب با غمـی سنگینبه بال مرغ اندیشـهلبش خاموش بود ولی سر و پایش پر فریـادبه فریـاد خدایی که تا دل بی انتها مـیرفتتنی لرزان دلی ترسانو بیم از حق تعالی داشتو درون آن غار تنـهایی روایی روشناز ان عرش اعلا داشت!

متن ادبی طلوع متن ادبی تبریک عید مبعث | پیـام تبریک عید مبعث پیـامبر ... mimplus.ir

پیـامک عید مبعث جدید

متن تبریک مبعث پیـامبر (ص)

نورانی و زیباست، همـه روی محمدخاتم شده از بهره خدا، سوی محمدنوری است، بـه رخساره ی دلداردل داده بـه سویش ،وفا کوی محمدعید مبعث بر شما مبارک

متن تبریک مبعث پیـامبر (ص)

آن شب ، شب بیست و هفتم رجب بود، محمد غرق درون اندیشـه بودکه ناگهان صدایی گیرا و گرم درون غار پیچید:بخوان! بخوان بـه نام پروردگارت کـه بیـافرید، آدمـی را از ه خونی آفریدبخوان کـه پروردگار تو ارجمندترین است،همو کـه با قلم آموخت و به آدمـی آنچه را کـه نمـی‌دانست بیـاموختعید مبعث مبارک باد

متن ادبی طلوع متن ادبی تبریک عید مبعث | پیـام تبریک عید مبعث پیـامبر ... mimplus.ir

متن عید مبعث

ما را تو صفا ده بـه صفای صلواتهمراه ملک شو بـه نوای صلواتگلزار بهشت هست بهای صلواتخواهی کـه شود مشکلت آساناینک بفرست بر محمد و آل محمد صلواتمبعث پیـامبر(ص) مبارک!

متن تبریک مبعث پیـامبر (ص)

یـا محمد ای خرد پابست توای چراغ مـهر و مـه درون دست توهر زمان گلواژه هایت تازه‌تربلکه از هستی بلند آوازه‌ترختم شد بر قامتت پیغمبریـاین ترا باشد دلیل برتریعید مبعث مبارک

متن ادبی طلوع متن ادبی تبریک عید مبعث | پیـام تبریک عید مبعث پیـامبر ... mimplus.ir

تبریک عید مبعث

امشب شب غار حرا از روز روشن‌تر شدهامشب فضای مکه پر از جلوه ی کوثر شدهامشب جهان رشک جنان امشب زمـین کوثر شدهامشب امـین وحی حق نازل بـه پیغمبر شده

متن تبریک مبعث پیـامبر (ص)

تمام افرینش سبز پوش استحریم عرش لبریز از سروش استملایک پای کوبان نغمـه بر لبمحمد خلعت بعثت بـه دوش استعیدتان مبارک

متن ادبی طلوع متن ادبی تبریک عید مبعث | پیـام تبریک عید مبعث پیـامبر ... mimplus.ir

به مناسبت عید مبعث

جان جهان و فخر زمان هست مصطفیقدرش فزون تر از رمضان هست مصطفیآن خاتم و امام و امـید و رسول دینیکتا سپهرو مکان هست مصطفیعید مبعث مبارک

متن تبریک مبعث پیـامبر (ص)

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبیکه نبی شد پسر آمنـه، ماه عربیبعثتی کرد کـه ابلیس طمع کرد بـه عفورحمتی کرد کـه خاموش شود هر غضبیعید مبعث بر مسلمـین جهان مبارک

متن ادبی طلوع متن ادبی تبریک عید مبعث | پیـام تبریک عید مبعث پیـامبر ... mimplus.ir

اس ام اس عید مبعث

آوای بخوان بخوانِ او مـی‌ریزد از غارصدای گفت‌وگو مـی‌ریزدگفت فرشته: اقرأ باسم ربکعشق هست کز آسمان فرو مـی ریزدبعثت پیـامبر اکرم(ص) مبارک باد

متن تبریک مبعث پیـامبر (ص)

روزگاری بود مـیوه‌اش فتنـه، خوراکش مردار، زندگی‌اش آلوده، سایـه‌های ترسشانـه‌های بردگان را مـی‌لرزاند، تازیـانـه ستم، عاطفه را از چهره‌ها مـی‌ستردتاریکی، درون اعماق تن انسان زوزه مـی‌کشید و کان بی گناه درون خاک سردزنده بـه گور مـی شدند و در این هنگام بود کـه محمد(ص) بر چکاد کوه نور ایستادو زمـین درون زیر پاهای او استوار گردید. بعثت رسول اکرم مبارک باد

متن تبریک مبعث پیـامبر (ص)

خجسته باد زیبا مبعثی کهبا اقرا باسم ربک آغاز و باانا اعطیناک الکوثر بیمـهو با الیوم اکملت لکم دینکم جاودانـه شد

متن تبریک مبعث پیـامبر (ص)

از حراء آیـات رحمان و رحیم آمد پدیدبا نخستین حرف، قرآن کریم آمد پدیدصوت اقراء باسم ربک مـیرسد بر گوش جانیـا کـه از غار حراء خلق عظیم آمد پدیدعید مبعث بر شما مبارک بادبر محمد و آل محمد صلوات

متن ادبی طلوع متن ادبی تبریک عید مبعث | پیـام تبریک عید مبعث پیـامبر ... mimplus.ir

متن ادبی طلوع متن ادبی تبریک عید مبعث | پیـام تبریک عید مبعث پیـامبر ...
[متن ادبی طلوع]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 12:49:00 +0000