اخذ دفاتر ساتا

اخذ دفاتر ساتا ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک ساتا | فیش حقوقی نیروهای مسلح,www.esata.ir,فیش حقوقی ساتا | افتتاح 300 دفتر خدمات الکترونیکی «ساتا» که تا پایـان امسال |

اخذ دفاتر ساتا

ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک ساتا

مقدمـه

استفاده از روش های نوین مدیریت خدمات، اخذ دفاتر ساتا از جمله برون سپاری کـه در آن تمام یـا بخشی از فعالیت های سازمان بـه افراد یـا شرکت های

خصوصی واگذار مـی شود، یکی از روش های بهره وری هست که درون دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

برون سپاری درون سال های اخیر خود را بـه عنوان یکی از رویکردهای پراهمـیت معرفی کرده است. اخذ دفاتر ساتا بعضی از سازمان ها و شرکت ها بـه منظور

بهبود کیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینـه و زمان تولید، تمرکز بر روی مزیت های اصلی و به طور کلی افزایش اثربخشی سازمان، اقدام

به برون سپاری برخی فعالیت ها نموده اند و چنین بـه نظر مـی رسد کـه شرکت ها با برون سپاری فعالیت های خود بـه افراد و یـا سازمان های

تخصصی دیگر، بهتر مـی توانند بر روی فعالیت های اصلی خود کـه ارزش افزوده بیشتری ایجاد مـی کنند، تمرکز کرده و بدین طریق اثر بخشی

فعالیت های خود را بـه حداکثر برسانند.

تحقیقات نشان مـی دهد کـه افزایش برون سپاری مـی تواند منجر بـه کاهش هزینـه ها شده و نیـاز بـه سرمایـه گذاری درون زمـینـه تسهیلات، تجهیزات

و نیروی انسانی را پایین بیـاورد.

برون سپاری چیست؟

برون سپاری همانند دیگر موضوعات علمـی با تعاریف مختلف از دیدگاههای متفاوتی برخوردار است. اخذ دفاتر ساتا بـه عبارتی برون سپاری انتقال و یـا

نمایندگی بـه یک تامـین کننده خدمات مـی باشد. و یـا بعبارتی دیگر، مفهومـی کـه براساس آن بخشی از وظایف یک سازمان از داخل به

خارج سازمان منتقل شده و توسط دیگران انجام مـی شود، برون سپاری را تداعی مـی کند.

گستره فرآیند برون سپاری که تا حدی هست که مـی تواند درون برگیرنده کلیـه فعالیت های تولیدی و خدماتی باشد. برون سپاری هنگامـی بـه وقوع

مـی پیوندد کـه یک موسسه تولیدی یـا خدماتی، تمام یـا بخشی از وظایف خود را بـه پیمانکاران بیرونی واگذار نماید. اصولا برون سپاری با هدف

کاهش هزینـه های تولید و خدمات، آشنایی با فناوری های نوین، بهره گیری مطلوب تر از زمان های درون دسترس و منابع محدود سازمان،

جلوگیری از پراکندگی فعالیت ها و نـهایتا گسترش بی رویـه سازمان و هزینـه های مربوطه صورت مـی پذیرد.

اهمـیت برون سپاری

در سال های اخیر، سازمان ها بـه دلیل منابع انسانی و مالی محدودی کـه دارند بدنبال ساختارها و سیستم های جدیدی هستند. امروزه رویکرد

سیستماتیک درون برون سپاری امری حیـاتی شده هست و بـه عنوان یکی از عوامل بحرانی موفقیت درون مدیریت خدمات بـه این مسئله پرداخته مـی

شود.

برون سپاری بـه عنوان یک روش مناسب با شرط دارا بودن ویژگی های لازم مـی تواند ابزار مفیدی به منظور صرفه جویی درون وقت و هزینـه و ارتقای

کیفیت و آزاد سازی منابع باشد.

برابر نظریـه یکی از دانشمندان، برون سپاری درون واقع درون حکم تحولی بنیـادین درون ساختار سازمان ها است. این بدان معناست کـه دیگر الزامـی

نیست کـه سازمان ها و ادارات دولتی بـه تشکیلات عریض وطویل بدل شوند کـه تعداد زیـادی افراد را درون استخدام خود داشته باشند و سرمایـه

های دولتی را ببلعند. این قبیل موسسات بـه تشکیلاتی تبدیل مـی شوند کـه درآمدزایی نموده و نتایج عملکرد قابل اعتنایی را بدست مـی آورند،

زیرا تنـها بر فعالیت هایی تمرکز مـی کنند کـه به خاطر آنـها ماموریت یـافته اند و کارهایی را انجام مـی دهند کـه دقیقا بـه اه سازمانی آنـها

مربوط است. کارهایی را کـه به خوبی مـی شناسند و به ریزه کاری های آن آشنایند و به نسبت ارزش و اعتباری کـه دارند بـه انجام دهندگان آنـها

دستمزد و کارانـه پرداخت مـی کنند. بقیـه کارهای خدماتی اینگونـه سازمان ها بـه نـهادهای بیرونی واگذار مـی شود.

دلایل عمده برون سپاری

برون سپاری بر اساس مطالعات صورت گرفته درون کشورها و سازمان های مختلف دارای علل مختلفی از جمله موارد زیر مـی باشد.

-

افزایش اثربخشی از طریق تمرکز روی آنچه سازمان درون انجام آن بهترین است.

-

بدست آوردن تخصص ها، مـهارت ها و تکنولوژی هایی کـه قبلا قابل دستیـابی نبوده است.

-

بدست آوردن ایده های جدید و نوآورانـه.

-

کاهش هزینـه.

مزایـای برون سپاری

برون سپاری دارای مزایـا و دستاوردهای مختلفی هست که مـی توان بـه موارد زیر اشاره نمود:

-

بهبود نتایج مالی

-

بهبود نتایجب و کار

-

کاهش هزینـه سربار

-

کاهش هزینـه خدمات

-

نیـاز بـه سرمایـه کمتر

-

افزایش نرخ بازده

-

بهبود نتایج تجاری

-

تمرکز بهتر مدیریت ارشد بر فعالیت های اصلی تکنولوژی، کارآیی و مدیریت بهتر پیمانکار

-

جایگزینی هزینـه ثابت با هزینـه متغیر خدمات

-

احتمال دریـافت خدمات با کیفیت بهتر

-

احتمال دریـافت خدمات با قیت ارزان تر

-

بهبود نتیجهب و کار

-

توجه بیشتر بـه قابلیت های محوری

-

افزایش عملکرد درون سازمان

-

افزایش انعطاف پذیری

-

کاهش احتمالی هزینـه ها

-

تسهیل فرآیند مدیریت و کوچک سازی سازمان

-

تمرکز بر قابلیت های هسته ای) هسته کوچک و شبکه بزرگ(

-

دستیـابی بـه بهترین رویـه

اجرای طرح برون سپاری درون سازمان تامـین اجتماعی نیروهای مسلح

پیرو فرمایش مقام معظم رهبری و اصل 44 قانون اساسی، سازمان تامـین اجتماعی نیرو های مسلح)ساتا( از سال۱۳۹۰اقدام بـه برونسپاری

خدماتی نموده کـه قبلا توسط سازمان های خدمات درمانی )ساخد( و خدمات بازنشستگی )سابا( مستقیما بـه شاغلین، بازنشستگان و مستمری

بگیران ارائه مـی شده است.

درخصوص روند اجرای طرح برون سپاری درون سازمان تامـین اجتماعی ن.م ، لازم بـه ذکر هست از طریق روزنامـه کثیرالانتشار فراخوان رسمـی از

متقاضیـان راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی بعمل آمده و همچنین سایت رسمـی ساتا نیز درون دو مرحله از متقاضیـان دعوت نموده است. در

اجرای مرحله اول این طرح، عملیـات راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی درون 9 استان تهران ، البرز و فارس طی سال 30 بـه اجرا درآمده و از

نیمـه دوم همان سال، نسبت بـه ثبت نام از متقاضیـان درون فراخوان دوم مربوط بـه 82 استان کشور، اقدام گردیده است. طی دو مرحله پایش

اطلاعات ثبت نام شدگان، انتخاب متقاضیـان واجد شرایط صورت پذیرفت و پس از طی مراحل اخذ و تکمـیل مدارک و مصاحبه حضوری،

فهرست منتخبین نـهایی با 9 برابر ظرفیت درون سایت ساتا و ادارات کل استانی اعلام و طبق برنامـه زمانبندی راه اندازی و افتتاح دفاتر خدمات

الکترونیکی با گذر از مراحل مختلف، آغاز گردید.

در حال حاضر تعداد 891 دفتر خدمات الکترونیکی درون استان های مختلف راه اندازی شده هست و بر اساس مصوبه ساتا قرار هست تا پایـان

امسال درون کل کشور دفتر خدمات الکترونیکی بر اساس بعد مسافت و موقعیت جغرافیـایی و پراکندگی جمعیت نیرو های مسلح ، افتتاح

گردد. و این تعداد نیز درصورت نیـازدفتر درون سال۹۳ قابل افزایش است.

مزیت های ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی

شاید بتوان بزرگترین حسن این دفاتر را درون پراکندگی آن درون سطح کشور و در دسترس بودن به منظور کلیـه خدمات گیرندگان این دفاتر دانست .

این آرزوی هر سازمان خدمتگذاری هست تا بتواند خدمات خود را بـه مشترکین بـه نحوی ارائه کند که تا خدمت گیرندگان کمترین هزینـه را برای

آن بپردازند .

تشکیل دفاتر خدمات الکترونیکی یکی از مـهم ترین و درخشان ترین پروژه های ساتا درون زمـینـه نوآوری و شکوفایی بـه حساب مـی آید. سازمان

تامـین اجتماعی نیروهای مسلح متناسب با مناطقی کـه بیشترین بازنشستگان درون آنـها سدارند اقدام بـه ایجاد  دفتر خدمات الکترونیکی

در سراسر کشور نموده که تا به این وسیله دسترسی بازنشستگان محترم بـه این دفاتر و یـا بهتر هست بگوییم دسترسی دفاتر بـه بازنشستگان و

مستمری بگیران محترم را آسان تر نموده و با امکاناتی کـه در بعضی از دفاتر ایجاد شده درون حال حاضر بخشی از خدمات درب منزل این

عزیزان ارائه مـی گردد که تا رضایت مشترکین افزایش یـافته و همچنین از تردد غیرضروری نیز پیشگیری بـه عمل آید. طبق برنامـه ریزی انجام

شده قرار هست تا پایـان سال جاری، بعضی از خدمات از جمله ارائه فیش حقوقی و دفترچه خدمات درمانی از طریق کلیـه دفاتر خدمات

الکترونیکی درون درب منزل ارائه گردد.

باید توجه داشت آنچه اهمـیت وافر دارد این هست که با راه اندازی این دفاتر و اقدامات صورت گرفته درون این راه بستر مناسبی فراهم شد که تا بتوان

اولا نسبت بـه گسترش آن بـه هر تعداد مورد نیـاز اقدام نمود. ثانیـا این امکان فراهم شد کـه انواع خدمات کـه در آینده مورد نیـاز مشترکین عزیز

مـی باشد را تعریف و اجرایی نمود .

انواع خدماتی کـه توسط دفاتر خدمات الکترونیکی فعلا ارائه مـی شود

با توجه بـه اینکه تعداد خدماتی کـه در این دفاتر ارائه مـی شود زیـاد هست بنابر این فقط بـه تعداد کمـی از آنـها درون زیر اشاره شده است:

- تعویض تلفنی دفترچه خدمات درمانی

- صدور اولیـه و تحویل حضوری دفترچه خدمات درمانی

- صدور المثنی و تحویل حضوری دفترچه خدمات درمانی

- تعلیق دفترچه خدمات درمانی

- اصلاح مشخصات

- رسیدگی بـه اسناد ویزیت پزشکان

- هدیـه ازدواج

- کمک هزینـه تدفین

- انواع تغییرات

- ارائه فیش حقوق

- توزیع ساتا کارت

- ثبت نام خودرو

- برقراری حقوق مستمری بگیر

- برقراری حقوق ان مطلقه یـا شوهر متوفی

- معرفی بـه شورای پزشکی )کمـیسیون بدوی(

- معرفی بـه شورای عالی پزشکی

- صدور انواع ضمانتنامـه حقوقی

- ثبت نام وام

- ثبت نام جهت سفربه اماکن زیـارتی سیـاحتی

سازمان تامـین اجتماعی براساس مصوبه هیئت مدیره ساتا با تعیین تعرفه های حداقلی کـه توسط کمـیته ای ویژه درون ساتا تعیین مـی شود فقط

مبلغی اندکی بابت خدمات ارائه شده از مشترک دریـافت و الباقی مبلغ کـه بخش اعظم هزینـه ها مـی باشد توسط ساتا بـه دفاتر خدمات

الکترونیکی پرداخت مـی شود. بـه عنوان نمونـه جهت صدور یک جلد دفترچه خدمات درمانی حدود۳۵۰۰۰

ریـال هزینـه مـی شود کـه سهم فرد

متقاضی۵۰۰۰

ریـال بوده و باقیمانده توسط ساتا انجام و یـا بـه دفاتر پرداخت مـی گردد.

ارائه فیش حقوق از طریق دفاترخدمات الکترونیکی و آدرس الکترونیکی

WWW.ESATA.IR

با تلاش مستمر همکاران چاپ فیش حقوق هم اکنون به منظور بازنشستگان معزز بصورت رایگان بوده و هزینـه آن توسط ساتا پرداخت مـی شود.

لازم هست بدانید چاپ فیش حقوق سالانـه حدود 9 مـیلیـارد تومان به منظور ساتا هزینـه داشته کـه متاسفانـه اغلب فیش ها بعد از چاپ و ارسال به

بانک ها، بدلیل عدم مراجعه بازنشستگان جهت دریـافت، امحاء وبعضا

" مفقود مـی شده است. اما از زمان بازگشایی دفاتر خدمات الکترونیکی

هزینـه های چاپ فیش حقوق بسیـار کاهش یـافته است.

با توجه بـه امکاناتی کـه در سراسر کشور ایجاد شده هست بازنشستگان بدون هیچ محدودیتی مـی توانند فیش حقوقی آن ماه یـا ماه های قبل

خود را از هر دفتر خدمات الکترونیکی کـه در سراسر کشور وجود دارد دریـافت نمایند و همچنین با مراجعه مستقیم بـه پورتال سازمان تامـین

اجتماعی نیروهای مسلح بـه آدرس الکترونیکی

WWW.ESATA.IR نیز بـه راحتی مـی توانند فیش حقوقی خود را مشاهده نمایند.

همچنین با هماهنگی های صورت گرفته با بانک عامل، قرار هست بزودی حقوق ماهیـانـه بازنشستگان و مستمری بگیرانی کـه دارای ساتا کارت

مـی باشند درون هرماه از طریق پیـامک بـه آنـها اعلام گردد.

محاسن چاپ و صدور فیش حقوقی درون دفاترخدمات الکترونیکی

- اجرا و تحقق سازمان و دولت الکترونیکی

- عدم جلوگیری از خارج شدن بانک اطلاعات مشترکین سابا درون شرکت های پیمان کار و چاپ خانـه.

- حذف هزینـه های بسیـار زیـاد به منظور سازمان بـه دلیل عدم مراجعه بیش از 05 درصد مشترکین جهت دریـافت فیش حقوقی، صرفه

جویی درون مصرف حجم بسیـار زیـاد کاغذ، جلو گیری از احتمال سوء استفاده از فیش های توزیع نشده درون بانکها و ...

- حذف طولانی شدن زمان فرآیند چاپ فیش از آغاز که تا زمان توزیع فیش درون بانکها )به طور معمول فیش های حقوقی درون بهترین

شرایط بعد از 0 هر ماه درون بانک ها توزیع مـی شد(

- تسریع چاپ و صدور فیش حقوقی همزمان و حتی قبل از پرداخت حقوق بازنشستگان درون هر ماه از طریق دفاتر

- دریـافت فیش حقوقی از کلیـه دفاتر خدمات الکترونیکی درون سراسر کشور بدون محدویت ) 891 دفتر درون حال حاضر(

- امکان دریـافت فیش حقوقی المثنی هر ماه درون هر بازه زمانی درون صورت تخریب یـا مفقود شدن فیش اصلی

- دسترسی آسان تمامـی مشترکین بـه فیش حقوقی درون پرتال

esata.ir بدون محدویت زمانی

افزایش ارائه خدمات درون دفاتر خدمات الکترونیکی

با تمـهیداتی کـه دیده شده هست در نظر هست جهت افزایش روحیـه و رفاه عزیزان بازنشسته و مستمری بگیر خدمات بیشتری درون دفاتر خدمات

الکترونیکی ارائه گردد. با توجه بـه برنامـه ریزی تیم های کارشناسی ساتا، اقداماتی از قبیل خرید و فروش سهام، انواع و اقسام بیمـه، توزیع نشریـه

به ویژه نشریـه آفتاب مـهرو ... و همچنین انتقال پیـام ها و درخواست های عزیزان بازنشسته و مستمری بگیران بـه مسئولین سازمان تامـین

اجتماعی، خدمات درمانی و بازنشستگی نیروهای مسلح و دریـافت پاسخ و ارائه آن، ازجمله برنامـه هایی هست که بزودی درون این دفاتر انجام مـی

شود.

اجرای طرح منزلت و صدور ساتا کارت به منظور کلیـه بازنشستگان و مستمری بگیران

یکی دیگر از اقدامات مـهم سازمان تامـین اجتماعی اجرای طرح منزلت و صدور ساتا کارت به منظور کلیـه عزیران بازنشسته و مستمری بگیر مـی

باشد.

به منظور دریـافت خدمات آسان و افزایش رضایتمندی و مرتفع نمودن مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران محترم نیروهای مسلح پروژه

ای تحت عنوان

" سامانـه هوشمند منزلت " طراحی و پیـاده سازی گردیده هست .

هدف اصلی از راه اندازی این سامانـه، رفع معضلات فعلی بازنشستگان وایجاد یک راه بهینـه درون دریـافت آسان خدمات بوده است.

برای اجرای این طرح مطالعات دقیقی توسط مدیران و کارشناسان صورت گرفته و همچنین از نقطه نظرات مشترکین محترم درون طراحی و

پیـاده سازی، استفاده شده است.

در راستای پیـاده سازی سامانـه منزلت، مـهمترین بخش این سامانـه کـه پیـاده سازی شده هست رفع محدودیت دریـافت خدمات در

مرکز استان خود به منظور بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز مـی باشد کـه با عملیـاتی شدن این سامانـه این عزیزان مـی توانند در

سراسر کشور بدون هیچ محدودیتی از هر یک از دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا خدمات مورد نظر خود را دریـافت نمایند،) قبلا

بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز فقط مـی توانستند از یک اداه درون مرکز استان خدمت بگیرند(.

و یکی دیگر از امکانات این سامانـه کارت هوشمندی تحت عنوان

"ساتا کارت " مـی باشد کـه طبق برنامـه زمانبندی از طریق دفاتر خدمات

الکترونیکی بـه بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تحویل داده خواهد شد.

مزایـای ساتا کارت

ساتاکارت کاربردهای فراوانی داشته کـه مـی توان بـه موارد زیر اشاره نمود:

- کارت شناسایی

- کارت بانکی متصل بـه شبکه شتاب

- استفاده از شبکه تخفیف درون فروشگاه های مختلف سطح شـهر

- خرید اعتباری و اقساطی

- حمایت از معسرین )پرداخت یـارانـه ، بن نقدی و...(

- حقوق و مزایـای تمام مشترکین سازمان تامـین اجتماعی ن.م بـه حساب متصل بـه ساتا کارت درون بانک کشاورزی واریز خواهد

گردید .

شبکه تخفیف

با پیش بینی طیف وسیعی از نیـازمندی های مشترکین محترم درون سطح استان هایی کـه طرح منزلت درون آن ها صورت پذیرفته و مشترکین ساتا

کارت خود را دریـافت نموده اند راه اندازی شبکه تخفیف درون آن استان ها درون دستور کار قرار گرفته است

.

مشترکین محترم درون زمان راه اندازی طرح مـی توانند با درون دست داشتن ساتا کارت خود و مراجعه بـه مراکز طرف قرار داد )روش خرید

الکترونیک از پایـانـه های فروش( از مزایـای این طرح و درصد تخفیف 0 که تا 91 % استفاده نمایند

.

همچنین عقد قرارداد با مراکز منتخب درون هر استان درون زمـینـه های گوناگون شامل:

" تفریحی و ورزشی ، پوشاک ، مواد غذایی ، لوازم خانگی ،

طلا و جواهرات ، آرایشگاه ها ، تعمـیرات و تجهیزات خودرو ، رستوران ها ، لوازم التحریر ، لوازم رایـانـه ، مراکز خدماتی )قالیشویی و نظافت و ...(

، لوازم و تزئینات ساختمانی و ...

" نیز درون حال انجام مـی باشد کـه به محض نـهایی شدن بـه اطلاع همـه ی مشترکین محترم خواهد رسید .

آمار توزیع ساتا کارت و انتقال حقوق مشترکین درون سطح کشور

در استان های

" البرز فارس بوشـهر ایلام گلستان قم اردبیل آذربایجان شرقی آذربایجان غربی کرمانشاه چهارمحال و – – – – – – – – – -

بختیـاری کهگیلویـه و بویر احمد خراسان جنوبی قزوین سمنان خراسان شمالی

" با انتقال حقوق 31 % مشترکین بـه ساتا کارت، – – – – -

طرح درون این استان ها بـه طور کامل اجرا گردیده است

.

همچنین این طرح درون استان خراسان رضوی درون حال اجرا بوده و برای سایر استان ها نیز که تا پایـان سال اجرا خواهد شد.

دلایل انتخاب بانک کشاورزی بـه عنوان بانک عامل متصل بـه ساتا کارت

با توجه بـه بررسی و تعاملی کـه با بانک های دولتی صورت پذیرفت بانک کشاورزی با دلایل ذیل جهت انتقال حقوق مشترکین انتخاب گردید

:

- تعداد شعبات درون سطح کشور و همچنین وجود شعبات درون شـهرستان های کمتر توسعه یـافته

- بهترین بانک از لحاظ ارائه خدمات بـه مشتریـان

- قوی ترین زیر ساخت

IT در بین بانک ها

نتیجه و جمع بندی

انجام چنین پروژه هایی توان آن را دارد که تا تحولی عظیم درون ارائه خدمات بـه قشر شریف نیروهای مسلح بـه وجود آورد. این اقدام شایسته آنست

که مورد حمایت قرار گرفته و تمام موانع آن توسط مسئولین محترم رفع گردد . کـه البته درون این راه وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای

مسلح و روسای محترم سازمان خدمات درمانی و سازمان بازنشستگی کمال مساعدت را مبذول داشته و همواره از اجرای طرح فوق پشتیبانی

و رضایت خود را بـه طرق مختلف ابراز نموده اند. بطوری کـه مقام محترم وزارت طی اظهاراتی این اقدام را حرکت ارزنده ای دانسته و بیـان

نمودند کـه تلاش شود که تا رضایت بازنشستگان عزیز حاصل شود کـه البته این شعار ما درون طراحی و اجرا و نظارت مستمر بر این دفاتر است.

امـید آن داریم که تا با گسترش این پروژه و دریـافت نظرات عزیزان صاحب نظر و البته جامعه مشترکین بتوانیم بر ارتقاء سطح کیفی و کمـی

خدمات خرسند ساز افزوده و از مشارکت کلیـه عزیزان درون این زمـینـه مانند کانون بازنشستگان بهره مند شویم.

21/5/ این مقاله توسط مـهندس رنجبر اصلاح، تایید و ارسال شد. 21

مطالب مشابه : مـهلت صدور و یـا تمدید دفترچه های خدمات درمانی اعلام گردید

بیمـه خدمات درمانی درون این و تمدید دفترچه های درمانی همکاران نیروهای مسلح

علت برون سپاری و دلایل ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا

اجرای طرح برون سپاری درون سازمان تامـین اجتماعی نیروهای مسلح. دفترچه خدمات درمانی مراکز

ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک ساتا

اجرای طرح برون سپاری درون سازمان تامـین اجتماعی نیروهای مسلح. دفترچه خدمات درمانی مراکز

تدوین الگوهای مقابله دفاعی و امنیتی/ افزایش قدرت موشکی و گسترش پهپادها و رادارها

نیروهای مسلح تمدید دفترچه خدمات درمانی خدمات درمانی با مراکز

دریـافت فیش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح از طریق موبایل

مرجع خدمات دریـافت فیش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح از فهرست مراکز

اوضاع نابسامان درون مراکز تعویض پلاک

اوضاع نابسامان درون مراکز تعویض سازمان قضایی نیروهای مسلح مراکز درمانی طرف قرارداد با

ضمانت نامـه بانکی ارزی وریـالی-ال سی داخی وخارجی

کشورهای نمونـه، دفترچه مراکز درمانی نیروهای مسلح درون کلیـه خدمات مراکز

عدم تعویض سند مالکیت دفترچه ای

جدید اقدام بـه تعویض سند دفترچه ای نکرده نیروهای مسلح مراکز درمانی طرف

توجه بـه تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای کـه مورد معامله واقع شده اند ...

در صورت عدم تعویض سند مالکیت دفترچه ای نسبت نیروهای مسلح مراکز درمانی طرف

مشاور هیـات مدیره کانون سردفتران: اخذ دفاتر ساتا عدم انتقال رسمـی خودرو بـه ضرر خود مردم است

به اینکه مراکز تعویض پلاک درون مناطق نیروهای مسلح مراکز درمانی طرف قرارداد

برچسب :مراکز تعویض دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح

اخذ دفاتر ساتا ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک ساتا
[اخذ دفاتر ساتا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 05 May 2018 10:44:00 +0000اخذ دفاتر ساتا

فیش حقوقی نیروهای مسلح,www.esata.ir,فیش حقوقی ساتا

مـیزبانی سرور : اخذ دفاتر ساتا شرکت فناوری و اطلاعات سایـه prohosting.ir

اخبار بصورت خودکار از خبرگزاری ها و سایتهای خبری، اخذ دفاتر ساتا پویش و نمایش داده مـی شوند و خبرپو مسئولیتی درون قبال محتوای، ندارد!

. اخذ دفاتر ساتا . اخذ دفاتر ساتا

اخذ دفاتر ساتا فیش حقوقی نیروهای مسلح,www.esata.ir,فیش حقوقی ساتا
[اخذ دفاتر ساتا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 22 Jul 2018 09:40:00 +0000اخذ دفاتر ساتا

افتتاح 300 دفتر خدمات الکترونیکی «ساتا» که تا پایـان امسال

برون‌سپاری خدمات تامـین اجتماعی نیروهای مسلح رسما کلید خورد

افتتاح 300 دفتر خدمات الکترونیکی «ساتا» که تا پایـان امسال

مدیرعامل سازمان تامـین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با اعلام افتتاح 300 دفتر خدمات الکترونیکی به منظور برون سپاری خدمات تامـین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: اخذ دفاتر ساتا 90 شعبه ارایـه خدمات بازنشستگی و 25 شعبه ارایـه خدمات درمانی دیگر پاسخگوی نیـاز جمعیت شش مـیلیون نفری تحت پوشش ساتا نبودند.

اخذ دفاتر ساتا افتتاح 300 دفتر خدمات الکترونیکی «ساتا» کـه تا پایـان امسال mimplus.ir

ایسنا- سردار دقیقی درون مراسم افتتاح دفاتر خدمات الکترونیکی سازمان تامـین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: برون‌سپاری خدمات تامـین اجتماعی نیروهای مسلح پیش از این بـه صورت پایلوت درون 25 شعبه استان‌های فارس و البرز انجام شده بود کـه با افتتاح 20 شعبه دیگر درون سراسر استان تهران، اخذ دفاتر ساتا برون‌سپاری بـه صورت رسمـی آغاز مـی‌شود.وی درون ادامـه با اعلام افتتاح 300 دفتر خدمات الکترونیکی سازمان تامـین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: این دفاتر بـه بیمـه شده‌های ساتا کـه هفت درصد جمعیت بیمـه شده‌های کشور را تشکیل مـی‌دهند، ارایـه خدمت مـی‌کند. اخذ دفاتر ساتا دقیقی افزود: درون این دفاتر 26 خدمت از مجموعه بازنشستگی و چهار خدمت درون حوزه خدمات درمانی از جمله صدور دفترچه، تعویض آن، انجام کارهای بازنشستگان انجام مـی‌شود که تا ناچار بـه مراجعه بـه دفاتر محدود ساتا نباشند.به گفته دقیقی، بازنشستگان و کارکنان نیروهای مسلح اعم از سپاه، نیروی انتظامـی و وزارت دفاع مـی‌توانند از این دفاتر خدمت بگیرند. مدیرعامل سازمان تامـین اجتماعی نیروهای مسلح درون ادامـه هدف ساتا را تسهیل دسترسی بـه خدمات به منظور جامعه هدف، سیـاست‌گذاری متمرکز، پرهیز از تصدی‌گری و داشتن هسته کوچک و دانا و شبکه بزرگ و توانا درون ارایـه خدمات عنوان کرد. دقیقی درون ادامـه با اعلام آغاز بـه کار «طرح منزلت» نیز گفت: طرح منزلت سامانـه مکانیزه ارایـه خدمت بازنشستگی هست و بـه این ترتیب با صدور کارت منزلت، بازنشستگان مـی‌توانند از صد هزار فروشگاه درون سراسر کشور خرید کرده و همچنین خدمات زیـارتی و سیـاحتی و غیره دریـافت کنند. وی افزود: بر عملکرد 300 دفتر خدمات الکترونیکی کـه تا پایـان سال افتتاح مـی‌شود، نظارت جدی انجام مـی‌شود و پس از یک سال از شروع این طرح، عملکرد دفاتر مورد ارزیـابی قرار گرفته و در صورت موفق بودن، تعداد دفاتر دو که تا سه برابر مـی‌شود.

. اخذ دفاتر ساتا

اخذ دفاتر ساتا افتتاح 300 دفتر خدمات الکترونیکی «ساتا» که تا پایـان امسال
[اخذ دفاتر ساتا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 14 Jun 2018 23:39:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com