سونوگرافی بهبهان

سونوگرافی بهبهان لیست مراکز سونوگرافی بهبهان - دکتر یـاب | لیست مراکز سونوگرافی استان خوزستان ( اهواز ) |

سونوگرافی بهبهان

لیست مراکز سونوگرافی بهبهان - دکتر یـاب

لیست مراکز سونوگرافی بهبهان - دکتر یـاب

لیست پزشکان بهبهان بر حسب تخصص

لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شـهر

. سونوگرافی بهبهان . سونوگرافی بهبهان : سونوگرافی بهبهان ، سونوگرافی بهبهان
[سونوگرافی بهبهان]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 24 Jun 2018 01:38:00 +0000سونوگرافی بهبهان

لیست مراکز سونوگرافی استان خوزستان ( اهواز )

 لیست مراکز سونوگرافی استان خوزستان ( اهواز ) نام سونوگرافی تلفن آدرس پارس-سونوگرافی-دكتر پور علی اكبر 33535 ایذه خیـابان امام كوچه بهمن پلاك 5 پاسارگاد-دكتر مدقالچی 2239566-7 اهواز خیـابان سلمان فارسی کوچه منوچهری نبش جعفری گروه ملی 3389652 اهواز کیـانپارس خیـابان پنجم غربی نبش خرداد پلاک 117 گل ریزان دیمچه 6227706 شوشتر خیـابان طالقانی بین سه راهی سادات وچهارراه شـهید رجایی آریـا ماهشـهر 652236936 بندرماهشـهر مـیدان امام نبش خ باهنر ابن سینا 3221872 شادگان ابتدای عباس آباد روبروی مسجد امام حسن جهاد دانشگاهی اهواز 2218089 اهواز خیـابان سلمان فارسی خیـابان حافظ جنوبی دارالشفاء حضرت زهرا اهواز 3771176 اهواز خیـابان ناصر خسروشمالی بین انقلاب وآزادی دكتر پیر نیـا 2231276-8 اهواز خیـابان سلمان فارسی بین حافظ وفردوسی مجتمع بزرگ نادری دكتر آموزگار 2225040 اهواز خیـابان سلمان فارسی مجتمع پزشكی 4 دكتر اردشیر زاده 2216159 اهواز خیـابان سلمان فارسی كوچه بهزادی پلاك 5 دكتر امـینی 29933 بهبهان خیـابان پیروز كوچه روانشادی دكتر انبیـایی 2212172 اهواز خیـابان سلمان فارسی بین حافظ و فردوسی جنب عینك سازی بینا دكتر بری 2230379 اهواز   دكتر بساق زاده 22994 دزفول خیـابان طالقانی روبروی مجتمع مخابرات دكتر تجویدی 4434808 اهواز زیتون كارمندی فلكه اول خیـابان فرهاد دكتر حمـیده رئیسی 2272206 دزفول خیـابان نشاط بین طالقانی وسید محمود پلاک ثبتی 83 دكتر حنفی 2210215 اهواز خیـابان سلمان فارسی خیـابان فردوسی مجتمع پزشکی مـهرگان دكتر حیدری 2227098 اهواز خیـابان دكتر شریعتی خیـابان عطارد پلاك 36 دكتر خرم 2222156 رامـهرمز خیـابان طالقانی كوچه رازی دكتر دهدشتی 2226040 اهواز اهواز خ فردوسی بین كافی وسلمان فارسی كوچه بن بست جنب مجتمع پزشكی مـهرگان دكتر دیده بان 2234003 اهواز خیـابان مسلم بین سلمان فارسی و كافی مجتمع پزشكی جندی شاپور دكتر رضازاده 3336636 اهواز کیـانپارس فلکه دوم خیـابان توحید (پهلوان)غربی بین خردادو چمران پلاک106 جنب مرکز لیزر دكتر زاهدی 4228523 خرمشـهر روبروی بازار روز دكتر سدیدی 2223596 آبادان خیـابان پرویزی دكتر سلطانی 2218314 اهواز خیـابان سلمان فارسی نبش سعدی دكتر شاهزاده 2226546 اهواز خیـابان سلمان فارسی خیـابان خسروی نبش كوچه شـهید غریب دكتر شریفی   اهواز   دكتر شمال زاده 3776176 اهواز خیـابان بنی هاشم بین شیخ بهاء وكیـان دكتر طهماسبی 2218282 اهواز خیـابان شریعتی تقاطع طالقانی دكتر عرب زاده 22344 بهبهان خیـابان عدالت پاساژعدالت دكتر فایضی 21200 بندرماهشـهر خیـابان شریعتی نبش شـهیدمنتظری دكتر فخری زاده 2218876 اهواز خیـابان سعدی بین سلمان فارسی وكافی پلاك 419 دكتر قاسمـی 27316 اندیمشك خیـابان امام خمـینی مجتمع پزشكان بهمن دكتر قنواتی 2202702 اهواز خیـابان طالقانی نبش نظامـی دكتر كدخدا زاده 2255659 دزفول دزفول خ طالقانی چهار راه هجرت دكتر ملكی 3316926 بهبهان خیـابان عدالت پاساژ عدالت دكتر منوچهری زاده   اهواز اهواز خ كتانباف جنوبی نیش سلمان فارسی مجتمع پزشكی سینا طبقه اول دكتر 2231564 اهواز خیـابان سلمان فارسی شرقی خیـابان مولوی پلاك274 دكتر وزیری 6814442409 مسجدسلیمان خیـابان آزادی روبروی بانك تجارت دكتر یزدانی 2219135 اهواز خیـابان سلمان فارسی مجتمع پزشكی خوزستان شـهید حكیم اهواز 3363062 اهواز امانیـه مـیدان مولوی خیـابان مدرس قائم 2243894 اهواز فلكه زیتون كارگری نبش خیـابان سوم آسیـه آباد مجتمع شـهید بقایی اهواز 2222580 اهواز خیـابان شریعتی كوچه آهنگری جنب سینما فلسطین مركز پزشكی آب و برق اهواز 3325221 اهواز بلوار گلستان خیـابان فروردین نبش آذر مركزی اندیمشك 23555 اندیمشك خیـابان امام خمـینی مركزی شوش 5227647 شوش خیـابان شـهید رجایی ولی عصر اهواز 5516686 اهواز خیـابان شـهید ادهم چهارراه مـهران گلستان   اهواز اهواز بلوار گلستان بیمارستان گلستان بیمارستان‌ آپادانا 3770093-6 اهواز بلوار قدس نبش سروش بیمارستان‌ آریـا  3378310-14-19-15-40- اهواز كیـانپارس خ 17 شرقی بیمارستان‌ آیت الله طالقانی آبادان  461006-9 آبادان روبروی دانشگاه آزاد آبادان ایستگاه12 آیت الله نبوی   دزفول خیـابان امام خیـابان سلمان فارسی بیمارستان‌ ابوذر 4443051-5 اهواز زیتون كارمندی بیمارستان‌ بیمارستان‌ اروند   2217712-9 اهواز خیـابان دكتر شریعتی خیـابان شـهیدقنواتی جنب هتل كوثر بیمارستان‌ امام خمـینی اهواز 2228068-2228069 اهواز خیـابان آزادگان بیمارستان‌ امام رضا-ع 3230700 امـیدیـه بلوارشـهداء بیمارستان‌ امام علی - ع 4248111-5 اندیمشك جاده كمربندی خیـابان شـهید اسحق روشنی بیمارستان‌ امـید لالی 6823224663 لالی جنب سپاه پاسداران بیمارستان‌ بیست و دو بهمن 2223001-4 مسجدسلیمان كوی 22 بهمن بیمارستان سینا 5550591-2 5550 اهواز كوت عبدالله پیچ خزامـی بیمارستان شـهید بقایی 3750000 اهواز انتهای بلوار گلستان بیمارستان فاطمـه الزهرا ء   اهواز اهواز بیمارستان‌ خاتم الانبیـاء 33890-3 شوشتر جاده شوشتر دزفول بیمارستان‌ دكتر گنجویـان 6261750-4 دزفول جاده اندیمشك روبروی مجتمع فرهنگی بیمارستان‌ رازی 3333050-52 اهواز خیـابان فلسطین جنب پست مركزی بیمارستان‌ شفا اهواز 3340420-1 اهواز بلوار گلستان خیـابان فروردین بیمارستان‌ شـهدا 5232821-3 ایذه انتهای خیـابان حر-روبروی بهزیستی بیمارستان‌ شـهید چمران 0612422-6274 دشت آزادگان خیـابان امام خمـینی بیمارستان‌ شـهید اشرفی اصفهانی -آغاجاری 6723222019 آغاجاری آغاجاری خیـابان ارشاد بیمارستان‌ شـهید بهشتی 4423094 آبادان بلواركارون بیمارستان‌ شـهید زاده 35872-3 بهبهان خیـابان شـهید گرایمـی بیمارستان‌ شـهید مصطفی خمـینی 32008 بهبهان انتهای كوی حجت بیمارستان‌ شـهید معرفی زاده 4006-7 شادگان جاده كمربندی بیمارستان‌ فریده بهبهانی 2222072-74 بهبهان خیـابان بهبهانی كلینیك ویژه بیمارستان گلستان   اهواز اهواز بلوار گلستان بیمارستان گلستان كلینیك ویژه بیمارستان ابوذر 4443051-5 اهواز زیتون كارمندی كلینیك ویژه بیمارستان امام 2228068-2228069 اهواز خیـابان آزادگان بیمارستان‌ مـهر 3339474-9   3339481 اهواز كیـانپارس خیـابان شـهید چمران خیـابان كوثر بیمارستان‌ ولی عصر 44801-5 خرمشـهر جاده آبادان خرمشـهر . سونوگرافی بهبهان . سونوگرافی بهبهان : سونوگرافی بهبهان ، سونوگرافی بهبهان
[سونوگرافی بهبهان]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 10 Jul 2018 16:42:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com