شعر طنز لیلی مجنون صوتی

شعر طنز لیلی مجنون صوتی شعر درون مورد لیلی و مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... | شعر طنز پیـامک لیلی و مجنون - فال | دانلود کتاب ليلي و مجنون - پايگاه دانلود رایگان کتاب | شعر لیلی و مجنون (شعر طنز) - پرنسس |

شعر طنز لیلی مجنون صوتی

شعر درون مورد لیلی و مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ...

شعر درون مورد لیلی و مجنون,شعر درون مورد لیلی و مجنون,شعری درون مورد لیلی و مجنون,شعر هایی درون مورد لیلی و مجنون,شعر درون مورد عشق لیلی و مجنون,شعر درون مورد لیلی مجنون,شعر درباره لیلی و مجنون,شعر درباره لیلی و مجنون,شعر درون باره لیلی مجنون,شعر درباره ی لیلی و مجنون,شعری درون باره لیلی و مجنون,شعر طنز درون مورد لیلی و مجنون,شعرهای درون مورد لیلی ومجنون,شعر های درون مورد لیلی و مجنون,شعر های زیبا درون مورد لیلی و مجنون,شعر های زیبا درباره لیلی و مجنون,شعر های کوتاه درون مورد لیلی ومجنون,شعر درباره لیلی ومجنون,شعری درون باره لیلی مجنون,شعری درمورد لیلی مجنون,شعر نو درباره لیلی و مجنون,شعر مولانا درباره لیلی و مجنون,شعر درباره لیلی مجنون,شعر زیبا درباره لیلی و مجنون,شعر درباره لیلی ومجنون,شعر درون باره لیلی ومجنون,اشعار درون باره لیلی ومجنون,شعر درباره ی لیلی مجنون,شعری درباره ی لیلی ومجنون,شعر هایی درباره ی لیلی ومجنون,شعر درون درباره ی لیلی و مجنون,شعر درون وصف لیلی و مجنون,شعری درون وصف لیلی و مجنون,شعر مجنون درون وصف لیلی,اشعار درون وصف لیلی ومجنون,اشعار مجنون درون وصف لیلی,اشعاری درون وصف لیلی ومجنون,اشعار زیبا درون وصف لیلی ومجنون,شعر لیلی و مجنون,شعر لیلی و مجنون ایرج مـیرزا,شعر لیلی و مجنون نظامـی,شعر لیلی و مجنون طنز,شعر لیلی و مجنون,شعر لیلی و مجنون فارسی,شعر لیلی و مجنون وحشی بافقی,شعر لیلی و مجنون نظامـی,شعر لیلی و مجنون مولانا,شعر لیلی و مجنون با معنی,شعر لیلی مجنون ایرج مـیرزا,شعر لیلی مجنون نظامـی,شعری از لیلی و مجنون نظامـی,معنی اشعار لیلی و مجنون نظامـی,دانلود کتاب شعر لیلی و مجنون نظامـی,متن کامل شعر لیلی و مجنون نظامـی,شعر لیلی و مجنون طنز,شعر طنز لیلی و مجنون صوتی,شعر طنز پیـامک لیلی و مجنون,دانلود شعر طنز لیلی و مجنون,شعر لیلی مجنون طنز,شعر های طنز لیلی و مجنون,شعر طنز دعوای لیلی و مجنون,شعر طنز درون مورد لیلی و مجنون,آخرین درد دل های لیلی و مجنون (شعر طنز),شعر های لیلی و مجنون,شعر عاشقانـه لیلی و مجنون,شعر درباره لیلی و مجنون,دانلود شعر لیلی و مجنون,شعر لیلی مجنون,شعر های عاشقانـه لیلی و مجنون,اشعار لیلی و مجنون مولانا,شعر لیلی و مجنون مولوی,شعر لیلی و مجنون از مولانا,شعر مولانا درباره لیلی و مجنون,شعر مولانا درون مورد لیلی و مجنون,شعر لیلی و مجنون همراه با معنی,دانلود شعر لیلی و مجنون با معنی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را درون مورد لیلی و مجنون به منظور شما تهیـه نماییم.برای دیدن این اشعار بـه ادامـه مطلب مراجعه نمایید

بس کـه مجنون الفتی با مردم دنیـا نداشت

از جدائی مر دو دست از دامن صحرا نداشت

حسن لیلی جلوه گر درون چشم مجنون بود و بس

ظن مردم این کـه لیلی چهره‌ی زیبا نداشت

شعر درون مورد لیلی و مجنون

یک شبی مجنون نمازش راشکست

 بی وضو درون کوچه لیلا نشست

عشق آن شب مست مستش کرده بود

فارغ از جام الستش کرده بود

شعری درون مورد لیلی و مجنون

دید مجنون را عزیزی دردناک

کو مـیان رهگذر مـی بیخت خاک

گفت : شعر طنز لیلی مجنون صوتی ای مجنون چه مـی جویی ازین

گفت : لیلی را همـی جویم چنین

شعر هایی درون مورد لیلی و مجنون

گفت : لیلی را کجا یـابی ز خاک

کی بود درون خاک شارع درّ پاک

گفت : من مـیجویمش هر جا کـه هست

بو کـه جایی ناگهش آرم بدست

شعر درون مورد عشق لیلی و مجنون

 سگ لیلی بـه جز لیلی نگردد آشنا با

وگرنـه آهوی وحشی بـه مجنون رام مـی گردد

شعر درون مورد لیلی مجنون

 مجنون ز غم لیلی چون توبه نکرد ای جان

صد لیلی و صد مجنون درجست درون اسرارم

شعر درباره لیلی و مجنون

 مجنون کی باشد پیش او لیلی بود دل ریش او

ناموس لیلییـان برد لیلی خوش هنجار من

شعر درباره لیلی و مجنون

 لیلی ما ساقی جان مجنون او شخص جهان

جز لیلی و مجنون بود پژمرده و بی فایده

شعر درون باره لیلی مجنون

 مجنون چو بیند مر تو را لیلی بر او کاسد شود

لیلی چو بیند مر تو را گردد چو مجنون ممتحن

شعر درباره ی لیلی و مجنون

 ماییم درون سوخته، شعر طنز لیلی مجنون صوتی بیرون شده ای چند

در سلسله لیلی و مجنون شده ای چند

شعر درباره ی لیلی و مجنون

 مگر مجنون شناسد، حال من چیست؟

که درون هجران لیلی مبتلا شد

شعری درون باره لیلی و مجنون

 خلاص غیر کن، ای زلف لیلی

که مجنون را ازان دل بازماند

شعر طنز درون مورد لیلی و مجنون

 درج یـاقوتلیلی مفرح هست، لیک

کی توان بیچاره مجنون را بدان هشیـار کرد

شعرهای درون مورد لیلی ومجنون

 با چنان سلسله زلف کـه لیلی دارد

حق بـه دست دل مجنونست کـه دیوانـه شود

شعر های درون مورد لیلی و مجنون

 گر نـه زنجیر دل از طره خوبان د

زلف لیلی ز چه رو سلسله مجنون شد

شعر های زیبا درون مورد لیلی و مجنون

 عشق بازی ز خسرو آموزند

لیلی و مجنون ار کنون باشند

شعر های زیبا درباره لیلی و مجنون

 وصال عشق بـه صدق آن بود کـه چون لیلی

به خاک رفت، درون آغوش خفت مجنونش

شعر های کوتاه درون مورد لیلی ومجنون

 به وصف لیلی ار شرمنده ام درون عاشقی، باری

بحمدالله کـه شرمنده نیم از روی مجنونش

شعر درباره لیلی ومجنون

 فرو خوان قصه شیرین و خسرو

که زو لیلی و مجنون هست مسجول

شعری درون باره لیلی مجنون

 تویی بـه حسن چو لیلی، ولیک هیچ شبی

انیس خاطر مجنون نمـی شوی، چه کنم؟

شعری درمورد لیلی مجنون

 همانا حلقه گوش سپهر است

چو لیلی هست درون پهلوی مجنون

شعر نو درباره لیلی و مجنون

 هری اندر جهان مجنون لیلی شدند

عارفان لیلی خویش و دم بـه دم مجنون خویش

شعر مولانا درباره لیلی و مجنون

 گوش مجنون و حلقه لیلی

سر محمود و آستان ایـاز

شعر درباره لیلی مجنون

 لیلی ما ساقی جان مجنون او شخص جهان

جز لیلی و مجنون بود پژمرده و بی فایده

شعر زیبا درباره لیلی و مجنون

 مجنون ز غم لیلی چون توبه نکرد ای جان

صد لیلی و صد مجنون درجست درون اسرارم

شعر درباره لیلی ومجنون

 اگر عداوت و جنگست درون مـیان عرب

مـیان لیلی و مجنون محبتست و صفاست

شعر درون باره لیلی ومجنون

 فرو خوان قصه شیرین و خسرو

که زو لیلی و مجنون هست مسجول

اشعار درون باره لیلی ومجنون

 بسی دیدم فلاطون و ارسطو شده

در عاشقی مجنون و بهلول

شعر درباره ی لیلی مجنون

 حسن و عشقی نیست جز اقبال و ادبار ظهور

لیلی این بزم استغناست مجنون احتیـاج

شعری درباره ی لیلی ومجنون

 غبار تربت مجنون باین نواست پرافشان

که رفت و لیلی و دارم سراغ محمل او من

شعر هایی درباره ی لیلی ومجنون

 بار دل مجنون و خم طره لیلی

رخساره محمود و کف پای ایـاز است

شعر درون درباره ی لیلی و مجنون

 حدیث حسن تو و داستان عشق مرا

هزار لیلی و مجنون بر آن نیفزایند

شعر درون وصف لیلی و مجنون

 عشق مجنون و خوبی لیلی

گفته اند و شنوده ای خیلی

شعری درون وصف لیلی و مجنون

 بگیر لیلی شب را کنار ای مجنون

شبست خلوت توحید و روز شرک و عدد

شعر مجنون درون وصف لیلی

 زان عشق همچو افیون لیلی کنی و مجنون

ای از سنات گردون سانی و چیز دیگر

اشعار درون وصف لیلی ومجنون

 عقل همـه عاقلان خبره شود چون رسد

لیلی و مجنون من ویسه و رامـین من

اشعار مجنون درون وصف لیلی

 دو گونـه رنج و عذابست جان مجنون را

بلای صحبت لولی و فرقت لیلی 

اشعاری درون وصف لیلی ومجنون

 ماییم درون سوخته، بیرون شده ای چند

در سلسله لیلی و مجنون شده ای چند

اشعار زیبا درون وصف لیلی ومجنون

 عشق بازی ز خسرو آموزند

لیلی و مجنون ار کنون باشند

شعر لیلی و مجنون

 مجنون عشق را دگر امروز حالتست

کاسلام دین لیلی و دیگر ضلالتست

شعر لیلی و مجنون ایرج مـیرزا

 قصه لیلی مخوان و غصه مجنون

عهد تو منسوخ کرد ذکر اوایل

شعر لیلی و مجنون نظامـی

 ای خوبتر از لیلی بیمست کـه چون مجنون

عشق تو بگرداند درون کوه و بیـابانم

شعر لیلی و مجنون طنز

 ما هیچ ندیدیم و همـه شـهر بگفتند

افسانـه مجنون بـه لیلی نرسیده

شعر لیلی و مجنون

 مجنونم اگر بهای لیلی

ملک عرب و عجم ستانم

شعر لیلی و مجنون فارسی

 بر عذار لیلی آن خال کبود

چشمـه خورشید را نیلوفرست

شعر لیلی و مجنون وحشی بافقی

 درد شیرین دوای فرهاد است

غم لیلی نشاط مجنون است

شعر لیلی و مجنون نظامـی

هر ساعتم اندرون بجوشد خون را

و آگاهی نیست مردم بیرون را

الا مگر آنکه روی لیلی دیدست

داند کـه چه درد مـی‌کشد مجنون را؟

شعر لیلی و مجنون مولانا

مجنون بخوان مرا

تا قاب بگیرم صدایت را‌!

شعر لیلی و مجنون با معنی

شکوفه های انار را ببین

در برف زمستان!

دور از تو

فقط بید مجنون نیست.

شعر لیلی مجنون ایرج مـیرزا

تو لیلی نیستی

من اما

مجنون حرف هات مـی شوم

دیوانـه ی دست هات

مبهوت خنده هات

شعر لیلی مجنون نظامـی

اشتباه نکن

رفتنت فاجعه نیست برایم

من ایستاده مـی مـیرم،

چون بیدهای مجنون…!

شعری از لیلی و مجنون نظامـی

از دل رودم یـاد تو بیرون نـه و هرگز

لیلی رود از خاطر مجنون نـه و هرگز

معنی اشعار لیلی و مجنون نظامـی

چشم گریـان تو نازم ، حال دیگرگون ببین

گریـه ی لیلی کنار بستر مجنون ببین

دانلود کتاب شعر لیلی و مجنون نظامـی

من نـه مجنونم نـه فرهادم نـه یوسف بوده ام

من همان فریـاد بدمستم ، نیـایی بهتر است

متن کامل شعر لیلی و مجنون نظامـی

به خدا عشق، بـه رسوا شدنش مـی ارزد

و بـه مجنون و به لیلا شدنش مـی ارزد

شعر لیلی و مجنون طنز

در جهانی کـه پر از  وامق و  مجنون شده است

مـی توانی عذرا باشی،  لیلا بشوی

شعر طنز لیلی و مجنون صوتی

ز سوز عشق لیلی درون جهان مجنون شد افسانـه

تو مجنون ساز از عشقت مرا افسانـه اش با من

شعر طنز پیـامک لیلی و مجنون

عاشق کـه باشی شعر شورِ دیگری دارد

لیلی و مجنون قصه‌ی شیرین‌تری دارد

شعر لیلی مجنون طنز

ترس دارم عاشقانت مست و مجنون تر شوند

روبری خانـه ات بگذار پرچین بیش تر!

دانلود شعر طنز لیلی و مجنون

لی‌له‌باز کوچه‌ی مجنون صفت‌ها فکر کن

جنب مسجد، خانـه‌ی آجرنما، نشناختی؟

شعر های طنز لیلی و مجنون

مجنون نـه ! من حتما خودم جای خودم باشم

باید خودم بی واژه لیلای خودم باشم

شعر طنز دعوای لیلی و مجنو

روزگاری درون پی ام مجنون و شیدا بوده ای

با همان ایـام شیرین غرق پندارم هنوز

شعر طنز درون مورد لیلی و مجنون

دیگر بـه کوه وتیشـه و مجنون نیـاز نیست

عشــاق قانعند بــــــه مـیــخ و پریـــــزها

آخرین درد دل های لیلی و مجنون (شعر طنز)

هر نو آموخته درون عالم خود مجنون است

روزگاری ست کـه دیوانـه فراوان شده است

شعر های لیلی و مجنون

هر آن شب درون فراق روی لیلی

که بر مجنون رود لیلی طویلست

شعر عاشقانـه لیلی و مجنون

سوختم درون حسرت یک یـا ربت

غیر لیلا بر نیـامد از لبت

شعر درباره لیلی و مجنون

خسته ام زین عشق،دل خونم نکن

من کـه مجنونم تو مجنونم نکن

مرد این بازیچه دیگر نیستم

این تو و لیلای تو… من نیستم!!

دانلود شعر لیلی و مجنون

بیـاید هر کـه از فرهاد شیرین عقل تر باشد

نیـاید هیچ جز ما و مجنون ها و لیلاها

شعر لیلی مجنون

بانوی اساطیر غزل های من اینست

صد طعنـه بـه مجنون زده لیلای من اینست

شعر های عاشقانـه لیلی و مجنون

زن اسوه ی عشق هست و خطر پیشـه چنان ویس

لیلای هراسنده ! نـه ، تمثیل زن این نیست

اشعار لیلی و مجنون مولانا

تو

 از شکوه خیمـه لیلا مـی آیی

تا درون حریق واحه ی عاشق

گامـی بـه درد بسپاری .

شعر لیلی و مجنون مولوی

چو جان سلسله ها را بدرد بـه حرونی

چه ذاالنون چه مجنون چه لیلی و چه لیلا

شعر درون مورد تولد

تولدت مبارک،خوش اومدی ستاره

اگرچه ازراه دورهیچ فایده ای نداره

شمعها رو روشن کن وبه جام دوتاروفوت کن

نمـیشـه پیشت باشم فقط برام سکوت کن

تواین روزطلایی نگوکمـی غم داری

بدون کـه دیوونـه ای بـه نام … جون داری

. شعر طنز لیلی مجنون صوتی . شعر طنز لیلی مجنون صوتی
[شعر طنز لیلی مجنون صوتی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 12:02:00 +0000شعر طنز لیلی مجنون صوتی

شعر طنز پیـامک لیلی و مجنون - فال

شعر طنز پیـامک لیلی و مجنون

شعر طنز پیـامک لیلی و مجنون

پیـامک زد شبی لیلی بـه مجنون

که هر وقت آمدی از خانـه بیرون

بیـاور مدرک تحصیلی ات را

گواهی نامـه ی پی اچ دی ات را

شعر طنز پیـامک لیلی و مجنون

پدر حتما ببیند دکترایت

زمانـه بد شده جانم فدایت

دعا کن …

دعا کن مدرکت جعلی نباشد

زدانشگاه هاوایی نباشد

شعر طنز پیـامک لیلی و مجنون

وگرنـه وای بر احوالت ای مرد

که بابایم بگیرد حالت ای مرد

چو مجنون این پیـامک خواند وارفت

به سوی دشت و صحرا کله پا رفت

شعر طنز پیـامک لیلی و مجنون

اس ام اس زد ز آنجا سوی لیلی

که مـی خواهم تورا قد تریلی

دلم درون دام عشقت بی قرار است

ولیکن مدرکم بی اعتبار است

شعر طنز پیـامک لیلی و مجنون

شده از فاکسفورد این دکترا فاکس

مقصر هست در این ماجرا فاکس

چه سنگین هست بار این جدایی

امان از دست این مدرک گرایی

شعر طنز پیـامک لیلی و مجنون

. شعر طنز لیلی مجنون صوتی . شعر طنز لیلی مجنون صوتی : شعر طنز لیلی مجنون صوتی ، شعر طنز لیلی مجنون صوتی
[شعر طنز لیلی مجنون صوتی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 20 Jun 2018 04:48:00 +0000شعر طنز لیلی مجنون صوتی

دانلود کتاب ليلي و مجنون - پايگاه دانلود رایگان کتابتبلیغات

جستجو درون تک بوک با گوگل!


تبلیغات کاپریلادانلود کتاب لیلی و مجنون

4.5 (89.47%) 19 votes

192,207 views

بازدیدنويسنده / مترجم : نظامي گنجوي
زبان کتاب : فارسی
حجم کتاب : 875000
نوع فايل : PDF
تعداد صفحه : 205

رمز فایل : شعر طنز لیلی مجنون صوتی www.takbook.com

  دانلود کتاب شعر بید و باد

  کتاب شعر بید و باد دانلود کتاب شعر مجموعه شعر بید و باد درون سال ۸۰ بـه چاپ رسیده هست جهت معرفی درون سایت و استفاده رایگان هموطنان تقدیم مـی گردد . شعر طنز لیلی مجنون صوتی هر شعردر این دفتر حکایتی موجز را بـه تصویر مـی کشد. شعر طنز لیلی مجنون صوتی دفتری […]


  دانلود کتاب مجموعه اشعار طنز

  دانلود مجموعه اشعار طنز دانلود کتاب بیش از ۱۰۰ شعر طنز درون این کتاب آورده شده است. به منظور نمونـه یک شعر را با هم مـی خوانیم : … الهی عمر زن یکهو سر آید کـه هر روزی بـه یک رنگی درون آید گهی بر […]


  دانلود کتاب مجموعه آثار شاعران معاصر

  دانلود کتاب شعر   شعر نو مجموعه آثار شاعران معاصر جوان شامل اشعاری با موضوعات زیر هست : درد غریب بیی تمنا دلواپس آمدن و رفتن گلبوسه ی مستانـه شعر خلف سهراب پرسه خیـال سادگی


  دانلود کتاب منتخب اشعار اعتماد

  دانلود کتاب منتخب اشعار اعتماد دانلود کتاب منتخب اشعار اعتماد کتاب مجموعه اشعار سید احمد اعتماد الاسلام با نام منتخب اشعار اعتماد درون سال ۱۳۳۵ بـه همت فرزند ایشان سید جلال الدین نبی پور بـه چاپ رسید کـه چند نسخه از این کتاب درون […]


  دانلود کتاب شعر ز

  دانلود کتاب شعر ز دانلود کتاب شعر ز کتاب ز مجموعه اشعاری هست نو کـه از طرف نویسنده امـین افضل پور بـه وبسایت تک بوک اهدا شده . و ما آن را تقدیم علاقمندان مـی نمائیم . به منظور دانلود کتاب شعر ز ، شعر طنز لیلی مجنون صوتی بـه […]


  دانلود کتاب دیوان کامل منصور حلاج

  دانلود کتاب دیوان کامل منصور حلاج دانلود کتاب دیوان کامل منصور حلاج ابوالمغیث عبدالله بن احمد بن ابی طاهر مشـهور بـه حسین بن منصور حلاج، درون ۲۴۴ هجری بـه دنیـا آمد. او از عارفان ایران درون سدهٔ سوم و دهه اول قرن چهارم هجری […]

ارسال دیدگاه جدید
[شعر طنز لیلی مجنون صوتی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 30 Jun 2018 20:50:00 +0000شعر طنز لیلی مجنون صوتی

شعر لیلی و مجنون (شعر طنز) - پرنسس

پیـامک زد شبی لیلی به مجنون
که هر وقت آمدی از خانـه بیرون  

بیـاور مدرک تحصیلی ات را
گواهی نامـه ی پی اچ دی ات را  

پدر حتما ببیند دکترایت
زمانـه بد شده جانم فدایت  

 

دعا کن مدرکت جعلی نباشد
زدانشگاه هاوایی نباشد 

وگرنـه وای بر احوالت ای مرد
که بابایم بگیرد حالت ای مرد 

چو مجنون این پیـامک خواند وارفت
به سوی دشت و صحرا کله پا رفت  

اس ام اس زد ز آنجا سوی لیلی
که مـی خواهم تورا قد تریلی 

دلم درون دام عشقت بی قرار است
ولیکن مدرکم بی اعتبار است 

شده از فاکسفورد این دکترا فاکس
مقصر هست در این ماجرا فاکس  

چه سنگین هست بار این جدایی
امان از دست این مدرک گرایی 


نوشته شده درون شنبه 90/1/20ساعت 9:49 صبح توسط پرنسس نظرات ( ) |
. شعر طنز لیلی مجنون صوتی . شعر طنز لیلی مجنون صوتی : شعر طنز لیلی مجنون صوتی ، شعر طنز لیلی مجنون صوتی
[شعر طنز لیلی مجنون صوتی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 03 Jul 2018 07:11:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com