پاستیل 13 کیلویی هستن ایشون !  ^.^

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

زرافه بدبخت از خیلی از تفریحات محرومـه :))

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

هیچکی منو دوس نداره :((

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

دارن چینی بازی درون مـیارن :))

از فردا تو ایران مد مـیشـه !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

دقت کردین بی دست و پا ترین حیوانات مارِ

اونوقت همـه ازش مـیترسن !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

داداش رفت کـه رفت ، جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر بـه درک

بهش فک نکن

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

کلوز آپی آشنا از اکثر دانشجویـان محترم !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

به خدا من نمـیخواستم ب تو چشش !

خودش ثورتشو آورد جلو :(

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

یـه صلوات نثار روحش کنین :|

یکم دقت کنید متوجه مشید چرا ! احمق :))

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

ابزار حلزونام دمـه دسته !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

وانتافه :))

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

بزن قدش !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

ما اصلا به منظور هم ساخته نشدیم !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

آقا این پول منو بدید لطفا ! :|

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

یکی از معضلات کلیپس ! :))

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

اینجاست کـه شاعر مـیگه :

در حسرت آغوش تو هستم ، بغلم کن !

از عطر بر و روی تو مستم ، بغلم کن !

کی گفته کـه قراره دور از تو بمونم !

من با احدی عهدنبستم ، بغلم کن !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

خدا رحمتش کنـه … !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

یَک چینیِ بـه غایت احمق (از دید پسرا)9999 گل رز قرمز را برا دوختن لباسدوست ش(خدا شانس بده از دید ا) تهیـه کرد !درفرهنگشون عدد 9 بـه معنی شایسته به منظور همـیشـه ست !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

عاشقانـه های کارمند و حقوق ! :)) 

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

شکار لحظه ها !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

کیـا این صحنـه براشون آشناست !؟ :))

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

آرایشگاه گریـه ها ! :))

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

مـیدونم طلاق سخته مرد …

ولی ظرف ماهی من خود بـه خود پر نمـیشـه !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

توی روسیـه بـه ازای هر 50 بشین پاشو یـه بلیط رایگان مـیدن !

یـه لحظه فک کن این دستگاه توی ایران باشـه !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

تصویر کاملا گویـاست !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

ینی معنی و مفهوم مجسمـه رو عوض کرد با این حرکت :))

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

همـینجوری ، یـهویی !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

آخییی !

کفش تق تقی مرغی !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

عبدون گریم چارلی چاپلین

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

این گربهه کدوم گوری رفت !؟

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

این VS اون !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

طرح  چاپ فحش و دری وری جهت کاهش مصرف سیگار

مرحله بعدش دیگه خیلی بد مـیشـه !

نکش آقا نکش

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

بذار جشتو ماچ کنم عزیزم !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

تله موش  و تله انسان ! :))

  جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

این سوال پیش مـیاد کـه دمپایی رو بـه دوچرخه قفل کرده

یـا دوچرخه رو بـه دمپایی !؟ O.o

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

یزید درون حال چک اس ام اس !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

شرح درون ع:))

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

کی ادعای شاخ بودنش مـیشد !؟

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

ینی عالیـه این ع:))

وقتی مریخی ها پرچم آمریکا رو مـیبینن !

جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر عنوشته های طنز و  خنده دار mimplus.ir

. جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر . جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر : جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر
[جمله وتصاویر درمورد ته تغاری بودن دختر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 22 Jul 2018 08:14:00 +0000