اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد

اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد لحظاتی قبل از حادثه قطار تبریز مشـهد چگونـه گذشت؟ | آخرین لیست اسامـی مصدومـین قطار تبریز- مشـهد | اسامـی مجروحان تصادف قطار تبریز مشـهد درون سمنان | الف - آمار دقیقی از فوتی‌های حادثه قطار تبریز ـ‌ مشـهد ... | شناسایی ۸ نفر از اجساد سانحه قطار تبریز- مشـهد/ اسامـی |

اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد

لحظاتی قبل از حادثه قطار تبریز مشـهد چگونـه گذشت؟

روایت دردناک خانواده کشته شدگان حادثه قطار تبریز مشـهد و حله

روایت خانواده های بازماندگان قربانیـان حادثه قطار مشـهد کـه از دو شـهر تبریز و سمنان درون هفت خوان شاهرود بـه هم رسیده بودند را مـی خوانید. اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد تاکسی سمند زرد رنگ مقابل پیـاده روی پزشکی قانونی کهریزک مـی ایستد و مسافرانش سراسیمـه پیـاده مـی شوند. اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد یک زن، اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد یک مرد و مرد جوان دیگری درون انتظار رسیدن شان با چشم های پر از اشک ایستاده اند. زن مسافر همـین کـه از تاکسی پیـاده مـی شود کیسه پلاستیکی پر از لباس مشکی را روی زمـین پرتاب مـی کند و خودش را درون آغوش زنی کـه به استقبالش آمده، مـی اندازد. با صدای بلند و با زبان ترکی مـی گوید:«ای الله... ای الله...ـ

صبح جمعه قطار مشـهد- تبریز با قطار سمنان- مشـهد برخورد کرد و ٤٤ نفر از مسافران درآتش سوختند و جان سپردند. همچنین یکی از اتوبوس های زایران اربعین درون شـهر حله با حمله تروریستی گروه داعش منفجر و ٤٠ نفر از زایران ایرانی شـهید شدند. حالا خانواده قربانیـان این دو حادثه به منظور تشخیص هویت عزیزان شان کـه در این حوادث سوخته و قابل شناسایی نیستند بـه دعوت مسوولان بـه پزشکی قانونی تهران آمده اند. تعدادی از کشته شده های قطار سمنان- مشـهد مسافرانی بودند کـه به سنت هر ساله قرار بود چهل و هشتم (٢٨ ماه صفر) را درون کنار مرقد امام رضا(ع) بگذرانند.

ساعت نزدیک ظهر روز بعد از حادثه (برخورد دو قطار) هست و لحظه بـه لحظه بر تعداد خانواده هایی کـه برای شناسایی اجساد عزیزان شان بـه پزشکی قانونی کهریزک مـی آیند، اضافه مـی شود. مادرها، پدرها و همسرهای مسافران حادثه دیده داخل ساختمان پزشکی قانونی رفته اند که تا برای آزمایش دی ان ای خون بدهند و بقیـه جلوی درون ایستاده اند.

مادرفرهاد و برادرشوهرش به منظور شناسایی جسد پسرشان داخل پزشکی قانونی رفته اند و زن عموی فرهاد روی سکوی جلوی درون نشسته و گریـه مـی کند. تند، تند با گوشـه چادرمشکی اش اشک هایش را پاک مـی کند و مـی گوید:«فرهاد ٢٠ سالش بود. پدرش شـهید شده بود و مادرش همـین یک پسر را داشت. هر سال با دوستانش به منظور ٢٨ صفر مـی رفتند پابوس امام رضا. آن روز صبح ساعت ٦ مادرش با او تماس گرفته بود. گفته بود نزدیک سمنان هستند و همـه چیز خوب است. که تا اینکه ساعت ٩صبح بـه ما گفتند کـه قطارشان تصادف کرده و آتش گرفته. هر چه با موبایل خودش و ٦ نفر از دوستان و همسفرانش تماس گرفتیم یـا خاموش بودند یـا درون دسترس نبودند. توی خانـه همـه گریـه مـی کردیم. بعد هر چه با راه آهن سمنان و دامغان تماس گرفتیمـی جواب مان را نداد. با ماشین راه افتادیم سمت سمنان. درون راه بـه ما خبر دادند فرهاد درون همان کوپه ای بود کـه آتش گرفته. گفتند خیلی از جسدها سوخته و قابل شناسایی نیست. ما تمام بیمارستان های سمنان و دامغان و فرمانداری ها را زیرپا گذاشتیم اما نبود کـه نبود. درون بیمارستان کوثر بـه ما گفتند تعدادی از مجروحان سرپایی را درمان کرده اند و فرستاده اند مشـهد. اما اسامـی شان را نداشتند. گفتند حتما بروید مشـهد که تا پیدایش کنید. اما دستمان بـه جایی بند نیست. نمـی دانیم حتما کجا را بگردیم. ما گفتیم خدا کند بی پول باشد یـا شماره تلفن ها را فراموش کرده باشد کـه با ما تماس نمـی گیرد.»

ناگهان مادر و عموی فرهاد از راه مـی رسند. مادرش یک پالتوی آبی تیره بر تن دارد و عهای پسرش را درون تلگرام مـی بوسد و اشک مـی ریزد. یکی یکی بـه همـه نشان مـی دهد و مـی گوید:«این پسر منـه حتما بیـام اینجا جسدشو ببرم.» مرد مـیانسالی کـه همان نزدیکی هست مـی گوید:« فرهاد تو دستش زنجیر نقره داشت. اگه سوخته بود از روی زنجیر شناسایی مـی شد. اما...» کلماتی کـه از دهان مرد بیرون مـی آید بـه جای اینکه مادر فرهاد را آرام کند آتش بر جانش مـی اندازد. هق هق مـی کند و به زبان ترکی خدا را قسم مـی دهد کـه پسرش زنده باشد...»

یک چشم اشک یک چشم خون

محمد با همسرش به منظور شناسایی جسد برادر ٢٥ ساله دانشجویش کـه در مشـهد درس مـی خوانده، آمده. یک چشمش اشک هست و یک چشمش خون است.
سردرگمـی و اضطراب درون کنار سرمای هوا تاب و توانش را گرفته و صورتش مثل گچ سفید شده. مـی گوید:« مادر و پدرم درون تبریز هنوز از سرنوشت محمد خبر ندارند. بـه مادرم گفته ام او را زنده بـه خانـه مـی برم. حالا چه طور بروم و بگویم کـه برای شناسایی جسدش حتما برود پزشکی قانونی و برای تست دی ان ای خون بدهد؟» زن جوان اینـها را مـی گوید و قطره های اشک بی صدا از چشم هایش فرو مـی ریزد. مـی گوید:«وقتی مـی خواستم بیـایم اینجا گفتم سیـاه نمـی پوشم بـه این امـید کـه محمد بین این جسدها نباشد. اما از بین ٤٠ که تا جسدهایی کـه نشانم دادند فقط صورت سه که تا مرد قابل شناسایی بود. دوتا زن را هم از روی النگوهای شان شناسایی کرده بودند.» شوهرش مـی گوید:«ساعت ٩ صبح بود کـه یکی از برادرهایم با ما تماس گرفت و گفت کـه توی تلگرام دیده کـه قطاری کـه محمد درون آن بوده تصادف کرده. تلفنش خاموش بود. گفتیم مـی آییم پیدایش مـی کنیم. اما انگار اینجا آخر خط هست و هیچ خبری از او نیست. آنـها سه ساعت تمام درون آتش بعد از تصادف سوختند وی بـه دادشان نرسید. این فکر ما را آزار مـی دهد.» زن و شوهر اینـها را مـی گویند و بی حرف درون مـیان بیـابان های کناره اتوبان راه شان را ادامـه مـی دهند و مـی روند.

رفتم به منظور صبحانـه شیر بخرم بیـاورم، خانواده ام سوخت

اینجا همـه همدرد هم هستند. زن های چادری بـه ردیف روی جدول نشسته اند و سرشان را روی شانـه هم گذاشته اند و گریـه مـی کنند. ساعت های بعدازظهر کـه مـی رسد خانواده های عزادار بیشتری از راه مـی رسند. فاصله پیـاده رو که تا جلوی نگهبانی بر سر و صورت شان مـی زنند و داخل مـی روند. مردی از داخل ساختمان بیرون مـی آید. مـیانسال هست و کاپشن قهوه ای رنگ پوشیده. با دست بر سر و صورتش مـی کوبد و خودش را بـه دیوار مـی زند. جنازه همسرش را درون پزشکی قانونی شناسایی کرده. خانواده یکی از حادثه دیده ها مـی گوید:«امروز قبل از اینکه جسد را شناسایی کند، مـی گفت کـه همسر و دوتا از هایش درون آتش سوخته اند. ساعت ٧ صبح رفته که تا از کوپه های اول قطار به منظور صبحانـه خانواده اش شیر بخرد وقتی مـی خواسته برگردد، ناگهان قطار دچار حادثه مـی شود و مـی بیند واگن شان و اعضای خانواده اش درون حال سوختن هستند. او نمـی توانسته آنـها را نجات بدهد و حالا خودش مانده و داغی بزرگ.» مرد روی زمـین مـی افتد. بـه زبان ترکی مـی گوید:«باور نمـی کنم. بیـایید برویم... امام رضا منتظر است.» اینـها را مـی گوید و با دست جاده را بـه بقیـه نشان مـی دهد.

گفت یک زیـارتگاه دیگر برویم، مـی آییم

مـیان جنازه هایی کـه برای شناسایی آورده اند، جنازه کشته شدگان حله عراق هم هست. آنـهایی کـه روز جمعه بـه کشور منتقل و برای شناسایی تحویل پزشکی قانونی شدند. یکی از قربانیـان مـی گوید:« ام درون آخرین اتوبوس مسافران کربلا بود. امروز ش از خوزستان آمد تهران که تا با هم بیـاییم اینجا. گفته اند جسدها قابل شناسایی نیست. حتما از روی دی ان ای خون ش او را شناسایی کنند. دو نفر ازانی کـه همراه ام بودند شناسایی شدند اما ما هیچ خبری نداریم کـه او کجاست. چهارشنبه صبح آخرین تماس را با ما گرفت و گفت ما نزدیک مرز هستیم اما چون خیلی شلوغ هست ما درون نوبت بعد مـی آییم. گفت قرار هست به یک زیـارتگاه دیگر بروند و بعد بیـایند. این آخرین تماس ما بود بعد از آن هر چه زنگ زدیمـی جواب تلفن ما را نداد. ناگهان یکی از آشناها خبر داد کـه در پمپ بنزین مانده اند و یک تریلی داعشی با اتوبوس شان تصادف کرده و آتش گرفته» زن سردرگم است. نگاهش مدام از این طرف بـه آن طرف مـی رود. با اندک صدایی کـه از داخل نگهبانی مـی آید برمـی گردد و مضطرب تماشا مـی کند.

لحظاتی قبل از حادثه قطار تبریز مشـهد چگونـه گذشت؟

: اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد
[اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد]

نویسنده و منبع: namnak.com | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 01:00:00 +0000اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد

آخرین لیست اسامـی مصدومـین قطار تبریز- مشـهد

به گزارش اعتدال آذربایجان، اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد مـیرحسن درون گفت و گو با ایرنا با تشریح چگونگی وقوع حادثه و اینکه قطار تبریز – مشـهد بـه علت نقص فنی درون ایستگاه هفت خوان متوقف بوده است، گفت: اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد قطار سمنان – مشـهد بـه دلیل نامشخص با قطار متوقف برخورد کرده و در اثر این حادثه لکوموتیو این قطار آتش گرفته است.

وی افزود: این آتش بـه واگن ۵ ( واگن انتهایی ) قطار تبریز- مشـهد سرایت کرده و بیشترین تلفات هم مربوط بـه این واگن است.
گفت: قطار تبریز- مشـهد ۴۳۲ مسافر داشته هست که بعد از انفصال واگن های حادثه دیده و انتقال مسافران بـه واگن های جلویی با ۲۹۷ مسافر بـه سمت مشـهد حرکت کرد .
وی با اشاره بـه جان باختن چهار تن از نیروهای راه آهن آذربایجان درون اثر این حادثه، گفت: مصدومان بـه بیمارستان های ولایت دامغان و کوثر سمنان انتقال یـافتند .

تعداد مصدومان قطار تبریز – مشـهد را ۳۷ نفر و تعداد مصدومان قطار سمنان – مشـهد را ۲۵ نفر عنوان کرد و گفت: البته تعداد زیـادی از مصدومان نیز بـه صورت سرپایی مداوا شدند.

بر اساس اعلام سرپرست اورژانس کشور  آخرین آمار کشته شدگان بـه ۴۴ تن رسیده است.

‌ساعت ‌۰۷:۴۵‌‌ صبح‌ روز جمعه دو قطار مسافر‌ی سمنان – مشـهد متعلق بـه شرکت ریل ترابر سبا و‌ ‌تبریز-مشـهد متعلق بـه شرکت حمل و نقل ریلی رجاء درون ایستگاه هفت‌خوان درون ناحیـه راه‌آهن شمال شرق کشور بین دامغان و سمنان با یکدیگر برخورد مـی‌کنند که‌ این حادثه بـه کشته و زخمـی شدن تعدادی از مسافران انجامـید.‌

قطارحادثه دیده تبریز- مشـهد ساعت ۱۱ و ۵۰ دقیقه قبل از ظهر پنجشنبه از تبریز حرکت کرده بود.

پورسید آقایی مدیرعامل راه آهن و معاون آخوندی:
قطار مشـهد تبریز بـه دلیل سرمای هوا و یخ زدگی سیستم ترمز درون فاصله ۵ کیلومتری سمنان متوقف مـی شود و مورد را بـه سیستم ctc شاهرود بـه عنوان مرکز کنترل اطلاع مـی دهد و به کل سیستم توقف قطار اطلاع داده مـی شود و چراغ به منظور تردد قطارها درون مسیر قرمز مـی شود درون همـین زمان قطار مشـهد سمنان درون مسیر متوقف مـی شود.

متاسفانـه درون این زمان بـه دلیل تغییر شیفت مسئول کنترل فرد جایگزین از سابقه قرمز شدن چراغ بی اطلاع بوده هست و وقتی رئیس قطار مشـهد سمنان مجدداب تکلیف مـی کند بـه وی گفته مـی شود کـه مسیر باز هست و مشکلی نیست شاید چراغ بـه دلیل برودت هوا قرمز مانده هست لذا بـه وی تلگراف مـی شود کـه حرکت کند
قطار مشـهد تبریز درون پشت یک پیچ متوقف شده بود لذا قطار مشـهد سمنان وقتی با قطار پیش رو مواجه مـی شود بـه شدت با کوپه های انتهایی قطار مشـهد تبریز برخورد مـی کند.

. اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد . اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد
[اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد]

نویسنده و منبع: namnak.com | تاریخ انتشار: Mon, 09 Jul 2018 21:08:00 +0000اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد

اسامـی مجروحان تصادف قطار تبریز مشـهد درون سمنان

به گزارش روز جمعه روابط عمومـی دانشگاه علو پزشکی استان سمنان ، اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد احسان احمدی، حمزه صمدیـان، علی داوری پناه، امـیر دانشور، احمد الله وردی، رضا غفاری، عطار راحلی، شـهرام پورعزیزی و بهزاد رهبری، مجروحانی هستند کـه در حال حاضر درون بیمارستان کوثر سمنان بستری هستند.
این مجروحان از طریق بالگرد هلال احمر سمنان و بالگرد اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، بـه بیمارستان کوثر سمنان منتقل شدند.
دیگر مجروحان حادثه برخورد دو قطار درون دامغان، درون بیمارستان ولایت دامغان بستری هستند.
برخورد قطار مشـهد- سمنان و قطار تبریز- مشـهد درون ساعت هشت صبح امروز درون محدود ایستگاه هفتخوان درون بین شـهرستانـهای سمنان و دامغان رخ داد و ابتدا مجروحان بـه وسیله باقی مانده قطار تبریز- مشـهد بـه ایستگاه اَمروان انتقال داده شد و از آنجا بـه وسیـه بالگرد و آمبولانس بـه مراکز درمانی انتقال یـافت.

اسامـی مصدومـین حادثه قطار مسافربری منتقل شده بـه بیمارستان ولایت دامغان که تا این لحظه :

 1-سودا وطن خواه

2- غلامرضا وطن خواه

3- فرزانـه رشیدآبادی

4- کمال حقیقی

5- محمد محبوبی

6- آیدا عالیشا

7- زینب احمدی

8- حسین احمدی

9- فرشته احمدی

10- طوبی احمدی

11- اصغر قهرمانی

12- حسن منصسیـه

13- طیبه منصسه

14- عماد احمدی

15-مـهدی مـهان

16- غلام ارشدی

17- امـین حنظه مـهان

18- عطا علی پور

19-زینب احمدی

20-فرشته احمدی

21- آیت الله عالیشاه

22- محمد بهلولی

23- علی اصغر اصغری

24- عطا علی پور

25- محمد جعفر یغمائیـان

26- همت جورسی

27- علیرضا ناجی

28- عارف نجف پور

29- احمد جورسی

30- احمد بهاری

31- حسین علی پور

32- داوود بیرامـی

33- شیدا وطن خواه

34- سعید ستوده

35- فاطمـه یغمائیـان

36- داوود زمانی

37- شمسی وطن خواه

38- نیرنگ پران

39- غلام ارشدی

40- محمد خسه جهانی

41- اسدالله کاویـان

42- عمادالدین حسینی

43- ملیکا حسینی

44- محمد رسوبی

45- کبری بهاری

46- سجاد عزیزی

47- سامان بشیری

48- طیبه مـیصعه

49- اصغر پرویزی

آمار نـهایی قربانیـان تصادف قطارها درون سمنان/ عملیـات امدادی تمام شد/ 44 نفر کشته شدند

دکتر پیرحسین کولیوند سرپرست اورژانس اورژانس گفت: عملیـات امدادی درون محل حادثه ریلی سمنان پایـان یـافت. اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد تعداد کشته های این حادثه بـه 44 نفر رسید.

در این حادثه 82 نفر مصدوم شده بودند کـه 17 نفر بستری هستند و بقیـه بعد از مداوا ترخیص شده اند

اسامـی مجروحان تصادف قطار تبریز مشـهد درون سمنان

. اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد : اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد
[اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد]

نویسنده و منبع: namnak.com | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 18:55:00 +0000اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد

الف - آمار دقیقی از فوتی‌های حادثه قطار تبریز ـ‌ مشـهد ...

کد مطلب: اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد 417656

آمار دقیقی از فوتی‌های حادثه قطار تبریز ـ‌ مشـهد نداریم/ اعلام اسامـی که تا ساعاتی دیگر

تاریخ انتشار : جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۲

مدیرکل راه‌آهن آدربایجان گفت: فعلا از تعداد فوتی‌ها و مصدومان تصادف قطار تبریز ـ مشـهد آمار دقیقی درون دست نیست.

سیدحسن درون گفت‌وگو با فارس درون تبریز از مشخص شدن اسامـی که تا ساعاتی دیگر خبر داد و افزود: پیش‌بینی مـی‌شود که تا ساعاتی دیگر کـه اسامـی کامل فوتی‌ها و مصدومان مشخص مـی‌شود و این امر با تطابق آن با اسامـی افرادی کـه بلیط قطار مشـهد  ـ تبریز بـه آنـها فروخته شده مـی‌توان اسامـی مصدومان و فوتی‌ها استان را اعلام کرد.

وی افزود: چون حادثه درون استان دیگری اتفاق افتاده و ما نیز درون محل حادثه حصور نداریم نمـی‌توان با قاطعیت درون مورد حادثه اظهار نظر کرد ولی واگن‌هایی کـه در اثر تصادف دچار آتش سوزی شده‌اند از هر دو قطار بوده است.

درباره قطار دیگری کـه از تبریز بـه مقصد مشـهد حرکت کرده بود و فعلا درون فاصله 15 کیلومتر از محل حادثه متوقف شده نیز تاکید کرد: این قطار بـه دلیل بسته بودن مسیر متوقف شده و به محض باز شدن مسیر اجازه به منظور ادامـه مسیر بـه مقصد مشـهد دریـافت خواهد کرد.

این مقام ارشد استان درون حوزه حمل و نقل ریلی عنوان کرد: امکانات اولیـه و پشتیبانی نیز درون اختیـار این قطار و مسافران آن نیز قرار گرفته است.

کلمات کلیدی : برخورد قطار+ آتش گرفتن قطار مسافری+تصادف قطار

نظراتی كه بـه تعميق و گسترش بحث كمك كنند، اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد بعد از مدت كوتاهی درون معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش بـه ديگران منتشر نمـی شود.

. اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد
[اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد]

نویسنده و منبع: namnak.com | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 10:48:00 +0000اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد

شناسایی ۸ نفر از اجساد سانحه قطار تبریز- مشـهد/ اسامـی

شناسایی ۸ نفر از اجساد سانحه قطار تبریز- مشـهد/ اسامـی

جامعه > قضایی - مدیرکل پرشکی قانونی آذربایجان‌شرقی از شناسایی و تعیین هویت 8 نفر از اجساد حادثه قطار مسافری تبریز - مشـهد درون واحد تخصصی پزشکی قانونی غرب تبریز توسط کارشناسان کمـیته تخصصی پزشکی قانونی و بستگان فوت شدگان بر اساس تصاویر درون دسترس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از اداره کل پزشکی قانونی استان، اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد بهرام صمدی راد با بیـان این مطلب افزود: اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد شناسایی هویت سایر قربانیـان این حادثه از روی تصاویر با بررسی اطلاعات مأخوذه از بستگان ادامـه دارد کـه پس از وصول پیکر فوت شدگان، کارشناسی برروی سایر ویژگی‌های آنتروپومتریک اجساد ادامـه خواهد یـافت. اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد شناسایی بخش عمده هویت فوت‌شدگان با توجه بـه نوع و شدت آسیب دیدگی از طریق آزمایشات ژنتیک وطی روزهای آتی انجام خواهد شد.

اسامـی اجساد شناسایی شده بـه شرح زیر است:

1- امـین شکوری

2-علی صادقی

3-یوسف زاهدی

4-طاهره وکیل

5-امـیرحسین محمدیـان

6-امـیرمحمد محمدیـان

7-مـیراسلام سیدی اندبیل

8-امـیر قوجائی باویل

۴۷۴۷

. اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد
[اسامی قربانیان حادثه قطار تبریز مشهد]

نویسنده و منبع: namnak.com | تاریخ انتشار: Thu, 12 Jul 2018 13:55:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com