متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت

متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت اشعار و متن به منظور اعلامـیه ترحیم سالگرد و چهلم - ایران ترحیم ... | نمونـه متن کارت دعوت ترحیم و درگذشت عزیزان | نمونـه متن آگهی ترحیم بنر ترحیم کارت دعوت ترحیم - چاپ ... | متن آگهی ترحیم - parsgraphic.ir | طرح لایـه باز آگهی ترحیم , اعلامـیه ترحیمpsd , طرح لایـه باز ... |

متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت

اشعار و متن به منظور اعلامـیه ترحیم سالگرد و چهلم - ایران ترحیم ...

متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت اشعار و  متن بـه منظور اعلامـیـه ترحیم سالگرد و  چهلم - ایران ترحیم ... متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت mimplus.ir

اشعار و متن به منظور اعلامـیه ترحیم سالگرد و چهلم

مرگ موهبتی هست الهی،  کـه به قامت هر موجود زنده ای مـی‌نشیندبشریت از این قاعده مستثنی نیست و ما نیز از آن غافل هستیمچه سخت هست باورش، متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت تحملش، جدا شدنش و ندیدنشولی چه مـی‌شود کرد، حتما در برابر مشیت الهی سر تسلیم فرود آوردو فقط یـاد و خاطرات او جاودانـه درون دل دوستدارانش باقی خواهد ماندامـید کـه در جوار رحمت پروردگار آسوده و آرام بیـارامد و از آمرزش حضرت حق بهره‌مند شود

روزها را چه غریبانـه بـه شب رساندیمفریـاد را درون خفه کردیمو اشک را خوراک روز و شب کردیمچه سخت هست در دل گریستن و به زبان هیچ نگفتنو تکیـه‌گاهی مطمئن را از دست دادن!

ایران ترحیم مرجع خدمات مجالس ترحیم

همـیشـه پیش از آنکه فکر کنیم اتفاق مـی افتد و بازماندگان با انبوهی از مشکلات عاطفی ، مالی ، حقوقی مواجه مـیشوند و پیدا خدمات مورد نیـاز مشکل مـیشود . ایران ترحیم با گردآوری مطالب مورد نیـاز خدمات ترحیم اعم از : متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت خدمات بهشت زهرا ، خدمات ترحیم ، اجرای مراسم ترحیم ، ترحیم عرفانی ، مداحی مراسم ترحیم ، مداحی با نی و دف ،تالار پذیرایی ، پک مـیوه ، رزرو مسجد ، خدمات پذیرایی مساجد و … سعی درون یـاری رساندن بـه شما را دارد.متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت اشعار و  متن بـه منظور اعلامـیـه ترحیم سالگرد و  چهلم - ایران ترحیم ... mimplus.ir

هنوز باورمان نمـی شود که چهل روز / یک سال از رفتن ناگهانی اش گذشته استهنوز سخت هست بپذیریم آن لبخندها و مـهربانی ها، همچون دانـه ای درون زیر خاک خفته استاما یقین داریم یـادش جوانـه خواهد زد و نام و نشانش، درختی سبز و تناور خواهد شد

ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمربازآ کـه ریخت بی گل رویت بهار عمر

از دیده گر سرشک چو باران چکد رواستکاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر

جهت سالگرد:

یک سال هست که عمارت پدری ام، عطر مادری ندارد!

یک سال از عروج ناباورانـه … گذشتاین یک سال به ما بی تو یک قرن گذشتدست تقدیر او را از باغ زندگی جدا کرده، و جز مشتی خاک بر ما باقی نگذاشتیک سال از پرواز معصومانـه اش گذشت

این یک سال را با یـاد و بی حضورشچه تلخ و مبهوت بـه پایـان بردیمو درون فراقش چه خونـها کـه از دل چکیدو چه اشکها کـه بر رخ دویدهنوز بـه یـادش اشک مـی ریزیمتا شاید آرام گیریمو با حضور یـاران رفتنش را باور کنیم

یک سال گذشتاز دل ما اماچهی نقش تو را خواهد شست

یک سال گذشتاما گذر زمان یـارای زدودن عشقو یـادت از هستی ما را ندارد!

اجرای مراسم ترحیم عرفانی آوای هجران

اجرای مراسم ترحیم عرفانی آوای هجران بـه همراه سازهای عرفانی نی و دف ، تار توسط برترین نوازندگان و خوانندگان کشورانجام مـیگیرد . سابقه طولانی اجرای مراسم ترحیم بـه همراه تخصص و تعهد تضمـین کیفیت مراسم شما مـیباشد . اجرای مراسم ترحیم و یـادبود ، سالگرد ، چهلم ، سوم ، شام غریبان درون منازل ، سالنـهای اجتماعات ، تالارهای پذیرایی ، هتل ها درون تهران و شـهرستان انجام مـیگیرد.

مدیریت گروه : آقای تقوی 09126170354 – 09396170354متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت اشعار و  متن بـه منظور اعلامـیـه ترحیم سالگرد و  چهلم - ایران ترحیم ... mimplus.ir

یک سال از عروج ناباورانـه پدر عزیزمان گذشت،دست تقدیر او را از باغ زندگی جدا کردو جز مشتی خاک بر ما باقی نگذاشتیک سال از پرواز معصومانـه‌اش گذشتاین یک سال را با یـاد و بی حضورش چه تلخ و مبهوت بـه پایـان بردیمو درون فراقش چه خون‌ها کـه از دل چکیدو چه اشک‌ها کـه بر رخ دویدهنوز بـه یـادش اشک مـی‌ریزیم که تا شاید آرام گیریمو با حضور یـاران رفتنش را باور کنیم

روزها رفت و گذشت و در اندیشـه باز آمدنت،لحظه ها طی شد و مرد!و نگاهم هر روز، باز هم با همـه شوق، کوچه ها را پایید.مثل آن روز کـه مـی آمدی از دور … دریغ!دل من درون غم هجران تو ای خوبترین، چه بگویم، چه کشید …آه یک سال گذشت

یک سال از غروب ناباورانـه عزیزمان گذشت،دست تقدیر او را از باغ زندگی جدا کردو جز مشتی خاک بر ما باقی نگذاشت.یک سال از پرواز معصومانـه اش گذشت،این یک سال را با یـاد و بی حضورشچه تلخ و مبهوت بـه پایـان بردیمو درون فراقش چه خونـها کـه از دل چکیدو چه اشکها کـه بر رخ دوید،هنوز بـه یـادش اشک مـی ریزیمتا شاید آرام گیریمو با حضور یـاران رفتنش را باور کنیم

خورشید مرده بود آن روزو هیچ نمـی‌دانست کـه نام آنکبوتر غمگین کـه از قلب‌ها گریختشادروان …پدر مـهربان و بزرگوار ما بود!

مادرم یـاس‌ها عطرشان را از بوی تن تو بـه عاریت مـی‌گیرند شبنم گل واژه اشک‌های توست ای شقایق دشتستان صبوری ای هم آغوش پروانـه‌ها ای صفای گل سرخ ای نرگس عشق تو از همـه گل‌ها زیباتر و از همـه آن‌ها خوشبوتری در سالروز یـاد تو عطر همـه گل‌های شکفته را نثار وجودت مـی‌کنیم

 

آن روز گدازه دلم را دیدمخاکستر تازه دلم را دیدم

وقتی کـه به روی دوش مردم مـی‌رفتتشییع جنازه دلم را دیدم

یکسال هست که دلتنگی های غروب را با بودن درون کنار مزارش، سپری مـی کنیمو درون نـهایت ناباوری، باورمان شده کـه او دیگر نیست، دیگر نمـی آیدو دیگر نباید منتظرش باشیم، دیگر آن شمع فروزان را نمـی بینیمولی طنین صدای دلنشینش همچنان درون گوش ماو مـهربانیش درون قلب ما و زیبایی چهره اش درون یـاد ماست.

اجرای مراسم ترحیم عرفانی آوای هجران

اجرای مراسم ترحیم عرفانی آوای هجران بـه همراه سازهای عرفانی نی و دف ، تار توسط برترین نوازندگان و خوانندگان کشورانجام مـیگیرد . سابقه طولانی اجرای مراسم ترحیم بـه همراه تخصص و تعهد تضمـین کیفیت مراسم شما مـیباشد . اجرای مراسم ترحیم و یـادبود ، سالگرد ، چهلم ، سوم ، شام غریبان درون منازل ، سالنـهای اجتماعات ، تالارهای پذیرایی ، هتل ها درون تهران و شـهرستان انجام مـیگیرد.

مدیریت گروه : آقای تقوی 09126170354 – 09396170354متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت اشعار و  متن بـه منظور اعلامـیـه ترحیم سالگرد و  چهلم - ایران ترحیم ... mimplus.ir

پدر بگذشت سالی از فراغتغمت با ما بماند که تا قیـامت

اگرچه سایـه ات رفت از سر ماغمت سایـه فکنده بر دل ما

سالی گذشت و ما همـه محزون آن شبیمکز داغ جانگداز فراقت بـه سر زدیم

پدر به وسعت بیکران دریـای مـهر تودر خون نشسته و در غم شناوریم

سالی گذشت و باغ دلم برگ و بر نداشتمن ماندم و شبی کـه هوای سحر نداشت

یک سال مـی گذرد و مـی سوزیمو بـه هر جا مـی نگریم، خاطره ای از تو درون خیـال ما شکل مـی گیردیک سالی هست که سنگ صبور خود را از دست داده ایمو نگاه پاکش را دیگر نمـی یـابیمچه سخت هست فراقی کـه یـاد و روحش همـیشـه درون کنار ماست و او خود نیست

اجرای مراسم ترحیم عرفانی آوای هجران

اجرای مراسم ترحیم عرفانی آوای هجران بـه همراه سازهای عرفانی نی و دف ، تار توسط برترین نوازندگان و خوانندگان کشورانجام مـیگیرد . سابقه طولانی اجرای مراسم ترحیم بـه همراه تخصص و تعهد تضمـین کیفیت مراسم شما مـیباشد . اجرای مراسم ترحیم و یـادبود ، سالگرد ، چهلم ، سوم ، شام غریبان درون منازل ، سالنـهای اجتماعات ، تالارهای پذیرایی ، هتل ها درون تهران و شـهرستان انجام مـیگیرد.

مدیریت گروه : آقای تقوی 09126170354 – 09396170354متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت اشعار و  متن بـه منظور اعلامـیـه ترحیم سالگرد و  چهلم - ایران ترحیم ... mimplus.ir

پدرم سالی نبودی، قرن ها بر من گذشتدر جهان هر چه خوشی بود، رفت و دیگر برنگشت

رستم افسانـه هایم، بابک بی هم مثالچون کـه رفتی، تیر  غم شـهبال دنیـایم شکست

یک سال فراق تو بـه ما عمری گذشتیک عمر بود هجر تو، اما یک سال گذشت

ز غم لبریز گشته ساغر منکه رفته سایـه تو از سر من

گذشته گر یک سال از فراقتپدر داغت نگشته باور من

شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایمما را بـه سخت جانی خود این گمان نبود

همـه فانیند و او باقیستسالی گذشت و ندیدیم لبخند رویش…گذشت ایـام نیز نتوانست دلهای پر از درد و رنج ما را اندکی تسکین دهد.  یکسال از پرواز معصومانـه اش گذشتو این یکسال را با یـاد و بی حضورش چه تلخ و مبهوت بـه پایـان بردیمو درون فراقش چه خونـها کـه از دل چکید و چه اشکها کـه بر رخ دوید.بعد از تو گریـه گریـه….‌فقط گریـه ماند و مندر اشکهای هر شبه ی خود شناورم  بار عظیم این غم جانسوز را بر دوش کدامـین سنگ صبور بیـاویزیمکه اینگونـه درون یک روز  بهاری مملو از سکوت شامگاهان با عطر خدا درآمـیختو درون دست فرشتگان بر بال آسمان نشست!رفت که تا دامنش از گرد زمـین پاک بماندآسمانی تر از آن بود کـه در خاک بماند…و ما اینک اولین سالگرد غروب خورشید زندگیمانمـهربان قلبی کـه سالها بـه دوستی و  محبتمان مـی نواخت را بـه سوگ مـی نشینیمبر سر مزارش رفته و با قرائت فاتحه ای خرسندش مـی کنیم.به سر خاک تو رفتم خط پاکش خواندمآه از این خط کـه نوشتند بـه پیشانی من!و او با همان سکوت معنی دار آشنایش بـه ما پاسخ خواهد گفت…او جاودانـه شد و ما او را درون قلبمان جاودانـه جای داده ایمپدر جان یـاد آن شبها کـه ما را شمع جان بودیمـیان نا امـیدی ها چراغ جاودان بودیبرایت زندگانی گرچه یکسر رنج و سختی بودبنازم همتت آقا کـه تا بودی صبور و مـهربان بودی

یک سال هست که طنین صدای گرمت درون فضای خانـه نمـی پیچدو ناباورانـه جای خالی ات را نگاه مـی کنیمو بـه آستانـه درون چشم دوخته ایماما افسوس دیگر سعادت دیدار تو را نخواهیم داشتای کاش مـی توانستیم احساسمان را بیـان کنیماگر دریـاها جوهر و درختان جملگی قلم گردند،باز هم نمـی توانیم بزرگواری، فداکاری و ایثارت را بر صفحه کاغذ بنگاریم!

یک سال گذشتیک سال از عروج ناباورانـه عزیزمان …فرزند …گذشت، دست تقدیر فرزند عزیزمان، آن سرو قامت ما را از باغ زندگی جدا کرد و جز مشتی خاک بر ما باقی نگذاشت، سالی گذشت اما ذره ای از اندوه ما کم نگشت، هنوز بـه یـادش اشک مـی ریزیم که تا شاید آرام گیریم و با حضور یـاران، رفتنش را باور کنیم.

بدین مناسبت مجلس بزرگداشتی از ساعت ۳۰/۲ که تا ساعت ۴ روز پنج شنبه مورخ ۱۵/۷/۸۹  در مسجد اعظم برگزار و سپس رهسپار آرامگاه ابدیش درون امامزاده … خواهیم شد.

ایمد کـه با حضور گرمتان زینت افزای مجلس آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان گردید.

از طرف خانواده های داغدار: … و سایر بستگان و آشنایـان

گذشته سالی و رویت ندیدیمگلی از گلشن رویت نچیدیم

رسیده سالگرد تو ولی مابه قدر سالها محنت کشیدیم

هوالباقی

یک سال از هجر غم انگیز مادری کـه مظهر عهد و وفا بود گذشت

نالد مدام مرغ دلم درون عزای توای مادرم بـه فدای صفای تو

طومار زندگی تو بسته گشت و گشتقلبم بـه دو نیم از غم این ماجرای تو

اولین سالگرد غروب غم بار مادر مـهربان و همسری فداکار و دلسوز

حاجیـه خانم…

فرزند مرحوم …همسر …مادر آقایـان …مادرخانم آقای …

وقتی به منظور آخرین بار از پیش ما رخت بربستی، باورمان نمـی شد فرشته ای پاک و معصوم با کوله باری انباشته از صبر و درد و مقاومت و ایمان، با قاصدک مرگ راه سفر درون پیش گرفته ای! و اگر نبود امر خداوند مبنی بر این کـه در فقدان عزیزان خود صبر پیشـه کنیم، هر آینـه بیم آن مـی رفت کـه آدمـی درون مصیبت جگرگوشگان خود سر از گریبان غم برندارد.

پس تسلیم بـه بارگاه الهی زیباترین تصمـیم است…

اینک کـه یک سال از غروب غم بار این مادر مـهربان را پشت سر گذاشته ایم، برآنیم کـه در روز پنجشنبه ۲۵/۶/۸۹ از ساعت ۴ الی ۳۰/۵ درون مسجد امام حسن (ع) واقع درون خیـابان ابوذر گرد هم آییم که تا با تذکر خاطرات جان فزایش، مرهمـی بر زخم های کهنـه مان نـهیم و سپس رهسپار تربت پاکش واقع درون وادی السلام شویم که تا با اشک چشمانمان مزارش را شستشو دهیم.

خانواده های: … و کلیـه اقوام و بستگان

مقدمـه اعلامـیه فوت

درگذشت بانویی/… با فضیلت و دلسوز و مـهربان از شیفتگان خاندان عصمت و طهارت

با کوله باری از غم و اندوه درگذشت …

با تسلیم بـه مشیت الهی و با نـهایت تاثر و تالم درگذشت …

با افسوس و اندوهی جانکاه درگذشت …

با دلی شکسته و اندوهی ژرف درگذشت…

گردآوری توسط ایران ترحیم

متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت اشعار و  متن بـه منظور اعلامـیـه ترحیم سالگرد و  چهلم - ایران ترحیم ... mimplus.ir

متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت اشعار و متن به منظور اعلامـیه ترحیم سالگرد و چهلم - ایران ترحیم ...
[متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 18:13:00 +0000متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت

نمونـه متن کارت دعوت ترحیم و درگذشت عزیزان

متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت نمونـه متن کارت دعوت ترحیم و  درگذشت عزیزان mimplus.ir

بازگشت همـه بـه سوی اوست

بمناسبت………. متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت درگذشت……

مجلس تذکر و یـادبودیدر روز ……

از ساعت …الی…… برگزار مـی گردد.

ممتنی هست با تشریف فرمایی خود بـه صرف….بازماندگان را قرین امتننان فرمائید

نشانی:…………………………………..

پدرم

با موهای سپیدش، پاکی قدمش، متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت صفای وجودش

سنگینی سکوتش، نجابت و غرورش، و با زمزمـه کلامش درون جذبه محراب

گستره وسیع جنت بود، و من فقط پدر مـی خواندمش

مادرم

با موهای سپیدش، پاکی قدمش، صفای وجودش

سنگینی سکوتش، نجابت و غرورش، و با زمزمـه کلامش درون جذبه محراب

گستره وسیع جنت بود. و من فقط مادر مـی خواندمش

م

نوگلی پرورده بودم

خاک از دستم ربود

آن چنان درون بر گرفت

انگار درون عالم نبود

سالها زحمت کشیدم که تا گلی پرورده شد

ناگهان پیک اجل آن غنچه را از من ربود

پسرم

نوگلی پرورده بودم

خاک از دستم ربود

آن چنان درون بر گرفت

انگار درون عالم نبود

سالها زحمت کشیدم که تا گلی پرورده شد

ناگهان پیک اجل آن غنچه را از من ربود

بازگشت همـه بـه سوی اوست

مادر بهشت من همـه آغوش گرم توست                گوئی سرم هنوز بـه بالین نرم توست

پیوسته درون هوای تو چشم درون جستجو                   هر لحظه با خیـال تو جانم بـه گفتگوست

بمانسبت اولین سالگرد درگذشت مرحومـه مغفوره شادروان

   ……………….

 مجلس تذکر ویـادبودی درون روز پنج شنبه ۲۵/۷/۹۱برگزار مـی گردد.

ممتنی هست با تشریف فرمایی خود روح آن مرحوم را شاد و بازماندگان را قرین امتننان فرمائید.

نشانی: متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت ………………….

بازگشت همـه بـه سوی اوست

تودر من آتشی هستی کـه خاموشت نخواهم کرد    بـه گلزاران گلی هستی فراموشت نخواهم کرد

 قسم بر جامـه پاکی کـه از مـهرت بـه تن دارم         کـه تا جان درون بدن دارم فراموشت نخواهم کرد

 بمناسبت چهلمـین روز درگذشت مرحوم مغفور شادروان

 ………………..

مجلس یـادبودی درون روز پنج شنبه ۲۸/۷/۹۱ درون حسینیـه حضرت علی اکبر (ع) “ضیـاء آبادیـهای مقیم مرکز”

واقع درون مـیدان ……………………………. متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت برگزار مـی گردد.

ممتنی هست با تشریف فرمایی خود بـه صرف شام روح آن مرحوم را شاد و بازماندگان را قرین امتننان فرمائید.

متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت نمونـه متن کارت دعوت ترحیم و درگذشت عزیزان
[متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 20:49:00 +0000متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت

نمونـه متن آگهی ترحیم بنر ترحیم کارت دعوت ترحیم - چاپ ...

بازدید کننده محترم درابتدا مصیبت وارده بـه شما و خانواده محترمتان را تسلیت عرض مـی نماییم و از را تسلیت و از خداوند طلب صبر به منظور بازماندگان و طلب آمرزش و شادی به منظور آنمرحوم مـی نماییم.

-متن هایی کـه بر روی اعلامـیه های ترحیم مشاهده مـی فرمایید فقط بصورت اطلاعات نمونـه بوده و برای پیدا متن دلخواه خودتان مـی توانید درون زیر، متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت با ذکر کد شـهر یـا کد متن نمونـه متن دلخواه تان را کپی و ادیت نموده و در تلگرام 09396706588 به منظور ما ارسال نمایید.

-شماره تلگرام جهت ارسال فایل شماره تلفن تلگرام 09396706588 و یـا آدرس ایمـیل spp.upload@gmail.com مـی باشد (لازم هست پس از ارسال فایل یـا پرداخت وجه با تلفن های 44039169 و 44039170) اطلاع داده شود.

 - نمونـه متن و شعر مناسب به منظور آگهی ترحیم وکارت دعوت ترحیممتن و شعر اعلامـیه ترحیم کد : متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت 1

بازگشت همـه بـه سوی اوست

بمناسبت………. متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت درگذشت……

مجلس تذکر و یـادبودیدر روز ……

از ساعت …الی…… برگزار مـی گردد.

ممتنی هست با تشریف فرمایی خود بـه صرف….بازماندگان را قرین امتننان فرمائید

نشانی:…………………………………..

 متن و شعر اعلامـیه ترحیم کد : 2پدرم

با موهای سپیدش، پاکی قدمش، صفای وجودش

سنگینی سکوتش، نجابت و غرورش، و با زمزمـه کلامش درون جذبه محراب

گستره وسیع جنت بود، و من فقط پدر مـی خواندمش

 متن و شعر اعلامـیه ترحیم کد : 3مادرم

با موهای سپیدش، پاکی قدمش، صفای وجودش

سنگینی سکوتش، نجابت و غرورش، و با زمزمـه کلامش درون جذبه محراب

گستره وسیع جنت بود. متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت و من فقط مادر مـی خواندمش

متن و شعر اعلامـیه ترحیم کد : 4م

نوگلی پرورده بودم

خاک از دستم ربود

آن چنان درون بر گرفت

انگار درون عالم نبود

سالها زحمت کشیدم که تا گلی پرورده شد

ناگهان پیک اجل آن غنچه را از من ربود

متن و شعر اعلامـیه ترحیم کد : 5پسرم

نوگلی پرورده بودم

خاک از دستم ربود

آن چنان درون بر گرفت

انگار درون عالم نبود

سالها زحمت کشیدم که تا گلی پرورده شد

ناگهان پیک اجل آن غنچه را از من ربود

متن و شعر اعلامـیه ترحیم کد : 6

بازگشت همـه بـه سوی اوست

مادر بهشت من همـه آغوش گرم توست گوئی سرم هنوز بـه بالین نرم توست

پیوسته درون هوای تو چشم درون جستجو هر لحظه با خیـال تو جانم بـه گفتگوست

بمانسبت اولین سالگرد درگذشت مرحومـه مغفوره شادروان

……………….

مجلس تذکر ویـادبودی درون روز پنج شنبه ۲۵/۷/۹۱برگزار مـی گردد.

ممتنی هست با تشریف فرمایی خود روح آن مرحوم را شاد و بازماندگان را قرین امتننان فرمائید.

نشانی: ………………….

متن و شعر اعلامـیه ترحیم کد : 7

بازگشت همـه بـه سوی اوست

تودر من آتشی هستی کـه خاموشت نخواهم کرد بـه گلزاران گلی هستی فراموشت نخواهم کرد

قسم بر جامـه پاکی کـه از مـهرت بـه تن دارم کـه تا جان درون بدن دارم فراموشت نخواهم کرد

بمناسبت چهلمـین روز درگذشت مرحوم مغفور شادروان

………………..

مجلس یـادبودی درون روز پنج شنبه ......................در حسینیـه حضرت علی اکبر (ع) “ضیـاء آبادیـهای مقیم مرکز”

واقع درون مـیدان ……………………………. برگزار مـی گردد.

ممتنی هست با تشریف فرمایی خود بـه صرف شام روح آن مرحوم را شاد و بازماندگان را قرین امتننان فرمائید.

 - متن تسلیت جهت ارسال درون تلگرامضمن تقدیر و تشکر از همکارانی کـه در غم درون گذشت مرحومـه ….. والده اینجانب …… با ارسال پیـامک ، آگهی و ….. موجب تسلی خاطر بوده اند بـه اطلاع مـی رساند مجلس یـاد بودی روز …… مورخ ……. از ساعت …… الی ….. درون ……. برگزار مـی گردد .

تشریف فرمایی شما سروران عزیز موجب شادی روح آن مرحومـه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود . از طرف خانواده …….

شعر مناسب جهت اعلامـیه ترحیم ، بنر ترحیم ، کارت دعوتشعر اعلامـیه ترحیم کد : 1

باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی

ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی

خانـه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود

ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

 شعر اعلامـیه ترحیم کد : 2

گوهر از خاک برآرند وعزیزش دارند

بخت بدبین کـه فلک گوهر ما برد بـه خاک

 شعر اعلامـیه ترحیم کد : 3

رفتی و از دیده داغت بـه دل ماست هنوز

هرکجا مـی نگرم روی تو پیداست هنوز

مطمئن باش کـه مـهرت نرود از دل ما

مگر آن روز کـه در خاک شود منزل ما

 شعر اعلامـیه ترحیم کد : 4

پدرم دیده بـه سویت نگران هست هنوز

غم نادیدن تو بار گران هست هنوز

آنقدر مـهر و وفا بر همگان کردی تو

نام نیکت همـه جا ورد زبان هست هنوز

 شعر اعلامـیه ترحیم کد : 5

گفتم پدرم رسم اخوت نـه چنین بود

گفتا عزیزان چه کنم عمر همـین بود

 شعر اعلامـیه ترحیم کد : 6

روح پاکت با امـیر المومنین محشور باد

خانـه قبرت ز الطاف خدا پر نور باد

ای چراغ زندگانی ای پدر یـادت بخیر

خاطرت درون باغ فردوس برین مسرور باد

 شعر اعلامـیه ترحیم کد : 7

این گنج نـهان درون دل خانـه پدرم بود

هم بال و پرم بود وهمـی تاج سرم بود

هر کجا کـه زمن نام و نشانی طلبیدند

هم نام بلندش سند معتبرم بود

 شعر اعلامـیه ترحیم کد : 8

پدرم قامت تو تکه گهی بود مرا

گفته هایت چو چراغی بـه رهی بود مرا

رفتی از دیده و داغت بـه دل ماست هنوز

هر کجا مـی نگرم روی تو پیداست هنوز

 شعر اعلامـیه ترحیم کد : 9

گرچه من دیگر نمـی بینم گل روی تو را

خاطراتت را درون این غم خانـه مـهمان مـیکنم

گوهر یکدانـه ام ای نازنین بابای من

تا ابد یـاد تو را درون مـهمان مـیکنم

 شعر اعلامـیه ترحیم کد : 10

گفتم کـه چرا رفتی و تدبیر نـه این بود

گفتا چه توان کرد کـه تقدیر چنین بود

گفتم کـه نـه وقت سفرت بود چنین زود

گفتا کـه مگو مصلحت حق درون این بود

 شعر اعلامـیه ترحیم کد : 11

پدرم سایـه تو تکیـه گهی بود مرا

پند و اندرز تو پویـای رهی بود مرا

باورم نیست غروب و سالی بگذشت

هر زمان چشم بـه راهت نگهی بود مرا

 شعر اعلامـیه ترحیم کد : 12

ای چرخ فلک خرابی از کینـه توست

بیدادگری شیوه دیرینـه توست

ای خاک اگر تو بشکافد

بس گوهر قیمتی کـه در توست

 شعر اعلامـیه ترحیم کد : 13

عاقبت زین دار فانی پر کشیدم یـا حسین

عشق تو مـهر علی بر دارم یـا حسین

چون درون این وادی غریبم جان زهرا مادرت

در شب جمعه گذر کن بر مزارم یـا حسین

 شعر اعلامـیه ترحیم کد : 14

نمک بر زخم من شیرین تر از خواب سحر گردد

جگرها خون شود که تا پسر مثل پدر گردد

پدر درون کودکی دست پسر گیرد

به امـیدی کـه در پیری پسر دست پدر گیرد

متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت نمونـه متن آگهی ترحیم بنر ترحیم کارت دعوت ترحیم - چاپ ...
[متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 17:30:00 +0000متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت

متن آگهی ترحیم - parsgraphic.ir

متن آگهی ترحیم

طرح لایـه باز آگهی  ترحیم با بعد زمـینـه سفید

 طراحی شده و  مناسب به منظور مراسم سوم ، متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت چهلم ، سالگرد و ختم مـی باشد.

همانطور کـه در تصویر پیش نمایش مشاهده مـی کنید درون طرح از کادر  تذهیب ، کادر اسلیمـی و تصویر شمع و کبوتر سفید  استفاده شده

طرح آگهی ترحیم بصورت کاملا لایـه باز و با پسوند psd طراحی شده هست .

فایل با پسوند psd و قابل ویرایش مـی باشد.

متن آگهی ترحیم , متن اعلامـیه ترحیم , دانلود اعلامـیه ترحیم psd , آگهی ترحیم لایـه باز , آگهی ترحیم زمـینـه سفید , اعلامـیه ترحیم psd , آگهی ترحیم psd , آگهی ترحیم لایـه باز , آگهی ترحیم,طرح ترحیم,فایل لایـه باز آگهی ترحیم,کارت دعوت نامـه مراسم چهلم,آگهی ابراز همدردی

دانلود رایگان روزانـه 20 طرح با خرید اشتراک از سایت

دانلود رایگان طرح با خرید اشتراک

همچنین شما مـیتوانید این فایل را بـه صورت تکی نیز خریداری کنید

. متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت . متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت : متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت

متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت متن آگهی ترحیم - parsgraphic.ir
[متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 30 Jun 2018 06:03:00 +0000متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت

طرح لایـه باز آگهی ترحیم , اعلامـیه ترحیمpsd , طرح لایـه باز ...

۶,۰۰۰ تومان

حجم فایل :  ۱۸ مگابایت   ابعاد :  ۲۱ درون ۲۹٫۷ سانتی متر   رزولوشن :  ۳۰۰ dpi   فرمت :  PSD   تاریخ انتشار :  ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

گرافیک طرح مرجع تخصصی طرح های لایـه باز با کیفیت

. متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت . متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت : متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت ، متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت

متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت طرح لایـه باز آگهی ترحیم , اعلامـیه ترحیمpsd , طرح لایـه باز ...
[متن اگهی ترحیم مراسم چهلم و دعوت]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 01:25:00 +0000