شکستن سوزن درپا

شکستن سوزن درپا 4. بیرون آوردن سوزن از اعضای بدن بدون عمل جراحی و بیرون ... | کامل ترین مرجع "تعبیر خواب خون" از دید 7 عالم بزرگ تعبیر ... | راههایی به منظور جلوگیری از سُر خوردن روی برف یخ زده |

شکستن سوزن درپا

4. بیرون آوردن سوزن از اعضای بدن بدون عمل جراحی و بیرون ...

4. شکستن سوزن درپا بیرون آوردن سوزن از اعضای بدن بدون عمل جراحی و بیرون آوردن سوزن خیـاطی از معده


این روش بسیـار جالب و ساده را از یک پیرزن لحاف دوز آموختم کـه خودش مبتکر این روش بوده هست او یک آهن ربای بزرگ و قوی داشت کـه هر زمانی درون روستایشان  دچار این حادثه مـیشد  بـه وسیله آن آهن ربا سوزن را از پای مصدوم بیرون مـیکشید .
اول آهن ربا را درون مسیر سوزن قرار مـیداد  ( همان جایی کـه بیشترین  درد و التهاب را دارد ) و سپس آهن ربا را کمـی بـه طرف بالا مـیکشید و در همـین لحظه آهن ربا را از سطح پوست دور مـیکرد ، شکستن سوزن درپا این کار باعث مـیشد سوزن بـه طرف سطح پوست کشیده شود و بعد از چندین  بار انجام این عمل مـی بینید کـه سر سوزن از زیر پوست خارج مـیشود و باز  با همـین روش کل سوزن از بدن خارج مـی شود . شکستن سوزن درپا ( فقط حتما بعد از بیرون آوردن سوزن حتما" از واکسن ضد کزاز استفاده شود  .


بیرون آوردن سوزن خیـاطی از معده


در ده ها سال قبل گاهی خیـاط ها درون هنگام کار اشتباها" سوزنی را باهای خود نگه مـیداشتند کـه با کمـی بی احتیـاطی یـا حواس پرتی آن را مـی بلعیدند کـه با امکانات کم آن روزها باعث مرگ مـیشد .
روش بیرون آوردن سوزن را نمـیدانم چهی کشف نموده هست ولی من با افرادی کـه با روش فوق بدون عمل جراحی نجات پیدا کرده اند صحبت نموده ام کـه این روش را بـه شما هدیـه مـینمایم .
برای بیرون آوردن سوزن از بدون هیچ آسیبی ، حتما مقدار پنج که تا هفت  گرم پنبه را کـه از الیـاف گیـاهی تهیـه شده هست را بـه شکل توپ های کوچک و به اندازه نصف یک بند انگشت تهیـه نموده و آن را یکی بعد از دیگری بـه همراه کمـی آب بـه بیمار خوراند ، بعد از چند ساعت سوزن درون حالی کـه الیـاف پنبه ها آن را همانند پیله احاطه کرده هست بدون هیچ آسیبی بـه احشاء داخلی از خارج مـیشود ، فقط حتما به خاطر داشت کـه تا ده پانزده دقیقه فرصت دارید  پنبه ها را بـه خورد بیمار دهید و از تحرک زیـاد و یـا خوردن مایعات و غذا حتما خود داری نمود. البته درون بعضی مواقع دیده شده هست که مدت چند ماه هم  سوزن درون معده مانده  و هیچ آسیبی بـه بدن وارد نکرده هست .

 چند وقت پیش با پیرمردی آشنا شدم کـه خاطره ای را برایم تعریف کرد کـه دانستن آن مـیتواند به منظور شما هم جالب و شنیدنی باشد ، او مـیگفت مدتها پیش روزی وارد خانـه ام شدم دیدم کـه اهل خانـه شدیدا" هراسان و نگران هستند ، وقتی علت را پرسیدم متوجه شدم کـه پانزده ساله ام یکعدد سنجاق قفلی را بـه حالت باز بلعیده است  . درون یک لحظه خاطره ای بیـادم آمد کـه قبلا" درون روستای ما اگر بز یـا ی تکه ای آهن را مـیبلعید  بـه آن مقدار زیـادی یونجه مـیدادند من سریع بـه مزرعه ای کـه در نزدیکی منزلمان بود رفتم و مقدار تقریبا" نیم کیلو یونجه تهیـه و تمـیز و خورد نمودم و به م دادم که تا آن را بخورد با اینکه کمـی اذیت شد ولی مجبورا" آن را خورد  و بعد از دوازده ساعت سنجاق را بدون هیچ آسیبی دفع نمود.

دوستی تعریف مـیکرد یک روز درون اداره ما  شخصی یک عدد سوزن ته گرد را بلعید ما سریعا" او را بـه بیمارستان رساندیم  ولی متاسفانـه درون آنجا کاری انجام ندادند درون عسوزن کاملا" مشـهود بود ..به چند بیمارستان دیگر مراجعه نمودیم ولی نتوانستند کاری انجام دهند نـهایتا" بعد از بیست و چهار ساعت تشنگی و گرسنـه ماندن بـه یک بیمارستان مراجعه نمودیم  ولی هیچ چیزی درون عدیده نمـی شد و اعلام د  سوزنی درون بدن بیمار وجود ندارد  درون نـهایت بـه این نتیجه رسیدند کـه به احتمال زیـاد اسید معده بیمار سوزن را هضم نموده هست ..  البته چند سال قبل درون اخبار اعلام د کـه یک  پیر زن چینی بعلت گرسنگی زیـاد رو بـه خوردن مـیخ و قطعات آهنی منزل متروکه مجاور خود نموده هست و مدتها بـه این کار ادامـه مـیداده  و این نیست مگر یکی دیگر از عجائب خلقت .

اگر شما درون اینترنت نام  مـیشل لوتیتو  را جستجو کنید متوجه مـیشوید کـه این شخص تاکنون یک هواپیما را خورده هست و همـه شیشـه پلاستیک و انواع فلزات آن را کامل خورده هست و معده او همـه آنـها را هضم نموده 

آنوقت هست که بـه قدرت بدن خودتان ایمان مـیاورید

در پناه حق باشید التماس دعا .    

 

: شکستن سوزن درپا
[شکستن سوزن درپا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 20:41:00 +0000شکستن سوزن درپا

کامل ترین مرجع "تعبیر خواب خون" از دید 7 عالم بزرگ تعبیر ...

تعبیر خواب خون,تعبیر خواب خون دماغ,تعبیر خواب خون امدن از سر,تعبیر خواب خون دماغ شدن,تعبیر خواب خون حیض,تعبیر خواب خون قاعدگی,تعبیر خواب خونریزی از رحم,تعبیر خواب خون بالا اوردن,تعبیر خواب خون دادن,تعبیر خواب خونـه خ,تعبير خواب خون دماغ شدن,تعبير خواب خون دماغ,تعبیر خواب خون دماغ مرده,تعبير خواب خون دماغ شدن مرده,تعبیر خواب خون دماغ شدن مرده,تعبير خواب خون دماغ شدن زن,تعبیر خواب خون از دماغ,تعبیر خواب خون آمدن دماغ,تعبير خواب خون امدن از سر,تعبیر خواب خون آمدن سر,تعبیرخواب خون آمدن از سر,تعبیر خواب خون دماغ شدن درون خواب,تعبير خون دماغ شدن درون خواب,تعبیر دیدن خون دماغ شدن درون خواب,تعبیر خواب خون حیض ابن سیرین,تعبیر خواب خون حیض دیدن,تعبیر خواب خون حیض زن,تعبير خواب خون حيض زن,تعبير خواب ديدن خون حيض,تعبیر خون حیض درون خواب,تعبیر خواب دیدن خون حیض درون خواب,تعبیر خواب خوردن خون حیض,تعبیر خواب خونریزی قاعدگی,تعبیر خواب خون پریود,تعبیر خواب دیدن خون قاعدگی,تعبیر خون قاعدگی درون خواب,تعبیر دیدن خون قاعدگی درون خواب,تعبیر خواب دیدن خون پریود,تعبیر خواب خون از رحم,تعبیر خواب خون آمدن از رحم,تعبیر خواب خارج شدن خون از رحم,تعبیر خواب خونریزی رحم,تعبير خواب خون بالا اوردن,تعبیر خواب دیدن خون بالا اوردن,تعبیر خواب بالا اوردن ه خون,تعبیر خواب خون گرفتن,تعبیر خواب آزمایش خون دادن,تعبیر خواب خون گرفتن با سرنگ,تعبیر خواب خون گرفتن از دست

خواب خون یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خون درون خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب خون مـی گردید مـی توانید درون این مطلب براحتی تعبیرخواب خون را مطالعه نمایید و متوجه شوید خون چه تعبیری دارد

تعبیر خواب خون از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب خون ، شکستن سوزن درپا غم و اندوه است

تعبیر خواب خون کم ، تندرستی هست و رهایی از غصه است

تعبیر خواب خون از دید حضرت دانیـال ع

تعبیر خواب خون دماغ شدن و ضعیف نشدن ، پیدا مال حرام هست به خصوص اگر لباسش خونی شود.

تعبیر خواب خون دماغ شدن و ضعیف شدن ، درویش شدن و ضرر مالی است

تعبیر خواب خون از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب بدون جراحت خون از بدنت بیـاید یـا رشوه مـی گیرد یـا ضرر مالی مـی کند

تعبیر خواب جراحت های خونی بر بدن ، زیـان و غم و اندوه است

تعبیر خواب شمشیر خوردن و خون جاری شدن ، زبان درازی مردم بر اوست

تعبیر خواب از زخمت خون بیـاید و لباست را خونی کند ، تحصیل مال حرام است.

تعبیر خواب خون از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خون خوردن ، مال حرام یـا خون ناحق است

تعبیر خواب از ی از بدنت خون روان شود و لباس را خونی کند ، مال حرام بـه او مـی رسد

تعبیر خواب از زخم خون نیـاید ، شنیدن سخن سخت هست و بعبارتی خون گناه هست که خارج مـی شود

تعبیر خواب خون از آلت آمدن ، فرزندی از زنش مـی افتد

تعبیر خواب خون امدن از ،ب مال حرام است

تعبیر خواب خون امدن دندان ، غم و اندوهی بـه خویشانش مـی رسد

تعبیر خواب خون از دید جابر مغربی

تعبیر خواب درون خون خود افتادن ، بـه خون ناحق گرفتار مـی شود

تعبیر خواب جاری شدن خون درون جایی این هست که درون آنجا خون جاری مـی شود

تعبیر خواب خون از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب خون ، گناه و آلودگی است

تعبیر خواب خون آمدن از دهان و دندان ، ناراحتی و گرفتاری از سمت همسر و فرزندان است

تعبیر خواب خون دماغ شدن ، گرفتاری اجتماعی است

تعبیر خواب خون از بدنمان رفتن ، گرفتار عم و غصه شدن است

تعبیر خواب خون از چشم آمدن ، از مست فرزندان گرفتار غم شدن است

تعبیر خواب درون دعوا خون آلود شویم ، مردم درباره ما بد مـی گویند

اگری را خون آلود کنیم ، غمـی بین ما و دیگران بـه وجود مـی آید

تعبیر خواب لباسهایمان خونی شود ، بد نامـی است

تعبیر خواب خون ریخته شده بر زمـین ، غم و غصه و گرفتاری است

تعبیر خواب پای فرو رفته درون خون ، دخالت درون کاری هست که گرفتارمان مـی کند

تعبیر خواب خون از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب لکه خون بر لباس ، دشمن است

دیدن خون درون خواب ، دلالت بر آن دارد کـه باید از دوستان ناپسند بپرهیزید .

تعبیر خواب جاری شدن خون از زخم ، بیماری است

تعبیر خواب خون بر دست ، لزوم مراقبت از خود است

. شکستن سوزن درپا . شکستن سوزن درپا : شکستن سوزن درپا
[شکستن سوزن درپا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 21:34:00 +0000شکستن سوزن درپا

راههایی به منظور جلوگیری از سُر خوردن روی برف یخ زده

مجموعه: شکستن سوزن درپا متفرقه

برای جلوگیری از مشکل شایع روز‌های برفی کـه همان لغزندگی سطح زمـین و سُرخوردن است، شکستن سوزن درپا توصیـه هایی راه گشا مـی تواند برایتان مفید باشد.

در روز‌های برفی بـه ویژه بعد از پایـان بارش برف، یکی از مشکل های رایج سُر خوردن درون هنگام راه رفتن برروی سطوح است.

سُر خوردن مـی تواند سبب از دست تعادل، زمـین خوردن، بروز صدمـه، جراحت، تصادف با اتومبیل، سایر وسایل نقلیـه و حتی شکستگی اعضای بدن شود.

افراد خردسال، سالمندان، زنان باردار، افرادی کـه به تازگی جراحی داشته اند، مبتلایـان بـه بیماری‌های ضعف سیستم ایمنی، افراد مبتلا بـه سرما خوردگی کـه تب و سرگیجه دارند، افرادی کـه ضربان ساز درون قلب خود دارند، بیمارانی کـه به تازگی جراحی آب مروارید چشمـی انجام داده اند و به طور کلی افرادی کـه در برابر ضربه آسیب پذیر هستند، بهتر هست در این روز‌ها از خانـه خارج نشوند.

اگر مجبور بـه ترک خانـه و پیـاده روی هستید، توجه بـه نکات زیر مـی‌تواند که تا حد زیـادی از سُر خوردن شما و بروز خطر‌های احتمالی جلوگیری کند.

کفش پاشنـه بلند یـا بدون عاج نپوشید

در این روز‌ها توجه بـه نوع کفش اهمـیت فراوان دارد، کفش‌ پاشنـه بلند گزینـه مناسبی به منظور راه رفتن درون هوای سرد نیست، کفش‌های بدون عاج و پاشنـه یک سره نیز سطح کمـی به منظور درگیر شدن با زمـین و محکم شدن بر روی آن دارند و احتمال سُر خوردن با  آن‌ها زیـاد است.

بهترین کفش درون این زمان کفش های کتانی یـا چکمـه‌های دارای عاج هست که قابلیت انعطاف پذیری بالایی دارند و نیز توانایی شکستن یخ و ثابت جای پا را دارند.

اگر مـی خواهید بـه مدت طولانی پیـاده روی کنید، حتماً از کفش هایی کـه در برابر آب عایق هستند، استفاده کنید، زیرا خیس و مرطوب شدن پا‌ها مـی تواند سبب سرمازدگی، رشد قارچ و ویروس درپا، سرما خوردگی و مشکل های ناشی از آن شود.

بهترین کفش درون روی برف کفش های کتانی یـا چکمـه های دارای عاج است

کارشناسان بـه افراد توصیـه مـی کنند از کفش هایی که تا بالای مچ پا استفاده کنند که تا خطر پیچ خوردگی قوزک پا کمتر شود و نیز قابلیت انعطاف پذیری حرکت پا‌ها درون برف افزایش یـابد.‌

برای راه رفتن روی برف از کفش هایی که تا بالای مچ پا استفاده کنید

مـی توانید از وسایلی، چون تخته های دارای سوزن کـه مخصوص کوهنوردی هست و بـه کف کفش متصل مـی‌شود به منظور افزایش ایمنی و جلوگیری از سُر خوردن استفاده کنید؛ این تخته‌ها بـه کفش متصل و به راحتی نیز از کفش جدا مـی شوند.

از تخته های دارای سوزن کـه به کف کفش متصل مـی شود به منظور جلوگیری از سُر خوردن استفاده کنید

پس از مدتی راه رفتن درون یخ و برف، بین عاج و شیـار‌های کفش شما را یخ و سنگ ریزه مـی پوشاند و به این ترتیب توانایی شما درون حرکت بـه آسانی برروی برف را با مشکل مواجه مـی‌کند. شکستن سوزن درپا بعد از مدتی راه رفتن بایستید و بین شیـار‌های کفش خود را بررسی و تکه‌های یخ و سنگ ریزه‌ها را از آن جدا کنید.

پس از مدتی راه رفتن بین شیـار‌های کفش را بررسی و تکه های یخ و سنگ ریزه‌ها را جدا کنید

از سریع راه رفتن درون روز‌های برفی خودداری کنید، زیرا احتمال سُر و زمـین خوردن شما را افزایش مـی دهد، با آرامش گام بردارید و به مسیر خود نگاه کنید که تا کمتر سُر بخورید.

از سریع راه رفتن درون روز‌های برفی خودداری کنید

در این زمان عکاسی از منظر‌ه ای برفی، تماشای دیگران، گوش بـه موسیقی و یـا صحبت با تلفن همراه مـی‌تواند سبب کاهش تمرکز شما و بالارفتن احتمال سُر خوردن شود.

وزن خود را بر روی پایی کـه قدم اولیـه را با آن بر مـی دارید بیندازنید و مانند پنگوئن ها راه بروید، با انجام این شیوه با مـیزان بالایی تعادل خود را حفظ مـی کنید.

وزن خود را بر روی پایی کـه قدم اولیـه را با آن بر مـی دارید بیندازنید

از روی سطوحی راه بروید کـه بر روی آن ها شن و ماسه پاشیده شده هست تا مسیر پربرف، البته این درون این وضعیت تنـها مـی توانید اندکی سریع تر گام بردارید و به معنای بی احتیـاطی درون راه رفتن نیست و هنوز هم احتمال سُرخوردن وجود دارد.

از روی سطوحی راه بروید کـه بر روی آن ها شن و ماسه پاشیده شده است

از حرکت درون کنار پیـاده روهایی کـه برف فشرده روی آن ها وجود دارد خودداری کنید، زیرا این برف بـه دلیل حرکت افراد فشرده شده و به شدت لغزنده است.

از حرکت درون کنار پیـاده روهایی کـه برف فشرده روی آن ها وجود دارد خودداری کنید

زمانی کـه هوا زیر صفر است، برف آب شده و باران نیز یخ مـی‌زنند و امکان دارد این یخ زدگی درون یک گودال ایجاد شده و حالتی شفاف داشته باشد و گمان کنید کـه سطح صاف هست و با قدم گذاشتن برروی آن دچار سُر خوردگی شوید بـه همـین دلیل مسیر مقابل و اطراف خود را زمان راه رفتن درون هوای سرد و برفی بـه دقت بررسی کنید.

قدم گذاشتن برروی یخ زدگی درون یک گودال ایجاد شده دچار سُر خوردگی شوید

یکی از کار‌های مفید به منظور جلوگیری از سُر خوردن، برف روبی هست و به منظور این کار حتماً نباید منتظر نـهادهای کمکی مربوطه باشید، بلکه مـی توانید با رعایت احتیـاط خود بـه پارو برف و برف روبی حیـاط منزل، محل کار و حتی فروشگاه خود بپردازید.

برای این کار حتماً لباس مناسب بپوشید، از دستکش، کلاه و کفش استاندارد و نیز بیل برف روبی استفاده کنید، برف روبی مانند یک ورزش سبب سوخته شدن کالری های مازاد درون بدن شما مـی‌شود، بعد به آن بـه چشم یک ورزش و فعالیت فیزیکی مطلوب نگاه کنید، به منظور جلوگیری از خستگی کمر و شانـه‌ها و در برخی موارد گرفتگی کمر و گردن، قبل از شروع برف روبی بدن خود را با انجام حرکت‌های کششی گرم کنید.

یکی از کار‌های مفید به منظور جلوگیری از سُر خوردن، برف روبی است

اگر سابقه بیماری بـه ویژه بیماری های قلبی و فشارخون بالا دارید از انجام برف روبی خودداری کنید. 

برای جلوگیری از لغزندگی سطوح بعد از برف روبی روی زمـین شن و ماسه یـا نمک بریزید، برخی مواد شیمـیایی نیز وجود دارند کـه با کاستن از دمای انجماد آب سبب ذوب شدن برف ها مـی شوند، اما این مواد به منظور محیط زیست و حیوان ها بسیـار مضر هستند و در استفاده از آنـها حتما احتیـاط کنید، برف روبی را زمانی کـه هوا روشن هست انجام دهید و در بین کار حتماً استراحت و مقداری نوشیدنی گرم مصرف کنید.

برف روبی پشت بام ها و سقف خانـه حتما به وسیله افراد آشنا با کار برف روبی انجام شود و حضور کودکان و افراد درون حیـاط خانـه درون آن زمان خطرناک هست و امکان سقوط برف و آسیب جدی وجود دارد.

برای جلوگیری از لغزندگی سطوح بعد از برف روبی روی زمـین شن و ماسه یـا نمک بریزید

منبع: wikihow - yjc.ir

. شکستن سوزن درپا
[شکستن سوزن درپا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 20:06:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com