مجموعه: سایز لباس بافت نوزاد هنر درون خانـه

با آموزش مرحله بـه مرحله بافت سرهمـی آشنا شوید


این سرهم به منظور سنـهای یک که تا سه ماه، سایز لباس بافت نوزاد شش که تا نـه ماه، دوازده که تا هجده ماه، دو سال و سه که تا چهار سال است. سایز لباس بافت نوزاد درون اندازه ها عدد اول به منظور سایز یک که تا سه ماهه است، عدد دوم به منظور سایز شش که تا نـه ماهه است، عدد سوم به منظور سایز دوازده که تا هجده ماهه است، عدد چهارم به منظور سایز دو ساله هست و عدد پنجم به منظور سایز سه که تا چهار ساله است.


وسایل لازم :
· کاموا ۳۰۰-۳۰۰-۳۵۰-۴۰۰-۴۰۰ گرم
· مـیل دو طرفه و مـیل گرد شماره ۴.۵
· مـیل دو طرفه و مـیل گرد شماره ۳.۵
· دکمـه ۵-۶-۸-۸-۹ عدد

کاموای مورد استفاده حتما به گونـه ای باشد کـه به ازای ۲۰ دونـه درون ۲۶ ردیف با مـیل شماره ۴.۵ و یک رج زیر یک رج رو، بافت دارای ابعاد ۱۰*۱۰ باشد، اگر این ابعاد حاصل نشد بـه نسبت ابعاد بـه دست آمده تعداد دانـه هائی کـه باید سرانداخته شود را حساب کنید.


نحوه کم ها:

* قبل از علامت: دو که تا یکی از زیر

* بعد از علامت: یک دونـه را نبافته بـه مـیل راست بگیرید، یکی بـه زیر ببافید، دونـه نبافته را بـه روی بافته بیـاورید (فیلم مربوط بـه این نحوه کم درون مدرسه بافتنی موجود مـیباشد)
نحوه بافت

* پاچه ها: بـه صورت گرد بافته مـیشود. سایز لباس بافت نوزاد ۴۸-۵۴-۶۰-۶۶-۷۲ دونـه با مـیلهای دو طرفه شماره ۳.۵ سربیـاندازید. یک علامت درون ابتدا بگذارید کـه نشان دهنده محل داخلی پاچه ها مـیباشد. یک دور بـه زیر ببافید و با کشباف سه که تا زیر سه که تا رو ادامـه دهید. وقتی اندازه کش ۴-۴-۴-۵-۵ سانتیمتر شد یک دور بـه زیر ببافید، همزمان ۶ دونـه درون طی این دور کم کنید (تعداد دانـه ها ۴۲-۴۸-۵۴-۶۰-۶۶). بافت را با مـیلهای شماره ۴.۵ ادامـه دهید. یک دور بـه رو ببافید و با بافت ساده ادامـه دهید. وقتی اندازه کار ۶-۶-۶-۷-۷ سانتیمتر شد یک دونـه درون هر طرف علامت اضافه کنید، عمل اضافه را از هر ۳-۴-۵-۵-۷ سانتیمتر بـه تعداد ۴ بار انجام دهید (تعداد دانـه ها بعد از افزایشـها ۵۰-۵۶-۶۲-۶۸-۷۴). وقتی اندازه کار ۱۶-۲۰-۲۳-۲۵-۳۲ سانتیمتر شد کار را از محل علامت از حالت گردی خارج کنید و همانند بافت دو مـیل ادامـه دهید (این کار به منظور این هست که راحتتر دانـه ها را بـه مـیل گرد منتقل کنیم). درون هر طرف علامت یک دونـه سربیـاندازید (تعداد دانـه ها ۵۲-۵۸-۶۴-۷۰-۷۶) وقتی اندازه کار ۱۸-۲۲-۲۵-۲۹-۳۴ سانتیمتر شد یک دونـه درون هر طرف علامت کور کنید. این پاچه را کنار گذاشته و دومـی را ببافید.

* بدن: دو پاچه را را بـه مـیلهای گرد شماره ۴.۵ منتقل کنید (تعداد دانـه ها ۱۰۰-۱۱۲-۱۲۴-۱۳۶-۱۴۸). همانند بافت با مـیلهای دو تائی بـه صورت زیر ادامـه دهید محل درز از وسط قسمت جلو مـیباشد (رج اول از روی کار): ۴ دونـه کور کنید، بقیـه را بـه زیر ببافید. برگردید، چهار دونـه کور کنید و بقیـه را بـه رو ببافید (تعداد دانـه ها ۹۲-۱۰۴-۱۱۶-۱۲۸-۱۴۰). با بافت ساده ادامـه دهید. وقتی اندازه کار ۳۷-۴۵-۵۳-۵۸-۶۵ سانتیمتر شد رج بعد را از روی کار بـه صورت زیر ببافید: ۱۷-۲۰-۲۳-۲۶-۲۹ دونـه ساده (این دونـه ها مربوط بـه قسمت جلو سمت راست مـیباشد)، هشت دونـه به منظور زیربغل کور کنید، ۴۲-۴۸-۵۴-۶۰-۶۶ دونـه ساده ببافید (این دونـه ها مربوط بـه قسمت پشت مـیباشد)، ۸ دونـه به منظور زیر بغل بعدی کور کنید، ۱۷-۲۰-۲۳-۲۶-۲۹ دونـه بافت ساده (این دونـه ها مربوط بـه قسمت جلو سمت چپ مـیباشد). این تکه را کنار گذاشته و آستینـها رو ببافید.

* آستینـها: بـه صورت گرد بافته مـیشود. ۳۶-۴۲-۴۲-۴۸-۴۸ دونـه درون مـیلهای دو طرفه شماره ۳.۵ سربیـاندازید. یک دور بـه زیر ببافید و با کش سه که تا زیر سه که تا رو ادامـه دهید. وقتی اندازه کار تقریباً سه سانتیمتر شد یک دور بـه زیر ببافید، همزمان ۶-۱۰-۸-۱۲-۱۰ دونـه درون طی این دور کم کنید (تعداد دانـه ها ۳۰-۳۲-۳۴-۳۶-۳۸) بافت را با مـیلهای دو طرفه شماره ۴.۵ ادامـه دهید و یک دور بـه رو ببافید. درون ابتدای دور یک علامت بگذارید (این علامت نشان دهنده قسمت داخل آستین مـیباشد). با بافت ساده ادامـه دهید، همزمان وقتی اندازه کار پنج سانتیمتر شد یک دونـه درون هر طرف علامت اضافه کنید و عمل اضافه را از هر ۵-۵-۶-۶-۶ دور بـه تعداد ۶-۶-۷-۸-۹ بار انجام دهید (تعداد دانـه ها ۴۲-۴۴-۴۸-۵۲-۵۶). وقتی اندازه کار ۱۷-۱۸-۲۱-۲۴-۲۸ سانتیمتر شد چهار دونـه درون هر طرف علامت به منظور زیر بغل کور کنید (تعداد دانـه ها ۳۴-۳۶-۴۰-۴۴-۴۸). این آستین را کنار گذاشته و دومـی را ببافید.

* یقه: آستینـها را بـه مـیل گردی کـه قسمت بدن درون آن هست به محلی کـه برای زیر بغل کور کرده بودید منتقل کنید (تعداد دانـه ها ۱۴۴-۱۶۰-۱۸۰-۲۰۰-۲۲۰). چهار علامت درون محل بین آستینـها و بدن بگذارید. با بافت ساده ادامـه دهید. همزمان درون رج سوم یک دونـه درون هر طرف تمام چهار علامت کم کنید عمل کم را یک رج درون مـیان از روی کار بـه تعداد ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۵ بار ادامـه دهید همزمان وقتی کـه ۷-۶-۶-۶-۷ بار کم کردید درون ابتدای هر رج دو دونـه بـه تعداد ۳-۳-۴-۵-۵ بار به منظور شکل یقه کم کنید بعد هم یک دونـه بـه تعداد ۰-۲-۲-۲-۳ بار کم کنید. بعد از تمام این کاهشـها تعداد دانـه ها ۵۲-۵۶-۶۴-۷۲-۷۴ خواهد بود و اندازه ۴۵-۵۳-۶۲-۶۸-۷۷ سانتیمتر خواهد بود. بعد تمام دانـه ها را کور کنید.

* نوار جلوی سرهم: ۶۳-۷۵-۹۱-۹۵-۱۰۳ دونـه از نیمـه راست جلوی سرهم با مـیل شماره ۳.۵ بردارید. یک رج کار بـه زیر ببافید، یک رج از روی کار بـه زیر ببافید . با کشباف کار بـه صورت زیر ادامـه دهید: یک دونـه بافت ابری(همـیشـه بـه زیر)، * دو که تا رو، دو که تا زیر* فاصله بین دو * را تکرار کنید و با دو دونـه رو تمام کنید. وقتی اندازه کشباف ۲ سانتیمتر شد جا دکمـه ها را درون رج بعد بـه صورت زیر ایجاد کنید: ۱۰-۱۰-۲-۶-۲ دونـه اول ادامـه کشباف، * دو که تا یکی از رو، یک ژوته، ده دونـه کشباف*، فاصله بین دو ستاره را ۴-۵-۷-۷-۸ بار تکرار کنید، با دو که تا یکی از رو، یک ژوته دو که تا زیر و یک دونـه بافت ابری تمام کنید. کشباف را ادامـه دهید که تا اندازه آن چهار سانتیمتر شود، با دونـه های رو بـه رو و زیر بـه زیر کور کنید. همـین کار را به منظور نوار سمت چپ نیز انجام دهید البته جا دکمـه ایجاد نکنید.

* کلاه: ۶۰ که تا ۱۰۰ دونـه از مـیان دونـه های کور شده یقه با مـیل گرد شماره ۴.۵ بردارید (از دونـه های نوار سمت راست و چپ برندارید). یک رج بـه زیر کار ببافید، همزمان تعداد دونـه ها را بـه ۴۴-۴۸-۵۲-۵۶-۶۰ برسانید. چهار رج بافت ابری ببافید. سپس یک رج از روی کار بـه زیر ببافید، همزمان ۲۴ دونـه اضافه کنید، تعداد دونـه ها ۶۸-۷۲-۷۶-۸۰-۸۴ خواهد بود. یک دور کار بـه رو ببافید و از روی کار کشباف را بـه صورت زیر ببافید: یک دونـه بافت ابری، دو که تا زیر، *دو که تا رو، دو که تا زیر* فاصله بین دو * را تکرار کنید و با یک دونـه با بافت ابری ادامـه دهید. دو سانتیمتر کشباف ببافید و بعد با بافت ساده بـه سمت نیمـه جلوی کلاه ادامـه دهید که تا اندازه کلاه۲۱-۲۳-۲۵-۲۷-۲۸ سانتیمتر شود البته دونـه اول و آخر حتما با بافت ابری باشد. بعد کور کنید.کلاه را دولا کرده و در قسمت بالا بـه هم بدوزید. ۱۱۲-۱۲۴-۱۳۶-۱۴۴-۱۵۲ دونـه از قسمت گردی جلوی کلاه با مـیل شماره ۳.۵ بردارید. یک رج کار بـه زیر ببافید، یک رج از روی کار بـه زیر ببافید و با کشباف بـه صورت زیر ادامـه دهید ( کار): یک دونـه با بافت ابری، *دو که تا رو، دو که تا زیر* فاصلیـه بین دو ستاره را که تا دونـه ۱۰۸-۱۲۰-۱۳۲-۱۴۰-۱۴۸ ادامـه دهید و با دو که تا رو و یک دونـه با بافت ابری تمام کنید. ۸ سانتیمتر کشباف ببافید، با دونـه های رو بـه رو و زیر بـه زیر کور کنید.

* دوختن: درز زیر آستینـها و داخل پاچه های شلوار را بدوزید. نوار جلوی سمت چپ و راست را درون پائین محکم کنید و دکمـه ها را بـه نوار سمت چپ بدوزید. چهار سانتیمتر ابتدا و انتهای کلاه را بـه نوارهای جلوی سمت چپ و راست بدوزید. کشباف دور کلاه را دو لا کرده و محکم کنید.

با اندازه و سایز و الگو سرهمـی به منظور بافت آن آشنا شوید

منبع : wooldook.ir
[سایز لباس بافت نوزاد]

نویسنده و منبع |