جواب بازی ترول از 38 به بعد

جواب بازی ترول از 38 به بعد ترول های ایرانی (34 عکس) - تاپ ناپ | 140 چیستان جالب همراه با جواب - سیدرضا بازیـار | راهنما دانلود از سایت قاصدک دانلود | بازی ریـاضی ( آموزش از طریق بازی ) | بازی ریـاضی ( آموزش از طریق بازی ) |

جواب بازی ترول از 38 به بعد

ترول های ایرانی (34 عکس) - تاپ ناپ

منبع : جواب بازی ترول از 38 به بعد سایت های اجتماعی

 


. جواب بازی ترول از 38 به بعد . جواب بازی ترول از 38 به بعد ، جواب بازی ترول از 38 به بعد
[جواب بازی ترول از 38 به بعد]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 13 Jul 2018 18:04:00 +0000جواب بازی ترول از 38 به بعد

140 چیستان جالب همراه با جواب - سیدرضا بازیـار

امروز 140 چیستان (معما) جالب به منظور شما عزیزان درون سایت سیدرضا بازیـار قرار گرفته است

لطفا چیستان ها را بـه دقت بخوانید و کمـی هم بـه جواب فکر کنید, بعد از مطمئن شدن از جواب بر روی منو “پاسخ چیستان” کلیک نمایید که تا جواب چیستان به منظور شما نمایـان شود.

1- آن چیست کـه چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

پاسخ چیستان

نوار

2- یک زن وشوهر هفت پسردارند و هر پسر یک این خانواده چند نفرند؟

پاسخ چیستان

ده نفر

3- آن چیست کـه در رادیو و دریـا مشترک و هردو آن را دارند؟

پاسخ چیستان

موج

4- آن چیست سفید هست قند نیست ریشـه دارد درخت نیست؟

پاسخ چیستان

دندان

5- آن چیست سخت هست ولی سنگ نیست تخم مـی گذارد و مرغ نیست چهار پا دارد و سگ نیست؟

پاسخ چیستان

لاک پشت

6- چه پرنده ای هست اگر نامش را برعکنیم نام پرنده دیگری مـی شود؟

پاسخ چیستان

غاز

7- -آن چیست کـه با گریستن آسمان اشک آن روان مـی شود؟

پاسخ چیستان

ناودان

8- بالای آن جای حساب است، جواب بازی ترول از 38 به بعد پایین آن بازی تاب است؟

پاسخ چیستان

ساعت پاندول دار

9- آن کدام گیـاه هست که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

پاسخ چیستان

شلغم نیم آن لنگ هست در معنی

10- آن چیست بـه قدر یک گلابی ست. جواب بازی ترول از 38 به بعد هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست. جواب بازی ترول از 38 به بعد مـه نیست ولی چوماه روشن. بی جان بود و ستاندار جان. محفوظ همـیشـه درحبابی ست؟

پاسخ چیستان

لامپ

11- آن چیست کـه پر اشک بود دامن او. از دور چه استخوان نماید تن او. مـی سوزد و مـی گوید و این شد فن او. خواهی کـه شود زده بزن گردن او؟

پاسخ چیستان

شمع

12- آن چیست مـی خورد خون سیـاه مـی رود راه سفید؟

پاسخ چیستان

قلم نی

13- آن چیست اولم هست خانـه ومسکن. دومم کشوری و رای ختن. همـه ام هست جز وادویـه. طبع شد گرم ازان و تند دهن؟

پاسخ چیستان

ادویـه

14- آن چیست من مـی روم و او مـی ماند؟

پاسخ چیستان

ردپا

15- سه دکان تو درون تو اولی چرم فروش دومـی پرده فروش سومـی یـاقوت فروش؟

پاسخ چیستان

انار

16- آن جیست درختی را کـه ایزد آفریده. دوده شاخه بهرش برگزیده. کـه به هر شاخه ای سی برگ دارد. بـه هر برگش دودانـه مـیوه دارد؟

پاسخ چیستان

سال ماه شب و روز

17- آن چیست کـه همـه خورده اند جز حضرت آدم؟

پاسخ چیستان

شیر مادر

18- آن چیست کـه همـه مـی بینند ولی خدا نمـی بیند؟

پاسخ چیستان

خواب

19- آن چیست کـه همـه دارند ولی اکرم (ص) نداشت؟

پاسخ چیستان

سایـه

20- آن چیست کـه خداوند آن را بـه زنان واگذار نکرد؟

پاسخ چیستان

رسالت پیغمبری

21- آن کدام زمـین هست که از اول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید بـه آن تابیده؟

پاسخ چیستان

سطح رودخانـه نیل

22- آن کدام یکی هست که دو نمـی شود و کدام دوتا هست که سه که تا نمـی شود؟

پاسخ چیستان

خدا دو نمـی شود وشب و روز هم سه که تا نمـی شود

23- چهار حرف هست نام مطلوبی. کـه تمنای اهل عالم گشت. هست جهانی چنان عجیب. یکی اگر کم کنی بماند هشت؟

پاسخ چیستان

بهشت

24- آن چیست کـه مالک از داشتن ان بی نصیب و مستاجر دارا است؟

پاسخ چیستان

نقطه

25- آن چیست کـه با یک نجوا مـی توان شکست؟

پاسخ چیستان

راز

26- آن چیست کـه دوچشم دارد و وقتی انگشت بـه چشمانش فرو مـی کنی گوشـهایش تیز مـی شود؟

پاسخ چیستان

قیجی

27- آن چیست کـه در هر قرن یک بار و در هر دقیقه دوبار مـی آید ولی درسال هیچ وقت نمـی آید؟

پاسخ چیستان

حرف ق

28- آن چیست کـه برخی حیوانات درون دهان و بعضی درون دم دارند؟

پاسخ چیستان

نیش

29- آن کدام سه هست کـه هرگز چهار نمـی شود؟

پاسخ چیستان

مدرسه

30- از قول من و تو قصه ها مـی گوید. آن چیست كه بی زبان سخن مـی گوید. بی پرده ز كار این و آن مـی گوید. با آن كه درون او نیست نـه دندان و نـه لب. بی هدف ره مـی برد با قلب خون؟

پاسخ چیستان

كتاب

31- چیست آن، كز چشمـه ای آید برون. مـی شود از سنگ سختی سر نگون. مدتی بر دشت خشكی چون برفت. بیرون و درون شـهر جایی دارد؟

پاسخ چیستان

اشك چشم

32- آن چیست كه ارغوان قبایی دارد. مانند دم موش پایی دارد. گرد هست و مدور هست و تاجش بر سر. صد پاره تنش، ولی ز یك پایـه نگون؟

پاسخ چیستان

چغندر

33- آن چیست كه روز مـی نماید شبگون. همچون دل عاشقان فرو ریزد خون. چون دست بـه او نـهی زند اندازه فزون. اندر وسطش كشتی قیر اندوده؟

پاسخ چیستان

شاه توت یـا توت سیـاه

34- جامـی هست در او آب خوش و آسوده. بر جای نشسته و جهان پیموده. كشتی بانی درون آن بـه رنگ دوده.خود جامـه همـی بافد و او باشد عریـان؟

پاسخ چیستان

چشم

35- آن چیست كه خود ریسد و خود بافد جامـه. پوست درون پوست گرد یكدیگر؟

پاسخ چیستان

عنكبوت

36- چیست آن گرد گنبد بی در. رخش از آب دیده گردد تر. هر كه بگشاید این معما را. گاهی حلال و طیب. گاهی حرام مطلق؟

پاسخ چیستان

پیـاز

37- آن چیست گرد و كوچك، آویز و معلق. گرد هست و دراز و در ندارد؟

پاسخ چیستان

انگور

38- -آن چیست كه پا و سر ندارد. جز نام دو جانور ندارد اندر شكمش ستارگانند. اندام ظریف چون صنوبر دارد؟

پاسخ چیستان

خربزه

39- آن چیست قبای زرد درون بر دارد. تلخ هست ولی طعمـی چو شكر دارد زرد هست و معطر آید بـه مشام. با هزاران سوار مـی گردد؟

پاسخ چیستان

لیمو شیرین

40- چیست آن پادشاه هفت اقلیم. آمد و فوج شاه درون پیچید ناگهان یك سوار زرد نقاب. چار پاست، نـه كه است؟

پاسخ چیستان

ماه و ستارگان و خورشید

41- سخت هست نـه كه سنگ. بیـابان گرد هست نـه كه مرد است. تخم ریز هست نـه كه مرغ است. كلید آهنین قفلش گشاید؟

پاسخ چیستان

لاكپشت

42- كدام هست گنبدی كه درون ندارد. زهر بچه دو صد مادر بزاید، هزاران بچه دارد درون شكم بیش. كه ندارد بـه آشیـانـه قرار؟

پاسخ چیستان

هندوانـه

43- چیست آن مرغ آتشین منقار و قنا عذاب النار؟ شب و روز اندر آب مـی گوید. سرخ و سبز و سپید پوشیده؟

پاسخ چیستان

قلیـان

44- چیست آن لعبت پسندیده. با دو صد احترام خوابیده؟ درون مـیان دو كاسه چوبین. رخت سیـه و سبز كلاهی دارد؟

پاسخ چیستان

پسته

45- آن چیست كه درون برگ پناهی دارد. من درون عجبم كاین چه گناهی دارد؟ پوستش بكنند و اش چاك كنند. گر آب تنی كنی، تنش آب شود؟

پاسخ چیستان

بادمجان

46- آن چیست كه درون سه و قت كمـیاب شود. گر سرد شود، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریـه كند که تا مـیرد. از خمـی هر دو سر بـه هم دارد؟

پاسخ چیستان

برف و یخ

47- این چه باشد كه پشت خم دارد.صد منی را بـه پشت بر دارد؟ وزن او نیست خود بـه صد مثقال. پرنیـان پیكر و آهن دل و فولاد پر است؟

پاسخ چیستان

نعل اسب

48- آن چه مرغیست که تا اوج هوا رهسپار است. كاندرین صحرا بدیدم یك عجایب جانور؟

پاسخ چیستان

هواپیما

49- یك معما از تو پرسم ای حكیم پر هنر. پای او مانند اره، شیر ، اسب سر، مور چشم ،مار دم ،كركس پرو عقرب شكم.نیم پر شد پر تهی، یعنی چه چیز؟

پاسخ چیستان

ملخ

50- یك معما با تو دارم، ای حكیم با تمـیز. مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است؟

پاسخ چیستان

ماه

51- بلبل این باغم واین باغ بستان من است. هر كه حل كرد این معما پیرو استاد من است. استخوانم نقره و اندر شكم دارم طلا. كه آتش درون مـیان آب مـی گشت؟

پاسخ چیستان

شمع

52- عجایب صنعتی دیدم درون این دشت. دو اسم زنده دارد از دو حیوان؟

پاسخ چیستان

سماور

53- عجایب لعبتی زرد هست و بی جان. رعنا پسران شوخ و دلكش دارد؟

پاسخ چیستان

خربزه

54- شیراز پری رخان مـهوش دارد. بنگر كه دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعی حروفی بردار. نـه درون دارد نـه دیوار و حصاری؟

پاسخ چیستان

55- عجایب گنبد والا تباری. درونش هست لشكر بیشماری. بنازم قدرت پروردگاری. پریرویـان بـه بستان تازه دیدم؟

پاسخ چیستان

خشخاش

56- عجایب صنعت نادیده دیدم. بـه یك محمل دو صد دردانـه دیدم! چو دست بردم گل از باغش بچینم. همـه چادر سفید بلوری؟

پاسخ چیستان

انار

57- از آن بالا مـیاد یك دسته حوری. چون بـه سن سی رسد بچه شود!؟

پاسخ چیستان

كبوتر

58- ی چهارده ساله بالغ شود. پرش سیب و گلابی؟

پاسخ چیستان

ماه

59- دستمال آبی آبی. چشمـه آبش را ببین شط فراتش را ببین؟

پاسخ چیستان

آسمان و ستارگان

60- گنبد سرخ چمنی،گل سرخ یمنی.تاآن مـیان زنجیر است؟

پاسخ چیستان

هندوانـه

61- درون خانـه ما درخت انجیر است. آبش بخورم كه گوئیـا چون شیر است! خنجر بكشم مـیانـه را پاره كنم. اهل حقه تمام سر بسته؟

پاسخ چیستان

نارگیل

62- حقه ای دیده ایم درون بسته. صاف و رنگین بـه یكدیگر بسته! همـه یـاقوت رنگ و لعل صفت. داس ظفرم چو كشت دولت دروند؟

پاسخ چیستان

انار

63- من خود كج و راستان زمن راست روند. از هر طرفی زمزمـه زه شنوند! پشت از پی خدمت چه كنم خم كه و مـه. زنده نبود که تا نكنی زاتش بریـان؟

پاسخ چیستان

كمان

64- چیزی چه بود مرده بـه یك كنج نـهاده. سرش که تا نبری نگوید خبر؟

پاسخ چیستان

شمع

65- چه چیز است، مرغی هست بی بال و پر. صد پاره تنش بود ولی بـه یك پای نگون؟

پاسخ چیستان

نامـه

66- آن چیست كه روز مـی نماید شبگون. همچون عاشق زچشم او ریزد خون؟ چون ناز كنی تنش ز اندازه فزون. بـه شباهت نظیر یكدگر است؟

پاسخ چیستان

شاتوت

67- آن چه باشد كه زرد مثل زر است. معدنش درون مـیان دشت و در است؟ قیمت آن بسی گران نبود. پای او غرق درون دل خاك است؟

پاسخ چیستان

هویچ یـا زردك

68- آن چه باشد كه سر بر افلاك است. گوشت شیرین و استخوان چاك است؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سیـاه. اندر صف مردان خدا جا دارد؟

پاسخ چیستان

نخل

69- آن چیست كه جا بـه كوه و صحرا دارد. سیصد سر و ده شكم دو صد پا دارد از هیبت او جمله بلرزد عالم.مشاطه زلف دلبران است؟

پاسخ چیستان

شیر بـه حروف ابجد

70- آن چیست كه پیك عاشقان است. چمن از نوای آن است؟ خندیدن گل ز بوسه اوست. روز و شب گردد و قدم نزند؟

پاسخ چیستان

نسیم-باد

71- چیست گردنده یی كه دم نزند. برف بارد و لیك دم نزند؟ نعره او بـه سان شیر بود. اهل حقه، تمام سر بسته؟

پاسخ چیستان

آسیـاب

72- حقه ای دیده ایم درون بسته. صاف و رنگین بـه یكدیگر بسته! همـه یـاقوت رنگ و لعل صفت. وز آتش سرخش تاج و افسر دارد؟

پاسخ چیستان

انار

73- این چیست كه تاج نقره بر سر دارد. بر گردنش از هر طرفی زنجیر است؟ نا كرده گناه روی او چون قیر است. جفتند ولی زهم جدایند؟

پاسخ چیستان

سر قلیـان

74- یك جفت كبوترند ابلق. از كالبدشان برون نیـایند پرواز كنند گرد عالم. برسر هر شاخ او سه افسونگر است؟

پاسخ چیستان

زمـین و ماه

75- اژدری دیدم كه او چارشاخ اندر سراست. هر پسر را بیست و چار فرزند دیگر درخور هست برسر. هر ی بنشسته باشد سی پسر. اندر كف مـهوشان موزون گردد؟

پاسخ چیستان

سال، فصل، شبانـه روز و 24 ساعت

76- آن چیست كز او حسن بت افزون گردد. چون آب بدو رسد همـه خون گردد، سبز هست تنش که تا نرسد آب، بدوكهربا پیكر و آدم دم و فولاد سر است؟

پاسخ چیستان

حنا

77- آن چیست كه بر خصمش گذرست. بار دوم كه زاد جان آورد!؟

پاسخ چیستان

تبرزین

78- بار اول كه زاد بی جان بود. درون یك گلاب پاش دو رنگ گلاب چیست؟

پاسخ چیستان

تخم مرغ

79- دارم سوال خواجه بفرما جواب چیست. آتش بدو رسیدن و بستن ، جواب چیست؟ سرمای زمـهریر كه یخ بست او نبست؟

پاسخ چیستان

تخم مرغ

80- از همـه جا خبر داره نـه دست داره نـه پا داره. مكان و منزلش زیر زمـینـه!؟

پاسخ چیستان

باد

81- اگر بر سر زند تاج مرصع. رو آتش مـی زاری، یخش مـی بنده؟

پاسخ چیستان

مار

82- كاسه چینی، آبش دو رنگه. درون او پر از بچه!؟

پاسخ چیستان

تخم مرغ

83- نـه درون داره نـه دریچه. چار که تا داداش تو یـه قوطی؟

پاسخ چیستان

انار

84- قوطی قوطی. سمر قوطی. سفید كنم لباس و رخت؟

پاسخ چیستان

گردو

85- یـه مـیخ دارم دو سنگ تخت. فوری مـیره پای تو؟

پاسخ چیستان

دست تاس (آسیـاب دستی)

86- بالا یك و پایین دو. هی قر بزن هی قل بزن؟

پاسخ چیستان

شلوار

87- لبم بـه لبت، دستم بـه گردنت. دو روغن تو یـه شیشـه؟

پاسخ چیستان

قلیـان

88- اشیشـه و مشیشـه. آقا خوابیده دراز و باریك!؟

پاسخ چیستان

تخم مرغ

89- دالون دراز تنگ و باریك. چل عروس تو یـه قوطی؟

پاسخ چیستان

شمشیر بـه همراه غلاف

90- چل قوطی چل بند قوطی. همـه چادر سفید قوم كلونتر!؟

پاسخ چیستان

قوطی كبریت

91- از اون بالا مـیاد یـه گله . گرده، نـه گردكانـه!؟

پاسخ چیستان

كبوتر های سفید

92- زرده، نـه زعفرانـه. اگه جات داری. یكیشو وردار!؟

پاسخ چیستان

سكه ، اشرفی

93- دستمال انار ، پیش زن سالار. كسی رو ندارم بشمره!؟

پاسخ چیستان

آتش درون منقل

94- سینی دارم پر گشواره. صداش نعره ی شیره؟

پاسخ چیستان

آسمان و ستارگان

95- خودش دسته ی بیله؟

پاسخ چیستان

تفنگ

96- آن چیست كه روز مـی دود و شب پاسبان اتاق است؟

پاسخ چیستان

كفش

97- آن چیست كه امروز مـهمان ماست، فردا نوبت شماست؟

پاسخ چیستان

مرگ

98- آن چیست كه اگر از ارتفاع زیـاد بـه زمـین افتد نمـی شكند اما اگر درون دخمـه ای افتد مـی شكند؟

پاسخ چیستان

تخمـه

99- آن كدام جانور هست كه صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه مـی رود؟

پاسخ چیستان

انسان درون دوران زندگی

100- آن چیست كه روز و شب دستش را بـه كمرش زده وایستاده؟

پاسخ چیستان

آفتابه

101- آن چیست كه من یكی دارم تو دو که تا داری شاه سه که تا و پسر پادشاه نـه تا؟

پاسخ چیستان

نقطه

102- آن چیست كه درون دنیـاست، دنیـا هم دراوست؟

پاسخ چیستان

چشم

103- آن چیست كه که تا اسمش را بـه زبان مـی رانی مـی شكند؟

پاسخ چیستان

سكوت

104- آن چیست كه هر چه آب درون آن بریزند پر نمـی شود؟

پاسخ چیستان

آبكش

105- آن چیست كه هر چه مـی دویم بـه آن نمـی رسیم؟

پاسخ چیستان

سایـه خود ما

106- آن كیست كه به منظور همـه ی مردم لباس مـی دوزد اما خودش است؟

پاسخ چیستان

سوزن

107- آن چیست كه ما تصور مـی كنیم او را مـی خوریم اما درون حقیقت او ما را مـی خورد؟

پاسخ چیستان

غصه

108- آن چیست كه شیرین هست و طعم ندارد، سنگین هست و وزن ندارد؟

پاسخ چیستان

خواب

109- آن چیست كه من مـی روم و او مـی ماند؟

پاسخ چیستان

جای پا

110- آن چیست كه بی علم و دانش ،همـه چیز را همانگونـه كه هست آشكار مـی سازد؟

پاسخ چیستان

آینـه

111- آن چیست كه که تا سرش را نبرند حرف نمـی زند؟

پاسخ چیستان

نامـه درون پاكت

112- آن چه كشوری هست كه درون پیشانی ماست؟

پاسخ چیستان

چین

113- آن چه كشوری هست كه درون چشم ماست؟

پاسخ چیستان

كره

114- آن چیست كه هر چه آن را بیشتر بكشیم كوتاه تر مـی شود؟

پاسخ چیستان

سیگار

115- آن چیست كه هر چه آن را بیشتر بكشیم بلند تر مـی شود؟

پاسخ چیستان

خط

116- آن چیست كه اگر باشد (كور) هست و اگر نباشد (كر) است؟

پاسخ چیستان

حرف واو

117- آن چیست كه پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟

پاسخ چیستان

نقطه

118- آن چیست كه بسیـارش كم هست و آن چیست كه كمش بسیـار است؟

پاسخ چیستان

دوست و دشمن

119- آن كدام یك هست كه دو نمـی شود؟

پاسخ چیستان

خدا

120- آن كدام دو هست كه سه نمـی شود؟

پاسخ چیستان

شب و روز

121- آن كدام سه هست كه چهار نمـی شود؟

پاسخ چیستان

ماه های فصل و اضلاع مثلث

122- آن كدام چهار هست كه پنج نمـی شود؟

پاسخ چیستان

چهار فصل

123- آن كدام پنج هست كه شش نمـی شود؟

پاسخ چیستان

پنجه دست و پا

124- آن كدام شش هست كه هفت نمـی شود؟

پاسخ چیستان

شش دانگ هر چیز

125- آن كدام هفت هست كه هشت نمـی شود؟

پاسخ چیستان

هفت طبقه آسمان و ایـام هفته

126- آن كدام هشت هست كه نـه نمـی شود؟

پاسخ چیستان

هشت پا

127-آن كدام نـه هست كه ده نمـی شود؟

پاسخ چیستان

اعداد یك رقمـی

128- آن كدام ده هست كه یـازده نمـی شود؟

پاسخ چیستان

انگشتان دست و دهگان

129- اون چی چیـه كه روش نقرس، زیرش طلا؟

پاسخ چیستان

تخم مرغ

130- اون چیـه كه مال توهست، اما خودت كمتر ازهمـه بـه كارش مـی بری؟

پاسخ چیستان

اسم

131- آن كدام درنده هست كه آدم سرش را مـی خورد؟

پاسخ چیستان

شیر

132- آن چیست كه درون مـیان (گربه)، ماهی است؟

پاسخ چیستان

گرمابه

133- منظور از خروس بیوه چیست؟

پاسخ چیستان

خروس بدون حرف واو هست كه خرس مـی شود

134- فرق چینی و ژاپنی درون چیست؟

پاسخ چیستان

چینی مـی شكند، اما ژاپنی نمـی شكند

135- آن چیست كه پر و خالیش یك وزن دارد؟

پاسخ چیستان

نوار كاست و ویدئو

136- خداوند متعال چه مـی خورد، چه مـی پوشد و چقدر توانایی دارد؟

پاسخ چیستان

خداوند متعال غم بندگانش را مـی خورد، عیب آنان را مـی پوشد و قدرتش بی انتهاست

137- از صفر که تا صد چند که تا 9 وجود دارد؟

پاسخ چیستان

بیست تا

138- آن چیست کـه دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض مـی کند و مـی رود وی هم بـه گردش نمـی رسد؟

پاسخ چیستان

دوچرخه

139- آن چه گرد سبز رنگی هست که اگر درون آب بریزند،قرمز مـی شود؟

پاسخ چیستان

حنا

140- نام گلی هست که باحذف حرف اولش روی آب شناورمـی شود…؟

پاسخ چیستان

شقایق

: جواب بازی ترول از 38 به بعد
[جواب بازی ترول از 38 به بعد]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 22:58:00 +0000جواب بازی ترول از 38 به بعد

راهنما دانلود از سایت قاصدک دانلود

تاریخ : جواب بازی ترول از 38 به بعد سه شنبه، جواب بازی ترول از 38 به بعد ۱۶ دی ۱۳۹۳

123,472 بازدید

۰دیدگاه

نوشته:Admin

راهنمای دانلود از uploadboy بـه صورت مستقیم:

۱-برای دانلود ابتدا روی لینک دانلود درون هر مطلبی کـه لینک آپلود بوی را دارد کلیک مـی کنیم:

۲-بعد از ورود بـه سایت آپلود بوی، روی گزینـه “دانلود رایگان کند با سرعت پایین” کلیک مـی کنیم:

۳-در صفحه بعدی امکان دارد از شما خواسته شود چند ثانیـه ای به منظور دانلود صبر کنید:

۴-روی تیک من ربات نیستم کلیک کنید و در صورتی کـه از شما سوالی مـی پرسد بـه آن جواب دهید:

۵-روی “ایجاد لینک دانلود” به منظور دانلود مستقیم با سرعت بالا کلیک کنید:

۶- درون اینجا لینک دانلود حاضر هستش.روی لینک دانلود کلیک کنید:

نکته :

۱-لینک های آپلود بوی به منظور سایت قاصدک دانلود خریداری شده هست تا سرعت بالایی را به منظور دانلود به منظور کاربران قاصدک دانلود ایجاد کند.

۲-تمامـی لینک های آپلود بوی قابلیت ” ادامـه دانلود ” درون دانلود منیجر را دارا هستند.

راهنمای دانلود از trainbit بـه صورت مستقیم :

۱- به منظور دانلود روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

۲-صفحه دانلود باز مـی شود :

۳- روی گزینـه ” دانلود ” کلیک کنید.

۴- بعد از چند ثانیـه دانلود شروع مـی شود.

نکته :

۱- درون صورت عضویت رایگان درون سایت trainbit مـی توانید بیشتر فایل ها را بدون معطلی دانلود کنید.

۲-لینک های trainbit به منظور سایت قاصدک دانلود خریداری شده هست تا سرعت بالایی را به منظور دانلود به منظور کاربران قاصدک دانلود ایجاد کند.

۳-تمامـی لینک های trainbit قابلیت ” ادامـه دانلود ” درون دانلود منیجر را دارا هستند.

آرزومندیم از این راهنما دانلود نـهایت استفاده را ببرید.

تیم پشتیبانی قاصدک دانلود

. جواب بازی ترول از 38 به بعد . جواب بازی ترول از 38 به بعد
[جواب بازی ترول از 38 به بعد]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 15:13:00 +0000جواب بازی ترول از 38 به بعد

بازی ریـاضی ( آموزش از طریق بازی )

1- رعایت ضوابط و اصول وبلاگ نویسی جمـهوری اسلامـی ایران

2- دوری از درج مطالب غیر اخلاقی (متن,عکس,فیلم,لینک غیر مجاز و...)

3- درج مطالب نامناسب و توهین آمـیز و ضد ارزش انسانی و مخرب

4- گنجاندن عنوان و برچسب  مناسب  به منظور مطالب

5- قرار توضیحات مـهم درون صفحه اصلی و توضیحات اضافی درون ادامـه مطلب

6- قرار نمطالب درون پست ثابت بدون اجازه مدیر

7- اختصاص موضوعی به منظور نویسندگی خودتان(نویسندگی اختصاصی)

8- حداقل یک ارسالی درون هفته داشته باشید

9- تبلیغ و یـا تخریب شخصیت افراد و گروهها

10- هر گونـه خرابکاری درون سایت و ایجاد مزاحمت بـه دیگر کاربران

11-استفاده مناسب از رنگ نوشته ها

12- اندازه  عرض عکسها و مطالب نباید بیش از 500  باشد

عدم رعایت قوانین  باعث مسدود شدن اکانت نویسندگی شما خواهد شد.

1 تذکر  1 روز مسدودی

2 تذکر  1 هفته  مسدودی

3 تذکر  1 ماه مسدودی

4 تذکر مسدودی دائمـی

...........................................

کاربران تذکر داده شده

1-  عرفان هادی

  1 تذکر 92.10.21

   ( بند 5 )

تذکر   92.11.4

2-  ائلمان بشارت پور

 تذکر 1 (تخلف  بند 4 , 5 , 12)

 تذکر 2 عرض مطالبت بزرگ هست ودر صفحه جا نمـیگیرد

از کاربرن محترم تقاضا مـیشود موارد تخلف را بـه مدیر سایت , از طریق تماس با ما,گزارش دهند.با تشکر مرادپور

. جواب بازی ترول از 38 به بعد . جواب بازی ترول از 38 به بعد : جواب بازی ترول از 38 به بعد ، جواب بازی ترول از 38 به بعد
[جواب بازی ترول از 38 به بعد]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 15 Jul 2018 22:48:00 +0000جواب بازی ترول از 38 به بعد

بازی ریـاضی ( آموزش از طریق بازی )

1- رعایت ضوابط و اصول وبلاگ نویسی جمـهوری اسلامـی ایران

2- دوری از درج مطالب غیر اخلاقی (متن,عکس,فیلم,لینک غیر مجاز و...)

3- درج مطالب نامناسب و توهین آمـیز و ضد ارزش انسانی و مخرب

4- گنجاندن عنوان و برچسب  مناسب  به منظور مطالب

5- قرار توضیحات مـهم درون صفحه اصلی و توضیحات اضافی درون ادامـه مطلب

6- قرار نمطالب درون پست ثابت بدون اجازه مدیر

7- اختصاص موضوعی به منظور نویسندگی خودتان(نویسندگی اختصاصی)

8- حداقل یک ارسالی درون هفته داشته باشید

9- تبلیغ و یـا تخریب شخصیت افراد و گروهها

10- هر گونـه خرابکاری درون سایت و ایجاد مزاحمت بـه دیگر کاربران

11-استفاده مناسب از رنگ نوشته ها

12- اندازه  عرض عکسها و مطالب نباید بیش از 500  باشد

عدم رعایت قوانین  باعث مسدود شدن اکانت نویسندگی شما خواهد شد.

1 تذکر  1 روز مسدودی

2 تذکر  1 هفته  مسدودی

3 تذکر  1 ماه مسدودی

4 تذکر مسدودی دائمـی

...........................................

کاربران تذکر داده شده

1-  عرفان هادی

  1 تذکر 92.10.21

   ( بند 5 )

تذکر   92.11.4

2-  ائلمان بشارت پور

 تذکر 1 (تخلف  بند 4 , 5 , 12)

 تذکر 2 عرض مطالبت بزرگ هست ودر صفحه جا نمـیگیرد

از کاربرن محترم تقاضا مـیشود موارد تخلف را بـه مدیر سایت , از طریق تماس با ما,گزارش دهند.با تشکر مرادپور

. جواب بازی ترول از 38 به بعد . جواب بازی ترول از 38 به بعد : جواب بازی ترول از 38 به بعد ، جواب بازی ترول از 38 به بعد
[جواب بازی ترول از 38 به بعد]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 09 Jul 2018 22:41:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com