هزینه سونو بیوفیزیکال

هزینه سونو بیوفیزیکال بیوفیزیکال پروفایل (BPP) چیست؟ | تعرفه خدمات سونوگرافی | سونوی تفصیلی یـا آنومالی اسکن (بروز شده) | کلینیک رادیولوژی و سونو گرافی دکتر افضلی مشـهد | سونوگرافی های لازم درون دوران بارداری-پرشین پرشیـا |

هزینه سونو بیوفیزیکال

بیوفیزیکال پروفایل (BPP) چیست؟

بیوفیزیکال پروفایل یکی دیگر از آزمایشات دوران بارداری هست که به منظور تشخیص وضعیت سلامت جنین بـه کار گرفته مـی شود. هزینه سونو بیوفیزیکال این آزمون پنج مورد از جنبه های وضعیت جنین را درون داخل رحم بررسی مـی کند.

    تعداد ضربات قلب (FHR)
    وضعیت تنفس جنین
    حرکات جنین
    تون عضلانی جنین ( توانایی جنین درون خم پاها و دستها و عالعمل فیزیکی او بـه برخورد )
    مـیزان مایع آمنیوتیک

در صورتی کـه هر پنج مورد بالا طبیعی باشد ، هزینه سونو بیوفیزیکال جای نگرانی نیست و حال جنین خوب است. هزینه سونو بیوفیزیکال اما اگر یک یـا چند مورد از فاکتورهای سلامت جنین مشکل داشته باشد ، انجام آزمایش های تکمـیلی مانند تست استرس انقباضی (CST) و تحریک ویبروآکوستیک (vibroacoustic stimulation (VAS)) ضرورت پیدا مـی کند.

چهانی حتما بیوفیزیکال پروفایل درون بارداری انجام دهند؟
مادران باردار با حاملگی پر خطر مانند افزایش فشار خون ، زنان دیـابتی ( نوع 2) ، زنان با مشکل کلیوی و قلبی معمولا کاندید انجام بیوفیزیکال پروفایل هستند. درون حاملگی های دو یـا چندقلویی و زنانی کـه از تاریخ زایمان آنـها گذشته هست نیز بیوفیزیکال پروفایل انجام مـی شود که تا از سلامت جنین اطمـینان حاصل گردد.

نحوه انجام بیوفیزیکال پروفایل (BPP) چگونـه است؟
طی آزمون بیوفیزیکال پروفایل ضربان قلب و تنفس جنین ، درست مانند تست استرس انقباضی، مورد پایش قرار مـی گیرد. همزمان بـه وسیله اولتراسوند جنین بـه مدت 30 دقیقه از نظر تعداد و مـیزان حرکت بررسی مـی گردد. درون سونوگرافی مـی توان با مشاهده حرکات قفسه تعداد تنفس جنین را شمارش کرد. همچنین مـی توان تون عضلانی جنین را نیز با شمارش حرکت پاها ، جابجا شدن های جنین و سایر حرکات او مورد بررسی قرار داد.
در این تست بـه هر یک از 5 عامل بررسی شده ، نمره 0 که تا 2 داده مـی شود و در نـهایت این نمرات با هم جمع مـی شوند. نتیجه آزمون 8 که تا 10 طبیعی تلقی مـی شود.
نتیجه تست زیر 8 بـه این معنی هست با احتمال زیـاد نیـاز بـه انجام آزمایشات بیشتر و پایش دقیق مادر وجود دارد.
اگر نمره بیوفیزیکال پروفایل 6 باشد ، تست حتما در 24 آینده مجددا تکرار شود.
با نمره 4 شاید نیـاز بـه انجام هرچه زودتر زایمان باشد.

بیوفیزیکال پروفایل درون چه زمانی انجام مـی شود؟
بیوفیزیکال پروفایل معمولا درون سه ماهه آخر بارداری ، بـه خصوص هفته های پایـانی انجام مـی شود.

خطرات
تست بیوفیزیکال پروفایل غیرتهاجمـی هست و هیچ خطری به منظور مادر و جنین ندارد.

تست بیوفیزیکال پروفایل تعدیل شده چیست؟
این تست عوامل جنینی بیشتری را درون بر مـی گیرد. درون این نوع آزمون تست بدون استرس هم گنجانده شده کـه ضربان قلب ، تعداد تنفس و مـیزان مایع آمنیوتیک را تخمـین مـی زند. اندازه مایع آمنیوتیک کمتر از حد طبیعی (اولیگوهیدرآمنیوس) مـی تواند نشان دهنده عدم توانایی کلیـه های جنین درون تولید ادرار و یـا کارکرد نادرست جفت باشد.
در صورتی نتیجه تست بدون استرس و مـیزان مایع آمنیوتیک طبیعی باشد ، جنین از سلامت کامل برخوردار است.

: هزینه سونو بیوفیزیکال
[هزینه سونو بیوفیزیکال]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 18:26:00 +0000هزینه سونو بیوفیزیکال

تعرفه خدمات سونوگرافی

۷۰۱۵۰۰ سونوگرافی مغز نوزادان ۴۰۹,۷۰۰ ۲۸۶,۷۹۰ ۲۴۵,۸۲۰ ۷۰۱۵۱۰ سونوگرافی چشم (A اسکن و B اسکن) هر کدام بـه تنـهایی ۲۹۰,۷۰۰ ۲۰۳,۴۹۰ ۱۷۴,۴۲۰ ۷۰۱۵۰۵ سونوگرافی چشم (A اسکن و B اسکن) با هم ۲۹۰,۷۰۰ ۲۰۳,۴۹۰ ۱۷۴,۴۲۰ ۷۰۱۵۲۰ سونوگرافی تیروئید و پاراتیروئید ۵۹۵,۰۰۰ ۴۱۶,۵۰۰ ۳۵۷,۰۰۰ ۷۰۱۵۳۰ سونوگرافی غدد بزاقی (پاروتید تحت فکی) ۲۴۴,۸۰۰ ۱۷۱,۳۶۰ ۱۴۶,۸۸۰ ۷۰۱۵۳۵ سونوگرافی جستجوی مایع درون پلور یـا آسیت هر کدام ۱۹۷,۲۰۰ ۱۳۸,۰۴۰ ۱۱۸,۳۲۰ ۷۰۱۵۴۰ سونوگرافی یک طرفه با پروب مخصوص ۲۲۲,۷۰۰ ۱۵۵,۸۹۰ ۱۳۳,۶۲۰ ۷۰۱۵۴۵ سونوگرافی دو طرفه با پروب مخصوص ۱,۳۶۰,۰۰۰ ۹۵۲,۰۰۰ ۸۱۶,۰۰۰ ۷۰۱۵۵۰ سونوگرافی قفسه ۲۷۲,۰۰۰ ۱۹۰,۴۰۰ ۱۶۳,۲۰۰ ۷۰۱۵۵۵ سونوگرافی شکم (کبد، هزینه سونو بیوفیزیکال کیسه صفرا، طحال، کلیتین و پانکراس) ۸۵۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ ۷۰۱۵۶۰ سونوگرافی کبد، کیسه صفرا و مجاری صفراوی داخل و خارج کبدی ۵۹۵,۰۰۰ ۴۱۶,۵۰۰ ۳۵۷,۰۰۰ ۷۰۱۵۷۰ سونوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی خارج کبدی ۱۵۹,۸۰۰ ۱۱۱,۸۶۰ ۹۵,۸۸۰ ۷۰۱۵۷۵ سونوگرافی یک کلیـه ۱۸۱,۹۰۰ ۱۲۷,۳۳۰ ۱۰۹,۱۴۰ ۷۰۱۵۹۰ سونوگرافی کلیتین ۲۷۲,۰۰۰ ۱۹۰,۴۰۰ ۱۶۳,۲۰۰ ۷۰۱۵۹۵ سونوگرافی پانکراس ۱۵۸,۱۰۰ ۱۱۰,۶۷۰ ۹۴,۸۶۰ ۷۰۱۶۰۰ سونوگرافی طحال ۲۲۱,۰۰۰ ۱۵۴,۷۰۰ ۱۳۲,۶۰۰ ۷۰۱۶۰۵ سونوگرافی رتروپریتوئن یـا آئورت شکمـی ۲۴۹,۹۰۰ ۱۷۴,۹۳۰ ۱۴۹,۹۴۰ ۷۰۱۶۱۰ سونوگرافی آپاندیس (لگن، کلیـه راست، آپاندیس) ۳۵۸,۷۰۰ ۲۵۱,۰۹۰ ۲۱۵,۲۲۰ ۷۰۱۶۱۵ سونوگرافی کلیـه و مجاری ادراری (شامل مثانـه پر) ۷۱۴,۰۰۰ ۴۹۹,۸۰۰ ۴۲۸,۴۰۰ ۷۰۱۶۲۰ سونوگرافی کلیـه و مجاری ادراری و مثانـه پر و خالی (با تعیین زریجوی ادراری) ۷۹۹,۰۰۰ ۵۵۹,۳۰۰ ۴۷۹,۴۰۰ ۷۰۱۶۲۵ سونوگرافی کلیـه و مجاری ادرای و پروستات و مثانـه پر و خالی (با تعیین زریجوی ادراری) ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰ ۶۱۲,۰۰۰ ۷۰۱۶۳۰ سونوگرافی لگن با مثانـه پر و خالی (با تعیین زریجوی ادراری) ۲۷۲,۰۰۰ ۱۹۰,۴۰۰ ۱۶۳,۲۰۰ ۷۰۱۶۴۵ سونوگرافی (مثانـه، پروستات، وزیکول سمنیـال) لگن ۲۷۲,۰۰۰ ۱۹۰,۴۰۰ ۱۶۳,۲۰۰ ۷۰۱۶۵۰ سونوگرافی (مثانـه، رحم و تخمدانـها، جستجوی IUD ) لگن ۲۷۲,۰۰۰ ۱۹۰,۴۰۰ ۱۶۳,۲۰۰ ۷۰۱۶۵۵ سونوگرافی رحم و تخمدان از راه شکم، لگن ۷۱۴,۰۰۰ ۴۹۹,۸۰۰ ۴۲۸,۴۰۰ ۷۰۱۶۶۰ سونوگرافی جستجوی آبستنی خارج از رحم ۲۹۰,۷۰۰ ۲۰۳,۴۹۰ ۱۷۴,۴۲۰ ۷۰۱۶۶۵ سونوگرافی ها ۶۸۰,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰ ۷۰۱۶۷۰ سونوگرافی پایین نیـامده ۴۹۸,۶۰۰ ۳۴۹,۰۲۰ ۲۹۹,۱۶۰ ۷۰۱۶۷۵ سونوگرافی آدرنال یک طرفه ۱۶۳,۲۰۰ ۱۱۴,۲۴۰ ۹۷,۹۲۰ ۷۰۱۶۸۰ سونوگرافی آدرنال دو طرفه ۲۸۵,۶۰۰ ۱۹۹,۹۲۰ ۱۷۱,۳۶۰ ۷۰۱۶۸۵ سونوگرافی پروستات (ترانس رکتال) ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰ ۶۱۲,۰۰۰ ۷۰۱۶۹۰ سونوگرافی رحم و تخمدانـها (ترانس واژینال) ۸۵۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ ۷۰۱۶۹۵ سونوگرافی شکم نوزادان (استنو زپیلورو...) ۳۹۱,۰۰۰ ۲۷۳,۷۰۰ ۲۳۴,۶۰۰ ۷۰۱۷۰۰ سونوگرافی هیپ نوزادان ۴۰۲,۹۰۰ ۲۸۲,۰۳۰ ۲۴۱,۷۴۰ ۷۰۱۷۰۵ سونوگرافی نسج نرم سطحی هر جای بدن با ذکر ناحیـه مورد درخواست ۷۱۴,۰۰۰ ۴۹۹,۸۰۰ ۴۲۸,۴۰۰ ۷۰۱۷۱۰ سونوگرافی نسج عمقی هر جای بدن (برسری حرکات دیـافراگم مدیـاستبن و...) ۳۵۷,۰۰۰ ۲۴۹,۹۰۰ ۲۱۴,۲۰۰ ۷۰۱۷۱۵ سونوگرافی تعیین حاملگی، سن، وضع جفت، جنین و ضربان قلب ۸۵۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ ۷۰۱۷۲۰ سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰ ۶۱۲,۰۰۰ ۷۰۱۷۲۵ سونوگرافی به منظور تشخیص مالفورماسیون های مادرزادی جنین ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۸۳۳,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰ ۷۰۱۷۲۶ سونوگرافی استنوز هیپرتروفیک پیلور نوزاد ۶۸۰,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰ ۷۰۱۷۲۷ سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد ۶۸۰,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰ ۷۰۱۷۳۰ سونوگرافی NT و NB ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰ ۶۱۲,۰۰۰ ۷۰۱۷۳۱ سونوگرافی NT و اتومالی سه ماهه اول ۱,۶۱۵,۰۰۰ ۱,۱۳۰,۵۰۰ ۹۶۹,۰۰۰ ۷۰۱۷۳۲ سونوگرافی جفت از نظر گرتا ۱,۲۷۵,۰۰۰ ۸۹۲,۵۰۰ ۷۶۵,۰۰۰ ۷۰۱۷۳۵ سونوگرافی به منظور بررسی وضع و سلامت جنین های چند قلو ۵۱۰,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ ۷۰۱۷۳۶ سونوگرافی بررسی رشد جنین و IUGR غیر داپلر ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰ ۶۱۲,۰۰۰ ۷۰۱۷۴۰ سونوگرافی کالر داپلر شرایین گردن (دو کاروئید و دو ورتبرال و وریدهای ژو گولار) ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۵۴۷,۰۰۰ ۱,۳۲۶,۰۰۰ ۷۰۱۷۴۵ سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام تحتانی یک طرفه ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۷۰۱۷۵۰ سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام تحتانی دو طرفه ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۷۳۴,۰۰۰ ۷۰۱۷۵۵ سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام فوقانی یک طرفه ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۰۰۰ ۹۱۸,۰۰۰ ۷۰۱۷۶۰ سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام فوقانی دو طرفه ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۷۳۴,۰۰۰ ۷۰۱۷۷۰ سونوگرافی کالر داپلر وریدی انتهای دو طرفه ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۷۰۱۷۶۵ سونوگرافی کالر داپلر وریدی انتهای یک طرفه ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۰۰۰ ۹۱۸,۰۰۰ ۷۰۱۷۷۵ سونوگرافی کالر داپلر شریـانی وریدی یک اندام ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۷۰۱۷۸۰ سونوگرافی کالر داپلر شریـانی وریدی دو اندام ۴,۵۹۰,۰۰۰ ۳,۲۱۳,۰۰۰ ۲,۷۵۴,۰۰۰ ۷۰۱۸۴۵ سونوگرافی داپلر سیـاه و سفید کاروتید یک طرفه ۶۸۰,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰ ۷۰۱۸۵۰ سونوگرافی داپلر سیـاه و سفید کاروتید دو طرفه ۸۵۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ ۷۰۱۸۵۵ سونوگرافی داپلر سیـاه و سفیذ شریـانی یـا وریدی یک اندام ۷۶۵,۰۰۰ ۵۳۵,۵۰۰ ۴۵۹,۰۰۰ ۷۰۱۸۵۵ سونوگرافی داپلر سیـاه و سفید شریـانی یـا وریدی دو طرفه ۸۵۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ ۷۰۱۸۴۰ سونوگرافی داپلر هر عضو شکمـی یـا تومروهای شکمـی یـا لگن هرکدام ۱,۶۵۰,۷۰۰ ۱,۱۵۵,۴۹۰ ۹۹۰,۴۲۰ ۷۰۱۷۸۵ سونوگرافی کالر داپلر هر عضو شکمـی یـا تومورهای شکمـی یـا لگن هر کدام ۲,۰۴۱,۷۰۰ ۱,۴۲۹,۱۹۰ ۱,۲۲۵,۰۲۰ ۷۰۱۷۹۰ سونوگرافی کالر داپلر کلیـه ها یـا ها ۲,۰۴۱,۷۰۰ ۱,۴۲۹,۱۹۰ ۱,۲۲۵,۰۲۰ ۷۰۱۷۹۵ سونوگرافی کالر داپلر کلیـه پیوندی ۱,۵۹۴,۶۰۰ ۱,۱۱۶,۲۲۰ ۹۵۶,۷۶۰ ۷۰۱۸۰۰ سونوگرافی کالر داپلر کبد یـا ضایعات تومور ۲,۱۲۳,۳۰۰ ۱,۴۸۶,۳۱۰ ۱,۲۷۳,۹۸۰ ۷۰۱۸۰۵ سونوگرافی کالر داپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال ۲,۰۲۹,۸۰۰ ۱,۴۲۰,۸۶۰ ۱,۲۱۷,۸۸۰ ۷۰۱۸۱۰ سونوگرافی کالر داپلر رحم حامله (رحم جفت و جنین) ۲,۰۴۱,۷۰۰ ۱,۴۲۹,۱۹۰ ۱,۲۲۵,۰۲۰ ۷۰۱۸۱۵ سونوگرافی کالر داپلر آلت (Penis) شامل کلیـه مراحل مورد نیـاز و تزریق پاپارین ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۷۰۱۸۲۰ سونوگرافی کالر داپلر آلت (Penis) بدون تزریق پاپارین ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۰۰۰ ۹۱۸,۰۰۰ ۷۰۱۸۲۵ سونوگرافی شانـه یـا زانو ۴۲۳,۲۰۰ ۲۹۶,۲۴۰ ۲۵۳,۹۲۰ ۷۰۱۸۷۰ سونوگرافی T.C.C.S اسکن دوبلیـانـهای خارج مغزی شامل کاروئید ووتبرال دو طرفه و وریدهای گردنی و همراه با رویت پار نشیم هسته های مغزی بـه اضافه خدمت T.C.D ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۷۳۴,۰۰۰ ۷۰۱۸۶۵ سونوگرافی داپلر ترانس کرانیـال (T.C.D) کـه شامل کلیـه عروق داخل جمجمـه ای و کاروئید ورتبرال دو طرفه مـیباشد ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ ۱۲,۲۴۰,۰۰۰ ۷۰۱۸۸۰ سونوگرافی کالر داپلر ivc و وریدهای ایلیـاک ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۰۰۰ ۹۱۸,۰۰۰ ۷۰۱۸۸۲ سونوگرافی کالر داپلر آئورت و شریـان های ایلیـاک ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۷۰۱۸۸۴ سونوگرافی کالر داپلر فیستول دیـالیز ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۷۰۰۹۰۰ سنجش تراکم استخوان (sigle photon) ۲,۱۲۵,۰۰۰ ۱,۴۸۷,۵۰۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰ ۷۰۰۹۰۵ سنجش تراکم استخوان (Dual photon) ۲,۵۶۳,۶۰۰ ۱,۷۹۴,۵۲۰ ۱,۵۳۸,۱۶۰ ۷۰۰۹۱۰ Bone Survey که تا سن ۱۰ سالگی ۹۴۵,۲۰۰ ۶۶۱,۶۴۰ ۵۶۷,۱۲۰ ۷۰۰۹۱۵ Bone Survey که تا سن ۱۰ سالگی با دو کلیشـه اضافه (رخ و نیمرخ کمر) ۱,۴۶۰,۳۰۰ ۱,۰۲۲,۲۱۰ ۸۷۶,۱۸۰ ۷۰۰۹۲۰ Bone Densitometry تراکم سنجی استخوان (یک یـا دو منطقه) رادیوگرافی ۲,۵۶۳,۶۰۰ ۱,۷۹۴,۵۲۰ ۱,۵۳۸,۱۶۰ ۷۰۰۹۲۵ Bone Densitometry تراکم سنجی استخوانـهای تمام بدن ۳,۰۴۴,۷۰۰ ۲,۱۳۱,۲۹۰ ۱,۸۲۶,۸۲۰ . هزینه سونو بیوفیزیکال . هزینه سونو بیوفیزیکال : هزینه سونو بیوفیزیکال
[هزینه سونو بیوفیزیکال]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 10 Jul 2018 13:22:00 +0000هزینه سونو بیوفیزیکال

سونوی تفصیلی یـا آنومالی اسکن (بروز شده)

سونوگرافی تفصیلی سه ماهه دوم


بروز شده درون تاریخ 94/03/09

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداری : هزینه سونو بیوفیزیکال از هفته 15 که تا 28 بارداری هست . هزینه سونو بیوفیزیکال چون مرفولوژی همـه اندامـها کامل شده اند مـی توان یک ارزیـابی دقیقی از ساختار آناتومـیک جنین انجام داد. هزینه سونو بیوفیزیکال بررسی كامل شامل :
اندازه گیری دور مایع جنین، هزینه سونو بیوفیزیکال بررسی محل قرار گرفتن جفت و ساختار جفت و … 
توجه : 1ـ مطالعه بیومتریك درون سه ماهه دوم بارداری از هفته 15 شروع که تا هفته 28 ادامـه دارد . 
2ـ درون این سه ماهه دوم نیـازی بـه پر بودن مثانـه نیست چرا كه پر بودن امكان دارد دیواره خلفی یـا پشتی رحم را بـه دیواره قدامـی و یـا جلویی فشار وارد کند و اشتباهاً جفت سرراهی یـا Placenta previa گزارش كنیم درون این فاز مثانـه حتما نیمـه پر باشد. 

اندازه‎گیری بیومتریك :

ـ بررسی B.P.D روتین انجام مـی‎شود(B.P.D = فاصله بین دو استخوان گیجگاهی درون سر مـی باشد)
ـ بررسی F.O )اكسی پوتو فرونتال) فقط درون الیگوسفالی اندازه‎گیری مـی‎شود .
خط Falx یـا خط نیمكره مغزی كه كره مغز را بـه دو نیمكره تقسیم مـی‎كند حتماً حتما در سونو این خط دیده شود و یك Land mark مـی‎باشد . عمل جذب و دفع مایع نخاع حتما در وانتریكول سوم انجام شود كه كم دیده مـی‎شود و اگر واضح دیده شد معلوم مـی‎شود كه اختلال درون جذب و دفع مایع نخاعی را مطرح مـی‎كند و اگر درون داخل آن اكوفری هم باشد و وانتریكول جانبی من بزرگ باشد نشان دهنده هیدروسفالی ، مننگوسل و عفونتهای توكسوپلاسموز را مـی‎رساند .
خیلی مـهم هست كه با Structure سر جنین كاملاً سونولوژیست آشنا و اطلاعات كافی و تجربه كافی داشته باشد . بـه طور كلی اندازه‎گیری روتین درون سر B.P.D مـی‎باشد ولی اگر براكی سفال و هیدروسفالی باشد درون اینجا اندازه‎گیری F.O درون همـین كوپ هم انجام مـی‎دهیم .
برای بررسی مخچه كوپ را تغییر داده كه شكل یك بادام زمـینی هست مخچه خودش مـی‎تواند یك Land mark اندازه‎گیری سن جنین باشد كه فقط که تا 24 هفته به منظور تعیین سن جنین بـه كار مـی‎رود . كمـی پائینترمـی‎آئیم و در ناحیـه گردن از نظر مننگوسل بررسی مـی‎شود كه آیـا وجود دارد یـا نـه بعد ساف تیشو گردن را اندازه‎ مـی‎گیریم ( بافت نرم گردن كه درون تریزومـی 21 كلفت مـی‎باشد ) . مرفولوژی فرم سر و شناختStructure سر مـهم هست . ممكن هست فرم سر خاجی مانند (در بعضی بیماریـها مثل سندرم آپرت ) ویـا دوكی شكل و یـا … باشد .
نكته :
درصد اشتباه اندازه‎گیری مخچه به منظور تعیین G.A كم مـی‎باشد ولی كلاً درون اندازه‎گیری جنین همـیشـه 10% اختلاف وجود دارد . چون ما تصویر یـا image مـی‎بینیم كه ممكن هست كاذب باشد . مثلاً یك نقطه اكوژن كاذب و بی‎معنا داشته باشیم مثل موی جنین كه ممكن هست تشخیص اشتباهی تومور داده شود . معده حتماً حتما دیده شود نبودن آن آترزی را مطرح مـی‎كند .

ت جنین :
اگر دولبیـا دیده شد Female و اگر penis با حلقه اسكلروتوم دیده شد ت جنین Male هست . درون هنگام سونو حتماً پاهای بچه حتما باز باشد. اگر هنگام سونو پاهای بچه بسته باشد و بند ناف جلو بیفتد و تشخیص اشتباهی Male داده مـیشود بعضی وقتها كه دیلاته باشد هیدروسل را مـی‎رساند و در تخمدانـها هم ممكن هست كیست تخمدان دیده شود .
حتماً حتما جفت دستها و حتماً با 5 انگشت دیده شود . گاه یك یـا چند انگشت بـه هم مـی‎چسبند و در تریزومـی 21 شصت فرو رفته هست و دست بسته و حالت مشت را دارد .
فرم اندازه فمور (استخوان ران) درون تشخیص دیسپلازی مـهم هست و كوچكتر بودن آن نشان دهنده نانیسم هست و بعد حتما اندازه كف پا هم گرفته شود . درون كلیـه‎ها حتماً حتما كالیسها یـا لگنچه و … دیده شود و اگر كیست دیده شود مطرح كننده كلیـه كیستیك هست و اگر كلیـه دیده نشد مـی‎تواند مطرح كننده آژنزی كلیـه باشد .
در سر B.P.D : دو نقطه وسط حتما یك Structure داشته بأشد . که تا لامـید ، خط هلیستوری ، فیستوری سیلیویـه ، یك برش بیضی مانند سر اگر دیده شد درون این صورت تصویر سر درست مـی‎باشد . سپس مقدار مایع آمنیوتیك و … بررسی شود كه ممكن هست Vernix درون داخل مایع بـه صورت نقطه دیده شود وحتی ممكن هست خون دیده شود . وجود نقاط اكوژن قوی و كلفت مـی‎تواند مطرح كننده مكونیوم باشد . سپس بررسی محل قرار گرفتن قطر و گرید جفت باشد . گرید جفت مقدار كلیسفیكاسیون درون جفت را مـی‎رساند و كلاً 4 گرید داریم ( 3ـ2ـ1ـ0 ) . هر چه سن جفت بالاتر باشد از حالت هموژنی كم شده وكلسیفیكاسیون زیـاد مـی‎شود و حدود هفته 8ـ37 بارداری حتما گرید جفت 3 باشد .
قطر جفت : درون ایزوایمو نیزیشن ، دیـابتی بودن مادر IUGR و … اندازه آن فرق مـی‎كند . اگر گرید جفت 3 باشد قبل از هفته 32 ارزش خیلی بالا دارد و برای بچه بسیـار خطرناك هست .
اگر سطح جفت یكدست و هموژن باشد گرید جفت 1ـ0 هست و هرچه مقدار كلسیفیكاسیون جفت بالا باشد سطح گرید جفت هم بالا مـی‎رود .
ـ از هفته 14 آمنوره بـه بعد مـی‎توان دقیق جفت را دید كه قبل آن بصورت تروفوبلاست هست .
ـ محیط شکم جهت بررسی اختلال رشد داخل رحمـی (IUGR) مـهم هست كه محیط دور شكم رشد نكرده و فقط سر رشد كرده هست .
علائم سونوگرافیک سه ماهه دوم درون تریزومـی ها
در صورت وجود بیش از یک مورد از مارکرهای خفیف ذیل، بیمار حتما برای مشاورة ژنتیک ارجاع داده شود:
هایپوپلازی یـا کوچک بودن استخوان بینی، رودة اکوژنیک (وجود یـا توده با اکوژنیسیته بالا درون ناحیـه روده، افزایش ضخامت چین پشت گردن جنین،[1] اتساع لگنچة کلیوی،[2] سیستیک هایگروما،[3] کلینو ‌داکتیلی[4] (خم‌شدگی انگشت کوچک دست بـه سمت انگشت چهارم)، آترزی دئودنوم (فقدان قسمت ابتدایی روده کوچک)،[5] هیدرونفروز (تجمع مایع درون کلیـه ها)، کوتاهی استخوان ران، هیپوپلازی و یـا فقدان بند وسط انگشت پنجم[6]، وجود فاصلة غیر طبیعی بین انگشت بزرگ و انگشت دوم[7]، موج غیر طبیعی درون داکتوس ونوسوس[8] و یـا هر گونـه اختلال ساختاری یـا رشدی درون جنین.

5- یـافته‌های سونوگرافی سه ماهة دوم درون تریزومـی 18 عبارتند از: سر توت‌فرنگی شکل، کیست کوروئید پلکسوس، عدم وجود کورپوس کالوزوم (دسته ی اعصاب وصل کننده دو نیمکره مغز)، بزرگی سیسترنا مگنا[9] (یکی از سه اصلی درون فضای زیر عنکبوتیـه کـه مایع CSF[10] تولید شده از بطن چهارم را بـه بطن های جانبی و مـیانی منتقل مـی کند)، شکاف صورت[11]، کوچکی چانـه، افزایش NF، نقایص قلبی، فتق دیـافراگماتیک، آترزی مری، اگزومفالوس، شریـان نافی منفرد[12]، اختلالات کلیوی، رودة اکوژن، مـیلومننگوسل، IUGR، کوتاه بودن اندام‌ها، آپلازی استخوان را (یکی از استخوان های ساعد)، انگشتان روی هم قرار گرفته[13]، پاچنبری و پاشنة پای برجسته[14].
6- یـافته‌های سونوگرافی سه ماهة دوم درون مورد تریزومـی 13 عبارتند از: هولوپروزنسفالی[15] (نقص درون پوشانده شدن قسمت قدامـی مغز)، مـیکروسفالی، ناهنجاری‌های صورت، نقایص قلبی، کلیـه‌های بزرگ و اکوژنیک، اگزومفالوس و پلی‌داکتیلی پٌست‌آگزیـال.
7- درون تریپلوئیدی، درون صورتی کـه منشاء کروموزوم اضافه از پدر باشد، منجر بـه جفت مولار شده و در این موارد حاملگی بـه ندرت که تا هفتة بیستم دوام مـی‌آورد. اگر منشاء کروموزوم اضافی از مادر باشد، حاملگی ممکن هست تا سه ماهة سوم ادامـه یـابد. ساختمان جفت نرمال ولی کوچک است. درون این موارد ونتریکولومگالی خفیف، کوچکی چانـه، نقایص قلبی، مـیلومننگوسل، سین داکتیلی یـا چسبندگی انگشتان[16] (2 که تا 3 انگشت بـه هم چسبیده‌اند) و دفرمـیتی انگشت پای هیچ-هایکر[17] شایع است.
8- یـافته‌های سونوگرافی درون مورد سندرم ترنر: کیست هایگرومای بزرگ درون ناحیة گردن، ادم عمومـی، افیوژن پلور، آسیت خفیف، نقایص قلبی، کلیة نعل اسبی (که درون سونوگرافی ممکن هست به صورت هیدرونفروز خفیف دوطرفه دیده شود).]3-1[

[1] . nuchal thickness
[2] . renal calyceal dilation
[3] . cystic hygroma
[4] . clinodactyly
[5] . duodenal atresia
[6] . hypoplastic or absent mid-phalanx of the fifth digit
[7] . sandal gap
[8] . abnormal in the ductus venosus
[9] . cisterna magna
[10] . Cerebro Spinal Fluid (=CSF)
[11] . facila cleft
[12] . single umbilical artery
[13] . overlapping fingers
[14] . rocker bottom feet
[15] . holoprosencephaly
[16] . syndactyly
[17] . hitch-hiker toe deformity
[هزینه سونو بیوفیزیکال]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 01:00:00 +0000هزینه سونو بیوفیزیکال

کلینیک رادیولوژی و سونو گرافی دکتر افضلی مشـهد

بنام خدا

راهنمای نوبت دهی کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر افضلی

کاربر گرامـی لطفا راهنما را بدقت مطالعه نموده و مراحل را بطور کامل که تا دریـافت کد رهگیری ادامـه دهید.

برای نوبت دهی اینتنرنتی صرفا از مرور گری غیر از اینترنت اکسپلورر استفاده نماید.

نوبت دهی راس ساعت 6عصرهر روز به منظور روز بعد انجام مـی شود. هزینه سونو بیوفیزیکال به منظور شنبه 6عصر جمعه نوبت داده مـی شود.

نوبت دهی تازمان تکمـیل ظرفیت انجام خواهد شد و این زمان بستگی بـه تعداد متقاضیـان ثبت نام دارد.در صورتی کـه ظرفیت تکمـیل نشود و یـا شخصی انصراف دهد که تا قبل از ساعت 10صبح روزبعد امکان ثبت نام وجود دارد.

اگر قبل از ساعت شروع نوبت دهی وارد بخش نوبت دهی شده اید لازم هست پس از شروع نوبت دهی از بخش نوبت دهی خارج شده (دکمـه خروج را بزنید) و یـا اگر درون صفحه اصلی هستید صفحه را مجددا بارگزاری نماید (کلید F5بالای صفحه کلید را فشار دهید) درون غیر اینصورت نوبت دهی فعال نخواهد شد..

برای دریـافت نوبت روی دکمـه "دریـافت نوبت" کلیک نمایید.

از جدول نمایش داده شده یکی از روز های فعال را انتخاب و دکمـه " مرحله بعد"را بزنید.

این دکمـه زمانی فعال خواهد شد کـه زمان ثبت نام رسیده و ظرفیت خالی به منظور روز مورد نظر وجود داشته و شما آنرا انتخاب نموده باشد. هزینه سونو بیوفیزیکال زمانی کـه شما روی سطر مورد نظر کلیک کنید درون حالت انتخاب (رنگی) قرار مـی گیرد

 

موافقت نامـه را بدقت خوانده و در صورت توافق گزینـه انتهای موافقت نامـه را تیک زده و به مرحله بعد بروید.

اطلاعات خواسته شده درون صفحه بعدی را بدقت تکمـیل نمایید.

عزیزانی کـه قبلا از این طریق حداقل یک بار موفق بـه اخذنوبت شده اند، هزینه سونو بیوفیزیکال بعد از ثبت شماره ملی و کلیک بر روی سایر نقاط صفحه اطلاعات بازیـابی شده و نیـازی بـه ثبت مجدد اطلاعات ندارند.

توجه داشته باشید اگر همـه ساعت های موجود رزو شده باشد نمـیتوانید بـه ثبت نام ادامـه دهید.

اگر ساعت پیشنـهادی شما قبل از ثبت نـهایی توسط شخص دیگری نـهایی شود اولین وقت خالی موجود بـه شما اختصاص داده خواهد شد. و نیـاز بـه انتخاب مجدد ساعت نیست لطفا بـه مرحله قبل برنگردید.

به مرحله بعد بروید و اطلاعات وارد شده را کنترل نمایید.

در صورتی کـه اطلاعات شما بـه درستی ثبت شده هست دکمـه ذخیره اطلاعات را زده و کد رهگیری و ساعت ویزیت خود را یـادداشت نمایید.

توجه داشته باشید زمانی ثبت نام شما قطعی خواهد شد کـه کد رهگیری دریـافت نموده باشید.

اگر زمان ثبت اطلاعات شما درون مراحل دریـافت نوبت طولانی شود ممکن هست با وجود اینکه درون زمان شروع ثبت نام ظرفیت خالی وجود داشته باشد، ولی قبل از ثبت نـهایی ظرفیت تکمـیل گردد نوبتی بـه شما اختصاص داده نخواهد شد.

ارائه کد رهگیری کافی بوده ونیـازی بـه پرینت نیست.

در صورتی کـه کد رهگیری خود را گم کرده و یـا بـه آن دسترسی نداشتید مـیتوانید از بخش پیگیری و یـا انصراف با ثبت کد ملی و شماره همراه خود بـه آن دسترسی پیدا کنید.

در صورتی کـه از مراجعه درون وقت رزرو شده خود منصرف شدید از همـین بخش مـیتوانید نسبت بـه اعلام انصراف اقدام نمایید.

از آنجایی کـه رزرو نوبت ساعت 10 صبح بسته مـی شود خواهشمند هست در صورت انصراف آنرا قبل از ساعت قید شده ثبت کرده که تا وقت شما توسط سایرین قابل رزرو شدن باشد.

مراجعین محترم!

با توجه بـه اینکه ظرفیت پذیرش محدود بوده و مراجعه بـه سایت جهت اخذ نوبت فوق العاده بالاست مراحل پذیرش و اخذ نوبت بسیـار سریع تکمـیل مـی شود (زمان ثبت درون فایل انتهای راهنما، گویـای این مطلب است) . ضمن پوزش از وضعیت موجود کـه صرفا بـه واسطه ظرفیت محدود پذیرش بوده و این کلینیک دخالتی درون این وضعیت ندارد، خواهشمند هست نظرات و پیشنـهاد های خود را بـه منظور بهبود نوبت دهی بـه ما منتقل نمایید قطعا همکاران ما آن را مد نظر قرار خواهند داد.

در صورتی کـه در مراحل ثبت نام با مشکل فنی غیر عادی مواجه شده اید مـیتوانید با شماره 09153003825 (اسکندری) تماس حاصل نموده و یـا از طریق پیـامک و یـا تلگرام و یـا از بخش تماس با ما مشکل خود را مطرح نمایید.

اطلاعات پزشکی و اطلاعات مربوط بـه سایر نوبت ها را صرفا از طریق بخش تماس با ما درون انتهای صفحه اصلی مطرح نمایید.

موفق و سلامت باشید.

نمونـه نوبت دهی انجام شده درون سایت

: هزینه سونو بیوفیزیکال
[هزینه سونو بیوفیزیکال]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 16:10:00 +0000هزینه سونو بیوفیزیکال

سونوگرافی های لازم درون دوران بارداری-پرشین پرشیـا

معمولا تصور رایج این هست که سونوگرافی وقتی لازم مـی شود کـه مشکلی پیش آید یـا بارداری رخ دهد، هزینه سونو بیوفیزیکال اما به منظور این کـه بتوان بارداری بی خطر و سالمـی را سپری کرد، سونوگرافی هایی پیش و در طول دوران بارداری پشنـهاد مـی شود.البته گاه به منظور مادر و جنین شرایطی بـه وجود مـی آید کـه نوع سونوگرافی تغییر مـی کند.

هر خانمـی پیش از اقدام بـه بارداری، حتما یک سونوگرافی از رحم و تخمدان ها داشته باشد که تا از وضع سیستم باروری خود مطلع شود. هزینه سونو بیوفیزیکال این سونوگرافی بـه پزشک درباره سالم بودن رحم (از نظر ناهنجاری ها)، وجود فیبروم ها یـا پولیپ، کیست های تخمدانی و بسیـاری از مشکلات رحمـی کمک مـی کند. هزینه سونو بیوفیزیکال همچنین با این عمل مـی توان زمان تخمک گذاری را هم مشخص کرد. بخصوص درون زنانی کـه دوره های عادت ماهانـه نامنظم دارند یـا دچار ناباروری هستند. تعداد فولیکول، اندازه آن و زمان دقیق تخمک گذاری درون روزهای ۱۲ که تا ۱۶ سیکل بررسی مـی شود.

 

چند سونوگرافی؟


اگر یک زن باردار، دوره حاملگی بدون مشکلی را سپری کند، لازم هست تا پایـان این دوره چهار سونوگرافی درون دست داشته باشد.


سونوگرافی اول: هزینه سونو بیوفیزیکال درون سونوگرافی اول حتما حتما قلب جنین را رویت کنیم. با سونو گرافی ترانس واژینال مـی توان درون چهارونیم هفته بعد از اولین روز آخرین قاعدگی قلب جنین را پیدا کنیم، ولی با سونوگرافی کـه از سطح شکم انجام مـی شود حول و حوش هفته پنج و نیم و حداکثر که تا هفته هفت بارداری مـی توان قلب رویـان را دید. این سونوگرافی طول دهانـه رحم را نیز مشخص مـی کند و علاوه بر قلب جنین، سالم بودن رویـان را هم گزارش مـی کند. بعد توصیـه مـی شود، همـه مادران باردار درون هفته پنجم بارداری (بعد از اولین روز آخرین قاعدگی) سونوگرافی داشته باشند.


(سونوگرافی ترانس واژینال از فاصله نزدیک تری بـه قلب و رشد جنین نگاه مـی کند، نسبت بـه سونوگرافی شکمـی درون اولویت است، اما یک سونوگرافیست حرفه ای از روی شکم هم مـی تواند وضع جنین را گزارش دهد)
 


سونوگرافی دوم: خوشبختانـه درون سونوگرافی پیشرفته امروزی، برخی از آنومالی ها را تشخیص مـی دهیم مثلا ضخامت پشت گردن اندازه گرفته مـی شود کـه اصطلاحا بـه آن.ان.تی مـی گوییم. (هفته ۱۲ که تا ۱۵) معیـار ها و استانداردهایی وجود دارد کـه براساس آن مـی توان حدس زد کـه اختلال کروموزومـی مانند نشانگان داون وجود دارد. البته این قطعی نیست و مراحل دیگری به منظور اثبات این ناهنجاری لازم است. ظهور و تکامل استخوان بینی جنین نیز درون این مرحله است. سونوگرافی دوم بهتر هست در هفته ۱۲ که تا ۱۵ انجام شود.


سونوگرافی سوم: زنان بارداری کـه به سونوگرافی دسترسی دارند و پیگیر هم هستند، بهتر هست بعد از هفته ۱۶ یک سونوگرافی به منظور تشخیص ناهنجاری های جنین انجام دهند. چون رویت اندام های کوچک جنین درون این زمان بهتر مـیسر است. درون هفته های ۱۶ که تا ۱۹ ت، دست و پا، تعداد انگشتان، صورت، وضعها، گوش، چشم، دیـافراگم، ستون فقرات، کلیـه ها، مثانـه و معده پر از مایع و چهار حفره ای بودن قلب بررسی مـی شود. اگر خانواده ای یک کودک با ناهنجاری قلبی یـا سایر ناهنجاری ها را دارند، حتما این موضوع را بـه پزشک رادیولوژیست اطلاع دهند که تا مادر بـه یک سونوگرافیست اکولوژیست مربوط بـه قلب ارجاع داده شود که تا به شکل خیلی دقیق تری جنین بررسی شود. ت جنین بستگی بـه موقعیت قرارگیری جنین درون رحم دارد، اگر وضع قرارگیری مناسب باشد، مـی توان براحتی ت را مشخص کرد.


سونوگرافی چهارم: که تا ۲۰ هفتگی، وزن جنین اهمـیتی ندارد. چون که تا این هفته، وزن چندانی نمـی گیرد. ولی بعد از سه ماهه دوم و در پی سه ماهه سوم، بخصوص نیمـه دوم سه ماهه سوم زمان وزن گیری جنین است. سونوگرافی ۲۸ هفته پایـه، به منظور وزن جنین وجود دارد کـه از روی منحنی های استاندارد وزن ایده آل (با توجه بـه هفته) اندازه گیری مـی شود. دور سر، طول استخوان ران، بای پاریتال و دور شکم اندازه گرفته شده، روی منحنی قرار مـی گیرد و وزن جنین تخمـین زده مـی شود.

سونوگرافی داپلر، چه وقت؟


بعضی اوقات بخصوص بعد از هفته سی ام بارداری، مطابقتی بین سونوگرافی و سن جنین از روی اولین روز آخرین قاعدگی دیده نمـی شود و بیش از دو هفته تفاوت وجود دارد. درون نتیجه این احتمال پیش مـی آید کـه رشد جنین کافی نیست. اینجاست کـه سونوگرافی حتما خون رسانی بـه جنین را بسنجد و از نوع دیگری از سونوگرافی با نام کالر داپلر استفاده مـی شود. مقاومت جریـان خون، حجم جریـان خون جفت، مقاومت جریـان مغز جنین، اندازه گیری و با معیـارهای بـه دست آمده، نتیجه گرفته مـی شود کـه خون رسانی کافی هست یـا خیر؟ این سونوگرافی بعد از ۲۸ هفتگی ارزش دارد و زودتر از این نباید انجام شود.

 

سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی


این نوع از سونوگرافی امروزه بسیـار رایج شده است. هزینـه زیـادی دارد و سازمان های بیمـه گر هم هزینـه آن را پرداخت نمـی کنند. سونوگرافی سه بعدی، سونوگرافی سیـاه و سفید درون مقاطع متوالی هست که دستگاه مقاطع را پشت سر هم مـی چیند و تصویری ارائه مـی دهد کـه علاوه بر طول و عرض،عمق هم دارد. اسکن اندام مـی تواند بـه شکل دستی و از سوی سونوگرافیست یـا با دستگاه های جدیدتر، توسط پروپ دستگاه صورت گیرد و تصویر سه بعدی ارائه دهد. درون سونوگرافی چهار بعدی، بعد زمان بـه آن اضافه مـی شود. سرعت سه بعدی بالا مـی رود و قطعات تصویر سریع روی هم قرار مـی گیرند و حرکات جنین مثل باز و بسته دهان و حرکت دست ها و پاها کاملا دیده مـی شود. سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی به منظور همـه لازم نیست. معمولا به منظور دیدن بافت نرم استفاده مـی شود که تا سطح بدن وشکل بدن جنین دیده شود. این کار به منظور خانواده ها جذابیت دارد و بیشتر خود درخواست چنین سونوگرافی را مـی دهند. این سونوگرافی ضرری به منظور جنین ندارد. قبلا معتقد بودند فرستادن امواج بیشتر باعث گرم شدن مایع اطراف جنین مـی شود. ولی پزشک رادیولوژیست پروپ را زیـاد روی اندام خاص نگه نمـی دارد بعد تئوری گرم شدن مایع هم منتفی مـی شود.

 

بیوفیزیکال تست به منظور همـه لازم نیست


گاهی مادر اطلاعی درباره اولین روز آخرین قاعدگی یـا سونوگرافی از اوایل بارداری درون دسترس ندارد یـا آبریزش داشته و احتمال مـی رود خطری جنین را تهدید کند، یـا احتمال زایمان زودرس یـا زایمان طول کشیده وجود دارد.برای مونیتور دقیق جنین بررسی بیوفیزیکال پروفایل انجام مـی دهیم و پنج مورد درون این سونوگرافی اندازه گرفته مـی شود و با استانداردهایی کـه داریم مطابقت داده شده و به آن امتیـاز مـی دهیم. متخصص زنان تصمـیم نـهایی را مـی گیرد کـه آیـا جنین تحت فشار هست و زایمان حتما سریع تر صورت گیرد یـا ادامـه بارداری خطری به منظور جنین ندارد. بیوفیزیکال پروفایل ممکن هست در سه روز متوالی انجام شود که تا مقایسه ای با روزهای قبل شود.

دکتر شـهرام کاه کوهی

متخصص رادیولوژی
[هزینه سونو بیوفیزیکال]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 14 Jul 2018 14:57:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com