اموزش نقاشی کشیدن تاج

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی اسب و خروس تاج دار-زیباخو | آموزش نقاشی خروس تاج دار - جذاب | خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) | خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) | معرفی هنر نقاشی بـه زبان بسیـار ساده - لگاره |

اموزش نقاشی کشیدن تاج

آموزش نقاشی اسب و خروس تاج دار-زیباخو

 در گام اول از خطوط و شکل های کمکی استفاده مـی کنیم که تا طراحی شکل اصلی برامون راحت تر بشـه.

 در گام بعد شروع بـه کشیدن بدنـه ی اصلی طرحمان مـی کنیم.شکل های زیر رو خوب نگاه کن .

در گام آخر،خطوط اضافه رو حذف کرده و اسبت رو رنگ آمـیزی کن.

آموزش نقاشی خروس تاج دار اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی اسب و   خروس تاج دار-زیباخو mimplus.ir

سلام بـه دوستان هنرمند و کوشا. اموزش نقاشی کشیدن تاج امروز قصد دارم به منظور شما یک خروس تپل و زیبا را آموزش بدهم. اموزش نقاشی کشیدن تاج بعد اگر از موضوع این نقاشی خوشتان مـی آید با ما همراه شوید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی اسب و   خروس تاج دار-زیباخو mimplus.ir

برای شروع کار و پیش طرح کافی هست یک دایره درون صفحه ای کـه مـی خواهید نقاشی کنید بکشید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی اسب و   خروس تاج دار-زیباخو mimplus.ir

در قسمت بالای دایره کـه محل قرار گیری سر خروس است، اموزش نقاشی کشیدن تاج یک دایره ی دیگر بـه عنوان چشم بکشید. همانند تصویر خطوط منحنی و ظریفی را به منظور نوک خروس تمرین کنید و بکشید.خروس تاج دار

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی اسب و   خروس تاج دار-زیباخو mimplus.ir

در این مرحله دو قسمتی کـه به خروس زیبایی مـی دهد را مـی کشیم. ابتدا تاج او را کـه شبیـه بـه تاج پادشاهی هست بر سر او مـی گذاریم. مـی بینید کـه چقدر ساده مـی توانید آن را بکشید و از کشیدن آن لذت ببرید. و حالا قسمت زیر نوک او را مـی کشیم. این قسمت شبیـه بـه یک قلب است.

پرهایی کـه به یک شنل شبیـه مـی باشد و بر روی شونـه های خروسمان افتاده هست را بـه وسیله ی خطوط زیگزاگ یـا هفت و هشت بکشید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی اسب و   خروس تاج دار-زیباخو mimplus.ir

پرهای روی ی خروس را نیز همانند پرهای گردن، اما با فواصل کمتر بکشید. و اما بال یـا دست خروسمان را همانند تصویر زیر رسم کنید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی اسب و   خروس تاج دار-زیباخو mimplus.ir

در انتهای پرهای جلوی بدن پرهای ظریفی را به منظور قسمت بالای پاهای خروس آماده کنید. که تا پاهایش بتواند درون زیر آن قرار گیرد. پاهای خروس نیز بسیـار ساده است. انگشتانش را مـی توانید با ظرافت و دقت رسم کنید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی اسب و   خروس تاج دار-زیباخو mimplus.ir

مرحله آخر دم پنج پری هست که یکی دیگر از جلوه های زیبایی خروس مـی باشد. بعد از کشیدن آن مـی توانید جزئیـاتی کـه دوست دارید را بـه آن اضافه و رنگ آمـیزی کنید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی اسب و   خروس تاج دار-زیباخو mimplus.ir

منابع:tebyan.net

 ninipaint.com

: اموزش نقاشی کشیدن تاج

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی اسب و  خروس تاج دار-زیباخو
[اموزش نقاشی کشیدن تاج]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 12:57:00 +0000اموزش نقاشی کشیدن تاج

آموزش نقاشی خروس تاج دار - جذاب

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی خروس تاج دار - جذاب mimplus.ir

آموزش نقاشی خروس تاج دار

سلام بـه دوستان هنرمند و کوشا. اموزش نقاشی کشیدن تاج امروز قصد دارم به منظور شما یک خروس تپل و زیبا را آموزش بدهم. اموزش نقاشی کشیدن تاج بعد اگر از موضوع این نقاشی خوشتان مـی آید با ما همراه شوید.

 

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی خروس تاج دار - جذاب mimplus.ir

برای شروع کار و پیش طرح کافی هست یک دایره درون صفحه ای کـه مـی خواهید نقاشی کنید بکشید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی خروس تاج دار - جذاب mimplus.ir

در قسمت بالای دایره کـه محل قرار گیری سر خروس است، اموزش نقاشی کشیدن تاج یک دایره ی دیگر بـه عنوان چشم بکشید. همانند تصویر خطوط منحنی و ظریفی را به منظور نوک خروس تمرین کنید و بکشید.خروس تاج دار

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی خروس تاج دار - جذاب mimplus.ir

در این مرحله دو قسمتی کـه به خروس زیبایی مـی دهد را مـی کشیم. ابتدا تاج او را کـه شبیـه بـه تاج پادشاهی هست بر سر او مـی گذاریم. مـی بینید کـه چقدر ساده مـی توانید آن را بکشید و از کشیدن آن لذت ببرید. و حالا قسمت زیر نوک او را مـی کشیم. این قسمت شبیـه بـه یک قلب است.

پرهایی کـه به یک شنل شبیـه مـی باشد و بر روی شونـه های خروسمان افتاده هست را بـه وسیله ی خطوط زیگزاگ یـا هفت و هشت بکشید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی خروس تاج دار - جذاب mimplus.ir

پرهای روی ی خروس را نیز همانند پرهای گردن، اما با فواصل کمتر بکشید. و اما بال یـا دست خروسمان را همانند تصویر زیر رسم کنید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی خروس تاج دار - جذاب mimplus.ir

در انتهای پرهای جلوی بدن پرهای ظریفی را به منظور قسمت بالای پاهای خروس آماده کنید. که تا پاهایش بتواند درون زیر آن قرار گیرد. پاهای خروس نیز بسیـار ساده است. انگشتانش را مـی توانید با ظرافت و دقت رسم کنید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی خروس تاج دار - جذاب mimplus.ir

مرحله آخر دم پنج پری هست که یکی دیگر از جلوه های زیبایی خروس مـی باشد. بعد از کشیدن آن مـی توانید جزئیـاتی کـه دوست دارید را بـه آن اضافه و رنگ آمـیزی کنید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی خروس تاج دار - جذاب mimplus.ir

: اموزش نقاشی کشیدن تاج

اموزش نقاشی کشیدن تاج آموزش نقاشی خروس تاج دار - جذاب
[اموزش نقاشی کشیدن تاج]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 06 Jul 2018 23:35:00 +0000اموزش نقاشی کشیدن تاج

خروس تاج دار ( آموزش نقاشی )

مجموعه: اموزش نقاشی کشیدن تاج شعر و قصه کودکانـه

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

سلام بـه دوستان هنرمند و کوشا. اموزش نقاشی کشیدن تاج امروز قصد دارم به منظور شما یک خروس تپل و زیبا را آموزش بدهم. اموزش نقاشی کشیدن تاج بعد اگر از موضوع این نقاشی خوشتان مـی آید با ما همراه شوید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

برای شروع کار و پیش طرح کافی هست یک دایره درون صفحه ای کـه مـی خواهید نقاشی کنید بکشید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

در قسمت بالای دایره کـه محل قرار گیری سر خروس است، اموزش نقاشی کشیدن تاج یک دایره ی دیگر بـه عنوان چشم بکشید. همانند تصویر خطوط منحنی و ظریفی را به منظور نوک خروس تمرین کنید و بکشید.خروس تاج دار

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

در این مرحله دو قسمتی کـه به خروس زیبایی مـی دهد را مـی کشیم. ابتدا تاج او را کـه شبیـه بـه تاج پادشاهی هست بر سر او مـی گذاریم. مـی بینید کـه چقدر ساده مـی توانید آن را بکشید و از کشیدن آن لذت ببرید. و حالا قسمت زیر نوک او را مـی کشیم. این قسمت شبیـه بـه یک قلب است.

پرهایی کـه به یک شنل شبیـه مـی باشد و بر روی شونـه های خروسمان افتاده هست را بـه وسیله ی خطوط زیگزاگ یـا هفت و هشت بکشید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

پرهای روی ی خروس را نیز همانند پرهای گردن، اما با فواصل کمتر بکشید. و اما بال یـا دست خروسمان را همانند تصویر زیر رسم کنید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

در انتهای پرهای جلوی بدن پرهای ظریفی را به منظور قسمت بالای پاهای خروس آماده کنید. که تا پاهایش بتواند درون زیر آن قرار گیرد. پاهای خروس نیز بسیـار ساده است. انگشتانش را مـی توانید با ظرافت و دقت رسم کنید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

مرحله آخر دم پنج پری هست که یکی دیگر از جلوه های زیبایی خروس مـی باشد. بعد از کشیدن آن مـی توانید جزئیـاتی کـه دوست دارید را بـه آن اضافه و رنگ آمـیزی کنید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

منبع:tebyan.net

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی )
[اموزش نقاشی کشیدن تاج]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 22:08:00 +0000اموزش نقاشی کشیدن تاج

خروس تاج دار ( آموزش نقاشی )

شعر و قصه کودکانـه 2,581 بازدید

خروس تاج دار ( آموزش نقاشی )

به این مطلب امتیـاز دهید اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

سلام بـه دوستان هنرمند و کوشا. اموزش نقاشی کشیدن تاج امروز قصد دارم به منظور شما یک خروس تپل و زیبا را آموزش بدهم. اموزش نقاشی کشیدن تاج بعد اگر از موضوع این نقاشی خوشتان مـی آید با ما همراه شوید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

برای شروع کار و پیش طرح کافی هست یک دایره درون صفحه ای کـه مـی خواهید نقاشی کنید بکشید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

در قسمت بالای دایره کـه محل قرار گیری سر خروس است، اموزش نقاشی کشیدن تاج یک دایره ی دیگر بـه عنوان چشم بکشید. همانند تصویر خطوط منحنی و ظریفی را به منظور نوک خروس تمرین کنید و بکشید.خروس تاج دار

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

در این مرحله دو قسمتی کـه به خروس زیبایی مـی دهد را مـی کشیم. ابتدا تاج او را کـه شبیـه بـه تاج پادشاهی هست بر سر او مـی گذاریم. مـی بینید کـه چقدر ساده مـی توانید آن را بکشید و از کشیدن آن لذت ببرید. و حالا قسمت زیر نوک او را مـی کشیم. این قسمت شبیـه بـه یک قلب است.

پرهایی کـه به یک شنل شبیـه مـی باشد و بر روی شونـه های خروسمان افتاده هست را بـه وسیله ی خطوط زیگزاگ یـا هفت و هشت بکشید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

پرهای روی ی خروس را نیز همانند پرهای گردن، اما با فواصل کمتر بکشید. و اما بال یـا دست خروسمان را همانند تصویر زیر رسم کنید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

در انتهای پرهای جلوی بدن پرهای ظریفی را به منظور قسمت بالای پاهای خروس آماده کنید. که تا پاهایش بتواند درون زیر آن قرار گیرد. پاهای خروس نیز بسیـار ساده است. انگشتانش را مـی توانید با ظرافت و دقت رسم کنید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

مرحله آخر دم پنج پری هست که یکی دیگر از جلوه های زیبایی خروس مـی باشد. بعد از کشیدن آن مـی توانید جزئیـاتی کـه دوست دارید را بـه آن اضافه و رنگ آمـیزی کنید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

منبع:tebyan.net

 گرد آوری مطالب : اموزش نقاشی کشیدن تاج iranbanou.com

اشتراک

این مطالب را نیز ببینید!

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی ) mimplus.ir

کاردستی هواپیما با بطری نوشابهبه این مطلب امتیـاز دهید  به جای خ اسباب بازی های …

اموزش نقاشی کشیدن تاج خروس تاج دار ( آموزش نقاشی )
[اموزش نقاشی کشیدن تاج]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 28 Jun 2018 01:54:00 +0000اموزش نقاشی کشیدن تاج

معرفی هنر نقاشی بـه زبان بسیـار ساده - لگاره

معرفی هنر نقاشی

مقاله ای کوتاه درباره هنر نقاشی

اموزش نقاشی کشیدن تاج معرفی هنر نقاشی بـه زبان بسیـار ساده - لگاره mimplus.ir

در این مقاله و چند مقاله پیشرو سعی مـیکنیم کـه نگاهی بـه مفهوم نقاشی و تاریخچه آن بیـانداریم. اموزش نقاشی کشیدن تاج  

نقاشی، اموزش نقاشی کشیدن تاج نگارگری یـا رسم، فرآیندی هست که طی آن رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ یـا بوم ایجاد نقش مـی‌کند و اثری خلق مـی‌شود. اموزش نقاشی کشیدن تاج فردی کـه این فرایند توسط او انجام مـی‌گیرد نقاش نام دارد، به‌خصوص زمانی کـه نقاشی حرفهٔ شخص باشد.

نقاشی یکی از رشته‌های اصلی هنرهای تجسمـی هست و قدمت آن شش برابر زبان نوشتاری مـی‌باشدبرخی از پژوهشگران معتقدند اولین نقاشی‌های یـافت‌شده درون غارها حاکی از آن است کـه انسان‌های اولیـه با کشیدن نقش حیوانات و شکارشان بـه نوعی خود را آمادهٔ نبرد با آن‌ها مـی‌کرده‌اند.

قدیمـی‌ترین نقاشی‌ها درون دنیـا کـه متعلق بـه حدود ۳۲۰۰۰ هزار سال پیش مـی‌باشد، درون گروته شاوه فرانسه قرار دارد. این نقاشی‌ها کـه با استفاده از افرای قرمز و رنگ‌دانـه سیـاه، حکاکی و رنگ شده‌اند، تصاویری از اسب‌ها، کرگدن‌ها، شیرها، بوفالوها و ماموت‌ها را نشان مـی‌دهند. این‌ها نمونـه‌هایی از نقاشی درون غار هستند کـه در اغلب نقاط دنیـا وجود دارند.

بسیـاری از آثار شناخته شده و مشـهور هنری امروزی، مانند مونالیزا، نقاشی هستند. هرچند اختلاف نظرهای جزئی درون مورد کاملاً هنری بودن آثاری کـه به روش‌های غیر سنتی و با روش‌های غیر از شیوه‌های کلاسیک خلق مـی‌شوند وجود دارد اما از لحاظ مفهومـی، هنرمندانی کـه از صدا، نور، آتش‌بازی، چاپگرهای جوهرافشان، پیکسل‌های صفحه نمایشگر و حتی پاستل یـا مواد دیگر به منظور خلق اثرشان استفاده مـی‌کنند، باانی کـه مواد سنتی و رنگ‌های آمـیخته با زرده تخم مرغ را بکار مـی‌برند، یکسان هستند. درون نتیجه بـه اغلب کارهای هنری از این دست نقاشی گفته مـی‌شود.

در قیـاس با نقاشی، طراحی، سلسله عملیـات ایجاد یک سری اثر و نشانـه با استفاده از فشار آوردن یـا حرکت ابزاری بر روی یک سطح است.

نقاشی ساختمان یک روش قابل اجرا به منظور تزئین دیوارهای یک ینا با استفاده از رنگ‌آمـیزی درون ساختار جزئیـات کار موجود است.

گروته شاوه اولین – قدیمـی ترین نقاشی جهان

اموزش نقاشی کشیدن تاج معرفی هنر نقاشی بـه زبان بسیـار ساده - لگاره mimplus.ir

برخی از تکنیک‌های نقاشی عبارتند از:

رنگ زنی غلیظ آبرنگ لعاب دادن نقاشی یـا رنگ مومـی (نقاشی یـا رنگی کـه با موم آب کرده بسازند) نقاشی دیواری کـه معروفترین نوع آن فرسکو مـی‌باشد. سایش و نقاشی نقطه‌ای فوماتو سامـی – ای کلاژ نقاشی بر روی تخته نقاشی با افشانـه (ایر براش) نقاشی با مواد جدید نقاشی با کامپیوتر

عناصر نقاشی

. شدت و قدرت درون نقاشی

. رنگ و تن

.عناصر غیر سنتی

. اصول

سبک‌های معروف نقاشی

سبک‌های نقاشی مـی‌توانند با روشـهای بکارگیری و یـا با توجه بـه هنری کـه بیشترین تطبیق را با مشخصات غالب و حاکمـی کـه نقاشی نشان مـی‌دهد دارند، مشخص شوند. برخی از سبک‌های معروف عبارتند از:

رئالیسم (واقع گرایی) امپرسیونیسم (برداشت گرایی) پوینتیلیسم (نقطه نقطه یـا نقطه چینی) هنر خام (هنر ابتدایی یـا کودک گونـه) کوبیسم (حجم گری) مدرنیسم (نوگرایی) آبستره (انتزاعی) پست مدرنیسم (فرا نوین) آوانگارد (پیشگام، وابسته بـه مکتب‌های هنری نوین و غیر سنتی) ساختار گرایی کناره سخت (لبه سخت) گرافیتی مـینیـاتور

امروز علاوه بر معرفی اجمالی  هنر نقاشی بعضی از زیباترین نقاشی های جهان را بـه شما دوستان معرفی مـیکنیم. 

اموزش نقاشی کشیدن تاج معرفی هنر نقاشی بـه زبان بسیـار ساده - لگاره mimplus.ir

مونالیزا یـا لبخند ژوکوند   یکی از معروفترین آثار نقاش نابغه ایتالیـایی  لئوناردو داوینچی است.   این شاهکار بین سال های  ۱۵۰۳-۱۵۰۴ مـیلادی خلق شده. این نقاشی با ابزار رنگ روغن و بر روی چوب سپیدار کشیده شده. ولی طبق عادت داوینچی کـه بسیـاری از کارهای خود را نا تمام رها کرده این اثر نیز ناتمام است. این اثر بارها توسط سارقان آثار هنری دزدیده شده ولی درون حال حلضر درون تملک دولت فرانسه هست و درون موزه لوور نگهداری مـیشود.

اموزش نقاشی کشیدن تاج معرفی هنر نقاشی بـه زبان بسیـار ساده - لگاره mimplus.ir

 شب پر ستاره : این نقاشی بسیـار زیبا توسط نقاش بزرگ  هلندی ونسان ون گوگ ترسیم شده. شب پر ستاره یک نقاشی رنگ روغن است. ون گوگ این اثر را درون سال ۱۸۸۹ درون بیمارستان روانی  که درون آن بستری بود خلق کرد. این شاهکار درون حال حاضر درون موزه هنر مدرن نیویورک نگهداری مـیشود. آسمان درون شبی پوشیده شده با ابرهایی چرخ‌چرخان، ستارگانی فروزان و هلال درخشان ماه، پس‌زمـینـه رویـاگونـهٔ این اثر را تشکیل مـی‌دهند. اگرچه درون توصیف عناصر اثر بـه وضوح اغراق شده‌است اما بـه سادگی مـی‌توان با آنـها عجین شد. این آسمان چشم بیننده را روی تابلو درون تعقیب خطوط خمـیده‌اش بـه حرکت درمـی‌آورد و دیدی نقطه بـه نقطه با ستارگان بـه وجود مـی‌آورد. درون پایین خط افق و در زیر تپه، شـهر کوچکی قرار دارد کـه آرامش درون ساختمان‌هایش موج مـی‌زند. رنگهای تیره خانـه هایی با پنجره های روشن. برج بلند کلیسا درون مرکز شـهر روی ساختمانـهایی کوچک‌تر، تلقینی از مقیـاس زمـینی بـه همراه حس ثبات و خداگرایی کـه معمولاً درون کارهای دیگر ونگوگ نیز تکرار شده‌است مـی‌دهد. درون سمت چپ اثر، ترکیبی بزرگ، تاریک و تاحدودی مبهم دیده مـی‌شود کـه مقیـاس‌ها را بـه هم مـی‌ریزد و ذهن بیننده را درگیر ماهیت آن مـی‌کند. حدس‌ها از کوه که تا بوته‌ای بزرگ و پر شاخ و برگ، متفاوت هست و شناخت بـه بیننده واگذار شده‌است

منبع : ویکی پدیـا

سایت لگاره این مطالب را بـه شما دوستان تقدیم مـیکند امـیدواریم از آن لذت باشید.

اموزش نقاشی کشیدن تاج معرفی هنر نقاشی بـه زبان بسیـار ساده - لگاره
[اموزش نقاشی کشیدن تاج]

نویسنده و منبع: zeynab | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 20:05:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com